Groupe Vitalia. 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Groupe Vitalia. 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς"

Transcript

1 Groupe Vitalia 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς 1

2 Οι γιατροί στη Γαλλία Στη Γαλλία τρία συστήματα υγείας συνυπάρχουν και αναλαμβάνουν την περίθαλψη των ασθενών με τους ίδιους όρους από οικονομικής άποψης: Το δημόσιο: οι γιατροί είναι μισθωτοί Το ιδιωτικό κερδοσκοπικού χαρακτήρα: πρόκειται για τις κλινικές (1100) και οι γιατροί είναι ιδιώτες (ελεύθεροι επαγγελματίες) και αμείβονται ανά πράξη. Τa ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - ESPIC : (établissements de santé privés d intérêt collectif) : οι γιατροί είναι μισθωτοί 58% των χειρουργικών πράξεων στον ιδιωτικό τομέα, 8% στα ESPIC, 67% της παθολογίας στο δημόσιο 2

3 Les médecins en France Tout le système de santé français repose sur le principe du libre choix des patients. Cela veut dire que les patients peuvent choisir de se faire soigner dans le privé ou dans le public, autant de fois qu ils le veulent, en étant pris en charge par la sécurité sociale. C est pour cela, que le secteur privé en France est aussi important (60% de chirurgie). 3

4 Οι γιατροί στη Γαλλία Στη Γαλλία οι ασθενείς δικαιούνται και απολαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη, χωρίς ουσιαστικά οικονομική επιβάρυνση, είτε απευθύνονται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης αναλαμβάνουν τα έξοδα νοσηλείας και περίθαλψης με τον ίδιο τρόπο με βάση την τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων (CCAM). Η νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική στη Γαλλία αποτελεί δικαίωμα και δυνατότητα όλων των Γάλλων, χωρίς καμία διάκριση. 4

5 Ο ιδιωτικός τομέας υγείας στη Γαλλία 8.5 εκατομμύρια ασθενείς/έτος 40% της νοσοκομειακής περίθαλψης 134 τμήματα επειγόντων περιστατικών στον ιδιωτικό τομέα σε όλη την επικράτεια 2.2 εκατομμύρια ασθενείς/έτος εξυπηρετούνται στα τμήματα επειγόντων του ιδιωτικού τομέα γιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί νοσηλευτικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό κρεβάτια και θέσεις νοσηλείας 5

6 Ο ιδιωτικός τομέας υγείας στη Γαλλία 58% των χειρουργικών πράξεων 52% των χειρουργικών πράξεων για τον καρκίνο 52% των συνεδριών ακτινοθεραπείας 32% των συνεδριών χημειοθεραπείας 1.9 εκατ. συνεδρίες αιμοκάθαρσης 28% των τοκετών στη Γαλλία 6

7 Πυκνότητα ιατρών με πλήρη απασχόληση source INSSE Moyenne : 312/

8 Παρουσίαση του ομίλου VITALIA 47 Κλινικές Περισσότεροι από ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί ασθενείς/έτος νοσηλείες μιας ημέρας ανά έτος 650 εκατομμύρια ετήσιος κύκλος εργασιών 8

9 Τρόπος αμοιβής των ιδιωτών γιατρών στη Γαλλία Οι γιατροί αποκαλούνται «ιδιώτες» και αμείβονται ανά πράξη. Εργάζονται σε ιδρύματα (κλινικές) που θέτουν στη διάθεση τους υπηρεσίες όπως η τιμολόγηση και η είσπραξη των αμοιβών για τις διενεργηθείσες πράξεις. Για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών οι γιατροί πληρώνουν υποχρεωτικά τέλη τα οποία καθορίζονται κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Οι γιατροί πραγματοποιούν έναν κύκλο εργασιών από τον οποίο πρέπει να αφαιρεθούν περίπου 30-40% ως δαπάνες: ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές εισφορές, πρόσληψη προσωπικού, ενοίκια επαγγελματικής στέγης Ο κύκλος εργασιών των ουρολόγων στη Γαλλία κυμαίνεται από ως ευρώ 9

10 Τα πλεονεκτήματα του ιδιωτικού τομέα Η ελευθερία Τα εισοδήματα Η γρήγορη λήψη αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο και η γρήγορη προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες Η αποδοτικότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού Τα κοινά συμφέροντα με την κλινική 10

11 3 προϋποθέσεις για την άσκηση της Ιατρικής στη Γαλλία Υπηκοότητα Γαλλική, άλλης χώρας μέλους της ΕΕ, της Ανδόρρας, του Μαρόκου, της Τυνησίας Κάτοχος πτυχίου Ιατρικής γαλλικό ή άλλο ισοδύναμο αναγνωρισμένο Εγγραφή στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο Η εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο είναι υποχρεωτική για κάθε γιατρό που ασκεί το επάγγελμα. Η μη εγγραφή επισύρει διώξεις για παράνομη άσκηση της Ιατρικής. Η Γαλλία εκχωρεί προνομιακό καθεστώς στους καταγόμενους ή στους κατέχοντες πτυχίο από χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που περιλαμβάνει τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ και επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχτενστάϊν και τη Νορβηγία. Η διαδικασία που απαιτείται για την απόκτηση της δυνατότητας άσκησης της Ιατρικής στη Γαλλία εξαρτάται από την υπηκοότητα του γιατρού και τη χώρα απόκτησης του πτυχίου του. 11

12 Προϋποθέσεις για την αναγνώριση των πτυχίων αλλοδαπών ιατρών Πρέπει να παρουσιάσετε υποχρεωτικά δύο έγγραφα στον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο θέλετε να εγγραφείτε: Αντίγραφο του πτυχίου ή/και του τίτλου σας Βεβαίωση από την αντίστοιχη αρχή της χώρας προέλευσης που να πιστοποιεί ότι είστε όντως κάτοχος πτυχίου με βάση προδιαγραφές που προβλέπονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες (Directive 93/16/CEE που τροποποιήθηκε από την Directive 2001/19/CE). 12

13 Απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο 1 : Φωτοτυπία διαβατηρίου ή Αστυνομικής Ταυτότητας 2 : Βεβαίωση υπηκοότητας για τους γιατρούς που πολιτογραφήθηκαν πρόσφατα 3 : Πτυχία και τίτλοι ειδικότητας σφραγισμένα με τη σφραγίδα της Χάγης και μεταφρασμένα + τις απαραίτητες βεβαιώσεις που θα πάρετε από τον Ιατρικό Σύλλογο που είστε γραμμένοι και τη Διεύθυνση Υγιεινής 4 : Αντίγραφο ποινικού μητρώου με σφραγίδα της Χάγης και μεταφρασμένο 5 : υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διώκεστε ποινικά ή πειθαρχικά 6 : Βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο της χώρας σας 7 : Όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι μιλάτε γαλλικά 13

14 Διαδικασία εγγραφής στο Σύλλογο 1 : Αποστολή του φακέλου με συστημένη επιστολή 2 : Μελέτη του φακέλου 3 : Ο Ιατρικός σύλλογος οφείλει να εκδώσει απόφαση μέσα σε 3 μήνες το πολύ μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. : εάν δεν υπάρξει απάντηση = απόρριψη, 6 μήνες εάν πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση του φακέλου, + εάν απαιτηθεί πραγματογνωμοσύνη 4 : Ανακοίνωση της απόφασης εγγραφής 5 : Εγγραφή των γιατρών 14

15 Συμβόλαιο 2 τύποι συμβολαίων εάν ασκείτε την ιατρική στον ιδιωτικό τομέα: 1 με την κλινική: contrat d exercice libéral. Πρέπει να είναι ισορροπημένο και να προβλέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και των δύο μερών. Το συμβόλαιο είναι υποχρεωτικό και πρέπει να υποβληθεί στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο για γνωμοδότηση πριν την υπογραφή του. Πρότυπο συμβολαίου υπάρχει αναρτημένο στο site ww.professionmedecin.fr 1 με τους γιατρούς της ίδιας ειδικότητας εάν αποφασίσετε συνεργασία ή συνεταιρισμό: αυτό το συμβόλαιο υπογράφεται μεταξύ των γιατρών και δεν αφορά την κλινική. Υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών τύπων συνεργασίας 15

16 Secteur 1, secteur 2, contrat d accès aux soins Secteur 1 Οι ιατρικές αμοιβές είναι καθορισμένες και οι γιατροί σε ανταπόδοση του σεβασμού αυτών των αμοιβών επιβραβεύονται με την κάλυψη σημαντικού μέρους των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τους εισφορών από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, Secteur 2 Οι γιατροί μπορούν ελεύθερα να καθορίζουν τις αμοιβές τους, με μέτρο και λεπτότητα. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό δεν το έχουν όλοι οι γιατροί, παρά μόνο αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από διάταγμα της 13 Νοεμβρίου 1998: 16

17 Secteur 1 ou secteur 2, CAS Με αντίστοιχος πτυχίο, οι αλλοδαποί γιατροί έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Γάλλους. «Μπορούν να επιλέξουν τον τομέα με διαφορετικές αμοιβές οι γιατροί οι οποίοι, από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, ασκούν για πρώτη φορά την ιατρική ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ή όσοι έχουν ξεκινήσει την άσκηση για πρώτη φορά από τις 7 Ιουνίου 1980 μέχρι την 1 η Δεκεμβρίου 1989, και είναι κάτοχοι των τίτλων που αναφέρονται παρακάτω και που ελήφθησαν σε δημόσια ιδρύματα, ή τίτλων που αποκτήθηκαν σε ιδρύματα που συμμετέχουν στο δημόσιο νοσοκομειακό σύστημα, ή στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: ancien chef de clinique des universités, assistants des hôpitaux, ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n appartenant pas à un CHU, ancien assistant des hôpitaux spécialisés, praticien chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires, praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret n du 24 février 1984.» 17

18 Secteur 1, secteur 2, contrat d accès aux soins Συστήνεται να μην ασκείται το δικαίωμα υπέρβασης των καθορισμένων αμοιβών στα επείγοντα περιστατικά. Συστήνεται επίσης να δίδεται πάντα η δυνατότητα στον ασθενή να έχει πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη με τις καθορισμένες από τη σύμβαση αμοιβές όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού. Εννοείται βεβαίως, πως κάθε υπέρβαση των καθορισμένων αμοιβών πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πρότερης ενημέρωσης του ασθενή και πρέπει να ασκείται πάντα με λεπτότητα και μέτρο. 18

19 Secteur 1, secteur 2, contrat d accès aux soins Le contrat d accès aux soins CAS: (Συμβόλαιο πρόσβασης στην περίθαλψη) Le Contrat d Accès aux Soins (CAS), προβλέπεται στο συμπλήρωμα 8 της Ιατρικής Σύμβασης και θα τεθεί πιθανόν σε ισχύ στη διάρκεια του Συστήνεται επομένως στον καθένα να κάνει τους υπολογισμούς του με βάση τις παρακάτω πληροφορίες. Οι γιατροί του secteur 2, όπως και οι «anciens chefs de clinique» του secteur 1, μπορούν να προσχωρήσουν στο νέο συμβόλαιο (nouveau contrat d accès aux soins). Ορισμένοι γιατροί του secteur 1 μπορούν επίσης να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος εφόσον είναι κάτοχοι συγκεκριμένων τίτλων. Αυτό το «contrat d accès aux soins» επιτρέπει στους ασθενείς να αποζημιώνονται καλύτερα μειώνοντας το ποσοστό συμμετοχής τους στην ιατρική περίθαλψη. Επιτρέπει επίσης στους γιατρούς να έχουν κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για το τμήμα εκείνο του κύκλου εργασιών τους που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις καθορισμένες από τη σύμβαση αμοιβές. 19

20 Ποιος ο προϋπολογισμός ενός ιδιώτη γιατρού; Ένας ιδιώτης γιατρός αμείβεται για τις ιατρικές, χειρουργικές ή επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιεί και τις οποίες προηγουμένως έχει κωδικοποιήσει με βάση τη CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux). Επίσης αμείβεται και για τις επισκέψεις των ασθενών. Όλες αυτές οι αμοιβές αποτελούν τον κύκλο εργασιών του. Για να λειτουργήσει την «επιχείρηση» του, πρέπει να προβλέψει και μια σειρά από έξοδα: Ασφάλεια επαγγελματικής αστικής ευθύνης (υποχρεωτική) Προσωπικό (γραμματέας, βοηθός χειρουργείου) Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, σύνταξη, προσωπική ασφάλιση Τέλη κλινικής, ενοίκιο ιατρείου Διάφορες συνδρομές Πρέπει να υπολογίζει ότι το σύνολο των εξόδων προ φόρων κυμαίνεται γύρω στο 40%. 20

21 Παραδείγματα εισοδημάτων ιδιωτών γιατρών Μπορούμε να υπολογίσουμε τη διακύμανση των εισοδημάτων των ειδικευμένων ιατρών του Ομίλου μεταξύ: Γαστροεντερολόγοι: / Χειρουργοί γυναικολόγοι: / Γενικοί χειρουργοί: / Ορθοπεδικοί : / Ουρολόγοι : / Οφθαλμίατροι : / ΩΡΛ : / (hors consultations) Αναισθησιολόγοι : /

22 Παραδείγματα εισοδημάτων ιδιωτών γιατρών Τα σημαντικότερα εισοδήματα παρατηρούνται στις μικρές πόλεις όπου ο αριθμός των γιατρών είναι μικρότερος: Παράδειγμα : στο Chateauroux ένας γενικός χειρουργός και ένας ορθοπεδικός κερδίζουν πάνω από ευρώ ο καθένας. Στο Guéret ένας γαστρεντερολόγος κερδίζει περισσότερα από Στις πόλεις μεσαίου μεγέθους τα ενοίκια και το κόστος ζωής γενικότερα είναι σημαντικά χαμηλότερα. Η Γαλλία είναι μια χώρα με πολύ ανεπτυγμένο σύστημα συγκοινωνιών και όλες οι πόλεις είναι προσβάσιμες με τρένο και σχετικά κοντά σε κάποιοι αεροδρόμιο. 22

23 Θέσεις εργασίας στον όμιλο Vitalia Anesthésie-réanimation: Polyclinique Urbain V Clinique du Ter Polyclinique Montier la Celle Polyclinique Saint-Claude Clinique Saint-Cœur Cardiologie et maladies vasculaires: Polyclinique du Sidobre CMC Chaumont le Bois Polyclinique Saint-François Clinique Océane Polyclinique de Gentilly 23

24 Θέσεις εργασίας στον όμιλο Vitalia Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie: Polyclinique de Gascogne Clinique Saint-Brice Chirurgie orthopédique et traumatologie: Polyclinique de Gascogne Clinique Saint-François - Châteauroux CMC Chaumont le Bois Polyclinique Saint-François Polyclinique Notre-Dame Clinique de la Marche Clinique Guillaume de Varye 24

25 Θέσεις εργασίας στον όμιλο Vitalia Chirurgie urologique : Polyclinique de Gascogne CMC Tronquières Clinique Saint-Omer Polyclinique du Sidobre Clinique Saint-François - Châteauroux CMC Chaumont le Bois Polyclinique Saint-François Clinique de la Compassion Polyclinique du Val de Loire Polyclinique du Pays de Seine Clinique Guillaume de Varye Polyclinique Saint-Claude Clinique La Pergola 25

26 Θέσεις εργασίας στον όμιλο Vitalia Chirurgie vasculaire: Clinique Saint-François Châteauroux Clinique Guillaume de Varye Clinique La Pergola Pneumologie: CMC Tronquières Polyclinique du Sidobre Clinique de la Marche Clinique Océane Gynécologie-obstétrique: CMC Tronquières Polyclinique Notre-Dame Polyclinique du Val de Loire Clinique Guillaume de Varye 26

27 Θέσεις εργασίας στον όμιλο Vitalia Ophtalmologie: Polyclinique de Gascogne CMC Tronquières Clinique du Cambrésis Polyclinique du Sidobre Clinique Saint-François - Châteauroux CMC Chaumont le Bois Clinique des Chandiots Polyclinique Notre-Dame Clinique Guillaume de Varye 27

28 Θέσεις εργασίας στον όμιλο Vitalia Chirurgie viscérale et digestive: Polyclinique de Gascogne CMC Tronquières Clinique du Cambrésis Clinique Saint-François - Châteauroux Clinique de La Plaine Clinique de la Marche Clinique Saint-Coeur Clinique La Pergola 28

29 Θέσεις εργασίας στον όμιλο Vitalia Gastroentérologie et hépatologie: CMC Tronquières Clinique du Cambrésis Polyclinique du Sidobre Clinique Toulouse Lautrec CMC Chaumont le Bois Clinique de La Plaine Polyclinique de Gascogne Clinique de la Marche Clinique du Ter Clinique Guillaume de Varye 29

30 Θέσεις εργασίας στον όμιλο Vitalia Médecine générale: Polyclinique Notre-Dame Clinique Océane Clinique de La Châtaigneraie Oncologie - oncologie médicale: Policlinique Saint-Claude Pédiatrie: Polyclinique Urbain V Clinique Guillaume de Varye Clinique Océane 30

31 Θέσεις εργασίας στον όμιλο Vitalia Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale: Clinique Toulouse Lautrec Polyclinique de Gascogne CMC Tronquières Clinique Saint-François - Châteauroux CMC Chaumont le Bois Clinique des Chandiots Clinique de la Compassion Clinique du Ter Polyclinique du Pays de Seine Clinique Guillaume de Varye Policlinique Saint-Claude Clinique Saint-André 31

32 Θέσεις εργασίας στον όμιλο Vitalia Radiodiagnostic et imagerie médicale: Polyclinique Urbain V Clinique de La Plaine Polyclinique Notre-Dame Clinique de la Compassion Urgences: Clinique de La Châtaigneraie Polyclinique Notre-Dame Clinique La Pergola 32

33 Η Vitalia σας συνοδεύει Ο όμιλος Vitalia θέτει στη διάθεση σας μια ομάδα επιφορτισμένη να σας παρουσιάσει τις διάφορες προσφορές για επαγγελματική εγκατάσταση που ταιριάζουν καλύτερα στις δυνατότητες σας και στον τρόπο ζωής σας. Ο γιατρός έρχεται στη Γαλλία να επισκεφτεί τη μία ή 2 κλινικές που έχουν επιλεγεί. Ο όμιλος Vitalia αναλαμβάνει τις μετακινήσεις, τη διαμονή και την υποδοχή στη διάρκεια αυτού του ερευνητικού ταξιδιού. Όταν καταλήξετε στην επιλογή σας: επιλογή που θα πρέπει να βρίσκει απόλυτα σύμφωνο εσάς και την οικογένεια σας, επιλογή που θα πρέπει να εγκριθεί από το διευθυντή της κλινικής μετά από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου των γιατρών της κλινικής, θα μπορέσετε να επωφεληθείτε της παρακάτω προσφοράς: 33

34 Η Vitalia σας συνοδεύει Από τη στιγμή που θα γίνει η επιλογή της κλινικής που θα εγκατασταθείτε: έναντι ενός συμβολαίου για 2ετή τουλάχιστον συνεργασία με τον Όμιλο: 1 μήνας προσαρμογής στην κλινική του ομίλου με τακτοποιημένη τη διαμονή σας Αποζημίωση καθαρά γι αυτό το μήνα προσαρμογής Δύο αεροπορικά εισιτήρια μετ επιστροφής Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της γαλλικής γλώσσας και εντατικά μαθήματα γαλλικών με δαπάνη του ομίλου Επιμόρφωση στην κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων από τη διεύθυνση ιατρικής πληροφορικής Περιήγηση ιατρική και διοικητική στις κλινικές του ομίλου Αξιολόγηση του επιπέδου χειρουργικής επάρκειας από τους πόλους αναφοράς του ομίλου πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης-- δυνατότητα μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας 34

35 Πως μπορώ να μάθω περισσότερα; 35

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ_10_1_ΜΕΤΑΦΟΡΑ ή / και ΥΠ_10_2_ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου

Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Η Ευρώπη σου, τα δικαιώματά σου Πρακτικός οδηγός για πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ Εσωτερική αγορά και υπηρεσίες Μάθε τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα