Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών"

Transcript

1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ψηφιακή Λογική Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Περιβάλλον Προσομοίωσης Hades, University of Hamburg Computer Systems: A Programmer's Perspective, Bryant, O' Hallaron, Carnegie Mellon University. Σύνθεση: Κ.Γ. Μαργαρίτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ψηφιακή Λογική Αναπαράσταση Πληροφορίας Λογικά Κυκλώματα Δίαυλοι, Διασύνδεση Παραδείγματα

3 ASCII (1) ASCII: χαρακτήρες 0 31.

4 ASCII (2) ASCII: χαρακτήρες

5 Κώδικες σφαλμάτων (1) (a) Κωδικοποίηση 4 bits 1100 (b) Άρτια ισοτιμία ανά τρία bits (c) Ανίχνευση και Διόρθωση Σφάλματος

6 Κώδικες σφαλμάτων (2) Εφαρμογή κώδικα Hamming στη λέξη μνήμης με προσθήκη 5 bits ελέγχου για 16 bits δεδομένων, στις θέσεις 1, 2, 4, 8 και 16 για έλεγχο των bits 1 παρά 1, 2 παρά 2, 4 παρά 4, 8 παρά 8. Η επαλήθευση γίνεται με εφαρμογή της ίδιας συνάρτησης (εδώ άρτιας)ισοτιμίας. Η θέση απλού σφάλματα ανιχνεύεται από την τομή των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

7 Κώδικες σφαλμάτων (3) Παραλαβή και Επαλήθευση 1 (1)' = (1), (3), (5), (7), (9), (11), (13), (15), (17), (19), (21) (2)' = (2 3), (6 7), (10 11), (14 15), (18 19) (4)' = ( ), ( ), ( ) (8)' = ( ) (16)' = ( ) =1 =1 =0 =1 =0 Λάθος στη θέση = δεκαδικό 11.

8 Θεσιακά Συστήματα Αρίθμησης Ο αριθμός 2001 στο δυαδικό, οκταδικό, δεκαδικό και δεκαεξαδικό.

9 Μονάδες Μέτρησης (1) Μονάδες μέτρησης (δεκαδικό σύστημα).

10 Μονάδες Μέτρησης (2) 20 = 1 21 = 2 22 = 4 23 = 8 24 = = = = = = = 1024 Kilo 220 = 1024*1024 Mega 230 = 1024*1024*1024 Giga 240 = 1024*1024*1024*1024 Tera 250 = 1024*1024*1024*1024*1024 Peta

11 Μετατροπές (1)

12 Μετατροπές (2) Δεκαεξαδικό Δυαδικό - Οκταδικό.

13 Μετατροπές (3) Μετατροπή του δεκαδικού 1492 σε δυαδικό με συνεχείς διαιρέσεις.

14 Μετατροπές (4) Μετατροπή του δυαδικού σε δεκαδικό με συνεχείς πολλαπλασιαμούς.

15 Αρνητικοί Δυαδικοί Αριθμοί (1)

16 Αρνητικοί Δυαδικοί Αριθμοί (2)

17 Αρνητικοί Δυαδικοί Αριθμοί (3) 2w +2w 1 Two s complement 0 2w 1 Unsigned 0 2w 1 2w Unsigne w 1 d w 1 0 2w 1 Two s complement

18 Δυαδική Αριθμητική (1) Πρόσθεση στο συμπλήρωμα του 1 και του 2.

19 Δυαδική Αριθμητική (2) x+y +2w Case 4 Positive overflow x +t y +2w 1 +2w w 1 2w 1 Case 3 Case 2 Case 1 2w Negative overflow Θετική Υπερχείλιση : Θετικός+Θετικός και πρόσημο Αρνητικό Αρνητική Υπερχείλιση: Αρνητικός-Αρνητικός και πρόσημο Θετικό

20 Κινητή Υποδιαστολή (1) Διαχωρισμός του αριθμού των ψηφίων από το εύρος αναπαράστασης. Χρήση εκθετικής αναπαράστασης: n = f 10e f κλάσμα ή mantissa e εκθέτης (προσημασμένος ακέραιος) Παραδείγματα 3.14 = = = = = =

21 Κινητή Υποδιαστολή (2) Έστω 3 δεκαδικά για το κλάσμα, 2 για τον εκθέτη καθώς και 2 πρόσημα (+/-) 0.δδδ Χ 10 (+/-)δδ Το διάστημα των πραγματικών αριθμών χωρίζεται σε 7 περιοχές: Πολύ 'μεγάλοι' αρνητικοί < Αρνητικοί μεταξύ και Πολύ 'μικροί' αρνητικοί > Μηδέν. Πολύ 'μικροί' θετικοί Θετικοί μεταξύ και Πολύ 'μεγάλοι' θετικοί >

22 Κινητή Υποδιαστολή (3) Οι διακριτοί πραγματικοί αριθμοί που μπορούν να αναπαρασταθούν είναι 2 Χ 900 Χ 199 = συν το 0. Έχουμε σφάλμα στρογγυλοποίησης (rounding error) λόγω του πεπερασμένου αριθμού ψηφίων στο κλασματικό μέρος. Η κατανομή των αριθμών που μπορούν να αναπαρασταθούν δεν είναι ομοιόμορφη (τελείες στο σχήμα) αλλά το σχετικό σφάλμα που εισάγεται με τη στογγυλοποίηση είναι περίπου σταθερό.

23 Κινητή Υποδιαστολή (4) Προσεγγιστικά άνω και κάτω όρια αναπαράστασης αριθμών κινητής υποδιαστολής σε δεκαδική μορφή.

24 IEEE Floating-point Standard 754 (1) Αναπαράσταση και Κανονικοποίηση του δεκαδικού αριθμού 432 ή (στο δυαδικό σύστημα).

25 IEEE Floating-point Standard 754 (2) (a) Απλή Ακρίβεια. (b) Διπλή Ακρίβεια.

26 IEEE Floating-point Standard 754 (3) Χαρακτηριστικοί αριθμοί.

27 IEEE Floating-point Standard 754 (4) Χαρακτηριστικοί αριθμοί.

28 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ψηφιακή Λογική Αναπαράσταση Πληροφορίας Λογικά Κυκλώματα Δίαυλοι, Διασύνδεση Παραδείγματα

29 Λογικές Πύλες (1) (a) Πύλη NOT Η τάση του ρεύματος μπορεί λάβει μόνο δύο τιμές (και απομόνωση): + Vcc (πχ 5 Volt) = λογικό 1 (high) Γείωση (πχ 0 Volt) = λογικό 0 (low) Αν Vin ~ 0 τότε Vout = Vcc ~ 1 An Vin ~ 1 τότε Vout = Γείωση ~ 0

30 Λογικές Πύλες (2) (b) Πύλη NAND: Αν V1 = 1 KΑΙ V2 = 1 τότε Vout = 0. Αλλιώς Vout = 1 (c) Πύλη NOR: Αν V1 = 1 Ή V2 = 1 τότε Vout = 0. Αλλιώς Vout = 1

31 Λογικές Πύλες (3) Τα σχεδιαστικά σύμβολα ορισμένων βασικών λογικών πυλών και οι αντίστοιχοι πίνακες αληθείας.

32 Λογικά Κυκλώματα (1) (a) Πίνακας αληθείας για μια συνάρτηση πλειοψηφίας τριών μεταβλητών. (b) Ένα αντίστοιχο κύκλωμα για τον πίνακα (a).

33 Λογικά Κυκλώματα (2) M= M = A' B' C' + (NOT A)AND(NOT B)AND(NOT C) OR A' B' C + (NOT A)AND(NOT B)AND( C) OR A' B C' + (NOT A)AND( B)AND(NOT C) OR A' B C + (NOT A)AND( B)AND( C) OR A B' C' + ( A)AND(NOT B)AND(NOT C) OR A B' C + ( A)AND(NOT B)AND( C) OR A B C' + ( A)AND( B)AND(NOT C) OR A B C ( A)AND( B)AND( C) Οι όροι του πίνακας αληθείας για μια συνάρτηση πλειοψηφίας τριών μεταβλητών. Υλοποιούνται οι όροι που δίνουν μονάδα στην έξοδο.

34 Λογικά Κυκλώματα (3) Από την συνάρτηση Boole στο λογικό κύκλωμα. 1. Ξεκινούμε από μια συνάρτηση άλγεβρας Boole ή από ένα πίνακα αληθείας (ή σχετική λεκτική περιγραφή). 2. Αναπτύσσουμε τον πίνακα αληθείας ώστε να είναι πλήρης, δηλαδή να περιλαμβάνει όλους τους όρους στη πλήρη μορφή τους. 3. Σχεδιάζουμε δύο γραμμές εισόδου για κάθε μεταβλητή εισόδου (1 και 0 τοποθετούμε αντιστροφείς). 4. Για κάθε γραμμή του πίνακα αληθείας με έξοδο 1 (ή για κάθε όρο της συνάρτησης) σχεδιάζουμε μια πύλη AND. 5. Συνδέουμε τις εισόδους της κάθε πύλης AND με τις αντίστοιχες γραμμές μεταβλητών εισόδου, ανάλογα με τα 0 ή 1 στο πίνακα αληθείας (ή ΝΟΤ στη συνάρτηση). 6. Σχεδιάζουμε μια πύλη OR στην έξοδο. Συνδέουμε στις εισόδους τις, τις εξόδους των πυλών AND. Η έξοδος της πύλης OR είναι το αποτέλεσμα της συνάρτησης.

35 Ταυτότητες άλγεβρας Boole

36 Απλοποίηση κυκλωμάτων (1) * Ελάχιστος αριθμός πυλών (πίνακες Karnaugh) * Πύλες με μόνο δύο εισόδους * Χρήση ενός τύπου πύλης (ισοδυναμία κυκλωμάτων) Πx Α Β C Χ Χ = A B' C + A B C' + A B C = A (B' C + B C' + B C) = A (B' C + B (C' + C)) = A (B' C + B) = A (B' + B) (C + B) Distributive Law = A (B + C) =AB+AC

37 Απλοποίηση κυκλωμάτων (2) Δύο ισοδύναμες συναρτήσεις (a) AB + AC, (b) A(B + C).

38 Ισοδυναμία κυκλωμάτων (1) Κατασκευή πυλών (a) NOT, (b) AND, και (c) OR με χρήση μόνο πυλών NAND ή NOR.

39 Ισοδυναμία κυκλωμάτων (2) Ισοδύναμα κυκλώματα για πύλες: (a) NAND, (b) NOR, (c) AND, (d) OR Μπορούμε να καταλήξουμε στην υλοποίηση κυκλωμάτων με χρήση ΜΟΝΟ ενός τύπου πύλης, NAND ή ΝΟR.

40 Aποκλειστικό Ή (XOR) (a) Ο πίνακας αληθείας (b-d) Τρία πιθανά κυκλώματα Α XOR B = A'B + AB' = (A'B)'' + (AB')'' = ((A'B)(AB'))'

41 Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (1) Ένα πολύ απλό ολοκληρωμένο κύκλωμα με 4 πύλες NAND.

42 Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (2) SSI (Small Scale Integration) 1-10 πύλες MSI (Medium Scale Integration) πύλες LSI (Large Scale Integration) πύλες VLSI (Very Large Scale Integration) > πύλες Σήμερα έχουμε IC's με εκατομμύρια πύλες (ή tranzistors) Μερικά προβλήματα: Καθυστέρηση πύλης (διάδοση και μεταγωγή) Αριθμός ακροδεκτών (υψηλή αναλογία πυλών/ακροδεκτών) Πυκνότητα (υπερθέρμανση, παρεμβολή) Θα τα δούμε σύντομα στον Παραλληλισμό

43 Πολλαπλές Έξοδοι (1) Ο πίνακας αληθείας έχει πολλαπλές στήλες στην έξοδο. Για την κάθε έξοδο υλοποιούμε ξεχωριστό λογικό κύκλωμα και εφαρμόζουμε τις σχετικές απλοποιήσεις. Αν είναι εφικτό μπορούμε κατόπιν να 'ενοποιήσουμε' τμήματα κυκλωμάτων που έχουν την ίδια συμπεριφορά. Παράδειγμα: Από Πρόσημο-Μέγεθος σε Συμπλήρωμα του 2 (αυστηρό) abc xyz x = ab'c+abc'+abc = ab(c'+c)+ab'c= a(b+b'c)=a(b+c) y = a'bc'+a'bc+ab'c+abc'= a'b+a(b'c+bc') z = a'b'c+a'bc+ab'c+abc a'c+ac=c

44 Πολλαπλές Έξοδοι (2) Ο πίνακας αληθείας έχει πολλαπλές στήλες στην έξοδο. Για την κάθε έξοδο υλοποιούμε ξεχωριστό λογικό κύκλωμα και εφαρμόζουμε τις σχετικές απλοποιήσεις. Αν είναι εφικτό μπορούμε κατόπιν να 'ενοποιήσουμε' τμήματα κυκλωμάτων που έχουν την ίδια συμπεριφορά. Παράδειγμα: Από Πρόσημο-Μέγεθος σε Συμπλήρωμα του 2 (χαλαρό) abc xyz x = ab'c'+ab'c+abc'+abc = ab'(c'+c)+ab(c'+c)= a(b'+b)=a y = a'bc'+a'bc+ab'c+abc'= a'b+a(b'c+bc') z = a'b'c+a'bc+ab'c+abc a'c(b'+b) + ac(b'+b)=c(a'+a)=c

45 Βασικά Κυκλώματα Συνδυαστικά Κυκλώματα: Είσοδος ->Πράξη -> Έξοδος Αριθμητικές, Λογικές Πράξεις (και συγκρίσεις, μετατοπίσεις) (Απο-) Πολυπλέκτες, (Από-) Κωδικοποιητές Ακολουθιακά Κυκλώματα: Είσοδος + Κατάσταση -> Πράξη -> Έξοδος + Νέα Κατάσταση Ρολόγια, Μανδαλωτές, Flip-Flops Καταχωρητές, Μετρητές, Μνήμες

46 Αποκωδικοποιητές Αποκωδικοποιητής 3-σε-8. D ABC πχ. επιλογή διεύθυνσης στη μνήμη

47 Κωδικοποιητές Kωδικοποιητής 8-σε-3. I Y πχ. επιλογή πλήκτρου σε πληκτρολόγιο

48 Από-πολυπλέκτες πχ. επιλογή εξόδου Από-πολυπλέκτης 8 εξόδων. a x d d d d d d d d

49 Πολυπλέκτες (1) πχ. επιλογή εισόδου Πολυπλέκτης 8 εισόδων. πύλη ΑΒC F D D D D D D D D7

50 Πολυπλέκτες (2) Υλοποίηση συνάρτησης 4 μεταβλητών αλλά με περιορισμένες επιλογές για το D (μόνο 8, όχι 16) ABCD F D D'

51 Προγραμματιζόμενες Λογικές Διατάξεις (PLAs) PLA με 12 εισόδους και 6 εξόδους. Τα μικρά τετράγωνα είναι συνδέσεις που μπορεί να διακοπούν. 2^12 >> 50 Περιορισμένος αριθμός όρων, περίπου 8 ή 9 ανά έξοδο

52 Συγκριτές (1) Συγκριτής 4 bits AB A=B NOT(A XOR B) Η κάθε bit XOR (bit-slice) αντιμετωπίζεται ξεχωριστά αφού ο υπολογισμός μπορεί να γίνειi παράλληλα. H σύνθεση γίνεται με NOR.

53 Συγκριτές (2) Παραδείγματα A B A XOR B NOR A B A XOR B NOR Εφαρμογή: Έλεγχος Μηδενικού Αποτελέσματος (Z)

54 Ολισθητές (Shift / Rotate) (1) Λογικός Ολισθητής 1-bit αριστερά/δεξιά. Περιστροφή (Rotate), Αριθμητική Ολίσθηση (Arithmetic Shift)

55 Ολισθητές (Shift / Rotate) (2) D 1 0 C=1 AND OR C=0 AND OR D

56 Αθροιστές (1) (a) (b) (a) Πίνακας αληθείας και (b) Κύκλωμα ημι-αθροιστή. Sum = A'B+AB' Carry = AB

57 Αθροιστές (2) (a) Πίνακας αληθείας και (b) Κύκλωμα πλήρους αθροιστή. Sum = A'B'Cin+A'BCin'+AB'Cin'+ABCin Cout = A'BCin+AB'Cin+ABCin'+ABCin

58 Αθροιστές (3) Sum = A'B'Cin + A'BCin' + AB'Cin' + ABCin = (A'B' + AB) Cin + (A'B + AB') Cin' Εστω Χ = (Α'Β + ΑΒ'). Τότε Χ' = (Α'Β + ΑΒ')' = (Α'Β)' (ΑΒ')' = (Α'' + Β') (Α' + Β'') = (Α + Β') (Α' + Β) = Α'Β' + ΑΒ Αρα Sum = X' Cin + X Cin' Cout = A'BCin + AB'Cin + ABCin' + ABCin = (A'B + AB') Cin + AB

59 Αθροιστές (4) - Υπερχείλιση Συμπλήρωμα του 2 στα 4 bits: έγκυρη αναπαράσταση από -8 (1000) έως 7 (0111). Εστω (2) (-2) 1110 Msbit A Msbit B Msbit Sum V

60 Αριθμητικές Λογικές Μονάδες (1) Μια 1-bit ALU.

61 Αριθμητικές Λογικές Μονάδες (2) Πράξη 0 Δεδομένα 2 γραμμές 0,1 Είσοδος ΑποΠολυΠλεκτης Πράξη 1 Ή Απλή Διακλάδωση ΠολυΠλέκτης Πράξη 2 ' Εξοδος... Πράξη n-1 ' Ελεγχος Δεδομένων Επιλογή Λειτουργίας Log n γραμμές

62 Αριθμητικές Λογικές Μονάδες (3) Είσοδοι Δεδομένων Έξοδοι Δεδομένων Α, Β, Carry in Output, Carry out Έλεγχος Δεδομένων Eπιλογή Λειτουργίας ΕΝΑ, ΕΝΒ (enable), INVA (invert A, NOT A) F0, F1 (Function Select) 0 0 A AND B 0 1 A OR B 1 0 NOT B 1 1 A + B + Carry in (πρόσθεση) Πιθανές πράξεις Α (OR 1), ΝΟΤ Α (OR 1), (1 OR) B, NOT B, A AND B, (NOT A) AND B, A OR B, (NOT A) OR B, A + B, A + 1, B + 1, A + B

63 Αριθμητικές Λογικές Μονάδες (4) Παράδειγμα συνδυασμού εισόδων για τη πράξη Α + Β + 1 Α Β Carry in ΕΝΑ ΕΝΒ ΙΝVA F0 F1 0ή1 0ή Output Carry Out A+B+1 0ή1

64 Αριθμητικές Λογικές Μονάδες (5) Οκτώ 1-bit ALUs συνεδεδεμένες σε μια 8-bit ALU. Δεν φαίνονται τα σήματα INVΑ και ΕΝΑ, ΕΝΑΒ.

65 Ρολόγια (a) Ρολόι. (b) Διάγραμμα χρονισμού. (c) Ασύμμετρο διάγραμμα χρονισμού και χωρισμός κύκλου ρολογιού σε τμήματα. Έτσι μπορούμε να ορίσουμε χρονικές στιγμές μέσα στο κύκλο για την έναρξη γεγονότων.

66 Μανδαλωτές (Latches) (1) Το απλούστερο κύκλωμα με μνήμη 1 bit. Σε αντίθεση με τα συνδυαστικά κυκλώματα η νέα έξοδος δεν καθορίζεται μόνο από την είσοδο αλλά και από τη τρέχουσα έξοδο. Τέτοια κυκλώματα, τα οποία έχουν την έννοια της 'τρέχουσας κατάστασης', δηλαδή του χρόνου, λέγονται ακολουθιακά. (a) Μανδαλωτής NOR στη κατάσταση 0 και (b) στη κατάσταση 1. (c) Πίνακας αληθείας πύλης NOR.

67 Μανδαλωτές (2) S R Λειτουργία Διατήρηση (a) ή (b) 0 1 Q = 0 (a) Reset 1 0 Q = 1 (b) Set 1 1 Αστάθεια Μπορούμε, με τη βοήθεια των Set Reset είτε να καθορίσουμε τη τιμή του bit στη μνήμη, είτε να το διατηρήσουμε στη παρούσα τιμή του. Η επιλογή 1 1 οδηγεί σε ασταθή ταλάντωση που μπορεί να ισορροπήσει σε μια από τις δύο σταθερές καταστάσεις.

68 Χρονισμένος μανδαλωτής Η όποια αλλαγή θα συμβεί μόνο όταν υπάρξει παλμός, οχι απαραίτητα ωρολογιακός (απλά enable). Ετσι το κύκλωμα μπορεί να απομονωθεί από ανεπιθύμητες εξωτερικές επιδράσεις.

69 Μανδαλωτής D (3) Αποκλείονται οι επιλογές R = S = 0 και R = S = 1. Όμως λόγω του enable η κατάσταση R = S = 0 μπορεί να επιτευχθεί έμμεσα αφού απομονώνει το κύκλωμα.

70 Δισταθές Κύκλωμα D (D Flip-Flop) Η επίδραση του παλμού enable καθορίζεται χρονικά μέσω της δημιουργίας ακμής (edge). Με αυτό το τρόπο, ο έλεγχος και η αλλαγή κατάστασης του κυκλώματος γίνεται σε αυστηρά καθορισμένο χρόνο, κατά την άνοδο ή τη κάθοδο του παλμού enable, από το 0 ατο 1 ή από το 1 στο 0. Η τεχνική αυτή λέγεται ακμο-πυροδότηση (edge trigger).

71 Aκμο-πυροδότηση (a) Δημιουργία ακμής (b) Διάγραμμα χρονισμού.

72 Latches και Flip-Flops (a) D latch με enable στη τιμή 1 (b) D latch με enable στη τιμή 0 (c) D flip-flop με edge-trigger ανόδου (0 -> 1) (d) D flip-flop με edge-trigger καθόδου (1 -> 0)

73 Καταχωρητές Καταχωρητής 8-bit.

74 Μνήμη (1)

75 Mνήμη (2) Eίσοδος Δεδομένων m bits m bits Γραμμή 0 Διεύθυνση logn bits ΑποΚωδικοποιητής Γραμμή 1 Γραμμή 2 ΠολυΠλέκτης ' Εξοδος Δεδομένων... m bits Γραμμή n-1 ' Ελεγχος RD, CS, OE Επιλογή Εγγραφής και Επιλογή Γραμμής Εγγραφής Επιλογή Γραμμής Ανάγνωσης και Έλεγχος Διαύλου

76 Read 1 0 X Y Z Z 1 1 Z X Y 1

77 Write Z X Y 1 0 X Y Z 1 0 0

78 Λειτουργία μνήμης (1) Είσοδος δεδομένων Έξοδος δεδομένων Ι0, Ι1, Ι2 Ο0, Ο1, Ο2 Είσοδος διεύθυνσης Α0, Α1 προσπέλαση σε 4 λέξεις(αποκωδικοποίηση) Σήματα ελέγχου CS Chip Select OE Output Enable RD Read 3 bits / λέξη 3 bits / λέξη οργάνωση με επι-μέρους chips επιτρέπει έξοδο εγγραφή δεδομένων Λειτουργία ανάγνωσης 1. Διεύθυνση από address bus σε Α0, Α1 2. Σήματα ελέγχου CS = 1, OE = 1, RD = 1 3. Είσοδος δεδομένων Ι0, Ι1, Ι2 αδιάφορη, οι πύλες εγγραφής δίνουν 0. Επιλέγεται μια από τις 4 λέξεις με βάση την αποκωδικοποίηση των A0, A1. Οι αμετάβλητες καταστάσεις των αντίστοιχων Dff's καταλήγουν στις πύλες OR και μέσω των απομονωτών στις γραμμές O0, O1, O2.

79 Λειτουργία μνήμης (2) Λειτουργία εγγραφής 1. Διεύθυνση από address bus σε Α0, Α1 2. Σήματα ελέγχου CS = 1, OE = 1, RD = 0 3. Είσοδος δεδομένων σε Ι0, Ι1, Ι2. Επιλέγεται μια από τις 4 λέξεις με βάση την αποκωδικοποίηση των A0, A1. Οι αντίστοιχες πύλες εγγραφής δίνουν 1 και τα συγκεκριμένα Dff's αλλάζουν κατάσταση με βάση την αντίστοιχη είσοδο δεδομένων. Οι παλιές καταστάσεις των Dff's καταλήγουν στις πύλες OR αλλά λόγω των απομονωτών δεν φθάνουν στις γραμμές O0, O1, O2. (a) απομονωτής (b), (c) λειτουργία (d) αντιστρέφων απομονωτής

80 Σύνδεση Καταχωρητή σε Διαύλους Το CK ('χρονισμός') ελέγχει την είσοδο ενώ το ΟΕ ('απομονωτής') ελέγχει την έξοδο.

81 Οργάνωση Μνήμης Εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης μνήμης 512 Mbits.

82 Μνήμη ROM

83 Τεχνολογίες μνήμης S=StaticD= Dynamic SD=Synchronous Dynamic DDR=Double Data Rate P=Progmammable E=Erasable EE= Electrically Erasable Flash=Block Erasable

84 Ολοκληρωμένα κυκλώματα CPU Συνδεσμολογία τυπικού ολοκηρωμένου κυκλώματος CPU. Τα βέλη δηλώνουν είσοδο ή έξοδο.οι μικρές διαγώνιες γραμμές σημαίνουν πολλαπλές γραμμές.

85 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Λογική Σχεδίαση Αναπαράσταση Πληροφορίας Λογικά Κυκλώματα Δίαυλοι, Διασύνδεση Παραδείγματα

86 Δίαυλοι (1) Τυπικό σύστημα υπολογιστή με πολλαπλούς διαύλους.

87 Δίαυλοι (2) Λειτουργίες master - slave σε διαύλους.

88 Εύρος Διαύλων Μεγέθυνση Διαύλου Διευθύνσεων (backward compatibility).

89 Χρονισμός Διαύλου (1) Χρονισμός Ανάγνωσης σε σύγχρονο δίαυλο.

90 Χρονισμός Διαύλου (2) Ορισμός μερικών σημαντικών σημάτων.

91 Διαιτησία Διαύλου (a) Κεντρικός διαιτητής διαύλου ενός επιπέδου. (b) Ο ίδιος δαιτητής με δύο επίπεδα.

92 Ελεγκτής Διακοπών Ελεγκτής Διακοπών 8259A.

93 Αποκωδικοποίηση Διευθύνσεων (1) EPROM, RAM, και PIO σε χώρο διευθύνσεων 64 KB.

94 Αποκωδικοποίηση Διευθύνσεων (2) Πλήρης αποκωδικοποίηση διευθύνσεων.

95 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ψηφιακή Λογική Αναπαράσταση Πληροφορίας Λογικά Κυκλώματα Δίαυλοι, Διασύνδεση Παραδείγματα

96 Pentium 4 (1) Η φυσική συνδεσμολογία του Pentium 4t.

97 Pentium 4 (2) Το chip Pentium 4 της Intel, 2003.

98 Λογική Συνδεσμολογία του Pentium 4 Τα ονόματα σε κεφαλαία είναι επίσημα, τα υπόλοιπα είναι περιγραφές.

99 Μητρική Πλακέτα Τυπικού PC 1. Pentium 4 socket P Support chip 3. Memory sockets 4. AGP connector 5. Disk interface 6. Gigabit Ethernet 7. Five PCI slots 8. USB 2.0 ports 9. Cooling technology 10. BIOS Η καρδιά κάθε προσωπικού υπολογιστή είναι ένα τυπωμένο κύκλωμα η μητρική πλακέτα (motherboard) : Intel D875PBZ board.

100 Δίαυλοι Pentium 4 Δομή Διαύλων του Pentium 4.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πειραιώς i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι πράξεις στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Λογική Σχεδίαση Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Μέρος Ι Εισαγωγή Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές Οι ψηφιακοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 7 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και Δομές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ημιαγωγικών μνημών

Σχεδίαση κυκλωμάτων ημιαγωγικών μνημών 2 0 ^ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Παρθένα Μποχώρη Σχεδίαση κυκλωμάτων ημιαγωγικών μνημών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τίτλος: Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Κεντρική Διάθεση: Δομοκού 4, Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Από τις διαλέξεις του κ. Σπύρου Καζαρλή ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΖΑΡΛΗΣ Καθηγητής Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΣΕΡΡΕΣ 202 Εισαγωγή στον Η/Υ BGC-8088 και τον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Έξω βρέχει». Η πρόταση αυτή µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Κάτι άλλο αποκλείεται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζεται η κατασκευή των υπολογιστών. Ακόµη και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή Λογική Σχεδίαση - Εργαστήριο 1.1. ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Συστήματα. Σημείωση

Ψηφιακά Συστήματα. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ Μικροεπεξεργαστής AVR, Εργαστηριακές Ασκήσεις Δρ. Τοπάλης Ευάγγελος (Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ για το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ. Σπύρος Α. Καζαρλής Καθηγητής Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών Ιωάννη Μαδεμλή, και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας Δομή Υπολογιστών - Υλικό Στο Προηγούμενο Μάθημα Συστήματα Αρίθμησης Bits, Bytes & Moνάδες Χωρητικότητας Υλικό Μέρος Η/Υ Χαρακτηριστικά Η/Υ Τύποι Η/Υ Αλγόριθμοι Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αβραάμ Αριθμός Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Θεωρητική εισαγωγή

7.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch)

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Αναλυτικά Περιεχόμενα Αναλυτικά Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 15 Συντομογραφίες... 33 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 35 1.1 Εισαγωγή...39 1.2 Επίπεδα ιεραρχίας του υλικού...40 1.3 Βασικά συστατικά ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος...42

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα