Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες για την Υποβολή των Φορολογικών ηλώσεων µέσω Μεταφόρτωσης XML Αρχείων 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΘΟΝΩΝ Εισαγωγή - Επικοινωνία µε το TAXISnet Υποβολή ηλώσεων µέσω XML Αρχείων Γιατί XML ; Τα XML Αρχεία στο TAXISnet Ορισµός XML Αρχείων οµή XML Αρχείων Υποβολή δηλώσεων µέσω XML αρχείων ηλώσεις XML αρχείου Γραµµές στους πίνακες Καταχώρηση στοιχείων δήλωσης Έλεγχος στοιχείων που υποβάλλονται Υποβολή και Προβολή ηλώσεων µε XML ιαχείριση XML αρχείων Υποβολή ηλώσεων µέσω XML Αρχείων Προβολή ηλώσεων µέσω XML Αρχείων

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Φορολογικές ηλώσεις Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων... 7 Πίνακας 2: Φορολογικές ηλώσεις Υπηρεσίας Φ.Π.Α Πίνακας 3: Πιθανά λάθη εσφαλµένων δηλώσεων XML αρχείου Πίνακας 4: Καταστάσεις XML αρχείου ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΘΟΝΩΝ Οθόνη 3.1: ιαχείριση XML Αρχείων... 9 Οθόνη 3.2: Υποβολή XML Αρχείου Οθόνη 3.3: Τύποι Αρχείου κατά την Υποβολή του XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης ΤΕΠ) Οθόνη 3.4: Τύποι Αρχείου κατά την Υποβολή του XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) Οθόνη 3.5: Επιλογή XML Αρχείου Οθόνη 3.6: Ολοκλήρωση Μεταφόρτωσης XML Αρχείου κατά την Υποβολή του Οθόνη 3.7: Προβολή XML Αρχείων (Πιστοποιηµένος Χρήστης ΤΕΠ) Οθόνη 3.8: Προβολή XML Αρχείων (Πιστοποιηµένος Χρήστης Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) Οθόνη 3.9: Προβολή Υποβολών ηλώσεων XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης ΤΕΠ) Οθόνη 3.10: Προβολή Υποβολών ηλώσεων XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) 16 Οθόνη 3.11: Προβολή Υποβολών ηλώσεων Λανθασµένου XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης ΤΕΠ) Οθόνη 3.12: Προβολή Υποβολών ηλώσεων Λανθασµένου XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) Οθόνη 3.13: Προβολή Λόγου Απόρριψης ήλωσης µέσω XML Αρχείου ( Πιστοποιηµένος Χρήστης ΤΕΠ) 18 Οθόνη 3.14: Προβολή Λόγου Απόρριψης ήλωσης µέσω XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης Υπηρεσίας Φ.Π.Α) Οθόνη 3.15: Προβολή Κατάστασης Υποβολής XML Αρχείων

4 1. Εισαγωγή - Επικοινωνία µε το TAXISnet Το σύστηµα TAXISnet είναι µία υπηρεσία που παρέχεται από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων και από την Υπηρεσία Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονοµικών προς τους πολίτες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου (internet). Το σύστηµα TAXISnet παρέχει τη δυνατότητα στους φορολογούµενους που έχουν πιστοποιηθεί να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του, να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους µε δύο εναλλακτικούς τρόπους: Με on-line συµπλήρωση HTML φόρµας µε τα στοιχεία της κάθε δήλωσης Με αποστολή (µεταφόρτωση) των στοιχείων της δήλωσης σε αρχείο. Για τον σκοπό αυτό έχει χρησιµοποιηθεί η XML τεχνολογία και τα αρχεία που πρέπει να αποστέλλονται στο TAXISnet από τους χρήστες πρέπει να είναι XML αρχεία. 4

5 2. Υποβολή ηλώσεων µέσω XML Αρχείων 2.1 Γιατί XML ; Η XML (extensible Markup Language) είναι µία γλώσσα για τη δόµηση δεδοµένων µέσα σε αρχεία/έγγραφα. Είναι δηλαδή ένα σύνολο κανόνων για το σχεδιασµό µορφών κειµένου οι οποίες διευκολύνουν τη δόµηση των δεδοµένων. Η XML διευκολύνει την παραγωγή και την ανάγνωση δεδοµένων, και εξασφαλίζει τη σαφήνεια της δοµής των δεδοµένων. Οι λόγοι που επιλέχθηκε η XML τεχνολογία για την µεταφορά των δεδοµένων των δηλώσεων από τους χρήστες προς το σύστηµα TAXISnet είναι οι ακόλουθοι: Απλότητα (Simplicity). Οι πληροφορίες που είναι σε XML µορφή είναι πολύ εύκολο να διαβαστούν και να επεξεργαστούν. Φορητότητα (Portability). Τα XML αρχεία ουσιαστικά είναι ASCII αρχεία τα οποία είναι ανεξάρτητα από συγκεκριµένες πλατφόρµες, λειτουργικά συστήµατα, γλώσσες ή και βάσεις δεδοµένων. Επίσης υποστηρίζεται το πρότυπο Unicode γεγονός πολύ σηµαντικό για πολυγλωσσικές εφαρµογές. Ανοικτό Πρότυπο (Openness). H XML είναι ένα πρότυπο που έχει δηµιουργηθεί από το W3C (World Wide Web Consortium (http://www.w3.org/) και υποστηρίζεται από ολόκληρη την βιοµηχανία του λογισµικού αλλά και της πληροφορικής γενικότερα. Οι προδιαγραφές για την XML υπάρχουν στη διεύθυνση 2.2 Τα XML Αρχεία στο TAXISnet Τα XML αρχεία µέσω των οποίων υποβάλλονται δηλώσεις στο TAXISnet πρέπει να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις προκειµένου να γίνουν αποδεκτά από το σύστηµα. Σε αντιδιαστολή παρέχουν στους φορολογούµενους κάποιες σηµαντικές δυνατότητες, επιπλέον των προσφερόµενων κατά την υποβολή µέσω HTML φορµών. Στη συνέχεια περιγράφονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά των XML αρχείων του TAXISnet, τα οποία περιλαµβάνουν τόσο τις προϋποθέσεις που αυτά πρέπει να τηρούν, όσο και τα πλεονεκτήµατά τους Ορισµός XML Αρχείων Ένα XML αρχείο είναι ένα δοµηµένο αρχείο δεδοµένων Ένα XML αρχείο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα αρχείο δεδοµένων (πληροφοριών) που δοµούνται και παρουσιάζονται σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες. Έτσι ένα XML αρχείο που χρησιµοποιείται από κάποιον φορολογούµενο για την υποβολή της δήλωσής του, περιέχει ουσιαστικά τα στοιχεία της δήλωσης αυτής µορφοποιηµένα σύµφωνα µε τους κανόνες που έχουν ορισθεί. Οι κανόνες αυτοί µπορούν να περιγραφούν µε δύο τρόπους: Με DTDs (Document Type Definitions) Με XML Schemas Για την περιγραφή της µορφής των XML αρχείων που χρησιµοποιούνται για υποβολή φορολογικών δηλώσεων στο TAXISnet έχει χρησιµοποιηθεί ο δεύτερος τρόπος, δηλαδή τα XML Schemas, που αποτελούν ένα πιο ευέλικτο και αυστηρό συγχρόνως τρόπος ορισµού της δοµής και του περιεχοµένου των XML αρχείων. 1 1 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα XML schemas υπάρχουν στη διεύθυνση 5

6 2.2.2 οµή XML Αρχείων Ένα XML αρχείο πρέπει να είναι δοµικά σωστό Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό είναι προφανές ότι κάθε XML αρχείο που αποστέλλεται στο TAXISnet θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τη δοµή που καθορίζεται στο αντίστοιχο XML schema. Αν αυτό δεν ισχύει (αν δηλαδή το αρχείο που µεταφορτώνεται περιέχει δοµικά σφάλµατα) τότε το σύστηµα TAXISnet δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί την πληροφορία που περιέχεται σε αυτό και κατά συνέπεια το αρχείο απορρίπτεται εξ' ολοκλήρου (ανεξαρτήτως του σηµείου του λάθους). Αντιθέτως, αν το αρχείο είναι δοµικά σωστό, τότε οι δηλώσεις που υποβάλλονται αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο µε αυτές που υποβάλλονται οριστικά µε συµπλήρωση των αντίστοιχων HTML φορµών Υποβολή δηλώσεων µέσω XML αρχείων Μέσω ενός XML αρχείου µπορεί να γίνει µεµονωµένη ή µαζική υποβολή δηλώσεων Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της υποβολής φορολογικών δηλώσεων µέσω XML είναι η δυνατότητα υποβολής πολλών δηλώσεων µέσω του ίδιου αρχείου. εν είναι δηλαδή απαραίτητο για κάθε δήλωση που υποβάλλεται να αποστέλλεται διαφορετικό αρχείο. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιµη στην περίπτωση που κάποιος πιστοποιηµένος χρήστης έχει ορισθεί ως εκπρόσωπος για υποβολή δήλωσης µέσω TAXISnet άλλων πιστοποιηµένων χρηστών (όπως µπορεί να συµβεί για παράδειγµα στην περίπτωση κάποιου λογιστή). Σε αντιδιαστολή µε τη συµπλήρωση των HTML φορµών (κατά την οποία πρέπει να συµπληρώσει τόσες φόρµες όσες οι δηλώσεις που θέλει να υποβάλλει), ο εκπρόσωπος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει τις δηλώσεις µαζικά συµπεριλαµβάνοντάς τες στο ίδιο XML αρχείο. Έτσι κερδίζει χρόνο και κόπο καθώς αποφεύγει τη χρονοβόρα πληκτρολόγηση. Φυσικά, αν κάποιος χρήστης το επιθυµεί, µπορεί να αποστείλει κάποιο αρχείο XML που να περιέχει τα στοιχεία µίας µόνο φορολογικής δήλωσης. 2 Είναι προφανές ότι για να γίνει αποδεκτή η δήλωση ενός υπόχρεου η οποία υποβάλλεται µέσω XML, θα πρέπει ο αποστολέας του αρχείου να είναι είτε ο ίδιος ο υπόχρεος, είτε ο εκπρόσωπός του για υποβολή δήλωσης µέσω TAXISnet. Έτσι στην περίπτωση µαζικής υποβολής δηλώσεων ο αποστολέας θα πρέπει να είναι εκπρόσωπος όλων των υπόχρεων οι δηλώσεις των οποίων περιλαµβάνονται στο αρχείο που µεταφορτώνεται. Θα πρέπει, επίσης, ο υπόχρεος να έχει δικαίωµα υποβολής της συγκεκριµένης δήλωσης ηλώσεις XML αρχείου Ένα XML αρχείο µαζικής υποβολής πρέπει να περιέχει δηλώσεις ενός µόνο τύπου Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, τα XML αρχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να γίνει µαζική υποβολή δηλώσεων. Ο µόνος περιορισµός που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι όλες οι δηλώσεις που περιλαµβάνονται στο ίδιο αρχείο να είναι του ίδιου τύπου. Ο τύπος αυτός δηλώνεται από τον χρήστη κατά τη στιγµή της µεταφόρτωσης του αρχείου. αναγράφεται επίσης και στο ίδιο το αρχείο. Οι παρακάτω πίνακες (Πίνακας 1: Φορολογικές ηλώσεις Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων και Πίνακας 2: Φορολογικές ηλώσεις Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) παρουσιάζουν τους τύπους φορολογικών δηλώσεων που µπορούν να υποβληθούν µέσω της Υπηρεσίας TAXISnet: 2 Για λόγους ευκολότερης και γρηγορότερης διαχείρισης τόσο από τους φορολογούµενους όσο και από το σύστηµα των πληροφοριών που αποστέλλονται έχει τεθεί ένα ανώτατο όριο στον αριθµό των δηλώσεων που µπορεί να περιέχει ένα XML αρχείο. Το όριο αυτό για τις φορολογικές δηλώσεις του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων είναι 20 ενώ για τις φορολογικές δηλώσεις της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. είναι 50. Αν κάποιος χρήστης επιθυµεί να υποβάλλει περισσότερες δηλώσεις από αυτό το όριο, θα πρέπει να µεταφορτώσει περισσότερα του ενός αρχεία. Θα πρέπει όµως πάντα να λαµβάνεται υπόψη ότι για λόγους ασφάλειας του συστήµατος έχει καθοριστεί ένα ανώτατο µέγεθος xml αρχείου που µπορεί να δεχτεί το TAXISnet. Το µέγεθος αυτό είναι τα 3MB. 6

7 ηλώσεις Φυσικών Προσώπων ηλώσεις Νοµικών Προσώπων ήλωση Ε.Πρ.1 Αυτοεργοδοτούµενου ήλωση Ε.Πρ.1 Μισθωτού ήλωση Ε.Πρ.4 Εταιρείας Πίνακας 1: Φορολογικές ηλώσεις Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων ήλωση Φ.Π.Α. (F4 και F4Α) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (VIES 1) ήλωση Intrastat Αφίξεις (Intrastat 1.1) ήλωση Intrastat Αποστολές (Intrastat 1.2) Πίνακας 2: Φορολογικές ηλώσεις Υπηρεσίας Φ.Π.Α. Έτσι, για παράδειγµα, ένα αρχείο XML που περιλαµβάνει µόνο δηλώσεις Ε.Πρ.1 Αυτοεργοδοτούµενου θα γίνει αποδεκτό από το TAXISnet, ενώ ένα αρχείο XML που περιλαµβάνει δηλώσεις Ε.Πρ.1 Αυτοεργοδοτούµενου και δηλώσεις Ε.Πρ.1 Μισθωτού θα απορριφθεί εξ' ολοκλήρου Γραµµές στους πίνακες Μέσω ενός XML αρχείου µπορεί να γίνει καταχώρηση πολλών γραµµών στους πίνακες (grids) µίας δήλωσης Οι HTML φόρµες υποβολής δηλώσεων θέτουν περιορισµούς σε ότι αφορά τις γραµµές που µπορούν να καταχωρηθούν στους πίνακες (grids) µίας δήλωσης (όπως για παράδειγµα οι µέτοχοι στο Έντυπο Ε.Πρ.4 ή οι συναλλαγές στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων). Αυτό µπορεί να αποτελέσει πρόβληµα στην περίπτωση που ένας φορολογούµενος θέλει να καταχωρήσει περισσότερες από τις επιτρεπόµενες εγγραφές. Τη λύση στο πρόβληµα αυτό παρέχει η υποβολή δήλωσης µέσω XML αρχείου. Σε ένα τέτοιο αρχείο υποβολής ο χρήστης έχει το δικαίωµα να καταχωρήσει µεγάλο αριθµό γραµµών σε κάθε πίνακα της δήλωσης. Ο ακριβής αριθµός για κάθε πίνακα δίνεται στο xml schema της αντίστοιχης δήλωσης. σε κάθε περίπτωση έχει δοθεί προσοχή ώστε ο επιτρεπτός αριθµός γραµµών να υπερκαλύπτει τις ανάγκες των φορολογουµένων Καταχώρηση στοιχείων δήλωσης Η καταχώρηση των στοιχείων µίας δήλωσης µέσω XML αρχείου γίνεται σε ένα βήµα Καταχωρώντας τα στοιχεία µίας δήλωσης µε συµπλήρωση της αντίστοιχης HTML φόρµας, ο φορολογούµενος έχει τη δυνατότητα να τα εισάγει σε πολλά βήµατα, φυλάσσοντάς τα προσωρινά και ανακτώντας τα για συµπλήρωση όποτε το επιθυµεί. Μοναδικός περιορισµός είναι να έχει γίνει εισαγωγή όλων των στοιχείων κατά τη στιγµή της οριστικής υποβολής 3. Κατά την υποβολή της δήλωσης µε 3 Μέχρι τη στιγµή της οριστικής υποβολής τα στοιχεία φυλάσσονται απλώς στο σύστηµα χωρίς να γίνεται κανένας έλεγχος και χωρίς να έχουν καµία ισχύ (µοναδικός σκοπός είναι η διευκόλυνση του φορολογουµένου και η αποφυγή άσκοπης επαναπληκτρολόγησης των στοιχείων). Όταν επιλεγεί 'Οριστική Υποβολή' τα στοιχεία ελέγχονται σύµφωνα µε κανόνες που έχουν τεθεί από την αρµόδια υπηρεσία για κάθε τύπο δήλωσης. Είναι προφανές ότι αν τα στοιχεία δεν έχουν εισαχθεί εξ' ολοκλήρου θα προκύψουν λάθη από τον έλεγχο και η οριστική υποβολή της δήλωσης δεν θα γίνει αποδεκτή. 7

8 µεταφόρτωση XML αρχείου αυτό δεν ισχύει. Ο χρήστης δεν έχει δηλαδή τη δυνατότητα να εισάγει κάποια στοιχεία µίας δήλωσης µέσω ενός XML αρχείου και κάποια άλλα στοιχεία της ίδιας δήλωσης µέσω ενός άλλου XML αρχείου. Η υποβολή µέσω XML θεωρείται σε κάθε περίπτωση οριστική. Κατά συνέπεια όλα τα δεδοµένα της ίδιας δήλωσης αποστέλλονται ταυτόχρονα (στο ίδιο XML αρχείο) και η δήλωση είτε υποβάλλεται οριστικά (αν από τον έλεγχό της δεν προκύψουν λάθη), είτε απορρίπτεται (αν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία της) Έλεγχος στοιχείων που υποβάλλονται Τα στοιχεία των δηλώσεων ενός XML αρχείου ελέγχονται ως προς τους κανόνες ακεραιότητας και πληρότητας που έχουν ορισθεί για κάθε τύπο δήλωσης Όπως ήδη αναφέρθηκε, κατά την υποβολή µίας φορολογικής δήλωσης µέσω XML αρχείου όλα τα στοιχεία της υποβάλλονται ταυτόχρονα. Από τη στιγµή που ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί η ορθή δοµή του αρχείου (σύµφωνα µε το αντίστοιχο XML schema), τα στοιχεία κάθε δήλωσης εξετάζονται σύµφωνα µε λογικούς κανόνες που έχουν τεθεί από την κάθε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών. 4 Με άλλα λόγια τα δεδοµένα της δήλωσης ελέγχονται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ελέγχονται τα στοιχεία µίας δήλωσης η οποία υποβάλλεται µε συµπλήρωση της αντίστοιχης HTML φόρµας. Αν οι συνθήκες που έχουν τεθεί πληρούνται και δεν προκύψουν λάθη, η δήλωση υποβάλλεται οριστικά και τα στοιχεία της δεν µπορούν να µεταβληθούν. Αντιθέτως, αν υπάρχουν σφάλµατα η δήλωση απορρίπτεται και τα στοιχεία της δεν καταχωρούνται στο TAXISnet. Μετά τη διόρθωσή τους µπορούν να επαναϋποβληθούν είτε µε µεταφόρτωση ενός νέου XML αρχείου, είτε µε συµπλήρωση της HTML φόρµας, είτε ακόµη και χειρόγραφα απ' ευθείας στο κατάλληλο γραφείο. Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι από τη στιγµή που µία δήλωση ενός XML αρχείου γίνει αποδεκτή, αντιµετωπίζεται από το σύστηµα µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε µία δήλωση η οποία υποβλήθηκε µέσω HTML φόρµας. 4 Το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων (για τις ηλώσεις Ε.Πρ.1Α, Ε.Πρ.1Μ, Ε.Πρ.4) ή την Υπηρεσία Φ.Π.Α. (για τη ήλωση Φ.Π.Α., τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τις ηλώσεις Intrastat Αφίξεις και Αποστολές) 8

9 3. Υποβολή και Προβολή ηλώσεων µε XML Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί ένας φορολογούµενος να υποβάλλει µία φορολογική δήλωση µε αποστολή (µεταφόρτωση) ενός XML αρχείου και στη συνέχεια να κάνει προβολή του αρχείου και των δηλώσεων που περιλαµβάνονται σε αυτό χρησιµοποιώντας τις λειτουργίες που προσφέρονται από το σύστηµα TAXISnet. Βασική προϋπόθεση είναι ο φορολογούµενος να έχει πιστοποιηθεί για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet, να διαθέτει δηλαδή κώδικα πρόσβασης (username) και απόρρητο σύνθηµα (password) µε τη χρήση των οποίων έχει συνδεθεί στο σύστηµα ιαχείριση XML αρχείων Η οθόνη διαχείρισης XML αρχείων (Οθόνη 3.1) προκύπτει µε επιλογή του συνδέσµου «XML Αρχεία» από την αρχική οθόνη πιστοποιηµένου χρήστη ή από οποιαδήποτε άλλη οθόνη υπάρχει ο σύνδεσµος αυτός. Οθόνη 3.1: ιαχείριση XML Αρχείων Περιγραφή Πεδίων και Συνδέσµων της Οθόνης ιαχείρισης των XML Αρχείων Προβολή Αρχείου XML Με επιλογή του συνδέσµου αυτού, ο χρήστης προχωράει στην προβολή XML αρχείων που έχουν ήδη υποβληθεί (παράγραφος « Προβολή ηλώσεων µέσω XML Αρχείων»). 9

10 Υποβολή Αρχείου XML Με επιλογή του συνδέσµου αυτού, ο χρήστης προχωράει στην υποβολή νέων XML αρχείων (παράγραφος « Υποβολή ηλώσεων µέσω XML Αρχείων»). Επιστροφή Με το κουµπί (button) αυτό, ο χρήστης επιστρέφει στη σελίδα από την οποία ενεργοποίησε το σύνδεσµο «XML Αρχεία» Υποβολή ηλώσεων µέσω XML Αρχείων Με επιλογή του συνδέσµου «Υποβολή-Αρχείο XML» από την Οθόνη 3.1 εµφανίζεται η Οθόνη 3.2 µέσω της οποίας µπορεί ο χρήστης να προχωρήσει σε υποβολή κάποιου XML αρχείου µε ορισµένο τύπο δηλώσεων. Οθόνη 3.2: Υποβολή XML Αρχείου Περιγραφή Πεδίων και Συνδέσµων της Οθόνης Υποβολής XML Αρχείου Είδος εντύπου Με το πεδίο αυτό, ο χρήστης επιλέγει τον τύπο των δηλώσεων που θα περιέχονται στο XML αρχείο που θα υποβληθεί. Οι επιλογές που έχει ο πιστοποιηµένος χρήστης ΤΕΠ φαίνονται στην Οθόνη 3.3. Οι επιλογές που έχει ο πιστοποιηµένος χρήστης Υπηρεσίας Φ.Π.Α. φαίνονται στην Οθόνη

11 Αρχείο XML Στο πεδίο αυτό καταχωρείται το path στο δίσκο και το όνοµα του XML αρχείου το οποίο πρόκειται να µεταφορτωθεί στο σύστηµα και περιέχει δηλώσεις του τύπου που δηλώθηκε στο προηγούµενο πεδίο. Για την ευκολότερη συµπλήρωση του πεδίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κουµπί «Browse» το οποίο επιτρέπει την εύρεση του αρχείου αυτού και την καταχώρηση του σωστού path στο πεδίο. Browse Με το κουµπί (button) αυτό, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου που φαίνεται στην Οθόνη 3.5 µέσω του οποίου ο χρήστης µπορεί να ψάξει στους υποκαταλόγους του υπολογιστή του και να επιλέξει το προς υποβολή XML αρχείο. Υποβολή Με το κουµπί (button) αυτό, ο χρήστης αφού επιλέξει XML αρχείο προχωράει στην φόρτωση του αρχείου στο σύστηµα TAXISnet. Όταν ολοκληρωθεί η µεταφόρτωση, εµφανίζεται η Οθόνη 3.6 που φαίνεται ο αριθµός υποβολής του XML αρχείου. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι στο σηµείο αυτό δεν έχει γίνει ακόµα η επεξεργασία του XML αρχείου ώστε να διαπιστωθεί η ορθότητά του (δοµική ή λογική) και βέβαια δεν έχουν φορτωθεί οι αντίστοιχες δηλώσεις. Με αυτό το πρώτο βήµα της µεταφόρτωσης του αρχείου, το αρχείο βρίσκεται στην κατάσταση «ηµιουργία». Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται σε δεύτερο στάδιο όπου απαιτείται η εµπλοκή των χειριστών του TAXISnet. Μετά το δεύτερο αυτό βήµα η υποβολή του XML αρχείου είτε είναι επιτυχής (κατάσταση «Αποδεκτό»), είτε έχουν βρεθεί λάθη σε κάποιες από τις δηλώσεις του αρχείου (κατάσταση «Λάθη στις ηλώσεις»), είτε το XML αρχείο δεν ήταν σύµφωνο µε το αντίστοιχο xml schema (κατάσταση «Λανθασµένο xml»). Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι ο αριθµός υποβολής που δίνεται στη φάση αυτή δεν είναι ο αριθµός υποβολής των δηλώσεων που περιέχονται στο αρχείο. Πρόκειται για έναν αριθµό που αντιστοιχεί στο αρχείο και χρησιµοποιείται για αναφορά σε αυτό. Μετά την επεξεργασία θα δοθεί ένας αριθµός παραλαβής σε κάθε δήλωση του αρχείου η οποία γίνεται αποδεκτή (και άρα υποβάλλεται οριστικά). Ακύρωση Με το κουµπί (button) αυτό, ο χρήστης ακυρώνει τις επιλογές που έχει κάνει στην οθόνη αυτή και επιστρέφει στην σελίδα διαχείρισης των XML αρχείων (Οθόνη 3.1). 11

12 Οθόνη 3.3: Τύποι Αρχείου κατά την Υποβολή του XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης ΤΕΠ) Οθόνη 3.4: Τύποι Αρχείου κατά την Υποβολή του XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) 12

13 Οθόνη 3.5: Επιλογή XML Αρχείου Οθόνη 3.6: Ολοκλήρωση Μεταφόρτωσης XML Αρχείου κατά την Υποβολή του 13

14 3.1.3 Προβολή ηλώσεων µέσω XML Αρχείων Με επιλογή του συνδέσµου «Προβολή - Αρχείο XML» από την Οθόνη 3.1 εµφανίζεται η Οθόνη 3.7 (για πιστοποιηµένο χρήστη ΤΕΠ) ή η Οθόνη 3.8 (για πιστοποιηµένο χρήστη Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) µέσω της οποίας µπορεί ο χρήστης να δει τα XML αρχεία µέσω των οποίων έχει υποβάλλει µία ή περισσότερες δηλώσεις καθώς και τα στοιχεία ή τα σφάλµατα των δηλώσεων αυτών. Οθόνη 3.7: Προβολή XML Αρχείων (Πιστοποιηµένος Χρήστης ΤΕΠ) 14

15 Οθόνη 3.8: Προβολή XML Αρχείων (Πιστοποιηµένος Χρήστης Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) Περιγραφή Πεδίων και Συνδέσµων της Οθόνης Προβολής XML Αρχείων Στην οθόνη αυτή (είτε για χρήστη ΤΕΠ, είτε για χρήστη Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) εµφανίζεται λίστα των XML αρχείων που έχουν υποβληθεί από τον συγκεκριµένο χρήστη. Στη λίστα αυτή ο αριθµός υποβολής καθώς και η κατάσταση της υποβολής του XML αρχείου αποτελούν συνδέσµους. Επίσης κάτω από την λίστα αυτή υπάρχει επεξήγηση των πιθανών καταστάσεων στις οποίες µπορεί να βρεθεί η υποβολή ενός XML αρχείου. (Αριθ.Υποβολής) Ο αριθµός υποβολής κάθε XML αρχείου αποτελεί σύνδεσµο, µε την επιλογή του οποίου ο χρήστης οδηγείται στην Οθόνη 3.9 (από την Οθόνη 3.7) ή στην Οθόνη 3.10 (από την Οθόνη 3.8) όπου φαίνονται οι δηλώσεις που περιέχονται στο συγκεκριµένο XML αρχείο, εφ'όσον αυτό δεν περιείχε δοµικά σφάλµατα. Αν όµως το υποβληθέν XML αρχείο είναι δοµικά λανθασµένο (δεν είναι σύµφωνο µε το αντίστοιχο XML schema), τότε η επιλογή του συνδέσµου αυτού οδηγεί στην Οθόνη 3.11 ή στην Οθόνη

16 Οθόνη 3.9: Προβολή Υποβολών ηλώσεων XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης ΤΕΠ) Οθόνη 3.10: Προβολή Υποβολών ηλώσεων XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) 16

17 Οθόνη 3.11: Προβολή Υποβολών ηλώσεων Λανθασµένου XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης ΤΕΠ) Οθόνη 3.12: Προβολή Υποβολών ηλώσεων Λανθασµένου XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης Υπηρεσίας Φ.Π.Α.) 17

18 Όπως φαίνεται στην Οθόνη 3.11 ή/και στην Οθόνη κάθε δήλωση που περιέχεται σε ένα XML αρχείο µπορεί να είναι Αποδεκτή ή Απορριπτέα. Μία δήλωση (ενός XML αρχείου) χαρακτηρίζεται ως Αποδεκτή αν από τον έλεγχο των στοιχείων της δεν έχουν προκύψει λάθη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα στοιχεία µίας αποδεκτής δήλωσης καταχωρούνται στο σύστηµα και η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε οριστικά (µπορεί να γίνει προβολή αλλά όχι υποβολή των στοιχείων της). Αντιστοίχως, θεωρείται Απορριπτέα αν ο έλεγχος των στοιχείων της αποκάλυψε λάθη. Στην περίπτωση αυτή στο σύστηµα καταχωρούνται µόνο τα λάθη της δήλωσης. Σε κάθε ορθή (και εποµένως αποδεκτή) δήλωση του XML αρχείου, έχει δοθεί µοναδικός αριθµός παραλαβής (Αριθ. ήλωσης). 5 Ο αριθµός αυτός είναι σύνδεσµος και η επιλογή του οδηγεί στις οθόνες προβολής των στοιχείων της υποβληθείσας δήλωσης. Τα στοιχεία των δηλώσεων που απορρίπτονται δεν καταχωρούνται στο σύστηµα. Για κάθε δήλωση του XML αρχείου που έχει απορριφθεί, η κατάσταση της δήλωσης αποτελεί σύνδεσµο που οδηγεί σε οθόνη στην οποία φαίνεται η αιτιολογία απόρριψης της δήλωσης. Ενδεικτικά παραδείγµατα αποτελούν η Οθόνη 3.13 (απόρριψη δήλωσης λόγω λαθών στους ελέγχους που έχουν τεθεί από την αντίστοιχη υπηρεσία) και η Οθόνη 3.14 (απόρριψη δήλωσης γιατί η αποστολή έγινε µετά το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της συγκεκριµένης δήλωσης). Οθόνη 3.13: Προβολή Λόγου Απόρριψης ήλωσης µέσω XML Αρχείου ( Πιστοποιηµένος Χρήστης ΤΕΠ) 5 Ο αριθµός αυτός είναι αντίστοιχος µε τον αριθµό παραλαβής δήλωσης που δίνεται κατά την οριστική υποβολή µίας δήλωσης µε συµπλήρωση HTML φόρµας και δεν πρέπει να συγχέεται µε τον αριθµό υποβολής που έχει δοθεί στο αρχείο XML. Για παράδειγµα στην Οθόνη 3.9 ο αριθµός υποβολής του αρχείου XML είναι , ενώ η αποδεκτή δήλωση έχει αριθµό

19 Οθόνη 3.14: Προβολή Λόγου Απόρριψης ήλωσης µέσω XML Αρχείου (Πιστοποιηµένος Χρήστης Υπηρεσίας Φ.Π.Α) Οι αιτίες απόρριψης µίας δήλωσης ποικίλλουν. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει η περιγραφή και η επεξήγησή τους: ΜΗΝΥΜΑ ΛΑΘΟΥΣ Παράθεση λίστας λαθών δήλωσης (validation errors found) εν έχετε δικαίωµα να υποβάλλετε για τον φορολογούµενο Έχετε ήδη υποβάλλει δήλωση Μη αποδεκτή περίοδος υποβολής / Μη αποδεκτή ηµεροµηνία υποβολής Λανθασµένος Αριθµός Φορολογικής Ταυτότητας Λανθασµένος Αριθµός Εγγραφής ΦΠΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μετά από έλεγχο των στοιχείων της δήλωσης σύµφωνα µε λογικούς κανόνες που έχουν τεθεί από την κάθε υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών 6, προέκυψαν λάθη τα οποία παρατίθενται στην οθόνη. Ο αποστολέας του XML αρχείου δεν έχει ορισθεί ως εκπρόσωπος του υπόχρεου για υποβολή µέσω του TAXISnet της συγκεκριµένης δήλωσης. Η δήλωση του υπόχρεου έχει ήδη υποβληθεί στο TAXISnet (είτε µέσω XML αρχείου, είτε µέσω HTML φόρµας από τον υπόχρεο ή από τον εκπρόσωπο του). Η αποστολή (µεταφόρτωση του αρχείου) έγινε µετά το πέρας της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της συγκεκριµένης δήλωσης Ο αριθµός φορολογικής ταυτότητας του υπόχρεου είναι λανθασµένος Ο αριθµός εγγραφής Φ.Π.Α. του υπόχρεου είναι λανθασµένος 6 Το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων (για τις ηλώσεις Ε.Πρ.1Α, Ε.Πρ.1Μ, Ε.Πρ.4) και την Υπηρεσία Φ.Π.Α. (για τη ήλωση Φ.Π.Α., τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τις ηλώσεις Intrastat Αφίξεις και Αποστολές) 19

20 εν υπάρχει ο χρήστης εν έχετε δικαίωµα υποβολής της δήλωσης Ο υπόχρεος δεν είναι πιστοποιηµένος χρήστης του TAXISnet Ο υπόχρεος δεν έχει δικαίωµα υποβολής της συγκεκριµένης δήλωσης Πίνακας 3: Πιθανά λάθη εσφαλµένων δηλώσεων XML αρχείου (Κατάσταση) Η κατάσταση υποβολής κάθε XML αρχείου (Οθόνη 3.7 ή Οθόνη 3.8) αποτελεί σύνδεσµο, µε την επιλογή του οποίου ο χρήστης οδηγείται στην Οθόνη 3.15 στην οποία φαίνονται οι καταστάσεις της υποβολής του συγκεκριµένου XML αρχείου. Οθόνη 3.15: Προβολή Κατάστασης Υποβολής XML Αρχείων Οι πιθανές καταστάσεις ενός XML αρχείου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ηµιουργία Λανθασµένο XML Αποδεκτό ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το XML αρχείο έχει αποσταλεί (µεταφορτωθεί) από τον πιστοποιηµένο χρήστη, αλλά δεν έχει γίνει ακόµη η επεξεργασία του από το σύστηµα. Μετά από την επεξεργασία του XML αρχείου από το σύστηµα προέκυψαν δοµικά σφάλµατα (ασυµφωνία µε το αντίστοιχο XML schema) που δεν επιτρέπουν την περαιτέρω ανάλυσή του. Το αρχείο απορρίπτεται εξ' ολοκλήρου και µπορεί να µεταφορτωθεί εκ νέου µετά τη διόρθωσή του. Μετά από την επεξεργασία του XML αρχείου δεν προέκυψαν δοµικά σφάλµατα. Με περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων κάθε δήλωσης χωριστά (µε βάση τους λογικούς κανόνες που έχουν τεθεί) όλες οι δηλώσεις έγιναν αποδεκτές (καµία δεν είχε λάθη) και υποβλήθηκαν οριστικά. Σε κάθε δήλωση του αρχείου δόθηκε µοναδικός αριθµός παραλαβής και τα στοιχεία της καταχωρήθηκαν οριστικά (χωρίς δικαίωµα µεταβολής) στο σύστηµα. 20

21 Λάθη στις δηλώσεις Μετά από την επεξεργασία του XML αρχείου δεν προέκυψαν δοµικά σφάλµατα. Με περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων κάθε δήλωσης χωριστά (µε βάση τους λογικούς κανόνες που έχουν τεθεί) µία ή περισσότερες δηλώσεις (ή και όλες) που περιέχονται στο αρχείο βρέθηκε να έχει σφάλµατα. Τα λάθη κάθε δήλωσης παρατίθενται (Οθόνη 3.13 και Οθόνη 3.14). Τα στοιχεία των ορθών δηλώσεων υποβλήθηκαν οριστικά στο σύστηµα (οπότε σε κάθε µία από τις ορθές δηλώσεις δόθηκε µοναδικός αριθµός παραλαβής). Οι δηλώσεις που απορρίφθηκαν µπορούν να υποβληθούν εκ νέου (αφού διορθωθούν τα λάθη) είτε µέσω ενός νέου XML αρχείου, είτε µέσω της αντίστοιχης HTML φόρµας, είτε χειρόγραφα (µε προσέλευση στο κατάλληλο γραφείο). Πίνακας 4: Καταστάσεις XML αρχείου Επιστροφή Με το κουµπί (button) αυτό (Οθόνη 3.7 ή Οθόνη 3.8), ο χρήστης επιστρέφει στην σελίδα διαχείρισης των XML αρχείων (Οθόνη 3.1). Οι υπόλοιποι σύνδεσµοι της οθόνης αυτής είναι οι ίδιοι που υπάρχουν σε κάθε σελίδα των πιστοποιηµένων χρηστών. 21

αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα

<address>αδριανείου 2, Νέο Ψυχικό, 11525, Αθήνα</adderss> <address> ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Περιεχόμενα Ποια έντυπα αφορά η υποβολή δήλωσης με αρχείο για μεμονωμένο φορολογούμενο... 2 Ποια έντυπα και Ποιες κατηγορίες χρηστών αφορά η μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος

Ηλεκτρονική Υποβολή ηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος Ηλεκτρονική Υποβολή ηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος 1 Τι µπορεί να υποβληθεί. ηλώσεις του φορολογικού έτους 2010 ηλώσεις Μισθωτών Ε.Πρ.1 ηλώσεις Αυτοεργοδοτουµένων Ε.Πρ.1 ηλώσεις Εταιρειών Ε.Πρ.4 ηλώσεις Εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 14.1.2013 1

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 14.1.2013 1 Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 14.1.2013 1 Τι μπορεί να υποβληθεί. Δηλώσεις του φορολογικού έτους 2011 Δηλώσεις Μισθωτών Ε.Πρ.1* Δηλώσεις Αυτοεργοδοτουμένων Ε.Πρ.1* Δηλώσεις Εταιρειών Ε.Πρ.4*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Στη Δράση «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Προμηθευτή... 6 Στοιχεία Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα Εγγραφής Συμβούλου-Στελέχους

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 3.0 Δεκέμβιος 2014 1 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη

Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Εγχειρίδιο εγγραφής και σύνδεσης χρήστη Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.step.gov.gr δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία προσωποποιημένης πληροφόρησης, μέσω της οποίας μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα εγγραφής Συμβούλου Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α.Μ. 26/01) ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Α.Μ. 120/01) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Online Student Trainer Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Έκδοση 1.0, Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Contents 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 1.1 ΣΤΟΧΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φοιτητή Ως φοιτητής μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης αφού συνδεθείτε στην εφαρμογή επιλέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

InterCompany. User manual PROFORON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

InterCompany. User manual PROFORON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ User manual PROFORON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ Contents Περιγραφή... 2 Συστάσεις για την χρήση της... 2 Αδεια χρήσης... 2 Εισαγωγή στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία νέου αρχείου... 4 Επεξεργασία υπάρχοντος αρχείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υποβολή/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Υποβολής/Διαχείρισης Αιτήσεων Έγκρισης απευθύνεται στα φυσικά πρόσωπα που καταναλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Αρχείο 22601765 Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου Υπεύθυνος Επαρχιακού 23811683 23811561 Γραφείου Αμμοχώστου Γραφείο κοινού και 23811313 23811562 παραλαβής Φορολογικών Δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ Για την υποβολή αίτησης, αν δεν είστε ήδη ενεργός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε μια σύντομη διαδικασία ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Εισαγωγή Είναι δεδομένη η εστίαση του νέου φορολογικού νόμου στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σημαντική διάσταση των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ A Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή "Διόρθωσης στοιχείων Βεβαιώσεων Συντάξεων JL10"

Εφαρμογή Διόρθωσης στοιχείων Βεβαιώσεων Συντάξεων JL10 Εφαρμογή "Διόρθωσης στοιχείων Βεβαιώσεων Συντάξεων JL10" Συνοπτική Παρουσίαση Φορολογικό Έτος 2014 Για την υποστήριξη των Εκκαθαριστών Συντάξεων όλων των ΦΚΑ, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει υλοποιήσει διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (μερικής φοίτησης) Διετούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Για την υποβολή αίτησης σε προγράμματα σπουδών μέσω των Ειδικών Κριτηρίων θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε μια σύντομη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βήμα 4 ο... 5. Βήμα 5 ο... 6 Τι πρέπει να προσέξουμε... 6. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιεχόμενα. Βήμα 4 ο... 5. Βήμα 5 ο... 6 Τι πρέπει να προσέξουμε... 6. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σχετικά με την εφαρμογή... 3 Περιγραφή διαδικασίας... 3 Βήμα 1 ο... 4 Βήμα 2 ο... 4 Βήμα 3 ο...

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε για την εφαρμογή της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1066 02.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων Χορήγησης άδειας αλίευσης μικρών πελαγικών ειδών γαύρου και σαρδέλας με το εργαλείο γρι γρι PS και

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0

Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0 Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0 6 Μαρτίου 2015 Copyright 2015 by CAPO. All Rights Reserved. Table of contents 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Σελίδα...

Διαβάστε περισσότερα