Ενότητα 1 - Μυθολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 1 - Μυθολογία"

Transcript

1 Ενότητα 1 - Μυθολογία Μύθοι και Συμβολισμοί: Περσεφόνη - Δήμητρα και Αθηνά - Ποσειδώνας Και τα δύο κείμενα παρουσιάζουν μύθους, με την βοήθεια των οποίων οι άνθρωποι προσπαθούσαν να εξηγήσουν διάφορα φαινόμενα ή καταστάσεις της ζωής και του πολιτισμού τους. Στο πρώτο κείμενο ο Απολλόδωρος αναφέρει τον μύθο της Περσεφόνης και της Δήμητρας ενώ στο δεύτερο σύγχρονα βιβλία μιλάνε για τον γνωστό μύθο της Αθηνάς και του Ποσειδώνα σχετικά με την ονομασία της Αθήνας.

2 Α Μέρος Κείμενο - Λεξιλόγιο - Ασκήσεις Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη I, V, 1 - Περσεφόνη καὶ Δημήτηρ Πλούτων δὲ Περσεφόνης ἐρασθεὶς ἥρπασεν κρύφα. Δημήτηρ δὲ νυκτός τε καὶ ἡμέρας κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει μαθοῦσα δὲ ὅτι Πλούτων αὐτὴν ἥρπασεν, ὀργιζομένη θεοῖς κατέλιπεν οὐρανόν, εἰκασθεῖσα δὲ γυναικὶ ἧκεν εἰς Ἐλευσῖνα. Καὶ πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν ἀπ ἐκείνης κληθεῖσαν Ἀγέλαστον ἐκάθισε πέτραν, ἔπειτα πρὸς Κελεὸν ἐλθοῦσα τὸν βασιλεύοντα τότε τῶν Ἐλευσινίων, ἔνδον οὐσῶν γυναικῶν, καὶ γραῖά τις Ἰάμβη σκώψασα τὴν θεὸν ἐποίησε μειδιᾶσαι. Διὰ τοῦτο ἐν τοῖς θεσμοφορίοις τὰς γυναῖκας σκώπτειν λέγουσιν. I, V, 3 Διὸς δὲ Πλούτωνι τὴν Κόρην ἀναπέμψαι κελεύσαντος, ὁ Πλούτων, ἵνα μὴ πολὺν χρόνον παρὰ τῇ μητρὶ καταμείνῃ, ῥοιᾶς ἔδωκεν αὐτῇ φαγεῖν κόκκον... Περσεφόνη καθ ἕκαστον ἐνιαυτὸν τὸ μὲν τρίτον μετὰ Πλούτωνος ἠναγκάσθη μένειν, τὸ δὲ λοιπὸν παρὰ τοῖς θεοῖς. I, V, 1 - Περσεφόνη και Δήμητρα Ο Πλούτωνας αγάπησε την Περσεφόνη και την άρπαξε κρυφά. Η Δήμητρα γύριζε μέρα και νύχτα τη γη και τη ζητούσε αφού δε έμαθε ότι την άρπαξε ο Πλούτωνας, θύμωσε με τους θεούς, εγκατέλειψε τον ουρανό και μεταμορφωμένη σαν απλή γυναίκα πήγε στην Ελευσίνα. Και πρώτα κάθισε σε μια πέτρα, η οποία απ αυτή ονομάστηκε Αγέλαστος, ύστερα πήγε στον Κελεό, ο οποίος ήταν τότε βασιλιάς των Ελευσινίων μέσα στο σπίτι του ήταν γυναίκες και μια γριά, η Ιάμβη, με τα αστεία της έκανε τη θεά να χαμογελάσει και λένε πως γι αυτό το λόγο στη γιορτή των θεσμοφόρων θεών οι γυναίκες κοροϊδεύουν η μια την άλλη. I, V, 3 Επειδή ο Δίας παρήγγειλε στον Πλούτωνα να στείλει την Περσεφόνη πάνω στη γη, ο Πλούτωνας, για να μη μείνει αυτή πολύ καιρό κοντά στη μητέρα της, της έδωσε να φάει κόκκο από ρόδι. Και η Περσεφόνη αναγκάστηκε να μένει το ένα τρίτο κάθε χρόνου μαζί με τον Πλούτωνα, το δε υπόλοιπο κοντά στους θεούς. Λεξιλόγιο λέξη τι μέρος του αρχικός τι σημαίνει; ρίζα/συν άλλες νεοελληνικές λόγου είναι; τύπος ἥρπασεν ρήμα ἁρπάζω κρύφα επίρρημα κρύφα αρπάζω, παίρνω δια της βίας κρυφά θετικά αρπαζ-/ αρπαγ- κρυφ- λέξεις αρπαγή, άρπαγας κρυφός, κρυφτό,

3 νυκτός ουσιαστικό νύξ, ἡ νύχτα νυκτ- νυχτώνω, νυχτερίδα, νυχτέρι ἡμέρας ουσιαστικό ἡμέρα, ἡ ημέρα, μέρα ημερ- ημερήσιος, ημερομηνία γῆν ουσιαστικό γῆ, ἡ γη γη-, γε- υπόγειος, επίγειος ζητοῦσα μετοχή του ρ. ζητοῦσα, ἡ αυτή που ζητάει ζητε- ζήτηση, ζήτημα, ζητώ ζητέω - ῶ (ζητῶν,-οῦσα, -οῡν) μαθοῦσα μετοχή του ρ. μανθάνω μαθοῦσα, ἡ (μαθών,-οῦσα, αυτή που έμαθε μαθ- μαθηματικά, μαθητής, μαθαίνω -όν) οὐρανόν ουσιαστικό οὐρανός, ὁ ουρανός ουραν- ουράνιος, ουρανής γυναικί ουσιαστικό γυνή, ἡ γυναίκα γυναικ- γυναικείος, γυναικούλα πρῶτον επίρρημα πρῶτον πρώτα πρωτ - πρωτεύουσα, πρωτιά ἀπ = ἀπό πρόθεση ἀπό από απο αποβάλλω ἐκείνης αντωνυμία ἐκείνη εκείνη, κείνη εκει- εκεί (ἐκεῖνος-η-ον) βασιλεύοντα μετοχή του ρ. βασιλεύων, ὁ αυτός που βα- βασίλειο, βασιλιάς βασιλεύω (βασιλεύων, - ουσα, -ον) βασιλεύει, κυβερνάει ως (βαίνω) βασιλιάς λέγουσιν ρήμα λέγω λέω, εκφράζω λεγ- λέξη, λέξημα κάτι με προφορικό λόγο πολύν επίθετο πολύς, πολλή, πολύ πολύς, σε μεγάλη πολυ- πολυτέλεια, πολυτεχνείο ποσότητα μητρί ουσιαστικό μήτηρ, ἡ μητέρα, μάνα μητ(ε)ρ- μητρότητα, μητρόπολη χρόνον ουσιαστικό χρόνος, ὁ χρόνος, καιρός χρον - χρονόμετρο, σύγχρονος αὐτῇ αντωνυμία αὐτή (αὐτός,-ή,-ό) αυτή αυτ - αυτόματος αυτοκίνητο φαγεῖν απαρέμφατο του ρ. ἐσθίω φαγεῑν τρώω φα(γ)- φαγητό, φαΐ λοιπόν επίθετο λοιπός, -ή, -όν υπόλοιπος λοιπ- λοιπόν

4 Περσεφόνη και Πλούτωνας (Κύλικας, Βρετανικό Μουσείο, π. Χ.) Ασκήσεις Λεξιλογίου 1. Παραγωγή λέξεων: ποιες λέξεις σχηματίζονται; μαθητικός βασιλικός μητρικός χρονικός νυχτερινός λεξικός πρωτινός μητρί λέγουσιν - ικος μαθοῦσα - ινος βασιλεύοντα χρόνον πρῶτον νυκτός 2. Αντιστοίχιση λέξεων: ενώστε τις αρχαίες με τις νέες ελληνικές λέξεις. ἥρπασεν να φάει νυκτός γυναίκα ἡμέρας άρπαξε ζητοῦσα μέρα γυναικί καιρό χρόνον ζητούσε φαγεῖν νύχτα 3. Κυνήγι λέξεων: συμπληρώστε με λέξεις από το πλαίσιο. κρύφα κρυφά μαθοῦσα έμαθε πρῶτον πρώτα βασιλεύοντα βασιλιάς πολύν πολύ πολύτιμος πρώτιστος κρύβω μάθημα βασίλισσα

5 4. Σύνθεση λέξεων: ποιες λέξεις δημιουργούνται; ἡμέρας + μήνας = γῆν + γράφω = ζητοῦσα + συν = ἀπό + γη = μητρί + πόλη = συζήτηση απογείωση μητρόπολη γεωγραφία ημερομηνία Β Μέρος Γραμματική: Θεωρία - Ασκήσεις Οριστικό άρθρο Η μικρή κλιτή λέξη εμπρός από τα ονόματα λέγεται άρθρο. Το οριστικό άρθρο το χρησιμοποιούμε, όταν μιλούμε για ορισμένο πρώσοπο, ζώο ή πράγμα. Αρχαία Ελληνικά Κλίση του οριστικού άρθρου αρσενικό θηλυκό ουδέτερο αρσενικό θηλυκό ουδέτερο ονομαστική ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά γενική τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν αιτιατική τόν τήν τό τούς τάς τά Κλίση του οριστικού άρθρου Νέα Ελληνικά αρσενικό θηλυκό ουδέτερο αρσενικό θηλυκό ουδέτερο ονομαστική ο η το οι οι τα γενική του της του των των των αιτιατική το(ν) τη(ν) το τους τις τα Παρατήρηση: η πρόθεση σε+αιτ. σχηματίζει μια λέξη με το οριστικό άρθρο: στο(ν), στη(ν), στο, στους, στις, στα. Ουσιαστικά Ουσιαστικά λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν πρόσωπα, ζώα ή πράγματα, ενέργεια, κατάσταση ή ιδιότητα.

6 Ουσιαστικά αρσενικά σε ας - ισοσύλλαβα Αρχαία Ελληνικά ονομαστική ὁ ἀγών ὁ ταμίας ὁ φύλαξ ὁ συγγραφεύς γενική τοῦ ἀγῶνος τοῦ ταμίου τοῦ φύλακος τοῦ συγγραφέως αιτιατική τὸν ἀγῶνα τὸν ταμίαν τὸν φύλακα τὸν συγγραφέα κλητική ὦ ἀγών ὦ ταμία ὦ φύλαξ ὦ συγγραφεῦ ονομαστική οἱ ἀγῶνες οἱ ταμίαι οἱ φύλακες οἱ συγγραφεῖς γενική τῶν ἀγώνων τῶν ταμιῶν τῶν φυλάκων τῶν συγγραφέων αιτιατική τοὺς ἀγῶνας τοὺς ταμίας τοὺς φύλακας τοὺς συγγραφέας κλητική ὦ ἀγῶνες ὦ ταμίαι ὦ φύλακες ὦ συγγραφεῖς Νέα Ελληνικά ονομαστική ο αγώνας ο ταμίας ο φύλακας ο συγγραφέας γενική του αγώνα του ταμία του φύλακα του συγγραφέα αιτιατική τον αγώνα τον ταμία το φύλακα τον συγγραφέα κλητική αγώνα ταμία φύλακα συγγραφέα ονομαστική οι αγώνες οι ταμίες οι φύλακες οι συγγραφείς γενική των αγώνων των ταμιών των φυλάκων των συγγραφέων αιτιατική τους αγώνες τους ταμίες τους φύλακες τους συγγραφείς κλητική αγώνες ταμίες φύλακες συγγραφείς Κατά το αγώνας κλίνονται: χειμώνας, αιώνας, κανόνας, λιμένας, πατέρας, Ποσειδώνας κ.ά. Κατά το ταμίας κλίνονται: άντρας, γύπας, επαγγελματίας, εγκληματίας, Δίας κ.ά. Κατά το φύλακας κλίνονται: άρχοντας, γείτονας, πίνακας, κόρακας, ρήτορας, Απόλλωνας, Πλούτωνας, Έρωτας, Κέκροπας, Έλληνας, Μίνωας κ.ά. Κατά το συγγραφέας κλίνονται: διερμηνέας, ιερέας, ιππέας, γραμματέας, Θησέας, Περσέας, Αιγέας κ.ά. Παρατήρηση Τα προπαροξύτονα σε -ας τονίζονται στη γενική του πληθυντικού στην παραλήγουσα: ο φύλακας - των φυλάκων.

7 Ουσιαστικά αρσενικά σε -ας ανισοσύλλαβα ονομαστική ο γαλατάς οι γαλατάδες γενική του γαλατά των γαλατάδων αιτιατική τον γαλατά τους γαλατάδες κλητική γαλατά γαλατάδες Κατά το γαλατάς κλίνονται: μπαμπάς, ψαράς, ψωμάς, φονιάς, βασιλιάς κ.ά. Ουσιαστικά θηλυκά σε -α Αρχαία Ελληνικά ονομαστική ἡ στρατιά ἡ ὥρα ἡ θάλασσα ἡ ἐλπίς ἡ ἔρις γενική τῆς στρατιᾶς τῆς ὥρας τῆς θαλάσσης τῆς ἐλπίδος τῆς ἔριδος αιτιατική τὴν στρατιάν τὴν ὥραν τὴ θάλασσαν τὴν ἐλπίδα τὴν ἔριν κλητική ὦ στρατιά ὦ ὥρα ὦ θάλασσα ὦ ἐλπίς ὦ ἔρις ονομαστική αἱ στρατιαί αἱ ὧραι αἱ θάλασσαι αἱ ἐλπίδες αἱ ἔριδες γενική τῶν στρατιῶν τῶν ὡρῶν τῶν θαλασσῶν τῶν ἐλπίδων τῶν ἐρίδων αιτιατική τὰς στρατιάς τὰς ὥρας τὰς θαλάσσας τὰς ἐλπίδας τὰς ἔριδας κλητική ὦ στρατιαί ὦ ὧραι ὦ θάλασσαι ὦ ἐλπίδες ὦ ἔριδες Νέα Ελληνικά ονομαστική η στρατιά η ώρα η θάλασσα η ελπίδα η έριδα γενική της στρατιάς της ώρας της θάλασσας της ελπίδας της έριδας αιτιατική τη στρατιά την ώρα τη θάλασσα την ελπίδα την έριδα κλητική στρατιά ώρα θάλασσα ελπίδα έριδα ονομαστική οι στρατιές οι ώρες οι θάλασσες οι ελπίδες οι έριδες γενική των στρατιών των ωρών των θαλασσών των ελπίδων των ερίδων αιτιατική τις στρατιές τις ώρες τις θάλασσες τις ελπίδες τις έριδες κλητική στρατιές ώρες θάλασσες ελπίδες έριδες Κατά το στρατιά κλίνονται: ελιά, ομορφιά, καρδιά, δουλειά, χαρά, Αθηνά κ.ά. Κατά το ώρα κλίνονται: γλώσσα, ημέρα, χώρα, γυναίκα, νύχτα, ιστορία, Ήρα, Μούσα κ.ά. Κατά το θάλασσα κλίνονται: αλήθεια, μέλισσα, μαθήτρια, γέφυρα, εργάτρια, γειτόνισσα, Δήμητρα κ.ά. Κατά το ελπίδα κλίνονται: πατρίδα, σταφίδα, εφημερίδα, λαμπάδα, μητέρα, Ελληνίδα κ.ά.

8 Κατά το έριδα κλίνονται: όρνιθα, σάλπιγγα, ποσότητα, ταχύτητα, φάλαγγα κ.α. Παρατήρηση: α) τα θηλυκά σε -α που κλίνονται κατά το ώρα και θάλασσα στη γενική του πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στη λήγουσα: ωρών θαλασσών, β) τα θηλυκά σε -α που κλίνονται κατά το ελπίδα και έριδα στη γενική του πληθυντικού τονίζονται στην παραλήγουσα. Από τα θηλυκά σε -α μερικά κλινονταί ανισοσύλλαβα: γιαγιά, μαμά, κυρά. ονομαστική η γιαγιά οι γιαγιάδες γενική της γιαγιάς των γιαγιάδων αιτιατική τη γιαγιά τις γιαγιάδες κλητική γιαγιά γιαγιάδες Ουσιαστικά ουδέτερα σε -ο Αρχαία Ελληνικά ονομαστική τὸ ποτόν τὸ δένδρον τὸ πρόσωπον γενική τοῦ ποτοῦ τοῦ δένδρου τοῦ προσώπου αιτιατική τὸ ποτόν τὸ δένδρον τὸ πρόσωπον κλητική ὦ ποτόν ὦ δένδρον ὦ πρόσωπον ονομαστική τὰ ποτά τὰ δένδρα τὰ πρόσωπα γενική τῶν ποτῶν τῶν δένδρων τῶν προσώπων αιτιατική τὰ ποτά τὰ δένδρα τὰ πρόσωπα κλητική ὦ ποτά ὦ δένδρα ὦ πρόσωπα Νέα Ελληνικά ονομαστική το ποτό το δέντρο το πρόσωπο το σίδερο γενική του ποτού του δέντρου του προσώπου του σίδερου αιτιατική το ποτό το δέντρο το πρόσωπο το σίδερο κλητική ποτό δέντρο πρόσωπο σίδερο ονομαστική τα ποτά τα δέντρα τα πρόσωπα τα σίδερα γενική των ποτών των δέντρων των προσώπων των σίδερων αιτιατική τα ποτά τα δέντρα τα πρόσωπα τα σίδερα κλητική ποτά δέντρα πρόσωπα σίδερα Κατά το ποτό κλίνονται: νερό, βουνό, ποσό, φτερό, φαγητό, παγωτό, μωρό κ.ά. Κατά το δέντρο κλίνονται: δώρο, βιβλίο, γραφείο, ζώο, θρανίο, μέτρο, φύλλο κ.ά.

9 Κατά το πρόσωπο κλίνονται: άλογο, άτομο, αυτοκίνητο, θέατρο, τετράδιο κ.ά. Κατά το σίδερο κλίνονται: σύννεφο, αμύγδαλο, τριαντάφυλλο, κάστανο κ.ά. 1. Συμπληρώστε με το ουσιαστικό της παρένθεσης: 1. Ο Αιγέας είναι ο πατέρας του (Θησέας). 2. Η μητέρα του είναι η Αφροδίτη (Έρωτας). 3. Αγοράζω τα (βιβλίο). 4. Η Θάλεια είναι μια από τις (Μούσα). 5. Τα φύλλα των είναι πολλά (τετράδιο). 2. Αντιστοιχίστε: τον των τους του την τα ιππείς προσώπου Ήρα Έλληνα αμύγδαλα καρδιών 3. Επιλέξτε το σωστό: 1. είναι εγκληματίες. (α) οι φονιάδες (β) των φονιάδων (γ) τους φονιάδες 2. Αγαπώ μου. (α) η πατρίδα (β) την πατρίδα (γ) οι πατρίδες 3. Ο αριθμός είναι μεγάλος. (α) τα αυτοκίνητα (β) το αυτοκίνητο (γ) των αυτοκινήτων 4. Τα τριαντάφυλλα είναι πολύ όμορφα. (α) οι γείτονες (β) των γειτόνων (γ) ο γείτονας 5. Τα φαγητά είναι πολύ νόστιμα. (α) της μαμάς (β) τη μαμά (γ) τις μαμάδες 6.. υπάρχουν ζώα και δέντρα. (α) Στα βουνά (β) Των βουνών (γ) Του βουνού 7. Βλέπω. (α) ο πίνακας (β) τον πίνακα (γ) των πινάκων 8. έχουν φτερά. (α) την όρνιθα (β) οι όρνιθες (γ) τις όρνιθες 9. Θέλω να φάω. (α) παγωτό (β) παγωτών (γ) παγωτού 10. γράφουν βιβλία. (α) Του συγγραφέα (β) Τους συγγραφείς (γ) Οι συγγραφείς

10 4. Τοποθετήστε τις λέξεις στον πίνακα: του αγώνα τον ταμία οι φύλακες των διερμηνέων τους βασιλιάδες (γεν. εν.) (αιτ. εν.) (ονομ. πληθ.) (γεν. πληθ.) (αιτ. πληθ.) της ομορφιάς, τη γλώσσα, οι καρδιές, των ερίδων, τις εφημερίδες, το σύννεφο, των ατόμων, οι αλήθειες, του μωρού, τους αιώνες, τις χώρες, των θεάτρων, του χειμώνα, το νερό, οι κανόνες, οι ιερείς, τη μέλισσα, του κάστανου, τις δουλειές, τους κόρακες, των σαλπίγγων, του αλόγου, οι νύχτες, τον λιμένα, των γεφυρών Γ Μέρος Κείμενο - Λεξιλόγιο - Ασκήσεις Η έριδα μεταξύ Αθηνάς και Ποσειδώνα Όσο ζούσε ο Κέκροπας, η πόλη επάνω στην Ακρόπολη όλο και μεγάλωνε, όλο και πιο πλούσια γινόταν. Τόσο που την πρόσεξαν και οι θεοί του Ολύμπου και, σα να προβλέπανε την ένδοξη ιστορία της, μαλώσανε ποιος θα την έπαιρνε στην προστασία του. - Δική μου θα γίνει, έλεγε ο Ποσειδώνας, θα την κάνω θαλασσοκράτειρα, να την φοβούνται όλοι! Αθηνά και Ποσειδώνας - Δική μου θα γίνει, έλεγε η Αθηνά, θα την κάνω (Αμφορέας, σοφή και δίκαιη, να την σέβονται όλοι! Cabinet des Medailles, Δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν οι δύο θεοί και Παρίσι, π. Χ.) πήγαν στο Δία να τους λύσει τη διαφορά τους. Ο Δίας τότε είπε να δώσουν ο καθένας τους από ένα δώρο στην Κεκρόπεια και, όποιος θα χάριζε το καλύτερο, θα την έπαιρνε στην προστασία του. Διαιτητή στον αγώνα αυτό έβαλε τον Κέκροπα και τον Κραναό. Χτύπησε ο Ποσειδώνας το βράχο και επάνω στην Ακρόπολη ανάβλυσε μια πηγή αρμυρό νερό. Χτύπησε και η Αθηνά και από τον ίδιο ξερό βράχο φύτρωσε μια φουντωμένη ελιά. Οι δύο διαιτητές διάλεξαν της Αθηνάς το δώρο και οι θεοί στον Όλυμπο εγκρίνανε την εκλογή τους. Έτσι έγινε η Αθηνά προστάτρια της

11 Κεκρόπειας, που από τότε πήρε τ όνομά της και λεγόταν Αθήνα. Ο Ποσειδώνας ποτέ δεν το συγχώρησε στον Κέκροπα και, για να εκδικηθεί, σήκωσε τη θάλασσα και πλημμύρισε την Αττική. Μα σε λίγο τραβήχτηκαν πάλι τα νερά και έμεινε ο βράχος της Ακρόπολης γυμνός και περήφανος. Λεξιλόγιο λέξη αρχικός τύπος τι σημαίνει; ρίζα/συν θετικά οικογένεια λέξεων αρχαίος τύπος πόλη πόλη, η μεγάλος οικισμός, πολι- πολιτικός, πόλις, ἡ άστυ πολιτεία πλούσια πλούσιος, -α, -ο με μεγάλη περιουσία, εύπορος πλουσ / πλουτπλουτίζω, πλουτισμός πλούσιος, -α, -ον πρόσεξαν προσέχω δίνω προσοχή, παρατηρώ προς + εχ-/σχπροσεκτικός, προσοχή παρατηρέω- ῶ/ προσέχω ένδοξη ένδοξος, -η, - ο ονομαστός, λαμπρός εν+ δοκῶ δόξα, άδοξα ένδοξος, -ος, -ον ιστορία ιστορία, η εξέλιξη μέσα στον ἵστωρ ιστορικότητα, ἱστορία, ἡ χρόνο ιστορώ ποιος ποιος, -α -ο όπου ζητείται η ποι- ποιότητα ποῖος, -α, -ον ταυτότητα προσώπου προστασία προστασία, η προάσπιση, φροντίδα προ+ σταπροστάτρια, προστατεύω προστασία, ἡ σοφή σοφός, -ή, -ό αυτός που γνωρίζει πολλά σοφο- σοφία, σοφίζομαι σοφός, -ή, - όν διαφορά διαφορά, η ανομοιότητα δια+ διάφορος, διαφορά, ἡ φερ- αδιαφορώ δώρο δώρο, το δώρημα, προσφορά δω - δωρίζω, δῶρον, τό δωρεάν χάριζε χαρίζω δωρίζω, δίνω ως χάρις χάρη, δωρέω-ῶ δώρο χάρισμα βράχο βράχος, ο μεγάλη πέτρα βραχ- βραχογραφία πέτρα, ἡ επάνω επάνω στο ψηλότερο επι + πάνω, απάνω ἄνω σημείο άνω αρμυρό αρμυρός, -ή, που περιέχει πολύ αρμυρ- αλμυρότητα, ἁλμυρός, -ά, -ό αλάτι αρμυρίζω -όν

12 νερό νερό, το άχρωμο και άγευστο νερ- νερουλός, ὕδωρ, τό υγρό νερώνω ξερό ξερός, -ή, -ό αυτός που δεν ξερ - ξερικός, ξερός, -ά, -όν περιέχει νερό ξεραίνω ελιά ελιά, η καλλιεργημένο ελι-/ έλαιο, ἐλαία, ἡ δέντρο, ελαιόδεντρο ελαι- ελαιόλαδο θεοί θεός, ο ον με υπερφυσικές θε - θεολογία, θεός, ὁ δυνάμεις θείος όνομα όνομα, το λέξη με την οποία ονομα(τ) ονομάζω, ὄνομα, τό δηλώνεται κάτι ονομασία γυμνός γυμνός,-ή,-ό που είναι χωρίς νυμνός γυμναστική, γυμνός,-ή,- ρούχα γυμνάσιο όν Ασκήσεις Λεξιλογίου 1. Παραγωγή λέξεων: ποιες λέξεις σχηματίζονται; - ικος ιστορία διαφορά προστασία χάριζε -ισμος πόλη ιστορία -της πόλη σοφή προστασία δώρο 2. Αντιστοιχίστε: πόλη εύπορη προστασία δώριζε πλούσια άστυ πρόσεξαν λαμπρή διαφορά παρατήρησαν χάριζε προάσπιση ένδοξη ανομοιότητα 3. Κυνήγι λέξεων: συμπληρώστε με λέξεις από το πλαίσιο. προστασία προστατεύω διαφορετικός πολιτισμός πολίτης προστατευτικός ιστορισμός δωρητής ιστορικός προστάτης χαριστικός σοφιστής πολιτεύομαι διαφορετικά προστατευόμενος ονομαστός δοξάζω

13 ένδοξη δόξα διαφορά διαφορετικός πόλη πολίτης όνομα ονομάζω 4. Σύνθεση λέξεων: φτιάξτε λέξεις. όνομα + επώνυμο = ιστορία + γράφω = δώρο + δέχομαι = επάνω + φορώ = νερό + ποτήρι = δωροδοκία, επανωφόρι, ιστοριογραφία, νεροπότηρο, ονοματεπώνυμο 1. Σωστό ή Λάθος; Ασκήσεις Κατανόησης Η πόλη του Κέκροπα δεν ήταν σπουδαία. Οι θεοί του Ολύμπου δεν ενδιαφέρονταν για την πόλη. Ο Ποσειδώνας και η Αθηνά μάλωσαν για την προστασία της πόλης. Ο Ποσειδώνας υποσχέθηκε ότι θα την έκανε θαλασσοκράτειρα. Ο Δίας έλυσε τη διαφορά των δύο θεών. Οι διαιτητές διάλεξαν το δώρο του Ποσειδώνα. Οι θεοί του Ολύμπου δεν εγκρίνανε την εκλογή των διαιτητών. 2. Επιλέξτε το σωστό: 1. Η Αθηνά είπε πως θα έκανε την πόλη.... (α) μεγάλη και περήφανη (β) σοφή και δίκαιη (γ) όμορφη και ονομαστή (δ) λαμπρή και πλούσια 2. Το δώρο της Αθηνάς ήταν.... (α) δόρυ (β) πηγή (γ) ελιά (δ) βράχος 3. Το δώρο του Ποσειδώνα ήταν.... (α) πηγή (β) τρίαινα (γ) ίππος (δ) θάλασσα 4. Οι διαιτητές στον αγώνα ήταν.... (α) ο Απόλλωνας και η Άρτεμις (β) ο Κέκροπας και ο Κραναός (γ) η Περσεφόνη και ο Πλούτωνας (δ) η Ήρα και η Δήμητρα 5. Ο Ποσειδώνας εκδικήθηκε τον Κέκροπα με.... (α) αστραπή (β) χιονοθύελλα (γ) πλημμύρα (δ) ξηρασία

14 Δ Μέρος 1. Κρεμάλα: βρείτε τις λέξεις. Παιχνίδια Εύπορος. Π _ Λαμπρός, ονομαστός. Ε Ον με υπερφυσικές δυνάμεις. Θ _ Χωρίς ρούχα. Γ _ Στο ψηλότερο σημείο. Ε 2. Σταυρόλεξο Οριζόντια 1. Προάσπιση. 2. Βλέπω με προσοχή, προσέχω. Κάθετα 1. Δωρίζω, δίνω ως δώρο. 2. Το σύνολο των γνώσεων. 3. Ανομοιότητα. 3. Εικόνα και Λέξη: βρείτε την λέξη. Ε Α Δ Ο Ν Ο

15 Β Σ Μ Α Συγκεντρωτικός Πίνακας Λεξιλογίου Ενότητας αρχαίος τύπος (αρχικός) ἁρπάζω κρύφα νύξ, ἡ ἡμέρα, ἡ γῆ, ἡ ζητοῦσα, ἡ μαθοῦσα, ἡ οὐρανός, ὁ γυνή, ἡ πρῶτον ἀπό ἐκεῖνος, -η, -ο βασιλεύων, ὁ λέγω πολύς, πολλή, πολύ μήτηρ, ἡ χρόνος, ὁ αὐτός,-ή,-ό φαγεῑν λοιπός, -ή, -όν νεοελληνικός τύπος (αρχικός) αρπάζω κρυφά νύχτα, η μέρα, η γη, η αυτή που ζητάει αυτή που έμαθε ουρανός, ο γυναίκα, η πρώτα από εκείνος, -η, -ο αυτός που βασιλεύει λέω πολύς, πολλή, πολύ μητέρα, η χρόνος/καιρός, ο αυτός-ή-ό τρώω υπόλοιπος-η-ο νεοελληνικός τύπος (αρχικός) πόλη, η πλούσιος-α-ο προσέχω ένδοξος η -ο ιστορία, η ποιος-α-ο προστασία, η σοφός-ή-ό διαφορά, η δώρο, το χαρίζω βράχος, ο αρχαίος τύπος (αρχικός) πόλις, ἡ πλούσιος, -α, -ον παρατηρέω - ῶ/προσέχω ἔνδοξος -ος -ον ἱστορία, ἡ ποῖος, -α, -ον προστασία, ἡ σοφός, -ή, -όν διαφορά, ἡ δῶρον, τό δωρέω - ῶ πέτρα, ἡ

16 επάνω αρμυρός-ή-ό νερό, το ξερός-ή-ό ελιά, η θεός, ο όνομα, το γυμνός-ή-ό ἄνω ἁλμυρός, -ά, -όν ὕδωρ, τό ξερός, -ά, -όν ἐλαία, ἡ θεός, ὁ ὄνομα, τό γυμνός,-ή,-όν

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ.

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. (2015) Περίληψη Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κε µενο απ το πρωτ τυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλο τ γ ννηµ' µ ν ξ µο πατρ 471 τ παιδ ε κειν δ'ο κ π σταται κακο. ΚΡΕΩΝ 'Αλλ' σθι τοι τ σκλ ρ' γαν φρον µατα π

Διαβάστε περισσότερα

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις: Να συγκρίνετε την τιμωρία αυτή με τη θανάτωση που προτάθηκε παραπάνω (κτείνειν ὡς νόσον πόλεως). Είναι η κύρωση αυτή ηπιότερη ή όχι και γιατί; Στο παρατιθέμενο απόσπασμα του πλατωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Κ είμενο Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ οἴκου παρὰ τὴν γῆν

Διαβάστε περισσότερα

ÂÍÈÎfi Ú ÂÏÏËÓÈÎ ÁÏÒÛÛ., μ, Àª π À

ÂÍÈÎfi Ú ÂÏÏËÓÈÎ ÁÏÒÛÛ., μ, Àª π À ÂÍÈÎfi Ú ÂÏÏËÓÈÎ ÁÏÒÛÛ, μ, Àª π À À ƒ º π ƒπδ - πo O Δ ºπ O O π πª π À À ÀNO ΔOÀ ª ª ΔO Δ Δ À ƒ º À À ÀNO ΔOÀ À O ƒ OÀ Δ Δ À ƒ º øºà O ƒo ΔÀ øδπ ƒ π Ã Ú Ï ÌappleÔ ÌÂˆÓ Ë, ÌfiÙÈÌÔ ıëáëù ÙÔ ÚÈÛÙÔÙÂÏÂ Ô Ó/Ì

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 22 Φεβρουαρίου 2010 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 1. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς διαιρείται ακριβώς με το 4; α) 1334. β) 1354. γ) 1374. δ) 1384. 2. Στη σειρά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνας «Πολιτεία»: «Αλληγορία σπηλαίου 13 η ενότητα 519D 520A Έπειτ, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον

Διαβάστε περισσότερα

«Η γλώσσα στα κείμενα / Ποιητές του κόσμου»,

«Η γλώσσα στα κείμενα / Ποιητές του κόσμου», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας & Διδακτικής της Νέας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (41)

ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (41) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγµένο κείµενο Θουκυδίδη Περικλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ ἐπιστήμη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 1. γνώση, εμπειρία, ικανότητα: ἐπιστήμη πρὸς τὸν πόλεμον. 2. επιστημονική γνώση: ἰατρική ἐπιστήμη. δόξα «υποκειμενική γνώμη». ΝΕ επιστήμη (με τη σημ. 2). [παράγ. λ. ἐπι-στη-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 519Β-D & 519D- 520Α Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα