Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών"

Transcript

1 Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Καραγιάννη-Κυρίλλου Λίτσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού & Κυθραιώτης Ανδρέας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Περίληψη Κύριος σκοπός της έρευνας είναι να γνωρίσουμε την κατάσταση που υπάρχει στο σχολείο μας σε σχέση με την κατ οίκον εργασία, ώστε να θέσουμε τα κατάλληλα πλαίσια που θα οδηγήσουν στην αποδοτική χρησιμοποίηση της κατ οίκον εργασίας ως μέσου για την πρόοδο των μαθητών στο σχολείο. Το δείγμα αποτελούν μαθητές της Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξης του σχολείου μας, οι γονείς των μαθητών αυτών και εκπαιδευτικοί του σχολείου. Στους μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς δόθηκαν ερωτηματολόγια στα οποία έπρεπε να απαντήσουν ερωτήσεις που αφορούσαν την κατ οίκον εργασία. Σε επόμενο στάδιο έγιναν συνεντεύξεις σε μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν πρακτική σημασία αφού μπορούν ν αξιοποιηθούν για σκοπούς προβληματισμού τόσο στο σχολείο όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. Εισαγωγή Η κατ οίκον εργασία των μαθητών είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται ιδιαίτερος λόγος στις μέρες μας. Παρά το γεγονός ότι πολλές έρευνες έχουν δείξει πολλά θετικά που έχει η κατ οίκον εργασία, γίνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια συζητήσεις για το θέμα αυτό και ιδιαίτερα για την κατ οίκον εργασία στο δημοτικό σχολείο. Συχνά οι γονείς παραπονιούνται για τον όγκο της κατ οίκον εργασίας που παίρνουν στο σπίτι τα παιδιά, για το ότι οι ίδιοι δεν έχουν χρόνο ή γνώσεις για να τα βοηθήσουν όταν χρειάζονται βοήθεια. Οι μαθητές οι ίδιοι ζητούν λιγότερη κατ οίκον εργασία γιατί δεν έχουν χρόνο με τις διάφορες άλλες δραστηριότητες που έχουν μετά την επιστροφή τους από το σχολείο. «Ένα ερώτημα που φαίνεται ν απασχολεί σχετικά με την κατ οίκον εργασία είναι κατά πόσο συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών» (Επιτροπή για την Οικογένεια,2002). Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής για την Οικογένεια πορίσματα έκθεσης του Office for Standards in Education (1998),δείχνουν ότι μετά από ανάλυση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων που διενήργησε στα σχολεία, προκύπτει ότι τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι γονείς βλέπουν την κατ οίκον εργασία ως απαραίτητο στοιχείο και μέρος της δουλειάς του σχολείου. Υπάρχει σύγκλιση απόψεων όσο αφορά τη συμβολή της κατ οίκον εργασίας στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας και στην εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών τους.επιπλέον το σχολείο θεωρεί ως κύριο όφελος από την κατ οίκον εργασία την βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στη μάθηση. Όσο αφορά το χρόνο της κατ οίκον εργασίας, σύμφωνα με το Department of Education and Science (DES) 1987, δεν είναι εύκολο να προκαθοριστεί ο χρόνος που πρέπει να 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 14

2 αφιερώνεται στην κατ οίκον εργασία αφού η εργασία που δίνεται στο σπίτι θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ηλικία και τις ικανότητες των μαθητών. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει σταδιακή αύξηση της κατ οίκον εργασίας κάθε χρόνο ώστε στην τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν οι ίδιοι αναζητήσεις. Η Weston(1999), υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει έρευνα γύρω από την ποιότητα της κατ οίκον εργασίας. Τεράστια σημασία έχει όχι μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα της κατ οίκον εργασίας. Οι ερευνητές Hughes και Greenhoygh (1998), φαίνεται να συμφωνούν με την Weston(1999),ότι η σημασία της κατ οίκον εργασίας έγκειται στη μορφή που θα έχει η κατ οίκον εργασία και προσθέτουν ότι απαραίτητη είναι και η ανατροφοδότηση που θα πάρει ο μαθητής για την εργασία αυτή. Όσο αφορά το πρώτο θέμα που έθιξαν οι ερευνητές, τη μορφή που πρέπει να έχει η κατ οίκον εργασία, διαπίστωσαν ότι η κατ οίκον εργασία που δινόταν στα παιδιά δεν συνέβαλλε και σε μεγάλο βαθμό στη μάθηση. Όταν πάλι η εργασία που δινόταν αφορούσε την επανάληψη συγκεκριμένου θέματος φάνηκε ότι οι μαθητές δεν κατείχαν τις απαραίτητες δεξιότητες για επανάληψη και το μόνο που έκαναν ήταν απλώς να διαβάζουν τα σχετικά κεφάλαια από το βιβλίο. Όσο αφορά την ανατροφοδότηση, μελετώντας εργασίες των παιδιών που έγιναν μέσα στα πλαίσια της κατ οίκον εργασίας, ανάφεραν ότι η ανατροφοδότηση δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην μάθηση αφού, πρώτον, δεν διορθωνόταν πάντοτε η κατ οίκον εργασία και δεύτερον, το διάστημα μεταξύ της αντροφοδότησης από το δάσκαλο και της συμπλήρωσης της κατ οίκον εργασίας ήταν μεγάλο με αποτέλεσμα να μη θυμάται ο μαθητής τι έκανε και για ποιο λόγο (Επιτροπή για την Οικογένεια, 2002). Το πόρισμα που προέκυψε από την πιο πάνω έρευνα, εστιάζεται στο ότι όταν η κατ οίκον εργασία που έβαζαν οι δάσκαλοι δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και η ανταπόκριση των μαθητών ήταν χαμηλή, δεν πρόσφερε και πολλά. Έτσι υποστηρίζουν ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η μορφή της κατ οίκον εργασίας, ώστε να κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και η συστηματική ανατροφοδότηση της δουλειάς τους, παρά η ποσότητα της κατ οίκον εργασίας. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, σκοπός της έρευνας αυτής είναι να γνωρίσουμε την κατάσταση που υπάρχει στο σχολείο μας σε σχέση με την κατ οίκον εργασία ώστε να θέσουμε τα πλαίσια που θα οδηγήσουν στην αποδοτική χρησιμοποίηση της κατ οίκον εργασίας ως μέσου για την πρόοδο των μαθητών στο σχολείο. Η αφορμή για να γίνει η έρευνα αυτή στο σχολείο μας, δόθηκε από την συμμετοχή του σχολείου μας σ ένα πιλοτικό πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης το οποίο ανέπτυξε η Ερευνητική Ομάδα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος αυτοξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας και συγκεκριμένα ο εντοπισμός μιας περιοχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας που χρειαζόταν βελτίωση. Κατά τη φάση αυτή χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια, από την Ερευνητική Ομάδα, σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Εντοπίστηκε ως κοινή περιοχή για βελτίωση, η κατ οίκον εργασία των μαθητών.η 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 15

3 περιοχή αυτή έχει καθοριστεί γιατί α) το σχολείο έχει τη δυνατότητα παρέμβασης για σκοπούς βελτίωσης, β)αφορά και τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς) και γ) όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη προβλήματος. Μεθοδολογία Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό και το δείγμα της έρευνας. Επίσης περιγράφονται η διαδικασία και τα μέσα συλλογής των δεδομένων. Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι 225 μαθητές, οι γονείς τους και οι 22 εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών. Η σύνθεση του δείγματος της έρευνας παρουσιάζεται αναλυτικότερα στον Πίνακα 1. Πίνακας 1:Δείγμα έρευνας Γ ΤΑΞΗ Δ ΤΑΞΗ Ε ΤΑΞΗ ΣΤ ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΟΙ 16 Διαδικασία και μέσα συλλογής των δεδομένων Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία μέτρησης: 1. Χορήγηση ερωτηματολογίων σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για διερεύνηση του θέματος. 2. Συνεντεύξεις με ομάδες μαθητών, γονιών κι εκπαιδευτικών του σχολείου. Τα ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν στους μαθητές απαντήθηκαν σε ώρα της σχολικού χρόνου και τα ερωτηματολόγια των γονιών στάλθηκαν με τους μαθητές. Ερωτηματολόγια Το ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α Μέρος (Παράρτημα) οι μαθητές καλούνται ν απαντήσουν σε ερωτήματα με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Τα ερωτήματα αναφέρονται στα αν πιστεύουν ότι η κατ οίκον εργασία είναι απαραίτητη και αν τους βοηθά να μάθουν περισσότερα. Άλλα ερωτήματα αναφέρονται στη βοήθεια που τυχόν να χρειάζονται κατά την κατ οίκον εργασία τους από τους γονείς τους. Κάποια ερωτήματα ακολούθως αφορούν την ποσότητα της κατ οίκον εργασίας, το βαθμό δυσκολίας της και κατά πόσο οι μαθητές ζητούν ευκολότερες, λιγότερες και πιο ενδιαφέρουσες εργασίες στο σπίτι. Παρακάτω ακολουθούν ερωτήματα που αφορούν τις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι κατά τη διεκπεραίωση της κατ οίκον εργασίας 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 16

4 (προσωπικός χώρος, ησυχία).στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν αν οι εξωσχολικές δραστηριότητες επηρεάζουν το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν στην κατ οίκον εργασία τους και αν κάνουν την κατ οίκον εργασία τους με όρεξη. Στο Β Μέρος οι μαθητές καλούνταν να γράψουν περίπου πόσα λεπτά αφιερώνουν για να μελετήσουν στο σπίτι τα μαθήματα που τους βάζουν οι δάσκαλοί τους. Το ερωτηματολόγιο για τους γονείς αποτελείται από 6 μέρη. Στο Α Μέρος έπρεπε οι γονείς να γράψουν το φύλο του παιδιού τους και σε ποια τάξη είναι. Στο Β Μέρος έπρεπε να δηλώσουν, με μια κλίμακα από το 1-5 (ποτέ, σπάνια, μερικές φορές, συχνά, πάντα), αυτό που τους αντιπροσώπευε. Κάποια ερωτήματα αφορούσαν το κατά πόσο η κατ οίκον εργασία είναι απαραίτητη, κατά πόσο το παιδί τους αντιμετωπίζει την κατ οίκον εργασία του με προθυμία. Άλλα ερωτήματα αφορούσαν τη βοήθεια που παρέχουν στα παιδιά τους κατά την κατ οίκον εργασία τους, αν δηλαδή οι γνώσεις που έχουν και ο χρόνος που βρίσκονται στο σπίτι, τους το επιτρέπουν. Άλλο ερώτημα αφορούσε τις εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού και κατά πόσο αυτό το επηρεάζει στην κατ οίκον εργασία του. Στη συνέχεια ρωτήθηκαν αν το παιδί έχει ξεκάθαρες οδηγίες από το δάσκαλο στο τι θα κάνει και πώς θα εργαστεί στην κατ οίκον εργασία του. Τέλος, στο μέρος αυτό ρωτήθηκαν αν ελέγχουν την κατ οίκον εργασία του παιδιού τους. Στο Γ Μέρος οι γονείς καλούνταν ν απαντήσουν με ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε διάφορα ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα ήταν κατά πόσο πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η κατ οίκον εργασία. Το επόμενο ερώτημα αναφερόταν στο αν το παιδί κάνει την εργασία του τις περισσότερες φορές μέσα σε συνθήκες ηρεμίας. Ακολουθεί το ερώτημα κατά πόσο ο χρόνος επικοινωνίας που έχουν με το δάσκαλο για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την κατ οίκον εργασία είναι ικανοποιητικός. Τελευταίο ερώτημα αυτού του μέρους ήταν αν συμφωνούν με το γεγονός ότι όσο περισσότερα παιδιά έχουν στο σχολείο τόσο πιο δύσκολο είναι να τα βοηθήσουν στην κατ οίκον εργασία τους. Στο Δ Μέρος οι γονείς κλήθηκαν να δηλώσουν τι πιστεύουν για την κατ οίκον εργασία του παιδιού τους. Αν την θεωρούν λίγη, ικανοποιητική ή υπερβολική. Στο Ε Μέρος ζητήθηκε από τους γονείς να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές για την ποσότητα του χρόνου σε λεπτά που χρειάζεται το παιδί τους για να εκτελέσει την κατ οίκον εργασία του (0-15 λεπτά, λεπτά, λεπτά, περισσότερο). Στο ΣΤ Μέρος οι γονείς έπρεπε να επιλέξουν πάλι ανάμεσα τώρα σε τέσσερις επιλογές για το πού συναντά το παιδί τους τις περισσότερες δυσκολίες. Στα λληνικά, στα μαθηματικά, σε άλλα μαθήματα ή σε κανένα μάθημα. Το ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς αποτελείται από 5 μέρη. Στο Α Μέρος οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να απαντήσουν με ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε δηλώσεις που έχουν σχέση με την κατ οίκον εργασία ανάλογα με αυτό που τους εκφράζει. Οι δηλώσεις αναφέρονται στο αν πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η κατ οίκον εργασία, κατά πόσο λαμβάνουν υπ 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 17

5 όψη τα μέσα που διαθέτουν οι μαθητές στο σπίτι και αν θεωρούν χρήσιμη την εμπλοκή των γονιών στην κατ οίκον εργασία. Στο Β Μέρος του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί έπρεπε ν απαντήσουν με κλίμακα 1-5 (ποτέ, σπάνια, μερικές φορές, συχνά, πάντα) σε ερωτήματα που αφορούσαν την κατ οίκον εργασία ανάλογα με το τι τους αντιπροσωπεύει. Μια ομάδα ερωτημάτων αφορούσε το αν αναθέτουν κατ οίκον εργασία στους μαθητές, αν οι μαθητές τους αντιμετωπίζουν με προθυμία την εκτέλεσή της, και αν ελέγχουν την κατ οίκον εργασία που βάζουν. Μια άλλη ομάδα ερωτημάτων αναφερόταν στη μορφή της κατ οίκον εργασίας. Αν δηλαδή έχει τη μορφή περαιτέρω εξάσκησης σε θέματα που διδάχτηκαν ή τη μορφή δημιουργικής εργασίας. Άλλα ερωτήματα αφορούσαν το αν ο λόγος που αναθέτουν κατ οίκον εργασία στους μαθητές τους είναι γιατί δεν υπάρχει χρόνος στο σχολείο ή για να εμπεδώσουν αυτό που διδάχθηκαν. Επίσης ρωτήθηκαν και κατά πόσο συντονίζονται με τους άλλους συναδέλφους που διδάσκουν στην ίδια τάξη ώστε η κατ οίκον εργασία να ανατίθεται με μέτρο. Στο Γ Μέρος οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν με μια κλίμακα από το 1-4 (καθόλου πάρα πολύ) σε τρία ερωτήματα. Πρώτον αν η κατ οίκον εργασία βοηθά τους μαθητές τους, αν η κατ οίκον εργασία χρειάζεται τη συμβολή των γονιών τους και αν η επικοινωνία με τους γονείς όσον αφορά την κατ οίκον εργασία είναι ικανοποιητική. Στο Δ Μέρος οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με το χρόνο που πιστεύουν ότι χρειάζονται οι μαθητές τους για τη διεκπεραίωση της κατ οίκον εργασίας. Έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 επιλογές (0-15 λεπτά, λεπτά, λεπτά ή περισσότερο). Στο Ε Μέρος ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν σε ποια μαθήματα αναθέτουν περισσότερη εργασία.στα ελληνικά, στα μαθηματικά ή σε άλλα μαθήματα. Μετά την συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια της Ερευνητικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνεντεύξεις Ακολούθως με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων προχωρήσαμε σε συλλογή δεδομένων μέσα από συνεντεύξεις. Το δείγμα των συνεντεύξεων αποτέλεσαν μια ομάδα γονιών, μια ομάδα μαθητών και μια ομάδα εκπαιδευτικών που πήραν μέρος και στην απάντηση των ερωτηματολογίων. Οι συνεντεύξεις ήταν ομαδικές και ημιδομημένες. Τα ερωτήματα ήταν τα ίδια προς τους τρεις φορείς της έρευνας για να μπορεί μετά να γίνει μια συσχέτιση των απόψεων τους. Οι τρεις ομάδες κλήθηκαν να σχολιάσουν ένα αποτέλεσμα που προέκυψε από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, και πιο συγκεκριμένα την διαφορά απόψεων, η οποία παρουσιάστηκε και σε διάγραμμα στους εμπλεκομένους (Διάγραμμα 1, Παράρτημα) και αφορούσε το χρόνο που χρειάζεται για την κατ οίκον εργασία. Ακολούθως αφού είχαν 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 18

6 τον πίνακα κάποιων αποτελεσμάτων από το ερωτηματολόγιο των μαθητών κλήθηκαν ν απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα που αφορούσαν τον πίνακα αυτό (Συνεντεύξεις, Παράρτημα). Αποτελέσματα Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1,τα παιδιά της Γ τάξης αφιερώνουν κατά μέσο όρο λεπτά για μελέτη της κατ οίκον εργασίας τους. Τα παιδιά της Δ τάξης μεταξύ λεπτά και τα παιδιά της Ε και ΣΤ τάξης περισσότερο χρόνο. Διάγραμμα 1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗΔ ΤΑΞΗΕ ΤΑΞΗΣΤ Διάγραμμα 2 Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ 3 ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ MAΘΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Στο Διάγραμμα 2 φαίνεται ότι τα παιδιά και των τεσσάρων τάξεων απάντησαν πως αφιερώνουν κατά μέσο όρο λεπτά για την εκτέλεση της κατ οίκον εργασίας τους. Οι γονείς σύμφωνα με το τι απάντησαν στα ερωτηματολόγια, εκτιμούν ότι τα παιδιά τους 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 19

7 χρειάζονται κατά μέσο όρο λεπτά για τη μελέτη τους στο σπίτι, ενώ οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως οι μαθητές τους κατά μέσο όρο χρειάζονται λεπτά για την κατ οίκον εργασία τους. Τα περισσότερα παιδιά, όπως φαίνεται κι από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου τους (Πίνακας 1, Παράρτημα), πιστεύουν πως οι δάσκαλοι πρέπει να βάζουν κατ οίκον εργασία και πως αυτή τους βοηθά να μάθουν περισσότερα. Οι περισσότεροι επίσης μαθητές, διαβάζουν συνήθως χωρίς τη βοήθεια των γονιών τους και μόνο όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες ζητούν τη βοήθειά τους. Έχουν δικό τους χώρο για να μελετούν τα μαθήματά τους σχεδόν όλοι, και οι περισσότεροι έχουν ξεκάθαρες οδηγίες από τους δασκάλους τους για το τι πρέπει να κάνουν στην κατ οίκον εργασία τους. Όταν ρωτήθηκαν κατά πόσο ο χρόνος που αφιερώνουν στις εξωσχολικές δραστηριότητες επηρεάζει το χρόνο που θα αφιερώσουν για τη μελέτη στο σπίτι, οι μισοί μαθητές, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1 (Παράρτημα) απάντησαν πως τους επηρεάζει. Αντίθετα οι υπόλοιποι απάντησαν πως αυτό δεν τους επηρεάζει.. Στον Πίνακα 2, φαίνεται πως οι μισοί μαθητές δεν κάνουν την κατ οίκον εργασία τους με όρεξη. Επίσης, οι περισσότεροι μαθητές ζητούν όπως οι δάσκαλοί τους, τους βάζουν λιγότερες και ευκολότερες εργασίες για το σπίτι. Ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός μαθητών ζητά όπως οι δάσκαλοί τους, τους αναθέτουν για κατ οίκον εργασία.πιο ενδιαφέρουσες εργασίες στο σπίτι. Πίνακας 2 ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ Θα ήθελα οι δάσκαλοι να βάζουν λιγότερες εργασίες στο σπίτι Θα ήθελα οι δάσκαλοι να έβαζαν πιο εύκολες εργασίες στο σπίτι Θα ήθελα οι δάσκαλοι να έβαζαν εργασίες που να με ενδιέφεραν περισσότερο Κάνω με όρεξη τις εργασίες που έχω για το σπίτι Από τον Πίνακα 2, (Παράρτημα), οι γονείς φαίνεται να πιστεύουν οι περισσότεροι, ότι η κατ οίκον εργασία είναι απαραίτητη. Σχεδόν όλοι απάντησαν πως τα παιδιά τους κάνουν την εργασία τους τις περισσότερες φορές κάτω από συνθήκες ηρεμίας. Επιπρόσθετα, έχουν συζητήσει με το παιδί τους και αποφάσισαν από κοινού για το πότε να κάνει την κατ οίκον εργασία του. Συμφωνούν επίσης οι περισσότεροι, στο γεγονός ότι όσο περισσότερα παιδιά έχουν στο σχολείο τόσο πιο δύσκολο είναι γι αυτούς να τα βοηθήσουν. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 3, σπάνια έως μερικές φορές το παιδί χρειάζεται τη βοήθειά τους, σχεδόν πάντα με τις γνώσεις που έχουν μπορούν να το βοηθήσουν, σπάνια έως μερικές φορές τους το επιτρέπει ο χρόνος να βοηθήσουν στη μελέτη του παιδιού τους, αλλά συχνά ελέγχουν την κατ οίκον εργασία του. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 20

8 Διάγραμμα 3 :Οι απαντήσεις των γονιών όσο αφορά τη βοήθεια που παρέχουν στα παιδιά τους Tο παιδί χρειάζεται τη δική μου συμβολή Με τις γνώσεις μου μπορώ να το βοηθήσω Είμαι δίπλα του κατά την κατ' οίκον εργασία Ο χρόνος μου το επιτρέπει Ελέγχω την κατ'οίκον εργασία του παιδιού Όταν οι γονείς ρωτήθηκαν αν η κατ οίκον εργασία του παιδιού τους είναι λίγη, ικανοποιητική ή υπερβολική, φαίνεται από τον Πίνακα 3, ότι η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε πως η κατ οίκον εργασία που έχει το παιδί τους είναι ικανοποιητική. Πίνακας 3: Άποψη των γονιών για την ποσότητα της κατ οίκον εργασίας Απαντήσεις γονιών Λίγη Ικανοποιητική Υπερβολική Στον Πίνακα 4, φαίνονται οι απαντήσεις των γονιών όταν ρωτήθηκαν σε πιο μάθημα το παιδί τους συναντά τις περισσότερες δυσκολίες. Οι περισσότερες δυσκολίες που συναντά ο μαθητής σύμφωνα με τους γονείς, είναι στα μαθηματικά. Αρκετοί απάντησαν πως δεν συναντούν δυσκολίες. Πίνακας 4: Άποψη των γονιών για την περιοχή της κατ οίκον εργασίας που συναντά δυσκολίες το παιδί τους Απαντήσεις γονιών Κανένα Ελληνικά Μαθηματικά Άλλα Όταν οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τη μορφή της κατ οίκον εργασίας που βάζουν στους μαθητές τους, φαίνεται στο Διάγραμμα 4,ότι κατά μέσο όρο οι εκπαιδευτικοί σπάνια βάζουν διαφοροποιημένη κατ οίκον εργασία, μερικές φορές έως σπάνια βάζουν δημιουργική εργασία και σχεδόν πάντα η εργασία που βάζουν για το σπίτι έχει τη μορφή περεταίρω εξάσκησης. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 21

9 Διάγραμμα 4 Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Αναθέτω διαφοροποιημένη κατ'οίκον εργασία Έχει τη μορφή περαιτέρω εξάσκησης Έχει τη μορφή δημιουργικής εργασίας Σημείωση: 1.ποτέ, 2.σπάνια, 3.μερικές φορές, 4.συχνά, 5.πάντα Όσο αφορά την περιοχή μαθημάτων στην οποία οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν εργασίες, περισσότερες εργασίες φαίνεται να βάζουν στα ελληνικά και μαθηματικά, παρά σε άλλα μαθήματα (Πίνακας 6, Παράρτημα). Συζήτηση-Εισηγήσεις Σκοπός της έρευνας είναι να γνωρίσουμε την κατάσταση που υπάρχει στο σχολείο μας σε σχέση με την κατ οίκον εργασία, ώστε να θέσουμε τα κατάλληλα πλαίσια που θα οδηγήσουν στην αποδοτική χρησιμοποίηση της κατ οίκον εργασίας ως μέσου για την πρόοδο των μαθητών στο σχολείο. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η μεγάλη διαφορά που προκύπτει στις απόψεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών όσο αφορά το χρόνο που αφιερώνουν στην κατ οίκον εργασία τους οι μαθητές. Όταν ζητήθηκε και στις συνεντεύξεις να σχολιασθεί η διαφωνία αυτή (Συνεντεύξεις, Παράρτημα), οι μαθητές απάντησαν πως ίσως οι δάσκαλοι να εκτιμούν το χρόνο της κατ οίκον εργασίας ανάλογα με τον «καλό» μαθητή ή θεωρούν πως οι μαθητές θα κάνουν την εργασία τους στο σπίτι εύκολα, αφού αυτή βασίζεται σε όσα έχουν διδαχθεί οι μαθητές την ημέρα εκείνη. Οι εκπαιδευτικοί όταν ρωτήθηκαν στη συνέντευξη να σχολιάσουν το ίδιο θέμα (Συνεντεύξεις, Παράρτημα), απάντησαν πως συμβαίνει αυτό γιατί ίσως οι δάσκαλοι όταν απαντούσαν τα ερωτηματολόγια είχαν υπ όψη τους τις εργασίες που βάζουν μόνο στα δικά τους μαθήματα και να μην έλαβαν υπ όψη και κάποιες εργασίες που βάζουν και δάσκαλοι άλλων μαθημάτων που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα. Οι γονείς με τη σειρά τους, για το ίδιο θέμα, απάντησαν πως υπάρχει αυτή η διαφωνία γιατί πιστεύουν πως οι δάσκαλοι τείνουν να θεωρούν συνήθως εύκολα αυτά που βάζουν στους μαθητές για εργασία στο σπίτι. Οι μαθητές ενώ δεν αντιμετωπίζουν αρνητικά το θέμα της κατ οίκον εργασίας και μάλιστα υποστηρίζουν οι περισσότεροι, ότι η κατ οίκον εργασία τους βοηθά στην πρόοδο τους, εν τούτοις ζητούν λιγότερες και ευκολότερες εργασίες στο σπίτι από τους 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 22

10 δασκάλους τους. Όταν ρωτήθηκαν για το θέμα αυτό στις συνεντεύξεις (Παράρτημα), η άποψή τους ήταν ότι οι μαθητές θέλουν λιγότερες και ευκολότερες εργασίες στο σπίτι για να τους μένει περισσότερος ελεύθερος χρόνος για ν ασχοληθούν με κάτι που τους ενδιαφέρει περισσότερο ή για παιχνίδι και ψυχαγωγία. Στο ερώτημα αυτό συμφώνησαν και οι δάσκαλοι και οι γονείς με την άποψη των μαθητών. Οι τελευταίοι συμπλήρωσαν πως τα παιδιά είναι ήδη κουρασμένα μετά το σχολείο, έχουν φροντιστήρια και γι αυτό σίγουρα προτιμούν ευκολότερη κατ οίκον εργασία αφού αυτό εξυπακούει λιγότερο κόπο και χρόνο. Αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της έρευνας είναι και το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των μαθητών ζητούν πιο ενδιαφέρουσες εργασίες στο σπίτι από τους δασκάλους τους. Όταν στις συνεντεύξεις και των τριών φορέων της έρευνας ζητήθηκε να σχολιαστεί αυτό, τόσο οι μαθητές, όσο και οι δάσκαλοι και οι γονείς συμφωνούσαν πως οι μαθητές θεωρούν βαρετό και ανιαρό το να έχουν για κατ οίκον εργασία λύση ασκήσεων στα μαθηματικά και ελληνικά ή σε άλλα μαθήματα αφού αυτό κάνουν καθημερινά και μέσα στην τάξη. Βαρέθηκαν την ίδια μορφή κατ οίκον εργασίας καθημερινά και προτιμούν η κατ οίκον εργασία τους να έχει κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Όταν ακολούθως τους ζητήθηκε να δώσουν με δικά τους παραδείγματα τι πιστεύουν πως οι μαθητές θεωρούν μια εργασία για το σπίτι «ενδιαφέρον» απάντησαν και οι τρεις φορείς λίγο πολύ το ίδιο. Ενδιαφέρουσα κατ οίκον εργασία για το μαθητή θα ήταν π.χ. να ψάξει στο Internet να βρει πληροφορίες για κάτι, να ετοιμάσει μια εργασία δική του για ένα θέμα και να την παρουσιάσει και στους υπόλοιπους. Μια άλλη ενδιαφέρουσα εργασία θα ήταν να γράψουν για κάποιον που θαυμάζουν, τραγουδιστή, αθλητή, συγκρότημα ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό. Ενδιαφέρουσες εργασίες είναι και αυτές που έχουν και ψυχαγωγικό χαρακτήρα π.χ. μαθηματικά, παιχνίδια, σπαζοκεφαλιές, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα κ.ά. Επίσης οι ομαδικές ή συνεργατικές εργασίες αποτελούν και αυτές εργασίες με πιο πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα ακούστηκαν εργασίες όπως πειράματα για ανακάλυψη κάποιου φαινομένου ή μια κατασκευή ή μια ζωγραφιά για ένα θέμα που θα δώσει ο δάσκαλος. Όλα τα πιο πάνω δείχνουν πως η κατ οίκον εργασία των μαθητών έχει συνήθως την ίδια μορφή, τη μορφή της περεταίρω εξάσκησης. Αυτό επιβεβαιώνεται κι από το Διάγραμμα 4 (Παράρτημα), όπου και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν το ίδιο για τη μορφή της κατ οίκον εργασίας που αναθέτουν στους μαθητές τους. Αποτέλεσμα αυτής της επαναλαμβανόμενης μορφής οι μαθητές δεν ανταποκρίνονται όπως θα έπρεπε, με όρεξη και κέφι.έτσι δεν γίνεται πάντα σωστή αξιοποίηση του χρόνου της κατ οίκον εργασίας. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τους εκπαιδευτικούς γιατί όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, πορίσματα ερευνών στο εξωτερικό έδειξαν πως σημαντικότερη είναι η μορφή της κατ οίκον εργασίας παρά η ποσότητα της. Καλό θα ήταν λοιπόν πέρα από την καθημερινή εξάσκηση, η μορφή της κατ οίκον εργασίας να αλλάζει και να ποικίλει από μέρα σε μέρα. Να υπάρχουν επιλογές όπου είναι εφικτό και οι μαθητές όταν έχουν κατ οίκον εργασία η οποία έχει πιο δημιουργική μορφή, άρα εξυπακούει και περισσότερο χρόνο, να υπάρχει από μέρους του δασκάλου 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 23

11 μια ευελιξία όσο αφορά και το περιθώριο χρόνου για διεκπεραίωσή της. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην ίδια τάξη να συνεννοούνται μεταξύ τους, ώστε η κατ οίκον εργασία να δίνεται με μέτρο. Η κατ οίκον εργασία για να είναι αποδοτική και να οδηγεί στην πρόοδο του μαθητή χρειάζεται τη θετική ανταπόκριση του μαθητή. Όσο πιο κοντά στα ενδιαφέροντα αλλά και στις δυνατότητες του μαθητή είναι, τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα δώσει. Η κατ οίκον εργασία αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που ανάλογα με το πως θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να έχει πολύ θετικές αλλά και πολύ αρνητικές συνέπειες. Το τι αποτέλεσμα θα έχει εξαρτάται από το πώς θα εφαρμοστεί. Βιβλιογραφία White Paper (1997). Excellence in schools (Cm 3681 ) London: The Stationary Office. Weston, P (1999). Homework: Learning from Practice. London: The Stationary Office. Επιτροπή για την Οικογένεια (2002). Κατ οίκον εργασία - Ελεύθερος χρόνος παιδιών Α, Β και Γ τάξης Δημοτικού Σχολείου. Λευκωσία. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 24

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/Α ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 1 Πιστεύω ότι οι δάσκαλοι πρέπει να βάζουν εργασίες στους μαθητές,για να κάνουν στο σπίτι 2 Οι εργασίες που μου βάζουν οι δάσκαλοι στο σπίτι με βοηθούν να μάθω 62 5 περισσότερα πράγματα 3 Συχνά με διακόπτουν σπίτι όταν μελετώ (π.χ. τηλεφωνήματα, αδέλφια) Διακόπτω συχνά τη μελέτη μου σπίτι για να κάνω άλλα πράγματα Συνήθως μελετώ τα μαθήματά μου με τη βοήθεια των γονιών μου Όταν μελετώ τα μαθήματά μου χρειάζομαι τους γονείς μου κοντά μου Μόνο όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες ζητώ τη βοήθεια κάποιου μεγαλύτερου σε 60 7 ηλικία(γονείς, μεγαλύτερα αδέλφια, παππούς, γιαγιά, θείος/α ). 8 Συχνά τηλεφωνώ σε κάποιο συμμαθητή μου για να μου πει τι εργασίες έχουμε Έχω δικό μου χώρο για να μελετώ τα μαθήματά μου Συνήθως μελετώ μαζί με κάποιο συμμαθητή μου τα μαθήματά μου Συνήθως κάθομαι της ίδια ώρα κάθε μέρα για να μελετήσω τα μαθήματά μου(για παράδειγμα στις 3 το απόγευμα) 12 Συνήθως όταν μελετώ βλέπω τηλεόραση ή ακούω ραδιόφωνο Συχνά λέω στους γονείς μου ότι ο δάσκαλος δεν εξηγεί τι ακριβώς θέλει να κάνουμε στις εργασίες σπίτι 14 Κάνω με όρεξη τις εργασίες που έχω για το σπίτι Θα ήθελα οι δάσκαλοι να βάζουν λιγότερες εργασίες για το σπίτι Επειδή αφιερώνω αρκετό χρόνο σε εξωσχολικές δραστηριότητες (φροντιστήρια, αθλητισμός),δεν έχω χρόνο για να μελετήσω όσο πρέπει 17 Συνήθως αφιερώνω το απόγευμα μου στο παιχνίδι, στην τηλεόραση ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και έτσι δε μου μένει αρκετός χρόνος για να μελετήσω τα μαθήματά μου 18 Θα ήθελα οι δάσκαλοι να έβαζαν πιο εύκολες εργασίες για το σπίτι Θα ήθελα οι δάσκαλοι να έβαζαν εργασίες που να με ενδιέφεραν περισσότερο Πιστεύω ότι οι δάσκαλοι πρέπει να βάζουν περισσότερες εργασίες στο σπίτι o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 25

13 ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α/Α ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 1. Είναι απαραίτητο να υπάρχει κατ οίκον εργασία Το παιδί μου κάνει την εργασία του τις περισσότερες 60 5 φορές μέσα σε συνθήκες ηρεμίας ώστε να μπορεί να συγκεντρωθεί και να δουλέψει 3. Έχω συζητήσει με το παιδί μου και καθορίσαμε από 58 7 κοινού για το πότε θα κάνει την κατ οίκον εργασία του 4. Ο χρόνος επικοινωνίας που έχω με το δάσκαλο/α του παιδιού μου για να συζητήσω θέματα που αφορούν την κατ οίκον εργασία είναι ικανοποιητικός 5. Συμφωνώ με το γεγονός ότι όσο περισσότερα παιδιά έχω στο σχολείο είναι πιο δύσκολο να βοηθήσω στην κατ οίκον εργασία ΠΙΝΑΚΑΣ Ελέγχω την κατ οίκον εργασία του παιδιού μου ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΗ Η κατ οίκον εργασία που έχει το παιδί μου το βοηθά 2. Το παιδί μου αντιμετωπίζει με προθυμία την εκτέλεση της κατ οίκον εργασίας Το παιδί μου για να εκτελέσει την κατ οίκον εργασία του χρειάζεται τη δική μου συμβολή 4. Το παιδί μου συναντά δυσκολίες στην εκτέλεση της κατ οίκον εργασίας του 5. Με τις γνώσεις που έχω μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην κατ οίκον εργασία του 6. Ο χρόνος που είμαι στο σπίτι μου επιτρέπει να το βοηθήσω αν χρειαστεί 7. Είμαι με το παιδί μου όταν εκτελεί την κατ οίκον εργασία του 8. Ο χρόνος που σπαταλά το παιδί μου σε εξωσχολικές δραστηριότητες (τηλεόραση, φροντιστήρια, αθλοπαιδιές κ.ά.)το επηρεάζει στην κατ οίκον εργασία του 9. Το παιδί μου έχει ξεκάθαρες οδηγίες στο τι θα κάνει και πώς θα δουλέψει στην κατ οίκον εργασία του o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 26

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 1. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει κατ οίκον εργασία Πιστεύω ότι η κατ οίκον εργασία που αναθέτω στους μαθητές μου είναι ξεκάθαρη όσον αφορά τις οδηγίες εκτέλεσής της 3. Όταν αναθέτω κατ οίκον εργασία στους μαθητές μου λαμβάνω υπόψη τα μέσα που διαθέτουν στο σπίτι 4. Θεωρώ χρήσιμη την εμπλοκή των γονιών στην κατ οίκον εργασία ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΔΗΛΩΣΗ Αναθέτω κατ οίκον εργασία στους μαθητές μου Οι μαθητές μου αντιμετωπίζουν με προθυμία την εκτέλεση της κατ οίκον εργασίας 3. Ελέγχω την κατ οίκον εργασία που βάζω στους μαθητές μου 4 Αναθέτω διαφοροποιημένη κατ οίκον εργασία λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές δυνατότητες κι ανάγκες των μαθητών μου 5. Συντονίζομαι με τους άλλους συναδέλφους που διδάσκουν στην τάξη μου ώστε η ανάθεση της κατ οίκον εργασίας να γίνεται με μέτρο 6. Η κατ οίκον εργασία που αναθέτω στους μαθητές μου έχει τη μορφή περαιτέρω εξάσκησης των παιδιών σε θέματα που διδάχτηκαν (π.χ. λύση ασκήσεων, ερωτήσεις-απαντήσεις κλπ.) o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 27

15 ΔΗΛΩΣΗ Η κατ οίκον εργασία που αναθέτω στους μαθητές μου έχει τη μορφή δημιουργικής εργασίας, όπως διεξαγωγή έρευνας, μελέτης ή κατασκευής 8. Ο λόγος που αναθέτω κατ οίκον εργασία στους μαθητές μου είναι γιατί δεν υπάρχει χρόνος γι αυτό στο σχολείο 9. Ο λόγος που αναθέτω κατ οίκον εργασία στους μαθητές μου είναι για να εμπεδώσουν αυτό που διδάχθηκαν ΠΙΝΑΚΑΣ 6:ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ Απαντήσεις εκπαιδευτικών ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΟΙ 3 ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΘΗΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 28

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού. στο Γυμνάσιο

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού. στο Γυμνάσιο Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο 1. Ταυτότητα Έρευνας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το Ελένη Κουννή Ε 2 Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα και θα μαθαίνω περισσότερα πράγματα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

"Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα. "Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα. Η διδασκαλία αυτή μπορεί να γίνεται στο σχολείο ή κάπου αλλού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1. Γονείς δημογραφικά στοιχεία, φύλο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ψυχολογικοί παράγοντες (συστολή, αρν. εμπειρίες, αδεξιότητα) προσδοκίες, στάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας (Σεπτέμβριος 2018) Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ «Η Δημιουργική χρήση της τεχνολογίας στα Μαθηματικά μέσω της αυτενέργειας των παιδιών.» Συντονίστρια: Στέλια Δημητρίου-Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Οι μαθητές με μεγάλη διαφορά απάντησαν «για να ταξιδέψω» [75%] και «γιατί μου αρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες» [73%]. Μεγάλο ποσοστό επίσης εκφράζει την πρόθεση να τα χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Φόρµα σχέσης οικογένειας - σχολείου Φόρµα δασκάλου

Φόρµα σχέσης οικογένειας - σχολείου Φόρµα δασκάλου φύλο είστε: άντρας ηλικία είστε:... χρονών υπηρετείτε ως εκπ/κός... χρόνια Ερώτηση 1 Φόρµα σχέσης οικογένειας - σχολείου γυναίκα Φόρµα δασκάλου ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (σηµειώστε για την κάθε

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Θεωρία και Εφαρμογές (Ψ-445) Διδάσκουσα: Ελευθερία Ν. Γωνίδα, Αναπλ. Καθηγήτρια Ακαδ. Έτος: 2017-18, Χειμερινό Εξάμηνο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Οι εφαρμογές φέτος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου Α! Γενικές Πληροφορίες 1. Ποιος συμπληρώνει τo ερωτηματολόγιο ; α) Πατέρας β) Μητέρα γ) Άλλος κηδεμόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Ψηφιακή αφήγηση Ένα πολυδιάστατο εργαλείο μάθησης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016)

Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) Αξιολόγηση του Θεσμού του «Διήμερου/Τριήμερου Εργασίας» για τους/τις μαθητές/τριες Γ Γυμνασίου και Α Λυκείου (Ιούλιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (με εξαίρεση τα Εσπερινά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Εφαρμογή και προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Δρ Σύρου Νίκη ΠΕ 25 Νούλα Ιωάννα ΠΕ 06 Μακρυγιάννη Κων/να ΠΕ 71 Μέκρας Δημήτριος ΠΕ 70 Εισαγωγή Η συνεκπαίδευση είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ των κινητικών δραστηριοτήτων των μαθητών του σχολείου

Το προφίλ των κινητικών δραστηριοτήτων των μαθητών του σχολείου Το προφίλ των κινητικών δραστηριοτήτων των μαθητών του σχολείου Πλέον είναι πολύ συχνό φαινόμενο να συναντάμε συχνά στη καθημερινότητα μας μηνύματα σχετικά με τα οφέλη της συστηματικής άσκησης στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ Ανάπτυξη φιλαναγνωσίας και βελτίωση κατανόησης γραπτού λόγου Συγκείμενο σχολικής μονάδας 137 μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε;

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; 4% 56% ΚΑΘΟΛΟΥ 4% 36% Θεωρείτε και σε τι βαθμό ικανοποιητικό τον συντονισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σχολείο & Τμήμα: Ημερομηνία: Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Σχολιασμός και αιτιολόγηση της επίδοσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Τεκµηρίων Εκπαιδευτή ΕΝΟΤΗΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ E/15 ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 15 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ Χρίστου Χρίστος

Μητρώο Τεκµηρίων Εκπαιδευτή ΕΝΟΤΗΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ E/15 ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 15 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΣ Χρίστου Χρίστος 1. Προσδιορισµός κατάλληλων µέτρων αξιολόγησης για το πρόγραµµα ECDL α. Εφαρµογή διαφορετικών επιπέδων αξιολόγησης στο πρόγραµµα ECDL. Η αξιολόγηση του προγράµµατος ECDL πρέπει να διενεργείται σε 4 επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη

Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη Η στρατηγική Ελέγχω και Αποχωρώ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αυτοελέγχου σε μαθητές με δυσκολίες συμπεριφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Σχολικής Μονάδας

Προφίλ Σχολικής Μονάδας Προφίλ Σχολικής Μονάδας Εκπαιδευτικοί Αριθμός Παιδιών Διευθυντής, τρεις Βοηθοί Δ/ντές / Δ/ντριες (ο ένας είναι επισκέπτης με έδρα τα Λιβάδια ο οποίος διδάσκει Μουσική), 11 δάσκαλοι υπεύθυνοι τάξης, 3 δασκάλες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Πώς διδάσκεται το μάθημα στην πράξη Στέλλα Μαρκάκη, Εκπαιδευτικός ΠΕ 1812 Το μάθημα της Τεχνολογίας Αναγκαιότητα Το μάθημα της Τεχνολογίας, ως το κύριο μέσο εκπαίδευσης των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Έρευνα για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Έρευνα για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Μέσα στο πλαίσιο του πρώτου υπό έμφαση στόχου: «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων», το Σχολείο μας θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ / Ακ. Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ / Ακ. Έτος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Προγραμματισμός Μαθήματα 1-3: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα. Επίπεδα έρευνας, δεοντολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Ερευνητικές διαδικασίες: Ερευνητικά πλαίσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου

Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Poster Έρευνα Δράσης «Βελτίωση Προφορικού και Γραπτού Λόγου» Εκπαιδευτικοί 24 εκπαιδευτικοί Αριθμός Παιδιών Τμήματα 196 παιδιά 12 τμήματα Τοποθεσία Σχολείο της

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Μοντέλο προαγωγής προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσω της φυσικής αγωγής. Χρηματοδότηση. Σκοποί ενότητας. Οι παρακάτω θεωρίες

Άδειες Χρήσης. Μοντέλο προαγωγής προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσω της φυσικής αγωγής. Χρηματοδότηση. Σκοποί ενότητας. Οι παρακάτω θεωρίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άδειες Χρήσης Μοντέλο προαγωγής προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσω της φυσικής αγωγής Θεοδωράκης Γιάννης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.»

«Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» «Αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Προδιαθέτει τους μαθητές, θετικά ή αρνητικά για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.» Με τον όρο αθλητική υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ορίζουμε τις εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα Ι Εργαλείο 1: Γνωριμία - Διερεύνηση προσωπικών θεωριών 1. Τα πιο σημαντικά πράγματα που θέλω να πετύχω στην τάξη μου είναι: Α. Β. Γ. Δ. 2. Είμαι ευχαριστημένος/η από τη δουλειά μου όταν: Α. Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΠΣ) Μαρία Παντελή-Παπαλούκα Επιθεωρήτρια σχολείων Προϊστάμενη Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου

Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου 1 Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας, έχει σαν στόχο να βελτιώνει κάθε χρόνο, όλο και περισσότερο, τις υπηρεσίες που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους και των δύο κύκλων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ107 Σύνολο ερωτηματολογίων: 38 Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναστοχασμός ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 1ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(A) : Αθηνά Ανδριανοπούλου ΠΕ19 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Προγραμματισμός σε Ψευδογλώσσα - Δομές Επανάληψης. Το πρόβλημα ελαστικής/ανελαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Στροβόλου Τάξη: Στ 2

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Στροβόλου Τάξη: Στ 2 Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Στροβόλου Τάξη: Στ 2 Θέλαμε να μάθουμε τι γνωρίζουν οι συμμαθήτριες και οι συμμαθητές μας για το διαδίκτυο και κατά πόσο το χρησιμοποιούν με μέτρο και ασφάλεια. Ετοιμάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ης ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος. 70 0 Δημοτικό Σχολείο Νομού Αττικής Αθήνας Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥ ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ Της Ιωάννα Μαλίκη

ΑΚΟΥ ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ Της Ιωάννα Μαλίκη ΑΚΟΥ ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ Της Ιωάννα Μαλίκη Η σχολική εφηµερίδα τη φετινή χρονιά αποφάσισε να πραγµατοποιήσει µια έρευνα σχετικά µε το βασικό µας θέµα, τις τέχνες. Ρωτήσαµε τους µαθητές του 3 ου γυµνασίου Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Πιλοτική Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών: Ζητήματα και ζητούμενα Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016, 8.00 13.30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ: Αποστόλου Ηλέκτρα, Δημητρόπουλος Χρήστος, Ζαχαράκης Μάριος, Μαρτζάκλη Δήμητρα. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Μανέντη Μαρία, Χατζηκυριάκου Μήδειa

ΜΑΘΗΤΕΣ: Αποστόλου Ηλέκτρα, Δημητρόπουλος Χρήστος, Ζαχαράκης Μάριος, Μαρτζάκλη Δήμητρα. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Μανέντη Μαρία, Χατζηκυριάκου Μήδειa ΜΑΘΗΤΕΣ: Αποστόλου Ηλέκτρα, Δημητρόπουλος Χρήστος, Ζαχαράκης Μάριος, Μαρτζάκλη Δήμητρα. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Μανέντη Μαρία, Χατζηκυριάκου Μήδειa ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εξώφυλλο..σελ:1 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία. Οι απόψεις των μαθητών του 50 ου Γενικού Λυκείου Αθηνών για την διασκέδαση και τα ενδιαφέροντά τους.

Ερευνητική Εργασία. Οι απόψεις των μαθητών του 50 ου Γενικού Λυκείου Αθηνών για την διασκέδαση και τα ενδιαφέροντά τους. 50 ο ΓΕ.Λ. Αθηνών Τμήμα: Α 3 Σχολικό Έτος: 2015-16 Ερευνητική Εργασία Οι απόψεις των μαθητών του 50 ου Γενικού Λυκείου Αθηνών για την διασκέδαση και τα ενδιαφέροντά τους Ομάδα Εργασίας Μ. Κωνσταντίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών»

Θέμα: «Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Μερικά διεθνή παραδείγματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Προφίλ του σχολείου Πολυδύναμο κέντρο Λιοπετρίου: 4 Δημόσια τμήματα (99 παιδιά)

Διαβάστε περισσότερα