Φωτοσύνθεση. του σε υδατάνθρακες, καταναλώνοντας χημική ενέργεια που προέκυψε από ηλιακή ενέργεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωτοσύνθεση. του σε υδατάνθρακες, καταναλώνοντας χημική ενέργεια που προέκυψε από ηλιακή ενέργεια"

Transcript

1 Φωτοσύνθεση Οι διαδικασίες που οδηγούν στην αφομοίωση του CO 2 και τη μετατροπή του σε υδατάνθρακες, καταναλώνοντας χημική ενέργεια που προέκυψε από ηλιακή ενέργεια Ι. Μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε χημική ενέργεια ΙΙ. Αφομοίωση CO2 (Κύκλος του Κalvin-Benson)

2 Φωτοσύνθεση Φωτονιακή απορρόφηση από τις φωτοσυνθετικές χρωστικές και διέγερσή τους Μεταφορά της δεσμευμένης ενέργειας στο σύμπλοκο συλλογής φωτός Ορθολογική διοχέτευση της δεσμευμένης ενέργειας στα δύο φωτοσυστήματα- Φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων (αναγωγή ΝΑDP+ σε NADPH) Φωτοφωσφορυλίωση (σύνθεση χημικής ενέργειας ATP από ηλιακή) Eπένδυση της χημικής ενέργειας που αποκτήθηκε στη μετατροπή ανόργανου άνθρακα (CO2) σε οργανική ύλη Η2Ο

3 Χλωροπλάστες

4

5 Φωτοσύνθεση Ι. Μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε χημική ενέργεια Φωτεινές αντιδράσεις

6 Το φως είναι είδος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Ε=h.v = h. C/λ Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

7 Η ηλιακή ακτινοβολία μεταφέρει φωτόνια με διαφορετικά μήκη κύματος nm -1 W m -2 n Ενέργεια Φάσμα ηλιακής ακτινοβολίας Ακτινοβολία στην επιφάνεια της Γης Φάσμα απορρόφησης από τη χλωροφύλλη μήκος κύματος, λ

8 Οι φωτοσυνθετικές χρωστικές απορροφούν το φως κινητήρια δύναμη της φωτοσύνθεσης Χλωροφύλλες Χλωροφύλλη β Βακτηριοχλωροφύλλη α Καροτενοειδή Βιλινες φυκοερυθροβιλίνη Χλωροφύλλη α β- καροτένιο

9 Φάσμα απορρόφησης ης φωτοσυνθετικών χρωστικών Απο ορρόφησ ση 1. Bακτηριοχλωροφύλλη α 2. Χλωροφύλλη α 3. Χλωροφύλλη b 4. Φυκοερυθροβιλλίνη 5. β-καροτένιο Μήκος κύματος (nm)

10 Φωτονιακή απορρόφηση και ενεργειακή διέγερση χρωστικών υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση μπλε Ενέργεια Απ πορρόφησ ση μπλε φω ωτός Απορρ ρόφηση κόκκιν νου φωτός απώλεια υπό μορφή θερμότητας χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση Φθορισμός: Απώλεια λόγω εκπομπής φωτός μεγαλύτερου λ κόκκινο φθορισμός απορρόφηση Μή ήκος κύμα ατος, λ Βασική ενεργειακή κατάσταση (η χαμηλότερη)

11 Μεταφορά ενέργειας

12 Μεταφορά ενέργειας κατά τη φωτοσύνθεση μεταφορά ενέργειας μεταφορά ηλεκτρονίων φως φωτοσυνθετικές χρωστικές δέκτης κέντρο αντίδρασης φωτοσυλλεκτικός μηχανισμός- αντένα φωτοσυλλογής δότης

13 Μεταφορά ενέργειας κατά τη φωτοσύνθεση ( παγίδευση ενέργειας : η αλληλουχία των χρωστικών που διοχετεύουν την ενέργεια προς το φωτοχημικό κέντρο αντίδρασης έχει μέγιστο απορρόφησης που προοδευτικά μετακινείται προς τα μεγαλύτερα, κόκκινα, μήκη κύματος) καροτενοειδή Καροτεονειδή * nm ενέ έργεια φηση φω ωτονίων απορρό Χλωροφύλλη b* 650 nm Χλωροφύλλη a* 670 nm Eνέργεια που χάνεται ως θερμότητα κατά τη μεταφορά της διέγερσης Eνέργεια έ που παγιδεύεται στο φωτοχημικό κέντρο αντίδρασης Βασική κατάσταση ενέργειας

14 Φωτοσυνθετικά σύμπλοκα Οργάνωση φωτοσυνθετικών πρωτεϊνικών συστημάτων το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων αποτελείται από πρωτεϊνες μεταφοράς ηλεκτρονίων και συνδυαζόμενες προσθετικές ομάδες Στρώμα (βασικό ph) φως κυτοχρωμα b6 f φως πλαστοκινόνη Οξείδωση του νερού Μικροχωρος (όξινο ph) Βαθμιδωση ηλεκτροχημικού δυναμικού (διαβάθμιση πρωτονίων)

15 Οργάνωση φωτοσυνθετικών συστημάτων στις μεμβράνες των θυλακοειδών στρώμα Μεμβράνη θυλακοειδών μικροχώρος

16 Φωτοσυνθετικά σύμπλοκα Φωτοσύστημα Ι (PSI) Σύμπλοκο συλλογής φωτός (LHC I) Πυρήνας PSI Φωτοσύστημα ΙΙ (PSII) Σύμπλοκο συλλογής φωτός (LHC II) φωτοχημικό κέντρο αντίδρασης Πυρήνας PSII σύμπλοκο έκλυσης οξυγόνου Κυτόχρωμα b6 f

17 Φωτοσύστημα ΙΙ (PSII) Σύμπλοκο συλλογής φωτός (LHC II): 6 πρωτεϊνες, 4 συμπλέγματα με χαρακτηριστική αναλογία chl a, chl b και καροτενοειών /σε τριμερή μορφή, 8 τριμερή γύρω από κέντρο αντίδρασης Πυρήνας PSII: >20 πρωτεϊνες, D1/ D2 (φωτοχημικό κέντρο), P680 Σύμπλοκο έκλυσης οξυγόνου

18 Φωτοσύστημα ΙΙ (PSII) από το κυανοβακτήριο Synechococcus elongatus

19 Σύμπλοκο έκλυσης οξυγόνου Η φωτοοξείδωση του νερού πραγματοποιείται με το μηχανισμό των 5 S καταστάσεων, αντιπροσωπεύουν τη διαδοχική συσσώρευση οξειδωτικών ισοδύναμων στο ενζυμικό σύμπλοκο, το οποίο περιέχει Μn

20 Φωτοσύστημα Ι (PSI) Σύμπλοκο συλλογής φωτός (LHC I): πρωτεϊνες, chl b δρα ως βοηθητική κεραία στις χρωστικές του πυρήνα Πυρήνας PSI: ~100 chl a, καροτένια, P700, PsaA / PsaB, 10 πρωτείνες Α0: χλωροφύλλη Α1: φυλλοκινόνη (βιταμίνη Κ1) Fe-S κέντρα Fd: φερρεδοξίνη FNR : αναγωγάση φερρεδοξίνης-nadp

21 Κυτόχρωμα b6 f 2 Cyt b 1 Cyt c Rieske Fe-S πρωτεϊνη

22 Ενεργειακο διάγραμμα Ζ: η φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων συνολικά 8 φωτόνια (4 στο PSII και 4 στο PSI) απαιτούνται για τη μεταφορά 4 ηλεκτρονίων από 2 μόρια νερού σε δύο μόρια NADP+

23 Ενεργειακο διάγραμμα Ζ: η φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων Κλίμα ακα οξει ιδοααγω ωγικού δυναμικ κού Η πρώτη φωτοχημική αντίδραση, δηλ. η διέγερση των κέντρων αντίδρασης P680 / P700 γίνεται σε femtoseconds (10-15 s). Η πρώτη χημική αντίδραση, η μεταφορά ενός ηλεκτρονίου από τη διεγερμένη P680* στη φαιοφυτίνη με την παραγωγή οξειδωμένης P680 (P680+) και ανηγμένης φαιοφυτίνης (Pheo-) στο PSII και η μεταφορά ενός ηλεκτρονίου από τη διεγερμένη P700* στη Αο με την παραγωγή οξειδωμένης P700 και ανηγμένης Αο, γίνεται σε λίγα picoseconds (10-12 s)

24 Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε χημική

25 Πλαστοκινόνη: μεταφέρει ηλεκτρόνια και πρωτόνια!

26 Kύκλος Q (Μitchell, 1975) Ηλεκτρόνια που προέρχονται από την οξείδωση της ανηγμένης πλαστοκινόνης στο σύμπλοκο κυτοχρώματος b6 f ανακυκλώνονται με ταυτόχρονη αναγωγή της πλαστοκινόνης (σε κάποια θέση αναγωγάσης του συμπλόκου. Ενισχύεται η μεταφορά πρωτονίων από το στρώμα στον μικροχώρο και αυξάνεται η ηλεκτροχημική διαβάθμιση πρωτονίων ( κινητήρια δύναμη πρωτονίων). Κυτόχρωμα b6 f Πιθανός ρόλος στη ρύθμιση της διοχέτευσης ενέργειας ανάμεσα στα δύο φωτοσυστήματα, στην έναρξη της κυκλικής μεταφοράς ηλεκτρονίων και στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης -

27

28 Φωτοφωσφορυλίωση

29 Φωτοφωσφορυλίωση Mitchell (1961) Κινητήρια Δύναμη πρωτονίων (Δp) = ΔΕ (ηλεκτρική δυναμικό της μεμβράνης (2.3 RT/F) ΔpH Η διαβαθμιση πρωτονίων οδηγεί σε σύνθεση ATP από ADP και Pi

30 στρώμα (ph 8) αυλός (ph 4-6)

31 Kυκλική Ροή ηλεκτρονίων Aπαιτείται μόνο το PSI και όχι το PSII Τα ηλεκτρόνια από την ανηγμένη φερρεδοξίνη δεν καταλήγουν στο NADP+ αλλά επιστρέφουν στο κυτόχρωμα b και κατά συνέπεια στο P700 Δε συμβαίνει αναγωγή NADP+. Δε συμβαίνει οξείδωση του νερού Η ενέργεια των φωτονίων οδηγεί στη δημιουργία διαβάθμισης Η+, δηλαδή σε πηγή χημειοοσμωτικής ενέργειας, που χρησιμοποιείται για τη σύνθεση ATP από την ATP συνθάση του χλωροπλάστη

32

33 Μηχανισμοί επιδιόρθωσης (φωτοπροστασία) του φωτοσυνθετικού μηχανισμού - Φωτοαναστολή (1) μηχανισμοί καταστολής Μοντέλο με τρία μέρη Συντονισμός αντιδράσεων Ενέργεια φωτονίων Περίσσεια φωτονίων Φωτοσύνθεση θερμότητα (2) συστήματα εκκαθαρισης Ρόλος των καροτενοειδών 3 Chl* +Car Chl + 3 Car* 3 Car* Car + θερμότητα Κύκλος ξανθοφυλλών Ψευδοκυκλική ροή ηλεκτρονίωνμεγάλη μγ συγκέντρωση οξυγόνου Παραγωγή τοξικών μορίων 3 Chl*, Ο2 -., 1 O2, Η2Ο2,.ΟΗ ( 3 Chl* +O2 Chl + 1 O2*) Καταστροφή της D1 υπομονάδας του PSII Φωτοαναστολή Επιδιόρθωση με de novo σύνθεση

34 Ρυθμιστικοί μηχανισμοί της διοχεύτεσης ενέργειας στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό (μοντέλο με τρία μέρη) κατάσταση Ι κατάσταση ΙΙ

35

36 Μηχανισμοί επιδιόρθωσης (φωτοπροστασία) του φωτοσυνθετικού μηχανισμού - Φωτοαναστολή (1) μηχανισμοί καταστολής Μοντέλο με τρία μέρη Συντονισμός αντιδράσεων Ενέργεια φωτονίων Περίσσεια φωτονίων Φωτοσύνθεση θερμότητα (2) συστήματα εκκαθάρισης Ρόλος των καροτενοειδών 3 Chl* +Car Chl + 3 Car* 3 Car* Car + θερμότητα Κύκλος ξανθοφυλλών Ψευδοκυκλική ροή ηλεκτρονίωνμεγάλη μγ συγκέντρωση οξυγόνου Παραγωγή τοξικών μορίων 3 Chl*, Ο2 -., 1 O2, Η2Ο2,.ΟΗ ( 3 Chl* +O2 Chl + 1 O2*) Καταστροφή της D1 υπομονάδας του PSII Φωτοαναστολή Επιδιόρθωση με de novo σύνθεση

37

38 Κύκλος ξανθοφυλλών (μη φωτοχημική μεταφορά ενέργειας) Χαμηλή ένταση φωτός Βιολαξανθίνη Ανθεραξανθίνη Υψηλή ένταση φωτός Ζεαξανθίνη

39 Μηχανισμοί επιδιόρθωσης (φωτοπροστασία) του φωτοσυνθετικού μηχανισμού - Φωτοαναστολή (1) μηχανισμοί καταστολής Μοντέλο με τρία μέρη Συντονισμός αντιδράσεων Ενέργεια φωτονίων Περίσσεια φωτονίων Φωτοσύνθεση θερμότητα (2) συστήματα εκκαθαρισης Ρόλος των καροτενοειδών 3 Chl* +Car Chl + 3 Car* 3 Car* Car + θερμότητα Κύκλος ξανθοφυλλών Ψευδοκυκλική ροή ηλεκτρονίωνμεγάλη μγ συγκέντρωση οξυγόνου Παραγωγή τοξικών μορίων 3 Chl*, Ο2 -., 1 O2, Η2Ο2,.ΟΗ ( 3 Chl* +O2 Chl + 1 O2*) Καταστροφή της D1 υπομονάδας του PSII Φωτοαναστολή Επιδιόρθωση με de novo σύνθεση

40 Ελεγχόμενος σχηματισμός Ο2 -. Ψευδοκυκλική ροή ηλεκτρονίων

41 Βιοσύνθεση χλωροφυλλών Φάση Ι: Μετατροπή του γλουταμικού οξέος σε αμινολεβουλινικό οξύ Ένωση 2 ΑLA για το σχηματισμό της πυρρόλης πορφοβιλινογόνο (PBG) Φάση ΙΙ: Ένωση 4 PBG για τη δημιουργία της τετραπυρρόλης πρωτοπορφυρίνη (PP-IX) Φάση V: Aναγωγή του δακτυλίου- Προσθήκη φυτόλης Φάση ΙΙΙ: Είσοδος του Μg- Σχηματισμός πρωτοχλωροφυλλιδίου Φάση ΙV: Φωτομετατροπή του πρωτοχλωροφυλλιδίου σε χλωροφυλλίδιο

42

43 Καταβολισμός χλωροφυλλών 1. Απομάκρυνση της φυτόλης από τη χλωροφυλλάση 2. Απομάκρυνση του μαγνησίου από μια από-χηλάση 3. Ανοιγμα του πορφυρινικού δακτυλίου από οξυγενάση. Δημιουργία τετραπυρρόλης ανοικτής αλυσίδας 4. Τροποποίηση της τετραπυρρόλης και δημιουργία άχρωμων προϊόντων. Μεταφορά και αποθήκευση στο χυμοτόπιο

44 Μοριακή Βιολογία και Γενετική του Φωτοσυνθετικού Μηχανισμού

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης

Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω φθορισμομετρίας χλωροφύλλης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Επίδραση του πλάγιου φωτισμού στη φωτοσύνθεση σε σχέση με την ανατομία των φύλλων. Μελέτη μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών Μεταβολές των Φωτοσυνθετικών Χαρακτηριστικών των Φύλλων Τριών Ποικιλιών της Αµπέλου κατά τη ιάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Οπτικές ιδιότητες και φωτοσυνθετική απόδοση ομοβαρών και ετεροβαρών φύλλων: η επίδραση της γωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; Είναι η διαδικασία κατά την οποία παράγεται ATP (στο χλωροπλάστη), με δέσμευση φωτεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 1α. Ένταση (ως πυκνότητα φωτονιακής ροής) Εκφράζει την ποσότητα της ακτινοβολίας (ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ BRCK ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΜΟΣ ΙΙ Michael T. Madigan John M. Martinko Jack Parker Southern Illinois University Carbondale Απόδοση στα ελληνικά: Βασιλική Βακάκη Θόδωρος Κοκκορόγιαννης Στάθης Φριλίγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Διερεύνηση της δυνατότητας εκτίμησης της φωτοσυνθετικής ταχύτητας ορισμένων μεσογειακών ειδών μέσω μετρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοβολία. Η ακτινοβολία ως παράγοντας καταπόνησης. Καθοριστικής σημασίας

Ακτινοβολία. Η ακτινοβολία ως παράγοντας καταπόνησης. Καθοριστικής σημασίας Ακτινοβολία Η ακτινοβολία ως παράγοντας καταπόνησης Καθοριστικής σημασίας η ποσότητα (ως ροή φωτονίων), όσο και η ποιότητα (ως φασματική κατανομή) της ακτινοβολίας που δέχονται τα φυτά Ακτινοβολία ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

του φωτονίου (εποµένως περιοχές στόχους. στόχων.

του φωτονίου (εποµένως περιοχές στόχους. στόχων. Η επίδραση της ακτινοβολίας στους φυτικούς οργανισµούς εξαρτάται από το µήκος κύµατος των φωτονίων Όταν ένα φωτόνιο προσκρούει σε ένα υλικό, µπορούν να συµβούν χηµικές αλλαγές, το µέγεθος και το είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum japonicum (ΟΜΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum japonicum (ΟΜΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Prunus amygdalus (ΕΤΕΡΟΒΑΡΕΣ) ΚΑΙ Ligustrum

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Οξειδωτική καταπόνηση

Οξειδωτική καταπόνηση Οξειδωτική καταπόνηση Δημιουργία ενεργών μορφών οξυγόνου Ο ρόλος του μοριακού οξυγόνου ως τελικού αποδέκτη των ηλεκτρονίων στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων της αναπνευστικής λειτουργίας των αερόβιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών Πέτρος Λόλας, Ευθυμία Λεβίζου, Μαριάντζελα Φωτέλλη, Δημοσθένης Κίζης Βόλος,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Άννα Ν. Εισαγωγή Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Ενέργεια υπάρχει στο περιβάλλον μας και η παρουσία της γίνεται φανερή με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ IN VIVO ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ IN VIVO ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ: ΠΙΘΑΝΟΙ ΟΙΚΟ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΟ ΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ: ΠΙΘΑΝΟΙ ΟΙΚΟ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΝΩΝ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΟ ΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ: ΠΙΘΑΝΟΙ ΟΙΚΟ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΝΩΝ Ή ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΟ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά αντιοξειδωτικά

Φυσικά αντιοξειδωτικά Φυσικά αντιοξειδωτικά ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΠΗΓΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΤΟ, ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Τραντάς Μάνος, τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης 1 Το Ο 2 αν και απαραίτητο για την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Β. Γαλάτης Δ. Γανωτάκης Κ. Γκανή-Σπυροπούλου Γ. Καραμπουρνιώτης Κ. Κοτζαμπάσης Ελ.-I. Κωνσταντινίδου Ι. Μανέτας Κ. Α. Ρουμπελάκη-Αγγελάκη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Από το μόριο στο περιβάλλον Επιμέλεια Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Το κύτταρο 2 Ρόλος κυτταρικών οργανιδίων Πυρήνας περιέχει τα μόρια DNA μαζί με άλλες συνδεμένες πρωτεΐνες και περιβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ Ορίζεται κάθε άσκηση δύναμης σε ιστούς, όργανα ή στο σώμα ενός φυτού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν προκαλεί καταστροφή των δομών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Φεβρουαρίου 2008 Διάρκεια: 2,5 ώρες... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2009 Διάρκεια: 3 ώρες.... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για το υπόγειο μέρος όσο είναι και για το υπέργειο. Σε καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη το οξυγόνο διαχέεται

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

Η δέσµευση της ηλιακής ενέργειας

Η δέσµευση της ηλιακής ενέργειας Λειτουργία Η δέσµευση της ηλιακής ενέργειας ΦυσιολογίαΦυτών3 ου Εξαµήνου. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 1 Η δέσµευση και η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας γίνεται από ένα βιολογικό σύστηµα που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2011 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ελευθέρωση της ενέργειας, σελ. 155-168 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα