ST60 *A5B * Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A D19. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ST60 *A5B00075146295* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A114-1-3D19. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich"

Transcript

1 Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft Ref.No.: A31008-H6855-A D19 *A5B * ST60

2 Περιεχόµενα 1 åíá Υποδείξεις ασφαλείας... 3 Παρουσίαση τηλεφώνου... 5 Σύµβολα οθόνης (Επιλογή)... 7 Έναρξη λειτουργίας... 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM/µπαταρίας... 8 ιαδικασία φόρτισης... 9 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/ PIN Αντιγραφή διευθύνσεων SIM...10 Κατάσταση αναµονής ς το Γενικές οδηγίες στο Οδηγίες χρήσης...11 Έλεγχος µενού...11 ιδίο Ταχεία επιλογή µενού Μυστικοί αριθµοί Ασφάλεια ενεργοποίησης...13 Υπηρεσίες SIM...14 Πραγµατοποίηση κλήσεων...15 Κλήση µε τα αριθµητικά πλήκτρα Τερµατισµός συνοµιλίας...15 Ρύθµιση έντασης Επανάκληση...15 Όταν η γραµµή είναι κατειληµµένη...16 Αποδοχή κλήσης Απόρριψη κλήσης...16 Εναλλαγή συνοµιλιών Συνδιάσκεψη...18 Μενού συνοµιλίας...19 Ακολουθίες τόνων (DTMF)...19 Εισαγωγή κειµένου...20 Εισαγωγή κειµένου χωρίς τη µέθοδο T Εισαγωγή κειµένου µε τη µέθοδο T Έτοιµα κείµενα...23 Επαφές...24 ηµιουργία νέας επαφής...24 Αλλαγή καταχώρησης...25 Πραγµατοποίηση κλήσεων...25 Μενού επαφών...25 Ευρετήριο SIM...26 Οµάδα...27 Αρχεία...28 Αναπάντητες...28 Εισερχόµενες...28 Εξερχόµενες...28 ιάρκεια & Χρέωση...29 Ένδειξη...29 Ρύθµιση χρεώσεων...29 Κάµερα...30 Φωτογράφηση...30 Οι φωτογραφίες Μου...31 Ρυθµίσεις...32 Βίντεο...33 Τα βίντεό µου...34 Surf & Fun...35 Λήψεις...38 SMS...39 Σύνταξη/αποστολή SMS...39 Ανάγνωση νέου SMS...41 Λίστες...41 Ρυθµίσεις SMS...43 Βλ. επίσης το ευρετήριο στο τέλος του εγχειριδίου.

3 2 Περιεχόµενα MMS...44 Σύνταξη/αποστολή ΜMS...44 Λήψη MMS...45 Λίστες...45 Ρυθµίσεις MMS Σύνταξη νέου Λήψη/ανάγνωση Ρυθµίσεις Φωνητικό µήνυµα/τηλεφωνητής Μετάδοση Κυψέλης...52 Ρυθµίσεις Ήχοι / Τόνοι...53 Συσκευή Κατά την κλήση Ασφάλεια...56 ίκτυο...57 Σύνδεση δεδοµένων Εκτροπή...60 Φραγές δικτύου Κλειστή οµάδα χρήστη...63 Ταχεία επιλογή...64 Αριστερό πλήκτρο επιλογής...64 Πρόσθετα Γενικά Ατζέντα Ρολόι Υπολογισµός...68 Φωνητικός έλεγχος Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)...72 Ερωτήσεις & Απαντήσεις...74 Φροντίδα και Συντήρηση...77 Χαρακτηριστικά στοιχεία συσκευής...78 Αξεσουάρ...79 ήλωση ποιότητας µπαταρίας...80 Πιστοποιητικό Εγγύησης...81 SAR...83 Ευρετήριο...85 Βλ. επίσης το ευρετήριο στο τέλος του εγχειριδίου.

4 Υποδείξεις ασφαλείας 3 ς ς Υπόδειξη για τους γονείς ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση! Ενηµερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόµενο και τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου! Κατά τη χρήση του τηλεφώνου, τηρήστε τυχόν νοµοθετικές διατάξεις και τοπικούς περιορισµούς. Οι συγκεκριµένοι κανονισµοί ενδέχεται π.χ. να ισχύουν σε αεροπλάνα, πρατήρια βενζίνης, νοσοκοµεία ή κατά την οδήγηση. Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν προβλήµατα στη λειτουργία ιατρικών µηχανηµάτων και συσκευών όπως ακουστικά βαρηκοΐας και βηµατοδότες. ιατηρείτε πάντοτε µία ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών µεταξύ τηλεφώνου και βηµατοδότη. Κατά τη διάρκεια συνοµιλίας, κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται πιο µακριά από το βηµατοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Η κάρτα SIM µπορεί να αφαιρεθεί. Προσοχή! Τα µικρά παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο κατάποσης. Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο φορτιστή (V). Εάν δεν τηρήσετε τη συγκεκριµένη ένδειξη, κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή του φορτιστή. Ο ήχος κλήσης (σελ. 53), οι τόνοι υποδείξεων και η ανοικτή συνοµιλία αναπαράγονται από το ηχείο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί, όταν χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνοµιλίας. ιαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταµένα, µόνιµα προβλήµατα στην ακοή σας. Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσιες µπαταρίες Siemens (100% χωρίς υδράργυρο) και φορτιστές. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν µπορούν να αποκλειστούν σηµαντικοί κίνδυνοι για την υγεία σας και βλάβη του προϊόντος. Για παράδειγµα ενδέχεται να εκραγεί η µπαταρία. εν επιτρέπεται το άνοιγµα του τηλεφώνου. Επιτρέπεται µόνο η αντικατάσταση της µπαταρίας (100% χωρίς υδράργυρο) ή της κάρτας SIM. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη µπαταρία. Κάθε άλλη µετατροπή της συσκευής απαγορεύεται και επιφέρει ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

5 4 Υποδείξεις ασφαλείας Παρακαλούµε προσέξτε: Απορρίψτε τις αχρηστευµένες µπαταρίες και τα τηλέφωνα σύµφωνα µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις. Το τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει ανωµαλίες στη λειτουργία τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και Η/Υ. Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια αξεσουάρ της Siemens. Έτσι θα αποφύγετε τους κινδύνους για την υγεία και τις πιθανές βλάβες του προϊόντος και θα εξασφαλίσετε ότι τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισµοί. Η µη προβλεπόµενη χρήση αποκλείει οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων!

6 ση υ Παρουσίαση τηλεφώνου 5 1 Ενσωµατωµένη κεραία Μην ανοίγετε άσκοπα το τηλέφωνο επάνω από το κάλυµµα της µπαταρίας. Κάτι τέτοιο µειώνει την ποιότητα λήψης. 2 Ηχείο 3 Οθόνη 4 Χειριστήριο (joystick) Στην κατάσταση αναµονής: G H F Κρατώντας πατηµένο Φωνητικός έλεγχος. Πατώντας στιγµιαία Μενού γλωσσών. Άνοιγµα Επαφών. Λειτουργία όπως µε τα πλήκτρα επιλογής. C Άνοιγµα του µενού. Σε λίστες και µενού: I D Μετακίνηση επάνω/κάτω. Επιστροφή στο προηγούµενο επίπεδο του µενού. E/ C Επιλογή λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας: G H D Αύξηση έντασης. Μείωση έντασης. Λειτουργία όπως το αριστερό πλήκτρο επιλογής. E/ C Άνοιγµα µενού συνοµιλίας. 5 Μικρόφωνο 6 Υποδοχή σύνδεσης Για φορτιστή, ακουστικά, κ.λπ. Υπόδειξη Η οθόνη του τηλεφώνου σας, καθώς και ο φακός της κάµερας στην πίσω πλευρά της συσκευής είναι καλυµµένα κατά την παράδοση µε µία προστατευτική ζελατίνα. Αφαιρέστε αυτή τη ζελατίνα πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Λόγω του στατικού ηλεκτρισµού ενδέχεται σε σπάνιες περιπτώσεις να παρουσιαστεί αλλοίωση των χρωµάτων στα άκρα της οθόνης, η οποία όµως εξαφανίζεται µόνη της το αργότερο µετά από 10 λεπτά.

7 6 Παρουσίαση τηλεφώνου 1 Πλήκτρα επιλογής Οι τρέχουσες λειτουργίες των συγκεκριµένων πλήκτρων εµφανίζονται στην κατώτερη γραµµή της οθόνης ως κείµενο /σύµβολο. 2 B Πλήκτρο κλήσης Κλήση εµφανιζόµενου τηλεφωνικού αριθµού/ ονόµατος, αποδοχή κλήσεων. Εµφάνιση των τελευταίων αριθµών που καλέσατε στην κατάσταση αναµονής. 3 A Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/τερµατισµού Απενεργοποιηµένο: Κρατήστε πατηµένο για ενεργοποίηση. Κατά τη διάρκεια συνοµιλίας ή εκτέλεσης εφαρµογής: Πατήστε στιγµιαία για τερµατισµό. Σε µενού: Πατήστε στιγµιαία, για να επιστρέψετε στο προηγούµενο επίπεδο. Κρατήστε πατηµένο, για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναµονής. Στην κατάσταση αναµονής: Κρατήστε πατηµένο, για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. 4 Πλήκτρα εισαγωγής Ψηφία, χαρακτήρες. 5 * Κρατώντας πατηµένο Στην κατάσταση αναµονής: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση όλων των τόνων (εκτός από το ξυπνητήρι). Κατά τη συνοµιλία: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση σίγασης µικροφώνου. 6 # Κρατώντας πατηµένο Στην κατάσταση αναµονής: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση κλειδώµατος πληκτρολογίου. Η ενεργοποιηµένη φραγή πληκτρολογίου εµποδίζει επίσης και την κατά λάθος σύνδεση µε το Internet κάνοντας διπλό κλικ στο χειριστήριο.

8 Σύµβολα οθόνης (Επιλογή) 7 Σύµβολα µενού Επαφές Λίστες κλήσεων Υπηρεσίες SIM ή Ήχοι / Τόνοι Μηνύµατα Κάµερα Internet Explorer (Λήψεις) Πρόσθετα Ρυθµίσεις Ενδείξεις οθόνης Ισχύς σήµατος λήψης. Κατάσταση φόρτισης µπαταρίας, π.χ. 100 %. Εκτροπή όλων των κλήσεων. Απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης. Μόνο ήχος κλήσης, εφόσον ο καλών είναι αποθηκευµένος στις Επαφές ή ως µέλος µίας οµάδας. Ξυπνητήρι ενεργό. Κλείδωµα πλήκτρων ενεργό. Τηλεφωνικοί αριθµοί/ονόµατα: Στην κάρτα SIM. Στην κάρτα SIM (προστασία µε ΡΙΝ 2). Επαφές (στο τηλέφωνο). Εισαγωγή κειµένου µε Τ9. Πλήκτρα επιλογής Εγγεγραµµένο. Internet Online. Λειτουργία φορητών ακουστικών. Αυτόµατη αποδοχή κλήσεων ενεργή. Λήψη γραπτού µηνύµατος. Λήψη φωνητικού µηνύµατος. Λήψη MMS: Λογότυπο. Λήψη MMS: Ήχος κουδουνισµού. Λήψη MMS: Ταυτότητα καλούντος. Αναπάντητη κλήση. Χαµένη υπενθύµιση. Χαµένη ειδοποίηση. Ανοίξτε τις Επαφές. Μνήµη µηνυµάτων πλήρης.

9 8 Έναρξη λειτουργίας ς Τοποθέτηση κάρτας SIM/ µπαταρίας Το δίκτυο σας προµηθεύει µε µία κάρτα SIM, στην οποία είναι αποθηκευµένα όλα τα σηµαντικά δεδοµένα που αφορούν στην τηλεφωνική σας γραµµή. Σε περίπτωση που ηκάρτα SIM σας παραδοθεί σε µέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε µόνο το µικρότερο τµήµα της και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές. Πιέστε το κλείστρο προς την κατεύθυνση του βέλους 1. 3 Τοποθετήστε τις προεξοχές στα ανοίγµατα 4 και στη συνέχεια πιέστε τη µπαταρία επάνω στο τηλέφωνο, µέχρι να κουµπώσει. 4 1 Αφαιρέστε το κάλυµµα µε την ενσωµατωµένη µπαταρία 2. 2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή µε τις επαφές να κοιτούν προς τα κάτω και σπρώξτε µε µικρή πίεση µέχρι το τέρµα του ελάσµατος συγκράτησης (προσέξτε να είναι σωστή η θέση της κοµµένης γωνίας 3. Άλλες πληροφορίες Θέστε εκτός λειτουργίας το τηλέφωνο, πριν αφαιρέσετε τη µπαταρία! Υποστηρίζονται µόνο κάρτες SIM τεχνολογίας 3 Volt. Για παλαιότερες κάρτες SIM απευθυνθείτε στο δίκτυό σας. Προβλήµατα κάρτας SIM...σελ.74 Λειτουργίες χωρίς SIM Κλήση έκτακτης ανάγκης (SOS) SOS Πατήστε το πλήκτρο επιλογής, για να πραγµατοποιήσετε µία κλήση έκτακτης ανάγκης µέσω του δικτύου, ακόµη και χωρίς κάρτα SIM ή εισαγωγή του PIN (η συγκεκριµένη δυνατότητα δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες). Χρησιµοποιήστε τη συγκεκριµένη λειτουργία µόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης! Μενού Πατήστε το πλήκτρο επιλογής. Εµφανίζονται οι λειτουργίες.

10 Έναρξη λειτουργίας 9 ιαδικασία φόρτισης Η µπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισµένη κατά την αγορά του τηλεφώνου. Για το λόγο αυτό, συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω µέρος του τηλεφώνου 1, εισάγετε στην πρίζα το καλώδιο του φορτιστή και φορτίστε για τουλάχιστον 2,5 ώρες. 1 2 Το εικονίδιο φόρτισης δεν εµφανίζεται Εάν η µπαταρία αποφορτιστεί τελείως, το εικονίδιο φόρτισης δεν εµφανίζεται αµέσως µετά τη σύνδεση του φορτιστή. Θα εµφανιστεί το αργότερο µετά από 2 ώρες. Η µπαταρία σε αυτήν την περίπτωση φορτίζεται πλήρως µετά από 3 4 ώρες. Χρησιµοποιείτε µόνο το τροφοδοτικό που παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή! Ένδειξη κατά τη λειτουργία Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (άδεια πλήρης): 2 Για να το αποσπάσετε προς τα έξω, πιέστε τα πλευρικά κουµπιά στο τροφοδοτικό προς την κατεύθυνση του βέλους 2. Χρόνος φόρτισης Μία άδεια µπαταρία φορτίζεται πλήρως µετά την πάροδο 2,5 ωρών περίπου. Η φόρτιση είναι δυνατή µόνο σε ένα πεδίο θερµοκρασίας από 5 C έως 40 C. Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο τροφοδοτικό. Όταν η µπαταρία είναι σχεδόν άδεια, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. Η κατάσταση φόρτισης των µπαταριών εµφανίζεται σωστά µόνο µετά από διαδικασία φόρτισης/εκφόρτισης χωρίς διακοπές. εν πρέπει εποµένως να αφαιρείτε τη µπαταρία χωρίς λόγο και, εάν είναι δυνατόν, µην διακόπτετε τη διαδικασία φόρτισης πρόωρα. Άλλες πληροφορίες Ο φορτιστής θερµαίνεται κατά την παρατεταµένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν εγκυµονεί κίνδυνο. Χρόνοι λειτουργίας Μία γεµάτη µπαταρία προσφέρει έως 140 ώρες χρόνου αναµονής ή 270 λεπτά χρόνου οµιλίας (σελ. 78).

11 ίησ ποί 10 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/PIN Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση A Κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/ τερµατισµού πατηµένο για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Εισαγωγή PIN Η κάρτα SIM µπορεί να προστατευθεί µε έναν κωδικό PIN 4 έως 8 ψηφίων. J Εισάγετε τον κωδικό PIN χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Προκειµένου να µην µπορεί κανείς να διαβάσει το PIN σας στην οθόνη, αυτό εµφανίζεται υπό µορφή αστερίσκων ****. ιόρθωση λαθών µε ιαγραφή. OK Επιβεβαίωση της εισαγωγής µετοδεξί πλήκτρο επιλογής. Η εγγραφή στο δίκτυο διαρκεί µερικά δευτερόλεπτα. Άλλες πληροφορίες Αλλαγή PIN...σελ. 13 Άλλο δίκτυο (Roaming)...σελ. 57 Αναίρεση φραγής κάρτας SIM...σελ. 13 Αντιγραφή διευθύνσεων SIM Έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε τις καταχωρήσεις της κάρτας SIM στο τηλέφωνο (Επαφές). Μην διακόπτετε τη συγκεκριµένη διαδικασία. Κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µην απαντάτε σε εισερχόµενες κλήσεις. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τα δεδοµένα της κάρτας SIM αργότερα: Λειτουργία Αντιγραφή όλων (µενού επιλογών των καταχωρήσεων της κάρτας SIM, σελ. 26). Κατάσταση αναµονής Μόλις το όνοµα του δικτύου εµφανιστεί στην οθόνη, το τηλέφωνο βρίσκεται στην κατάσταση αναµονής (stand-by) και είναι έτοιµο για λειτουργία. Σήµα λήψης Ισχυρό σήµα λήψης. Ένα ασθενές σήµα µειώνει την ποιότητα επικοινωνίας και µπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της σύνδεσης. Μετακινηθείτε σε άλλο σηµείο. Στο δεξί πλήκτρο επιλογής µπορούν να καταχωρηθούν διάφορες λειτουργίες (σελ. 64). A Κρατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/ τερµατισµού πατηµένο επιστρέφετε από οποιαδήποτε κατάσταση στην κατάσταση αναµονής.

12 Οδηγίες χρήσης Τα ακόλουθα σύµβολα χρησιµοποιούνται για την επεξήγηση του χειρισµού: J A B Εισαγωγή αριθµών ή γραµµάτων. Έλεγχος µενού Στις Οδηγίες Χρήσης περιγράφονται εν συντοµία τα βήµατα που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση µίας λειτουργίας, π. χ. ανάκληση των µηνυµάτων και από εκεί των SMS: CMΜηνύµαταMSMS Γενικές οδηγίες 11 Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/τερµατισµού Πλήκτρο κλήσης <> Πλήκτρα επιλογής C D F E H I G Επιλογή L Πατήστε το χειριστήριο (joystic), π. χ. για την ανάκληση του µενού. Πατήστε το χειριστήριο προς την υποδεικνυόµενη κατεύθυνση. Εµφάνιση µίας λειτουργίας των πλήκτρων επιλογής. Λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο, ενδεχοµένως να απαιτεί ιδιαίτερη εγγραφή. Σε αυτές τις ενέργειες προβαίνετε ως εξής: C D C Από την κατάσταση αναµονής (Stand-By) ανοίξτε το µενού µε ένα κλικ στο χειριστήριο. Επιλέξτε µε το χειριστήριο το σηµείο του µενού "Μηνύµατα" και επιβεβαιώστε µε ένα κλικ στο χειριστήριο. µε άλλο ένα πάτηµα του χειριστηρίου επιλέξτε "Νέο SMS".

13 12 Ταχεία επιλογή µενού Όλες οι λειτουργίες του µενού είναι εσωτερικά αριθµηµένες. Πληκτρολογήστε την κατάλληλη ακολουθία αριθµών, για να επιλέξετε απευθείας µια λειτουργία. Π. χ. σύνταξη νέου SMS (από την κατάσταση αναµονής): C 4 για Μηνύµατα 1 για SMS 1 για Νέο SMS Πατήστε για να εµφανιστεί το µενού. Γενικές οδηγίες Μυστικοί αριθµοί Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση µε πολλούς µυστικούς αριθµούς (κωδικούς). Προφυλάξτε τους µυστικούς αυτούς αριθµούς σε ασφαλές µέρος, όπου µπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση, αν χρειαστεί! PIN PIN2 PUK PUK2 Κωδικός τηλεφώνου Προστατεύει την κάρτα SIM (προσωπικός αριθµός αναγνώρισης). Για τη ρύθµιση της εµφάνισης των χρεώσεων και για τις πρόσθετες λειτουργίες των ειδικών καρτών SIM. Κωδικός για την αναίρεση της φραγής της κάρτας SIM µετά από επανειληµµένες λανθασµένες εισαγωγές του ΡΙΝ. Προστατεύει το τηλέφωνό σας. Καθορίζεται από εσάς κατά την αρχική ρύθµιση ασφαλείας. CMΡυθµίσειςMΑσφάλεια MΚωδικοί MΕπιλέξτε λειτουργία. Ελεγχος PIN Ο κωδικός PIN απαιτείται συνήθως κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτόν τον έλεγχο, αλλά στην περίπτωση αυτή κινδυνεύετε να πέσετε θύµα µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης του τηλεφώνου. Ορισµένα δίκτυα δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του συγκεκριµένου ελέγχου.

14 Επεξεργασία Πατήστε. J Εισάγετε τον κωδικό PIN. OK Επιβεβαιώστε την εισαγωγή. Επεξεργασία Πατήστε. OK Επιβεβαιώστε. Αλλαγή PIN Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN µε οποιονδήποτε άλλο αριθµό 4 έως 8 ψηφίων, τον οποίο θα θυµάστε ευκολότερα. J OK Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN. Πατήστε. J, OK Εισάγετε το νέο PIN. J, OK Επαναλάβετε την εισαγωγή του νέου PIN. Αλλαγή ΡΙΝ2 (Ένδειξη µόνο εάν είναι διαθέσιµο το PIN 2) ιαδικασία όπως και για την Αλλαγή PIN. Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου L Το τηλέφωνο αποστέλλεται χωρίς κωδικό τηλεφώνου. Κατά την αρχική ανάκληση µίας λειτουργίας που απαιτεί κωδικό τηλεφώνου (π.χ. Μόνο αυτή SIM, σελ. 57), αυτός πρέπει να καθοριστεί από εσάς. Μετά από τριπλή λανθασµένη εισαγωγή, ηπρόσβαση στον κωδικό τηλεφώνου και σε όλες τις λειτουργίες, στις οποίες εφαρµόζεται, µπλοκάρεται. Στην περίπτωση αυτή απευθυνθείτε στο τµήµα εξυπηρέτησης της Siemens (σελ. 72). Γενικές οδηγίες 13 Αναίρεση φραγής κάρτας SIM Αν το PIN εισαχθεί λανθασµένα τρεις φορές, η κάρτα SIM µπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον αριθµό PUK (MASTER PIN) που σας έχει δοθεί από το δίκτυο µαζί µε την κάρτα SIM, σύµφωνα µε τις οδηγίες. Σε περίπτωση που το PUK (MASTER PIN) έχει χαθεί, απευθυνθείτε στο δίκτυο. Άλλες πληροφορίες Κλείδωµα πλήκτρων...σελ.55 Άλλες ρυθµίσεις ασφαλείας...σελ.56 Ασφάλεια ενεργοποίησης Ακόµη και εάν η χρήση του PIN έχει απενεργοποιηθεί, απαιτείται µία επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση του τηλεφώνου, π. χ. όταν αυτό βρίσκεται µέσα σε µία τσάντα ή όταν βρίσκεστε µέσα σε αεροπλάνο. A Κρατήστε πατηµένο. OK Πατήστε. Το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

15 14 Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά) Γενικές οδηγίες L Το δίκτυό σας µπορεί να σας προσφέρει µέσω της κάρτας SIM ορισµένες ειδικές εφαρµογές, όπως τραπεζικές συναλλαγές από το σπίτι (Mobile Banking), πληροφορίες για τις τιµές των µετοχών κ.λπ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται µία αντίστοιχη κάρτα SIM. Στις περισσότερες εφαρµογές οι συγκεκριµένες υπηρεσίες προσφέρονται σε ξεχωριστό µενού. Με το µενού Υπηρεσιών SIM το τηλέφωνό σας θα υποστηρίζει χωρίς πρόβληµα κάθε µελλοντική επέκταση που θα εµφανιστεί στις υπηρεσίες που προσφέρονται από το δίκτυό σας. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε στο δίκτυο. Εφόσον η κάρτα SIM δεν διαθέτει τη συγκεκριµένη λειτουργία, αυτό το σηµείο του µενού αντικαθίσταται από τις "Ρυθµίσεις ήχου", επιλογή µε την οποία έχετε άµεση πρόσβαση σε όλες τις ρυθµίσεις ήχου του τηλεφώνου σας (σελ. 53).

16 ποί εων Πραγµατοποίηση κλήσεων 15 Κλήση µε τα αριθµητικά πλήκτρα Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο (κατάσταση αναµονής). J Εισάγετε τον αριθµό κλήσης (πάντα µε πρόθεµα ή µε διεθνή κωδικό). ιαγραφή Πατώντας στιγµιαία διαγράφετε το τελευταίο ψηφίο, κρατώντας πατηµένο διαγράφετε ολόκληρο τον αριθµό. B Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Καλείται ο εµφανιζόµενος αριθµός. Άλλες πληροφορίες Αποθηκ. Αποθήκευση αριθµού κλήσης στις Επαφές/στην κάρτα SIM... σελ. 24/σελ. 26 Μενού Μενού συνοµιλίας...σελ. 19 Απενεργοποίηση µικροφώνου...σελ. 19 Αυτόµατο κλείδωµα...σελ. 55 Ακολουθίες τόνων (DTMF)...σελ. 19 Φωνητική κλήση...σελ. 69 ιεθνείς κωδικοί κλήσεων Στην κατάσταση αναµονής: 0 Κρατήστε πατηµένο, έως ότου εµφανιστεί ένα "+". +Λίστα Πατήστε και επιλέξτε τη χώρα. Μνήµη καλούµενων αριθµών Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε να εισάγετε έναν αριθµό από το πληκτρολόγιο. Οσυνοµιλητής σας ακούει τον ήχο της πληκτρολόγησης. Μετά τον τερµατισµό της σύνδεσης, µπορείτε να αποθηκεύσετε ή να καλέσετε τον αριθµό. Τερµατισµός συνοµιλίας A Πατήστε το πλήκτρο τερµατισµού στιγµιαία. Η κλήση τερµατίζεται. Πατήστε το πλήκτρο ακόµη και εάν ο συνοµιλητής σας κλείσει πρώτος. Ρύθµιση έντασης I Με το χειριστήριο (επάνω/κάτω) ρυθµίζετε την ένταση του ήχου (εφικτό µόνο κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας). Επανάκληση Για επανάκληση του τελευταίου αριθµού που καλέσατε: B Πατήστε το πλήκτρο κλήσης δύο φορές. Για να καλέσετε και πάλι αριθµούς που είχατε καλέσει νωρίτερα: B I Πατήστε µια φορά το πλήκτρο κλήσης. Επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό από τη λίστα και στη συνέχεια πατήστε... B...για να τον καλέσετε.

17 16 Πραγµατοποίηση κλήσεων Όταν η γραµµή είναι κατειληµµένη Εάν ο αριθµός που καλείτε είναι κατειληµµένος ή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση λόγω προβληµάτων του δικτύου, διατίθενται ανάλογα µε το δίκτυο διάφορες δυνατότητες. Μία εισερχόµενη κλήση ή κάθε άλλη χρήση του τηλεφώνου διακόπτει αυτές τις λειτουργίες. Είτε Αυτόµ. Επανάκληση Αυτόµατο Πατήστε. Ο αριθµός καλείται αυτόµατα δέκα φορές σε αυξανόµενα χρονικά διαστήµατα. Τερµατισµός µε: A Πλήκτρο τερµατισµού. Είτε Υπενθύµιση Υπενθύµ. Πατήστε. Μετά από 15 λεπτά ένας ήχος σας υπενθυµίζει να καλέσετε πάλι τον εµφανιζόµενο αριθµό. Αποδοχή κλήσης Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο (κατάσταση αναµονής). Μία εισερχόµενη κλήση διακόπτει οποιαδήποτε άλλη χρήση του τηλεφώνου. Απάντηση Πατήστε. Ή B Πατήστε. Εµφανίζεται ένας αριθµός κλήσης που µεταδίδεται από το δίκτυο. Εάν το όνοµα περιλαµβάνεται στις Επαφές, τότε εµφανίζεται το όνοµα που αντιστοιχεί σε αυτόν τον αριθµό κλήσης. Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει στην κλήση, πριν φέρετε στο αυτί σας το τηλέφωνο. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν προβλήµατα στην ακοή σας από το δυνατό κουδούνισµα! Άλλες πληροφορίες Αναπάντητες κλήσεις...σελ.28 Αποδοχή κλήσης µε οποιοδήποτε πλήκτρο...σελ.56 Απενεργοποίηση ήχου κλήσης...σελ.53 Απόρριψη κλήσης Απόρριψη Πατήστε. Ενδεχοµένως γίνεται εκτροπή της κλήσης, εάν έχει προηγηθεί η σχετική ρύθµιση (σελ. 60). Ή A Πατήστε στιγµιαία.

18 Πραγµατοποίηση κλήσεων 17 Εναλλαγή συνοµιλιών Πραγµατοποίηση δεύτερης σύνδεσης Κατά τη διάρκεια µίας συνοµιλίας µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µία πρόσθετη κλήση. Αvαµοvή J B Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναµονή: Επιλέξτε τώρα το νέο αριθµό κλήσης. Πατήστε, ο αριθµός καλείται. (Εναλλαγή) Προβείτε σε εναλλαγή µεταξύ των συνοµιλιών. Τερµατισµός τρέχουσας κλήσης A Επιστρ. Τερµατισµός της τρέχουσας κλήσης. Συνδέεστε µε τον άλλο συνοµιλητή. Κλήση κατά τη διάρκεια µίας συνοµιλίας L Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη εγγραφή στο δίκτυο και ανάλογη ρύθµιση των παραµέτρων του τηλεφώνου. Εάν κληθείτε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια συνοµιλία, θα ακούσετε τον "τόνο αναµονής". Στο σηµείο αυτό έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες: Αποδοχή πρόσθετης νέας κλήσης B Αποδεχτείτε τη νέα κλήση και κρατήστε σε αναµονή την τρέχουσα συνοµιλία. Για εναλλαγή µεταξύ των δύο κλήσεων, προβείτε στη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Απόρριψη νέας κλήσης Απόρριψη Απόρριψη της νέας κλήσης. Τερµατισµός τρέχουσας συνοµιλίας, αποδοχή νέας κλήσης Τερµατισµός της τρέχουσας A κλήσης. Απάντηση Αποδοχή της νέας κλήσης.

19 18 Συνδιάσκεψη Πραγµατοποίηση κλήσεων Καλείτε διαδοχικά έως και 5 συνδροµητές και στη συνέχεια τους συνδέετε σε µία τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Ενδεχοµένως το δίκτυο να µην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται ή να απαιτείται ιδιαίτερη εγγραφή σε κάθε µία από αυτές. Έχετε πραγµατοποιήσει µία σύνδεση: Αvαµοvή Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναµονή. / J Καλέστε τώρα ένα νέο αριθµό. Μόλις αποκατασταθεί η νέα σύνδεση... Μενού L... Ανοίξτε το µενού και επιλέξτε Συνδιάσκεψη. Οι κλήσεις σε κράτηση συνδέονται µε τη συνδιάσκεψη. Μενού συνδιάσκεψης Μενού Ανοίξτε το µενού Όλες οι συνδέσεις Όλες οι κλήσεις σε κράτηση συνδέονται µε τη συνδιάσκεψη. Κράτηση όλων Κρατούνται όλες οι ενεργές κλήσεις. Εκτροπή Η αρχική κλήση συνδέεται µε τη δεύτερη. Για εσάς τερµατίζονται και οι δύο κλήσεις. Τερµατισµός όλων Όλες οι ενεργές κλήσεις τερµατίζονται. Τερµατισµός A Με το πλήκτρο τερµατισµού όλες οι κλήσεις της συνδιάσκεψης τερµατίζονται.

20 Μενού συνοµιλίας Πραγµατοποίηση κλήσεων 19 Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι δυνατές µόνο κατά τη διάρκεια µίας συνοµιλίας: Μενού Ανοίξτε το µενού. Φωνητική σηµείωση Εκκινείται η φωνητική εγγραφή. Σίγαση Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το µικρόφωνο. Όταν είναι απενεργοποιηµένο, ο συνοµιλητής σας δεν µπορεί να σας ακούσει (σίγαση). Ανοικτή συνοµιλία Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Ένταση Ρυθµίστε την ένταση του ήχου κατά τη συνοµιλία. Συνδιάσκεψη Βλ. Μενού συνδιάσκεψης παραπάνω. Επαφές Ανοίγει τις Επαφές για την επιλογή ενός αριθµού κλήσης. Μηνύµατα Είναι δυνατή η αποστολή ενός SMS (σελ. 39). Ακολουθίες τόνων (DTMF) Αποστολή ακολουθίας τόνων Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, µπορείτε να εισάγετε ακολουθίες τόνων (ψηφία), π.χ. για τον τηλεχειρισµό ενός αυτόµατου τηλεφωνητή. Τα ψηφία αυτά µεταδίδονται απευθείας ως τόνοι DTMF (ακολουθίες τόνων). J Καταχωρήστε τις ακολουθίες τόνων DTMF. B Αποστολή. Αποθήκευση στις Επαφές Αποθηκεύστε τους αριθµούς κλήσης και τις ακολουθίες τόνων (τόνοι DTMF), όπως γίνεται µε µία κανονική καταχώρηση. J 0 J 0 J Αποθήκευση Πατήστε. Εισάγετε τον αριθµό κλήσης. Κρατήστε πατηµένο µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη ένα "+" (παύση για τη δηµιουργία της σύνδεσης). Εισάγετε τους τόνους DTMF (ψηφία). Εάν χρειάζεται, εισάγετε και άλλες παύσεις 3 δευτερολέπτων, ώστε να εξασφαλίσετε το επιθυµητό αποτέλεσµα στο τηλέφωνο του παραλήπτη. Εισάγετε ένα όνοµα.

21 20 Εισαγωγή κειµένου χωρίς τη µέθοδο T9 Πατήστε επανειληµµένα τα αριθµητικά πλήκτρα, µέχρις ότου εµφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που επιθυµείτε. Ο κέρσορας προχωρά µετά από µικρή καθυστέρηση. Παράδειγµα: 2 Πατώντας µία φορά στιγµιαία εισάγετε το γράµµα Α, δύο φορές το Β κ.λπ. Ο πρώτος χαρακτήρας ενός ονόµατος γράφεται αυτόµατα µε κεφαλαίο. Κρατώντας πατηµένο, εισάγετε τον αριθµό που αντιστοιχεί στο πλήκτρο. Εισαγωγή κειµένου ιόρθωση λέξης F Κινηθείτε µεταξύ των χαρακτήρων προς τα αριστερά/προς τα δεξιά. ιαγραφή ιαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα. J Ο χαρακτήρας εισάγεται στην τρέχουσα θέση του κέρσορα. Ειδικοί χαρακτήρες * Κρατήστε πατηµένο (T9 απενεργοποιηµένο). Εµφανίζεται ο πίνακας χαρακτήρων: Ä,ä, 1 9 Οι ειδικοί χαρακτήρες και οι αριθµοί εµφανίζονται µετά τα αντίστοιχα γράµµατα. ιαγραφή Πατώντας στιγµιαία διαγράφετε το χαρακτήρα µπροστά από τον κέρσορα, κρατώντας πατηµένο διαγράφετε ολόκληρη τη λέξη. 1 Πατώντας µία φορά στιγµιαία εισάγετε ένα κενό διάστηµα. F I * Έλεγχος του κέρσορα µε το χειριστήριο (εµπρός/πίσω και επάνω/κάτω). Πατώντας στιγµιαία: Εναλλαγή µεταξύ Abs, abc, ABC, 123. Ένδειξη κατάστασης στην επάνω γραµµή της οθόνης. F I Επιλογή Μετακίνηση στον επιθυµητό χαρακτήρα. Πατήστε ή επιβεβαιώστε την επιλογή µε ένα κλικ στο joystick.

22 Εισαγωγή κειµένου µε τη µέθοδο T9 Με τη µέθοδο "T9" η σωστή λέξη συµπεραίνεται αφαιρετικά από τις καταχωρήσεις των χαρακτήρων µέσω του πληκτρολογίου, κάνοντας σύγκριση µε ένα ορθογραφικό λεξικό που περιέχεται στη µνήµη. Μενού Τ9 CMΡυθµίσειςMΣυσκευή MΕίσοδος Τ9 Επιλογή γλώσσας καταχώρησης Αλλάξτε στη γλώσσα, στην οποία επιθυµείτε να συντάξετε το κείµενο. Γλώσσα T9 Επιλέξτε. Επιλογή Επιβεβαιώστε, η νέα γλώσσα ενεργοποιείται. Ρύθµιση Τ9 ως βασικής µεθόδου Η µέθοδος Τ9 ρυθµίζεται ως βασική µέθοδος εισαγωγής κειµένου. Τ9 Προτίµηση Επιλέξτε. Βραχυπρόθεσµη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Τ9 # Εισαγωγή κειµένου 21 πατήστε στιγµιαία, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη µέθοδο Τ9. Σύνταξη λέξης µε τη µέθοδο T9 Με την πληκτρολόγηση µεταβάλλεται συνεχώς η ένδειξη. Εποµένως είναι προτιµότερο για εσάς να ολοκληρώσετε µία λέξη, χωρίς να κοιτάξετε στην οθόνη. Πατήστε απλά τα πλήκτρα, στα οποία αντιστοιχεί ο κάθε χαρακτήρας, µόνο µία φορά πλέον, π.χ. για "Σπίτι": πατήστε. Ένα κενό διάστηµα τερµατίζει τη λέξη. Μην γράφετε το κείµενο µε ειδικούς χαρακτήρες όπως Ά, αλλά µε τον κανονικό χαρακτήρα, π. χ. Α, το Τ9 αναλαµβάνει τα υπόλοιπα. * ή # Πατώντας στιγµιαία: Εναλλαγή µεταξύ T9Abc, T9abc, T9ABC, 123 στην άνω γραµµή της οθόνης. Κρατώντας πατηµένο: Στο παράθυρο Εισαγωγή επιλέξτε T9Abc, T9abc, T9ABC, Abc, abc, ABC, 123.

23 22 Εισαγωγή κειµένου Ειδικοί χαρακτήρες * F I Επιλογή ιόρθωση λέξης F Κρατήστε πατηµένο. Εµφανίζεται ο πίνακας χαρακτήρων (σελ. 20). Μετακίνηση στον επιθυµητό χαρακτήρα. Πατήστε ή επιβεβαιώστε την επιλογή µε ένα κλικ στο joystick. Άλλες πληροφορίες 0 Εισάγει µία τελεία. Η λέξη τερµατίζεται, όταν ακολουθεί ένα κενό διάστηµα. Στη λέξη η τελεία επισηµαίνει τη θέση αποστρόφου/παύλας: π. χ. απ.έξω = απ έξω. E Μετακίνηση προς τα δεξιά. Ολοκλήρωση λέξης. Κινηθείτε µεταξύ των χαρακτήρων προς τα αριστερά/προς τα δεξιά. ιαγραφή ιαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα. Προτεινόµενες λέξεις T9 Αν στο λεξικό είναι διαθέσιµες περισσότερες από µία δυνατές επιλογές για µία ακολουθία γραµµάτων (λέξη), εµφανίζεται πρώτη η συνηθέστερη. Όταν η λέξη που θέλετε να εισάγετε δεν έχει αναγνωριστεί, πιθανόν να είναι σωστή η επόµενη πρόταση της λειτουργίας Τ9. Η λέξη πρέπει να εµφανίζεται σε µαύρο πλαίσιο. Στη συνέχεια πατήστε. Η εµφανιζόµενη λέξη αντικαθίσταται µε µία άλλη. Εάν και αυτή η λέξη δεν είναι κατάλληλη, πατήστε ξανά. Επαναλάβετε τη διαδικασία, µέχρις ότου εµφανιστεί η σωστή λέξη. Εάν η λέξη δεν περιλαµβάνεται στο λεξικό, γράψτε τη χωρίς τη µέθοδο Τ9 ή προσθέστε τη εσείς στο λεξικό. Για να το επιτύχετε: (Συλλαβή) Επιλέξτε. Η τελευταία πρόταση διαγράφεται και η λέξη µπορεί τώρα να εισαχθεί χωρίς την υποστήριξη T9. Με την επιλογή Αποθηκ. εισάγεται αυτόµατα στο λεξικό. Άλλες πληροφορίες Εντός µίας "λέξης T9" δεν µπορείτε να τροποποιήσετε τίποτα, χωρίς προηγουµένως να αναιρέσετε την κατάσταση T9. Συνήθως είναι προτιµότερο να ξαναγράψετε ολόκληρη τη λέξη.

24 Εισαγωγή κειµένου 23 Η εισαγωγή κειµένου µε τη µέθοδο T9 είναι κατοχυρωµένη µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: Αρ. διπλ. ευρεσίτεχνίας U.S. Pat. No. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, και 6,011,554 Canadian Pat. No. 1,331,057 United Kingdom Pat. No B Hong Kong Standard Pat. No. HK Republic of Singapore Pat. No Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB και επιπρόσθετα διπλώµατα ευρεσιτε-χνίας που εκκερεµούν παγκόσµια. Έτοιµα κείµενα Στο τηλέφωνο µπορούν να αποθηκευτούν έτοιµα στοιχεία κειµένου, µε τα οποία µπορείτε να συµπληρώσετε τα µηνύµατά σας. Σύνταξη στοιχείων κειµένου CMΜηνύµαταMSMS MΈτοιµα κείµενα Επεξεργασία <Κενό> επιλέξτε και αποθηκεύστε µε OK. J Συντάξτε το κείµενο. Χρήση έτοιµων στοιχείων κειµένου J Συντάξτε το κείµενο του µηνύµατος. Επιλογές) Ανοίξτε το µενού κειµένου. H H Επιλογή Επιλογή Επιλέξτε τα στοιχεία κειµένου. Επιλέξτε το στοιχείο κειµένου από τη λίστα. Επιβεβαιώστε. Εµφανίζεται το κείµενο. Επιβεβαιώστε. Το έτοιµο στοιχείο κειµένου εισάγεται στο κείµενο στα δεξιά του κέρσορα.

25 24 Στη µνήµη του τηλεφώνου µπορούν να αποθηκευτούν έως και 255 επαφές, µε περισσότερους τηλεφωνικούς αριθµούς και αριθµούς φαξ και περισσότερα δεδοµένα διευθύνσεων. Η διαχείριση αυτών των καταχωρήσεων γίνεται ξεχωριστά από τις καταχωρήσεις στην κάρτα SIM. Μπορείτε όµως να ανταλλάσσετε τα δεδοµένα µεταξύ των Επαφών και της κάρτας SIM (σελ. 26). Επαφές ηµιουργία νέας επαφής CMΕπαφές Νέo Πατήστε. J J Εισάγετε όνοµα και/ή επώνυµο. Εισάγετε πάντα έναν τηλεφωνικό αριθµό µε τον αντίστοιχο κωδικό κλήσης. (Αποθηκ.) Αποθήκευση της καταχώρησης. Ανοίξτε τις Επαφές: CMΕπαφές Εµφανίζονται οι καταχωρήσεις στην κάρτα SIM, οι οµάδες και η λίστα των επαφών στη µνήµη του τηλεφώνου: Ευρετήριο SIM Επιλογή ή επεξεργασία αριθµών που είναι αποθηκευµένοι στην κάρτα SIM (σελ. 26). Οµάδα Οι καταχωρήσεις µπορούν να συγκεντρωθούν σε οµάδες (σελ. 27). Στη συνέχεια ακολουθεί η λίστα των επαφών στη µνήµη του τηλεφώνου. Εάν δεν έχουν γίνει ακόµη καταχωρήσεις, εµφανίζονται µόνοι οι Ευρετήριο SIM και οι Οµάδα. Εισάγετε τις υπόλοιπες καταχωρήσεις σε κάθε πεδίο. Τηλ./γραφείο: Τηλ./κινητό: Fax: Οµάδα : Εταιρία: Οδός: F Πραγµατοποιήστε τις επιλογές στα ακόλουθα πεδία: Οµάδα : Επιλογή µίας οµάδας (βλ. επίσης σελ. 27). Εικόνα κλήσης Αντιστοιχήστε µία εικόνα σε µία επαφή. Ηεικόνα αυτή θα εµφανίζεται, όταν θα σας καλεί ο αντίστοιχος αριθµός. Μελωδία Αντιστοιχήστε ένα συγκεκριµένο ήχο κουδουνισµού σε µία επαφή. Ο ήχος αυτός θα ακούγεται, όταν θα σας καλεί ο αντίστοιχος αριθµός. (Αποθηκ.) ΤΚ: Πόλη: Χώρα: URL: Εικόνα κλήσης Μελωδία Αποθήκευση των τροποποιηµένων ρυθµίσεων.

26 Αλλαγή καταχώρησης Ανοίξτε τις επαφές (στην κατάσταση αναµονής): CMΕπαφές I Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυµείτε. Προβολή Πατήστε. I Επιλέξτε πεδίο καταχώρησης. Επεξεργασία Ανοίξτε την καταχώρηση. J Πραγµατοποιήστε τις αλλαγές. Αποθηκ. Αποθηκεύστε. Πραγµατοποίηση κλήσεων Ανοίξτε τις επαφές (στην κατάσταση αναµονής): CMΕπαφές I Επιλέξτε όνοµα. B Η καταχώρηση καλείται. Εάν σε µία επαφή έχουν αποθηκευτεί περισσότεροι αριθµοί κλήσης: I Επιλέξτε αριθµό κλήσης. B Η καταχώρηση καλείται. Επαφές 25 Μενού επαφών Ανάλογα µε την περίπτωση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες. Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Προβολή, Επεξεργασία, Νέα καταχώρηση, ιαγραφή, ιαγραφή όλων, Φωνητική κλήση (σελ. 69), Αντιγραφή, Αποστολή SMS, Χωρητικότητα Ειδικές λειτουργίες: Αντιγραφή Αντιγράψτε την τρέχουσα καταχώρηση από τις Επαφές στην κάρτα SIM. Αποστολή SMS Χρησιµοποιήστε την τρέχουσα καταχώρηση ως παραλήπτη για ένα SMS. Ανοίγει η εισαγωγή κειµένου (σελ. 39). Χωρητικότητα Επισκόπηση των πραγµατοποιηµένων/διαθέσιµων καταχωρήσεων της κάρτας SIM ( ), των καταχωρήσεων της κάρτας SIM που προστατεύονται µε το PIN ( ) και καταχωρήσεων στη µνήµη του τηλεφώνου ( ).

27 26 Ευρετήριο SIM Η διαχείριση των καταχωρήσεων στην κάρτα SIM πραγµατοποιείται ξεχωριστά από τη διαχείριση των επαφών που είναι αποθηκευµένες στο τηλέφωνο. Μπορείτε όµως να ανταλλάσσετε τα δεδοµένα µεταξύ της κάρτας SIM και των Επαφών. Προσωπικοί Αρ Εισαγωγή προσωπικών αριθµών κλήσης προς πληροφόρηση. ηµιουργία νέας καταχώρησης: Αρ.τηλεφώνου Εισάγετε πάντα έναν τηλεφωνικό αριθµό µε τον αντίστοιχο κωδικό κλήσης. Όνοµα Εισάγετε όνοµα και/ή επώνυµο. Αρ. καταχώρησης Σε κάθε αριθµό κλήσης δίνεται αυτόµατα κατά την καταχώρησή του ένας αριθµός καταχώρησης. Τοποθεσία SIM Οι καταχωρήσεις αποθηκεύονται στην κάρτα SIM και µπορούν έτσι να χρησιµοποιηθούν και σε άλλα τηλέφωνα GSM. Προστατευµένη SIM Σε ειδικές κάρτες SIM µπορείτε να αποθηκεύσετε αριθµούς κλήσης σε µία προστατευµένη περιοχή. Για την επεξεργασία απαιτείται η εισαγωγή του PIN 2. Ενεργοποίηση µε τη λειτουργία Μόνον προστατ.sim (σελ. 56). Επαφές Επιλογές κάρτας SIM Επεξεργασία καταχώρησης κάρτας SIM: Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Προβολή, Επεξεργασία, Νέα καταχώρηση, ιαγραφή, ιαγραφή όλων, Φωνητική κλήση (σελ. 69), Αντιγραφή, Αντιγραφή όλων, Αποστολή SMS, Χωρητικότητα Αντιγραφή Αντιγράψτε την τρέχουσα καταχώρηση από την κάρτα SIM στις Επαφές. Αντιγραφή όλων Αντιγράψτε όλες τις καταχωρήσεις από την κάρτα SIM στις Επαφές. Κλήση µε τον αριθµό καταχώρησης Οι καταχωρήσεις στην κάρτα SIM µπορούν να επιλεγούν στην κατάσταση αναµονής εισάγοντας τον αριθµό καταχώρησης. J # Πατήστε. B Πατήστε. Εισάγετε τον αριθµό καταχώρησης.

28 Οµάδα Στο τηλέφωνο έχουν προεγκατασταθεί 5 οµάδες, για να ταξινοµήσετε τις καταχωρήσεις των Επαφών. Εµφάνιση οµάδων CMΕπαφέςMΟµάδα I Επιλέξτε οµάδα. Πίσω από τα ονόµατα των οµάδων εµφανίζεται εντός παρενθέσεων ο αριθµός των µελών. Προβολή Εµφάνιση των µελών της οµάδας. Εγγραφή µέλους I Επιλέξτε οµάδα και επιλέξτε λίστα µελών µε ένα πάτηµα του χειριστηρίου. Νέα καταχώρηση ηµιουργία νέας καταχώρησης. Ηπεραιτέρω διαδικασία όπως στις Επαφές. Ή Επιλογή επιλέξτε από τις Επαφές. Η καταχώρηση µεταφέρεται στην οµάδα. Επαφές 27 Επιλογές οµάδων Επιλογές Ανοίξτε το µενού. Επεξεργασία ονόµατος, Λίστα µελών, ιαγραφή καταχωρήσεων, Εικόνα οµάδας, Μελωδία οµάδας, SMS σε οµάδα Ειδικές λειτουργίες: Εικόνα οµάδας Αντιστοιχήστε ένα σύµβολο σε µία οµάδα, το οποίο θα εµφανίζεται στο εξής στην οθόνη, όταν θα σας καλεί ένα µέλος της οµάδας. Μελωδία οµάδας Αντιστοιχήστε έναν ήχο κουδουνισµού σε µία οµάδα, ο οποίος θα ακούγεται όταν θα σας καλεί ένα µέλος της οµάδας. SMS σε οµάδα Επιλέξτε τα µέλη της οµάδας, στα οποία πρόκειται να σταλεί ένα SMS. I Επιλέξτε καταχώρηση. Επιλογή Σηµειώστε και επιλέξτε την καταχώρηση. OK Επιβεβαιώστε, κατόπιν συντάξτε το κείµενο του µηνύµατος και αποστείλετε το SMS (σελ. 39).

29 28 Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους τηλεφωνικούς αριθµούς των κλήσεων, προκειµένου αυτοί να είναι διαθέσιµοι για επανάκληση. CMΑρχείο κλήσεωνmαρχεία I Επιλέξτε λίστα κλήσεων. Επιλογή Πατήστε. I Επιλέξτε αριθµό κλήσης. B Καλέστε τον αριθµό. Ή (Προβολή) Εµφανίστε πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό κλήσης. Αναπάντητες Οι τηλεφωνικοί αριθµοί των κλήσεων, στις οποίες δεν απαντήσατε, αποθηκεύονται για επιστροφή της κλήσης σε κάποια άλλη χρονική στιγµή. Σύµβολο για την αναπάντητη κλήση (στην κατάσταση αναµονής). Πατώντας το δεξί πλήκτρο επιλογής εµφανίζεται οαριθµός κλήσης. Προϋπόθεση: Το δίκτυο υποστηρίζει την "Αναγνώριση Κλήσεων". Εισερχόµενες Εµφανίζονται σε λίστα οι ληφθείσες κλήσεις. Αρχεία Εξερχόµενες Πρόσβαση στους τελευταίους αριθµούς που καλέσατε. B Γρήγορη πρόσβαση στην κατάσταση αναµονής Μενού λίστας κλήσεων Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Εάν έχει επιλεγεί µια καταχώρηση, µπορείτε να ανακαλέσετε το µενού λίστας κλήσεων. Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Προβολή, ιόρθωση αριθ., Αντιγραφή στη, ιαγραφή, ιαγραφή όλων Ειδικές λειτουργίες: ιόρθωση αριθ. Εµφανίστε τον αριθµό στην οθόνη και προβείτε σε διορθώσεις, εάνχρειάζεται, πριν την κλήση. Αντιγραφή στη Αποθηκεύστε την καταχώρηση στην κάρτα SIM ή στις Επαφές. Άλλες πληροφορίες Κατά την αντιγραφή στην κάρτα SIM, είναι δυνατός ο προσδιορισµός µίας νέας καταχώρησης µε τον αριθµό κλήσης ή η διόρθωση µίας υπάρχουσας καταχώρησης.

30 ιάρκεια & Χρέωση 29 CMΑρχείο κλήσεων M ιάρκεια & Χρέωση Έχετε τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια µίας συνοµιλίας, να εµφανίσετε το κόστος και τη διάρκεια για διάφορους τύπους κλήσης και να ρυθµίσετε έναν περιορισµό µονάδων για τις εξερχόµενες κλήσεις. Ένδειξη I Επιλογή Επιλέξτε έναν τύπο κλήσης: Τελευταία κλήση Ολες οι κλήσεις Υπόλοιπες µονάδες Εισερχόµενες Εξερχόµενες κλήσεις Εµφάνιση των δεδοµένων. Μετά την εµφάνιση στην οθόνη µπορείτε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: Επαναφορά Μηδενισµός ένδειξης. OK Τερµατισµός ένδειξης. Ρύθµιση χρεώσεων CMΑρχείο κλήσεων MΡύθµιση χρεώσεων Νόµισµα L (απαιτείται το PIN 2) Εισαγωγή του νοµίσµατος, στο οποίο επιθυµείτε να εµφανίζονται οι ενδείξεις χρέωσης. Κόστος/Μονάδα (απαιτείται το PIN 2) Εισαγωγή της τιµής χρέωσης ανά µονάδα/ χρονική περίοδο. Πιστωτικό όριο (απαιτείται το PIN 2) Οι ειδικού τύπου κάρτες SIM επιτρέπουν σε εσάς ή στο δίκτυο να προσδιορίσει ένα πιστωτικό όριο/µία χρονική περίοδο, µετά την πάροδο της οποίας το τηλέφωνο κλειδώνεται για τις εξερχόµενες κλήσεις. Επεξεργασία Πατήστε, εισάγετε το PIN 2. Πιστωτικό όριο Ενεργοποιήστε. Εισάγετε τον αριθµό των J µονάδων. OK Επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια επιβεβαιώστε το πιστωτικό όριο ή µηδενίστε το µετρητή. Η ένδειξη των προπληρωµένων καρτών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε το δίκτυο. Αυτόµατη ένδειξη L L Η διάρκεια και οι χρεώσεις κλήσης εµφανίζονται αυτόµατα µετά από κάθε κλήση.

31 30 Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο µε την ενσωµατωµένη ψηφιακή κάµερα και να τα αποστείλετε µε την υπηρεσία Multimedia Messaging Service ή ως συνηµµένο ενός . Κάµερα Φωτογράφηση Πρώτα πρέπει να ενεργοποιηθεί η κάµερα. CMΚάµεραMΕνεργ/ση Η τρέχουσα λήψη εµφανίζεται στην οθόνη. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο τηλέφωνο σε µορφή JPEG και µπορούν να εµφανιστούν µε τα περισσότερα προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας. Τα βίντεο αποθηκεύονται στο τηλέφωνο σε µορφή 3GP. Προσφέρονται οι ακόλουθες λειτουργίες: G H Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ζουµ. D E Ρύθµιση φωτεινότητας. C Ναι Πατήστε. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στην ενδιάµεση µνήµη. Πατήστε, για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία στο άλµπουµ φωτογραφιών. Κάθε φωτογραφία αποθηκεύεται µε καταχώρηση ηµεροµηνίας και µε αριθµό αναγνώρισης. Έχετε τη δυνατότητα να µετονοµάσετε την αποθηκευµένη φωτογραφία αργότερα.

32 Μετά την αποθήκευση της φωτογραφίας, σας προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές: Απεικόνιση οθόνης Ενεργοποίηση της οθόνης για νέα λήψη. Αποστολή µε MMS, Αποστολή µε Αποστολή της φωτογραφίας ως MMS ή ως συνηµµένο ενός . Ορισµός ως φόντο Χρήση ως εικόνα στο φόντο. Πήγαινε στο φώτο άλµπουµ Άνοιγµα του άλµπουµ φωτογραφιών. Άλλες πληροφορίες Οι ρυθµίσεις της φωτογράφησης δεν αποθηκεύονται µόνιµα. 0 Ένδειξη κατάστασης µε πληροφορίες για το ζουµ, τη φωτεινότητα, την ποιότητα, τα χρώµατα, Νυχτερινή λήψη, την ανάλυση. Εµφανίστε τις ρυθµίσεις µε το πλήκτρο # και αλλάξτε πατώντας τον αντίστοιχο αριθµό. Κάµερα 31 Οι φωτογραφίες Μου CMΚάµεραMΟι φωτογραφίες Μου Όλες οι αποθηκευµένες φωτογραφίες είναι διαθέσιµες µέσα στο άλµπουµ φωτογραφιών. Ένδειξη φωτογραφίας I Επιλέξτε την επιθυµητή φωτογραφία. Η τρέχουσα φωτογραφία προβάλλεται µε τη µορφή µικρής εικόνας στο κάτω µέρος της οθόνης. Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Προβολή Επιλέξτε. Στην κατάσταση εµφάνισης έχετε τις ακόλουθες επιλογές: Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Μεγέθυνση/Σµίκρυνση, Προηγούµενο, Επόµενο, ιαγραφή, Πληροφορίες, Ορισµός ως φόντο I Μετακινηθείτε µεταξύ των φωτογραφιών στο άλµπουµ. Οι φωτογραφίες Μου-Επιλογές Ανάλογα µε την τρέχουσα κατάσταση εµφανίζονται διάφορες λειτουργίες. Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Προβολή, Αποστολή µε MMS, Αποστολή µε , Ορισµός ως φόντο, Νέο άλµπουµ, Αποκοπή, Αντιγραφή, ιαγραφή, ιαγραφή όλων, Μετονοµασία, Πληροφορίες, Αντιγραφή στη

33 32 Κάµερα Ειδικές λειτουργίες: Νέο άλµπουµ ηµιουργήστε ένα νέο άλµπουµ, δώστε του ένα όνοµα και προστατέψτε το µε έναν κωδικό πρόσβασης. Αντιγραφή, Αποκοπή, Επικόλληση Αφαιρέστε/αντιγράψτε τις εικόνες από το ένα άλµπουµ και µεταφέρετέ τις σε ένα άλλο. Αντιγραφή στη Χρησιµοποιήστε την εικόνα ως φόντο ή για την αναγνώριση κλήσεων (σελ.24). Ρυθµίσεις Ανάλυση Ανεξάρτητα από την ένδειξη στην οθόνη (πάντα 118x126) µπορείτε να ρυθµίσετε την ανάλυση εικόνας (σε dpi), καθώς και το µέγιστο συντελεστή ζουµ για κάποια εξωτερική χρήση (π.χ. στον Η/Υ): 160X120 (µέγ. Ζουµ: 3x) 320X240 (µέγ. Ζουµ: 2x) 640X480 (δεν υπάρχει δυνατότητα ζουµ) Προσέξτε ότι η υψηλότερη ανάλυση απαιτεί και µεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης. Ποιότητα Ρύθµιση της ποιότητας (Υψηλή, Μεσαία, Χαµηλή) κατά τη φωτογράφηση. Μία µεγαλύτερη τιµή επιδρά έτσι ώστε να λαµβάνονται λιγότερες φωτογραφίες µε καλύτερη ποιότητα. Φωτεινότητα F Ειδικά εφφέ Ρυθµίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μπορείτε να τραβήξτε τις φωτογραφίες µε παραλλαγή χρώµατος: Κανονική, Μονόχρωµη, Σέπια, Ιριδίζον F Αλλάξτε τη ρύθµιση και επιβεβαιώστε µε Επιλογή. Νυχτερινή λήψη Παράταση του χρόνου φωτισµού όταν δεν υπάρχει αρκετό φως. Προσέξτε ότι οι κινήσεις της κάµερας ή του προς φωτογράφηση αντικειµένου προκαλούν ασαφή λήψη.

34 Κάµερα 33 Βίντεο Πρώτα πρέπει να ενεργοποιηθεί η βιντεοκάµερα. CMΚάµεραMΒίντεο Η τρέχουσα λήψη εµφανίζεται στην οθόνη. Η επιλογή Εγγραφή ξεκινά τη λήψη ενός βιντεοκλίπ. Η επιλογή ιακοπή τερµατίζει τη λήψη. Η επιλογή Παύση διακόπτει τη λήψη. Μετά τον τερµατισµό της λήψης αποθηκεύστε το βιντεοκλίπ µε την επιλογή Ναι στον κατάλογο Τα βίντεό µου. Απόρριψη µε Οχι. Αναπαραγωγή του βιντεοκλίπ που µόλις τραβήξατε. Μετά την αποθήκευση του βίντεο, σας προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές: Αναµονή Ενεργοποίηση της οθόνης για νέα λήψη. Αποστολή µε MMS, Αποστολή µε Αποστολή της φωτογραφίας ως MMS ή ως συνηµµένο ενός . Πήγαινε στα βίντεό µου Άνοιγµα του καταλόγου, µέσα στον οποίο είναι αποθηκευµένα τα βίντεό σας. Πλήρης προβολή Αναπαραγωγή βίντεο σε κατάσταση πλήρους εικόνας. Το πλήκτρο ô ξεκινά την αναπαραγωγή. Το πλήκτρο ó τερµατίζει την αναπαραγωγή. Το πλήκτρο ò διακόπτει την αναπαραγωγή.

35 34 Τα βίντεό µου CMΚάµεραMΤα βίντεό µου Όλα τα αποθηκευµένα βιντεοκλίπ είναι διαθέσιµα µέσα στο άλµπουµ βιντεοκλίπ. Προβολή βίντεο I Μετακίνηση µεταξύ των βιντεοκλίπ στον κατάλογο. Επιλέξτε το επιθυµητό βιντεοκλίπ. Το τρέχον βιντεοκλίπ προβάλλεται µε τη µορφή µικρής εικόνας στο κάτω µέρος της οθόνης. Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Προβολή Επιλέξτε. Στην κατάσταση εµφάνισης έχετε τις ακόλουθες επιλογές: Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή του επιλεγµένου βιντεοκλίπ. Πλήρης προβολή Αναπαραγωγή του βιντεοκλίπ σε κατάσταση πλήρους εικόνας. Έναρξη αναπαραγωγής µε το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Κάµερα Τα βίντεό µου-επιλογές Ανάλογα µε την τρέχουσα κατάσταση εµφανίζονται διάφορες λειτουργίες. Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Προβολή, Αποστολή µε MMS, Αποστολή µε , Νέο άλµπουµ, Αποκοπή, Αντιγραφή, ιαγραφή, ιαγραφή όλων, Μετονοµασία, Πληροφορίες Ειδικές λειτουργίες: Νέο άλµπουµ ηµιουργήστε ένα νέο άλµπουµ, δώστε του ένα όνοµα και προστατέψτε το µε έναν κωδικό πρόσβασης. Αντιγραφή, Αποκοπή, Επικόλληση Αφαιρέστε/αντιγράψτε τα βιντεοκλίπ από το ένα άλµπουµ και µεταφέρετέ τα σε ένα άλλο.

36 n Internet (WAP) Μάθετε τις τελευταίες πληροφορίες από το Internet, η εµφάνιση των οποίων έχει προσαρµοστεί κατάλληλα στις δυνατότητες του τηλεφώνου. Με ένα πάτηµα στο σύµβολο του Internet στο βασικό µενού φτάνετε κατευθείαν στην προεπιλεγµένη αρχική σελίδα. CMSurf & FunMΑρχική σελίδα Με την ανάκληση της λειτουργίας ενεργοποιείται ο Browser. Οι λειτουργίες των πλήκτρων επιλογής ποικίλλουν ανάλογα µε τη σελίδα του Internet, π. χ. "Link" ή "Μενού". Ανάλογα ποικίλλει και το περιεχόµενο των µενού επιλογών. Μενού του Browser Αρχική σελίδα Αγαπηµένα Νέα λήψη Surf & Fun 35 Επιλέξτε µε ένα πάτηµα προς τα επάνω το µενού του Browser και επιβεβαιώστε µε. Τερµατισµός Εµφανίζεται η πρώτη σελίδα του Internet µε WAP µετά τη σύνδεση (ενδεχοµένως να έχει καθοριστεί/προεπιλεγεί από το δίκτυο). Αποθηκευµένη στο τηλέφωνο λίστα µε έως και 15 URL για ταχεία ανάκληση. Η σελίδα που εµφανίζεται αναπροσαρµόζεται. Μετάβαση σε... Ένδειξη URL Τερµατισµός Επέκταση... A Εισαγωγή µίας διεύθυνσης URL για την ταχεία ανάκληση µίας διεύθυνσης Internet, όπως π. χ. wap.my-siemens.com Επιλογή από τη λίστα των διευθύνσεων Internet που επισκεφθήκατε τελευταία. Εµφανίζει τη διεύθυνση URL της τρέχουσας σελίδας. Αποσύνδεση και τερµατισµός του Browser. Εισερχόµενα Εδώ εισάγονται τα προωθηµένα µηνύµατα WAP (ανάλογα µε το δίκτυο). Νέα εκκίνηση του Browser Νέα εκκίνηση συνεδρίας και διαγραφή της κρυφής µνήµης (Cache). Σχετικά Πληροφορίες σχετικά µε τον χρησιµοποιούµενο WAP- Browser και πληροφορίες ασφαλείας Κρατήστε πατηµένο, για να τερµατίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε τον Browser.

37 36 Surf & Fun Ρυθµίσεις CMSurf & FunMΕπιλέξτε λειτουργία. Αρχική σελίδα Επιλογή της καθορισµένης αρχικής σελίδας. Βλ. επίσης παρακάτω: Ρύθµιση των προφίλ WAP. Αγαπηµένα Αποθηκευµένη στο τηλέφωνο λίστα µε έως και 15 URL για ταχεία ανάκληση. Εκκίνηση Ξεκινήστε την επιλογή και ανακαλέστε τη διεύθυνση URL. Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Επεξεργασία Τροποποιήστε την καταχώριση ήδηµιουργήστε µία νέα καταχώρηση. ιαγραφή ιαγραφή καταχώρησης. ιαγραφή όλων ιαγραφή όλων των θέσεων. Προφίλ WAP Η προετοιµασία του τηλεφώνου για την πρόσβαση στο Internet εξαρτάται από το εκάστοτε δίκτυο: Οι ρυθµίσεις έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί. Μπορούν να τεθούν άµεσα σε λειτουργία. Έχουν ήδη οριστεί προφίλ πρόσβασης για περισσότερα δίκτυα. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το προφίλ. Η ρύθµιση του προφίλ πρόσβασης πρέπει να πραγµατοποιηθεί από το χρήστη. Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας. Ενεργοποίηση προφίλ WAP Πριν από κάθε πρόσβαση στο Internet, µπορείτε να αλλάξετε το ενεργό προφίλ. I Επιλέξτε προφίλ. Ενεργ/ση Ενεργοποίηση. Το τρέχον προφίλ επιλέγεται. Ρύθµιση των προφίλ WAP Μπορείτε να ρυθµίσετε έως και 5 προφίλ WAP (ενδεχοµένως να έχει τεθεί φραγή από το δίκτυο). Οι καταχωρήσεις µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε το δίκτυο: I Επιλέξτε προφίλ. Επεξεργασία Ανοίξτε για να προβείτε στη ρύθµιση. Ονοµα προφίλ Εισάγετε/αλλάξτε το όνοµα. ιεύθυνση IP Εισάγετε τη διεύθυνση IP. Θύρα IP Εισάγετε τον αριθµό θύρας. Αρχική σελίδα Εισάγετε την αρχική σελίδα, σε περίπτωση που δεν έχει προκαθοριστεί από το δίκτυο. Χρόνος λήξης Χρόνος σε δευτερόλεπτα, µετά από τον οποίο θέλετε να τερµατιστεί µία σύνδεση, εάν δεν πραγµατοποιηθεί καµία άλλη εισαγωγή ή ανταλλαγή δεδοµένων. Επιλογή κατάστασης ηµιουργία σύνδεσης µέσω GPRS ή CSD.

38 Surf & Fun 37 Ρυθµίσεις CSD Επιλογή ή ρύθµιση του προφίλ σύνδεσης µέσω CSD Ρυθµίσεις GPRS Επιλογή ή ρύθµιση του προφίλ σύνδεσης µέσω GPRS WAP Push Setting Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη µηνυµάτων του δικτύου. Μόνον από Κέντρο Υπηρ. Λαµβάνονται µόνο µηνύµατα WAP Push από ένα προκαθορισµένο Κέντρο Υπηρεσιών. Άλλες πληροφορίες Μέσω του WAP έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε εφαρµογές (π. χ. ήχους κλήσης, παιχνίδια, εικόνες, κινούµενα γραφικά) από το Internet. Η φόρτωση ή η εκτέλεση εφαρµογών δεν επηρεάζει ούτε τροποποιεί το υπάρχον λογισµικό του κινητού τηλεφώνου σας µε τις δυνατότητες Java. Η Siemens δεν παρέχει καµία εγγύηση και δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για ή σε σχέση µε συµπληρωµατικές εφαρµογές που χρησιµοποιεί ο πελάτης και δεν συµπεριλαµβάνονται στα πλαίσια παράδοσης του υλικού. Το ίδιο ισχύει για λειτουργίες που ενεργοποιήθηκαν εκ των υστέρων και κατόπιν προτροπής του πελάτη. Η ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά ή πρόκληση βλαβών στη συγκεκριµένη συσκευή ή σε εφαρµογές και γενικά για όλες τις φθορές και συνέπειες από τη χρήση των συγκεκριµένων εφαρµογών βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον αγοραστή. Για τεχνικούς λόγους, σε περιπτώσεις αντικατάστασης/ νέας παράδοσης και ενδεχοµένως και επισκευής της συσκευής, ανάλογες εφαρµογές ή η εκ των υστέρων ενεργοποίηση συγκεκριµένων λειτουργιών χάνονται. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέα λήψη ή ενεργοποίηση της εφαρµογής από τον αγοραστή. Φροντίστε η συσκευή σας να διαθέτει το λογισµικό ψηφιακής διαχείρισης δικαιωµάτων [Digital Rights Management (DRM)], για την προστασία µεµονωµένων εφαρµογών που λαµβάνονται µέσω WAP από µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή. Οι συγκεκριµένες εφαρµογές προορίζονται στην περίπτωση αυτή αποκλειστικά για τη δική σας συσκευή και δεν είναι δυνατή η µεταφορά τους από αυτή για λόγους ασφαλείας. Η Siemens δεν παρέχει καµία εγγύηση και δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για το αν η εκ νέου λήψη, ενεργοποίηση ή αποθήκευση εφαρµογών είναι εν γένει δυνατή ή µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς χρέωση.

39 38 Λήψεις Στην περιοχή των Download θα βρείτε τους φακέλους για τα διάφορα αντικείµενα Download, όπως εικόνες, ήχοι και παιχνίδια. CMΛήψεις Σε κάθε φάκελο βρίσκονται ήδη διάφορα αντικείµενα. Επιλέξτε από τον επιθυµητό φάκελο: Μελωδίες Ήχοι Εικόνες Παιχνίδια Φόντο Επιλογή I Επιλογή Ο φάκελος ανοίγει και το περιεχόµενο εµφανίζεται µε τη µορφή λίστας. Επιλέξτε το αντικείµενο που επιθυµείτε. Εµφανίζεται η εικόνα ή αντίστοιχα αναπαράγεται ο ήχος ή ξεκινά το παιχνίδι. Λήψη πρόσθετων Στην αρχή κάθε φακέλου θα βρείτε την άµεση κλήση για τη λήψη και άλλων αντικειµένων. Λήψη πρόσθετων Επιλέξτε. C Πατήστε. Επιλογές Download Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Ανάλογα µε τον επιλεγµένο φάκελο προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες: Προβολή, Αποστολή µε MMS, Αποστολή µε , Ορισµός ως φόντο, Νέο άλµπουµ, Αποκοπή, Αντιγραφή, ιαγραφή, ιαγραφή όλων, Μετονοµασία, Πληροφορίες, Αντιγραφή στη, Αλλαγή κωδικού, Λεπτοµέρειες Ειδικές λειτουργίες: Νέο άλµπουµ Εισαγωγή ενός νέου άλµπουµ (φακέλου) για αντικείµενα Download. Κάθε νέο άλµπουµ µπορεί να προστατευτεί µε κωδικό πρόσβασης. Αλλαγή κωδικού Αλλαγή κωδικού πρόσβασης για ένα άλµπουµ.

40 SMS 39 Με το τηλέφωνό σας µπορείτε να αποστείλετε και να λάβετε γραπτά µηνύµατα µεγάλου µεγέθους (έως 1520 χαρακτήρες), τα οποία δηµιουργούνται αυτόµατα από έως 10 "κανονικά" γραπτά µηνύµατα SMS (προσέξτε ότι για την υπηρεσία αυτή ισχύουν υψηλότερες χρεώσεις). Επιπλέον µπορείτε να προσθέσετε εικόνες και ήχους σε ένα µήνυµα SMS. Ανάλογα µε το δίκτυο είναι επίσης δυνατή ηαποστολή µέσω SMS και Φαξ και ηλήψη Ε-Mail (εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη ρύθµιση, σελ. 43). Σύνταξη/αποστολή SMS CMΜηνύµαταMSMSMΝέο SMS J Η εισαγωγή κειµένου µε τη µέθοδο "T9" (σελ. 21) σας επιτρέπει να συντάξετε πολύ γρήγορα εκτεταµένα µηνύµατα, ελαχιστοποιώντας τις καταχωρήσεις µε το πληκτρολόγιο. Με την επιλογή ιαγραφή διαγράφετε ανά χαρακτήρα. Επιλογές) Ανοίξτε το µενού. Αποστολή Επιλέξτε. OK / J Πληκτρολογήστε τον αριθµό κλήσης ή επιλέξτε τον από τις Επαφές. Επιβεβαιώστε. Το µήνυµα SMS µεταφέρεται στο Κέντρο Υπηρεσιών για αποστολή. Το απεσταλµένο SMS µπορεί να αποθηκευτεί στη λίστα Εξερχόµενα. Ένδειξη στην επάνω σειρά της οθόνης: abc/abc/ ABC/123 T9 ενεργό. Πεζά/κεφαλαία γράµµατα ή αριθµοί. Άλλες πληροφορίες Προφίλ SMS...σελ.43 Ενδεχοµένως να ζητηθεί Τύπος µηνύµατος, ιάρκεια ισχύος, Κέντρο υπηρεσιών... σελ.43 Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων...σελ.20

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

mobile S65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile S65 Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

C62. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile A65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Ανάλογα µε το εγκατεστηµένο λογισµικό ή την υπηρεσία παροχής σας, µέρος της περιγραφής αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας. * Ανάλογα µε τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Πίνακας Περιεχομένων 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Έναρξη 3. Ενεργοποίηση 4. Επιλογές και ρυθμίσεις 5. Μηνύματα 1. Τεχνικές προδιαγραφές μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4 ανάλυση οθόνης 240

Διαβάστε περισσότερα

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού

Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά D1010 της Motorola

Σειρά D1010 της Motorola Σειρά D1010 της Motorola Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Προειδοποίηση Χρησιµοποιήστε µόνο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Καλώς ήρθατε... στο νέο σας ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο D1011 της Motorola!

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω.

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω. Εικόνα 1 Ξεκινώντας Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω. Τοποθέτηση καλύμματος μπαταρίας Τοποθετούμε το κάλυμμα έτσι ώστε οι εσοχές του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης GT-E2152 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση αυτού του εγχειριδίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310

Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 Σύντομη παρουσίαση Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Πλήκτρα άμεσης κλήσης 2 Ετικέτα για τη σημείωση της αντιστοίχισης των πλήκτρων άμεσης κλήσης και ταχείας κλήσης 3 Πλήκτρο ταχείας κλήσης 4 Πλήκτρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C590 C590. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C590 C590 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO.

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Περιεχόμενα: 1. Σημαντική σημείωση 2. Περιγραφή προϊόντος 3. Διαμόρφωση 4. Μενού 5. Φωνητικές κλήσεις 6. Μηνύματα SMS 7. Πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Voyager 835. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 * 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SE888 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 6 2 Το δικό σας SE888 8 Τι περιλαμβάνει η συσκευασία 8 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

S790 S790. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 S790. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση 3 Επιλέγοντας χώρα 3 Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας 3 Απόδοση μπαταρίας 3 Ώρα και ημερομηνία 4 Χειροκίνητη ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας 4 Κάνοντας μια κλήση 4 Κάνοντας μια κλήση

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N79 Ξεκινώντας

Nokia N79 Ξεκινώντας Nokia N79 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio, και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες

Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες Περιεχόμενο Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες Το παρόν εγχειρίδιο συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου VoIP Gigaset: Gigaset DE380 IP R Μετά τη έκδοση των οδηγιών χρήσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N85 Ξεκινώντας

Nokia N85 Ξεκινώντας Nokia N85 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Κινητό τηλέφωνο ανέσεων με μεγάλα πλήκτρα Μοντέλο Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen

Οδηγίες Χρήσης. Κινητό τηλέφωνο ανέσεων με μεγάλα πλήκτρα Μοντέλο Viva. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Κινητό τηλέφωνο ανέσεων με μεγάλα πλήκτρα Μοντέλο Viva Οδηγίες Χρήσης 13.01.2012 gr/gr (Art.-Nr. 2128) Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Περιεχόμενα Έναρξη λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 -

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 - Miracall Digital Telephone System MC-208 Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το κέντρο Προγραµµατισµός του κέντρου 2.1 Επισηµάνσεις 2.2 Επαναφορά των εργοστασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-33337A Greek. 01/2011. Rev. 1.0. www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-33337A Greek. 01/2011. Rev. 1.0. www.samsungmobile.com Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών. Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ: Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

Πλοηγός... 61 Έναρξη του Πλοηγού... 61 Σελιδοδείκτης... 63. Κλείδωµα πλήκτρ... 68 Μηνύµατα... 69

Πλοηγός... 61 Έναρξη του Πλοηγού... 61 Σελιδοδείκτης... 63. Κλείδωµα πλήκτρ... 68 Μηνύµατα... 69 1, µ (µ 1 µ 2). µ. Περιεχόµενα Εµφάνιση...1 Ονόµατα Τµηµάτων...1 Πλήκτρα και Σύµβολα...2 Εικονίδια...4 Ξεκινώντας...5 Μπαταρία και κάρτα SIM...5 Βασικές Λειτουργίες...9 Ενεργοποιήση/ Απενεργοποίηση...9

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Διακοπή ρεύματος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η εξωτερική γραμμή 1 συνδέεται αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26 1 I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στις οδηγίες που ακολουθούν, οι επεξηγήσεις δίνονται με την παρακάτω μορφή. Επικεφαλίδα Δίνεται η λειτουργία και ο κωδικός ενεργοποίησής της.

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRW110 KX-PRW120. Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου

KX-PRW110 KX-PRW120. Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect Αρ. μοντέλου KX-PRW110 KX-PRW120 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Στο παρόν έντυπο επεξηγείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 power

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 power Εγχειρίδιο χρήστη Smart 4 power Ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Ρωτήστε στο κατάστημα για περισσότερες πληροφορίες. Το Android είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο Cat B25 Εγχειρίδιο χρήση. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε κινητό τηλέφωνο Cat B25

Τηλέφωνο Cat B25 Εγχειρίδιο χρήση. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε κινητό τηλέφωνο Cat B25 Τηλέφωνο Cat B25 Εγχειρίδιο χρήση Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε κινητό τηλέφωνο Cat B25 Σύντομη εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το κινητό τηλέφωνο Cat B25. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός CHEVROLET MYLINK Συνοπτικός οδηγός Το Chevrolet MyLink είναι ένα σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που ενισχύει την οδηγική σας εμπειρία. Λειτουργεί με απλή συνδεσιμότητα, ένα smartphone και μια υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9252128, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73 Music Edition. 1 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤO CISCO IP PHONE 7912 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση του τηλεφώνου 3 1.1. Κουμπιά και υλικό 3 1.2. Μενού εφαρμογών..4 1.3. Γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Επισκόπηση τηλεφώνου...4 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...5 Βοήθεια...6 Φόρτιση της μπαταρίας...6 Μεγιστοποίηση επιδόσεων μπαταρίας...7 Εικονίδια οθόνης...8 Επισκόπηση μενού...9

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες που ανήκουν στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-405 Table of Contents 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ... 6 2.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ... 6 2.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ... 6 3 ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα