ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ AALBORG ΜΕΡΟΣ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ AALBORG ΜΕΡΟΣ Ι"

Transcript

1 ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ AALBORG ΜΕΡΟΣ Ι Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, συγκεντρωθήκαµε στην Τέταρτη Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τις Αειφόρες Πόλεις & Κωµοπόλεις, τη συνδιάσκεψη Aalborg+10, και αποδεχτήκαµε στις 11 Ιουνίου 2004 τις «εσµεύσεις του Aalborg» για να ενισχύσουµε τις κινήσεις µας από την Ηµερήσια ιάταξη στη ράση και να επιταχύνουµε τις προσπάθειές µας για την τοπική αειφόρο ανάπτυξη. Θεωρούµε τη συνδιάσκεψη Aalborg+10 ως ορόσηµο σε αυτή τη συνεχιζόµενη διαδικασία. Επιβεβαιώνουµε και πάλι τον κεντρικό ρόλο που θα αναλάβουν οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιµετώπιση των προκλήσεων αναφορικά µε την κοινωνία, το περιβάλλον, την οικονοµία, την υγεία, τα διεθνή και παγκόσµια ζητήµατα στον 21 ο αιώνα. Πιστεύουµε ότι οι εσµεύσεις του Aalborg θα στηρίξουν τις κινήσεις µας προς µία βαθύτερα χαραγµένη νοοτροπία αειφορίας, µέσω της διαχείρισης των τοπικών αρχών µε ολιστικό και βιώσιµο τρόπο. Καθώς ο πόλεµος είναι η χειρότερη ενέργεια κατά της αειφορίας που µπορούµε να φανταστούµε, καλούµε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης να ταχθεί κατά των πολεµικών συγκρούσεων προκειµένου να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η ειρήνη σε όλο τον κόσµο. Βασίζοντας τις αποφάσεις µας στις αρχές και τις πολιτικές που καταρτίσθηκαν µε το Χάρτη του 1994 των Ευρωπαϊκών Πόλεων & Κωµοπόλεων προς την Αειφορία το Χάρτη του Aalborg, το Σχέδιο ράσης της Λισσαβόνας το 1996 Από το Χάρτη στη ράση, την Έκκληση του Ανοβέρου το 2000 των ηµοτικών Αρχών της Ευρώπης µε την Είσοδο στον 21 ο Αιώνα και την Έκκληση του Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, δια του παρόντος προσδιορίζουµε ένα πλαίσιο συγκεκριµένων δεσµεύσεων και στόχων για την τοπική αειφορία στην επόµενη δεκαετία. Εγκρίνουµε τις εσµεύσεις του Aalborg ως την εφαρµογή των αρχών αειφορίας που τίθενται µε το Χάρτη του Aalborg ως ένα µέσο υλοποίησης του οράµατος για ένα αειφόρο µέλλον των αστικών περιοχών µε συγκεκριµένες πρακτικές αειφορίας. Εγκρίνουµε τις εσµεύσεις του Aalborg ως µέσο ελέγχου της Κατάστασης της Τοπικής Αειφορίας στην Ευρώπη και θα επιδιώξουµε την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση συνολικά, αλλά και σε µεµονωµένες, κατά τόπο καταστάσεις. Είµαστε προετοιµασµένοι να παράσχουµε πληροφορίες για τις δεσµεύσεις, τους στόχους και τα επιτεύγµατά µας µε την Εκστρατεία των Ευρωπαϊκών Αειφόρων Πόλεων & Κωµοπόλεων, να προσθέσουµε µία διάσταση αυστηρού ελέγχου και αξιολόγησης στις δραστηριότητές της και να διαµορφώσουµε το µελλοντικό έργο της. ίκτυα Εκστρατείας: το ερώτηµα είναι: ΠΩΣ; Τουλάχιστον τα ακόλουθα πρέπει να παρασχεθούν (πέρα από την υποστήριξη, την εκπαίδευση, ): Είµαστε προετοιµασµένοι για την εισαγωγή πληροφοριών αναφορικά µε τις δεσµεύσεις, τους στόχους και τα επιτεύγµατά µας στη βάση δεδοµένων των εσµεύσεων του Aalborg στο ιαδίκτυο, την οποία διαχειρίζεται η Εκστρατεία των Ευρωπαϊκών Αειφόρων Πόλων & Κωµοπόλεων, την προσθήκη µίας διάστασης αυστηρού ελέγχου

2 και αξιολόγησης στις δραστηριότητές της και τη διαµόρφωση του µελλοντικού έργου της. Πιστεύουµε ότι η κοινή ευρωπαϊκή δράση µας και η αµοιβαία ανταλλαγή εµπειριών αναφορικά µε την εφαρµογή των εσµεύσεων του Aalborg θα προσφέρουν ισχυρή υποστήριξη στο έργο µας σε τοπικό επίπεδο προς την αειφορία. Προτρέπουµε τα δίκτυα της Εκστρατείας Ευρωπαϊκών Αειφόρων Πόλεων & Κωµοπόλεων, δηλαδή την Ένωση Πόλεων και Περιφερειών για την Ανακύκλωση (ACRR), την Climate Alliance Klima Bundnis Alianza del Clima (Συµµαχία για το Κλίµα), το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών ήµων και Περιφερειών (CEMR), το Energie- Cites, το EUROCITIES, το ιεθνές Συµβούλιο Τοπικών Πρωτοβουλιών για το Περιβάλλον (ICLEI) Τοπικές Αρχές για την Αειφορία, το Medcities, την Ένωση των Πόλεων της Βαλτικής (UBC) και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO) Υγιείς Πόλεις, να διευκολύνουν, να συντονίσουν και να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές µας και την αµοιβαία ανταλλαγή στοιχείων. Ζητάµε από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς να αναγνωρίσουν τις εσµεύσεις του Aalborg ως σηµαντική συνεισφορά για την αειφορία της Ευρώπης και κάνουµε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει υποστήριξη στις τοπικές αρχές και τα δίκτυα τους ώστε να σηµειώσουν πρόοδο στην εφαρµογή των εσµεύσεων του Aalborg. Απευθύνουµε πρόσκληση στις περιφερειακές αρχές στην Ευρώπη να συνυπογράψουν µαζί µας και προτρέπουµε τις εθνικές κυβερνήσεις να προσεπικυρώσουν τις εσµεύσεις του Aalborg. Με την υπογραφή µου / µας, εγώ / εµείς - προσεπικυρώνουµε τις αρχές αειφορίας που ορίζονται στο Χάρτη του Aalborg. - δεσµευόµαστε να ενταχθούµε σε µία τοπική συµµετοχική διαδικασία θέσης στόχων, ενσωµατώνοντας την υφιστάµενη Τοπική Ηµερήσια ιάταξη 21 ή άλλα σχέδια δράσης για την τοπική αειφορία και λαµβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές αειφορίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. - δεσµευόµαστε να εξετάσουµε τα βασικά πρότυπα και κριτήρια ως αφετηρία για τη διαδικασία θέσης στόχων. - δεσµευόµαστε να αποδεχθούµε στόχους, αξίες και χρονικά πλαίσια τα οποία θα είναι κατάλληλα για την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο µας, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους-συστάσεις του Μέρους ΙΙ εντός ενός / δύο ετών από την υπογραφή. - δεσµευόµαστε να ελέγχουµε την πρόοδο µας στην επίτευξη των στόχων. - δεσµευόµαστε σε ένα κοινό χρονικό πλαίσιο ελέγχου, µε τον πρώτο έλεγχο να λαµβάνει χώρα το 2010 και το δεύτερο έλεγχο να λαµβάνει χώρα το ιακυβέρνηση Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, αποδεχόµαστε και αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για την ενεργοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων µέσω της συµµετοχικής δηµοκρατίας.

3 1. να διασφαλίσουµε (πώς θα εκφραστεί µε τον καλύτερο τρόπο η συνεχής βελτίωση;) ένα κοινό µακροπρόθεσµο όραµα ως τη βάση για τη δηµιουργία µεθοδικής και ολοκληρωµένης πολιτικής. 2. να αναπτύξουµε την αντίληψη στην τοπική κοινότητα και στα πλαίσια του δήµου. 3. να αυξήσουµε τη συµµετοχή και το διάλογο στην τοπική λήψη αποφάσεων που αφορούν σε όλους τους τοµείς της τοπικής κοινωνίας, Η : να παρέχουµε τη δυνατότητα σε όλους τους τοµείς της τοπικής κοινωνίας προκειµένου να συµµετέχουν αποτελεσµατικά στη λήψη αποφάσεων. 4. να υιοθετήσουµε ανοιχτές, υπεύθυνες και διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 5. να αναπτύξουµε αποτελεσµατική συνεργασία και συναδελφικότητα µε τις άλλες πόλεις και κωµοπόλεις, µε άλλα επίπεδα διακυβέρνησης, τον ιδιωτικό τοµέα και κοινοτικούς οργανισµούς, όπως και άλλες οµάδες συµφερόντων. 2. ιαχείριση της Αειφορίας Εµείς, οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, αποδεχόµαστε και αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για την εφαρµογή (προτάσεις για να προσθέσουµε κάτι εδώ;) ενός αποτελεσµατικού κύκλου διαχείρισης από τη διαµόρφωση µέχρι την εφαρµογή και την αξιολόγηση. 1. να ενισχύσουµε και να θέσουµε στο επίκεντρο την Ηµερήσια Τοπική ιάταξη 21 ή άλλες διαδικασίες για την τοπική αειφορία. 2. να δηµιουργήσουµε µια ολοκληρωµένη διαχείριση της αειφορίας. 3. να θέσουµε στόχους στο πλαίσιο των εσµεύσεων του Aalborg. 4. να επανεξετάσουµε και να ανακατανείµουµε τους προϋπολογισµούς και τα κονδύλια ώστε να καλύψουν τις προτεραιότητες της αειφορίας. 5. να ελέγξουµε και να αξιολογήσουµε την πρόοδό µας προς την κάλυψη των στόχων της αειφορίας. 3. Κοινά φυσικά αγαθά αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για την προστασία και διαφύλαξη των κοινών φυσικών αγαθών. 1. να αυξήσουµε το ποσοστό των ανανεώσιµων και καθαρών µορφών ενέργειας.

4 2. να βελτιώσουµε την ποιότητα των υδάτων και να προβούµε σε πιο αποτελεσµατική χρήση τους. 3. να προωθήσουµε και να αυξήσουµε τη βιοποικιλότητα και το ενδιαφέρον για τις περιοχές που έχουν ορισθεί ως φυσικές ζώνες και χώροι πρασίνου. 4. να βελτιώσουµε την ποιότητα του εδάφους και να διαφυλάξουµε την παραγωγική µέσω οικολογικών µεθόδων γη. 5. να βελτιώσουµε την ποιότητα του αέρα. 4. Υπεύθυνη κατανάλωση και επιλογές τρόπου ζωής αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για προώθηση και διευκόλυνση της συνετής χρήσης των πόρων και για προτροπή προς µία υπεύθυνη κατανάλωση. αναφορικά µε όλη την κοινότητα 1. να αποτρέψουµε και να µειώσουµε τα απόβλητα και να αυξήσουµε την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση. 2. να διαχειριστούµε και να αντιµετωπίσουµε τα απόβλητα σύµφωνα µε τα πρότυπα των βέλτιστων πρακτικών. 3. να µειώσουµε την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην τοπική κοινωνία και στα δηµοτικά κτίρια και λειτουργίες. 4. να εφοδιαζόµαστε µε αειφόρες µεθόδους. 5. να προωθήσουµε ενεργά την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση. 5. Σχεδιασµός και σχέδια αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη των αστικών περιοχών προς όφελος όλων. 1. να αναπλάσουµε εγκαταλειµµένες ή υπανάπτυκτες περιοχές. 2. να αποτρέψουµε την άναρχη αστική ανάπτυξη. 3. να θέσουµε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη των περιοχών όπου υπάρχουν εστίες µόλυνσης σε σχέση µε τις περιοχές χωρίς ανάλογα προβλήµατα. 4. να διαφυλάξουµε την πολιτιστική κληρονοµιά των πόλεων µας. 5. να θέσουµε τις προϋποθέσεις για βιώσιµα σχέδια και δόµηση κτιρίων.

5 6. Καλύτερη κινητικότητα, λιγότερο κυκλοφοριακό αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για την προώθηση των επιλογών βιώσιµης κινητικότητα. 1. να µειώσουµε τη χρήση των ιδιωτικών µηχανοκίνητων µέσων µεταφοράς. 2. να αυξήσουµε τη χρήση των δηµόσιων συγκοινωνιών, την πεζοπορία και την ποδηλασία. 3. να παράσχουµε ελκυστικές εναλλακτικές αντί της χρήσης των ιδιωτικών µηχανοκίνητων οχηµάτων. 4. να αναπτύξουµε ένα σχέδιο ολοκληρωµένης και βιώσιµης αστικής κινητικότητας. 5. να µειώσουµε τον αντίκτυπο των µέσων µεταφοράς στο περιβάλλον και την υγεία. 7. Τοπική ράση για την υγεία αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για την προστασία της υγείας και της ευηµερίας των κατοίκων µας. 1. να εγείρουµε την αντίληψη και να λάβουµε µέτρα σχετικά µε τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία. 2. να προωθήσουµε το σχεδιασµό για την υγεία στην πόλη, ο οποίος θα προσφέρει µια ισχυρή στρατηγική για θέµατα υγείας. 3. να µειώσουµε τις ανισότητες στα θέµατα υγείας και να αντιµετωπίσουµε τη φτώχεια, γεγονός το οποίο θα απαιτήσει συνεχή ενηµέρωση αναφορικά µε την πρόοδο που θα επιτευχθεί. 4. να προωθήσουµε την επιρροή των θεµάτων υγείας ως µέσο, ώστε όλοι οι τοµείς να επικεντρώσουν τις εργασίες τους σε θέµατα υγείας και ποιότητας ζωής. 5. να κινητοποιήσουµε τους σχεδιαστές αστικού προγραµµατισµού, ώστε να ενσωµατώσουν τα θέµατα υγείας στις στρατηγικές τους πρωτοβουλίες.

6 8. ραστήρια και αειφόρος τοπική οικονοµία αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για τη δηµιουργία µίας δραστήριας τοπικής οικονοµίας που παρέχει πρόσβαση στην απασχόληση χωρίς να καταστρέφει το περιβάλλον. 1. να υιοθετήσουµε µέτρα που δίνουν κίνητρα και υποστηρίζουν την τοπική απασχόληση και τις νέες επιχειρήσεις. 2. να συνεργαστούµε µε τις τοπικές επιχειρήσεις για την προώθηση και την εφαρµογή καλών πρακτικών. 3. να αναπτύξουµε και να εφαρµόσουµε αρχές αειφορίας για την τοποθεσία των επιχειρήσεων. 4. να στρέψουµε τις αγορές προς τα τοπικά και περιφερειακά προϊόντα. 5. να προωθήσουµε τον αειφόρο τοπικό τουρισµό. 9. Κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για τη διασφάλιση της ύπαρξης κοινοτήτων που παρέχουν ανοχή και στήριξη. 1. να λάβουµε µέτρα για την ανακούφιση της φτώχειας. 2. να διασφαλίσουµε την ισότητα πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες, την παιδεία, την εκπαίδευση και την πληροφόρηση. 3. να καλλιεργήσουµε την κοινωνική ανοχή. 4. να βελτιώσουµε την ασφάλεια στην κοινότητα, όπως και την αίσθηση της ασφάλειας των ατόµων. 5. να διασφαλίσουµε καλές συνθήκες στέγασης και διαβίωσης. 10. Τοπική ράση για την Παγκόσµια Κοινότητα αναλαµβάνουµε την ευθύνη µας για ανάληψη τοπικής δράσης αναφορικά µε την παγκόσµια ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. 1. να ενισχύσουµε τη διεθνή συνεργασία.

7 2. να µειώσουµε τον αντίκτυπο στο παγκόσµιο περιβάλλον, ιδιαίτερα στο κλίµα. 3. να προωθήσουµε τη διάθεση και κατανάλωση των προϊόντων του θεµιτού εµπορίου. 4. να ενισχύσουµε τη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέµατα (?) 5. να ενισχύσουµε τη διεθνή συνεργασία ανάµεσα στις πόλεις και να αναπτύξουµε τοπικές απαντήσεις σε διεθνή προβλήµατα µε τη συνεργασία τοπικών αυτοδιοικήσεων και σχετικών µετόχων. Υπογραφή/-ές: Ονοµατεπώνυµο και λειτουργία/-ες µε κεφαλαία: Τοπική/περιφερειακή κυβέρνηση/οργανισµός που εκπροσωπείται: Τόπος και ηµεροµηνία υπογραφής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.3.2006 COM(2006) 136 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4 Σεπτεµβρίου 2002 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 Σεπτεµβρίου 2002 2 Μετάφραση: Επιµέλεια: Σοφία Μάρη Χριστίνα Θεοχάρη 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ

ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ/ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΦΛΩΡΑ ΚΙΑΜΙΛΗ Είμαστε η Γη, οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα, οι βροχές και οι ωκεανοί τα θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής πολιτικής

ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής πολιτικής ΤΕΕ- ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΚΕ ΟΝΙΑς Ζ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ εκέµβριος 2007 Πλαίσιo Χωρικού Σχεδιασµού και αρχές αειφόρου ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : τρέχουσες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

CDR 163/2007 ΑΓ/ββ.../...

CDR 163/2007 ΑΓ/ββ.../... O ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ για τις βιώσιµες ευρωπαϊκές πόλεις Σχετική απόφαση ελήφθη µε την ευκαιρία της άτυπης υπουργικής συνάντησης σχετικά µε την Αστική Ανάπτυξη και την Εδαφική Συνοχή που πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµες Ενεργειακά Κοινότητες - Μία Σχεδιαστική Πρόκληση για τις Ορεινές Περιοχές

Βιώσιµες Ενεργειακά Κοινότητες - Μία Σχεδιαστική Πρόκληση για τις Ορεινές Περιοχές Βιώσιµες Ενεργειακά Κοινότητες - Μία Σχεδιαστική Πρόκληση για τις Ορεινές Περιοχές Αν. Στρατηγέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συγγραφική ομάδα: Ειρήνη Μάρη Δημήτρης Μπίρμπας Αθήνα, Οκτώβριος 2011 Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ 2002 * * Το κείµενο αυτό αποτελεί επικαιροποίηση µε πρόσφατες δράσεις του κειµένου στρατηγικής το οποίο εγκρίθηκε το 1999 από το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδιασμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία Σχεδιασμού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VITO INTERGRATED URBAN DEVELOPMENT OF VITAL HISTORIC TOWNS AS REGIONAL CENTERS IN SOUTH EAST (SOUTH EAST EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME) Πακέτο Εργασίας 4 Ολοκληρωμένη Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση

ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση «Ανακοίνωση της κοινωνίας των πολιτών στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το µέλλον της γεωργικής και αγροτικής πολιτικής» Νοέµβριος 2010 Σύνοψη Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Οκτώβριος 2014

URBACT II. Ενηµερωτικό ελτίο Οκτώβριος 2014 URBACT II Ενηµερωτικό ελτίο Οκτώβριος 2014 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ: ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ; ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ: ΑΘΗΝΑ ΜΙΑ URBACT ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ... 7 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ... 7 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 10 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μοροπούλου Αντωνία, Κωνσταντή Αγορίτσα

Μοροπούλου Αντωνία, Κωνσταντή Αγορίτσα Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μοροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή στην αρχική σελίδα Ικαριακά και Φουρνιώτικα Νέα Ηλεκτρονική έκδοση αναπτυξιακού χαρακτήρα της Επαρχίας Ικαρίας εκδότης: Ηλίας Γιαννίρης Νέα Περίοδος Τεύχος 12, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2008 προηγούµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα