ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ"

Transcript

1 ΑΓΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΦΩΤΗΣ Χ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

2 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

3 Στόχοι του μαθήματος Αντίληψη της προέλευσης των αρτηριών της κεφαλής και του τραχήλου. Διάγραμμα των κλάδων της έξω και έσω καρωτίδος και περιγραφή των περιοχών που αιματώνουν. Περιγραφή και εκτίμηση της σημασίας του εξαγώνου του Willis και των αναστομώσεων των μεγάλων αγγείων της κεφαλής και του τραχήλου. Ονόματα και περιοχές του προσώπου που παροχετεύουν οι επιπολής και εν τω βάθει φλέβες του προσώπου.

4 Στόχοι του μαθήματος Εκτίμηση της σημασίας των διασυνδέσεων των φλεβών και των κόλπων της κεφαλής και του προσώπου και του τρόπου διασποράς της φλεγμονής. Περιγραφή των στοιχείων του λεμφικού συστήματος της κεφαλής και του τραχήλου. Εντοπισμός των διαφόρων ομάδων λεμφαδένων της κεφαλής και του τραχήλου και ποιες περιοχές παροχετεύουν. Εκτίμηση της σημασίας των ψηλαφητών λεμφαδένων

5 Αποψις της καρδίας και των μεγάλων αγγειακών στελεχών εκ των έμπροσθεν

6 Καρδία, μεγάλα αγγειακά στελέχη και βρογχικόν δένδρον εντός του θώρακος

7 Κύριοι κλάδοι αρτηριών του κυκλοφορικού συστήματος

8 Κοινή καρωτίδα

9 Κοινή καρωτίδα Αριστερά έκφυση από το αορτικό τόξο Δεξιά έκφυση από την ανώνυμη αρτηρία Διχασμός στο άνω χείλος του θυρεοειδούς χόνδρου Δεν χορηγεί κλάδους

10 Εξω καρωτίδα

11 Οι κλάδοι της έξω καρωτίδος είναι Ανω θυρεοειδική Ανιούσα φαρυγγική Γλωσσική Προσωπική Ινιακή Οπίσθια ωτιαία Επιπολής κροταφική Εσω γναθιαία

12 Ανω θυρεοειδής αρτηρία

13 Ανω θυρεοειδής αρτηρία Εκβολή μετά τον διχασμό Αιματώνει τον θυρεοειδή αδένα και τους παρακειμένους μύς Αναστομώνεται με την ετερόπλευρη θυρεοειδή αρτηρία και με την κάτω θυρεοειδή

14 Ανιούσα φαρυγγική αρτηρία

15 Ανιούσα φαρυγγική αρτηρία Εκβολή στο ίδιο επίπεδο με την άνω θυρεοειδή Αιματώνει τον φάρυγγα, το μέσο ούς και τις μήνιγγες. Αναστομώνεται με τον φαρυγγικό κλάδο της προσωπικής αρτηρίας.

16 Ανιούσα φαρυγγική αρτηρία Ποια η σημασία της στην ορθογναθική xειρουργική ; Είναι ο κύριος κλάδος αιμάτωσης στην Le Fort I οστεοτομία

17 Γλωσσική αρτηρία

18 Γλωσσική αρτηρία Εκβολή μετά την θυρεοειδή Αιματώνει την γλώσσα και το έδαφος του στόματος Η υπογλώσσια αρτηρία αιματώνει τον υπογλώσσιο αδένα

19 Προσωπική αρτηρία

20 Προσωπική αρτηρία

21 Προσωπική αρτηρία Εκβολή μετά την γλωσσική, πρίν την γωνία Δίνει πολλούς κλάδους Περιστασιακά η προσωπική και η γλωσσική έχουν κοινό κορμό προέλευσης

22 Προσωπική αρτηρία Ανιούσα υπερώιος

23 Προσωπική αρτηρία Yπογενείδιος αρτηρία Καταλήγει στο γένειο και αιματώνει την περιοχή

24 Προσωπική αρτηρία Ανω και κάτω χειλικές Αιματώνουν το άνω και κάτω χείλος

25 Προσωπική αρτηρία Ανω και κάτω χειλικές Αιματώνουν το άνω και κάτω χείλος

26 Προσωπική αρτηρία Ρινικοί κλάδοι Αιματώνει την ρινική πυραμίδα

27 Προσωπική αρτηρία Γωνιακή αρτηρία Τελική απόληξη

28 Iνιακή αρτηρία

29 Ινιακή αρτηρία Εκβολή από την οπισθία πλευρά της έξω καρωτίδος Αιματώνει μυς και δέρμα του κρανίου κατά την διαδρομή της Δίνει μηνιγγικούς κλάδους και μέσω του σφαγιτιδικού και κονδυλικού τρημάτων τροφοδοτούν την μήνιγγα και τον οπίσθιο κόλπο

30 Οπισθία ωτιαία αρτηρία

31 Οπισθία ωτιαία αρτηρία Εκβολή μετά την ινιακή και διατρέχει ανάμεσα στην παρωτίδα και την στυλοειδή απόφυση. Αιματώνει την οπισθοωτιαία περιοχή Δίνει κλάδους στο έσω και έξω ούς

32 Επιπολής κροταφική αρτηρία

33 Επιπολής κροταφική αρτηρία Μικρότερος τελικός κλάδος. Εκφύεται πίσω από τον αυχένα του κονδύλου Δίνει πολλούς κλάδους και καταλήγει στον μετωπιαίο και βρεγματικό κλάδο.

34 Επιπολής κροταφική αρτηρία Παρωτιδικοί κλάδοι

35 Επιπολής κροταφική αρτηρία Ωτιαίοι κλάδοι

36 Επιπολής κροταφική αρτηρία Εγκάρσια προσωπική αρτηρία

37 Επιπολής κροταφική αρτηρία Μέση κροταφική αρτηρία

38 Επιπολής κροταφική αρτηρία Κροταφικός κλάδος

39 Επιπολής κροταφική αρτηρία Μετωπιαίος κλάδος

40 Εσω γναθιαία αρτηρία

41 Εσω γναθιαία αρτηρία Μεγαλύτερος ακρεμόνας κλάδος. Εκφύεται στο ύψος του αυχένα του κονδύλου Εμφανίζει τέσσερεις μοίρες την κονδυλική την πτερυγοειδή, την άνω γναθιαία και την πτερυγουπερώια Αποσχίζεται σε δύο ακρέμονες την κατιούσα υπερώιο και την σφηνουπερώιοι.

42 Εσω γναθιαία αρτηρία Δίνει κλάδους Ανω και κάτω γνάθο Τα δόντια Τους μασητήριους μύς Την υπερώα Την ρινική κοιλότητα Το έξω και μέσω ούς Σκληρά μήνιγγα

43 Εσω γναθιαία αρτηρία Δίνει κλάδους Ανω και κάτω γνάθο Τα δόντια Τους μασητήριους μύς Την υπερώα Την ρινική κοιλότητα Το έξω και μέσω ούς Σκληρά μήνιγγα Μέση μηνιγγική

44 Εσω γναθιαία αρτηρία Kονδυλική ή κάτω γναθιαία μοίρα Κλάδοι Εν τω βάθει ωτιαία Πρόσθια τυμπανική Μέση μηνιγγική Κάτω φατνιακή

45 Εσω γναθιαία αρτηρία Kονδυλική ή κάτω γναθιαία μοίρα Κλάδοι Εν τω βάθει ωτιαία Πρόσθια τυμπανική

46 Εσω γναθιαία αρτηρία Kονδυλική ή κάτω γναθιαία μοίρα Κλάδοι Μέση μηνιγγική Κάτω φατνιακή

47 Εσω γναθιαία αρτηρία Kονδυλική ή κάτω γναθιαία μοίρα Κλάδοι Εν τω βάθει ωτιαία Πρόσθια τυμπανική Μέση μηνιγγική Κάτω φατνιακή

48 Εσω γναθιαία αρτηρία Kονδυλική ή κάτω γναθιαία μοίρα Κάτω φατνιακή Εισέρχεται από το γναθιαίο τρήμα. Εξέρχεται από το γενειακό τρήμα γενειακή αρτηρία Χορηγεί την γναθουοειδή

49 Εσω γναθιαία αρτηρία Kονδυλική ή κάτω γναθιαία μοίρα Κάτω φατνιακή Εισέρχεται από το γναθιαίο τρήμα. Χορηγεί κλάδους για τα δόντια και τα ούλα της κάτω γνάθου

50 Εσω γναθιαία αρτηρία Πτερυγοειδής μοίρα Κλάδοι Μασητήρια Εντω βάθει κροταφικές Πτερυγοειδείς Βυκανητική

51 Εσω γναθιαία αρτηρία Πτερυγοειδής μοίρα Κλάδοι Μασητήρια Εντω βάθει κροταφικές Πτερυγοειδείς Βυκανητική

52 Εσω γναθιαία αρτηρία Ανω γναθιαία μοίρα Κλάδοι Οπίσθια άνω φατνιακή Υποκόγχια πρόσθια άνω φατνιακές

53 Εσω γναθιαία αρτηρία Πτερυγουπερώια μοίρα Ακρεμόνες κλάδοι Κατιούσα υπερώιο Σφηνουπερώια

54 Εσω γναθιαία αρτηρία Πτερυγουπερώια μοίρα Ακρεμόνες κλάδοι Κατιούσα υπερώιο Μείζων υπερώιος Ελάσσονες υπερώιες Σφηνουπερώια

55 Εσω γναθιαία αρτηρία Πτερυγουπερώια μοίρα Ακρεμόνες κλάδοι Κατιούσα υπερώιο Σφηνουπερώια Εξω κλάδος οπίσθιες πλάγιες ρινικές Εσω κλάδος

56 Εσω γναθιαία αρτηρία Πτερυγουπερώια μοίρα Ακρεμόνες κλάδοι Κατιούσα υπερώιο Σφηνουπερώια Εξω κλάδος οπίσθιες πλάγιες ρινικές Εσω κλάδος

57 AΡΤΗΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ Κύρια αρτ. Κύριος κλάδ Δευτερ. Κλ. Περιοχή αιμ. Εξω καρωτ. 1. Ανω θυρεοειδική 2. Ανιούσα φαρυγγική 3.Γλωσσική 1.Ανιούσα Υπερώιος 2.Υπογεν/ιος Θυρεοειδής Φάρυγξ, μέσω ούς, μήνιγγες Γλώσσα,έδαφος στόματος 4.Προσωπική Υπερώα,αμυγδ.,φάρυγξ Γένειο 3.Χειλική 4.Ρινική Χείλη Μύτη

58 AΡΤΗΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ Κύρια αρτ. Κύριος κλάδ Δευτερ. Κλ. Περιοχή αιμ. Εξω καρωτ. 5. Ινιακή 6.Οπισθία ωτιαία 7.Επιπολής κροταφική 1..Ωτιαίους 2.Παρωτιδι κούς 3.Εγκάρσια προσωπική 4.Πρόσθια κροταφική 5.Οπίσθια κροταφική Ινιακή χώρα Δέρμα και μύς οπισθοωτιαία Ούς Παρωτίδα Μέσο του προσώπου Μετωπιαία χώρα Κροταφική χώρα

59 AΡΤΗΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ Κύρια αρτ. Κύριος κλάδ Δευτερ. Κλ. Περιοχή αιμ. Εξω καρωτ. 8. Γναθιαία 1.Μέση Μην. 2. Κάτω Γναθική Μήνιγγες Δόντια κάτω γν., γένειο 3. Μυικοί Κροταφ.,Μασ Βυκαν.,Πτερ. 4. Οπίσθια άνω Φατνιακ. Δόντ. ανω γν. Ούλα,ιγμόρ. 5.Υποκόγχιος Α.Πρόσθια άνω φατνιακ. Δέρμα,μύς μέσου προσ. Δόντια 13-23

60 AΡΤΗΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ Κύρια αρτ. Κύριος κλάδ Δευτερ. Κλ. Περιοχή αιμ. Εξω καρωτ. 8. Γναθιαία 6.Μείζων Υπ Υπερώα 7.Σφηνουπερ Μύτη Εσω καρωτ. 1. Τυμπαν. 2. Υπόφυσ. Αυτί Υπόφυση 3. Οφθαλμική 1.Υπερκόγχια 2. Υποκόγχια Μάτι, δέρμα, μύς υπερκόγχια, μετωπιαία περιοχή

61 Εσω καρωτίδα

62 Εσω καρωτίδα Δεν δίνει κλάδους στον τράχηλο Εισέρχεται στο κρανίο από τον καρωτιδικό σωλήνα Εντός του κρανίου δίνει έντεκα κλάδους Εμφανίζει τρείς μοίρες την τραχηλική, την λιθοειδή και την ενδοκράνιο.

63 Εσω καρωτίδα Η τραχηλική δεν δίνει κλάδους Η λιθοειδής χορηγεί την καρωτιδο- τυμπανική Η ενδοκράνια χορηγεί Την οφθαλμική Την οπίσθια αναστομωτική Την πρόσθια χοριοειδή Την πρόσθια εγκεφαλική Τη μέση εγκεφαλική

64 Εσω καρωτίδα Οφθαλμική αρτηρία Διέρχεται από το οπτικό τρήμα Εχει δύο ακρεμόνες την μετωπιαία και την ραχιαία της ρινός Χορηγεί τους εξής κλάδους Την κεντρική αρτηρία του αμφιβληστροειδούς Την δακρυική αρτηρία Τις πρόσθιες και οπίσθιες ακτινοειδείς αρτηρίες Την υπερκόγχιο αρτηρία Την πρόσθια και οπίσθια ηθμοειδή αρτηρία Εσω βλεφαρικές αρτηρίες Μετωπιαία αρτηρία Ραχιαία της ρινός

65 Αρτηριακός κύκλος ή εξάγωνο του Willis Βρίσκεται μέσα στην μεσοσκελιαία δεξαμενή Σχηματίζεται από την συμβολή Της πρόσθιας αναστομωτικής Των πρόσθιων εγκεφαλικών Των οπίσθιων αναστομωτικών Οπίσθιων εγκεφαλικών

66 Σημασία του εξαγώνου του Willis Λόγω της ευρύτατης αναστόμωσης Ρυθμίζεται η ισότιμη κατανομή του αίματος στον εγκέφαλο Εξασφαλίζεται η παράπλευρη κυκλοφορία του αίματος

67

68 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

69 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

70 Φλεβογράφημα μασχαλιαίας φλέβας

71 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Η έσω σφαγίτιδα είναι η κύρια φλεβική επαναφορά της κεφαλής και του τραχήλου Οι φλέβες συνήθως συνοδεύουν αρτηρίες και φέρουν ανάλογα ονόματα Το φλεβικό δίκτυο εμφανίζει περισσότερες παραλλαγές σε σχέση με το αρτηριακό Οι εν τω βάθει φλέβες αναστομώνονται με τις επιφανειακές Οι φλέβες του προσώπου δεν έχουν βαλβίδες

72 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Πτερυγοειδές πλέγμα Βρίσκεται ανάμεσα στον κροταφίτη και τον έξω πτερυγοειδή μύ Αντιστοιχεί στην περιοχή της έσω γναθιαίας αρτηρίας Οι φλέβες του πλέγματος σχηματίζουν την έσω γναθιαία φλέβα, η οποία αναστομώνεται με την κάτω οφθαλμική και την πρόσθια προσωπική φλέβα.

73 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Πτερυγοειδές πλέγμα Υποδέχεται Την σφηνουπερώια Τις μέσες μηνιγγικές Τις εν τω βάθει κροταφικές Τις μασητήριες Κάτω φατνιακή φλέβα.

74 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Φλεβώδεις κόλποι της σκληρής μήνιγγας Αγωγοί σωλήνες ανάμεσα στα δύο πέταλα της Σ. Μ. Αποδέχονται το φλεβικό αίμα από τις μήνιγγες, τη διπλόη, τον οφθαλμό και το έσω ούς. Αποχετεύεται κυρίως στην έσω σφαγίτιδα Δεν έχουν βαλβίδες και μυικό χιτώνα Διακρίνονται σε Κόλπους του θόλου Κόλπους της βάσης του κρανίου

75 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Φλεβώδεις κόλποι της σκληρής μήνιγγας Κόλποι του θόλου του κρανίου Ανω οβελιαίος κόλπος Κάτω οβελιαίος κόλπος Ευθύς κόλπος Κόλποι της βάσης του κρανίου Εγκάρσιος κόλπος Σιγμοειδής κόλπος Ινιακός κόλπος Βασικό πλέγμα Ο άνω λιθοειδής κόλπος Ο κάτω λιθοειδής κόλπος Σηραγγώδης κόλπος

76 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Φλεβώδεις κόλποι της σκληρής μήνιγγας Κόλποι του θόλου του κρανίου Ανω οβελιαίος κόλπος Κάτω οβελιαίος κόλπος Ευθύς κόλπος Κόλποι της βάσης του κρανίου Εγκάρσιος κόλπος Σιγμοειδής κόλπος Ινιακός κόλπος Βασικό πλέγμα Ο άνω λιθοειδής κόλπος Ο κάτω λιθοειδής κόλπος Σηραγγώδης κόλπος

77 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Φλεβώδεις κόλποι της σκληρής μήνιγγας- Σηραγγώδης κόλπος Βρίσκονται εκατέρωθεν του σώματος του σφηνοειδούς οστού Αναστομώνονται με τους μεσοσηραγγώδεις κόλπους και σχηματίζουν τον κυκλοτερή κόλπο Αποδέχονται τις οφθαλμικές φλέβες

78 ΣΗΡΑΓΓΩΔΗΣ ΚΟΛΠΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Μέσα από το σηραγγώδη κόλπο περνούν Η έσω καρωτίδα Το απαγωγό νεύρο Το κοινό κινητικό νεύρο Το τροχιλιακό Ο 1 ος και 2 ος κλάδος του τριδύμου.

79 Ανω οβελιαίος κόλπος, εγκεφαλικές αρτηρίες και φλέβες εκ των άνω

80 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ανυπαρξία της κοινής προσωπικής. Η οπίσθια προσωπική αποχετεύεται στην έξω σφαγίτιδα και η πρόσθια προσωπική στην έσω σφαγίτιδα Η κοινή προσωπική εκβάλλει στην έξω σφαγίτιδα Η πρόσθια προσωπική εκβάλλει στη προσθία σφαγίτιδα και η οπίσθια στην έξω ή έσω σφαγίτιδα

81 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ Εξω σφαγίτις ΤΡΑΧΗΛΟΥ Εσω σφαγίτις Προσθία σφαγίτις

82 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ Εξω σφαγίτιδα ΤΡΑΧΗΛΟΥ Εσω σφαγίτιδα Υποκλείδιος φλέβα Ανώνυμος φλέβα Ανω κοίλη φλέβα

83 ΦΛΕΒΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Εσω σφαγίτιδα Υποκλείδιος φλέβα Ανώνυμος φλέβα Ανω κοίλη φλέβα

84 ΤΟ ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

85 ΤΟ ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Θεωρείται προσάρτημα του φλεβικού σκέλους του αιμοφόρου συστήματος Αποτελείται από Τα λεμφοφόρα τριχοειδή Τα λεμφαγγεία Τα λεμφοκυτογόνα όργανα Τα λεμφαγγεία φέρονται κατά μήκος των φλεβών Χύνουν την λέμφο στις μεγάλες φλέβες της βάσης του τραχήλου

86 ΤΑ ΛΕΜΦΟΓΑΓΓΛΙΑ Διεσπαρμένα σε όλο το σώμα Σχηματίζουν συνήθως ομάδες Παράγουν λεμφοκύτταρα Καθαρίζουν την λέμφο

87 ΛΕΜΦΟΓΑΓΓΛΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Τα ινιακά Τα ωτιαία Τα παρωτιδικά Τα υπογνάθια Τα υπογενείδια Τα επιπολής τραχηλικά Τα εν τω βάθει τραχηλικά Τα οπισθοφαρυγγικά Τα πρόσθια τραχηλικά

88 ΟΜΑΔΕΣ ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ

89 ΛΕΜΦΟΓΑΓΓΛΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ Τα ινιακά Τα ωτιαία Τα παρωτιδικά Τα υπογνάθια Τα υπογενείδια Τα επιπολής τραχηλικά Τα εν τω βάθει τραχηλικά

90

Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου

Κεφαλή ΙΙ. Ι. Μύες του προσώπου Κεφαλή ΙΙ Ι. Μύες του προσώπου Α. Μιµικοί µύες (δερµατικοί) Εντοπίζονται µέσα στο υποδόριο ιστό Προσφύονται στο δέρµα του προσώπου Κινητική νεύρωση προσωπικό νεύρο (ΕΝ VII) Περιβάλλουν τα στόµια (σφηγκτήρες

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π.

Aνασκόπηση. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου. Anatomy of Facial Muscles and Nerves ΕΙΣΑΓΩΓH ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜH. Σκανδαλάκης Π. Ανατομία των μυών και των νεύρων του προσώπου Aνασκόπηση Σκανδαλάκης Π. Καθηγητής & Διευθυντής Ανατομίας και Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Anatomy of Facial Muscles and Nerves Skandalakis P. ΕΙΣΑΓΩΓH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Το όριο σπλαγχνικού και εγκεφαλικού κρανίου είναι η γραµµή που περνάει από: Ριζορρίνιο - υπερκόγχιο χείλος - ζυγωµατικό τόξο - έξω ακουστικό πόρο Ποιο είναι το σωστό:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Στοιχεία ανατοµίας Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο και στο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης

Το Ανθρώπινο Σώµα. Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας. ebooks4greeks.gr. Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Το Ανθρώπινο Σώµα Στοιχεία Ανατοµίας και Φυσιολογίας Πηγή: Flash Care / Φίλιππος Παπασιδέρης Οστά της Κεφαλής - Εγκεφαλικό Kρανίο Ο σκελετός της κεφαλής ή κρανίο, διαιρείται στο εγκεφαλικό ή κυρίως κρανίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α Εβδ.6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α 01/79 Εβδ.6 Σκοπός της κυκλοφορίας: Η µεταφορά θρεπτικών συστατικών σε όλους τους ιστούς Χωρίζεται σε 1.Συστηµατική ή Μεγάλη κυκλοφορία 2.Πνευµονική ή Μικρή κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σημείωμα του Εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Με το δεύτερο τεύχος που έχει θέματα από την Δερματοχειρουργική ολοκληρώνεται η συνεργασία μας με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ. Με αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το νευρικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα του οργανισμού, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται: α) Η επικοινωνία με το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας

ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας Από λειτουργικής άποψης, ο ανθρώπινος οργανισμός διαχωρίζεται στα κάτωθι «συστήματα»: Μυοσκελετικό Κυκλοφορικό Αναπνευστικό Πεπτικό Ουροποιογεννητικό Αίμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΣΙΚΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενείς ανωμαλίες κρανιοπροσωπικής. A. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής

Συγγενείς ανωμαλίες κρανιοπροσωπικής. A. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής Συγγενείς ανωμαλίες κρανιοπροσωπικής ανάπτυξης A. Κοτσίνας Επικ. Καθηγητής Φαρυγγικά τόξα Εμφανίζονται με κρανιοουραία αλληλουχία πέντε ζεύγη το πρώτο ζεύγος -την 22η ημέρα το δεύτερο και τρίτο ζεύγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Καθηγητής Π. Γκούμας ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ ΝΤΟΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ: Α.Μ 566 ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Dr ΖΙΑΒΡΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 .στους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κυκλοφορικό ή καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποτελείται Καρδιά και αγγεία (αρτηρίες και φλέβες). Κύρια αποστολή του καρδιαγγειακού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ A: 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 o & 4 o A1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 1. Η αορτή διακρίνεται σε 3 μέρη: α) την, (β) το και (γ) την. 2. Από το αορτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος C.D.A. College Limassol 2014/2015 Το Νευρικο Συστημα ελεγχει τις σωματικες δραστηριοτητες που απαιτουν ταχυτητα όπως οι μυικες συστολες και η ταχυτητα της εκκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία

Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας. Πτυχιακή Εργασία Σ.Ε.Υ.Π. Ηπείρου - Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Οι λειτουργίες του εγκεφάλου και οι γνωστικές λειτουργίες στις ειδικές αναπτυξιακές μαθησιακές δυσκολίες Όνομα: Σαχπατζίδου Πελαγία (Α.Μ. 12755)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ» Ο TO ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ Ι ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ Ι ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ II ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΗ ΜΑΙΛΙΝΤΑ Α.Μ: 466 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΤΡΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ή μελέτη του επιπολασμού

ή μελέτη του επιπολασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.). ΣυγκριτικήΣ ή μελέτη του επιπολασμού της νόσου μεταξύ παραθαλάσσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 5 (PDE-5 inhibitors)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΦΩΣΦΟΔΙΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 5 (PDE-5 inhibitors) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΙΣΑΑΚ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ.ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΑΡΙΘΜ.:

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

«ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΝΣ) ΑΝΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΝΕΥΡΑ (λείοι μύες, καρδιακός μυς, αδένες) (Σπλαχνικά Νεύρα)

Διαβάστε περισσότερα