Το αίτημα (http request) για την αποστολή μηνύματος γίνεται στον server μας στο URL με τις ακόλουθες μεταβλητές.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το αίτημα (http request) για την αποστολή μηνύματος γίνεται στον server μας στο URL http://www.mysms.com.gr/api.php, με τις ακόλουθες μεταβλητές."

Transcript

1 ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 33 (ΜΕΓΑΡΟ ΑΒΕΡΩΦ), Τ.Κ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: , ΦΑΞ: URL: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1. Αποστολή SMS Το αίτημα (http request) για την αποστολή μηνύματος γίνεται στον server μας στο URL με τις ακόλουθες μεταβλητές. Μεταβλητή username password to from message callback Περιγραφή Το όνομα χρήστη σας Ο κωδικός πρόσβασής σας Αριθμός αποστολής μηνύματος Αποστολέας (11 λατινικοί χαρακτήρες, χωρίς κενά, αριθμούς ή άλλα σύμβολα) Το μήνυμα που θα σταλεί (160 ελληνικοί & λατινικοί κεφαλαίοι χαρακτήρες, σημεία στίξης, και αριθμούς) URL που θα χρησιμοποιηθεί για τις αναφορές παράδοσης Το μήνυμα (μεταβλητή message) πρέπει να είναι κωδικοποιημένο σύμφωνα με το RFC 3986 (php function : rawurlencode)!! Παράδειγμα http request : &password=password &to= &from=mysms &message=this%20is%20a%20test%20message.%20%ce%91%ce% A5%CE%A4%CE%9F%20%CE%95%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%99 %20%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%94%CE%9F%CE%9A%CE%99 %CE%9C%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%C E%9C%CE%97%CE%9D%CE%A5%CE%9C%CE%91 &callback=http://www.mysite.gr/callback.php

2 Αλλαγή Γραμμής (Carriage Return) Για να αποστείλετε ένα μήνυμα που να περιέχει αλλαγή γραμμής θα πρέπει να προσθέσετε τους χαρακτήρες \n ή \r\n στο μήνυμα (μεταβλητή message) μέσα σε διπλά εισαγωγικά ("). Παράδειγμα PHP κώδικα: <? $username = "USERNAME"; $password = "PASSWORD"; $tonumber=" "; $fromnumber="mysms"; $callback="http://www.mysite.gr/callback.php"; $message = rawurlencode("firstline\nsecondline"); $URL = "http://www.mysms.com.gr/api.php?"; $http_request="username=".$username."&password=".$password."&t o=".$tonumber."&from=".$fromnumber."&message=".$message."&call back=".$callback; $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $URL.$http_request); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $http_request); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_BINARYTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'UTF-8'); echo curl_exec($ch); curl_close($ch);?> 2. Απόκριση Όταν αποστέλλετε ένα μήνυμα, το σύστημά μας, σας επιστρέφει ένα smsid και ένα messagestatus. Στη περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλοί παραλήπτες, σας επιστρέφεται μία κατάσταση (smsid, messagestatus) ανά γραμμή. Κατάσταση πύλης δικτύου (gateway status), αναγνωριστικό μηνύματος (messageid), αριθμός παραλήπτη (tonumber) Παράδειγμα επιτυχούς αποστολής

3 1, , Παράδειγμα ανεπιτυχούς αποστολής 0,4, ,1 Όταν ένα μήνυμα διαβιβάζετε με επιτυχία στη πύλη δικτύου, το gateway status θα είναι 1. Όταν ένα μήνυμα αποτυγχάνει να διαβιβαστεί στη πύλη δικτύου, το gateway status θα είναι 0 και θα επιστρέφετε ο κωδικός σφάλματος (error code), αντί του αναγνωριστικό μηνύματος (messageid). Κωδικοί σφάλματος 1: Σφάλμα στο όνομα χρήστη ή στον κωδικό πρόσβασης 2: Πρόβλημα στο κείμενο του μηνύματος 3: Πρόβλημα στον αριθμό του παραλήπτη 4: Δεν έχετε αρκετά μηνύματα στο λογαριασμό σας για να στείλετε μήνυμα. 5: Κείμενο άνω των 160 χαρακτήρων

4 3. Callback (αναφορές παράδοσης) Οι αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας, σας αποστέλλονται μέσω ενός http request στο σύστημά σας. Το callback αποτελείται από τις μεταβλητές smsid και status. Το smsid είναι το αναγνωριστικό μηνύματος που λαμβάνεται στην απόκριση όταν στέλνεται ένα μήνυμα. Το status περιγράφει την κατάσταση του μηνύματος. Status Περιγραφή 10 Παραδόθηκε στην πύλη δικτύου 11 Καθυστέρηση παράδοσης. Οι πιθανές αιτίες είναι η συμφόρηση του δικτύου ή ότι το τηλέφωνο δεν έχει σήμα 21 Παραδόθηκε στο δίκτυο 22 Παραδόθηκε στη συσκευή 30 Σφάλμα 30. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης 33 Η κατάσταση του μηνύματος είναι εκκρεμής. Μώλις λάβουμε ενημέρωση από το σύστημα η κατάσταση της θα ανανεωθεί στην τελική της (π.χ. παραδόθηκε, δεν παραδόθηκε) 41 Μη αποδεκτή μορφή μηνύματος 42 Σφάλμα 42. Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης 44 Δεν παραδόθηκε. Έληξε ο χρόνος αποστολής 50 Δεν παραδόθηκε. Γενικό πρόβλημα παράδοσης Τα callback requests πραγματοποιούνται ως HTTP/GET. Το URL που λαμβάνει το callback ΠΡΕΠΕΙ επιστρέφει ένα απλό ΟΚ, ως το μόνο output. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε εσείς από τον server τις αναφορές παράδοσης συγκεκριμένων μηνυμάτων που έχετε στείλει με το http api. Μπορείτε να καλέσετε ένα url σαν το ακόλουθο: sword&ids= , Η παράμετρος ids είναι τα id των μηνυμάτων (μέχρι 100 χωρισμένα με κόμματα) τα οποία έχει επιστρέψει ο server κατά την αποστολή των μηνυμάτων. Η απάντηση του server είναι της μορφής: , , , ,22

5 Δηλαδή σε κάθε γραμμή υπάρχει το id του μηνύματος, ο αριθμός του παραλήπτη του μηνύματος και το status.

6 4. Οδηγίες αποστολής Στη μεταβλητή from συμπληρώνετε τον τίτλο του μηνύματος (αποστολέας), ο οποίος μπορεί να είναι μέχρι 11 λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά, αριθμούς ή άλλα σύμβολα. Π.χ. MySMS Στη μεταβλητή to συμπληρώνετε τον τηλεφωνικό αριθμό, Π.χ Σημαντικό!! Σε περίπτωση αποστολή μηνύματος σε πολλαπλούς παραλήπτες η μεταβλητή to πρέπει να είναι της εξής μορφής: &to= , , , Οι τηλεφωνικού αριθμοί που θα δηλώσετε στην μεταβλητή to πρέπει να χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα (,) και δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 250 σε αριθμό ανά αίτημα (http request) προς το σύστημά μας. Για παράδειγμα αν θέλετε να αποστείλετε μαζικό SMS σε 1500 αριθμούς θα πρέπει το σύστημά σας να δημιουργεί 6 αιτήματα (http requests), όπου η μεταβλητή to του κάθε αιτήματος θα αποτελείται από 250 τηλεφωνικούς αριθμούς της παραπάνω μορφής. Στη μεταβλητή message συμπληρώνετε το μήνυμα που θα αποσταλεί, το οποίο μπορεί να αποτελείται από 160 κεφαλαίους ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, σημεία στίξης, και αριθμούς. Υποστηριζόμενοι χαρακτήρες Ελληνικοί : Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω Προσοχή!! Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαλυτικά ή τόνους. Λατινικοί : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z Άλλοι :, (κόμμα),. (τελεία), : (άνω-κάτω τελεία), % (επί τις εκατό), - (παύλα),? (ερωτηματικό),! (θαυμαστικό). Επιπλέον, ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ENTER για αλλαγή γραμμής, γιατί κάτι τέτοιο δεν ισχύει στα κινητά τηλέφωνα, όπως επίσης μην χρησιμοποιείται το σήμα του ευρώ, εναλλακτικά βάλτε ένα Ε ή τη λέξη ολογράφως ΕΥΡΩ).

7 5. Ενημέρωση διαθέσιμων sms Μπορείτε να ζητήσετε από τον server να σας αποστείλει τον αιρθμό των διαθέσιμων sms οου έχετε στο λογαριασμό σας. Μπορείτε να καλέσετε ένα url σαν το ακόλουθο: d=password Η απάντηση του server είναι της μορφής: 1000 Δηλαδή ο αριθμός των μηνυμάτων που έχετε στη διάθεσή σας.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

sendsms.gr HTTP Service

sendsms.gr HTTP Service Ανάγνωση στοιχείων λογαριασμού χρήστη sendsms.gr HTTP Service action: user_load SERVER RESPONSE αρ. σφάλματος επίθετο

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software Pachutzu

Lexicon Software Pachutzu Pachutzu Περιεχόμενα Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η... 2 Κύρια Οθόνη εφαρμογής... 3 Τρόπος Αποστολής... 7 Fax... 8 Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα... 9 Απορριφθέντα... 10 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Web 2 SMS Εφαρµογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1. Έναρξη της εφαρµογής... 3 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 4 1.2. Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

IXION S-PRO SIGMA Technologies 6 προγραμματισμένα κινητά τηλέφωνα

IXION S-PRO SIGMA Technologies 6 προγραμματισμένα κινητά τηλέφωνα Το IXION G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων προς Κέντρα Λήψης σημάτων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS. Ταυτόχρονα, παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη, απομακρυσμένου χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (μερικής φοίτησης) Διετούς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων «Μελέτη του Πρωτοκόλλου SIP σε ασύρµατο κανάλι Επικοινωνίας» Τρουλάκη Ανδρονίκη ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ GSM/GPRS ΤΗΛΕΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ GSM/GPRS ΤΗΛΕΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ GSM/GPRS ΤΗΛΕΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ Οδηγίες Χρήσης - Τηλεχειρισµού - Προγραµµατισµού Telematica Τελευτ. Ενηµ. ΑΠΡ 2008 : www.telematica.gr, sales@telematica.gr Αλ. Μαρασλή 25 26

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Τι είναι η Ηλεκτρονική Θυρίδα; η Ηλεκτρονική Θυρίδα είναι ένα ακόμα κανάλι εισόδου / εξόδου εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες

Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες Περιεχόμενο Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες Το παρόν εγχειρίδιο συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου VoIP Gigaset: Gigaset DE380 IP R Μετά τη έκδοση των οδηγιών χρήσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ Φτιάξε το Site σου σε 5 βήματα!!! Φτιάξτε τώρα μια σύγχρονη ιστοσελίδα με δυνατότητα να την ανανεώνετε μόνοι σας...με τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο!!!

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επισημάνσεις........2 Συντήρηση........2 Γενικά........3 Γενικά χαρακτηριστικά.......3 Τεχνικά χαρακτηριστικά.........4 Οδηγίες Εγκατάστασης....... 4 Επεξήγηση των ορίων συνδέσεων.............5

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά από το πάνω μέρος της συσκευής προς τα κάτω.

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά από το πάνω μέρος της συσκευής προς τα κάτω. Ξεκινώντας Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά από το πάνω μέρος της συσκευής προς τα κάτω. Τοποθέτηση καλύμματος μπαταρίας Τοποθετούμε το κάλυμμα

Διαβάστε περισσότερα