10η ΑΝΑΒΑΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 28/09/2014 ΧΡΟΝΟ Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10η ΑΝΑΒΑΣΗ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, 28/09/2014 ΧΡΟΝΟ Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ"

Transcript

1 / ΚΤ Νο 10η ΝΒΣΗ ΧΟΡΤΙΤΗ ΠΟΤΛΣΜΤ ΓΝΙΚΗΣ ΚΤΗΓΟΡΙΣ, 28/09/2014 ΧΡΟΝΟ Σ ΟΝΟΜΤΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ :44:53 ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ETCETERA- ΠΟ ΠΛΟΤΟΝ :45:34 ΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΙΝΝΗΣ ΠΟΔΗΛΤΟΜΝΙ :45:38 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΣΟΣ FORBIKES :46:04 ΚΚΣ ΒΪΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ :46:18 ΚΟΥΡΜΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :46:30 ΚΪΜΣΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ Π :47:32 ΜΤΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :48:24 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΚ :48:34 ΤΖΟΥΜΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΚ :48:44 ΤΣΟΡΤΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΣ ΒΟ Π :48:47 ΙΩΚΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΝΝΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :48:59 ΚΣΣΙΔΗΣ ΙΜΙΛΙΝΟΣ ΠΟΚ :49:07 ΒΣΙΛΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :49:08 ΜΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :49:19 ΠΝΤΖΗΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :49:20 ΔΙΜΝΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΚ :49:20 ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΟΡΣΤΗΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ :49:24 ΛΥΘΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΧΗΤΣ ΠΥΚΩΝ :49:26 ΦΡΓΚΟΥΛΗΣ ΓΓΛΟΣ Ο ΙΟΛΟΣ :49:34 ΝΛΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :49:40 ΛΙΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :50:20 ΝΪΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :50:41 ΓΩΡΓΙΔΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ :50:47 ΤΣΙΠΛΚΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΜΧΗΤΣ ΠΥΚΩΝ :51:16 ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ ΝΔΡΣ ΒΟ RED ZEPPELIN :51:17 PHILL SIXSMITH BIKE STORE :51:27 ΓΡΟΥΦΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΣΟΣ FORBIKES :51:31 ΛΙΝΡΔΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ Π :52:03 ΚΛΟΓΡΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Γ.Σ. ΡΗΣ :52:28 ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΒΟ Π :52:41 ΔΜΙΔΗΣ ΤΣΟΣ ΠΟΔΗΛΤΟΜΝΙ :52:51 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ACTION BIKE CLUB :52:58 ΤΣΡΟΥΧΣ ΣΤΦΝΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ 40+ ΚΤ.

2 :53:02 MILANO MATHEW :53:10 ΚΠΤΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ Π :53:15 ΚΥΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΘΡΚΣ ΙΠΠΣ :53:20 ΜΠΛΚΟΥΡΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ Π.Ο. ΛΡΙΣΣΣ :53:26 ΙΚΠΟΓΛΟΥ ΣΤΡΤΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :53:28 ΓΙΝΝΚΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :53:55 ΣΜΡΣ ΣΡΝΤΗΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :53:59 ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :54:05 ΜΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ :54:06 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΥΡΥΠΙΔΗΣ ACTION BIKE CLUB :54:07 ΨΥΛΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΞΝΔΡΟΥΠΟΛΗ :54:14 ΧΣΙΩΤΗΣ ΙΜΙΛΙΟΣ ΠΟΚ Π :54:19 ΜΛΙΔΗΣ ΠΥΛΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA Π :54:24 ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :54:26 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ :54:34 ΣΤΦΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ :54:34 ΣΤΦΝΙΔΗΣ ΣΤΘΗΣ :54:35 ΠΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :54:42 ΔΛΒΙΚΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ :55:03 ΓΤΖΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ :55:06 ΗΔΟΝΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ Π :55:08 ΝΤΓΚΣ ΔΗΜΟΣΘΝΗΣ ACTION BIKE CLUB :55:21 ΣΡΦΙΜ ΓΩΡΓΙΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :55:54 ΚΛΜΠΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ACTION BIKE CLUB :56: ΚΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :56:22 ΚΡΤΣ ΘΝΣΙΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :56:27 ΤΖΒΛΛΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ :56:33 ΠΓΚΛΤΣΟΣ ΝΣΤΗΣ ΒΟ Π :56:34 ΖΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :56:50 ΤΣΟΤΡΙΔΗΣ ΒΓΓΛΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :56:54 ΓΙΔΡΗΣ ΣΙΔΡΗΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :56:57 ΓΚΛΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ CYCLISTA DEL NORD :57:06 ΚΧΓΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟ Π :57:13 KYLE LOWE ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :57:18 ΓΩΡΓΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :57:20 ΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΥΚΛΙΔΗΣ ΠΟΔΗΛΤΜΝΙ :57:23 ΝΙΚΟΛΟΥΔΚΗΣ ΥΓΓΛΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ 40+

3 :57:36 ΜΠΡΒΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :57:41 ΜΠΟΤΣΚΡΗΣ ΛΥΘΡΙΟΣ Red zeppelin :57:49 ΣΛΙΒΝΩΦ ΣΤΡΓΙΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA Π :57:55 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΣΣ :57:57 ΓΩΡΓΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :57:59 RICE JUSTIN ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :58:01 ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ ΛΥΤΡΗΣ ΣΣΟΣ FORBIKES :58:13 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΣΣ :58:32 ΠΝΓΙΩΤΙΔΞΣ ΙΟΡΔΝΗΣ ΒΟ Π :58:33 ΚΟΥΜΚΣ ΠΤΡΟΣ :58:44 ΦΟΡΟΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :59:04 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :59:18 ΛΥΘΡΙΔΗΣ ΗΛΙΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :59:36 ΣΞΤΟΣ ΛΥΘΡΙΟΣ CICLISTA DEL NORD :59:37 ΠΠΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :59:41 ΝΤΟΥΚΣ ΜΜΝΟΥΗΛ :59:46 ΧΤΖΗΣΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :59:47 ΣΒΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ BISTRO :59:50 ΒΣΟΥ ΝΝ ΠΟΔΗΛΤΗΣ Γ :59:55 ΜΠΟΛΛΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ACTION BIKE CLUB Π :00:20 ΚΟΥΜΠΡΟΣ ΤΣΟΣ ΣΣΟΣ FORBIKES :00:27 ΦΥΛΟΓΛΟΥ ΠΝΤΛΗΣ ΜΧΗΤΣ ΠΥΚΩΝ :00:50 ΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΛΞΝΔΡΟΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ :01:00 ΚΜΚΝΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ :01:19 ΒΡΛΜΗΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΠΟ ΚΡΔΙΤΣΣ :01:28 ΝΤΟΥΤΗΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ :01:29 ΤΣΠΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΣΟΣ FORBIKES :01:41 ΛΥΘΡΙΔΟΥ ΚΤΡΙΝ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA Γ :01:48 ΒΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΜ :01:51 ΧΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ :02:22 ΜΗΛΣ ΠΤΡΟΣ ΠΟΔΗΛΤΟΜΝΙ :02:44 ΜΙΧΗΛΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ :02:45 ΜΣΚΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΣΒΣ ΝΟΥΣΣ :02:58 ΜΜΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :03:36 ΒΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ :03:45 ΚΤΣΙΜΠΟΥΡΣ ΝΙΚΟΛΟΣ :03:48 ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΤΩΝΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ 40+

4 :03:56 ΧΤΖΗΪΩΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :04:00 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :04:05 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΒΪΟΣ ΣΣΟΣ FORBIKES :04:20 ΚΩΦΙΔΗΣ ΝΔΡΣ ACTION BIKE CLUB Π :05:07 ΓΓΛΙΔΗΣ ΣΤΛΙΟΣ Σ.ΦΙ.Π. ΚΙΛΚΙΣ :05:24 ΚΜΠΣ ΛΞΝΔΡΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ :05:26 ΣΟΥΡΛΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ACTION BIKE CLUB :05:46 ΧΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ :06:08 ΠΓΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ :06:26 ΠΤΡΚΙΔΗΣ ΣΤΛΙΟΣ ΠΟ.ΦΥ.Ο ΝΟΥΣΣ :06:42 ΦΡΓΚΟΥΛΗΣ ΓΓΛΟΣ ΜΤΒ CLUB ΘΣΣΛΟΝΙΚΗΣ :07:02 ΣΤΜΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΗΓΣΟΣ ΞΝΘΗΣ :07:03 ΚΤΣΒΡΙΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ :07:31 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ ΠΟΜ :07:35 ΤΣΙΡΩΝΣ ΚΥΡΙΚΟΣ :07:46 ΛΗΜΝΙΩΤΗΣ ΙΟΡΔΝΗΣ :08:06 ΜΝΩΛΗΣ ΝΔΡΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :08:09 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΩΜΣ :09:26 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :09:34 ΓΩΡΓΙΟΥ ΠΡΣΚΥΗ ΣΣΟΣ FORBIKES Γ :10:16 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΡΟΣ :10:40 ΓΙΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :10:42 ΤΝΤΣΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ :12:47 ΛΥΘΡΙΔΗΣ ΠΝΤΛΗΣ ACTION BIKE CLUB Π :12:52 ΣΠΘΡΗΣ ΜΡΙΟΣ :15:01 ΓΡΓΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΔΣΣ :15:54 ΛΖΡΙΔΗΣ ΠΥΛΟΣ :17:22 ΜΠΜΠΛΗΣ ΠΡΗΣ AMSTERDAM CYCLING TEAM :17:27 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ CYCLISTA DEL NORD :17:57 ΚΡΥΠΙΔΗΣ ΧΡΙΤΩΝ :17:58 ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ :18:28 ΜΛΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ACTION BIKE CLUB :18:29 ΜΛΙΣΣΣ ΜΚΗΣ :18:31 ΛΛΣ ΤΣΟΣ ΝΟΥΣ :18:38 ΛΖΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :18:52 ΓΚΙΡΤΖΙΜΝΗΣ ΣΤΥΡΟΣ AMSTERDAM CYCLING TEAM :21:54 ΝΔΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 :24:09 ΚΡΡΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΟΣ AMSTERDAM CYCLING TEAM :26:38 ΜΠΧΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΠΜΘ :27:02 ΓΙΝΝΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ :28:40 ΒΡΛΣ ΤΣΟΣ :29:45 ΧΤΖΗΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΣ :30:02 ΠΠΪΩΝΝΟΥ ΦΙΔΩΝ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ DN F 158 ΠΟΛΥΖΟΣ ΗΡΚΛΗΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ DN F 7 ΣΚΛΛΡΙΟΥ ΘΩΜΣ ACTION BIKE CLUB 10η ΝΒΣΗ ΧΟΡΤΙΤΗ ΠΟΤΛΣΜΤ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΟPEN, 28/09/2014 / Νο ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΤΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΤ.

6 1 71 0:48:47 ΙΩΚΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΝΝΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :49:24 ΛΥΘΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΧΗΤΣ ΠΥΚΩΝ :50:20 ΝΪΣΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :52:41 ΔΜΙΔΗΣ ΤΣΟΣ ΠΟΔΗΛΤΟΜΝΙ :52:51 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ACTION BIKE CLUB :54:05 ΜΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ :54:06 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΥΡΥΠΙΔΗΣ ACTION BIKE CLUB :54:26 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ :55:08 ΝΤΓΚΣ ΔΗΜΟΣΘΝΗΣ ACTION BIKE CLUB :55:21 ΣΡΦΙΜ ΓΩΡΓΙΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ 84 0:55:54 ΚΛΜΠΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ACTION BIKE CLUB :56:22 ΚΡΤΣ ΘΝΣΙΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :56:54 ΓΙΔΡΗΣ ΣΙΔΡΗΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :57:18 ΓΩΡΓΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :58:01 ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ ΛΥΤΡΗΣ ΣΣΟΣ FORBIKES :58:44 ΦΟΡΟΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :01:00 ΚΜΚΝΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ :01:19 ΒΡΛΜΗΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΠΟ ΚΡΔΙΤΣΣ :03:36 ΒΡΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ :04:05 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΒΪΟΣ ΣΣΟΣ FORBIKES :06:08 ΠΓΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ :07:03 ΚΤΣΒΡΙΣ ΠΟΣΤΟΛΟΣ :09:26 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :10:16 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΡΟΣ :10:42 ΤΝΤΣΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ :17:27 ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ CYCLISTA DEL NORD :21:54 ΝΔΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ :24:09 ΚΡΡΣ ΤΡΙΝΤΦΥΛΟΣ AMSTERDAM CYCLING TEAM :27:02 ΓΙΝΝΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

7 30 3 1:30:02 ΠΠΪΩΝΝΟΥ ΦΙΔΩΝ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ 15 DNF 8 ΠΟΛΥΖΟΣ ΗΡΚΛΗΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ 10η ΝΒΣΗ ΧΟΡΤΙΤΗ ΠΟΤΛΣΜΤ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΟPEN 40+, 28/09/2014 / ΚΤ. Νο ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΤΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ :49:08 ΜΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :49:19 ΠΝΤΖΗΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :49:20 ΔΙΜΝΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΚ :49:34 ΝΛΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :49:40 ΛΙΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :50:47 ΤΣΙΠΛΚΗΣ ΒΣΙΛΗΣ ΜΧΗΤΣ ΠΥΚΩΝ :51:27 ΓΡΟΥΦΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΣΣΟΣ FORBIKES :52:03 ΚΛΟΓΡΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Γ.Σ. ΡΗΣ :52:58 ΤΣΡΟΥΧΣ ΣΤΦΝΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ :53:20 ΜΠΛΚΟΥΡΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ Π.Ο. ΛΡΙΣΣΣ :53:59 ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :54:34 ΣΤΦΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ :54:34 ΣΤΦΝΙΔΗΣ ΣΤΘΗΣ :54:35 ΠΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :56:27 ΤΖΒΛΛΣ ΘΝΣΙΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ :56:34 ΖΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :56:50 ΤΣΟΤΡΙΔΗΣ ΒΓΓΛΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :57:13 KYLE LOWE ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :57:20 ΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΥΚΛΙΔΗΣ ΠΟΔΗΛΤΜΝΙ :57:23 ΝΙΚΟΛΟΥΔΚΗΣ ΥΓΓΛΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :57:36 ΜΠΡΒΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :57:41 ΜΠΟΤΣΚΡΗΣ ΛΥΘΡΙΟΣ Red zeppelin :57:57 ΓΩΡΓΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :59:04 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :59:18 ΛΥΘΡΙΔΗΣ ΗΛΙΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :59:36 ΣΞΤΟΣ ΛΥΘΡΙΟΣ CICLISTA DEL NORD :59:41 ΝΤΟΥΚΣ ΜΜΝΟΥΗΛ :00:20 ΚΟΥΜΠΡΟΣ ΤΣΟΣ ΣΣΟΣ FORBIKES 40+

8 :00:27 ΦΥΛΟΓΛΟΥ ΠΝΤΛΗΣ ΜΧΗΤΣ ΠΥΚΩΝ :01:29 ΤΣΠΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΣΟΣ FORBIKES :01:48 ΒΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΜ :02:22 ΜΗΛΣ ΠΤΡΟΣ ΠΟΔΗΛΤΟΜΝΙ :02:58 ΜΜΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΔΡ :03:45 ΚΤΣΙΜΠΟΥΡΣ ΝΙΚΟΛΟΣ :03:48 ΠΟΥΛΙΟΣ ΝΤΩΝΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :03:56 ΧΤΖΗΪΩΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :05:07 ΓΓΛΙΔΗΣ ΣΤΛΙΟΣ Σ.ΦΙ.Π. ΚΙΛΚΙΣ :07:35 ΤΣΙΡΩΝΣ ΚΥΡΙΚΟΣ :07:46 ΛΗΜΝΙΩΤΗΣ ΙΟΡΔΝΗΣ :15:54 ΛΖΡΙΔΗΣ ΠΥΛΟΣ :17:22 ΜΠΜΠΛΗΣ ΠΡΗΣ AMSTERDAM CYCLING TEAM :17:58 ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ :18:29 ΜΛΙΣΣΣ ΜΚΗΣ :18:38 ΛΖΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :28:40 ΒΡΛΣ ΤΣΟΣ 40+

9 10η ΝΒΣΗ ΧΟΡΤΙΤΗ ΠΟΤΛΣΜΤ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΟPEN 50+, 28/09/2014 / ΚΤ. Νο ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΤΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ :48:24 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΚ :54:07 ΨΥΛΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΞΝΔΡΟΥΠΟΛΗ :54:24 ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :54:42 ΔΛΒΙΚΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ :57:55 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΣΣ :58:13 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΣΣ :58:33 ΚΟΥΜΚΣ ΠΤΡΟΣ :59:37 ΠΠΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :59:47 ΣΒΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ bistro :01:28 ΝΤΟΥΤΗΣ ΒΣΙΛΙΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ :01:51 ΧΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ :02:45 ΜΣΚΟΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΣΒΣ ΝΟΥΣΣ :04:00 ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :06:26 ΠΤΡΚΙΔΗΣ ΣΤΛΙΟΣ ΠΟ.ΦΥ.Ο ΝΟΥΣΣ :07:31 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ ΠΟΜ :08:06 ΜΝΩΛΗΣ ΝΔΡΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :08:09 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΩΜΣ :15:01 ΓΡΓΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΔΣΣ :17:57 ΚΡΥΠΙΔΗΣ ΧΡΙΤΩΝ :18:28 ΜΛΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ACTION BIKE CLUB :18:31 ΛΛΣ ΤΣΟΣ ΝΟΥΣ :18:52 ΓΚΙΡΤΖΙΜΝΗΣ ΣΤΥΡΟΣ AMSTERDAM CYCLING TEAM :26:38 ΜΠΧΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΠΜΘ η ΝΒΣΗ ΧΟΡΤΙΤΗ

10 / ΠΟΤΛΣΜΤ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΟPEN 60+, 28/09/2014 ΧΡΟΝΟ Νο Σ ΟΝΟΜΤΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΤ :51:17 PHILL SIXSMITH BIKE STORE :06:42 ΦΡΓΚΟΥΛΗΣ ΓΓΛΟΣ ΜΤΒ CLUB ΘΣΣΛΟΝΙΚΗΣ :10:40 ΓΙΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA η ΝΒΣΗ ΧΟΡΤΙΤΗ ΠΟΤΛΣΜΤ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΝΔΡΩΝ, 28/09/2014 / ΚΤ Νο ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΤΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ :44:53 ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ETCETERA- ΠΟ ΠΛΟΤΟΝ :45:34 ΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΙΝΝΗΣ ΠΟΔΗΛΤΟΜΝΙ :46:04 ΚΚΣ ΒΪΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ :46:18 ΚΟΥΡΜΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :48:34 ΤΖΟΥΜΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΚ :49:07 ΒΣΙΛΣ ΙΩΝΝΗΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :53:02 MILANO MATHEW :53:15 ΚΥΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΘΡΚΣ ΙΠΠΣ :53:26 ΙΚΠΟΓΛΟΥ ΣΤΡΤΟΣ ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :53:55 ΣΜΡΣ ΣΡΝΤΗΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA 90 0:55:03 ΓΤΖΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ :56: ΚΚΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :56:57 ΓΚΛΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ CYCLISTA DEL NORD :57:59 RICE JUSTIN ΧΙΛΙ ΔΝΤΡ :59:46 ΧΤΖΗΣΒΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ :02:44 ΜΙΧΗΛΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ :05:24 ΚΜΠΣ ΛΞΝΔΡΟΣ ΠΣ ΠΗΝΙΟΣ :05:46 ΧΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ :07:02 ΣΤΜΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΗΓΣΟΣ ΞΝΘΗΣ

11 :12:52 ΣΠΘΡΗΣ ΜΡΙΟΣ 10η ΝΒΣΗ ΧΟΡΤΙΤΗ ΠΟΤΛΣΜΤ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΦΗΒΩΝ, 28/09/2014 Κ Τ :45:38 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΣΟΣ FORBIKES :47:32 ΜΤΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA :48:59 ΚΣΣΙΔΗΣ ΙΜΙΛΙΝΟΣ ΠΟΚ :49:20 ΙΩΝΝΙΔΗΣ ΟΡΣΤΗΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ :49:26 ΦΡΓΚΟΥΛΗΣ ΓΓΛΟΣ Ο ΙΟΛΟΣ 6 2 0:50:41 ΓΩΡΓΙΔΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ :51:16 ΛΟΥΤΖΙΔΗΣ ΝΔΡΣ ΒΟ RED ZEPPELIN :53:28 ΓΙΝΝΚΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA 9 4 1:00:50 ΥΔΟΚΙΜΙΔΗΣ ΛΞΝΔΡΟΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ :05:26 ΣΟΥΡΛΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ACTION BIKE CLUB / Νο ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΤΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ DNF 7 ΣΚΛΛΡΙΟΥ ΘΩΜΣ ACTION BIKE CLUB

12 10η ΝΒΣΗ ΧΟΡΤΙΤΗ ΠΟΤΛΣΜΤ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΓΥΝΙΚΩΝ, 28/09/2014 / Νο ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΤΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ 1 3 0:59:50 ΒΣΟΥ ΝΝ ΠΟΔΗΛΤΗΣ Γ :01:41 ΛΥΘΡΙΔΟΥ ΚΤΡΙΝ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA Γ :09:34 ΓΩΡΓΙΟΥ ΠΡΣΚΥΗ ΣΣΟΣ FORBIKES Γ Κ Τ. 10η ΝΒΣΗ ΧΟΡΤΙΤΗ ΠΟΤΛΣΜΤ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΠΙΔΩΝ, 28/09/2014 / Νο ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΤΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΧΟΡΗΓΟΣ 1 0 0:46:30 ΚΪΜΣΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ Π :48:44 ΤΣΟΡΤΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΗΛΙΣ ΒΟ Π :51:31 ΛΙΝΡΔΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ Π :52:28 ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΒΟ Π :53:10 ΚΠΤΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ Π :54:14 ΧΣΙΩΤΗΣ ΙΜΙΛΙΟΣ ΠΟΚ Π :54:19 ΜΛΙΔΗΣ ΠΥΛΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA Π 8 0:55:06 ΗΔΟΝΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ ΠΟΔΗΛΤΗΣ Π Κ Τ.

13 :56:33 ΠΓΚΛΤΣΟΣ ΝΣΤΗΣ ΒΟ Π :57:06 ΚΧΓΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟ Π 44 0:57:49 ΣΛΙΒΝΩΦ ΣΤΡΓΙΟΣ ΒΛΟΣ BOTTECCHIA Π :58:32 ΠΝΓΙΩΤΙΔΞΣ ΙΟΡΔΝΗΣ ΒΟ Π 13 0:59:55 ΜΠΟΛΛΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ACTION BIKE CLUB Π :04:20 ΚΩΦΙΔΗΣ ΝΔΡΣ ACTION BIKE CLUB Π :12:47 ΛΥΘΡΙΔΗΣ ΠΝΤΛΗΣ ACTION BIKE CLUB Π

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΡΒΝΙΤΙΔΟΥ ΡΧΜΝΙΔΟΥ ΤΣΛΙΣΚΝΗ ΚΛΤΣ ΓΚΙΟΥΛΕ ΧΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΚΡΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΓΚΟΡΗ ΚΟΥΤΣΜΠΣΗ ΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΤΣΤΛΚΗ ΠΥΛΟΥ ΤΡΧΝ ΠΣΧΛΙΔΟΥ ΣΚΙΛΖΗ ΠΤΖΗ ΙΔΟΥ ΠΡΣΧΚΗ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΒΡΒΤΣΟΥΛΗ ΚΠΟΥΡΕΛΚΟΥ ΜΠΪΡΚΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΛΙΤΣ ΚΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΚΟΣ ΜΠΚΛΗ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣ ΓΟΥΡ ΚΚΗ ΜΠΛΙΤΣΟΥ ΣΚΡΙΠ ΤΖΤΖΚΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚ ΤΟΠΟΥΖ ΠΠΖΟΓΛΟΥ ΛΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΜΤΖΙΡΛΗ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ ΛΥΓΟΥΡ ΓΡΔΙΚΙΩΤΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΣΚΟΥ ΧΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΣΧΛΙΔΗ ΚΡΟΥΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΗΤΡΚΗ ΚΛΙΤΖΙΔΟΥ ΓΚΙΤΤΖΗ ΤΥΡΟΟΥΖΗ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΝΟΥ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΠΛΤΟΥ ΤΟΜΠΟΥΛΗ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡ ΤΖΗΚ ΛΧΝ ΣΝΤΣΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥ ΠΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΔΟΥ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6 ΕΚΛΟΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 2 ΛΤΣ ΘΝΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΤΡΙΔΗ ΒΛΝΤΗ 4 ΕΩΡΛΗΣ ΗΛΙΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΙΩΤ 6 ΚΖΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΣΚΝΔΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 9 ΚΟΥΣΤΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΟΛΙΔΟΣ (3-5)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 122/2014 Π Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΟΡΙΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΣΩΝ: ΛΧΚΗ ΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΥ ΟΥΛ ΠΩΝΥΜΟ ΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΡΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΗΝ ΠΗ ΥΝΘΙ ΝΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης».

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης». Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 99/2014 Π Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη 04-02-2011 ρ. Πρωτ.: οικ. 4846 Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς 54

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ /ΜΟΝ /ΚΗ 12/09 4 40150941-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 213/92 4 40031763-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 413/04 4 40141433-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ /ΜΟΝ /ΚΗ 12/09 4 40150941-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 213/92 4 40031763-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 413/04 4 40141433-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (-.Ε. ΝΕΣ ΙΩΝΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ.Ε. ΜΓΝΗΣΙΣ) ( πόφαση.σ 4/2013 ) / ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ ΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜ ΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΤ/ΝΥΜΟ ΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣ ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΗΣ ΕΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ /ΜΟΝ /ΚΗ ΧΡΟΝΙ ΙΤΡΙΚ ΠΡΟΒΛΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΛΙ ΠΟ ΚΣΚΡΙΗΣ ΜΜΝΟΥΗΛ ΛΗΩΡΗΣ ΚΡΣΤΟΙΝΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΦΝΟΥ ΜΙΝΤΣΗΣ ΚΤΣΙΝΝΗΣ ΤΣΜΠΡΛΙΗΣ ΜΥΡΟΠΟΥΛΙΗΣ ΚΡΩΡΙΟΥ ΚΛΛΙΝΙΗΣ ΡΥΚΟΚΟΣ ΛΖΡΙΗΣ ΘΟΩΡΙΗΣ ΜΛΛΙΡΟΣ ΡΜΙΗΣ ΩΡΙΟΥ ΜΠΙΣΙΟΥΚΗΣ ΡΝΙΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΜΝΙΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΛΙ ΠΟ ΛΙΗΣ ΡΗΟΡΙΗΣ ΤΣΡΙΗΣ ΜΗΟΣ ΝΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΞΝΡΙΗΣ ΘΝΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΤΖΙΟΥΦΣ ΚΝΤΠΟΖΙΗΣ ΦΤΚΣ ΖΟΡΜΠΣ ΤΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΟΜΤΙΗΣ ΣΙΛΙΗΣ ΠΠΖΟΛΟΥ ΦΟΥΝΤΟΛΟΥ ΙΩΝΝΙΗΣ ΙΙΚΙΟΛΟΥ ΠΧΤΣΛΙΗΣ ΖΙΟΣ ΡΦΗΛ ΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΚΙΗΣ ΜΙΗΣ ΠΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΝΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν την κλινική άσκηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΝΡΤΗΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΜΤΩΝ ----- ΝΙΚΗ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΩΤΟΘΛΙΣ ΚΙ ΥΤΡΟΘΜΙΣ ΚΠΥΣΗΣ ΙΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ & ΟΡΝΩΣΗΣ Π.. TMHMA - ΣΠΟΥΩΝ & ΦΡΜΟΗΣ ΠΡΟΡΜΜΤΩΝ ----- αθμός σφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, 23-1-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ. 4627 /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΚΤΛΟΓΟΣ ΣΥΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΛΥΜΤΩΝ 2010 ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΦΛΙΣΕΩΝ ΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής σφάλισης Ιούνιος 2010 Φίλη ασφαλισμένη, Φίλε ασφαλισμένε,

Διαβάστε περισσότερα

111 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ETCETERA-4BIKES 0:51:23 118 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑ Π.Γ.Σ. 0:55:43

111 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ETCETERA-4BIKES 0:51:23 118 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑ Π.Γ.Σ. 0:55:43 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ 111 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ETCETERA-4BIKES 0:51:23 118 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑ Π.Γ.Σ. 0:55:43 104 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΘΗΝΑ ΑΙΟΛΟΣ 0:56:00 101

Διαβάστε περισσότερα

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας ποδεκτών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΥΝΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.):3187 Φ.392/55/346084 Σ.1742 θήνα, 25 υγ 15 ΘΕΜ: ιορισµοί Εκπαιδευτών

Διαβάστε περισσότερα

#4 Race - Portaria, GRE - June 29th, 2008 RESULTS ELITE

#4 Race - Portaria, GRE - June 29th, 2008 RESULTS ELITE #4 Race - Portaria, GRE - June 29th, 2008 RESULTS ELITE Place Bib Nr. UCI Code Name Nat Team ΤΙΜΕ UCI Points CUP Points 1 3 GRE19831111 VRAKAS Dimitrios GRE ASKLIPIOS 2:31:46 30 200 2 10 GRE19810813 CHORTOMARIS

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000 ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2000 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΟΝ. ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΤΕΡ 1 ΘΝΚΗ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕΤΡΟ ΜΟΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙ & ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΡΚΗ 2 ΝΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΡΙΤΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ 3 ΝΓΝΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΥΙΟ ΜΕΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4564 Πρσ, 27 Απριλίο 2012 1681 Αριθμός 2116 ΟΙ ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ) ΠΙΝΚΣ 1: ΤΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΣ / ΕΚΠ/ΚΟΙ (ΤΚΤΙΚΟΙ) 1 ΚΠΩΝΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΝΗ ΜΡΙ ΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΒΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙ ΚΡΚΟΥΛΙ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΡΔΛΗ ΙΜΙΛΙ 3 ΔΕΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-12-2010 ριθ.πρωτ.1518 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής πόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΚ) Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014.

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΠΗΡΕΙΩΝ ΓΕΙ Δ/ΝΗ ΠΡΩΚΟ ΝΠ ΤΜΗΜ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΔΝΙΗΛΙΔΟ ΤΗΛ: Γ.ΔΗΜΗΤΡΚΟ Θέμα: ακοίωση οριστικω αποτελεσμάτω προκήρυξη. ακοίωση πίακα οριστικω αποτελεσμάτω που προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα