Ενότητα 7 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ - ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 7 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ - ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ"

Transcript

1 Ενότητα 7 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟΠΛΕΚΤΕΣ - ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ

2 Γενικές Γραμμές Δυαδικοί Αριθμοί έναντι Δυαδικών Κωδίκων Δυαδικοί Αποκωδικοποιητές Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής με Δυαδικό Αποκωδικοποιητή Αποπλέκτες Δυαδικοί Κωδικοποιητές Κωδικοποιητές Προτεραιότητας Πολυπλέκτες Μετάδοση Πληροφορίας Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής με Πολυπλέκτη Βλέπε: Βιβλίο Wakerly Παράγραφοι 2.3, 5.4, 5.4., 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.5, 5.5., 5.7, 5.7., 5.7.2, Βιβλίο Mano Παράγραφοι.2,.7, 4.9, 4., 4.

3

4

5 Δυαδικοί Αριθμοί Τα ψηφιακά συστήματα επεξεργάζονται: Δυαδικούς αριθμούς, στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης με βάση το 2 n-bit ακέραιοι μη προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί a n a n- a με δεκαδικό ισοδύναμο της μορφής a n 2 n + a n- 2 n- + + a 2 Παράδειγμα: ο 4-ψηφιος μη προσημασμένος δυαδικός αριθμός με δεκαδικό ισοδύναμο της μορφής = ()

6 Δυαδικοί Κώδικες Τα ψηφιακά συστήματα επεξεργάζονται: Διακριτά στοιχεία πληροφορίας, που αναπαρίστανται με τη χρήση ενός δυαδικού κώδικά, δηλαδή μίας ακολουθίας από και, που ονομάζονται δυαδικές κωδικές λέξεις Προσοχή: απαιτείται μία -προς- αντιστοιχία μεταξύ τωνδιακριτώνστοιχείωνκαιτωνκωδικώνλέξεων

7 Δυαδικοί Κώδικες Έστω ότι σε ένα ψηφιακό σύστημα απαιτείται η επεξεργασία των τεσσάρων διακριτών στοιχείων Σ, Σ, Σ2, Σ3 Παράδειγμα : Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αναπαρασταθούν στον δυαδικό κώδικα με δυαδικές κωδικές λέξεις, που έχουν ελάχιστο αριθμό ψηφίων (bits) log 2 4 = 2: Σ =, Σ =, Σ2 =, Σ3 = (ως δυαδικός αριθμός)

8 Δυαδικοί Κώδικες Έστω ότι σε ένα ψηφιακό σύστημα απαιτείται η επεξεργασία των τεσσάρων διακριτών στοιχείων Σ, Σ, Σ2, Σ3 Παράδειγμα 2: Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αναπαρασταθούν στον δυαδικό κώδικα με δυαδικές κωδικές λέξεις, που έχουν περισσότερα ψηφία (bits) π.χ. 4: Σ =, Σ =, Σ2 =, Σ3 = (ως δυαδικός κώδικας από 4, όπου σε κάθε κωδική λέξημόνοτοέναψηφίοείναι στα 4 ψηφία) Προσοχή: Δεν υπάρχει άνω όριο στον αριθμό των ψηφίων, που μπορεί να έχει μία κωδική λέξη

9 Αποκωδικοποιητής (Decoder) Συνδυαστικό κύκλωμα πολλών εισόδων και εξόδων που χρησιμοποιείται για μετατροπή δυαδικών κωδίκων : είσοδοι κωδικοποιημένες στον κώδικα X(m-ψηφίων) μετατρέπονται σε εξόδους κωδικοποιημένες στον κώδικα Y (n-ψηφίων) m n -προς- αντιστοιχία μεταξύ εισόδων και εξόδων πιθανή ύπαρξη εισόδων επίτρεψης (enable) που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση αποκωδικοποιητών μεγαλύτερου μεγέθους (π.χ. θέτουν όλες τις εξόδους στο )

10 Αποκωδικοποιητής (Decoder) Γενική Δομή -προς- αντιστοιχία Χ X m-. αποκωδικοποιητής Decoder.. Y Y n- κώδικας Χ enable κώδικας Y παραδείγματα δυαδικός σε Gray BCD σε excess-3 BCD σε επτά κομμάτια m n

11 Δυαδικός Αποκωδικοποιητής (Binary Decoder) Αποκωδικοποιητής n-σε-2 n είσοδοι κωδικοποιημένες στο δυαδικό κώδικα ως δυαδικοί αριθμοί (n-ψηφίων) μετατρέπονται σε εξόδους κωδικοποιημένες στον κώδικα -από-2 n (2 n -ψηφίων) -προς- αντιστοιχία μεταξύ εισόδων και εξόδων (εάν στις εισόδους εμφανίζονται αχρησιμοποίητες ή αδιάφορες τιμές, τότε οι έξοδοι είναι λιγότεροι από 2 n ) πιθανή ύπαρξη εισόδων επίτρεψης (enable) που θέτουν όλες τις εξόδους στο (όλα-) σε κάθε έξοδο αντιστοιχεί και ένας ελαχιστόρος

12 Δυαδικός Αποκωδικοποιητής (Βinary Decoder) 2-σε-4 με επίτρεψη (enable) Y Χ X 2-σε-4 Y Y 2 Y 3 Χ Y =X X en en en Χ X Y 3 Y 2 Y x x Y X -από-4 en Y =X X en Y 2 =X X en Y 3 =X X en

13 MSI κύκλωμα 74x39 Dual 2-to-4 Decoder Είσοδοι ενεργοί στο (active low) x39 Χ X E 2Χ 2X 2E Y Y Y2 Y3 2Y 2Y 2Y2 2Y Έξοδοι ενεργοί στο (active low) 8 GND 6 V cc

14 /2 74x39 MSI κύκλωμα 74x39 Dual 2-to-4 Decoder Χ Χ Y Y X en X E Y Y2 Y3 Y Y 2 Y 3 X X en Χ X Y 3 Y 2 Y Y x x 3-από-4 en Y 3 Y 2 Y Y

15 Άσκηση 7. Να σχεδιάσετε έναν αποκωδικοποιητή 2-σε-4 χωρίς enable Να σχεδιάσετε έναν αποκωδικοποιητή 3-σε-8 χωρίς enable, χρησιμοποιώντας 2 αποκωδικοποιητές 2-σε-4 με enable. Τι άλλο χρειάζεστε; Να σχεδιάσετε έναν αποκωδικοποιητή 4-σε-6 χωρίς enable, χρησιμοποιώντας 4 αποκωδικοποιητές 2-σε-4 με enable. Τι άλλο χρειάζεστε; Να σχεδιάσετε έναν αποκωδικοποιητή 4-σε-6 χωρίς enable χρησιμοποιώντας 2 αποκωδικοποιητές 2-σε-4 χωρίς enable και μία σειρά από πύλες 2 εισόδων Τι είδους πύλες και πόσες πύλες 2 εισόδων απαιτούνται; Να συγκρίνετε τις δύο μεθόδους σχεδίασης του αποκωδικοποιητή 4-σε-6 χωρίς enable (#πυλών, #εισόδων στις πύλες, καθυστέρηση διάδοσης)

16

17 Δυαδικός Αποκωδικοποιητής Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής Αποκωδικοποιητής n-σε-2 n σε κάθε έξοδο αντιστοιχεί και ένας ελαχιστόρος υλοποίηση λογικής συνάρτησης που ορίζεται με τη λίστα ελαχιστόρων της κανονικής συνάρτησης, όταν το πλήθος των ελαχιστόρων m στη λίστα ελαχιστόρων της κανονικής συνάρτησης είναι μικρότερος ή ίσος του 2 n /2 επιτυγχάνεται με τη χρήση μίας πύλης OR m-εισόδων, σαν είσοδοι στην πύλη OR λαμβάνονται οι έξοδοι τουδυαδικούαποκωδικοποιητήπουαντιστοιχούν στους ελαχιστόρους που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα ελαχιστόρων της κανονικής συνάρτησης χρησιμοποιείται μόνο στην υλοποίηση λογικών συναρτήσεων πολλών εξόδων με λίγες εισόδους

18 Δυαδικός Αποκωδικοποιητής Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής Αποκωδικοποιητής n-σε-2 n σε κάθε έξοδο αντιστοιχεί και ένας ελαχιστόρος υλοποίηση λογικής συνάρτησης που ορίζεται με τη λίστα ελαχιστόρων της συμπληρωματικής συνάρτησης, όταν το πλήθος των ελαχιστόρων m στη λίστα ελαχιστόρων της κανονικής συνάρτησης είναι μεγαλύτερος από 2 n /2 επιτυγχάνεται με τη χρήση μίας πύλης NOR k-εισόδων, όπου k = 2 n -m σαν είσοδοι στην πύλη ΝOR λαμβάνονται οι έξοδοι τουδυαδικούαποκωδικοποιητήπουαντιστοιχούν στους ελαχιστόρους που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα ελαχιστόρων της συμπληρωματικής συνάρτησης χρησιμοποιείται μόνο στην υλοποίηση λογικών συναρτήσεων πολλών εξόδων με λίγες εισόδους

19 Παράδειγμα: Δυαδικός Αποκωδικοποιητής Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής A = Σ(,3,7) B = Σ(,,2,5,6,7) B = Σ(3,4) Χ X Χ2 3-σε-8 DEC Y Y Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 A B

20

21 Άσκηση 7.2 Να υλοποιήσετε τις συναρτήσεις F, F 2, και F 3 χρησιμοποιώντας έναν αποκωδικοποιητή, αφού πρώτα βρείτε τις λίστες ελαχιστόρων A A Β Β F F 2 F 3 A A Β Β F F 2 F 3

22 Άσκηση 7.2 Λίστες Ελαχιστόρων Λίστες ελαχιστόρων: F = Σ(,5,,5) F2 = Σ(,2,3,6,7,) F3 = Σ(4,8,9,2,3,4) A A Β Β F F 2 F 3 A A Β Β F F 2 F

23 Άσκηση 7.2 Υλοποίηση F = Σ(,5,,5) F 2 = Σ(,2,3,6,7,) F 3 = Σ(4,8,9,2,3,4) Β Β Α Α X X X2 X3 Προσοχή: Δεν έχουμε λάβει υπόψη μας περιορισμό στο fan-in των πυλών OR 4-σε-6 DEC Y Y Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y Y Y2 Y3 Y4 Y5 F F 2 F 3

24 Άσκηση 7.3 Να υλοποιήσετε με τη χρήση αποκωδικοποιητή τις συναρτήσεις F = Σ(,,2,3) και F2 = Σ(,4,5,6) χρησιμοποιώντας 4 πύλες 2 εισόδων

25 Αποπλέκτης (Demultiplexer) Αποπλέκτης -σε-2 n δέχεται πληροφορία σε είσοδο και τη μεταβιβάζει σε -από-2 n εξόδους, ανάλογα με την τιμή που έχουν οι n είσοδοι επιλογής ανάστροφη λειτουργία του πολυπλέκτη (multiplexer) Χ είσοδος αποπλέκτης Demultiplexer S S n- επιλογή.. Y Y 2n - -από-2 n έξοδοι

26 O Δυαδικός Αποκωδικοποιητής n-σε-2 n με Enable χρησιμοποιείται σαν Αποπλέκτης -σε-2 n Χ = S X = S 2-σε-4 Y Y Y 2 Y 3 S Ο δυαδικός αποκωδικοποιητής 2-σε-4 με enable χρησιμοποιείται σαν αποπλέκτης -σε-4 Y =X X en en = Χ X S S Y 3 Y 2 Y x x Y S X Y =X X en Y 2 =X X en Y 3 =X X en

27 Kωδικοποιητής (Encoder) Συνδυαστικό κύκλωμα πολλών εισόδων και εξόδων που χρησιμοποιείται για μετατροπή κωδίκων : είσοδοι κωδικοποιημένες στον κώδικα X(m-ψηφίων) μετατρέπονται σε εξόδους κωδικοποιημένες στον κώδικα Y (n-ψηφίων) m > n πιθανή αναγκαιότητα διαχωρισμού των κωδικών λέξεων από τις μη κωδικές λέξεις στην είσοδο με τη χρήση μίας επιπλέον εξόδου που δηλώνει εγκυρότητα (valid) ανάστροφη λειτουργία του αποκωδικοποιητή (decoder)

28 Κωδικοποιητής (Encoder) Γενική Δομή Χ X m-. Kωδικοποιητής Encoder.. Y Y n- κώδικας Χ valid κώδικας Y m > n

29 Δυαδικός Kωδικοποιητής (Binary Encoder) Kωδικοποιητής 2 n -σε-n Είσοδοι κωδικοποιημένες στον κώδικα -από-2 n μετατρέπονται σε εξόδους κωδικοποιημένες στο δυαδικό κώδικα ως δυαδικοί αριθμοί (n-ψηφίων) -προς- αντιστοιχία μεταξύ εισόδων και εξόδων εάνοαριθμόςτωνεισόδωνείναιμικρότεροςαπό2 n και μεγαλύτερος από 2 n-, δεν εμφανίζονται στις εξόδους όλοι οι δυνατοί δυαδικοί αριθμοί n ψηφίων αναγκαιότητα διαχωρισμού των κωδικών λέξεων από τις μη κωδικές λέξεις στην είσοδο με τη χρήση μίας επιπλέον εξόδου που δηλώνει εγκυρότητα (validation) ανάστροφη λειτουργία του δυαδικού αποκωδικοποιητή

30 Δυαδικός Κωδικοποιητής (Βinary Encoder) 4-σε-2 με validation X X X 2 X 3 4-σε-2 V X 3 X 2 X X Y Y V Y Y Χ X Χ 2 X 3 V = Χ +Χ +Χ 2 +Χ 3 Y = Χ +Χ 3 Y = Χ 2 +Χ 3 To V χρησιμοποιείται για να γίνει διαχωρισμός της κωδικής λέξης απότημηκωδικήλέξη. Υποθέτουμε ότι οι υπόλοιπες μη κωδικές λέξεις δεν εμφανίζονται σε κανονική λειτουργία.

31 Kωδικοποιητής Προτεραιότητας (Priority Encoder) Kωδικοποιητής Προτεραιότητας είσοδοι (2 n -ψηφίων, το πολύ), που ταξινομούνται σε σειρά αύξουσας προτεραιότητας, (από μέχρι 2 n -, το πολύ) μετατρέπονται σε εξόδους (δυαδικούς αριθμούς n-ψηφίων ) των οποίων η δυαδική τιμή καθορίζεται από την είσοδο που έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα αναγκαιότητα διαχωρισμού της τιμής όλα- (..) στην είσοδο με χρήση μίας επιπλέον εξόδου που δηλώνει εγκυρότητα (valid) χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των αιτήσεων εξυπηρέτησης διακοπών με προτεραιότητα

32 Kωδικοποιητής Προτεραιότητας (Priority Encoder) X X X 2 X 3 priority encoder V X 3 X 2 X X Y Y V X X X X X X Y Y Χ Χ Χ 3 Χ 2 Y = Χ 3 +Χ 2 Χ Το σήμα Χ 3 ενεργοποιείται από τη μονάδα που έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα

33 Kωδικοποιητής Προτεραιότητας (Priority Encoder) X X X 2 X 3 priority encoder V X 3 X 2 X X Y Y V X X X X X X Y Y Χ Χ Χ 3 Χ 2 Y = Χ 3 +Χ 2

34 Kωδικοποιητής Προτεραιότητας (Priority Encoder) X priority encoder X Y X 2 X 3 Y Χ V = Χ +Χ +Χ 2 +Χ 3 V X 3 X 2 X X Y Y V X X X X X X X Χ 2 X 3 Y = Χ 3 +Χ 2 Χ Y = Χ 3 +Χ 2

35 Πολυπλέκτης (Μultiplexer) Συνδυαστικό κύκλωμα πολλών εισόδων (αρτηριών) και μόνο μίας εξόδου (αρτηρίας) που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της πληροφορίας, που παράγεται σε n ανεξάρτητες μεταξύ τους μονάδες, μέσα από μόνο μία γραμμή μεταφοράς ανάλογα με την τιμή που έχουν οι s γραμμές επιλογής, s = log 2 n πιθανή ύπαρξη εισόδων επίτρεψης (enable-strobe), που απενεργοποιούν την έξοδο, ώστε να χρησιμοποιηθεί για επέκταση ανάστροφη λειτουργία του αποπλέκτη (demultiplexer)

36 Πολυπλέκτης (Multiplexer) Γενική Δομή Χ Χ n ανεξάρτητες μονάδες X n MUX Y γραμμή μεταφοράς S επιλογή select επίτρεψη enable-strobe

37 en Πολυπλέκτης (Μultiplexer) 4-σε- με enable X MUX en X Y X 2 4-σε- Χ X 3 X S en S S S Y Χ 2 Y x x X X X 2 X 3 Πίνακας λειτουργίας S S X 3

38 en Πολυπλέκτης (Μultiplexer) 4-σε- με enable Χ X X X 2 X 3 MUX 4-σε- Y X Χ 2 Y S S en S S Y x x X X X 2 X 3 X 3 S S en Y Y Y 2 Y 3 Decoder 2-σε-4 MUX 4-σε- Ο πολυπλέκτης κρύβει μέσα του ένα δυαδικό αποκωδικοποιητή!!!

39 κοινή επιλογή S, S MSI κύκλωμα 74x53 2 X 4-to- Multiplexer X X X2 X3 E S S 74x53 Υ 2E 2X 2X 8 GND 2 2X2 6 V cc 3 2X3 2Υ 7 9 ξεχωριστή επίτρεψη enable-strobe Ε, 2Ε

40 X X X 2 X 3 en S S /2 74x53 X Υ X X2 X3 E S S en S S Y x x X X X 2 X 3 MSI κύκλωμα 74x53 2 X 4-to- Multiplexer Y S S en Χ 3 X 2 Χ X Y

41 MSI κύκλωμα 74x53 2 X 4-to- Multiplexer UA UB UC UD a a b b c c d d s s GND x53 X X X2 X3 E Υ S S 2E 2Υ 2X 2X 2X2 2X3 Κατοχή της 2-ψήφιας αρτηρίας Y=(y,y) από μόνο μία από τις 4 μονάδες UA, UB, UC και UD, που αντίστοιχα παράγουν τις αρτηρίες A=(a,a), B=(b,b), C=(c,c) και D=(d,d), σύμφωνα με την τιμή της αρτηρίας επιλογής S=(s,s) 7 9 y y UY

42

43 MSI κύκλωμα 74x57 4 Χ 2-to- Multiplexer 8 GND 6 V cc κοινή επιλογή S Ε S X X 2X 2X 3X 3X 4X 4X 74x57 Υ 2Υ 3Υ Υ 2 κοινή επίτρεψη enable-strobe Ε

44 en S X Χ 4X 4Χ Ε S X X 4X 4X 74x57 MSI κύκλωμα 74x57 Υ 4Υ 4 Χ 2-to- Multiplexer en S Y 4Y X Χ S en S en Y en S Y 2Y 3Y 4Y x X 2X 3X 4X X 2X 3X 4X Πίνακας λειτουργίας 4X 4Χ 4Y

45 MSI κύκλωμα 74x57 4 Χ 2-to- Multiplexer UA a3 b UB a b3 a a2 b b2 GND S Ε S X X 2X 2X 3X 3X 4X 4X 74x57 Υ 4 2Υ 7 3Υ 9 4Υ 2 Κατοχή της 4-ψήφιας αρτηρίας Y=(y3,y2,y,y) από μόνο μία από τις 2 μονάδες UA και UB, που αντίστοιχα παράγουν τις αρτηρίες A=(a3,a2,a,a) και B=(b3,b2,b,b), σύμφωνα με την τιμή του σήματος επιλογής S y y2 y y3 UY

46 Άσκηση 7.3 Να σχεδιάσετε με τη χρήση πολυπλεκτών το κατάλληλο κύκλωμα, που να επιτρέπει την κατοχή της 4-ψήφιας αρτηρίας Y=(y3,y2,y,y) από μόνο μία από τις 4 μονάδες UA, UB, UC και UD, που αντίστοιχα παράγουν τις αρτηρίες A=(a3,a2,a,a), B=(b3,b2,b,b), C=(c3,c2,c,c) και D=(d3,d2,d,d) σύμφωνα με την τιμή της αρτηρίας επιλογής S=(s,s).

47 Μετάδοση Πληροφορίας Χρήση Πολυπλέκτη - Αποπλέκτη S -2 S 3-5 X X X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 MUX 8-to- γραμμή μεταφοράς DEMUX -to-8 Y Y Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Δυνατότητα σύνδεσης οποιασδήποτε μονάδας Χ m με οποιαδήποτε μονάδα Y n (64 δυνατοί συνδυασμοί)

48

49 Πολυπλέκτης 2 n -σε- Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής Μέθοδος. Συνάρτηση με n μεταβλητές A n-,.., A κάθε είσοδος Χ i (i=,,.., 2 n -) του πολυπλέκτη αντιστοιχεί στον ελαχιστόρο m, m,.., m 2 n -, αντίστοιχα οι είσοδοι Χ i που αντιστοιχούν στους ελαχιστόρους της κανονικής συνάρτησης οδηγούνται στο οι είσοδοι Χ i που αντιστοιχούν στους ελαχιστόρους της συμπληρωματικής συνάρτησης οδηγούνται στο οι n είσοδοι επιλογής S k (k=,,.., n-) συνδέονται με τα σήματα που αντιστοιχούν στις n μεταβλητές A,.., A n- χρησιμοποιείται μόνο στην υλοποίηση λογικών συναρτήσεων μίας εξόδου με λίγες εισόδους

50 Πολυπλέκτης 4-σε- Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής Μέθοδος. Παράδειγμα: Συνάρτηση με 2 μεταβλητές Α, Α F = Σ(,3) Χ = m m m 2 m 3 Α Α F X = Χ 2 = X 3 = Y Y Y 2 Y 3 Y Στην έξοδο Υ i του αποκωδικοποιητή αντιστοιχεί ο ελαχιστόρος m i S = A S = A en Decoder 2-σε-4 MUX 4-σε-

51 Πολυπλέκτης 2 n -σε- Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής Μέθοδος 2. Συνάρτηση με n+ μεταβλητές Α n,a n-,.., A χωρίζουμε τον πίνακα αλήθειας σε 2 n διαδοχικές ομάδες των 2 σειρών, όπου οι 2 σειρές σε κάθε ομάδα έχει τιςίδιεςτιμέςγιατιςμεταβλητέςα m (m=, 2,.., n) και διαφορετική τιμή για τη μεταβλητή Α (Α = και Α =) σε κάθε ομάδα των 2 σειρών η συνάρτηση F μπορεί να έχει ένα από τους ακόλουθους 4 συνδυασμούς τιμών : F= για Α = και F= για Α = (περίπτωση ) F= για Α = και F= για Α = (περίπτωση A ) F= για Α = και F= για Α = (περίπτωση A ) F= για Α = και F= για Α = (περίπτωση )

52 Πολυπλέκτης 4-σε- Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής Μέθοδος 2. Παράδειγμα: Συνάρτηση με 3 μεταβλητές Α 2, Α, Α F = Σ(,2,4,5) Α 2 Α Α F περίπτωση A περίπτωση A περίπτωση περίπτωση Xωρίζουμε τον πίνακα αλήθειας σε 4 διαδοχικές ομάδες των 2 σειρών

53 Πολυπλέκτης 2 n -σε- Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής Μέθοδος 2. Συνάρτηση με n+ μεταβλητές Α n,a n-,.., A (συνέχεια) κάθε ομάδα 2 σειρών αντιστοιχεί στο γινόμενο των μεταβλητών A n..a καθώς και σε μία είσοδο Χ i : η είσοδος Χ i οδηγείται στο, εάν η ομάδα 2 σειρών ανήκει στην περίπτωση η είσοδος Χ i συνδέεται με το σήμα Α, εάν η ομάδα 2 σειρών ανήκει στην περίπτωση Α η είσοδος Χ i συνδέεται με το σήμα Α, εάν η ομάδα 2 σειρών ανήκει στην περίπτωση Α η είσοδος Χ i οδηγείται στο, εάν η ομάδα 2 σειρών ανήκει στην περίπτωση οι n είσοδοι επιλογής S k (k=,,.., n-) συνδέονται με τα σήματα που αντιστοιχούν στις n μεταβλητές Α,.., A n

54 Πολυπλέκτης 4-σε- Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής Μέθοδος 2. Παράδειγμα: Συνάρτηση με 3 μεταβλητές Α 2, Α, Α F = Σ(,2,4,5) Α 2 Α Α F Χ =Α X =Α Χ 2 = X 3 = S =A S =A 2 en Decoder 2-σε-4 Y=F Y Y Y 2 Y 3 Y =A 2 A MUX Y =A 2 A Y 2 =A 2 A 4-σε- Y 3 =A 2 A

55 Άσκηση 7.4 Να υλοποιήσετε τις συναρτήσεις F, F 2, και F 3 χρησιμοποιώντας πολυπλέκτες 8-σε- A A Β Β F F 2 F 3 A A Β Β F F 2 F 3

56 Άσκηση 7.4 Υλοποίηση F A A Β Β F A A Β Β F Β Α Α S S Β Β Β Β X X X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 S 2 MUX 8-σε- F Παράδειγμα

57 Πολυπλέκτης 2 n -σε- Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής Μέθοδος 3. Συνάρτηση με n+2 μεταβλητές Α n+, Α n,a n-,.., A χωρίζουμε τον πίνακα αλήθειας σε 2 n διαδοχικές ομάδες των 4 σειρών, όπου οι 4 σειρές σε κάθε ομάδα έχει τιςίδιεςτιμέςγιατιςμεταβλητέςα m (m=2, 3,.., n+) και διαφορετική τιμή για τις μεταβλητές Α και Α σε κάθε ομάδα των 4 σειρών ησυνάρτησηf μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις 6 συναρτήσεις 2 μεταβλητών Α και Α, οι οποίες και υλοποιούνται με επιπλέον λογική στις αντίστοιχες εισόδους του πολυπλέκτη ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

58 Πολυπλέκτης 4-σε- Υλοποίηση Συνδυαστικής Λογικής Μέθοδος 3. Παράδειγμα: Συνάρτηση με 4 μεταβλητές Α 3, Α 2, Α, Α 3 Α 2 Α Α F Χ =Α Α X =Α +Α Χ 2 =Α X 3 = S =A 2 S =A 3 en Α Decoder 2-σε-4 Y=F Y Y Y 2 Y 3 Y =A 3 A 2 MUX Y =A 3 A 2 Y 2 =A 3 A 2 4-σε- Y 3 =A 3 A 2

59 W X Y Z F Άσκηση 7.5 Στα πλαίσια της σχεδίασης του συνδυαστικού κυκλώματος με τον αναφερόμενο πίνακα αλήθειας, να υλοποιηθεί η συνάρτηση F με χρήση ενός πολυπλέκτη 2-σε- και προσθέτοντας μόνο τον ελάχιστο αριθμό πυλών NAND δύο εισόδων. Δεν επιτρέπεται η χρήση κανενός άλλου τύπου πυλών. Ζ Συνδυαστική Λογική S X X MUX 2-σε- Να βρείτε πρώτα τη συνάρτηση και να ξαναφτιάξετε τον Πίνακα Αλήθειας Μία σύνθετη άσκηση, που συνδυάζει ότι έχουμε μάθει μέχρι τώρα

60

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞEΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞEΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα Θεματική Ενότητα ΠΛΣ-5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞEΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - Δρ. Λάμπρος Μπισδούνης Σύμβουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πειραιώς i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EPΓAΣTHPIAKEΣ AΣKHΣEIΣ ΛOΓIKOY ΣXEΔIAΣMOY

EPΓAΣTHPIAKEΣ AΣKHΣEIΣ ΛOΓIKOY ΣXEΔIAΣMOY ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA MHX H/ Y & ΠΛHPOΦOPIKHΣ TOMEAΣ YΛIKOY KAI APXITEKTONIKHΣ YΠOΛOΓIΣTΩN Εργαστήριο Θεωρίας Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικών & Λογικού Σχεδιασμού EPΓAΣTHPIAKEΣ AΣKHΣEIΣ ΛOΓIKOY ΣXEΔIAΣMOY

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Λογική Σχεδίαση Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Μέρος Ι Εισαγωγή Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές Οι ψηφιακοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM

Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM 2 Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM Γενικές Γραμμές Παράλληλα και Σειριακά Δεδομένα Παράλληλοι λ Καταχωρητές Σήματα Ενεργοποίησης Διαβάσματος & Γραψίματος - Εισόδου & Εξόδου Υπολογισμός Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 7-segment display 7-segment display 7-segment display Αποκωδικοποιητής των 7 στοιχείων (τμημάτων) (7-segment decoder) Κύκλωμα αποκωδικοποίησης του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Συστήματα. Σημείωση

Ψηφιακά Συστήματα. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις ΗΜΥ 2: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 25 Μαρ-5 ΗΜΥ-2: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 25 Κεφάλαιο 4 -i: Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώµατα Περίληψη Συναρτήσεις και συναρτησιακές (λειτουργικές)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Έξω βρέχει». Η πρόταση αυτή µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Κάτι άλλο αποκλείεται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζεται η κατασκευή των υπολογιστών. Ακόµη και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι πράξεις στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα 2 κεφάλαιο Aριθμητικά συστήματα και κώδικες Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία 0 και 1, όμως στην πράξη πολύ λίγα πραγματικά προβλήματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή Λογική Σχεδίαση - Εργαστήριο 1.1. ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 16.25 σε δυαδικό. 2. Να μετατρέψετε τον δεκαδικό 18.75 σε δυαδικό και τον δεκαδικό 268 σε δεκαεξαδικό. 3. Να βρεθεί η βάση εκείνου του αριθμητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 7 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και Δομές

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1 Εισαγωγή Για την υλοποίηση των λογικών πυλών χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ηλεκτρονικές λυχνίες κενού και στη συνέχεια κρυσταλλοδίοδοι και διπολικά τρανζίστορ. Τα ολοκληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 Βασικές Έννοιες Ψηφιακών Κυκλωµάτων.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης Πίνακας Περιεχοµένων. 1.1 Ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώµατα....2

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα)

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Πείραμα: διαδικασία που παράγει πεπερασμένο σύνολο αποτελεσμάτων Πληθικός αριθμός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ» ρ. ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1

Συστήματα αρίθμησης. = α n-1 *b n-1 + a n-2 *b n-2 + +a 1 b 1 + a 0 όπου τα 0 a i b-1 Συστήματα αρίθμησης Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης 1402 = 1000 + 400 +2 =1*10 3 + 4*10 2 + 0*10 1 + 2*10 0 Γενικά σε ένα σύστημα αρίθμησης με βάση το b N, ένας ακέραιος αριθμός με n ψηφία παριστάνεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ημιαγωγικών μνημών

Σχεδίαση κυκλωμάτων ημιαγωγικών μνημών 2 0 ^ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Παρθένα Μποχώρη Σχεδίαση κυκλωμάτων ημιαγωγικών μνημών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα