Μουπιροσίνη έναντι χλωροεξιδίνης για την περιποίηση του σημείου εξόδου περιτοναϊκού καθετήρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μουπιροσίνη έναντι χλωροεξιδίνης για την περιποίηση του σημείου εξόδου περιτοναϊκού καθετήρα"

Transcript

1 Ελληνική Νεφρολογία 2014; 26 (2): Πρωτότυπη εργασία Μουπιροσίνη έναντι χλωροεξιδίνης για την περιποίηση του σημείου εξόδου περιτοναϊκού καθετήρα Φ. Ζαρζουλάς O. Μπαλάφα Μ. Oικονόμου Σ. Ξηρομερίτη Ρ. Καλαϊτζίδης Κ. Σιαμόπουλος Περίληψη Σκοπός: Η σύγκριση της χρήσης μουπιροσίνης έναντι της οικονομικότερης χλωροεξιδίνης στην περιποίηση του σημείου εξόδου του περιτοναϊκού καθετήρα (ΣΕΚ), όσο αφορά την πρόληψη λοιμώξεων του ΣΕΚ και περιτονιτίδων. Ασθενείς-Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 62 ασθενείς σε περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ). Από αυτούς οι 33 τυχαιοποιήθηκαν στη χρήση μουπιροσίνης για την περιποίηση του ΣΕΚ, ενώ οι άλλοι 29 ασθενείς χρησιμοποίησαν χλωροεξιδίνη. Η περιποίηση του ΣΕΚ γινόταν μέρα παρά μέρα, ενώ σε κάθε μηνιαίο έλεγχο του ασθενή στη Μονάδα, γινόταν εξέταση του ΣΕΚ. Αποτελέσματα: Oι δύο ομάδες δεν είχαν διαφορά σε ηλικία, φύλο, χρόνο σε ΠΚ, ποσοστό νεοενταγμένων και ασθενών σε αυτοματοποιημένη ΠΚ. Συνολικά καταγράφηκαν 24 επεισόδια λοίμωξης, 13 στην ομάδα της μουπιροσίνης και 11 στην ομάδα της χλωροεξιδίνης. O μέσος χρόνος για το πρώτο επεισόδιο λοίμωξης στην ομάδα της μουπιροσίνης ήταν 32 μήνες (95% CI 21,4-42,5), ενώ για την ομάδα της χλωροεξιδίνης ήταν 29 μήνες (95% CI 8,6-49,4). H σύγκριση με log rank test ήταν μη στατιστικά σημαντική. Συμπεράσματα: Η χρήση χλωροεξιδίνης για την περιποίηση του ΣΕΚ, είναι αποτελεσματική και ασφαλής, όσο αφορά την πρόληψη λοιμώξεων του ΣΕΚ και περιτονιτίδων. Λέξεις κλειδιά: αντιβιοτικά, λοίμωξη, περιτοναϊκή κάθαρση, περιτονίτιδα. Εισαγωγή Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Η περιτονίτιδα αποτελεί μία σημαντική επιπλοκή της περιτοναϊκής κάθαρσης (ΠΚ). Είναι αίτιο σημαντικής νοσηρότητας και μακρών νοσηλειών, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της μεθόδου. Επιπλέον, πρόσφατα δεδομένα δείχνουν πως η περιτονίτιδα συμβάλει σε ένα 15% των θανάτων ασθενών σε ΠΚ, ενώ κάθε επεισόδιο περιτονίτιδας αυξάνει κατά 4%-8% τον κίνδυνο θνησιμότητας 1,2.

2 Φ. ΖαρΖoυλασ και συν. Ελληνική Νεφρολογία, 26, 2014 Oι σχετιζόμενες με τον περιτοναϊκό καθετήρα λοιμώξεις η λοίμωξη του σημείου εξόδου του καθετήρα (ΣΕΚ) και η περιτονίτιδα οφείλονται στην πλειονότητά τους σε μικροοργανισμούς που βρίσκονται στην επιφάνεια του δέρματος, όπως ο Staphylococcus epidermidis και aureus. Παρ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η συχνότητα λοιμώξεων του ΣΕΚ και περιτονιτίδων από Pseudomonas aeruginosa και άλλους gram αρνητικούς μικροοργανισμούς. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι σύγχρονες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες 3 συστήνουν την τακτική εφαρ μογή τοπικά μουπιροσίνης ή γενταμικίνης. Η μουπιροσίνη ήταν και παραμένει η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ουσία παγκοσμίως. Είναι τοπική αντιβιοτική κρέμα ή αλοιφή, με άριστη δράση έναντι gram θετικών μικροοργανισμών, με μικρή ή και καμία όμως δράση έναντι της Pseudomonas aeruginosa και άλλων gram αρνητικών βακτηρίων. Μελέ τες σύγκρισης της μουπιροσίνης με placebo, έχουν δείξει μείωση των λοιμώξεων του ΣΕΚ και των περιτονιτίδων, κυρίως λόγω μείωσης των λοιμώξεων από staphylococcus aureus H χλωροεξιδίνη (Hibitane) είναι ένας αντιμικροβιακός παράγoντας, δραστικός έναντι ενός ευρέος φάσματος Gram-θετικών και Gram-αρνητικών οργανισμών, όπως ζυμομυκήτων, μυκήτων, ευκαιριακών αναερόβιων και αερόβιων. Είναι κυρίως ένας μεμβρανοδραστικός παράγοντας που καταστρέφει την εξωτερική μεμβράνη των βακτηρίων. Μελέτες έδειξαν μείωση λοιμώξεων από gram θετικούς και gram αρνητικούς μικροοργανισμούς, με χρήση χλωροεξιδίνης σε σημείο εξόδου αγγειακών καθετήρων 14,15. Λίγα όμως είναι τα δεδομένα από τη χρήση της χλωροεξιδίνης στο σημείο εξόδου του περιτοναϊκού καθετήρα 16. Στη μονάδα μας χρησιμοποιείται χλωροεξιδίνη (φάρμακο με χαμηλό κόστος) στην περιποίηση του ΣΕΚ από το 1995 και η επίπτωση των λοιμώξεων του ΣΕΚ και περιτονιτίδων είναι χαμηλή (0,088 επεισόδια/ ασθενή/ έτος). Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση εφαρμογής στο ΣΕΚ χλωροεξιδίνης έναντι μουπιροσίνης (όπως συστήνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες), σε επίπεδο παροχής προστασίας από λοιμώξεις του ΣΕΚ και περιτονίτιδες. Ασθενείς Μέθοδοι Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν οι ασθενείς της μονάδας (ήδη ενταγμένοι και νέοι ασθενείς) από 1 η Ιουλίου 2010 ως και 31 Δεκεμβρίου Εξαι - ρέθηκαν οι ασθενείς με λοίμωξη ΣΕΚ ή περιτονίτιδα εντός 30 ημερών από την έναρξη του πρωτοκόλλου. Η τυχαιοποίηση έγινε τυφλά για κάθε ασθενή 1 προς 1. Oι παλαιοί ασθενείς που ήδη χρησιμοποιούσαν χλωροεξιδίνη και τυχαιοποιήθηκαν για χλωροεξιδίνη συνέχισαν ως είχαν, ενώ όσοι τυχαιοποιήθηκαν σε μουπιροσίνη διέκοψαν τη χλωροεξιδίνη και εκπαιδεύθηκαν στη χρήση της κρέμας. Βάσει του πρωτοκόλλου της μονάδας, ο κάθε ασθενής περιποιούνταν το ΣΕΚ μέρα παρά μέρα με τοπική εφαρμογή περιμετρικά του ΣΕΚ της μουπιροσίνης ή της χλωροεξιδίνης με τη βοήθεια αποστειρωμένης γάζας. Όλοι οι ασθενείς εκπαιδεύθηκαν από τις νοσηλεύτριες της μονάδας. Η εξέταση του ΣΕΚ γίνεται από τη νοσηλεύτρια σε κάθε μηνιαία επίσκεψη του ασθενή στη μονάδα. Η λοίμωξη του ΣΕΚ ορίζεται ως ερύθημα, ευαισθησία και οίδημα με θετική καλλιέργεια του εκκρίματος. Περιτονίτιδα ορίζεται ως θολό περιτοναϊκό υγρό με κύτταρα >100/ml και 50% πολυμορφοπύρηνα. Καλλιέργειες των υγρών λήφθηκαν σε κάθε περίπτωση και η θεραπεία ακολούθησε τα πρωτόκολλα της μονάδας. Η επίπτωση των λοιμώξεων υπολογίσθηκε ως αριθμός των επεισοδίων λοίμωξης ανά ασθενείς ανά έτος. Επιβίωση 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Μουπιροσίνη Χλωροεξιδίνη,00 10,00 20,00 30,00 40,00 Χρόνος (µήνες) Σχήμα 1. Kaplan-Meier ανάλυση των επεισοδίων λοιμώξεων στις δύο ομάδες. 114

3 Ελληνική Νεφρολογία, 26, 2014 Μoυπιρoσινη Εναντι ΧλωρoΕξιδινησ για την περιπoιηση τoυ σημειoυ Εξoδoυ πκ Τα δεδομένα εκφράσθηκαν ως μέσος όρος (± σταθερή απόκλιση SD) ή μέση τιμή (εύρος), ανάλογα με το αν η κατανομή ήταν κανονική ή όχι. Oι συνεχείς μεταβλητές συγκρίθηκαν με t-test. Oι μη κανονικές κατανομές συγκρίθηκαν με μη παραμετρικά τεστ. Ως γεγονός ορίστηκε το πρώτο επεισόδιο λοίμωξης ΣΕΚ ή περιτονίτιδας, ενώ ως περικεκομμένα γεγονότα (censoring) ορίστηκαν η μεταμόσχευση νεφρού, ο θάνατος ή η μεταφορά στην αιμοκάθαρση. O χρόνος για το πρώτο επεισόδιο λοίμωξης μεταξύ των δύο ομάδων αναλύθηκε με Kaplan-Meier survival analysis και η σύγκριση έγινε με log rank test. Αποτελέσματα Πίνακας 1. Σύγκριση των δύο ομάδων μελέτης (μουπιροσίνη έναντι χλωροεξιδίνης). Μουριποσίνη Χλωροεξιδίνη p (n=33 (n=29) Ηλικία (έτη) 57,7 14,8 59,7 15,4 ns Γυναίκες (%) 12(41) 9 (36) ns Διάρκεια ΠΚ (μήνες) 3 (0-96) 10 (0-113) ns Διαβήτης (%) 3 (10%) 7 (28%) 0,03 Νεοενταγμένοι (%) 15 (51%) 13 (52%) ns APD (%) 10 (34,4) 11(44) ns ns: μη σημαντικό Συνολικά τυχαιοποιήθηκαν 62 ασθενείς (3 ασθε - νείς εξαιρέθηκαν λόγω πρόσφατης λοίμωξης). Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 58,6 ±15 έτη. O μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 13,5 μήνες (1-41 μήνες). Στο τέλος της μελέτης έμειναν 33 ασθενείς σε μουπιροσίνη και 29 σε χλωροεξιδίνη. Oι δύο ομάδες δεν είχαν διαφορά σε ηλικία, φύλο, χρόνο σε ΠΚ, ποσοστό νεοενταγμένων και ασθενών σε αυτοματοποιημένη ΠΚ (Πίν. 1). Η μόνη διαφορά στις δύο ομάδες ήταν η επίπτωση του ΣΔ (στην ομάδα της χλωροεξιδίνης 28% έναντι 10% στην ομάδα της μουπιροσίνης). Συνολικά καταγράφηκαν 24 επεισόδια λοίμωξης (ΣΕΚ και περιτονίτιδας). Δέκα τρία περιστατικά αφορούσαν την ομάδα της μουπιροσίνης (6 από αυτά ήταν staphylococcus) και 11 περιστατικά σημειώθηκαν στην ομάδα της χλωροεξιδίνης (5 staphylococcus). O μέσος χρόνος για το πρώτο επεισόδιο λοίμωξης στη ομάδα της μουπιροσίνης ήταν 32 μήνες (95% CI 21,4-42,5), ενώ για την ομάδα της χλωροεξιδίνης ήταν 29 μήνες (95% CI 8,6-49,4) (Σχ. 1). H σύγκριση με logrank test ήταν μη στατιστικά σημαντική (Σχ. 1). Συζήτηση Στην παρούσα τυχαιοποιημένη μελέτη δεν παρατηρήθηκε υπεροχή της μουπιροσίνης έναντι της χλωροεξιδίνης στην περιποίηση του σημείου εξόδου, όσο αφορά την πρόληψη των λοιμώξεων του ΣΕΚ και των περιτονιτίδων. Αν και ο χρόνος για το πρώτο επεισόδιο λοίμωξης ήταν μεγαλύτερος για τη μουπιροσίνη σε σύγκριση με τη χλωροεξιδίνη, η στατιστική σύγκριση ήταν μη σημαντική. Για την περιποίηση του ΣΕΚ έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς διάφορες ουσίες: από απλός φυσιολογικός ορός ως αντιβακτηριδιακό μέλι και διάλυμα πολυεξανιδίου 17,18. Ωστόσο η αξία της μουπιροσίνης στην πρόληψη των λοιμώξεων στην ΠΚ έχει αποδειχθεί σε αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες, γεγονός που οδήγησε να προτείνεται ως βασική περιποίηση του ΣΕΚ στις κατευθυντήριες οδηγίες 4. Η χρήση της έχει μειώσει τις λοιμώξεις από Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus, Neisseria-όχι όμως από ψευδομονάδα. Επιπλέον έχει αναφερθεί ανθεκτικότητα της μουπιροσίνης σε σταφυλόκοκκο σε ασθενείς σε ΠΚ 19,20. Πιθανά τα επόμενα χρόνια και λόγω της γενικευμένης χρήσης της, η ανθεκτικότητα αυτή να αποτελέσει σημαντικό κλινικό πρόβλημα. Η ιδανική περιποίηση του ΣΕΚ θα έπρεπε να περιλαμβάνει αντιβιοτικό με ευρεία gram + και gram- δράση. Για το λόγο αυτό δοκιμάσθηκε εναλλακτικά η χορήγηση τοπικά γενταμυκίνης. Σε μελέτη του Bernardini et al. 21, η τοπική χρήση γενταμυκίνης μείωσε τις λοιμώξεις από gram αρνητικά μικρόβια και ήταν το ίδιο αποτελεσματική με την μουπιροσίνη στην προφύλαξη από λοιμώξεις από κόκκους. Όμως, η χρήση της συνδυάστηκε με μεγαλύτερο αριθμό μυκητιασικών λοιμώξεων. Πιθανά η χρήση ευρέως δρώντων αντιβιοτικών να είναι μεν πιο αποτελεσματική, αλλά και πιο επικίνδυνη για ανάπτυξη μυκήτων Ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν για τη χρήση της χλωροεξιδίνης σε πρωτόκολλα περιποίησης ΣΕΚ. H χλωροεξιδίνη δρα εναντίον ενός ευρέου φάσματος Gram ( ) αρνητικών και Gram (+) θετικών βακτηριδίων, ζυμομυκήτων, δερματομυκήτων 115

4 Φ. ΖαρΖoυλασ και συν. Ελληνική Νεφρολογία, 26, 2014 και λιπόφιλων ιών. Είναι ανενεργή σε σπόρια βακτηριδίων εκτός εάν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Τα περισσότερα βιβλιογραφικά δεδομένα αφορούν τη χρήση της ως αντισηπτικό δέρματος με πολύ καλά αποτελέσματα Στο παρελθόν έχει συγκριθεί σε πρωτόκολλα περιποίησης ΣΕΚ με ιωδιούχο ποβιδόνη σε παιδιά και ενήλικες με αντικρουόμενα αποτελέσματα 30,31. Αντιθέτως, η χρήση της τοπικά σε ΣΕΚ δεν έχει συγκριθεί με μουπιροσίνη σε τυχαιοποιημένες μελέτες. Η μονάδα μας χρησιμοποιεί την χλωροεξιδίνη από το Η επίπτωση των λοιμώξεων παραμένει αξιοσημείωτα χαμηλή όλα αυτά τα χρόνια. Θελήσαμε να συγκρίνουμε τη χρήση της με την εφαρμογή της μουπιροσίνης, η οποία και συνιστάται από την ISPD. Δε διαπιστώθηκε καμία διαφορά στην αποτελεσματικότητά τους, αν και η ομάδα της χλωροεξιδίνης είχε περισσότερους διαβητικούς. Επιπλέον η χλωροεξιδίνη αποτελεί μια σαφώς οικονομικότερη πρόταση, αφού με αντίστοιχο κόστος, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες περιποίησης του ΣΕΚ για περισσότερο από το διπλάσιο χρονικό διάστημα, συγκριτικά με τη μουπιροσίνη. Στα αρνητικά της μελέτης μας συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δεν ήταν τυφλή. Επίσης ο αριθμός των ασθενών καθώς και ο αριθμός των λοιμώξεων ήταν μικρός, γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Παρ όλα αυτά, η μελέτη μας αποδεικνύει με σαφήνεια ότι η χρήση της χλωροεξιδίνης (που χρησιμοποιείται στη Μονάδα μας) δε μειονεκτεί έναντι της μουπιροσίνης (που συστήνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες). Το γεγονός αυτό επισημαίνει επίσης ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν πρέπει να ακολουθούνται άκριτα, χωρίς επεξεργασία και προσαρμογή στα κλινικά δεδομένα της κάθε μονάδας. Ως εκ τούτου η μονάδα θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί στο πρωτόκολλο περιποίησης του ΣΕΚ τη φθηνότερη χλωροεξιδίνη. Abstract Mupirocin versus chlorhexidine for the peritoneal catheter exit site care. F. Zarzoulas, O. Balafa, M. Ekonomou, S. Xiromeriti, R. Kalaitzidis, K. Siamo - poulos. Department of Nephrology, University Hospital of Ioannina, Ioannina, Greece. Hellenic Nephro logy 2014; 26 (2): Aim: Current guidelines suggest the routine use of mupirocin at the exit site of peritoneal dialysis (PD) catheter. Our PD Unit has been using chlorhexidine as exit site care protocol for years and peritonitis rates have been extremely low. The aim was to ascertain whether mupirocin application is superior to the traditionally applied chlorhexidine. Patients - Methods: Sixty-two peritoneal dialysis patients were included in the study. Thirty-three were randomized to use mupirocin for the exit site care, while 29 patients used chlorhexidine. End-point was the first episode of the exit site infection or peritonitis. Results: The two groups had no differences in age, PD vintage or PD mode. Twenty-four events of infection were recorded, 13 in the mupirocin group and 11 in the chlorhexidine group. The mean time for the first event, was 32 months in the mupirocin group (95% CI 21,4-42,5), and 29 months (95% CI 8,6-49,4) in the chlorhexidine group. Kaplan-Meier survival analysis revealed no difference in the rate of in fections between the two groups (log rank test, p=0.477). Conclusions: The application of chlorhexidine at peritoneal exit site in our Unit, proved to be as efficacious and safe as the use of mupirocin, regarding the prevention of exit site infections and peritonitis. As chlorhexidine is also cheaper, the exit site care proto - col is going to be totally based on it. Key words: antibiotics, infection, peritoneal dialysis, peritonitis. Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων Δεν αναφέρεται σύγκρουση συμφερόντων Conflict of interest statement None declared Βιβλιογραφία 1. Johnson DW, Dent H, Hawley CM, et al. Associations of dialysis modality and infectious mortality in incident dialysis patients in Australia and New Zealand. Am J Kidney Dis 2009; 53: Mujais S. Microbiology and outcomes of peritonitis in North America. Kidney Int Suppl 2006; 103: S55-S Li PK, Szeto CC, Piraino B, et al. Peritoneal dialysis-related infections recommendations: 2010 update. Perit Dial Int 2010; 30: Lim CT, Wong KS, Foo MW. The impact of topical mupirocin on peritoneal dialysis infection in Singapore 116

5 Ελληνική Νεφρολογία, 26, 2014 Μoυπιρoσινη Εναντι ΧλωρoΕξιδινησ για την περιπoιηση τoυ σημειoυ Εξoδoυ πκ General Hospital. Nephrol Dial Transplant 2005; 20: Al-Hilali NA, Ninan VT, Al-Humoud HA, Nampoory MR, Johny KV. Mupirocin once weekly reduces the incidence of catheter exit-site infection in peritoneal dialysis patients. Perit Dial Int 2005; 25: Chua AN, Goldstein SL, Bell D, Brewer ED. Topical mupi - rocin/sodium hypochlorite reduces peritonitis and exitsite infection rates in children. Clin J Am Soc Nephrol 2009; 4: Aykut S, Caner C, Ozkan G, et al. Mupirocin application at the exit site in peritoneal dialysis patients: Five years of experience. Ren Fail 2010; 32: Thodis E, Bhaskaran S, Pasadakis P, Bargman JM, Vas SI, Oreopoulos DG. Decrease in Staphylococcus aureus exit-site infections and peritonitis in CAPD patients by local application of mupirocin ointment at the catheter exit site. Perit Dial Int 1998; 18: Thodis E, Passadakis P, Panagoutsos S, Bacharaki D, Euthimiadou A, Vargemezis V. The effectiveness of mupi rocin preventing Staphylococcus aureus in ca - theter-related infections in peritoneal dialysis. Adv Perit Dial 2000; 16: Mahajan S, Tiwari SC, Kalra V, et al. Effect of local mupirocin application on exit-site infection and peritonitis in an Indian peritoneal dialysis population. Perit Dial Int 2005; 25: Wong SS, Chu KH, Cheuk A, et al. Prophylaxis against gram-positive organisms causing exit-site infection and peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients by applying mupirocin ointment at the catheter exit site. Perit Dial Int 2003; 23 (Suppl 2): S153-S Uttley L, Vardhan A, Mahajan S, Smart B, Hutchison A, Gokal R. Decrease in infections with the introduction of mupirocin cream at the peritoneal dialysis catheter exit site. J Nephrol 2004; 17: McQuillan RF, Chiu E, Nessim S, et al. A randomized controlled trial comparing mupirocin and polysporin triple ointments in peritoneal dialysis patients. Clin J Am Nephrol 2012; 7: Onder AM, Chandar J, Billings A, et al. Chlorhexidinebased antiseptic solutions effectively reduce catheterrelated bacteremia: Pediatr Nephrol 2009; 24: Bianchi P, Buoncristiani E, Buoncristiani U. Antisepsis. Contrib Nephrol 2007; 154: Wadhwa NK, Reddy GH. Exit-site care in peritoneal dialysis. Contrib Nephrol 2007; 154: Johnson DW, Badve SV, Pascoe EM, et al. Antibacterial honey for the prevention of peritoneal-dialysis-related infections (HONEYPOT): a randomised trial. Lancet Infect Dis 2014; 14: Núñez-Moral M, Sánchez-Álvarez E, González-Díaz I, et al. Exit-site infection of peritoneal catheter is reduced by the use of polyhexanide. Results of a prospective randomized trial. Perit Dial Int 2014; 34: Annigeri R, Conly J, Vas S, et al. Emergence of mupirocinresistant Staphylo coccus aureus in chronic peritoneal dialysis patients using mupirocin prophylaxis to prevent exit-site infection. Perit Dial Int 2001; 21: Pérez-Fontán M, Rosales M, Rodríguez-Carmona A, et al. Mupirocin resistance after long-term use for Staphy - lococcus aureus colonization in patients undergoing chronic peritoneal dialysis. Am J Kidney Dis 2002; 39: Bernardini J, Bender F, Florio T, et al. Randomized, double-blind trial of antibiotic exit site cream for prevention of exit site infection in peritoneal dialysis patients. J Am Soc Nephrol 2005; 16: Miles R, Hawley CM, McDonald SP, et al. Predictors and outcomes of fungal peritonitis in peritoneal dialysis patients. Kidney Int 2009; 76: Ram R, Swarnalatha G, Neela P, Murty KV. Fungal peritonitis in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis: A single-centre experience in India. Nephron Clin Pract 2008; 110: c207-c Indhumathi E, Chandrasekaran V, Jagadeswaran D, Vara - darajan M, Abraham G, Soundararajan P. The risk factors and outcome of fungal peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Indian J Med Microbiol 2009; 27: Prasad KN, Prasad N, Gupta A, Sharma RK, Verma AK, Ayyagari A. Fungal peritonitis in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis: A single centre Indian experience. J Infect 2004; 48: Berry AR, Watt B, Goldacre MJ, Thomson JW, McNair TJ. A comparison of the use of povidone-iodine and chlorhexidine in the prophylaxis of postoperative wound infection. J Hosp Infect 1982; 3: Darouiche RO, Wall MJ, Jr, Itani KM, et al. Chlor - hexidine-alcohol versus povidone-iodine for surgicalsite antisepsis. N Engl J Med 2010; 362: Marlowe L, Mistry RD, Coffin S, et al. Blood culture contamination rates after skin antisepsis with chlorhexidine gluconate versus povidone-iodine in a pediatric emergency department. Infect Control Hosp Epide - miol 2010; 31: Trautner BW, Clarridge JE, Darouiche RO. Skin antisepsis kits containing alcohol and chlorhexidine gluconate or tincture of iodine are associated with low rates of blood culture contamination. Infect Control Hosp Epidemiol 2002; 23: Shelton DM. A comparison of the effects of two antiseptic agents on Staphylococcus epidermidis colony forming units at the peritoneal dialysis catheter exit site. Adv Perit Dial 1991; 7:

6 Φ. ΖαρΖoυλασ και συν. Ελληνική Νεφρολογία, 26, Jones LL, Tweedy L, Warady BA. The impact of exit-site care and catheter design on the incidence of catheterrelated infections. Adv Perit Dial 1995; 11: *Παρελήφθη στις 21/03/2014 Έγινε αποδεκτή μετά από τροποποιήσεις στις 19/05/2014 * Received for publication 21/03/2014 Accepted in revised form 19/05/2014 Αλληλογραφία Όλγα Μπαλάφα Νεφρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Τηλ.: Fax:

Λοίμωξη από το στρεπτόκοκκο της Ομάδας Β και εγκυμοσύνη

Λοίμωξη από το στρεπτόκοκκο της Ομάδας Β και εγκυμοσύνη Λοίμωξη από το στρεπτόκοκκο της Ομάδας Β και εγκυμοσύνη Σηφάκης Σ. 1, Κάππου Δ. 1, Μπότσης Δ. 2 1 Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου Κρήτης, Ηράκλειο 2 Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις σε ασθενείς με ουροκαθετήρα Παθογένεση πρόληψη

Ουρολοιμώξεις σε ασθενείς με ουροκαθετήρα Παθογένεση πρόληψη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(6):741-750 Ουρολοιμώξεις σε ασθενείς με ουροκαθετήρα Παθογένεση πρόληψη Ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

τικές διαστάσεις στη χώρα µας, όπως και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αυτό οφείλεται στην κακή χρήση των αντιβιοτικών, που έγινε τις τελευταίες

τικές διαστάσεις στη χώρα µας, όπως και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αυτό οφείλεται στην κακή χρήση των αντιβιοτικών, που έγινε τις τελευταίες Ιωάννης "#$%%&'(")*+,-! Παύλος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ Ο επεµβατικός µηχανικός αερισµός µέσω της διασωλήνωσης της τραχείας, σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης της πιο συχνής νοσοκοµειακής λοίµωξης

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική. H κλινική σημασία της εκρίζωσης του σταφυλοκόκκου από θέσεις αποικισμού

Θεραπευτική. H κλινική σημασία της εκρίζωσης του σταφυλοκόκκου από θέσεις αποικισμού Θεραπευτική H κλινική σημασία της εκρίζωσης του σταφυλοκόκκου από θέσεις αποικισμού Παπαρίζος Β. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Ο χρυσίζων

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής

Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Ελληνική Νεφρολογία 2012; 24 (4): 229-240 Ανασκόπηση Λευκωματουρία: προγνωστικός δείκτης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της εξέλιξης της νεφρικής νόσου; O ρόλος της αντιυπερτασικής αγωγής Γ. Σπανός

Διαβάστε περισσότερα

Aντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη σε γυναικολογικές επεμβάσεις

Aντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη σε γυναικολογικές επεμβάσεις Aντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη σε γυναικολογικές επεμβάσεις Ε. Ζιώγος 1, Ο. Κούκουρα 1, Y. Φραγκούλη 2, Ι. Ματαλλιωτάκης 1 1 Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων χειρουργικής θέσης σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα

Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων χειρουργικής θέσης σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 009, 6():90-400 Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων χειρουργικής θέσης σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΠΚ)

OΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΠΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση

Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση Παιδιατρικ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 7 Α ΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικς Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση Λ. Βογιατζ, Ε. Ροηλίδης Γ Παιδιατρικ Κλινικ Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΓΟΣ (ΥΝ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΛΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Κλινικών Ερευνών για Καθετήρες Διαλειπόντων Καθετηριασμών

Ανασκόπηση Κλινικών Ερευνών για Καθετήρες Διαλειπόντων Καθετηριασμών Ανασκόπηση Κλινικών Ερευνών για Καθετήρες Διαλειπόντων Καθετηριασμών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 2. Καθαρός διαλείπων αυτο-καθετηριασμός. Μακροχρόνιες μελέτες 2 μη λιπασμένων καθετήρων από PVC. Καθαρός διαλείπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ O ΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΠΚ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Εξοπλισµός και πόροι Π.Κ.... 3 3. Προετοιµασία για Π.Κ.... 3 4.Τοποθέτηση Περιτοναϊκού Καθετήρα...

Διαβάστε περισσότερα

MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION

MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ RESEARCH ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION Ευγενία Καπράλου Eugenia Kapralou,1 Δρόσος Καραγεωργόπουλος Drossos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αγλαΐα Ειρήνη Λένη 1, Μαρία Τουρκογιάννη 1, Αρετή Σταυροπούλου 2, Ζαχαρίας Ζηδιανάκης 3 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, απόφοιτη Τμήματος Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Στοματογναθοπροσωπική Χειρ/κή ΣTOMA 2012; 40 : 179-190 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Γ. ΜΠΑΡΚΑ 1, Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013

Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013 Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013 Ελληνικά Αρχεία AIDS Hellenic Archives ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS EDITION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση

Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 149-154, Παιδιατρική 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 2 149 Παιδιατρική κατ οίκον νοσηλεία σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση Ελιάννα Χρυσοχόου, Ελπίδα Χατζηαγόρου ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2015) _ΕΡΕΥΝΑ_ Αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης σχετικά με το πρωτόκολλο για την πρόληψη της πνευμονίας συνδεόμενης με τον αναπνευστήρα Ρεβενιώτη

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας

O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Λοιμώξεων Ενδοαγγειακών Καθετήρων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Πρόληψη Λοιμώξεων Ενδοαγγειακών Καθετήρων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 1 Πρόληψη Λοιμώξεων Ενδοαγγειακών Καθετήρων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Μαρία Φωκά, BSc (Hons) in Nursing Studies, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Μονάδα Εντατικής Θεραπεία, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας προφυλακτικού εμβολιασμού κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα

Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας προφυλακτικού εμβολιασμού κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(1):88-94 Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας προφυλακτικού εμβολιασμού κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής ασθενών με χρονία ηπατίτιδα Β και C

Συγκριτική μελέτη της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής ασθενών με χρονία ηπατίτιδα Β και C ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):51-57 Συγκριτική μελέτη της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής ασθενών με χρονία ηπατίτιδα Β και C ΣΚΟΠΟΣ H σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση βακτηριακής κόλπωσης (Bacterial vaginosis) και λοιμώξεων ουροποιητικού συστήματος

Συσχέτιση βακτηριακής κόλπωσης (Bacterial vaginosis) και λοιμώξεων ουροποιητικού συστήματος 21(3):244-250, 2009 Ανασκόπηση Συσχέτιση βακτηριακής κόλπωσης (Bacterial vaginosis) και λοιμώξεων ουροποιητικού συστήματος Ε. Ζιώγος Δ. Κάππου Ι. Ματαλλιωτάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η βακτηριακή κόλπωση χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΟΜΟΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 409 εντυπο κλειστο αρ. αδειασ 95/2011 Κωδικός εντύπου: 014030 Διεύθυνση επιστροφής: Ραβινέ 23, 11521 Αθήνα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Θεραπευτική αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με κυστική ίνωση επηρεάζεται η αναπνευστική λειτουργία;

Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με κυστική ίνωση επηρεάζεται η αναπνευστική λειτουργία; Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 25: 113-122, Παιδιατρική 2013 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 25 2 113 Διατροφική παρέμβαση σε ασθενείς με κυστική ίνωση επηρεάζεται η αναπνευστική λειτουργία; Βασιλική Κατσένη 1, Ελπίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων

Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση των σχετιζομένων με εμφυτεύματα λοιμώξεων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Η συμβολή των υπερήχων στις συμβατικές και στις μοριακές μεθόδους για τη μικροβιολογική διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Α ν α σ κ ό π η σ η Κλινικοεργαστηριακές προσεγγίσεις των περιπροθετικών λοιµώξεων. Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. 2 4 η Ορθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015) _ΕΡΕΥΝΑ_ Διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών Σταφυλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2013),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ευφροσύνη Λεβιδιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμπτωματική βακτηριουρία και εγκυμοσύνη

Ασυμπτωματική βακτηριουρία και εγκυμοσύνη Ασυμπτωματική βακτηριουρία και εγκυμοσύνη Θανασάς Κ. Ιωάννης Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Αλληλογραφία: Ιωάννης Κ. Θανασάς, Επιμελητής A Μαιευτικής & Γυναικολογίας Συνoικισμός

Διαβάστε περισσότερα