ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο πρόγραμμα δημιουργίας δίγλωσσου Ελληνικού Θησαυρού Θεματικών Όρων στα πλαίσια της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε θέματα θεματικής πρόσβασης και στη συνέχεια παρατίθεται το διαχειριστικό πλαίσιο και η διαδικασία σύνταξης του θησαυρού. Αναφέρονται οι προβληματισμοί, οι τρόποι αντιμετώπισής τους και οι αποφάσεις, που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια δόμησης του θησαυρού. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι θεωρίες και οι απόψεις στη διατύπωσή τους χρησιμοποιούν λέξεις της φυσικής γλώσσας, οι οποίες αποκτούν συγκεκριμένη εννοιολογική σημασία σε κάθε επιστημονικό κλάδο και συγκροτούν την ορολογία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες του κλάδου. Η επεξεργασία των όρων ενός επιστημονικού πεδίου οδηγεί στη δημιουργία μίας τεχνητής γλώσσας, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ομοιομορφία στην απόδοση των επιστημονικών εννοιών του κλάδου. Στη δημιουργία της τεχνητής αυτής γλώσσας αναπτύσσονται μηχανισμοί αντιμετώπισης των συνώνυμων και ομώνυμων όρων, εξαιτίας των οποίων δημιουργείται σύγχυση στην απόδοση μίας επιστημονικής έννοιας. Η τεχνητή αυτή γλώσσα εξασφαλίζει την ομαλή επικοινωνία των επαγγελματιών στο σύνολό τους και όχι μόνο μεταξύ αυτών ενός συγκεκριμένου κλάδου. Η τεχνητή αυτή γλώσσα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει το θεματικό περιεχόμενο των πηγών πληροφόρησης με τρόπο μοναδικό και αντικειμενικό. Αποτελεί ένα εργαλείο για την ένταξη των γνώσεων και των πληροφοριών σε εννοιολογικές ομάδες, διευκολύνει τη θεματική οργάνωση των συλλογών, των καταλόγων των βιβλιοθηκών, των ευρετηρίων και των ηλεκτρονικών βάσεων πληροφοριών. Οι θησαυροί, ως τεχνητή γλώσσα, δημιουργήθηκαν από την ανάγκη οργάνωσης και αποτελεσματικής αναζήτησης των πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για τη θεματική οργάνωση των βιβλιογραφικών πληροφοριών των ηλεκτρονικών καταλόγων των βιβλιοθηκών. Στην αρχή δημιουργήθηκαν μεμονωμένοι θησαυροί σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και στη συνέχεια άρχισαν να παρουσιάζονται θησαυροί που καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος επιστημονικών πεδίων. Οι θησαυροί βασίζονται στην τεχνητή γλώσσα των επιστημονικών πεδίων, έχουν ιεραρχική δομή, καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των όρων και αναδεικνύουν όχι μόνο τη συνωνυμία και τη θεματική συγγένεια, αλλά και σχέσεις γένους-είδους και όλου-μέρους. Η παράθεση των διαφορετικών σχέσεων των όρων διευκολύνει το χρήστη στην αναζήτηση πληροφοριών σε μία διαδικασία στην οποία ο ίδιος ορίζει το είδος και την ποσότητα της πληροφορίας που ανακτά. Η προσπάθεια ανάπτυξης διεθνών και συνεργατικών πληροφοριακών συστημάτων δημιούργησε την αναγκαιότητα ευρετηρίασης και αναζήτησης πληροφοριών σε περισσότερες της μίας γλώσσες και οδήγησε στη συγκρότηση πολύγλωσσων θησαυρών. Η ύπαρξη

2 2 πολύγλωσσων θησαυρών διευκολύνει την επικοινωνία, την οργάνωση και την ανάκτηση πληροφοριών από διαφορετικά συστήματα πληροφόρησης και από διαφορετικούς χρήστες. Παραδείγματα πολύγλωσσων θησαυρών αποτελούν ο θησαυρός της Unesco που είναι στην αγγλική, γαλλική, ισπανική και ρωσική, ο θησαυρός του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) που καλύπτει όρους στην αγγλική, γαλλική, γερμανική και ισπανική γλώσσα, ο θησαυρός του ΟΟΣΑ, ο οποίος παρουσιάζεται δίγλωσσος ανά έκδοση, και ο EUROVOC, ο οποίος εμφανίζεται σε ξεχωριστή έκδοση για κάθε γλώσσα των χωρών-μελών της ΕΕ. Η εφαρμογή προτύπων κατά τη δημιουργία μονόγλωσσων ή πολύγλωσσων θησαυρών εξασφαλίζει την τυποποίηση και διευκολύνει τα πληροφορικά συστήματα στη χρήση των θησαυρών κατά την οργάνωση και ανάκτηση των πληροφοριών. 2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η χρήση θησαυρών για την οργάνωση βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων αναπτύχθηκε σταδιακά σε Ευρώπη και Αμερική κατά τη δεκαετία του Η χρήση τους σταμάτησε προσωρινά με τη δυνατότητα που προσέφεραν τα ηλεκτρονικά συστήματα για αναζήτηση των πληροφοριών με τη χρήση λέξεων από ελεύθερο κείμενο κατά τη δεκαετία του Μετά όμως από έρευνες που έγιναν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, αναδείχτηκε η αναγκαιότητα συνδυασμένης χρήσης φυσικής και ελεγχόμενης γλώσσας κατά την αναζήτηση των πληροφοριακών συστημάτων, και έτσι υπήρξε μία νέα στροφή στη δημιουργία και χρήση θησαυρών για την οργάνωση, αναζήτηση και ανάκτηση των πληροφοριών. Παραδοσιακά οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούσαν για τους έντυπους καταλόγους τους συστήματα κύρια προσυνδυασμένης ευρετηρίασης (θεματικές επικεφαλίδες), σε αντίθεση με τους παραγωγούς των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης, οι οποίοι ανέπτυξαν υστεροσυνδυασμένα συστήματα ευρετηρίασης (συστήματα θεματικών όρων), τα οποία προσφέρουν δυνατότητες πολλαπλών συνδυασμών. Τα συστήματα αυτά αξιοποιούν τις δυνατότητες της φυσικής γλώσσας και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην αναζήτηση της πληροφορίας. Σήμερα, στα συστήματα των βιβλιοθηκών συχνά χρησιμοποιούνται και τα δύο συστήματα, με τις θεματικές επικεφαλίδες να παρέχουν μία συγκεκριμένη και προκαθορισμένη περιγραφή του θέματος και τους θεματικούς όρους να προσφέρουν δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας και "ελευθερίας" ως προς την αναζήτηση. Η θεματική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες υπήρξε και εξακολουθεί να αποτελεί έναν αδύναμο κρίκο στη δουλειά τους. Χαρακτηριστικό είναι πως το 56% των 1566 από τις 1724 βιβλιοθήκες που ανταποκρίθηκαν στο πρόγραμμα καταγραφής και κωδικοποίησης ελληνικών βιβλιοθηκών δεν έκανε καμία θεματική ευρετηρίαση του υλικού του, σε σύγκριση με το 10.3% που δεν έκανε περιγραφική επεξεργασία των συλλογών του (Μπώκος-2000). Μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν σε αυτήν την καθυστέρηση ήταν η έλλειψη υποδομών από πλευράς προσωπικού και κατάλληλων ελληνικών βοηθημάτων ευρετηρίασης, αλλά και η δυσκολία διατύπωσης ελληνικής ορολογίας στα επί μέρους επιστημονικά πεδία. Οι ελληνικές βιβλιοθήκες ήταν υποχρεωμένες είτε να χρησιμοποιούν ξενόγλωσσα βοηθήματα ή να δημιουργούν καταλόγους θεματικών επικεφαλίδων με βάση αντίστοιχους ξενόγλωσσους, κύρια αυτούς της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Η χρησιμοποίηση όμως ξένων γλωσσών για την ευρετηρίαση ελληνικών συλλογών δυσκολεύει την εξυπηρέτηση των χρηστών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ή δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τη γλώσσα που έχει χρησιμοποιηθεί στα θεματικά ευρετήρια και εμποδίζει παραπέρα την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας επικοινωνίας ανάμεσά μας.

3 Η ανάπτυξη των συλλογών κατά τα τελευταία έτη, η σύναψη κοινοπραξιών μεταξύ βιβλιοθηκών, η δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών με σημαντικές συλλογές και η ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών πληροφόρησης επιβάλλει την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων θεματικής ευρετηρίασης και στη χώρα μας. Πολλές, κυρίως ακαδημαϊκές, βιβλιοθήκες έχουν χρησιμοποιήσει εκτός από θεματικές επικεφαλίδες και θεματικούς όρους για τη θεματική ευρετηρίαση του υλικού τους. Ως όρους χρησιμοποιούν τις σημαντικές λέξεις των θεματικών επικεφαλίδων, τους οποίους καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία του MARC χωρίς να ορίζουν πλατύτερους, ειδικότερους ή σχετικούς όρους. Την ίδια μεθοδολογία έχει ακολουθήσει και το ΕΚΤ στη δημιουργία των βάσεων των Διδακτορικών διατριβών και των Κυβερνητικών εκδόσεων. Η πρακτική αυτή αναδεικνύει την ανάγκη των βιβλιοθηκών να προχωρήσουν σε μία πιο αποτελεσματική θεματική οργάνωση των συλλογών τους, πέρα από αυτήν που τους παρέχει η χρήση ενός καταλόγου θεματικών επικεφαλίδων. Πολλές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες οργανώνουν τα αρχεία των καθιερωμένων όρων παράλληλα σε δύο γλώσσες, για να διευκολυνθεί η αναζήτηση πληροφοριών από ξενόγλωσσους χρήστες, αλλά και από τους Έλληνες χρήστες που χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ευχέρεια αγγλική ορολογία. Για την οργάνωση των ελληνικών βάσεων δεδομένων και τη διευκόλυνση στην αναζήτηση πληροφοριών, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς, πολλές ειδικές βιβλιοθήκες ή άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης προχώρησαν στη δημιουργία θησαυρών ή έστω ελεγχόμενων ευρετηρίων θεματικών όρων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία. Χαρακτηριστικές είναι οι προσπάθειες για τη διαχείριση της βάσης πληροφοριών του ΙΑΤΡΟΤΕΚ και του καταλόγου βιβλιοθηκών του Τ.Ε.Ε. Στα τμήματα βιβλιοθηκονομικών σπουδών που λειτουργούν στην Ελλάδα, στη διαδικασία εκπαίδευσης των σπουδαστών τους και στο πλαίσιο των πτυχιακών εργασιών των τελειοφοίτων δημιουργούνται θεματικοί μικροθησαυροί. Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο για τη δημιουργία ελληνικού πολυθεματικού θησαυρού έγινε από το ΕΚΤ, όταν ανέλαβε τη δημιουργία ενός θησαυρού, ο οποίος θα εξυπηρετούσε τις συλλογές των λαϊκών (δημόσιων) βιβλιοθηκών. Από πλευράς τεχνολογίας, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο έχει αναπτύξει πολύγλωσσο πρόγραμμα διαχείρισης θησαυρού το οποίο ονομάζεται Semantic Index System-Theasaurus Management System/SIS-TMS (URL: Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο εξωτερικό (όπως το AQUARELLE) και για τη δημιουργία θησαυρών, όπως ο Art & Architecture Thesaurus του Ιδρύματος GETTY (ΗΠΑ), ο θησαυρός MERIMEE του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας και ο θησαυρός English Heritage Thesaurus του ιδρύματος National Monument Records της Αγγλίας. Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε από το ΕΚΤ για τη δημιουργία του θησαυρού για την εξυπηρέτηση των δημοτικών βιβλιοθηκών, από το Υπουργείο Πολιτισμού (Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων) για την ευρετηρίαση μουσειακών συλλογών και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων στη Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

4 4 Σημαντική προσπάθεια δημιουργίας ελληνικού θησαυρού γίνεται αυτήν την εποχή στο πλαίσιο του Συλλογικού Καταλόγου της Κοινοπραξίας των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας θα είναι ένα ενιαίο δίγλωσσο εργαλείο θεματικής επεξεργασίας, που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη μίας ενιαίας γλώσσας οργάνωσης και ανάκτησης πληροφοριών για το Συλλογικό Κατάλογο, τις ελληνικές βιβλιοθήκες και τις βάσεις πληροφοριών και που θα διευκολύνει την πρόσβαση στις παραπάνω πηγές από χρήστες του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Ο θησαυρός, στην πλήρη του ανάπτυξη, θα είναι στην ελληνική γλώσσα, αλλά θα υπάρχει για κάθε όρο η αγγλική του απόδοση, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης και της αγγλικής εκδοχής. Η Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα επιλέχθηκε με το σκεπτικό ότι είναι η γλώσσα στην οποία παρουσιάζεται ο μεγαλύτερος όγκος της παγκόσμιας επιστημονικής πληροφόρησης και έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των περισσότερων θησαυρών. Επιπλέον, πολλές ελληνικές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν αγγλικούς θεματικούς όρους για τη θεματική οργάνωση του υλικού τους. Ο θησαυρός αυτός είναι πολυθεματικός γιατί προορίζεται να καλύψει προοδευτικά τα θέματα των συλλογών όλων των βιβλιοθηκών της Κοινοπραξίας, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των επιστημονικών πεδίων. Η κεντρική δημιουργία του θησαυρού εξασφαλίζει την ενιαία αντίληψη κατά την επεξεργασία της ορολογίας και την ταυτοποίηση των όρων που χρησιμοποιούνται από τις επιμέρους βιβλιοθήκες, και, επομένως, θα διευκολύνει την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Η χρήση ενός ενιαίου θησαυρού εξασφαλίζει την ομοιομορφία της θεματικής επεξεργασίας και οδηγεί στη δημιουργία μίας ενιαίας γλώσσας ανάκτησης πληροφοριών. 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Η δημιουργία ενός πολυθεματικού θησαυρού αποτελεί ένα τολμηρό εγχείρημα ακόμα και σε χώρες με μακρά παράδοση δημιουργίας θησαυρών. Στην Ελλάδα είναι ακόμα δυσκολότερο, δεδομένου ότι η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή και εξελίσσεται με την πάροδο όχι ετών, αλλά χιλιετηρίδων. Είναι πλούσια από συνώνυμα και ομώνυμα, αλλά είναι, επίσης, βασισμένη σε κανόνες συντακτικούς και γραμματικούς που διευκολύνουν το χειρισμό της. Για τη δόμηση του ελληνικού θησαυρού θεματικών όρων έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 1. Το εύρος και ο βαθμός εξειδίκευσης των θεμάτων που θα καλύψει. 2. Οι ανάγκες των χρηστών και το είδος της βιβλιογραφίας που θα ευρετηριαστεί. 3. Τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 4. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος διαχείρισης του θησαυρού Εύρος και βαθμός εξειδίκευσης των θεμάτων Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο θησαυρός θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των βιβλιοθηκών της Κοινοπραξίας. Είναι λοιπόν λογικό, ο βαθμός εξειδίκευσης του θησαυρού να ανταποκρίνεται

5 5 στο επίπεδο εξειδίκευσης που έχουν καθιερώσει οι βιβλιοθήκες, όπως παρουσιάζεται στις θεματικές τους επικεφαλίδες. Για τη δημιουργία του θησαυρού, σε πρώτη φάση μετατρέπονται σε όρους θησαυρού οι θεματικές επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται από τις βιβλιοθήκες και συμπληρώνονται από άλλους συναφείς όρους από υπάρχοντες θησαυρούς, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο εργαλείο κατάλληλο και για μελλοντικές χρήσεις. Για λόγους στρατηγικής, έπρεπε να αποφασιστεί ποιας βιβλιοθήκης οι θεματικές ενότητες θα αποτελούσαν τους πρώτους όρους του θησαυρού. Επειδή οι εγγραφές του καταλόγου του Παντείου Πανεπιστημίου ήταν οι πρώτες που καταχωρίστηκαν στο Συλλογικό Κατάλογο, θεωρήθηκε ότι πρέπει να προηγηθούν και στην απόδοση των θεματικών περιοχών της συλλογής της από το Θησαυρό. Όπως και σε άλλες βιβλιοθήκες, η θεματική οργάνωση του υλικού της συλλογής της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου με θεματικές επικεφαλίδες είναι συστηματική και επιμελημένη. Για την απόδοση των όρων οι υπεύθυνοι σύνταξης του καταλόγου συμβουλεύονται συστηματικά ειδικούς επιστήμονες. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την επιστημονικότητα και την αντικειμενικότητα των όρων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας κρίθηκε απαραίτητο και απομονώθηκαν από τις βιβλιογραφικές αναγραφές οι θεματικές επικεφαλίδες του καταλόγου του Παντείου Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, οι όροι αυτών των θεματικών επικεφαλίδων διαμορφώνονται και αναπτύσσονται σε όρους θησαυρού. Η δομή του θησαυρού ξεκίνησε από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές: Περιφερειακή Ανάπτυξη, Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις και Ψυχολογία. Τα επιστημονικά αυτά πεδία είναι βέβαιο ότι βρίσκονται σε αρκετές ακόμα από τις βιβλιοθήκες της Κοινοπραξίας και έτσι είναι εφικτό να γίνουν δοκιμαστικές εφαρμογές χρήσης του θησαυρού σε διαφορετικά συστήματα των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Ανάγκες χρηστών και είδος της βιβλιογραφίας Ο θησαυρός θα είναι προσανατολισμένος στο να χρησιμοποιείται τόσο από ενδιάμεσους όσο και από τελικούς χρήστες (εξειδίκευση του θησαυρού). Με τη βοήθεια του λογισμικού που χρησιμοποιείται, προβλέπεται, για τη διευκόλυνση των χρηστών, να παρέχεται αλφαβητική, συστηματική και σχηματική παρουσίαση των όρων. Επειδή προβλέπεται συχνή χρήση του θησαυρού από τους τελικούς χρήστες, θεωρήθηκε απαραίτητη η εμφάνισή του τόσο σε αυτόματη όσο και σε έντυπη μορφή. Ο υπό δημιουργία θησαυρός θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ευρετηρίασης τόσο μονογραφιών και άρθρων, όσο και πλήρων κειμένων, ψηφιακού υλικού και ιστοσελίδων. Επειδή θα χρησιμοποιηθεί για την ευρετηρίαση όλων των συλλογών, θα πρέπει να είναι κατάλληλος τόσο για τρέχουσα όσο και για αναδρομική έρευνα (με την επιλογή τυχόν διαφορετικών όρων) Χαρακτηριστικά γλώσσας Επειδή οι βιβλιοθήκες της Κοινοπραξίας οργανώνουν, απευθύνονται και εξυπηρετούν την επιστημονική κοινότητα, αποφασίστηκε η χρήση της επιστημονικής ορολογίας για τη σύνταξη

6 6 του θησαυρού. Ως προτιμώμενοι όροι, όροι δηλαδή που χρησιμοποιούνται ως περιγραφείς, επιλέγονται οι καθιερωμένοι σε κάθε επιστημονικό πεδίο όροι. Στη συνέχεια, οι όροι αυτοί συνδέονται με μη προτιμώμενους όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν αντίστοιχους όρους της καθημερινής γλώσσας και μη δόκιμους επιστημονικούς όρους. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει τη μεταφορά της αναζήτησης από τον μη προτιμώμενο στον προτιμώμενο όρο και εξασφαλίζει την ανάκτηση πληροφοριών με όποιον όρο και αν χρησιμοποιήσει ο τελικός χρήστης. Δυσκολίες αντιμετωπίζονται στην απόδοση των αντίστοιχων αγγλικών όρων, ιδιαίτερα στην απόδοση όρων για τους οποίους δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των δύο γλωσσών ή για όρους οι οποίοι στη μία από τις δύο γλώσσες δεν παρουσιάζονται μονολεκτικά αλλά περιφραστικά (Τσάφου και Χατζημαρή-2002). Η επιτροπή κατέγραψε τις πιθανές εφαρμογές και δυσκολίες, δημιούργησε δοκιμαστικά όρους θησαυρού, συγκέντρωσε προβλήματα που παρουσιάστηκαν και συνέταξε κανόνες αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων Σύστημα διαχείρισης του θησαυρού Για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού, η επιτροπή συνέταξε λίστα με τις προδιαγραφές που απαιτούσε να πληροί ένα σύστημα διαχείρισης θησαυρού και στη συνέχεια αναζήτησε έτοιμα προγράμματα και εξέτασε τις δυνατότητές τους με βάση τις προδιαγραφές αυτές. Προγράμματα που θεωρήθηκε ότι ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές, σε πρώτο επίπεδο, ήταν τα επόμενα: LinkFactory MetaTagger Studio SIS Thesaurus Management System SIS-TMS TCS - 9 WebChoir Wordmap Μετά τις δοκιμαστικές χρήσεις που έγιναν, αποδείχθηκε πως τα περισσότερα παρουσίαζαν αδυναμία στο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας, με εξαίρεση το «Thesaurus Management System SIS-TMS», το οποίο και επιλέχτηκε. Το Thesaurus Management System SIS αποτελεί ελληνική εφαρμογή, έχει ως βασική γλώσσα την ελληνική, παρέχει τη δυνατότητα συγκρότησης πολύγλωσσου θησαυρού, διαθέτει τον πηγαίο κώδικα, με αποτέλεσμα να προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υπό δημιουργία εργαλείου. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από το ΕΚΤ, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, κρίθηκε πολύ σημαντικό και ενίσχυσε την απόφαση για την επιλογή του, δεδομένου ότι η χρήση του ίδιου λογισμικού διευκολύνει τη συνεργασία για τη δημιουργία ενός ελληνικού εργαλείου. Η απόφαση ενισχύθηκε από το γεγονός ότι οι δημιουργοί των υπόλοιπων λογισμικών, δεν έδειξαν προθυμία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσίαζε η εφαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα. Το λογισμικό SIS-TMS είναι κατασκευασμένο σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (multi-tier architecture) όπου η βάση δεδομένων και το λογισμικό διαχείρισης των όρων θα βρίσκεται σε έναν εξυπηρετητή (server), ενώ οι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιούν μέσω διαδικτυακών διεπαφών (WEB user interfaces). Λειτουργεί σε περιβάλλον ιστού και υποστηρίζει ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες από διαφορετικές διευθύνσεις. Για την

7 7 ασφάλεια των αρχείων του, οι χρήστες του θα έχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης. Παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής και συντήρησης του θησαυρού και της ενσωμάτωσής του σε συστήματα ανάκτησης πληροφοριών για να διευκολυνθεί τόσο ο ορολογικός έλεγχος και η συνέπεια στη θεματική αναζήτηση, όσο και η δυνατότητα εισαγωγής νέων λεκτικών μορφών και καθιέρωσης νέων όρων, με στόχο την ενημέρωση και ανανέωση του θησαυρού. Την περίοδο αυτή, η Επιτροπή συνεργάζεται με τους δημιουργούς του λογισμικού για τη βελτίωση του προγράμματος, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της συγκεκριμένης εφαρμογής. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Για τη δημιουργία του πολυθεματικού θησαυρού κρίθηκε απαραίτητο και αναπτύχθηκε ένας αριθμός ειδικών θησαυρών (μικροθησαυροί), κάθε ένας από τους οποίους θα είναι συνδεδεμένος και συμβατός με το γενικό θησαυρό (μακροθησαυρό) και όπου όλοι θα συνδέονται και θα είναι συμβατοί μεταξύ τους. Επειδή ο θησαυρός θα καλύπτει μεγάλο εύρος διαφορετικών επιστημονικών θεματικών τομέων, κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί μία συνολική δομή ή μακροταξινόμηση στο συστηματικό τμήμα, για να εξασφαλίσει πως όροι ενός συγκεκριμένου τομέα φέρονται μαζί και διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους. Ο θησαυρός προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα δημιουργηθεί η αρχική μορφή του δίγλωσσου θησαυρού. Σε αυτό περιλαμβάνεται: η οργάνωση των ιεραρχιών και η επεξεργασία των όρων Οργάνωση ιεραρχιών Για την ταξινόμηση των ιεραρχιών σε μακροεπίπεδο, εξετάστηκαν πολλοί θησαυροί σε διεθνές επίπεδο, όπως της UNESCO, του ΟΟΣΑ, του UNBIS και άλλοι, έως το τέταρτο επίπεδο ανάπτυξής τους. Από τη σύγκρισή τους διαπιστώθηκε ότι ο θησαυρός της UNESCO είναι ο πλέον πολυθεματικός. Οι υπόλοιποι είναι περισσότερο εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο ο θησαυρός της UNESCO να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη δόμηση του μακροθησαυρού. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε να γίνεται η δόμηση των ιεραρχιών των όρων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία σύμφωνα με εξειδικευμένους, κατά περίπτωση, θησαυρούς, π.χ. για τα θέματα οικονομίας λαμβάνονται υπόψη ο θησαυρός του ΟΟΣΑ και έγκυρα ελληνικά οικονομικά λεξικά, για τα τεχνικά θέματα ο θησαυρός INSPEC, η ορολογία του Τ.Ε.Ε. και αντίστοιχα ελληνικά τεχνικά ορολογικά βοηθήματα (λεξικά, όροι του Πολυτεχνείου και άλλων τεχνολογικών ιδρυμάτων). Ως παράδειγμα αναφέρεται ο όρος «Περιφερειακές ανισότητες», ο οποίος υπάρχει ως όρος σε θεματική επικεφαλίδα στον κατάλογο του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο όρος αναζητήθηκε σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες για την ορθή απόδοσή του στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και σε καταλόγους θεματικών επικεφαλίδων και ταξινομικά συστήματα και θησαυρούς προκειμένου να αποδοθεί σωστά η εννοιολογική του ανάλυση. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος κρίθηκε ότι εννοιολογικά αναλύεται ικανοποιητικά στο θησαυρό της Unesco από τον οποίο αντλήθηκε η δομή του και αποδόθηκε στα Ελληνικά, αλλά εμπλουτίστηκε με τον ΕΟ

8 8 (Ειδικότερο Όρο) «Περιφερειακές οικονομικές ανισότητες» που έχει χρησιμοποιηθεί στον κατάλογο του Παντείου Πανεπιστημίου. Έτσι ο όρος αυτός σήμερα στον ελληνικό θησαυρό θα έχει την ακόλουθη μορφή: Περιφερειακές ανισότητες Ανθρώπινοι οικισμοί και χρήση γης ΧΑ Αναπτυσσόμενες περιοχές ΠΟ1 Περιφερειακή ανάπτυξη ΕΟ Περιφερειακές οικονομικές ανισότητες ΣΟ Θέση βιομηχανικής εγκατάστασης ΣΟ Περιφερειακή οικονομία ΣΟ Περιφερειακός σχεδιασμός ΣΟ Αγροτικές περιοχές ΣΟ Αγροτικός σχεδιασμός Regional disparities MT 4.45 Human settlements and land use UF Developing areas BT1 Regional development RT Industrial location RT Regional economy RT Regional planning RT Rural areas RT Rural planning Αναμένεται ότι στην ένταξη όρων θησαυρού και από άλλες βιβλιοθήκες, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα απαιτηθεί η προσθήκη περισσοτέρων ειδικών και ενδεχομένως και σχετικών όρων. Η τελική μορφή του όρου θα είναι αυτή που θα έχει λάβει όταν ενταχθούν στον ελληνικό δίγλωσσο θησαυρό όροι από όλα τα ιδρύματα της Κοινοπραξίας Επεξεργασία όρων Κάθε όρος δημιουργείται παίρνοντας υπόψη τις εγγραφές επικεφαλίδων στους καταλόγους των βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης αλλά και τα βοηθήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην αρχή εντοπίζονται τα θέματα που υπάρχουν στις θεματικές επικεφαλίδες των καταλόγων των βιβλιοθηκών. Για κάθε όρο, δημιουργείται ατομική εγγραφή. Η εξασφάλιση της σαφήνειας κρίθηκε ως ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας του θησαυρού, γεγονός που επιβάλλει, ιδιαίτερα λόγω του πολυθεματικού του χαρακτήρα, τη χρήση προσδιοριστών, σε περιπτώσεις πολύσημων όρων ή όταν υπάρχει συνωνυμία μεταξύ των όρων διαφορετικών γνωστικών πεδίων και κλάδων. Για λόγους εξασφάλισης της φιλικότητας του θησαυρού και της αύξησης της ακρίβειας κατά την αναζήτηση πληροφοριών κρίθηκε ότι επιβάλλεται η χρήση προσυνδυασμένων όρων στον πυρήνα κάθε θεματικής περιοχής. Ως προς την απόδοσή τους, οι όροι για να γίνουν αποδεκτοί, ελέγχονται σε γενικά, ειδικά και τεχνικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, σε υπάρχοντες θησαυρούς και ευρετήρια όρων, σε ταξινομικά συστήματα και, όπου χρειάζεται, θα επιδιώκεται η συμβολή ειδικών. Για τον προσδιορισμό των πηγών αυτών έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση και συντάχθηκε κατάλογος με έγκυρους διεθνείς θησαυρούς, λεξικά και άλλα βοηθήματα ορολογίας τόσο γενικά όσο και ανά συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Πολλοί περιγραφείς θα συνοδεύονται από διευκρινιστική σημείωση για άρση τυχόν ασαφειών και για την ενίσχυση της φιλικότητας του θησαυρού, καθώς και από την ένδειξη των πηγών του όρου. Στη συνέχεια δίνεται ο αντίστοιχος Αγγλικός όρος. Κατά την επεξεργασία του όρου καθορίζονται οι σχέσεις του στην ιεραρχία στην οποία εντάσσεται. Οι σχέσεις που δηλώνονται στο θησαυρό είναι αυτές της ιεραρχίας (hierarchical) για τον καθορισμό των σχέσεων γένους-είδους και όλου-μέρους, ισοδυναμίας (equivalence) σε περιπτώσεις συνωνυμίας και σημασιολογικής σχέσης, καθώς και μετάβασης από μη καθιερωμένες λεκτικές μορφές σε καθιερωμένους όρους και, τέλος, συσχέτισης (associative) για συναφείς εννοιολογικά και όχι ιεραρχικά σχέσεις μεταξύ των όρων. Έτσι, προσδιορίζονται ο πλατύτερος ή οι πλατύτεροι όροι, οι ειδικότεροι όροι και, τέλος, οι σχετικοί.

9 9 Οι όροι εισάγονται σε προσωρινό αρχείο, στη συνέχεια ελέγχονται οι σχέσεις των όρων, εξετάζεται η συνέπεια και η ακρίβειά τους και εισάγονται στο θησαυρό. Ως προς την αναζήτηση, εκτός από την απλή, αναζήτηση μπορεί επίσης να γίνει με τμήματα όρων, σύνθετους όρους, όρους με σύνθετα κριτήρια, όπως π.χ. όροι που ανήκουν στην ίδια θεματική κατηγορία, πλατύτεροι ή ειδικότεροι όροι του αρχικού, συνώνυμοι, ισοδύναμοι όροι στην άλλη γλώσσα και αναζήτηση σε συγκεκριμένα πεδία της εγγραφής μέσω αποκοπής και άλλων τεχνικών αναζήτησης. Στο δεύτερο στάδιο δημιουργίας του θησαυρού, οι επιμέρους βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιούν το θησαυρό που θα έχει δημιουργηθεί για την απόδοση του θεματικού περιεχομένου των τεκμηρίων των συλλογών τους. Σε περίπτωση που το θεματικό πεδίο δεν καλύπτεται από το θησαυρό, τότε η βιβλιοθήκη θα προτείνει τους κατάλληλους, κατά τον ευρετηριαστή, όρους. Για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας απόδοσής τους, οι νέοι όροι θα καταχωρίζονται σε προσωρινά αρχεία και μία επιτροπή στο Συλλογικό Κατάλογο θα ελέγχει και θα εγκρίνει τους νέους αυτούς όρους, πριν ενταχθούν οριστικά στο εργαλείο, ώστε να είναι αποδεκτοί από όλες τις βιβλιοθήκες της Κοινοπραξίας. Για να αποτελέσει ο θησαυρός αποτελεσματικό εργαλείο θεματικής οργάνωσης και αναζήτησης των πληροφοριών επιβάλλεται η τήρηση προτύπων κατά το στάδιο σύνταξής του. Τα βασικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του θησαυρού είναι το 1321 του ΕΛΟΤ για τη συγκρότηση και ανάπτυξη μονόγλωσσων θησαυρών και το 5964 του ISO για τη συγκρότηση πολύγλωσσων θησαυρών. Με βάση αυτά τα πρότυπα συντάχθηκαν οδηγίες προς τους ευρετηριαστές για την επίτευξη ομοιομορφίας καθ όλη τη διάρκεια δόμησης του θησαυρού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aitchison, J A. Thesaurus construction standards. In: Standards for the International exchange of bibliographic information ed by I. McIlwaine. London: The Library Association, Aitchison, J., Bauden, D. &. Gilchrist, A. Thesaurus construction and use: a practical manual. 4th ed. London: Aslib, BS 8723 (2005). Structured vocabularies for information retrieval. FOSKETT, A.C. The subject approach to information. 4th ed. London: Bingley, 1982 (1988). Ganzmann, J. Criteria for the evaluation of thesaurus software. Willpower Information Management Consultants [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Ημερομηνία πρόσβασης 2/8/2006] ISO Documentation - guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri, ISO Documentation - guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri, Lancaster, F.,W. Natural language in information retrieval. In: Perspectives in information management ed. by C. Oppenheim et al. London: Butterworths, Rowley, J.,E. Abstracting & indexing. 2nd rev.ed. London: Bingley, 1988.

10 10 Willpower Information Management Consultants Τhesaurus principles and practice. [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Ημερομηνία πρόσβασης 2/8/2006] Willpower Information Management Consultants Software for building and editing thesauri [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Ημερομηνία πρόσβασης 2/8/2006] ΕΛΟΤ 402 (1993) Αρχές και μέθοδοι ορολογίας ΕΛΟΤ (2006) Ορολογική εργασία - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή. ΕΛΟΤ Τεκμηρίωση-κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη μονόγλωσσων θησαυρών, Μπώκος, Γ.,Δ. Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα: μια απόπειρα τεκμηριωμένης αποτίμησης του τοπίου. Τεκμήριον, αρ. 2: , Τσάφου, Σ., Χατζημαρή, Σ. Θησαυροί και θεματική ευρετηρίαση στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες. Το Management στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2002: [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

*Σταματινα Τσάφου Στέλλα Χατζημαρή Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθήνας Stamatina Tsafou Stella Chatzimari School of librarianship, TEI Athens, Greece

*Σταματινα Τσάφου Στέλλα Χατζημαρή Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθήνας Stamatina Tsafou Stella Chatzimari School of librarianship, TEI Athens, Greece *Σταματινα Τσάφου Στέλλα Χατζημαρή Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ Αθήνας Stamatina Tsafou Stella Chatzimari School of librarianship, TEI Athens, Greece Θησαυροί και θεματική Ευρετηρίαση στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Διονύσης Γιαννίμπας Ορολόγος Μεταφραστής Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων είναι ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE)

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE) Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ MIS 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 3 Λογισμικό σύστημα για

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 3-5 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη Άννα Μάστορα (1) Μαρία Μονόπωλη (2) Σαράντος Καπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

15. Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων: ένα εργαλείο για τη θεματική οργάνωση του περιεχομένου

15. Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων: ένα εργαλείο για τη θεματική οργάνωση του περιεχομένου 1 15. Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων: ένα εργαλείο για τη θεματική οργάνωση του περιεχομένου Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων, ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ελεγχόμενων λεξιλογίων και θησαυρών στην οργάνωση της γνώσης

Ο ρόλος των ελεγχόμενων λεξιλογίων και θησαυρών στην οργάνωση της γνώσης Ο ρόλος των ελεγχόμενων λεξιλογίων και θησαυρών στην οργάνωση της γνώσης Νικόλαος Μήτρου Καθηγητής ΕΜΠ Ιούνιος 2013 Εισαγωγή Αρχαία Έφεσος ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ = ΓΝΩΣΗ Ορισμοί Μάθηση και Γνώση Ηλεκτρονική μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο(

Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο( Παράρτημα(Α:(Γλωσσάριο( Ανάκτηση πληροφοριών (information retrieval): ο τρόπος εντοπισµού της πληροφορίας και η διαδικασία ανάσυρσής της από το σηµείο εναπόθεσής της. Η ανάκτηση πληροφοριών εµπίπτει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

THEMAS Thesaurus Management System

THEMAS Thesaurus Management System THEMAS Thesaurus Management System Περιγραφή Συστήματος Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ηράκλειο Κρήτης Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ

ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ Στέλλα Μαρκαντωνάτου, Μαρίνα Βασιλείου, Όλγα Γιαννούτσου Περίληψη Οι οντολογίες και οι θησαυροί είναι τρόποι κωδικοποίησης της γνώσης συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου. Οι καταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης

Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Οι ειδικές βιβλιοθήκες και η πρόσβαση στη γνώση για όλους: τρόποι προσέγγισης µε το ευρύτερο κοινό / Γιώργος Γλωσσιώτης Ορισµοί: Ειδική βιβλιοθήκη ονοµάζεται η βιβλιοθήκη η οποία έχει δηµιουργηθεί για

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ενότητα 4: Τεκμηρίωση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Θετικών Επιστημών & Ιατρικής

Σεμινάριο Βιβλιογραφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Θετικών Επιστημών & Ιατρικής Σεμινάριο Βιβλιογραφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Θετικών Επιστημών & Ιατρικής Πληροφόρηση & Εκπαίδευση Χρηστών libh@lib.uoc.gr Ηράκλειο 2016-7 Εργαλεία αναζήτησης Κατάλογοι Βιβλιοθηκών Βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία

Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία Η Wikipedia είναι μία πολύγλωσση, ανοικτή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια η οποία λειτουργεί με τις αρχές του wiki, όπου μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης. Χαρά Μπρίντεζη, Διονύσης Γιαννίμπας

Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης. Χαρά Μπρίντεζη, Διονύσης Γιαννίμπας Θησαυροί και συστήματα ανάκτησης πληροφοριών σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης Χαρά Μπρίντεζη, Διονύσης Γιαννίμπας Εισαγωγή Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής τους, οι θησαυροί αξιοποιούνται στο πλαίσιο προηγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson

Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson Η Wilson Web αποτελεί μία διεπιστημονική βάση δεδομένων, η οποία παρέχει το πλήρες ευρετηριασμένο περιεχόμενο περιλήψεων και πλήρους κειμένου από τέσσερις βάσεις δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης

ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΤΑΒ Β329 - Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης Σηµειώσεις 5 ου εξαµήνου Κατερίνα Τοράκη 2006 2007 ΤΑΒ 329 Συστήµατα θεµατικής πρόσβασης/χειµ. Εξάµ. 2006-2007/ΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης. Types of term organization in LIS. Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Dionyssios Giannibas

2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης. Types of term organization in LIS. Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Dionyssios Giannibas 1 2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην πορεία της μέχρι σήμερα, η επιστήμη της πληροφόρησης χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί σύνολα όρων για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου 9.4.1 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων της Πράξης ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έκθεση Προόδου Α τετραμήνου της Σχολικής Μονάδας σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ευρύτερης μελέτης (διδακτορική διατριβή) με θέμα: Η ορολογία των φυσικών κινδύνων από την σκοπιά της

Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ευρύτερης μελέτης (διδακτορική διατριβή) με θέμα: Η ορολογία των φυσικών κινδύνων από την σκοπιά της Ορολογικές αντιπαραθέσεις: το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου στη διοίκηση, την επιστήμη και τη γενική γλώσσα Βάσω Μασούρα, Καλλιόπη Σαπουντζάκη, Μαριάννα Κατσογιάννου Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου.

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Γενική περιγραφή Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Σκοπός του συστήματος είναι η ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 0 Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έφερε στην επιφάνεια τα λάθη της επεξεργασίας υλικού και την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σχεδιασμού του Γ' ΚΠΣ η Γενική Γραμματεία Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Δ. Κούης, Φ. Τσιμπόγλου, Θ. Ασπρογέρακα, Α. Παλαιός, Α. Φραγκούλη, Φ. Ευθυμίου, Γ. Βουγιουκλής Εισαγωγή Μέσω της χρηματοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ Ι ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα