ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα Επιβλέπων: Χαράλαµπος Πλατής Σπουδάστρια: Νίκη Παπανικολάου ΑΘΗΝΑ

2 Ευχαριστίες Η εργασία αυτή δε θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί χωρίς την πολύτιµη βοήθεια ορισµένων προσώπων που θα ήθελα να ευχαριστήσω. Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω κύριο Χαράλαµπο Πλατή, τον επιβλέποντα αυτής της εργασίας, για το χρόνο που µου διέθεσε, την διαρκή βοήθειά του και τις συµβουλές του. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τα Νοσοκοµεία Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Π & Α Κυριακού» Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς «οι Άγιοι Ανάργυροι» Ειδικό Νοσοκοµείο «Οφθαλµιατρείο Αθηνών» Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο» Βούλας Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο» που µου έδωσαν την άδεια να συλλέξω τα απαραίτητα για την εργασία στοιχεία και κυρίως όλους τους υπαλλήλους που απάντησαν τα ερωτηµατολόγια και µου έδωσαν κάθε βοήθεια και πρόσθετη διευκρίνιση που χρειάστηκε. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια και του φίλους µου που µε ανέχτηκαν για άλλη µια φορά και µε στήριξαν στη διάρκεια εκπόνησης αυτής της εργασίας. I

3 Περίληψη Η παροχή υπηρεσιών υγείας συνοδεύεται αναπόφευκτα και από την παραγωγή ιατρικών αποβλήτων, τµήµα των οποίων εγκυµονεί κινδύνους για τους εργαζόµενους που τα διαχειρίζονται, τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Εποµένως είναι απαραίτητη η ορθή διαχείριση των αποβλήτων αυτών, η οποία σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και άλλους διεθνείς οργανισµούς αποτελείται κυρίως από το διαχωρισµό των αποβλήτων ανάλογα µε την επικινδυνότητά τους, την ασφαλή συλλογή και την κατάλληλη επεξεργασία τους πριν από τη τελική διάθεση. Στην Ελλάδα σε θεσµικό επίπεδο το ζήτηµα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων αντιµετωπίζεται κυρίως µε την ΚΥΑ Η.Π.37591/2031 (ΦΕΚ 1419 Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες». Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση των πρακτικών διαχείρισης νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Ελλάδα, η διερεύνηση της εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου και τέλος η διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων αξιολογώντας τις ανάγκες που υπάρχουν και αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και τη διεθνή εµπειρία. Η έρευνα διενεργήθηκε µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίου και σε αυτή συµµετείχαν τα νοσοκοµεία Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Π & Α Κυριακού», Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς «οι Άγιοι Ανάργυροι», Ειδικό Νοσοκοµείο «Οφθαλµιατρείο Αθηνών», Γενικό Νοσοκοµείο «Ασκληπιείο» Βούλας, Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο». Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει ότι: Οι πρακτικές που έχουν θεσπιστεί στα υπό µελέτη νοσοκοµεία είναι επιστηµονικά ορθές και σύµφωνες µε τη νοµοθεσία στο µεγαλύτερο µέρος τους τα νοσοκοµεία έχουν υιοθετήσει οµοιόµορφες πρακτικές διαχωρισµού και για τελική επεξεργασία και διάθεση επιλέγουν την αποτέφρωση Οι ποσότητες και οι ρυθµοί παραγωγής επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων συγκρινόµενοι µε τη βιβλιογραφία είναι εντός του παρατηρούµενου εύρους και υποδεικνύουν καλό διαχωρισµό. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων ήταν ο τοµέας µε τις περισσότερες αδυναµίες II

4 Οι πρακτικές ελαχιστοποίησης του όγκου των απορριµµάτων (ανακύκλωση επαναχρησιµοποίηση) υπολείπονται σηµαντικά των αναγκών και χρειάζεται να ενισχυθεί συνολικά η περιβαλλοντική πολιτική των νοσοκοµείων. Η έρευνα αυτή θα µπορούσε να συνεχιστεί σε δύο κατευθύνσεις αφενός µε τη διερεύνηση των πρακτικών διαχείρισης που εφαρµόζονται στην πράξη και τη σύγκριση τους µε τις θεσπισµένες πρακτικές και αφετέρου επεκτείνοντας τη µελέτη σε ένα ευρύτερο και για αυτό πληρέστερο δείγµα συγκεντρώνοντας στοιχεία από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες σχετικά µε τις παραγόµενες ποσότητες και τις πρακτικές διαχείρισης και τελικής διάθεσης. Λέξεις κλειδιά: νοσοκοµειακά απόβλητα, ιατρικά απόβλητα, µολυσµατικά απόβλητα, αποτέφρωση, αποστείρωση, διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, διαχωρισµός αποβλήτων, περιβαλλοντική πολιτική νοσοκοµείων III

5 Abstract Healthcare activity inevitably generates waste and part of it is potentially hazardous for workers managing it, public health and the environment. Therefore good waste management practices are a necessity for the health system. According to World Health Organization and other international organisms, good practices comprise of waste segregation depending on health risk, safe collection and proper treatment before final disposal. In Greece this issue is being addressed by the Joint Ministerial Decision 37591/2031 (Hellenic Official Gazette 1419 Β/ ) Measures and conditions for medical waste management by health care units. Main objectives of this work are the depiction of current hospital management practices in Greece, the evaluation of compliance to the regulatory framework and finally to form suggestions aiming at a better waste management according to current needs, best practices and international experience available. To this end a questionnaire was used and participating hospitals were Athens General Hospital for Children P. & A. Kuriakou, Kifisia General Oncological Hospital Agioi Anarguroi, Athens Specialist Ophthalmologic Hospital, Voula General Hospital Asklipeiio and Eleusina General Hospital Thriasio. Findings suggest that practices introduced by the hospitals investigated are scientifically sound and according to Greek legislation to their greater part. Moreover hospitals show a uniform approach to segregation practices and final disposal choice, incineration being the treatment of their choice. Quantities of hazardous health care waste and their generation rates, when compared to values from literature, fall within the reported range suggesting good segregations practices. Wastewater management was found to be a problematic area that needed improvement as were waste minimization practices (reuse and recycling). Suggestions for further work include exploring the difference between regulated and actual waste management practices on one hand and on the other hand the expansion of this study to a wider sample gathering data on generated quantities and waste management practices from Healthcare Regions. IV

6 Keywords: Health care waste, hospital waste, medical waste, infectious waste, incineration, sterilization, waste segregation, waste treatment, waste management, hospital environmental policy V

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευχαριστίες... I Περίληψη...II Abstract... IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... VI Συντοµογραφίες...VIII Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 1 Κεφάλαιο 2. Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας ιεθνής εµπειρία, προβληµατισµοί και τάσεις Ορισµοί και ορολογία Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων ιαχωρισµός των αποβλήτων Μέθοδοι και τεχνικές για την επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων Προβληµατισµοί και τάσεις στη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων Ελαχιστοποίηση της ποσότητας των προς αποτέφρωση αποβλήτων επιλογή εναλλακτικών µεθόδων διάθεσης Ελαχιστοποίηση όγκου αποβλήτων Μικροί και διασκορπισµένοι παραγωγοί Κεφάλαιο 3. Το καθεστώς διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα Το θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα Παρουσίαση της ΚΥΑ Η.Π /2031/ Θεσµικό πλαίσιο και πρακτικές διαχείρισης για τα υγρά απόβλητα Παραγόµενες Ποσότητες Αποβλήτων στην Ελλάδα και Εγκαταστάσεις ιαχείρισης τους Ρυθµοί παραγωγής των ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα - σύγκριση µε άλλες χώρες Κεφάλαιο 4. Η Έρευνα: Μεθοδολογία Επιλογή του κατάλληλου εργαλείου για τη συλλογή στοιχείων οµή και περιεχόµενο ερωτηµατολογίου Επιλογή νοσοκοµείων για την διεξαγωγή της έρευνας VI

8 Κεφάλαιο 5. Πρακτικές διαχείρισης νοσοκοµειακών αποβλήτων σε πέντε νοσοκοµεία της Αττικής Μέγεθος νοσοκοµείου, ειδικές κλίνες και πληρότητα Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων ανά κατηγορία Εκτιµώµενες ποσότητες παραγόµενων αποβλήτων Χαρακτηριστικά προσωπικού που ασχολείται µε τη διαχείριση αποβλήτων Πολιτική διαχείρισης αποβλήτων του νοσοκοµείου Συζήτηση Κεφάλαιο 6. Συµπεράσµατα και Προτάσεις Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία ηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες Παράρτηµα Ι ΚΥΑ Η.Π.37591/ Παράρτηµα ΙΙ Το Θεσµικό Πλαίσιο ιαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων Παράρτηµα ΙΙΙ Ερωτηµατολόγια VII

9 Συντοµογραφίες ΕΙΑ EMAS ΕΣ ΚΝΑ ΚΥΑ Μ Τ Χ ΜΧ ΠΟΥ ΤΧ Υ.Πε. ΥΠΕΚΑ ΧΥΤΑ ΧΥΤΕΑ Επικίνδυνα Ιατρικά απόβλητα Ecological Management and Audit Scheme - Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου Ενιαίος Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Αττικής Κοινή Υπουργική Απόφαση Μολυσµατικού και τοξικού Χαρακτήρα Μολυσµατικού Χαρακτήρα Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας Τοξικού Χαρακτήρα Υγειονοµική Περιφέρεια Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων VIII

10 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας έχουν ως απώτερο στόχο να συµβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού και την προστασία της υγείας του από τις ασθένειες. Παράλληλα όµως µπορούν να αποτελέσουν πηγή επιβάρυνσης της δηµόσιας υγείας ή του περιβάλλοντος καθώς τα απόβλητά τους χωρίς την κατάλληλη διαχείριση είναι επικίνδυνα. Ιδιαίτερα στα νοσοκοµεία πολλές από τις δραστηριότητες που ασκούνται παράγουν απόβλητα που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα λόγω του τοξικού ή µολυσµατικού τους χαρακτήρα ενώ και η σύγχρονη τεχνολογία που εφαρµόζεται συµβάλει στην αύξηση του όγκου αλλά και της επικινδυνότητας κατηγορίας αποβλήτων. Η µη ορθή διαχείριση των αποβλήτων ενός νοσοκοµείου εγκυµονεί κινδύνους που αφορούν τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόµενους στο νοσοκοµείο, ιδιαίτερα αυτούς που ασχολούνται µε τη συλλογή και διάθεσή των αποβλήτων. Επιπλέον η µη ορθή διαχείριση µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία του πληθυσµού της περιοχής που δέχεται τα ανεπεξέργαστα απόβλητα και το ευρύτερο περιβάλλον. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) το 2000 µολύνθηκαν λόγων της χρήσης µολυσµένων συριγγών 22 εκατοµµύρια άτοµα µε ηπατίτιδα Β, 2 εκατοµµύρια µε ηπατίτιδα C και µε HIV (WHO, 2004). Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Μπανγκλαντές µικροβιολογική ανάλυση ιατρικών αποβλήτων απέδειξε σοβαρή επιβάρυνσή τους µε παθογόνους µικροοργανισµούς ενώ και αρκετοί από τους ερωτηθέντες (προσωπικό νοσοκοµείου, άτοµα που ασχολούνται µε τη συλλογή διαλογή απορριµµάτων αλλά και κάτοικοι της υπό µελέτη περιοχής) δήλωσαν ότι έπασχαν από διάφορες µολυσµατικές ασθένειες (Akter & Tränkler, 2003). Εποµένως είναι απαραίτητη η κατάλληλη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων τόσο µέσα όσο και έξω από τους χώρους παραγωγής τους ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Τα ιατρικά απόβλητα και η διαχείρισή τους αποτελούν ένα ευαίσθητο ζήτηµα και στην Ελλάδα που απασχολεί την κοινή γνώµη και συχνά εµφανίζονται δηµοσιεύµατα στον τύπο που εκφράζουν ανησυχία και αναδεικνύουν προβλήµατα και ελλείψεις ( ενδεικτικά Βενιζέλος, 2011, Βενιζέλος, 2010, Σκάι, 2010a, 2010b, Λάππας, 2011). Παράλληλα, προβλήµατα στην εφαρµογή του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου 1

11 από ορισµένες µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας έχουν εντοπισθεί και σε έρευνες του Συνηγόρου του Πολίτη (Παπαρρηγοπούλου και Στασινός, 2007) και του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) (Σαµπατακάκης, 2007) ενώ έχει αναδειχθεί και η ανάγκη για ένα εθνικό σχεδιασµό για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων και την εξειδίκευσή του σε περιφερειακό επίπεδο (ΥΠΕΚΑ, 2010). Σε θεσµικό επίπεδο στην Ελλάδα το ζήτηµα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων αντιµετωπίζεται κυρίως µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Η.Π.37591/2031 (ΦΕΚ 1419 Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονοµικές µονάδες», µε την οποία καθορίζονται τα µέτρα, οι όροι και οι διαδικασίες για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία, το περιβάλλον και ο αποτελεσµατικός έλεγχος της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. Η ΚΥΑ αυτή καλύπτει κυρίως τα απόβλητα µολυσµατικού και τοξικού χαρακτήρα και συµπληρώνεται από άλλα νοµοθετικά κείµενα για επικίνδυνα απόβλητα ειδικού τύπου όπως για παράδειγµα ραδιενεργά, δοχεία υπό πίεση, µπαταρίες κ.α. Από την εφαρµογή της ΚΥΑ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1/4/2004, έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστηµα έτσι ώστε όλες οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας να έχουν συµµορφωθεί στις απαιτήσεις της. Επιπλέον ο χρόνος είναι επαρκής έτσι ώστε να γίνει µια πρώτη αξιολόγηση για την εφαρµογή του συστήµατος, την ποικιλοµορφία που εµφανίζει, τις αδυναµίες του και τα σηµεία τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στην υιοθέτησή τους. Το ζήτηµα των ιατρικών αποβλήτων δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται αποκοµµένο από τα ζητήµατα που αφορούν εν γένει στη διαχείριση των αποβλήτων, στερεών και υγρών. Ειδικά στα νοσοκοµεία στα οποία απασχολείται ένας µεγάλος αριθµός εργαζοµένων αλλά παράλληλα υπάρχει και µεγάλη συγκέντρωση κοινού (ασθενείς και επισκέπτες) µεγάλη είναι και η παραγωγή αποβλήτων που προσοµοιάζουν τα οικιακά. Άλλωστε είναι γνωστό ότι τα αµιγώς ιατρικά απόβλητα (αυτά που είναι εν δυνάµει επικίνδυνα) αποτελούν ένα µικρό µόνο τµήµα των αποβλήτων των µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας νοσοκοµείου το οποίο κυµαίνεται από 10 % έως 25 % (Prüss et al., 1999) ανάλογα µε το είδος της µονάδας και τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται αλλά και τις πρακτικές διαχωρισµού που ακολουθούνται. Έτσι και τα νοσοκοµεία και γενικότερα οι µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας καλούνται να αναµορφώσουν την πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων και να ανταποκριθούν στην ανάγκη για µείωση του όγκου των απορριµµάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ (Χώρος 2

12 Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων). Πιθανοί τρόποι είναι η εφαρµογή προγραµµάτων διαχωρισµού των απορριµµάτων οικιακού χαρακτήρα και ανακύκλωσης, η επαναχρησιµοποίηση υλικών όπου είναι δυνατό, η επιλογή υλικών και µε βάση το κριτήριο της ασφαλέστερης και µειωµένης συσκευασίας. Το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων είναι ένας ακόµα παράγοντας που δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται. Η επεξεργασία των µολυσµατικών ή τοξικών αποβλήτων είναι πολύ ακριβότερη από την τελική διάθεση των απορριµµάτων αστικού χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει ότι για να είναι ορθός ο διαχωρισµός πρέπει και τα οικιακού τύπου απόβλητα να είναι απαλλαγµένα από επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα εξασφαλίζοντας τη δηµόσια υγεία, αλλά επίσης και να µην απορρίπτονται -άρα και διαχειρίζονται- ως επικίνδυνα τα απόβλητα αστικού χαρακτήρα. ηλαδή και να διασφαλίζεται η προστασία της δηµόσιας υγείας και να µην αυξάνεται αναίτια το κόστος λειτουργίας του Συστήµατος Υγείας. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι αφενός η αποτύπωση των πρακτικών διαχείρισης νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Ελλάδα και αφετέρου η διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων αξιολογώντας τις ανάγκες που υπάρχουν και αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και τη διεθνή εµπειρία. Έτσι στο Κεφάλαιο 2, γίνεται µια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά στις πρακτικές διαχείρισης και τελικής επεξεργασίας των ιατρικών αποβλήτων, στα χαρακτηριστικά τους και στους προβληµατισµούς που αναπτύσσονται Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στην ελληνική πραγµατικότητα. Πιο αναλυτικά περιγράφονται το θεσµικό πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων, οι παραγόµενες ποσότητες και οι διαθέσιµες µονάδες επεξεργασίας αλλά και βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά µε το ρυθµό παραγωγής των επικινδύνων αποβλήτων. Για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις υπάρχουσες πρακτικές διαχείρισης νοσοκοµειακών αποβλήτων πραγµατοποιείται µια µελέτη σε επιλεγµένα δηµόσια νοσοκοµεία της Αττικής µέσω ερωτηµατολογίου. Ο λόγος και ο τρόπος επιλογής των µονάδων υγείας που εξετάστηκαν καθώς και εν γένει η µεθοδολογία της έρευνας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4. Στο Κεφάλαιο 5 αναφέρονται τα αποτελέσµατά της έρευνας η παρουσίαση και ο σχολιασµός των πρακτικών διαχείρισης που ακολουθούνται στα υπό µελέτη νοσοκοµεία. 3

13 Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 διατυπώνονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη µελέτη αυτή καθώς και προτάσεις που θα µπορούσαν να συµβάλουν στην καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση των αποβλήτων των νοσοκοµείων. 4

14 Κεφάλαιο 2. Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας ιεθνής εµπειρία, προβληµατισµοί και τάσεις 2.1 Ορισµοί και ορολογία Επιχειρώντας µια ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε το ζήτηµα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι χρησιµοποιούνται πολλοί και διαφορετικοί όροι για την περιγραφή των αποβλήτων που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών υγείας και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην επιστηµονική κοινότητα, η χρήση του ίδιου όρου για απόβλητα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά ή η χρήση διαφορετικών όρων για απόβλητα µε τα ίδια χαρακτηριστικά οδηγεί σε ασυµβατότητα των διαφορετικών µελετών σε επίπεδο ορολογίας και ερµηνειών και κατ επέκταση εµποδίζει τη συγκριτική ανάλυσή τους (Diaz et al., 2008). Από την άλλη, και στην καθηµερινή ζωή, η χρήση πολλών και διαφορετικών όρων για απόβλητα µε τα ίδια χαρακτηριστικά δηµιουργούν πολλές φορές σύγχυση και στους εργαζόµενους στα νοσοκοµεία αλλά και στο ευρύ κοινό (Mbongwe et al., 2008). Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητο να διασαφηνιστούν κάποιοι όροι έτσι ώστε να είναι κατανοητό ποια είδη αποβλήτων παράγονται στις υγειονοµικές µονάδες και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Γενικότερος όρος είναι τα απόβλητα που παράγονται από µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας (Health-care wastes) στα οποία σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) συµπεριλαµβάνονται όλα τα απόβλητα που παράγονται από υγειονοµικές µονάδες, εργαστήρια και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υγείας κατ οίκον (Prüss et al., 1999). Τα απόβλητα αυτά σύµφωνα µε τον ΠΟΥ (Prüss et al., 1999) διακρίνονται σε ακίνδυνα ή γενικά (non-risk ή general, ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π.37591/2031/2003) και σε επικίνδυνα (hazardous, επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π.37591/2031/2003). Τα τµήµα αυτό των επικινδύνων εµφανίζεται επίσης στη βιβλιογραφία και ως ιατρικά (medical) (Soysal et al., 2010) ή κλινικά (clinical) (Blenkharn, 2006) απόβλητα χωρίς να είναι πάντα προσδιορισµένο αν αφορά όλα τα είδη των επικινδύνων (π.χ. και ραδιενεργά). 5

15 Παράλληλα ο όρος ιατρικά απόβλητα µπορεί να αναφέρεται και στο σύνολο των αποβλήτων επικινδύνων και µη (Bdour et al., 2007). Τα νοσοκοµειακά απόβλητα αποτελούν το σύνολο των αποβλήτων που παράγει ένα νοσοκοµείο και µε αυτό το περιεχόµενο χρησιµοποιείται ο όρος στην παρούσα εργασία. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται να περιλαµβάνουν τα απόβλητα αστικού χαρακτήρα και είτε κάποια είδη ή είτε το σύνολο των επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται στο νοσοκοµείο (Klangsin & Harding, 1998). Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του ΠΟΥ (Prüss et al., 1999) η οποία χρησιµοποιείται σε αυτή την εργασία όσον αφορά το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιείται (βλ. ενότητα 4.1) τα επικίνδυνα απόβλητα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: Μολυσµατικά (infectious) απόβλητα τα οποία είναι πιθανό να περιέχουν παθογόνα σε ικανή συγκέντρωση ή ποσότητα ώστε να προκαλέσουν ασθένεια Παθολογοανατοµικά (pathological) ιστοί και όργανα ανθρωπίνου σώµατος ή ζώων (υποκατηγορία µολυσµατικών) Αιχµηρά (sharps) αιχµηρά ή κοφτερά αντικείµενα που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµούς (υποκατηγορία µολυσµατικών) Φαρµακευτικά (pharmaceuticals) φάρµακα που έχουν λήξει ή δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ή έχουν επιµολυνθεί Γενοτοξικά (genotoxic) προϊόντα που έχουν µεταλλαξιγόνο ή καρκινογόνο δράση ή προκαλούν τερατογενέσεις. Κυρίως κυτταροστατικά φάρµακα. (υποκατηγορία φαρµακευτικών ή χηµικών) Χηµικά (chemical) στερεά, υγρά και αέρια, επικίνδυνες χηµικές ουσίες κυρίως αντιδραστήρια από τα εργαστήρια, απολυµαντικά για την καθαριότητα, υγρά για την εµφάνιση φιλµ Απόβλητα µε υψηλή περιεκτικότητα σε βαρέα µέταλλα (wastes of high content in heavy metals) µπαταρίες, θερµόµετρα (υποκατηγορία χηµικών) οχεία υπό πίεση (pressurized containers) κύλινδροι αερίων, δοχεία αερολύµατος Ραδιενεργά (radioactive) απόβλητα που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, υλικά που χρησιµοποιούνται στη ραδιοθεραπεία ή τα εργαστήρια. 6

16 Η κατηγοριοποίηση που γίνεται σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία αναλύεται στην ενότητα , ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών υγείας κατηγοριοποιούνται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Ιδιαίτερη σηµασία για τις µονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας έχει η διαχείριση των µολυσµατικών αποβλήτων (και των υποκατηγοριών τους) καθώς αποτελούν τον κύριο όγκο των επικινδύνων - κατά προσέγγιση το 75 % (Prüss et al., 1999) και επηρεάζουν σηµαντικά το τελικό κόστος της διαχείρισης. Όσον αφορά στο ποια απόβλητα ανήκουν στα µολυσµατικά υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και ορισµοί µε αποτέλεσµα ο όγκος τους άρα και το κόστος διαχείρισής τους να επηρεάζεται από τον τρόπο ταξινόµησής τους (Klangsin & Harding, 1998, Mühlich et al., 2003). Σύµφωνα µε τη µια προσέγγιση χαρακτηρίζονται ως µολυσµατικά τα απόβλητα τα οποία έχουν επιµολυνθεί από καθορισµένους παθογόνους οργανισµούς. Αντίθετα, η άλλη προσέγγιση βασίζεται στην προέλευση των αποβλήτων ή και στις δραστηριότητες από τις οποίες παράγονται (Mühlich et al., 2003). Η πρώτη προσέγγιση σαφώς κατατάσσει ένα µικρότερο τµήµα των αποβλήτων στα µολυσµατικά (στις πτέρυγες όπου δεν νοσηλεύονται ασθενείς µε µεταδοτικές ασθένειες θεωρείται ότι δεν παράγονται µολυσµατικά απόβλητα) και έχει µικρότερο κόστος για τη διαχείρισή τους (Mühlich et al., 2003). 2.2 Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων Η διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων έχει δυο άξονες οι οποίοι και εξετάζονται: οι πρακτικές διαχείρισης και διαχωρισµού των αποβλήτων µέσα στο νοσοκοµείο ο τρόπος επεξεργασίας και τελικής διάθεσης τους ανάλογα µε το είδος τους, τις επιταγές της νοµοθεσίας και τον περιφερειακό ή εθνικό σχεδιασµό για τη διαχείρισή τους. ιεθνείς οργανισµοί όπως ο ΠΟΥ (Prüss et al., 1999, Rushbrook & Zghondi, 2005) και η Παγκόσµια Τράπεζα (Johannessen al., 2000) σε εκδόσεις τους ασχολούνται µε τα ζητήµατα αυτά και δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων υγειονοµικών µονάδων σε κάθε στάδιό της. Αντίστοιχα σε πολλές χώρες η ορθή διαχείριση των αποβλήτων προβλέπεται και καθορίζεται από τη νοµοθεσία αν και αυτό το πλαίσιο δεν είναι πάντα αρκετά λεπτοµερές (Mbongwe et al., 7

17 2008, Mühlich et al., 2003) ή και απουσιάζει εντελώς (Bdour et al., 2007) ιδιαίτερα σε αναπτυσσόµενες χώρες ιαχωρισµός των αποβλήτων Ο κατάλληλος διαχωρισµός των αποβλήτων µέσα στο νοσοκοµείο είναι προϋπόθεση για την ασφαλή διαχείρισή τους τόσο για το προσωπικό που έρχεται σε επαφή όσο και για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Επίσης, ο διαχωρισµός των αποβλήτων είναι το κλειδί για την ελαχιστοποίηση του όγκου των αποβλήτων και την αποτελεσµατική διαχείρισή τους ενώ συµβάλλει και στη µείωση του κόστους διαχείρισης. Βασικές αρχές που διέπουν τον ορθό διαχωρισµό είναι ότι αυτός θεωρείται πάντοτε ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων, λαµβάνει χώρα όσο πιο κοντά γίνεται στον τόπο παραγωγής και τα απόβλητα θα πρέπει να παραµένουν διαχωρισµένα τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη µεταφορά τους (Prüss et al., 1999). Για την επίτευξη του στόχου την ελαχιστοποίησης του όγκου των αποβλήτων σηµαντική είναι και η υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης (Tudor et al., 2008). Η κωδικοποίηση και επισήµανση που αναφέρει ο ΠΟΥ παρατίθεται στον πίνακα 2.1. Ανεξάρτητα µε την ύπαρξη οδηγιών και συγκεκριµένου πλαισίου είτε εθνικού είτε από τον ΠΟΥ ή άλλους οργανισµούς, κάθε υγειονοµική µονάδα για να σχεδιάσει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης θα πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων που παράγει, τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει και τις διαθέσιµες επιλογές για την τελική διάθεση του κάθε είδους αποβλήτου (Rushbrook & Zghondi, 2005). Τα στάδια στα οποία θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης αποβλήτων είναι (Rushbrook & Zghondi, 2005): Αξιολόγηση των κατηγοριών των αποβλήτων που παράγονται στο νοσοκοµείο, των ποσοτήτων τους και τους χώρους στους οποίους παράγονται (κλινικές, εργαστήρια κλπ). Επιλογή του είδους και του αριθµού των ρευµάτων αποβλήτων που θα διαχωρίζονται (εξαρτάται από την νοµοθεσία, τις επιλογές για τελική διάθεση, τα απόβλητα της µονάδας), επιλογή των κατάλληλων δοχείων, κωδικοποίησης και 8

18 σήµανσης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία αλλά και τις διεθνείς συµβάσεις σχετικά µε την επισήµανση επικίνδυνων υλικών. Ανάθεση ρόλων και αρµοδιοτήτων στο προσωπικό σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων, ορισµό υπευθύνων και οµάδας δράσης Χρησιµοποίηση και συγκεκριµενοποίηση υπαρχόντων, ή εκπόνηση νέων, τεχνικών οδηγιών και προτύπων για την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων Εκπαίδευση του προσωπικού που παράγει τα απόβλητα ορθός διαχωρισµός Εκπαίδευση του προσωπικού που συλλέγει τα απόβλητα ώστε να γνωρίζει να προφυλάσσεται και να χρησιµοποιεί τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφεύγεται η διασπορά των αποβλήτων Παροχή των απαραίτητων µέσων προστασίας στο προσωπικό ώστε να µην κινδυνεύει Επιλογή των κατάλληλων µέσων µεταφοράς των αποβλήτων µέσα στη µονάδα Προσωρινή αποθήκευση να γίνεται σε κατάλληλους χώρους και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, να ελέγχεται η είσοδος µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων Επιλογή του τρόπου τελικής διάθεσης ανάλογα µε τις διαθέσιµες εγκαταστάσεις, το θεσµικό πλαίσιο και τα οικονοµικά µεγέθη. Σύµβαση µε εξουσιοδοτηµένους φορείς για τη µεταφορά και τελική διάθεση των αποβλήτων. Πίνακας 2.1 Χρωµατική κωδικοποίηση, επισήµανση και είδος δοχείων που προτείνει ο ΠΟΥ για τη συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων. Είδος αποβλήτου Πολύ απόβλητα Μολυσµατικά Μολυσµατικά Απόβλητα και Παθολογοανατοµικά Αιχµηρά Φαρµακευτικά Χηµικά Απόβλητα και Χρώµα δοχείου και επισήµανση Κίτρινο Σήµανση: «Πολύ Μολυσµατικά» Κίτρινο Κίτρινο Σήµανση: «Αιχµηρά» Καφέ Ραδιενεργά απόβλητα - Είδος δοχείου Σε ανθεκτικούς σάκους ή δοχεία που δεν επιτρέπουν διαρροές και µπορούν να αποστειρωθούν* Σε ανθεκτικούς σάκους ή δοχεία που δεν επιτρέπουν διαρροές Άκαµπτα, ανθεκτικά δοχεία Πλαστικοί σάκοι ή δοχεία Μολύβδινο κουτί επισηµασµένο µε το σύµβολο ραδιενεργού υλικού Γενικά αστικά Μαύρο Πλαστικοί σάκοι απορρίµµατα * Ο ΠΟΥ προτείνει τα πολύ µολυσµατικά απόβλητα (που περιέχουν µεταδοτικά παθογόνα ή προέρχονται από τα εργαστήρια) να απολυµαίνονται σε αυτόκλειστα και µετά να ακολουθούν την ίδια πορεία µε τα µολυσµατικά (Rushbrook & Zghondi, 2005). Πηγή: Prüss et al.,

19 2.2.2 Μέθοδοι και τεχνικές για την επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία και την τελική διάθεση των αποβλήτων που παράγονται από υγειονοµικές µονάδες είναι αρκετές και δεν υπάρχει κάποια η οποία να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλα τα είδη των αποβλήτων. Ως επεξεργασία θεωρείται η εφαρµογή ή ο συνδυασµός φυσικών, θερµικών και βιολογικών διεργασιών, που µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους και ως τελική διάθεση η ελεγχόµενη απόθεση των ιατρικών αποβλήτων ή των προϊόντων επεξεργασίας τους σε κατάλληλους γι αυτό το σκοπό χώρους. Τα κριτήρια που µπορεί να εφαρµοστούν για την επιλογή µιας µεθόδου επεξεργασίας και διάθεσης είναι (Πούλιος et al., 2010, Prüss et al., 1999, HCWH, 2001): Η αποτελεσµατικότητα της απολύµανσης της επεξεργασίας Τα είδη των αποβλήτων που µπορούν να επεξεργαστούν /διατεθούν Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην υγεία (εκποµπές στο περιβάλλον και υπολείµµατα επεξεργασίας) Η αυτοµατοποίηση και η αξιοπιστία της των εξεταζόµενων τεχνικών Η µείωση της µάζας και του όγκου των αποβλήτων Τα θέµατα υγείας και ασφάλειας του εµπλεκόµενου προσωπικού Οι ποσότητες και τα είδη των αποβλήτων προς διάθεση Η δυναµικότητα των εξεταζόµενων συστηµάτων Οι διαθέσιµες επιλογές στη συγκεκριµένη περιοχή Οι υφιστάµενες δυνατότητες διάθεσης υπολειµµάτων και καταλοίπων επεξεργασίας Οι απαιτήσεις για εκπαίδευση προσωπικού για τη λειτουργία της εγκατάστασης Οι ανάγκες σε υποδοµές και σε χώρους Η χωροθέτηση της µονάδας επεξεργασίας Τα κόστη επένδυσης και λειτουργίας Η συναίνεση της τοπικής κοινωνίας και του προσωπικού Οι νοµοθετικές απαιτήσεις. 10

20 Συνοπτικά αναφέρονται οι κυριότερες µέθοδοι που εφαρµόζονται σε ανεπτυγµένες χώρες και τα χαρακτηριστικά τους σύµφωνα µε τους Prüss et al., 1999, Diaz et al., 2005 και Πούλιος el al., Αποτέφρωση Η αποτέφρωση είναι µια διεργασία υψηλής θερµοκρασίας ξηρής οξείδωσης κατά την οποία τα οργανικής φύσης απόβλητα µετατρέπονται σε ανόργανα µε πολλή σηµαντική µείωση του όγκου και του βάρους των αποβλήτων. Η χρήση της αποτέφρωσης προτείνεται για απόβλητα τα οποία δεν µπορούν να ανακυκλωθούν, να επαναχρησιµοποιηθούν ή να διατεθούν σε κάποιο χώρο υγειονοµικής ταφής. Από την αποτέφρωση παράγονται κυρίως αέριες εκποµπές, όπως ατµός, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου και κάποιες τοξικές ουσίες (µέταλλα, αλογονούχα οξέα) και µικροσωµατίδια - ιπτάµενη τέφρα (συµπεριλαµβανοµένων βαρέων µετάλλων, διοξινών, φουρανίων και άλλων επικινδύνων ουσιών), αλλά και στερεά υπολείµµατα τέφρα. Αν οι συνθήκες καύσης δεν ελέγχονται κατάλληλα το τοξικό µονοξείδιο του άνθρακα µπορεί να παραχθεί. Η αποτέφρωση πλαστικών από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ιδιαίτερα, ευθύνεται για την παραγωγή σηµαντικών ποσοτήτων διοξινών και για το λόγο αυτό απαιτείται είτε ιδιαίτερα υψηλή θερµοκρασία για την καύση των απαερίων (1100 ο C) ενώ εναλλακτικά προωθείται η επιλογή άλλων τύπων πλαστικών για την παρασκευή ιατρικών εργαλείων ή υλικών που χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον η τέφρα και τα υγρά απόβλητα περιέχουν τοξικά συστατικά και γι αυτό θα πρέπει να δεχθούν κάποια επεξεργασία και να διατεθούν στο περιβάλλον µε ασφάλεια. Η τελική διάθεση της ιπτάµενης και καθιζάνουσας τέφρας γίνεται ανάλογα µε την τοξικότητά τους είτε σε χώρους υγειονοµικής ταφής µαζί µε τα αστικά απορρίµµατα είτε σε χώρους υγειονοµικής ταφής επικινδύνων. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι αντιδραστήρων που χρησιµοποιούνται για την αποτέφρωση των ιατρικών αποβλήτων: Πυρολυτικοί αντιδραστήρες δυο θαλάµων στους οποίους αρχικά τα απόβλητα καίγονται σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου στον πυρολυτικό θάλαµο σε θερµοκρασίες ο C παράγοντας τέφρα και αέρια, ενώ στη συνέχεια τα αέρια οδηγούνται στον δεύτερο θάλαµο όπου και καίγονται σε υψηλότερες θερµοκρασίες ( ο C) µε περίσσεια αέρα για να ελαχιστοποιηθεί ο καπνός και οι οσµές. 11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχ Περ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ Κωνσταντίνος Πούλιος, Μηχ. Περ. ς ς, ηχ ρ Ανδρέας Χασιώτης, ΧΜ Έλενα Χλιοπάνου, ΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Σοφία Σπαθοπούλου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2007 Αυτεπάγγελτη έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ιαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) από ηµόσιους Φορείς Μη εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ & ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΣΗ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Τα αποστειρωμένα ΕΙΑ ΜΧ (επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 http://utopia.duth.gr/~tconstan/hygerg0txtfin.pdf ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιαννοπούλου Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΜΑΘΗΜΑ: Διαχείρηση στερεών αποβλήτων ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθηγητής Σεραφείμ Σαββίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ. Ευάγγελος Βουδριάς

ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ. Ευάγγελος Βουδριάς ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Ευάγγελος Βουδριάς Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 671 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕυάγγελοςΒουδριάς Καθηγητής

ΕυάγγελοςΒουδριάς Καθηγητής ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕυάγγελοςΒουδριάς Καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 671 00 Ξάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων: Η πραγματικότητα μέσα από τους ελέγχους της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων: Η πραγματικότητα μέσα από τους ελέγχους της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων: Η πραγματικότητα μέσα από τους ελέγχους της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων Φωτεινή Καράμπαμπα Με τον όρο ιατρικά απόβλητα (ΙΑ) νοούνται όλα τα απόβλητα που παράγονται από κάθε είδους υγειονομικές μονάδες (ΥΜ, μονάδες παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε.

Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε. Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Αικατερίνη Μανουσίδου, Χημ. Μηχανικός Α.Π.Θ., ΣΑΜΕΕ Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας SteriMed Α.Ε. SteriMed Α.Ε. Νομοθετικό Πλαίσιο ΚΥΑ 146163/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία Τελική ιάθεση) Γ. Ν. Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΜ: Υγειονοµική Μονάδα ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΜ: Απόβλητα Υγειονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος:

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος: Άρθρο 1 Σκοπός ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 ΦΕΚ 1419/1.10.2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Διαχείριση Νοσοκομειακών Αποβλήτων Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη

Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Θέµα: Πρόγραµµα LIFE 3 rd διαχείριση ειδικών ρευµάτων στερεών αποβλήτων στην Κύπρο Countries: Ανάπτυξη συστηµάτων για τη βέλτιστη Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Επεξήγηση όρων ΥΜ Υγειονομική Μονάδα ΦΔ Φορέας Διαχείρισης ΥΔΑΥΜ Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), από τους ψυκτικούς θαλάµους του ΓΝ Λασιθίου Οργ. Μον. Έδρας Αγ. Νικολάου, ΓΝ Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απορρίμματα Τι είναι τα απορρίμματα; Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Κωνσταντίνος Πούλιος Μηχανικός Περιβάλλοντος Ανδρέας Χασιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του έργου: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ), ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ & ΑΕΑ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική).

Διαχείριση Αποβλήτων. Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή (Γενικά Περιβαλλοντικά θέματα Περιβαλλοντική Πολιτική). Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων Διαχείριση αποβλήτων Καθ. Μ. Λοϊζίδου Μονάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τομέας Χημικών Επιστημών Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο email: mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ιατρικών Απόβλητων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

«Διαχείριση Ιατρικών Απόβλητων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Διαχείριση Ιατρικών Απόβλητων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Α68/Σ6/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΛΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Γ.Α.Ο.Ν.Α.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Γ.Α.Ο.Ν.Α. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 Source

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων

Τμήμα 1. Γενικές απαιτήσεις για τη χρήση ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων ως καυσίμων Τα παραρτήματα III και XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/ 2011 τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος του παραρτήματος III αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ46907Ω-ΚΧΡ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ46907Ω-ΚΧΡ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΑΝΘΗ 22-11-2013 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ A.Π: 15584 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ site- ιαύγεια ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧ/ΚΗ /ΝΣΗ: ΝΕΑΠΟΛΗ, 67100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαδοπούλου Περ. ΤΗΛ: 2541351409

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο αφορά: Τη μεταφορά και διαχείριση των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας και των ΠΕΔΥ- Κέντρων Υγείας ευθύνης της 4 ης Υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ. Το παρόν δεν υποκαθιστά την ισχύουσα Κ.Υ.Α. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/τ. Β /1-10-2003), Κοινή Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ)

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ) ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΥΡΩΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΤΜ) ΗΣΟΙ, ΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΜΙΓΩ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΣΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΜΕΑ) ΣΟΤ Ε.ΚΕ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2. ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα