Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012"

Transcript

1 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για τη Σύνταξη των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 190(I)/2007 αναφορικά με τις Προϋποθέσεις Διαφάνειας) 2 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 3 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου 18 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς τα Μέλη της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 188 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για τη Σύνταξη των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων (σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 190(I)/2007 αναφορικά με τις Προϋποθέσεις Διαφάνειας) 189 Οικονομικές Καταστάσεις Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 190 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή προς τα Μέλη της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ επί των Οικονομικών Καταστάσεων 316 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 318 Στοιχεία και Πληροφορίες Έτους 2012 (σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας) 338 Πίνακας Αντιστοιχίας Παραπομπών με τις Πληροφορίες τις οποίες η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Κατέστησε Διαθέσιμες στο Κοινό κατά την Περίοδο έως

3 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων Διοικητικό Συμβούλιο Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (Ιθύνουσα Εταιρία Συγκροτήματος) Κρίστης Χασάπης ΠΡΟΕΔΡΟΣ Vladimir Strzhalkovskiy ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ξάνθος Βράχας Μαρίνος Γιαλελής Μάριος Γιαννάς Ανδρέας Γιασεμίδης Ιωάννης Ζωγραφάκης Μάριος Καλοχωρίτης Κωνσταντίνος Κατσαρός Άδωνις Παπακωνσταντίνου Anjelica Anshakova Dmitry Chichikashvili Eriskhan Kurazov Igor Lojevsky Anton Smetanin Εκτελεστική Επιτροπή Άριστος Στυλιανού ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χριστόδουλος Πατσαλίδης Χάρης Πουαγκαρέ Γιώργος Χριστοδουλίδης Φοίβος Στασόπουλος Ροδούλα Χατζήκυριακου Νικόλας Σπαρσής Λούης Ποχάνης Φοίβος Ζωμενής Μιλτιάδης Μιχαηλάς Ελίζα Λειβαδιώτου Εσωτερικός Ελεγκτής Συγκροτήματος Κωνσταντίνος Τσολάκκης Γραμματέας Νομικοί Σύμβουλοι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Φοίβος Ζωμενής Χρυσαφίνης & Πολυβίου Ernst & Young Cyprus Ltd Εγγεγραμμένο Γραφείο Στασίνου 51 Αγ. Παρασκευή, Στρόβολος Τ.Θ , 1398 Λευκωσία, Κύπρος Τηλέφωνο: , Φαξ:

4

5

6

7

8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στους μετόχους της Εταιρίας την Έκθεσή του και τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Δραστηριότητες Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η Εταιρία ) είναι η ιθύνουσα εταιρία του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (το Συγκρότημα ). Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας και των θυγατρικών της στην Κύπρο και στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του έτους συνέχισαν να είναι η παροχή τραπεζικών, χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Όλες οι εταιρίες και τα υποκαταστήματα του Συγκροτήματος παρατίθενται στη Σημείωση 51 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Λειτουργικό περιβάλλον Πέραν του 80% των εργασιών του Συγκροτήματος κατά το 2012 ήταν στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και οι δύο αυτές χώρες βρίσκονταν σε σοβαρή ύφεση κατά τη διάρκεια του έτους Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών από την πιστωτική κρίση στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα σε σχέση με τις οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και την αστάθεια στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές. Η ύφεση που ξεκίνησε το 3 ο τρίμηνο του 2011 συνεχίστηκε, με την οικονομία να συρρικνώνεται το 2012 κατά 2,4%. Ο χρηματοοικονομικός τομέας έχει πληγεί ιδιαίτερα από ζημιές στις επενδύσεις σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και από ζημιές από δάνεια στην Ελλάδα και την Κύπρο. Μετά από υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής της διαβάθμισης, η ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές έχει επηρεαστεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, τον Ιούνιο του 2012, η Κυπριακή κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για λήψη οικονομικής βοήθειας, κάτι που οδήγησε σε διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κυπριακής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (συλλογικά η Τρόικα ) για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας. Στις 25 Μαρτίου 2013, η Κυπριακή κυβέρνηση και το Eurogroup κατέληξαν σε συμφωνία για τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής και για χρηματοδοτική στήριξη μέχρι 10 δις. Η στήριξη της σταθερότητας που χορηγήθηκε στην Κύπρο εξαρτάται από την υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Έχει συμφωνηθεί ένα Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κύπρου και της Τρόικας που περιλαμβάνει μεταρρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα, δημοσιονομική πολιτική και δημοσιονομικά διαρθρωτικά μέτρα, μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και βελτιώσεις στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, η συμφωνία διάσωσης μεταξύ Κύπρου και Τρόικας αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τις πραγματικές και οικονομικές συνθήκες της Κυπριακής οικονομίας κατά τα επόμενα 2-3 χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την αναδιάρθρωση του χρηματοοικονομικού τομέα και την επίδρασή του στο Συγκρότημα παρουσιάζονται στη Σημείωση 53. Κατά τα τελευταία 5 χρόνια, η Ελλάδα γνώρισε σοβαρή και παρατεταμένη ύφεση και πρωτοφανή πίεση στα δημόσια οικονομικά της. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 6,4% το 2012, ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής λιτότητας και της κατάρρευσης της κατανάλωσης και των επενδυτικών δαπανών. Κατά την ίδια περίοδο, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε σωρευτικά πέραν του 20% και η ανεργία αυξήθηκε ραγδαία φτάνοντας το 2012 στο 24%. Τον Οκτώβριο του 2011, η Ευρωζώνη συμφώνησε σε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που κρατούνταν από ιδιώτες επενδυτές ( PSI ) με σημαντική έκπτωση. Η ανταλλαγή των ομολόγων ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του Το PSI, τα χαμηλότερα επιτόκια και η σημαντική επιμήκυνση της μέσης διάρκειας του χρέους, οδήγησαν σε σημαντική μείωση των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους της Ελλάδας από το Η ελάφρυνση του χρέους και τα πακέτα σταθερότητας αποσκοπούν στην παροχή περισσότερου χρόνου στις οικονομικές πολιτικές για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για δημοσιονομική προσαρμογή και ενίσχυση της ανάπτυξης. 3

9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Λειτουργικό περιβάλλον (συνέχεια) Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Κύπρο και στην Ελλάδα οδήγησε σε περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και μείωση της αξίας των εξασφαλίσεων, καθώς και σε σημαντικές ζημιές από τις επενδύσεις σε ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου, τα οποία συνέβαλαν στις πολύ σημαντικές ζημιές κατά το 2012 και Η οικονομική κρίση οδήγησε επίσης σε μείωση των καταθέσεων. Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει προβεί σε εκτίμηση της ικανότητάς της να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα και έχει ικανοποιηθεί ότι έχει τους πόρους για να συνεχίσει την επιχειρησιακή της δραστηριότητα στο προβλεπόμενο μέλλον. Ως εκ τούτου, οι οικονομικές καταστάσεις συνεχίζουν να ετοιμάζονται με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Παρά την πιο πάνω εκτίμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι παραμένουν αβεβαιότητες που ενδεχομένως να θέτουν υπό σημαντική αμφιβολία την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονομική μονάδα. Οι συνθήκες που επικρατούσαν το 2012, καθώς και οι εξελίξεις μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται στη σημείωση 53 και έχουν ληφθεί υπόψη από τη Διεύθυνση για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρίας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας Το 2012 και το 2011, το Συγκρότημα έχει υποστεί σημαντικές ζημιές λόγω της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και της αύξησης των προβλέψεων για απομείωση δανείων και απαιτήσεων. Το Συγκρότημα συμμετείχε σε Κεφαλαιακή Άσκηση η οποία διενεργήθηκε το 2011 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ( ΕΑΤ ) σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Κεφαλαιακή Άσκηση που διενεργήθηκε σε 71 Ευρωπαϊκές Τράπεζες, αποσκοπούσε στη δημιουργία έκτακτου και προσωρινού κεφαλαιακού αποθέματος (capital buffer) για αντιμετώπιση των τρεχουσών ανησυχιών της αγοράς από τον κίνδυνο της έκθεσης σε κρατικά ομόλογα και των άλλων υπολειμματικών πιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται με το δυσμενές περιβάλλον της αγοράς. Αυτό το απόθεμα δεν είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για να καλύψει ζημιές από κυβερνητικά ομόλογα αλλά να διαβεβαιώσει τις αγορές για την ικανότητα των τραπεζών να αντεπεξέλθουν σε μια σειρά από κρίσεις και να εξακολουθούν να διατηρούν επαρκή κεφάλαια. Σύμφωνα με την Κεφαλαιακή Άσκηση (χρησιμοποιώντας στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου 2011), το κεφαλαιακό έλλειμμα για το Συγκρότημα ανερχόταν σε εκατ. το οποίο έπρεπε να καλυφθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου Τον Ιανουάριο του 2012 το Συγκρότημα είχε υποβάλει σχέδιο στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο οποίο καθορίζονταν οι διάφορες ενέργειες στις οποίες θα προέβαινε για την επίτευξη του απαιτούμενου στόχου κεφαλαιακής ενίσχυσης που είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ. Στα πλαίσια αυτά, το Συγκρότημα έχει υλοποιήσει τα ακόλουθα μέτρα για κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος της ΕΑΤ: (i) έκδοση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 160 εκατ. και μετατροπή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε μετοχές ύψους 432 εκατ. το Μάρτιο του 2012, (ii) πώληση της Bank of Cyprus Australia Ltd με θετική συνεισφορά στα κεφάλαια ύψους 80 εκατ., και (iii) διαχείριση των σταθμισμένων περιουσιακών του στοιχείων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 το Συγκρότημα πραγματοποίησε επιπρόσθετες ζημιές λόγω αυξημένων προβλέψεων στο δανειακό χαρτοφυλάκιο σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και της περαιτέρω απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων χρηματοοικονομικών οργανισμών σε Κύπρο και Ελλάδα. Σαν αποτέλεσμα, το Συγκρότημα ανακοίνωσε στις 27 Ιουνίου 2012 ότι δεν ήταν σε θέση να καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό έλλειμμα όπως είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ και αποτάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία για κεφαλαιακή στήριξη. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, το Συγκρότημα δεν πληρούσε τους ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (Σημ. 49). 4

10 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (συνέχεια) Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (συνέχεια) H Κυπριακή οικονομία έχει επίσης επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από την πιστωτική κρίση στην Ευρωζώνη, κυρίως λόγω των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και της αστάθειας των διεθνών χρηματαγορών. Τον Ιούνιο 2012, η Κυπριακή κυβέρνηση αιτήθηκε την παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας από την Τρόικα μέρος της οποίας θα προοριζόταν μεταξύ άλλων, για την κεφαλαιακή στήριξη του Συγκροτήματος. Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής κυβέρνησης με την Τρόικα βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά το τέλος του έτους. Ως μέρος της συμφωνίας μεταξύ Τρόικας και Κυπριακής κυβέρνησης, το Συγκρότημα ανακεφαλαιοποιήθηκε μέσω της μετατροπής μέρους των ανασφάλιστων καταθέσεων των πελατών του σε μετοχές ( bail in ) που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2013 και την απορρόφηση συσσωρευμένων ζημιών από τους κατόχους συνήθων μετοχών και πιστωτικών τίτλων στις 29 Μαρτίου Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Συγκροτήματος είναι πέραν του 9%. Το Συγκρότημα, όπως έχει επίσης ανακοινωθεί από την Αρχή Εξυγίανσης, έχει κεφαλαιοποιηθεί σε επίπεδο που μπορεί να υποστηρίξει αναμενόμενες ζημιές στο δανειακό του χαρτοφυλάκιο. Ρευστότητα Οι υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του Συγκροτήματος έχουν περιορίσει την πρόσβασή του σε ρευστότητα από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κατά τη διάρκεια του 2012, η Εταιρία βασιζόταν στην άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (μαζί το Ευρωσύστημα ). Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, το Συγκρότημα δεν είχε οποιαδήποτε χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα. Σαν αποτέλεσμα της περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών και της αυξημένης εκροής καταθέσεων στις αρχές του 2013, το Συγκρότημα άντλησε ρευστότητα από το Ευρωσύστημα το Μάρτιο του 2013 (πριν τη συμφωνία Κύπρου Eurogroup) η οποία στις 15 Μαρτίου 2013 ανερχόταν σε περίπου 1 δις. Η μεταφορά ορισμένων εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Company Ltd ( Λαϊκή Τράπεζα ) στο Συγκρότημα, είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα ύψους 9 δις κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Η περιορισμένη πρόσβαση που διαθέτει το Συγκρότημα για άντληση ρευστότητας από τη διατραπεζική αγορά και την αγορά πιστωτικών τίτλων, σε συνδυασμό με τη μείωση των καταθέσεων στην Κύπρο, έχει οδηγήσει σε αυξημένη εξάρτηση από το Ευρωσύστημα. Η χρηματοδότηση του Συγκροτήματος από το Ευρωσύστημα κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ανέρχεται σε 11 δις. Παρά το γεγονός ότι το Συγκρότημα δεν έχει λάβει συγκεκριμένες εγγυήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι το Συγκρότημα θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Την 1η Αυγούστου 2013, η Εταιρία αποκαταστάθηκε ως αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( ΕΚΤ ) για πράξεις νομισματικής πολιτικής. Ο συνδυασμός της αποκατάστασης του αντισυμβαλλόμενου καθεστώτος και της έγκρισης για τη χρήση των ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και ομολόγων εγγυημένων από αυτή ως εξασφάλιση, έχει οδηγήσει σε μείωση του δανεισμού μέσω του μηχανισμού παροχής έκτακτης ρευστότητας ( ELA ), καθώς η Εταιρία μπορεί να χρηματοδοτείται απευθείας από την ΕΚΤ μέσω πράξεων νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, η άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ γίνεται με ευνοϊκότερους όρους, δεδομένου ότι το επιτόκιο για την κύρια αναχρηματοδότηση δραστηριοτήτων ανέρχεται επί του παρόντος σε 0,5% ετησίως. Η Κυπριακή Δημοκρατία εισήγαγε το Μάρτιο του 2013 ορισμένα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές και τις ταμειακές συναλλαγές και ελέγχους στη διακίνηση κεφαλαίων. Τα μέτρα παρέχουν στο Συγκρότημα κάποια χρονικά περιθώρια για να αντιμετωπίσει τη σημαντική πίεση ρευστότητας στην τοπική αγορά και τον κίνδυνο εκροής καταθέσεων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν περιορισμούς στις αναλήψεις μετρητών, υποχρεωτική ανανέωση καταθέσεων και περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων. 5

11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (συνέχεια) Έκθεση στην Ελλάδα Η συνεχιζόμενη σοβαρή ύφεση στην Ελλάδα οδήγησε σε σημαντικές ζημιές από την απομείωση δανείων και απαιτήσεων και από τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου. Η πώληση των τραπεζικών εργασιών και εργασιών χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) του Συγκροτήματος στην Ελλάδα στην Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ Κύπρου Eurogroup, εξαλείφοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την έκθεση του Συγκροτήματος στις επικρατούσες συνθήκες αβεβαιότητας της Ελληνικής οικονομίας. Νομικές διαδικασίες και απαιτήσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση έχουν μελετήσει τις επιπτώσεις δικαστικών διαδικασιών και απαιτήσεων κατά του Συγκροτήματος που αφορούν πρώτιστα τη μετατροπή καταθέσεων σε μετοχές και την απορρόφηση ζημιών από τους κατόχους μετοχών και πιστωτικών τίτλων της Εταιρίας. Το Συγκρότημα έχει εξασφαλίσει νομική συμβουλή σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Παρά τη μοναδικότητα των εν λόγω απαιτήσεων και τις αβεβαιότητες που προκύπτουν από αυτή την πρωτοφανή κατάσταση, με βάση την υπάρχουσα διαθέσιμη πληροφόρηση στο πλαίσιο του νόμου ως σήμερα έχει, το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση θεωρεί ότι οι εν λόγω απαιτήσεις είναι πιθανότερο να μην έχουν ουσιώδη αρνητική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και στην κεφαλαιακή επάρκεια του Συγκροτήματος. Κερδοφορία Το δύσκολο λειτουργικό περιβάλλον (Σημ. 1) επηρεάζει την κερδοφορία του Συγκροτήματος. Η Κύπρος εισέρχεται σε βαθύτερη ύφεση. Εκτός από την αύξηση των φόρων και άλλα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας, οι τράπεζες συνεχίζουν την απομόχλευση και αυτό θα συνεχίσει να περιορίζει την ανάπτυξη. Επίσης, τα περιοριστικά μέτρα στη διακίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν από το Μάρτιο του 2013 περιορίζουν τη δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα. Περισσότεροι δανειολήπτες αναμένεται να αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, ενώ οι αξίες των εξασφαλίσεων αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις προβλέψεις για απομείωση. Τέτοιες πιστωτικές ζημιές από μελλοντικά γεγονότα, ανεξάρτητα από το πόσο πιθανά είναι αυτά τα μελλοντικά γεγονότα, δεν μπορούν να αναγνωριστούν σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με βάση το μοντέλο ζημιών που έχουν επισυμβεί που απαιτείται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Εκτός από τις πιστωτικές ζημιές, μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες προσαρμογές αποτίμησης στη λογιστική αξία των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, όπως κρατικών και άλλων ομολόγων, επενδύσεων σε θυγατρικές, ακινήτων για ίδια χρήση και επενδύσεων σε ακίνητα. Το Συγκρότημα αναμένει ότι η Κυπριακή κυβέρνηση θα τηρήσει το πρόγραμμα αποπληρωμής του δημόσιου της χρέους. Σχέδιο αναδιάρθρωσης Το Συγκρότημα ετοιμάζει σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο θα υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Τρόικα, και θα καθορίζει την στρατηγική, το επιχειρηματικό μοντέλο και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων του Συγκροτήματος. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσής του και αναμένεται να υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για έγκριση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου Το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα χαράξει τη μελλοντική στρατηγική κατεύθυνση του Συγκροτήματος και στοχεύει στη δημιουργία ενός υγιούς χρηματοοικονομικού ιδρύματος, που να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των πελατών του και να συμβάλει στην ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας μέσω της: Ανάκτησης της εμπιστοσύνης τόσο των καταθετών όσο και των επενδυτών προς το Συγκρότημα και προς το σύνολο του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο. Διατήρησης του ακρογωνιαίου ρόλου του Συγκροτήματος στην Κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Οικοδόμησης ενός ανθεκτικού οργανισμού, ικανού να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα περιουσιακά του στοιχεία και να αντέχει περαιτέρω εξωτερικούς κλυδωνισμούς και επιδείνωση της οικονομίας. Ομαλής ενσωμάτωσης των εργασιών της πρώην Λαϊκής, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και την επίδραση στα αποτελέσματα του ενοποιημένου οργανισμού μέσω της υλοποίησης των συνεργιών. Το Μάρτιο 2013, το Συγκρότημα απορρόφησε τις εργασίες της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο και έκτοτε προχώρησε με μέτρα αναδιάρθρωσης των εργασιών του στην Κύπρο που περιλαμβάνουν κλείσιμο υποκαταστημάτων, μειώσεις μισθών και πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού, που έχουν οδηγήσει στη μείωση κατά περίπου 35% των ετήσιων δαπανών προσωπικού στην Κύπρο των ενοποιημένων εργασιών της Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής Τράπεζας. 6

12 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (συνέχεια) Αβεβαιότητες Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι το Συγκρότημα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητάς του και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στο παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, μια σειρά από αβεβαιότητες παραμένουν: Η ύφεση μπορεί να είναι πιο σοβαρή από ότι προβλέπεται από το μακροοικονομικό σενάριο το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την εκτίμηση των μελλοντικών πιστωτικών ζημιών για την ανακεφαλαιοποίηση του Συγκροτήματος. Η κατάσταση ρευστότητας επηρεάζεται από το επίπεδο της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό σύστημα και την περίοδο κατά την οποία θα συνεχίσουν να ισχύουν οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων. Η περιορισμένη πρόσβαση που διαθέτει το Συγκρότημα για άντληση ρευστότητας από τη διατραπεζική αγορά και την αγορά πιστωτικών τίτλων, σε συνδυασμό με τη μείωση των καταθέσεων στην Κύπρο, έχει οδηγήσει σε αυξημένη εξάρτησή του από το Ευρωσύστημα. Το Συγκρότημα είναι εκτεθειμένο σε νομικές διαδικασίες και απαιτήσεις που σχετίζονται με τη μετατροπή των καταθέσεων σε μετοχές (bail-in) και την απορρόφηση ζημιών από τους μετόχους και τους κατόχους πιστωτικών τίτλων της Εταιρίας. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς Το Μάρτιο 2013, η Κύπρος και το Eurogroup κατέληξαν σε συμφωνία αναφορικά με το πακέτο μέτρων, το οποίο μεταξύ άλλων, περιλάμβανε την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Η αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος περιλάμβανε την πώληση των Ελληνικών εργασιών του και την εξαγορά των Κυπριακών εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας, αλλάζοντας σημαντικά το προφίλ του Συγκροτήματος. Λεπτομέρειες για γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς παρατίθενται στη Σημείωση 53 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οικονομικά αποτελέσματα Το έτος 2012 χαρακτηρίστηκε από τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση και την επιδείνωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης που οδήγησε την Κύπρο να αιτηθεί την παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, τα κέρδη πριν την απομείωση και το κόστος αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος ανήλθαν σε 620 εκατ., σημειώνοντας 22% μείωση σε σύγκριση με το Οι προβλέψεις για την απομείωση δανείων και απαιτήσεων αυξήθηκαν σημαντικά ( εκατ. το 2012, σε σύγκριση με 426 εκατ. το 2011), αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και τη συνεχιζόμενη μείωση των τιμών των εξασφαλίσεων. Η ζημιά μετά τη φορολογία για το 2012, συμπεριλαμβανομένης της απομείωσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) ( 188 εκατ.), της απομείωσης της υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων ( 360 εκατ.) και το κόστος αναδιάρθρωσης ( 21 εκατ.), ανήλθε σε εκατ. σε σύγκριση με εκατ. για το Τα γεγονότα του Μαρτίου 2013 έχουν επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα του έτους 2012, αναφορικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, όπως η ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στην Ελλάδα, τα αναμενόμενα επίπεδα των ρευστοποιήσιμων αξιών των εξασφαλίσεων και η αξία των θυγατρικών στο εξωτερικό η οποία επηρεάστηκε αρνητικά από τους περιορισμούς στην παροχή χρηματοδότησης και κεφαλαίων του Συγκροτήματος. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων επί του συνόλου των δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθε σε 23,7% έναντι 10,2% στις 31 Δεκεμβρίου Επιπρόσθετα, τα γεγονότα του Μαρτίου 2013 αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω πτώσεις στις αξίες των εξασφαλίσεων. Αυτοί οι παράγοντες αντικατοπτρίζονται στη σημαντική αύξηση των προβλέψεων για απομείωση δανείων, με τις συσσωρευμένες προβλέψεις να ανέρχονται σε 3,7 δις, και τον δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις σε 55%. Οι προβλέψεις για απομείωση καθορίζονται μέσω του μοντέλου ζημιών που έχουν επισυμβεί όπως απαιτείται από τα ΔΠΧΑ, τα οποία απαιτούν την αναγνώριση ζημιών αποτίμησης που προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος και απαγορεύουν την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ανεξαρτήτως από την πιθανότητα να επισυμβούν αυτά τα γεγονότα. Σημειώνεται ότι τα σενάρια ακραίων καταστάσεων και οι διαγνωστικοί έλεγχοι του χαρτοφυλακίου που διενεργήθηκαν από τη PIMCO εκ μέρους των Κυπριακών Αρχών και της Τρόικας, εκτίμησαν τόσο τις ζημιές που προέκυψαν όσο και τις αναμενόμενες ζημιές. 7

13 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικά αποτελέσματα (συνέχεια) Παρά τις επικρατούσες αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επηρέασαν την εμπιστοσύνη των καταθετών, οι συνολικές καταθέσεις του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθαν σε 28,4 δις σημειώνοντας μικρή ετήσια μείωση 4%. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις ανήλθε σε 86%, ενώ το Συγκρότημα δεν είχε δανεισμό από το Ευρωσύστημα. Το Συγκρότημα έχει δανειστεί από το Ευρωσύστημα κατά το Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε 258 εκατ. με το δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 0,6% και τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων σε -1,9%. Ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup για την Κύπρο, η Εταιρία τελούσε υπό καθεστώς εξυγίανσης από τις 25 Μαρτίου 2013 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2013, διάστημα κατά το οποίο κεφαλαιοποιήθηκε και αναδιαρθρώθηκε με σειρά διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του Η ανακεφαλαιοποίηση έγινε μέσω διάσωσης με ίδια μέσα με την μετατροπή ανασφάλιστων καταθέσεων σε κεφάλαιο και την απορρόφηση ζημιών από τους κατόχους μετοχών και πιστωτικών τίτλων. Σύμφωνα με την Αρχή Εξυγίανσης, το Συγκρότημα κεφαλαιοποιήθηκε σε επίπεδο που μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές στο δανειακό του χαρτοφυλάκιο. Οι κύριες οικονομικές επιδόσεις και τα βασικά μεγέθη για το έτος 2012 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: Κύριες Οικονομικές Επιδόσεις και Βασικά Μεγέθη Συγκροτήματος Κέρδη πριν την απομείωση δανείων και απαιτήσεων, Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), υπεραξίας και -36% άυλων περιουσιακών στοιχείων (Ζημιές)/κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας, πριν την απομείωση ΟΕΔ, - ( ) υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων Απομείωση υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων - ( ) - Απομείωση ΟΕΔ και μεταβολή στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης μετά τη φορολογία -89% ( ) ( ) Ζημιές μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας +63% ( ) ( ) Βασικές και προσαρμοσμένες ζημιές κατά μετοχή -8,2 σεντ (143,5) (151,7) Έξοδα συμβούλων και έξοδα αναδιάρθρωσης Κόστος/έσοδα ** +6,1 ε.μ.* 54,3% 48,2% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο +1 μ.β.* 2,99% 2,98% Δάνεια (πριν τις προβλέψεις) -3% Καταθέσεις -4% Δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις -6 ε.μ.* 86% 92% Ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων +13,5 ε.μ.* 23,7% 10,2% * ε.μ. = εκατοστιαίες μονάδες, 1 εκατοστιαία μονάδα = 1% μ.β. = μονάδες βάσης, 100 μ.β. = 1 εκατοστιαία μονάδα (1%) ** Ο δείκτης κόστος προς έσοδα έχει υπολογιστεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα συμβουλευτικά έξοδα και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης. 8

14 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικά αποτελέσματα (συνέχεια) Κύριες Οικονομικές Επιδόσεις και Βασικά Μεγέθη Συγκροτήματος (συνέχεια) Συνολικά έσοδα: Τα συνολικά έσοδα για το 2012 ανήλθαν σε εκατ. σημειώνοντας μείωση 12% σε σύγκριση με το Τα συνολικά έσοδα επηρεάστηκαν θετικά από τα κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα και αρνητικά από τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη ζημιά από την επανεκτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2012 ανήλθαν σε εκατ. σημειώνοντας μείωση 13% σε σύγκριση με το Τα κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα για το 2012 ανήλθαν σε 83 εκατ. ( 49 εκατ. το 2011) και συμπεριλαμβάνουν πραγματοποιηθέντα κέρδη 97 εκατ. από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς από την Ελληνική Δημοκρατία των νέων ΟΕΔ. Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν συνολικά σε έξοδα 19 εκατ. σε σύγκριση με έσοδα ύψους 31 εκατ. το 2011, κυρίως λόγω της ζημιάς από την επανεκτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα (κυρίως κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία) ύψους 25 εκατ. Συνολικά έξοδα: Τα συνολικά έξοδα για το 2012 ανήλθαν σε 737 εκατ. σημειώνοντας μικρή μείωση 1% σε σύγκριση με το Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 397 εκατ., λόγω του μειωμένου κόστους αφυπηρέτησης προσωπικού (ως αποτέλεσμα της αλλαγής του βασικού σχεδίου ωφελημάτων αφυπηρέτησης στην Κύπρο από καθορισμένων παροχών σε καθορισμένων εισφορών). Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 340 εκατ. το 2012 έναντι 312 εκατ. το 2011, σημειώνοντας αύξηση 9%, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για νομικά θέματα. Αποτελεσματικότητα: Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το 2012 διαμορφώθηκε σε 54,3% από 48,2% το 2011, λόγω της μείωσης των συνολικών εσόδων. Κέρδη πριν τις απομειώσεις και το κόστος αναδιάρθρωσης: Τα κέρδη σημείωσαν μείωση 22% σε σχέση με το 2011 και ανήλθαν σε 620 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων έναντι του Προβλέψεις για απομείωση δανείων και απαιτήσεων: Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στην Κύπρο και την Ελλάδα έχει επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων για απομείωση δανείων οι οποίες ανήλθαν σε εκατ. για το έτος 2012, έναντι 426 εκατ. το 2011 σημειώνοντας αύξηση 441%. Οι προβλέψεις έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με το 2011 αντικατοπτρίζοντας την απότομη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (αύξηση 3,7 δις κατά το 2012) και τις εκτιμήσεις για μείωση στις μελλοντικές αξίες των εξασφαλίσεων οι οποίες έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τα γεγονότα του Μαρτίου Απομειώση ΟΕΔ, υπεραξίας και άλλων άυλων στοιχείων ενεργητικού: Η απομείωση ΟΕΔ και η αλλαγή που αφορά την μεταβολή στην εύλογη αξία των σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης και της σχετικής φορολογίας για το 2012 ανήλθε σε 188 εκατ. σε σύγκριση με εκατ. το Επιπρόσθετα, κατά την ετήσια επιμέτρηση της υπεραξίας, το Συγκρότημα απομείωσε το σύνολο της υπεραξίας που προέκυψε από την εξαγορά της Ρωσικής τράπεζας Uniastrum Bank και της Τράπεζας Κύπρου Ουκρανίας, συνολικού ύψους 360 εκατ. Κόστος αναδιάρθρωσης: Το κόστος αναδιάρθρωσης ανήλθε σε 21 εκατ. από τα οποία τα 11 εκατ. αφορούν το σχέδιο εθελούσιας εξόδου στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 10 εκατ. αφορούν την προετοιμασία του σχεδίου αναδιάρθρωσης καθώς και του διαγνωστικού ελέγχου που διενεργήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Επιτοκιακό περιθώριο: Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος ανήλθε σε 2,99% το 2012 (2,98% το 2011). Δάνεια και καταθέσεις: Τα δάνεια και οι καταθέσεις του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανήλθαν σε 28,1 δις και 28,4 δις αντίστοιχα. Χρηματοδοτική δομή: Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις ανήλθε σε 86%, ενώ το Συγκρότημα δεν είχε δανεισμό από το Ευρωσύστημα. 9

15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικά αποτελέσματα (συνέχεια) Κύριες Οικονομικές Επιδόσεις και Βασικά Μεγέθη Συγκροτήματος (συνέχεια) Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου: Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων επί του συνόλου των δανείων ανήλθε στο 23,7% στις 31 Δεκεμβρίου 2012 έναντι 10,2% στις 31 Δεκεμβρίου Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις ανήλθε σε 55% στις 31 Δεκεμβρίου 2012 έναντι 51% στις 31 Δεκεμβρίου Το σύνολο των απομειωμένων δανείων (δάνεια με συγκεκριμένη πρόβλεψη) και των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθε στο 27,4% του συνόλου των δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2012, έναντι 17,2% στις 31 Δεκεμβρίου Κεφαλαιακή επάρκεια Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε 258 εκατ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 0,6% και ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων ήταν αρνητικός και ανήλθε σε -1,9%. Οι ελάχιστοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας όπως ορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχονται σε 8,7% για τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων, 10,2% για τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων και 12,2% για τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Οι ελάχιστοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζονται με βάση την οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που εκδόθηκε τον Ιούλιο Το Μνημόνιο Συναντίληψης αναφέρει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα αυξήσει τον ελάχιστο δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων σε 9% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup για την Κύπρο, η Εταιρία τέθηκε υπό Εξυγίανση από τις 25 Μαρτίου 2013 μέχρι τις 30 Ιουλίου 2013, διάστημα κατά το οποίο ανακεφαλαιοποιήθηκε και αναδιαρθρώθηκε μέσω σειράς διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του Η ανακεφαλαιοποίηση υλοποιήθηκε μέσω της διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in), με την μετατροπή του 47,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι των συνήθων μετοχών και των πιστωτικών τίτλων που ήταν εκδομένες από την Εταιρία στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση μέσω της απορρόφησης ζημιών. Σύμφωνα με την Αρχή Εξυγίανσης, το Συγκρότημα κεφαλαιοποιήθηκε σε επίπεδο που μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενες μελλοντικές ζημιές στο δανειακό του χαρτοφυλάκιο. Μετοχικό κεφάλαιο Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο Κατά το 2012 δεν υπήρχαν αλλαγές στο εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ήταν χιλ. συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονταν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τις 19 Μαρτίου 2013, έχει ανασταλεί η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας στα δύο χρηματιστήρια. Κατά το 2012, το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά χιλ. μετοχές λόγω της άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, χιλ. μετοχές λόγω της μετατροπής Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) και χιλ. χαριστικές μετοχές. Το Μάρτιο 2013, οι κάτοχοι συνήθων μετοχών της Εταιρίας έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Εταιρίας μέσω της απορρόφησης ζημιών. Σύμφωνα με τα Διατάγματα που εκδόθηκαν από την Αρχή Εξυγίανσης, η ονομαστική αξία των εκδομένων συνήθη μετοχών στις 29 Μαρτίου 2013 μειώθηκε από 1,00 κατά μετοχή σε 0,01 κατά μετοχή. Το σύνολο της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών χρησιμοποιήθηκε για την απορρόφηση ζημιών της Εταιρίας. Αυτές οι μετοχές ενοποιήθηκαν και μετατράπηκαν σε χιλ. συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Επιπρόσθετα, βάσει των Διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Αρχή Εξυγίανσης, τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007, τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου που ήταν εκδομένα στις 29 Μαρτίου 2013 μετατράπηκαν σε χιλ. μετοχές Τάξης Δ ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Η ονομαστική αξία αυτών των μετοχών μειώθηκε σε 0,01 κατά μετοχή. Η μείωση χρησιμοποιήθηκε για την απορρόφηση ζημιών της Εταιρίας. Μετέπειτα αυτές οι μετοχές ενοποιήθηκαν και μετατράπηκαν σε χιλ. συνήθη μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. 10

16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεια) Εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο (συνέχεα) Η Αρχή Εξυγίανσης επιπρόσθετα έκδωσε Διατάγματα για τη μερική μετατροπή καταθέσεων σε μετοχές των ανασφάλιστων καταθέσεων και άλλων πιστωτών. Ποσοστό ύψους 47,5% των επηρεαζόμενων καταθέσεων μετατράπηκαν σε χιλ. μετοχές Τάξης Α, ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Στη συνέχεα, αυτές οι μετοχές μετατράπηκαν σε συνήθη μετοχές. Επιπρόσθετα η Αρχή Εξυγίανσης απαίτησε από την Εταιρία να εκδώσει μετοχές που αντιπροσωπεύουν 18,1% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μετά τις πιο πάνω αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο, ως τίμημα για την αγορά των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν στο Συγκρότημα στις 29 Μαρτίου Συνεπώς, εκδόθηκαν στη Λαϊκή Τράπεζα χιλ. μετοχές. Μετοχές της Εταιρίας Μετοχές της Εταιρίας τις οποίες κατέχουν οντότητες που ελέγχονται από το Συγκρότημα και από συνδεδεμένες εταιρίες αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια στην αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση τέτοιων μετοχών. Κανένα κέρδος ή ζημιά δεν αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Ο αριθμός αυτών των μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν χιλ. (2011: χιλ.) και το κόστος απόκτησής τους ήταν χιλ. (2011: χιλ.). Η θυγατρική του Συγκροτήματος που διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής κατείχε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, συνολικά χιλ. (2011: χιλ.) μετοχές της Εταιρίας, ως μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται προς όφελος των ασφαλιζομένων (Σημείωση 24). Το κόστος απόκτησης αυτών των μετοχών ήταν χιλ. (2011: χιλ.). Άλλες πληροφορίες Κατά το 2012, δεν υπήρχαν περιορισμοί στη μεταβίβαση των συνήθων μετοχών της Εταιρίας εκτός από τις πρόνοιες του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου της Κύπρου σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου πριν την απόκτηση συγκεκριμένων ποσοστών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ως επίσης και τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις Πράξεις Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και τις Πράξεις Χειραγώγησης της Αγοράς, η οποία αφορά συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα. Η θυγατρική του Συγκροτήματος που διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής και κατέχει μετοχές της Εταιρίας ως μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται προς όφελος των ασφαλιζομένων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί ασφαλιστικών εταιριών νόμου, δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Μέτοχοι της Εταιρίας που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Στις 10 Οκτωβρίου 2013, η Cyprus Popular Bank Public Company Ltd κατείχε το 18,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Odella Resources Ltd, η οποία ανήκει στους επιτρόπους κυπριακού εμπιστεύματος διακριτικής ευχέρειας (discretionary trust) δικαιούχοι του οποίου είναι ο κ. Dmitry Rybolovlev και οι δύο θυγατέρες του, κατείχε 5,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Δεν υπήρχαν άλλοι μέτοχοι, γνωστοί στην Εταιρία, που κατείχαν άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού της κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ή στις 10 Οκτωβρίου Μερίσματα Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος για το Καμία καταβολή μερίσματος δεν προτάθηκε για το Το τελικό μέρισμα για το έτος 2010 ύψους 0,03 κατά μετοχή (συνολικό ποσό χιλ.) πληρώθηκε τον Ιούνιο του

17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Συμφωνίες που αρχίζουν να ισχύουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας Σε περίπτωση διατύπωσης δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Εταιρίας ή ανακοίνωσης ψηφίσματος προς έγκριση από γενική συνέλευση της Εταιρίας για συγχώνευση, συνένωση ή πώληση των δραστηριοτήτων της, βάσει των όρων έκδοσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών του προσωπικού, ενεργοποιείται ειδική περίοδος μετατροπής/άσκησης. Κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής περιόδου οι κάτοχοι δύνανται να προβούν σε μετατροπή/άσκηση των αξιών τους σε μετοχές της εταιρίας σε ειδική τιμή μετατροπής όπως καθορίζεται στους όρους έκδοσης τους. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Εταιρίας, οι κάτοχοι των εν λόγω αξιών έχουν το δικαίωμα απαίτησης αποπληρωμής του κεφαλαίου τους στην ονομαστική του αξία μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους. Το Μάρτιο 2013, τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 και τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου μετατράπηκαν σε μετοχές. Τα συμβόλαια εργοδότησης των εκτελεστικών συμβούλων στις 31 Δεκεμβρίου 2012 περιλάμβαναν πρόνοια για αποζημίωση σε περίπτωση μη αιτιολογημένου πρόωρου τερματισμού. Το μέγιστο ποσό της αποζημίωσης ήταν δύο ετήσιοι μισθοί. Στρατηγική και προτεραιότητες Στα πλαίσια της άνευ προηγουμένου και εντεινόμενης οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, καθώς και των επιπτώσεων των αποφάσεων του Eurogroup και των δραστικών αλλαγών στον ισολογισμό του Συγκροτήματος, το Συγκρότημα είναι στη διαδικασία ετοιμασίας Πλάνου Αναδιάρθρωσης στο οποίο θα παρουσιάζεται ξεκάθαρα η στρατηγική, το επιχειρησιακό μοντέλο και η διάθεση ανάληψης κινδύνων του Συγκροτήματος. Το Πλάνο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013, όπως απαιτείται από το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης βασίζεται στις στρατηγικές κατευθυντήριες αρχές του Συγκροτήματος για το μέλλον και στοχεύει στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας του μέσω της: Ανάκτησης της εμπιστοσύνης των καταθετών και των επενδυτών τόσο προς το Συγκρότημα όσο και προς το σύνολο του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο. Διατήρησης του ακρογωνιαίου ρόλου του Συγκροτήματος στην Κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Οικοδόμησης ενός ανθεκτικού οργανισμού, ικανού να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα περιουσιακά του στοιχεία και να αντέχει περαιτέρω εξωτερικούς κλυδωνισμούς και επιδείνωση της οικονομίας. Ομαλής ενσωμάτωσης των εργασιών της Λαϊκής, μεγιστοποιώντας τις συνέργειες και την επίδραση στα αποτελέσματα του ενοποιημένου οργανισμού μέσω της υλοποίησης των συνεργιών. Η στρατηγική, το επιχειρησιακό μοντέλο και η διάθεση ανάληψης κινδύνου όπως περιγράφονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του Μνημονίου Συναντίληψης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Κυπριακής κυβέρνησης και της Τρόικας. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Συγκροτήματος για το μέλλον περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Αναδιοργάνωση του επιχειρηματικού του μοντέλου τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό: Το Συγκρότημα θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας των βασικών του εργασιών (core business). Συγκεκριμένα το Συγκρότημα θα αξιοποιήσει τη θέση του ως ο κορυφαίος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, για την προστασία της καταθετικής του βάσης μέσω βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών για όλο το φάσμα των πελατών, και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το μέγεθος του δανειακού του χαρτοφυλακίου μέσω συντηρητικής πολιτικής νέων χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα με την εγχώρια στρατηγική του και μετά την έξοδα από την Ελλάδα, το Συγκρότημα επανεξετάζει την εξωτερική του παρουσία, με στόχο να αυξήσει τη συνεισφορά της στην κερδοφορία του Συγκροτήματος. Ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων και των χρηματοδοτικών πολιτικών: Η ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Συγκρότημα. Όσο για το χρηματοδοτικό κίνδυνο, οι εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων έχουν ήδη διαχωριστεί από τα τμήματα πελατών και τα κριτήρια δανεισμού αναθεωρούνται συνεχώς ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, το Συγκρότημα ενισχύει τους μηχανισμούς παρακολούθησης χρηματοδοτήσεων για να εξασφαλίσει ότι εντοπίζει προληπτικά και αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν την ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Τέλος, το Συγκρότημα δίνει έμφαση στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στις διαδικασίες ανάκτησης χορηγήσεων, σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Παράλληλα με τις προσπάθειες του στο χρηματοοικονομικό κίνδυνο δεν γίνεται διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό και οι συναλλαγματικές θέσεις αντισταθμίζονται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αγοράς. 12

18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Στρατηγική και προτεραιότητες (συνέχεια) Γρήγορη ενσωμάτωση της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας: Προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργική του αποτελεσματικότητα μετά την απορρόφηση των εγχώριων εργασιών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, το Συγκρότημα έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα ως προς την αναδιάρθρωση των εργασιών του στην Κύπρο. Ο συνολικός αριθμός των υποκαταστημάτων στην Κύπρο έχει ήδη μειωθεί στα 158 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 από 203 που ήταν μετά τη συγχώνευση ορισμένων εργασιών με τη Λαϊκή Τράπεζα. Επιπλέον, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου μέσω του οποίου έχει μειωθεί ο αριθμός προσωπικού σε περίπου άτομα από (μείωση αριθμού προσωπικού ύψους 25%). Μετά το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και τις μειώσεις μισθών, οι δαπάνες προσωπικού στην Κύπρο έχουν μειωθεί κατά 35% σε ετήσια βάση, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την αναδιάρθρωση των εργασιών του Συγκροτήματος στην Κύπρο, την ενσωμάτωση της Λαϊκής Τράπεζας καθώς και την κερδοφορία του Συγκροτήματος. Παράλληλα με αυτά τα μέτρα, η προσπάθεια μείωσης του κόστους στις εργασίες εξωτερικού συνεχίζεται αμείωτη. Η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της Λαϊκής Τράπεζας προχωρεί με γρήγορο ρυθμό, περιλαμβανομένου και της ενοποίησης των συστημάτων πληροφορικής που αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σταδιακή ομαλοποίηση των συνθηκών χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση μέσω του Ευρωσυστήματος έχει ήδη μειωθεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση της Εταιρίας και την έξοδο της από το καθεστώς εξυγίανσης, καθώς από την 1 Αυγούστου 2013 η Εταιρία αποκαταστάθηκε ως αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πράξεις νομισματικής πολιτικής και ανάκτησε πρόσβαση σε απευθείας χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους. Το Συγκρότημα στοχεύει σε περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης του από το Ευρωσύστημα, να διατηρήσει και να προσελκύσει καταθέσεις από πελάτες, να μειώσει το δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην εγχώρια αγορά και να μειώσει τη χρηματοδότηση που παρέχει προς τις θυγατρικές του εταιρίες στο εξωτερικό. Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας: Μετά την ανακεφαλαιοποίηση της Εταιρίας, το Συγκρότημα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας μέσω της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων ως αποτέλεσμα κερδοφορίας καθώς και μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη περαιτέρω μείωσή τους. Έμφαση σε νέους τομείς ανάπτυξης και κερδοφορίας: Το Συγκρότημα θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναδύονται από την αξιοποίηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου που έχουν ανακαλυφθεί στην Κύπρο καθώς και τις παρεμφερείς υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο νησί μέσω αυτής της αξιοποίησης συμπεριλαμβανομένου και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την κυβέρνηση για την τιτλοποίηση των μελλοντικών εσόδων του φυσικού αερίου και υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για να δημιουργήσει ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο και διακανονισμό των σχετικών συναλλαγών σε συνεργασία με ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Διαχείριση κινδύνων Όπως κάθε χρηματοοικονομικός οργανισμός, το Συγκρότημα εκτίθεται σε κινδύνους, οι πιο σημαντικοί από τους οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αγοράς (ο οποίος προκύπτει από αρνητικές μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος, επιτοκίων ή αξιών) και ο λειτουργικός κίνδυνος. Το Συγκρότημα παρακολουθεί και διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους με διάφορους μηχανισμούς ελέγχου. Λεπτομέρειες για τη διαχείριση των κινδύνων του Συγκροτήματος αναφέρονται στις Σημειώσεις 44 μέχρι 47 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Η έκθεση του Συγκροτήματος σε δημόσιο χρέος στις χώρες που έχουν ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ή των οποίων η πιστοληπτική διαβάθμιση με βάση τον οίκο αξιολόγησης Moody s είναι κάτω από Aa1 και η συνολική έκθεση του Συγκροτήματος υπερβαίνει τα 100 εκατ. παρουσιάζεται στην Σημείωση 48. Επίσης, λεπτομέρειες για τις σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες μπορούν να έχουν ουσιώδεις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική επίδοση και θέση του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στη Σημείωση 3 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 13

19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Το Σεπτέμβριο 2012 το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έκδωσε την 3η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ο Κώδικας ). Οι εισηγμένες εταιρείας έχουν την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν στις Ετήσιες Εκθέσεις τους, Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Στο πρώτο μέρος της Έκθεσης, οι εταιρίες θα πρέπει να δηλώνουν κατά πόσο συμμορφώνονται με τον Κώδικα καθώς και το βαθμό στον οποίο εφαρμόζουν τις αρχές του. Στο δεύτερο μέρος της Έκθεσης, οι εταιρίες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κώδικα και σε περίπτωση που δεν έχουν συμμορφωθεί, να δίνουν επαρκείς εξηγήσεις. Αναφορικά με το πρώτο μέρος της Έκθεσης, η Εταιρία, ως εταιρία εισηγμένη στο ΧΑΚ, έχει υιοθετήσει τον Κώδικα του ΧΑΚ και έχει εφαρμόσει τις αρχές του, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης του Αναφορικά με το δεύτερο μέρος της Έκθεσης, η Εταιρία είχε συμμορφωθεί με τις αρχές της 3ης αναθεωρημένης έκδοσης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για ολόκληρο το έτος 2012, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οι κανονισμοί που διέπουν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το διορισμό και αντικατάσταση των μελών του παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.5 της Ετήσιας Έκθεσης περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το Οι εξουσίες των εκτελεστικών και εποπτικών οργάνων του Συγκροτήματος επίσης παρουσιάζονται στην Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρίας είναι έγκυρη μόνο με ειδικό ψήφισμα σε συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκδώσει μετοχικό κεφάλαιο αν υπάρχει επαρκές μη εκδομένο εγκεκριμένο κεφάλαιο και εφ όσον οι νέες μετοχές που θα προκύψουν προσφερθούν κατά προτίμηση στους υφιστάμενους μετόχους, ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές τους. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται και αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου ή σε περίπτωση που οι νέες μετοχές δεν θα προσφερθούν στους υφιστάμενους μετόχους, τότε πρέπει να ληφθεί η έγκριση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει σε Γενική Συνέλευση των μετόχων τη θέσπιση σχεδίου επαναγοράς μετοχών. Πληροφορίες για περιορισμούς στα δικαιώματα ψήφου και για ειδικά δικαιώματα ελέγχου σε σχέση με τις μετοχές της Εταιρίας αναφέρονται στην παράγραφο για το μετοχικό κεφάλαιο πιο πάνω. Η Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το 2012 διατίθεται στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος (www.bankofcyprus.com). Ετοιμασία περιοδικών εκθέσεων Το Συγκρότημα έχει αποτελεσματικές διαδικασίες ετοιμασίας των οικονομικών του καταστάσεων, μέσω των οποίων οι συναλλαγές και τα γεγονότα που παρουσιάζονται στα λογιστικά βιβλία μεταφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, τις σχετικές γνωστοποιήσεις και άλλες χρηματοοικονομικές εκθέσεις του Συγκροτήματος. Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του Συγκροτήματος που καλύπτει την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων αποσκοπεί στην αναγνώριση, ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, των σχετικών γνωστοποιήσεων και άλλων χρηματοοικονομικών αναφορών έτσι ώστε αυτές να συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, τους νόμους και τους κανονισμούς, περιλαμβανομένης της περιοδικής πληροφόρησης που απαιτείται από τους περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 και 2009 της Κύπρου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του εντοπισμού των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας στις εκθέσεις και την εφαρμογή και τήρηση δικλίδων ελέγχου για την πρόληψη ή εντοπισμό λαθών ή απάτης τα οποία δυνατόν να προκαλέσουν ουσιώδεις ανακρίβειες. 14

20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Διοικητικό Συμβούλιο Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης αναφέρονται στη σελίδα 1. Όλοι οι Σύμβουλοι ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την ημερομηνία εκλογής τους από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου Ο Κώστας Χατζήπαπας, ο οποίος εκλέγηκε κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων (10 Σεπτεμβρίου 2013) παραιτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 καθώς και το ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές που κατέχουν παρουσιάζονται στο πιο κάτω πίνακα. Στον πίνακα παρουσιάζεται επίσης η ημερομηνία διορισμού των συμβούλων που διορίστηκαν το 2012 καθώς και η ημερομηνία παραίτησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Μαρτίου 2013 παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους με άμεση ισχύ. Στις 30 Αυγούστου 2012, ο κ. Ανδρέας Αρτέμης είχε εκλεγεί στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθιστώντας τον κ. Θεόδωρο Αριστοδήμου ο οποίος παραιτήθηκε στις 29 Αυγούστου Ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης παραιτήθηκε από τις θέσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου Συγκροτήματος και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Ιουλίου Κατά την ίδια ημερομηνία, ο κ. Γιάννης Κυπρή διορίσθηκε στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου Συγκροτήματος, θέση από την οποία παραιτήθηκε στις 29 Μαρτίου 2013 μετά το διορισμό στις 25 Μαρτίου 2013 από την Αρχή Εξυγίανσης του κ. Ντίνου Χριστοφίδη σαν Ειδικού Διαχειριστή της Εταιρίας. Στις 26 Απριλίου 2013, διορίσθηκε από την Αρχή Εξυγίανσης μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου ήταν: Κωνσταντίνος Δάμτσας, Λένια Γεωργιάδου, Κώστας Χατζήπαπας, Φίλιππος Μαννάρης, Σοφοκλής Μιχαηλίδης, Λάμπρος Παπαδόπουλος, Ανδρέας Περσίανης, Ανδρέας Ποιητής, Πανίκος Πούρος, Έρολ Ρίζα, Σάββας Σαββίδης, Τάκης Ταουσιάνης, Γιώργος Θεοχαρίδης και Μιχάλης Ζαννετίδης. Ο κ. Σοφοκλής Μιχαηλίδης είχε εκλεγεί στη θέση του Προέδρου του μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 10 Μαΐου 2013 ο κ. Τάκης Αράπογλου διορίσθηκε μέλος του μεταβατικού Διοικητικού Συμβουλίου και παραιτήθηκε στις 2 Ιουλίου Ο κ. Χρίστος Σορώτος διορίσθηκε μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος και μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου στις 29 Μαΐου Το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο και ο μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος παρέμειναν στη θέση τους μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα;

Ε1: Ποιοι ήταν οι λόγοι που η Κύπρος χρειάστηκε διεθνή οικονομική βοήθεια; Τι προκάλεσε τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα; Πρόγραμμα για τον Χρηματοοικονομικό Τομέα της Κύπρου Μνημόνια Συναντίληψης με την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό τομέα Μέρος A: Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. Correction To:0002/00000612 0002/00000620/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CPB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

: 2008-2009 2008 2009 15 2013

: 2008-2009 2008 2009 15 2013 Οι τράπεζες του αύριο Ανδρέας Παπαδόπουλος ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 15 Μαΐου 2013 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σηµείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση της,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 Aριθμός 3726 EuroLife Limited Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Κύπρο. Οι προοπτικές για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα Ομιλία της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, στο 10 ο Συνέδριο του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα