ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: ΤΗΛ: FAX: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ No 5/2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV ) ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (CPV ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Υ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜ.» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του N. 3329/05, Ν.3580/07, Ν.3846/10, Ν.3687/10 2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) 3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 4. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/ τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών) 6. την υπ αριθμ.6588/ ΚΥΑ Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1650/Β/ ) περί έγκρισης ΠΠΥΥ το υπ αριθμ.6881/ έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά σε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ το υπ αριθμ.14313/ έγγραφο της 1 ης ΥΠΕ Αττικής περί ορισμού φορέων διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ την υπ αριθμ. 14/ , θ.7 ο ΗΔ (ΑΔΑ 73ΓΘ4690Ω5-Σ8Β) απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας διαπραγμάτευσης Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προκειμένου να καλυφθούν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες και να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, το Γ.Ν.- ΑΜΑΛΙΑ θα προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης διάρκειας ενός (1) τριμήνου, με δυνατότητα μονομερούς τρίμηνης παράτασης της Σύμβασης, για την προμήθεια ιατρικών αερίων και υγρού οξυγόνου δεξαμενής, σύμφωνα με τις ποσότητες του πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με προϋπολογισθείσα δαπάνη ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της επιτροπής που έχει ορισθεί, στις ημέρα Πέμπτη και ώρα πμ. και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/2007. Η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών είναι η προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Προσφορές που

2 κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Ο μειοδότης που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία θα προμηθεύει το Νοσοκομείο μας ιατρικά αέρια και υγρό οξυγόνο δεξαμενής, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα μονομερούς τρίμηνης παράτασης της Σύμβασης. Σε περίπτωση κατακύρωσης του αντίστοιχου διαγωνισμού, από την ΕΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου θα διακόψει την παρούσα σύμβαση. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο (με τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, το πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαπραγμάτευση, τον αριθμό και το τίτλο της διακήρυξης, την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης, τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων Ταχυδρομικής Διεύθυνσης, Ταχυδρομικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τον διαγωνιζόμενο. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται ο: 1.Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ο οποίος θα περιέχει: Εγγύηση συμμετοχής στη διαπραγμάτευση για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τουλάχιστον, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής (ΠΔ 118/2007 άρθρο 6 παρ.1α και παρ.1β) στην οποία πρέπει: 1. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/ Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 3. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. 4. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν,σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης 2

3 σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 5. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 6. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα τους. 7. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 8. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 12 της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 10. Να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 11. Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης. 12. Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 13. Να δηλώνεται ότι o υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 14. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Νοσοκομείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 15. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 16. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 17.Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας διαπραγμάτευσης. 18. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα την υπό προμήθεια υπηρεσία, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα 3

4 σχετικά με το υπό προμήθεια υπηρεσία, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ο οποίος θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) Αντίγραφο. Δικαιολογητικά που αφορούν τα προσφερόμενα είδη (πιστοποιητικά ISO, CE Mark κ.λ.π.), τοποθετούνται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ο οποίος θα περιέχει: Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο. Η τιμή θα δίδεται σε ευρώ ( ), ως μηνιαίο αντάλλαγμα και θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. Το συνολικό μηνιαίο τίμημα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών χωρίς Φ.Π.Α., θα Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Oι κρατήσεις που αφορούν σε τιμολόγια πώλησης είναι οι εξής : α) 1,5% υπέρ ΜΤΠΥ και επ αυτού χαρτόσημο 2% β) ΟΓΑ χαρτ/μου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ- επί χαρτ. ΕΑΑΔΗΣΥ γ) 4% προκαταβολή φόρου δ) 2% (Ν. 3580/07) υπέρ της Ψυχικής Υγείας ε) υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% και επ αυτού χαρτόσημο 2% Οι κρατήσεις που αφορούν σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών είναι οι εξής: α) 3 % υπέρ ΜΤΠΥ β) Χαρτόσημο 2 % επί ΜΤΠΥ γ) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτ. ΜΤΠΥ & επί χαρτοσήμου ΕΑΔΗΣΣΥ (Ζ) δ) 8 % Προκαταβολή φόρου ε) 2% Ν.3580/2007 στ) 0,10% υπερ ΕΑΑΔΗΣΥ ζ) χαρτόσημο 2 % επί της κράτησης (ΣΤ) Προκαταβολή φόρου 4% επί της αξίας των υλικών και εξόδων μεταφοράς μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου Θα απορριφθούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και οι περισσότερες της μίας οικονομικές προσφορές. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα μέρες (180) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν από τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης, κατά την κατακύρωση, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. 4

5 Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι που θα λαμβάνουν τη διακήρυξη από το διαδίκτυο, να αποστέλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα επικοινωνίας- ενημέρωσης. Πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν στα τηλέφωνα του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες π.μ. Σημείωση : Προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας για την σύνταξη των πρακτικών και εν συνεχεία των συμβάσεων είναι επιθυμητή η κατάθεση της τεχνικής και οικονομικής και σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 5

6 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ' αριθ. Δ5 /2014 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ 331 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Καψουλάκης Ιωάννης ΦΑΚΕΛΟΣ: Φ.2.27 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 9444 ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟ odt Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, Μαρούσι, τηλ , fax ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ιατρικών Αερίων για τη συμπλήρωση των προσφορών A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Υγρό Ιατρικό Οξυγόνο m Χρέωση διαχείρισης υγρού ιατρικού οξυγόνου Πιστοποιητικό ανάλυσης Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου m 3 Παράδοση ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Απομακρυσμένη παρακολούθηση περιεχομένου της δεξαμενής Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Μηνιαία μίσθωση Σύστημα Οξυγόνου κρυογενικά υγροποιημένου για πλήρωση φορητών φιαλών Ιατρικό Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες έως και 4,4 m 3 m 3 lit

7 Ιατρικό Αέριο Οξυγόνο σε φιάλες από 4,4 m 3 έως 10,7 m 3 m Ενοίκιο χρήσης φιαλών Ιατρικού οξυγόνου Μήνα και φιάλη 12Χ332 12Χ Μεταφορικά φιαλών Ιατρικού Οξυγόνου Δρομολόγιο Ενοίκιο δεξαμενής υγρού οξυγόνου lit Μηνιαία μίσθωση Ενοίκιο δεξαμενής υγρού οξυγόνου lit Μηνιαία μίσθωση Πρωτοξείδιο του Αζώτου σε μεγάλες φιάλες από 15 έως 35 Kg Kg Χρέωση παράδοσης και διαχείρισης Πρωτοξειδίου του Αζώτου Διοξείδιο του Άνθρακα σε φιάλες διαφόρων χωρητικοτήτων Χρέωση παράδοσης και διαχείρισης Διοξειδίου του Άνθρακα 16 - Πεπιεσμένος Αέρας Respal m 3 Kg Kg Kg ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ 7

8 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 331 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γιάννης Καψουλάκης ΦΑΚΕΛΟΣ: Φ.2.27 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΚΩΔ. ΕΓΓΡ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΕΛΙΚΟ odt Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, Σισμανογλείου 1, Μαρούσι, τηλ , fax ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Για την προμήθεια-χορήγηση Οξυγόνου-Ιατρικών Αερίων 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Περιγραφή Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια-χορήγηση Οξυγόνου-Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες του Σισμανογλείου, του Α. Φλέμιγκ και των Κέντρων Υγείας Σπάτων, Ραφήνας και Ν. Μάκρης Νομοθεσία Για τη σύνταξη των προδιαγραφών ελήφθησαν υπ όψη οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα Ιατρικά Αέρια, τα πρότυπα ΕΛΟΤ, οι Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ, οι οδηγίες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και οι εγκεκριμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας. TOTEE 2491/86 Υ.Α. Υ6α/116328/02, ΦΕΚ 511Β/ Υ.Α / , ΦΕΚ 561Β/ Ν. 3172/6-8-03, ΦΕΚ 197Α/ Υ.Α. 2/38563/0022/ , ΦΕΚ 1125Β/ Υ.Α. Υ6/Γ.Π.48845/6-8-03, ΦΕΚ 1193Β/ Υ.Α. Υ6/86052/ , ΦΕΚ 1363Β/ Υ.Α. Υ6/75764/ , ΦΕΚ 1403Β/ Π.Δ. 257/ , ΦΕΚ 234Α/ Υ.Α. ΔΥΓ3/106769/ , ΦΕΚ 1888Β/ Ν. 3204/ , ΦΕΚ 296Α/ Τρόπος ποσοτικής παραλαβής και χρέωσης ιατρικών αερίων. Από τα ιατρικά αέρια το Οξυγόνο, ο Πεπιεσμένος Αέρας Respal, το Μίγμα ALMAK (Ν 2, Η 2, CO 2) και το Άζωτο, παραλαμβάνονται και χρεώνονται με μονάδα μέτρησης τον όγκο (m 3 ) που καταλαμβάνει το αέριο όταν εκτονωθεί από τη φιάλη σε κανονικές συνθήκες. Δηλαδή, σε πίεση P N= 1bar και θερμοκρασία Θ Ν =0 ο C ή Τ Ν = 273 ο Κ. Ο όγκος V N που παραλαμβάνουμε από μία φιάλη, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την πίεση του αερίου Ρ Φ, που βρίσκεται στη φιάλη και τη θερμοκρασία Τ Φ (273+Θ Φ). Ο υπολογισμός του παραλαμβανόμενου όγκου V N σε m 3 από φιάλη όγκου V Φ σε lit, που περιέχει αέριο σε πίεση Ρ Φ σε bar, θα προκύπτει από τη σχέση: 8

9 Έτσι καταρτίζεται ο παρακάτω πίνακας: V Φ (lit) P Φ (bar) Θ Φ ( o C) V N (m 3 ) , , , , , , , ,0 Η παράδοση και παραλαβή των φιαλών θα γίνεται στις επιμέρους πτέρυγες του Νοσοκομείου, παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και του Προμηθευτή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της πιστοποίησης της ποσότητας όγκου αερίου σε m 3, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Η πιστοποίηση θα γίνεται με δειγματοληπτικό έλεγχο που θα αφορά στο 15%, στρογγυλοποιημένο στον αμέσως επόμενο αριθμό των φιαλών κάθε αερίου. Ο έλεγχος θα αφορά τη μέτρηση της πίεσης του αερίου της φιάλης Ρ Φ και τη θερμοκρασία Θ Φ της κάθε φιάλης. Οι μετρήσεις θα γίνονται από Τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και για τη διαδικασία αυτή θα απαιτείται ένα θερμόμετρο και ένα πιεσόμετρο ακριβείας. Τα στοιχεία των μετρήσεων θα επεξεργάζονται άμεσα και παρουσία του Προμηθευτή από την Τεχνική Υπηρεσία και θα υπολογίζεται σύμφωνα με την παραπάνω σχέση ο πραγματικός όγκος του αερίου που παραλαμβάνεται. Αποκλίσεις της πίεσης, του αερίου άνω του 5% θα αποτελούν λόγο επιστροφής όλων των φιαλών, ή σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης (για την εξυπηρέτηση άμεσων και κατεπειγόντων αναγκών), θα γίνεται μείωση της τιμής αερίων με τιμή m 3 διπλάσια της προσφερόμενης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν έκθεση επιθεώρησης της εγκατάστασης της εταιρείας που χορηγείται από τον ΕΟΦ, ή οποιαδήποτε έγγραφα που χορηγούνται κατά το νόμο από τον ΕΟΦ, όταν πρόκειται για Ιατρικά Αέρια εγχώριας παραγωγής. Για Ιατρικά Αέρια προέλευσης εξωτερικού, αντίστοιχα πιστοποιητικά της χώρας προέλευσής των. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται Κωδικοποίηση υπηρεσιών και υλικών Η κωδικοποίηση και εναρμόνιση σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007, που αφορούν την προμήθειαχορήγηση Οξυγόνου-Αερίων, έχει ως εξής: Οξυγόνο: CPV Αέρια: CPV Γενικά περί Ιατρικών Αερίων Τα Ιατρικά Αέρια που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαγωνισμό είναι: 1. Οξυγόνο σε αέρια μορφή υπό πίεση 2. Οξυγόνο υγροποιημένο σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία 3. Υγρό οξυγόνο για φορητές φιάλες 4. Πρωτοξείδιο του Αζώτου 5. Διοξείδιο του Άνθρακα 6. Πεπιεσμένος αέρας (Respal) 1.6. Φιάλες ιατρικών αερίων 9

10 Ο Προμηθευτής θα παραχωρεί φιάλες έναντι μηνιαίου μισθώματος, το οποίο θα περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του. Οι φιάλες που θα περιέχουν ιατρικά αέρια θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Θα είναι κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές, για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση. Η πίεση λειτουργίας τους, ανάλογα με το είδος των ιατρικών αερίων που περιέχουν, τα οποία βρίσκονται σε αέρια μορφή, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2491/86. Θα φέρουν ειδικά κλείστρα, ασφαλή, με κάλυμμα και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις), σχετικές με την τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΛΟΤ ΕΝ , την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2491/86 και την Υ.Α 10451/929/88 ΦΕΚ 370/ Β/9-6-88, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Ειδικά για τις φιάλες μικρότερες των 5 λίτρων, τα κλείστρα πρέπει να ακολουθούν την προδιαγραφή ΙSO , όπως αυτή τροποποιείται εκάστοτε. Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) και οι επιπλέον επισημάνσεις για τις φιάλες νοσοκομειακών αερίων θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 15 παρ. της Υ.Α 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Αναλυτικά: Αέριο Χρώμα Ενδεικτικό σχήμα Κλείστρο Οξυγόνο Πρωτοξείδιο του Αζώτου Διοξείδιο του Άνθρακα Συνθετικός Αέρας Respal Λαιμός: Λευκό Σώμα: Λευκό Λαιμός: Μπλε Σώμα: Λευκό Λαιμός: Γκρι Σώμα: Λευκό Λαιμός: Λευκό/Μαύρο Σώμα: Λευκό Η πίεση στις φιάλες ιατρικών αερίων που βρίσκονται σε αέρια μορφή καθορίζονται για κάθε είδος ιατρικού αεριού στην Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2491/86, ήτοι πίεση λειτουργίας 200 bar και πίεση δοκιμής 300 bar. Για την σήμανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α 1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Τέλος οι φιάλες θα φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής και χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεση δοκιμής, πίεση λειτουργίας, βάρος κλπ. Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας χωρητικοτήτων φιαλών: Αέριο Μ.Μ. Φιάλης Χωρητικότητα Οξυγόνο m 3 0,2 -»- m 3 0,4 -»- m 3 0,6 -»- m 3 1,0 -»- m 3 1,4 -»- m 3 2,0 -»- m 3 3,0 -»- m 3 4,0 -»- m 3 5,0 -»- m 3 8,0 -»- m 3 9,0 -»- m 3 10,0 Πρωτοξείδιο του Αζώτου Kg 2,0 10

11 3,0 -»- Kg 5,0 -»- Kg 6,0 -»- Kg 7,5 -»- Kg 10,0 -»- Kg 15,0 -»- Kg 35,0 Διοξείδιο του Άνθρακα Kg 1,0 -»- Kg 2,0 -»- Kg 5,0 -»- Kg 6,0 -»- Kg 7,5 -»- Kg 15,0 -»- Kg 20,0 -»- Kg 35,0 Respal m 3 1,0 -»- m 3 2,0 -»- m 3 4,0 -»- m 3 8,0 -»- m 3 10,0 Κρυογενικά Υγροποιημένο Οξυγόνο 1.7. Υδραυλικοί έλεγχοι φιαλών lit 20,0 -»- 31,0 -»- 32,0 -»- 37,0 -»- 41,0 -»- 44,0 -»- 45,0 Όλες οι φιάλες, είτε είναι ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, είτε του Προμηθευτή, θα πρέπει μια φορά το τετράμηνο κατ ελάχιστο, να υπόκεινται σε έλεγχο πριν την εμφιάλωσή τους, προκειμένου να διαπιστώνεται η καταλληλότητά τους σύμφωνα με την ΥΑ 14165/Φ17.4/373/ (Παράρτημα 15), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και θα βρίσκονται εντός των χρονικών ορίων της ισχύος του ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες: Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής Αντικατάσταση κλείστρου Αντικατάσταση πώματος φιάλης Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ Η χρέωση της υδραυλικής δοκιμής, της αντικατάστασης των κλείστρων καθώς και της βαφής των φιαλών βαρύνει το Νοσοκομείο μόνο για την περίπτωση φιαλών ιδιοκτησίας του. Στις λοιπές περιπτώσεις βαρύνει τον προμηθευτή. Θα διαθέτουν εξοπλισμό για υδραυλικές δοκιμές φιαλών αντοχής 300 bar και θα προσκομισθεί πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ Κλείστρα φιαλών 11

12 Τα κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ Παράδοση-Παραλαβή Τα ιατρικά αέρια θα προσκομίζονται στο Νοσοκομείο σε φιάλες, είτε είναι της ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου (ανεξαρτήτως όγκου), είτε της ιδιοκτησίας του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα νομοθεσία ελέγχους, σε κάθε φιάλη αερίου, πριν την πλήρωσή της, ώστε αυτή να παραδίδεται σε τέτοια κατάσταση στο Νοσοκομείο, που να μην υπάρχει ενδεχόμενο πρόκλησης ατυχήματος από την χρήση της ή την αποθήκευσή της. Κατά την παράδοση των φιαλών θα γίνεται έλεγχος από το προσωπικό του Νοσοκομείου, ώστε να διαπιστώνεται ότι οι φιάλες έχουν αναγομωθεί πλήρως, ήτοι περιέχουν την πλήρη ποσότητα που οφείλουν να περιέχουν. Η παράδοση φιαλών που δεν είναι πλήρως αναγομωμένες, σύμφωνα με τα προηγούμενα, αποτελεί ικανό λόγο μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης από πλευράς Νοσοκομείου και έγερσης οποιασδήποτε νομικής διαδικασίας κριθεί απαραίτητη. Σε κάθε δρομολόγιο θα παραδίδονται γεμάτες φιάλες, σε αντικατάσταση κενών που θα παραλαμβάνονται. Η παράδοση των φιαλών, για όλα τα αέρια, θα γίνεται τμηματικά μετά από την παραγγελία του Νοσοκομείου. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να δηλώσουν υπεύθυνα ότι διαθέτουν απόθεμα φιαλών των ιατρικών αερίων που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού, τις ποσότητες που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και τον ελάχιστο δυνατό χρόνο που μπορούν, σε περίπτωση ανάγκης, να παραδώσουν τις ποσότητες αυτές στο Νοσοκομείο. Ο Προμηθευτής που θα αναδειχθεί θα είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων στα επιμέρους Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, στους χώρους που θα του υποδειχθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αν το Νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκή αριθμό φιαλών, τότε ο Προμηθευτής θα παραχωρεί φιάλες έναντι μισθώματος με χρεώσεις ανά ημέρα/φιάλη, το οποίο θα αναφέρει στην προσφορά του. Επισυνάπτεται ο αναλυτικός πίνακας με τις ποσότητες, την περιγραφή των αερίων, των μονάδων μέτρησης για τη συμπλήρωση των προσφορών από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με κωδικό Τ331-C Σ0620, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών. Τέλος η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται εντός τριών εργασίμων ημερών και περιλαμβάνει τον συνολικό χρόνο για την παραλαβή των κενών τη γέμιση και την επιστροφή γεμάτων, είτε πρόκειται για φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, είτε για τις ενοικιαζόμενες. 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 2.1. Οξυγόνο σε αέρια μορφή υπό πίεση (CPV ) Ο σκοπός χρήσης του οξυγόνου θα είναι αναπνευστικός. Το οξυγόνο θα είναι σε αέρια μορφή υπό πίεση και θα μετράται σε κυβικά μέτρα (m 3 ). Ως προς τη σύστασή του το οξυγόνο θα πρέπει να πληροί τους όρους της Ελληνικής Φαρμακοποιίας. Η καθαρότητά του θα είναι 99,5% κατ όγκον. Το αέριο θα είναι άχρωμο και άοσμο. Σε θερμοκρασία 20 o C και υπό πίεση 101 kpa, ένας όγκος αναπνευστικού οξυγόνου θα διαλύεται σε 32 όγκους νερού. Η διάθεσή του θα γίνεται σε ειδικές χαλύβδινες φιάλες διαφόρων μεγεθών χωρητικότητας. Σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών (έλεγχοι καθαρότητας) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας και το πρώτο συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, που είναι υποχρεωτικό από 1/1/1998, η επί της εκατό (%) περιεκτικότητα του αερίου θα είναι: Ο 2 >= 99,5%, CO <= 5 ppm, CO 2 <= 300 ppm, H 2O <= 60 ppm. Το αέριο θα είναι απαλλαγμένο από αλκαλικότητα, οξύτητα και οξειδωτικά μέσα. Το προσφερόμενο αέριο οξυγόνο θα παράγεται και θα εμφιαλώνεται στην Ελλάδα και θα είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η Ελληνική Φαρμακοποιία, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την /19/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ και η οποία 12

13 καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του αναθεωρημένου παραρτήματος Annex 6 του οδηγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κανόνων καλής παρασκευής φαρμακευτικών αερίων, που αποτελούν τεχνικές προδιαγραφές καλής παρασκευής (GMP), καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς ασφαλείας. Οι φιάλες αποθήκευσης του αερίου οξυγόνου θα είναι κυλινδρικές, από ειδικό χάλυβα για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση και θα είναι σύμφωνες με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, τα προβλεπόμενα από το Υπουργείο Υγείας (Α.Π. ΓΥ/10322/ ) και το Υπουργείο Βιομηχανίας (Α.Π.Β /929 και τροποποίηση με Α.Π /206). Οι φιάλες θα φέρουν ειδικό κλείστρο και σημάνσεις (χρωματισμούς, ενδείξεις κ.λπ.) σχετικές με την ταυτοποίηση των φιαλών και του αερίου που περιέχουν, που ορίζονται κατά νόμο από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργείο Υγείας, ΕΛΟΤ). Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής Απόφασης 10451/929/88 (ΦΕΚ 370, Β /9.6.88), την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2491/86, τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υγείας (Γ έκδοση-φεβρουάριος 2001). Συγκεκριμένα οι φιάλες του οξυγόνου θα έχουν λευκό χρώμα στο κωνοειδές άνω μέρος του λαιμού της φιάλης και το υπόλοιπο κυλινδρικό σώμα θα έχει χρώμα λευκό. Επιπλέον οι φιάλες θα φέρουν γραμμένη τη λέξη «ΟΞΥΓΟΝΟ», ή «Ο 2», ή άλλη χαρακτηριστική σήμανση με μαύρα κεφαλαία γράμματα. Οι μηχανισμοί σύνθεσης στα κλείστρα φιαλών των δοχείων καθώς και οι μηχανισμοί πλήρωσης και μετάγγισης στα εργοστάσια για την παραγωγή πεπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων, καθώς επίσης και θέσεις κατανάλωσης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ λάθους τοποθέτηση φιάλης μη επιθυμητής. Ειδικά για τις φιάλες οξυγόνου θα είναι τύπου F: Κλείστρο θηλυκό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm. Υποδοχή αρσενική, δεξιόστροφη, διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm. Η πίεση στις φιάλες του οξυγόνου, που βρίσκονται σε αέρια μορφή, καθορίζεται στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 2491/86. Οι εγκαταστάσεις, οι συσκευές και διατάξεις για την αποθήκευση και διανομή των αερίων για ιατρική χρήση περιγράφονται στην Τεχνική Οδηγία 2491/86 του ΤΕΕ, η οποία ορίσθηκε υποχρεωτικά με την Δ13/403/ απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Οξυγόνο υγροποιημένο σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (CPV ) Ο σκοπός χρήσης του οξυγόνου θα είναι αναπνευστικός. Το οξυγόνο θα είναι σε υγρή μορφή υπό πίεση και θα μετράται σε κυβικά μέτρα (m 3 ). Ως προς τη σύστασή του το οξυγόνο θα πρέπει να πληροί τους όρους της Ελληνικής Φαρμακοποιίας. Η καθαρότητά του θα είναι 99,5% κατ όγκον. Με την προσφορά του ο Προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ για την παραγωγή του υγρού οξυγόνου. Το υγρό οξυγόνο ιατρικής χρήσης θα μεταφέρεται με ειδικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα και θα αποθηκεύεται σε κρυογενικές δεξαμενές που χορηγούνται από τη προμηθεύτρια εταιρεία. Κάθε δεξαμενή θα παραχωρηθεί έναντι μηνιαίου μισθώματος στο Νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση, ενώ η κυριότητα τους θα παραμείνει στον Προμηθευτή. Οι δεξαμενές, οι οποίες θα τοποθετηθούν στην διαμορφωμένη για τον σκοπό αυτό θέση, θα είναι ικανής χωρητικότητας ώστε να εξυπηρετήσει τις επί μέρους ανάγκες κάθε Νοσοκομείου. Θα αποτελούνται από ένα εσωτερικό δοχείο από ανοξείδωτο ωστενιτικό χάλυβα (Νi > 9%), το οποίο θα είναι τοποθετημένο εντός ενός εξωτερικού κελύφους κατασκευασμένου από χάλυβα ενισχυμένο με άνθρακα. Μεταξύ του εσωτερικού κυρίως δοχείου και του εξωτερικού κελύφους θα υπάρχει θερμική μόνωση με κενό και περλίτη. Το υλικό κατασκευής του εσωτερικού δοχείου θα έχει τη δυνατότητα να αντέχει στις συστολές λόγω χαμηλών θερμοκρασιών (-196 ο C) και τις διαστολές λόγω υψηλών θερμοκρασιών (+150 ο C). Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα ST 37.2, βαμμένα εξωτερικά με διαδοχικές στρώσεις καταλλήλων χρωμάτων, με την τελική στρώση λευκής απόχρωσης. Η μέγιστη πίεση της δεξαμενής θα είναι 14 bar, η δε πίεση δοκιμής θα είναι 24 bar. 13

14 Η δεξαμενή θα παρέχει όλες τις εγγυήσεις σύμφωνα με την Τεχνική οδηγία ΤΕΕ 2491/86, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ 13/403/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και θα φέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ο οποίος θα εγγυάται την ασφαλή λειτουργία και θα αποτελείται από τις βάνες πλήρωσης, λήψης υγρού και υπερπλήρωσης, ασφαλιστικά, εύθραυστους δίσκους, μανόμετρα ένδειξης πίεσης της αέριας φάσης του υγρού οξυγόνου, όργανα ένδειξης στάθμης με κατάλληλη διάταξη για ηχητικά σήματα, κυκλώματα διατήρησης της πίεσης λειτουργίας της δεξαμενής, ανακουφιστικές βαλβίδες, εκτονωτές, εναλλάκτες, τους ατμοσφαιρικούς εξατμιστές και γενικά όλα τα απαραίτητα όργανα για ομαλή και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και κατ ελάχιστον αναφέρονται στο παράρτημα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86 και των ισχυόντων Ευρωπαϊκών και Διεθνών κανονισμών ΕΝ 737. Οι εκτονωτές ή υποβιβαστές πίεσης θα είναι κατά προτίμηση από χαλκό ή κράμα που να μπορούν να δίνουν σταθερή πίεση στην έξοδο. Τα όργανα λειτουργίας ενδείξεων και ασφαλείας του συγκροτήματος θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο κράμα ορείχαλκου κατάλληλης ονομαστικής πίεσης. Οι ατμοσφαιρικοί εξατμιστές θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο ή χαλκό και θα συνδέονται με τη δεξαμενή εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη παροχή αερίου οξυγόνου στο σημείο κατανάλωσης δια της συντελούμενης εξάτμισης του υγρού οξυγόνου όταν διέρχεται απ αυτόν. Οι δεξαμενές, τα ασφαλιστικά, οι εξατμιστές και τα λοιπά όργανα θα είναι πιστοποιημένα κατά TÜV. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρη σχέδια και prospectus του κάθε συγκροτήματος (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων, κλπ.), καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχου των δεξαμενών από τους έγκυρους διεθνείς οργανισμούς LLOYD'S, BUREAU VERITAS, TÜV, ή άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΕΟΦ) πιστοποιητικό καθαρότητας υγρού οξυγόνου, κατάλληλου για ιατρική χρήση από πρόσφατη παραγωγή. Οι δεξαμενές, λόγω των αποστάσεων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χειμερινή περίοδο, θα έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού καταγραφικού, με πίνακα LCD ενδείξεων ώστε να καταγράφονται όλες οι παράμετροι του εσωτερικού της δεξαμενής, όπως πίεση λειτουργίας, περιεχόμενο, ημερήσια κατανάλωση, ωριαία κατανάλωση, κατανάλωση αιχμής, θερμοκρασία, ποσότητα αναπλήρωσης, συναγερμοί ασφαλείας και ειδοποίηση βλαβών και να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους μέσω modem από τον Προμηθευτή. Το μέγεθος των δεξαμενών για κάθε Νοσοκομείο θα προσδιορίζεται από την επιθυμητή αυτονομία και την επιθυμητή ωριαία παροχή του αερίου στο σημείο κατανάλωσης κατά τις αιχμές της μεγίστης ζήτησης. Ο εν λόγω υπολογισμός της παροχής, η δεξαμενή και τα όργανα θα λειτουργούν με την ευθύνη της προμηθεύτριας εταιρείας. Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στις απαραίτητες τακτικές επιθεωρήσεις, σε συντήρηση και αποκατάσταση πιθανών βλαβών της δεξαμενής και γενικά να προβαίνει σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και συντηρήσεις της δεξαμενής ώστε αυτή να ευρίσκεται πάντα σε άριστη κατάστασης λειτουργίας. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή τροφοδοσία της δεξαμενής με υγρό οξυγόνο, αλλά και για την ασφαλή λειτουργία της. Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας των δεξαμενών. Η καλή κατάσταση της δεξαμενής θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ανά τρίμηνο, έγγραφης έκθεσης ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκόμενων της, από τον Προμηθευτή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι χωρητικότητες των δεξαμενών: Α/Α Νοσοκομείο Χωρητικότητα δεξαμενής (m 3 ) 1 Σισμανόγλειο Α. Φλέμιγκ-πτέρυγα Τσαγκάρη Ο Προμηθευτής θα εγκαταστήσει κάθε δεξαμενή με δικά του έξοδα και φροντίδα και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες συνδέσεις με τα δίκτυα διανομής οξυγόνου του Νοσοκομείου και την παράδοση της δεξαμενής σε πλήρη λειτουργία. Οι προδιαγραφές κατασκευής ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος της δεξαμενής θα είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 737 (τις Γερμανικές προδιαγραφές VGB 61, VGB 62 και αντίστοιχα DΙΝ και VΡΕ τις Γαλλικές AFNOR και τις Αγγλικές BS [Παράρτημα 5 ΤΟΤΕΕ 2491/86]). Η μόνη οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου για την δεξαμενή υγρού Ο 2, θα είναι το μηνιαίο μίσθωμα για την χρήση της. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εξετάσει επί τόπου τον διατιθέμενο από το Νοσοκομείο χώρο για την εγκατάσταση της δεξαμενής υγρού Ο 2, και αφού βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλος και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της, θα πρέπει να συνυποβάλλει με την προσφορά του σχετική δήλωση ανάληψης ευθύνης. 14

15 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τον χρόνο εγκατάστασης της δεξαμενής, από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο όνομά τους και ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παραδοθούν οι δεξαμενές σε λειτουργία. Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή ή αντικατάστασή της από την εταιρεία θα είναι άμεση, όπως και η κάλυψη αναγκών με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Επίσης τυχόν απώλεια αερίου από βλάβη οργάνου της δεξαμενής θα βαρύνει τον Προμηθευτή και όχι το Νοσοκομείο. Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του Προμηθευτή και θα παραδίδεται στη δεξαμενή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η μέτρηση των παραδομένων ποσοτήτων θα γίνεται με τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων σε m 3. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της επαλήθευσης με ζύγιση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα παραστατικά ζύγισης πριν και μετά την παράδοση. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 από επίσημο οργανισμό για την μεταφορά υγροποιημένων αερίων. Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν θα είναι οι παρακάτω: Kgr lit (υγρή κατάσταση) m 3 (αέρια κατάσταση) 1,0000 0,8800 0,7400 1,1415 1,0000 0,8500 1,3540 1,1760 1,0000 Ο Προμηθευτής οφείλει να τηρεί εντός της δεξαμενής απόθεμα 30% της χωρητικότητάς τους τις καθημερινές και 60% τις Παρασκευές ή κατά τη διάρκεια των αργιών ή εξαιρετικών περιπτώσεων, η δε αναπλήρωσή θα γίνεται αυθημερόν, για λόγους εξασφάλισης της αδιάλειπτης κατανάλωσης σε κάθε Νοσοκομείο. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου των δεξαμενών, η παράδοση του υγρού οξυγόνου θα πρέπει να γίνεται εντός το αργότερο 3 ωρών από την καταγραφή των ενδείξεων από το αρμόδιο τμήμα του Προμηθευτή, ή από την έγγραφη παραγγελία από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου. Για τις περιπτώσεις αυτές, κατά τις οποίες η τροφοδοσία του Νοσοκομείου δεν καλύπτεται για οποιαδήποτε λόγο από τη δεξαμενή, ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει σε stock φιάλες Ο 2 για το κέντρο οξυγόνου του Νοσοκομείου. Ο Προμηθευτής θα φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σε τμήμα του Νοσοκομείου, προσωπικό ή ασθενείς, είτε από έλλειψη Ο 2, είτε από οποιαδήποτε βλάβη των εγκαταστάσεων ευθύνης και ιδιοκτησίας του. Επιπλέον ο Προμηθευτής θα είναι απολύτως υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της δεξαμενής και για την αδιάλειπτη τροφοδοσία με οξυγόνο του Νοσοκομείου. Επίσης θα είναι υποχρεωμένος να συντηρεί, να ελέγχει το συγκρότημα των δεξαμενών υγρού οξυγόνου και να προσφέρει τεχνική κάλυψη με δικά του έξοδα και δικούς του τεχνικούς, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, υπογράφοντας σε ειδικό βιβλίο συντήρησης. Δεδομένου ότι το Νοσοκομείο δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει χωρίς υγρό Ο 2, η οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία της δεξαμενής και των παρελκόμενων της, ή τυχόν απώλεια αερίου, ή έλλειψη από ευθύνη του Προμηθευτή, θα έχει ως αποτέλεσμα να προβεί το Νοσοκομείο στην προμήθεια υγρού οξυγόνου από το ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του Προμηθευτή, της εγκατάστασης του οποίου θα κάνει χρήση, ή ακόμη και αερίου. Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής βαρύνεται και με κάθε άλλη δαπάνη εκτός της προμήθειας, ήτοι μεταφορικών, φιαλών, μετατροπή εγκαταστάσεων, ενοικίασης φιαλών κλπ. Το Νοσοκομείο οφείλει να παρέχει ηλεκτρική παροχή και για το σύστημα τηλεπαρακολούθησης, αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή. Ο Προμηθευτής για όλο το συμβατικό χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση ασφάλισης για τυχόν ατυχήματα, ζημιές ή βλάβες οι οποίες θα προκληθούν στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους από την λειτουργία των δεξαμενών. Οι δεξαμενές και τα όργανα τους θα παραμείνουν στην κυριότητα του Προμηθευτή καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα λειτουργούν με ευθύνη του. Ο Προμηθευτής υποχρεούται, με τη λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της, να αποξηλώσει και απομακρύνει με δικά του έξοδα, από το χώρο του Νοσοκομείου, τις δεξαμενές του, εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του και ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία, ώστε η διαδικασία αντικατάστασής τους να είναι σύντομη και να μην προκαλέσει προβλήματα στην παροχή οξυγόνου. 15

16 Ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για το δίκτυο σωληνώσεων των Νοσοκομείων, αλλά υποχρεούται να δηλώσει υπευθύνως (Ν.1599) ότι τους πληροί τους ανωτέρω όρους και τους αποδέχεται ανεπιφυλάκτως. Τέλος επισημαίνεται το γεγονός ότι για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την αποξήλωση της υπάρχουσας δεξαμενής και την εγκατάσταση της νέας, το οποίο υπολογίζεται περίπου σε 10ήμερο, ο Προμηθευτής υποχρεούται να ανεφοδιάζει ανελλιπώς και ανεξαρτήτως απαιτουμένης ποσότητος φιαλών και χρόνου τα εφεδρικά κέντρα οξυγόνου του Νοσοκομείου με φιάλες αερίου Ο 2 εξασφαλίζοντας απολύτως την επάρκεια της εγκαταστάσεως Σύστημα οξυγόνου κρυογενικά υγροποιημένου για πλήρωση φορητών φιαλών (CPV ) Ο σκοπός χρήσης του οξυγόνου θα είναι αναπνευστικός. Το οξυγόνο θα είναι σε υγρή μορφή υπό πίεση σε φορητά κάνιστρα και θα μετράται σε λίτρα (lit). Ως προς τη σύστασή του το οξυγόνο θα πρέπει να πληροί τους όρους της Ελληνικής Φαρμακοποιίας. Η καθαρότητά του θα είναι 99,5% κατ όγκον. Θα είναι άοσμο υγρό με πυκνότητα 1,14 Kg/lit. Το οξυγόνο θα βρίσκεται αποθηκευμένο σε υγρή μορφή στους -183 έως -187 ο C και σύμφωνα με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του οξυγόνου 1 lit υγρού Ο 2 θα αντιστοιχεί σε περίπου 850 έως 860 lit αερίου Ο 2. Σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών (έλεγχοι καθαρότητας) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας και το πρώτο συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, που είναι υποχρεωτικό από 1/1/1998, οι επί της εκατό (%) περιεκτικότητες θα είναι: Ο 2 >= 99,5%, CO <= 5 ppm, CO 2 <= 300 ppm, H 2O <= 60 ppm. Το αέριο θα είναι απαλλαγμένο από αλκαλικότητα, οξύτητα και οξειδωτικά μέσα. Το σύστημα υγρού οξυγόνου θα περιλαμβάνει σταθερή μονάδα αποθήκευσης υγρού οξυγόνου και μία φορητή μονάδα, που θα παρέχει οξυγόνο σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο βρίσκεται ο ασθενής σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ιατρού. Η φορητή μονάδα θα γεμίζει από την σταθερή και είναι μία συμπαγής ελαφρά συσκευή. Θα φέρει ιμάντα, δείκτη περιεχομένου, έξοδο οξυγόνου, διακόπτη ροής και κύπελλο συλλογής υγρασίας. Η σταθερή μονάδα θα προορίζεται μόνο για χρήση σε σταθερή θέση και θα φέρει δείκτη περιεχομένου, μανόμετρο, διακόπτη ροής και παροχή αναπνευστικού οξυγόνου. Το σύστημα θα λειτουργεί αθόρυβα, χωρίς κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και μόνο με την ελεγχόμενη εξαέρωση του υγρού σε αέριο οξυγόνο. Το ειδικό κρυογενικό δοχείο θα διαθέτουν κατάλληλο πώμα, διπλά τοιχώματα και μόνωση κενού για την αποθήκευση του υγρού οξυγόνου. Το εσωτερικό δοχείο πίεσης θα είναι σχεδιασμένο να φυλάσσει ασφαλώς το κρυογενικό υγρό, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύεται από υπερπίεση με τη βοήθεια ανακουφιστικής βαλβίδας που θα διαθέτει. Η μόνωση κενού, μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού δοχείου θα απαγορεύει την εξωτερική θερμότητα να εισχωρήσει στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρός ο ρυθμός εξάτμισης του υγρού και ελάχιστες οι απώλειες Πρωτοξείδιο του αζώτου Ο σκοπός χρήσης του πρωτοξειδίου του αζώτου θα είναι ιατρικός. Το πρωτοξείδιο θα είναι σε αέρια μορφή υπό πίεση και θα μετράται σε κιλά (Kg). Ως προς τη σύστασή του το άζωτο θα πρέπει να πληροί τους όρους της Ελληνικής Φαρμακοποιίας. Η καθαρότητά του θα είναι 99,5% κατ όγκον. Με την προσφορά του ο Προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ για την παραγωγή του πρωτοξειδίου του αζώτου. Σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών (έλεγχοι καθαρότητας) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας και το πρώτο συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, που είναι υποχρεωτικό από 1/1/1998, η επί της εκατό (%) περιεκτικότητα του αερίου θα είναι: Ν 2 >= 98,0%, CO <= 5 ppm, CO 2 <= 300 ppm, H 2O <= 120 ppm, ΝΟΧ <= 2 ppm. Το αέριο θα είναι απαλλαγμένο από αλκαλικότητα, οξύτητα, αναγωγικά μέσα, αλογόνα, υδρόθειο και φωσφίνη. Το προσφερόμενο αέριο θα παράγεται και θα εμφιαλώνεται στην Ελλάδα και θα είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η Ελληνική Φαρμακοποιία, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την /19/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ και η οποία καθιστά 16

17 υποχρεωτική την εφαρμογή του αναθεωρημένου παραρτήματος Annex 6 του οδηγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κανόνων καλής παρασκευής φαρμακευτικών αερίων, που αποτελούν τεχνικές προδιαγραφές καλής παρασκευής (GMP), καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς ασφαλείας. Οι φιάλες αποθήκευσης του αερίου πρωτοξειδίου του αζώτου θα είναι κυλινδρικές, από ειδικό χάλυβα για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση και θα είναι σύμφωνες με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, τα προβλεπόμενα από το Υπουργείο Υγείας (Α.Π. ΓΥ/10322/ ) και το Υπουργείο Βιομηχανίας (Α.Π.Β /929 και τροποποίηση με Α.Π /206). Οι φιάλες θα φέρουν ειδικό κλείστρο και σημάνσεις (χρωματισμούς, ενδείξεις κ.λπ.) σχετικές με την ταυτοποίηση των φιαλών και του αερίου που περιέχουν που ορίζονται κατά νόμο από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργείο Υγείας, ΕΛΟΤ). Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής Απόφασης 10451/929/88 (ΦΕΚ 370, Β /9.6.88), την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2491/86, τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υγείας (Γ έκδοση-φεβρουάριος 2001). Συγκεκριμένα οι φιάλες του πρωτοξειδίου του αζώτου θα έχουν μπλε χρώμα στο κωνοειδές άνω μέρος του λαιμού της φιάλης και το υπόλοιπο κυλινδρικό σώμα θα έχει χρώμα λευκό. Επιπλέον οι φιάλες θα φέρουν γραμμένη τη λέξη «ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ», ή «Ν 2Ο», ή άλλη χαρακτηριστική σήμανση με μαύρα κεφαλαία γράμματα. Οι μηχανισμοί σύνθεσης στα κλείστρα φιαλών των δοχείων καθώς και οι μηχανισμοί πλήρωσης και μετάγγισης στα εργοστάσια για την παραγωγή πεπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων, καθώς επίσης και θέσεις κατανάλωσης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ λάθους τοποθέτηση φιάλης μη επιθυμητής. Ειδικά για τις φιάλες πρωτοξειδίου του αζώτου θα είναι τύπου G: Κλείστρο θηλυκό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 26mm και βήματος 1,50mm. Υποδοχή αρσενική δεξιόστροφη διαμέτρου 26mm και βήματος 1,50 mm. Η πίεση στις φιάλες του πρωτοξειδίου του αζώτου, που βρίσκονται σε αέρια μορφή, καθορίζεται στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 2491/86. Οι εγκαταστάσεις, οι συσκευές και διατάξεις για την αποθήκευση και διανομή των αερίων για ιατρική χρήση περιγράφονται στην Τεχνική Οδηγία 2491/86 του ΤΕΕ, η οποία ορίσθηκε υποχρεωτικά με την Δ13/403/ απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Διοξείδιο του άνθρακα Ο σκοπός χρήσης του διοξειδίου του άνθρακα θα είναι ιατρικός. Το διοξείδιο θα είναι σε αέρια μορφή υπό πίεση και θα μετράται σε κιλά (Kg). Ως προς τη σύστασή του το διοξείδιο του άνθρακα θα πρέπει να πληροί τους όρους της Ελληνικής Φαρμακοποιίας. Η καθαρότητά του θα είναι 99,995% κατ όγκον. Με την προσφορά του ο Προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ για την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών (έλεγχοι καθαρότητας) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας και το πρώτο συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, που είναι υποχρεωτικό από 1/1/1998, η επί της εκατό (%) περιεκτικότητα του αερίου θα είναι: CO 2 >= 99,4%, CO <= 10 ppm, Οξύτητα <= 20 ppm. Το αέριο θα είναι απαλλαγμένο από αναγωγικά μέσα, αλογόνα, υδρόθειο και φωσφίνη. Το προσφερόμενο αέριο θα παράγεται και θα εμφιαλώνεται στην Ελλάδα και θα είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η Ελληνική Φαρμακοποιία, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την /19/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ και η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του αναθεωρημένου παραρτήματος Annex 6 του οδηγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κανόνων καλής παρασκευής φαρμακευτικών αερίων, που αποτελούν τεχνικές προδιαγραφές καλής παρασκευής (GMP), καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς ασφαλείας. 17

18 Οι φιάλες αποθήκευσης του αερίου διοξειδίου του άνθρακα θα είναι κυλινδρικές, από ειδικό χάλυβα για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση και θα είναι σύμφωνες με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, τα προβλεπόμενα από το Υπουργείο Υγείας (Α.Π. ΓΥ/10322/ ) και το Υπουργείο Βιομηχανίας (Α.Π.Β /929 και τροποποίηση με Α.Π /206). Οι φιάλες θα φέρουν ειδικό κλείστρο και σημάνσεις (χρωματισμούς, ενδείξεις κ.λπ.) σχετικές με την ταυτοποίηση των φιαλών και του αερίου που περιέχουν που ορίζονται κατά νόμο από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργείο Υγείας, ΕΛΟΤ). Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής Απόφασης 10451/929/88 (ΦΕΚ 370, Β /9.6.88), την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2491/86, τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υγείας (Γ έκδοση-φεβρουάριος 2001). Συγκεκριμένα οι φιάλες του διοξειδίου του άνθρακα θα έχουν γκρι χρώμα στο κωνοειδές άνω μέρος του λαιμού της φιάλης και το υπόλοιπο κυλινδρικό σώμα θα έχει χρώμα λευκό. Επιπλέον οι φιάλες θα φέρουν γραμμένη τη λέξη «ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ», ή «CO 2», ή άλλη χαρακτηριστική σήμανση με μαύρα κεφαλαία γράμματα. Οι μηχανισμοί σύνθεσης στα κλείστρα φιαλών των δοχείων καθώς και οι μηχανισμοί πλήρωσης και μετάγγισης στα εργοστάσια για την παραγωγή πεπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων, καθώς επίσης και θέσεις κατανάλωσης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ λάθους τοποθέτηση φιάλης μη επιθυμητής. Ειδικά για τις φιάλες διοξειδίου του άνθρακα θα είναι τύπου C: Κλείστρο αρσενικό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814 mm. Υποδοχή θηλυκή, δεξιόστροφη, διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814 mm με ασφαλιστικό. Η πίεση στις φιάλες του διοξειδίου του άνθρακα, που βρίσκονται σε αέρια μορφή, καθορίζεται στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 2491/86. Οι εγκαταστάσεις, οι συσκευές και διατάξεις για την αποθήκευση και διανομή των αερίων για ιατρική χρήση περιγράφονται στην Τεχνική Οδηγία 2491/86 του ΤΕΕ, η οποία ορίσθηκε υποχρεωτικά με την Δ13/403/ απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Πεπιεσμένος αέρας (Respal) Ο σκοπός χρήσης του μίγματος πεπιεσμένου αέρα Respal θα είναι για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων. Το Respal θα είναι σε αέρια μορφή υπό πίεση και θα μετράται σε κυβικά μέτρα (m 3 ). Ως προς τη σύστασή του το Respal θα πρέπει να πληροί τους όρους της Ελληνικής Φαρμακοποιίας. Η σύνθεσή του θα είναι 20,4-21,9% Ο 2 και το υπόλοιπο Ν 2. Με την προσφορά του ο Προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ για την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με τον πίνακα προδιαγραφών (έλεγχοι καθαρότητας) της Ελληνικής Φαρμακοποιίας και το πρώτο συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, που είναι υποχρεωτικό από 1/1/1998, η επί της εκατό (%) περιεκτικότητα του αερίου θα είναι: Ο2 (20,4%-21,9%), Ν2 (78,1%-79,6%), SO 2 1 ppm, CO ppm, CO 5 ppm, NOX 2 ppm, H 2O 67ppm, προσμίξεις ελαίων 0,1mg/m3. Το προσφερόμενο αέριο θα παράγεται και θα εμφιαλώνεται στην Ελλάδα και θα είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η Ελληνική Φαρμακοποιία, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την /19/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ και η οποία καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή του αναθεωρημένου παραρτήματος Annex 6 του οδηγού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κανόνων καλής παρασκευής φαρμακευτικών αερίων, που αποτελούν τεχνικές προδιαγραφές καλής παρασκευής (GMP), καθώς και τους λοιπούς κανονισμούς ασφαλείας. Οι φιάλες αποθήκευσης του Respal θα είναι κυλινδρικές, από ειδικό χάλυβα για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση και θα είναι σύμφωνες με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, τα προβλεπόμενα από το Υπουργείο Υγείας (Α.Π. ΓΥ/10322/ ) και το Υπουργείο Βιομηχανίας (Α.Π.Β /929 και τροποποίηση με Α.Π /206).. Οι φιάλες θα φέρουν ειδικό κλείστρο και σημάνσεις (χρωματισμούς, ενδείξεις κ.λπ.) σχετικές με την ταυτοποίηση των φιαλών και του αερίου που περιέχουν που ορίζονται κατά νόμο από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργείο Υγείας, ΕΛΟΤ). Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής Απόφασης 10451/929/88 (ΦΕΚ 370, 18

19 Β /9.6.88), την Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2491/86, τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΛΟΤ και του Υπουργείου Υγείας (Γ έκδοση-φεβρουάριος 2001). Συγκεκριμένα οι φιάλες του Respal θα έχουν μαύρο και λευκό χρώμα στο κωνοειδές άνω μέρος του λαιμού της φιάλης και το υπόλοιπο κυλινδρικό σώμα θα έχει χρώμα λευκό. Επιπλέον οι φιάλες θα φέρουν γραμμένη τη λέξη «ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ», ή «Respal», ή άλλη χαρακτηριστική σήμανση με μαύρα κεφαλαία γράμματα. Οι μηχανισμοί σύνθεσης στα κλείστρα φιαλών των δοχείων καθώς και οι μηχανισμοί πλήρωσης και μετάγγισης στα εργοστάσια για την παραγωγή πεπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων, καθώς επίσης και θέσεις κατανάλωσης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ λάθους τοποθέτηση φιάλης μη επιθυμητής. Ειδικά για τις φιάλες Respal θα είναι τύπου D: Κλείστρο αρσενικό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 24 mm και βήματος 2 mm. Υποδοχή θηλυκή, δεξιόστροφη, διαμέτρου 24 mm και βήματος 2 mm. Η πίεση στις φιάλες του Respal, που βρίσκονται σε αέρια μορφή, καθορίζεται στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 2491/86. Οι εγκαταστάσεις, οι συσκευές και διατάξεις για την αποθήκευση και διανομή των αερίων για ιατρική χρήση περιγράφονται στην Τεχνική Οδηγία 2491/86 του ΤΕΕ, η οποία ορίσθηκε υποχρεωτικά με την Δ13/403/ απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ Ειδική φιάλη οξυγόνου 2m 3, 200 bar, για τις ανάγκες διακομιδής ασθενών εντός του Νοσοκομείου. Η φιάλη θα πληροί όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και θα φέρει τις κατάλληλες σημάνσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες 97/23/ΕΚ, 99/36/ΕΚ, 93/42/ΕΟΚ. Θα είναι από ελαφρύ κράμα αλουμίνιου για ευκολία στις μετακινήσεις της. Θα έχει μικρό βάρος. Ενδεικτικά: 2 lit έως 4 Kg με το περιεχόμενο, 5 lit έως 7,5 Kg με το περιεχόμενο. Θα διαθέτει κλείστρο με ενσωματωμένα: Ρυθμιστή ροής με ένδειξη lit/min και διαβάθμιση ανά 0,5 lit/min Έξοδο ροής κατάλληλη για σύνδεση ρινικού καθετήρα ή μάσκας οξυγόνου. Βαλβίδα ελάχιστης εναπομένουσας πίεσης που διασφαλίζει ότι η φιάλη δε θα επιμολυνθεί με νερό ή άλλους επιμολυντές. Ταχυσύνδεσμο για απευθείας χρήση σε αναπνευστήρα ή σε αναισθησιολογικά μηχανήματα χειρουργείου. Μετρητή πίεσης που δείχνει το περιεχόμενο της φιάλης ακόμη και όταν η κύρια βαλβίδα είναι κλειστή. Το ενσωματωμένο κλείστρο της φιάλης θα φέρει προστατευτικό κάλυμμα από συμπαγές υλικό με χερούλι για την εύκολη μετακίνηση του προϊόντος. Η φιάλη θα διαθέτει ειδικό βραχίονα για την ανάρτησή του σε φορείο/κρεβάτι ή τροχήλατη καρέκλα. Επίσης θα πρέπει να είναι συμβατό για χρήση σε περιβάλλον μαγνητικού τομογράφου (MRI). Τέλος πάνω στη φιάλη θα υπάρχει επικολλημένο φυλλάδιο οδηγιών σωστής και ασφαλούς χρήσης του προϊόντος, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας για πιθανό πρόβλημα κατά τη χρήση της. 3. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δηλώσουν εγγράφως ότι έχουν λάβει γνώση όλων των τεχνικών όρων και προδιαγραφών και τους οποίους αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη. Επίσης θα δηλώσουν εγγράφως ότι η προσφορά τους δεν θα έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 19

20 Τέλος οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν με την προσφορά τους φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικούς όρους και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και ο Προμηθευτής πρέπει να καταθέσουν, με ποινή απόρριψης, με την προσφορά τους την άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων, που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Φ και τις αρμόδιες αρχές, για την λειτουργία των εργοστάσιων παραγωγής τους. Ο Προμηθευτής πρέπει να καταθέσει με ποινή απόρριψης τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη, για την οποία θα υπάρχουν και οι υποχρεωτικές απαιτήσεις συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης και Διαχείρισης Κινδύνου και ορισμού Τοπικού Υπεύθυνου Φαρμακοεπαγρύπνησης καθώς και αντικαταστάτης του. 2. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 για παραγωγή Υγροποιημένου Οξυγόνου, Αερίου Οξυγόνου, Πρωτοξειδίου του Αζώτου, Διοξειδίου του Άνθρακα, Πεπιεσμένου Αέρα Ιατρικής Χρήσης (Respal), Αζώτου, Υγρού και Αερίου Ηλίου, καθώς και των μειγμάτων που προαναφέρθηκαν. 3. Άδεια δυνατότητας παραγωγής, εμφιάλωσης και διακίνησης, πιστοποιητικό κανόνων καλής παρασκευής GMD από τον ΕΟΦ, για τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής του. 4. Άδεια υδραυλικής δοκιμής από τον ΕΒΕΤΑΜ. 5. Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 6. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για διανομή υγροποιημένων αερίων. 7. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 ΕΝ για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 13485/2003 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης Ε3/833/99, ή βάσει της ΔΥ 8δ 1348/2004 (ιδίως για αυτούς που δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων). 8. Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης. 9. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης των ιατρικών αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 10. Υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού. 11. Υπεύθυνη δήλωση ότι στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της καταλληλότητας των ειδών, καθώς και των εργαστηριακών εξετάσεων σε περίπτωση χημικής εξέτασης του είδους, το κόστος βαρύνει τον Προμηθευτή. 12. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας διάθεσης επαρκούς ποσότητας των ειδών καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Νοσοκομείων. 13. Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου πληροί τις προδιαγραφές της Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ 2491/86. Ο Προμηθευτής θα παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία πλήρες ηλεκτρονικό μητρώο καταναλώσεων και παραγγελιών ανά μήνα, καθώς και στατιστικά στοιχεία ημερησίων καταναλώσεων και καταναλώσεων αιχμής για το υγρό οξυγόνο που παρακολουθείται με την τηλεμετρία. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει κάθε αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για την ορθή και ταχεία υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του (μέσα ατομικής προστασίας), καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση του Νοσοκομείου (χώροι και άτομα εντός αυτού), σχετιζόμενα ευθέως με το αντικείμενο της σύμβασης, σε θέματα ασφάλειας. Καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ατόμων που απασχολεί ο Προμηθευτής, εντός του χώρου του Νοσοκομείου. Το προσωπικό του Προμηθευτή υποχρεούται να συμπεριφέρεται κόσμια προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους συνοδούς τους. Το προσωπικό του Προμηθευτή, το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ειδικότητα, θα πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο και να διαθέτει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα της εποπτείας και του ελέγχου των εκτελουμένων εργασιών από τον Προμηθευτή, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από την ευθύνη του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο Προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις που θα γίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στους συμβατικούς όρους. Οι παραδόσεις θα γίνονται από τον Προμηθευτή, χωρίς να προκαλέσουν αναστάτωση ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. έως μ.μ. Κατ εξαίρεση μπορούν οι παραδόσεις να γίνονται και κατά τη διάρκεια απογευματινού ή 20

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111900-4)» «ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 15-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΥΓΟΝΟ Πρόκειται για τις Τεχνικές προδιαγραφές των Ιατρικών Αερίων για τον ενιαίο διαγωνισμό (Συμφωνία Πλαίσιο) για ομάδα Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ««Α ΓΓ ΙΟΙ ΣΣ ΠΑΝ ΤΤ ΕΕΛ ΕΕΗΜΩΝ»» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Προδιαγράφονται, τεχνικά στοιχεία φιαλών ιατρικών αεριών

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ. Βόλος, 4 / 7 /2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Αρ. Πρωτ

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ. Βόλος, 4 / 7 /2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134 Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

«ιενέργεια Β Φάσης ηµόσιας ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»(CPV:24111900-4)»

«ιενέργεια Β Φάσης ηµόσιας ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ»(CPV:24111900-4)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 08.10.2014 Τ.Κ.: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜEΡOMHΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 25510-76423 FAX: 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV )»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV )» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8103/13-4-2016 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜ: 12/4/2016 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου

Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 21/03/2016 Για την Προμήθεια Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου Νοσηλευτικής Μονάδος Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 08-05-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προϋπολογισμός: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜ: 18/7/2016 ΤΗΛ: FAX:

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜ: 18/7/2016 ΤΗΛ: FAX: ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16478 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜ: 18/7/2016 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-5-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (Ιατρικής Χρήσης) ως κύρια πηγή τροφοδοσίας του Νοσοκομείου για αποθήκευση σε δεξαμενή (υγρή μορφή). Το προσφερόμενο υγρό οξυγόνο θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Έως (3) τρεις μήνες Με την υπογραφή σύμβασης να κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή τραπέζης ίση με το 5% του ποσού κατακύρωσης στην καθαρή αξία.

ΠΡΟΣ: Έως (3) τρεις μήνες Με την υπογραφή σύμβασης να κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή τραπέζης ίση με το 5% του ποσού κατακύρωσης στην καθαρή αξία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4η Υ.ΠΕ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος 24/02/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 4 ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ (Ιατρικής Χρήσης) ως κύρια πηγή τροφοδοσίας του Νοσοκομείου για αποθήκευση σε δεξαμενή Το προσφερόμενο υγρό οξυγόνο θα πρέπει να πληροί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1/8 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Σελ. 1/8 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Σελ. 1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Β. Παγούδη Τηλ: 2271350258 AΔΑ :ΩΤΝΞ469073-6Δ2 Χίος 22-6-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.000 LIT 1.1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Το προσφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 55/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Υγρό Οξυγόνο

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Υγρό Οξυγόνο ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Υγρό Οξυγόνο Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει σε κάθε Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 169/ Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου. ΠΡΟΣ: Την Διοικήτρια του Νοσοκομείου

Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 169/ Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου. ΠΡΟΣ: Την Διοικήτρια του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 169/16-02-2016 Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Π Μεσολογγίου 14/07/2015

Ι.Π Μεσολογγίου 14/07/2015 Ι.Π Μεσολογγίου 14/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. 6690 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚH ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος Αρ.Πρωτ.: 10818

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος Αρ.Πρωτ.: 10818 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 18.10.2016 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Οξυγόνου για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Οξυγόνου για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ.

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ETHΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Η σύμβαση για την προμήθεια Ιατρικών αερίων στο Νοσοκομείο περιλαμβάνει : Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 17786 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ: 22/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ Υγρό Οξυγόνο δεξαμενή υγρού οξυγόνου: Το προσφερόμενο υγρό οξυγόνο για Ιατρικη Χρηση θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τον ΕΟΦ και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λέρος 04 /11 / 2013 Αρ. πρωτ.:12536 ΑΔΑ: ΒΛ1Ο46904Ρ-ΡΣ5. Αριθμ. Διακήρυξης: -88- ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λέρος 04 /11 / 2013 Αρ. πρωτ.:12536 ΑΔΑ: ΒΛ1Ο46904Ρ-ΡΣ5. Αριθμ. Διακήρυξης: -88- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 04 /11 / 2013 Αρ. πρωτ.:12536 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 4 /2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ - ΟΞΥΓΟΝΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 4 /2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ - ΟΞΥΓΟΝΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΒΟΛΟΣ: 06/09/2011 Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ Aρ. Πρ.: 19343

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 18/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13200 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (α/α : 04 / 2015 Προμήθεια Ιατρικών Αερίων)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (α/α : 04 / 2015 Προμήθεια Ιατρικών Αερίων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ. Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Τηλ.: 210-72 88 136 137 FAX: 210-72 11 223 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :7081 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13072016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/13904 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΙΑΛΩΝ Π.Π.Υ.Υ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ No 24 η /2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 44.717,10 με ΦΠΑ (ΠΠΥΥ 2012, CPV: 19520000-7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 26/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ, 21-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 12/11/2014 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 13590

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ κάλυψη αναγκών ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΛΕΠΙΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Θ.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΛΕΡΟΣ 06/04/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 3518 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13208 ΤΗΛ: 213 2058448 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

46.760,45 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

46.760,45 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 16978 ΠΛΗΡ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΜΕΡ: 11/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058394 FAX: 213 2058614 E-mail:mailto:panagopoulou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 74 76 & ΚΟΝΙΤΣΗΣ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Τel.: +30 210 55 82 700 Fax +30 210 67 20 444 5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ.Ν Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ Η. ΓΑΖΕΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.ηλίου (Δ.3006.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 27/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 56 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Αρ. διακήρυξης 45/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Αρ. διακήρυξης 45/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ `ΛΑΙΚΟ` Αθήνα, 28/07/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 Αρ. Πρωτ.: 10817 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ : 115 27- ΓΟΥΔΗ ΤΜΗΜΑ : Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76

ΑΡΤΑ, 27-8-2014 ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. : Δ.Σ 76 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 700 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-1-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 64387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 68/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 68/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό». ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΘΑΣΟΣ 16/06/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9267 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία άμεσης ιατρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Θάσου, με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, Μαρούσι Περιγραφή Είδους Κατεψυγμένα Λαχανικά (CPV: )

Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, Μαρούσι Περιγραφή Είδους Κατεψυγμένα Λαχανικά (CPV: ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 13812/6-6-2014 ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 5/6/2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Τ.Κ.: 11522

ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Τ.Κ.: 11522 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 15-12-2011 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 16980 «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 37/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 37/2015 Προμήθεια συσκευών FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 29-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 29-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/15601 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα