ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο πρόγραμμα δημιουργίας δίγλωσσου Ελληνικού Θησαυρού Θεματικών Όρων στα πλαίσια της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε θέματα θεματικής πρόσβασης και στη συνέχεια παρατίθεται το διαχειριστικό πλαίσιο και η διαδικασία σύνταξης του θησαυρού. Αναφέρονται οι προβληματισμοί, οι τρόποι αντιμετώπισής τους και οι αποφάσεις, που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια δόμησης του θησαυρού. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι θεωρίες και οι απόψεις στη διατύπωσή τους χρησιμοποιούν λέξεις της φυσικής γλώσσας, οι οποίες αποκτούν συγκεκριμένη εννοιολογική σημασία σε κάθε επιστημονικό κλάδο και συγκροτούν την ορολογία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες του κλάδου. Η επεξεργασία των όρων ενός επιστημονικού πεδίου οδηγεί στη δημιουργία μίας τεχνητής γλώσσας, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η ομοιομορφία στην απόδοση των επιστημονικών εννοιών του κλάδου. Στη δημιουργία της τεχνητής αυτής γλώσσας αναπτύσσονται μηχανισμοί αντιμετώπισης των συνώνυμων και ομώνυμων όρων, εξαιτίας των οποίων δημιουργείται σύγχυση στην απόδοση μίας επιστημονικής έννοιας. Η τεχνητή αυτή γλώσσα εξασφαλίζει την ομαλή επικοινωνία των επαγγελματιών στο σύνολό τους και όχι μόνο μεταξύ αυτών ενός συγκεκριμένου κλάδου. Η τεχνητή αυτή γλώσσα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει το θεματικό περιεχόμενο των πηγών πληροφόρησης με τρόπο μοναδικό και αντικειμενικό. Αποτελεί ένα εργαλείο για την ένταξη των γνώσεων και των πληροφοριών σε εννοιολογικές ομάδες, διευκολύνει τη θεματική οργάνωση των συλλογών, των καταλόγων των βιβλιοθηκών, των ευρετηρίων και των ηλεκτρονικών βάσεων πληροφοριών. Οι θησαυροί, ως τεχνητή γλώσσα, δημιουργήθηκαν από την ανάγκη οργάνωσης και αποτελεσματικής αναζήτησης των πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για τη θεματική οργάνωση των βιβλιογραφικών πληροφοριών των ηλεκτρονικών καταλόγων των βιβλιοθηκών. Στην αρχή δημιουργήθηκαν μεμονωμένοι θησαυροί σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία και στη συνέχεια άρχισαν να παρουσιάζονται θησαυροί που καλύπτουν μεγαλύτερο εύρος επιστημονικών πεδίων. Οι θησαυροί βασίζονται στην τεχνητή γλώσσα των επιστημονικών πεδίων, έχουν ιεραρχική δομή, καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των όρων και αναδεικνύουν όχι μόνο τη συνωνυμία και τη θεματική συγγένεια, αλλά και σχέσεις γένους-είδους και όλου-μέρους. Η παράθεση των διαφορετικών σχέσεων των όρων διευκολύνει το χρήστη στην αναζήτηση πληροφοριών σε μία διαδικασία στην οποία ο ίδιος ορίζει το είδος και την ποσότητα της πληροφορίας που ανακτά. Η προσπάθεια ανάπτυξης διεθνών και συνεργατικών πληροφοριακών συστημάτων δημιούργησε την αναγκαιότητα ευρετηρίασης και αναζήτησης πληροφοριών σε περισσότερες της μίας γλώσσες και οδήγησε στη συγκρότηση πολύγλωσσων θησαυρών. Η ύπαρξη

2 2 πολύγλωσσων θησαυρών διευκολύνει την επικοινωνία, την οργάνωση και την ανάκτηση πληροφοριών από διαφορετικά συστήματα πληροφόρησης και από διαφορετικούς χρήστες. Παραδείγματα πολύγλωσσων θησαυρών αποτελούν ο θησαυρός της Unesco που είναι στην αγγλική, γαλλική, ισπανική και ρωσική, ο θησαυρός του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) που καλύπτει όρους στην αγγλική, γαλλική, γερμανική και ισπανική γλώσσα, ο θησαυρός του ΟΟΣΑ, ο οποίος παρουσιάζεται δίγλωσσος ανά έκδοση, και ο EUROVOC, ο οποίος εμφανίζεται σε ξεχωριστή έκδοση για κάθε γλώσσα των χωρών-μελών της ΕΕ. Η εφαρμογή προτύπων κατά τη δημιουργία μονόγλωσσων ή πολύγλωσσων θησαυρών εξασφαλίζει την τυποποίηση και διευκολύνει τα πληροφορικά συστήματα στη χρήση των θησαυρών κατά την οργάνωση και ανάκτηση των πληροφοριών. 2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η χρήση θησαυρών για την οργάνωση βάσεων βιβλιογραφικών δεδομένων αναπτύχθηκε σταδιακά σε Ευρώπη και Αμερική κατά τη δεκαετία του Η χρήση τους σταμάτησε προσωρινά με τη δυνατότητα που προσέφεραν τα ηλεκτρονικά συστήματα για αναζήτηση των πληροφοριών με τη χρήση λέξεων από ελεύθερο κείμενο κατά τη δεκαετία του Μετά όμως από έρευνες που έγιναν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, αναδείχτηκε η αναγκαιότητα συνδυασμένης χρήσης φυσικής και ελεγχόμενης γλώσσας κατά την αναζήτηση των πληροφοριακών συστημάτων, και έτσι υπήρξε μία νέα στροφή στη δημιουργία και χρήση θησαυρών για την οργάνωση, αναζήτηση και ανάκτηση των πληροφοριών. Παραδοσιακά οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούσαν για τους έντυπους καταλόγους τους συστήματα κύρια προσυνδυασμένης ευρετηρίασης (θεματικές επικεφαλίδες), σε αντίθεση με τους παραγωγούς των ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης, οι οποίοι ανέπτυξαν υστεροσυνδυασμένα συστήματα ευρετηρίασης (συστήματα θεματικών όρων), τα οποία προσφέρουν δυνατότητες πολλαπλών συνδυασμών. Τα συστήματα αυτά αξιοποιούν τις δυνατότητες της φυσικής γλώσσας και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην αναζήτηση της πληροφορίας. Σήμερα, στα συστήματα των βιβλιοθηκών συχνά χρησιμοποιούνται και τα δύο συστήματα, με τις θεματικές επικεφαλίδες να παρέχουν μία συγκεκριμένη και προκαθορισμένη περιγραφή του θέματος και τους θεματικούς όρους να προσφέρουν δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας και "ελευθερίας" ως προς την αναζήτηση. Η θεματική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες υπήρξε και εξακολουθεί να αποτελεί έναν αδύναμο κρίκο στη δουλειά τους. Χαρακτηριστικό είναι πως το 56% των 1566 από τις 1724 βιβλιοθήκες που ανταποκρίθηκαν στο πρόγραμμα καταγραφής και κωδικοποίησης ελληνικών βιβλιοθηκών δεν έκανε καμία θεματική ευρετηρίαση του υλικού του, σε σύγκριση με το 10.3% που δεν έκανε περιγραφική επεξεργασία των συλλογών του (Μπώκος-2000). Μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν σε αυτήν την καθυστέρηση ήταν η έλλειψη υποδομών από πλευράς προσωπικού και κατάλληλων ελληνικών βοηθημάτων ευρετηρίασης, αλλά και η δυσκολία διατύπωσης ελληνικής ορολογίας στα επί μέρους επιστημονικά πεδία. Οι ελληνικές βιβλιοθήκες ήταν υποχρεωμένες είτε να χρησιμοποιούν ξενόγλωσσα βοηθήματα ή να δημιουργούν καταλόγους θεματικών επικεφαλίδων με βάση αντίστοιχους ξενόγλωσσους, κύρια αυτούς της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου. Η χρησιμοποίηση όμως ξένων γλωσσών για την ευρετηρίαση ελληνικών συλλογών δυσκολεύει την εξυπηρέτηση των χρηστών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ή δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τη γλώσσα που έχει χρησιμοποιηθεί στα θεματικά ευρετήρια και εμποδίζει παραπέρα την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας επικοινωνίας ανάμεσά μας.

3 Η ανάπτυξη των συλλογών κατά τα τελευταία έτη, η σύναψη κοινοπραξιών μεταξύ βιβλιοθηκών, η δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών με σημαντικές συλλογές και η ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών πληροφόρησης επιβάλλει την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων θεματικής ευρετηρίασης και στη χώρα μας. Πολλές, κυρίως ακαδημαϊκές, βιβλιοθήκες έχουν χρησιμοποιήσει εκτός από θεματικές επικεφαλίδες και θεματικούς όρους για τη θεματική ευρετηρίαση του υλικού τους. Ως όρους χρησιμοποιούν τις σημαντικές λέξεις των θεματικών επικεφαλίδων, τους οποίους καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία του MARC χωρίς να ορίζουν πλατύτερους, ειδικότερους ή σχετικούς όρους. Την ίδια μεθοδολογία έχει ακολουθήσει και το ΕΚΤ στη δημιουργία των βάσεων των Διδακτορικών διατριβών και των Κυβερνητικών εκδόσεων. Η πρακτική αυτή αναδεικνύει την ανάγκη των βιβλιοθηκών να προχωρήσουν σε μία πιο αποτελεσματική θεματική οργάνωση των συλλογών τους, πέρα από αυτήν που τους παρέχει η χρήση ενός καταλόγου θεματικών επικεφαλίδων. Πολλές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες οργανώνουν τα αρχεία των καθιερωμένων όρων παράλληλα σε δύο γλώσσες, για να διευκολυνθεί η αναζήτηση πληροφοριών από ξενόγλωσσους χρήστες, αλλά και από τους Έλληνες χρήστες που χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ευχέρεια αγγλική ορολογία. Για την οργάνωση των ελληνικών βάσεων δεδομένων και τη διευκόλυνση στην αναζήτηση πληροφοριών, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς, πολλές ειδικές βιβλιοθήκες ή άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης προχώρησαν στη δημιουργία θησαυρών ή έστω ελεγχόμενων ευρετηρίων θεματικών όρων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία. Χαρακτηριστικές είναι οι προσπάθειες για τη διαχείριση της βάσης πληροφοριών του ΙΑΤΡΟΤΕΚ και του καταλόγου βιβλιοθηκών του Τ.Ε.Ε. Στα τμήματα βιβλιοθηκονομικών σπουδών που λειτουργούν στην Ελλάδα, στη διαδικασία εκπαίδευσης των σπουδαστών τους και στο πλαίσιο των πτυχιακών εργασιών των τελειοφοίτων δημιουργούνται θεματικοί μικροθησαυροί. Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο για τη δημιουργία ελληνικού πολυθεματικού θησαυρού έγινε από το ΕΚΤ, όταν ανέλαβε τη δημιουργία ενός θησαυρού, ο οποίος θα εξυπηρετούσε τις συλλογές των λαϊκών (δημόσιων) βιβλιοθηκών. Από πλευράς τεχνολογίας, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο έχει αναπτύξει πολύγλωσσο πρόγραμμα διαχείρισης θησαυρού το οποίο ονομάζεται Semantic Index System-Theasaurus Management System/SIS-TMS (URL: Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στο εξωτερικό (όπως το AQUARELLE) και για τη δημιουργία θησαυρών, όπως ο Art & Architecture Thesaurus του Ιδρύματος GETTY (ΗΠΑ), ο θησαυρός MERIMEE του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας και ο θησαυρός English Heritage Thesaurus του ιδρύματος National Monument Records της Αγγλίας. Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε από το ΕΚΤ για τη δημιουργία του θησαυρού για την εξυπηρέτηση των δημοτικών βιβλιοθηκών, από το Υπουργείο Πολιτισμού (Διεύθυνση Αρχείου Μνημείων και Δημοσιευμάτων) για την ευρετηρίαση μουσειακών συλλογών και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων στη Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

4 4 Σημαντική προσπάθεια δημιουργίας ελληνικού θησαυρού γίνεται αυτήν την εποχή στο πλαίσιο του Συλλογικού Καταλόγου της Κοινοπραξίας των Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας θα είναι ένα ενιαίο δίγλωσσο εργαλείο θεματικής επεξεργασίας, που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη μίας ενιαίας γλώσσας οργάνωσης και ανάκτησης πληροφοριών για το Συλλογικό Κατάλογο, τις ελληνικές βιβλιοθήκες και τις βάσεις πληροφοριών και που θα διευκολύνει την πρόσβαση στις παραπάνω πηγές από χρήστες του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Ο θησαυρός, στην πλήρη του ανάπτυξη, θα είναι στην ελληνική γλώσσα, αλλά θα υπάρχει για κάθε όρο η αγγλική του απόδοση, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης και της αγγλικής εκδοχής. Η Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα επιλέχθηκε με το σκεπτικό ότι είναι η γλώσσα στην οποία παρουσιάζεται ο μεγαλύτερος όγκος της παγκόσμιας επιστημονικής πληροφόρησης και έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία των περισσότερων θησαυρών. Επιπλέον, πολλές ελληνικές βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν αγγλικούς θεματικούς όρους για τη θεματική οργάνωση του υλικού τους. Ο θησαυρός αυτός είναι πολυθεματικός γιατί προορίζεται να καλύψει προοδευτικά τα θέματα των συλλογών όλων των βιβλιοθηκών της Κοινοπραξίας, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των επιστημονικών πεδίων. Η κεντρική δημιουργία του θησαυρού εξασφαλίζει την ενιαία αντίληψη κατά την επεξεργασία της ορολογίας και την ταυτοποίηση των όρων που χρησιμοποιούνται από τις επιμέρους βιβλιοθήκες, και, επομένως, θα διευκολύνει την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Η χρήση ενός ενιαίου θησαυρού εξασφαλίζει την ομοιομορφία της θεματικής επεξεργασίας και οδηγεί στη δημιουργία μίας ενιαίας γλώσσας ανάκτησης πληροφοριών. 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Η δημιουργία ενός πολυθεματικού θησαυρού αποτελεί ένα τολμηρό εγχείρημα ακόμα και σε χώρες με μακρά παράδοση δημιουργίας θησαυρών. Στην Ελλάδα είναι ακόμα δυσκολότερο, δεδομένου ότι η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή και εξελίσσεται με την πάροδο όχι ετών, αλλά χιλιετηρίδων. Είναι πλούσια από συνώνυμα και ομώνυμα, αλλά είναι, επίσης, βασισμένη σε κανόνες συντακτικούς και γραμματικούς που διευκολύνουν το χειρισμό της. Για τη δόμηση του ελληνικού θησαυρού θεματικών όρων έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 1. Το εύρος και ο βαθμός εξειδίκευσης των θεμάτων που θα καλύψει. 2. Οι ανάγκες των χρηστών και το είδος της βιβλιογραφίας που θα ευρετηριαστεί. 3. Τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 4. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος διαχείρισης του θησαυρού Εύρος και βαθμός εξειδίκευσης των θεμάτων Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο θησαυρός θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των βιβλιοθηκών της Κοινοπραξίας. Είναι λοιπόν λογικό, ο βαθμός εξειδίκευσης του θησαυρού να ανταποκρίνεται

5 5 στο επίπεδο εξειδίκευσης που έχουν καθιερώσει οι βιβλιοθήκες, όπως παρουσιάζεται στις θεματικές τους επικεφαλίδες. Για τη δημιουργία του θησαυρού, σε πρώτη φάση μετατρέπονται σε όρους θησαυρού οι θεματικές επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται από τις βιβλιοθήκες και συμπληρώνονται από άλλους συναφείς όρους από υπάρχοντες θησαυρούς, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο εργαλείο κατάλληλο και για μελλοντικές χρήσεις. Για λόγους στρατηγικής, έπρεπε να αποφασιστεί ποιας βιβλιοθήκης οι θεματικές ενότητες θα αποτελούσαν τους πρώτους όρους του θησαυρού. Επειδή οι εγγραφές του καταλόγου του Παντείου Πανεπιστημίου ήταν οι πρώτες που καταχωρίστηκαν στο Συλλογικό Κατάλογο, θεωρήθηκε ότι πρέπει να προηγηθούν και στην απόδοση των θεματικών περιοχών της συλλογής της από το Θησαυρό. Όπως και σε άλλες βιβλιοθήκες, η θεματική οργάνωση του υλικού της συλλογής της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου με θεματικές επικεφαλίδες είναι συστηματική και επιμελημένη. Για την απόδοση των όρων οι υπεύθυνοι σύνταξης του καταλόγου συμβουλεύονται συστηματικά ειδικούς επιστήμονες. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την επιστημονικότητα και την αντικειμενικότητα των όρων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας κρίθηκε απαραίτητο και απομονώθηκαν από τις βιβλιογραφικές αναγραφές οι θεματικές επικεφαλίδες του καταλόγου του Παντείου Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, οι όροι αυτών των θεματικών επικεφαλίδων διαμορφώνονται και αναπτύσσονται σε όρους θησαυρού. Η δομή του θησαυρού ξεκίνησε από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές: Περιφερειακή Ανάπτυξη, Οικονομία, Διεθνείς Σχέσεις και Ψυχολογία. Τα επιστημονικά αυτά πεδία είναι βέβαιο ότι βρίσκονται σε αρκετές ακόμα από τις βιβλιοθήκες της Κοινοπραξίας και έτσι είναι εφικτό να γίνουν δοκιμαστικές εφαρμογές χρήσης του θησαυρού σε διαφορετικά συστήματα των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Ανάγκες χρηστών και είδος της βιβλιογραφίας Ο θησαυρός θα είναι προσανατολισμένος στο να χρησιμοποιείται τόσο από ενδιάμεσους όσο και από τελικούς χρήστες (εξειδίκευση του θησαυρού). Με τη βοήθεια του λογισμικού που χρησιμοποιείται, προβλέπεται, για τη διευκόλυνση των χρηστών, να παρέχεται αλφαβητική, συστηματική και σχηματική παρουσίαση των όρων. Επειδή προβλέπεται συχνή χρήση του θησαυρού από τους τελικούς χρήστες, θεωρήθηκε απαραίτητη η εμφάνισή του τόσο σε αυτόματη όσο και σε έντυπη μορφή. Ο υπό δημιουργία θησαυρός θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ευρετηρίασης τόσο μονογραφιών και άρθρων, όσο και πλήρων κειμένων, ψηφιακού υλικού και ιστοσελίδων. Επειδή θα χρησιμοποιηθεί για την ευρετηρίαση όλων των συλλογών, θα πρέπει να είναι κατάλληλος τόσο για τρέχουσα όσο και για αναδρομική έρευνα (με την επιλογή τυχόν διαφορετικών όρων) Χαρακτηριστικά γλώσσας Επειδή οι βιβλιοθήκες της Κοινοπραξίας οργανώνουν, απευθύνονται και εξυπηρετούν την επιστημονική κοινότητα, αποφασίστηκε η χρήση της επιστημονικής ορολογίας για τη σύνταξη

6 6 του θησαυρού. Ως προτιμώμενοι όροι, όροι δηλαδή που χρησιμοποιούνται ως περιγραφείς, επιλέγονται οι καθιερωμένοι σε κάθε επιστημονικό πεδίο όροι. Στη συνέχεια, οι όροι αυτοί συνδέονται με μη προτιμώμενους όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν αντίστοιχους όρους της καθημερινής γλώσσας και μη δόκιμους επιστημονικούς όρους. Η σύνδεση αυτή επιτρέπει τη μεταφορά της αναζήτησης από τον μη προτιμώμενο στον προτιμώμενο όρο και εξασφαλίζει την ανάκτηση πληροφοριών με όποιον όρο και αν χρησιμοποιήσει ο τελικός χρήστης. Δυσκολίες αντιμετωπίζονται στην απόδοση των αντίστοιχων αγγλικών όρων, ιδιαίτερα στην απόδοση όρων για τους οποίους δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των δύο γλωσσών ή για όρους οι οποίοι στη μία από τις δύο γλώσσες δεν παρουσιάζονται μονολεκτικά αλλά περιφραστικά (Τσάφου και Χατζημαρή-2002). Η επιτροπή κατέγραψε τις πιθανές εφαρμογές και δυσκολίες, δημιούργησε δοκιμαστικά όρους θησαυρού, συγκέντρωσε προβλήματα που παρουσιάστηκαν και συνέταξε κανόνες αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων Σύστημα διαχείρισης του θησαυρού Για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού, η επιτροπή συνέταξε λίστα με τις προδιαγραφές που απαιτούσε να πληροί ένα σύστημα διαχείρισης θησαυρού και στη συνέχεια αναζήτησε έτοιμα προγράμματα και εξέτασε τις δυνατότητές τους με βάση τις προδιαγραφές αυτές. Προγράμματα που θεωρήθηκε ότι ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές, σε πρώτο επίπεδο, ήταν τα επόμενα: LinkFactory MetaTagger Studio SIS Thesaurus Management System SIS-TMS TCS - 9 WebChoir Wordmap Μετά τις δοκιμαστικές χρήσεις που έγιναν, αποδείχθηκε πως τα περισσότερα παρουσίαζαν αδυναμία στο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας, με εξαίρεση το «Thesaurus Management System SIS-TMS», το οποίο και επιλέχτηκε. Το Thesaurus Management System SIS αποτελεί ελληνική εφαρμογή, έχει ως βασική γλώσσα την ελληνική, παρέχει τη δυνατότητα συγκρότησης πολύγλωσσου θησαυρού, διαθέτει τον πηγαίο κώδικα, με αποτέλεσμα να προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υπό δημιουργία εργαλείου. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από το ΕΚΤ, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, κρίθηκε πολύ σημαντικό και ενίσχυσε την απόφαση για την επιλογή του, δεδομένου ότι η χρήση του ίδιου λογισμικού διευκολύνει τη συνεργασία για τη δημιουργία ενός ελληνικού εργαλείου. Η απόφαση ενισχύθηκε από το γεγονός ότι οι δημιουργοί των υπόλοιπων λογισμικών, δεν έδειξαν προθυμία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσίαζε η εφαρμογή τους στην ελληνική γλώσσα. Το λογισμικό SIS-TMS είναι κατασκευασμένο σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (multi-tier architecture) όπου η βάση δεδομένων και το λογισμικό διαχείρισης των όρων θα βρίσκεται σε έναν εξυπηρετητή (server), ενώ οι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιούν μέσω διαδικτυακών διεπαφών (WEB user interfaces). Λειτουργεί σε περιβάλλον ιστού και υποστηρίζει ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες από διαφορετικές διευθύνσεις. Για την

7 7 ασφάλεια των αρχείων του, οι χρήστες του θα έχουν διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης. Παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής και συντήρησης του θησαυρού και της ενσωμάτωσής του σε συστήματα ανάκτησης πληροφοριών για να διευκολυνθεί τόσο ο ορολογικός έλεγχος και η συνέπεια στη θεματική αναζήτηση, όσο και η δυνατότητα εισαγωγής νέων λεκτικών μορφών και καθιέρωσης νέων όρων, με στόχο την ενημέρωση και ανανέωση του θησαυρού. Την περίοδο αυτή, η Επιτροπή συνεργάζεται με τους δημιουργούς του λογισμικού για τη βελτίωση του προγράμματος, σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της συγκεκριμένης εφαρμογής. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ Για τη δημιουργία του πολυθεματικού θησαυρού κρίθηκε απαραίτητο και αναπτύχθηκε ένας αριθμός ειδικών θησαυρών (μικροθησαυροί), κάθε ένας από τους οποίους θα είναι συνδεδεμένος και συμβατός με το γενικό θησαυρό (μακροθησαυρό) και όπου όλοι θα συνδέονται και θα είναι συμβατοί μεταξύ τους. Επειδή ο θησαυρός θα καλύπτει μεγάλο εύρος διαφορετικών επιστημονικών θεματικών τομέων, κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί μία συνολική δομή ή μακροταξινόμηση στο συστηματικό τμήμα, για να εξασφαλίσει πως όροι ενός συγκεκριμένου τομέα φέρονται μαζί και διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους. Ο θησαυρός προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα δημιουργηθεί η αρχική μορφή του δίγλωσσου θησαυρού. Σε αυτό περιλαμβάνεται: η οργάνωση των ιεραρχιών και η επεξεργασία των όρων Οργάνωση ιεραρχιών Για την ταξινόμηση των ιεραρχιών σε μακροεπίπεδο, εξετάστηκαν πολλοί θησαυροί σε διεθνές επίπεδο, όπως της UNESCO, του ΟΟΣΑ, του UNBIS και άλλοι, έως το τέταρτο επίπεδο ανάπτυξής τους. Από τη σύγκρισή τους διαπιστώθηκε ότι ο θησαυρός της UNESCO είναι ο πλέον πολυθεματικός. Οι υπόλοιποι είναι περισσότερο εξειδικευμένοι σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο ο θησαυρός της UNESCO να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη δόμηση του μακροθησαυρού. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε να γίνεται η δόμηση των ιεραρχιών των όρων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία σύμφωνα με εξειδικευμένους, κατά περίπτωση, θησαυρούς, π.χ. για τα θέματα οικονομίας λαμβάνονται υπόψη ο θησαυρός του ΟΟΣΑ και έγκυρα ελληνικά οικονομικά λεξικά, για τα τεχνικά θέματα ο θησαυρός INSPEC, η ορολογία του Τ.Ε.Ε. και αντίστοιχα ελληνικά τεχνικά ορολογικά βοηθήματα (λεξικά, όροι του Πολυτεχνείου και άλλων τεχνολογικών ιδρυμάτων). Ως παράδειγμα αναφέρεται ο όρος «Περιφερειακές ανισότητες», ο οποίος υπάρχει ως όρος σε θεματική επικεφαλίδα στον κατάλογο του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο όρος αναζητήθηκε σε λεξικά και εγκυκλοπαίδειες για την ορθή απόδοσή του στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και σε καταλόγους θεματικών επικεφαλίδων και ταξινομικά συστήματα και θησαυρούς προκειμένου να αποδοθεί σωστά η εννοιολογική του ανάλυση. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος κρίθηκε ότι εννοιολογικά αναλύεται ικανοποιητικά στο θησαυρό της Unesco από τον οποίο αντλήθηκε η δομή του και αποδόθηκε στα Ελληνικά, αλλά εμπλουτίστηκε με τον ΕΟ

8 8 (Ειδικότερο Όρο) «Περιφερειακές οικονομικές ανισότητες» που έχει χρησιμοποιηθεί στον κατάλογο του Παντείου Πανεπιστημίου. Έτσι ο όρος αυτός σήμερα στον ελληνικό θησαυρό θα έχει την ακόλουθη μορφή: Περιφερειακές ανισότητες Ανθρώπινοι οικισμοί και χρήση γης ΧΑ Αναπτυσσόμενες περιοχές ΠΟ1 Περιφερειακή ανάπτυξη ΕΟ Περιφερειακές οικονομικές ανισότητες ΣΟ Θέση βιομηχανικής εγκατάστασης ΣΟ Περιφερειακή οικονομία ΣΟ Περιφερειακός σχεδιασμός ΣΟ Αγροτικές περιοχές ΣΟ Αγροτικός σχεδιασμός Regional disparities MT 4.45 Human settlements and land use UF Developing areas BT1 Regional development RT Industrial location RT Regional economy RT Regional planning RT Rural areas RT Rural planning Αναμένεται ότι στην ένταξη όρων θησαυρού και από άλλες βιβλιοθήκες, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα απαιτηθεί η προσθήκη περισσοτέρων ειδικών και ενδεχομένως και σχετικών όρων. Η τελική μορφή του όρου θα είναι αυτή που θα έχει λάβει όταν ενταχθούν στον ελληνικό δίγλωσσο θησαυρό όροι από όλα τα ιδρύματα της Κοινοπραξίας Επεξεργασία όρων Κάθε όρος δημιουργείται παίρνοντας υπόψη τις εγγραφές επικεφαλίδων στους καταλόγους των βιβλιοθηκών και της Εθνικής Βιβλιοθήκης αλλά και τα βοηθήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην αρχή εντοπίζονται τα θέματα που υπάρχουν στις θεματικές επικεφαλίδες των καταλόγων των βιβλιοθηκών. Για κάθε όρο, δημιουργείται ατομική εγγραφή. Η εξασφάλιση της σαφήνειας κρίθηκε ως ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας του θησαυρού, γεγονός που επιβάλλει, ιδιαίτερα λόγω του πολυθεματικού του χαρακτήρα, τη χρήση προσδιοριστών, σε περιπτώσεις πολύσημων όρων ή όταν υπάρχει συνωνυμία μεταξύ των όρων διαφορετικών γνωστικών πεδίων και κλάδων. Για λόγους εξασφάλισης της φιλικότητας του θησαυρού και της αύξησης της ακρίβειας κατά την αναζήτηση πληροφοριών κρίθηκε ότι επιβάλλεται η χρήση προσυνδυασμένων όρων στον πυρήνα κάθε θεματικής περιοχής. Ως προς την απόδοσή τους, οι όροι για να γίνουν αποδεκτοί, ελέγχονται σε γενικά, ειδικά και τεχνικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, σε υπάρχοντες θησαυρούς και ευρετήρια όρων, σε ταξινομικά συστήματα και, όπου χρειάζεται, θα επιδιώκεται η συμβολή ειδικών. Για τον προσδιορισμό των πηγών αυτών έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση και συντάχθηκε κατάλογος με έγκυρους διεθνείς θησαυρούς, λεξικά και άλλα βοηθήματα ορολογίας τόσο γενικά όσο και ανά συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Πολλοί περιγραφείς θα συνοδεύονται από διευκρινιστική σημείωση για άρση τυχόν ασαφειών και για την ενίσχυση της φιλικότητας του θησαυρού, καθώς και από την ένδειξη των πηγών του όρου. Στη συνέχεια δίνεται ο αντίστοιχος Αγγλικός όρος. Κατά την επεξεργασία του όρου καθορίζονται οι σχέσεις του στην ιεραρχία στην οποία εντάσσεται. Οι σχέσεις που δηλώνονται στο θησαυρό είναι αυτές της ιεραρχίας (hierarchical) για τον καθορισμό των σχέσεων γένους-είδους και όλου-μέρους, ισοδυναμίας (equivalence) σε περιπτώσεις συνωνυμίας και σημασιολογικής σχέσης, καθώς και μετάβασης από μη καθιερωμένες λεκτικές μορφές σε καθιερωμένους όρους και, τέλος, συσχέτισης (associative) για συναφείς εννοιολογικά και όχι ιεραρχικά σχέσεις μεταξύ των όρων. Έτσι, προσδιορίζονται ο πλατύτερος ή οι πλατύτεροι όροι, οι ειδικότεροι όροι και, τέλος, οι σχετικοί.

9 9 Οι όροι εισάγονται σε προσωρινό αρχείο, στη συνέχεια ελέγχονται οι σχέσεις των όρων, εξετάζεται η συνέπεια και η ακρίβειά τους και εισάγονται στο θησαυρό. Ως προς την αναζήτηση, εκτός από την απλή, αναζήτηση μπορεί επίσης να γίνει με τμήματα όρων, σύνθετους όρους, όρους με σύνθετα κριτήρια, όπως π.χ. όροι που ανήκουν στην ίδια θεματική κατηγορία, πλατύτεροι ή ειδικότεροι όροι του αρχικού, συνώνυμοι, ισοδύναμοι όροι στην άλλη γλώσσα και αναζήτηση σε συγκεκριμένα πεδία της εγγραφής μέσω αποκοπής και άλλων τεχνικών αναζήτησης. Στο δεύτερο στάδιο δημιουργίας του θησαυρού, οι επιμέρους βιβλιοθήκες θα χρησιμοποιούν το θησαυρό που θα έχει δημιουργηθεί για την απόδοση του θεματικού περιεχομένου των τεκμηρίων των συλλογών τους. Σε περίπτωση που το θεματικό πεδίο δεν καλύπτεται από το θησαυρό, τότε η βιβλιοθήκη θα προτείνει τους κατάλληλους, κατά τον ευρετηριαστή, όρους. Για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας απόδοσής τους, οι νέοι όροι θα καταχωρίζονται σε προσωρινά αρχεία και μία επιτροπή στο Συλλογικό Κατάλογο θα ελέγχει και θα εγκρίνει τους νέους αυτούς όρους, πριν ενταχθούν οριστικά στο εργαλείο, ώστε να είναι αποδεκτοί από όλες τις βιβλιοθήκες της Κοινοπραξίας. Για να αποτελέσει ο θησαυρός αποτελεσματικό εργαλείο θεματικής οργάνωσης και αναζήτησης των πληροφοριών επιβάλλεται η τήρηση προτύπων κατά το στάδιο σύνταξής του. Τα βασικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του θησαυρού είναι το 1321 του ΕΛΟΤ για τη συγκρότηση και ανάπτυξη μονόγλωσσων θησαυρών και το 5964 του ISO για τη συγκρότηση πολύγλωσσων θησαυρών. Με βάση αυτά τα πρότυπα συντάχθηκαν οδηγίες προς τους ευρετηριαστές για την επίτευξη ομοιομορφίας καθ όλη τη διάρκεια δόμησης του θησαυρού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aitchison, J A. Thesaurus construction standards. In: Standards for the International exchange of bibliographic information ed by I. McIlwaine. London: The Library Association, Aitchison, J., Bauden, D. &. Gilchrist, A. Thesaurus construction and use: a practical manual. 4th ed. London: Aslib, BS 8723 (2005). Structured vocabularies for information retrieval. FOSKETT, A.C. The subject approach to information. 4th ed. London: Bingley, 1982 (1988). Ganzmann, J. Criteria for the evaluation of thesaurus software. Willpower Information Management Consultants [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Ημερομηνία πρόσβασης 2/8/2006] ISO Documentation - guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri, ISO Documentation - guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri, Lancaster, F.,W. Natural language in information retrieval. In: Perspectives in information management ed. by C. Oppenheim et al. London: Butterworths, Rowley, J.,E. Abstracting & indexing. 2nd rev.ed. London: Bingley, 1988.

10 10 Willpower Information Management Consultants Τhesaurus principles and practice. [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Ημερομηνία πρόσβασης 2/8/2006] Willpower Information Management Consultants Software for building and editing thesauri [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο: Ημερομηνία πρόσβασης 2/8/2006] ΕΛΟΤ 402 (1993) Αρχές και μέθοδοι ορολογίας ΕΛΟΤ (2006) Ορολογική εργασία - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Θεωρία και εφαρμογή. ΕΛΟΤ Τεκμηρίωση-κατευθυντήριες οδηγίες για τη συγκρότηση και ανάπτυξη μονόγλωσσων θησαυρών, Μπώκος, Γ.,Δ. Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα: μια απόπειρα τεκμηριωμένης αποτίμησης του τοπίου. Τεκμήριον, αρ. 2: , Τσάφου, Σ., Χατζημαρή, Σ. Θησαυροί και θεματική ευρετηρίαση στις Ελληνικές Βιβλιοθήκες. Το Management στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2002: [Διαθέσιμο στο Διαδίκτυο

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ

ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ & ΘΗΣΑΥΡΟΙ Στέλλα Μαρκαντωνάτου, Μαρίνα Βασιλείου, Όλγα Γιαννούτσου Περίληψη Οι οντολογίες και οι θησαυροί είναι τρόποι κωδικοποίησης της γνώσης συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου. Οι καταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY

THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ1ΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ρ. Γούναρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίνεται ο ορισμός και αναλύεται η σκοπιμότητα "κατασκευής" και χρήσης "γλώσσας τεκμηρίωσης". Δίνεται ο ορισμός του ΘΗΣΑΥΡΟΥ γενικά καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης. Types of term organization in LIS. Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Dionyssios Giannibas

2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης. Types of term organization in LIS. Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Dionyssios Giannibas 1 2. Μορφές οργάνωσης των όρων στην επιστήμη της πληροφόρησης Διονύσιος Γιαννίμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην πορεία της μέχρι σήμερα, η επιστήμη της πληροφόρησης χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί σύνολα όρων για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση των Θησαυρών στις Οντολογίες

Η Χρήση των Θησαυρών στις Οντολογίες Η Χρήση των Θησαυρών στις Οντολογίες Σταματίνα Τσάφου*, Ματίνα Πολίτη** *stsafou@teiath.gr,** mpfatsa@gmail.com ή matina.politi@covidien.com Περίληψη Στις σύγχρονες μεθόδους θεματικής αναπαράστασης, οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση

Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ψηφιακά Αποθετήρια στη Διοίκηση: Μια αρχική προσέγγιση Ιωάννης Αποστολάκης Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών iapostolakis@ekdd.gr www.iapostolakis.gr Εννοιολογικά θέματα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής ιδακτορικών ιατριβών Εισαγωγή Η φόρµα υποβολής αποτελείται από πέντε (5) οµάδες δεδοµένων: 1. Προσωπικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στην Εκπαίδευση μέσω της Πρωτοβουλίας GEO Χρηστιά Ελένη - Τριτάκης Βασίλειος - Τριτάκη Λήδα Ελληνικό Γραφείο GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής. Μεταπτυχιακών Εργασιών

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής. Μεταπτυχιακών Εργασιών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Οδηγίες συµπλήρωσης Φόρµας Υποβολής Μεταπτυχιακών Εργασιών Εισαγωγή Η φόρµα υποβολής αποτελείται από πέντε (5) οµάδες δεδοµένων: 1. Προσωπικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πληροφοριών κυβερνητικών δημοσιευμάτων; εφαρμογές στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαχείριση πληροφοριών κυβερνητικών δημοσιευμάτων; εφαρμογές στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Ειδική Γραμματέας Θεμάτων Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων ΥΠΕΠΘ / Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν

Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν Κατερίνα Τοράκη Σε ένα σύστημα πληροφοριών, οι θησαυροί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Περίληψη Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούµε στα εργαλεία θεµατικής ευρετηρίασης που έχουν αναπτυχθεί και που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Εμπειρίες & Προβλήματα Εφαρμογής του Συστήματος HACCP - ΗΆποψητου ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφαλής Πρώτη Ύλη, Ασφαλή & Υγιεινά Τρόφιμα ΗΑλυσίδαΤροφίμων Πρωτογενής Παραγωγή Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1. Βοσταντζόγλου, Θ. Αντιλεξικόν ή ονοµαστικόν της νεοελληνικής γλώσσης. Επανέκδοση µε εικονόγραπτο συµπλήρωµα. Αθήνα: Ιωάννα Βοσταντζόγλου, 1998. Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών

Βάσεις εδομένων ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000. ιαχείρηση Πληροφοριακών Συστηματών TMHMA ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάσεις εδομένων Μέρμηγκας Αλέξανδρος Α.Μ. 30000 Βάση εδομένων Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή αλληλοσυσχετιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα