Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο"

Transcript

1 Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται Σύλλογος στήριξης ασθενών που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο, με την επωνυμία Ευ-ζώ με τον καρκίνο και έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Άρθρο 2ο Σκοποί του Συλλόγου 1. Η συμβολή στην όλο και πιο ολοκληρωμένη και βαθιά ανθρώπινη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα αυτών των ασθενών από τα αρμόδια νοσηλευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά οι όποιες υπαρκτές καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες, που δρουν επιβαρυντικά στην οργανική και ψυχολογική κατάστασή τους. 2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η λήψη μέτρων για την ψυχολογική και κάθε άλλη στήριξη των ογκολογικών ασθενών και των συγγενών τους. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι: Κατ οίκον νοσηλεία για όσους το έχουν ανάγκη και το επιθυμούν. Δημιουργία ξενώνα φιλοξενίας των ασθενών της επαρχίας και των συνοδών τους, καθώς και εξασφάλιση χώρου τελικής νοσηλείας. Συγκρότηση ομάδων ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχαγωγίας αυτών των ασθενών. 3. Η σύγχρονη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Κρητικής κοινωνίας, ώστε να ανατραπεί η αντιεπιστημονική και λαθεμένη εικόνα της νόσου και να μπει στο κέντρο της συζήτησης και της μέριμνας η αξία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Άρθρο 3ο Μέσα για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου 1. Η διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων και άλλων παρόμοιας μορφής εκδηλώσεων. 2. Η συνεργασία με τις Ογκολογικές Κλινικές, εξειδικευμένους επιστήμονες (γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κλπ) και εν γένει όσους εμπλέκονται στα ζητήματα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης καρκινοπαθών. 3. Η ανάθεση μελετών, η παρακολούθηση των επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και Διεθνώς. 4. Έκδοση εντύπων. 5. Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές), αξιοποίηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μέσων, συγκρότηση ομάδων (αθλητικών, πολιτιστικών), ίδρυση λέσχης. 6. Η συνεργασία ανάμεσα σε σωματεία, ιδρύματα και εν γένει φορείς ή οργανώσεις που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους στόχους με τον όρο ότι δε δημιουργεί παρεμβάσεις στην

2 αυτόνομη λειτουργία του συλλόγου. Άρθρο 4 Μέλη του συλλόγου Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και αντεπιστέλλοντα. 1. Τακτικό μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε πολίτης που διαμένει στην Κρήτη και αποδέχεται τους σκοπούς του. 2. Αντεπιστέλλων μέλος μπορεί να γίνει κάθε κάτοικος της Ελλάδας και του εξωτερικού αποδέχεται τους σκοπούς του συλλόγου. Άρθρο 5ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών 1. Τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα, να λαμβάνουν το λόγο στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τα όργανα και να ασκούν κριτική στις αποφάσεις τους, να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία των υποθέσεων του συλλόγου, να υποβάλλουν έγγραφες και προφορικές προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συλλόγου και γενικά στην εκπλήρωση των σκοπών του. 2. Τα μέλη του σωματείου (τακτικά και αντεπιστέλλοντα) υποχρεούνται: α) να πληρώνουν τη συνδρομή τους και όποιο άλλο έκτακτο χρηματικό ποσό ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. 3. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγονται. Άρθρο 6ο Διαγραφή μελών 1. Μέλος, του οποίου η συμπεριφορά είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου ή οι πράξεις του μπορούν να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντα του συλλόγου, ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 2. Εφόσον δεν παρατηρείται θετική εξέλιξη, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν εκδώσει την απόφασή του, υποχρεούται να καλέσει το μέλος για να εκθέσει τις απόψεις του. 4. Σε περίπτωση που το μέλος δεν προσέλθει, αν και κλήθηκε αποδεδειγμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη λήψη απόφασης. 5. Το μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση. 6. Διαγραμμένο μέλος επανεγγράφεται μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν τη διαγραφή του. Άρθρο 7ο Όργανα του σωματείου είναι: 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

3 Άρθρο 8ο Γενική Συνέλευση 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο, αρμόδιο να αποφασίσει για όλα τα θέματα, που αφορούν το σύλλογο, εκτός από εκείνα που το καταστατικό ορίζει ότι υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 2. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο. Στη Συνέλευση αυτή γίνεται απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζεται η έγκριση ή απόρριψή τους. 3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία αναφέρονται και τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση. 4. Η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων γνωστοποιούνται στα μέλη του συλλόγου με σχετική επιστολή και με δημοσίευση σε μια, Παγκρήτιας κυκλοφορίας, ημερήσια εφημερίδα, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες νωρίτερα. Η πιο πάνω γνωστοποίηση απαιτείται και για την έκτακτη Γενική Συνέλευση. 5. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές Προεδρείο, που εκλέγεται με ανάταση των χεριών, κατά την έναρξη της Γ.Σ., αμέσως μετά τη διαπίστωση της απαρτίας. 6. Για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση κατά τις Συνελεύσεις απαιτείται, εφόσον δεν προβλέπεται ειδική απαρτία, να παρευρίσκεται το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών. 7. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. 8. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται νέα σε ημέρες, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα από τα ταμειακά μέλη είναι παρόντα. 9. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του συλλόγου απαιτείται η παρουσία των μισών μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 10. Για την μεταβολή του σκοπού του συλλόγου απαιτείται η συμφωνία όλων των μελών. Η συμφωνία αυτών που απουσιάζουν πρέπει να είναι έγγραφη. 11. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για την οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη από το καταστατικό, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 12. Η ψηφοφορία για την εκλογή των οργάνων του σωματείου, είναι άκυρη, αν δεν είναι μυστική. 13. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ανάταση των χεριών, εκτός αν πρόκειται για προσωπικό ζήτημα ή για εκλογή οργάνων, οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική. Άρθρο 9ο Αρχαιρεσίες 1. Τα μέλη του συλλόγου εκλέγουν και εκλέγονται εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο. 2. Η εκλογή των οργάνων του σωματείου διενεργείται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με ανάταση τ ων χεριών από την Εκλογική Απολογιστική Γενική Συνέλευση. Μετά την εκλογή της η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον πρόεδρό της. Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.

4 3. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. 4. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει τόσο αριθμό σταυρών προτίμησης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής όσος είναι και ο αριθμός των μελών που απαρτίζουν καθένα από τα παραπάνω όργανα. 5. Τα μέλη του συλλόγου που κατοικούν εκτός της έδρας του συλλόγου ή αδυνατούν να προσέλθουν στον καθορισμένο τόπο ψηφοφορίας, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα δια αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να προσκομίσει στην Εφορευτική Επιτροπή σχετική εξουσιοδότηση που θα φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος μέλους, της οποίας (υπογραφής) η γνησιότητα θα έχει βεβαιωθεί από αρμόδιο αστυνομικό όργανο, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Η εξουσιοδότηση θα παραμένει στα υλικά της Εφορευτικής Επιτροπής. Άρθρο 10ο Διοικητικό Συμβούλιο 1. Ο σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου και η θητεία του είναι διετής. 2. Σε περίπτωση που κενωθεί κάποια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή καλύπτεται από αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής. 3. Αν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος διενεργούνται, το ταχύτερο δυνατόν, συμπληρωματικές αρχαιρεσίες για τον υπόλοιπο, μέχρι τη λήξη της θητείας, χρόνο. Μέχρι τη διεξαγωγή των συμπληρωματικών αρχαιρεσιών το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με την απαιτούμενη καταστατική απαρτία. 4. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και εκλέγει από τα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. συγκαλείται με ευθύνη του συμβούλου που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου, υπογράφοντας σχετικό πρακτικό παραλαβής και παράδοσης. Με την πράξη αυτή λήγει οριστικά η θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 11ο Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο ή το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του, αναφέροντας και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. 2. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται με πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιείται στα μέλη, τουλάχιστον, 48 ώρες νωρίτερα και αναφέρει τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Έκτακτα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι δυνατόν να προτείνονται κατά την έναρξη των συνεδριάσεων, συμπεριλαμβάνονται δε στην ημερήσια διάταξη εφόσον αποφασίζει για αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) μέλη. Αν

5 δεν υπάρχει ο απαιτούμενος για την απαρτία αριθμός μελών - και ύστερα από τρίτη πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. για συνεδρίαση - το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να προκηρύξει αρχαιρεσίες, εφόσον έχει εξαντληθεί ο αναγκαίος αριθμός αναπληρωματικών μελών. 4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με φανερή ψηφοφορία, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό ή το νόμο και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. 5. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα, προσωπικά και αλληλέγγυα, απέναντι στο σύλλογο και μπορούν να ανακληθούν από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το 1/10 των ταμειακά εντάξει μελών του συλλόγου μπορεί να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση θέματα για συζήτηση, πρόταση μομφής ή ανάκληση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Σε περίπτωση που καθαιρεθεί ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο ή τόσοι σύμβουλοι που ο αριθμός των υπολοίπων δεν αρκεί για την δημιουργία απαρτίας, στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή για συμπλήρωση των κενών θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο περί αρχαιρεσιών. 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Διοικεί το σύλλογο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Διαχειρίζεται την περιουσία του και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Προγραμματίζει και συντονίζει την δραστηριότητα του συλλόγου. Άρθρο 12ο Καθήκοντα Προέδρου-Αντιπροέδρου 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. Ελέγχει για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του συλλόγου, συντάσσει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατανέμει τις εργασίες στα μέλη και ελέγχει την πορεία των εργασιών. Εκπροσωπεί το σύλλογο στα Δικαστήρια και σε όλες γενικά τις Αρχές. 2. Τον Πρόεδρο, εφόσον απουσιάζει, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. 3. Ο Πρόεδρος μπορεί, ενεργώντας σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, να αναθέτει αρμοδιότητες σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 13ο Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 1. Ο Γενικός Γραμματέας εποπτεύει την λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού του σωματείου, φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα, ευθύνεται για την τήρηση του Μητρώου των μελών και την τακτική ενημέρωσή του. 2. Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, επιμελείται για την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων. 3. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.,

6 συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 14ο Καθήκοντα Ταμία 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιουσία του συλλόγου και την τήρηση σχετικού βιβλίου. Εποπτεύει την οικονομική δραστηριότητα του συλλόγου, εισπράττει τα έσοδα και ενεργεί τις πληρωμές. 2. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου όποτε του ζητηθεί. Συντάσσει τον ισολογισμό της διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, τους οποίους υποβάλλει για επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει τελικά. 3. Ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου. Άρθρο 15ο Εξελεγκτική Επιτροπή 1. Η Γενική Συνέλευση του συλλόγου, ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ., εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη. 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, εκλέγει, μεταξύ των μελών της, Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της. Επιβλέπει και εποπτεύει τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα του Ταμία και ελέγχει την νομιμότητά τους. 3. Ασκεί έλεγχο στις διαχειριστικές πράξεις, δικαιούται να εξετάζει τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του συλλόγου και να ελέγχει το υπόλοιπο του Ταμείου. Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ., η οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Την έκθεση υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ε.Ε. στη Γενική Συνέλευση. 4. Τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι εκθέσεις της, και τα πρακτικά των συνεδριάσεών της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει την σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα της αρμοδιότητάς της. Άρθρο 16ο Πόροι του σωματείου είναι: 1. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίστηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση στο συμβολικό ποσόν των 5 εγγραφής και 5 ετησίως. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για άτομα που σπουδάζουν ή έχουν οικονομική αδυναμία 2. οι εισφορές των μελών και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων. 3. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση, τυχόν, περιουσίας του συλλόγου. 4. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και εκδόσεις του συλλόγου. 5. Οι επιχορηγήσεις από Φορείς και Οργανισμούς 6. Κάθε άλλο έσοδο, που περιέρχεται στο σύλλογο νόμιμα, καθώς και από την ανάπτυξη εν γένει δραστηριοτήτων, που δεν αντιστρατεύονται τους σκοπούς και γενικότερους στόχους του συλλόγου.

7 Άρθρο 17ο Βιβλία του Συλλόγου Ο σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία: 1. Μητρώου Μελών 2. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 3. Ταμείου 4. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων 5. Περιουσίας Άρθρο 18ο Ο σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που απεικονίζει λουλούδια. Άρθρο 19ο Διάλυση του Συλλόγου 1. Ο σύλλογος διαλύεται όταν εκπληρωθούν οι σκοποί του ή όταν αυτοί καταστούν ανέφικτοι, καθώς και όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των είκοσι (20). 2. Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η περιουσία του διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για συναφείς σκοπούς. 3. Σε καμιά περίπτωση η περιουσία του συλλόγου δεν μπορεί να διατεθεί σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Άρθρο 20ο Εσωτερικός Κανονισμός Η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου και των, τυχόν, παραρτημάτων του. Στον εσωτερικό κανονισμό καθορίζεται ό,τι αφορά την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου και δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν καταστατικό. Άρθρον 21ο Παραρτήματα 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μπορούν να ιδρυθούν παραρτήματα, ένα σε κάθε Νομό της Κρήτης, με έδρα την πρωτεύουσα του Νομού. 2. Τα παραρτήματα αποτελούν την τοπική οργάνωση του συλλόγου, τηρούν βιβλίο μητρώου των μελών που είναι γραμμένα σ'αυτό και φροντίζουν για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη τους. 3. Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των παραρτημάτων θα ρυθμιστούν από τον Εσωτερικό Κανονισμό. Άρθρο 22ο Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το πνεύμα του καταστατικού και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων.

8 Ηράκλειο 2 Νοεμβρίου 2002 Τα Ιδρυτικά Μέλη 1. Κοράου Σεβαστή 2. Αποστολάκη Ιωάννα 3. Καλλιγιάννη Ευαγγελία 4. Περράκη Μαρία 5. Χρηστάκη Μαρία 6. Σεϊμένη Μαρία 7. Καράλη Μαριάννα 8. Ανδριανάκη Μαρία 9. Φετοκάκη Πόπη 10. Μπεκιάρη Χρυσούλα 11. Λιάπη Δεμερούκη Αδαμαν. 12. Μπίτζου Θεοδοσία 13. Ανδρουλάκης Νικόλαος 14. Προυκάκη Μαρία 15. Τζανακάκης Ανδρέας 16. Κοράου Γεωργία 17. Τζανάκη Μαρίνα 18. Παγκάλου Λαμπρινή 19. Χρηστάκης Γεώργιος 20. Αδραχτά Θεοδώρα 21. Αποστολάκη Στέλλα 22. Μαυρουδή Χρύσα 23. Δέρδας Σταύρος 24. Πλουμίδου Μαρία 25. Νικολούδη Ειρήνη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ «HELLENΙC ANTI AGING ACADEMY» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδρύεται Σύλλογος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα