Αντώνης Β. Βασιλείου, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Γλωσσολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντώνης Β. Βασιλείου, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Γλωσσολογίας"

Transcript

1 Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αντώνης Β. Βασιλείου, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Γλωσσολογίας Εισαγωγή Ο τίτλος του συνεδρίου «Σχολείο ίσο για παιδιά άνισα» περικλείει, κατά έναν τρόπο, σε μια πρόταση τις έρευνες και τα πορίσματα της Κοινωνιολογίας τής Εκπαίδευσης. Από την ίδρυσή του, κατά την Βιομηχανική επανάσταση, ο εκπαιδευτικός θεσμός στηρίχθηκε στην αρχή της εκπαιδευτικής ισότητας, την υποχρέωση, δηλαδή, του κράτους να παρέχει εκπαίδευση σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, χωρίς καμία διάκριση (Φραγκουδάκη, 1985: 15-16). Αυτή ήταν μια βασική αρχή για να γίνει αποδεκτός και να λειτουργήσει αυτός ο νέος θεσμός. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, δηλαδή την «ισότητα» και την «ουδετερότητα», δεν θα ήταν δυνατόν να καταξιωθεί το σχολείο στη συνείδηση των πολιτών. Το σχολείο, λοιπόν, απευθύνεται προς όλους τους μαθητές του χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα, τα ίδια διδακτικά εγχειρίδια, τους «ίδιους» διδάσκοντες, τις «ίδιες» μεθόδους διδασκαλίας, τις ίδιες περίπου συνθήκες στην εκπαιδευτική πράξη και την «ίδια» γλώσσα. Το σχολικό μήνυμα, δηλαδή, εκπέμπεται με το ίδιο τρόπο προς όλους τους μαθητές κι αυτό προβάλλεται ως αδιαμφισβήτητο τεκμήριο αντικειμενικότητάς του. Είναι, όμως, έτσι τα πράγματα; Παρέχει το σχολείο ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές; Είναι όλοι οι μαθητές «ίσοι» κατά την είσοδό τους στο σχολείο; Ο ομοιογενής τρόπος προσφοράς της γνώσης αρκεί για να εξασφαλίσει και ομοιογενή αποτελέσματα σε μια κοινωνία όπου τα άτομα έχουν διαφορετική κοινωνική προέλευση; Και τέλος, είναι η γλώσσα του σχολείου «ίδια» για όλους τους μαθητές; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν ήδη από τον τίτλο του Συνεδρίου. Ατομικές ή κοινωνικές οι διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών στο σχολείο; Μέχρι τη δεκαετία του 60 και την ανάπτυξη της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, που μελετάει το ρόλου τού σχολείου στην κοινωνία και των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση, η σχολική επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών ερμηνευόταν με βάση τις ατομικές διαφορές και τις διανοητικές τους ικανότητες. Υπήρχε, λοιπόν, ευρύτατα διαδεδομένη η πεποίθηση ότι διάφοροι εγγενείς βιολογικοί ή ψυχολογικοί παράγοντες καθορίζουν τις ιδιότητες του κάθε ανθρώπου (Ασκούνη, 2003: 14). Ήταν τόσο ισχυρή αυτή η αντίληψη, που ακόμη και σήμερα οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται από πολλούς ότι διαδραματίζουν αποκλειστικό ρόλο στην εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στο σχολείο, ειδικότερα, η διαφορετική επίδοση των μαθητών αντιμετωπιζόταν, από την ίδρυσή του, ως το αποτέλεσμα των διαφορετικών ικανοτήτων για μόρφωση με τις οποίες γεννιέται το κάθε άτομο (Φραγκουδάκη, 1985: 42). Έτσι, οι μαθητές θεωρούνταν οι κύριοι υπεύθυνοι για τις σχολικές τους επιδόσεις. Όσον αφορά, όμως, τη σχολική επίδοση, έχει καταδειχθεί ότι οι βιολογικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, δηλαδή το έμφυτο, δεν δρουν αποκλειστικά και ανεξάρτητα από το περιβάλλον, δηλαδή το επίκτητο. Με άλλα λόγια το έμφυτο και το επίκτητο αλληλεπιδρούν για την εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σύμφωνα, μάλιστα, με το γενετιστή Albert Jacquard όλη η δυσκολία δεν οφείλεται ούτε στη λέξη ISSN:

2 «έμφυτο» ούτε στη λέξη «επίκτητο», αλλά σ αυτή τη μικρή λέξη παγίδα, το «και» (Jacquard, 1995: 35), ακριβώς για να τονίσει την έννοια της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο παραγόντων. Οι κοινωνικές ανισότητες και ο ρόλος του σχολείου Με τον παράγοντα, λοιπόν, που λέγεται επίκτητο στην ανθρώπινη συμπεριφορά και ιδίως όσον αφορά την επίδρασή του στην επίδοση των μαθητών στο σχολείο, που μας ενδιαφέρει, ασχολείται η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτή, το σχολείο ασκεί κοινωνική επιλογή και ενισχύει την κοινωνική ανισότητα 84 (Ασκούνη, 2003: 17). Επίσης, το κοινωνικό περιβάλλον και ειδικότερα η οικογένεια με τα μορφωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της αλλά και η ευρύτερη κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει, ασκούν σημαντική επίδραση στη σχολική επίδοση των μαθητών. Κάθε οικογένεια μεταβιβάζει στα παιδιά της και από έμμεσους κυρίως δρόμους ένα ορισμένο μορφωτικό κεφάλαιο. Η μεταβίβαση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μεθοδικής προσπάθειας ή συστηματικής διδασκαλίας, αλλά μιας μακροχρόνιας αδιόρατης επαφής με τα μορφωτικά αγαθά., που ο Μπουρντιέ την ονομάζει ωσμωτική μάθηση (Μπουρντιέ, 1966: Στο Φραγκουδάκη, 1985: ). Επομένως, ορισμένοι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο έχοντας κάποιου είδους «μορφωτικό μειονέκτημα» 85. Αυτό έγινε αντιληπτό, ήδη από τη δεκαετία του 60 γι αυτό και κατά καιρούς σχεδιάστηκαν διάφορες παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, που είχαν ως στόχο την εξομάλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Είναι η γνωστή αντισταθμιστική εκπαίδευση 86 (Βρετανία) ή Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας (Γαλλία) (Ασκούνη, 2003: 18). Παρόλο που οι αντισταθμιστικές προσπάθειες απέδωσαν κάποιους καρπούς, όπως δραστική μείωση των ποσοστών αναλφαβητισμού, γενίκευση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κ.λπ., υποστηρίζεται από πολλούς ότι η εκπαιδευτική πολιτική που είχε στόχο την ισότητα, μέσω διαφόρων αντισταθμιστικών προγραμμάτων, απέτυχε (Φραγκουδάκη, 1985: 88) κι αυτό διότι οι κοινωνικές ανισότητες στη μόρφωση αίρονται, όταν αλλάξουν οι κοινωνικές συνθήκες που τις προκαλούν κι όχι μέσω μιας υποτιθέμενης «ισότητας ευκαιριών», μέσω, δηλαδή, ενός σχολείου «ίσου» για να ξαναθυμηθούμε κατά το ήμισυ και τον τίτλο τού συνεδρίου μας. H άνιση σχολική επίδοση των μαθητών, λοιπόν, η οποία είναι κοινωνικά προσδιορισμένη, παραμένει και μετά την άρση των οικονομικών και κοινωνικών εμποδίων. Το σχολείο, λοιπόν, παραμένοντας τυπικά «ίσο» απέναντι στους μαθητές οξύνει αντί να αμβλύνει τις κοινωνικές και κατ επέκταση τις μορφωτικές ανισότητες και διαγράφει τις κοινωνικές διαφορές των μαθητών συσκοτίζοντάς τες. Αγνοώντας, 84 Πολυάριθμες έρευνες καταδεικνύουν την παραπάνω άποψη. Για την ελληνική πραγματικότητα βλ. σχετικά: Άννα Φραγκουδάκη (1985), Κοινωνιολογία τής Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. Θεόδωρος Μυλωνάς (1982) Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Μαρία Τζάνη (1983) Σχολική επιτυχία: Ζήτημα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Ιωάννη Πυργιωτάκη (1984) Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (1985) Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα ( ), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα κ.ά. 85 Οι όροι «μορφωτικό μειονέκτημα», «μορφωτική αναστολή» κ.λπ. έχουν αμφισβητηθεί, μιας και υπονοούν ότι οι μαθητές έχουν κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά και αφήνουν «απ έξω» το σχολείο, το οποίο πολλές φορές, όχι απλώς αναπαράγει, αλλά και δημιουργεί μορφωτικά μειονεκτήματα μέσα από την οργάνωσή του, τις μεθόδους, τη γλώσσα που χρησιμοποιεί, το περιεχόμενο σπουδών κ.λπ. Βλ. σχετικά Άννα Φραγκουδάκη (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σελ Στην Ελλάδα μια υποτυπώδης μορφή της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης άρχισε να εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 80. ISSN:

3 επίσης, το σχολείο τη μορφωτική ανισότητα των μαθητών ευνοεί τούς ήδη ευνοημένους και αδικεί τούς ήδη αδικημένους μαθητές. Αντιμετωπίζοντας όλους τούς διδασκόμενους, όσο άνισοι κι αν είναι στην πραγματικότητα, σαν ίσους μεταξύ τους, ίσους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το σχολείο οδηγείται στην πράξη να επικυρώνει με το βάρος της εγκυρότητάς του τις αρχικές ανισότητες στην παιδεία. Με το κάλυμμα της ισότητας και της καθολικότητας, το σχολείο απευθύνεται στην πράξη μόνο στους μαθητές που έχουν την ιδιαιτερότητα να είναι κάτοχοι μιας μορφωτικής κληρονομιάς ταιριασμένης στις μορφωτικές απαιτήσεις τού σχολείου (Μπουρντιέ, 1966: Στο: Φραγκουδάκη, 1985: 374). Γλώσσα και σχολείο Μ όλα τα παραπάνω έγινε, πιστεύουμε, κατανοητό ότι το σχολείο συμβάλλει στη διαιώνιση των εκπαιδευτικών και κατ επέκταση των κοινωνικών ανισοτήτων. Πώς, όμως, συμβαίνει αυτό; Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σχολείο αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες με πολλούς και διάφορους τρόπους. Με την οργάνωσή του, τις μεθόδους διδασκαλίας, το περιεχόμενο σπουδών, τα κριτήρια επιλογής του (εξετάσεις), αλλά και με τη γλώσσα. O τελευταίος, πιστεύουμε, είναι κι ο σημαντικότερος παράγοντας, το ρόλο του οποίου επιλέξαμε να αναλύσουμε στη συνέχεια. Και λέμε σημαντικότερος, διότι η γλώσσα έχει τεράστια σημασία για τον εκπαιδευτικό θεσμό και η γλωσσική εκπαίδευση θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στόχους τού σχολείου (Φραγκουδάκη, 1987: 109) σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα 87. Η γλώσσα, λοιπόν, στο σχολείο κατέχει δεσπόζουσα θέση 88 κι ως εκ τούτου επηρεάζει σημαντικά τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών. Δίκαια. επομένως, η γλωσσική επιτυχία ή αποτυχία στο σχολείο θεωρείται συνολικότερα σχολική επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο ρόλος της γλώσσας στο σχολείο είναι πολλαπλός. Η γλώσσα είναι, πρώτα απ όλα, αντικείμενο μάθησης. Η γλωσσική εκπαίδευση θεωρείται, όπως είδαμε παραπάνω, ένας από τους σπουδαιότερους εκπαιδευτικούς στόχους. Είναι, επίσης, μέσο, «εργαλείο» δηλαδή, μάθησης για όλα τα άλλα μαθήματα, καθώς και μέσο επικοινωνίας δασκάλων και μαθητών αλλά και των μαθητών μεταξύ τους. Από τα παραπάνω γίνεται φανερός ο κυρίαρχος ρόλος τής γλώσσας στην εκπαίδευση. Το σημαντικότερο, όμως, στοιχείο στη σχέση της γλώσσας με το σχολείο είναι ότι το σχολείο, που όπως ήδη αναφέρθηκε αντιμετωπίζει τους μαθητές ως «ίσους», όσον αφορά τη γλώσσα τούς αντιμετωπίζει ως «ομόγλωσσους». Είναι, όμως, οι μαθητές «ομόγλωσσοι» ή μήπως η γλώσσα των μαθητών παρουσιάζει ανομοιομορφία, αντανακλώντας τις ιδιομορφίες του οικογενειακού τους περιβάλλοντος; Αυτά τα ερωτήματα είναι, όπως θα δούμε παρακάτω, πολύ σημαντικά για το σχολείο και για την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της γλώσσας. Με τη γλώσσα στην εκπαίδευση ασχολείται η Κοινωνιογλωσσολογία. Η τελευταία μελετά γενικότερα τη γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο, καθώς και την αμφίδρομη σχέση γλώσσας και κοινωνίας (Αρχάκης και Κονδύλη, 2004: 14). Σύμ- 87 Αν ρίξουμε μια ματιά στα Αναλυτικά Προγράμματα (Προγράμματα Σπουδών) τόσο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στα διεθνή θα διαπιστώσουμε το θεμελιακό χαρακτήρα τής Γλώσσας σε αυτά. 88 Αυτό διαπιστώνεται από τα Προγράμματα Σπουδών και από τα ωρολόγια προγράμματα. Για παράδειγμα στο Δημοτικό Σχολείο, η Γλώσσα διδάσκεται την εβδομάδα στην Α και τη Β τάξη 9 ώρες από τις 25 διδακτικές ώρες συνολικής διδασκαλίας, δηλαδή σε ποσοστό 36%, στην Γ και την Δ τάξη 8 ώρες από τις 30, δηλαδή σε ποσοστό 26% και στην Ε και την Στ τάξη 7 ώρες από τις 32, δηλαδή σε ποσοστό 21,87% (Υπουργική Απόφαση υπ αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/ΥΠΕΠΘ/Δ-νση Σπουδών Π.Ε./ / Αναμόρφωση ωρολογίων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο). ISSN:

4 φωνα με τα πορίσματα της παραπάνω επιστήμης, η γλώσσα, η κάθε εθνική γλώσσα, είναι ένα πλούσιο γλωσσικό σύστημα στο οποίο εμπεριέχονται πολλές διάλεκτοι (γεωγραφικές, κοινωνικές), καθώς και γλωσσικές ποικιλίες, ιδιώματα, ύφη κ.λπ. (Φραγκουδάκη, 2003: 11). Έτσι, καθώς η κοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας χρησιμοποιείται η γλώσσα, δεν είναι ομοιόμορφη και οι περιστάσεις και ανάγκες επικοινωνίας ποικίλουν, η γλώσσα παρουσιάζει ανομοιομορφία, η οποία αντανακλά την κοινωνική ανομοιομορφία (Γρίβα, 2001, τ. 121: 60-68). Το παιδί-μαθητής, λοιπόν, μπαίνοντας στο σχολείο έχει αναπτύξει και κατέχει πολύ καλά την μητρική του γλώσσα, η οποία τις περισσότερες φορές είναι μια διάλεκτος που διαφέρει από τη γλώσσα του σχολείου. Αυτή η διάσταση ανάμεσα στη σχολική γλώσσα και στην ομιλούμενη μητρική από τα άτομα που προέρχονται από διάφορες κοινωνικές τάξεις έχει τεράστια σημασία για τη σχολική επίδοση του μαθητή (Φραγκουδάκη, 1985: 20). Το σχολείο, όμως, στην υποτιθέμενη προσπάθειά του να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών αντιμετωπίζει, όπως αναφέρθηκε, τους μαθητές ως «ομόγλωσσους», δηλαδή «ίσους» παραμερίζοντας κάθε διάλεκτο ή ιδίωμα (Κωστούλα-Μακράκη, 2001: 143). Αγνοεί το σχολείο, λοιπόν, τη μητρική γλώσσα των μαθητών, καταδικάζοντάς τους ουσιαστικά σε καθυστέρηση, όσον αφορά τις επιδόσεις τους, από την αρχή τής σχολικής τους καριέρας. Γλωσσική ανισότητα και σχολική επίδοση Το ερώτημα που γεννιέται με όλα τα παραπάνω και το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει, είναι το εξής: Ποια μπορεί είναι η σχέση τής κοινωνικής προέλευσης του μαθητή, του γλωσσικού κώδικα που χρησιμοποιεί και της σχολικής επίδοσής του; Πριν προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, θα αναφερθούμε σε κάποιες πρόσφατες έρευνες, που έχουν γίνει στην Ελλάδα και έχουν καταδείξει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της κοινωνικής προέλευσης του μαθητή και της γλωσσικής του επίδοσης στο σχολείο. Σύμφωνα με μια πανελλαδική έρευνα (Μπαμπαρούτσης, 2006: 3), η οποία εξέταζε τη βαθμολογία των μαθητών τού Δημοτικού Σχολείου στο μάθημα της Γλώσσας σε συνάρτηση με την κοινωνική τους προέλευση, υπάρχει επίδραση ανάμεσα στους δύο αυτούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι μαθητές που προέρχονται από τις «ανώτερες» κοινωνικές τάξεις παρουσιάζουν μηδενικό ποσοστό για το βαθμό 5 στο μάθημα της γλώσσας, ενώ στο ίδιο μάθημα για το βαθμό 10 το ποσοστό έφτανε το 62%. Για τη μεσο-ανώτερη τάξη τα ποσοστά είναι, όσον αφορά το βαθμό 5, 0,2% και όσον αφορά το βαθμό 10, 52,4%. Για την μεσο-κατώτερη τάξη τα ποσοστά είναι για το βαθμό 5, 1,4%, ενώ για το βαθμό 10, 36,2%. Τέλος, για τις «κατώτερες» τάξεις τα ποσοστά είναι για το βαθμό 5, 2,4%, ενώ για το βαθμό 10 το ποσοστό κατεβαίνει, σε σχέση με τις άλλες κοινωνικές τάξεις, στο 19,3%. Επίσης, η χρήση διαφορετικής γλώσσας από την «επίσημη» γλώσσα του κράτους συνδέεται και με φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, αποτελέσματα κι αυτά μιας ενδεχόμενης σχολικής αποτυχίας, αποτυχία που μπορεί να οφείλεται στη διαφορετική γλώσσα σχολείου και οικογένειας. Σύμφωνα με μια έρευνα, που αφορούσε γλωσσικές μειονότητες (Κογκίδου, Τρέσσου-Μυλωνά, Τσιάκαλος, 1997: ) και η οποία διεξήχθη στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, οι οικογένειες που χρησιμοποιούν μια άλλη γλώσσα από την επίσημη γλώσσα του κράτους, βιώνουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (χαμηλό εισόδημα, ανεργία κ.λπ.) σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις οικογένειες που μιλούν αποκλειστικά την επίσημη γλώσσα του κράτους. Δηλαδή, η πιθανότητα να είναι ένας άνθρωπος φτωχός μεγαλώνει ανάλογα με τον βαθμό χρήσης στην καθημερινή ζωή μιας διαφορετικής γλώσσας από την επίσημη. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι συνέπειες της ISSN:

5 χρήσης διαφορετικής γλώσσας από τον επίσημο γλωσσικό κώδικα, δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά επεκτείνονται και στην ευρύτερη κοινωνία. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετική γλώσσα από τη γλώσσα του σχολείου. Είδαμε, λοιπόν, ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της κοινωνικής προέλευσης του μαθητή και της γλωσσικής του επίδοσης στο σχολείο. Για να απαντήσουμε τώρα θεωρητικά στο παραπάνω ερώτημα (ποια είναι η σχέση τής κοινωνικής προέλευσης του μαθητή, του γλωσσικού κώδικα που χρησιμοποιεί και της σχολικής επίδοσής του), θα πρέπει να αναφερθούμε πρωτίστως στη θεωρία των κωδίκων τού Basil Bernstein. Σύμφωνα με τον Bernstein η συστηματική σχολική αποτυχία των μαθητών εργατικής προέλευσης οφείλεται στην κοινωνικά καθορισμένη γλωσσική διαφορά, που παρατηρείται μεταξύ της γλώσσας των μαθητών αυτών και της γλώσσας του σχολείου (Φραγκουδάκη, 1987: 117). Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μαθητές που προέρχονται από τα εργατικά στρώματα είναι κάτοχοι της «κοινής» γλώσσας (αργότερα την ονόμασε περιορισμένο κώδικα) της οποίας κύρια χαρακτηριστικά είναι η ακαμψία της σύνταξης, το «φτωχό» λεξιλόγιο, η περιορισμένη χρήση δομικών ικανοτήτων για την οργάνωση των προτάσεων, ο συμπυκνωμένος λόγος, η ασάφεια κ.λπ. Αντίθετα, οι μαθητές που προέρχονται από τα μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα είναι κάτοχοι και της «κοινής» γλώσσας αλλά και της «επίσημης» (επεξεργασμένο κώδικα την ονόμασε αργότερα) της οποίας κύρια χαρακτηριστικά είναι το «πλούσιο» λεξιλόγιο, η σαφήνεια, η ποικιλία πολύπλοκων γραμματικών και συντακτικών σχημάτων κ.λπ. (Μπερνστάιν, 1961 και Μπερνστάιν, 1971: Στο: Φραγκουδάκη, 1985: 399 και 438 αντίστοιχα). Το σχολείο, όμως, απαιτεί από τον μαθητή τον επεξεργασμένο κώδικα, με αποτέλεσμα τα παιδιά που προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα είναι αναγκασμένα για να επικοινωνήσουν να «μεταφράζουν» τη γλωσσική δομή της μεσαίας τάξης στην απλούστερη γλωσσική δομή της δικής τους τάξης (Μπερνστάιν, 1961: Στο: Φραγκουδάκη, 1985: 402) με ό,τι αυτό συνεπάγεται (χρόνο, κόπο, προβλήματα στο λόγο, χαμηλή επίδοση, σχολική αποτυχία κ.ά.). Η θεωρία του Bernstein, όμως, δέχτηκε ισχυρότατη κριτική και αμφισβητήθηκε έντονα (ιδιαίτερα το πρώιμο έργο του) ως απολύτως συμβατή με την ψυχολογίζουσα θεωρία του γλωσσικού ελλείμματος. Κύριος επικριτής της θεωρίας του Bernstein υπήρξε ο αμερικανός γλωσσολόγος William Labov. O Labov είναι ο πρώτος που καθιέρωσε την Κοινωνιογλωσσολογία. Έκανε τρεις έρευνες σε μία συνέχεια (στο νησί Martha s Vineyard, στη New York City και στα γκέτο των μαύρων στο Harlem της Νέας Υόρκης όπου μελέτησε τη μητρική γλώσσα των μαύρων, το γνωστό Black English Verrnacular-BEV) (Κακριδή-Ferrari, 2005: 1-8). Ο Labov στηριζόμενος στα πορίσματα τη σύγχρονης γλωσσολογίας, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχουν «ανεπαρκείς», «πρωτόγονες», «ανώτερες» και «κατώτερες» γλώσσες (Κακριδή- Ferrari, 2002: ) αμφισβήτησε την «ανωτερότητα» του επεξεργασμένου γλωσσικού κώδικα, στον οποίο δεν βρήκε μόνον προτερήματα αλλά και ελαττώματα (βερμπαλισμό., λεξιθηρία, στόμφο κ.λπ.), σε αντίθεση με την αμεσότητα και την επικοινωνιακή πληρότητα των λαϊκών παραλλαγών. Η περιγραφή των λαϊκών γλωσσών, όπως για παράδειγμα της γλώσσας των μαύρων στα γκέτο, σαν ατελέστερες οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο σε κοινωνικές προκαταλήψεις. Σύμφωνα, μάλιστα, με ένα άλλον μεγάλο γλωσσολόγο, τον M.K.Halliday, οι αξιολογήσεις που ονομάζουν «κατώτερη» ή «ατελέστερη» οποιαδήποτε γλώσσα ή γλωσσική παραλλαγή είναι από επιστημονική άποψη, όχι μόνον ανοησίες αλλά επικίνδυνες ανοησίες (Φραγκουδάκη, 1987: ). ISSN:

6 Σχολικά εγχειρίδια και γλωσσική ποικιλία Γεννάται, λοιπόν, το ερώτημα: Λαμβάνει υπόψη του το σημερινό σχολείο (και σε ποιο βαθμό) τα παραπάνω πορίσματα; Αν ρίξουμε μια ματιά στα Προγράμματα Σπουδών και στα σχολικά βιβλία της γλώσσας, (ακόμη και τα νέα) θα διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Ενώ πολλά από τα νέα βιβλία έχουν γραφτεί με βάση τις σύγχρονες αρχές τής επικοινωνιακής προσέγγισης της γλώσσας, και έχουν γίνει πράγματι πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό δεν είναι αρκετό από μόνο του να αναιρέσει την κυρίαρχη ιδεολογία, που υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης, σχετικά με την τάση τής επικυριαρχίας τής επίσημης-ρυθμισμένης γλώσσας σε βάρος τής ποικιλίας και του πλούτου τού γλωσσικού φαινομένου. Σύμφωνα με τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης της γλωσσικής διδασκαλίας, θα πρέπει να υπάρχει γλωσσική ποικιλία, τόσο στα υλικά διδασκαλίας όσο και στη χρήση της γλώσσας στην τάξη γενικότερα. Οι μαθητές θα πρέπει να εκτίθενται σε αυθεντικό γλωσσικό υλικό, τόσο γραπτό όσο και προφορικό. Ο δάσκαλος, μέσω και των υλικών διδασκαλίας που χρησιμοποιεί, θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της διαπολιτισμικής προσέγγισης μέσα από την επισήμανση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολιτισμού τής εκάστοτε γλωσσικής κοινότητας. Το τελευταίο αφορά κυρίως σχολικές μονάδες όπου υπάρχουν αλλόγλωσσοι 89 μαθητές, κάτι που είναι κανόνας σε όλα σχεδόν τα σχολεία της χώρας. Φυσικά, δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν θα πρέπει να διδάσκεται η πρότυπη γλώσσα στα σχολεία, της οποίας η χρησιμότητα, μάλιστα, είναι πολύ σημαντική για την πρόσβαση του ομιλητή της στα κοινωνικά αγαθά και ιδιαίτερα για την επιτυχία στο χώρο της εκπαίδευση. Επίσης, δεν είναι εφικτό, ούτε θα πρέπει το σχολείο να διδάσκει στον κάθε μαθητή την μητρική του γλώσσα. Το τελευταίο μπορεί και πρέπει να ισχύει μόνο για τους αλλόγλωσσους μαθητές και όχι για τους αλλόφωνους. Πολλοί παιδαγωγοί, ωστόσο, έχουν προτείνει η διδασκαλία τής πρώτης γραφής και ανάγνωσης να γίνεται στη μητρική γλώσσα των μαθητών, έτσι ώστε η γλωσσική ποικιλία να μην είναι εμπόδιο στην κατάκτηση των παραπάνω δεξιοτήτων. Ο Freinet, μάλιστα, πρότεινε να μην υπάρχουν αλφαβητάρια και αναγνωσματάρια, αλλά να μαθαίνουν οι μαθητές γραφή και ανάγνωση με κείμενα των ίδιων των παιδιών, όπως παραμύθια, αφηγήσεις, όνειρα κ.λπ., έτσι ώστε στη μεγάλη γνωστική τομή, που είναι η εκμάθηση του γραπτού κώδικα της γλώσσας, να μην προστίθεται η παραπανίσια δυσκολία να μαθαίνουν τα παιδιά γραφή σε άλλη γλώσσα από αυτή που μιλούν άνετα και αυθόρμητα, τη μητρική τους ποικιλία τής εθνικής γλώσσας (Φραγκουδάκη, 2003: 12-13). Αν τα παραπάνω είναι λίγο δύσκολο ακόμη να εφαρμοστούν, σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν επιτρέπεται να υποτιμώνται στο σχολείο τα μη πρότυπα γλωσσικά ιδιώματα και ουσιαστικά να απαγορεύεται η χρήση τους στιγματίζοντάς τα ως κατώτερα ή αγνοώντας τα. Ο μαθητής μπαίνοντας στο σχολείο, ξέρει τη μητρική του γλώσσα, που μπορεί να είναι ένα από αυτά τα μη πρότυπα ιδιώματα, και έχει πλήρη επικοινωνιακή ικανότητα. Η βίαιη καταδίκη τής μητρικής γλώσσας τού μαθητή, η οποία σημειωτέον γίνεται συνήθως όχι άμεσα αλλά έμμεσα, με συμβολικά μέσα, έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις σε κοινωνικό, ψυχολογικό και γνωστικό επίπεδο. Το 89 Αλλόγλωσσοι είναι οι κάτοχοι διαφορετικών γλωσσών π.χ. Ελληνικά-Γερμανικά. Αλλόφωνοι είναι όσοι έχουν ως μητρική διαφορετικές διαλέκτους της ίδιας εθνικής γλώσσας π.χ. Ρουμελιώτες-Κρητικοί. ISSN:

7 σχολείο, λοιπόν, απορρίπτει τις διάφορες γλωσσικές διαλέκτους στο όνομα της «ποιότητα» της γλώσσας. Έτσι, η διάλεκτος έχει χαμηλό κύρος και θεωρείται μη αποδεκτή μέσα στην τάξη, αν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής γλωσσικής πρακτικής μέσα και έξω από αυτή. Η απόρριψη από το σχολείο τής μητρικής γλώσσας τού μαθητή τον οδηγεί σε απογοήτευση, κάτι που δεν ευνοεί την κατάκτηση ή τη χρήση τής επίσημης γλώσσας (Κωστούλα-Μακράκη, 2001: 143). Από δω ξεκινάνε πολλά προβλήματα των μαθητών στη γλώσσα και κατ επέκταση στο σχολείο. Αξίζει σ αυτό το σημείο να αναφέρουμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγή προς τον μαθητή, του βιβλίου τής νεοελληνικής γραμματικής τού Μανώλη Τριανταφυλλίδη, για να δούμε εναργέστερα το πώς αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει το σχολείο τις διαλέκτους τής γλώσσας μας: Αυτή, λοιπόν, τη νεοελληνική γλώσσα θα σε βοηθήσει αυτό το βιβλίο να μάθεις. Την ξέρεις, βέβαια, γιατί είναι η γλώσσα σου, η μητρική σου γλώσσα, αλλά πρέπει να τη μιλάς και να τη γράφεις πιο σωστά, να την κατακτήσεις. Θα μάθεις τότε να αποφύγεις τους ιδιωματισμούς, τις λέξεις, δηλαδή, που δεν ανήκουν στην κοινή γλώσσα, παρά συνηθίζονται σε ορισμένους τόπους. Γιατί ίσως έχεις προσέξει ότι από τόπο σε τόπο η γλώσσα μας, όπως και κάθε γλώσσα στον κόσμο, παρουσιάζει μικρές διαφορές. Έτσι, λ.χ. το είχαμε σε μερικές περιοχές το λένε είχαμαν. Αυτούς τους ιδιωματικούς τύπους θα τους παραμερίσεις και θα γνωρίσεις τον πιο κοινό γλωσσικό μας τύπο 90 (Νεοελληνική Γραμματική, 1986: 7-8). Αντί, λοιπόν, το σχολείο να τονίσει και να αναδείξει (έστω και τοπικά) αυτό το στοιχείο ως κατάλοιπο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (βλ. το γνωστό ρητό «Ή ταν ή επί τας» ή την επιγραφή «Απειρωτάν»-Ηπειρωτών τής δωρικής/βορειοδυτικής διαλέκτου), διδάσκοντας, φυσικά, και τον «επίσημο» τύπο (είχαμε), προσπαθεί να το εξαφανίσει, στιγματίζοντάς το και μαζί μ αυτό στιγματίζει και τους μαθητές που το χρησιμοποιούν 91. Αυτή είναι η αντιμετώπιση της γλωσσικής ποικιλίας από το σχολείο σήμερα 92. Συμπεράσματα Βλέπουμε, λοιπόν, καθαρά τη στάση του σχολείου απέναντι στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες των μαθητών. Όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη γλωσσική τους ανομοιογένεια, αντιμετωπίζονται με τα ίδια μέσα, τις ίδιες μεθόδους, το ίδιο μοναδικό βιβλίο, που μαζί με το δάσκαλο, αντιπροσωπεύει μέσα στο σχολείο τη νόμιμη γλώσσα. Έτσι, η ανομοιογένεια μετατρέπεται σε ανισότητα. Το επιχείρημα, λοιπόν, της ίσης μεταχείρισης, όταν δεν είναι υποκριτικό, μαρτυρεί τουλάχιστον σύγχυση μέσων και στόχων ή αποκαλύπτει άγνοια ή αδιαφορία, διότι τα ίδια μέσα δεν οδηγούν στους ίδιους στόχους (Τοκατλίδου, 1986: 14-17). Αντιμετωπίζοντας, επομένως, το σχολείο όλους τους μαθητές ως ομόγλωσσους, δηλαδή «ίσους», ανεξάρτητα από την γεωγραφική και την κοινωνική τους προέλευση, ευνοούνται εκείνοι των οποίων ο πολιτιστικός περίγυρος και η γλώσσα είναι πιο κοντά στη γλώσσα του σχολείου. 90 Το α αντί του ε ή του η ή του ω συνηθίζεται στην Ήπειρο. Λένε, για παράδειγμα, είπαμαν, κάναμαν, είχαμαν, τρέχαμαν κ.λπ. Πρόκειται για αλλομορφία. Αλλόμορφα ονομάζονται οι διαφορετικές μορφές τού ιδίου μορφήματος (Ράλλη, 2001: 65). 91 Απ την άλλη, προσπαθεί το σχολείο να διδάξει αρχαία ελληνικά απ το πρωτότυπο, τη στιγμή που στιγματίζει ένα γλωσσικό κατάλοιπο της αρχαίας ελληνικής! 92 Δεν είναι τού παρόντος και ίσως ξεφεύγει από τα όρια της εργασίας μας, να αναφερθούμε στη στάση τού σχολείου, αλλά και του νεοελληνικού έθνους-κράτους γενικότερα, απέναντι στις γλώσσες που μιλιόνταν στο πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας. Οι γλώσσες αυτές συνδέθηκαν με ισχυρά στερεότυπα υποτίμησης, τα οποία οδήγησαν σε πολιτικές περιθωριοποίησης και αφομοίωσης, όπως π.χ. η βλάχικη γλώσσα, η Αρβανίτικη κ.λπ., με πολύ αρνητικές συνέπειες (εκπαιδευτικές, κοινωνικές κ.ά.) για τους ομιλητές τους. Έχουμε, λοιπόν, υποτίμηση της αλλογλωσσίας, αλλά και της ομιλούμενης μητρικής γλώσσας, δηλαδή τής αλλοφωνίας (Χριστίδης, 2001: 1). ISSN:

8 Το γεγονός, τέλος, της «ίσης» αντιμετώπισης των μαθητών από το σχολείο, δημιουργεί σήμερα ακόμα περισσότερα προβλήματα, μιας και φοιτούν σε αυτό πολλοί αλλοδαποί μαθητές με διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες. «Ίσο» σχολείο σημαίνει, μεταξύ των άλλων, μονοπολιτισμικό σχολείο σε μια πολυ-πολιτισμική κοινωνία. Τι μέλλον μπορεί να έχει ένα τέτοιο σχολείο στη σημερινή εποχή; Με όλα τα παραπάνω, έγινε πιστεύουμε φανερό ότι, το να κλείνει το σχολείο τα «μάτια» και τ «αφτιά» του στις διαφορετικές κουλτούρες των μαθητών του, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά στρώματα, αλλά και εθνότητες, και να τους τοποθετεί στην ίδια βάση με το πρόσχημα της ισότητας και της ουδετερότητας, θέτει εκτός τού χώρου ένα πολύ μεγάλο μέρος των μαθητών του. Τη στάση αυτή τού σχολείου θα την παρομοιάζαμε με την πρόσκληση ενός οικοδεσπότη που προσκαλεί πολλούς ανθρώπους να δειπνήσουν μαζί του, απ τους οποίους όμως λίγοι θα έχουν στο τέλος τη δυνατότητα να την αποδεχτούν ο καθένας για το λόγο του. ISSN:

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Jacquard, A. (1995) Εγώ και οι άλλοι. Μια γενετική προσέγγιση, εκδ. Κάτοπτρο, Αθήνα. Αρχάκης, Α., Κονδύλη, Μ. (2004) Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας, εκδ. Νήσος, Αθήνα. Ασκούνη, Ν. (2003) Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο, ΥΠΕΠΘ-Πανεπιστήμιο Αθηνών, σειρά: κλειδιά και αντικλείδια, Αθήνα. Γρίβα, Ε. (2001) Η κοινωνική και ταξική διάσταση της γλώσσας και ο ρόλος της στη σχολική επίδοση, περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 121, Νοέμβριος-Δεκέμβριος, σελ Κακριδή-Ferrari, Μ. (2002) Πλούσιες και φτωχές γλώσσες. Στο: Δέκα μύθοι για την ελληνική γλώσσα (επιμέλεια Γιάννη Η. Χάρη), εκδ. Πατάκη, Αθήνα. Κακριδή-Ferrari, Μ. (2005) Οι έρευνες του William Labov, Πανεπιστημιακές σημειώσεις, Παν/μιο Αθηνών. Κογκίδου Δ., Τρέσσου-Μυλωνά Ε., Τσιάκαλος Γ., (1997) Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση: Η περίπτωση των γλωσσικών μειονοτήτων στη δυτική Θεσσαλονίκη. Στο: Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης, επιμ. Ε. Σκούρτου, , εκδ. Νήσος, Αθήνα. Κωστούλα-Μακράκη, Ν. (2001) Γλώσσα και κοινωνία: Βασικές έννοιες, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα. Μπαμπαρούτσης, Χ. (2006) Η βαθμολογία των μαθητών στο μάθημα της Γλώσσας και η κοινωνική τους προέλευση. Μια πανελλαδική έρευνα. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο, προσπελάστηκε την 7 η /10/2006. Μπερνστάιν, Μπ. (1971) Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση της κοινωνικοποίησης με αναφορά στη σχολική επίδοση. Στο: Άννα Φραγκουδάκη (1985), Κοινωνιολογία τής Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σελ Μπερνστάιν, Μπ. (1961) Κοινωνική τάξη και γλωσσική ανάπτυξη: Μια θεωρία της κοινωνικής μάθησης. Στο: Άννα Φραγκουδάκη (1985), Κοινωνιολογία τής Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σελ Μπουρντιέ, Π. (1966) Το συντηρητικό σχολείο: Οι ανισότητες στην εκπαίδευση και την παιδεία. Στο: Άννα Φραγκουδάκη (1985), Κοινωνιολογία τής Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σελ Μυλωνάς, Θ. (1982) Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα από τους σχολικούς μηχανισμούς, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Πυργιωτάκης, Ι. (1984) Κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικές ανισότητες, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Ράλλη, Α. (2001) Μορφολογία, εκδ. Πατάκη, Αθήνα. Τζάνη, Μ. (1983) Σχολική επιτυχία: Ζήτημα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα. Τοκατλίδου, Β. (1986) Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα. Τσουκαλάς, Κ. (1985) Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα ( ), εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα Φραγκουδάκη, Ά. (1985) Κοινωνιολογία τής Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα. Φραγκουδάκη, Ά. (1987) Γλώσσα και ιδεολογία. Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσα, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα. ISSN:

10 Φραγκουδάκη, Ά. (2003) Γλώσσα τού σπιτιού και του σχολείου, ΥΠΕΠΘ-Πανεπιστήμιο Αθηνών, σειρά: κλειδιά και αντικλείδια, Αθήνα. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ-ΠΗΓΕΣ Νεοελληνική Γραμματική. Αναπροσαρμογή τής μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής τού Μανώλη Τριανταφυλλίδη (1986), ΟΕΔΒ, Αθήνα. Υπουργική Απόφαση υπ αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/ΥΠΕΠΘ/Δ-νση Σπουδών Π.Ε./ (Αναμόρφωση ωρολογίων προγραμμάτων στο Δημοτικό ISSN:

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σχολική διαρροή σε μαθητές του Μυλοπόταμου ηλικίας 15-18 ετών και η σχέση της με την παραβατικότητα. Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

επίσημο ιδασκαλείο θηλέων του κράτους. Το 1894 η Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου δέχεται να εγγράψει την πρώτη σπουδάστρια.

επίσημο ιδασκαλείο θηλέων του κράτους. Το 1894 η Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου δέχεται να εγγράψει την πρώτη σπουδάστρια. Ιστορική Αναδρομή Η εκπαίδευση δεν ήταν πάντα ανοιχτή για τις γυναίκες. Οι διάφορες κοινωνίες, σε όλες τις προγενέστερες χρονικές περιόδους, διαμόρφωσαν και θεσμοθέτησαν μια γυναίκα ικανή να εργάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Θεοδοσιάδου Κυριακή, M.Ed. Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Παλαιότερα, η άνιση επίδοση των μαθητών στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Θέμα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Θέμα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Θέμα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2003-6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μπαβελή Ανδρέα Σχολικού Συμβούλου Π.Ε. Η πλειονότητα των ανθρώπων, μέχρι τα μέσα του 19 ου αιώνα, διέθετε πάρα πολύ χρόνο για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχία Τσιρίκα. Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή Τα Στρουμφάκια. Θεσσαλονίκη 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ευτυχία Τσιρίκα. Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή Τα Στρουμφάκια. Θεσσαλονίκη 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έ. Τσιρίκα, Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή Τα Στρουμφάκια 1 Ονοματεπώνυμο: Ευτυχία Τσιρίκα Θέμα: Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΚΟΥΛΗ-ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η διασημειωτική μετάφραση στα διδακτικά εγχειρίδια. Η περίπτωση δύο μεθόδων της γαλλικής ως ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η διασημειωτική μετάφραση στα διδακτικά εγχειρίδια. Η περίπτωση δύο μεθόδων της γαλλικής ως ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτική των Γλωσσών και Γλωσσική επικοινωνία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η διασημειωτική

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές επιλογές, ανισότητες και οι «εξισωτικές» δυνατότητες του σχολείου

Επαγγελματικές επιλογές, ανισότητες και οι «εξισωτικές» δυνατότητες του σχολείου Επαγγελματικές επιλογές, ανισότητες και οι «εξισωτικές» δυνατότητες του σχολείου Βασιλική Καντζάρα Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών vkantz@panteion.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 1. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ένας λόγος που έκανε απαραίτητη τη σύνταξη ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΙΑΛEΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΙΑΛEΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ιάλεκτος και Κοινωνικός Αποκλεισµός ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΙΑΛEΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Θεοδώρα Σεργίδου Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Όψεις της ετερότητας: διαχείριση του «Άλλου» Κοντογιάννη Διον., Διδάσκουσα Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Κρήτης

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Όψεις της ετερότητας: διαχείριση του «Άλλου» Κοντογιάννη Διον., Διδάσκουσα Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Κρήτης 1084 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Όψεις της ετερότητας: διαχείριση του «Άλλου» Κοντογιάννη Διον., Διδάσκουσα Π.Τ.Δ.Ε., Παν. Κρήτης Περίληψη Στα πλαίσια μιας ευρύτερης έρευνας και με παράδειγμα την ιστορία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η έμφυλη λειτουργία των σχολικών εγχειριδίων Μελέτη περίπτωσης του νέου εγχειριδίου της Α Δημοτικού

Η έμφυλη λειτουργία των σχολικών εγχειριδίων Μελέτη περίπτωσης του νέου εγχειριδίου της Α Δημοτικού Η έμφυλη λειτουργία των σχολικών εγχειριδίων Μελέτη περίπτωσης του νέου εγχειριδίου της Α Δημοτικού Μαυρουσούδη Ηρώ, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ : ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΣΕΞΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2004, 2005, 2006 Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας λογοτεχνία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας λογοτεχνία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Βενετία Αποστολίδου & Ελένη Χοντολίδου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα