EPPNET KERNEL V1.0 DEVELOPER S GUIDE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EPPNET KERNEL V1.0 DEVELOPER S GUIDE"

Transcript

1 EPPNET KERNEL V1.0 DEVELOPER S GUIDE Σελίδα 1 από 22

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EPPNET ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EPPNET KERNEL ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΛΕΣ (API) hello() login() runcommand() logout() runquickcommand() getxmlresponse() getreturncode() getreturndescription() EPP ΑΙΤΗΜΑΤΑ (REQUESTS) )*+*+ 6.1 Session Management GHIHJ!" Contact Mapping...14 STUTV #$%&$'(...14 ]^_^`,-./ ghihi 6789:;9<...14 qrsrt ABCDCECF...15 { } ~ KLMNOPQR Domain Mapping...16 WXYZX[\...16 abcdef...16 jklmnomp...16 uvwxwywz...17 ƒ...17 ˆ Š Œ Ž Š...17 Σελίδα 2 από 22

3 žÿž ª EPPnet Kernel v1.0 ±²³² ½¾ ¾ ÆÇÈÇÉ š œ Host Mapping «...21 µ ¹º»¼...22 ÀÁÂÃÂÄÂÅ...22 ÊËÌÍÎÏÐÑ...22 Σελίδα 3 από 22

4 1 Εισαγωγή στο EPPnet Η εφαρμογή eppnet υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο RFC για την διασύνδεση με τον Ελληνικό και Ευρωπαικό Μητρώο Ονονμάτων Χώρου. Υποστηρίζει πολύγλωσσικό περιβάλλον, (έχει δοκιμαστεί με χρήση αγγλικών και ελληνικών, ωστόσο δεν υπάρχει περιορισμός στην χρήση πρόσθετων γλωσσών). Με την βοήθεια του eppnet ο χρήστης μπορεί να κατοχυρώσει και να διαχειριστεί Domain Names, Hosts, Contacts. Το eppnet παρέχει το 98% των εντολών διαχείρισης ονομάτων χώρου, επαφών και εξυπηρετητών ονοματοδοσίας. Αρχιτεκτονικά το eppnet αποτελείται από τρία διακριτά επίπεδα, τα οποία είναι: EPPnet Kernel EPPnet Framework EPPnet GUI 2 Εισαγωγή στο EPPnet Kernel Στα πλαίσια του EPPnet Kernel v1.0 έχουν υλοποιηθεί: 1. το πρωτοκόλλο επικοινωνίας με τον EPP Server (SSL) βασισμένο στο RFC 3730/5730 και 2. οι εντολες για κατοχύρωση/διαχείριση Domain Name, Host, Contact (βασισμένα στα RFC3731, RFC3732, RFC3733 και στις οδηγίες του Εληνικού Μητρώου Ονομάτων Χώρου). Η επικοινωνία με τον εξυπηρετητή γίνεται μέσω πρωτοκόλλου EPP, το οποίο υλοποιείται με την χρήση ασφαλούς HTTP σύνδεσης (HTTPS). H εφαρμογή πελάτης αρχικά συνδέεται στον εξυπηρετητή EPP του μητρώου (registry) μέσω HTTPS και κατόπιν να στέλνει μέσα από αυτό το κανάλι επικοινωνίας εντολές του πρωτοκόλλου EPP. Κατά την αρχική επικοινωνία το EPPnet Kernel συνδέεται στον εξυπηρετητή και στελνει την EPP εντολή <hello>. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητήες δεν αποκριθεί η εφαρμογή πελάτης προσπαθεί ακόμα 3-5 φορές. Μετά την απάντηση του στην εντολή <hello> ο πελάτης στέλνει την εντολή <login>. Στην απάντηση που στέλνεται από τον εξυπηρετητή του μητρώου, περιέχεται ένας μοναδικός αριθμός συνεδρίας ο οποίος χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη συνεδρία (session). Ο αριθμός αυτός χαρακτηρίζεται ως sessionid. Μέσα στην συνεδρία (session) αυτή θα Σελίδα 4 από 22

5 εξυπηρετείται πλέον η εφαρμογή. Η εφαρμογή αποστέλλει στον εξυπηρετητή (με κατάλληλο τρόπο) τον μοναδικό αυτό αριθμό συνεδρίας (sessionid), σε κάθε επόμενη εντολή της προς αυτόν. 3 Απαιτήσεις Εφαρμογής Το EPPnet Kernel απαιτεί την εγκατάσταση του εξής λογισμικύ: 1. PHP version 5.2.X με ενεργοποιημένες τις επεκτάσεις: και b. Pecl_Http (åææçèééçêëìíçåçíîêæéçïëðïñêéçêëìòåææç) óôôõö øøøùúûúüýþÿ þ 2. Apache 2.X Το EPPnet Kernel είναι πλήρως συμβατό με όλες τις πλατφόρμες Linux ή Win Το EPPnet Kernel είναι επίσης πλήρως συμβατό και δοκιμασμένο με PHP 4.3.Χ Quick Tip: Για γρήγορη εγκατάσταση και δοκιμή του EPPnet Kernel μπορείτε να εγκαταστήσετε το XAMPP: a. SimpleXML (ÒÓÓÔÕÖÖ ØÔÒÔØÙÚÓÖÛÜÙÝÜÞÖÚÙÖßààáØâãÛÔÞÚäÛÞØÔÒÔ) Σελίδα 5 από 22

6 4 Εγκατάσταση και παραμετροποιηση Αποσυμπιέστε και ανεβάστε τα περιεχέμενα του epp_kernel.zip στον server σας. Στο directory eppnet/test, θα βρείτε παραδείγματα χρήσης για όλα τα αιτήματα EPP που υποστηρίζονται καθώς και παραδείγμα των XML απαντήσεων του EPP διακομηστή. Πριν χρησιμοποιήσετε την βιβλιοθήκη θα πρέπει να δώσετε τιμές στα παρακάτω πεδία στο αρχειο eppnet/config.php] ['GR_EPP_COMMAND_URI'] ['GR_EPP_USERNAME'] ['GR_EPP_PASSWORD'] ['GR_EPP_REGISTAR_PREFIX'] ['GR_EPP_CERT_PATH'] ['GR_EPP_CERT_PWD'] ['DEBUG_LEVEL'] URL του διακομηστή EPP Ο ονομα του χρήστη στον ΕPP Server Ο κωδικός πρόσβσης του χρήστη στον ΕPP Server Το πρόθεμα που έχει δοθεί στον καταχωρητή από το Εληνικό Μητρώο Ονομάτων Χώρου (Ισχύει μόνο για το.gr Registry) URL της τοποθεσίας του πιστοποιητικού EPP Ο κωδικός για πιστοποιητικό EPP 1: Log everything 2:Log everything and XML Requests/Responses Σελίδα 6 από 22

7 5 Εντολές (API) Το kernel σας παρέχει όλες τις εντολές που χρειάζονται για να διημιουργήσετε ένα EPP session, να στείλετε αιτήματα EPP στον διακομηστή και να λάβετε απαντησεις. 5.1 hello() boolean hello() H εντολή hello(), είναι ένας σύντομος τρόπος αποστολής αιτήματος <hello> στο EPP διακομηστή. Χρησιμοποιείται κατά την αρχική επικοινωνία της εφαρμογής ώστε να διαπιστωθεί ότι ο εξυπηρετητής ανταποκρίνεται. Η συνάρτηση hello() επιστρέφει true, εφόσων ο εξυπηρετητής ανταποκρίνεται στο αίτημα, σε αντίθετη περίπτωση η εντολή επιστρέφει false. Παράδειγμα: <?php?> require_once('../include/client/base.php'); require_once('../include/config.php'); $b = new Base(); $b->hello(); Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αίτημα. 5.2 login() boolean login() H εντολή login(), είναι ένας σύντομος τρόπος για να διημιουργηθεί ενα session με τον διακομιστή EPP. Αποστέλλει ένα αίτημα <login> στο διακομιστή, χρησιμοποιώντας το username και password που ο χρήστης έχει καθορίσει στα πεδία GR_EPP_USERNAME' και GR_EPP_PASSWORD' του config.php. Σελίδα 7 από 22

8 Στην απάντηση που λάμβανει η εφαρμογή πελάτης από τον εξυπηρετητή EPP του μητρώου, περιέχεται ένας μοναδικός αριθμός συνεδρίας ο οποίος χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη συνεδρία (session). Ο αριθμός αυτός (sessionid) αποθηκεύεται αυτόματα από την εφαρμογή και χρησιμοποιείται σε κάθε επόμενο αίτημα. Η εντολή login() επιστρέφει true, εφόσων η συνεδρία με τον εξυπηρετητή EPP ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Παράδειγμα: <?php require_once('../include/client/base.php'); require_once('../include/config.php'); $b = new Base(); $b->login();?> Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αίτημα!". 5.3 runcommand() boolean runcommand( string $type, array $commandparam ) H runcommand() είναι η κύρια εντολή που χρησιμοποιήται για την αποστολή ένος αιτήματος EPP. string $type: μπορεί να είναι ένα keyword απο τη λίστα υποστηριζόμενων EPP αιτημάτων. array $commandparam: έιναι ένας πίνακας που περιέχει όλα τα απαραίτητα πεδία για το συγκεκριμένο αίτημα EPP. Η runcommand() αναλαμβάνει να στείλει το EPP αίτημα στον εξυπηρετητή, επίσης αναλαμβάνει την επαλήθευση της απάντησης επιστρέφοντας true άν το αίτημα ολοκληρώθηκε επιτυχώς ή false σε αντίθετη περίπτωση. Όλα τα υποστηριζόμενα αιτήματα και τα απαραίτητα πεδία περιγράφονται εδώ. Παράδειγμα: <?php Σελίδα 8 από 22

9 require_once('../include/client/base.php'); require_once('../include/config.php'); $b = new Base(); $param[] = array('domain' => "my_domain_name.gr", 'trid' => "will_be_filled_by_base"); $b->runcommand('domain-info', $param); $b->logout();?> H runcommand() θα επιστρέψει true, εφόσων η εντολή ήταν επιτυχής, οπότε μπορείτε να διαβάσετε την XML απαντηση χρησιμοποιώντας την εντολη getxmlresponse(). Αν εντολή επιστρέψει false, έχει αποτύχει, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή getreturncode() για να πάρετε τον κωδικό λάθους και την εντολήgetreturndescription() για πάρετε ένα κείμενο με τη περιγραφή του λάθους. 5.4 logout() boolean logout() H εντολή logout(), είναι ένας σύντομος τρόπος για να τερματιστεί το τρέχων session με τον διακομιστή EPP. H εντολή αποστέλλει ένα αίτημα <logout> στο διακομιστή. Παράδειγμα: <?php?> require_once('../include/client/base.php'); require_once('../include/config.php'); $b = new Base(); $b->logout(); Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αίτημα <logout>. Σελίδα 9 από 22

10 5.5 runquickcommand() boolean runquickcommand(string $type, array $param) H runquickcommand() είναι μία εντολή συντόμευσης που χρησιμοποιήται για την αποστολή ενός πλήρους αιτήματος EPP. Η σύνταξη της είναι παρόμια με την εντολή runcommand() αλλά η διαφορά της είναι ότι διημιουργεί αυτόματα session (αποστέλοντας αιτημα <login>) και τερματίζει το session μετά την αποστολή (αποστέλοντας αιτημα <logout>). string $type: είναι ένα keyword απο τη λίστα υποστηριζόμενων EPP αιτημάτων. array $commandparam: έιναι ένας πίνακας που περιέχει όλα τα απαραίτητα πεδία για το συγκεκριμένο αίτημα EPP. Όλα τα υποστηριζόμενα αιτήματα και τα απαραίτητα πεδία περιγράφονται εδώ. Παράδειγμα: <?php require_once('../include/client/base.php'); require_once('../include/config.php'); $b = new Base(); $param[] = array('domain' => "my_domain_name.gr", 'trid' => "will_be_filled_by_base"); $b->runquickcommand('domain-info', $param);?> %&'(&')*+,&-.*/0'/1+23 H runquickcommand() θα επιστρέψει true, εφόσων η εντολή ήταν επιτυχής, οπότε μπορείτε να διαβάσετε την XML απαντηση χρησιμοποιώντας την εντολη getxmlresponse(). Αν η εντολή επιστρέψει false, έχει αποτύχει, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή getreturncode#$ για να πάρετε τον κωδικό λάθους και την εντολή για πάρετε ένα κείμενο με τη περιγραφή του λάθους. Η runquickcommand() καλεί αυτόματα την logout() οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή περισσοτέρων από ένα αίτημα EPP με το ίδιο sessionid. Αν επιθυμείτε να στείλετε σειριακά περισσότερα του ενός αιτήματα χρησιμοποιήστε, την εντολή runcommand, logout. Σελίδα 10 από 22

11 5.6 getxmlresponse() SimpleXMLElement getxmlresponse() H εντολή getxmlresponse() επιστρέφει την απάντηση του EPP διακομιστή σε μορφή SimpleXMLElement., μετα απο ένα επιτχυμένο αίτημα EPP. Για πληροφόριες για το simplexml επισκεφθείτε το: Παράδειγμα: <?php?> require_once('../include/client/base.php'); require_once('../include/config.php'); $b = new Base(); $param[] = array('domain' => "my_domain_name.gr", 'trid' => "will_be_filled_by_base"); Y $b->runquickcommand('domain-info', $param); // Add error handling code here. SimpleXMLElement xmlresponseobj = getxmlresponse(); 2Y // SimpleXML Example 1 read an attribute $codes = xmlresponseobj->response->result[0]->attributes(); $code = (string)$codes['code']; // SimpleXML Example read an element inside a namespace $entry = xmlresponseobj->response->resdata; $namespaces = $entry->getnamespaces(true); $domain = $entry->children($namespaces['domain']); $exdatetime = $domain->infdata->exdate; $exdate = explode("t", $exdatetime); echo $exdate[0]; Σελίδα 11 από 22

12 5.7 getreturncode() integer getreturncode() Η εντολή getreturncode() επιστρέφει το κωδικό απάντησης μετά απο μία επιτυχημένη ή αποτυχήμενη εντολή runcommad() ή runquickcommand() 5.8 getreturndescription() string getreturndescription(integer $rescode ) Η εντολή getreturndescription() επιστρέφει ένα κείμενο με τη περιγραφή που αντιστιχεί στο $rescode. integer $rescode : O αριθμός λάθους που επέστρεψε η getreturncode(). Παράδειγμα: <?php require_once('../include/client/base.php'); require_once('../include/config.php'); $b = new Base(); $param[] = array('domain' => "my_domain_name.gr", 'trid' => "will_be_filled_by_base"); $b->runquickcommand('domain-info', $param); $code = $b->getreturncode(); echo $code; echo $b-> getreturndescription($code);?> Σελίδα 12 από 22

13 6 EPP Αιτήματα (Requests) 6.1 Session Management <hello> session-hello N/A <login> Ένα αίτημα <login> πρέπει να αποστέλλεται σε ένα διακομιστή πριν από οποιαδήποτε άλλη εντολή του EPP για θεσπίσει μίας νέας συνεδρίας (session). Οι απαραίτητες παράμετροι ειναι το αναγνωριστικό πελάτη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password), τα οποιία θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί στην διακομιστή ωστε ο πελάτης μπορεί να ολοκληρώσει με επιτυχία τη σύνδεση. session-login N/A <logout> session-logout N/A Σελίδα 13 από 22

14 6.2 Contact Mapping <check> Το EPP αίτημα <check> επιτρέπει σε έναν πελάτη να προβλέψει το αν θα πετύχει ή όχι ένα αίτημα δημιουργίας μίας νέας επαφής (με χρήση της <create>). contact-check contact_id Περιέχει το ID της επαφής <info> Το EPP αίτημα <info> χρησιμοποιείται για την ανάκτηση πληροφοριών που σχετίζονται με ένα contact. contact-info contact_id Περιέχει το ID της επαφής <create> Το EPP αίτημα <create> επιτρέπει σε έναν πελάτη να δημιουργήσει μια νέα επαφή. contact-create contact_id Περιέχει το ID της επαφής. name org street1 street2 city sp pc cc voice Το ovoμα της επαφής O οργανισμός με τον οποίο η επαφή (contact) είναι συσχετισμένη H διευθυνση της επαφής H διευθυνση της επαφής (προαιρετικό πεδίο) H πόλη Η πολιτεία ή η επαρχεία στην οποία βρίσκεται η επαφή (contact) Ο ταχυδρομικός κωδικός (postal code) της επαφής Ο κωδικός της χώρας (π.χ. για Ελλάδα ο κωδικός είναι: gr) Ο αριθμος τηλεφώνου της επαφής (πρέπει να είναι Σελίδα 14 από 22

15 της μορφής +XX.XXXXXXXXXX π.χ ) fax pwd Ο αριθμος fax της επαφής (πρέπει να είναι της μορφής +XX.XXXXXXXXXX π.χ ) H διευθηνση της επαφής Το password που ειναι συσχετισμένο με την επαφή <delete> Το EPP αίτημα < delete > επιτρέπει σε έναν πελάτη να διαγράψει μια επαφή. contact-delete contact_id Περιέχει το ID της επαφής <update> Το EPP αίτημα < update > επιτρέπει σε έναν πελάτη να τροποποιήσει τις παραμέτρους μιας επαφής. contact-update contact_id Περιέχει το ID της επαφής. street1 street2 city sp pc cc voice fax H διευθυνση της επαφής H διευθυνση της επαφής H πόλη Η πολιτεία (ή επαρχεία/νομός) Ο ταχυδρομικός κώδικας Ο κωδικός της χώρας (π.χ. για Ελλάδα ο κωδικός είναι: gr) Ο αριθμος τηλεφώνου της επαφής (πρέπει να είναι της μορφής +XX.XXXXXXXXXX π.χ ) Ο αριθμος fax της επαφής (πρέπει να είναι της μορφής +XX.XXXXXXXXXX π.χ ) H διευθηνση της επαφής Σελίδα 15 από 22

16 6.3 Domain Mapping <check> Το EPP αίτημα <check> επιτρέπει σε έναν πελάτη να προβλέψει την επιτυχία ή την αποτυχία ενός αιτήματος δημιουργίας νέου domain (με χρήση της <create>). domain-check domain <info> Το EPP αίτημα <info> χρησιμοποιείται για την ανάκτηση πληροφοριών που σχετίζονται με έναν domain. domain-info domain <create> Το EPP αίτημα <create> επιτρέπει σε έναν πελάτη να δημιουργήσει ένα domain domain-create domain ns1 ns2 registrant admin tech billing Το πλήρες ονόμα του Name Server (Host) που θα συσχετιστεί με το domain Το πλήρες ονόμα του δεύτερου Name Server (Host) που θα συσχετιστεί με το domain Το contact_id της επαφής που θα συσχετιστεί με το domain ως Ιδιοκτήτης. Το contact_id της επαφής που θα θα συσχετιστεί με το domain ως Διαχειριστής. Το contact_id της επαφής που θα θα συσχετιστεί με το domain ως Τεχνικός Υπεύθυνος. Το contact_id της επαφής που θα συσχετιστεί Σελίδα 16 από 22

17 με το domain ως Υπεύθυνος Χρέωσης. pwd comment use Το password που θα συσχετιστεί με το domain. Σχόλιο που συμπληρώνεται από τον καταχωρητή (προαιρετικό πεδίο) Περιγραφή χρήσης του Domain Name (υποχρεωτικό πεδίο μόνο για τα Ελληνικά Domain Names) <delete> Tο EPP αίτημα <delete> επιτρέπει στο πελάτη να διαγράψει ένα domain. domain-delete domain <renew> Το EPP αίτημα <renew> επιτρέπει στο πελάτη να παρατινει η περίοδος ισχύος (ανανέωση) ενός domain. domain-renew domain expdate Ημερομηνία λήξης του domain <transfer> Η εντολή <transfer> χρησιμοποιείται για τις διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να αλλάξει ο καταχωρητής ενός domain. Ο πελάτης μπορεί να: 1. κάνει αίτηση μεταφοράς (domain-transfer-request), 2. ακυρώσει την αίτηση μεταφοράς (domain-transfer-reject) 3. εγκρίνει την αίτηση μεταφοράς (domain-transfer-approve) 4. να απορρίψει μια αίτηση μεταφοράς (domain-transfer-cancel) Σελίδα 17 από 22

18 domain contact_id pwd Η επαφή η οποία θα συσχετιστεί με το domain όταν αυτό θα μεταφερθεί στον νέο καταχωρητή. O κωδικός προσβασης που σχετίζεται με το domain. domain pwd O κωδικός προσβασης που σχετίζεται με το domain. domain-transfer-reject domain domain-transferrequest domain-transfercancel domain-transferapprove domain <update> Το <update> επιτρέπει στο πελάτη να τροποποιήσει τις ιδιότητες ενός domain. domain-update domain add-admin rem-admin add-tech Το contact_id της επαφής του Διαχειριστή που θα προστεθεί κατά το update. Το contact_id της επαφής του Διαχειριστή που θα αφαιρεθεί κατά το update. Το contact_id της επαφής του Τεχνικού Υπεύθυνου που θα προστεθεί κατά το update. Σελίδα 18 από 22

19 rem-tech Το contact_id της επαφής του Τεχνικού Υπεύθυνου που θα αφαιρεθεί κατά το update. domain add_ns rem_ns Το πλήρες ονόμα του Name Server (Host) που θα προστεθεί κατα το update. Το πλήρες ονόμα του Name Server (Host) που θα αφαιρεθεί κατα το update. domain-updatenameservers domain-update-addnameserver domain add_ns Το πλήρες ονόμα του Name Server (Host) που θα προστεθεί κατα το update.. domain-update domain registrant add-admin rem-admin add-tech rem-tech If supported by the server, one OPTIONAL <domain:registrant> Το contact_id της επαφής του Διαχειριστή που θα προστεθεί κατά το update. Το contact_id της επαφής του Διαχειριστή που θα αφαιρεθεί κατά το update. Το contact_id της επαφής του Τεχνικού Υπεύθυνου που θα προστεθεί κατά το update. Το contact_id της επαφής του Τεχνικού Υπεύθυνου που θα αφαιρεθεί κατά το update. Σελίδα 19 από 22

20 domain-update-tech domain add-tech rem-tech Το contact_id της επαφής του Τεχνικού Υπεύθυνου που θα προστεθεί κατά το update. Το contact_id της επαφής του Τεχνικού Υπεύθυνου που θα αφαιρεθεί κατά το update. domain rem_ns Το πλήρες ονόμα του Name Server (Host) που θα αφαιρεθεί από το domain. domain-updateremove-nameserver domain-update-removenameserver_2 domain ns1 ipv4 ipv6 Το πλήρες ονόμα του Name Server (Host) που θα αφαιρεθεί οριστηκά από το μητρώο. Η IP διεύθυνση του NameServer (Host) άν είναι έκδοση v4 Η IP διεύθυνση του NameServer (Host) άν είναι έκδοση v6 domain-update-billing domain add-billing rem-billing Το contact_id της επαφής του Υπέυθυνου Χρέωσης που θα προστεθεί συσχετιστεί με το domain. Το contact_id της επαφής του Υπέυθυνου Χρέωσης που θα αφαιρεθεί συσχετιστεί με το domain. Σελίδα 20 από 22

21 domain-update-pwd domain pwd O κωδικός προσβασης που σχετίζεται με το domain. domain-owner-change domain contact_id Το ονόμα του ιδιοκτήτη του domain. domain-recall-create domain protocol O αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διημιουργίας 6.4 Host Mapping <check> Το EPP αίτημα <check> επιτρέπει σε έναν πελάτη να προβλέψει την επιτυχία ή την αποτυχία των αλλαγών ενός host χρησιμοποιώντας το αίτημα <create>. host-check host Το πλήρες ονόμα του host <info> Το EPP αίτημα <info> χρησιμοποιείται για την ανάκτηση πληροφοριών που σχετίζονται με έναν host. host-check host Το πλήρες ονόμα του host. Σελίδα 21 από 22

22 6.4.3 <create> Το EPP αίτημα <create> επιτρέπει σε έναν πελάτη για να δημιουργήσει έναν host. host- create host Το πλήρες ονόμα του host. add1 Περιέχει την διευθυνση IP που θα συσχετιστεί με το host <delete> Το EPP αίτημα <DELETE> εντολή παρέχει επιτρέπει σε έναν πελάτη για να διαγράψει ένα host. host-delete host Το πλήρες ονόμα του host <update> Το EPP αίτημα < update > εντολή παρέχει επιτρέπει σε έναν πελάτη για να αλλάξει τις ιδιότητες ενος host. host-update host Το πλήρες ονόμα του host. add_v Η έκδοση του IP (τιμές: v4 ή v6) add_add H IP που θα συσxετιστει με το host. rem_v Η έκδοση του IP (τιμές: v4 ή v6) rem_add H IP που θα αφαιρεθεί από το host. Σελίδα 22 από 22

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Alpha e-commerce µέσω XML Direct

Alpha e-commerce µέσω XML Direct Τεχνικές οδηγίες για την διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Alpha Bank Απρίλιος 2014 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ www.music-events.gr Σύστημα διοργάνωσης μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό. Κεφάλαιο 13: Βασικές Δικτυακές Εντολές Ένα δίκτυο αποτελείται από υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς υπολογιστές σε ένα σπίτι ή γραφείο, ή να είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ TIP ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS Ιωάννης Κοκκινίδης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Χ. Γεωργιάδης, Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0

Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE. Version 19.0 Οδηγίες Χρήσης HUNE RF CARD LOCK SOFTWARE Version 19.0 RF 1 Εισαγωγή στην ηλεκτρονική κλειδαριά θυρών με χρήση κάρτας RF Το σύστημα ηλεκτρονικής κλειδαριάς, που απαρτίζεται από την συσκευή ανάγνωσης προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera 1 / 66 Περιγραφή 1. Εισαγωγή.. 4 1.1 Προσδιορισµός.4 1.2 Προσοχή 4 1.2.1 Περιβάλλον Εγκατάστασης.. 4 1.2.2 Μεταφορά..4 1.2.3 Συντήρηση και Προστασία..5 1.2.4 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης Οδηγός Χρήστη RT-AC51U ς Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης GK9422 αναθεωρημένη έκδοση (έκδοση 2) Μάρτιος 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσοβαλάντης Στεργιόπουλος (ΑΕΜ: 1156) ΜΑΙΟΣ 2009 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Λεωνίδας Φραγγίδης

Χρυσοβαλάντης Στεργιόπουλος (ΑΕΜ: 1156) ΜΑΙΟΣ 2009 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Λεωνίδας Φραγγίδης Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Joomla!" Δημιουργία εφαρμογής (component) για το νέο Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) του ιστοχώρου του τμήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα