ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. Ειρήνη Παντερή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/01/1967 ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ. Ειρήνη Παντερή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/01/1967 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 72 74 820 ipanderi@pharm.uoa.gr"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ειρήνη Παντερή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/01/1967 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής. Πτυχίο Φαρμακοποιού 1990 Αδειούχος Φαρμακοποιός ΚΕ.Σ.Υ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας. Διδακτορικό Δίπλωμα Πιστοποιητικό επιθεωρητή συστημάτων ποιότητας κατά τη σειρά προτύπων ISO 9000: 2000 από το Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων επιθεωρητών. (Certificate of Auditor / Lead Auditor, International Register of Certificate Auditors, London UK). ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Μετεκπαίδευση σε μελέτες πρωτεομίων με nanolc-esi-fticr-ms: Τομέας Μοριακής Βιομετρίας του Ινστιτούτου Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, του Πανεπιστημίου της Ουψάλα στη Σουηδία. (Institute for Cell and Molecular Biology, Division of Molecular Biometry), Οκτώβριος-Νοέμβριος 2007 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά Γαλλικά (Πολύ καλά) (Βασικές γνώσεις) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Εργαστηριακές ασκήσεις Φαρμακευτικής Ανάλυσης στους φοιτητές του Φαρμακευτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών Εξωτερικός συνεργάτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας. 1

2 05/96 11/96 Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), Φαρμακευτική Βιομηχανία ΕΛΠΕΝ Α.Ε. 12/96-10/00 Φαρμακοποιός στο βαθμό του Επιμελητή Β. Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών, Η ΣΩΤΗΡΙΑ. 01/98-12/00 Εξωτερικός συνεργάτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής, Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας. 11/00-09/05 Λέκτορας του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας του Φαρμακευτικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 09/05-03/11 Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας του Φαρμακευτικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 04/11-σήμερα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας του Φαρμακευτικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μελέτη και αξιολόγηση νέων πληρωτικών υλικών χρωματογραφικών στηλών με σκοπό την ανάπτυξη νέων χρωματογραφικών τεχνικών για τον ποσοτικό προσδιορισμό ή/και την ταυτοποίηση ενώσεων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος. Υγροχρωματογραφία υδρόφιλης αλληλεπίδρασης. Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων μεθόδων LC-ESI/MS, LC-APCI/MS, LC- ESI/QTOF-MS. Μελέτες της χρωματογραφικής συμπεριφοράς ουσιών με την τεχνική της χρωματογραφίας ζεύγους ιόντων. Χρωματογραφία βιομορίων (Πεπτίδια) Μελέτες της κινητικής ενζυμικών αντιδράσεων και της σταθερότητας φαρμακευτικών ουσιών σε συνθήκες επιταχυνόμενης διάσπασης. Ποσοτικοί προσδιορισμοί φαρμακευτικών ουσιών με αντιδράσεις σχηματισμού φθορισμοφόρων παραγώγων. Εκπαιδευτική εμπειρία: 1. Εργαστηριακές ασκήσεις Φαρμακευτικής Ανάλυσης στους τεταρτοετείς φοιτητές του Φαρμακευτικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ στους προπτυχιακούς φοιτητές του Φαρμακευτικού Τμήματος. 3. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση Ι και ΙΙ στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας. 4. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος του μαθήματος Κλινική Φαρμακευτική Ανάλυση στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας. 2

3 ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Analytica Chimica Acta, Journal of Chromatography Α, Journal of Chromatography B 2005-σήμερα, Talanta, International Journal of Mass Spectrometry, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Journal of Mass Spectrometry, Rapid Communication in Mass Spectrometry, Chromatographia. Μέλος συντακτικής επιτροπής: 1. Chromatographic Research International, webpage: 2. Φαρμακευτική ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ε., της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακοχημείας, της Ελληνικής Ένωσης Φασματομετρίας Μαζών και της American Society of Mass Spectrometry Μέλος επιτροπής ΕΣΥΔ για τον έλεγχο αναλυτικών εργαστηρίων ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1. Advanced Euro-HPLC training course and workshop, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημείας, 7-10 Απριλίου European Training in Microseparation Techniques (ECOSEP 1), Μαϊου 1998, Πάτρα. 3. Επιθεωρήσεις συστημάτων ποιότητας κατά τη σειρά προτύπων ISO-9000 και λήψη πτυχίου επιθεωρητή συστημάτων ποιότητας κατόπιν εξετάσεων. Φορέας εκπαίδευσης : TUV Hellas (RWTUV) AE., 6-10 Μαΐου API 3000 & Analyst Software: sample introduction, TurboIonSpray (ESI), Heated Nrbulizer (APCI), Chemisry of ionisation, Gurtain Gas interface, Vacuum Interface, Ion path and quadrupole theory, Single MS and MS-MS operation, vacuum system and detector, security configuration, hardware profiles, report formats, calibration of the instrument, auto and manual tuning, source optimization, build acquisition methods, build acquisition batches, qualitative data processing, quantitative data analysis Νοεμβρίου 2004, Darmstadt, Germany. Παρουσιάσεις σε συνέδρια: 1. Second - order derivative spectrophotometric determination of naproxen in the presence of it's metabolite in human plasma.i. Panderi, M. Parissi-Poulou. XXVII Colloquium Spectroscopicum Internationale. York-United Kingdom, June 29th -July 4th Determination of clopamide and pindolol combination in tablets by HPLC. I. Panderi, P. Papadopoulos, M. Parissi-Poulou 7th Panhellenic Meeting of Pharmacists Athens-Greece, 11-13th June Partitioning behaviour of â-blocker type benzoxazinone derivatives in different chromatographic and octanol-water systems. A. Tsantili- Kakoulidou, I. Panderi, Ch. Angelopoulos, M. Kazanis, A. Vavayannis. Symposium on "Lipophilicity in Drug Research and Toxicology", Lausanne, Switzerland, March 21-25,

4 4. Method for the prediction of apparent partition coefficient from structure: I. Theoretical background. F. Csizmadia, F. Darvas, A. Tsantili-Kakoulidou, I. Panderi. Symposium on "Lipophilicity in Drug Research and Toxicology", Lausanne, Switzerland, March 21-25, Method for the prediction of apparent partition coefficient from structure: II. Test results. A. Tsantili-Kakoulidou, I. Panderi, F. Czizmadia, F. Darvas. Symposium on "Lipophilicity in Drug Research and Toxicology", Lausanne, Switzerland, March 21-25, Prediction of apparent partion coefficient using PrologD program. A. Tsantili- Kakoulidou, I. Panderi, Czizmadia F., Darvas F. 7th Panhellenic Sumposium of Pharmacochemistry, Athens-Greece, November Method for the prediction of distribution coefficients from structure. Comparison between predicted and experimental data for various drugs. A. Tsantili- Kakoulidou, I. Panderi, S. Piperaki, F. Csizmadia, F.Darvas. 6th European Congress of Biopharmaceutic and Pharmacokinetics, Athens, April 22-23, Prediction of distribution coefficients from structure. The influence of ion pair formation as reflected in experimental and calculated values. A. Tsantili-Kakoulidou, S. Piperaki, I. Panderi, F. Csizmadia, F.Darvas. 11th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships: Computer-Assisted Lead Finding and Optimisation. Lausanne, Switzerland, September 1-6, Comparative kinetic study on the degradation of prazepam by high-performance liquid chromatography and fourth-order derivative spectrophotometry. E. Archontaki, I. Panderi, E. Gikas, D. Kolovos, M. Parissi-Poulou. EuroAnalysis, Bologna, Italy, September 1-7, Determination of piroxicam and 5-OH-piroxicam in human plasma by derivative UV-Vis spectrophotometry. I. Panderi, A. Klopas, M. Parissi-Poulou.8th Panhellenic Meeting of Paharmacist, Athens-Greece, 5-7 October Lipophilicity assesment by means of chromatographic techniques and comparison with calculated logp values for a series of substituted coumarins with antioxidant activity. D. Vrakas, I. Panderi, A. Tsantili-Kakoulidou, D. Hajipavlou-Litina. 6th Conference in Advanced Medicinal Chemistry, Thessaloniki, Greece, May Partitioning behavior in octanol-water and reversed-phase chromatographic systems for a series of substituted coumarins with antioxidant activity. Prediction profiles for various calculation systems D. Vrakas, I. Panderi, A. Tsantili-Kakoulidou, D. Hadjipavlou-Litina. Lipophilicity in Drug Disposition (logp 2000). Lausanne Multivariate data analysis of the antioxidant activity of a series of substituted coumarins, D. Vrakas, I. Panderi, A. Tsantili-Kakoulidou, D. Hadjipavlou-Litina 13th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships, Rational Approaches to Drug Design, 27 August-1 September 2000, Düsseldorf Development of a fluorescence derivatization high performance liquid chromatographic method for the determination of valproic acid in human plasma. S. Rompotis, M. Parissi-Poulou, E. Gikas, I. Panderi 10th Panhellenic Meeting of Pharmacists, Athens-Greece, April Determination of the carboxylic acid metabolite of clopidogrel in human plasma by liquid chromatography mass spectrometry. A. Mitakos, I. Panderi. 3rd Aegean Analytical Chemistry Day, 27 September-2 October, Polychnitos-Mytilini

5 15. Determination of dexamethasone in animal blood using liquid chromatography electrospray-ionization mass spectrometry. I. Panderi, A. Gerakis, V. Zonaras, L. Athanasiou, M. Kazanis. 3rd International Conference Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, September 2003, Thessaloniki, Greece. 16. Development and validation of a liquid chromatographic/ electrospray ionization mass spectrometric method for the determination of benazepril, benazeprilat and hydrochlorothiazide in human plasma. A. Vonaparti, M. Kazanis, I. Panderi, 4rd International Conference Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, 2-6 October 2005, Heraklion-Crete, Greece. 17. Development and validation of a reversed-phase ion-pair liquid chromatography method for the determination of magnesium ascorbyl phosphate and melatonin in cosmetic creams. A. Varvaresou, E. Tsirivas, K. Iakovou, E. Gikas, Z. Papathomas, A. Vonaparti, I. Panderi. 4rd International Conference Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, 2-6 October 2005, Heraklion-Crete, Greece. 18. Direct analysis of hydrocortisone in horse urine by liquid chromatography ion trap mass spectrometry and liquid chromatography time of flight mass spectrometry. A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, C.G.Georgakopoulos. 5th International Conference Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, 30 September- 4 October 2007, Rio-Patra, Greece. 19. Development of an HPLC methodology for the determination of nateglinide with a coumarinic fluorescent reagent. D. Malli, E. Gikas, Κ. Daniilides, A. Vavayannis, M. Kazanis, I. Panderi. 13th Panhellenic Meeting of Paharmacist, Athens-Greece, May Direct Injection LC/ESI-TOF MS Horse Urine Analysis for the Quantification and Identification of Theobromine. Ariadni Vonaparti, Emmanuil Lyris, Irene Panderi, Costas G. Georgakopoulos. 13ο Panhellenic Sumposium of Pharmacochemistry, Athens-Greece, March New approaches in Doping control Analysis, Irene Panderi 8 th Panhellenic Meeting of Pharmacy students, 2 nd International Forum of young Doctors, Pharmacy students & young Pharmacists, Athens, Greece, 9-11 May (Invited speech) 22. Selective and rapid liquid chromatography/ positive-ion electrospray ionization mass spectrometry method for the quantification of methotrexate, folinic acid and folic acid in human serum. P. Koufopantelis, S. Georgakakou, A. Margeli, I. Panderi. 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF, 3-6 August 2008, Athens, Greece. 23. A graphitized carbon HPLC method for the quantification of paracetamol, chlorpheniramine and pseudoephedrine in pharmaceutical formulations. E. Kalogria, M. Koupparis, I. Panderi, 6th International Conference Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications,, Athens, Greece, 4-8 October Monitoring Tenoxicam photodegradation pathways by a specific HPLC method: Identification of new photodegradation products by mass spectrometry. A. Voulgari, I. Panderi, E. Antoniadou-Vyza, 6th International Conference Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications,, Athens, Greece, 4-8 October Doping control analysis of 3-methoxytyramine in horse urine by hydrophilic interaction liquid chromatography-quadrupole/time-of-flight mass spectrometry. A. Vonaparti, E. Lyris, I.Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos, 6th International 5

6 Conference Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, Athens, Greece, 4-8 October Direct injection analysis of salicylic acid in horse urine by rapid resolution liquid chromatography-quadrupole/time-of-flight mass spectrometry, A. Vonaparti, E. Lyris, I.Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos, 6th International Conference Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications,, Athens, Greece, 4-8 October A screening method for the simultaneous detection of multi-class prohibited substances in athlete s urine by LC/TOF-MS for doping control, A. Vonaparti, E. Lyris, Y.S. Angelis, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos, 6th International Conference Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications,, Athens, Greece, 4-8 October Hydrophilic interaction liquid chromatography /positive ion electrospray ionization mass spectrometry method for the quantification of perindopril and its main metabolite in human plasma. S. Georgakakou, M. Kazanis, I. Panderi, 6th International Conference Instrumental Methods of Analysis Modern Trends and Applications, Athens, Greece, 4-8 October ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 49 Δημοσιεύσεις, Citations=584 (self citations excluded), h-index=13, website: 1. Determination of captopril and captopril-hydrochlorothiazide in tablets by derivative UV spectrophotometry. I. Panderi, M. Parissi-Poulou. Int. J. Pharm., 86, , (IF ) 2. Determination of clopamide - pindolol combination in tablets by fourth-order derivative UV spectrophotometry. Ι. Panderi, M. Parissi-Poulou Int. J. Pharm., 99, , (IF ) 3. Simultaneous determination of clopamide-pindolol combination in tablets by zero-crossing derivative spectrophotometry. Panderi and M. Parissi-Poulou J. Pharm. and Biomed. Anal., 12(2), , (IF ) 4. Second-order derivative spectrophotometric determination of naproxen in the presence of it's metabolite in human plasma. I. Panderi and M. Parissi-Poulou. Analyst, 119, , (IF ) 5. Lipophilicity studies on a-blocker type Benzoxazinone derivatives in different Chromatographic and Octanol-Water systems. Panderi I., Tsantili-Kakoulidou A., Angelopoulos Ch., Kazanis M., A.Vavayannis Il Farmaco, 52, , Prediction of Distribution Coefficient from structure: 1. Estimation Method. Csizmadia, F., Darvas, F., Tsantili-Kakoulidou, A., Panderi I. J. Pharm. Sci. 86, , (IF ) 7. Prediction of Distribution Coefficient from structure: 2. Validation of PrologD, an Expert System. Tsantili-Kakoulidou, A., Panderi, I., Csizmadia, F., Darvas, F. J. Pharm. Sci., 86, , (IF ) 6

7 8. Prediction of Distribution Coefficients from sructure. The Influence of Ion Pair Formation as reflected in Experimental and Calculated Values. Tsantili-Kakoulidou A., Piperaki S., Panderi I., Ferenc Csizmadia and Ferenc Darvas. Quant. Struct.-Act. Relat. Journal,16, , (IF ) 9. Acidic Hydrolysis of Bromazepam studied by High-Performance Liquid Chromatography. Isolation and Identification of Degradation Products. I. Panteri, H. Archontaki, E. Gikas and M. Parissi-Poulou. J. Pharm. and Biomed. Analysis 17, , (IF ) 10. Kinetic Study on the Degradation of Prazepam in Acidic Aqueous Solutions by High Performance Liquid Chromatography and Fourth-Order Derivative. H. A. Archontaki, I. E. Panteri, E. E. Gikas, and M. Parissi-Poulou J. Pharm. Biomed. Anal.17, , (IF ) 11. Kinetics and Mechanism of Acidic Hydrolysis of Nordazepam studied by High- Performance Liquid Chromatography and Fourth-Order Derivative Ultraviolet Spectrophotometry. H. A. Archontaki, E. Ε. Gikas, I. E. Panteri and P. Ovezikoglou Int. J. Pharmaceutics, 167, 69-81, (IF ) 12. Determination of piroxicam and 5-hydroxypiroxicam in human plasma by zerocrossing first derivative spectrophotometry. Klopas A., Panderi I., and M. Parissi- Poulou. J. Pharm. Biomed. Anal. 17, , (IF ) 13. Kinetic investigation on the degradation of lorazepam in acidic aqueous solution by high-performance liquid chromatography. I. Panderi, H.Archontaki, E.Gikas, and M. Parissi-Poulou. J. Liq. Chromatogr., 21(12), , (IF ) 14. Prediction of Distribution Coefficients from structure. Comparison of calculated and experimental data for various drugs. Tsantili-Kakoulidou A., Panderi I., Piperaki S., Csizmadia F., and Darvas F. Eur. J. Drug Metab. and Pharm., 24(3), , Kinetic investigation on the degradation of lorazepam by a zero-crossing firstorder derivative UV-spectrophotometric technique. H. A. Archontaki, K. Atamian, I. E. Panderi and E. Ε. Gikas. Ταlanta, 48, , (IF ) 16. Determination of hyoscine n-butyl bromide, lidocaine hydrochloride and paracetamol in injection forms using solid-phase extraction, high-performance liquid chromatography and UV-Vis spectrophotometry M. Parissi-Poulou, I. Panderi J. Liq. Chromatogr. 22(7), , (IF 2010 =0.998) 17. Simultaneous determination of benazepril hydrochloride and hydrochlorothiazide in tablets by second-order derivative spectrophotometry. I. Panderi, J. Pharm. Biomed. Anal. 21, , 1999 (IF ) 18. Determination of benazepril hydrochloride and hydrochlorothiazide in tablets by micro-bore high-performance liquid chromatography. I. Panderi and M. Parissi- Poulou, J. Pharm. Biomed. Anal. 21, , (IF ) 7

8 19. Kinetics of the acidic and enzymatic hydrolysis of benazepril hydrochloride studied by LC. M. Gana, I. Panderi, M. Parissi-Poulou, and A. Tsantili-Kakoulidou J. Pharm. Biomed. Anal. 27, , (IF ) 20. Development and validation of a reversed-phase HPLC method for the determination of pindolol and clopamide in tablets. P. Papadopoulos, M. Parissi- Poulou and I. Panderi, J. Liq. Chromatogr. & Relat. Technol. 25, , (IF 2010 =0.998) 21. A new Fluorogenic Reagent for labeling carboxylic acids in HPLC, E. Gikas, M. Derventi, I. Panderi, A. Vavayannis, M. Kazanis and M. Parissi-Poulou, J. Liq. Chromatogr. & Relat. Technol. 25(3), , (IF 2010 =0.998) 22. Determination of Valproic Acid in Human Plasma by HPLC with Fluorescence detection. S. Rompotis, M. Parissi-Poulou, E. Gikas, M. Kazanis, A. Vavayannis, and I. Panderi J. Liq. Chromatogr. 25(18), , (IF 2010 =0.998) 23. A validated high-performance liquid chromatographic method for the determination of clopidogrel in pharmaceutical preparations, A. Mitakos and I. Panderi, J. Pharm. Biomed. Anal. 28(3-4), , (IF ) 24. Determination of the carboxylic acid metabolite of clopidogrel in human plasma by liquid chromatography electrospray ionization mass spectrometry, A. Mitakos, I. Panderi Anal. Chim. Acta, 505(1), , (IF 2010 =3.737) 25. Development and validation of a liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometric method for the determination of dexamethasone in sheep plasma. I. Panderi, A. Gerakis, V. Zonaras, L. Athanasiou, M. Kazanis., Anal. Chim. Acta, 504(2), , (IF 2010 =3.737) 26. Development and validation of a high-performance liquid chromatographic method for the determination of buspirone in pharmaceutical preparations. M. Zaxariou, I. Panderi J. Pharm. Biomed. Anal., 35(1), 41-50, (IF 2010 =2.453) 27. Α Validated liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the determination of mirtazapine and demethylmirtazapine in human plasma: application to a pharmacokinetic study. C. Pistos, M. Koutsopoulou, I. Panderi Anal. Chim. Acta 514 (1), 15-26, (IF 2010 =3.737) 28. Liquid chromatography-positive ion electrospray mass spectrometry method for the quantification of citalopram in human plasma. C. Pistos, J. Atta-Politou, I. Panderi J. Chromatogr. B., 810 (2), , (IF 2010 =2.777) 29. In Vitro Percutaneous Absorption of Pine Bark Extract (Pycnogenol) in Human Skin. V. Sarikaki., M. Rallis, H. Tonojo, I. Panteri, Y. Dotsikas, Y.L. Loukas, G. Papaioannou, C. Demetzos, S. Weber, H. Moini, H.I. Maibach, and L. Packer J. Toxicology, Cutaneous and Occular Toxicology, 23 (3), , Investigation of the relationships between logp and various chromatographic indices for a series of substituted coumarins. Evaluation of their similarity/dissimilarity using multivariate statistics. D. Vrakas, I. Panderi, D. Hadjipavlou-Litina, A.Tsantili- Kakoulidou Quant. Struct.-Act. Relat. Journal. 24 (2), , (IF 2010 =3.027) 31. Development and validation of a liquid chromatographic/electrospray ionization mass spectrometric method for the quantitation of prazepam and its main 8

9 metabolites in human plasma P. Valavani, J. Atta-Politou, I. Panderi J. Mass Spectrom. 40(4), , (IF 2010 =3.411) 32. Liquid chromatographic tandem mass spectrometric determination of trandolapril in human plasma. C. Pistos, M. Koutsopoulou, I. Panderi, Anal. Chim. Acta, 540 (2), , (IF 2010 =3.737) 33. Improved liquid chromatographic tandem mass spectrometric determination and pharmacokinetic study of glimepiride in human plasma. C. Pistos, M. Koutsopoulou, I. Panderi Biomedical Chromatography. 19 (5), , (IF 2010 =1.639) 34. Development and validation of a liquid chromatographic/ electrospray ionization mass spectrometric method for the determination of benazepril, benazeprilat and hydrochlorothiazide in human plasma. Vonaparti A., Kazanis M., Panderi I. J. Mass Spectrometry 41, , (IF 2010 =3.411) 35. Development and validation of a reversed-phase ion-pair liquid chromatography method for the determination of magnesium ascorbyl phosphate and melatonin in cosmetic creams. A. Varvaresou, E. Tsirivas, K. Iakovou, E. Gikas, Z. Papathomas, A. Vonaparti, I. Panderi. Anal. Chim. Acta, , , (IF 2010 =3.757) 36. Ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the determination of lercanidipine in human plasma. M. Kalovidouris, S. Michalea, N. Robola, M. Koutsopoulou, I. Panderi, Rapid. Commun. Mass Spectrom. 20(19), , (IF 2010 =2.695) 37. Development and validation of a reversed phase ion-pair high-performance liquid chromatographic method for the determination of risedronate in pharmaceutical preparations. D. Kyriakides, I. Panderi, Anal. Chim. Acta, 584(1) (IF 2010 =3.757) 38. Determination of nateglinide in human plasma by high-performance liquid chromatography with pre-column derivatization using a coumarin-type fluorescent reagent. D. Malli, E. Gikas, A. Vavayannis, M. Kazanis, Κ. Daniilides, I. Panderi. Anal. Chim. Acta 599 (1) (IF 2010 =3.757) 39. Preventative doping control analysis: liquid and gas chromatography time-offlight mass spectrometry for detection of designer steroids. C. Georgakopoulos, A. Vonaparti, M. Stamou, P. Kiousi, E. Lyris, Y. Angelis, G. Tsoupras, B. Wuest, M. Nielen, I. Panderi, M. Koupparis, Rapid Commun. Mass Spectrom. 21, 2007, 1 8. (IF 2010 =2.695) 40. Selective and rapid liquid chromatography/negative-ion electrospray ionization mass spectrometry method for the quantification of valacyclovir and its metabolite in human plasma. Kasiari M., Gikas E., Georgakakou S., Kazanis, Panderi I., J. Chromatogr. B, 864 (1-2), 78-86, (IF 2010 =2.777) 41. An Improved Narrow-Bore LC Method for Quantification of Alfuzosin in Pharmaceutical Formulations. Aerakis N., Vonaparti A., Panderi I., Chromatographia, 67 (9-10), , (IF 2010 =1.098) 9

10 42. Direct injection LC/ESI-MS horse urine analysis for the quantification and identification of threshold substances for doping control. I. Determination of hydrocortisone. Vonaparti A., Lyris E., Panderi I., Koupparis M., Georgakopoulos C., J. Mass Spectrom., 43, , (IF 2010 =3.757) 43. Direct injection liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometric horse urine analysis for the quantification and confirmation of threshold substances for doping control. II. Determination of theobromine. A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos Rapid Commun. Mass Spectrom. 23, , (IF 2010 =2.695) 44 Direct injection horse urine analysis for the quantification and confirmation of threshold substances for doping control. III Determination of salicylic acid by liquid chromatography time-of-flight mass spectrometry. A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos Anal. Bioanal. Chem. 395, , 2009 (IF 2010 =3.480) 45. Direct injection liquid chromatography/positive ion electrospray ionization mass spectrometric quantification of methotrexate, folinic acid, folic acid and ondansetron in human serum. Koufopantelis P., Georgakakou S., Kazanis M., Giaginis C., Margeli A., Papargiri S., Panderi I., J. Chromatogr. B, 877(30), , 2009 (IF 2010 =2.777) 46. Direct injection horse-urine analysis for the quantification and confirmation of threshold substances for doping control. IV. Determination of 3-methoxytyramine by hydrophilic interaction liquid chromatography/ quadrapole time-of-flight mass spectrometry, A. Vonaparti, E. Lyris, I. Panderi, M. Koupparis, C. Georgakopoulos, Drug Test. Analysis 1, , Hydrophilic interaction liquid chromatography /positive ion electrospray ionization mass spectrometry method for the quantification of perindopril and its main metabolite in human plasma, S. Georgakakou, M. Kazanis, I. Panderi, Anal. Bioanal. Chem 397(6): , 2010 (IF 2010 =3.480) 48. A Porous Graphitized Carbon HPLC Method For The Quantification Of Paracetamol, Pseudoephedrine And Chlorpheniramine In Pharmaceutical Formulations. Kalogria E., Koupparis M., Panderi I., J. AOAC Int., 93(4) , 2010 (IF=1.122) 49. Preventive doping control screening analysis of prohibited substances in human urine using rapid resolution liquid chromatography / high resolution time of flight mass spectrometry, Vonaparti A., Lyris E., Angelis Y.S., Panderi I., Koupparis M., Tsantili- Kakoulidou A., Peters R.J.B., Nielen M.W.F., Georgakopoulos C. Rapid Commun. Mass Spectrom. 24 (11), (IF 2010 =2.695) 10

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοσμητολογίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοσμητολογίας Δρ Βαρβαρέσου Αθανασία Φαρμακοποιός Tel: +30 2105385640 Fax: +30 2105385861 Email: avarvares@teiath.gr varvaresou@pharm.uoa.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοσμητολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Μ. Πίστος Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Μ. Πίστος Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνος Μ. Πίστος Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος Λαζαράδων 12-14, 113 63 Αθήνα Ελλάδα Τηλ. +30 6977409800 (κινητό) e-mail : cpistos@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. / Τόπος Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ - ΔΡΑΣΗ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ - ΔΡΑΣΗ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Αναλυτικής Χημείας ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α.Π.Θ. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ - ΔΡΑΣΗ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Καθηγητής Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ - ΔΡΑΣΗ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ - ΔΡΑΣΗ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Καθηγητή Αναλυτικής Χημείας ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α.Π.Θ. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ - ΔΡΑΣΗ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 Καθηγητής Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λαμπροπούλου Όνομα: Δημητρούλα Όνομα Πατρός: Αλέξανδρος Όνομα Μητρός: Αναστασία Ημερομηνία Γέννησης: 17 Απριλίου 1974 Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό επικ. καθηγήτριας Αικατερίνης Μαρκοπούλου

Βιογραφικό επικ. καθηγήτριας Αικατερίνης Μαρκοπούλου Βιογραφικό επικ. καθηγήτριας Αικατερίνης Μαρκοπούλου Υπεύθυνη Εργαστηρίου Φαρμακευτικής Ανάλυσης Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Τμήματος Φαρμακευτικής Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 2012 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τόπος και έτος γέννησης: Μόσχα, Ρωσία, 1954. Οικογενειακή Κατάσταση: έγγαμος με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1996-2000 2002 ii NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS DEPARTMENT OF CHEMISTRY RESEARCH ACTIVITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2001-2005 2006 ii NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS DEPARTMENT OF CHEMISTRY RESEARCH ACTIVITY

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Θεοπίστη Λυμπεροπούλου Δρ Χημικός

Βιογραφικό Σημείωμα Θεοπίστη Λυμπεροπούλου Δρ Χημικός Βιογραφικό Σημείωμα Θεοπίστη Λυμπεροπούλου Δρ Χημικός Προσωπικά δεδομένα Υπηκοότητα: Ελληνική Ημ/νία Γέννησης: 14 Μαΐου, 1962 Δ/νση: Ρόδων 1, 14572 Δροσιά Τηλέφωνα: +30 2108134594, +30 2107723073, κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2011 2012 ii NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS DEPARTMENT OF CHEMISTRY RESEARCH ACTIVITY

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία & Τόπος Γέννησης : Διεύθυνση Κατοικίας : e-mail: 22 Οκτωβρίου 1978 Αθήνα Aργυροκάστρου 24Γ Βριλήσσια ΤΚ 15235 Αττική

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont.

1.2. Πρόγραμμα Περιβάλλοντος (Environment and Climate), EE proj. Cont. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα : Ευθυμία Επώνυμο: Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: 29 Μαίου, 1948, Γεωργιανή Καβάλας Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εργαστήριο Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος, ένα παιδί Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας : Tομέας Φυσικοχημείας 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλέφωνο : 2810-393292 Φαξ : 2810-393601

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗMΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ.Ε.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΧΕΛΑ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Όνομα :ΙΩΑΝΝΗΣ Όνομα πατρός :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Όνομα μητρός :ΠΑΓΩΝΑ Ημερομηνία γέννησης :14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 0 P age 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Δεκέμβριος 2008

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Δεκέμβριος 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σταύρος Λαλάς Δεκέμβριος 2008 Ι. Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Περιεχόμενα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Περιεχόμενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σταύρος Λαλάς Περιεχόμενα Ι. Προσωπικά Στοιχεία ΙΙ. Τίτλοι και Σπουδές ΙΙΙ. Ερευνητική Εμπειρία-Προγράμματα ΙV. Εκπαιδευτική Εμπειρία 1. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι.) 2. Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα. Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα. Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ του Λέκτορα Μάριου Ματαράγκα Υποψηφίου Για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός 'Ελεγχος Τροφίμων» Αθήνα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανάσιος Σ. Στασινάκης Ηµεροµηνία Γεννήσεως : 11/11/1975 Τόπος Γεννήσεως : Καλαµάτα ιεύθυνση εργασίας : Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα. Τηλ. Εργασίας: 24410-76454,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Παρούσα θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ανωτάτη Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ανωτάτη Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επίθετο : ΚΕΦΑΛΑΣ Ονομα : Παναγιώτης Τόπος γέννησης : Μυτιλήνη Λέσβου Ημερομηνία γέννησης : 15/12/1960 Διεύθυνση : Σωζοπόλεως 14-16, Αθήνα 10446 Χαλέπας 6Α, Χανιά 73133 Ανωτάτη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Αύγουστος 2015) Σταύρος Λαλάς

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Αύγουστος 2015) Σταύρος Λαλάς Σταύρος Λαλάς ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Αύγουστος 2015) Ι. Προσωπικά Στοιχεία Παρούσα θέση: Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή. Επίκουρη Καθηγήτρια. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α ΤΕΙ Λάρισας

Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή. Επίκουρη Καθηγήτρια. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α ΤΕΙ Λάρισας Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 0 P age 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ιωάννης ΜΠΡΑΤΣΟΣ Διεύθυνση: Ανδρεάδου 61-63, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης 11145, Κ. Πατήσια Νανοτεχνολογίας, Αθήνα, Ελλάδα ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 15310, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ.: +30 211 0191685 +30 210 6503611

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας:

Βιογραφικό Σημείωμα. Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας: Μαρία Ηρακλή Δρ. Χημικός 29 Ιανουαρίου 1973, Θεσσαλονίκη Έγγαμη με τρία παιδιά ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΑΚΟΥ Καθηγήτρια MAIΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΑΚΟΥ Καθηγήτρια MAIΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΑΚΟΥ Καθηγήτρια MAIΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΟΦΙΑ Δ. ΜΗΤΑΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-04-1958 Πειραιάς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη Δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα