Χημικές Αντιδράσεις Ποιες αντιδράσεις συμβαίνουν στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χημικές Αντιδράσεις. 14-2. Ποιες αντιδράσεις συμβαίνουν στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον;"

Transcript

1 Χημικές Αντιδράσεις Τι ονομάζεται χημική αντίδραση; Χημικές αντιδράσεις ή χημικά φαινόμενα ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές ουσίες (αντιδρώντα) δημιουργούνται νέες (προϊόντα) με διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες δηλαδή με διαφορετική χημική σύσταση Ποιες αντιδράσεις συμβαίνουν στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον; Χημικές αντιδράσεις γίνονται συνεχώς στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με ή χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου. Στον άνθρωπο, που είναι ένα τεράστιο χημικό εργαστήριο με τρισεκατομμύρια κύτταρα, γίνονται αδιάκοπα χημικές αντιδράσεις με συνεχή αλληλεξάρτηση, που έχουν σαν αποτέλεσμα την ισορροπία του οργανισμού. Στα φυτά, από την αντίδραση διοξειδίου του άνθρακα (CΟ 2 ) με νερό (Η 2 Ο), δημιουργείται η γλυκόζη(c 6 H 12 Ο 6 ) και με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας. Αυτή είναι η αντίδραση της φωτοσύνθεσης, που επιτελείται στους χλωροπλάστες και αποτελεί τη βασική αναβολική λειτουργία των αυτότροφων οργανισμών. Ωστόσο, χημικές αντιδράσεις γίνονται και στο μήλο που σαπίζει, στην μπανάνα που μαυρίζει, στο γάλα που ξινίζει, στο κρασί που γίνεται ξίδι. Χημικές αντιδράσεις γίνονται στα μάρμαρα που μετατρέπονται σε γύψο, κατά τη δημιουργία της τρύπας του όζοντος κλπ Πως συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις Κάθε χημική αντίδραση συμβολίζεται με μία χημική εξίσωση. Στη χημική αυτή εξίσωση διακρίνουμε δύο μέλη, που συνδέονται μεταξύ τους με ένα βέλος ( ). 1. Στο πρώτο μέλος γράφουμε τα σώματα που έχουμε αρχικά, πριν ξεκινήσει η αντίδραση, που ονομάζονται αντιδρώντα. 2. Στο δεύτερο μέλος γράφουμε τα σώματα που σχηματίζονται κατά την αντίδραση και ονομάζονται προϊόντα. 3. Σε κάθε μέλος βάζουμε κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτομα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθμα στα δύο μέλη της χημικής εξίσωσης. Η διαδικασία λέγεται ισοστάθμιση της χημικής αντίδρασης. 4. Τη φυσική κατάσταση των χημικών σωμάτων που μετέχουν σ αυτήν. Συγκεκριμένα με s συμβολίζουμε τα στερεά (solid = στερεό), με l τα υγρά (liquid = υγρό) και με g τα αέρια (gas = αέριο). 103

2 Παράδειγμα: Η χημική εξίσωση που παριστάνει τη χημική αντίδραση της μετατροπής του αζώτου Ν 2 και του οξυγόνου Ο 2 σε αμμωνία περιγράφεται με την παρακάτω χημική εξίσωση: Στο πρώτο μέλος γράφουμε τα μόρια των αντιδρώντων, δηλαδή, το άζωτο και το υδρογόνο, ενώ στο δεύτερο μέλος της εξίσωσης γράφουμε τα προϊόντα της αντίδρασης, δηλαδή την αμμωνία και ισοσταθμίζουμε την αντίδραση. Άλλα παραδείγματα χημικών εξισώσεων:, Γιατί η παρακάτω αντίδραση Ν 2 + Η 2 ΝΗ 3 δεν είναι σωστά γραμμένη; Η παραπάνω χημική εξίσωση δεν είναι σωστά γραμμένη, γιατί δεν είναι ισοσταθμισμένη Επίσης δεν αναγράφεται η φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και των προϊόντων. Για να τη διορθώσουμε: 1. Bάζουμε συντελεστή δύο μπροστά από την αμμωνία, ώστε να ισοσταθμίσουμε τα άτομα αζώτου, οπότε η χημική εξίσωση γράφεται: Ν 2 + Η 2 2ΝΗ 3 2. Bάζουμε συντελεστή τρία μπροστά από το μόριο του υδρογόνου, ώστε να ισοσταθμίσουμε στα δύο μέλη της χημικής εξίσωσης (αντιδρώντα και προϊόντα) τον αριθμό ατόμων υδρογόνου. Έτσι, η χημική εξίσωση παίρνει τη μορφή: Ν 2 +3Η 2 2ΝΗ 3 3. Αναγράφουμε τη φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και προϊόντων: Ν 2 (g)+3η 2 (g) 2ΝΗ 3 (g) Η αντίδραση τώρα είναι σωστά γραμμένη, καθώς έχει γίνει ισοστάθμιση των ατόμων στα δύο μέλη της εξίσωσης sos. Να διατυπώσετε το νόμο του Lavoisier. Σε κάθε χημική αντίδραση η μάζα των αντιδρώντων είναι ίση με τη μάζα των προϊόντων Με ποια διαδικασία εφαρμόζουμε το νόμο του Lavoisier στις χημικές εξισώσεις; Με την ισοστάθμιση μάζας. Βάζουμε κατάλληλους συντελεστές στα δύο μέλη της εξίσωσης, ώστε να ικανοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση Πως παριστάνεται η χημική αντίδραση με προσομοιώματα μορίων; Το κάθε άτομο προσομοιώνεται με μία έγχρωμη σφαίρα διαφορετικού μεγέθους. 104

3 Τα μόρια προσομοιώνονται με συνδυασμό τέτοιων σφαιρών αποτελούν το μόριο της κάθε ένωσης. που αντιστοιχούν στα άτομα που Παράδειγμα: Η χημική αντίδραση 3Η 2 (g) + Ν 2 (g) 2ΝΗ 3 (g), παριστάνεται με προσομοιώματα: Πότε πραγματοποιείται μία χημική αντίδραση σύμφωνα με τη θεωρία των συγκρούσεων; Σύμφωνα με τη θεωρία των συγκρούσεων, τα μόρια (ή γενικότερα οι δομικές μονάδες της ύλης) των αντιδρώντων παράγουν τα προϊόντα μόνο όταν συγκρουστούν κατάλληλα. Με τον όρο «να συγκρουστούν κατάλληλα» εννοούμε ότι πρέπει να έχουν την κατάλληλη ταχύτητα και ένα ορισμένο προσανατολισμό. Αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης είναι ότι «σπάνε» οι αρχικοί δεσμοί (των αντιδρώντων) και δημιουργούνται νέοι (των προϊόντων). Κάθε τέτοια σύγκρουση μεταξύ των αντιδρώντων που οδηγεί σε παραγωγή των προϊόντων λέγεται αποτελεσματική σύγκρουση. Έχει εκτιμηθεί ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό των συγκρούσεων των αντιδρώντων είναι αποτελεσματικές συγκρούσεις. Παράδειγμα Για να γίνει η αντίδραση: NO+Cl 2 NOCl + Cl θα πρέπει τα αντιδρώντα μόρια να έχουν το σωστό προσανατολισμό και την κατάλληλη ταχύτητα (ενέργεια). Αποτελεσματική σύγκρουση Μη αποτελεσματική σύγκρουση 105

4 14-9. SOS Πόσο γρήγορα γίνεται μία χημική αντίδραση; (Τι ονομάζεται ταχύτητα της αντίδρασης;) Ταχύτητα μιας αντίδρασης ορίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης ενός από τα αντιδρώντα ή τα προϊόντα, στη μονάδα του χρόνου. Παρατηρήσεις: Η ταχύτητα με την οποία τα διάφορα χημικά φαινόμενα εξελίσσονται ποικίλλει. Έτσι, έχουμε αργές αντιδράσεις όπως του σκούριασμα του σιδήρου και γρήγορες αντιδράσεις όπως η έκρηξη της πυρίτιδας και η καύση του Mg με το O 2. Επίσης υπάρχουν και αντιδράσεις που η ταχύτητά τους εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στην αντίδραση. Η αντίδραση: Η 2 + Ο 2 Η 2 Ο στη συνηθισμένη θερμοκρασία που ζούμε προχωρεί τόσο αργά, ώστε πρακτικά δε γίνεται. Αν όμως τη «βοηθήσουμε» με ένα σπινθήρα, τότε γίνεται έκρηξη, δηλαδή η αντίδραση γίνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα SOS Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ταχύτητα μιας αντίδρασης; Ο ρυθμός των ενεργών συγκρούσεων καθορίζει την ταχύτητα μιας αντίδρασης. Η ταχύτητα μιας αντίδρασης μπορεί να αυξηθεί με τους παρακάτω τρόπους: 1. Με αύξηση της ποσότητας (συγκέντρωσης) των αντιδρώντων. 2. Με αύξηση της θερμοκρασίας. 3. Με την παρουσία καταλυτών. Ο καταλύτης αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης, χωρίς να καταναλώνεται. Οι αντιδράσεις στους ζωντανούς οργανισμούς καταλύονται από τα ένζυμα ή βιοκαταλύτες. 4. Με την αύξηση της επιφάνειας επαφής των στερεών σωμάτων που μετέχουν στην αντίδραση. Π.χ. ο άνθρακας σε μεγάλα κομμάτια καίγεται αργά, ενώ σε μορφή σκόνης σχεδόν ακαριαία SOS: Ποιες αντιδράσεις ονομάζονται εξώθερμες και ποιες ενδόθερμες; Εξώθερμη ονομάζεται μία χημική αντίδραση που ελευθερώνει θερμότητα στο περιβάλλον. Ενδόθερμη είναι η αντίδραση που απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον Τι συμβαίνει με την ενέργεια των χημικών δεσμών όταν αυτοί σπάζουν και δημιουργούνται καινούργιοι; Για να «σπάσει» ένας δεσμός, χρειάζεται ενέργεια, ενώ όταν δημιουργείται ένας δεσμός εκλύεται ενέργεια. Όταν οι αρχικοί δεσμοί «σπάζουν» και δημιουργούνται καινούργιοι σχηματίζονται τα προϊόντα της αντίδρασης. 106

5 Παράδειγμα: Στην αντίδραση: «σπάζουν» οι δεσμοί Η-Η και Cl-Cl και δημιουργείται ο δεσμός H-Cl. Παρατηρήσεις!! Για να σπάσουν οι χημικοί δεσμοί απαιτείται ενέργεια, ενώ όταν σχηματίζονται οι νέοι χημικοί δεσμοί αποβάλλεται ενέργεια. Αυτό το «πάρε - δώσε» ενέργειας κρίνει τελικά κατά πόσο η αντίδραση συνολικά ελευθερώνει (=εξώθερμη) ή απορροφά ενέργεια σε μορφή θερμότητας (ενδόθερμη) Ποιες αντιδράσεις λέγονται μονόδρομες; Μονόδρομες ή πλήρεις ονομάζονται οι αντιδράσεις κατά τις οποίες όλες οι ποσότητες των αντιδρώντων αντιδρούν στοιχειομετρικά και μετατρέπονται σε προϊόντα της αντίδρασης, δηλαδή είναι πλήρεις και έχουν απόδοση 100% Ποιες αντιδράσεις λέγονται αμφίδρομες; Αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις δεν είναι πλήρεις, δηλαδή μέρος μόνο των αντιδρώντων μετατρέπονται σε προϊόντα και λέγονται αμφίδρομες αντιδράσεις. Η απόδοσή τους είναι μικρότερη από 100% SOS Ερώτηση: Τι ονομάζεται απόδοση αντίδρασης; Η απόδοση μιας αντίδρασης καθορίζει τη σχέση μεταξύ της ποσότητας ενός προϊόντος που παίρνουμε πρακτικά και της ποσότητας που θα παίρναμε θεωρητικά, αν η αντίδραση ήταν πλήρης (μονόδρομη). Υπολογίζεται από την αριθμητική σχέση: a% n n πραγματικά θεωρητικά x SOS Ερώτηση: Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η απόδοση μιας αντίδρασης και με ποιο τρόπο; 1. Την ποσότητα (συγκέντρωση) των αντιδρώντων. Η αύξηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων αυξάνει την απόδοση της χημικής αντίδρασης 2. Τη θερμοκρασία. Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την απόδοση της χημικής αντίδρασης. 3. Την πίεση, εφ' όσον στην αντίδραση μετέχουν αέρια. Η αύξηση της πίεσης αυξάνει την απόδοση της χημικής αντίδρασης Τι ορίζεται ως φάση σ ένα μείγμα; Φάση είναι το ομογενές τμήμα της ύλης που διαχωρίζεται από τα άλλα συστατικά του χημικού συστήματος με σαφή όρια. 107

6 Παρατήρηση: Οι αντιδράσεις στις οποίες τα αντιδρώντα και ο καταλύτης είναι στην ίδια φάση, λέγονται ομογενής, αλλιώς ετερογενής. 108

7 Ερωτήσεις Χημικές αντιδράσεις συμβολισμός συντελεστές ΣΧΟΛΙΚΟ: Τι είναι χημική αντίδραση; Να περιγράψετε τέσσερις χημικές αντιδράσεις που γίνονται στην καθημερινή μας ζωή Να συμπληρώσετε τις προτάσεις: α. Κάθε χημική αντίδραση συμβολίζεται με μία. β. Στη χημική εξίσωση διακρίνουμε που συνδέονται μεταξύ τους με. γ. Στο πρώτο μέλος υπάρχουν τα. Θεωρίες αντιδράσεων ΣΧΟΛΙΚΟ: Να δώσετε μία σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί μία χημική αντίδραση. Ταχύτητα αντίδρασης Τι μας δείχνει η ταχύτητα μιας αντίδρασης; Να αναφέρετε τρεις τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε την απόδοση μιας αντίδρασης Αποτελεσματικές είναι οι κρούσεις Να δικαιολογήσετε τις παρακάτω προτάσεις: 1. Το μήλο σαπίζει πιο γρήγορα έξω από το ψυγείο. 2. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η 2 Ο 2 ) διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο παρουσία της χημικής ουσίας καταλάση. 3. Το ψυγείο ενός αυτοκινήτου σκουριάζει πιο εύκολα από ότι μία ηλεκτρική συσκευή. Ενέργεια αντίδρασης ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις Πότε μία αντίδραση χαρακτηρίζεται εξώθερμη και πότε ενδόθερμη; Απόδοση αντίδρασης Η απόδοση μίας αντίδρασης δείχνει Νόμος Lavoisier Να διατυπώσετε το νόμο διατήρησης της μάζας. 109

8 Είδη αντιδράσεων και φυσική κατάσταση Τι είναι ομογενής αντίδραση; Στη χημική εξίσωση διακρίνουμε που συνδέονται μεταξύ τους με Αμφίδρομη λέγεται η αντίδραση 110

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 410788-422164 491791-459346 527800-527801 - 527802-527890 552053-554272 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2013

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2013 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK 375533-375538 450903 453212 ALPHA BANK VISA ALPHA BANK 454320-21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Λίµνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, Απρίλιος 26 27, 2007

ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Λίµνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, Απρίλιος 26 27, 2007 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΙΤΕΣΚ) 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2012

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2012 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK 375533-375538 450903 453212 ALPHA BANK VISA ALPHA BANK 454320-21

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ον/νυμο Τμήμα: Ημ/νια

Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ον/νυμο Τμήμα: Ημ/νια 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 ο Σχολικό Εργα στήριο Φυσικών Επιστημών Υπεύθυνος. καθηγητής: Κρεμιώτης Θωμάς, Φυσικός ΤΑΞΗ Γ' ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ον/νυμο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

4026 Σύνθεση του 2-χλωρο-2-µεθυλοπροπάνιο (tertβουτυλοχλωρίδιο)

4026 Σύνθεση του 2-χλωρο-2-µεθυλοπροπάνιο (tertβουτυλοχλωρίδιο) 4026 Σύνθεση του 2-χλωρο-2-µεθυλοπροπάνιο (tertβουτυλοχλωρίδιο) από tert-βουτανόλη OH + HCl Cl + H 2 O C 4 H 10 O C 4 H 9 Cl (74.1) (36.5) (92.6) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Πυρηνόφιλη

Διαβάστε περισσότερα