Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών"

Transcript

1 Πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας: Διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν την κατ οίκον εργασία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών Καραγιάννη-Κυρίλλου Λίτσα Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού & Κυθραιώτης Ανδρέας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Περίληψη Κύριος σκοπός της έρευνας είναι να γνωρίσουμε την κατάσταση που υπάρχει στο σχολείο μας σε σχέση με την κατ οίκον εργασία, ώστε να θέσουμε τα κατάλληλα πλαίσια που θα οδηγήσουν στην αποδοτική χρησιμοποίηση της κατ οίκον εργασίας ως μέσου για την πρόοδο των μαθητών στο σχολείο. Το δείγμα αποτελούν μαθητές της Γ, Δ, Ε και ΣΤ τάξης του σχολείου μας, οι γονείς των μαθητών αυτών και εκπαιδευτικοί του σχολείου. Στους μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς δόθηκαν ερωτηματολόγια στα οποία έπρεπε να απαντήσουν ερωτήσεις που αφορούσαν την κατ οίκον εργασία. Σε επόμενο στάδιο έγιναν συνεντεύξεις σε μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν πρακτική σημασία αφού μπορούν ν αξιοποιηθούν για σκοπούς προβληματισμού τόσο στο σχολείο όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. Εισαγωγή Η κατ οίκον εργασία των μαθητών είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται ιδιαίτερος λόγος στις μέρες μας. Παρά το γεγονός ότι πολλές έρευνες έχουν δείξει πολλά θετικά που έχει η κατ οίκον εργασία, γίνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια συζητήσεις για το θέμα αυτό και ιδιαίτερα για την κατ οίκον εργασία στο δημοτικό σχολείο. Συχνά οι γονείς παραπονιούνται για τον όγκο της κατ οίκον εργασίας που παίρνουν στο σπίτι τα παιδιά, για το ότι οι ίδιοι δεν έχουν χρόνο ή γνώσεις για να τα βοηθήσουν όταν χρειάζονται βοήθεια. Οι μαθητές οι ίδιοι ζητούν λιγότερη κατ οίκον εργασία γιατί δεν έχουν χρόνο με τις διάφορες άλλες δραστηριότητες που έχουν μετά την επιστροφή τους από το σχολείο. «Ένα ερώτημα που φαίνεται ν απασχολεί σχετικά με την κατ οίκον εργασία είναι κατά πόσο συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών» (Επιτροπή για την Οικογένεια,2002). Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής για την Οικογένεια πορίσματα έκθεσης του Office for Standards in Education (1998),δείχνουν ότι μετά από ανάλυση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων που διενήργησε στα σχολεία, προκύπτει ότι τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι γονείς βλέπουν την κατ οίκον εργασία ως απαραίτητο στοιχείο και μέρος της δουλειάς του σχολείου. Υπάρχει σύγκλιση απόψεων όσο αφορά τη συμβολή της κατ οίκον εργασίας στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας και στην εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των παιδιών τους.επιπλέον το σχολείο θεωρεί ως κύριο όφελος από την κατ οίκον εργασία την βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στη μάθηση. Όσο αφορά το χρόνο της κατ οίκον εργασίας, σύμφωνα με το Department of Education and Science (DES) 1987, δεν είναι εύκολο να προκαθοριστεί ο χρόνος που πρέπει να 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 14

2 αφιερώνεται στην κατ οίκον εργασία αφού η εργασία που δίνεται στο σπίτι θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ηλικία και τις ικανότητες των μαθητών. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει σταδιακή αύξηση της κατ οίκον εργασίας κάθε χρόνο ώστε στην τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν οι ίδιοι αναζητήσεις. Η Weston(1999), υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει έρευνα γύρω από την ποιότητα της κατ οίκον εργασίας. Τεράστια σημασία έχει όχι μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα της κατ οίκον εργασίας. Οι ερευνητές Hughes και Greenhoygh (1998), φαίνεται να συμφωνούν με την Weston(1999),ότι η σημασία της κατ οίκον εργασίας έγκειται στη μορφή που θα έχει η κατ οίκον εργασία και προσθέτουν ότι απαραίτητη είναι και η ανατροφοδότηση που θα πάρει ο μαθητής για την εργασία αυτή. Όσο αφορά το πρώτο θέμα που έθιξαν οι ερευνητές, τη μορφή που πρέπει να έχει η κατ οίκον εργασία, διαπίστωσαν ότι η κατ οίκον εργασία που δινόταν στα παιδιά δεν συνέβαλλε και σε μεγάλο βαθμό στη μάθηση. Όταν πάλι η εργασία που δινόταν αφορούσε την επανάληψη συγκεκριμένου θέματος φάνηκε ότι οι μαθητές δεν κατείχαν τις απαραίτητες δεξιότητες για επανάληψη και το μόνο που έκαναν ήταν απλώς να διαβάζουν τα σχετικά κεφάλαια από το βιβλίο. Όσο αφορά την ανατροφοδότηση, μελετώντας εργασίες των παιδιών που έγιναν μέσα στα πλαίσια της κατ οίκον εργασίας, ανάφεραν ότι η ανατροφοδότηση δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην μάθηση αφού, πρώτον, δεν διορθωνόταν πάντοτε η κατ οίκον εργασία και δεύτερον, το διάστημα μεταξύ της αντροφοδότησης από το δάσκαλο και της συμπλήρωσης της κατ οίκον εργασίας ήταν μεγάλο με αποτέλεσμα να μη θυμάται ο μαθητής τι έκανε και για ποιο λόγο (Επιτροπή για την Οικογένεια, 2002). Το πόρισμα που προέκυψε από την πιο πάνω έρευνα, εστιάζεται στο ότι όταν η κατ οίκον εργασία που έβαζαν οι δάσκαλοι δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητική και η ανταπόκριση των μαθητών ήταν χαμηλή, δεν πρόσφερε και πολλά. Έτσι υποστηρίζουν ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η μορφή της κατ οίκον εργασίας, ώστε να κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και η συστηματική ανατροφοδότηση της δουλειάς τους, παρά η ποσότητα της κατ οίκον εργασίας. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, σκοπός της έρευνας αυτής είναι να γνωρίσουμε την κατάσταση που υπάρχει στο σχολείο μας σε σχέση με την κατ οίκον εργασία ώστε να θέσουμε τα πλαίσια που θα οδηγήσουν στην αποδοτική χρησιμοποίηση της κατ οίκον εργασίας ως μέσου για την πρόοδο των μαθητών στο σχολείο. Η αφορμή για να γίνει η έρευνα αυτή στο σχολείο μας, δόθηκε από την συμμετοχή του σχολείου μας σ ένα πιλοτικό πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης το οποίο ανέπτυξε η Ερευνητική Ομάδα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος αυτοξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας και συγκεκριμένα ο εντοπισμός μιας περιοχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας που χρειαζόταν βελτίωση. Κατά τη φάση αυτή χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια, από την Ερευνητική Ομάδα, σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Εντοπίστηκε ως κοινή περιοχή για βελτίωση, η κατ οίκον εργασία των μαθητών.η 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 15

3 περιοχή αυτή έχει καθοριστεί γιατί α) το σχολείο έχει τη δυνατότητα παρέμβασης για σκοπούς βελτίωσης, β)αφορά και τους τρεις εμπλεκόμενους φορείς (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς) και γ) όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη προβλήματος. Μεθοδολογία Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν τον πληθυσμό και το δείγμα της έρευνας. Επίσης περιγράφονται η διαδικασία και τα μέσα συλλογής των δεδομένων. Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν οι 225 μαθητές, οι γονείς τους και οι 22 εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών. Η σύνθεση του δείγματος της έρευνας παρουσιάζεται αναλυτικότερα στον Πίνακα 1. Πίνακας 1:Δείγμα έρευνας Γ ΤΑΞΗ Δ ΤΑΞΗ Ε ΤΑΞΗ ΣΤ ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΟΙ 16 Διαδικασία και μέσα συλλογής των δεδομένων Για την έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία μέτρησης: 1. Χορήγηση ερωτηματολογίων σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για διερεύνηση του θέματος. 2. Συνεντεύξεις με ομάδες μαθητών, γονιών κι εκπαιδευτικών του σχολείου. Τα ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν στους μαθητές απαντήθηκαν σε ώρα της σχολικού χρόνου και τα ερωτηματολόγια των γονιών στάλθηκαν με τους μαθητές. Ερωτηματολόγια Το ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α Μέρος (Παράρτημα) οι μαθητές καλούνται ν απαντήσουν σε ερωτήματα με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Τα ερωτήματα αναφέρονται στα αν πιστεύουν ότι η κατ οίκον εργασία είναι απαραίτητη και αν τους βοηθά να μάθουν περισσότερα. Άλλα ερωτήματα αναφέρονται στη βοήθεια που τυχόν να χρειάζονται κατά την κατ οίκον εργασία τους από τους γονείς τους. Κάποια ερωτήματα ακολούθως αφορούν την ποσότητα της κατ οίκον εργασίας, το βαθμό δυσκολίας της και κατά πόσο οι μαθητές ζητούν ευκολότερες, λιγότερες και πιο ενδιαφέρουσες εργασίες στο σπίτι. Παρακάτω ακολουθούν ερωτήματα που αφορούν τις συνθήκες που επικρατούν στο σπίτι κατά τη διεκπεραίωση της κατ οίκον εργασίας 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 16

4 (προσωπικός χώρος, ησυχία).στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν αν οι εξωσχολικές δραστηριότητες επηρεάζουν το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν στην κατ οίκον εργασία τους και αν κάνουν την κατ οίκον εργασία τους με όρεξη. Στο Β Μέρος οι μαθητές καλούνταν να γράψουν περίπου πόσα λεπτά αφιερώνουν για να μελετήσουν στο σπίτι τα μαθήματα που τους βάζουν οι δάσκαλοί τους. Το ερωτηματολόγιο για τους γονείς αποτελείται από 6 μέρη. Στο Α Μέρος έπρεπε οι γονείς να γράψουν το φύλο του παιδιού τους και σε ποια τάξη είναι. Στο Β Μέρος έπρεπε να δηλώσουν, με μια κλίμακα από το 1-5 (ποτέ, σπάνια, μερικές φορές, συχνά, πάντα), αυτό που τους αντιπροσώπευε. Κάποια ερωτήματα αφορούσαν το κατά πόσο η κατ οίκον εργασία είναι απαραίτητη, κατά πόσο το παιδί τους αντιμετωπίζει την κατ οίκον εργασία του με προθυμία. Άλλα ερωτήματα αφορούσαν τη βοήθεια που παρέχουν στα παιδιά τους κατά την κατ οίκον εργασία τους, αν δηλαδή οι γνώσεις που έχουν και ο χρόνος που βρίσκονται στο σπίτι, τους το επιτρέπουν. Άλλο ερώτημα αφορούσε τις εξωσχολικές δραστηριότητες του παιδιού και κατά πόσο αυτό το επηρεάζει στην κατ οίκον εργασία του. Στη συνέχεια ρωτήθηκαν αν το παιδί έχει ξεκάθαρες οδηγίες από το δάσκαλο στο τι θα κάνει και πώς θα εργαστεί στην κατ οίκον εργασία του. Τέλος, στο μέρος αυτό ρωτήθηκαν αν ελέγχουν την κατ οίκον εργασία του παιδιού τους. Στο Γ Μέρος οι γονείς καλούνταν ν απαντήσουν με ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε διάφορα ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα ήταν κατά πόσο πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η κατ οίκον εργασία. Το επόμενο ερώτημα αναφερόταν στο αν το παιδί κάνει την εργασία του τις περισσότερες φορές μέσα σε συνθήκες ηρεμίας. Ακολουθεί το ερώτημα κατά πόσο ο χρόνος επικοινωνίας που έχουν με το δάσκαλο για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την κατ οίκον εργασία είναι ικανοποιητικός. Τελευταίο ερώτημα αυτού του μέρους ήταν αν συμφωνούν με το γεγονός ότι όσο περισσότερα παιδιά έχουν στο σχολείο τόσο πιο δύσκολο είναι να τα βοηθήσουν στην κατ οίκον εργασία τους. Στο Δ Μέρος οι γονείς κλήθηκαν να δηλώσουν τι πιστεύουν για την κατ οίκον εργασία του παιδιού τους. Αν την θεωρούν λίγη, ικανοποιητική ή υπερβολική. Στο Ε Μέρος ζητήθηκε από τους γονείς να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές για την ποσότητα του χρόνου σε λεπτά που χρειάζεται το παιδί τους για να εκτελέσει την κατ οίκον εργασία του (0-15 λεπτά, λεπτά, λεπτά, περισσότερο). Στο ΣΤ Μέρος οι γονείς έπρεπε να επιλέξουν πάλι ανάμεσα τώρα σε τέσσερις επιλογές για το πού συναντά το παιδί τους τις περισσότερες δυσκολίες. Στα λληνικά, στα μαθηματικά, σε άλλα μαθήματα ή σε κανένα μάθημα. Το ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς αποτελείται από 5 μέρη. Στο Α Μέρος οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να απαντήσουν με ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε δηλώσεις που έχουν σχέση με την κατ οίκον εργασία ανάλογα με αυτό που τους εκφράζει. Οι δηλώσεις αναφέρονται στο αν πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η κατ οίκον εργασία, κατά πόσο λαμβάνουν υπ 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 17

5 όψη τα μέσα που διαθέτουν οι μαθητές στο σπίτι και αν θεωρούν χρήσιμη την εμπλοκή των γονιών στην κατ οίκον εργασία. Στο Β Μέρος του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί έπρεπε ν απαντήσουν με κλίμακα 1-5 (ποτέ, σπάνια, μερικές φορές, συχνά, πάντα) σε ερωτήματα που αφορούσαν την κατ οίκον εργασία ανάλογα με το τι τους αντιπροσωπεύει. Μια ομάδα ερωτημάτων αφορούσε το αν αναθέτουν κατ οίκον εργασία στους μαθητές, αν οι μαθητές τους αντιμετωπίζουν με προθυμία την εκτέλεσή της, και αν ελέγχουν την κατ οίκον εργασία που βάζουν. Μια άλλη ομάδα ερωτημάτων αναφερόταν στη μορφή της κατ οίκον εργασίας. Αν δηλαδή έχει τη μορφή περαιτέρω εξάσκησης σε θέματα που διδάχτηκαν ή τη μορφή δημιουργικής εργασίας. Άλλα ερωτήματα αφορούσαν το αν ο λόγος που αναθέτουν κατ οίκον εργασία στους μαθητές τους είναι γιατί δεν υπάρχει χρόνος στο σχολείο ή για να εμπεδώσουν αυτό που διδάχθηκαν. Επίσης ρωτήθηκαν και κατά πόσο συντονίζονται με τους άλλους συναδέλφους που διδάσκουν στην ίδια τάξη ώστε η κατ οίκον εργασία να ανατίθεται με μέτρο. Στο Γ Μέρος οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν με μια κλίμακα από το 1-4 (καθόλου πάρα πολύ) σε τρία ερωτήματα. Πρώτον αν η κατ οίκον εργασία βοηθά τους μαθητές τους, αν η κατ οίκον εργασία χρειάζεται τη συμβολή των γονιών τους και αν η επικοινωνία με τους γονείς όσον αφορά την κατ οίκον εργασία είναι ικανοποιητική. Στο Δ Μέρος οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με το χρόνο που πιστεύουν ότι χρειάζονται οι μαθητές τους για τη διεκπεραίωση της κατ οίκον εργασίας. Έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 επιλογές (0-15 λεπτά, λεπτά, λεπτά ή περισσότερο). Στο Ε Μέρος ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν σε ποια μαθήματα αναθέτουν περισσότερη εργασία.στα ελληνικά, στα μαθηματικά ή σε άλλα μαθήματα. Μετά την συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια της Ερευνητικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνεντεύξεις Ακολούθως με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων προχωρήσαμε σε συλλογή δεδομένων μέσα από συνεντεύξεις. Το δείγμα των συνεντεύξεων αποτέλεσαν μια ομάδα γονιών, μια ομάδα μαθητών και μια ομάδα εκπαιδευτικών που πήραν μέρος και στην απάντηση των ερωτηματολογίων. Οι συνεντεύξεις ήταν ομαδικές και ημιδομημένες. Τα ερωτήματα ήταν τα ίδια προς τους τρεις φορείς της έρευνας για να μπορεί μετά να γίνει μια συσχέτιση των απόψεων τους. Οι τρεις ομάδες κλήθηκαν να σχολιάσουν ένα αποτέλεσμα που προέκυψε από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, και πιο συγκεκριμένα την διαφορά απόψεων, η οποία παρουσιάστηκε και σε διάγραμμα στους εμπλεκομένους (Διάγραμμα 1, Παράρτημα) και αφορούσε το χρόνο που χρειάζεται για την κατ οίκον εργασία. Ακολούθως αφού είχαν 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 18

6 τον πίνακα κάποιων αποτελεσμάτων από το ερωτηματολόγιο των μαθητών κλήθηκαν ν απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα που αφορούσαν τον πίνακα αυτό (Συνεντεύξεις, Παράρτημα). Αποτελέσματα Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1,τα παιδιά της Γ τάξης αφιερώνουν κατά μέσο όρο λεπτά για μελέτη της κατ οίκον εργασίας τους. Τα παιδιά της Δ τάξης μεταξύ λεπτά και τα παιδιά της Ε και ΣΤ τάξης περισσότερο χρόνο. Διάγραμμα 1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗΔ ΤΑΞΗΕ ΤΑΞΗΣΤ Διάγραμμα 2 Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ 3 ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ MAΘΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Στο Διάγραμμα 2 φαίνεται ότι τα παιδιά και των τεσσάρων τάξεων απάντησαν πως αφιερώνουν κατά μέσο όρο λεπτά για την εκτέλεση της κατ οίκον εργασίας τους. Οι γονείς σύμφωνα με το τι απάντησαν στα ερωτηματολόγια, εκτιμούν ότι τα παιδιά τους 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 19

7 χρειάζονται κατά μέσο όρο λεπτά για τη μελέτη τους στο σπίτι, ενώ οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως οι μαθητές τους κατά μέσο όρο χρειάζονται λεπτά για την κατ οίκον εργασία τους. Τα περισσότερα παιδιά, όπως φαίνεται κι από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου τους (Πίνακας 1, Παράρτημα), πιστεύουν πως οι δάσκαλοι πρέπει να βάζουν κατ οίκον εργασία και πως αυτή τους βοηθά να μάθουν περισσότερα. Οι περισσότεροι επίσης μαθητές, διαβάζουν συνήθως χωρίς τη βοήθεια των γονιών τους και μόνο όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες ζητούν τη βοήθειά τους. Έχουν δικό τους χώρο για να μελετούν τα μαθήματά τους σχεδόν όλοι, και οι περισσότεροι έχουν ξεκάθαρες οδηγίες από τους δασκάλους τους για το τι πρέπει να κάνουν στην κατ οίκον εργασία τους. Όταν ρωτήθηκαν κατά πόσο ο χρόνος που αφιερώνουν στις εξωσχολικές δραστηριότητες επηρεάζει το χρόνο που θα αφιερώσουν για τη μελέτη στο σπίτι, οι μισοί μαθητές, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1 (Παράρτημα) απάντησαν πως τους επηρεάζει. Αντίθετα οι υπόλοιποι απάντησαν πως αυτό δεν τους επηρεάζει.. Στον Πίνακα 2, φαίνεται πως οι μισοί μαθητές δεν κάνουν την κατ οίκον εργασία τους με όρεξη. Επίσης, οι περισσότεροι μαθητές ζητούν όπως οι δάσκαλοί τους, τους βάζουν λιγότερες και ευκολότερες εργασίες για το σπίτι. Ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός μαθητών ζητά όπως οι δάσκαλοί τους, τους αναθέτουν για κατ οίκον εργασία.πιο ενδιαφέρουσες εργασίες στο σπίτι. Πίνακας 2 ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ Θα ήθελα οι δάσκαλοι να βάζουν λιγότερες εργασίες στο σπίτι Θα ήθελα οι δάσκαλοι να έβαζαν πιο εύκολες εργασίες στο σπίτι Θα ήθελα οι δάσκαλοι να έβαζαν εργασίες που να με ενδιέφεραν περισσότερο Κάνω με όρεξη τις εργασίες που έχω για το σπίτι Από τον Πίνακα 2, (Παράρτημα), οι γονείς φαίνεται να πιστεύουν οι περισσότεροι, ότι η κατ οίκον εργασία είναι απαραίτητη. Σχεδόν όλοι απάντησαν πως τα παιδιά τους κάνουν την εργασία τους τις περισσότερες φορές κάτω από συνθήκες ηρεμίας. Επιπρόσθετα, έχουν συζητήσει με το παιδί τους και αποφάσισαν από κοινού για το πότε να κάνει την κατ οίκον εργασία του. Συμφωνούν επίσης οι περισσότεροι, στο γεγονός ότι όσο περισσότερα παιδιά έχουν στο σχολείο τόσο πιο δύσκολο είναι γι αυτούς να τα βοηθήσουν. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 3, σπάνια έως μερικές φορές το παιδί χρειάζεται τη βοήθειά τους, σχεδόν πάντα με τις γνώσεις που έχουν μπορούν να το βοηθήσουν, σπάνια έως μερικές φορές τους το επιτρέπει ο χρόνος να βοηθήσουν στη μελέτη του παιδιού τους, αλλά συχνά ελέγχουν την κατ οίκον εργασία του. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 20

8 Διάγραμμα 3 :Οι απαντήσεις των γονιών όσο αφορά τη βοήθεια που παρέχουν στα παιδιά τους Tο παιδί χρειάζεται τη δική μου συμβολή Με τις γνώσεις μου μπορώ να το βοηθήσω Είμαι δίπλα του κατά την κατ' οίκον εργασία Ο χρόνος μου το επιτρέπει Ελέγχω την κατ'οίκον εργασία του παιδιού Όταν οι γονείς ρωτήθηκαν αν η κατ οίκον εργασία του παιδιού τους είναι λίγη, ικανοποιητική ή υπερβολική, φαίνεται από τον Πίνακα 3, ότι η συντριπτική πλειοψηφία απάντησε πως η κατ οίκον εργασία που έχει το παιδί τους είναι ικανοποιητική. Πίνακας 3: Άποψη των γονιών για την ποσότητα της κατ οίκον εργασίας Απαντήσεις γονιών Λίγη Ικανοποιητική Υπερβολική Στον Πίνακα 4, φαίνονται οι απαντήσεις των γονιών όταν ρωτήθηκαν σε πιο μάθημα το παιδί τους συναντά τις περισσότερες δυσκολίες. Οι περισσότερες δυσκολίες που συναντά ο μαθητής σύμφωνα με τους γονείς, είναι στα μαθηματικά. Αρκετοί απάντησαν πως δεν συναντούν δυσκολίες. Πίνακας 4: Άποψη των γονιών για την περιοχή της κατ οίκον εργασίας που συναντά δυσκολίες το παιδί τους Απαντήσεις γονιών Κανένα Ελληνικά Μαθηματικά Άλλα Όταν οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τη μορφή της κατ οίκον εργασίας που βάζουν στους μαθητές τους, φαίνεται στο Διάγραμμα 4,ότι κατά μέσο όρο οι εκπαιδευτικοί σπάνια βάζουν διαφοροποιημένη κατ οίκον εργασία, μερικές φορές έως σπάνια βάζουν δημιουργική εργασία και σχεδόν πάντα η εργασία που βάζουν για το σπίτι έχει τη μορφή περεταίρω εξάσκησης. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 21

9 Διάγραμμα 4 Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Αναθέτω διαφοροποιημένη κατ'οίκον εργασία Έχει τη μορφή περαιτέρω εξάσκησης Έχει τη μορφή δημιουργικής εργασίας Σημείωση: 1.ποτέ, 2.σπάνια, 3.μερικές φορές, 4.συχνά, 5.πάντα Όσο αφορά την περιοχή μαθημάτων στην οποία οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν εργασίες, περισσότερες εργασίες φαίνεται να βάζουν στα ελληνικά και μαθηματικά, παρά σε άλλα μαθήματα (Πίνακας 6, Παράρτημα). Συζήτηση-Εισηγήσεις Σκοπός της έρευνας είναι να γνωρίσουμε την κατάσταση που υπάρχει στο σχολείο μας σε σχέση με την κατ οίκον εργασία, ώστε να θέσουμε τα κατάλληλα πλαίσια που θα οδηγήσουν στην αποδοτική χρησιμοποίηση της κατ οίκον εργασίας ως μέσου για την πρόοδο των μαθητών στο σχολείο. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η μεγάλη διαφορά που προκύπτει στις απόψεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών όσο αφορά το χρόνο που αφιερώνουν στην κατ οίκον εργασία τους οι μαθητές. Όταν ζητήθηκε και στις συνεντεύξεις να σχολιασθεί η διαφωνία αυτή (Συνεντεύξεις, Παράρτημα), οι μαθητές απάντησαν πως ίσως οι δάσκαλοι να εκτιμούν το χρόνο της κατ οίκον εργασίας ανάλογα με τον «καλό» μαθητή ή θεωρούν πως οι μαθητές θα κάνουν την εργασία τους στο σπίτι εύκολα, αφού αυτή βασίζεται σε όσα έχουν διδαχθεί οι μαθητές την ημέρα εκείνη. Οι εκπαιδευτικοί όταν ρωτήθηκαν στη συνέντευξη να σχολιάσουν το ίδιο θέμα (Συνεντεύξεις, Παράρτημα), απάντησαν πως συμβαίνει αυτό γιατί ίσως οι δάσκαλοι όταν απαντούσαν τα ερωτηματολόγια είχαν υπ όψη τους τις εργασίες που βάζουν μόνο στα δικά τους μαθήματα και να μην έλαβαν υπ όψη και κάποιες εργασίες που βάζουν και δάσκαλοι άλλων μαθημάτων που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα. Οι γονείς με τη σειρά τους, για το ίδιο θέμα, απάντησαν πως υπάρχει αυτή η διαφωνία γιατί πιστεύουν πως οι δάσκαλοι τείνουν να θεωρούν συνήθως εύκολα αυτά που βάζουν στους μαθητές για εργασία στο σπίτι. Οι μαθητές ενώ δεν αντιμετωπίζουν αρνητικά το θέμα της κατ οίκον εργασίας και μάλιστα υποστηρίζουν οι περισσότεροι, ότι η κατ οίκον εργασία τους βοηθά στην πρόοδο τους, εν τούτοις ζητούν λιγότερες και ευκολότερες εργασίες στο σπίτι από τους 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 22

10 δασκάλους τους. Όταν ρωτήθηκαν για το θέμα αυτό στις συνεντεύξεις (Παράρτημα), η άποψή τους ήταν ότι οι μαθητές θέλουν λιγότερες και ευκολότερες εργασίες στο σπίτι για να τους μένει περισσότερος ελεύθερος χρόνος για ν ασχοληθούν με κάτι που τους ενδιαφέρει περισσότερο ή για παιχνίδι και ψυχαγωγία. Στο ερώτημα αυτό συμφώνησαν και οι δάσκαλοι και οι γονείς με την άποψη των μαθητών. Οι τελευταίοι συμπλήρωσαν πως τα παιδιά είναι ήδη κουρασμένα μετά το σχολείο, έχουν φροντιστήρια και γι αυτό σίγουρα προτιμούν ευκολότερη κατ οίκον εργασία αφού αυτό εξυπακούει λιγότερο κόπο και χρόνο. Αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της έρευνας είναι και το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των μαθητών ζητούν πιο ενδιαφέρουσες εργασίες στο σπίτι από τους δασκάλους τους. Όταν στις συνεντεύξεις και των τριών φορέων της έρευνας ζητήθηκε να σχολιαστεί αυτό, τόσο οι μαθητές, όσο και οι δάσκαλοι και οι γονείς συμφωνούσαν πως οι μαθητές θεωρούν βαρετό και ανιαρό το να έχουν για κατ οίκον εργασία λύση ασκήσεων στα μαθηματικά και ελληνικά ή σε άλλα μαθήματα αφού αυτό κάνουν καθημερινά και μέσα στην τάξη. Βαρέθηκαν την ίδια μορφή κατ οίκον εργασίας καθημερινά και προτιμούν η κατ οίκον εργασία τους να έχει κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Όταν ακολούθως τους ζητήθηκε να δώσουν με δικά τους παραδείγματα τι πιστεύουν πως οι μαθητές θεωρούν μια εργασία για το σπίτι «ενδιαφέρον» απάντησαν και οι τρεις φορείς λίγο πολύ το ίδιο. Ενδιαφέρουσα κατ οίκον εργασία για το μαθητή θα ήταν π.χ. να ψάξει στο Internet να βρει πληροφορίες για κάτι, να ετοιμάσει μια εργασία δική του για ένα θέμα και να την παρουσιάσει και στους υπόλοιπους. Μια άλλη ενδιαφέρουσα εργασία θα ήταν να γράψουν για κάποιον που θαυμάζουν, τραγουδιστή, αθλητή, συγκρότημα ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό. Ενδιαφέρουσες εργασίες είναι και αυτές που έχουν και ψυχαγωγικό χαρακτήρα π.χ. μαθηματικά, παιχνίδια, σπαζοκεφαλιές, κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα κ.ά. Επίσης οι ομαδικές ή συνεργατικές εργασίες αποτελούν και αυτές εργασίες με πιο πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα ακούστηκαν εργασίες όπως πειράματα για ανακάλυψη κάποιου φαινομένου ή μια κατασκευή ή μια ζωγραφιά για ένα θέμα που θα δώσει ο δάσκαλος. Όλα τα πιο πάνω δείχνουν πως η κατ οίκον εργασία των μαθητών έχει συνήθως την ίδια μορφή, τη μορφή της περεταίρω εξάσκησης. Αυτό επιβεβαιώνεται κι από το Διάγραμμα 4 (Παράρτημα), όπου και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν το ίδιο για τη μορφή της κατ οίκον εργασίας που αναθέτουν στους μαθητές τους. Αποτέλεσμα αυτής της επαναλαμβανόμενης μορφής οι μαθητές δεν ανταποκρίνονται όπως θα έπρεπε, με όρεξη και κέφι.έτσι δεν γίνεται πάντα σωστή αξιοποίηση του χρόνου της κατ οίκον εργασίας. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τους εκπαιδευτικούς γιατί όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, πορίσματα ερευνών στο εξωτερικό έδειξαν πως σημαντικότερη είναι η μορφή της κατ οίκον εργασίας παρά η ποσότητα της. Καλό θα ήταν λοιπόν πέρα από την καθημερινή εξάσκηση, η μορφή της κατ οίκον εργασίας να αλλάζει και να ποικίλει από μέρα σε μέρα. Να υπάρχουν επιλογές όπου είναι εφικτό και οι μαθητές όταν έχουν κατ οίκον εργασία η οποία έχει πιο δημιουργική μορφή, άρα εξυπακούει και περισσότερο χρόνο, να υπάρχει από μέρους του δασκάλου 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 23

11 μια ευελιξία όσο αφορά και το περιθώριο χρόνου για διεκπεραίωσή της. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην ίδια τάξη να συνεννοούνται μεταξύ τους, ώστε η κατ οίκον εργασία να δίνεται με μέτρο. Η κατ οίκον εργασία για να είναι αποδοτική και να οδηγεί στην πρόοδο του μαθητή χρειάζεται τη θετική ανταπόκριση του μαθητή. Όσο πιο κοντά στα ενδιαφέροντα αλλά και στις δυνατότητες του μαθητή είναι, τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα δώσει. Η κατ οίκον εργασία αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που ανάλογα με το πως θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να έχει πολύ θετικές αλλά και πολύ αρνητικές συνέπειες. Το τι αποτέλεσμα θα έχει εξαρτάται από το πώς θα εφαρμοστεί. Βιβλιογραφία White Paper (1997). Excellence in schools (Cm 3681 ) London: The Stationary Office. Weston, P (1999). Homework: Learning from Practice. London: The Stationary Office. Επιτροπή για την Οικογένεια (2002). Κατ οίκον εργασία - Ελεύθερος χρόνος παιδιών Α, Β και Γ τάξης Δημοτικού Σχολείου. Λευκωσία. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 24

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/Α ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 1 Πιστεύω ότι οι δάσκαλοι πρέπει να βάζουν εργασίες στους μαθητές,για να κάνουν στο σπίτι 2 Οι εργασίες που μου βάζουν οι δάσκαλοι στο σπίτι με βοηθούν να μάθω 62 5 περισσότερα πράγματα 3 Συχνά με διακόπτουν σπίτι όταν μελετώ (π.χ. τηλεφωνήματα, αδέλφια) Διακόπτω συχνά τη μελέτη μου σπίτι για να κάνω άλλα πράγματα Συνήθως μελετώ τα μαθήματά μου με τη βοήθεια των γονιών μου Όταν μελετώ τα μαθήματά μου χρειάζομαι τους γονείς μου κοντά μου Μόνο όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες ζητώ τη βοήθεια κάποιου μεγαλύτερου σε 60 7 ηλικία(γονείς, μεγαλύτερα αδέλφια, παππούς, γιαγιά, θείος/α ). 8 Συχνά τηλεφωνώ σε κάποιο συμμαθητή μου για να μου πει τι εργασίες έχουμε Έχω δικό μου χώρο για να μελετώ τα μαθήματά μου Συνήθως μελετώ μαζί με κάποιο συμμαθητή μου τα μαθήματά μου Συνήθως κάθομαι της ίδια ώρα κάθε μέρα για να μελετήσω τα μαθήματά μου(για παράδειγμα στις 3 το απόγευμα) 12 Συνήθως όταν μελετώ βλέπω τηλεόραση ή ακούω ραδιόφωνο Συχνά λέω στους γονείς μου ότι ο δάσκαλος δεν εξηγεί τι ακριβώς θέλει να κάνουμε στις εργασίες σπίτι 14 Κάνω με όρεξη τις εργασίες που έχω για το σπίτι Θα ήθελα οι δάσκαλοι να βάζουν λιγότερες εργασίες για το σπίτι Επειδή αφιερώνω αρκετό χρόνο σε εξωσχολικές δραστηριότητες (φροντιστήρια, αθλητισμός),δεν έχω χρόνο για να μελετήσω όσο πρέπει 17 Συνήθως αφιερώνω το απόγευμα μου στο παιχνίδι, στην τηλεόραση ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και έτσι δε μου μένει αρκετός χρόνος για να μελετήσω τα μαθήματά μου 18 Θα ήθελα οι δάσκαλοι να έβαζαν πιο εύκολες εργασίες για το σπίτι Θα ήθελα οι δάσκαλοι να έβαζαν εργασίες που να με ενδιέφεραν περισσότερο Πιστεύω ότι οι δάσκαλοι πρέπει να βάζουν περισσότερες εργασίες στο σπίτι o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 25

13 ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Α/Α ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 1. Είναι απαραίτητο να υπάρχει κατ οίκον εργασία Το παιδί μου κάνει την εργασία του τις περισσότερες 60 5 φορές μέσα σε συνθήκες ηρεμίας ώστε να μπορεί να συγκεντρωθεί και να δουλέψει 3. Έχω συζητήσει με το παιδί μου και καθορίσαμε από 58 7 κοινού για το πότε θα κάνει την κατ οίκον εργασία του 4. Ο χρόνος επικοινωνίας που έχω με το δάσκαλο/α του παιδιού μου για να συζητήσω θέματα που αφορούν την κατ οίκον εργασία είναι ικανοποιητικός 5. Συμφωνώ με το γεγονός ότι όσο περισσότερα παιδιά έχω στο σχολείο είναι πιο δύσκολο να βοηθήσω στην κατ οίκον εργασία ΠΙΝΑΚΑΣ Ελέγχω την κατ οίκον εργασία του παιδιού μου ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΗ Η κατ οίκον εργασία που έχει το παιδί μου το βοηθά 2. Το παιδί μου αντιμετωπίζει με προθυμία την εκτέλεση της κατ οίκον εργασίας Το παιδί μου για να εκτελέσει την κατ οίκον εργασία του χρειάζεται τη δική μου συμβολή 4. Το παιδί μου συναντά δυσκολίες στην εκτέλεση της κατ οίκον εργασίας του 5. Με τις γνώσεις που έχω μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στην κατ οίκον εργασία του 6. Ο χρόνος που είμαι στο σπίτι μου επιτρέπει να το βοηθήσω αν χρειαστεί 7. Είμαι με το παιδί μου όταν εκτελεί την κατ οίκον εργασία του 8. Ο χρόνος που σπαταλά το παιδί μου σε εξωσχολικές δραστηριότητες (τηλεόραση, φροντιστήρια, αθλοπαιδιές κ.ά.)το επηρεάζει στην κατ οίκον εργασία του 9. Το παιδί μου έχει ξεκάθαρες οδηγίες στο τι θα κάνει και πώς θα δουλέψει στην κατ οίκον εργασία του o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 26

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΔΗΛΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 1. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει κατ οίκον εργασία Πιστεύω ότι η κατ οίκον εργασία που αναθέτω στους μαθητές μου είναι ξεκάθαρη όσον αφορά τις οδηγίες εκτέλεσής της 3. Όταν αναθέτω κατ οίκον εργασία στους μαθητές μου λαμβάνω υπόψη τα μέσα που διαθέτουν στο σπίτι 4. Θεωρώ χρήσιμη την εμπλοκή των γονιών στην κατ οίκον εργασία ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΔΗΛΩΣΗ Αναθέτω κατ οίκον εργασία στους μαθητές μου Οι μαθητές μου αντιμετωπίζουν με προθυμία την εκτέλεση της κατ οίκον εργασίας 3. Ελέγχω την κατ οίκον εργασία που βάζω στους μαθητές μου 4 Αναθέτω διαφοροποιημένη κατ οίκον εργασία λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές δυνατότητες κι ανάγκες των μαθητών μου 5. Συντονίζομαι με τους άλλους συναδέλφους που διδάσκουν στην τάξη μου ώστε η ανάθεση της κατ οίκον εργασίας να γίνεται με μέτρο 6. Η κατ οίκον εργασία που αναθέτω στους μαθητές μου έχει τη μορφή περαιτέρω εξάσκησης των παιδιών σε θέματα που διδάχτηκαν (π.χ. λύση ασκήσεων, ερωτήσεις-απαντήσεις κλπ.) o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 27

15 ΔΗΛΩΣΗ Η κατ οίκον εργασία που αναθέτω στους μαθητές μου έχει τη μορφή δημιουργικής εργασίας, όπως διεξαγωγή έρευνας, μελέτης ή κατασκευής 8. Ο λόγος που αναθέτω κατ οίκον εργασία στους μαθητές μου είναι γιατί δεν υπάρχει χρόνος γι αυτό στο σχολείο 9. Ο λόγος που αναθέτω κατ οίκον εργασία στους μαθητές μου είναι για να εμπεδώσουν αυτό που διδάχθηκαν ΠΙΝΑΚΑΣ 6:ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ Απαντήσεις εκπαιδευτικών ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΟΙ 3 ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΘΗΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 28

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ» ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ» ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ» ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Oι ερευνητικές εργασίες ή οι προτάσεις πρέπει να συμπληρωθούν σε ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό

Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Η κατ οίκον εργασία από τη σκοπιά των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πετρίδου Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κουσιάππα Μαρία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αθανασίου Κώστας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Αρμάου Ανδριάνα ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Πόσες ώρες εξωσχολικών μαθημάτων έχουν οι μαθητές του Λυκείου ανάλογα με την τάξη που βρίσκονται και το φύλο τους και πως κατανέμονται οι ώρες αυτές. Αρμάου Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Τρίτη διδακτική πρόταση Πονοκέφαλος και θυμός Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες κατανόηση της δομής του κειμένου και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Στάσεις, αντιλήψεις & απόψεις των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης απέναντι στις Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οκτώβριος 2009 PI090 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Ακάσης Κωνσταντίνος 1, Αντωνιάδης Χρυσόστομος 2, Αργυράκης Παναγιώτης 3, Αρτοπούλου Αναστασία 4, Βάγγου Χαρά 5, Βερβερίδου Δέσποινα 6, Γιαννούδης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής

Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ελένη Χελιώτη, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανικής Αγωγής Ημερίδα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, Εθνικές Πολιτικές και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών», 31/10/2014 Γιατί;;;

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ : * Paul, Lisa & CO 1 Kursbuch (αναγνωστικό) * Paul, Lisa & CO 1 Arbeitsbuch (βιβλίο ασκήσεων) * Paul, Lisa & CO 1 Glossar (βιβλίο λεξιλογίου + CD) * GRAMMATIKLAND 1 (Βιβλίο γραμματικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους μαθητές

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους μαθητές Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους μαθητές Βαγγελάτος Αριστείδης 1, Αγγελόπουλος Παναγιώτης 2, Μεϊντάνης Σωτήρης 3 1 Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching Δρ. Μαρία Νικολαΐδου Δρ. Γιασεμίνα Καραγιώργη Δρ. Θεόδωρος Θεοδώρου Δρ. Αλεξάνδρα Πετρίδου ΚΕΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, διαβάσαμε όλες τις προσωπικές παρατηρήσεις σχόλια και πήραμε αρκετά μηνύματα.

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα