Exceeding Expectations

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Exceeding Expectations"

Transcript

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εταιρία ΜΙΤΟΣ είναι ένα νέο εταιρικό σχήμα με γνώσεις και εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί μέσα από εξειδικευμένη ακαδημαϊκή μόρφωση και πολλά χρόνια επαγγελματικής παρουσίας και καταξίωσης. Φιλοδοξία της εταιρίας είναι να οδηγήσει τις επιχειρήσεις με τις οποίες θα συνεργαστεί, στην ανάπτυξη και την επιτυχία όπως ο Μίτος της Αριάδνης οδήγησε τον Θησέα στην έξοδο από τον Λαβύρινθο όταν σκότωσε τον Μινώταυρο. Σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, κάθε επιχειρηματική απόπειρα είναι ένας μικρός λαβύρινθος και χρειάζεται Μίτος για να οδηγήσει στην επιτυχία, την ανάπτυξη, την καταξίωση. Αυτή είναι η φιλοδοξία, το όραμα και ο στόχος μας. ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η Εταιρία ΜΙΤΟΣ δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς, για τους οποίους έχει πιστοποιηθεί από την TUV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 : Συντήρηση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Η επιλογή των τομέων αλλά και ο τρόπος παρέμβασης σε αυτούς καθορίστηκαν με κριτήριο την διαφοροποίηση απο τον ανταγωνισμό: υιοθέτηση μιας διαφορετικής οπτικής γωνίας, προσθήκη κάποιας συνιστώσας, αφαίρεση πιθανών θεωρητικών κατασκευών. Στόχος δεν είναι να προστεθεί άλλη μία εταιρία, έστω καλή και ποιοτική, στις ήδη υπάρχουσες, αλλά να οργανωθεί και να προσφερθεί μία άλλη λογική, μεθοδολογία, λύση στους τομείς δράσης. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης και παρέμβασης μας. Exceeding Expectations WE FIND SOLUTIONS Γραφεία Mitos Solutions Ν. ΚΑΡΕΛΛΑ 44, χαλάνδρι, Αθήνα, T/F: w: e:

2 Exceeding Expectations OPERATION & MAINTENANCE Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και τροφοδοτούν το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Παρόλα αυτά, δεν είναι όπως οι παραγωγικές μονάδες με τους εργάτες, την διοίκηση, τους πωλητές, την οργάνωση. Αντίθετα, έχουν τα χαρακτηριστικά ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος: κάθε επενδυτής αντί να καταθέσει χρήματα σε μια τράπεζα ή σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ή να αγοράσει μετοχές με σκοπό να έχει μια συγκεκριμένη ή αναμενόμενη απόδοση, τώρα μπορεί να αγοράσει ή να κατασκευάσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και να περιμένει την αντίστοιχη απόδοση. Κατά συνέπεια, ο επενδυτής στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν είναι υποχρεωμένος να έχει τεχνικές γνώσεις, ούτε να ασχολείται με αξιολογήσεις εξοπλισμού, προμηθευτών και υπεργολάβων, συντονισμό ασφαλιστικών εταιριών και παρακολούθηση συμβάσεων. Για να απολαμβάνει την αναμενόμενη χρηματική απόδοση του συστήματος του, αρκεί να επιλέξει μια εταιρία η οποία να είναι σε θέση να αναλάβει όλες τις εργασίες συντήρησης και λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος, ίσως ακόμα και αυτές της ίδιας της εταιρίας. Αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι η διάρκεια λειτουργίας και αξιοποίησης αυτών των συστημάτων είναι μεγαλύτερη από 20 χρόνια, γεγονός που σημαίνει ότι τα συστήματα θα πρέπει να είναι και να διατηρούνται σε καλή και συνεχή λειτουργία για τόσα χρόνια. Και μάλιστα, όταν οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται τις περισσότερες φορές - σε απομακρυσμένα γεωγραφικά σημεία, είναι εκτεθειμένες σε όλες τις καιρικές συνθήκες και αποσβένονται μετά από 8-10 χρόνια. Αυτός είναι ο τρόπος που η ΜΙΤΟΣ βλέπει και οργανώνει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα: αναλαμβάνει το σύνολο των ευθυνών και των εργασιών που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη και σωστή λειτουργία της επένδυσης. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ

3 Exceeding Expectations O&M SERVICES ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: Α. Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις εκ των ων ουκ άνευ εργασίες, δηλαδή αυτές που είναι απολύτως απαραίτητες για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που βρίσκεται σε λειτουργία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται : Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης ηλεκτρικών και μηχανικών συσκευών καθώς και του φ/β συστήματος στο σύνολο του Οι υπηρεσίες διαχείρισης συμβάσεων και εγγυήσεων και οι υπηρεσίες συντονισμού όλων των εμπλεκομένων για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και Οι υπηρεσίες πληροφόρησης που ξεκινούν από την λήψη δεδομένων από όλες τις μονάδες τηλεμετρίας της εγκατάστασης, συνεχίζουν με την αξιολόγηση τους σε πραγματικό χρόνο για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων παραγωγής και καταλήγουν με την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος. Β. Υπηρεσίες Επανορθωτικής Συντήρησης, που περιλαμβάνουν την άμεση εκτέλεση έκτακτων, μη προγραμματισμένων εργασιών, (π.χ. βλάβες, καταστροφές). Γ. Ειδικές Απαιτήσεις, δηλαδή υπηρεσίες που εξαρτώνται από πιθανές ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης ή από τις προθέσεις του ιδιοκτήτη της. Η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών αυτών προς ένα φ/β σύστημα δεν αφήνει κανένα κενό στις ανάγκες για συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία, στα πλαίσια των υπαρχουσών συμβάσεων και εγγυήσεων και στα πλαίσια της ποιότητας του εξοπλισμού και της εγκατάστασης.

4 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Βάσεις στήριξης - Trackers Φ/Β Πλαίσια Αντιστροφείς Ηλεκτρολογική εγκατάσταση DC Ηλεκτρολογική εγκατάσταση AC Υποσταθμός μέσης τάσης Συσκευές τηλεμετρίας Συντήρηση Εγκατάστασης Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Παρακολούθηση, τήρηση, ανανέωση συμβάσεων και εγγυήσεων Συντονισμός και υποστήριξη συνεργατών, υπεργολάβων και εμπλεκομένων Α3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Λήψη δεδομένων απο μετατροπέα και συσκευή τηλεμετίας Συνεχής επεξεργασία και αιτιολόγηση δεδομένων Συμβάντα. Ιστορικό και Διαχείριση Εκτελεσθείσες και Προγραμματισμένες Εργασίες Συντήρησης Συγκριτικές Αναφορές Παραγωγής B ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πρόγραμμα Υποστήριξης Gold Πρόγραμμα Υποστήριξης Platinum Πρόγραμμα Υποστήριξης Custom Γ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μόνιμο Προσωπικό Ανταλλακτικά Περιπολία με Χρήση Καμερών Ειδικός εξοπλισμός Τιμολόγηση - Εταιρίας - Πάρκου Διαχείριση Εταιρίας

5 Exceeding Expectations SOLARSPY SOLARSPY Το SolarSpy συνδυάζει την συνεχή παρακολούθηση (365x24x7) του πάρκου με ένα εξελιγμένο σύστημα Διαχείρησης Συμβάντων. MONITORING DATA ANALYSIS AND REPORTS 1. Παρακολούθηση Λήψη και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής από όλες τις συσκευές τηλεμετρίας της εγκατάστασης. Συμβατότητα με όλα τα συστήματα τηλεμετρίας της αγοράς (inverter, datalogger, combiner box, energy meter) Παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής πολλαπλών πάρκων από την ίδια πλατφόρμα. Εύκολη πρόσβαση μέσω πολλαπλών συσκευών (web browser, tablet και κινητά). INTELLIGENT SYSTEM ALERTS 2. Ανάλυση δεδομένων Συγκριτική αξιολόγηση του συστήματος με: > Την αναμενόμενη ετήσια απόδοση > Την θεωρητική απόδοση και > Την ιστορική απόδοση Σύγκριση πολλαπλών πάρκων βάσει δεικτών απόδοσης. Εκτίμηση της θεωρητικής απόδοσης μέσω μοντέλου προσομοίωσης. Γραφικές παραστάσεις απόδοσης για όλα τα συστήματα τηλεμετρίας. Δημιουργία οθονών με τα στοιχεία που ο χρήστης επιθυμεί να παρακολουθεί. Δημιουργία αναφορών από τον χρήστη. Δυναμική προβολή εγκατάστασης βάσει εξοπλισμού. 3. Ευφυές σύστημα Δημιουργία ειδοποιήσεων (alerts) με βάση: > Την αναμενόμενη απόδοση > Την ιστορική απόδοση > Την σύγκριση της απόδοσης των μετατροπέων > Τις ενδείξεις των αισθητήρων > Την κατάσταση της επικοινωνίας και των μετατροπέων Κατηγοριοποίηση των ειδοποιήσεων σε Χαμηλή, Μεσαία και Υψηλή προτεραιότητα. Ημερολογιακή προβολή ειδοποιήσεων και ενεργειών συντήρησης. Αποστολή SMS/mail μέσω συστήματος διαχείρισης συμβάντων.

6 Monitoring System Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων Βασικό μέλημα της εταιρίας είναι η γρήγορη ανταπόκριση των αρμοδίων τμημάτων συντήρησης και επισκευών, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των πάρκων 24 ώρες το 24ωρο. Για την αποτελεσματική συντήρηση καθώς και την άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα διάγνωσης και επίλυσης στην λειτουργία του φωτοβολταικού πάρκου, η εταιρία εφαρμόζει ένα σύγχρονο εσωτερικό σύστημα διαχείρισης αιτημάτων, τα οποία διαχωρίζονται και δρομολογούνται αυτόματα στους αρμόδιους φορείς ανάλογα με την κατηγορία του προβλήματος, οι οποίοι θα κληθούν να διαγνώσουν και να επιλύσουν το πρόβλημα έγκαιρα. Το σύστημα διαχείρισης αιτημάτων έχει τη δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης όλων των αιτημάτων ή βλαβών ανά φωτοβολταικό πάρκο, δημιουργώντας ιστορικά δεδομένα ανά πελάτη και ανά κατηγορία προβλήματος, τα οποία βοηθούν το έμπειρο προσωπικό της εταιρίας, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ανασχεδιασμό των υπηρεσιών συντήρησης, για την άμεση ικανοποίηση του πελάτη. Υποστήριξη 24 Χ 7 Χ 365 Αποστολή τεχνικών Απομακρυσμένη διάγνωση προβλήματος Γρήγορος εντοπισμός του προβλήματος Διαχείριση προβλημάτων / συναγερμών Επικοινωνία με το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας, σε περίπτωση ανάγκης Γρήγορη επίλυση προβλημάτων Αρχιτεκτονική του SOLARSPY Συσκευή συλλογής δεδομένων Είναι σχεδιασμένο να συλλέγει όλα τα δεδομένα από τις συσκευές που βρίσκονται στο πάρκο (inverters, αισθητήρες, μετρητές, string/array combiners και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί να μιλήσει με σειριακή πόρτα ή Ethernet). Η συσκευή συλλέγει τα δεδομένα και τα αποστέλλει στον κεντρικό Server της Εταιρείας. > Επικοινωνεί με όλες τις Modbus ή TCP συσκευές που βρίσκονται στο πάρκο > Με όλους τους Inverter που έχουν εγκατασταθεί σε πάρκα στην Ελλάδα > Cellular ή Satellite Internet σύνδεση > Τα δεδομένα αποστέλλονται περιοδικά στο κεντρικό Server. Μετρητές Συσκευή παρακολούθησης string/array combiners Συσκευή Επικοινωνίας Η συσκευή επικοινωνίας αναλαμβάνει την αποστολή των δεδομένων μέσω δορυφόρου ή 3G στον κεντρικό Server της εταιρείας.

7 MITOΣ Αναλυτικός Πίνακας Υπηρεσιών A ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Βάσεις Στήριξης Trackers Έλεγχος και σφίξιμο των συνδέσεων Έλεγχος της δομής (μεταλλικής ή άλλης) Λάδωμα (tracker) Έλεγχος σύμφωνα με εγχειρίδιο (tracker) Αντισκωρική Προστασία Τριμηνιαία τα δύο πρώτα έτη. μετά. Φ/Β Πλαίσια Έλεγχος και σφίξιμο των φωτοβολταϊκών πλαισίων στην βάση στήριξης Έλεγχος της κατάστασης τους Πλύσιμο Καθαριότητα Αντισκωρική Προστασία Τριμηνιαία τα δύο πρώτα έτη. μετά. Αντιστροφείς Επιθεώρηση και διαγνωστικός έλεγχος των Αντιστροφέων, σύμφωνα με τα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Έλεγχος Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης DC Επιθεώρηση κατάστασης DC καλωδιώσεων και συνδέσεων Μετρήσεις αντικεραυνικής προστασίας και μετρήσεις γειώσεων Επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση πινάκων DC Έλεγχος και αντικατάσταση ασφαλειών Έλεγχος της διασύνδεσης DC ρεύματος στα πλαίσια και τον αντιστροφέα. Έλεγχος Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης AC Επιθεώρηση κατάστασης AC καλωδιώσεων και συνδέσεων Μετρήσεις αντικεραυνικής προστασίας και μετρήσεις γειώσεων Επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση πινάκων AC Έλεγχος και αντικατάσταση ασφαλειών Έλεγχος ύποσταθμού μεςής τασης Έλεγχος και συντήρηση σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. Έλεγχος συσκευών τηλεμετρίας Επιθεώρηση και συντήρηση μετρητικών συσκευών, αισθητήρων (πυρανόμετρου, κα.), μετεωρολογικού συστήματος Έλεγχος εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Ενημέρωση / αναβάθμιση λογισμικού (αν χρειάζεται)

8 Συντήρηση Εγκατάστασης Κόψιμο χόρτων Απομάκρυνση σκουπιδιών Επιθεώρηση κατάστασης περίφραξης, πυλών, κτιρίων, δρόμων, μονοπατιών Αναγόμωση πυροσβεστικού εξοπλισμού Τοποθέτηση φαρμάκων μυοκτονίας (φρεάτια, οικίσκοι) Έλεγχος και αντικατάσταση μπαταριών, λαμπτήρων, διακοπτών Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Παρακολούθηση, τήρηση, ανανέωση συμβάσεων και εγγυήσεων Συντονισμός και υποστήριξη συνεργατών, υπεργολάβων και εμπλεκομένων 365 Χ 24 Χ 7 Α3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Λήψη δεδομένων απο μετατροπέα και συσκευή τηλεμετίας Συνεχής επεξεργασία και αιτιολόγηση δεδομένων Συμβάντα. Ιστορικό και Διαχείριση Εκτελεσθείσες και Προγραμματισμένες Εργασίες Συντήρησης Συγκριτικές Αναφορές Παραγωγής 365 Χ 24 Χ 7 B ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πρόγραμμα Υποστήριξης Gold Πρόγραμμα Υποστήριξης Platinum Πρόγραμμα Υποστήριξης Custom 365 Χ 24 Χ 7 Γ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μόνιμο Προσωπικό Ανταλλακτικά Περιπολία με Χρήση Καμερών Ειδικός εξοπλισμός Τιμολόγηση - Εταιρίας - Πάρκου Διαχείριση Εταιρίας Όταν απαιτείται

9 Γιατί είναι απαραίτητη η Συντήρηση; P Μεγιστοποίηση της απόδοσης της Φ/Β εγκατάστασης P Επιμήκυνση του χρόνου ζωής του εξοπλισμού και συνολικά του συστήματος P Ελαχιστοποίηση του χρόνου μη λειτουργίας (down time) P Προϋπόθεση για την διασφάλιση των εγγυήσεων του εξοπλισμού και των υλικών P Προϋπόθεση για αποζημιώσεις από τον ασφαλιστικό φορέα Γιατί Συντήρηση από την ΜΙΤΟΣ; Υπάρχουν μια σειρά από λόγοι που οδηγούν τους επενδυτές στην επιλογή της εταιρίας ΜΙΤΟΣ για να αναθέσουν τη συντήρηση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού τους συστήματος : P Γιατί η εταιρία αυτή μπορεί να αναλάβει απ άκρου εις άκρον όλες τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του. Από την προληπτική του συντήρηση και τη διαχείριση των συμβολαίων που έχουν γίνει με τρίτους (υπεργολάβους, προμηθευτές, ασφαλιστικές, κλπ) μέχρι και τη νομική και λογιστική λειτουργία της εταιρίας που έχει στην ιδιοκτησία της το πάρκο. P Γιατί προσφέρει στους πελάτες της ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης για κάθε πιθανή ζημιά που θα γίνει από την δική της δραστηριότητα. P Γιατί μετά από κάθε σειρά εργασιών προληπτικής συντήρησης θα παραδίδει στον επενδυτή πιστοποιητικό υποδειγματικής εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ από έναν από τους σημαντικότερους οίκους πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. P Γιατί έχει δικό της σύστημα παρακολούθησης της παραγωγής και όσων άλλων μετρητικών συσκευών υπάρχουν στο πάρκο (το SolarSpy) και αυτό της δίνει μοναδική ευελιξία και αποτελεσματικότητα προσαρμογών. Γιατί, ακόμα P Η μοναδική δραστηριότητα που έχει στον χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι αυτή της συντήρησης τους. P Έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 για αυτή ακριβώς τη δραστηριότητα. P Έχει δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών σε όλη τη χώρα. P Γιατί, τέλος, την εμπιστεύτηκαν επενδυτές και της ανάθεσαν - τους τελευταίους τέσσερις μήνες - τη συντήρηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος πάνω από 10MW. Υψηλή Διαθεσιμότητα Υψηλή Παραγωγή & Απόδοση Χαμηλό Κόστος Λειτουργίας Μείωση Κινδύνων Λιγότερες Επιπτώσεις

10 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Η ΜΙΤΟΣ διαθέτει ειδική ομάδα με μεγάλη εμπειρία στη συντήρηση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Προσφέροντας βαθειά γνώση και συνεχή εκπαίδευση εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Με έντονο χαρακτηριστικό την εμμονή στην ποιότητα, την εμπειρία και τη γνώση, η ΜΙΤΟΣ μπορεί να εγγυηθεί τις υψηλότερες διαθεσιμότητες στα Φωτοβολταϊκά πάρκα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες Γραφεία Mitos Solutions Ν. ΚΑΡΕΛΛΑ 44, χαλάνδρι, Αθήνα, T/F: w: e:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε;

Πόσο μπορείτε να εξοικονομήσετε; Intelligent Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Σεπτέμβριος 2011 Κοιτάξτε εντός για να ξεκινήσετε να εξοικονομείτε ενέργεια! Ενεργειακό κόστος:

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Fleet Management) Ο Εντοπισµός Θέσης ή ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων (Fleet Management), ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισµών, που επιθυµούν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Λαμπάκης Δημήτρης Πτυχιακή Εργασία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΓΑSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Δημήτρης Λαμπάκης

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη:

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη: Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα