Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΠΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ, ΕΠΙΦΥΣΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΥΜΕΝΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Μπεσλίκας Θεόδωρος Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) Είναι κατάγµατα υψηλής ενέργειας που προκαλούνται από τροχαία ατυχήµατα και πτώση από µεγάλο ύψος. Εµφανίζουν υψηλό δείκτη θνησιµότητας (10-30%) εξαιτίας της µεγάλης αιµορραγίας που τα συνοδεύει. Σε ανοικτά κατάγµατα, η θνησιµότητα µπορεί να ανέλθει σ το 50%. Προκαλούνται συνήθως από πλάγιο-πλάγια ή πρόσθιο-οπίσθια συµπίεση της λεκάνης. Οι συνοδές βλάβες που εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή της ασθενούς είναι οι κακώσεις των σπλάχνων που περιέχει η κοιλότητα της λεκάνης όπως η ρήξη της ουροδόχου κύστης, µεγάλων αγγείων, λεπτού και παχέως εντέρου. Στοιχεία ανατοµικής Ειδική κατηγορία καταγµάτων αποτελούν τα αποσπαστικά κατάγµατα της λεκάνης που συναντώνται κυρίως στα παιδιά και τους εφήβους (Εικ. 7Α1.1, 7Α1.3). Στα παιδιά που ο τριακτινωτός συζευκτικός χόνδρος είναι ανοικτός, ασκούµενη βία στην περιοχή δεν προκαλεί κατάγµατα κοτύλης όπως αυτά των ενηλίκων, αλλά των ηβικών κλάδων εξαιτίας της ελαστικότητας των ανατοµικών στοιχείων της περιοχής της κοτύλης (Εικ. 7Α1.4). 1

2 Εικ. 7Α1.1. Διακρίνονται οι οπίσθιοι σύνδεσµοι της λεκάνης που συµβάλουν στην σταθερότητα της κοιλότητας της λεκάνης (Λαγονοοσφυϊκός -Οπίσθιοι λαγονοϊεροί - Ιεροϊσχιακοί σύνδεσµοι) Εικ. 7Α1.2. Επιδεικνύονται οι περιοχές του λαγονίου οστού (σηµείο Α : πρόσθια ά νω λαγόνια άκανθα, σηµείο Β : πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, σηµείο Γ : ισχιακό όγκωµα). Από τα σηµεία αυτά εκφύονται ισχυροί µύες η δράση των οποίων µπορεί να προκαλέσει αποσπαστικά κατάγµατα. Εικ. 7Α1.3. Αποσπαστικό κάταγµα πρόσθιας κάτω λαγόνιας άκανθας σε παιδί 14 ετών. 2

3 Εικ. 7Α1.4. Διακρίνονται τα συνηθέστερα σηµεία του πυελικού δακτυλίου όπου προκαλούνται κατάγµατα (πτέρυγα του λαγονίου, άνω και κάτω κλάδος του ηβικού και το σώµα του ισχιακού οστού). Κλινική Εικόνα Ο ασθενής προσκοµίζεται στα ε πείγοντα ιατρεία µετά από τροχαίο ατύχηµα, ερ γατικό ατύχηµα ή πτώση από ύψος. Η κλινική εικόνα ποικίλει ανάλογα µε τις συνοδές κακώσεις. Κακώσεις των µεγάλων αγγείων της πυέλου και γλουτιαίας χώρας συνοδέυονται από εικόνα ολιγαιµικού shock. Εκτεταµένες εκχυµώσεις και αιµατώµατα ανιχνεύονται στη περιοχή των γλουτών και της πυέλου. Τα αγγεία που συνηθέστερα τραυµατίζονται είναι η άνω γλουτιαία α ρτηρία, η βουβωνική αρτηρία, η θυρεοειδής και η έσω λαγόνιος αρτηρία. Η ρήξη µεγάλων αγγείων µε οπισθοπεριτοναϊκή αιµορραγία αυξάνει θεαµατικά τη συχνότητα θανάτου των ασθενών. Κακό προγνωστικό σηµείο θεωρείται η χαµηλή αρτηριακή πίεση του ασθενούς τη στιγµή της διακοµιδής του στα εξωτερικά ιατρεία (συστολική πίεση κάτω από 90 mm/hg). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άµεση χορήγηση 4 µονάδων αίµατος ταυτόχρονα µε την οποιαδήποτε θεραπευτική παρέµβαση έχει επιλεγεί. Η ευρεία αποκόλληση και νέκρωση των µαλακών µορίων σε συνδυασµό µε τα εκτεταµένα αιµατώµατα της περιοχής της λεκάνης, των γλουτών και του άνω τριτηµορίου των µηρών χαρακτηρίζονται σαν βλάβη morel-lavallee (Εικ. 7Α1.5, 7Α1.6). 3

4 Εικ. 7Α1.5. Κλινική εικόνα κάκωσης των µαλακών µορίων της λεκάνης τύπου morel-lavallee. Εικ. 7Α1.6. Κλινική εικόνα κατάγµατος λεκάνης που συνοδεύεται από κακώσεις ουροδόχου κύστης και παχέος εντέρου. Ο ασθενής αντιµετωπίσθηκε άµ εσα για το κάταγµα της λεκάνης αµέσως µετά την αποκατάσταση των σπλαχνικών κακώσεων. Τα κάτω άκρα βρίσκονται σε έξω στροφή, ενώ όταν τραυµατίζονται όργανα του ουροποιητικού συστήµατος υπάρχει αιµατουρία. Η αντιµετώπιση της ολιγαιµικής καταπληξίας και η τοποθέτηση καθετήρα στην ουροδόχο κύστη είναι οι πρώτες παρεµβάσεις µας σε ασθενείς µε κατάγµατα της κοτύλης. Μπορεί η κλινική εικόνα της συνυπάρχουσας κάκωσης που υπάρχει σε ένα µεγάλο ποσοστό (κατάγµατα µακρών οστών 45%, κατάγµατα σπονδυλικής στήλης 24%, κακώσεις θώρακα 60% και κακώσεις του ουροποιητικού 15%) να καλύπτουν την κλινική εικόνα του κατάγµατος της πυέλου. Ταξινόµηση Η ταξινόµηση των καταγµάτων της λεκάνης κατά Tile (Εικ. 7Α1.8) σε σταθερά και ασταθή κατάγµατα αντικαταστάθηκε από τη ν ταξινόµηση κατά Young-Burgess η οποία βασίζεται στην κατεύθυνση της βίας που έχει προκάλεσει το κάταγµα. Η δράση πλαγιο-πλάγιας βίας προκαλεί τα κατάγµατα LC-I, LC-II και LC-III (Lateral Compression mechanism), η προσθιο-οπίσθια βία προκαλεί τα κατάγµατα ΑΡ -Ι, ΑΡ-ΙΙ και ΑΡ -ΙΙΙ (Anterior-Posterior mechanism) και η τρίτη 4

5 κατηγορία καταγµάτων προκαλείται από κάθετη βία (Ταξινόµηση Young- Burgess, Εικ. 7Α1.7). Εικ. 7Α1.7. Η ταξινόµηση των καταγµάτων της λεκάνης κατά Young-Burgess. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση Young-Burgess, στα κατάγµατα της κατηγορίας ΑΡ (ΙΙ και ΙΙΙ) και στα κατάγµατα που προκαλούνται από κάθετη βία (VS) συµµετέχει και η ιερολαγόνιος άρθρωση και χαρακτηρίζονται ασταθή (Εικ. 7Α1.7). 5

6 Εικ. 7Α1.8. Ταξινόµηση των καταγµάτων της λεκάνης κατά Tile. Ταξινοµούνται σε δύο µεγάλες οµάδες: Σταθερά και Ασταθή. Tα δε ασταθή σε δύο υποοµάδες (Β και C) ανάλογα µε το βαθµό της αστάθειάς τους. Εικ. 7Α1.9. Ασταθές κάταγµα λεκάνης: κατάγµατα αµφότερων των ηβοϊσχιακών αρ. µε σύστοιχο εξάρθρηµα της ιερολαγονίου άρθρωσης. Ακτινολογικός Έλεγχος Ο ακτινολογικός έλεγχος περιλαµβάνει τρεις κύριες λήψεις. Την ακτινογραφία F και τις λήψεις inlet και outlet. Είναι λήψεις υπό γωνία 45 ο της κοιλότητας της λεκάνης και η τεχνική τους απεικονίζεται στις εικόνες 7Α.10 και 7Α1.11. Η απεικονιστική µέθοδος που θα µας δώσει σαφή εικόνα των καταγµάτων της λεκάνης είναι η αξονική τοµογραφία. Είναι απαραίτητη τις περισσότερες φορές πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια εγχειρητικής αποκατάστασης των καταγµάτων της λεκάνης. Η τρισδιάστατη αξονική τοµογραφία µπορεί να δώσει πιο σαφή εικόνα της µορφολογίας των καταγµάτων. Σε επίµονη αιµορραγία που δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί µε αποκατάσταση του τρωθέντος αγγείου συνίσταται εµβολισµός του. Εικ. 7Α1.10. Η ακτινολογική λήψη inlet της λεκάνης. 6

7 Εικ. 7Α1.11. Η ακτινολογική λήψη outlet της λεκάνης. Εικ. 7Α1.12. Η απεικόνιση της κοτύλης µε ακτινολογική λήψη outlet. Εικ. 7Α1.13. Διάσταση της ηβικής σύµφυσης και της αρ. ιερολαγονίου άρθρωσης (ασταθές κάταγµα). Εικ. 7Α1.14. Κάταγµα ηβοϊσχιακών κλάδων αρ. σε αγόρι 10 ετών (σταθερό κάταγµα). 7

8 Εικ. 7Α1.15. Η CT απεικονίζει µε ευκρίνεια τα κατάγµατα της λεκάνης. Διάσταση δεξ. ιερολαγονίου άρθρωσης και κάταγµα αρ. πτέρυγας ιερού οστού. Εικ. 7Α1.16. Η τρισδιάστατη αξονική τοµογραφία µας προσφέρει σαφέστερη εικόνα των οστικών κακώσεων της πυέλου. 8

9 Εικ. 7Α1.17. Κατάγµατα ηβοϊσχιακών κλάδων µε ρήξη της ουροδόχου κύστης. Θεραπεία Τα σταθερά κατάγµατα αντιµετωπίζονται συντηρητικά. Η κατάκλιση του ασθενούς και η κινητοποίηση του στη συνέχεια µε βακτηρίες έως ότου παρέλθει το άλγος είναι η θεραπεία εκλογής. Τα ηλικιωµένα άτοµα, στα οποία τα κατάγµατα αυτά είναι πολύ συχνότερα, απαιτούν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα για την αποκατάστασή τους. Για 3-4 εβδοµάδες χορηγούνται αναλγητικά και αντιπηκτική αγωγή και οι ασθενείς παραµένουν κατακεκλιµένοι. Τα ασταθή κα τάγµατα έχουν ανάγκη ανάταξης και οστεοσύνθεσης (ΑΡ-ΙΙ, ΑΡ-IIΙ και VS κατά Young-Burgess και C κατά Tile). Ενδείξεις εγχειρητικής θεραπείας: Διάσταση ηβικής σύµφυσης µεγαλύτερη των 2,5 cm Παρεκτόπιση της ιερολαγονίου άρθρωσης µεγαλύτερη του 1 cm Κατάγµατα ιερού οστού µε παρεκτόπιση Ασταθής αιµοδυναµική κατάσταση του ασθενούς Η οστεοσύνθεση των κατάγµατων του λαγονίου, των ηβοϊσχιακών κλάδων και τη ς ιερολαγονίου άρθρωσης (Εικ. 7Α1.18, 7Α1.19) απαιτεί ιδιαίτερη εµπειρία και πολλές φορές συνεργασία µε ουρολόγους, αγγειοχειρουργούς και γενικούς χειρουργούς για την αντιµετώπιση της συνυπάρχουσας κάκωσης της πυέλου. Η επείγουσα αντιµετώπιση της αιµορραγίας µε εξωτερική οστεοσύνθεση προσφέρει σ τον έλεγχο της αιµορραγίας στους ασταθείς αιµοδυναµικά ασθενείς. 9

10 Εικ. 7Α1.18. Οστεοσύνθεση των ιερολαγονίων αρθρώσεων µέσω του Ι1 σπονδύλου. Εικ. 7Α1.19. Οστεοσύνθεση της ηβικής σύµφυσης και της αρ. ιερολαγονίου άρθρωσης. Εικ. 7Α1.20. Οστεοσύνθεση ιερολαγονίου και άνω ηβικού κλάδου δεξ. 10

11 Επιπλοκές Η κυριότερη επιπλοκή των καταγµάτων αυτών είναι η αιµορραγία που όπως αναφέρθηκε µπορεί να οφείλεται σε επίσηµα αγγεία. Α ποτελεί την κυριότερη αιτία θνησιµότητας των κακώσεων αυτών. Συχνότερη νευρολογική επιπλοκή είναι η κάκωση της Ο5 ρίζας από την αρχική κάκωση - κάταγµα του ιερού οστού. Αποτελεί και επιπλοκή της εγχειρητικής αντιµετώπισης του κατάγµατος. Εν τω βάθει θροµβοφλεβίτιδα των κάτω άκρων - Πνευµονική εµβολή. Χρόνια αστάθεια της πυέλου σε ασθενείς π ου αντιµετωπίσθηκαν συντηρητικά ή απέτυχε η οστεοσύνθεση των καταγµάτων. Φλεγµονή - Οστεοµυελίτιδα στα ανοικτά κατάγµατα Ρήξη ουροδόχου κύστης - εντέρων. 11

12 Α.2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΟΤΥΛΗΣ (ACETABULAR FRACTURES) Εισαγωγή Πρόκειται για κατάγµατα υψηλής ενέργειας. Προκαλούνται από τροχαία ατυχήµατα στους νέους, ενώ στους ενήλικες από απλή πτώση στο έδαφος. Η µορφολογία τ ου κατάγµατος έχει σχέση µε τη θέση του ποδιού κατά τη διάρκεια του ατυχήµατος. Η θέση της µηριαίας κεφαλής µεσα στην κοτύλη έχει άµεση σχέση µε τη µορφή του κατάγµατος της κοτύλης που θα προκαλέσει. Ένα µεγάλο ποσοστό ασθενών (πάνω από 50%) έχουν βλάβες και άλλων οργάνων, ενώ το 40% έχει κακώσεις και στα κάτω άκρα. Στοιχεία Ανατοµικής Η κοτύλη σχηµατίζεται από τρία οστά. Το λαγόνιο (ανώνυµο), το ισχιακό και το ηβικό. Από τα οστά αυτά σχηµατίζονται οι δύο κολόνες της άρθρωσης, ο θόλος της και το πρόσθιο και οπίσθιο τοίχωµά της (Εικ. 7A2.1). Εικ. 7A2.1. Η σχηµατική απεικόνιση της πρόσθιας και οπίσθιας κολόνας Ταξινόµηση Η παλαιότερη των ταξινοµήσεων (1964) από τους Γάλλους συγγραφείς Jude R. και Letournel E. χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα. Σύµφωνα µε τη ν ταξινόµηση αυτή, διακρίνουµε πέντε τύπους καταγµάτων (πρόσθιας κολόνας, οπίσθιας κολόνας, πρόσθιου τοιχώµατος, οπίσθιου τοιχώµατος και εγκάρσια κατάγµατα). Είναι δυνατόν οι τύποι των καταγµάτων 12

13 να συνδυασθούν και να προκύψουν διάφορες µορφές, όπως αυτές που περιγράφονται στην εικόνα 7Α2.2. Εικ. 7Α2.2. Ταξινόµηση των καταγµάτων της κοτύλης κατά Jude-Letournel. Η ταξινόµηση βασίζεται στη πορεία της γραµµής του κατάγµατος. Διάγνωση Η διάγνωση του κατάγµατος καθώς και η ταξινόµησή του επιτυγχάνεται µε λεπτοµερή απεικονιστικό έλεγχο που περιλαµβάνει ακτινογραφίες και αξονική τοµογραφία. Ο ακτινολογικός έλεγχος αποτελείται από την προσθιοπίσθια ακτινογραφία κ αι ειδικές ακτινολογικές λήψεις. Η θέση του ασθενούς σε πλάγια θέση 45 ο και στήριξη επί του π άσχοντος σκέλους (λαγόνιος λήψη) απεικονίζει καλύτερα την οπίσθια κολόνα και το πρόσθιο τοιχωµα της κοτύλης (Εικ. 7Α2.3). Εικ. 7Α2.3. Στήριξη επί του πάσχοντος µε κλίση 45 ο (λαγόνιος λήψη): απεικόνιση της οπί-σθιας κολόνας και του προσθίου τοιχώµατος της κοτύλης. 13

14 Η στήριξη επί του υγιούς σκέλους µε κλίση του πάσχοντος 45 ο (θυροειδής λήψη) απεικονίζει καλύτερα την πρόσθια κολόνα και το οπίσθιο τοίχωµα της κοτύλης (Εικ. 7Α2.4). Εικ. 7Α2.4. Στήριξη επί του υγιούς : απεικόνιση πρόσθιας κολόνας και οπισθίου τοιχώµατος κοτύλης (θυροειδής λήψη). Σαφή εικόνα των καταγµάτων της κοτύλης λαµβάνεται από την αξονική τοµογραφία η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητη πριν από την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιµετώπισης του ασθενούς. Στις εικόνες 7Α2.5, 7Α2.6 απεικονίζονται τα οστικά ανατοµικά στοιχεία και τα συνυπάρχοντα κατάγµατα της κοτύλης σε αξονικές τοµογραφίες. Εικ. 7Α2.5. Κάταγµα οπίσθιου τοιχώµατος της κοτύλης δεξ. 14

15 Εικ. 7Α2.6. Κάταγµα οπίσθιου τοιχώµατος της αρ κοτύλης. ΘΕΡΑΠΕΙΑ Συντηρητική Θεραπεία Κατάγµατα µε µικρή παρεκτόπιση (<2mm) αντιµετωπίζονται συντηρητικά όπως και κατάγµατα που αφορούν ποσοστό µικρότερο του 20% του οπισθίου τοιχώµατος της κοτύλης. Έλεγχος της σταθερότητας του κατάγµατος µε χειρισµούς υπό γενική αναισθησία είναι πιο ακριβής µέθοδος για διακρίβωση των ενδείξεων της συντηρητικής ή χειρουργικής θεραπείας. Η συντηρητική θεραπεία περιλαµβάνει την αποφόρτιση του ισχίου για 6-8 εβδοµάδες µε ή χωρίς σκελετική έλξη. Χειρουργική Θεραπεία Οι ενδείξεις της χειρουργικής θεραπείας (ανοικτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση του κατάγµατος) είναι οι ακόλουθες: Παρεκτόπιση των καταγµάτων της οροφής της κοτύλης >2mm. Κατάγµατα του οπισθίου τοιχώµατος που αφορούν το 40-50% της επιφάνειάς του. Ελεύθερα οστικά τεµάχια εντός της άρθρωσης. Αντενδείξεις της χειρουργικής θεραπείας αποτελούν : Μεγάλου βαθµού παχυσαρκία. Ανοικτά επιµολυσµένα τραύµατα. 15

16 Κλινική εικόνα εν τω βάθει θροµβοφλεβίτιδας του σύστοιχου σκέλους. Προσπελάσεις Εσωτερικής Οστεοσύνθεσης 1. Λαγονοβουβωνική Προσπέλαση. Αποκαλύπτει την πρόσθια κολόνα (ηβικό-λαγόνιο) και το πρόσθιο τοίχωµα της κοτύλης (Εικ. 7Α2.7, 7Α2.8). Εικ. 7Α2.7. Λαγονοβουβωνική (ilioinguinal) προσπέλαση της κοτύλης. Εικ. 7Α2.8. Παρασκευή των ανατοµικών στοιχείων που συναντούµε στη λαγονοβουβωνική προσπέλαση του ισχίου. 2. Οπίσθια προσπέλαση (Kocher - Langenbeck). Αποκαλύπτει την οπίσθια κολόνα και το οπίσθιο τοίχωµα της κοτύλης. Εκτεταµένη οπίσθια προσπέλαση του ισχίου διαµέσου του µείζονος γλουτιαίου και την αποκόλληση των έξω στροφέων µυών (Εικ. 7Α2.9). Εικ. 7Α2.9. Παρασκευή των έξω στροφέων και της οπίσθιας επιφάνειας του ισχίου διαµέσου του µείζονος γλουτιαίου. 16

17 3. Εκτεταµένη λαγονοµηριαία προσπέλαση (Extensive iliofemoral) Εικ. 7Α2.10. Με την εκτεταµένη λαγονοµηριαία προσπέλαση αποκολλούνται οι απαγωγείς του ισχίου από την έξω επιφάνεια του λαγονίου και ο λαγονοψοϊτης από την έσω επιφάνεια του λαγονίου. Επιπλοκές χειρουργικής θεραπείας 1. Εκτεταµένη αιµορραγία. Ο τραυµατισµός της Corona Mortis (Εικ. 7Α2.11) είναι η σοβαρότερη επιπλοκή. Αν δεν διαγνωσθεί έγκαιρα µπορεί να προκαλέσει το θάνατο του ασθενούς από την εκτεταµένη αιµορραγία. 2. Ισχαιµική νέκρωση της µηριαίας κεφαλής από διαταραχή-διακοπή της αιµάτωσής της. 3. Πρώιµη οστεοαρθρίτιδα του ισχίου εξαιτίας των κακώσεων του αρθρικού χόνδρου. 4. Μόνιµη ή παροδική βλάβη του ισχιακού νεύρου. 5. Θροµβοφλεβίτιδα του σύστοιχου κάτω άκρου. Εικ. 7Α2.11. H Corona Mortis είναι αναστοµωτικός αγγειακός κλάδος µεταξύ της έσω και έξω λαγόνιας αρτηρίας. 17

18 Α.3. ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (HIP DISLOCATION) Το εξάρθρηµα της κατ ισχίον άρθρωσης έχει διάφορα αίτια. Το τραυµατικό εξάρθρηµα είναι το συχνότερο στους ενήλικες. Προκαλείται στον οδηγό ή συνοδηγό που προσκρούει στο ταµπλό του αυτοκινήτου µε κεκαµµένο γόνατο (Εικ. 7Α3.1). Εικ. 7Α3.1. Πρόσκρουση του γόνατος στο ταµπλό του αυτοκινήτου προκαλεί εξάρθρηµα του ισχίου. Το παραλυτικό εξάρθρηµα είναι µια άλλη κλινική οντότητα που οφείλεται στη µυϊκή ανισορροπία των µυών που δρουν στο ισχίο (υπερίσχυση των προσαγωγών έναντι τ ων απαγωγών µυών) ε νώ το συγγενές, το παραλυτικό και το σηπτικό εξάρθρηµα του ισχίου περιγράφονται ξεχωριστά. Το τραυµατικό εξάρθρηµα του ισχίου ταξινοµείται σε πρόσθιο, οπίσθιο και κεντρικό ή ενδοκοτυλικό ανάλογα µε τη θέση της εξαρθρωµένης µηριαίας κεφαλής. Τα εξαρθρήµατα αυτά είναι δυνατόν να συνοδευόνται και από άλλες τραυµατικές βλάβες που αφορούν την κοτύλη ή τη µηριαία κεφαλή, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό. 18

19 Α.3.1. ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (POSTERIOR DISLOCATION OF THE HIP) Μηχανισµός κάκωσης Η κάκωση προκαλείται όταν ισχυρή βία δρα κατά µήκος του άξονα του µηριαίου οστού. Αυτό συνήθως συµβαίνει όταν ο επιβάτης (και µάλιστα όταν δεν φορά τη ζώνη ασφαλείας) προσκρούει µε το γόνατο στο έµπροσθεν αυτού τ µήµα του αυτοκινήτου (που κινείται µε ταχύτητα και σταµατά απότοµα), έχοντας το σκέλος σε προσαγωγή και έσω στροφή (Εικ. 7A3.1). Η θέση αυτή των ποδιών λαµβάνεται ενστικτωδώς κατά τη στιγµή του ατυχήµατος. Ο ίδιος µηχανισµός µπορεί να λειτουργήσει κατά την πτώση του ατόµου από ύψος. Εικ. 7Α Σχηµατική απεικόνιση του οπίσθιου εξαρθρήµατος του ισχίου. Κλινική Εικόνα Το σκέλος φαίνεται βραχύτερο συγκριτικά µε το υγιές και βρίσκεται σε προσαγωγή, έσω στροφή και σύγκαµψη (Εικ. 7Α3.1.1). Οι κινήσεις της άρθρωσης είναι σχεδόν κατηργηµένες, ενώ κάθε προσπάθεια κίνησης είναι ιδιαίτερα επώδυνη. Λόγω της οπίσθιας θέσης της µηριαίας κεφαλής, της έσω στροφής και της προσαγωγής της, το ισχιακό νεύρο µπορεί να τρωθεί και να έχουµε νευροαπραξία του περονιαίου νεύρου (πτώση του άκρου ποδός). 19

20 Εικ. 7Α Ανάταξη του οπίσθιου εξαρθρήµατος τ ου ισχίου υπό γενική αναισθησία: καθήλωση της λεκάνης του ασθενούς στη χειρουργική κλίνη από τον βοηθό και έλξη του ισχίου µε το γόνατο σε κάµψη 90º µε ταυτόχρονη απαγωγή και έσω στροφή. Ακτινολογική εικόνα Ο ακτινολογικός έλεγχος συµπληρώνεται από C/T (αξονική τοµογραφία) για να διαπιστωθεί τυχόν ύπαρξη συνοδών καταγµάτων (κοτύλης, οπίσθιου τοιχώµατος, ελεύθερων οστικών σωµάτων εντός της άρθρωσης) (Εικ. 7Α3.1.3, 7Α3.1.4). Εικ. 7Α Ακτινολογική εικόνα οπισθίου εξαρθρήµατος του ισχίου. Εικ. 7Α Ελεύθερα οστικά τεµάχια εντός της άρθρωσης του ισχίου. Ταξινόµηση Ταξινόµηση του οπίσθιου εξαρθρήµατος του ισχίου ανάλογα µε τις συνοδές οστικές κακώσεις: Εξάρθρηµα του ισχίου χωρίς άλλες συνοδές κακώσεις. 20

21 Εξάρθρηµα του ισχίου συνοδευόµενο από αποσπαστικό κάταγµα του οπισθίου χείλους της κοτύλης. Εξάρθρηµα του ισχίου συνοδευόµενο από κά ταγµα του οπισθίου χείλους και του πυθµένα της κοτύλης. Εξάρθρηµα του ισχίου µε κάταγµα της κεφαλής του µηριαίου οστού (κατάγµατα Pipkin). Θεραπεία Συνίσταται επείγουσα ανάταξη του εξαρθρήµατος µε γενική αναισθησία (Εικ. 7Α3.1.2). Όταν α υτή δ εν επιτυγχάνεται κλειστά απαιτείται ανοικτή ανάταξη. Μετά την ανάταξη ακολουθεί ακινητοποίηση του ασθενούς µε ή χωρίς δερµατική έλξη για χρονικό διάστηµα 2-3 εβδοµάδων. Η ανοικτή ανάταξη γίνεται µε οπίσθια προσπέλαση ισχίου (Moore). Α.3.2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (ΑΡΘΡΟΚΑΤΑΔΥΣΗ) CENTRAL DISLOCATION OF THE HIP Μηχανισµός To κεντρικό εξάρθρηµα του ισχίου, το οποίο πάντοτε συνοδεύεται από κάταγµα του πυθµένα της κο τύλης, είναι αποτέλεσµα βίας που δρα στον άξονα του µηριαίου αυχένα. Μπορεί να προκληθεί και από απ ευθείας πλήξη στο µείζονα τροχαντήρα. Αυτό έχει σαν συνέπεια κάταγµα του πυθµένα της κοτύλης και είσοδο της µηριαίας κεφαλής στην πύελο (Εικ. 7A3.2.1). Κλινική Εικόνα Παρατηρείται ακαµψία του πάσχοντος σκέλους µε κατάργηση κάθε ενεργητικής και παθητικής κίνησης του ισχίου καθώς και βράχυνση του σκέλους. Θεραπεία 21

22 Όταν η παρεκτόπιση της κεφαλής δεν είναι µεγάλη, γίνεται προοδευτική ανάταξη µε συνεχή έλξη του σκέλους (σκελετική έλξη) ή ανάταξη υπό γενική νάρκωση και διατήρηση της ανάταξης µε συνεχή έλξη. Σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται εγχειρητική ανάταξη του εξαρθρήµατος και αποκατάσταση του εδάφους της κοτύλης (ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση των καταγµάτων της κοτύλης). Εικ. 7A Κεντρικό εξάρθρηµα του αρ. ισχίου, είσοδος της µηριαίας κεφαλής στην κοτύλη. Α.3.3. ΠΡΟΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ (ANTERIOR DISLOCATION OF THE HIP) Μηχανισµός Προκαλείται από πτώση εξ ύψους ή είναι αποτέλεσµα τροχαίου ατυχήµατος. To πρόσθιο εξάρθρηµα του ισχίου αποτελούσε µια σπάνια τραυµατική βλάβη η οποία όµως στις µέρες µας εµφανίζεται όλο και συχνότερα µε την αύξηση των τροχαίων ατυχηµάτων. Μπορεί επίσης να προκληθεί και µετά από πτώση του ατόµου επί των γλουτών, µε αποτέλεσµα τη δράση ισχυρής βίας στο ισχίο που δρα εκ των όπισθεν. 22

23 Εικ. 7A Πρόσθιο εξάρθρηµα του ισχίου µε συνοδό κάταγµα της πρόσθιας κολόνας και του πρόσθιου τοιχώµατος της κοτύλης δεξ. Ταξινόµηση Το πρόσθιο εξάρθρηµα του ισχίου ανάλογα µε τη θέση που λαµβάνει η µηριαία κεφαλή χαρακτηρίζεται ως: 1. Ηβικό ή άνω πρόσθιο εξάρθρηµα του ισχίου, όταν η µηριαία κεφαλή βρίσκεται εµπρός από το σώµα του ηβικού οστού. 2. Θυροειδές ή κάτω πρόσθιο εξάρθρηµα του ισχίου, όταν η µηριαία κεφαλή βρίσκεται επί του θυροειδούς τρήµατος. Κλινική Εικόνα Το πάσχον σκέλος έχει θέση απαγωγής, έξω στροφής και φαίνεται µακρύτερο του υγιούς. Στα λιπόσαρκα άτοµα µπορεί να ψηλαφηθεί η µηριαία κεφαλή στη πρόσθια άνω ή κάτω περιοχή του θυροείδους τρήµατος. Ο ακτινολογικός έλεγχος είναι επαρκής για τη διάγνωση. Όταν υπάρχει υποψία κατάγµατος της περιοχής απαιτείται και αξονική τοµογραφία. Θεραπεία Γίνεται ανάταξη του εξαρθρήµατος µε γενική νάρκωση και µε χειρισµούς αντίστροφους του µηχανισµού της κάκωσης. Ο ασθενής τοποθετείται ύπτιος και ακινητοποιείται η λεκάνη του. Με ακινητοποιηµένη τη λεκάνη έλκεται προοδευτικά το ισχίο καθώς το γόνατο βρίσκεται σε κάµψη 90 ο. Παράλληλα 23

24 εφαρµόζεται έλξη κατά τον άξονα του µηριαίου. Αυξάνεται ελαφρά η έλξη ενώ διατηρείται η έξω στροφή του ισχίου και το σκέλος βρίσκεται σε απαγωγή. Πιέζεται το ριζοµήριο και η κεφαλή του µηριαίου προς τα έξω και το σκέλος φέρεται σε προσαγωγή και έσω στροφή ώστε η κεφαλή να υπερπηδήσει το χείλος της κοτύλης και να αναταχθεί. Σε περίπτωση αποτυχίας της κλειστής ανάταξης ακολουθεί ανοικτή ανάταξη µε πρόσθια προσπέλαση Smith Petersen. Η ανάταξη ελέγχεται µε ακτινολογικό έλεγχο και αξονική τοµογραφία για τον εντοπισµό ελεύθερων οστικών τεµαχίων εντός της άρθρωσης. Επιπλοκές των Τραυµατικών Εξαρθρηµάτων του Ισχίου Κακώσεις αγγείων (µηριαίας αρτηρίας - πρόσθιο εξάρθρηµα). Κακώσεις του ισχιακού νεύρου (οπίσθιο εξάρθρηµα, συχνότητα 20% - πάρεση περονιαίου νερού). Ισχαιµική νέκρωση - πρώιµη οστεοαρθρίτιδα του ισχίου, συχνότερη επιπλοκή (15%) στα οπίσθια εξαρθρήµατα που συνοδεύονται από κατάγµατα της κοτύλης. Αστάθεια της άρθρωσης - υποτροπιάζον εξάρθρηµα. Πρόκειται για σπάνια επιπλοκή. 24

25 B.1. ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ LEGG - CALVE - PERTHES COXA PLANA Ορισµός H οστεοχονδρίτιδα της άνω µηριαίας επίφυσης είναι νόσος αγγειακής αιτιολογίας του αναπτυσσόµενου σκελετού, η οποία παραµορφώνει τη µηριαία κεφαλή (Εικ. 7Β1.1). Οφείλεται στην ελαττωµένη αιµάτωση της µηριαίας κεφαλής εξαιτίας της οποίας δηµιουργούνται χαρακτηριστικές παθολογικές αλλοιώσεις (χάνει το σφαιρικό της σχήµα και αποπλατύνεται). Από την πάθηση νοσούν παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών. Εικ. 7Β1.1. Οστεοχονδρίτιδα τ ου δεξιού ισχίου: αποπλάτυνση (coxa plana) και κατακερµατισµός της µηριαίας κεφαλής. Αιτιοπαθογένεια Η αιµάτωση της άνω µηριαίας επίφυσης γίνεται από τρεις οµάδες αγγείων. Η πρώτη πηγή αιµάτωσης είναι τα αγγεία που προέρχονται από τη µετάφυση, διατιτραίνουν το συζευκτικό χόνδρο και καταλήγουν στην επίφυση. Η δεύτερη πηγή αιµάτωσης αποτελείται από το αρτηριακό δίκτυο που σχηµατίζει η έσω και έξω περισπώµενη µηριαία αρτηρία. Οι δύο αυτές αρτηρίες αποτελούν κλάδους της εν τω βάθει µηριαίας αρτηρίας. Το πλέγµα αγγείων που σχηµατίζουν, εισέρχεται στη µηριαία κεφαλή έρποντας στον αρθρικό θύλακο-υµένα και αποτελεί την κύρια πηγή αιµάτωσης της µηριαίας κεφαλής. Η τρίτη οµάδα των αγγείων είναι οι κλάδοι της αρτηρίας που 25

26 ακολουθεί το στρογγύλο σύνδεσµο, ξεκινάει από τον υοειδή χόνδρο και εισέρχεται µαζί µε το σύνδεσµο στο κέντρο της µηριαίας κεφαλής. Η συµβολή της στην αιµάτωση της µηριαίας κεφαλής είναι µικρή. Μετά την ηλικία των 3 ετών ο συζευκτικός χόνδρος παχύνεται και δεν διατιτραίνεται από µεταφυσιακά αγγεία µέχρι την ηλικία των ετών (αγγειακός φραγµός). Κατά τη χρονική αυτή περίοδο η αιµάτωση της µηριαίας κεφαλής είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Αν για οποιοδήποτε αιτία ελαττωθεί η παροχή αίµατος και από τη δεύτερη πηγή αιµάτωσης (περισπώµενα αγγεία - κλάδοι της έσω και έξω περισπώµενης αρτηρίας) τότε εµφανίζεται η νόσος του Legg Calve Perthes. Εξαιτίας της ελαττωµένης παροχής αίµατος επηρεάζεται η ανάπτυξη του πυρήνα οστέωσης της µηριαίας κεφαλής και η λειτουργία του συζευκτικού χόνδρου της άνω επίφυσης του µηριαίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αναστολή της ανάπτυξης του µήκους του µηριαίου αυχένα ενώ αυξάνεται το µήκος του µείζονα τροχαντήρα. Διάφορες θεωρίες έχουν διατυπωθεί για να ερµηνεύσουν την ελαττωµένη παροχή αίµατος ειδικά από την έξω περισπώµενη µηριαία αρτηρία. Ενοχοποιήθηκε η θρόµβωση της αρτηρίας από αυξηµένη ενδαρθρική πίεση λόγω υδράρθρου, οι επανειληµµένες προσβολές της άρθρωσης από υµενίτιδες οι οποίες προκαλούν ρίκνωση του αρθρικού υµένα και θυλάκου, η αυξηµένη γλοιότητα του αίµατος που έχει σαν αποτέλεσµα την ελάττωση της ροής του στην άνω µηριαία επίφυση, προηγηθείσα κάκωση του ισχίου, η δηµιουργία οστικών εµφράκτων από αιµατολογικά νοσήµατα, η ελάττωση της αυξητικής ορµόνης του παιδιού κ.τ.λ. Καµιά όµως από τις θεωρίες αυτές δεν έχει αποδειχθεί πειραµατικά ή επιβεβαιωθεί από κλινικές µελέτες. Το θετικό οικογενειακό ιστορικό, το χαµηλό βάρος γέννησης και το παθητικό κάπνισµα (παιδιά που εκτίθενται σε χώρο καπνιστών) πιστεύεται ότι αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες της πάθησης. 26

27 Επιδηµιολογία Η νόσος έχει συχνότητα 0,1-0,5% (1/1000-1/5000). Nοσούν παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών. Τα αγόρια προσβάλλονται πολύ συχνότερα σε σύγκριση µε τα κορίτσια (αναλογία 5/1). Στο 12-15% των ασθενών η προσβολή είναι αµφοτερόπλευρη. Προσβάλλονται συχνότερα οι Ασιάτες και Ευρωπαίοι. Η πάθηση είναι συχνότερη στον αστικό από τον αγροτικό πληθυσµό. Κλινική εικόνα Η νόσος εγκαθίσταται µε ήπιο άλγος στο ισχίο το οποίο σταδιακά περιορίζει την κινητικότητα της άρθρωσης. Επώδυνο περιορισµό εµφανίζει ιδιαίτερα η έσω στροφή και η κάµψη του ισχίου από τα πρώτα στάδια εκδήλωσης της πάθησης εξαιτίας του υδράρθρου. Το άλγος αντανακλάται στην έσω επιφάνεια του µηρού και του σύστοιχου γόνατος. Με την πάροδο του χρόνου το άλγος υποχωρεί και εγκαθίσταται µόνιµη χωλότητα λόγω της περιορισµένης κίνησης του ισχίου και της ανισοσκελίας. Η χρονική διάρκεια της νόσου είναι από 2 έως 4 έτη. Μετά το πέρας του σ ταδίου της αποκατάστασης (Εικ. 7Β1.2) έχει διαµορφωθεί το τελικό σχήµα της µηριαίας κεφαλής που καθορίζει τη κλινική εικόνα του ισχίου που θα το συνοδεύει στο µέλλον. Ακτινολογικά ευρήµατα - Ταξινόµηση Η πάθηση ακολουθεί τέσσερα ακτινολογικά στάδια κατά τη διάρκεια της διαδροµής της (Εικ. 7Β1.2, 7Β1.3). Εικ. 7Β1.2. Σχηµατική απεικόνιση των τεσσάρων ακτινολογικών σταδίων της νόσου του Legg Calve Perthes (αραίωσης, πύκνωσης, κατακερµατισµού και αποκατάστασης): Ταξινόµηση κατά Waldenström 27

28 Στην αρχή εµφανίζεται αραίωση της οστικής υφής της µηριαίας κεφαλής. Στη συνέχεια η µηριαία κεφαλή χάνει το ύψος της και το σφαιρικό της σχήµα και αυξάνει την οστική της πυκνότητα (Εικ. 7Β1.3). Εικ. 7Β1.3. Ακτινολογική εικόνα οστεοχονδρίτιδας της δεξιάς άνω µηριαίας επίφυσης σε αγόρι ηλικίας 10 ετών : παρατηρείται απώλεια του ύψους της µηριαίας κεφαλής, οστική πύκνωση (δεύτερο ακτινολογικό στάδιο). Εικ. 7Β1.4. Η ταξινόµηση κατά Herring: Στάδιο Α : Δεν υπάρχει απώλεια ύψους της έξω κολόνας της µηριαίας κεφαλής. Στάδιο Β : Η απώλεια ύψους της έξω κολόνας είναι µικρότερη του 50% του αντίστοιχου φυσιολογικού ισχίου Στάδιο Β/Γ : Καθίζηση του ύψους της µηριαίας κεφαλής 2-3 mm - συνυπάρχουσες διαταραχές της οστεοποίησης της µηριαίας κεφαλής. Στάδιο Γ: Το ύψος της µηριαίας κεφαλής είναι µικρότερο του 50% του φυσιολογικού. 28

29 Ακολούθως κατακερµατίζεται εξαιτίας των καταγµάτων στα οποία υπόκειται (Εικ. 7Β1.2). Κατά το τελευταίο στάδιο τα κατάγµατα πωρώνονται και αποκαθίσταται η ενότητα της µηριαίας κεφαλής, η οποία όµως τις περισσότερες φορές έχει αποπλατυνθεί (coxa plana). Η ανάκτηση του φυσιολογικού αρχικού της σχήµατος εξαρτάται από την εξέλιξη της πάθησης η οποία πολλές φορές είναι ανεξάρτητη από τη θεραπευτική αγωγή. Η MRI είναι χρήσιµη για τη πρώιµη διάγνωση της νόσου επειδή µας αποκαλύπτει έγκαιρα την εγκατάσταση της υµετίτιδας, του υδράρθρου και των οστικών αλλοιώσεων της µηριαίας κεφαλής (Εικ. 7Β1.5). Εικ. 7Β1.5. Η MRI του ισχίου αποκαλύπτει έγκαιρα το οστικό οίδηµα και τις αλλοιώσεις της µηριαίας κεφαλής (οστική αραίωση) καθώς και την εγκαστάσταση της χρ.υµενίτιδας του ισχίου στη νόσο του Legg - Calve - Perthes. Υπάρχουν διάφορες ταξινοµήσεις οι οποίες κατηγοριοποιούν τους ασθενείς ανάλογα µε το στάδιο εξέλιξης της πάθησής τους. Οι ταξινοµήσεις αυτές είναι χρήσιµες για την πρόγνωση της νόσου, για το χρόνο εξέλιξής της και τις ενδείξεις της συντηρητικής ή χειρουργικής θεραπείας. Η ταξινόµηση κατά Waldenström (Εικ. 7Β1.2) γίνεται µε βάση την ακτινολογική εικόνα της µηριαίας κεφαλής και απεικονίζει το στάδιο εξέλιξης της νόσου. Η ταξινόµηση κατά Herring είναι χρήσιµη για την επιλογή της αγωγής που πρέπει να ακολουθήσουµε (Εικ. 7Β1.4). Βασίζεται στο µέγεθος καθίζησης της έξω κολόνας της µηριαίας κεφαλής, περιοχή κατ εξοχήν φορτιζόµενη. Η ταξινόµηση κατά Catterall βασίζεται στο µέγεθος προσβολής της µηριαίας κεφαλής (Εικ. 7Β1.6). 29

30 Εικ. 7Β1.6. Ταξινόµηση κατά Catterall. Τύπος 1: Προσβολή του 25%, Τύπος 2: Προσβολή του 50%, Τύπος 3: Προσβολή του 75%, Τύπος 4: Προσβολή του 100 % του µεγέθους της µηριαίας κεφαλής. Διαφορική διάγνωση Η οστεοχονδρίτιδα της µηριαίας κεφαλής πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται στα αρχικά της στάδια από υµενίτιδες άλλης αιτιολογίας που προκαλούν την ίδια κλινική εικόνα, όπως η παροδική υµενίτιδα του ισχίου, οι αλλεργικές υµενίτιδες, η υµενίτιδα ρευµατικής αιτιολογίας κ.τ.λ. Ακόµη παθήσεις που προκαλούν χωλότητα, όπως η επιφυσιολίσθηση της άνω µηριαίας επίφυσης, σηπτική αρθρίτιδα, οστεοµυελίτιδα ή παθήσεις που προκαλούν επίµονο οστικό άλγος όπως οι όγκοι των οστών (οστεοσάρκωµα σάρκωµα Ewing) πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν στην διαφορική διάγνωση της νόσου. Αιµατολογικά νοσήµατα (δρεπανοκυτταρική αναιµία, νόσος του Gauche), η πολλαπλή επιφυσιακή δυσπλασία και ο υποθυρεοειδισµός έχουν ανάλογη κλινική ή ακτινολογική εικόνα. Εργαστηριακά ευρήµατα Φυσιολογικές είναι οι αιµατολογικές και ορολογικές εξετάσεις του ασθενούς. Παρατηρείται µικρή αύξηση της ταχύτητας καθίζησης των ερυθρών αιµοσφαιρίων και των λευκών αιµοσφαιρίων. Ο αιµατολογικός έλεγχος είναι χρήσιµος για τη διαφορική διάγνωση της πάθησης. Αποκαλύπτει τυχόν αναιµίες που όπως ήδη αναφέρθηκε µπορεί να προκαλέσουν ισχαιµική νέκρωση της µηριαίας κεφαλής. Ο έλεγχος των παραγόντων πήξεων µπορεί να µας δώσει χρήσιµες πληροφορίες. Σε µεγάλες σειρές ασθενών έχει βρεθεί 30

31 µείωση των παραγόντων πήξεως (πρωτεινών S και C). Πιστεύεται ότι η αύξηση της γλοιότητας του αίµατος είναι προδιαθεσικός παράγοντας για τη θρόµβωση των αγγείων που συµµετέχουν στην αιµάτωση της άρθρωσης του ισχίου. Πρόγνωση Η πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς (όσο µικρότερη τόσο καλύτερη η πρόγνωση), από το φύλο (στα κορίτσια είναι χειρότερη επειδή η προσδοκώµενη περίοδος σκελετικής ανάπτυξης είναι βραχύτερη), από το αυξηµένο βάρος (η παραµόρφωση της κεφαλής είναι µεγαλύτερη) αλλά και από την ύπαρξη ειδικών ακτινολογικών ευρηµάτων τα οποία ονοµάζονται «σηµεία κεφαλής σε κίνδυνο». Αυτά είναι η οριζοντίωση του συζευκτικού χόνδρου (χάνει τ ην αντιστοιχία µε την κοτύλη), η ύπαρξη κατάγµατος στο άνω έξω τµήµα της άνω µηριαίας κεφαλής (περιοχή που δέχεται µεγάλες φορτίσεις), η προσβολή της µηριαίας κεφαλής σε έκταση µεγαλύτερη του 50% του µεγέθους της, η βράχυνση του µηριαίου αυχένα και η δηµιουργία υποχόνδριων κύστεων εντός του αυχένα του µηριαίου. Εικ. 7Β1.7. Νόσος του Perthes: Σηµεία κεφαλής σε κίνδυνο. Οριζoντίωση του συζευκτικού χόνδρου, προσβολή ολόκληρης της άνω µηριαίας επίφυσης, υπεξάρθρηµα του ισχίου, οστεόλυση σχήµατος V (σηµείο V) στο έξω τµήµα της άνω επίφυσης του µηριαίου και δηµιουργία υποχονδρίων κύστεων στην άνω µετάφυση του µηριαίου. 31

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων

Συνδρομα Επωδυνων Ακρων www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Συνδρομα Επωδυνων Ακρων Έκδοση από 2016 10. Οστεοχόνδρωση (Συνώνυμα: Οστεονέκρωση, Άσηπτη νέκρωση). 10.1 Τι είναι; Η λέξη «οστεοχόνδρωση» σημαίνει «οστικό

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού

Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Κάτω Άκρο Οι Χώρες του Μηρού Ι. Γενικά Α. 3εις σηµαντικές ζώνες των κάτω άκρων 1. Μηριαίο τρίγωνο 2. Ο πόρος των προσαγωγών 3. Ο ιγνυακός βόθρος Β. Μηριαίο οστό 1. Είναι το επιµηκέστερο, το ισχυρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ. ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ. ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος Οστεοχονδρίτιδες Ιδιοπαθείς, κυκλικές παθήσεις Διακοπή της φυσιολογικής δημιουργίας χόνδρου και οστού Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συγγενές εξάρθρημα ισχίου Συγγενές εξάρθρημα ισχίου (ΣΕΙ) Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου (developmental dysplasia of the hip) θεωρείται πλέον καλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις Μυοσκελετικού

Κακώσεις Μυοσκελετικού Κακώσεις Μυοσκελετικού Ioannis Lazarettos MD PhD Κατάγματα Εξαρθρήματα Άνω Άκρου 2 Κατάγματα Κλείδας Το συχνότερο κάταγμα στα παιδιά Τυπική παρεκτόπιση Έλεγχος Βραχιονίου Πλέγματος Έλεγχος Κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μύες του πυελικού τοιχώματος

Μύες του πυελικού τοιχώματος Μύες Πυέλου Μύες του πυελικού τοιχώματος Συμβάλλουν στο σχηματισμό των εσωτερικών πλάγιων τοιχωμάτων της πυελικής κοιλότητας. Εκφύονται μέσα από τη πυελική κοιλότητα αλλά καταφύονται έξω από αυτήν (μηριαίο).

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος

Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος Κούκος ΜΕ Ο ΟΛΟΓΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΤΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ-ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΑΤΑ ΜΕ ΠΟΝΟ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ Οικονομίδης Στ.,Μπόζογλου Μ. Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ε ΕΣΣΑΣ ιευθυντής:dr.αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός,

Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Γράφει: Τερζίδης Ιωάννης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, www.sportsmedicine.gr Το γόνατο είναι η μεγαλύτερη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος. Σε αυτή την άρθρωση καταλήγουν τα δύο μακρύτερα οστά του σώματος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14

ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ. Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας. Ιατρικό Τµήµα. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Wednesday, January 15, 14 ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ Βάσιου Αικ. Επίκουρη Καθηγήτρια Ανατοµίας Ιατρικό Τµήµα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λεκάνη - Ισχία Απλή ακτινογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Απλή ακτινογραφία Αξονική Τοµογραφία Μαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης

Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 11η Αποκλίσεις Σπονδυλικής Στήλης Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Στάση Σώματος Ο όρος σωστή στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005)

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) Ορισμός Πλατυποδία, είναι η ελάττωση του ύψους της ποδικής καμάρας στον επιμήκη άξονα του ποδιού. Καλύτερα όμως είναι ο όρος Βλαισοπλατυποδία διότι στη παραμόρφωση αυτή υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική διερεύνηση των καταγμάτων των μακρών οστών Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα

Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Οσφυϊκό Πλέγµα και Νεύρα Εισαγωγή Σχηµατισµός Κλάδοι του Οσφυϊκού Πλέγµατος Μηριαίο Νεύρο (Ο2-Ο4) Εισαγωγή Η κινητικότητα και η γενική αισθητικότητα του κάτω άκρου εξυπηρετούνται από τους τελικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1

Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική κύφωση Στενός σπονδυλικός σωλήνας Προσανατολισμός των οπισθίων αρθρώσεων Πλευρές σταθερότητα Μυελικός κώνος Θ12-Ο1 Φυσιολογική λόρδωση Μεγαλύτερα σπονδυλικά σώματα Προσανατολισμός οπισθίων

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era)

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ/ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σκελετός της Πυέλου

Ο Σκελετός της Πυέλου Ο Σκελετός της Πυέλου E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Η Πύελος το κατώτερο σηµείο του κορµού προς τα κάτω συνέχεια της κοιλιάς η πυελική κοιλότητα = κατώτερο τµήµα της κοιλιακής χώρας εντοπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Μυολογία ΙΙΙ. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Μυολογία ΙΙΙ Ioannis Lazarettos MD PhD Μυολογία 2 Μύες Κάτω Άκρου Μύες Πυέλου Έξω Έσω Μύες Μηρού Πρόσθιοι Μύες Έσω (Προσαγωγοί) Οπίσθιοι Μύες Μύες Κνήμης Πρόσθιοι Οπίσθιοι Έξω (Περονιαίοι) Μύες Άκρου Ποδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο

Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Τραυματισμοί στο Ποδόσφαιρο Φάουλ Κάποια φάουλ μπορεί να είναι πολύ βίαια και ο ποδοσφαιριστής που δέχτηκε το φάουλ μπορεί να τραυματιστεί ή ελαφρά ή σοβαρά. Στον ελαφρό τραυματισμό (π.χ. μελανιά, γρατσουνιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατου και πιθανότατα είναι ο πιο ευάλωτος σύνδεσμος που τραυματίζεται στο γόνατο. Το Age of Basketball σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ανατομική του Γόνατος Παθολογία και Χειρουργική των Συνδέσμων Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Προσαγωγή (ραιβότητα) Απαγωγή (βλαισότητα) Έσω στροφή Έξω στροφή Περιαγωγή Κάμψη Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Σπονδυλόλυση και Σπονδυλολίσθηση: Δυο παθήσεις τις σπονδυλικής στήλης

Σπονδυλόλυση και Σπονδυλολίσθηση: Δυο παθήσεις τις σπονδυλικής στήλης Σπονδυλόλυση και Σπονδυλολίσθηση: Δυο παθήσεις τις σπονδυλικής στήλης Ποια είναι τα αίτια και πώς γίνεται η διάγνωση της σπονδυλόλυσης και της σπονδυλολίσθησης; Τρόποι αντιμετώπισης. Γράφει ο Αθανασάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία

11/6/2015 TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού. Εισαγωγικά στοιχεία TA KATAΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού Σπονδυλική στήλη: 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί, 5 ιεροί και 4-5 κοκκυγικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Τι είναι οι σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος στον ώμο; Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης.

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Κωτούλα Αγορίτσα, Ιατρος ακτινολόγος, Επιμελήτρια Β Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Θεσ/νίκης Τα οστά σχηματίζονται με δύο τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών Ανατομία ΑΜΣΣ Ανατομία ΘΜΣΣ Ανατομία ΟΜΣΣ Ανατομία ΣΣ Η αρχική κάκωση ειναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες

Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Πλατυποδία σε Παιδιά και Ενήλικες Τι είναι Πλατυποδία; Πλατυποδία είναι η απουσία καμάρας στο πέλμα του ποδιού που μπορεί να εμφανιστεί σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες. Όταν το παιδί ή ο ενήλικας στέκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ. Μηχανικού τύπου Φλεγμονώδους τύπου

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ. Μηχανικού τύπου Φλεγμονώδους τύπου ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Μηχανικού τύπου Φλεγμονώδους τύπου Σπονδυλαρθρίτιδες Σπονδυλαθρίτιδες (SpA) οικογένεια διαταραχών που μοιράζονται κοινά κλινικά, ακτινολογικά και γεννετικά στοιχεία Ρευματολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης

Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Η.Ε ΛΑΜΠΙΡΗΣ Τα Μακροχρόνια Αϖοτελέσµατα της Χειρουργικής Αντιµετώϖισης των Καταγµάτων της Κοτύλης ιδακτορική ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων

ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων ΜΕΡΟΣ B Μύες: 1. Της Κεφαλής, 2. του Τραχήλου, 3. του Θώρακα, 4. της Κοιλίας, 5. Των Άνω Άκρων, 6. Των Κάτω Άκρων 01/40 5. Μύες των Άνω Άκρων, διακρίνονται: 5.1. Μύες της ωµικής ζώνης 5.2. Μύες του βραχίονα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφόρος Μεσογείων 264, Χολαργός, Αθήνα (Πίσω κτίριο νοσοκομείου ΙΑΣΩ General 1ο υπόγειο) Τηλ.: ,

Λεωφόρος Μεσογείων 264, Χολαργός, Αθήνα (Πίσω κτίριο νοσοκομείου ΙΑΣΩ General 1ο υπόγειο) Τηλ.: , Λεωφόρος Μεσογείων 264, 15562 Χολαργός, Αθήνα (Πίσω κτίριο νοσοκομείου ΙΑΣΩ General 1ο υπόγειο) Τηλ.: 210 6502903-4, http://www.iasophysio.gr, Ωρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-21:00 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries)

Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries) Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries) Οι κακώσεις από υπέρχρηση είναι η πιο συχνή αιτία αθλητικών κακώσεων. 30% - 50% όλων των αθλητικών κακώσεων οφείλονται σε υπέρχρηση Κακώσεις από Υπέρχρηση Συμβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 6 Α. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις που οφείλονται στην εγκατάσταση παθογόνου µικροβιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΑΤΛΑΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΑ ΚΝΗΜΗ ΠΕΡΟΝΗ ΙΝΙΑΚΟ ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟ ΙΝΙΑΚΟ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΟ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΤΛΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΛΕΙΔΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ ΑΚΡΟΜΙΟ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΣΤΕΡΝΟ ΚΕΦΑΛΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΩΛΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ ΟΣΤΑ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεαρός άνδρας 28 ετών προσήλθε στον αξονικό τομογράφο με πόνο στη ράχη η οποία εντείνεται κατά την ύπτια θέση. Επίσης αυτός ο πόνος είναι η αιτία να ξυπνάει από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος, η σύγχρονη αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Παρασκευή, 29 Απρίλιος :18

Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος, η σύγχρονη αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Παρασκευή, 29 Απρίλιος :18 Απαντά ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Ανδρέας Καραγιάννης Η βλάβη του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου είναι η πλέον κοινή κάκωση στο γόνατο και περίπου στο ήμισυ του αριθμού των βλαβών στο γόνατο. Μεταξύ των δύο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες

13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο. Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες 13 Επιστημονική Συνάντηση Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος 21 & 22 Ιανουαρίου 2011, Μέτσοβο Ο ρόλος της µαγνητικής τοµογραφίας στις σπονδυλοαρθροπάθειες Σε ασθενείς µε οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα

Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης. Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Εξαρθρήματα της Ακρωμιοκλειδικής Άρθρωσης Συντηρητική και Χειρουργική Θεραπεία Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Αθήνα Ανατομική Υμενική άρθρωση με μηνίσκο μεταξύ ακρωμιακού άκρου ωμοπλάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ Άσκηση 1 η 1. Εκδορά τραχήλου 2. Περιτονίες του τραχήλου 3. Έξω σφαγίτιδα φλέβα 4. Δερµατικοί κλάδοι αυχενικοί πλέγµατος 1. Εκδορά θώρακα 2. Θωρακοδελτοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ Το παιδί µου «γέρνει», «στραβώνει» η πλάτη του, πάσχει από «σκολίωση», µια συνειρµική έκφραση που ακούγεται από τους γονείς των παιδιών, λόγω σχολείου, κακού θρανίου κ.λ.π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΟΡΙΣΜΟΣ Πόνος στην οσφυϊκή χώρα οποιασδήποτε αιτιολογίας. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Δεύτερη σε συχνότητα αιτία επίσκεψης στον γιατρό. Πρώτη αιτία αποχής από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 3 Α. ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ Οστεοσύνθεση καλείται η συγκράτηση των τµηµάτων ενός οστού µετά από κάταγµα ή άλλη αιτία, µε τα κατάλληλα υλικά που καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οστεοπόρωση;

Τι είναι οστεοπόρωση; Τι είναι οστεοπόρωση; Η οστεοπόρωση είναι χρόνια πάθηση του μεταβολισμού των οστών, κατά την οποία παρατηρείται σταδιακή μείωση της πυκνότητας και της ποιότητάς τους, ώστε αυτά με την πάροδο του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρωτικές βλάβες. Παναγιώτης Ν. Σουκάκος. Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Νεκρωτικές βλάβες. Παναγιώτης Ν. Σουκάκος. Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Νεκρωτικές βλάβες Παναγιώτης Ν. Σουκάκος Καθηγητής Ορθοπεδικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ο θέμα μας είναι η αρθρίτιδα και οι τρόποι αντιμετώπισης της. Ο κ. Μπάμπης έδωσε ένα μέτρο θεραπευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Οστεοπόρωση Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή από τις παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 11 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΣΚΟΛΙΩΣΗ Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη στο οβελιαίο επίπεδο εµφανίζει φυσιολογικά κυρτώµατα στην αυχενική θωρακική και οσφυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος Παράρτημα Κρήτης 2007 Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Νικήτας Ν. Πράσινος Επίκουρος Καθηγητής Μονάδα Χειρουργικής &

Διαβάστε περισσότερα