Ύλη Διάλεξης. Κεφάλαιο 2: «Χημική σύσταση των κυττάρων» Κεφάλαιο 3 : «Ενέργεια, Κατάλυση, Βιοσύνθεση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ύλη Διάλεξης. Κεφάλαιο 2: «Χημική σύσταση των κυττάρων» Κεφάλαιο 3 : «Ενέργεια, Κατάλυση, Βιοσύνθεση»"

Transcript

1 Ύλη Διάλεξης Δομικοί λίθοι του κυττάρου. Νουκλεϊνικά οξέα, Πρωτεΐνες, Πολυσακχαρίτες, Λιπίδια. Κυτταρική οργάνωση, Βιολογικές μεμβράνες. Παραγωγή ενέργειας στο κύτταρο. Κεφάλαιο 2: «Χημική σύσταση των κυττάρων» Κεφάλαιο 3 : «Ενέργεια, Κατάλυση, Βιοσύνθεση»

2 Κεφάλαιο 2: «Χημική σύσταση των κυττάρων»

3 Βασικές αρχές.. 1) Μόνο ζώντες οργανισμοί έχουν υψηλό βαθμό περιπλοκότητας 2) Μόνο ζώντες οργανισμοί εκλύουν, μετατρέπουν και χρησιμοποιούν ενέργεια από το περιβάλλον τους 3) Μόνο ζώντες οργανισμοί είναι ικανοί για αυτοοργάνωση και αναπαραγωγή.

4 Σημαντικά ευρήματα 1943 Avery, MacLeod και McCarty ταυτοποιούν το γενετικό υλικό των κυττάρων ως DNA 1953 Watson και Crick προτείνουν το δομικό μοντέλο του DNA Crick παρουσιάζει το «κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας» σχετικά με την μεταφορά πληροφορίας μεταξύ DNA, RNA και πρωτεϊνών.

5 Οργάνωση της ζωής Χημικά στοιχεία Απλές οργανικές ενώσεις (μονομερή) Μακρομόρια (πολυμερή) Υπερμοριακές δομές (supramolecular) organelles Κύτταρα Ιστοί Οργανισμοί

6 Κλίμακα μεγέθους αντικειμένων που μελετώνται από βιοχημικούς και βιολόγους. 1 angstrom = 0.1 nm

7 Περιοδικός Πίνακας Σε αφθονία, απαραίτητα για όλους τους οργανισμούς: C, N, O, P, S, H Μικρότερη αφθονία, απαραίτητα για όλους τους οργανισμούς: Na, Mg, K, Ca, Cl Σπάνια, απαραίτητα για όλους τους οργανισμούς: Mn, Fe, Co, Cu, Zn Σπάνια, απαραίτητα για μερικούς οργανισμούς : V, Cr, Mo, B, Al, Ga, Sn, Si, As, Se, I,

8 Σημαντικές ενώσεις, λειτουργικές ομάδες

9 Πολλά σημαντικά βιομόρια είναι πολυμερή λιπίδια πρωτεϊνες υδατάνθρακες νουκλεϊκά οξέα μονομερές fatty acid amino acid glucose nucleotide πολυμερές phospholipid protein subunit cellulose DNA Υπερμοριακή δομή membrane protein complex cell wall chromosome

10 Λιπίδια μονομερές fatty acid πολυμερές Υπερμοριακή δομή phospholipid membrane

11 Πρωτεΐνες μονομερές amino acid πολυμερές protein subunit Υπερμοριακή δομή Enzyme complex

12 Υδατάνθρακες μονομερές glucose πολυμερές Υπερμοριακή δομή cellulose cell wall

13 Νουκλεϊκά Οξέα μονομερές nucleotide πολυμερές Υπερμοριακή δομή DNA chromatin

14 Μονομερή σχηματίζουν πολυμερή μέσω συμπήκνωσης Πολυμερή διασπώνται σε μονομερή μέσω υδρόλυσης.

15 Κυτταρική οργάνωση του E. coli κυττάρου mg protein / ml cytoplasm

16 Ευκαρυωτικό κύτταρο

17

18 Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομακρομορίων

19 Σχετική ισχύς δεσμών Είδος δεσμού kj/mole Ομοιοπολικοί > 200 Ηλεκτροστατικοί/ Ιοντικοί 40 to 200 Δεσμοί υδρογόνου 2-20 Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις 3-10 VDW 0.4-4

20 Ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις Οι δυνάμεις που κρατούν τα άτομα στα μόρια ενωμένα ονομάζονται ομοιοπολικοί δεσμοί (Covalent Bonding). O ομοιοπολικός δεσμός αποτελείται από ένα ζευγάρι e- το οποίο μοιράζονται δύο άτομα. Παράδειγμα ενός απλού δεσμού αυτού του τύπου είναι αυτός που ενώνει τα υδρογόνα στο Η2 : Η : Η (οι τελείες παριστάνουν τα e-) = Η - Η

21 Ενέργεια που απαιτείται για να σπάσουν σημαντικοί ομοιοπολικοί δεσμοί στην βιολογία Bond C-F 485 C-Cl 328 C-Br 276 C-I 240 (kj/mol) C-C 348 C-N 293 C-O 358 C-F 485 C-C 348 C=C 614 C=C 839

22 Μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις

23 Δεσμοί υδρογόνου στην βιολογία

24 Δεσμοί υδρογόνου στην βιολογία

25

26 Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις Υδρόφοβα μόρια = Μη πολικά, μόρια στα οποία υπάρχει ισοκατανομή φορτίων (π.χ. βενζόλιο). Αλληλεπίδραση μεταξύ υδρόφοβων μορίων σε νερό Τα υδρόφοβα μόρια δεν αντιδρούν με μόρια νερού (πολικά). Μόρια νερού δεν κινούνται διαμέσου υδρόφοβων μορίων (κάθετα στην επιφάνεια τους). Αλληλεπίδραση μεταξύ μη πολικών αμινοξέων Τα υδρόφοβα μόρια σε νερό εξαναγκάζουν τα μόρια του νερού σε μία τάξη και συνεπώς μείωση της εντροπίας. Η εντροπία είναι αντιστρόφως ανάλογη της επιφάνειας του υδρόφοβου μορίου. Άρα η ένωση 2 υδρόφοβων μορίων (μικρότερη επιφάνεια) αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη εντροπία που ευνοείται από τον 2 ο νόμο της θερμοδυναμικής.

27 Αμινοξέα

28 Tα αμινοξέα σε διάλυμα με ουδέτερο ph συμπεριφέρονται σαν δίπολα ιόντα (αμφοτερικά Ιόντα,zwitterions) διαθέτουν πρωτονιωμένη ΝΗ 3+ αμινική ομάδα και απο-πρωτονιω-μένη COO- καρβοξυλική ομάδα. Ο βαθμός ιοντισμού εξαρτάται από ph (π.χ. Σε όξινο διάλυμα ph= 1-3 η αμινική ομάδα είναι ΝΗ3+ και η καρβοξυλική ομάδα είναι COOΗ.

29

30 Υδροφοβικότητα Αλειφατικά αμινοξέα Προλίνη (pro, P)- κυκλικό ιμινοξύ Γλυκίνη (gly, G)-το μόνο μη-χειρόμορφο αμινοξύ, μη υδρόφοβο Αλανίνη (ala, A) R-ομαδα = μεθυλομάδα Βαλίνη (Val, V) Σκεφτείτε V! Λευκίνη (Leu, L) Ισολευκίνη (Ile, I) -2 χειρόμορφοι άνθρακες

31 Πρωτεϊνες

32

33 Πεπτιδικός δεσμός

34 Κατηγορίες πρωτεϊνών Απλές αποτελούνται από αμινοξέα μόνο Σύνθετες εμπεριέχουν πρόσθετες ομάδες (μεταλλικά ιόντα, λιπίδια, υδατάνθρακες) Παράδειγμα: Αιμοσφαιρίνη Αίμη

35 Κατηγορίες πρωτεϊνών Μία πρωτεϊνική αλυσίδα- μονομερική πρωτεϊνη Περισσότερες από μία- πολυμερική πρωτεϊνη Ομοπολυμερές ένα είδος αλυσίδας Ετεροπολυμερές 2 ή περισσότερα διαφορετικά είδη αλυσίδας (π.χ. Η Αιμοσφαιρίνη είναι ετεροτετραμερές. Έχει 2 α- αλυσίδες και 2 β.)

36 Κατηγορίες πρωτεϊνών ανάλογα με την δομή τους Σκληροπρωτεϊνες/ Ινώδεις 1) Πολυπεπτίδια διαμορφωμένα σε μακριές ίνες ή σε επίπεδα (sheets) 2) Δυσδιάλυτες (πολλά υδρόφοβα AA s) 3) Δυνατές αλλά εύκαμπτες 4) Δομικές (κερατίνη, κολλαγόνο) Σφαιρικές/ Γλοβουλίνες 1) Πολυπεπτιδικές αλυσίδες διαμορφωμένες σε σφαιρική μορφή 2) Ευδιάλυτες στο νερό ή σε αραιά αλατούχα διαλύματα 3) Περιέχουν διαφορετικές μορφές δευτεροταγούς δομής 4) Ποικιλία λειτουργιών (ένζυμα, ρυθμιστικές πρωτεϊνες) 5) Ευρύτατα διαδεδομένες

37 Κατηγορίες λειτουργικών πρωτεϊνών Καταλυτικές ένζυμα Δομικές κερατίνη, κολλαγόνο Μεταφέρουσες αιμοσφαιρίνη [Διαμεμβρανική μεταφορά Na+/K+ ATPases] Μολυσματικές/ Τοξίνες δηλητήριο φιδιού, πρίον Συσταλτές ακτίνη, μυοσίνη Ρυθμιστικές/ Ορμόνες ινσουλίνη Αποθηκευτικές Φεριτίνη, Καζεϊνη, Μυοσφαιρίνη Αμυντικές αντισώματα

38 4 επίπεδα δομής πρωτεϊνών

39 Κατηγορίες δευτεροταγούς δομής α- έλικα β-πτυχωτή επιφάνεια Θηλιές και στροφές (Loops, turns)

40 Νουκλεϊκά Οξέα

41 RNA & DNA Although first discovered within the nucleus of eukaryotic cells, nucleic acids are now known to be found in all life forms, including within bacteria, archaea, mitochondria, chloroplasts, viruses and viroids

42 A Nucleotide Phosphate HO P O OH O Base N NH 2 N CH 2 O N N Sugar OH H OH 1998 Timothy G. Standish

43

44 Purines Two Families of Bases NH 2 Adenine N N CH 3 N N O N Guanine NH N N NH 2 O Pyrimidines Thymine NH (DNA) O N Uracil (RNA) NH N O N O NH 2 Cytosine N O 1998 Timothy G. Standish

45 The DNA Double Helix WATSON, J. D. & CRICK, F. H. C., Nature 171, (1953)

46 Rosalind Elsie Franklin (25 July April 1958)

47

48 Fig Copyright 2002 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

49 Courtesy: Trevor Forsyth, ILL, Grenoble DNA structure and water A-DNA RH 11 bp/turn pitch=28.2a B-DNA RH 10 bp/turn pitch=34a C-DNA RH 9.33 bp/turn pitch=31a D-DNA RH 8 bp/turn pitch=24.2a Z-DNA LH 12 bp/turn pitch=43a

50 Κεφάλαιο 3 : «Ενέργεια, Κατάλυση, Βιοσύνθεση»

51 Biochemical Energy Production The interconversion of ATP and ADP is the principal medium for energy exchange in the biochemical processes.

52 ΟΞΕΙΔΩΣΗ & ΑΝΑΓΩΓΗ Ο όρος οξειδοαναγωγή περιγράφει όλες τις χημικές αντιδράσεις κατά τις οποίες τα άτομα των στοιχείων που συμμετέχουν αλλάζουν αριθμό οξείδωσης. Η διαδικασία της οξειδοαναγωγής μπορεί να γίνεται σχετικά απλά και γρήγορα, όπως η οξείδωση του άνθρακα από το οξυγόνο προς διοξείδιο του άνθρακα, ή μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, όπως η οξείδωση της γλυκόζης στους οργανισμούς, η οποία επιτυγχάνεται μέσω πολύπλοκων διεργασιών μεταφοράς ηλεκτρονίων.

53 ΟΞΕΙΔΩΣΗ & ΑΝΑΓΩΓΗ Οξείδωση ενός στοιχείου είναι η αποβολή ηλεκτρονίων από αυτό. Αναγωγή ενός στοιχείου είναι η πρόσληψη ηλεκτρονίων από αυτό. Φυσικά οξείδωση και αναγωγή γίνονται πάντα ταυτόχρονα οπότε μπορούμε να πούμε ότι : Οξειδοαναγωγή είναι η μετακίνηση ηλεκτρονίων μεταξύ ατόμων.

54 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΕΙΣ Στους οργανισμούς οι τροφές καίγονται, δηλ αποκοδομούνται προς CO₂ και H₂O με ταυτόχρονη απελευθέρωση ενέργειας. Πλούσιες σε ενέργεια τροφές είναι οι υδατάνθρακες και τα λίπη. π.χ. υδατάνθρακες : ΓΛΥΚΟΖΗ C₆H₁₂O₂ + 6O₂ 6CO₂ + 6H₂O λίπη : ΠΑΛΜΙΤΙΚΟ ΟΞΥ C₁₆H₃₂O₂ + 23O₂ 16CO₂ + 16H₂O Η πιο σημαντική πηγή ενέργειας στους οργανισμούς προέρχεται από την αντίδραση αναγωγής του CO₂ από το H₂ και το σχηματισμό H₂Ο (πραγματοποιείται αναγωγή O₂ και οξείδωση H₂). Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που χρειάζονται για να γίνει αυτή η αντίδραση, προέρχονται από ενεργειακά πλούσιες χημικές ουσίες οι οποίες ονομάζονται συνένζυμα, αλλά μπορεί και να είναι προσθετικές ομάδες. Τα μόρια αυτά έχουν πρώτα αναχθεί κατά τη διάρκεια απλών καρβοξυλιώσεων των τροφών. Στις βιολογικές οξειδώσεις οι αντιδράσεις γίνονται σε σταθερή θερμοκρασία σώματος και ένα μόνο μέρος της ενέργειας της οξείδωσης εμφανίζεται ως θερμότητα ενώ το υπόλοιπο μετατρέπεται σε χημική ενέργεια. Τα ηλεκτρόνια και πρωτόνια που κουβαλούν οι προσθετικές ομάδες ή τα συνένζυμα, προκύπτουν από βιολογικές οξειδώσεις κατά τη διάρκεια αποκαρβοξυλιώσεων.

55 Αρχές που διέπουν την καύση των τροφών εν αντιθέσει με την απευθείας οξείδωση του C από το O₂ προς σχηματισμό CO₂ (έκλυση ανεξέλεγκτης ενέργειας) 1. Πολύπλοκα οργανικά μόρια (λίπη, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες) διασπώνται σε κομμάτια 2 ατόμων άνθρακα, τα οποία ονομάζονται οξικές ή κετοξικές ομάδες (σ.σ. πρώτα καίγονται οι υδατάνθρακες, μετά τα λίπη και τέλος οι πρωτεΐνες) 2. Αυτές οι οξικές/κετοξικές ομάδες υφίστανται περαιτέρω διάσπαση με αποτέλεσμα τη παραγωγή CO₂ και ατόμων Η με δύο ηλεκτρόνια [Κύκλος του Krebs]. (υβριδικά υδρογόνα : φέρουν ένα ηλεκτρόνια δικό τους και άλλο ένα από άλλη ουσία) 3. Ένα από αυτά τα τελικά προϊόντα, το CO₂, δημιουργείται από διαδοχικές καρβοξυλιώσεις των κετοξικών ομάδων χωρίς ουσιαστική παραγωγή ενέργειας. Το H₂O δημιουργείται από τα συνένζυμα της αναπνευστικής αλυσίδας όπου και έχουμε παραγωγή ενέργειας υπό τη μορφή ATP.

56 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔG & ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕ

57 The free energy change (DG) of a reaction determines its spontaneity. A reaction is spontaneous if DG is negative (if the free energy of the products is less than the free energy of the reactants).

58 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ DG = change in free energy, DGo' = standard free energy change (with 1 M reactants and products, at ph 7), R = gas constant joules or Cal, T = absolute temperature. https://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/mbweb/mb1/part2/bioener.htm

59 ΣΧΕΣΗ ΔΕ & ΔG

60 Οι οργανισμοί χρειάζονται ενέργεια για ποικίλους λόγους (κίνηση, σύνθεση ενώσεων, αναπαραγωγή, για να διατηρούν την εντροπία του σώματος τους χαμηλή κλπ)

61 ATP ADP Cycle Ο άνθρακας στα καύσιμα μόρια, όπως είναι η γλυκόζη και τα λίπη, οξειδώνεται σε CO2, και η ενέργεια που απαλευθερώνεται χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή της ΑΤΡ από την ADP.

62 ATP : ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

63 ATP: (αδενόσυνο-5 -τριφωσφορικό οξύ) H ATP είναι ένα νουκλεοτίδιο που αποτελείται από μια αδενίνη, μια ριβόζη και μια τριφωσφορική ομάδα.

64 ATP : ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σε πολλές βιοχημικές αντιδράσεις χρησιμοποιείται ως μονάδα ενέργειας. Η πιο σημαντική πηγή παραγωγής του είναι τα μιτοχόνδρια και ειδικότερα η αναπνευστική αλυσίδα. Φυσικοχημικές Ιδιότητες του ATP : 1) Τα άτομα του φωσφόρου που υπάρχουν στο ATP έλκουν ηλεκτρόνια προς τους ανυδριτικούς δεσμούς με αποτέλεσμα την πιο εύκολη υδρόλυση των δεσμών αυτών. 2) Το ATP, σε ουδέτερο ph, φέρει τέσσερα αρνητικά φορτία λόγω του ιονισμού των φωσφορικών ριζών, τα οποία και δημιουργούν ισχυρές απώσεις μεταξύ των φωσφορικών ριζών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της υδρόλυσης των δεσμών και την εξαιρετική δυσκολία αυθόρμητης επαναδημιουργίας τους, η οποία θα γίνει μόνο ενζυμικά. 3) Τα προϊόντα υδρόλυσης του ATP (ADP + Pi φωσφορική ομάδα) έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα συντονισμού από το ATP, διότι η συνολική ενέργεια συντονισμού τους είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια συντονισμού του ATP.

65 ATP to ADP Η ΑΤΡ είναι ένα ενεργειακά πλούσιο μόριο γιατί η τριφωσφορική ομάδα περιέχει 2 δεσμούς φωσφορικού ανυδρίτη. Μεγάλη ποσότητα ελεύθρεης ενέργειας απελευθερώνεται όταν η ΑΤΡ υδρολύεται σε δισφωφορική αδενοσίνη (ADP) και ορθοφωσφορικό (Pi).

66 ATP to ADP

67 ATP to AMP Μεγάλη ποσότητα ελεύθρεης ενέργειας επίσης απελευθερώνεται όταν η ΑΤΡ υδρολύεται σε μονοφωφορική αδενοσίνη (AΜP) και πυροφωσφορικό (ΡPi).

68 H ATP χρησιμέυει ως ο κύριος άμεσος δότης ελεύθερης ενέργειας σε βιολογικά συστήματα παρά ως μορφή μακρόχρονης αποθήκευσης ελέυθερης ενέργειας. Σε ένα τυπικό κύτταρο, ένα μόριο ΑΤΡ καταναλώνεται σε ένα λεπτό από τον σχηματισμό του. Είναι σαφές ότι είναι ζωτικό να έχουμε μηχανισμούς αναπαραγωγής της ΑΤΡ.

69 Πως μετατρέπεται σε ΑΤΡ η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την οξείδωση μιας ένωσης άνθρακα?

70 Καταβολισμός: Στάδια εξαγωγής ενέργειας από τα τρόφιμα Η εξαγωγή ενέργειας από τα τρόφιμα μπορεί να διαιρεθέι σε 3 στάδια. 1.Τα μεγάλα μόρια των τροφών διασπώνται σε μικρότερες μονάδες. Οι πρωτεϊνες υδρολύονται σε αμινοξέα, οι πολυσακχαρίτες σε απλά σάκχαρα, όπως η γλυκόζη, και τα λίπη σε γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. 2.Τα μικρά αυτά μόρια αποικοδομούνται σε απλές μονάδες που παίζουν κεντρικό ρόλο στον μεταβολισμό. Οι περισσότερες από αυτές μετατρέπονται στην ακετυλική μονάδα του ακέτυλο- CoA. Στο στάδιο αυτό παράγεται μικρή ποσότητα ΑΤΡ. 3.ΑΤΡ παργέται από την πλήρη οξείδωση της ακετυιλκής ομάδας του ακέτυλο-coa. Το τρίτο στάδιο αποτελείται από τον κύκλο του Krebbs και την οξειδωτική φωσφορυλίωση, τα οποία αποτελούν τις τελικές κοινές πορείες στην οξείδωση των καύσιμων μορίων (λίπη, υδατάνθρακες, πρωτεϊνες).

71 Metabolism The sum total of all the biochemical reactions that take place in a living organism

72 Biochemical Energy Production Hans Adolf Krebs received the Nobel Prize in medicine. Hulton Archive / Getty Images

73 Stages of Metabolism Catabolic reactions are organized as stages In Stage 1, digestion breaks down large molecules into smaller ones that enter the bloodstream. In Stage 2, molecules in the cells are broken down to two- and three-carbon compounds Ch 23 # 73 of 51

74 Digestion of Foods Digestion is the first step of catabolism Carbohydrates glucose, fructose, galactose Proteins amino acids Lipids glycerol fatty acids Ch 23 # 74 of 51

75 Stages of Metabolism In Stage 3, compounds are oxidized in the citric acid cycle to provide NADH and FADH 2 molecules (reduced forms of coenzymes) In Stage 4, NADH and FADH 2 are oxidized in order to provide energy for the production of ATP Ch 23 # 75 of 51

76 Ch 23 # 76 of 51

77 What are coenzymes and how do they function in the pyruvate dehydrogenase reaction? Coenzymes are biomolecules that provide additional functional groups to enzyme active sites and participate in catalytic mechanisms. The pyruvate dehydrogenase complex consists of multiple copies of three protein subunits (E1, E2, E3) and requires five coenzymes (thiamin pyrophosphate; TPP, lipoamide, coenzyme A; CoA, flavin adenine dinucleotide; FAD, and nicotinamide adenine dinucleotide; NAD+) to mediate a five-step reaction mechanism. Most coenzymes are classified as vitamins and nutritional deficiencies in some of these important biomolecules can lead to human disease such as beriberi due to thiamin deficiency, and pellagra, a disease caused by niacin deficiency which leads to decreased levels of NAD+/NADH.

78 Major Coenzymes in Metabolic Reactions NAD + /NADH FAD/FADH 2 Coenzyme A (CoA-SH) Ch 23 # 78 of 51

79 Major Coenzymes in Metabolic Reactions (a) Flavin adenine nucleotide (b) nicotinamide adenine dinucleotide Ch 23 # 79 of 51

80 Major Coenzymes in Metabolic Reactions Ch 23 # 80 of 51

81 Biochemical Energy Production Structural formula for coenzyme A CoA-SH Ch 23 # 81 of 51

82 Coenzyme NAD + Συνένζυμο νικοτιναμίο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο In cells, the oxidation of compounds provides 2H as 2H + and 2e - that reduce coenzymes NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) participates in reactions that produce a carbon-oxygen double bond (C=O) Oxidation CH 3 -CH 2 -OH CH 3 -CHO + 2H + + 2e - Reduction NAD + + 2H + + 2e - NADH + H +

83 Coenzyme FAD συνενζυμο φλαβινο-αδενινοδινουκλεοτίδιο FAD participates in reactions that produce a carbon-carbon double bond (C=C) Oxidation -CH 2 -CH 2 - -CH=CH- + 2H + + 2e - Reduction FAD + 2H + + 2e - FADH 2 Ch 23 # 83 of 51

84 Biochemical Energy Production Classification of metabolic intermediate compounds in terms of function. Ch 23 # 84 of 51

85 Οξειδωτική Φωσφορυλίωση Πρόκειται για μία διαδικασία οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων και μία φωσφορυλιώσεων (σύζευξη δύο διαδικασιών). Η ενέργεια που χάνεται από τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις χρησιμοποιείται για να φωσφορυλιωθεί το ATP.

86 Animations Electron Transport Chain & Oxidative Phosphorylation

87 Biochemical Energy Production https://faculty.unlv.edu/tirril/chem_111_files/.../full_ppt_ch23.ppt

88 Biochemical Energy Production https://faculty.unlv.edu/tirril/chem_111_files/.../full_ppt_ch23.ppt

89 Biochemical Energy Production Protein complexes I, III, and IV also act as proton pumps. https://faculty.unlv.edu/tirril/chem_111_files/.../full_ppt_ch23.ppt

90 https://faculty.unlv.edu/tirril/chem_111_files/.../full_ppt_ch23.ppt

91 Ενεργειακή απόδοση της διαβάθμισης πρωτονίων της αναπνευστικής αλυσίδας και μηχανισμός σύνθεσης ATP. (βλ. εργ. βιβλ.) Παράγοντες σχηματισμού ενέργειας : 1) διαφορά ph μεταξύ των (2) μεμβρανών της βιολογικής μεμβράνης 2) διαφορά φορτίων μεταξύ των μεμβρανών της βιολογικής μεμβράνης

92 Σχηματικό διάγραμμα της μιτοχονδριακής αναπνευστικής αλυσίδας με τα Ε των συστατικών στοιχείων της (βλ. εργ. Βιβλίο)

93

94 Ο κύκλος του Krebs (κύκλος κιτρικού οξέος) είναι ένας από τους σημαντικότερους οξειδοαναγωγικούς βιολογικούς κύκλους

95 Πηγές Alberts and al. (2006). Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας. Β. Γαλάτης κ.α. (2003). Φυσιολογία Φυτών. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. σελ ISBN Caret, Denniston, Topping (2000). Αρχές & Εφαρμογές της Ανοργάνου, Οργανικής και Βιολογικής Χημείας. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. σελ ISBN https://faculty.unlv.edu/tirril/chem_111_files/.../full_ppt_ch23. ppt Βιοχημεία Ι (Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών) https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=bio255 Εργαστήρια Βιοχημεία Ι (Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών) https://eclass.upatras.gr/courses/bio270/

96 Σημειώσεις: https://eclass.upatras.gr/modules/document/document.php?course=bio255

97 Εισαγωγή στην δομή πρωτεϊνών- Κεφάλαια 1 & 2 Εισαγωγή στην δομή Νουκλεϊκών οξέων- Κεφάλαιο 7

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Το κύτταρο 2 Ρόλος κυτταρικών οργανιδίων Πυρήνας περιέχει τα μόρια DNA μαζί με άλλες συνδεμένες πρωτεΐνες και περιβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛ. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 2010 2 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ Βιολογία είναι η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός

Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός Tα κολύβρια είναι ικανά για θαυμαστά κατορθώματα αντοχής. Παραδείγματος χάριν, το μικροσκοπικό κοκκινόλαιμο κολύβριο archilochus columbris μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα Ο κύκλος του Krebs Ο κύκλος του κιτρικού οξέος είναι µια κυκλική αλληλουχία αντιδράσεων, στην οποία το τελικό προϊόν είναι αντιδρόν του αρχικού σταδίου. Στον κύκλο αυτό συµµετέχουν πολλά ένζυµα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους:

2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους: 2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους: (α) Αποτελούν βασικά δομικά συστατικά του σώματος (β) Εξυπηρετούν ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΛ Γ Τάξη Ι.Ε.Π. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ Οι James Watson Francis Crick δίπλα το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA που τους εξασφάλισε το Βραβείο Νόμπελ. 2013 2 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τι είναι η Βιοχηµεία Η επιστήµη που µελετά τη χηµική σύσταση και τις χηµικές αλληλεπιδράσεις στους ζωντανούς οργανισµούς Νόµοι θερµοδυναµικής Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Φεβρουαρίου 2008 Διάρκεια: 2,5 ώρες... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ 2013 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ Η Ενέργεια είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ρ ΑΝ ΡΟΝΙΚΗ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Επικ. Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Τμήμα Νοσηλευτικής Σ.Ε.Υ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 «Αν δώσουμε τη δυνατότητα στους αδύνατους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο. Εισαγωγή στη Βιολογία

Κεφάλαιο 2 ο. Εισαγωγή στη Βιολογία Κεφάλαιο 2 ο Εισαγωγή στη Βιολογία Η Βιολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την έρευνα των βιολογικών συστημάτων. Στα βιολογικά συστήματα συμπεριλαμβάνονται συνήθως έμβιοι οργανισμοί και μελετάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2011 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά) 2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ, 9 14 (απλή αναφορά), 2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, σελ. 20 36 Οργανικές Ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Βιοφυσική - Φυσικές μέθοδοι μελέτης βιολογικών φαινομένων Βιοπολυμερή Κυτταρική μεμβράνη

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Βιοφυσική - Φυσικές μέθοδοι μελέτης βιολογικών φαινομένων Βιοπολυμερή Κυτταρική μεμβράνη ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Βιοφυσική - Φυσικές μέθοδοι μελέτης βιολογικών φαινομένων Βιοπολυμερή Κυτταρική μεμβράνη Ακαδ. έτος 2008-2009 - Διδάσκουσα: Μυρσίνη Μακροπούλου Από

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά Μακρομόρια

Βιολογικά Μακρομόρια Βιολογικά Μακρομόρια Στυλιανός Χαμηλάκης 2011 Υδατάνθρακες Με το γενικό όρο «υδατάνθρακες» χαρακτηρίζονται πολύ-υδροξυλιωμένα παράγωγα αλδεϋδών και κετονών, προϊόντα συμπύκνωσης αυτών καθώς και περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 - Β1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ι. Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζονται σχηματικά δύο χημικές αντιδράσεις. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις: α) Πώς χαρακτηρίζονται τα χημικά μόρια Α και Β; Πώς χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 3 Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1. Ποια είναι τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής και ποια τα χημικά χαρακτηριστικά της; Στην

Διαβάστε περισσότερα