ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ /13

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13"

Transcript

1 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

2 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

3 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Κύριοι, ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΑΣ Η "ΕΘΝΙΚΗ" αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί σας στην διαμόρφωση ενός Προγράμματος ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ των μελών της Ομοσπονδίας σας. Οι εργασίες μας στον σχεδιασμό και την εφαρμογή Προγραμμάτων Ομαδικών Ασφαλίσεων χρονολογούνται από 30ετίας, σήμερα δε περισσότεροι του ασφαλισμένων απολαμβάνουν ασφαλιστικές παροχές των προγραμμάτων μας. Η πείρα και τα άριστα αποτελέσματα της δραστηριότητάς μας αυτής αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία και του δικού σας προγράμματος. Η προσφορά μας ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία που εκδόθηκε, θα θέλαμε δε να σας πληροφορήσουμε ότι αν η συνεργασία μας προχωρήσει στην έκδοση συμβολαίου τότε θα ξαναγίνει νέος υπολογισμός με βάση τα στοιχεία που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμβολαίου. Ας σημειωθεί ότι ένας από τους βασικότερους λόγους της επιτυχίας μας είναι η διαρκής προσπάθειά μας να ικανοποιούμε τις ειδικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης με την οποία συνεργαζόμαστε. Με αυτό το πνεύμα σχεδιάσαμε και το δικό σας πρόγραμμα που περιγράφεται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες, πιστεύοντας ότι εξυπηρετεί τις παρούσες ανάγκες σας και παράλληλα μένει τόσο ελαστικό ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε χρειαστεί ώστε να είναι πάντοτε προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες της Ομοσπονδίας σας. Με τιμή, "Η ΕΘΝΙΚΗ" ΑΝΩΝ. ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΑΦΜ : ) Ε. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΦΩΤΗΣ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ - Σε περίπτωση θανάτου ασφαλ/νου προσώπου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ,00.- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑ- ΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - Σε περίπτωση θανάτου ασφαλ/νου προσώπου από ατύχημα, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ,00.- ( Σε συνδυασμό με την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ,00.-) - Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα καταβάλλεται σ αυτό ποσό , Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταστεί μόνιμα μερικά ανίκανο εξαιτίας ατυχήματος, θα καταβάλλεται σ αυτό ποσοστό % των ,00.- σύμφωνα με τον πίνακα ποσοστών Μόνιμης Μερικής ανικανότητας από ατύχημα. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ H ΑΣΘΕΝΕΙΑ - Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε δαπάνες που οφείλονται σε Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, θα του καταβάλλεται, μετά την αφαίρεση του "ποσού απαλλαγής" και με τους παρακάτω περιορισμούς, ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών με ανώτατο όριο για κάθε ασφαλιστικό έτος το ποσό των , "Ποσό απαλλαγής" για Νοσοκομειακές δαπάνες, για κάθε άτομο, για κάθε ασφαλιστικό έτος 200, Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου και Τροφή την ημέρα... - Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για χρήση Δωματίου και Τροφή την ημέρα σε περίπτωση νοσηλείας σε θάλαμο εντατικής παρακολούθησης ή στο ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ 500,00.-

5 Εξωτερικό - Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για αμοιβή χειρούργου σύμφωνα με πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων. Χειρουργικές Επεμβάσεις Ειδικές Εξαιρετικά βαριές Βαριές Μεγάλες Μεσαίες 570 Μικρές Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για αμοιβή αναισθησιολόγου. σύμφωνα με πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων. Χειρουργικές Επεμβάσεις Ειδικές Εξαιρετικά βαριές 690 Βαριές 570 Μεγάλες 440 Μεσαίες 320 Μικρές Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για δαπάνες Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης για κάθε άτομο, για κάθε ασφαλιστικό έτος , Ανώτατος αριθμός ιατρικών επισκέψεων για κάθε άτομο, για κάθε ασφαλιστικό έτος... ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην Ασφάλιση Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, καλύπτονται αποκλειστικά δαπάνες για Ιατρικές Επισκέψεις και Διαγνωστικές/Ακτινολογικές Εξετάσεις.

6 - Συμμετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ στις δαπάνες : Α. Για Δαπάνες Νοσοκομειακής Περίθαλψης 1. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε νοσηλεία σε ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Νοσοκομεία θα καταβάλλονται οι δαπάνες απ ευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ ως εξής: α. Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας κατά 20% τουλάχιστον στις δαπάνες % β. Χωρίς συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας κατά 20% τουλάχιστον στις δαπάνες... 80% γ. Δεν παρακρατείται το ποσό Απαλλαγής. 2. Σε περίπτωση που ασφαλιζόμενο πρόσωπο υποβληθεί σε νοσηλεία σε ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Νοσοκομεία θα καταβάλλονται οι δαπάνες από την ΕΘΝΙΚΗ ως εξής: α. Με συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας κατά 20% τουλάχιστον στις δαπάνες % β. Χωρίς συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή άλλης Ασφαλιστικής εταιρίας κατά 20% τουλάχιστον στις δαπάνες... 80%

7 Β. Για Δαπάνες Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης Σε ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Διαγνωστικά Κέντρα και Δίκτυα Ιατρών θα καταβάλλονται οι δαπάνες απευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ ως εξής: α. Για Ιατρικές Επισκέψεις 100% β. Για Διαγνωστικές Εξετάσεις 80% επίσης, γ. Άμεση εξόφληση των Δαπανών, απευθείας από την Εθνική δ. Τιμές καταλόγου Δημοσίου (ΦΕΚ) στα Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Διαγνωστικές/Ακτινολογικές Εξετάσεις και Ιατρικές Επισκέψεις παρέχονται μόνο στα Συμβεβλημένα με την Εθνική Διαγνωστικά Κέντρα και Δίκτυα Ιατρών. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Αν ασφαλιζόμενη γυναίκα γεννήσει ή αποβάλει, θα καταβάλλεται σ' αυτή επιδοματικά: - Για φυσιολογικό τοκετό , Για καισαρική τομή ,00.- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠO ATYXHMA Ή AΣΘENEIA - Αν ασφαλιζόμενο πρόσωπο νοσηλευτεί σε Νοσοκομείο εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, θα του καταβάλλεται για κάθε ημέρα νοσηλείας ποσό.. 45, Η παροχή καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα της νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών νοσηλείας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το επίδομα θα καταβάλλεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχουν

8 καταβληθεί Νοσοκομειακές δαπάνες για το ίδιο γεγονός από την ασφάλιση της Ευρείας Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης. ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο και παρέχει συμβουλές και πληροφορίες όπως: Ιατρικές συμβουλές από εφημερεύοντες ιατρούς (Για κάθε θέμα υγείας Προσωπικό ή Οικογενειακό). Πανελλαδικό Δίκτυο Ιατρών της ΕΘΝΙΚΗΣ. Μάθετε ποιοι συνεργάζονται, τις ειδικότητές τους, τις διευθύνσεις τους κ.α. Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων της ΕΘΝΙΚΗΣ. Συμβεβλημένα με την ΕΘΝΙΚΗ Νοσοκομεία. Πλεονεκτήματα για τους Ασφαλισμένους Οι ασφαλισμένοι που θα χρησιμοποιήσουν το ΔΙΚΤΥΟ, και αφού απαραιτήτως επικοινωνήσουν προηγουμένως με το Τηλεφωνικό Κέντρο της ΕΘΝΙΚΗΣ, θα επωφεληθούν από τα προνόμια που προσφέρει η χρήση του, τα οποία είναι: Άμεση εξόφληση των δαπανών, απευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ. Κατάργηση του «ποσού απαλλαγής». Κατάργηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου στις δαπάνες ιατρικών επισκέψεων (δηλαδή κάλυψη 100%). Απλούστευση διαδικασιών. Προνομιακός τιμοκατάλογος εξετάσεων στην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (τιμές καταλόγου Δημοσίου, ΦΕΚ) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη επικοινωνία του ασφαλισμένου με το ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και η προσκόμιση της Αστυνομικής του Ταυτότητας την ημέρα του ραντεβού. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Το Δίκτυο Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων έχει ευρεία γεωγραφική κάλυψη και μπορεί να εξυπηρετήσει ασφαλισμένους στο μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας. Α. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ συνεργάζεται με την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων METROPOLITAN, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ στα οποία οι ασφαλισμένοι, μετά από προκαθορισμένο ραντεβού μέσω του ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, μπορούν να πραγματοποιούν τις διαγνωστικές τους εξετάσεις, με βάση τους Όρους του Ομαδικού τους Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και το παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού. Η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει απ ευθείας στο Δίκτυο, για λογαριασμό του ασφαλισμένου, το ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων.

10 Η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι ιδιαίτερα χαμηλή λόγω των τιμών καταλόγου Δημοσίου (ΦΕΚ). Ενδεικτικά παραδείγματα συγκριτικών τιμών : ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τιμές ΦΕΚ- ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γενική Αίματος 2,88 25,00 Γενική Ούρων 1,76 21,00 Triplex Καρδιάς 73,37 152,00 Αξονική Τομογραφία 71,11 178,00 Μαγνητική Τομογραφία 236,95 465,00 Ακτινογραφία θώρακος (f+p) 8,10 75,00 U/S Θυρεοειδούς-Τραχήλου 8,28 55,00 Β. ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ Το Δίκτυο Ιατρών της ΕΘΝΙΚΗΣ περιλαμβάνει ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού με τον γιατρό του δικτύου στο ιατρείο του, ή σε επείγοντα περιστατικά στο σπίτι τους. Η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει απ ευθείας στο Δίκτυο των Ιατρών, το 100% της δαπάνης για λογαριασμό του ασφαλιζόμενου, δηλαδή δεν υπάρχει συμμετοχή στα έξοδα. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ (πλην μαιευτικό) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Πειραιά ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσ/νίκης ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Θεσ/νίκης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θεσ/νίκης ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ Θεσ/νίκης MEDITERRANEO ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ΥΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ (πλην μαιευτικό) ΓΑΙΑ (γυναικολογικό) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Θεσ/νίκης ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΙASIS ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Χανίων Στα πιο πάνω Νοσοκομεία οι ασφαλισμένοι μπορούν να προγραμματίζουν την εισαγωγή τους, σε περίπτωση που απαιτείται νοσηλεία. Η ΕΘΝΙΚΗ θα καταβάλλει, απ ευθείας στα πιο πάνω Νοσοκομεία, τις καλυπτόμενες δαπάνες νοσηλείας για λογαριασμό του ασφαλισμένου σύμφωνα με το ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ομαδικού τους Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση του Βιβλιαρίου Υγείας του Κύριου Ασφαλιστικού του Φορέα και της Αστυνομικής του Ταυτότητας, κατά την εισαγωγή του.

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ Μέση ηλικία : 36 έτη (95% άνδρες 5% γυναίκες) ATOMA: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ,00.- Ποσοστό μην. ασφαλίστρου για κάθε : 0,162. Μηνιαίο ασφάλιστρο... 1,62.- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ,00.- Ποσοστό μην. ασφαλίστρου για κάθε : 0,025. Μηνιαίο ασφάλιστρο... 0,30.- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ,00.- Ποσοστό μην. ασφαλίστρου για κάθε : 0,025. Μηνιαίο ασφάλιστρο... 0,38.- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 13,80 1 ασφαλιζόμενος , ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝ. ΚΑΘ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 16,10.- ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1,45.- ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0,

12 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝ. ΜΙΚΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 17,57.- ============= ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΘ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 193,20.- ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΙΚΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 210,84.- Σε περίπτωση ασφάλισης εξαρτωμένων μελών (σύζυγοι των δύο φύλων μέχρι 70 ετών και παιδιά από 15 ημερών μέχρι 18 ετών ή αν σπουδάζουν μέχρι 25 ετών), τα Μηνιαία ασφάλιστρα για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ, ορίζονται ως εξής: Για ένα εξαρτώμενο μέλος.. 13,80 ( Μικτά 15,18 ).- Για δύο ή περισσότερα εξαρτ. μέλη... 27,60 ( Μικτά 30,36 ).-

13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΩΣΕΙΣ Την πρώτη ημέρα μετά την λήξη του πρώτου εξαμήνου που ακολουθεί κάθε επέτειο ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εφόσον συνεχίζεται η ισχύς του η ΕΘΝΙΚΗ θα υπολογίζει τα αποτελέσματα του αμέσως προηγούμενου ασφαλιστικού έτους ως εξής: Από το 60 % των "πληρωτέων ασφαλίστρων" του ασφαλιστικού έτους του οποίου τα αποτελέσματα υπολογίζονται θα αφαιρούνται : (α) Το σύνολο των ζημιών που βαρύνουν το ασφαλιστικό έτος (C). (β) Τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα προηγούμενων ασφαλιστικών ετών (D). Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε ποσό ίσο με ποσοστό 80 % αυτού θα επιστρέφεται στα άμεσα ασφαλιζόμενα κατά την ημερομηνία επετείου πρόσωπα, σύμφωνα με την αναλογία των ασφαλίστρων που κατέβαλε κάθε ένας από αυτούς και αφορούν το ασφαλιστικό έτος του οποίου τα αποτελέσματα αξιολογούνται. Σε περίπτωση που το ανωτέρω θετικό προς επιστροφή ποσό, είναι μικρότερο ή ίσο των πέντε εκατοστών (5%) των συνολικών ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο ασφαλιστικό έτος, δεν θα καταβάλλεται στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα αλλά θα παραμένει προς επιστροφή και θα προστίθεται στα αποτελέσματα της επόμενης χρήσης. Δηλαδή η παρεχόμενη έκπτωση (R) υπολογίζεται με βάση την σχέση: R = 80 % ( 60 % P - C - D)

14 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας που θα συμβεί κατά την διάρκεια ταξιδιού ασφαλιζόμενου προσώπου ( Μισθωτού ή εξαρτωμένων μελών οικογένειας ) στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας, η ΕΘΝΙΚΗ θα μεριμνά για την παροχή των πιο κάτω αναφερομένων καλύψεων: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΕΥΡΩ 6.000,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ - Για τον άμεσα ασφαλιζόμενο.. Μικτά 3, Για άμεσα ασφαλιζόμενο +1 εξαρτ.μέλος...μικτά 5, Για άμεσα ασφαλιζόμενο +2 ή περισσότερα εξαρτ.μέλη.μικτά 7,35.- =====================================

15 Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 1. Για να πραγματοποιηθεί η ασφάλιση, είναι απαραίτητο να συμμετέχει σ' αυτήν τουλάχιστον το 70% των εγγεγραμμένων μελών της Ομοσπονδίας σας. 2. Η σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και η εξυπηρέτησή του από πλευράς πληροφόρησης, θα γίνεται και μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας σας. 3. Δεν εξαιρούνται οι προϋπάρχουσες ασθένειες εφόσον τα δικαιούμενα ασφάλισης πρόσωπα ασφαλίστηκαν μέσα στην προθεσμία που προβλέπει το συμβόλαιο ή γίνονται δεκτά στην Ασφάλιση από την ΕΘΝΙΚΗ μετά από έρευνα ασφαλισιμότητας στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό. 4. Πριν από την ένταξη κάποιου στην ασφάλιση, θα ερευνάται η ασφαλισιμότητά του. 5. Ο μηνιαίος συντελεστής ασφαλίστρου που αφορά την Ασφάλιση Ζωής, θα διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία των μελών που θα συμμετάσχουν σ' αυτήν και τον αριθμό τους. 6. Ασφαλίζονται τα Μέλη της Ομοσπονδίας (άμεσα ασφαλιζόμενοι). Δικαίωμα ασφάλισης έχουν οι σύζυγοι των μελών μέχρι το 70ό έτος της ηλικίας τους καθώς και τα τέκνα τους, τα οποία ασφαλίζονται από την 15 η ημέρα της γέννησής τους μέχρι 18 ετών ή 25 εάν σπουδάζουν. 7. Σύμφωνα με τους όρους του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου της ΕΘΝΙΚΗΣ, ο τοκετός καλύπτεται από την 1 η ημέρα της ασφάλισης, εφόσον η άμεσα ασφαλιζόμενη ή το εξαρτώμενο μέλος (σύζυγος) ασφαλίστηκε μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία απέκτησε το δικαίωμα ν ασφαλιστεί. 8. Σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ανωτάτου ορίου. 9. Η ΕΘΝΙΚΗ αναλαμβάνει την αποζημίωση του ασφαλισμένου και για το ποσό του ΦΠΑ (13%) στις «δαπάνες παροχής υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης», δηλαδή στις δαπάνες Νοσηλείας σε Νοσοκομείο, σε Συμβεβλημένα και Μη Συμβεβλημένα με την ΕΘΝΙΚΗ Νοσοκομεία, κατά το ποσοστό συμμετοχής της στις καταβαλλόμενες δαπάνες. 10. Οι καλύψεις θα ισχύουν για όλο το 24ώρο, εξαιρουμένης της δραστηριότητας μηχανοκίνητου αθλητισμού. =====================================

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/5211/06 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Θέµα : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ ΙΚΑΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ε ΡΑ : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 274, ΧΑΛΑΝ ΡΙ, 152 32 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΑ:210 6829601 FAX:210 8119725 Γ.Ε.ΜΗ. : 322801000 Α.Φ.Μ. 094060402 http:// www.europaikipisti.gr info@europisti.gr

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ Νο 1 ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΠΙΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501.

Στην περίπτωση αυτή δεν έχετε παρά να καλέσετε το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 14 501. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012 ΑΠ : 96 ΠΡΟΣ : Αρχές Εξωτερικού & Γραφεία ΟΕΥ Δ/νσεις Κ.Υ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχοντας γίνει αποδέκτες θετικών σχολίων για το Πόρισμα της Ομάδος Εργασίας για την εύρεση Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ APIQ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ

Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 109668 Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2012 Προς το Παραγωγικό Δίκτυο Θέμα: Συμβόλαια πρώην ΑΣΤΕΡΑ Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ B o n j o u r H e a l t h ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α. ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε περίπτωση Ατυχήµατος ή Ασθενείας του Ασφαλισµένου η Εταιρία θα καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20

Tα Νέα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 Tα Νέα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Βερανzέρου 34, 6ος όροφος, Αθήνα 10432 Τηλ.: 210 5241410 και 20 ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Σε ύψος 2,2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Tα Νέα ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Tα Νέα ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Tα Νέα του ΣΥ.Σ.Π.Α. - ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Μπαίνοντας πλέον στη φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταφοράς του πακέτου της συμπληρωματικής μας ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα