ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΝΙΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

2 ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΠΟΡΩΝ Ελληνική Συμμετοχή της 12ης Διεθνούς Έκθεσης Αρχιτεκτονικής Μπιενάλε της Βενετίας

3 ΕΚΘΕΣΗ FAO (2010) Άνω των ΤΓΥ 7,4 εκατ. Δείγματα Οι 130 άνω των δειγμάτων η καθεμία ΕΤΓΥ : 6,6 ΕΚ. ΔΕΙΓΜΑΤΑ 45% ΣΕ 7 ΧΩΡΕΣ

4 4 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ Ε.Τ.Γ.Υ. ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Γ.Π. ΗΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Φ.Γ. ΠΟΡΩΝ ΙΝΔΙΑ N.J. VAVILOV VIR

5 Η Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων Svalbard Σκοπός ίδρυσης : Μακροχρόνια διατήρηση και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας σπερμάτων από άλλες τράπεζες σε όλο τον κόσμο. Η ευθύνη ανανέωσης και χρήσης των συλλογών σπερμάτων ανήκει στις παρόχους τράπεζες

6 ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

7 Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού σχεδιάστηκε με σκοπό την αποθήκευση και διατήρηση ειδών, που προέρχονται από ή διαφοροποιούνται στην Ελλάδα, όπως είδη που έχουν εισαχθεί πριν από αιώνες στην Ελλάδα, αλλά εξελίχθηκαν και προσαρμόσθηκαν στις τοπικές συνθήκες. Medicago orbicularis Securigera securidaca

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (FAO) ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Μ.Α.Ι.Χ. Ε.Κ.Π.Α. (Τμήμα Βιολογίας Βοτανικού Τομέα)

9 ΕΧ SITU ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΙΔ.ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΓΥ / ΕΤΓΥ CGIAR 1 100

10 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ C B D ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ IN SITU & EX SITU ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ FAO ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤ. ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 35 ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ & 29 ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΦΥΤΑ

11 CBD (άρθρο 9 ex situ) Μέτρα για την ex situ διατήρηση των συστατικών της βιολογικής ποικιλότητας Διευκ/σεις για την ex situ διατήρηση & έρευνα σε φυτικούς, ζωϊκούς και μικροοργανισ μούς Μέτρα για ανάκαμψη και ανόρθωση απειλ/νων ειδών και επανεισαγωγή τους σε φυσικούς οικοτόπους Ρύθμιση & Διαχείριση συλλογής βιολογικών πόρων από φυσικά ενδιαιτήματα για ex situ διατήρηση Συνεργασία για την παροχή οικονομικής και άλλου είδους ενίσχυσης για την ex situ διατήρηση

12 CBD Προηγούμενη συναίνεση (PIC) Καταμερισμός οφελών (MAT) Πρωτόκολλο Ναγκόγια Χρήση Γ.Π. που έχουν νόμιμα αποκτηθεί PIC & MAT Πρόταση Κανονισμού Ενωσιακό Μητρώο Αξιόπιστων Συλλογών Διαδικτυακό Προσβάσιμο

13 Πρόταση Κανονισμού Συλλογές = Μεγάλοι Προμηθευτές ΓΠ στην Ένωση Σύστημα αξιόπιστων συλλογών Έγγραφα Τεκμηρίωσης (νόμιμη χρήση / αμοιβαία αποδεκτοί όροι) Δέουσα Επιμέλεια Κτήσης και Χρήσης Έλεγχος συλλογών

14 Υποχρεώσεις ΤΓΥ α) Να εφαρμόζει τυποποιημένες διαδικασίες ανταλλαγής δειγμάτων γενετικών πόρων και συναφών πληροφοριών με άλλες συλλογές και να προμηθεύει δείγματα γενετικών πόρων και συναφείς πληροφορίες σε τρίτους για ιδία χρήση β) Να προμηθεύει σε τρίτους, για ιδία χρήση μόνο, δείγματα γενετικών πόρων και συναφείς πληροφορίες που συνοδεύονται από έγγραφα τεκμηρίωσης, τα οποία αποδεικνύουν ότι για την πρόσβαση στους πόρους και στις πληροφορίες, τηρήθηκαν οι ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις και, κατά περίπτωση, οι αμοιβαία αποδεκτοί όροι για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών γ) Να τηρεί αρχείο όλων των δειγμάτων γενετικών πόρων και συναφών πληροφοριών που έχει προμηθεύσει σε τρίτους για ιδία χρήση δ) Να ορίζει ή να χρησιμοποιεί μοναδικά αναγνωριστικά για τα δείγματα γενετικών πόρων που προμηθεύει σε τρίτους ε) Να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα ιχνηλάτησης και παρακολούθησης για την ανταλλαγή δειγμάτων γενετικών πόρων και συναφών πληροφοριών με άλλες Συλλογές.

15 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MaterialTransferAgreement Είδος και Ποσότητα του παρεχόμενου γεν. υλικού Δήλωση σχετικά με την προοριζόμενη χρήση Τίμημα πληρωμής από τον χρήστη και ποιος πιθανά θα καταβάλλει τα υψηλά κόστη αναπαραγωγής Αξιοπιστία σχετικά με τους πιθανούς υγειονομικούς κινδύνους και την ποιότητα του γενετικού υλικού Δικαιώματα της ΤΓΥ στους απογόνους Ο χρήστης δεν θα διανείμει ή πωλήσει περαιτέρω το γενετικό υλικό Αποκλεισμός αξιώσεων από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (πατέντες κλπ)

16 Εγχώριο νομοθετικό πλαίσιο Π.δ. 67/1981 : Βοτανικοί Κήποι (αυτοφυής χλωρίδα & άγρια πανίδα) Π.δ. 915/1981 : ΤΔΓΥ ΕΘΙΑΓΕ Π.δ. 80/1990 : Βοτανικοί Κήποι (φυτικό γενετικό υλικό) ν. 3937/2011 : Βοτανικοί Κήποι & ΤΓΥ (ενδημικά είδη χλωρίδας ).

17 Ν. 3937/2011 Ex situ διατήρηση = Διαδικασία διατήρησης πολ/κου υλικού ή βιώσιμων πληθυσμών, αυτοχθόνων φυτικών ή ζωϊκών ειδών εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος σε ειδικά διαμορφωμένα ανθρωπογενή περιβάλλοντα, όπως β. κήποι & ΤΓΥ. Το υλικό αυτό μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα επαναφοράς ατόμων στο φυσικό περιβάλλον για ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών, όποτε κριθεί απαραίτητο.

18 Σύνολο γενετικών πόρων Ελλάδας προστατευόμενο εθνικό κεφάλαιο Απειλούμενα Ενδημικά και μη Δασικά Αυτοφυής χλωρίδα Άγρια φυτικά είδη, στενά συγγενή καλ/νων φυτών και πρόγονοί τους

19 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΙΣΧΥΣ ν. 3937/2011 FAO (2001) Διατήρηση πολ/κου υλικού ή βιώσιμων πληθυσμών Αυτόχθονα Φυτικά Είδη Φυτογενετικοί πόροι που προορίζονται για τη διατροφή και τη γεωργία π.δ. βάσει ν. 3937/2011 π.δ. βάσει ν. 3937/2011 ΕΤΔΓΥ Δασικοί Γενετικοί Πόροι Ενδημικά είδη άγριας χλωρίδας Απειλούμενα είδη π.δ. 67/1981 Συνθήκη Βέρνης Συνθήκη CITES

20 ΣΚΟΠΟΙ Τ.Γ.Υ. Εξασφαλίζει την ποικιλότητα της τροφικής επάρκειας Προστατεύει την παραδοσιακή γνώση μέσω της καταγραφής της Διευκολύνει την πρόσβαση σε αγρότες και ερευνητές C B D ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

21 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τ.Γ.Υ. Συλλογή Επεξεργασία Αποθήκευση 1/ Καλλιεργητές 2/ Ερευνητές 3/Αντίγραφα ασφαλείας Διάθεση Διατήρηση

22 Το υφιστάμενο πλαίσιο Δεν υπάρχει ορισμός ΤΓΥ Βοτανικοί Κήποι Δεν υπάρχει διοικητικό μοντέλο Δεν υπάρχει δίκτυο συλλογών Ευρύ & Διάσπαρτο Νομοθετικό Πλαίσιο

23 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΤΓΥ ΕΤΓΦΥ ΕΤΚΕ, ΕΤΔΓΥ, ΕΤΔΓΥΙΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΧ SITU ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΣΤΟΧΟΣ

24 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

25 Σας ευχαριστώ!!!

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 Τα συµβαλλόµενα µέρη, ΠΡΟΟΙΜΙΟ Πεπεισµένα για την ειδική φύση των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟΥ Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης «Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα» για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2204/1994 (ΦΕΚ59, Α ) Κύρωση Σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Άρθρο πρώτο

Νόµος 2204/1994 (ΦΕΚ59, Α ) Κύρωση Σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Άρθρο πρώτο Νόµος 2204/1994 (ΦΕΚ59, Α ) Κύρωση Σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος η Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, που

Διαβάστε περισσότερα

«Ντόπιες Ποικιλίες: Τι, Ποιος και Γιατί;»

«Ντόπιες Ποικιλίες: Τι, Ποιος και Γιατί;» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Ντόπιες Ποικιλίες: Τι, Ποιος και Γιατί;» ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜ 145/200729 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΥΜΟΥ Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 60 31 Μαρτίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015)

Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Γλωσσάριο όρων για την κοινή γεωργική πολιτική (επικαιροποιημένη έκδοση 2015) Αποποίηση ευθύνης: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των όρων και των επεξηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΑΓΡΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΑΓΡΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΑΓΡΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ (Ο όρος αγροτικός περιλαμβάνει δραστηριότητες των φυσικών προσώπων με τον αγροτικό τομέα που τον αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1 Περιγραφή των γενικών όρων 8.2 Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Νομική μορφή - Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/8/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/8/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/8/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 40332 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

ΕΙ ΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 1 ΕΙ ΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 1 ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007 ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 12-7 -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1 Επιμέλεια Οδηγού Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Γ.Π.Α. ευχαριστεί ιδιαίτερα τις Πρυτανικές Αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα