WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ"

Transcript

1 WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο & τις Σχετικές Υπηρεσίες

2 Γενικά Σχόλια Αναφορικά με το παρόν σχέδιο κανονισμού, είναι απαραίτητο να αναφερθούν τα παρακάτω ως γενικά σχόλια: Διαχείριση βλαβών Οι χρεώσεις άσκοπης μετάβασης εξακολουθούν να επιβάλλονται χωρίς επαρκή παράθεση των παραμέτρων (τιμές μετρήσεων σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, σημείο διεξαγωγής των μετρήσεων, όργανα, μεθοδολογία και παραδοχές μετρήσεων, στοιχεία δικτύου κλπ) επιφέροντας αδικαιολόγητο κόστος κατά την αποκατάσταση των βλαβών ΤοΒ. Η διαδικασία διαχείρισης βλαβών χρήζει περαιτέρω βελτίωσης και επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα προ - συνεννόησης μεταξύ ΟΤΕ και Τ.Π. μέσω του Π/Σ του ΟΤΕ ούτως ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις άσκοπης μετάβασης συνεργείου με το αντίστοιχο τέλος χρέωσης. Συνοπτικά, προτείνουμε την εξαίρεση από την τρέχουσα διαβούλευση των κεφαλαίων που σχετίζονται με την διαχείριση των βλαβών ΤοΒ, την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, υπό την αιγίδα και καθοδήγηση της ΕΕΤΤ, την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των αποφάσεων που αφορούν στις εκκρεμείς ακροάσεις για θέματα βλαβοληψίας/ βλαβοδιαχείρισης, και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την υιοθέτηση μιας αξιόπιστης, διάφανους, αντικειμενικής, ισότιμης και δίκαιης διαδικασίας αποζημίωσης του αδικαιολόγητου κόστους άσκοπης μετακίνησης και απασχόλησης. Εκτενής αναφορά στα προβλήματα διαχείρισης, της εσφαλμένης απόδοσης της υπαιτιότητας βλαβών ΤοΒ αλλά και των προτάσεων της εταιρείας μας προς αντιμετώπιση και επίλυση αποτυπώνονται αναλυτικά στην από 6 Φεβρουαρίου 2012 επιστολή μας (Αρ. Πρωτ.: RC/1170/1-ΕΤ/ Παράρτημα A) Παροχή πληροφοριών από τον ΟΤΕ Πρέπει να καταχωρείται από τον ΟΤΕ στο Π.Σ η πληροφορία αναφορικά με το μέσο/ μέγιστο μήκος του τοπικού βρόχου ανά ΑΚ. Ο Τ.Π. θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται άμεσα είτε εγγράφως είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για κάθε επικαιροποίηση που πραγματοποιείται στο διευθυνσιολόγιο ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην διαδικασία ταυτοποίησης με τα δικά του στοιχεία εντός των 10 εργάσιμων ημερών που προδιαγράφεται στην Παρούσα Προσφορά Αναφοράς. Η ανωτέρω προθεσμία θα πρέπει να εκκινεί από την ημερομηνία ενημέρωσης του Τ.Π. 2

3 Εγγυήσεις Πιστωτικές διασφαλίσεις Οι αλλαγές που έχουν επέλθει τόσο στο μακροοικονομικό περιβάλλον όσο και στο περιβάλλον της Ελληνικής αγοράς Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια, επιβάλλουν την ανάγκη για επανεξέταση των θεμάτων και των διαδικασιών εγγυοδοσίας μεταξύ ΟΤΕ και των Εναλλακτικών Παρόχων που δραστηριοποιούνται μόνο στην αγορά ΑΠΤΒ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ο ΟΤΕ εφαρμόζει τον οριζόντιο κανόνα ορισμού της εγγυητικής επιστολής στο μέγιστο δυνατό ύψος που του παρέχει το ρυθμιστικό πλαίσιο δίχως να λαμβάνει υπόψη επιπλέον παραμέτρους πιστοληπτικής ικανότητας ή και συναλλακτικής συμπεριφοράς. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει από τον ΟΤΕ ακριβώς η ίδια αντιμετώπιση είτε για Πάροχο που έχει απλά καθυστερήσει μία πληρωμή για μία-δύο μέρες για λόγους διαδικαστικούς είτε για Πάροχο ο οποίος συστηματικά καθυστερεί την πληρωμή για διάστημα εβδομάδων ή και μηνών. Θεωρούμε πλέον ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες στην αγορά ώστε το ύψος των εγγυητικών επιστολών για τις υπηρεσίες ΑΠΤΟΒ να υπολογίζεται για κάθε Πάροχο χωριστά με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι κατά τον υπολογισμό του τελικού ύψος της εγγυητικής επιστολής (εφόσον απαιτείται η προσκόμιση) ο ΟΤΕ οφείλει να συνυπολογίζει μεταξύ άλλων τα εξής: Την τρέχουσα πιστοληπτική ικανότητα του Παρόχου Την πρότερη συναλλακτική συμπεριφορά του Παρόχου, το πλήθος και την διάρκεια των καθυστερήσεων των πληρωμών κατά την περίοδο εξέτασης, το ύψος του οφειλόμενου ποσού που καθυστερήθηκε, αν η καθυστέρηση των πληρωμών είναι συστηματική και κατ εξακολούθηση, Στο ανωτέρω πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πιστοληπτική ικανότητα του ΟTΕ σύμφωνα με τις ισχύουσες αξιολογήσεις των τριών οίκων αξιολόγησης θεωρείται σκόπιμο να επανεξεταστεί η λίστα με τα αποδεκτά ratings από τον ΟΤΕ τα οποία σε κάθε περίπτωση θα μπορούν κατ ελάχιστο να είναι στο επίπεδο του rating του ΟΤΕ. Επίσης, αναφορικά με την ιστορική συναλλακτική συμπεριφορά του Παρόχου, θεωρούμε πλέον εύλογο και δεδομένων των συνθηκών στην αγορά να τροποποιηθεί η διάρκεια ελέγχου συναλλακτικής συμπεριφοράς από τα δύο (2) χρόνια σε ένα (1) χρόνο (βλ. άρθρο ) Στο ίδιο πλαίσιο θεωρούμε δυσανάλογο να γίνεται έλεγχος αν ο Πάροχος είναι υπερήμερος στο ΣΥΝΟΛΟ των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λαμβάνει από τον ΟΤΕ. Με άλλα λόγια αν ο Πάροχος καταστεί υπερήμερος πχ σε υπηρεσίες λιανικής ISDN PRA που χρησιμοποιεί για τα καταστήματα του ενώ του ενώ εξοφλεί εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις του για υπηρεσίες ΑΠΤΒ/ΧΕΠ/ΜΓΧ κλπ τότε ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγυητική επιστολή στο πλαίσιο όλων των παραπάνω προσφορών αναφοράς. Είναι κατανοητό ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι 3

4 καταχρηστική και δυσανάλογη ως προς το εύρος ρύθμισης που απαιτείται. Ως εκ τούτου απαιτείται η τροποποίηση της (τόσο στην παρούσα προσφορά αναφοράς όσο και σε όλες τις Προσφορές αναφοράς Χονδρικής) ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συναλλακτική ιστορικότητα στις συγκεκριμένες υπηρεσίες χονδρικής που παρέχονται από τον ΟΤΕ. Παράδοση & Ρήτρες ΤΟΒ/ΤΟΥΒ Ως γενικό σχόλιο αναφέρουμε ότι το υφιστάμενο σχήμα προβλέψεων / ρητρών καθώς και οι εγγυημένοι χρόνοι παροχής ή άρσης βλάβης της υπηρεσίας ΑΠΤΒ θεωρείται πλέον αναχρονιστικό αν λάβουμε υπόψη την ωρίμανση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς κατά τελευταία χρόνια. Αν και το συγκεκριμένο μοντέλο (με όλα τα προβλήματα του) θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητικό κατά το διάστημα έναρξης της παροχής υπηρεσιών ΑΠΤΒ ώστε να καλύψει περιπτώσεις πρόωρων τεχνικών αδυναμιών και «παιδικές ασθένειες» της υπηρεσίας, σήμερα εκ των πραγμάτων χρήζει ριζικής αναμόρφωσης με σκοπό να επιτελέσει το εργαλείο επιβολής της συμμόρφωσης του κυρίαρχου Παρόχου ΟΤΕ με γνώμονα πάντα την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή. Προτείνεται η εκ βάθρων αλλαγή του μοντέλου υπολογισμού των χρηματικών ρητρών. Το νέο μοντέλο θα πρέπει να είναι περισσότερο αυστηρό, να μην επιμερίζει τον υπολογισμό ανά ΑΚ αλλά στο σύνολο παροχής της υπηρεσίας ΤΟΒ, να έχει πολύ υψηλότερες χρηματικές ρήτρες, να μη γίνεται διαφοροποίηση των περιοχών ΑΒΓΔ αλλά στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, και να υπάρχει ξεκάθαρος τύπος εξαίρεσης περιπτώσεων. Σημειώνουμε ότι το ύψος των χρηματικών ρητρών οφείλει να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα δεδομένου πως οι συνέπειες για την εταιρεία μας είτε από αργοπορημένη υλοποίηση αιτήματος ΤοΒ/ΤοΥΒ είτε από ετεροχρονισμένη άρση βλάβης ΤοΒ/ΤοΥΒ δεν είναι μόνο οικονομικές αλλά πλήττουν και την εμπορική θέση και τη φήμη της εταιρείας. 4

5 Αναλυτικά Σχόλια επί του σχεδίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4.3 Εξόφληση Τιμολογίων Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία η οποία έχει ως συνέπεια την σημαντική αύξηση του αριθμού των τιμολογίων με καθυστέρηση εξόφλησης από τους συνδρομητές της εταιρείας μας προτείνουμε την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των τιμολόγιων του ΟΤΕ, από τον Τ.Π., και συγκεκριμένα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες σε εξήντα (60) Πληροφορίες Χρεώσεων Θεωρούμε πως οι πληροφορίες χρεώσεων, ανεξαρτήτως ύπαρξης αμφισβήτησης λογαριασμού, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρούνται για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους Χρόνος Κατάθεσης της αμφισβήτησης - Δεδομένου του όγκου των υπηρεσιών και του απαιτούμενου χρόνου ανάλυσης των στοιχείων των επιμέρους τιμολογίων ζητούμε το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί ολική η μερική αμφισβήτηση του τιμολογίου να παραμείνει ως έχει ήτοι 6 μήνες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην τροποποιηθεί η προθεσμία αμφισβήτησης καθώς ο χρόνος για την διεκπεραίωση των ανωτέρω δεν θα είναι επαρκής και ο Τ.Π. ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει χρήση της εν λόγω διαδικασίας Αμφισβήτηση Ενώπιον Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών Προκειμένου να εξετάσει ο Τ.Π. την πληρότητα των απαντήσεων του ΟΤΕ επί του αιτήματος αμφισβήτησης ποσού και εν συνεχεία να ζητήσει εγγράφως την συγκρότηση Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών απαιτείται διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ΕΗ και συγκεκριμένα προτείνουμε ένα (1) ημερολογιακό μήνα. Τα άτομα τα οποία θα μετέχουν για λογαριασμό του Τ.Π στη Μικτή Επιτροπή δύναται να ορίζονται αρχικά σε δύο (2) αλλά θα πρέπει να μπορούν να αυξηθούν κατά περίπτωση όταν απαιτείται η συμμετοχή στελεχών από διαφορετικά τμήματα. Η απόφαση της Μικτής Επιτροπής θα πρέπει να παρατείνεται περάν των δύο (2) μηνών κατόπιν συμφωνίας ΟΤΕ και Τ.Π. και ειδικά σε περιπτώσεις όπου το αντικείμενο της διαφωνίας είναι σύνθετο και απαιτεί την εκατέρωθεν διασταύρωση δεδομένων με σημαντικό όγκο. 5

6 4.8. Τακτοποίηση (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΡΗΤΡΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη πως η παρούσα Προσφορά διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών ζητούμε την διαγραφή της φράσης Οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στην παρούσα είναι εύλογες και δίκαιες και δεν δικαιούνται να διεκδικήσουν άλλες θετικές ή αποθετικές ζημίες. Οι πίνακες με τα απαιτούμενα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η υπέρβαση είτε του χρόνου παράδοσης είτε του χρόνου της άρσης βλάβης των υπηρεσιών ΤοΒ θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλονται εναλλακτικά και ηλεκτρονικώς λαμβάνοντας υπόψη πως η αποτύπωση των στοιχείων εγγράφως απαιτεί τη χρήση σημαντικά μεγάλου αριθμού έντυπου υλικού χωρίς να διευκολύνει την διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ των δύο εταιρειών Πιστωτικές Διασφαλίσεις Προτείνουμε την παρακάτω προσθήκη ως σημείο: «Ο ΟΤΕ οφείλει να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ καθώς και στον Πάροχο τα κριτήρια με τα οποία υπολογίζεται η βαθμολόγηση καθώς και τον ακριβή τρόπο υπολογισμού του ύψους της εγγυητικής επιστολής. Τα κριτήρια οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη συναλλακτική συμπεριφορά του Παρόχου βάση της αρχής της αναλογικότητας. Για λόγους διαφάνειας ο ΟΤΕ οφείλει να κοινοποιεί τόσο στην ΕΕΤΤ όσο και στους ενδιαφερόμενους Παρόχους τις βαθμολογίες των Παρόχων που λαμβάνουν υπηρεσίες ToB καθώς και το ύψος των εγγυητικών επιστολών» Σύστημα Υπολογισμού Εγγύησης Προτείνουμε τον υπολογισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής βάση των χρεώσεων που έχουν προκύψει κατά το τελευταίο τρίμηνο ή εξάμηνο παροχής των υπηρεσιών ΤοΒ. Προτείνουμε όπως αποσαφηνισθεί ότι το ύψος αφορά το μέγιστο ύψος της εγγυητικής επιστολής Πολιτική Διασφάλισης από Υπερημερίες Όπως προαναφέρθηκε στα γενικά σχόλια προτείνουμε όπως η περίοδος για την οποία εξετάζεται εάν ο Τ.Π. κατέστη υπερήμερος να αναπροσαρμοστεί σε ένα (1) έτος και η καταβολή οφελών να αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες ΤοΒ στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Προτείνουμε να αποτυπωθούν συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία να ορίζεται πότε υπάρχει διαπιστωμένα σημαντική επιδείνωση της οικονομικής φερεγγυότητας του Τ.Π. ή του Χρηματοοικονομικού ιδρύματος έκδοσης εγγυητικών του Τ.Π. Σε διαφορετική περίπτωση ζητούμε να διαγραφεί η παράγραφος όπου αναφέρεται 6

7 πως ο ΟΤΕ δικαιούται και δύναται να προχωρεί εκτάκτως σε επαναξιολόγηση και (εάν αυτό προκύψει από την αξιολόγηση), αναπροσαρμογή του ποσού της απαιτούμενης εγγύησης σύμφωνα με τη φόρμουλα υπολογισμού της εγγύησης που αναφέρεται στην παρούσα Προσφορά ή την αντικατάσταση του είδους της ήδη προσκομισθείσας εγγύησης Πολιτική Διασφάλισης από Νομικές Καταστάσεις Προτείνουμε η εγγυητική επιστολή που προσκόμισε ο Τ.Π. στον ΟΤΕ κατόπιν αιτήματος του για υπηρεσίες συνεγκατάστασης να επιστρέφεται εντός 5 (ΕΗ) εργάσιμων ημερών μετά την λήξη της στον Τ.Π. χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα του προς τον ΟΤΕ Ανανέωση Εγγυητικής Επιστολής Προτείνουμε ε η υποχρέωση του Τ.Π. να προσκομίσει ανανέωση εγγυητικής επιστολής το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν από τη λήξη της υφιστάμενης να μειωθεί είτε σε μια (1) είτε σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες. Το εν λόγω αίτημα κρίνεται εύλογο δεδομένου του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. Στα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών τα οποία προσαρτώνται στο Παράρτημα 22 της παρούσας διαβούλευσης (σελ 362) αναφέρεται πως η Τράπεζα αποδέχεται να παρατείνει την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από σχετικό έγγραφο του Τ.Π. το οποίο θα υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του Τ.Π. και κατόπιν αποφασίζουν για την έκδοση εγγυητικής επιστολής. Ως εκ τούτου, επιθυμούμε να απαλειφθεί η συγκεκριμένη παράγραφος καθώς σε διαφορετική περίπτωση η εγγυητική θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται αίτημα έκδοσης θετική Αξιολόγηση Θεωρούμε πως οι οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν επί της παρούσης στην ελληνικά αγορά καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του Πίνακα Αξιολόγησης Οικονομικής Φερεγγυότητας των ανεξάρτητων Οργανισμών που περιλαμβάνονται στην Παρούσα Προσφορά. 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΒ 1. Διαδικασία Παροχής ΤοΒ Γενικά Αναφορικά με προβλήματα επί της διαδικασίας παροχής ΤοΒ επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας το θέμα της διαδικασίας μεταφοράς τηλεφωνικής γραμμής λόγω μετακόμισης του συνδρομητή όπως σας έχει αποσταλεί με την από 24 Ιανουαρίου 2012 επιστολή μας και η οποία αποτελεί την πρόταση της εταιρείας μας (Αρ. Πρωτ.: RC/1114/1-ET/ Παράρτημα Α) Στα βασικά βήματα των διαδικασιών παροχής ΤοΒ, και συγκεκριμένα στην ενότητα η υποχρέωση του Τ.Π. να καταχωρήσει το αίτημα του καταναλωτή στο Π/Σ ΟΤΕ εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία υποβολής της εξουσιοδότησης/ δήλωσης του συνδρομητή δεν είναι εφικτό να τηρείται σε όλες τις περιπτώσεις αφού εξαρτάται από παράγοντες τεχνικής φύσεως όπως δέσμευση πόρτας στο εκάστοτε ΑΚ. Ως εκ τούτου προτείνουμε ο χρόνος υποβολής να είναι ενδεικτικός όχι όμως δεσμευτικός Ακύρωση Αιτήματος Παροχής Αιτήματος Τοπικού Βρόχου Χωρίς Φορητότητα Σε περίπτωση υπαναχώρησης πελάτη σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 ημερών από την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Κατασκευής, για τις φορητότητες από ΟΤΕ, προτείνουμε να είναι εφικτή η υλοποίηση της ακύρωσης του αιτήματος σε ακόμη πιο σύντομο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα έως και 1 εργάσιμη ημέρα πριν. Σε περίπτωση που το χρονικό περιθώριο παραμείνει το ίδιο τότε θα πρέπει να προβλέπεται στον κανονισμό σαφώς ποια είναι η εναλλακτική διαδικασία υλοποίησης αυτών των αιτημάτων ακύρωσης. Προτείνουμε παράλληλα με την υποβολή ακύρωσης στο Wholesale να πραγματοποιείται αποστολή στην Γενική Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων προκειμένου να υλοποιήσει την ακύρωση που έχουμε καταχωρήσει στο Wholesale και να εξασφαλίσει ότι δεν θα δημιουργηθεί τεχνικό πρόβλημα στον πελάτη 1.7 Επιλεξιμότητα βρόχου/ Λόγοι Απόρριψης & 2.7 Επιλεξιμότητα ΤΟΥΒ / Λόγοι Απόρριψης Αναφέρουμε πως η εταιρεία μας διαπίστωσε υψηλά ποσοστά απόρριψης «Α01 Λόγω έλλειψης κυρίου ή απερχόμενου δικτύου» σε αιτήματα Ανενεργού βρόχου, σε ορισμένα ΑΚ ΟΤΕ, και για τα οποία προτείνουμε αφενός την διερεύνηση τους και αφετέρου την ανάληψη ενεργειών από τον ΟΤΕ για την άρση τους σύμφωνα με την από 6 Δεκεμβρίου 2011 επιστολή μας (Αρ. Πρωτ.: RΙ/226/FI-01/ Παράρτημα Α). Επιθυμούμε να θέσουμε ακόμη υπόψη σας τις παρατηρήσεις μας αναφορικά με ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά απόρριψης «Α02 Λόγω ασαφούς Διεύθυνσης» σε αιτήματα Ανενεργού βρόχου της εταιρείας μας και για τα οποία ζητούμε από τον ΟΤΕ ενημέρωση για τα ακριβή αίτια απόρριψης αλλά και τη λήψη μέτρων όπως 8

9 επικαιροποίηση του διευθυνσιολογίου σύμφωνα με την από 17 Ιανουαρίου 2012 επιστολή μας (Αρ. Πρωτ.: RΙ/250/FI-01/ Παράρτημα Α). Επισημαίνουμε πως δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από την διαδικασία της επιλεξιμότητας αιτημάτων ΑΝΤοΒ οι κάτωθι λόγοι δεδομένου πως η προθεσμία εντός της οποίας ο ΟΤΕ οφείλει να ενημερώσει μέσω του Π/Σ ΟΤΕ σχετικά με την απόρριψη ή όχι αυξήθηκε σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος. Επίσης, σε περίπτωση υιοθέτησης της εισαγωγής και συμπλήρωσης υποχρεωτικού πεδίου από τον Τ.Π. στο ΠΣ ΟΤΕ ως προς εάν το οίκημα είναι αυθαίρετο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο , δεν υφίστανται πλέον λόγος εξαίρεσης των εν λόγω αιτημάτων από την διαδικασία επιλεξιμότητας. Λανθασμένη διεύθυνση Αυθαίρετο Οίκημα Έλλειψη εισαγωγής σε νέα πολυκατοικία ή μη ολοκληρωμένη οικοδομή Ειδική κατασκευή (πέραν των 200m) Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ εικάζει και δεν γνωρίζει εάν το οίκημα είναι αυθαίρετο και ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος λόγος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στο χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου ο ΟΤΕ θα πρέπει να απαντήσει σχετικά με την απόρριψη η όχι αιτήματος ΠΤοΒ. 1.9 Μετρήσεις - Δοκιμές/ 2.5 Μετρήσεις - Δοκιμές Επιθυμούμε η αναφερόμενη ως αποδεκτή τιμή αντίστασης μόνωσης των >10 ΜΩ να επισημαίνεται ως ενδεικτική και να εισαχθούν κατόπιν συμφωνίας από κοινού με τους Τ.Π. επιπλέον χαρακτηριστικά προσδιορισμού καλής λειτουργίας όπως χωρητικότητα αγωγού, το μήκος του βρόχου από ΚΚΜ έως escalit κ.α Υλοποίηση ΑΝΤοΒ Υλοποίηση ΑΝΤοΥΒ Αναφορικά με την διαδικασία παραλαβής ζεύγους ( & ) και λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη χρέωσης με τέλος άσκοπης μετάβασης συνεργείου για τις περιπτώσεις που ο τεχνικός του ΟΤΕ δεν μπορέσει να εισέλθει στο κτίριο και απαιτηθεί η εκ νέου μετάβαση του προτείνουμε όπως εισαχθούν στη διαδικασία τα εξής: 1) Καταγραφή διπλότυπου επίσκεψης από τον τεχνικό του ΟΤΕ το οποίο εν συνεχεία να καταχωρείται στο Π/Σ ΟΤΕ. 2) Εισαγωγή σχετικού πεδίου στο Π/Σ ΟΤΕ για προηγούμενη ενημέρωση Τ.Π. αν η επίσκεψη αφορά: α) Εισαγωγή στο box β) Escalit Σκοπός των ανωτέρω είναι να υπάρχει διαφάνεια ως προς την υπαιτιότητα του Τ.Π. καθώς στο παρελθόν διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα ΑΚ το ποσοστό απόρριψης 9

10 κατασκευής ΑΝΤοΒ λόγω «Α16 Κλειστό» είναι σχεδόν τριπλάσιο από το Μέσο Όρο που παρατηρούμε στο σύνολο των ΑΚ που παρέχουμε υπηρεσίες μέσω ΑΠΤΒ Αίτηση Παροχής ΑΝΤοΒ Δεδομένου ότι το ποσοστό των αιτημάτων που απορρίφθηκαν λόγω αυθαίρετου δεν είναι ικανό να αιτιολογήσει την εισαγωγή και συμπλήρωση υποχρεωτικού πεδίου στο ΠΣ ΟΤΕ προτείνουμε την διαγραφή του και την ad-hoc προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ όταν κρίνεται απαραίτητο. Επιθυμούμε να αναφέρουμε πως στην υφιστάμενη Προσφορά Αναφοράς ΑΠΤοΒ δεν προδιαγράφεται αναλυτική διαδικασία επιστροφής ΤοΒ στον ΟΤΕ με φορητότητα. Προτείνουμε την εισαγωγή της σχετικής διαδικασίας αλλά και την τήρηση από τον ΟΤΕ όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την αποφυγή προβλημάτων όπως περιγράφονται στην από 8 Φεβρουαρίου 2012 επιστολή μας (Αρ. Πρωτ.: RΙ/265/FI-01/ Παράρτημα Α). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. SLA ΤΟΒ/ΤΟΥΒ Χρόνοι Παράδοσης ΤΟΒ/ΤΟΥΒ Θεωρούμε αναγκαία και προτείνουμε την μείωση του πραγματικού χρόνου παράδοσης ΤΟΒ (ΠΤοΒ) από δέκα (10) ΕΗ σε πέντε (5) ΕΗ καθώς και τη μείωση του πραγματικού χρόνου παράδοσης ΠΤοΒ με φορητότητα από δέκα (10) ΕΗ επίσης σε πέντε (5) ΕΗ. Οι θέσεις μας επί του ανωτέρω θέματος αποτυπώνονται αναλυτικά στην από 9 Φεβρουαρίου επιστολή μας (Αρ. Πρωτ.: RC/1172/1-ET/ Παράρτημα Α) όπου κατόπιν ανάλυσης των σχετικών αιτημάτων οι τεχνικές υπηρεσίες του ΟΤΕ φαίνεται να έχουν την δυνατότητα να υλοποιούν αιτήματα κατασκευής ΤοΒ με φορητότητα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που ορίζεται στο RUO όταν τα αιτήματα αυτά αφορούν το λιανικό άκρο ΟΤΕ Προβλέψεις Δεδομένου του πλήθους των ΑΚ στα οποία έχουν εισέλθει οι Τ.Π. είτε με Φυσική είτε με Απομακρυσμένη Συνεγκάτασταση επιθυμούμε την αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου όσον αφορά τα κριτήρια αλλά και τον κανόνα υπολογισμού της αναπροσαρμογής των προβλέψεων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την αύξηση του ποσοστού των αιτήσεων οι οποίες κατατέθηκαν υπερβαίνουσες τις αντίστοιχες μηνιαίες προβλέψεις και δεν θα περιλαμβάνονται στους συμφωνημένους χρόνους παράδοσης. Επίσης, ο αριθμός των αιτήσεων του Τ.Π. που υποβλήθηκαν σε ένα τρίμηνο να συγκρίνεται με το σύνολο των προβλέψεων του που αφορούσαν ίδιο τρίμηνο και να αναπροσαρμόζεται με διαφορετικό ποσοστό απόκλισης από αυτό 10

11 που εφαρμόζεται επί της παρούσης, Στις περιπτώσεις όπου προκύπτει αναπροσαρμογή αυτή θα πρέπει να αφορά το τρίμηνο υπό εξέταση. Σε κάθε περίπτωση, επιθυμούμε τον ορισμό μίας Ομάδας Εργασίας με την συμμετοχή εκπροσώπων από το σύνολο των Τ.Π., υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση της ΕΕΤΤ, προκειμένου να καταλήξει σε μια πρόταση αναθεώρησης του υφιστάμενου κανόνα εξαίρεσης και αναπροσαρμογής. Σημειώνεται πως σχετικά αιτήματα του Τ.Π. για συναφείς ευκολίες (π.χ. παράδοση ΕΣΚ/ΕΣΚΤ) δεν δύναται να ταυτίζονται πάντα με τις αντίστοιχές προβλέψεις του για παροχή ΤοΒ/ ΤοΥΒ δεδομένου πως τα αιτήματα επαύξησης ΕΣΚ/ΕΣΚΤ δύναται να κατατεθούν στον Π.Σ. ΟΤΕ μόνο όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια και υλοποιούνται με διαφορετικούς χρόνους παράδοσης. Ως εκ τούτου ζητούμε να μην συσχετίζονται με τις προβλέψεις νέων αιτημάτων ΤΟΒ/ΤΟΥΒ του Τ.Π Ρήτρες Ρήτρες Υπέρβασης Πραγματικού Χρόνου Παράδοσης Όπως αναφέρθηκε και στα Γενικά Σχόλια, ο κανόνας υπολογισμού ποινικών ρητρών, για υπερβάσεις χρόνου παράδοσης ΤΟΒ/ ΤΟΥΒ χρήζει αναθεώρησης και ως εκ τούτου προτείνουμε να συγκροτηθεί μια Ομάδα Εργασίας με την συμμετοχή των Παρόχων, υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση της ΕΕΤΤ, με σκοπό να συμφωνηθεί μια πρόταση τροποποίησης του υφιστάμενου πλαισίου. Σε περίπτωση που ο υπολογισμός επί των ενεργού αριθμού ΤοΒ/ ΤοΥΒ εκτός SLA (Α) εξακολουθήσει να υπολογίζεται ανά Αστικό Κέντρο είναι εκ των ων ουκ άνευ να υπάρξει και διαχωρισμός ανά τύπο αιτήματος και ειδικότερα μεταξύ των αιτημάτων ΑΝΤοΒ και ΕΝΤοΒ. Ο λόγος των ζητούμενου διαχωρισμού εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα αιτήματα ΑΝΤοΒ υλοποιούνται με σημαντικά μεγαλύτερη υπέρβαση του SLA σε σχέση με τα αιτήματα ΕΝΤοΒ. Ρήτρες Απόρριψης του ΤοΒ/ ΤοΥΒ μετά την καταχώρηση του ως επιλέξιμου Για τους λόγους που έχουν αναφερθεί στον σχολιασμό του άρθρου 1.7 ζητούμε να μην υπάρχουν περιπτώσεις ετεροχρονισμένων απορρίψεων ΤΟΒ/ ΤοΥΒ για τις οποίες να απαλλάσσεται ο ΟΤΕ από την υποχρέωση καταβολής ποινικής ρήτρας Χρόνοι Άρσης Βλάβης Λαμβάνοντας υπόψη πως το σύνολο των βλαβών που ανοίχθηκαν στο Π.Σ του ΟΤΕ από την εταιρεία μας, για το έτος 2010,ανέρχεται σε θεωρούμε πως ο χρόνος άρσης βλαβών (SLA) ΤοΒ πρέπει να παραμείνει ως έχει ήτοι μία (1) Εργάσιμη Ημέρα σε βλάβη Πλήρη & Μεριζόμενου Τοπικού Βρόχου σύμφωνα με το ισχύον RUO. Αναφορικά με τις καλωδιακές βλάβες προτείνουμε ο χρόνος αποκατάστασης τους να οριστεί σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες έναντι τριών (3) που 11

12 προδιαγράφεται στην Παρούσα Προσφορά Αναφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, οι βλάβες που οφείλονταν σε υπαιτιότητα ΟΤΕ είναι πιθανόν να είχαν αρθεί μια ημέρα αργότερα, και συνδρομητές να παρέμεναν για μεγαλύτερο διάστημα χωρίς υπηρεσία, αφού ο ΟΤΕ δεν θα είχε την υποχρέωση να άρει την βλάβη εντός μιας εργάσιμης ημέρας Ρήτρες βλαβών Προτείνουμε στο ποσοστό των αναγγελθεισών βλαβών, επί του οποίου υπολογίζονται ποινικές ρήτρες, να περιλαμβάνονται μόνο οι βλάβες για τις οποίες υπάρχει a) υπέρβαση χρόνου άρσης βλάβης ΚΑΙ b) οι οποίες αφορούν αποκλειστικά υπαιτιότητα ΟΤΕ. Λαμβάνοντας υπόψη πως άσκοπη μετακίνηση και απασχόληση προσωπικού επιβαρύνει τον Τ.Π, όπως αναφέρεται και στο άρθρο της Παρούσας Προσφοράς, ο κανόνας υπολογισμού των ποινικών ρητρών θα πρέπει να εφαρμόζεται επί του συνόλου των βλαβών οι οποίες όμως προκλήθηκαν αποκλειστικά από υπαιτιότητα ΟΤΕ και για τις οποίες υπήρξε καθυστέρηση του προβλεπόμενου χρόνου άρσης βλάβης. Προς υποστήριξη των ανωτέρω σας αναφέρουμε τα εξής: - Η εταιρεία μας για το έτος 2010 προέβη σε υπολογισμό των χρηματικών ρητρών λόγω καθυστερημένης άρσης βλάβης. - Οι αναγγελθείσες βλάβες στο ΠΣ ΟΤΕ είναι εκ των οποίων καταχωρήθηκαν ως υπαιτιότητας ΟΤΕ - Οι βλάβες οι οποίες (α) Είναι υπαιτιότητα ΟΤΕ ΚΑΙ (β) Έχουν αρθεί με καθυστέρηση πέραν του SLA ανήλθαν σε Η μέση τιμή καθυστέρησης της άρσης βλάβης για τις συγκεκριμένες βλάβες είναι 3,2ΕΗ. - Για τις συγκεκριμένες βλάβες η εταιρεία μας δεν αποζημιώθηκε καθόλου αφού ο υφιστάμενος κανόνας που υπολογίζεται επί του συνόλου των αναγγελθεισών βλαβών καταλήγει σε μηδέν βλάβες (Το 15% επί του = 8192>5486) - Ακόμα και στην περίπτωση που η εταιρεία μας αποζημιωνόταν για το 85% επί των βλαβών υπαιτιότητας ΟΤΕ ΚΑΙ καθυστερημένες, το ποσό της ρήτρας ανερχόταν σε 6059ευρώ για 4663 βλάβες. - Στην περίπτωση που η εταιρεία μας αποζημιωνόταν για το 0% επί των βλαβών υπαιτιότητας ΟΤΕ ΚΑΙ καθυστερημένες, το ποσό της ρήτρας θα ανερχόταν σε ευρώ για βλάβες για 3,2ΕΗ ΜΟ δηλαδή 1 ευρώ την ημέρα ανά βλάβη. Τα συμπεράσματα από τα ανωτέρω είναι τα εξής: 1) Το ποσοστό που εξαιρεί καθυστερημένες βλάβες πρέπει να εφαρμόζεται στις καθυστερημένες άρσεις βλαβών υπαιτιότητας ΟΤΕ 12

13 2) Το ποσοστό εξαίρεσης του 15% είναι πολύ μεγάλο και θα πρέπει να μειωθεί στο ποσοστό του 1% ώστε να εξαιρούνται ευλόγως μόνο οι πολύ ακραίες τιμές. 3) Χρήζει τροποποίησης ο υπολογισμός της χρηματικής ρήτρας έτσι ώστε το ποσό αποζημίωσης να είναι αρκετά μεγάλο και αποτρεπτικό για τον ΟΤΕ. Προτείνουμε όπως η ανά ημέρα αποζημίωση να ορισθεί ως κάτωθι: Υπέρβαση πραγµατικού χρόνου άρσης των αναγγελθεισών βλαβών σε ΕΗ ΠΤοΒ/ΠΤοΥΒ/ ΜΤοΒ για τις περιοχές Α&Β του πίνακα 1 ΡΗΤΡΑ ΠΤοΒ/ ΠΤοΥΒ/ΜΤοΒ για τις περιοχές Γ& του πίνακα 1 1 η -4 η Το 1/2 του µηνιαίου µισθώµατος ΠΤοΒ/ΤοΥΒ (εάν πρόκειται για ΠΤοΒ/ΠΤοΥΒ) ή ΜΤοΒ (εάν πρόκειται για ΜΤοΒ) για κάθε ΕΗ καθυστέρησης Το 1/3 του µηνιαίου µισθώµατος ΠΤοΒ/ΤοΥΒ/ (εάν πρόκειται για ΠΤοΒ/ΠΤοΥΒ) ή ΜΤοΒ (εάν πρόκειται για ΜΤοΒ) για κάθε ΕΗ καθυστέρησης Για την 5 η και µετά Τα 3/4 του µηνιαίου µισθώµατος ΠΤοΒ/ /ΠΤοΥΒ/ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ καθυστέρησης Το 1/2 του µηνιαίου µισθώµατος ΠΤοΒ/ /ΠΤοΥΒ/ΜΤοΒ για κάθε ΕΗ καθυστέρησης 4.8 Προγραμματισμένες και Έκτακτες εργασίες Επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας το θέμα των προγραμματισμένων διακοπών για εργασίες σε χώρους ΦΣ και ειδικότερα τον προγραμματισμό των εργασιών κατά τη διάρκεια των μη εργασίμων ημερών Σαββάτου & Κυριακής. Έχει διαπιστωθεί πως ένα ποσοστό των εργασιών προγραμματίζονται ημέρα Σάββατο αλλά σε ώρες αιχμής (πρωί μεταξύ ). Αν και μεγάλο ποσοστό των εργασιών τελικά δεν καταλήγει σε διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού στο χώρο ΦΣ (πιθανότατα λόγω της λειτουργίας των συσσωρευτών) οι διακοπές που τελικά έλαβαν χώρα επηρέασαν ένα σημαντικό αριθμών πελατών double play. Τόσο το Σάββατο όσο και η Κυριακή είναι ημέρες υψηλής κίνησης τόσο για υπηρεσίες τηλεφωνίας όσο και υπηρεσίες Internet δεδομένου ότι και τις δύο ημέρες οι οικιακοί πελάτες κάνουν σημαντική χρήση των υπηρεσιών μέχρι τις βραδινές ώρες. Ειδικότερα το Σάββατο πολλές συνδέσεις εξυπηρετούν εταιρικούς πελάτες που έχουν εμπορικά καταστήματα τα οποία και είναι ανοιχτά μέχρι αργά το απόγευμα. Εν όψει των παραπάνω, θεωρούμε εύλογο και ως εκ τούτου προτείνουμε να αποφεύγεται ο προγραμματισμός εργασιών που ενδέχεται να διακόψουν τις υπηρεσίες στο χώρο ΦΣ σε ώρες αιχμής και συγκεκριμένα να προγραμματίζονται 13

14 στο διάστημα μεταξύ ανεξάρτητα αν πρόκειται για εργάσιμη ή όχι ημέρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΒΛΑΒΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΒ/ΤΟΥΒ 5.1 Γενικά Βλαβοδιαχείριση ΤΟΒ/ΤΟΥΒ Προτείνουμε να εισαχθεί στην Παρούσα Προσφορά το δικαίωμα του Τ.Π. να χρεώνει τον ΟΤΕ για το κόστος που υφίστανται αδικαιολόγητα όπως οι περιπτώσεις συνδυαστικών ραντεβού όπου διαπιστώνεται υπαιτιότητα ΟΤΕ. Το πλαίσιο καθώς και το ύψος της χρέωσης δύναται να προδιαγραφούν κατόπιν συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων, υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση της ΕΕΤΤ. Δεδομένου ότι η αναγγελία της βλάβης πραγματοποιείται από τον Τ.Π. μέσω του Π.Σ του ΟΤΕ, εισάγοντας στοιχεία σχετικά, θεωρούμε πως σε περίπτωση που δεν συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία από το τεχνικό τμήμα του ΟΤΕ κατά τον έλεγχο και/ ή την αποκατάσταση της βλάβης, όπως άλλωστε προδιαγράφεται στην παρούσα Προσφορά, η απάντηση που λαμβάνει ο Τ.Π. θα πρέπει αυτόματα να τίθεται υπό αμφισβήτηση. Αναφορικά με την διάρκεια τήρησης των ως άνω στοιχείων θεωρούμε σημαντικό αυτά να διατηρούνται στο ΠΣ του ΟΤΕ ανεξαρτήτως της περιόδου εκκαθάρισης των ρητρών ή εάν εκκρεμεί αίτημα επίλυσης διαφοράς ούτως ώστε να ανακαλούνται όποτε ζητούνται ιστορικά δεδομένα όπως σε περιπτώσεις καταγγελιών ή ενημέρωση συνδρομητών κατόπιν αιτήματος τους. Οι τυποποιημένες παράμετροι που παρέχονται στο ΠΣ του ΟΤΕ για το χαρακτηρισμό και την αποδοχή της αποκατάσταση της βλάβης από τον Τ.Π. αν και δεν θέτουν περιορισμό στο μήκος χαρακτήρων, δεν μεταβιβάζονται ως πληροφορίες από τα ενδιάμεσα συστήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα είτε να χρησιμοποιούνται συντομεύσεις για την περιγραφή της βλάβης είτε να υπολείπονται στοιχεία που θα μπορούσαν να κατευθύνουν την επίλυση. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΤΕ θα πρέπει αν αυξήσει τη συνολική χωρητικότητα του πεδίου του ελευθέρου κειμένου στους 500 χαρακτήρες. Ενδεικτικά, προτείνουμε να δημιουργηθεί ξεχωριστό πεδίο καταχώρησης σχολίων στο Π/Σ του ΟΤΕ για τις περιπτώσεις της εκ νέου υποβολής βλάβης μετά από συνδυαστικό ραντεβού καθώς και αντίστοιχο ξεχωριστό πεδίο ενημέρωσης για τις χρεώσεις άσκοπης μετάβασης και τις χρεώσεις άσκοπης απασχόλησης είτε προκαταβολικά είτε απολογιστικά Αναγγελία Βλάβης Στην παράγραφο επιθυμούμε όπως δοθεί επεξήγηση σχετικά με την πληροφορία που αναμένεται να εισαχθεί στο πεδίο Εγκατάσταση Οριολωρίδας ΦΣ, Τιμή Πεδίου: Τ.Π. προκειμένου να βοηθήσει στην επίλυση της βλάβης. 14

15 Επίσης, στην παράγραφο όπου αναφέρεται πως ο Τ.Π. πρέπει να έχει συνεχώς τον εξοπλισμό του ενεργό, ώστε ο ΟΤΕ να μπορεί να ανιχνεύσει σήμα από τις εγκαταστάσεις του Τ.Π. σας αναφέρουμε πως υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κατάσταση της γραμμής (εξωτερικές τάσεις, βραχυκύκλωμα, επαφή) δημιουργεί πρόβλημα στην πόρτα του Τ.Π. με αποτέλεσμα είτε προσωρινά είτε καθόλη τη διάρκεια της βλάβης να μην είναι διαθέσιμη η υπηρεσία του Τ.Π. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΤΕ θα πρέπει είτε να επικοινωνεί με τον Τ.Π. για την επαναφορά του σήματος στο όριο ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η επικοινωνία να προχωρά σε μετρήσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν την καλή ποιότητα της γραμμής. Στην παράγραφο όπου ο Τ.Π. Και στους δύο ελέγχους οφείλει να πραγματοποιεί όλες τις κατάλληλες μετρήσεις και ενέργειες ώστε το δίκτυο ευθύνης του Τ.Π. να επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών στον συνδρομητή θεωρούμε πως εφόσον η κατάσταση της γραμμής δεν επιτρέπει την λειτουργία της υπηρεσίας (εξωτερικές τάσεις, βραχυκύκλωμα, επαφή) τότε θα πρέπει ο ΟΤΕ να προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους και να επιβεβαιώνει ούτως ή άλλως την αποκατάσταση της βλάβης ή την καλή ποιότητα της γραμμής. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο Τ.Π. θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα καταχώρισης των μετρήσεων σε αντίστοιχα πεδία. Στην παράγραφο δεν γίνεται καμία αναφορά σχετικά. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση από τον Τ.Π. πρέπει να συμφωνηθεί από κοινού αφού δοθούν πρώτα οι προδιαγραφές. Πρέπει να υπάρξει σαφή αναφορά ως προς το που θα παραδίδεται το αποδεικτικό επίσκεψης καθώς στην παράγραφο δεν διευκρινίζεται το σημείο εναπόθεσης του. Προτείνεται, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σχόλιο, να είναι διπλότυπο και να παραδίδεται στον ίδιο τον συνδρομητή. Σε περίπτωση απουσίας του να τοποθετείται σε διακριτό σημείο με τα στοιχεία του συνδρομητή για τον οποίο έγινε ο έλεγχος. Στην ανωτέρω παράγραφο ( ) θα πρέπει επίσης για την περίπτωση ADSL υπηρεσίας ο ΟΤΕ να κάνει και τις αντίστοιχες μετρήσεις εξασθένησης σήματος και μέγιστου συγχρονισμού. Θεωρούμε πως η ημερομηνία άρσης όταν υφίστανται καλωδιακή βλάβη θα πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια και όχι να ορίζεται ως πιθανή όπως αναφέρεται στην παράγραφο Αναφορικά με την παράγραφο προτείνουμε να καθοριστούν συγκεκριμένα χρονικά "παράθυρα" επίσκεψης συνεργείου, μέγιστης διάρκειας 4 ωρών, ούτως ώστε να ενημερώνεται αντίστοιχα ο συνδρομητής. Το Π.Σ. του ΟΤΕ θα πρέπει να ενημερώνεται με τα στοιχεία επίσκεψης/ραντεβού τα οποία και θα μεταφέρονται από τον Τ.Π. στον συνδρομητή προς αποφυγή άσκοπων μεταβάσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα απόρριψης του χρονικού πλαισίου από τον Τ.Π. και αντιπρότασης νέου ραντεβού. Θεωρούμε πως θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον Τ.Π. της μη αποδοχής της υπαιτιότητας του σε βλάβες όπου ο ΟΤΕ ισχυρίζεται πρόβλημα στο δίκτυο του Τ.Π. 15

16 αλλά παρόλα αυτά έχει προχωρήσει σε επίλυση αυτής. Προτείνουμε ο Τ.Π. μην περιορίζεται αυστηρώς στην αποδοχή ή μη της άρσης μέσω του ΠΣ του ΟΤΕ όπως αναφέρεται στην παράγραφο Αναφορικά με την χρέωση για άσκοπη μετάβαση αρχικής βλάβης του Τ.Π., όπως περιγράφεται στην παράγραφο , όπου κατά το αίτημα της βλάβης (αρχική) δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο χώρο του πελάτη (ΚΛΕΙΣΤΟ) και στο συνδυαστικό ραντεβού διαπιστώθηκε υπαιτιότητα ΟΤΕ, θεωρούμε εύλογο να εισαχθεί χρονικό παράθυρο επίσκεψης συνεργείου, μέγιστης διάρκειας 4 ωρών. Μετάβαση συνεργείου του ΟΤΕ εντός του χρονικού παραθύρου των εργάσιμων ωρών της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την αναγγελία της βλάβης δυσχεραίνει την διασφάλιση της παρουσίας του συνδρομητή με πιθανότητα όχι μόνο την χρέωση του τέλους άσκοπης μετάβασης για την εταιρείας μας αλλά και την επιμήκυνση του χρόνου άρσης της βλάβης. Επιθυμούμε την διαγραφή της παραγράφου καθώς θα πρέπει ο Τ.Π να δύναται να αμφισβητεί την υπαιτιότητα σε μια άρση βλάβης που έχει επιλυθεί χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί συνδυαστικό ραντεβού ενώ ο ΟΤΕ ισχυρίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο του Διαδικασία Ελέγχου βλάβης ΕΣΚ Επιθυμούμε την διαγραφή της παραγράφου και προτείνουμε την διατήρηση της υφισταμένης υποχρέωσης του ΟΤΕ σύμφωνα με τη οποία προβλέπεται η τηλεφωνική επικοινωνία του τεχνικού του ΟΤΕ με την τεχνική υπηρεσία του Τ.Π από την οποία διασφαλίζεται η ενημέρωση του Τ.Π. και μειώνεται ο χρόνος της διαδικασίας επίλυσης. Αν μετά τις ενέργειες του Τ.Π. δεν αποκατασταθεί το σήμα της υπηρεσίας, τότε να προγραμματίζεται συνδυαστικό στο Α/Κ για από κοινού έλεγχο. Όταν διαπιστώνεται βλάβη στην λειτουργία του ΕΣΚ, ο ΟΤΕ δύναται να αιτηθεί προς τον Τ.Π. αλλαγή ορίου η οποία θα πραγματοποιείται έπειτα από την σύμφωνη γνώμη του Τ.Π. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία αλλαγής ορίου παρέχεται ατελώς. Προτείνουμε την σάρωση και αποθήκευση του δελτίου επίσκεψης κατόπιν αιτήματος συνδυαστικού ραντεβού αναφορικά με την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο προκειμένου να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο το ιστορικό της βλάβης είτε για λόγους χρέωσης είτε για λόγους ενημέρωσης του συνδρομητή. Επιπλέον, η εν λόγω πληροφορία θα μπορεί να εξαχθεί στο πλαίσιο αμφισβητήσεων Ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών. Σε κάθε περίπτωση όμως θεωρούμε πως το έντυπο δεν πρέπει να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για την άρση της βλάβης μέσω της διαδικασίας ραντεβού καθώς στερεί δικαίωμα του Τ.Π. να αμφισβητεί την χρέωση. 16

17 5.2.4 Ειδική Περίπτωση - Κλειστό Οίκημα Κατά την άρση Βλάβης Λαμβάνοντας υπόψη πως οι βλάβες που κλείνουν με την αιτιολογία Κλειστό χαρακτηρίζονται ως υπαιτιότητα Παρόχου θεωρούμε εύλογο να εισαχθεί χρονικό παράθυρο επίσκεψης συνεργείου, μέγιστης διάρκειας 4 ωρών. Επιπλέον, προτείνουμε να εισαχθεί η χρήση διπλότυπου αποδεικτικού επίσκεψης και να παραδίδεται το ένα έντυπο στον ίδιο τον συνδρομητή. Σε περίπτωση απουσίας του να τοποθετείται σε διακριτό σημείο με τα στοιχεία του συνδρομητή για τον οποίο έγινε ο έλεγχος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6.3 Κατασκευή / Επέκταση χώρων Φ.Σ. Ο αριθμός των ικριωμάτων που δύναται να εγκατασταθούν στο χώρο δύναται να ( ) αποτυπώνεται σε διατάσεις των 30 x 60 cm δεν θα πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να δεσμεύει τον Τ.Π. ως προς την συνολική διάσταση του ικριώματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία του εξοπλισμού του. Σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός Τ.Π. μετά την δεσμευτική επιβεβαίωση του αιτήματος του για κατασκευή /επέκταση χώρου Φ.Σ. και με συνέπεια την μη κατάθεση της σχετικής εγγυητικής επιστολής προτείνουμε να εισαχθεί διαδικασία ( ) σύμφωνα με την οποία να ερωτώνται οι υπόλοιποι Τ.Π. με προθεσμία πέντε (5) Ε.Η. για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση μη πληρωμής, της προκαταβολής του 20% της προϋπολογιστικά αναλογούσας δαπάνης, ( ) εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος από τον Τ.Π. προτείνουμε την προηγούμενη έγγραφη ενημέρωσή του από τον ΟΤΕ με προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών εφόσον ο τελευταίος αποφασίσει να εκπέσει την ήδη καταβληθείσα εγγυητική του πρώτου. Ζητούμε να αναφέρεται ο προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης Ad-HoC κατασκευών / επεκτάσεων Φ.Σ. σύμφωνα με το ισχύον RUO και ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στην παράγραφο καθώς είναι πολύ σημαντικό να υλοποιούνται τα ad- hoc αιτήματα το συντομότερο δυνατόν και όχι να εντάσσονται στην διαδικασία του ετήσιου προγραμματισμού κατασκευών για επόμενο έτος. 6.8 Κανόνας Παροχής και Επαύξησης Ικριωμάτων σε Φ.Σ. Θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να υπάρξει επεξήγηση αναφορικά με την αναφορά πως Επαύξηση δύναται να αιτηθεί ένας Τ.Π. μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την τελευταία Ημερομηνία Καταχώρησης Αίτησης για ικριώματα (παροχή ΦΣ ή Αύξηση Ικριωμάτων). Το αίτημα επαύξησης του Τ.Π. δεν δύναται να περιορίζεται χρονικά με βάση την τελευταία ημερομηνία καταχώρησης του προηγούμενου ως άνω αιτήματος του καθώς το εκάστοτε αίτημα επαύξησης δεν συνιστά και την υλοποίηση του. 17

18 6.9.2 Υπο-χρησιμοποίηση Ικριωμάτων Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική απόκριση από τους Τ.Π., σε επιστολή του ΟΤΕ για να επιστρέψουν ικριώματα που είτε δεν χρησιμοποιούν είτε υποχρησιμοποιούν λόγω κατάθεσης αιτήματος από άλλο Τ.Π., για παροχή/ επαύξηση ικριώματος, θεωρούμε εύλογο και ως εκ τούτου προτείνουμε να πραγματοποιείται από τον ΟΤΕ αυτοψία στο εν λόγω ΑΚ για την διαπίστωση της ορθής χρησιμοποίησης των ικριωμάτων. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον ΟΤΕ μελέτη του χώρου προκειμένου να διερευνάται εάν υπάρχει η δυνατότητα adhoc τεχνικής λύσης που θα οδηγήσει σε μικρής κλίμακας επέκταση. Είναι απαραίτητη η διενέργεια των ανωτέρω και πρέπει να προηγείται της όποιας απόφασης επέκτασης δεδομένου του κόστους που θα επιφέρει για το σύνολο των Παρόχων η ανάληψη κατασκευής Διαδικασία σε περίπτωση εξάντλησης χωρητικότητας ΕΣΚ Στις περιπτώσεις όπου ( ) η επέκταση ΕΣΚ θα πραγματοποιείται μέσω της διάθεσης ελευθέρων ικριωμάτων στο χώρο Φ.Σ. και όχι προ-δεσμευμένων από τον ΟΤΕ απαιτείται να διερευνηθεί εάν το κόστος που θα προκύψει θα πρέπει να επιβαρύνει τους συνεγκατεστημένους Τ.Π. και εάν ναι πως αυτό θα επιμερίζεται ανάμεσα τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται και να κοινοποιείται στους Τ.Π. από τον ΟΤΕ ο ακριβής αριθμός ΕΣΚ που θα κατασκευαστεί ανά ικρίωμα. Ακόμη, προτείνουμε την εισαγωγή χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (SLA) επί των περιγραφόμενων ενεργειών του ΟΤΕ στο άρθρο καθώς και την μείωση του χρόνου απόκρισης των Τ.Π. σε αίτημα μείωσης ικριωμάτων ή ζευγών της παραγράφου από δεκαπέντε (15) ΕΗ σε πέντε (5) ΕΗ. Επιπλέον, η επιστροφή ζευγών θεωρούμε πως πρέπει να κρίνεται ως προαιρετική ενώ η αποκατάσταση ή μη, των ζευγών ΕΣΚ στην αρχική τους κατάσταση, ( ) καθώς και η ανάληψη τυχόν κόστους, θα πρέπει να συμφωνείται μεταξύ των Τ.Π. που «ανταλλάσουν» τα ζεύγη ΕΣΚ. Θεωρούμε πως η επέκταση του χώρου λόγω μη ύπαρξης αριθμού ζευγών ΕΣΚ πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα και όχι στα πλαίσια του Ετήσιου Προγραμματισμού κατασκευών όπως αναφέρεται στην παράγραφο Επιθυμούμε, επίσης την αποσαφήνιση του όρου που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο Σε περίπτωση που κανένας Συνεγκατεστημένος Τ.Π. δεν επιθυμεί να προκαλέσει ο ίδιος την επέκταση του χώρου για δικές του ανάγκες. Προτείνουμε να εισαχθεί κατόπιν διαβουλεύσεων σχετική διαδικασία αναφορικά με το κόστος αλλά και την διάθεση των ζευγών ΕΣΚ για τις περιπτώσεις που ο Τ.Π. αποδέχεται να πραγματοποιηθεί επέκταση του χώρου για δικές του ανάγκες με adhoc τεχνική λύση. 18

19 Μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Χρέωση Τ.Π. Θεωρούμε ότι η υφιστάμενη διαδικασία μέτρησης και χρέωσης κατανάλωσης ηλ. ενέργειας δε χρήζει ανάγκης τροποποίησης. Σημειώνουμε ότι η υφιστάμενη διαδικασία μέτρησης και χρέωσης όπως αυτή έχει οριστεί με τις εν ισχύ σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ είναι αντιπροσωπευτική, αποτελεσματική και επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα δηλαδή την ορθή χρέωση των ΤΠ για κατανάλωση ηλ. ενέργειας στο χώρο ΦΣ. Προτείνουμε το συγκεκριμένο εδάφιο να διαγραφεί και να αντικατασταθεί από τις σχετικές προβλέψεις στις υφιστάμενες αποφάσεις της ΕΕΤΤ Όροι και προϋποθέσεις Πρόσβασης Τ.Π. σε Κτίρια ΟΤΕ με χώρους Φ.Σ. Λαμβάνοντας υπόψη πως εκτέλεση εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία ή την συντήρηση εγκαταστάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί από τον Τ.Π. και κατά τις βραδινές ώρες η είσοδος των αυτοκινήτων των τεχνικών συνεργείων του Τ.Π. στο προαύλιο χώρο, για το σκοπό φόρτωσης εκφόρτωσης, θα πρέπει να επιτρέπεται πλέον των πρωινών εργάσιμων ωρών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8.8. Αναγγελία /Άρση Βλάβης Προτείνουμε εναλλακτικά και μέχρι την ολοκλήρωση του Π.Σ. του ΟΤΕ για αναγγελία βλάβης από τους Παρόχουςη η βλάβη να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα «vlaves-parochoi». Επίσης, επιθυμούμε ο χρόνος υπολογισμού αποκατάστασης βλάβης να εκκινεί από την ημερομηνία και ώρα αναγγελίας αυτής και όχι την επόμενη ΕΗ σε περίπτωση που η βλάβη αναγγέλθηκε σε μη ΕΗ & ΕΩ. 8.9 Προγραμματισμένες και Έκτακτες εργασίες Προτείνουμε όπως προστεθεί η δυνατότητα στο αντισυμβαλλόμενο μέρος που δέχεται ενημέρωση για εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών να έχει το δικαίωμα εναντίωσης εάν κρίνει ότι μέσω της εργασίας αυτής θα επηρεαστεί υπερβολικά η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδρομητές του δικτύου του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15. ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (BASIC SLA) ΚΑΙ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χρόνοι Άρσης Βλάβης Αναφορικά με τις κρίσιμες βλάβες και δεδομένου πως επηρεάζουν 100% την υπηρεσία και έχουν άμεσο αντίκτυπο στους συνδρομητές προτείνουμε ο πραγματικός χρόνος άρσης τους να ορίζεται εντός 6 ωρών από την αναγγελία της βλάβης ανεξαρτήτως εάν η αναγγελία πραγματοποιήθηκε σε εργάσιμες η μη εργάσιμες ώρες. 19

20 Ρήτρες Επιθυμούμε την διαγραφή της παραγράφου όπου αναφέρεται πως ο ΟΤΕ οφείλει να καταβάλει ρήτρα σε περίπτωση που ο αριθμός των ελεύθερων ζευγών του Τ.Π. την ημερομηνία ολοκλήρωσης του αιτήματος του είναι μικρότερο ή ίσο του ελαχίστου από τα κάτωθι: το 50% των ελευθέρων ζευγών που διέθετε ο Τ.Π. όταν κατέθεσε το αίτημα 250 ζεύγη Θεωρούμε πως η υποχρέωση του ΟΤΕ είναι να ικανοποιεί τα αιτήματα επαύξησης ΕΣΚ σύμφωνα με τους καθορισμένους χρόνους υλοποίησης και όχι σε συσχετισμό με τα ελευθέρα ζεύγη του Τ.Π. Ο αριθμός των διαθέσιμων ΕΣΚ ενός Τ.Π. είναι δυναμικός και δύναται να μεταβληθεί δραστικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα όταν προγραμματίζεται μια εμπορική καμπάνια με επακόλουθα αιτήματα παροχής υπηρεσιών Γενικές Πληροφορίες στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΤΕ Στα πλαίσια της μεγιστοποίησης των διαδικασιών αιτημάτων επαύξησης προτείνουμε να εισαχθούν οι κάτωθι πληροφορίες στο Π.Σ του ΟΤΕ: Ο αριθμός των ζευγών ΕΣΚ που δύνανται να τερματιστούν στον Ε/Κ και όχι μόνο τα διαθέσιμα (σε ΦΣ) Ο αριθμός των ζευγών ΕΣΚΤ που δύνανται να τερματιστούν στα υφιστάμενα φρεάτια του ΟΤΕ για τις απομακρυσμένες συνεγκαταστάσεις (για Α/Κ μεγαλύτερα των 5000 συνδρομητών) Η δυνατότητα επιλογής δωματίου (όπου υπάρχει 2 ο δωμάτιο) σε περίπτωση αιτήματος επαύξησης ρεύματος 20

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αθήνα Δεκέμβριος 2011 Παρατήρηση νομικού περιεχομένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης...

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Σχόλια επί των συγκεκριµένων παραγράφων της ηµόσιας ιαβούλευσης... Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον επί της ηµόσιας ιαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την πρόταση της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε», για τροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της «Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με (i) την τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών χονδρικής VPU (Virtual Partially Unbundled), (ii) τη λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Περιγραφή Υπηρεσίας Τοπικός Βρόχος είναι το χάλκινο καλώδιο, που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδροµητή (escalit

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24)

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της Προτεινόμενης Αναθεώρησης της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς

Παρατηρήσεις επί της Προτεινόμενης Αναθεώρησης της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ βάσει της υποχρέωσής του από το άρθρο Α της Απόφασης της ΕΕΤΤ 707/11/13.02.2014 για αναθεώρηση της εγκριθείσας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 675/09/11 12 2012 Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα

Απαντήσεις της Εταιρείας. στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα Απαντήσεις της Εταιρείας στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα «Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2006 Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & Σχετικές Υπηρεσίες» Οκτώβριος 2006 ΓΕΝΙΚΑ Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Κανονισμός πρόσβασης & διασύνδεσης» Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤοΒ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤοΒ 2.2.4 Περιορισμοί διαθεσιμότητας ΤοΒ Σελίδα 12. Για ανενεργό Βρόχο Ελλειψη κυρίου ή απερχόμενου δικτύου (τμήμα Β-Γ ή Β-Α του σχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των Προτεινόμενων Λύσεων

Παρατηρήσεις επί των Προτεινόμενων Λύσεων Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της Προσφοράς Αναφοράς

Παρατηρήσεις επί της Προσφοράς Αναφοράς Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ, σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/009/10-4-2014 (εφεξής, «Προσφορά Αναφοράς»). Παρατηρήσεις επί της Προσφοράς Αναφοράς Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016

Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016 Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης «Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ βάσει της υποχρέωσής του από το άρθρο 4 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 673/02/20.11.2012 (ΦΕΚ 3090/Β/20.11.2012)» Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με : 1) την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η GREEN χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση «Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών» στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. ΣΚΟΠΟΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τον: «Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές»

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά»

«Σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» Το παρόν κείμενο και το σχέδιο Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία «Συστήματος Παρακολούθησης Λιανικών Τιμών παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην ελληνική αγορά» δε δεσμεύουν την ΕΕΤΤ ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-2-2009 ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Εννοείται το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φάκελο που θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη, Διαχειριστικό κόστος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ «ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε Α Δ Ε Σ Μ Ο Π Ο Ι Η Τ Η Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η Σ Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Β Ρ Ο Χ Ο & Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ε Σ ΥΠ Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΓΕΝΙΚΑ... 6 1.1. ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαρούσι, 14/10/2010 ΑΠ: 580/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22-7-2010 αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε.

Όταν πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή δηλώνοντας ότι δεν δύναστε να παραδώσετε, πρέπει να μας ενημερώσετε. Πολιτική ακύρωσης Για τον Πωλητή Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να ακυρώσετε μια συναλλαγή, για παράδειγμα, εάν το προϊόν είναι τοποθετημένο σε λάθος μέρος ή κάνατε ένα λάθος κατά την καταχώρησή της αγγελίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα