Εµβρυογένεση - Aνατοµία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εµβρυογένεση - Aνατοµία"

Transcript

1 01 Εµβρυογένεση - Aνατοµία Φ.-Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Επιμελήτρια Α Τμήματος Αύξησης και Ανάπτυξης Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ - ΑΝΑΤΟΜΙΑ Οι πρόσφατες εξελίξεις στην μοριακή βιολογία είχαν σαν αποτέλεσμα την καλύτερη αντίληψη της γενετικής του θυρεοειδή αλλά και της οργανογένεσης και βιοχημείας του. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η εμβρυολογία και ανατομία του θυρεοειδή υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της γενετικής του. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ο θυρεοειδής αδένας αποτελείται από δύο είδη κυττάρων, τα θυλακιώδη που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών τριϊωδοθυρονίνης (Τ3) και τετραϊωδοθυρονίνης (Τ4) και τα παραθυλακιώδη (C) που παράγουν την καλσιτονίνη. Οι δύο αυτοί διαφορετικοί τύποι κυττάρων προέρχονται από δύο διαφορετικές εμβρυολογικές καταβολές. Τα θυλακιώδη κύτταρα προέρχονται από το ενδοδερμικό επιθήλιο του προεντέρου. Οι πρόδρομες μορφές των C-κυττάρων προέρχονται από την νευρική ακρολοφία του 4ου φαρυγγικού θυλάκου που βρίσκεται συμμετρικά στις δύο πλευρές του λαιμού. Η πρώτη ορατή εκδήλωση του θυρεοειδή, το θυρεοειδικό εντύπωμα, εμφανίζεται σαν μια πάχυνση του ενδοδερμικού επιθηλίου στην μεσότητα του πρωτογενούς φάρυγγα (οπίσθιο τμήμα της εμβρυικής στοματικής κοιλότητας) την 20η ημέρα της κυήσεως. Ο πολλαπλασιασμός των θυλακιωδών κυττάρων έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός θυρεοειδικού μορφώματος, το οποίος στη συνέχεια μεταναστεύει ουραία από το έδαφος του φάρυγγα αφήνοντας σαν κατάλοιπο της καθόδου του τον θυρεογλωσσικό πόρο. Ο αναπτυσσόμενος θυρεοειδής περνάει διαμέσου η σε επαφή με το υοειδές οστούν στην πορεία του προς την τραχεία (ημέρα 30η -40η), και η διαδικασία της μετανάστευσης προς την τραχεία ολοκληρώνεται έως την 45η ημέρα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο θυρεογλωσσικός πόρος, που συνδέει τον θυρεοειδή με την αρχική του θέση στο φάρυγγα (γνωστή και τυφλό τρήμα) θα εξαφανιστεί. Παράλληλα με την διαδικασία μετανάστευσης του θυρεοειδή, οι πρόδρομες μορφές των παραθυλακιωδών κυττάρων μεταναστεύουν από την νευρική ακρο- -17-

2 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΘΥΡΕΟ ΕΙΔΗΣ λοφία σε δύο μεταβατικές εμβρυολογικές δομές στο 4ο φαρυγγικό θύλακο τα εσχατοβραγχιακά σωμάτια. Από την αρχική πλάγια θέση τους τα εσχατοβραγχιακά σωμάτια μεταναστεύουν και από τις δύο πλευρές του λαιμού προς την μέση γραμμή και έως την 70η ημέρα έχουν συγχωνευθεί με τα θυλακιώδη κύτταρα έμπροσθεν του κρικοειδή χόνδρου της τραχείας και απαρτίζουν τον ώριμο και δαφοροποιημένο θυρεοειδή αδένα. Ο θυρεοειδής αδένας αρχίζει να αυξάνει σε μέγεθος και τα θυλακιώδη κύτταρα που είναι πολύ περισσότερα από τα παραθυλακιώδη αρχίζουν να οργανώνονται σε θυλάκια. Τα παραθυλακιώδη κυττάρα διαχέονται μεταξύ των θυλακίων περισσότερο στα άνω και μέσα τριτημόρια των πλαγίων τμημάτων του θυρεοειδή. Η λειτουργική και τελικά η ορμονική διαφοροποίηση των παραθυλακιωδών κυττάρων αποτελούν το τελικό βήμα στην διαδικασία της φυσιολογικής οργανογένεσης. Μελέτες σε ποντίκια κατέδειξαν ότι η Τ4 είναι παρούσα λίγο μετά την έναρξη της δημιουργίας των θυλακίων και ότι στον ορό των ανθρώπινων εμβρύων ανιχνεύεται TSH και Τ4 από την 12η εβδομάδα. Η πλειοψηφία των πληροφοριών για το τι κατευθύνει την μορφογένεση του θυρεοειδή έχει προκύψει από τον συνδυασμό της μελέτης των κληρονομούμενων νόσων του θυρεοειδή και μελετών σε μοντέλα ποντικών που θεωρούνται πολύ ικανοποιητικά, ανάλογα της ανάπτυξης του θυρεοειδή στους ανθρώπους. Στον πίνακα 1 καταφαίνονται οι λειτουργικές διαφοροποιήσεις των θυλακιωδών κυττάρων καθώς και τα γονίδια που τις ελέγχουν στα διάφορα στάδια της οργανογένεσης. Τα γονίδια που είναι καθοριστικά στην οργανογένεση του θυρεοειδή και την λειτουργική διαφοροποίηση των θυλακιωδών κυττάρων είναι τα Titf1/Nkx2-1, Fox1, Pax8 και Hhex. Η ταυτόχρονη παρουσία και των τεσσάρων γονιδίων είναι το καθοριστικό γνώρισμα του διαφοροποιημένου θυρεοειδικού κυττάρου. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης και τα τέσσερα γονίδια είναι απαραίτητα για την επιστράτευση των θυλακιωδών κυττάρων και την οργάνωση του θυρεοειδικού μορφώματος. Αυτά τα γονίδια θα συνεχίσουν να κατευθύνουν την ανάπτυξη του θυρεοειδή έως ότου ο αδένας ολοκληρώσει την μετανάστευση του και αρχίσει να μεγαλώνει. Σε αυτό το στάδιο ενεργοποιούνται άλλα γονίδια και αρχίζουν να αναπτύσσονται οδοί για την σύνθεση των ορμονών. Κατά την 11η και 12η εβδομάδα είναι η διαδοχική έκφραση γονιδίων όπως το Fgfr2 και γονιδίων που προάγουν την παραγωγή θυρεοσφαιρίνης (Tg), θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (TPO) και του υποδοχέα της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (Tshr). Μέχρι την 12η εβδομάδα ενεργοποιείται το γονίδιο του συμμεταφορέα του ιωδιούχου νατρίου (NIS) και λίγο αργότερα ο συμμεταφορέας του ιωδιούχου νατρίου (ΝΙS) ανιχνεύεται στις θυρεοειδικές κυτταρικές μεμβράνες. Αυτό προαναγγέλει το τελικό βήμα της κυτταρικής διαφοροποίησης καθώς θυρεοειδική ορμόνη ανιχνεύεται στην εμβρυϊκή κυκλοφορία λίγο μετά την έκφραση του NIS (12η εβδομάδα). H χρωμοσωμιακή θέση των γονιδίων αυτών φαίνεται στον πίνακα

3 Φ.-Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ: ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ - ΑΝΑΤΟΜΙΑ Πίνακας 1. ιάγραµµα φάσεων εξέλιξης θυρεοειδούς ενδεικτικών των µορφολογικών χαρακτηριστικών, της έκφρασης των αντίστοιχων γονιδίων και της ικανότητας παραγωγής θυρεοειδικών ορµονών Πίνακας 2. Χρωµοσωµιακή θέση γονιδίων που εκφράζονται κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του θυρεοειδούς και µοριακά χαρακτηριστικά του αντίστοιχου προιόντος ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΔΥΣΓΕΝΕΣΙΑ) Ο συγγενής υποθυρεοειδισμός είναι η πιο συχνή ενδοκρινολογική διαταραχή στα νεογνά με επίπτωση 1: 3500 σε ιωδιο-επαρκείς περιοχές. 85% των περιπτώσεων ΣΥ οφείλονται σε διαταραχές στην ογανογένεση του αδένα που αποκαλούνται θυρεοειδική δυσγενεσία και μόνον 15% οφείλονται σε μεμονωμένες διαταραχές σύνθεσης θυρεοειδικών ορμονών. Στις διαταραχές ανάπτυξης θυρεοειδούς αδένα περιλαμβάνονται ο αθυρεοειδισμός η αγενεσία, η εκτοπία, υποπλασία και η ημιαγενεσία. Λόγω της πολύπλοκης σχέσης μεταξύ θυρεοειδικής λειτουργίας και μορφολογίας, μελέτες της συχνότητας των διαφόρων τύπων θυρεοειδικής δυσγενεσίας στον συγγενή υποθυρεοειδισμό έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων φορά εκτοπία και αγενεσία. Οι περισσότερες περιπτώσεις δυσγενεσίας ανεξαρτήτως φαινοτύπου αφορούν σποραδικές μεταλλάξεις, αν και -19-

4 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΘΥΡΕΟ ΕΙΔΗΣ υπάρχει και κληρονομούμενο στοιχείο καθώς οι συγγενείς ασθενών με θυρεοειδική δυσγενεσία έχουν και μέχρι 15 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν κάποια θυρεοειδική ανωμαλία. Είναι ενδιαφέρον ότι ο τύπος της ανωμαλίας μπορεί να ποικίλει σε πολλούς τύπους σχετιζομένων μεταλλάξεων. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο πχ όπως το Foxel, μπορεί να έχουν σαν συνέπεια πολλαπλές διαφορετικές φαινοτυπικές ανωμαλίες συμπεριλαμβανομένων της εκτοπίας και της αγενεσίας. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις για παθογενετικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε μεταζυγωτικό επίπεδο καθώς μονοζυγωτικοί δίδυμοι δεν παρουσιάζουν τα ίδια ποσοστά η τύπους θυρεοειδικής δυσγενεσίας. Η επικρατέστερη θεωρία σήμερα είναι ότι στα γονίδια που ενέχονται στην φυσιολογική ανάπτυξη του θυρεοειδούς συμβαίνουν είτε μεταλλάξεις, είτε επιγενετικά γεγονότα. Και στις δύο περιπτώσεις προκύπτει θυρεοειδική δυσγενεσία, η οποία μπορεί να είναι κληρονομούμενη μόνον στην περίπτωση των μεταλλάξεων. Αθυρεοειδισμός Η απουσία θυλακιωδών κυττάρων σε ορθότοπη η έκτοπη θέση καλείται αθυρεοειδισμός. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός λάθους στην φάση ανάπτυξης του θυρεοειδικού μορφώματος η ενός λάθους στην αλληλουχία επιβίωσης/πολλ/σμού των θυρεοειδικών κυττάρων. Ασθενείς με αθυρεοειδισμό μπορεί να εμφανίζουν μόνον κυστικά κατάλοιπα του θυρεογλωσσικού πόρου με απουσία θυρεοειδικού ιστού, ενώ άλλοι παρουσιάζουν υποπλαστικό θυρεοειδικό ιστό σε υπερηχογραφικό έλεγχο. Μια μετάλλαξη νωρίς στη φάση του πολλαπλασιασμού μπορεί να εμποδίσει την ωρίμανση των κυττάρων ώστε να εξελιχθούν σε κύτταρα που παράγουν θυρεοειδικές ορμόνες. Μελέτες σε ποντίκια κατέδειξαν ότι μεταλλάξεις σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα βασικά γονίδια (πίνακας 1) έχουν σαν συνέπεια την αγενεσία του θυρεοειδή. Μεταλλάξεις στα γονίδια Foxe1 και Pax8 έχουν βρεθεί σε ανθρώπους με αγενεσία θυρεοειδή. Συκεκριμένα δύο ομόζυγες μεταλλάξεις στο γονίδιο Foxe1 έχουν περιγραφεί σε δύο ζευγάρια αδελφιών που παρουσιάζουν σύνδρομο που περιλαμβάνει αθυρεοειδισμό, ατρησία ρινικών χοανών και λυκόστομα (Σύνδρομο Bamfort-Lazarus). Υποπλασία θυρεοειδή Ένας υποπλαστικός αλλά ορθότοπος θυρεοειδής είναι σπάνιος. Όπως στην αγενεσία ένας υποπλαστικός φαινότυπος μπορεί να προκύψει από την διαταραχή οποιουδήποτε γονιδίου ελέγχει τον αριθμό των θυρεοειδικών κυττάρων. Μια μεγάλη γκάμα μεταλλαγμένων γονιδίων όπως Titf1/Nkx2-1, Pax8, Tshr, Hoxa-3, ET-1, Pax-3 φαίνεται να σχετίζονται με υποπλαστικούς φαινότυπους. Το Tshr φαίνεται να σχετίζεται σταθερά με διαταραχές της ανάπτυξης του θυρεοειδή στον άνθρωπο και τουλάχιστον 20 μεταλλάξεις έχουν βρεθεί σε περιπτώσεις οικογενούς υποπλασίας. Σε άλλες περιπτώσεις ετερόζυγες μεταλλάξεις στα Titf-1 η Pax8 γονίδια έχουν -20-

5 Φ.-Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ: ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ - ΑΝΑΤΟΜΙΑ σχετισθεί με την υποπλασία. Θα πρέπει να τονισθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές ο θυρεοειδής αδυνατεί να ανταποκριθεί στα υψηλά επίπεδα TSH. Η διαταραχή μπορεί να αφορά είτε στην ανικανότητα του αδένα να παραλάβει το μήνυμα της TSΗ, είτε στην ανικανότητα μετάδοσης του TSHR-προερχόμενου μηνύματος στα γονίδια που ελέγχουν τον πολλ/σμό των θυρεοειδικών κυττάρων. Ημιαγενεσία θυρεοειδή Σε μια υποομάδα ασθενών με μειωμένη θυρεοειδική μάζα, δεν αναπτύσσεται ο αριστερός λοβός. Η διαταραχή αυτή ονομάζεται ημιαγενεσία και χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν φυσιολογικές τιμές TSH και θυρεοειδικών ορμονών. Σε υπερηχογραφικές μελέτες έχει διαπιστωθεί μια συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής σε 0.05%-0.2% του γενικού πληθυσμού. Τα υπεύθυνα γονίδια στον άνθρωπο δεν έχουν εντοπισθεί, αλλά σε μοντέλα ποντικών έχει διαπιστωθεί ημιαγενεσία σε διπλούς ετεροζυγώτες για το Titf1+/- και Pax8+/- γονίδια. Έκτοπος θυρεοειδής Ο έκτοπος θυρεοειδής αποτελεί την συχνότερη μορφή θυρεοειδικής δυσγενεσίας και παρουσιάζει την μεγαλύτερη ετερογένεια από πλευράς μορφολογίας. Έκτοπος θυρεοειδής μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε θέση μεταξύ τυφλού τρήματος και μεσοθωρακίου. Τις περισσότερες φορές βρίσκεται στη μέση γραμμή πάνω από το υοειδές οστούν, γνωστός σαν γλωσσικός θυρεοειδής. Άλλες φορές βρίσκεται ακριβώς πάνω η κάτω από το υοειδές οστούν η ακόμα και εντός της τραχείας. Επίσης έχει παρατηρηθεί έκτοπος θυρεοειδικός ιστός σε πλάγια θέση πχ στον υπογνάθιο χώρο, όπως και σε θέσεις εκτός μεσοθωρακίου και τραχήλου όπως στην καρδία, το δωδεκαδάκτυλο και τις ωοθήκες. Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι αποτέλεσμα διαταραχής της μετανάστευσης, αλλά μετανάστευση σε παρακείμενα όργανα η ετερότοπη διαφοροποίηση πρόδρομων αδιαφοροποίητων ενδοδερμικών κυττάρων. Στον άνθρωπο η αιτία είναι αδιευκρίνιστη και δεν έχει απομονωθεί γονίδιο που να ευθύνεται για την εκτοπία. Σε μοντέλα ποντικών η επιλεκτική παρέμβαση στο γονίδιο Foxe1 οδηγεί σε έκτοπο θυρεοειδικό ιστό. Ανωμαλίες στην μετανάστευση του θυρεοειδή Φυσιολογικά μετά την μετανάστευση του θυρεοειδή στον κρικοθυρεοειδή χόνδρο ο θυρεογλωσσικός πόρος κλίνει κατά την 30-40η ημέρα της κυήσεως. Παρόλα αυτά σε ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού ο θυρεογλωσσικός πόρος παραμένει ανοικτός. Λόγω του διαφορετικού βαθμού ατελούς σύγκλεισης τα υπολείμματα του θυρεογλωσσικού πόρου διαφέρουν σε μέγεθος και θέση από το τυφλό τρήμα έως το υοειδές οστούν. Σε μεγάλες σειρές 60% των θυρεογλωσσικών κύστεων ήταν σε επαφή με υοειδές οστούν, 24% μεταξύ του υοειδούς οστού και -21-

6 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΘΥΡΕΟ ΕΙΔΗΣ της βάσης της γλώσσας, 13% πέραν του υοειδούς οστού και 3% ενδογλωσσικά. Ο πυραμοειδής λοβός είναι ένα ακόμα αποτέλεσμα της μη φυσιολογικής καθόδου του θυρεοειδή και μπορεί να κυμαίνεται από μια μικρή προς τα άνω προέκταση θυρεοειδικού ιστού έως ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό της συνολικής μάζας του. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΕΡΗ ΘΥΛΑΚΙΟΥ Η δομή του θυρεοειδούς είναι μοναδική, αφού είναι το μόνο ενδοκρινικό όργανο στο οποίο τα ορμονικά προιόντα αποθηκεύονται εξωκυτταρίως. Η δομική του μονάδα είναι τα θυλάκια, τα οποία αποτελούνται από ένα στοίχο απλών επιθηλιακών κυττάρων τα οποία περικλείουν μια κοιλότητα με κολλοειδές περιεχόμενο. Αυτό το κολλοειδές (ροζ σε [H&E] χρώση) περιέχει μια ιωδιοποιημένη γλυκοπρωτείνη, την ιωοδοθυρεοσφαιρίνη, την πρόδρομο ουσία των θυρεοειδικών ορμονών. Τα θυλάκια ποικίλουν σε μέγεθος και περιβάλλονται από πυκνά πλέγματα τριχοειδικών και λεμφικών αγγείων και συμπαθητικών νεύρων. Τα επιθηλιακά κύτταρα είναι 2 τύπων: τα θυλακιώδη υπεύθυνα για τον σχηματισμό του κολλοειδούς και τα παραθυλακιώδη (κύτταρα C) που παράγουν την καλσιτονίνη, βασική πρωτείνη στην ομοιόσταση του ασβεστίου. Τα παραθυλακιώδη κύτταρα βρίσκονται σε επαφή με τα θυλάκια μέσα στην βασική μεμβράνη. Τα θυλακιώδη κύτταρα διαθέτουν τραχύ ενδοπλασματικό δίκτυο, και μεγάλη συσκευή Golgi στο κυτταρόπλασμά τους για την σύνθεση, αποθήκευση και μεταφορά της θυρεοσφαιρίνης στον αυλό καθώς και λυσοσωμάτια τα οποία είναι σημαντικά για την θυρεοειδική έκκριση. Η επιφάνεια των θυλακιωδών κυττάρων διαθέτει πολυάριθμες μικρολάχνες οι οποίες προσεκβάλουν μέσα στον αυλό και χρησιμεύουν στην αύξηση της επιφάνειας επαφής με το κολλοειδές. Η βάση των κυττάρων ακουμπά σε ένα τριχοειδές από το οποίο χωρίζεται με μια βασική μεμβράνη. Τα ύψος των θυλακιωδών κυττάρων ποικίλει από κυβοειδές έως υψηλό κυλινδρικό, ανάλογα με τον βαθμό διέγερσης τους από την TSH. Στην βασική μεμβράνη βρίσκεται επίσης ο συμμεταφορέας νατρίου/ιωδίου (NIS), υπεύθυνος για την ενεργητική μεταφορά ιωδίου στο κύτταρο. Μέσα στο κύτταρο το ιώδιο μεταφέρεται από την κορυφαία μεμβράνη στον αυλό του θυλακίου μεσω πρωτεινών που μεταφέρουν ανιόντα, όπως πχ πεντρίνη. Επακόλουθη οξείδωση ιωδίου και σύνδεση με τυροσινικά μόρια της θυρεοσφαιρίνης, όπως και η σύνδεση των ιωδοτυροσινών για σχηματισμό Τ 3 και Τ 4 καταλύονται από το ένζυμο θυρεοειδική υπεροξειδάση (TPO) με την παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου H 2 O 2. Το τελευταίο παράγεται από μεμβρανικό σύστημα τουλάχιστον δύο NADPH-θυρεοειδικών οξειδασών, THOX-1 THOX-2 οι οποίες βρίσκονται στην κορυφαία μεμβράνη. Τέλος, για την παραγωγή Τ 3 και Τ 4, θυρεοσφαιρίνη απορροφάται από τον αυλό του θυλακίου από την κορυφαία μεμβράνη με ενδοκύττωση με την μορφή σταγονιδίων κολλοειδούς. Αυτά συγχωνεύονται με τα λυσοσωμάτια, όπου το σύμπλεγμα θυρεοσφαιρίνης-θυρεοειδικών ορμονών υδρολύεται από πρωτεολυτικά ένζυμα, -22-

7 Φ.-Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ: ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ - ΑΝΑΤΟΜΙΑ απελευθερώνοντας μόρια Τ 3 και Τ 4 τα οποία μπαίνουν στην κυκλοφορία. Η ίδια διαδικασία πρωτεόλυσης επίσης απελευθερώνει μόρια μονο- και δυιωδοτυροσίνης (MIT και DIT) τα οποία αποιωδοποιούνται από μια δεαλογενάση. Το ιώδιο το οποίο απελευθερώνεται τοπικά χρησιμοποιείται για ένα νέο κύκλο ορμονογένεσης. Ο κύριος ρυθμιστής όλων των φάσεων της ορμονογένεσης είναι η TSH, η οποία δρα μέσω του ειδικού υποδοχέα της που είναι συνδεδεμένος με την G-πρωτείνη στην βασική μεμβράνη των θυρεοειδικών κυττάρων. Η δράση της TSH πραγματοποιείται κυρίως μέσω αύξησης του ενδοκυτταρίου camp, το οποίο όχι μόνον ρυθμίζει την σύνθεση και έκκριση ορμονών, αλλά συμβάλλει και στην διαφοροποίηση και πολλ/σμό των θυρεοειδικών κυττάρων. ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ο θυρεοειδής είναι ένας καφεοειδής-κοκκινωπός και αγγειοβριθής αδένας που βρίσκεται στην πρόσθια κάτω τραχηλική επιφάνεια εκτεινόμενος από το ύψος του 5ου αυχενικού έως τον 1ο θωρακικό σπόνδυλο. Μπορεί να έχει σχήμα Η η U και σχηματίζεται από 2 επιμήκεις πλάγιους λοβούς ύψους 5-6εκ που ενώνονται με έναν ενδιάμεσο ισθμό (μέσου ύψους 12-15mm) στο ύψος του 2ου 4ου τραχειακού δακτυλίου. Σπανίως ο ισθμός μπορεί να απουσιάζει.ο θυρεοειδής ζυγίζει κατά μέσον όρο 1-2γρ μετά την γέννηση και 10-25γρ στους ενήλικες. Είναι ελάχιστα βαρύτερος στις γυναίκες και διογκώνεται στην διάρκεια της εμμηνορρυσίας και της εγκυμοσύνης. Ένας κωνικός πυραμιδοειδής λοβός ανεβαίνει από τον ισθμό η την παρακείμενη επιφάνεια ενός εκ των λοβών (συνήθως του αριστερού) προς το υοειδές οστούν στο οποίο συνδέεται με ινώδη η ινομυώδη ταινία, τον ανελκτήρα του θυρεοειδούς. Περιβάλλεται από μια κάψα η οποία προέρχεται από το προταχειακό πέταλο της εν τω βάθει τραχηλικής περιτονίας. Με την κάψα του προσφύεται στον λάρυγγα και την τραχεία. Επεκτάσεις αυτής της κάψας μέσα στο θυρεοειδικό παρέγχυμα σχηματίζουν πολυάριθμα διαφραγμάτια, τα οποία τον χωρίζουν σε λοβούς και λοβίδια. Σχέση με τους μυς Η πλάγια επιφάνεια του θυρεοειδούς καλύπτεται από τον στερνοθυρεοειδή μυ, και η σύνδεση του με την λοξή γραμμή του θυρεοειδούς χόνδρου εμποδίζει τον άνω πόλο να εκταθεί ανώτερα από τον θυρεουοειδή μυ. Ο στερνοϋοειδής και ο στερνοθυρεοειδής συνδέονται στην μέση γραμμή από μια περιτονία η οποία πρέπει να διανοιχθεί, να τραβηχθούν οι μυικές ίνες πλάγια ώστε να γίνει προσπέλαση του θυρεοειδούς Αγγείωση και σχέση με την λαρυγγική νεύρωση Οι αρτηρίες του θυρεοειδούς είναι α) η άνω θυρεοειδής αρτηρία, β) η κάτω θυ- -23-

8 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΘΥΡΕΟ ΕΙΔΗΣ ρεοειδής αρτηρία και μερικές φορές γ) η μέση θυρεοειδής αρτηρία. Οι αρτηρίες εμφανίζουν εκτεταμένες αναστομώσεις στην επιφάνεια του αδένα. Η άνω θυρεοειδής αρτηρία, κλάδος της έξω καρωτίδας, κατέρχεται προς τον άνω πόλο του λοβού συνοδευόμενη από το έξω λαρυγγικό νεύρο. Η κάτω θυρεοειδής αρτηρία, κλάδος του θυροαυχενικού στελέχους, φέρεται προς τα άνω, πίσω από τον αδένα, ως το ύψος του κρικοειδούς χόνδρου. Στην συνέχεια στρέφεται προς τα έσω και κάτω και φθάνει στο οπίσθιο χείλος του αδένα. Το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο χιάζεται με την αρτηρία, περνώντας είτε μπροστά είτε πίσω από αυτή. Το νεύρο αυτό μπορεί επίσης να περνά ανάμεσα από τους κλάδους της αρτηρίας. Η ανατομική σχέση μεταξύ νεύρου και κάτω θυρεοειδικής αρτηρίας εμφανίζει μεγάλη ποικιλία, όπως φαίνεται και από την κλασσική μελέτη του Reed, ο οποίος το 1943 περιέγραψε 28 παραλλαγές της σχέσης αυτής. Το νεύρο μπορεί να βρεθεί πίσω (εν τω βάθει) από την κάτω θυρεοειδική αρτηρία (40%), μπροστά (επιπολής) (20%) η ανάμεσα στους κλάδους της (35%). Είναι αξιοσημείωτο δε ότι η σχέση νεύρου-αρτηρίας είναι παρόμοια και στις δύο πλευρές του τραχήλου μόνον στο 17% των περιπτώσεων. Η μέση θυρεοειδής αρτηρία, όταν υπάρχει μπορεί να εκφύεται από την ανώνυμη αρτηρία η από το αορτικό τόξο. Ανέρχεται μπροστά από την τραχεία προς τον ισθμό. Οι φλέβες που ξεκινούν από τον θυρεοειδή είναι: α) η άνω θυρεοειδής, η οποία εκβάλλει στην έσω σφαγίτιδα, β) η μέση θυρεοειδής η οποία εκβάλλει στην έσω σφαγίτιδα και γ) η κάτω θυρεοειδής. Η τελευταία αυτή φλέβα δέχεται συμβάλλουσες από τον ισθμό και τους κάτω πόλους του αδένα. Οι κάτω θυρεοειδείς φλέβες των δύο πλευρών αναστομώνονται μεταξύ τους, καθώς φέρονται μπροστά από την τραχεία. Εκβάλλουν στην αριστερή ανώνυμη φλέβα μέσα στον θώρακα. Η λεμφική παροχέτευση του θυρεοειδούς αδένα είναι εκτεταμένη και προς πολλές κατευθύνσεις. Άμεση λεμφική παροχέτευση κατευθύνεται προς τους λεμφαδένες γύρω από τον θυρεοειδή, στους προλαρυγγικούς (Delphian), τους προτραχειακούς και παρα-τραχειακούς λεμφαδένες κατά μήκος του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και μετά προς τους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου. Τοπικές μεταστάσεις καρκίνου του θυρεοειδούς μπορεί επίσης να βρεθούν ψηλότερα στον τράχηλο κατά μήκος της έσω σφαγίτιδας. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την διήθηση των προτραχειακών και παρατραχειακών λεμφαδένων που προκαλεί απόφραξη της φυσιολογικής λεμφικής ροής. Νεύρωση Η κύρια νεύρωση του θυρεοειδούς προέρχεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα Παρασυμαπθητικές ίνες προέρχονται από τα πνευμονογαστρικά νεύρα και συμπαθητικές ίνες προέρχονται από τα άνω, μέσα και κάτω γάγγλια του συμπαθητικού. Αυτά τα μικρά νεύρα εισέρχονται στον θυρεοειδή μαζί με τα αγγεία. Η ρύθμιση της έκκρισης του αδένα από το αυτόνομο νευρικό δεν είναι πλήρως κατανοητή, αλλά η κυριότερη δράση φαίνεται να κατευθύνεται στα αγγεία. -24-

9 Φ.-Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ: ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Todd PW McMullen and Leigh W Delbridge:Thyroid Embryology, Anatomy and Physiology: A Review for the Surgeon in Hubbard, Inabnet and Chung-Yau Lo eds: Endocrine Surgery and Principles and Practice, Springer-Verlag,London 2009, p Tsoumalis G, Tsatsoulis A. Ontogenesis and Anatomy of the Hypothalamic, Pituitary-Thyroid Axis in Krassas,Rivkees, Kiess eds: Diseases of the Thyroid in Childhood and Adolescence, Karger, Switzerland, 2007, p Mario de Felice and Roberto di Lauro. Thyroid Development and its disorders: Genetics and Molecular Mechanisms. Endocr Rev 2004; 25: Deladoey J, Vassart G, Van Vliet G. Possible non-mendelian Mechanisms of Thyroid Dysgenesis. In Van Vliet G and Pollak M eds: Thyroid Gland Development and Function, Endocr Dev, Basel, Karger 2007, vol 10, p Snell RS. Κλινική Ανατομική (μετάφραση Βαράκης Γ, Παπαδόπουλος Ν.) εκδόσεις Λίτσας, 1992 σελ

10 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: 14ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΘΥΡΕΟ ΕΙΔΗΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η εμβρυική προέλευση των θυλακιωδών κυττάρων του θυρεοειδούς είναι: α) ο 4ος φαρυγγικός θύλακος β) η νευρική ακρολοφία γ)το ενδόδερμα του προεντέρου δ) τα εσχατοβραγχιακά σωμάτια 2. Πότε κατά την διάρκεια της εμβρυικής ανάπτυξης γίνονται ορατά θυλάκια με κολλοειδές και ανιχνεύεται TSH και Τ4 στον ορό των εμβρύων α) την 10η εβδομάδα β) την 45η ημέρα γ) την 70η ημέρα δ) την 12η εβδομάδα 3. Ποια από τα παρακάτω γονίδια δεν εκφράζεται στα αρχικά στάδια της δημιουργίας του θυρεοειδικού εντυπώματος α) Tift-1 β) Pax-8 γ) Hhex δ) Foxe1 ε) Tshr 4. Σε ποια θέση ανιχνεύεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η θυρεογλωσσική κύστη α) μεταξύ υοειδούς οστού και βάσης γλώσσας β) ενδογλωσσικά γ) σε επαφή με το υοειδές δ) κάτω από το υοειδές 5. Σε ποιες θέσεις έχει βρεθεί έκτοπος θυρεοειδικός ιστός α) στις ωοθήκες β) στον υπογνάθιο αδένα γ) στο μεσοθωράκιο δ) το δωδεκαδάκτυλο ε) στα β και γ στ) σε όλα τα ανωτέρω -26-

11 Φ.-Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ: ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ - ΑΝΑΤΟΜΙΑ 6. To παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο χιάζεται με: α) την άνω λαρυγγική αρτηρία β) την κάτω λαρυγγική αρτηρία γ) την μέση λαρυγγική αρτηρία δ) την κάτω λαρυγγικά φλέβα Σωστές απαντήσεις κατά σειρά γ,δ,ε,γ,στ,β -27-

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ, ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ BIOCHEMICAL, HORMONAL AND CLINICAL PARAMETERS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2005-2006 ΑΡΙΘΜ. 1791

ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2005-2006 ΑΡΙΘΜ. 1791 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2005-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΘΥΡΕΟΕΙ ΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς αδένες του ενδοκρινικού µας συστήµατος και χρειάζεται το ιώδιο για την παραγωγή των ορµονών Τ4 και Τ3. Ο υποθάλαµος και η υπόφυση παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Βαράκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΥΡΕΟΕΙ ΗΣ Α ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ: ΑΤΣΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙ ΕΚΤΟΜΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Επικοινωνίας οφειλόμενες στην παθολογίας του Λάρυγγα και της Φώνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαταραχές Επικοινωνίας οφειλόμενες στην παθολογίας του Λάρυγγα και της Φώνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαταραχές Επικοινωνίας οφειλόμενες στην παθολογίας του Λάρυγγα και της Φώνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εποπτεύων καθηγητής: κ. Πέσχος Δημήτριος Σπουδάστριες: Δημοσθένους Ανδρονίκη (Α.Μ. 13052) Σάββα Στέλλα (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Η ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ: 2007-08 ΑΡΙΘΜ.: 1989

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠ. ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2010-2011 Αριθμ. 2709 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΕΝΙΔΟΥ Μάιος, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ ΝΤΟΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Α.Μ 566 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Dr ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 .στους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποκατάσταση ιαταραχών Επικοινωνίας και Κατάποσης σε Ενήλικες με Τραχειοστομία» Σπουδαστής: Μπάρδης Παναγιώτης Α.Μ. : 10522

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΚΡΙΝΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ` ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΝΟΥΣΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ Συγραφή - Επιμέλια: Καλαϊτζίδης Σταύρος Υπεύθυνη Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΤΤΑΡΑΣ Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Α.Μ:12588 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ AΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

<< ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ>>

<< ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ>> ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: > ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ SCHEUERMANN ΗΛΙΑ ΦΩΤΙΑ Η ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ SCHEUERMANN ΗΛΙΑ ΦΩΤΙΑ Η ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-08

Διαβάστε περισσότερα

Yποθυρεοειδισµός στα παιδιά και εφήβους

Yποθυρεοειδισµός στα παιδιά και εφήβους 22 Yποθυρεοειδισµός στα παιδιά και εφήβους Ε. ΒΛΑΧΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Παιδίατρος - Ενδοκρινολόγος Διευθύντρια Τμήμα Αύξησης κι Ανάπτυξης, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» 1. Εισαγωγή υποθυρεοειδισμός απαντάται

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠNEYΣTIKO ΣYΣTHMA

ANAΠNEYΣTIKO ΣYΣTHMA ANAΠNEYΣTIKO ΣYΣTHMA Λειτουργίες οξυγόνωση αίµατος - αποµάκρυνση CO 2 συµµετέχει στις αισθήσεις > όσφρησης & γεύσης παραγωγή του λόγου Tο αίµα από. καρδιά > πτωχό σε O 2 πλούσιο σε CO 2 > εισέρχεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κύτταρα μορφολογικά όμοια, που συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία αποτελούν έναν ιστό. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Τι είναι η κυτταρική διαφοροποίηση; Ο ανθρώπινος οργανισμός συνίσταται από τρισεκατομμύρια κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν σημαντική ποικιλομορφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα