Εισαγωγή. 1.1 Πολλαπλασιαστικό Υλικό Κηπευτικών και η Σημασία της Σποροπαραγωγής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. 1.1 Πολλαπλασιαστικό Υλικό Κηπευτικών και η Σημασία της Σποροπαραγωγής"

Transcript

1 κ ε φ ά λ α ι ο 1 Εισαγωγή 1.1 Πολλαπλασιαστικό Υλικό Κηπευτικών και η Σημασία της Σποροπαραγωγής Τα κηπευτικά είναι τομέας μεγάλης οικονομικής σημασίας για τη χώρα μας. Τα κηπευτικά, καλλιέργειες αναπόσπαστα δεμένες με τη γη και τις συνήθειες του λαού μας, απασχολούν σήμερα πάνω από 1,8 εκατομμύρια στρέμματα υπαίθρια και πάνω από στρέμματα υπό κάλυψη, δίνοντας στο σύνολό τους μια παραγωγή που πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια τόνους. Περισσότερες από 35 διαφορετικές καλλιέργειες κηπευτικών δίνουν μια ποικιλία προϊόντων, που διαμορφώνουν το διατροφικό πρότυπο του λαού μας και μπορούν να αναγάγουν τα κηπευτικά σε τομέα χρυσοφόρο για την Εθνική Οικονομία μας. Οι ανάγκες των κηπευτικών καλλιεργειών σε πολλαπλασιαστικό υλικό καλύπτονται κυρίως με εισαγωγή ξένων ποικιλιών και υβριδίων και ελάχιστα με ελληνικές ποικιλίες. Το ελεγχόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό των κηπευτικών αντιπροσωπεύει ίσως λιγότερο από 30% της συνολικής διακινούμενης ποσότητας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από ανεξέλεγκτες πηγές. Η σημασία του πολλαπλασιαστικού υλικού για τις κηπευτικές καλλιέργειες της χώρας μας είναι τεράστια. Πρόκειται για υλικό μεγάλης χρηματικής αξίας. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του καθορίζουν αποφασιστικά

2 κεφάλαιο 1 την εξέλιξη και την τελική παραγωγή των κηπευτικών καλλιεργειών, ενώ η χρήση ακατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού έχει πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις για το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα των κηπευτικών καλλιεργειών και όχι ανάλογες της χρηματικής αξίας του υλικού. Σήμερα, προβάλλει αναγκαία η αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων κηπευτικών προϊόντων. Είναι υπαρκτή η στροφή που εκδηλώνεται προς τα επώνυμα προϊόντα, τα ποιοτικά προϊόντα με σταθερά και εγγυημένα χαρακτηριστικά, προς τα προϊόντα με ταυτότητα. Στην αναβάθμιση αυτή ο ελεγμένος σπόρος αποτελεί ανάγκη εκ των ων ουκ άνευ, προκειμένου να παραχθούν τα αναφερόμενα ποιοτικά προϊόντα. Η ανάπτυξη της σποροπαραγωγής πρέπει να στηρίζεται: α. Στη γνώση πάνω στην παραγωγή, στην τεχνολογία και στην εμπορία των σπόρων. β. Στον εφοδιασμό των παραγωγικών τάξεων με βελτιωμένες ποικιλίες, προσαρμοσμένες στις συνθήκες καλλιέργειάς τους. γ. Σε μια σύγχρονη νομοθεσία πάνω στην οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας των σπόρων. δ. Σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας των παραγόμενων και διακινούμενων σπόρων. Πρέπει να τονισθεί ότι η νομική και διαδικαστική πλευρά της παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού είναι πολύπλοκη και ιδιαίτερα εκτεταμένη, έχοντας το χαρακτηριστικό να εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τη σχετική επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η γνώση της, εκτός του ότι είναι απαραίτητη, είναι και εξίσου σημαντική με την τεχνολογία παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού. 1.2 Εμπόριο Σπόρων, Νόμοι και Εξέλιξη της Σποροπαραγωγής Το εμπόριο των σπόρων άρχισε στα μέσα του 19 ου αιώνα από Ευρωπαίους, κυρίως μεγάλους καλλιεργητές, που είχαν περίσσευμα σπόρων κυρίως σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών για να τους διαθέσουν σε άλλους καλλιεργητές που τους είχαν ανάγκη. Η επάρκεια σε σπόρους ποιότητας απασχολεί τόσο τις Κυβερνήσεις των κρατών όσο και τους διεθνείς Οργανισμούς. Οι σπόροι σποράς με πολύ γρήγορους ρυθμούς έγιναν αντικείμενο του παγκόσμιου εμπορίου και πεδίο ενδιαφέροντος για διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις και πολυ- 16

3 Εισαγωγή εθνικές εταιρείες, που σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν την έρευνα, την παραγωγή και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού. Από τότε που η παραγωγή σπόρων έπαψε να αποτελεί πρόβλημα του κάθε παραγωγού και οι σπόροι εισήλθαν στο κύκλωμα του διεθνούς εμπορίου, γεννήθηκε και η ανάγκη για την εκτίμηση της ποιότητάς τους, με τη μέτρηση διαφόρων ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών. Οι μέθοδοι εκτίμησης βασίζονται στην επιστημονική γνώση των σπόρων και στην εμπειρία που αποκτήθηκε και ακολουθούν κανονισμούς που έχουν θεσπίσει διεθνείς οργανισμοί (FAO, OOΣΑ κ.ά.). Στόχος αυτών των κανονισμών είναι η εφαρμογή κοινών κριτηρίων για την εκτίμηση, τους ελέγχους, τη δειγματοληψία κ.ά., έτσι ώστε τα αποτελέσματα του ελέγχου να μπορούν να επαληθεύονται ανεξάρτητα από το εργαστήριο και τη χώρα που πραγματοποιούνται και να είναι κοινώς αποδεκτά. Πρωτοπόροι για τη νομοθετική πλαισίωση της παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού υπήρξαν οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί από τις αρχές του 20ού αιώνα. Ιδιαίτερα πολύ νωρίς, οι Ολλανδοί σποροπαραγωγοί αισθάνθηκαν την ανάγκη να αποκτήσουν εγκυρότητα τα προϊόντα τους. Από αυτή την ανάγκη δημιουργήθηκε μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο ένας ημικρατικός οργανισμός, που έκανε την πιστοποίηση των σπόρων σποράς. Οι σπόροι σποράς των κηπευτικών (πλην πατάτας) που διακινούνται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι κατηγορίας standard και όχι πιστοποιημένοι, όπως οι σπόροι των υπόλοιπων γεωργικών ειδών. Η βασική διαφορά στην παραγωγή των σπόρων μεταξύ standard και πιστοποιημένων είναι ότι, για την κατηγορία standard δεν είναι απαραίτητος ο κρατικός καλλιεργητικός έλεγχος των σποροκαλλιεργειών (από τους πιστοποιητές των ΚΕΠΠΥΕΛ), σε αντίθεση με τους πιστοποιημένους σπόρους. Σύμφωνα με προφορικές πληροφορίες, το 1969 στην τότε ΕΟΚ των 6 χωρών κατά τις συζητήσεις που κατέληξαν στην αρχική Οδηγία 70/458/ ΕΟΚ «περί εμπορίας σπόρων σποράς κηπευτικών» υπερίσχυσε η ολλανδική άποψη της θεσμοθέτησης της κατηγορίας standard, πέραν της κατηγορίας των πιστοποιημένων σπόρων. Η αντίσταση των Ιταλών για καθιέρωση μόνο της κατηγορίας των πιστοποιημένων σπόρων δεν έφερε αποτέλεσμα. Το γεγονός αυτό είχε καταλυτική επίδραση στην ευρωπαϊκή παραγωγή των σπόρων των κηπευτικών. Οι σπόροι standard επεκράτησαν πλήρως, λόγω του χαμηλότερου κόστους. Παράγονταν κυρίως από ολλανδικές επιχειρήσεις σπόρων στην Ανατολική Αφρική (Κένυα, Τανζανία) και μεταφέρονταν στο Άμστερνταμ για επεξεργασία και τυποποίηση από τις επιχειρήσεις και έλεγχο ως standard από την Ολλανδική Υπηρεσία Πιστοποίησης. Έτσι κατέληξε, «η μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής σπόρων να είναι...η προκυμαία του Άμστερνταμ» όπως και σκωπτικά αναφερόταν! 17

4 κεφάλαιο 1 Εάν δεν είχε θεσμοθετηθεί η κατηγορία standard, τότε οι πιστοποιημένοι σπόροι θα παράγονταν κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο, λόγω κλιματικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Οι αφρικανικές υπηρεσίες πιστοποίησης σπόρων δεν είχαν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση «ισοδυναμίας καλλιεργητικών ελέγχων» που απαιτούσε η τότε ΕΟΚ. Έτσι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, χώρες που εντάχθηκαν αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απεδέχθησαν την παραπάνω δυσμενή κατάσταση ως «κοινοτικό κεκτημένο». Το πόσο είναι σημαντική η νομοθετική υποδομή για την ανάπτυξη του τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού, το απέδειξαν τα πρώτα ελληνικά νομοθετήματα, χρονολογημένα από το Είναι γνωστό ότι μέχρι τη 10ετία του 1930 η χώρα μας ήταν ελλειμματική σε σιτηρά. Το 1937 έγινε ο πρώτος νόμος, ο Α.Ν. 825/1937 «Περί οργανώσεως σποροπαραγωγής σιτηρών, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων», ο οποίος συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν /42. Τα νομοθετήματα αυτά αποτέλεσαν τις στέρεες βάσεις για την επίτευξη της περίφημης «σιτάρκειας» κατά τη 10ετία του 1950 και τη γενικότερη στη συνέχεια ανάπτυξη της σιτοκαλλιέργειας στη χώρα μας. Υπήρξε η άποψη ότι η νομοθεσία αυτή έπρεπε να αλλάξει από τις αρχές της 10ετίας του 1970, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και των παραδοσιακών διαδικασιών. Στο μη έγκαιρο εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας αποδίδονται δυσμενείς καταστάσεις, όπως εισαγωγές σπόρων, προοδευτική εξάρτηση από το εξωτερικό για τις ανάγκες σποράς και φύτευσης της χώρας, δυσκολίες στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, προοδευτική αύξηση της διαφοράς ποιότητας των τελικών προϊόντων σε βάρος μας έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. Για τα κηπευτικά, από της σύστασης της πρώην κρατικής σποροπαραγωγής το 1943 μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1960, οι σπόροι σποράς όλων των κηπευτικών παράγονταν στη χώρα μας, με ποικιλίες της Γεωργικής Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και σταδιακά άρχισαν οι εισαγωγές ξένων σπόρων κηπευτικών, που στο τέλος της δεκαετίας αυτής σχεδόν εκτόπισαν όλους τους ελληνικούς σπόρους σποράς από την ελληνική αγορά. Ο ιδιωτικός βίος της σποροπαραγωγής ξεκινά από , οπότε η είσοδος της χώρας μας στην τότε ΕΟΚ και η εκπνοή της πενταετούς μεταβατικής περιόδου επέβαλε την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου και το άνοιγμα της αγοράς των σπόρων. Σήμερα ολόκληρη σχεδόν η ελληνική αγορά σπόρων σποράς έχει κατακτηθεί από ξένες ποικιλίες και σπόρους. Η ελληνική σποροπαραγωγή υποχώρησε με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι εισαγωγές και η παραοικονομία (παραγωγή μη πιστοποιημένη, παραεμπορία). 18

5 Εισαγωγή Το Σεπτέμβριο του 1985 ψηφίστηκε ο Νόμος 1564/85 που αποτελεί το Νόμο-Πλαίσιο, σταθμό για το πολλαπλασιαστικό υλικό. Ο Ν. 1564/85 αντικατέστησε όλες τις παλαιές σχετικές διατάξεις, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο ευρύς, γιατί αγκαλιάζει όλο το φάσμα του πολλαπλασιαστικού υλικού, ξεκινάει από τους φυτογενετικούς πόρους και καταλήγει μέχρι και τη χρήση του πολλαπλασιαστικού υλικού από τον καλλιεργητή. Ο νόμος αυτός μπορεί και σήμερα να γίνει ο κυριότερος μοχλός για μια νέα άνθηση της ελληνικής γεωργίας. Μπορεί να αναγάγει τη χώρα μας σε διεθνές κέντρο παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού με πολλές εξαγωγές, αφού η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδική χώρα που συνδυάζει άριστες κλιματολογικές συνθήκες και ιδεώδη γεωγραφική διαμόρφωση για το σκοπό αυτό. Ιδιαίτερα σήμερα, που σε άλλες χώρες λαμβάνουν χώρα σοβαρές εξελίξεις και η έρευνα στρέφεται γύρω από το πολλαπλασιαστικό υλικό. Σήμερα, παγκόσμιες εταιρείες δραστηριοποιούνται έντονα στην έρευνα, παραγωγή και εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού. 1.3 ιαχειριστικό Πλαίσιο του Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Το διαχειριστικό πλαίσιο για το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι από τα πλέον εκτεταμένα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς. Γενικά το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό αποτελεί τρεις ενότητες, με διακριτά όρια μεταξύ τους: Πολλαπλασιαστικό Υλικό Κηπευτικών. Σπόροι σποράς Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών. Πολλαπλασιαστικό Υλικό ενδρωδών, Αμπέλου και Καλλωπιστικών. Η παρουσίαση του πλαισίου διαχείρισης κάθε μιας από τις πιο πάνω ενότητες απαιτεί μελέτη βάθους. Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στο Πολλαπλασιαστικό Υλικό Κηπευτικών. Όπως αναφέρει ο τίτλος, το βιβλίο αυτό διαπραγματεύεται τις οργανωτικές, διαδικαστικές και νομικές πτυχές της παραγωγής και της εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού των κηπευτικών φυτών, δηλαδή τη διαχείριση της παραγωγής και της εμπορίας. εν ασχολείται με την τεχνολογία παραγωγής των σπόρων κηπευτικών, που πρέπει να αποτελέσει γνωστικό αντικείμενο ενός ξεχωριστού βιβλίου, με αντικείμενα την επεξεργασία, τη συσκευασία και την αποθήκευση, προκειμένου οι σπόροι να διακινηθούν στο εμπόριο. 19

6 κεφάλαιο 1 Πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο βιβλίο αυτό έχουν διαχρονική σημασία και χρησιμότητα. Επισημαίνουμε ότι το διαδικαστικό της διαχείρισης του πολλαπλασιαστικού υλικού και της σποροπαραγωγής των κηπευτικών όπως και του υπόλοιπου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού ήταν σταθερό επί τέσσαρες δεκαετίες πριν τις αλλαγές του 1985 και από τότε εν πολλοίς σταθερό μέχρι σήμερα. Προσθήκες ή μεταβολές στο όλο πλαίσιο γίνονται μόνον όταν υπάρχουν σημαντικές πρόοδοι της επιστήμης ή αλλαγές στους στόχους των κρατών-μελών. Θεωρούμε ότι, τα στοιχεία που παρέχονται έχουν διαχρονική σημασία και χρησιμότητα, αφού ο μελετητής του πονήματος θα αποκτήσει στέρεα βάση για όλο το πλαίσιο που διέπει το πολλαπλασιαστικό υλικό στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς. Πάνω σ αυτό το πλαίσιο θα μπορεί εύκολα να κατανοεί και να ενσωματώνει στη γνώση του κάθε μετέπειτα τροπολογία και επέκταση του συστήματος. Προφανώς και για ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις ελληνικές ποικιλίες των κηπευτικών, το πολλαπλασιαστικό αυτό υλικό έχει πάντα τη δική του διαχρονική σημασία και χρησιμότητα. Στο παρόν βιβλίο συμπεριλαμβάνεται και ο πατατόσπορος, καθότι στη χώρα μας η πατάτα θεωρείται κηπευτικό, σε αντίθεση με τις χώρες της Βόρειας και υτικής Ευρώπης, όπου η πατάτα συγκαταλέγεται στα γεωργικά είδη και αντιμετωπίζεται ως φυτό μεγάλης καλλιέργειας. Στη χώρα μας η πατάτα περιλαμβάνεται στα λαχανοκομικά είδη και αντιμετωπίζεται ως κηπευτικό είδος. Στο βιβλίο δεν περιλαμβάνεται η φράουλα, γιατί τόσο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και στη χώρα μας συγκαταλέγεται και αντιμετωπίζεται ως μικρό οπωροφόρο είδος. 20

ISBN 978-960-456-352-4

ISBN 978-960-456-352-4 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-352-4 Copyright, Οκτώβριος 2012, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΡΟΦΙΜA» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΠΑΤΡΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...4 1.1 Αλυσίδα εφοδιασµού αγροδιατροφικών προϊόντων / αγροδιατροφικό µοντέλο...4 2. ιατροφικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... Σφάλμα!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ INTERREG III : «Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα Αλβανία» Άξονας 2 Μέτρο 2.1. Έργο : «ΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Εξέλιξη και Προοπτικές 2

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Εξέλιξη και Προοπτικές 2 Παύλος Δ. Πέζαρος 1 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Εξέλιξη και Προοπτικές 2 1. Εισαγωγή Οι απαρχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) τοποθετούνται ιστορικά στις πρώτες συζητήσεις των ιδρυτικών μελών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η συστηματική ανάπτυξη των συγχρόνων Τηλεπικοινωνιών της χώρας άρχισε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950 με αποκλειστικό όχημα τον ΟΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ: ΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ: ΖΗΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 Διαδικασία Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας ανέλαβε πρωτοβουλία για την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα ανακοινώνεται ότι: κ. Σταμ Καπελέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κρασιού: Προϊόντα και σύγχρονοι τρόποι προώθησης σε Ελληνική και Διεθνή αγορά ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

λόγοι που τα τρόφιμα είναι παντοτινά

λόγοι που τα τρόφιμα είναι παντοτινά EDITORIAL 12 λόγοι που τα τρόφιμα είναι παντοτινά Περαιτέρω προσαρμογή της εγχώριας αγροτικής παραγωγής στις ανάγκες των αγορών και διασύνδεση των παραγόμενων προϊόντων με τη μεταποιητική βιομηχανία, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΑ...6 1,1 Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία των χρηματοδοτήσεων...6 1.2 Γενικοί κανόνες χρηματοδοτήσεων..8 2. Η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ...11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ι Kεφάλαιο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά βασικές πτυχές του γεωργικού μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική θεώρηση και η αποτελεσματικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόσφατη εισαγωγή της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας στον παγκόσμιο ενεργειακό ανταγωνισμό ακολούθησε, όπως ήταν φυσικό, την πορεία που είχε

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ «Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ελληνική Γεωργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ελληνική Γεωργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ελληνική Γεωργία Η γεωργία αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας. Αυτό δεν ο- φείλεται τόσο στη χρηματική αξία των προϊόντων της, όσο στη σημασία αυτών των προϊόντων για τη διατροφή του

Διαβάστε περισσότερα