ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: ΒΙΞΟΩΚΑ-ΓΙΛ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής Α Α: ΒΙΞΟΩΚΑ-ΓΙΛ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: ,198,126 Φαξ: Νίκαια : 19/3/2014 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την Μελέτης που αφορά στο έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» της οποίας υποέργο είναι η «Οριστική µελέτη βελτίωσης µικροκλίµατος και εξοικονόµησης ενέργειας στην Πλατεία 25 ης Μαρτίου» του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α «Οριστική Μελέτη βελτίωσης µικροκλίµατος της Πλατείας 25 ης Μαρτίου» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014 και έως του ποσού των ,55 ( έκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών) συµπ/νου Φ.Π.Α. 23%». Ο ήµος Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, προκειµένου για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ενδιαφέρεται για την Aνάθεση της Μελέτης που αφορά το έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ , ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», µε την µε αρ. πρωτ. 13/04-05/120/2/ Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, περί (1 ης Τροποποίησης της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε Κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» ) και η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο της Περιφερειακής Ανάπτυξης στο σύνολό της,της οποίας υποέργο είναι η «Οριστική µελέτη βελτίωσης µικροκλίµατος και εξοικονόµηση ενέργειας στην Πλατεία 25 ης Μαρτίου» του ήµου Σελίδα 1 από 45

2 Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού ,55 ( έκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α «Οριστική Μελέτη βελτίωσης µικροκλίµατος της Πλατείας 25 ης Μαρτίου» του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου, οικονοµικού έτους 2014, για τον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του, σύµφωνα µε τη µε αρ. 251/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί «Εγκρίσεως του Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη µε αριθ. 7/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη περί «1 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη µε αρ. 52/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί «Εγκρίσεως 2 ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη», τη µε αριθ. 233/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσµευσης πίστωσης ύψους ποσού ,55 ( έκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών) σε βάρος του ως άνω κωδικού, η οποία εγκρίθηκε µε τη µε αριθ. 106/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού ,55 ( έκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών) (συµπ/νου ΦΠΑ 23%), για την Aνάθεση της Μελέτης που αφορά το έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» της οποίας υποέργο είναι η «Οριστική µελέτη βελτίωσης µικροκλίµατος και εξοικονόµηση ενέργειας στην Πλατεία 25 ης Μαρτίου» του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σε βάρος του Κ.Α «Οριστική Μελέτη βελτίωσης µικροκλίµατος της Πλατείας 25 ης Μαρτίου», του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2014», η οποία αναρτήθηκε στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α:BΙΞΟΩΚΑ-Ρ9Λ καθώς και στην ιστοσελίδα µε Μοναδικό Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α ΑΜ): 14REQ και τη µε αρ. 1/2014 Τεχνική Μελέτη του Τµήµατος Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σύµφωνα µε την οποία θα γίνει η εκπόνηση των παρακάτω οριστικών µελετών εφαρµογής σε µελετητές µε Α ή Β Τάξη Πτυχίου για : Eιδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (Κατηγορία 07) Μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές (Κατηγορία 09) Σελίδα 2 από 45

3 Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου(κατηγορία 25). Η προεκτιµώµενη αµοιβή Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, ανέρχεται στο ποσό των 4.221,59 συν του ΦΠΑ (23% * 4.221,59 = 970,97 ) ήτοι συνολικά 5.192,56 (συµπεριλαµβάνεται αµοιβή σύνταξης τευχών δηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ). Η προεκτιµώµενη αµοιβή Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, ανέρχεται στο ποσό των 4.221,59 συν του ΦΠΑ (23% * 4.221,59 = 970,97 ) ήτοι συνολικά 5.192,56 (συµπεριλαµβάνεται αµοιβή σύνταξης τευχών δηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ). Η προεκτιµώµενη αµοιβή Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, ανέρχεται στο ποσό των 4.158,08 συν του ΦΠΑ (23% * 4.158,08 = 965,35 ) ήτοι συνολικά 5.114,43 (συµπεριλαµβάνεται αµοιβή σύνταξης τευχών δηµοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ). Το αντικείµενο της µελέτης είναι οι οριστικές µελέτες για την υλοποίηση παρεµβάσεων µε στόχο τη βελτίωση του µικροκλίµατος στην πλατεία 25 η ς Μαρτίου στη Νίκαια, αλλά και αντικατάσταση των λαµπτήρων, µε νέους λαµπτήρες ενεργειακά αποδοτικούς µε ισοδύναµο φωτιστικό αποτέλεσµα τόσο στην πλατεία όσο και σε συγκεκριµένους οδούς του ήµου. Πρόκειται για Ειδική Αρχιτεκτονική, Η/Μ και Φυτοτεχνική Μελέτη, που αφορούν στην ήδη εγκεκριµένη προµελέτη του Σχεδίου Υλοποίησης (ΣΧΥ) της Πράξης. Η εργασία σχετικά µε την Aνάθεση της Μελέτης που αφορά το έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» της οποίας υποέργο είναι η «Οριστική µελέτη βελτίωσης µικροκλίµατος και εξοικονόµηση ενέργειας στην Πλατεία 25 ης Μαρτίου» του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, για την κάλυψη των αναγκών του Τµήµατος Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη και θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του Π..28/80 (ΦΕΚ 11 Α / ) περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α., και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρου 8, παρ. 4 της υπ αριθµ. οικ. Φ.Α/9.2/οικ (ΦΕΚ 2604/Τ.Β / ) Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων. Η κάθε οικονοµική προσφορά θα υποβάλλεται ενιαία από συµπράττοντες µελετητές των αντίστοιχων κατηγοριών µελετών και θα αφορά το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού ποσού των αµοιβών της αρ. 1/2014 Τεχνικής Μελέτης του Τµήµατος Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Σελίδα 3 από 45

4 Επί της καθαρής τιµολογιακής αξίας πραγµατοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 8% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του N.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον µειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ήµο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η εργασία σχετικά µε την Aνάθεση της Μελέτης που αφορά το έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» της οποίας υποέργο είναι η «Οριστική µελέτη βελτίωσης µικροκλίµατος και εξοικονόµηση ενέργειας στην Πλατεία 25 ης Μαρτίου» του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, θα έχει διάρκεια δύο (2) µήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η πληρωµή της αξίας της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπως αυτή ορίστηκε σύµφωνα µε την υπ αριθ. 3/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και τη µε αρ. 18/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Παρακαλούµε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως καταθέσετε τις προσφορές σας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στο Κεντρικό ηµοτικό Κατάστηµα οδός Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια, στην Αίθουσα ηµοτικού Συµβουλίου (1 ος όροφος Παλαιού ηµαρχείου) στην συνεδρίαση της Oικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, την 3/4/2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει και το άνοιγµα των προσφορών, σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" µε κεφαλαία γράµµατα. β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα γ.τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανακοίνωση σχετικά µε την Aνάθεση της Μελέτης που αφορά το έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» της οποίας υποέργο είναι η «Οριστική µελέτη βελτίωσης µικροκλίµατος και εξοικονόµηση ενέργειας στην Πλατεία 25 ης Μαρτίου» του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη». Επισηµαίνεται ότι η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραµµένη και σφραγισµένη. Οι προσφέροντες υποχρεούνται µε την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισµένο φάκελο όπισθεν εκεί που Σελίδα 4 από 45

5 εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «ικαιολογητικά συµµετοχής», στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 209 του ηµοτικό Κώδικα η σύµπραξη µελετητών που θα αναλάβει την Μελέτη θα πρέπει να διαθέτει Μελετητικό Πτυχίο στις κάτωθι κατηγορίες: 1. Α ή Β τάξης στην κατηγορία 07- Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες ( ιαµόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µνηµείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών και τοπίου) 2. Α ή Β τάξης στην κατηγορία 09 Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές- Ηλεκτρονικές 3. Α ή Β τάξης στην κατηγορία 25 Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 2. Η σύµπραξη των µελετητών θα υποβάλλει για κάθε έναν από τους συµµετέχοντες µελετητές, µε µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφορά της τα παρακάτω: Α. Επικυρωµένο αντίγραφο του µελετητικού πτυχίου του κάθε µελετητή Β. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 του κάθε Μελετητή µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, για την ισχύ του πτυχίου του, την αποδοχή της συµµετοχής του στη σύµπραξη για την συγκεκριµένη µελέτη και τον ορισµό του κοινού εκπροσώπου της σύµπραξης. Γ. Βιογραφικό σηµείωµα του κάθε µελετητή.. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 του κάθε Μελετητή µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς oι συµµετέχοντες: (α) δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου για τους εξής λόγους: εν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π 60/2007 και συγκεκριµένα εάν σε βάρος υποψηφίων έχει εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: i. σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της , σελ.1). Σελίδα 5 από 45

6 ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2). iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48). iv. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π 60/ ΦΕΚ64Α). v. όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. vi. για όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. vii. όσοι καταδικάσθηκαν µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους. viii. όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί αποδεδειγµένα µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές. ix. όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. x. όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. Σελίδα 6 από 45

7 xi. όσοι είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του Π 60/2007 ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών. οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει έστω και για ένα µέλος της ένωσης. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής που έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. εν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους προς τις Υπηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα. (β) Θα συντάξουν την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. (γ) Παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησής της. (δ) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών. Η µη προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισµό από τον διαγωνισµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές της Aνάθεσης της Μελέτης που αφορά το έργο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» της οποίας υποέργο είναι η «Οριστική µελέτη βελτίωσης µικροκλίµατος και εξοικονόµηση ενέργειας στην Πλατεία 25 ης Μαρτίου» του ήµου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, θα παραλαµβάνονται από τους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Σελίδα 7 από 45

8 Υπηρεσιών του ήµου (Π. ΤΣΑΛ ΑΡΗ 10) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η παρούσα ανακοίνωση και η Τεχνική περιγραφή να αναρτηθούν αµελλητί στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου (www.nikaia-rentis.gov.gr), από την επόµενη ηµέρα της υπογραφής της για διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών, µε ευθύνη της προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΝΤΑΣ Σ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: Η ΑΡ. 1/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Σελίδα 8 από 45

9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 25 Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 100% από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,26 (άνευ ΦΠΑ) ή ,55 (µε ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α.Μ. 1/2014 Σελίδα 9 από 45

10 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 2014 ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο της Σύµβασης. Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τον καθορισµό των όρων και των υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων µερών για την εκπόνηση των µελετών για την υλοποίηση παρεµβάσεων µε στόχο τη βελτίωση του µικροκλίµατος και την εξοικονόµηση ενέργειας στην πλατεία 25ης Μαρτίου στη Νίκαια στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγµένης πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των ανατεθεισών Μελετών θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη που είναι και η ιευθύνουσα Υπηρεσία. Αυτή στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό που θα ορίσει, θα παρακολουθεί συστηµατικά και θα ελέγχει την εφαρµογή της Σύµβασης και των Συµβατικών Υποχρεώσεων του κάθε Μελετητή. Η πράξη χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στον Άξονα Προτεραιότητας "03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης" του Ε.Π. "Αττική" µε κωδικό ΟΠΣ Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους. Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση συνδροµής για την τόνωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη µείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών µέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρµογής των περιφερειακών οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης της µετατροπής των βιοµηχανικών περιφερειών που παρακµάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και µέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, της δηµιουργίας και της διατήρησης βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιµης ανάπτυξης. ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείµενο και στοιχεία της µελέτης. Το αντικείµενο της µελέτης είναι η οριστική µελέτη για την υλοποίηση παρεµβάσεων µε στόχο τη βελτίωση του µικροκλίµατος και την εξοικονόµηση ενέργειας στην πλατεία 25ης Μαρτίου στη Νίκαια. Οι παρεµβάσεις στην πλατεία αφορούν την προµήθεια και εγκατάσταση λαµπτήρων για το φωτισµό της πλατείας που αναµένεται να οδηγήσουν σε µείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για φωτισµό κατά περίπου 40%, ενώ τα έργα βελτίωσης του µικροκλίµατος αναµένεται να οδηγήσουν σε µείωση της θερµοκρασίας στην περιοχή της πλατείας κατά 6οC, σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη στα γειτονικά κτήρια κατά 33% και σε απορρόφηση 66,80 τόνων CO2 ετησίως. Σελίδα 10 από 45

11 Το περιεχόµενο των επιµέρους µελετών είναι: 1. Ειδική Αρχιτεκτονική µελέτη Αφορά το σύνολο των παρεµβάσεων που έχουν αρχιτεκτονικό αντικείµενο (πχ. διαµόρφωση των χώρων, επιλογή ψυχρών υλικών). Θα περιλαµβάνει τεχνική έκθεση, υπολογισµούς, σχέδια, αναλυτικές προµετρήσεις και σύνταξη των σχετικών τευχών δηµοπράτησης. Πιο συγκεκριµένα: Τεχνική έκθεση Η τεχνική έκθεση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, την επιλογή των περαµέτρων σχεδιασµού, της τεχνική περιγραφή των προτεινόµενων παρεµβάσεων, την τεκµηρίωση µέσω υπολογισµών της βιοκλιµατικής βελτίωσης της πλατείας, την τεχνική περιγραφή των βασικών κατασκευαστικών λεπτοµερειών. Επίσης, θα περιλαµβάνει και φωτογραφίες του χώρου. Τέλος θα περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Υπολογισµοί Θα δοθούν όλοι οι απαραίτητοι υπολογισµοί των παραµέτρων που επηρεάζουν το µικροκλίµα του χώρου (π.χ. µοντέλο ανέµου, θερµοκρασία και σκίαση χώρου καθ όλη τη διάρκεια του έτους) Σχέδια Τα ελάχιστα παραδοτέα σχέδια είναι τα παρακάτω: Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης* (κλίµακα 1:200) Γενική διάταξη προτεινόµενων έργων (κλίµακα 1:200) Τοµές (τουλάχιστον 2) (κλίµακα 1:200) Σχέδια κατασκευαστικών λεπτοµερειών (κλίµακα από 1:10 έως 1:50) Τρισδιάστατη απεικόνιση των προτεινόµενων έργων *Το τοπογραφικό του οικοπέδου µε τις υψοµετρικές καµπύλες θα δοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Αναλυτικές προµετρήσεις Θα δοθούν όλες οι απαραίτητες αναλυτικές προµετρήσεις. Τεύχη ηµοπράτησης Θα περιλαµβάνουν: ιακήρυξη Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιασγραφές Τιµολόγιο Προµετρήσεις - Προϋπολογισµός Σελίδα 11 από 45

12 Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 2. Η/Μ Μελέτη Η ηλεκτροµηχανολογική οριστική µελέτη θα παρουσιάζει αναλυτικά τα συστήµατα τα οποία τροποποιούνται και υλοποιούνται µε τις παρεµβάσεις. Θα περιλαµβάνει σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές και σύνταξη των σχετικών τευχών δηµοπράτησης κατά περίπτωση για τα κάτωθι: Αντικατάσταση των λαµπτήρων, µε νέους λαµπτήρες ατµών µεταλλικών αλογονιδίων κεραµικού καυστήρα ισοδύναµου φωτιστικού αποτελέσµατος, επί των φωτιστικών οδοφωτισµού στις οδούς που αναφέρονται στον Φάκελο Έργου. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωµάτων στην πλατεία Υλοποίηση κατασκευών µε στοιχεία νερού Συγκεκριµένα θα δοθούν: Α) Τεχνική έκθεση και τεχνικές προδιαγραφές καθώς και Τεύχη δηµοπράτησης για την αντικατάσταση των λαµπτήρων πλατείας και των ως άνω αναφερόµενων οδών. Β) Ηλεκτρολογική µελέτη, υπολογισµοί, τεχνική έκθεση, σχέδιο ηλεκτρολογικού πίνακα, οριζοντιογραφία σε κατάλληλη κλίµακα µε την όδευση των καλωδίων, προµετρήσεις και τεύχη δηµοπράτησης για την τροφοδοσία των νέων φωτιστικών σωµάτων που θα τοποθετηθούν στην πλατεία. Γ) Ηλεκτρολογική µελέτη, υπολογισµοί, ηλεκτρολογικό σχέδιο πίνακα, υδραυλικό διάγραµµα του αντλητικού/ών κυκλωµάτων (αν τοποθετηθεί), οριζοντιογραφία σε κατάλληλη κλίµακα των υδραυλικών έργων, τεχνική έκθεση,προµετρήσεις και τεύχη δηµοπράτησης για τα αντλητικά συγκροτήµατα των στοιχείων νερού που θα τοποθετηθούν στην πλατεία. 3. Φυτοτεχνική Μελέτη Αφορά την εκπόνηση της φυτοτεχνικής µελέτης για την αύξηση του χώρου πρασίνου της πλατείας. Τα ελάχιστα παραδοτέα της µελέτης είναι: Τεχνική Περιγραφή Σχέδια Αναλυτικές προµετρήσεις Προϋπολογισµός Τεχνική έκθεση Η τεχνική έκθεση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον την τεχνική περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, την τεχνική περιγραφή των προτεινόµενων φυτεύσεων και του αρδευτικού συστήµατος καθώς επίσης και τεχνική περιγραφή των εργασιών συντήρησης των φυτών. Επίσης θα περιλαµβάνει όλους τους απαραίτητους υπολογισµούς. Τέλος, θα περιλαµβάνει και φωτογραφίες του χώρου. Σχέδια Τα ελάχιστα παραδοτέα σχέδια είναι τα παρακάτω: Σελίδα 12 από 45

13 Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης µε αποτύπωση των υφιστάµενων φυτών* (κλίµακα 1:200) Γενική διάταξη προτεινόµενων έργων φύτευσης (κλίµακα 1:200) Γενική διάταξη προτεινόµενων έργων άρδευσης (κλίµακα 1:200) Τοµές (τουλάχιστον 2) (κλίµακα 1:200) Σχέδια κατασκευαστικών λεπτοµερειών (κλίµακα από 1:10 έως 1:50) *Το τοπογραφικό του οικοπέδου µε τις υψοµετρικές καµπύλες θα δοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου Αναλυτικές προµετρήσεις Θα δοθούν όλες οι απαραίτητες αναλυτικές προµετρήσεις. Τεύχη ηµοπράτησης Θα περιλαµβάνουν: ιακήρυξη Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιασγραφές Τιµολόγιο Προµετρήσεις - Προϋπολογισµός Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΑΡΘΡΟ 3: Ισχύουσες ιατάξεις. Για την εκτέλεση των όρων της Σύµβασης και την Σύνταξη της Μελέτης ισχύουν οι κάτωθι διατάξεις: 1. Ο Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114), «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.3536/07 (Φ.Ε.Κ. Α 42/07). 2. Το άρθρο 72, παρ. δ του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 3. Ο N.3316/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 42/05), «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 4. Οι διατάξεις του Ν.716/77 (Φ.Ε.Κ. Α 295) «περί µητρώου µελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών». 5. Το Π.. 798/1978 (Φ.Ε.Κ. Α 185') «Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου». 6. Το Π.. 696/74 (Φ.Ε.Κ. Α 301) «Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών 'Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Π.. 515/ Η Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΜΕ Ι 17Γ/01/34/Φ.Ν 439.6/ΕΓΚ./8/ µε θέµα : Aναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2013 Σελίδα 13 από 45

14 8. Η Εγκύκλιος 22, Αρ.Πρωτ.Υπηρ. 17α/07/91/Φ.8 ΓΕΝ, αποδοχή της αριθµ. 312/2005 γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 9. Η παρούσα µελέτη και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. ΑΡΘΡΟ 4: Αµοιβή της Μελέτης-Τρόπος πληρωµής. Η αµοιβή της µελέτης, καθορίζεται στο συνολικό ποσό των ,26 χωρίς την αναλογούσα δαπάνη ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε ποσό 2.898,29 και βαρύνει τον Εργοδότη. Ειδικότερα για κάθε κατηγορία µελέτης αντιστοιχεί: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες ( ιαµόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µνηµείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών και τοπίου) Κατηγορία 07 Μηχανολογικές- Ηλεκτρολογικές- Ηλεκτρονικές Κατηγορία 09 Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου Κατηγορία 25 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ,26 Φ.Π.Α. 23% 2.898,29 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ME Φ.Π.Α ,55 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% ( ) 4.221, , , , , ,45 Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του Μελετητή για την εν λόγω Μελέτη, οι κάθε είδους δαπάνες για την πλήρη εκπόνησή της, για γενικά έξοδα, οι φόροι που αναλογούν και κάθε νόµιµη εισφορά που αναλογεί και ισχύει την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης. Η αµοιβή θα καταβληθεί µε την παραλαβή και έγκριση της Μελέτης, από το αρµόδιο όργανο. Σελίδα 14 από 45

15 Ο Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει την Μελέτη σύµφωνα µε τις Ισχύουσες ιατάξεις, Τεχνικές Προδιαγραφές και τις υποδείξεις της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου και τη σύµβαση που θα συναφθεί µε τον κάθε µελετητή. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που προεκτιµήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη προεκτίµηση. ΑΡΘΡΟ 5: ιαδικασία υποβολής προσφορών-ανάθεσης. Η κάθε οικονοµική προσφορά θα υποβάλλεται ενιαία από συµπράττοντες µελετητές των αντιστοίχων κατηγοριών µελετών και θα αφορά το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού ποσού των αµοιβών της µελέτης. Η οικονοµική προσφορά και τα λοιπά στοιχεία των υποψήφιων µελετητών (άρθρο 8 της παρούσας) θα περιέχονται σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, Παν. Τσαλδάρη 10, Νίκαια, ΤΚ 18450, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία.,.. Η ανάθεση για την εκπόνηση της µελέτης θα γίνει στην οικονοµικότερη (κριτήριο χαµηλότερης τιµής) προσφορά που θα κατατεθεί εντός της παραπάνω ορισµένης προθεσµίας. Προσφορές που θα κατατεθούν πέραν της ηµέρας και ώρας που αναφέρεται στην παρούσα θεωρούνται άκυρες και δεν λαµβάνονται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 6: Υποχρεώσεις - ευθύνες Αναδόχου προς την αναθέτουσα Αρχή. Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος θα τηρήσει τα προβλεπόµενα δηµοσιότητας µε βάση των Επικοινωνιακό Οδηγό και ο ικαιούχος θα τον ενηµερώσει σχετικά µε τις προδιαγραφές που απαιτούνται. Το αντικείµενο της Σύµβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. Χρόνος Ισχύος Σύµβασης. Η σύµβαση µεταξύ των συµβαλλόµενων έχει έναρξη ισχύος από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και λήξη µε την οριστική έγκριση των µελετών από την ΤΥ του ήµου. Παραδοτέα. Παράδοση του «Φακέλου µελέτης» µε όλα τα σχετικά σχέδια και έγγραφα που συνοδεύουν τη µελέτη, θα πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η µελέτη θεωρείται ότι περαιώθηκε όταν τα παραδοτέα που περιέχονται σε αυτή λάβουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εκτός περιπτώσεων που δεν υπόκεινται σε υπαιτιότητά του µελετητή. Η εκπόνηση των Μελετών θα γίνει κατά τρόπο οικονοµικά άρτιο σύµφωνα µε τους κανόνες της Επιστήµης, τις ισχύουσες διατάξεις, την Τεχνική περιγραφή, την παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις κατευθύνσεις των αρµόδιων υπηρεσιών του ήµου που θα δίνονται κατά τη διάρκεια εκπόνησής της µελέτης. Σελίδα 15 από 45

16 Τα ως άνω παραδοτέα θα πρέπει να βρίσκονται σε συµφωνία µε τις υποχρεώσεις του αναδόχου όπως περιγράφονται στα τεύχη της παρούσας µελέτης Τρόπος πληρωµής κρατήσεις -εγγυήσεις. Η Πράξη "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ" εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στον Άξονα Προτεραιότητας "03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης" του Ε.Π. "Αττική" µε κωδικό ΟΠΣ Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους. Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µία φορά µετά το πέρας της µελέτης. Ο αναλογών στην αµοιβή του ανάδοχου Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια παροχής υπηρεσιών), τα οποία θα φέρουν το αριθµό φορολογικού µητρώου. Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ µε την προσκόµιση των απαραίτητων σύµφωνα µε τις αναφερόµενες διατάξεις και σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έκδοσή τους. Επί της συνολικής αµοιβής του λογαριασµού του αναδόχου επιβάλλονται η από τους νόµους προβλεπόµενες κρατήσεις. Ευθύνες αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και µόνον, αποκλειόµενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του ήµου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης αυτής τυχόν ατυχήµατα ή βλάβες που µπορεί να συµβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται µε την εκτέλεση της και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της εργασίας, εφόσον αυτή οφείλεται σε δικές του ενέργειες ή παραλήψεις. Ποινικές Ρήτρες Εφόσον οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο τελευταίος θα βαρύνεται µε 3% επί της δαπάνης σύµβασης ανά εβδοµάδα καθυστέρησης. Γενικές διατάξεις. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π. 28/80, µε ανάλογη εφαρµογή τους. Το Υποέργο µε τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ» θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης µε τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ Στην παρούσα σύµβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της κατά σειρά ισχύος : Απόφαση ανάθεσης της υπηρεσίας. Η Τεχνική & Οικονοµική προσφορά. Το Τιµολόγιο Μελέτης. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. Σελίδα 16 από 45

17 Τα λοιπά τεύχη της µελέτης. Η υπηρεσία υποχρεούται στον ορισµό επιβλέποντα για την καλή εκτέλεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 και όλοι οι σχετικοί νόµοι, διατάγµατα κ.α. συναφείς µε το αντικείµενο της παρούσης συµβάσεως. ΑΡΘΡΟ 7: Παραλαβή-Έγκριση των εργασιών. Η τελική έγκριση της µελέτης θα γίνει από το αρµόδιο όργανο του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη εντός διαστήµατος δύο (2) µηνών από την υποβολή της Μελέτης και αφού έχει λάβει όλες τις απαραίτητες από την ισχύουσα νοµοθεσία εγκρίσεις. ΑΡΘΡΟ 8: Στοιχεία αναδόχου 3. Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 209 του ηµοτικό Κώδικα η σύµπραξη µελετητών που θα αναλάβει την Μελέτη θα πρέπει να διαθέτει Μελετητικό Πτυχίο στις κάτωθι κατηγορίες: 4. Α ή Β τάξης στην κατηγορία 07- Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες ( ιαµόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µνηµείων, αποκατάστασης-διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών και τοπίου) 5. Α ή Β τάξης στην κατηγορία 09 Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές- Ηλεκτρονικές 6. Α ή Β τάξης στην κατηγορία 25 Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου 4. Η σύµπραξη των µελετητών θα υποβάλλει για κάθε έναν από τους συµµετέχοντες µελετητές, µε µαζί µε το φάκελο της οικονοµικής προσφορά της τα παρακάτω: Α. Επικυρωµένο αντίγραφο του µελετητικού πτυχίου του κάθε µελετητή Β. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 του κάθε Μελετητή µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, για την ισχύ του πτυχίου του, την αποδοχή της συµµετοχής του στη σύµπραξη για την συγκεκριµένη µελέτη και τον ορισµό του κοινού εκπροσώπου της σύµπραξης. Γ. Βιογραφικό σηµείωµα του κάθε µελετητή.. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/86 του κάθε Μελετητή µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς oι συµµετέχοντες: (α) δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου για τους εξής λόγους: εν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π 60/2007 και συγκεκριµένα εάν σε βάρος υποψηφίων έχει εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω: Σελίδα 17 από 45

18 xii. σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της , σελ.1). xiii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2). xiv. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48). xv. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π 60/ ΦΕΚ64Α). xvi. όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. xvii. για όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. xviii. όσοι καταδικάσθηκαν µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους. xix. όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα, που έχει διαπιστωθεί αποδεδειγµένα µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές. xx. όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. xxi. όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. xxii. όσοι είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρµογή του Π 60/2007 ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών. οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει έστω και για ένα µέλος της ένωσης. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής που έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα Σελίδα 18 από 45

19 µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. εν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους προς τις Υπηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα. (β) Θα συντάξουν την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. (γ) Παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησής της. (δ) Αναλαµβάνουν δικαιολογητικών. την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των ΑΡΘΡΟ 9: Παραδοτέα στοιχεία. Ο Μελετητής υποχρεούται να παραδώσει την µελέτη σε έξι (6) αντίτυπα καθώς και όλο το αρχείο της Μελέτης σε ηλεκτρονική µορφή. ΑΡΘΡΟ 10: Λοιπές διατάξεις. Η ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους συµπράττοντες µελετητές θα αναρτηθεί για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών στην δικτυακή πύλη του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Για την τεκµηρίωση της υποχρεωτικής αυτής ενέργειας µία µέρα πριν την ηµεροµηνία ανάρτησης, θα αποστείλει ηλεκτρονικό µήνυµα ( ) στην ΕΦ ΚΑΠΕ, στο οποίο θα αναφέρεται ο ιστότοπος όπου θα αναρτηθεί το σχετικό κείµενο. ΝΙΚΑΙΑ -14 ΝΙΚΑΙΑ -14 ΝΙΚΑΙΑ -14 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Σελίδα 19 από 45

20 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 25 Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 100% από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους ,26 (άνευ ΦΠΑ) ή ,55 (µε ΦΠΑ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. 1/2014 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Σελίδα 20 από 45

21 2014 Σελίδα 21 από 45

22 ΤΕΧΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Γενικά Ο ήµος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη ως δικαιούχος σύµφωνα µε την µε αρ. ΦΒ1/Ε5.5/9472/433/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έχει αναλάβει την υποχρέωση εκτέλεσης της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ" στο πλαίσιο του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στον Άξονα Προτεραιότητας "03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης" του Ε.Π. "Αττική" µε κωδικό ΟΠΣ Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους. Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση συνδροµής για την τόνωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη µείωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών µέσω της υποστήριξης της αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρµογής των περιφερειακών οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης της µετατροπής των βιοµηχανικών περιφερειών που παρακµάζουν και των περιφερειών που υστερούν, και µέσω της υποστήριξης της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προτεραιότητες της Κοινότητας, και ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, της δηµιουργίας και της διατήρησης βιώσιµων θέσεων απασχόλησης, και εξασφάλισης βιώσιµης ανάπτυξης. Το υποέργο 4 της εν λόγω πράξης αφορά την οριστική µελέτη για την υλοποίηση παρεµβάσεων µε στόχο τη βελτίωση του µικροκλίµατος στην πλατεία 25 ης Μαρτίου στη Νίκαια, αλλά και η αντικατάσταση των λαµπτήρων, µε νέους λαµπτήρες ενεργειακά αποδοτικούς µε ισοδύναµο φωτιστικό αποτέλεσµα τόσο στην πλατεία όσο και σε συγκεκριµένες οδούς του ήµου. Οι παρεµβάσεις στην πλατεία αφορούν την προµήθεια και εγκατάσταση λαµπτήρων για το φωτισµό της πλατείας που αναµένεται να οδηγήσουν σε µείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για φωτισµό κατά περίπου 40%, ενώ τα έργα βελτίωσης του µικροκλίµατος αναµένεται να οδηγήσουν σε µείωση της θερµοκρασίας στην περιοχή της πλατείας κατά 6 ο C, σε µείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη στα γειτονικά κτήρια κατά 33% και σε απορρόφηση 66,80 τόνων CO 2 ετησίως. 2. Περιγραφή χώρου Η Πλατεία 25ης Μαρτίου περικλείεται από σπίτια, βρίσκεται µεταξύ των οδών Π. Ράλλη, ηµοκρίτου και Λαοδικείας, σε γεωγραφικές συντεταγµένες 37 57'56.54" Βόρεια και 23 38'11.93" Ανατολικά. Το συνολικό εµβαδόν της πλατείας ανέρχεται σε 5.287,50τµ. Η πλατεία περιλαµβάνει πλακοστρωµένους χώρους µε πλάκες πεζοδροµίου, πλάκες Καρύστου, µάρµαρο, σκυρόδεµα και χώρους µε χώµα και φύτευση. Τα καθιστικά σηµεία (παγκάκια) που υπάρχουν στο χώρο είναι ελάχιστα. Γειτνιάζει µε κτίρια σε όλες τις πλευρές της και µάλιστα προς τα δυτικά εφάπτεται µε σχολικό συγκρότηµα. Οι δρόµοι περιµετρικά της πλατείας έχουν πλάτος: Π. Ράλλη 14,0 m ηµοκρίτου 7,0 m Λαοδικείας 17,0 m Σελίδα 22 από 45

23 Η είσοδος στην πλατεία γίνεται από όλες τις οδούς που την περικλείουν. Ακολουθεί αεροφωτογραφία της πλατείας. Η εν λόγω πλατεία είναι µία από τις πιο κεντρικές πλατείες του ήµου Νίκαιας, βρίσκεται στο κέντρο του ήµου και χρησιµοποιείται από τους πολίτες όλο το χρόνο και καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας. Οι δρόµοι που την περικλείουν θεωρούνται ως δρόµοι αυξηµένης κυκλοφορίας, ειδικά η οδός Π Ράλλη. Τα κτίρια στα γειτονικά οικοδοµικά τετράγωνα έχουν αρκετά µεγάλο ύψος. Εκτιµάται ότι τα ύψη των γειτονικών κτιρίων κυµαίνονται από 3m έως 21m. Στη συγκεκριµένη πλατεία, παρόλο που υπάρχει σηµαντική βλάστηση, δεν υπάρχει σηµαντική προσέλευση επισκεπτών. Αυτό συµβαίνει λόγω της έλλειψης καθιστικών σηµείων, σηµείων σκίασης και της φθοράς των επιφανειών επίστρωσης. Η βιοκλιµατική αναβάθµιση της πλατείας µπορεί να οδηγήσει επιπρόσθετα τη βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των γειτονικών κτιρίων. Οι επεµβάσεις που προτείνονται αναµένεται να επιδράσουν θετικά στη βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής και να καθιστούν την πλατεία επισκέψιµη καθ όλη τη διάρκεια του έτους µε αποφυγή δηµιουργίας συνθηκών δυσφορίας για όλες τις οµάδες πληθυσµού. 3. Περιγραφή Υφιστάµενων Υλικών Επίστρωσης και Εξοπλισµού Τα είδη των επιφανειών, από τις οποίες αποτελείται η πλατεία, είναι οκτώ (8). Αυτά είναι: Επιφάνειες µε πλάκες πεζοδροµίου Επιφάνειες µε πλάκες Καρύστου Επιφάνειες µε µάρµαρο Επιφάνειες µε χώµα Επιφάνειες µε φύτευση (γρασίδι, θάµνοι, δένδρα) Υδάτινες επιφάνειες Επιφάνειες µε σκυρόδεµα Επίστρωση παιδικής χαράς Σελίδα 23 από 45

24 Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας όπου φαίνονται τόσο τα εµβαδά των προαναφερθέντων επιφανειών όσο και το ποσοστό κάλυψης της πλατείας από αυτά. Πίνακας 1: Επιφάνειες υφιστάµενων υλικών επίστρωσης Είδος Επιφανειών Ποσοστό κάλυψης (%) Πλάκες πεζοδροµίου* 13,08 Πλάκες Καρύστου 46,06 Επιφάνειες µε µάρµαρο 3,79 Υδάτινες επιφάνειες 0,22 Επιφάνειες µε πράσινο 27,19 Επιφάνειες µε χώµα 8,53 Σκυρόδεµα - κράσπεδα 1,14 Παιδική Χαρά 4,66 Συνολικό Εµβαδόν 100,00 * Είναι η επιφάνεια του περιµετρικού πεζοδροµίου. Παρακάτω παρατίθενται ορισµένοι πίνακες κατηγοριοποίησης των υλικών εδάφους, σύµφωνα µε την Ελληνική και τη ιεθνή βιβλιογραφία, µε βάση τόσο την ανακλαστικότητα όσο και τη θερµοχωρητικότητά τους. Πίνακας 2: Συντελεστές θερµοχωρητικότητας Υλικών Υλικό Θερµοχωρητικότητα Wh/m 3 K Χάλυβας Αλουµίνιο 450 Μάρµαρο 550 Σκυρόδεµα 483 Οπτοπλινθοδοµή (10εκ) 286 Πλήρη τούβλα 418 Γυαλί Ξυλεία µαλακή 239 Ξυλεία σκληρή 262 Κεραµικά πλακίδια 418 Πηγή: ΕΑΠ Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός Κτιρίων, Πάτρα 2001 Πίνακας 3: Συντελεστής ανάκλασης φωτός ανάλογα µε το χρώµα Χρώµα Ανοικτό Μέσο Σκούρο Κίτρινο 0,70 0,50 0,30 Μπεζ 0,65 0,45 0,25 Κόκκινο 0,35 0,20 0,10 Σελίδα 24 από 45

25 Χρώµα Ανοικτό Μέσο Σκούρο Πράσινο 0,60 0,30 0,12 Μπλε 0,50 0,20 0,05 Γκρίζο 0,60 0,35 0,20 Καφέ 0,50 0,25 0,08 Λευκό 0,80 0,70 - Μαύρο - 0,04 - Πίνακας 4: Συντελεστής ανάκλασης φωτός ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας Είδος Επιφάνειας Συντελεστής ανάκλασης Επιφάνεια νερού 0,05 Ασφαλτόστρωµα 0,07 Αγρός σκουρόχρωµος 0,08 Αγρός πράσινος 0,15 Βραχώδη επιφάνεια 0,20 Επιφάνεια παλιού τσιµέντου 0,24 Επιφάνεια νέου τσιµέντου 0,30 Χιόνι 0,60 Πίνακας 5: Κατάταξη των υλικών εδάφους σε τρεις κατηγορίες σε σχέση µε την ανακλαστικότητά τους Επιφάνειες Ανακλαστικότητα (Albedo) 0,1 0,3 Μαύρη άσφαλτος Σκούρο σκυρόδεµα Γρασίδι Σχιστόλιθος Ανακλαστικότητα (Albedo) 0,4 0,6 Ανοιχτόχρωµο σκυρόδεµα Οξειδωµένος χαλκός Κόκκινος οπτόπλινθος Πέτρα Ανακλαστικότητα (Albedo) 0,7 0,9 Ασβεστόλιθος Λευκό µάρµαρο Λευκό επίχρισµα Πηγή: Σχεδιασµός Υπαίθριων Αστικών Χώρων µε Βιοκλιµατικά Κριτήρια, RUROS, ΚΑΠΕ Σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιέχονται στους προηγούµενους πίνακες, περιγράφεται παρακάτω η κατηγοριοποίηση των διάφορων επιφανειών της πλατείας και η καταγραφή των οπτικών και θερµικών χαρακτηριστικών του υφιστάµενου αστικού περιβάλλοντος τόσο στην περιοχή µελέτης όσο και περιµετρικά αυτής. Επιφάνειες µε Πλάκες Πεζοδροµίου Όπως φαίνεται και στον πίνακα των υφιστάµενων υλικών επίστρωσης που προηγήθηκε, ένα µέρος της πλατείας (13,08%) καλύπτεται από πλάκες πεζοδροµίου. Οι διαστάσεις αυτών είναι 50x50x5 cm. Στη συνέχεια παρατίθεται φωτογραφία των υφιστάµενων πλακών πεζοδροµίου. Σελίδα 25 από 45

26 Εικόνα 1: Υφιστάµενες πλάκες πεζοδροµίου Σύµφωνα µε τους πίνακες της προηγούµενης ενότητας οι συγκεκριµένες πλάκες πεζοδροµίου εκτιµάται ότι έχουν συντελεστή θερµοχωρητικότητας 480 KW/m 3 K και συντελεστή ανάκλασης 0,35. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι τα συγκεκριµένα υλικά απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας και σε συνδυασµό µε τη θερµοχωρητικότητά τους, την αποδίδουν στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας του αέρα τοπικά και τη δηµιουργία του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας, µε αποτέλεσµα τη διατάραξη της θερµικής άνεσης της περιοχής. Παρόλα αυτά, πρέπει να αναφερθεί ότι το συγκεκριµένο είδος επίστρωσης, λόγω του χαµηλού βαθµού ανάκλασης, δε συντελεί στη δηµιουργία οπτικής θάµβωσης στο χώρο κατά της ώρες της ηλιοφάνειας. Επιφάνειες µε Πλάκες Καρύστου Όπως φαίνεται και στον πίνακα των υφιστάµενων υλικών επίστρωσης που προηγήθηκε, ένα σηµαντικό µέρος της πλατείας (46,06%) καλύπτεται από πλάκες Καρύστου. Σύµφωνα µε τους πίνακες της προηγούµενης ενότητας οι συγκεκριµένες πλάκες εκτιµάται ότι έχουν συντελεστή θερµοχωρητικότητας 480 KW/m 3 K και συντελεστή ανάκλασης 0,35. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι τα συγκεκριµένα υλικά απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας και σε συνδυασµό µε τη θερµοχωρητικότητά τους, την αποδίδουν στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας του αέρα τοπικά και τη δηµιουργία του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας, µε αποτέλεσµα τη διατάραξη της θερµικής άνεσης της περιοχής. Παρόλα αυτά, πρέπει να αναφερθεί ότι το συγκεκριµένο είδος επίστρωσης, λόγω του χαµηλού βαθµού ανάκλασης, δε συντελεί στη δηµιουργία οπτικής θάµβωσης στο χώρο κατά της ώρες της ηλιοφάνειας. Σελίδα 26 από 45

27 ποιότητα ζωής για όλους Α Α: ΒΙΞΟΩΚΑ-ΓΙΛ Εικόνα 2: Υφιστάµενες πλάκες Καρύστου Επιφάνειες µε Μάρµαρο Όπως φαίνεται και στον πίνακα των υφιστάµενων υλικών επίστρωσης που προηγήθηκε, ένα µικρό µέρος της πλατείας (3,79%) καλύπτεται από πλάκες µαρµάρου. Σύµφωνα µε τους πίνακες της προηγούµενης ενότητας το µάρµαρο εκτιµάται ότι έχει συντελεστή θερµοχωρητικότητας 550 KW/m3K και συντελεστή ανάκλασης 0,35. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο υλικό απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας και σε συνδυασµό µε τη θερµοχωρητικότητά του, την αποδίδει στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εικόνα 3: Υφιστάµενες πλάκες µαρµάρου Υδάτινες Επιφάνειες Όπως φαίνεται και στον πίνακα των υφιστάµενων υλικών επίστρωσης που προηγήθηκε, ένα πολύ µικρό µέρος της πλατείας (0,22%) καλύπτεται από νερό. Σύµφωνα µε τους Σελίδα 27 από 45

28 πίνακες της προηγούµενης ενότητας οι επιφάνειες από νερό εκτιµάται ότι έχουν συντελεστή θερµοχωρητικότητας 500 KW/m 3 K και συντελεστή ανάκλασης 0,05. Επιφάνειες µε Φύτευση Όπως φαίνεται και στον πίνακα των υφιστάµενων υλικών επίστρωσης που προηγήθηκε, ένα αρκετά µεγάλο µέρος της πλατείας (27,19%) καλύπτεται από φύτευση. Σύµφωνα µε τους πίνακες της προηγούµενης ενότητας οι φυτεµένες επιφάνειες µπορεί να θεωρηθεί µε ικανοποιητική προσέγγιση ότι έχουν συντελεστή θερµοχωρητικότητας 500 KW/m 3 K (αυτήν του εδάφους) και συντελεστή ανάκλασης 0,15. Οι φυτεµένες επιφάνειες λειτουργούν ευεργετικά στο µικροκλίµα της περιοχής. Απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία χωρίς να αυξάνουν τη θερµοκρασία του αέρα, δεν προκαλούν οπτική θάµβωση και ταυτόχρονα µέσω της εξατµισοδιαπνοής συµβάλλουν στο φυσικό δροσισµό του χώρου, οπότε και στην πτώση της θερµοκρασίας τοπικά. Επιφάνειες µε Χώµα Όπως φαίνεται και στον πίνακα των υφιστάµενων υλικών επίστρωσης που προηγήθηκε, ένα µικρό µέρος της πλατείας (8,53%) καλύπτεται από χώµα. Σύµφωνα µε τους πίνακες της προηγούµενης ενότητας το χώµα εκτιµάται ότι έχει συντελεστή θερµοχωρητικότητας 500 KW/m 3 K και συντελεστή ανάκλασης 0,20. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι το συγκεκριµένο υλικό απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας και σε συνδυασµό µε τη θερµοχωρητικότητά του, την αποδίδει στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως µπορεί κάποιος να παρατηρήσει, οι συντελεστές θερµοχωρητικότητας και ανάκλασης των κυβόλιθων και του εδάφους είναι παρόµοιοι. Όµως, οι χωµάτινες επιφάνειες δεν συµβάλλουν τόσο δυσµενώς στην αύξηση της θερµοκρασίας του χώρου, λόγω του µεγάλου πάχους τους. Το γεγονός ότι οι επιφάνειες αυτές έχουν µεγάλο πάχος συντελεί σηµαντικά στην αύξηση της θερµοχωρητικότητας του στρώµατος αυτού, εποµένως πρακτικά δεν επηρεάζει σηµαντικά τη θερµοκρασία του υπερκείµενου αέρα. Επιφάνειες µε Σκυρόδεµα Όπως φαίνεται και στον πίνακα των υφιστάµενων υλικών επίστρωσης που προηγήθηκε, ένα µικρό µέρος της πλατείας (1,14%) καλύπτεται από σκυρόδεµα. Σύµφωνα µε τους πίνακες της προηγούµενης ενότητας οι επιφάνειες από σκυρόδεµα εκτιµάται ότι έχουν συντελεστή θερµοχωρητικότητας 483 KW/m 3 K και συντελεστή ανάκλασης 0,30. Η συµπεριφορά των επιφανειών αυτών είναι παρόµοια µε αυτήν των πλακών πεζοδροµίου. Στη συγκεκριµένη πλατεία τα στοιχεία που αποτελούνται από σκυρόδεµα είναι τα κράσπεδα στην άκρη του πεζοδροµίου, τα διαχωριστικά µεταξύ των χώρων της πλατείας και µία κυκλική κατασκευή που χρησιµοποιείται ως ζαρντινιέρα. Επίσης, σηµειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν χρωµατιστεί. Επιφάνειες Παιδικής Χαράς Στην παιδική χαρά διαστρώνεται την παρούσα χρονική στιγµή δάπεδο ασφαλείας. Το συγκεκριµένο ελαστικό δάπεδο είναι κατασκευασµένο από ανακυκλωµένο και επιλεγµένο λάστιχο, δεµένο µε τη βοήθεια πολυουρεθάνης. Είναι υδατοπερατό και αντιολισθητικό. Στην Σελίδα 28 από 45

29 κάτω επιφάνειά του έχει αύλακες νερού. Το πάχος του δαπέδου είναι τουλάχιστον 40mm. Το χρώµα του είναι πράσινο ή κεραµιδί. Σύµφωνα µε τους πίνακες της προηγούµενης ενότητας οι επιφάνειες από σκυρόδεµα εκτιµάται ότι έχουν συντελεστή θερµοχωρητικότητας 500 KW/m 3 K (αυτήν του εδάφους) και συντελεστή ανάκλασης 0,10. Εξοπλισµός του Χώρου Μετά από επίσκεψη στην πλατεία, αποτυπώθηκαν δεκατέσσερις (14) στύλοι µε µονά φωτιστικά τύπου φαναριού, ένας (1) στύλος µε διπλά φωτιστικά τύπου µπάλας, ένας (1) στύλος από σκυρόδεµα µε τρίο φωτιστικά, ένας στύλος µε τρεις (3) προβολείς, εννέα (9) καθιστικά σηµεία (παγκάκια) και δεκαπέντε (15) µικροί κάδοι απορριµµάτων. Περιµετρικά της Πλατείας Τα κτίρια περιµετρικά της πλατείας µπορούν να χαρακτηριστούν ως µεγάλου ύψους κτίρια. Το ύψος τους κυµαίνεται από 3m έως 21. Όλα τα κτίρια έχουν φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα και ως στοιχεία πλήρωσης οπτοπλινθοδοµές. Επίσης, όλα τα κτίρια έχουν χρωµατιστεί µε ανοιχτόχρωµες αποχρώσεις. Οι συντελεστές ανάκλασης των επιφανειών των εξωτερικών τοίχων κυµαίνεται από 0,45 έως 0,70. Περιγραφή Υφιστάµενης Φύτευσης Στην πλατεία υπάρχουν πολλές περιοχές οι οποίες είναι φυτεµένες µε γρασίδι, συνολικής επιφάνειας 4005,2m 2. Εντός των περιοχών αυτών υπάρχουν και ορισµένοι καλλωπιστικοί θάµνοι. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιφάνειες µε γρασίδι δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εκτιµάται ότι περίπου το 30% από τις επιφάνειες µε γρασίδι πρακτικά αυτήν τη στιγµή είναι επιφάνεια µε χώµα. Ο συνολικός αριθµός των δέντρων που υπάρχουν στην πλατεία είναι 196. Από αυτά τα 36 είναι αειθαλή και τα 160 είναι φυλλοβόλα. Το ύψος τους κυµαίνεται από 3m έως 12m. Τα είδη των δέντρων που υπάρχουν στην πλατεία είναι τα παρακάτω: Λεύκες (Populous alba) Σοφόρα κρεµοκλαδής (Sophora japonica) Ευκάλυπτος (Eucalyptus sp.) Μεσπίλια ιαπωνική ή µουσµουλιά (Mespilus sp.) Βραχυχίτωνας (Brachychiton sp.) Αϊλανθος (Ailanthus sp.) Γιούκα άγρια (Yucco gloriosa) Χαµαίρωπας υψηλός (Trachycarpis forturei) Πεύκη χαλέπιος (Pinus halepensis) Πεύκη µαύρη (Pinus nigra) Κυπαρίσσι το αειθαλές (Cupressus sempervirens) Τούγια δυτική (Thuja occidentalis) Σελίδα 29 από 45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15442. 6.150,00 (Έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα Ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15442. 6.150,00 (Έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα Ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: 7Τ5ΝΩΚΑ-ΖΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΛ9ΑΩΚΑ-ΘΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΛ9ΑΩΚΑ-ΘΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:ΒΛ9ΑΩΚΑ-ΘΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7Σ6ΟΩΚΑ-ΦΧΑ. Νίκαια: 5/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 72192

Α Α: 7Σ6ΟΩΚΑ-ΦΧΑ. Νίκαια: 5/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 72192 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Α Α: 7Σ6ΟΩΚΑ-ΦΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α Α: ΒΕΧ4ΩΚΑ-ΣΒΚ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 30/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 17729

Νίκαια : 30/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 17729 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326,Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198 Φαξ: 210-4278127 Νίκαια: 19/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΘΧ2ΩΚΑ-ΒΚΥ. Νίκαια : 06/10/2014 Αρ.Πρωτ.: 64960

ΑΔΑ: ΒΘΧ2ΩΚΑ-ΒΚΥ. Νίκαια : 06/10/2014 Αρ.Πρωτ.: 64960 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,213-2075398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΑΔΑ:7ΖΚΥΩΚΑ-ΓΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της περίφραξης για την δηµιουργία χώρων εκτόνωσης ζώων συντροφιάς σε διάφορα σηµεία της πόλης,

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της περίφραξης για την δηµιουργία χώρων εκτόνωσης ζώων συντροφιάς σε διάφορα σηµεία της πόλης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: 7ΞΟ2ΩΚΑ-ΚΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710

Νίκαια 09/12/2014 Αρ.πρωτ:80710 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075326,327,398,241

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών

Νίκαια : 19/08/2015. Αρ.Πρωτ.: 46793. ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της προµήθειας ανταλλακτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΔΑ:7ΣΧΒΩΚΑ-ΛΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας-

του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας- Α Α:ΩΚΟΗΩΚΑ-091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4867/21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ-

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ- Α Α: ΒΛΛΗΩΚΑ-ΖΧ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 32/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΔΑ: 7ΠΖ2ΩΚΑ-0ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προµηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 185 Β /23-3-93) και µε κριτήριο κατακύρωσης τη

Προµηθειών Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 185 Β /23-3-93) και µε κριτήριο κατακύρωσης τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νίκαιας- Aγ. Ι. Ρέντη.

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νίκαιας- Aγ. Ι. Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/3270 Φαξ: 2132075-327 Email:promitheies@nikaia-rentis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2538/18-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2538/18-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΛ1ΩΚΑ-ΘΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 27/09/2013 Αρ.Πρωτ.: 69454

Νίκαια : 27/09/2013 Αρ.Πρωτ.: 69454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα 12 8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. πρωτ.: 97243/3136 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 14. 12. 2015 Αρ. Πρωτ.: 14201 Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 146/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α: ΩΣΝ8ΩΚΑ-ΛΘ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-23Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-23Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης (186) αδειών χρήσης του προγράμματος προστασίας από ιούς υπολογιστών(antivirus) του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326/327

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οικισμός Λήδα-Μαρία Κτήριο Ερμής 6ο χλμ Χαριλάου-Θερμης 5700 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 30 480000, Fax: 30 480003 e-mail: info at e-kepa.gr Θεσσαλονίκη,6//05

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4871/22-11-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4871/22-11-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΝΜ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, Πρόεδρος. 1. Κοσµοπούλου Αναστασία, Μέλος. Αντιπρόεδρος 1 Aναρτητέα στο διαδίκτυο A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 27/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 289/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Α Α: ΒΙ0ΩΩΚΑ-8Θ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Β49ΙΩΚΑ-ΕΞΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC003873827 2016-02-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 23-02 - 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 45556/1296 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

: 32 25/06/2013 18233 : 1928 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ:

: 32 25/06/2013 18233 : 1928 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (προµήθεια ταιστρων. κλωβών µεταφοράς αδέσποτων ζώων κλπ.)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1859,90 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Αλ. Λεµποτέσης Τηλέφωνο : Fax:

Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : Αλ. Λεµποτέσης Τηλέφωνο : Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος, 07-04 - 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 91548/2772 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μανωλοπούλου 47 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: INFO@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧ469ΗΚΜ-4ΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ:

: 32 25/06/2013 18233 : 1926 2104823436 ΑΔΑ: 2104826474 2104817094 2104834919 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 212075-241/98/26/27

Διαβάστε περισσότερα