15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002732847 2015-04-27"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ Σάµος, ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ.: 23367/1856 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2015 Θέµα : «ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του Έργου καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2015, στον νοµό Σάµου». Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) περί «Απλούστευσης διαδικασιών προµηθειών ηµοσίου» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση» 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 6. Το Π..137/2010 «Οργανισµός Π. Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α' 230/ ). 7. Τις διατάξεις του Π 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α / ) «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 8. Το Ν. 4038/2012 (άρθρο 9) (ΦΕΚ 14/Α / ) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » 9. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α / ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 10. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ), «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/2010, ΦΕΚ Α 141/ Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που προηγείται της σύµβασης».

2 12. Την αριθµ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) απόφαση του Υπουργ. Οικονοµικών περί αύξησης και ορισµού σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 13. Τον Ν.3310/ (ΦΕΚ 30/Α / 2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/ (ΦΕΚ 279/Α /2005). 14. Το Π..118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 15. Την εγκύκλιο Π1/4232/ για την εφαρµογή του Π 118/2007 (Νέος Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου) 16. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007) προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Τον ΚΑΝ 1564/ της Επιτροπής (ΕΕ L 257/ ). 18. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Περί προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 19. To N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόµενων φορέων τους στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια». 20. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α / ) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 21. Το µε αριθ.πρωτ /105456/ έγγραφο της /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών». 22. Την αριθ. Υ1/Γ.Π.οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προγράµµατα Καταπολέµησης των Κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη του κοινού». 23. Την υπ αριθµ. 359/2013 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 131/ ) σχετικά µε την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Π. Βορείου Αιγαίου. 24. ΚΥΑ 8197/90920 (ΦΕΚ 1883/Α / ) Θέσπιση Εθνικού σχεδίου ράσης µε στόχο την εφαρµογή οδηγίας 2009/128 ΕΚ για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 25. Το άρθρο 12 οδηγίας 2009/128 ΕΚ Μείωση χρήσης γεωργικών φαρµάκων ή των κινδύνων τους σε ειδικές περιοχές. 26. Ν.4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α / ) ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

3 27. Την υπ αριθµ. πρωτ /1985 (Φ.Ε.Κ. Β 655) Υπουργική Απόφαση, περί «Καταπολέµησης εντόµων ή τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους». 28. Το υπ. αριθµ /151288/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών». 29. Η υπ αριθµ. Υ1/Γ.Π. οικ / σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας /νση ηµ. Υγείας Τµ. Επιδηµιολογίας Νοσηµάτων (Α Α:ΒΕΑΤΘ-ΞΕΟ). 30. Την µε αριθµό πρωτ. οικ 190/ Εισήγηση της ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ Σάµου. 31. Το µε αρ. πρωτ /937/ έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Σάµου. 32. Την µε αριθµό πρωτ. οικ 243/ Εισήγηση της ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ Σάµου. 33. Την υπ αριθµ. 7/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, Α Α: Β5ΟΘ7ΛΩ-1Ι3 περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος και υπ αριθµ. 31/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου (Α Α: 7ΙΨΓ7ΛΩ-13Κ) περί 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών και ένταξής του στο Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Σάµου, Έτους 2015, µε κωδικό έργου: α) 2015ΚΑΠ (Καταπολέµηση Κουνουπιών Νοµού Σάµου ,00 ευρώ). 34. Την υπ αριθµ. 262/2015 (Α Α: 6ΠΥΨ7ΛΩ- Ι9) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 35. Την υπ αριθµό 331/2015 (Α Α:7ΚΙ07ΛΩ-Ξ 5) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, περί έγκρισης για την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και των όρων της σχετικής διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2015, στον Νοµό Σάµου καθώς και έγκριση του αντίστοιχου προγράµµατος. 36. Την υπ αριθ.πρωτ /1605/ (Α Α: 7Ξ3Α7ΛΩ-ΩΨ ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έργου της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου. 37. Το µε αρ. πρωτ. 2365/ έγγραφο του ήµου Ικαρίας 38. Την µε αριθµό πρωτ. οικ 434/ Εισήγηση της ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ Σάµου. 39. Κατά τα λοιπά, ισχύει ό,τι προβλέπεται από την κείµενη ισχύουσα νοµοθεσία, κατά την προκήρυξη του παρόντος. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2015, στον νοµό Σάµου, σε στάσιµα ύδατα εντός χειµάρρων και στάσιµα ύδατα σε όλες τις περιοχές των ηµοτικών Ενοτήτων του ήµου Σάµου και του ήµου

4 Φούρνων, εκτός εστιών που βρίσκονται εντός κατοικηµένων περιοχών οι οποίες θα αντιµετωπίζονται επιλεγµένα, σύµφωνα µε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ όπως φαίνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Σάµου. 1. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,72 µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 16% 3.448,28, και συνολικά σε ,00, ΚΑΕ Κωδικός Έργου 2015ΚΑΠ ( Καταπολέµηση Κουνουπιών Νοµού Σάµου ευρώ). 2. Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως τις 31/10/ Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στα συνηµµένα τα οποία είναι αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. 4. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 5. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ηµεδαπής ή αλλοδαπής, όµιλοι, συνεταιρισµοί, ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω µε οποιοδήποτε συνδυασµό που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης. 6. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή ιαγωνισµού, η οποία θα οριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 άρθρο 26 και τις αριθµ α) ΙΣΚΟ Φ18/οικ /2011, β) ΙΣΚΟ Φ 18/οικ / και ΙΣΚΟ Φ18/21700/ Εγκύκλιους του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. 7. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 8. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ηµοτικών Ενοτήτων. 9. Προσφορές για µεµονωµένες ηµοτικές Ενότητες δεν γίνονται δεκτές. 10. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 21 η Μαΐου 2015, ηµέρα Πέµπτη ώρα 10:00 πµ., στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, 1 ος όροφος, Κτίριο ιοίκησης, ερβενακίων και Α. Αλέξη, ΤΚ Σάµος 11. Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται το αργότερο µέχρι την 21 η Μαΐου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ. στα Γραφεία της ιεύθυνσης ιοικητικού Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, 2 ος όροφος, Κτίριο ιοίκησης, ερβενακίων και Α. Αλέξη, ΤΚ , Σάµος. 12. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο παρών πρόχειρος ανοικτός διαγωνισµός διενεργείται µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2015, στον νοµό Σάµου όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Α και σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β. ΑΡΘΡΟ 2 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο παρών διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε ισχύον νοµικό και θεσµικό πλαίσιο που περιλαµβάνεται στην απόφαση προκήρυξης του και τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτη στηρίζεται όπως διακήρυξης, προσφοράς, και απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 21 η Μαΐου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ., στα Γραφεία της ιεύθυνσης ιοικητικού Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, 2 ος όροφος, Κτίριο ιοίκησης, ερβενακίων και Α. Αλέξη, ΤΚ , Σάµος. Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από: 1. /νση ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, Τµήµα Προµηθειών, 2ος όροφος, Κτίριο ιοίκησης, ερβενακίων και Α. Αλέξη, ΤΚ , Σάµος Σάµου, αρµόδιοι υπάλληλοι Αλέξανδρος Τατούρης τηλ.: και Λυµπερη ήµητρα τηλ.: , fax: /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Σάµου, αρµόδιος υπάλληλος: Ιωάννης Ορφανός, Τηλ.: , fax : , κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής, η Περιφερειακή Ενότητα Σάµου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση,

6 τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).σε περίπτωση που οι παραλήπτες της διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το από αυτούς παραληφθέν αντίγραφο της δεν είναι, ενδεχοµένως, πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία νέο, πλήρες αντίγραφο. Ενδεχόµενες προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου ιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου καθώς και στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα «ιαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, στο ΚΗΜ ΗΣ και στο Επιµελητήριο Σάµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας και τα έγγραφα του διαγωνισµού από /νση ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Σάµου, αρµόδιος υπάλληλος: Ιωάννης Ορφανός, Τηλ.: , fax : ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις νοµικών ή φυσικών προσώπων, οι κοινοπραξίες των ανωτέρω µε οποιοδήποτε συνδυασµό και εν γένει περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που κατέχουν νόµιµη Άδεια καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων σε κατοικηµένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την οικονοµία του κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή τέλος έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/97.Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λαµβάνει µέρος στην παρούσα διαδικασία δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει σε περισσότερες της µίας προσφοράς για κάθε ένα τµήµα του Πίνακα Ι του Παραρτήµατος Α. Επίσης δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει ως ανάδοχος ή ως µέλος κοινοπραξίας ή ένωσης προµηθευτών σε διαγωνισµό αναδόχου ψεκασµού καταπολέµησης κουνουπιών που επίσης διενεργεί ή θα διενεργήσει η εν λόγω αναθέτουσα Αρχή, µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συµµετέχει.

7 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 68 του Ν.4281/2014 και συγκεκριµένα εάν: 1. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους.. α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β) ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και την χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/ ) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/ ), οι οποίες ενσωµατώνονται µε το ν. 3691/2008 (Α' 166) κ αι αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (Α' 173), όπως ισχύουν. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να υποβάλλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Επίσης µπορούν, εφόσον αµφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρµόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος - µέλος, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψη ς αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 2. Κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση, όταν: α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

8 β) Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.. γ) Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.. δ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένος διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.. ε) εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου. στ) εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου. ζ) Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σηµεία α', β', γ', ε' και στ': α) Για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σηµεία α', β' και γ', την προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. β) Για την παράγραφο 2 σηµεία ε' ή στ', πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σηµεία α', β' ή γ', αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη - µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Επίσης αποκλείονται κατά την αξιολόγηση προσφορές που: Είναι αόριστες, ώστε να µην µπορεί να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. Είναι εναλλακτικές, σε σχέση µε τις ζητούµενες

9 ΑΡΘΡΟ 6 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό, αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, ποσού ίσου µε το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α του υπό ανάθεσης έργου (ήτοι 422,58 ). Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού τα στοιχεία όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του διαγωνιζοµένου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στο προκαθορισµένο από την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστηµα για την υπογραφή. β. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία πρέπει: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι: - η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση, - αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης - δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ηµοσίου. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα, που αναφέροντα παραπάνω, υποβάλλουν: α) οι ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ. β) ο Πρόεδρος του.σ. και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του παρόντος, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του παρόντος, αφορά κάθε µέλος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.. 118/2007, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. δ. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα (εφόσον πρόκειται για εταιρείες), όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων από την αρµόδια Αρχή (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων

10 τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλουνοµικού προσώπου. ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, περί διάθεσης του αναγκαίου εξοπλισµού και προσωπικού, όπως περιγράφονται στο πεδίο Τεχνικές Προδιαγραφές (παράρτηµα Β ). στ. Άδεια καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων σε κατοικηµένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ζ1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου, ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. ζ2. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 1 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007.

11 (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι. ζ3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ ΑΠΑ: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων στ1 (ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ) και ζ2 (ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ) του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. (4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του ΚΝ 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. ζ4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο

12 πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 1 του εδ. α. της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/2007. (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ζ5. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Η Ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους προµηθευτές, που αποτελούν την ένωση, ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π 118/2007, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του αναδόχου προς υποβολή των δικαιολογητικών. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην ως άνω αναφερόµενη ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Επισηµαίνεται ότι στις διαδικασίες διαγωνισµών για την σύναψη συµβάσεων προµηθειών δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 του Ν. 2690/1999 για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (π.χ. ποινικό µητρώο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η Υπηρεσία µπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισµού να ζητήσει από τους συµµετέχοντες να προσκοµίσουν όσα από τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π 118/2007, κρίνονται σκόπιµα.

13 ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7.1. Η προσφορά υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π 118/2007, στην ελληνική γλώσσα, σε δύο αντίγραφα, µέσα σε έναν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τους διαγωνιζόµενους για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι συντρέχει λόγος δηµοσίου συµφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, οι συµµετέχοντες µπορούν να επιλέξουν την παραµονή τους εντός του διαγωνισµού Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, ιεύθυνση Οικονοµικού Οικονοµικού Π.Ε Σάµου, Τµήµα Προµηθειών). γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (συµπεριλαµβανοµένων τηλεφώνου και φαξ επικοινωνίας) Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: α) Χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», µέσα στον οποίο θα υπάρχουν: 1 φάκελος µε την ένδειξη Πρωτότυπο που θα περιέχει όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσης και 1 φάκελος µε την ένδειξη Αντίγραφο που θα περιέχει όλα τα αντίγραφα των δικαιολογητικών. β) Χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαµβάνει: 1 φάκελο µε την ένδειξη Πρωτότυπο που θα περιέχει την Τεχνική Προσφορά (κατά τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β ) και 1 φάκελο µε την ένδειξη Αντίγραφο που θα περιέχει αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. γ) Επί ποινή αποκλεισµού, χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαµβάνει: 1 φάκελο µε την ένδειξη Πρωτότυπο που θα περιέχει την Οικονοµική Προσφορά στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία και να υπάρχει πρωτότυπη

14 υπογραφή και επαγγελµατική σφραγίδα και 1 φάκελο µε την ένδειξη Αντίγραφο που θα περιέχει αντίγραφο της Οικονοµικής Προσφοράς Όλοι οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παρ. 7.3 του παρόντος άρθρου) Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 14 ( ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ), παρ. 2 περ. α, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό Σε περίπτωση συνυποβολής, µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επί αυτών την ένδειξη «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συν διαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιών του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά τη σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.

15 ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8.1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό του εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να ισχύει µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΙΜΕΣ Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, η δε συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Η ίδια τιµή θα ισχύει και στην περίπτωση παράτασης της σύµβασης. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγµατοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνονται στις τιµές. Οι τιµές θα περιλαµβάνουν τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ, στον οποίο υπάγεται. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Οι τιµές δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Επισηµαίνεται, ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

16 ΑΡΘΡΟ 10 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. - Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού. - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. - Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: - Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. - Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή, προκειµένου να αποσφραγισθεί µετά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων. - Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλουν προσφορές, καθώς και στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών στοιχείων που υπέβαλαν, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει και διαβιβάζει µέσω της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού, στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για έγκριση Στη συνέχεια, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. - Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. ΣΗΜ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωµα, εφ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από υποψήφιο ανάδοχο διευκρινίσεις, σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Μη παροχή των ζητούµενων στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισµό από τη διαδικασία. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Αξιολόγησης, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίµων ηµερών.

17 Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από υποψηφίους αναδόχους, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. ΑΡΘΡΟ 11 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ ΟΤΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 11.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11.Α.1. Η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα µε τη χαµηλότερη συνολικά τιµή σε ευρώ του αντικειµένου της παρούσας διακήρυξης, εκ των συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους όρους της διακήρυξης. 11.Α.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 11.Β. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 11.Β.1. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισµού και ανακοινώνεται µε έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ιαγωνισµού µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της µπορεί να προτείνει την κατακύρωση του έργου για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30%. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τη διακήρυξη ποσοστού απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον Ανάδοχο. 11.Β.2. Η Αναθέτουσα Αρχή µετά από σχετική αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει τη µαταίωση και επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, τη µαταίωση και προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, τη µαταίωση ή ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Π 118/2007, στις παραγράφους δ, ε, στ, ζ, η. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη καθώς και την προθεσµία

18 υπογραφής της σύµβασης. Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή, ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφ όσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του έργου υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης Εάν ο ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π 118/2007. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, ποσού ίσου µε το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α του υπό ανάθεσης έργου (ήτοι 422,58 ). α) Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της άρθρου 6 και τα ακόλουθα: (I) Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και την προς εκτέλεση εργασία. (ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). β. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: (1) η ανάληψη της υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται

19 (2) ο αριθµός της διακήρυξης. (3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. (4) η ηµεροµηνία έκδοσής της. (5) τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προσφέροντα από την Υπηρεσία. Η Εγγύηση συµµετοχής που αφορά προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η εργολαβία επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφ όσον έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων ή παραίτησης απ αυτά ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγύηση που θα καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ., απεριορίστου χρόνου ισχύος. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Την ηµεροµηνία έκδοσης Τον εκδότη Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται Τον αριθµό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση Τους όρους ότι: α) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. β) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) µέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. γ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. δ) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. ε) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. στ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος εγγύησης.

20 13.3 Οι εγγυήσεις ΕΚ Ι ΟΝΤΑΙ από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού Στην περίπτωση της Ένωσης οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. ΑΡΘΡΟ 14 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π 118/ Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και το αποφάσιζαν όργανο, ήτοι την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή, που εκδίδει τη σχετική απόφαση της το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. β) Κατά των πράξεων η παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.

21 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και το αποφάσιζαν όργανο, ήτοι την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή, που εκδίδει τη σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στο µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και το αποφασίζον όργανο, ήτοι την Οικονοµική Επιτροπή, που εκδίδει τη σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, δε γίνονται δεκτές Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ήτοι η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα