ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 6/ ΘΕΜΑ : «Πρόσφατες αποφάσεις του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται από το Ταμείο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 6/ 2003. ΘΕΜΑ : «Πρόσφατες αποφάσεις του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται από το Ταμείο»"

Transcript

1 Segkl2003 AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΑΘΗΝΑ 21/7/2003 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Προς Όλες τις Τοπικές Υγ. Επιτροπές Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 6/ 2003 ΘΕΜΑ : «Πρόσφατες αποφάσεις του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται από το Ταμείο» Συνάδελφοι, Παραθέτουμε τις τελευταίες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου προκειμένου να ενημερωθείτε. Σύμφωνα με την μέχρι σήμερα πρακτική, η εφαρμογή των αποφάσεων που σας αποστέλλονται σε συνδυασμό με το τιμολόγιοκαι τον Κανονισμό Περίθαλψης δίνουν στις Τοπικές Υγειονομικές Επιτροπές τη δυνατότητα που προβλέπεται από το Καταστατικό Λειτουργίας του Ταμείου, να αποζημιώνουν τις δαπάνες περίθαλψης των ασφαλισμένων της περιοχής τους. Θέμα 1 : «Κατάργηση συμ/χής στην προμήθεια υλικών κατάκλισης & κολοστομίας» (Δ.Σ. 1/2003) Αποφασίστηκε, χωρίς να καταργούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις έγκρισης χορήγησης των προαναφερομένων υλικών, η τροποποίηση των μέχρι σήμερα αποφάσεων που αφορούν τον προσδιορισμό της συμ/χής. Έτσι : Στους ασθενείς που χρησιμοποιούν υλικά (ενδεικτικά γάζες, οινόπνευμα, πάνες κ.λ.π.) για την αντιμετώπιση κατάκλισης, το ανώτατο μηνιαίο ποσό που θα καλύπτει το Ταμείο είναι 58,69. Στο ποσό αυτό ο ασφαλισμένος δεν θα έχει συμμετοχή. Για τους ασφαλισμένους που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση τεχνητής έδρας και φέρουν σάκους κολοστομίας, η δαπάνη προμήθειας των σάκων θα γίνεται χωρίς καμία

2 2 δική τους συμμετοχή, με βάση το ποσό της απόδειξης πληρωμής για το συγκεκριμένο υλικό. Θέμα 2 : «Χορήγηση αυξητικής ορμόνης» (Δ.Σ. 1/2003) Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. Υ1/ΓΠ οικ / έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, σύμφωνα με το οποίο η χορήγηση αυξητικής ορμόνης σε ασφαλισμένα μέλη, που έχουν τις προϋποθέσεις λήψης της και τη σχετική έγκριση της ειδικής επιτροπής του Κ.Ε.Σ.Υ., θα γίνεται πλέον από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων ή από το Κεντρικό Φαρμακείο του ΙΚΑ και παρακαλούμε για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή. Θέμα 3 : «Οδοντοϊατρικοί έλεγχοι» (Δ.Σ. 5/2003) Το Δ.Σ. μετά την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα οδοντϊατρικών ελέγχων που έγιναν σε διάφορες περιοχές της χώρας αποφάσισε : α) Τη συνέχιση των ελέγχων. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας των ασφαλισμένων από τον έλεγχο, αυτοί θα οφείλουν να προσέρχονται για έλεγχο σε εύθετο χρόνο στο κοντινότερο Πολ/τρείο της Αθήνας ή της Θεσ/νίκης. Εάν μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει καμία παρατυπία τότε σ αυτή την περίπτωση το Ταμείο θα τους αναγνωρίζει τα οδοιπορικά έξοδα και θα τους καταβάλλει το 100% του αντιτίμου του εισιτηρίου συνήθους μέσου μεταφοράς όπως αυτό ορίζεται από τον Κανονισμό Περίθαλψης. Σαν αδικαιολόγητη καταβολή θα θεωρείται η δαπάνη του ασφαλισμένου που ενώ εκλήθη για έλεγχο δεν προσήλθε. Δικαιολογημένη αντίθετα θα θεωρείται η απουσία εφόσον ο ασφαλισμένος προσκομίσει έγγραφο από γιατρό Δημοσίου Νοσοκομείου της περιφέρειάς του με βάση το οποίο θα περιγράφεται ο σοβαρός λόγος της υγείας που απέτρεπε την μετακίνησή του για έλεγχο. Οποιοιδήποτε άλλοι λόγοι θα εξετάζονται μεταγενέστερα για το αν ευσταθούν ή όχι. β) Τον καταλογισμό των δαπανών που απεκαλύφθησαν απ τους ελέγχους ότι είναι αδικαιολόγητες και εισπράχθηκαν παράτυπα από τους ασφαλισμένους.. Θέμα 4 : «Επεμβάσεις διόρθωσης μυωπίας με Lasers» (Δ.Σ. 5/2003) Μετά από εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων το Δ.Σ. αποφάσισε τα παρακάτω : 1) Να μην δικαιολογείται επέμβαση για διόρθωση μυωπίας κάτω των 5 βαθμών. 2) Να μην εγκρίνεται δαπάνη για διόρθωση μυωπίας σε άτομα ηλικίας μικρότερης του 21 ου έτους εκτός των πολύ σοβαρών περιπτώσεων (μικρότερων ηλικιών) που θα πιστοποιούνται όμως από Δημόσιο Οφθαλμολογικό Κέντρο. Η έγκριση του περιστατικού αυτού θα γίνεται με γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής

3 3 του Ταμείου, στην οποία θα συμμετέχει οπωσδήποτε ένας οφθαλμίατρος του Ταμείου. Εάν ο οφθαλμίατρος αυτός τυχαίνει να είναι ο ίδιος που θα πραγματοποιήσει την επέμβαση θα εξαιρείται. Η τελική δε έγκριση θα δίνεται με απόφαση του Δ.Σ. 3) Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλονται σε τέτοιες επεμβάσεις δεν θα δικαιούνται μετά την επέμβαση καμία άλλη δαπάνη γυαλιών για μυωπία 4) Να μην αναγνωρίζεται δεύτερη επέμβαση για τυχόν διόρθωση διαθλαστικού σφάλματος. 5) Οι επεμβάσεις με LASER διόρθωσης μυωπίας, αστιγματισμού, υπερμετρωπίας θα θεωρούνται εις το εξής μεσαίες χειρουργικές επεμβάσεις. 6) Τίθεται ανώτατο όριο αναγνωρισμένης δαπάνης (πλαφόν) το ποσό των για τους δυο οφθαλμούς. Επί του ποσού αυτού εφαρμόζονται όλοι οι παραπάνω υπολογισμοί, ενώ ως τιμολόγιο του Ταμείου ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην επέμβαση καταρράκτη με υπερήχους σύμφωνα με το τιμολόγιό του. Για καλλίτερη κατανόηση παραθέτουμε δύο παραδείγματα με υπολογισμούς. Το πρώτο όταν ο ασθενής δεν έχει μετακίνηση και νοσηλεύεται μέσα στο νομό που κατοικεί και το δεύτερο όταν μετακινείται εκτός νομού. Παραδείγματα υπολογισμού δαπάνης επέμβασης μυωπίας με LASER 1. Μετακίνηση ασθενούς μέσα στο νομό Ποσό απόδειξης 2.300,00 δικαιούται 1.955,27 2. Μετακίνηση ασθενούς εκτός του νομού Ποσό απόδειξης 2.300,00 δικαιούται 2.100,48 Σημείωση : α) Εάν η απόδειξη του γιατρού είναι μικρότερη του ποσού των 2.300,00 Ευρώ, ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση το ποσό της απόδειξης. β) Εάν η απόδειξη είναι μεγαλύτερη του ποσού των 2.300,00 Ευρώ, ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση το ποσό 2.300,00. Θέμα 5 : «Συνεργασία με γιατρό κ. Κατσαούνη για μέτρηση οστικής μάζας» Αποφασίστηκε η συνεργασία του παραπάνω γιατρού με το Ταμείο για την εξέταση «μέτρησης οστικής μάζας» με βάση το τιμολόγιο του Ταμείου (0% συμμετοχή).

4 4 Θέμα 6 : «Αριθ. Φ.21/1675: Αύξηση του ημερήσιου νοσήλιου-τροφείου που καταβάλλεται σε ιδρύματα για την περίθαλψη παιδιών ασφαλιστικών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν σωματικές και νοητικές αναπηρίες» Δ.Σ. 5/2003 Παραθέτουμε αυτούσια την υπ αριθμ. Φ21/1675 αποφ. Του Υφυπουργού Εργασίας & Κοιν. Ασφ. Που αφορά το παραπάνω θέμα : «Καθορίζουμε το ημερήσιο νοσήλιο-τροφείο, που καταβάλλουν οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ιδρύματα που περιθάλπουν άτομα με βαριές σωματικές ή νοητικές αναπηρίες καθώς και σε εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία ή θεραπευτήρια που παρέχουν αγωγή σε σωματικά ή νοητικά ανάπηρα ή δυσπροσάρμοστα παιδιά των ασφαλισμένων τους, στα παρακάτω ποσά στα οποία περιλαμβάνεται και η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του Ν.861/79 συμμετοχή του ασφαλισμένου : 1.α. Στα παιδιά που περιθάλπονται σε επιδοτούμενα από το Κράτος Ιδρύματα για άτομα με βαριές σωματικές ή νοητικές αναπηρίες, το ημερήσιο νοσηλεία τροφείο καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δρχ. την ημέρα. β. Στα παιδιά που περιθάλπονται σε μη επιδοτούμενα από το Κράτος Ιδρύματα για άτομα με βαριές σωματικές ή νοητικές αναπηρίες, καθορίζεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) δρχ. 2.Στα παιδιά που περιθάλπονται σε ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του Ν.861/79 εκτός των αναφερομένων στην παρ. 1, το ημερήσιο νοσήλιο-τροφείο καθορίζεται ως εξής : α. Για παιδιά εσωτερικά, στις δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) δρχ. την ημέρα. β. Για παιδιά εξωτερικά με τροφή, στις χίλιες οκτακόσιες (1.800) δρχ. την ημέρα. γ. Για παιδιά εξωτερικά χωρίς τροφή, στις χίλιες εξακόσιες (1.600) δρχ. την ημέρα. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά τετρακόσιες (400) δρχ. την ημέρα, εφόσον από τα ιδρύματα διατίθενται αυτοκίνητα, για την μεταφορά των παιδιών από και προς αυτά». Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 17 Μαρτίου 2000 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

5 5 Θέμα 7 : «Αποδείξεις που εκδίδονται μετά την 1/1/2003 από τους γιατρούς, τους οδοντίατρους και τις οδοντιατρικές εταιρίες, αποφ. Δ.Σ. 5/03 σε εφαρμογή Νο /86/0015/ Υπ. Οικ. & Οικον. Γεν. Δ/νση Φορολογίας» Αναφορικά με τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται από 1/1/2003 από τους γιατρούς, οδοντιάτρους και τις οδοντιατρικές εταιρείες γίνονται γνωστά τα εξής : 1. Θεσπίστηκε η υποχρέωση τήρησης από 1/1/2003 πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους οδοντιάτρους και τις οδοντιατρικές εταιρείες, η τήρηση του οποίου δεν επηρεάζει τον καθορισμό ή τον τρόπο καταβολής της αμοιβής τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων (Α.Π.Υ.) και το περιεχόμενό τους. 2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων αξίας Κ.Β.Σ., οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Αναλυτικότερα : Α) Έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών 1. Περιπτώσεις έκδοσης αθεώρητων αποδείξεων Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν από 1/1/2003 οι γιατροί, οι οδοντίατροι και οι οδοδντιατρικές εταιρείες, ύστερα από την καθιέρωση της τήρησης του πρόσθετου βιβλίου επίσκεψης ασθενών είναι αθεώρητες, για όσες συναλλαγές καταχωρούνται στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών, οι οποίες αφορούν κυρίως : Υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό ταμείο ή είναι ασφαλισμένοι και καταβάλλουν όμως οι ίδιοι απευθείας ολόκληρη την αμοιβή ή το ποσοστό συμμετοχής τους στον θεράποντα γιατρό, οδοντίατρο κ.α. Υπηρεσίες που παρέχονται σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών για τις οποίες οι Α.Π.Υ. εκδίδονται προς τις ασφαλιστικές εταιρείες. 2. Περιπτώσεις έκδοσης θεωρημένων αποδείξεων Θεωρημένες εκδίδονται οι αποδείξεις για συναλλαγές που δεν καταχωρούνται στο πρόσθετο βιβλίο επίσκεψης ασθενών οι οποίες αφορούν κυρίως : Υπηρεσίες που παρέχονται εκτός ιατρείου (π.χ. σε κλινικές, ιατρικά κέντρα, συλλόγους, σχολεία κ.λ.π.). Υπηρεσίες σε ασφαλισμένους των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.α.) για τις οποίες οι Α.Π.Υ. εκδίδονται προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ΟΧΙ προς τον ασφαλισμένο.

6 6 Β) Χρόνος έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών Ο χρόνος έκδοσης των Α.Π.Υ. το περιεχόμενό τους και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής των γιατρών, οδοντιάτρων και οδοντιατρικών εταιρειών δεν επηρεάζεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών. Έτσι οι αποδείξεις εκδίδονται νόμιμα όταν οι γιατροί εκδίδουν απόδειξη κάθε φορά που εισπράττουν ποσά που έχουν σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητά τους από τους ασθενείς, είτε αυτά αφορούν προκαταβολή, εφάπαξ εξόφληση της συμφωνηθείσης αμοιβής, είτε τμηματική καταβολή καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου των προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Δηλαδή, η έκδοση της απόδειξης συναρτάται απόλυτα από το χρόνο είσπραξης ανεξάρτητα από το χρόνο που τα δικαιώματά τους κατέστησαν απαιτητά, δηλαδή ανεξάρτητα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, γεγονός που σημαίνει ότι, προς τον ασθενή ανάλογα με τον τρόπο που θα καταβάλλει τη συμφωνηθείσα αμοιβή δαπάνη για τις υπηρεσίες που θα λάβει, μπορεί να εκδίδονται μία ή και περισσότερες αποδείξεις στο αυτό διαχειριστικό έτος ή και σε επόμενα, το άθροισμα των οποίων προσδιορίζει την συνολική αμοιβή που κατέβαλαν στο θεράποντα γιατρό τους. Τέλος και καθ όσον αφορά στο περιεχόμενο των Α.Π.Υ. που εκδίδονται (από τους γιατρούς, οδοντίατρους, οδοντιατρικές εταιρείες κ.α.) και ειδικότερα για την υποχρέωση ή μη περιγραφής του είδους των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, σημειώνεται ότι, στο περιεχόμενο των αποδείξεων οι ανωτέρω πρέπει να αναγράφουν τα δεδομένα που απαιτούνται υποχρεωτικά, δηλαδή «. το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, το ποσό της αμοιβής αριθμητικώς, καθώς και ολογράφως όταν αυτή εκδίδεται χειρόγραφη. Οι επιτηδευματίες αυτοί εκδίδουν την ίδια απόδειξη και όταν παρέχουν υπηρεσίες για επαγγελματική εξυπηρέτηση του πελάτη, οπότε αναγράφουν σ αυτήν το επάγγελμα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του. Επί παροχής υπηρεσιών χωρίς αμοιβή στην απόδειξη αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν».». Συνεπώς το περιεχόμενο των Α.Π.Υ. της κατηγορίας αυτής όπως προαναφέρθηκε, δεν επηρεάζεται από τις νέες μεταβολές στον Κ.Β.Σ. με το ν. 3052/2002. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 383 Θέμα 8: «Καθορισμός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας» (Δ.Σ. 7/2003) Άρθρο 1 1. Καθορίζουμε το ύψος του ημερήσιου ειδικού νοσηλίου για εσωτερικούς ασθενείς των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 395/93 (ΦΕΚ 166/Α/93) σε εξήντα (60) Ευρώ. 2. Στην έννοια του ημερήσιου ειδικού νοσηλίου περιλαμβάνονται η διαμονή, η διατροφή, η ιατρική, φαρμακευτική και κάθε απαραίτητη για τον ασθενή συνδρομή που αφορά την αποκατάσταση αποθεραπεία του.

7 7 Στο ανωτέρω νοσήλιο δεν περιλαμβάνονται τα εξαιρούμενα της παρ. 2 της ΚΥΑ Υ4α/οικ. 1320/ (ΦΕΚ 99/Β/98) «νοσήλιο κρατικών νοσοκομείων», όπως κάθε φορά ισχύει. Άρθρο 2 1. Προκειμένου ο ασθενής ασφαλισμένος να εισαχθεί στα παραπάνω Κέντρα για αποκατάσταση απαιτείται να έχει προηγηθεί νοσηλεία σε κρατικό νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο για πάθηση για την οποία απαιτείται η αποκατάσταση. 2. Για την εισαγωγή στα Κέντρα Α-Α κλειστής νοσηλείας των ασφαλισμένων όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. απαιτείται γνωμάτευση γιατρού Διευθυντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου ή πανεπιστημιακής κλινικής ή ιδιωτικού θεραπευτηρίου στο οποίο νοσηλεύθηκε ο ασθενής ασφαλισμένος, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας. Στη γνωμάτευση θα περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος της πάθησης ή της βλάβης οι συνέπειες και τα επακόλουθά τους, το είδος της αποκαταστασιακής θεραπείας, το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και η πιθανή χρονική διάρκεια της αποκατάστασής του. 3. Δεν παραπέμπονται στα Κέντρα Α-Α για νοσηλεία ασθενείς ασφαλισμένοι των οποίων η πάθηση έχει γίνει χρόνια. Άρθρο 3 1. Καθορίζεται ημερήσιο ειδικό νοσήλιο για τους εξωτερικούς ασθενείς των Κέντρων Α- Α ημερήσιας νοσηλείας το ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ συνολική τιμή, για τις ακόλουθες παθήσεις. - Παθήσεις εξωπυραμιδικού συστήματος. - Μυοπάθειες Μυασθένειες - Νόσοι του περιφερικού κινητικού νευρώνα - Σκλήρυνση κατά πλάκας - Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια - Εγκεφαλική παράλυση (παιδιά και ενήλικες). - Παραπληγία - Τετραπληγία - Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις - Πολυριζονευρίτιδα (σ. Guillain Barre κ.λ.π.) - Εκφυλιστικές παθήσεις Κ.Ν.Σ. (οικογενής σπαστική τετραπληγία, περονιαία μυϊκή ατροφία, κληρονομική παρεγκεφαλική αταξία). - Ορθοπεδικές παθήσεις στο μετεγχειρητικό στάδιο, αφού προηγηθεί φυσικοθεραπεία η οποία δεν κρίνεται αποτελεσματική για την αποκατάστασή του.

8 8 - Ρευματοειδής αρθρίτιδα, μόνο σε περίπτωση λειτουργικής έκπτωσης των αρθρώσεων και μυϊκών ομάδων. - Μη ειδικές ρευματοπάθειες (σ. Reiter, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα κ.λ.π.). - Αλγονευροδυστροφίες (RSD, συμπαθητική αντανακλαστική δυστροφία κ.λ.π.). 2. Προκειμένου ο ασθενής να παραπεμφθεί σε κέντρο αποθεραπείας πρέπει η νόσος από την οποία πάσχει να είναι τουλάχιστον μέσου σταδίου. Στην έννοια του ειδικού νοσηλίου περιλαμβάνεται η κλινική εξέταση, η εκτίμηση ανικανότητας, φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος, φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη. Επιπλέον περιλαμβάνεται λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και Biofeedback όπου απαιτείται και ανάλογα με την πάθηση. 3. Ο αριθμός των συνεδριών και η διάρκεια της Αποθεραπείας Αποκατάστασης καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας της νόσου και το είδος της θεραπείας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) το χρόνο για παθήσεις μέσου σταδίου και της ογδόντα (80) για αυτές του προχωρημένου σταδίου. 4. Προκειμένου ο ασθενής να τύχει αποκατάστασης στα παραπάνω Κέντρα με τη συνολική τιμή, απαιτείται αναλυτική γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κανονισμό ιατρικής περίθαλψης του κάθε φορέα, στην οποία θα αναφέρεται το είδος της πάθησης ή της βλάβης, η βαρύτητα της νόσου, ο πιθανός χρόνος αποκατάστασης, ο συνολικός αριθμός των συνεδριών καθώς και η συχνότητά τους. Ο λόγος για τον οποίο η περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με απλές πράξεις φυσικοθεραπείας και απαιτείται το ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης. 5. Εάν κριθεί απαραίτητη η συνέχιση του προγράμματος αποκατάστασης, απαιτείται νέα γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού, στην οποία θα περιγράφονται τα αποτελέσματα του προγράμματος και η απαιτούμενη χρονική διάρκεια συνέχισης του προγράμματος. Εάν απαιτηθεί επανάληψη της αποθεραπείας το επόμενο έτος ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Αποκατάσταση δεν χορηγείται πέραν των 2 ετών. Άρθρο 4 1. Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται από όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ). Ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ η έγκριση για εισαγωγή στα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, χορηγείται από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού.

9 9 2. Προκειμένου να καλύψουν τις σχετικές δαπάνες οι ασφαλιστικοί οργανισμοί και ο ΟΠΑΔ στα πιστοποιημένα Κέντρα Α Α, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύναψη σχετικής σύμβασης. Σε όλους τους οργανισμούς παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του ημερήσιου ειδικού νοσηλίου ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών ασφαλισμένων που παραπέμπονται σ αυτά. Το κατόπιν διαπραγμάτευσης καθοριζόμενο ποσό νοσηλίου δεν μπορεί πάντως να είναι ανώτερο των ποσών που καθορίζονται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Το τιμολόγιο του Κέντρου Α-Α συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση του ασθενούς ή των οικείων του, για την ολοκληρωμένη και ικανοποιητική παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Άρθρο 5 Το νοσήλιο των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες (κατηγορία δ του άρθρου 15 του Π. Δ/τος 395/93) καθορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια του χρόνου παραμονής των ΑμεΑ στα Κέντρα αυτά και τις παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις της Π4α/οικ. 4633/ (ΦΕΚ 789/Β/93) Υπουργικής Απόφασης, ως κατωτέρω : 1. Για παραμονή ημερήσια φροντίδα οκτώ (8) ωρών : 15 ευρώ. 2. Για παραμονή ημερήσια φροντίδα άνω των οκτώ (8) ωρών : 20 ευρώ. Η παραπάνω παροχή χορηγείται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 861/79 και μετά από σύναψη σύμβασης με τα παραπάνω Κέντρα Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΘΑΝΟΣ

10 10 Θέμα 9 : «Σαπουνοειδή και διάφορα παραφαρμακευτικά προϊόντα που συστήνονται από γιατρούς δερματολόγους» Σχετικά με τη κάλυψη από το Ταμείο δαπανών για την προμήθεια διαφόρων σκευασμάτων ή παρασκευασμάτων που συστήνονται από ιατρούς δερματολόγους (Σαπουνοειδή και άλλα παραφαρμακευτικά προϊόντα). Αποφασίστηκαν : 1. Καταργούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις που ρύθμιζαν το σχετικό θέμα. 2. Το Ταμείο πλέον δεν θα καλύπτει τη δαπάνη κανενός σκευάσματος που στερείται κουπονιού. 3. Αντίθετα θα εγκρίνονται οι δαπάνες για παρασκευάσματα τα οποία περιέχουν έστω και ένα φάρμακο με κουπόνι. Παρακαλούμε με το περιεχόμενο αυτής της Εγκυκλίου να ενημερωθεί όλο το προσωπικό που υπηρετεί σε σας, και οι συνταξιούχοι της περιοχής αρμοδιότητάς σας. Ακόμη συνημμένα βρίσκονται 6 νέα φύλλα του Τιμολογίου μας με τις μεταβολές που προέκυψαν από την εγκύκλιο αυτή, τα οποία πρέπει να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα κινητά φύλλα που ήδη βρίσκονται σ αυτό (φύλ. 3 & 4, 25 & 26, 49 & 50, 51 & 52, 55 & 56, 59 & 60) Συν/να : 6 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθ Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22/22-1-1993 ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

Διαβάστε περισσότερα

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό.

Η ανανέωση και επανασύνταξη του οδηγού πραγµατοποιήθηκε από την κα Κουλιάκη Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργό. Ο Οδηγός που ακολουθεί είναι ο ανανεωµένος οδηγός παροχών σαν συνέχεια του πρώτου που είχε σχεδιαστεί από την του ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ Οµίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου βάσει των συχνότερων ερωτηµάτων των εξυπηρετούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 (Φ.90380/25916/3294/3-11-11). 25

Άρθρο 11 (Φ.90380/25916/3294/3-11-11). 25 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

3çò Óåðôåìâñßïõ 43, 104 33 ÁèÞíá Τηλ. Κέντρο: 210 8898.400 - Fax: 210 8212.878, 8236.809 e-mail: typate@otenet.gr

3çò Óåðôåìâñßïõ 43, 104 33 ÁèÞíá Τηλ. Κέντρο: 210 8898.400 - Fax: 210 8212.878, 8236.809 e-mail: typate@otenet.gr ÁÈÇÍÁ 2007 KanonismosPerithalpsis.indd 1 5/2/2007 3:37:27 ìì 3çò Óåðôåìâñßïõ 43, 104 33 ÁèÞíá Τηλ. Κέντρο: 210 8898.400 - Fax: 210 8212.878, 8236.809 e-mail: typate@otenet.gr KanonismosPerithalpsis.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των μονάδων υγείας του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" συστήθηκε ύστερα από τη συγχώνευση των 4 Ασφαλιστικών Ταμείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Ε.Τ.Α.Α.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 01-10-2015

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 01-10-2015 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 01-10-2015 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 01-10-2015

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 01-10-2015 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 01-10-2015 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό προσχέδιο Αθήνα Αριθ. Πρωτ:

Τελικό προσχέδιο Αθήνα Αριθ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 087 Πληροφορίες : Τηλέφωνο: 0 fax: 0 ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 6 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθμ. Φ.9080/8/78/..0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 21 / Μάρτιος - Απρίλιος 2011

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 21 / Μάρτιος - Απρίλιος 2011 ΤΕΥΧΟΣ 21 / Μάρτιος - Απρίλιος 2011 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Υγεία Σχέση γιατρού-ασθενούς Οι φυτικές διαλυτές ίνες βοηθούν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 40. - 939 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 19 Μαΐου 2000 Αριθ. Πρωτ.: Φ40/3/19.5.2000

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 40. - 939 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 19 Μαΐου 2000 Αριθ. Πρωτ.: Φ40/3/19.5.2000 - 939 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 19 Μαΐου 2000 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ. Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΑΣ. Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η - Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν Μ Α Ζ Ι Μ Ε «Τ Ο Β Η Μ Α» Τα μυστικά και οι παγίδες της νέας φορολογικής δήλωσης 2015 Πώς φορολoγούνται τα ενοίκια, τι πρέπει να προσέξετε Προσυμπληρωμένοι

Διαβάστε περισσότερα