( )( ) ( )( ) ( )( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "( )( ) ( )( ) ( )( )"

Transcript

1 Ανάλυση ρητού κλάσµατος σε άθροισµα απλών κλασµάτων ύο ή περισσότερα αλγεβρικά κλάσµατα προστίθενται µε τον ίδιο τρόπο όπως και τα αριθµητικά κλάσµατα Παράδειγµα ( ) + ( + ) Τώρα θα µάθουµε πως µπορούµε να κάνουµε το αντίστροφο ηλαδή να γράψουµε ένα ρητό κλάσµα σαν άθροισµα απλών κλασµάτων Ένα κλάσµα λέγεται απλό όταν δεν µπορεί να γραφεί σαν άθροισµα δύο ή περισσοτέρων άλλων κλασµάτων ύο πολυώνυµα P( ) και κοινούς παράγοντες Ισχύει ή επόµενη πρόταση Q λέγονται σχετικά πρώτα όταν δεν έχουν Πρόταση Αν P( ), Q( ) και R( ) είναι πολυώνυµα σχετικά πρώτα και ο βαθµός του P( ) είναι µικρότερος από τον βαθµό του γινοµένου Q( ) R( ), τότε υπάρχουν πολυώνυµα A( ) και B( ) τέτοια ώστε: P ( ) A + B µε βαθ Α( ) βαθ Q( ) Q( ) R( ) Q( ) R( ) < και βαθ B( ) < βαθ R( ) Παραδείγµατα Να αναλυθεί σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων το ρητό κλάσµα: ( )( + ) + 7 A( ) B( ) Έχουµε : + ( )( + ) + µε βαθ Α ( ) < βαθ ( ) βαθ B( ) < βαθ( + ) Τα A( ) και οπότε: Τότε και + 7 B είναι σταθερά πολυώνυµα αφού έχουν βαθµό µικρότερο από ένα, + 7 A B + + +

2 + 7 A B A + + B ( )( + ) ( A+ B) + ( A B) Εξισώνοντας τους συντελεστές των οµοβάθµιων όρων παίρνουµε A+ B A+ B 8 A A A B 7 A B 7 A+ B B Άρα Παρατήρηση Οι σταθερές Α και Β στο προηγούµενο παράδειγµα είναι δυνατόν να υπολογιστούν και ως εξής: + 7 A B Είναι + 7 A( + ) + B( ) ( ) Η ( ) είναι αληθής για κάθε R, οπότε για και για έχουµε: 8+ 7 A+ B A A και + 7 A B B B αντίστοιχα Να αναλυθεί σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων το ρητό κλάσµα: + Παραγοντοποιώντας τον παρανοµαστή του κλάσµατος έχουµε: + A B + A( ) + B( ) ( A+ B) ( A+ B) A+ B A B A A A+ B A+ B A+ B B Άρα οπότε + + Να αναλυθεί σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων το ρητό κλάσµα: ( + )

3 + A B+ Γ + + Έχουµε : ( + ) αφού τα πολυώνυµα στους αριθµητές έχουν βαθµό µικρότερο από τον βαθµό των παρανοµαστών Τότε + A B+ Γ + + Α ( + ) + ( B+ Γ)( ) A+ B Β Γ + Α Γ Α+ Β Α Γ Α+ Β Α Γ Β Α Γ Β Β Γ Β Α Β Α Α Άρα ( )( + ) Γ Να αναλυθεί σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων το ρητό κλάσµα: ( )( ) + A P() +, όπου το πολυώνυµο P( ) έχει βαθµό Έχουµε : + ( )( ) ( ) µικρότερο του τρία δηλαδή το P( ) µπορεί να είναι τριώνυµο Μπορούµε να εκφράσουµε το P( ) σαν ένα τριώνυµο της µορφής ( ) + B Γ +, όπου Β, Γ, είναι σταθερές, οπότε: P() B( ) + Γ( ) + Β Γ + + ( ) ( ) ( ) ( ) Τότε + A Β Γ A( ) Β( )( ) Γ( )( ) ( ) ( + ) + ( ) + A + + Β + + Γ + A+ B A+ B+ Γ + Α+ Β Γ+ Α+ Β Γ+ Α+ Β Α+ Β+ Γ Α+ Β Γ+ Α+ Β Γ+ ( Σ)

4 Λύνοντας το σύστηµα ( Σ ) βρίσκουµε: Α, Β, Γ και Άρα ( )( ) ( ) ( ) Να αναλυθεί σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων το ρητό κλάσµα: ιαιρούµε τον αριθµητή µε τον παρανοµαστή και από την ταυτότητα της ευκλείδειας διαίρεσης παίρνουµε: ( + ) Παραγοντοποιούµε τον παρανοµαστή του κλάσµατος και έχουµε: Τότε + A B + + A( + ) + B( ) ( Α+ Β) + ( Α Β) Α+ Β Α Α Α Β Α+ Β Β Άρα ( ) Γενική περιγραφή Για να αναλύσουµε ένα ρητό κλάσµα διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις: P Q σε άθροισµα απλών κλασµάτων I Όταν ο βαθµός του πολυωνύµου P( ) είναι µικρότερος από τον βαθµό του Q( ) κάνουµε τα εξής: Μετατρέπουµε τον παρανοµαστή Q( ) σε γινόµενο πρωτοβαθµίων και δευτεροβαθµίων παραγόντων (µε αρνητική διακρίνουσα) P( ) Κατά την ανάλυση του κλάσµατος Q( ) Σε κάθε παράγοντα του πολυωνύµου άθροισµα κ κλασµάτων της µορφής: σε άθροισµα απλών κλασµάτων : Q της µορφής ( ρ) κ αντιστοιχεί ένα

5 Α Α Α ρ ρ ρ κ κ Σε κάθε παράγοντα του πολυωνύµου Q( ) της µορφής ( + β+ γ) λ αντιστοιχεί ένα άθροισµα λ κλασµάτων της µορφής: Β+ Γ Β+ Γ Βλ+ Γλ λ + β+ γ + β+ γ + β+ γ Είναι φανερό ότι αν το πολυώνυµο Q( ) έχει ν ρίζες, (διαφορετικές ανά δύο), τότε Q( ) ( )( ) ( ν) P( ) A A Aν Q( ) Εξισώνουµε το κλάσµα P Q,, απλές οπότε ν µε το άθροισµα όλων των παραπάνω απλών κλασµάτων Απαλείφουµε τους παρανοµαστές στην εξίσωση που προκύπτει και διατάσσουµε τους όρους στα δύο µέλη κατά τις φθίνουσες δυνάµεις του Εξισώνουµε τους συντελεστές των οµοβάθµιων όρων στα δύο µέλη και βρίσκουµε τις σταθερές ν II Όταν ο βαθµός του πολυωνύµου P( ) είναι µεγαλύτερος από τον βαθµό του Q( ) κάνουµε τα εξής: ιαιρούµε το πολυώνυµο P( ) µε το Q( ) και από την ταυτότητα της P( ) R( ) ευκλείδειας διαίρεσης έχουµε Π( ) +, όπου ο βαθµός του Q( ) Q( ) πολυωνύµου R( ) είναι µικρότερος από τον βαθµό του Q( ) Ακολουθούµε την διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση (I) για το R( ) κλάσµα Q( ) Άλλα παραδείγµατα Να αναλυθεί σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων το ρητό κλάσµα: + 8 Κ + Έχουµε + +,

6 οπότε A B Γ + + Από την ( ) έχουµε: + 8 A + B + Γ ( ) ή 8 A B A B Γ A + 8 A+ B A+ B+ Γ + A + ( + ) ( + + ) + A+ B Α Α A+ B+ Γ Β Β Α Γ Γ Τελικά Να αναλυθεί σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων το ρητό κλάσµα: + Κ Έχουµε ( + )( + + ), οπότε A Β+ Γ Από την ( ) έχουµε + A B+ Γ ή ( ) + A+ Β + Α+ Β+ Γ + Α+ Γ Α+ Β Α+ Β Α Α+ Β+ Γ Β Β Α+ Γ Α+ Γ Γ Τελικά

7 Να αναλυθεί σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων το ρητό κλάσµα: + Κ + Έχουµε ( )( ) ( )( )( ) οπότε A B Γ+ Ε+ Ζ ( )( + )( + ) + + ( + ) Από την ( ) έχουµε: ( Α+ Β Γ Ε) + ( Α Β Ζ), Α Β Γ A Β A B E A B Z οπότε Α+ Β+ Γ Α Β+ Α+ Β+ Ε Α Β+ Ζ Α+ Β Γ Ε Α Β Ζ Λύνοντας το σύστηµα βρίσκουµε Α, Β, Γ,, Ε και Ζ 8 8 Τελικά ή ( )( ) ( + ) ( + ) ( ) 9 Να αναλυθεί σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων το ρητό κλάσµα: + Κ + + ιαιρώντας τον αριθµητή µε τον παρανοµαστή παίρνουµε

8 Είναι ( )( ) ( ) ( ) οπότε + + +, A B Γ Από την ( ) παίρνουµε ( ) A + + B + + Γ+ Ή ( A Γ) ( Α Β Γ) ( Α Γ ) ( Α Β ) Α+ Γ Α Β + Γ Α+ Γ Α Β Λύνοντας το σύστηµα βρίσκουµε Α, Β, Γ και ηλαδή Τελικά Ασκήσεις Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα: Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα: + 9

9 Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα: Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα: Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα: ( + ) + + Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα: ( + )( ) 7 Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα: ( + ) 8 Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα: Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα: Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα: Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα: Να αναλυθούν σε αθροίσµατα απλών κλασµάτων τα ρητά κλάσµατα:

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM For Alan Cameron

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα