Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Θεωρούµε ως το πιο σηµαντικό βήµα για την αντιµετώπιση της παραβατικότητας στο σχολικό χώρο τη συναισθηµατική σύνδεση του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές του και την παράλληλη ανάπτυξη ενός θετικού ψυχοκοινωνικού κλίµατος στη σχολική µονάδα. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται πρώτιστα να γνωρίζει τους µαθητές του, τις ιδιαιτερότητες, τις ικανότητες αλλά και το ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον, έτσι ώστε να µπορεί να αντιλαµβάνεται έγκαιρα τυχόν δυσκολίες και προβλήµατα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και αντιµετώπιση της αντικοινωνικής συµπεριφοράς παραµένει πρωταρχικός. Αναφέρουµε παρακάτω ενδεικτικές δραστηριότητες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από σχολικές µονάδες ως οδηγό καλών πρακτικών για ανάπτυξη δηµιουργικών δράσεων στα σχολεία : 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1.1 ηµιουργία µαθητικών οµίλων δηµιουργικής απασχόλησης µε στόχο το στενό δεσµό µεταξύ µαθητή-σχολείου-εκπαιδευτικού-κοινότητας. Οι όµιλοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, δυνατότητες και ενδιαφέροντα των παιδιών και να δηµιουργούνται, όπου είναι δυνατόν, µέσα από τους ίδιους τους µαθητές. Παραδείγµατα δράσεων που µπορούν να αναπτυχθούν µέσα από τους διάφορους οµίλους είναι: Παρουσίαση των ενδιαφερόντων (παρουσίαση ερµηνείας και δηµιουργίας) των µαθητών µέσα από εκδηλώσεις του σχολείου ή συµµετοχή σε διαγωνισµούς (µουσικός όµιλος, χορευτικός όµιλος) Συνεργασία µε τον ΚΟΑ για πραγµατοποίηση αθλητικής ηµερίδας σε αθλητικούς χώρους του Οργανισµού. Τα παιδιά να ασχολούνται µε διάφορα αθλήµατα ( πετόσφαιρα, καλαθόσφαιρα, µπάντµιντον, 1

2 τοξοβολία, καράτε στίβο κ.α) µε τη βοήθεια προπονητών από τις αντίστοιχες οµοσπονδίες αθληµάτων Εκµάθηση δεξιοτήτων και λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου (θεατρικός όµιλος) Εκµάθηση τεχνικών παραγωγής βίντεο ή/και φωτογραφίας και παραγωγή υλικού σε θέµατα που ενδιαφέρουν τους µαθητές µέσα από διαδικασίες έρευνας εντροφύτευση ή/ και υιοθέτηση κήπου στο χώρο της κοινότητας (όµιλος κήπου) Κατασκευή εικαστικού έργου (ψηφιδωτό, γλυπτό, τοιχογραφία) στο χώρο του σχολείου ή/ και της κοινότητας Οι όµιλοι αυτοί µπορούν να πραγµατοποιηθούν και σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς, οργανώσεις ή υπηρεσίες όπως ήµοι, ΚΟΑ, Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου και άλλοι. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον να λειτουργήσουν και απόγευµα οι όµιλοι µπορεί να γίνει αίτηµα προς τη ΣΕΑΥΠ για αγορά υπηρεσιών. 1.2 Σχολικό ραδιόφωνο Εγκατάσταση εξοπλισµού και λειτουργία σχολικού ραδιοφώνου από µαθητές κατά τα διαλείµµατα. 1.3 Κινηµατογραφικά έργα και συζητήσεις Εργαστήρια συζήτησης κοινωνικών θεµάτων µε τη βοήθεια κινηµατογραφικών έργων. 2

3 1.4 ηµιουργική ενασχόληση µαθητών το διάλειµµα Τα παιδιά απασχολούνται κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος µε διάφορα παιχνίδια (παιχνίδια αυλής, αθλητικά, επιτραπέζια κτλ). Στην οργάνωση των δραστηριοτήτων είναι καλό να συµµετέχουν οι µαθητές µε διάφορους τρόπους (στήσιµο παιχνιδιών, δανεισµό παιχνιδιών, συµµετοχή στον καθορισµό των κανονισµών, κτλ). 1.5 ηµιουργία χώρου για δηµιουργική απασχόληση/ηρεµία/ψυχαγωγία των µαθητών Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα διαµορφώνεται ανάλογα ο χώρος όπου οι µαθητές να απασχολούνται δηµιουργικά κατά τη διάρκεια των αναπληρώσεων και των διαλειµµάτων. Ο χώρος αυτός µπορεί κατά τις πρωινές ώρες να χρησιµοποιηθεί για προγράµµατα θεατρικής αγωγής, συναισθηµατικής αγωγής, για διαχείριση συγκρούσεων, για συζήτηση και αποφόρτιση έντασης. Στο χώρο µπορούν να τοποθετηθούν παιχνίδια. Ο χώρος µπορεί να διακοσµηθεί από έργα µαθητών. Κατά τον απογευµατινό χρόνο µπορεί να αξιοποιηθεί για δράσεις των µαθητών και γονιών. 1.6 Αξιοποίηση Βιβλιοθήκης για λειτουργία ως κέντρο τεκµηρίωσης, πληροφόρησης και µάθησης Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης του σχολείου ώστε να δίνει τη δυνατότητα για πρόσβαση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά υλικά, βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και στο διαδίκτυο.η βιβλιοθήκη µπορεί να χρησιµοποιείται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως κέντρο τεκµηρίωσης, πληροφόρησης και µάθησης για όλους τους µαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η διαχείριση της βιβλιοθήκης µπορεί να γίνεται από εκπαιδευτικούς και µαθητές. 1.7 Καλλιέργεια του θεσµού του Εθελοντισµού Υγιής και επωφελής ενασχόληση των παιδιών µε χειρονακτική προσφορά σε ιδρύµατα της κοινότητας, οικονοµική ενίσχυση κοινωφελούς ιδρύµατος της κοινότητας (παζαράκι, πορεία, κτλ), προσφορά σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς (Ερυθρό Σταυρό, κτλ). 3

4 1.8 Ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των µαθητών Το σχολείο µελετά τη δυνατότητα απασχόλησης παιδιών στην κοινότητα κατά τις απογευµατινές ώρες. Για περιπτώσεις οικονοµικής στήριξης άπορων µαθητών µπορεί να γίνει αίτηµα στη ΣΕΑΥΠ. 2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Στα σχολεία που υπάρχει εκπαιδευµένο προσωπικό θα πρέπει να αξιοποιείται και να διευκολύνεται από τη διεύθυνση για την υλοποίηση δράσεων/προγραµµάτων. Πιο κάτω παρατίθενται παραδείγµατα θεµάτων επιµόρφωσης που έχουν πραγµατοποιηθεί: 2.1 Πρόγραµµα ιαµεσολάβησης Εκπαιδευµένοι εκπαιδευτικοί αναλαµβάνουν τη διαχείριση συγκρούσεων που εµφανίζονται στο χώρο του σχολείου µε τεχνικές διαµεσολάβησης. Στόχος της διαµεσολάβησης είναι µέσα από το διάλογο τα εµπλεκόµενα µέρη να φτάσουν σε µια κοινά αποδεκτή λύση. 2.2 Προγράµµατα Αγωγής Υγείας Ιστορίες ξυπνούν Πρόκειται για πρόγραµµα προφορικού λόγου και αφήγησης λαϊκών παραµυθιών υπό µορφή εργαστηρίων προς µαθητές. Στόχος του προγράµµατος είναι η πρόληψη της εξάρτησης, µέσω του πολιτισµού, της τέχνης και της αφήγησης Στηρίζοµαι στα πόδια µου Αξιοποίηση εκπαιδευτικών που έχουν εκπαιδευτεί στο εργαλείο Αγωγής Υγείας. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα περιλαµβάνει σειρά βιωµατικών εργαστηρίων µε διάφορες θεµατικές ενότητες Αγωγής Υγείας. 4

5 2.2.3 «Συζητήσεις Εφήβων» Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για µαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε Λειτουργούς της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υ.Π.Π «Επικοινωνία στην οικογένεια» Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για γονείς µαθητών το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία µε Λειτουργούς της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υ.Π.Π «Ο κήπος µε τις 11 γάτες» Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για µαθητές ηµοτικού µε στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά στην αντιµετώπιση πιεστικών καταστάσεων και στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο σχολείο» Πρόγραµµα κοινωνικής και συναισθηµατικής Αγωγής για µαθητές ηµοτικού το οποίο προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία µε την οµάδα της κ. Χρυσής ΧατζηΧρήστου και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογής σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2.3 Αξιοποίηση εκπαιδευτικών µε σπουδές σε εξειδικευµένα θέµατα Αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν σπουδές σε αντικείµενα που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για το συγκεκριµένο θέµα. Παραδείγµατα αποτελούν τα πιο κάτω αντικείµενα: Συµβουλευτική Θέατρο Μουσική Εκπαίδευση αλλόγλωσσων µαθητών Κινηµατογράφο Φωτογραφία Πολυµέσα 5

6 4. ΕΝΕΡΓΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 4.1 Καθορισµός κανονισµών τάξης σε συνεργασία µε τα παιδιά Ο εκπαιδευτικός αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο για να διαµορφώσει µαζί µε τους µαθητές τους κανόνες λειτουργίας της τάξης. Ενδείκνυται να προηγείται διδασκαλία όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µαθητών. Όλοι έχουν το δικαίωµα να εισηγηθούν κανονισµούς που θεωρούν ότι είναι απαραίτητοι για τη σχολική ζωή. Καθένας που εισηγείται κάτι πρέπει να επιχειρηµατολογήσει για να στηρίξει τη γνώµη του. Η κατάληξη είναι ένας κατάλογος κανονισµών και συνεπειών που θα διέπουν τη ζωή στην τάξη. Είναι πολύ σηµαντικό οι κανονισµοί αυτοί : - να είναι περιορισµένοι σε αριθµό, - να είναι συγκεκριµένοι, σαφείς και κατανοητοί, - να έχουν συζητηθεί επαρκώς στην τάξη και η λογική τους βάση να αναγνωρίζεται από τους µαθητές, - να είναι αποδεκτοί από την πλειοψηφία των µαθητών - να εκτίθενται µόνιµα και σε εµφανές σηµείο για όλη την τάξη - να είναι διατυπωµένοι σε καταφατική µορφή. Με αυτό τον τρόπο προτρέπουµε τους µαθητές και δεν αποτρέπουµε. Εισηγήσεις για ενεργό εµπλοκή των παιδιών στον καθορισµό και τήρηση των κανονισµών είναι: - Το έµβληµα ή το λογότυπο του εντύπου µπορεί να βγει µέσα από διαγωνισµό ανάµεσα στα παιδιά - Τα παιδιά µπορούν να εικονογραφήσουν τους κανονισµούς της τάξης - Μπορεί να εικονογραφηθεί ένας τοίχος της τάξης µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των παιδιών. 4.2 Κλείσιµο σχολικής µέρας Πολύ σηµαντικό είναι το κλείσιµο της σχολικής µέρας. Στη ηµοτική Εκπαίδευση ο δάσκαλος της τάξης αφιερώνει κάποια λεπτά στο τέλος της µέρας για να κάνει µια ανακεφαλαίωση για δραστηριότητες ή γνώσεις που 6

7 προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της µέρας. Μπορεί να γίνει επίσης αξιολόγηση δραστηριοτήτων, εµπειριών των παιδιών ή του εβδοµαδιαίου στόχου της τάξης. Είναι πολύ σηµαντικό, το κλείσιµο, να γίνεται µε θετικό τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να αποβάλλουν κάθε αρνητικό συναίσθηµα που δυνατόν να προέκυψε κατά τη διάρκεια της σχολικής µέρας ώστε να φεύγουν από το σχολείο πάντα µε θετική εντύπωση. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε σύντοµες, ευχάριστες και χαλαρωτικές δραστηριότητες πχ. Παιχνίδι µε τη µπάλα (αναφορά σε συναισθήµατα), ένα τραγούδι, κτλ. Το ευχάριστο κλείσιµο πραγµατοποιείται επίσης µε τον αποχαιρετισµό των µαθητών από τον εκπαιδευτικό. Ο δάσκαλος αποχαιρετά ένα-ένα τους µαθητές του. Με αυτή την πρακτική τονίζεται η µοναδικότητα του µαθητή, καλλιεργούνται έτσι δεξιότητες επικοινωνίας (µαθαίνουν τα παιδιά να χαιρετούν, να αντικρίζουν τον άλλο όταν του απευθύνουν το λόγο, κτλ.) και βοηθά στη δηµιουργία ενός θετικού ψυχοκοινωνικού κλίµατος. 4.3 Ώρα «κοινωνία της τάξης» Να καθοριστεί συγκεκριµένος χρόνος στο πρόγραµµα της τάξης για να δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές µε τον υπεύθυνο δάσκαλο/καθηγητή του κάθε τµήµατος να συζητούν θέµατα που αφορούν άµεσα τη ζωή τους στο σχολείο. Θα δίνεται έτσι η δυνατότητα στους µαθητές και εκπαιδευτικούς να εκφράζουν τους προβληµατισµούς, τις απόψεις τους, τις εισηγήσεις τους και να παρουσιάζουν προς συζήτηση διάφορα προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη ζωή τους στην τάξη. Θα γίνεται προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων και οι αποφάσεις θα παίρνονται µε ψηφοφορία. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η συµµετοχή των µαθητών στη διαχείριση της ζωής στην τάξη. 4.4 ηµιουργία καναλιού επικοινωνίας µαθητών εκπαιδευτικών Είναι πολύ σηµαντικό τα παιδιά να έχουν το δικαίωµα άποψης. Αυτό στο σχολείο µπορεί να επιτευχθεί µε τη δηµιουργία ενός καναλιού επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτικών/µαθητών. Μια καλή πρακτική που εφαρµόστηκε σε δηµοτικά σχολεία είναι το κουτί επικοινωνίας. Μέσα σε ένα ειδικό κουτί οι µαθητές µπορούν να απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου εκφράζοντας τις απορίες τους, τους 7

8 προβληµατισµούς, τις εισηγήσεις τους επώνυµα ή ανώνυµα. Το κουτί βρίσκεται σε χώρο που να έχουν εύκολη πρόσβαση τα παιδιά. Οι µαθητές είναι καλά να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι τα αιτήµατα για να λαµβάνονται υπόψη πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια (π.χ τα µηνύµατα να είναι γραµµένα µε σαφήνεια, να µην έχουν υβριστικό ύφος κτλ). Τρόπος λειτουργίας: Τα αιτήµατα των παιδιών οµαδοποιούνται από κλιµάκιο εκπαιδευτικών και εξετάζονται µε σεβασµό και σοβαρότητα. Ακολουθεί ενηµέρωση των παιδιών οπότε δίνονται απαντήσεις στα ερωτήµατα, ικανοποιούνται κάποια αιτήµατα ή επεξηγείται ο λόγος απόρριψης άλλων, από µέρους των εκπαιδευτικών σε κοινές συγκεντρώσεις. Το κουτί επικοινωνίας µπορεί να υπάρχει και σε κάθε τάξη. Εκεί µπορούν να τοποθετούνται θέµατα από τους µαθητές και τον εκπαιδευτικό τα οποία αφορούν αποκλειστικά τη ζωή της τάξης και µπορούν να εγείρονται και να συζητούνται κατά τη διάρκεια της ώρας ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. 4.5 Εµπλοκή µαθητών στην αξιολόγηση των στόχων του σχολείου Οι µαθητές σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης καθορίζουν µετά από συζήτηση κάποιους στόχους -ένα ή δύο- τους οποίους προσπαθούν να πετύχουν σε συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο. Ο στόχος µπορεί να είναι κοινός για όλο το σχολείο ή να αφορά τη συγκεκριµένη τάξη. Η αξιολόγηση του στόχου των παιδιών πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τους ίδιους τους µαθητές µε διάφορους τρόπους (προφορικά, γραπτά, γραφικά, κτλ). Μπορεί να γίνεται στο τέλος κάθε σχολικής µέρας ή στο τέλος της βδοµάδας. Αυτή η πρακτική βοηθά τους µαθητές να επικεντρώνουν την προσπάθεια τους σε συγκεκριµένο στόχο και να αναπτύσσουν δεξιότητες για επίτευξή του. 4.6 Αυτοαξιολόγηση Ο εκπαιδευτικός δίνει συστηµατικά τη δυνατότητα στους µαθητές του να αξιολογήσουν την προσωπική τους προσπάθεια σε σχέση µε την επίτευξη 8

9 των στόχων της τάξης. ίνεται έτσι η ευκαιρία στο µαθητή να προβληµατιστεί για τις δικές του προσπάθειες, να νιώσει την επιτυχία αν τα κατάφερε ή ακόµα να συνειδητοποιήσει πού χρειάζεται µεγαλύτερη προσπάθεια. Η αξιολόγηση είναι προσωπική, όχι συγκριτική και δεν επιδέχεται κριτική από τον εκπαιδευτικό. 5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 5.1 Προβολή επιτευγµάτων των µαθητών Το σχολείο να επιδιώκει µε διάφορους τρόπους να επιδεικνύει τα έργα και επιτεύγµατα των µαθητών. Αυτό µπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια µαθητικών συγκεντρώσεων ή άλλων εκδηλώσεων, στο χώρο του σχολείου ή στο χώρο της κοινότητας, διαµέσου εντύπων κτλ. 5.2 Αναγνώριση και επιβράβευση των επιτευγµάτων των µαθητών -γραπτή ή προφορική επίδοση συγχαρητηρίων -επίδοση συγχαρητηρίων σε προσωπικό επίπεδο ή δηµόσια (ενώπιον των άλλων µαθητών) 6. ΜΑΘΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ O εντοπισµός και η στήριξη των µαθητών που θεωρούνται µαθητές υψηλού κινδύνου πρέπει να γίνονται έγκαιρα. Οι µαθητές υψηλού κινδύνου για παραβατικότητα είναι τα παιδιά που στη ζωή τους και την καθηµερινότητα τους βρίσκονται αντιµέτωπα µε παράγοντες επικινδυνότητας (π.χ. δυσλειτουργίες στην οικογένεια, κακοποίηση, σχολική αποτυχία, συναναστροφή µε παραβατικούς συνοµηλίκους, τραυµατικές εµπειρίες, καταθλιπτικά στοιχεία ή άλλα οργανικά προβλήµατα). Χρειάζεται να τυγχάνουν έγκαιρου εντοπισµού και αξιολόγησης µε στόχο την κατάλληλη θεραπευτική παρέµβαση. Κάποιες καλές πρακτικές είναι οι ακόλουθες : 9

10 - Να στηρίζεται από ενήλικα µέλη του σχολείου (π.χ. από σύµβουλο καθηγητή, δάσκαλο, µέντορα-συνοδό) - Να ετοιµαστεί εξατοµικευµένο σχέδιο εναλλακτικής εκπαίδευσης ή απασχόλησης του - Να µελετάται η δυνατότητα να απασχοληθεί το παιδί δηµιουργικά το απόγευµα µε αγορά υπηρεσιών (µε αίτηµα ΣΕΑΥΠ) - Να γίνεται έγκαιρη παραποµπή στην Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας - Να ενεργοποιούνται έγκαιρα υπηρεσίες στήριξης του µαθητή ή/και της οικογένειας όπως Γραφείο Ευηµερίας κτλ. 7. ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οι γονείς χρειάζεται να αντιµετωπίζονται σαν συνεργάτες και συνεταίροι στη διαδικασία της µάθησης. Μπορούν να εµπλακούν ενεργά είτε µε την ανάπτυξη σεµιναρίων και διαλέξεων αλλά και µε την εµπλοκή τους στη σχολική οµάδα ως προσκεκληµένοι οµιλητές για θέµατα που κατέχουν (π.χ. επαγγέλµατα, ταλέντα κτλ). 10

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας της διαδικασίας αντιμετώπισης της παραβατικότητας στο σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ Μέλη Επιτροπής Πρόεδρος Αντρέας Καπαρδής, Καθηγητής Νομικής Ψυχολογίας, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέλη Prof. David Farrington, Καθηγητής Εγκληματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (25 και 26 Σεπτεμβρίου 2012) Τα σχέδια δράσης που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη

Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συµµετοχική Εκπαίδευση* και Πρακτικές στη Σχολική Τάξη Συνοπτική Αναφορά Μάρτιος 2003 Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής *Στο παρόν κείµενο, ο όρος «inclusive education» αποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ Στο πλαίσιο διαµόρφωσης του ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.) εντάσσεται και η καινοτοµία, της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3-6 ΧΡΟΝΩΝ) 2015 1 Ομάδα Προσχολικής Εκπαίδευσης Ελένη Λοΐζου Συντονίστρια και Επιστημονική υπεύθυνη Νόπη Τηλεμάχου Σταυρούλα Κοντοβούρκη Μαρία Ηρακλέους Χρυσάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ. 2. Άξονες, γενικοί στόχοι, θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης. Προσχολική Αγωγή ηµοτικό σχολείο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ. 2. Άξονες, γενικοί στόχοι, θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης. Προσχολική Αγωγή ηµοτικό σχολείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ 1. Σκοπός του προγράµµατος, αρχές και βασικοί άξονες Η Ολυµπιακή Παιδεία είναι ένα παιδαγωγικό πρόγραµµα στο πλαίσιο του οποίου προωθούνται αξίες και αποκτώνται γνώσεις, εµπειρίες και

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τομέας 1. Μέσα και Πόροι Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης 1.1 Κριτήρια Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων Επάρκεια και καταλληλότητα εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και

Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και Πορίσματα Βιωματικών Εργαστηρίων του Συνεδρίου με θέμα: «Η Αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου», Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2010 Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης.

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα εναλλακτικό σχέδιο. Πάτρα, 2013 1 Περιεχόμενα Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Αρχαιολόγος. Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειοθέτης. Βρεφονηπιοκόμος. Γυμναστής. Δάσκαλος. Δημοσιογραφίας: συντάκτες και ρεπόρτερς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. Αρχαιολόγος. Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειοθέτης. Βρεφονηπιοκόμος. Γυμναστής. Δάσκαλος. Δημοσιογραφίας: συντάκτες και ρεπόρτερς ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αρχαιολόγος Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειοθέτης Βρεφονηπιοκόμος Γυμναστής Δάσκαλος Δημοσιογραφίας: συντάκτες και ρεπόρτερς Διαφημιστής Διερμηνέας Δικαστής Δικηγόρος Εθνολόγος-Λαογράφος Εισαγγελέας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. Όροι: Να είναι ενυπόγραφα και δακτυλογραφημένα. Να μην υπερβαίνουν τις 300 λέξεις Επιτρέπεται κάθε αναδημοσίευση με υποχρέωση την

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. Όροι: Να είναι ενυπόγραφα και δακτυλογραφημένα. Να μην υπερβαίνουν τις 300 λέξεις Επιτρέπεται κάθε αναδημοσίευση με υποχρέωση την ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ 1 Ιανουαρίου 2012 Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Έκδοση ΥΣΕΑ Ενημερωτικό Δελτίο Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Α-Ω Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Aνακαλύψτε τον κόσμο του Σχολείου μας και δείτε πώς κάθε λέξη μπορεί να μεταμορφωθεί σε διαφορετικές σχολικές εμπειρίες καλωσήλθατε στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα