Πρόλογος της Β Έκδοσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος της Β Έκδοσης"

Transcript

1

2 Πρόλογος της Β Έκδοσης Περισσότερα από εικοσιπέντε χρόνια έχουν περάσει από την πρώτη έκδοση του βιβλίου Οδοντώσεις και Μειωτήρες Στροφών. Το υλικό του έχει χρησιμοποιηθεί από Μηχανολόγους και Τεχνικούς ως στοιχείο βασικής γνώσης και έμπνευσης για την εκπαίδευση, την έρευνα και την βιομηχανία, όπως αποδεικνύεται από τις βιβλιογραφικές αναφορές διπλωματικών, διδακτορικών, και ερευνητικών εργασιών, αλλά και βιομηχανικών μελετών-εφαρμογών καθώς και ως πηγή αναφοράς στους πάγκους εργασίας των τεχνικών. Η τέχνη των οδοντώσεων και η κατασκευή μειωτήρων ή αυξηντήρων στροφών δεν είναι πλέον βιομηχανικό μυστικό ολίγων εξειδικευμένων στελεχών που έχουν πρόσβαση στα αρχεία των κατασκευαστικών οίκων, όπως συνέβαινε μερικές δεκαετίες πριν, αλλά κάθε ενδιαφερομένου που έχει πλέον στη διάθεσή του παντός είδους και τύπου ειδική πληροφόρηση, η οποία σήμερα είναι εύκολα προσπελαστή παγκοσμίως με αποτέλεσμα να συνεργάζονται σε ένα έργο και να συσκέπτονται αυτοστιγμεί επιστήμονες από κάθε γωνιά της γης. Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου μετεγκαταστάθηκε το 2000 υπό του συγγραφέα από την παλαιά του θέση ΕΜΠ Πατησίων στη νέα του θέση στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Έκτοτε ανέπτυξε διεθνείς συνεργασίες, έγινε μέλος της AGMA (American Gear Manufacturers Association) και συμμετέχει στη διαμόρφωση των Standards για τους οδοντωτούς τροχούς και τις μηχανές μετάδοσης κίνησης και μεταφοράς ισχύος μείωσης ή αύξησης ταχυτήτων. Σήμερα μία νέα μηχανή δεν πρέπει απλώς να ικανοποιεί τα Standards AGMA ή ISO ή κάποιους ειδικούς κανονισμούς (περιβαλλοντικούς κλπ.) αλλά να είναι λειτουργικά και κατασκευαστικά βελτιστοποιημένη κατασκευή όπως και από το υλικό του βιβλίου υποδεικνύεται, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθείται εύκολα, με βάση τους κανόνες της συντήρησης μηχανών, για τον έγκαιρο εντοπισμό σημάτων επερχομένης βλάβης με σκοπό την επίτευξη πολύχρονης και άνευ βλαβών λειτουργίας της μηχανής. Για την χώρα μας, που κάνει εισαγωγή μηχανών (ανεμογεννητριών και άλλων), η λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού χωρίς βλάβες πρέπει να αποτελεί κύριον οικονομικό στόχο. Από αυτήν την θέση εκφράζονται θερμές ευχαριστίες σε αυτούς που έστειλαν επιστολές και μηνύματα για το περιεχόμενο της πρώτης έκδοσης και σε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της παρούσας βελτιωμένης έκδοσης. Αθήνα, Μάϊος 2010 Θ. Ν. Κωστόπουλος, D.Sc.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...xiii 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 1.1 Εισαγωγή Ορισμοί Βασικός νόμος οδοντώσεως Ταχύτητα ολισθήσεως Συνεργαζόμενες κατατομές Η εξειλιγμένη καμπύλη Μεγέθη οδοντώσεων Συνήθεις καμπύλες κατατομών οδοντωτών τροχών Εμβαδόν οδοντωτών τροχών ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΩΣΗ 2.1 Πρότυπα συστήματα οδοντώσεων Μέθοδοι κατασκευής οδοντωτών τροχών Διεργασίες ποιοτικής αναβάθμισης επιφανειών οδοντωτών τροχών Ελάχιστος αριθμός οδόντων τροχού Βαθμός επικαλύψεως ή διάρκεια επαφής Μεγάλη χάρη των κατατομών βαθμίδας Υποκοπές λειτουργίας και συνθήκες συνεργασίας τροχών Ο οδοντωτός κανόνας ως κοπτικό εργαλείο ευθέων οδόντων Ευθεία εσωτερική οδόντωση εξειλιγμένης ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗ 3.1 Γενικά Βασικά γεωμετρικά μεγέθη Μετατοπισμένες οδοντώσεις Υπολογισμός των μετατοπίσεων των τροχών βαθμίδας Βαθμός επικαλύψεως βαθμίδας μετατοπισμένων οδοντώσεων Ο οδοντωτός κανόνας ως κοπτικό εργαλείο ελικοειδών οδοντώσεων ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 4.1 Φόρτιση τροχών Αντοχή οδόντος στην επικίνδυνη διατομή ποδός Υπολογισμός του οδόντος σε πίεση επιφανείας Κατασκευαστική διαμόρφωση μετωπικών οδοντωτών τροχών

4 5. ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ 5.1 Ενδοτικότητα οδόντων Κατανομή φορτίου Μετατροπές κατατομών Βέλτιστες οδοντώσεις ΒΛΑΒΕΣ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 6.1 Αιτίες που προκαλούν τις βλάβες οδόντων Κριτήρια κακής λειτουργίας οδοντωτών τροχών Κόπωση και γήρανση των τροχών σε πίεση επιφανείας Θραύση των οδόντων από καμπτικό φορτίο Φθορές επιφανείας οδόντων ΚΩΝΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 7.1 Γενικά Κωνικοί τροχοί με ευθείς οδόντες και κάθετους άξονες Τοξωτοί κωνικοί τροχοί ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΡΟΧΟΙ ΑΣΥΜΒΑΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 8.1 Γενικά και ορισμοί Δυνάμεις άνευ τριβής Επίδραση της τριβής Διαστασιολόγηση βαθμίδας ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΟΧΛΙΑ - ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 9.1 Eισαγωγή Γεωμετρία και ορισμοί Δυνάμεις Βαθμός αποδόσεως Τρόποι υπολογισμού Έλεγχοι των διαστάσεων ΕΠΙΚΥΚΛΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 10.1 Βασικές κινηματικές σχέσεις επικυκλικών μηχανισμών Απλοί πλανητικοί μηχανισμοί Συμπληρωματικά στοιχεία Ανάλυση των πλανητικών μηχανισμών Πολυβάθμια ή επάλληλα πλανητικά συστήματα Επικυκλικά συστήματα συνεχούς μεταβολής της ταχύτητας Συστήματα διαχωρισμού ισχύος Συστήματα με ανακυκλοφορούσα ισχύ

5 11. ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ 11.1 Είδη εδράνων κυλίσεως Χαρακτηριστικά των εδράνων κυλίσεως Διάρκεια ζωής εδράνου Ισοδύναμο φορτίο εδράνου Λίπανση των εδράνων κυλίσεως Μοντάρισμα και ξεμοντάρισμα των εδράνων κυλίσεως Συναρμολογημένα έδρανα κυλίσεως σε μηχανές Οι βλάβες των εδράνων κυλίσεως ΕΔΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ 12.1 Τεχνολογία εδράνων ολισθήσεως Βλάβες εδράνων ολισθήσεως ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΤΡΙΒΗΣ 13.1 Γενικά Επίπεδος συμπλέκτης τριβής Κωνικός συμπλέκτης τριβής Ελαστικοί σύνδεσμοι μετάδοσης κίνησης Σταθεροί και λοιποί σύνδεσμοι ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ 14.1 Γενικά Θόρυβος Οικονομικά στοιχεία Συστήματα λιπάνσεως Βαθμός αποδόσεως μετωπικών τροχών ευθείας οδοντώσεως Απώλειες ισχύος μειωτήρα και ροή ισχύος Βελτιστοποίηση μειωτήρων ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΩΣΕΩΝ 15.1 Μετρήσεις σε οδόντα με ειδικό παχύμετρο Μικρόμετρο φλάντζας Η μέθοδος των κυλίνδρων σε μετωπικούς τροχούς ευθέων οδόντων Η μέθοδος των σφαιρών σε μετωπικούς ελικοειδείς τροχούς Έλεγχος φορτίου οδοντώσεων ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 16.1 Πίνακας μετατροπής βασικών μονάδων Τρόποι στεγάνωσης Δακτύλιοι Adapter sleeves

6 16.5 Δακτύλιοι στερεώσεως Sealing and spacing washers Shaft nuts-withdrawal nuts Lock washers Κανονικά μετρικά σπειρώματα κοχλιών Κοινοί σφήνες ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΛΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑ AGMA ΚΑΙ DIN ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ KAI AGMA STANDARDS

7 Περίληψη Στο Κεφάλαιο 1 δίδονται οι ορισμοί των χαρακτηριστικών μεγεθών των οδοντωτών τροχών, αποδεικνύεται ο τρόπος συνεργασίας δύο κατατομών με τον βασικό νόμο οδοντώσεως, και διερευνάται η ταχύτητα ολισθήσεως των συνεργαζομένων κατατομών σύμφωνα με τον νόμο Reuleaux και την γενικευμένη θεωρία οδοντώσεων. Η εξειλιγμένη καμπύλη και οι ιδιότητές της παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες συνήθεις καμπύλες κατατομών. Το κεφάλαιο τελειώνει με το εμβαδόν των οδοντωτών τροχών και τον αναλυτικό υπολογισμό του υλικού που αφαιρείται κατά την κατασκευή οδοντωτού τροχού. Στο Κεφάλαιο 2 εξετάζονται οι μετωπικοί οδοντωτοί τροχοί με ευθεία εξωτερική ή εσωτερική οδόντωση εξειλιγμένης (Cylindrical gears, Spur gears) τόσο από πλευράς κατασκευής τους όσο και από πλευράς χρήσης τους κατά την λειτουργία των συνεργαζομένων κατατομών τους. Υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός οδόντων τροχού, ο βαθμός επικαλύψεως βαθμίδας και οι συνθήκες συνεργασίας κατά την λειτουργία της, και εξετάζεται ο κανόνας (Rack) ως κοπτικό εργαλείο ευθείας οδόντωσης. Δίδονται στοιχεία για την εύρεση του fillet. Στο Κεφάλαιο 3 παρέχεται η γεωμετρία και εξηγείται η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης των μετωπικών τροχών με ελικοειδή οδόντωση (Cylindrical helical gears) και αναλύεται η διαδικασία κατασκευής μετατοπισμένων οδοντώσεων. Παρουσιάζεται ο κανόνας κατασκευής τέτοιων τροχών, εξετάζεται αναλυτικά η γεωμετρία του και δίδεται αλγόριθμος σχεδίασης οδοντωτών τροχών μέσω CAD. Στο Κεφάλαιο 4 εξηγείται η διαδικασία φόρτισης των μετωπικών οδοντωτών τροχών, ευθείας και ελικοειδούς οδοντώσεως και δίδεται μία εις βάθος εξέταση της διαδικασίας λίπανσης και της ανάπτυξης της δύναμης τριβής κατά μήκος των εργαζομένων πλευρών των οδόντων των συνεργαζομένων τροχών. Υπολογίζονται οι τροχοί σε αντοχή οδόντος στην επικίνδυνη διατομή ποδός και σε πίεση επιφανείας κατά Hertz. Τέλος δίδεται η κατασκευαστική διαμόρφωση μικρών και μεγάλων τροχών. Στο Κεφάλαιο 5 αναφέρονται η ενδοτικότητα των οδόντων, η εξ αυτής κατανομή φορτίου, και η μελέτη για δυνατότητα κατασκευής βέλτιστων οδοντώσεων από πλευράς κανονικοποιημένης ανακατανομής της φόρτισης. Το Κεφάλαιο 6 περιέχει τις βλάβες των οδοντωτών τροχών και τις μετατροπές των κατατομών των οδόντων για αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας. Δίδονται επίσης στοιχεία για την συντήρηση μηχανισμών με οδοντωτούς τροχούς. Στο Κεφάλαιο 7 δίδεται η ονοματολογία και η τεχνολογία κατασκευής κωνικών οδοντωτών τροχών, με ευθείς οδόντες και κάθετους άξονες. Γίνεται αναλυτικός υπολογισμός των δυνάμεων και δίδονται οι έλεγχοι σε αντοχή οδόντος και σε πίεση επιφανείας. Επίσης εξετάζονται οι τοξωτοί κωνικοί τροχοί. Το Κεφάλαιο 8 περιλαμβάνει τους ελικοειδείς τροχούς ασυμβάτων αξόνων (Helical gears). Η γεωμετρία τέτοιων τροχών είναι δυσκολότερη από τις προηγούμενες περιπτώσεις. Εξετάζεται η ανάπτυξη φορτίου με δυνάμεις άνευ τριβής και στη συνέχεια η επίδραση της τριβής επί της φόρτισης. Τέλος, γίνεται διαστασιολόγηση της βαθμίδας.

8 Στο Κεφάλαιο 9 εξετάζεται το σύστημα ατέρμονα κοχλία-οδοντωτού τροχού (κορώνας) για την μετάδοση κίνησης σε ασύμβατους κάθετους άξονες. Μετά την γεωμετρία της βαθμίδας, εξετάζεται η μεταφορά των δυνάμεων, η επίδραση της τριβής και ο βαθμός αποδόσεως της βαθμίδας, δίδονται οι τρόποι υπολογισμού και ελέγχονται οι διαστάσεις και το υλικό της βαθμίδας κυρίως σε πίεση επιφανείας. Στο Κεφάλαιο 10 γίνεται εκτενής αναφορά στα πλανητικά συστήματα. Μετά την μελέτη και την ανεύρεση των βασικών κινηματικών σχέσεων σε απλό επικυκλικό μηχανισμό, δίδονται στοιχεία και αναλύονται πλανητικοί μηχανισμοί, πολυβάθμια ή επάλληλα πλανητικά συστήματα για συνεχή μεταβολή ταχύτητας, για διαχωρισμό ισχύος, και για ανακυκλοφορούσα ισχύ Στο Κεφάλαιο 11 παρουσιάζονται τα είδη των εδράνων κυλίσεως ή ρουλεμάν και γίνεται υπολογισμός της διάρκειας ζωής τους με βάση το ισοδύναμο φορτίο της έδρασης. Δίδονται παραδείγματα εδράσεων των ατράκτων και εξηγείται η διαδικασία για μοντάρισμαξεμοντάρισμα των ρουλεμάν, η αναγκαιότητα της λίπανσης, κάποια χαρακτηριστικά των εδράνων, και οι πιο σημαντικές βλάβες των ρουλεμάν καθώς και τρόποι αποφυγής προβλημάτων. Το Κεφάλαιο 12 περιλαμβάνει τα έδρανα ολισθήσεως, την θεωρία υδροδυναμικής λίπανσης Reynolds, τον νόμο Petroff, και τις λύσεις Sommerfeld και Raimondi-Boyd. Δίδεται η τεχνολογία τους με βάση κατασκευαστικά στοιχεία κατά Niemann, και αναφέρονται οι πιο σημαντικές βλάβες. Στο Κεφάλαιο 13 γίνεται αναφορά στη μεταφορά ισχύος με συνδέσμους τριβής και εξετάζονται αναλυτικά ο επίπεδος συμπλέκτης για ομοιόμορφη φθορά υλικού ή ομοιόμορφη πίεση επιφανείας και ο κωνικός συμπλέκτης. Επίσης αναφέρεται ο μετατροπέας ροπής και μερικά είδη σταθερών συνδέσμων. Στο Κεφάλαιο 14 αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των μειωτήρων και εξετάζεται ο θόρυβος που δημιουργείται στους μειωτήρες στροφών με οδοντώσεις. Δίδονται στοιχεία για τα συστήματα λίπανσης μειωτήρων, για τα είδη απωλειών ισχύος και για τον τρόπο υπολογισμού του βαθμού αποδόσεως σε αυτές τις μηχανές. Καθώς η βελτιστοποίηση μειωτήρων είναι ένα δύσκολο και χρονοβόρο εγχείρημα εδώ αναφέρονται στοιχεία βελτιστοποίησης με βάση τον ελάχιστο όγκο του μειωτήρα. Στο Κεφάλαιο 15 οι μετρήσεις για την ακριβή διαστασιολόγηση των οδοντώσεων παρουσιάζονται με απλό τρόπο όπως αυτές εφαρμόζονται σε εργαστηριακές ασκήσεις στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Αναφέρονται οι μετρήσεις με ειδικό παχύμετρο, με μικρόμετρο φλάντζας, με τις μεθόδους των κυλίνδρων για ευθείς οδόντες και των σφαιρών για ελικοειδείς οδόντες, καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος του φορτίου των οδοντώσεων. Στο Κεφάλαιο 16 περιλαμβάνονται τυποποιημένα στοιχεία - εξαρτήματα μηχανών εκ του εμπορίου, τα οποία είναι απαραίτητα για το μοντάρισμα των μηχανών. Συνήθως η εκλογή τους γίνεται με βάση τις διαστάσεις των ατράκτων και σπανιότερα με βάση το προς μεταφοράν φορτίο (στρεπτική ροπή, δυνάμεις, ισχύς και στροφές). Στο Κεφάλαιο 17 δίδονται λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα για την κατανόηση της θεωρίας. Ποιος είπε ότι το μάθημα των Στοιχείων Μηχανών είναι εύκολο; Τίποτα δεν είναι εύκολο. Όταν μάλιστα πρόκειται για απόκτηση νέων γνώσεων που είναι βασικές για τον Μηχανολόγο Μηχανικό τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα, ειδικά στην περίπτωση που για διάφορους λόγους δεν υπάρχουν οι απαραίτητες γνώσεις. Η συνταγή είναι απλή. Χρειάζεται υπομονή, συνεχής παρακολούθηση των παραδόσεων, μελέτη της θεωρίας, διάβασμα των λυμένων ασκήσεων και παραδειγμάτων, παρακολούθηση των εργαστηρίων, προσωπική και ομαδική απασχόληση με το σκαρίφημα και το θέμα του εξαμήνου και λύση κάποιων άλυτων θεμάτων από το επόμενο κεφάλαιο.

9 Στο Κεφάλαιο 18 παρέχονται άλυτα θέματα από την διεθνή βιβλιογραφία αλλά και πονήματα από την προσωπική βιβλιοθήκη του συγγραφέα. Είναι όλα θέματα παλαιών εξετάσεων του μαθήματος και με την πρώτη ματιά φαίνονται πολύπλοκα. Με την εξάσκηση όλα μπορούν να λυθούν εύκολα με βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις κατά την προηγούμενη διαδικασία. Στο Κεφάλαιο 19 γίνεται έλεγχος των οδοντωτών τροχών κατά AGMA και ISO-DIN και παρέχονται πολλά στοιχεία για περαιτέρω εφαρμογή. Το βιβλίο τελειώνει με το Κεφάλαιο 20 που περιέχει την βιβλιογραφία, η οποία μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα με την χρήση του internet. Πίνακας Μετατροπής Βασικών Μονάδων Μήκος Μάζα Δύναμη Ισχύς 1 ft = 12 in = 304,8 mm 1 in = 25,4 mm micron = 10 m = 10 mm 1 mile = 1609,2 m 1 nautical mile = 1852 m 1 kg = 2,2046 lb 1 slug = 32,174 lb 1 kp = 9,807 N 1 N = 5 10 dynes = 1 1 PS = 75 kp m sec Πίεση 1 psi = 1 lb 2 kg m sec 1 lb f = 4,448 N 1 Watt = 0,86 kcal hr = 1 Joule sec = 1 N m sec 1 kw = 1,36 PS 1 Btu sec = 1054,35 Watt 1 Hp = 550 ft lb sec = 745,7 Watt f 3 1 cal sec = 4,184 Watt = 3,97 10 Btu sec 1 Pa = 1 1 MPa = 1 1 bar = f 2 N m 2 in = 51,714 mm Hg 2 N mm = 145 psi = 10 bar 5 10 Pa = 14,5 psi Όγκος 1 ft 3 = 0, liter = m cm = 10 m 1 gal (USA liquid) = 0, Πυκνότης 1 slug ft = 515,4 3 1 kg m = 0, lb ft = 0, kg m 3 lb ft 3 slug ft 3 ft = 3,785 liters Κινηματική συνεκτικότης 1 St = 1 2 cm sec 1 cst = 0,01 St = 1 2 mm sec Επιτάχυνση βαρύτητας g = 9,807 Θερμοκρασία T ( ) T ( ) 1,8 C = F 32 2 m sec = 32,174 2 ft sec

10 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την μετάδοση περιστροφικής κινήσεως και την μεταφορά ισχύος από κινητήρια σε κινουμένη άτρακτο, δηλαδή από την άτρακτο της κινητήριας μηχανής (ηλεκτροκινητήρας, μηχανή εσωτερικής καύσεως, αεριο-ατμο-υδροστρόβιλος κλπ.) στην άτρακτο της κινουμένης μηχανής (εργομηχανής) χρησιμοποιούνται, εκτός των άλλων μηχανικών (ιμάντες, αλυσίδες, σύνδεσμοι, κλπ.) ή υδραυλικών-πνευματικών κλπ. τρόπων, και διάφοροι συνδυασμοί οδοντωτών τροχών όπως στο Σχήμα 1.1. Σχήμα Είδη οδοντωτών τροχών

11 ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ. Στα ακραία μέρη του τμήματος επαφών γίνεται μεταβολή, που αντιστοιχεί σε τροποποίηση των κατατομών των συνεργαζομένων οδόντων μέσω τροποποιημένης κατατομής οδόντος του κανόνα. Οι κατατομές θεωρούνται ως απηλλαγμένες κατασκευαστικών λαθών. Ας υποθέσουμε ότι η μεταβολή γίνεται σε ολόκληρα τα ακραία μέρη ab και cd και ότι η κατατομή στο τμήμα cb εξακολουθεί να είναι εξειλιγμένη. Έστω ότι η μετατροπή του τμήματος επαφών, Σχήμα 5.10, έχει την μορφή λ x = 1 λa xa a, 0 x xa λ = 0, xa < x < ε xd όπου λ ε x = 1 λd xd a, ε xd a = εκθέτης με διάφορες τιμές. x ε ε = βαθμός επικαλύψεως της βαθμίδας θεωρούμενος σταθερός, προ και μετά την τροποποίηση. και όπως προκύπτει από το Σχήμα 5.10 x a, x d = μήκος τροποποίησης στα a, d αντίστοιχα λ a, λ d = η τροποποίηση του τμήματος επαφών στα a, d αντίστοιχα. Σχήμα 5.10 Τροποποίηση του τμήματος επαφών Αποτέλεσμα των ανωτέρω μετατροπών είναι η μεταβολή του φορτίου στις διάφορες θέσεις. Μπορεί να θεωρηθεί ότι τα φορτία στις θέσεις a, d είναι μηδενικά, και εξ αυτού να υπολογισθούν οι απαιτούμενες λ, λ. a d

12 Επομένως ισχύουν τα εξής ea = eb = ec = ed = 0 λ W b = λ c = 0 a = W d = 0 Από τις γενικές σχέσεις φορτίου για W1 = Wa = 0 προκύπτει ενώ για W2 = Wd = 0 προκύπτει W C λ a = E b W C λ d = E b δια των οποίων η νέα κατανομή φορτίου γίνεται W a = 0, b b c c b c W = W = W = W = W, W d = από την οποίαν απουσιάζουν οι ασυνέχειες, όπως φαίνεται στο Σχήμα Σχήμα 5.11 Κατανομή φορτίου μετά την τροποποίηση Σχήμα 5.12 Αποτελέσματα τροποποίησης κατατομών

13 Με τρόπο ανάλογο με τον ανωτέρω μπορούν να μελετηθούν οι τροχοί υψηλού βαθμού επικαλύψεως, όπου κατά την διάρκεια του τμήματος επαφών συναντώνται περιοχές επαφής 2 ή 3 ζευγών οδόντων, και οι τροχοί υπερυψηλού βαθμού επικαλύψεως, όπου ο βαθμός επικαλύψεως είναι μεταξύ 3 και 4. Είναι φανερό ότι τέτοιοι οδοντωτοί τροχοί δεν μπορούν να έχουν τυποποιημένο ύψος κεφαλής ίσο με 1 module και για την μελέτη τους επιστρατεύονται όλες οι καλές ιδιότητες των οδοντωτών τροχών για να προκύψουν οι βέλτιστες οδοντώσεις. 5.3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΟΜΩΝ Κατά την μελέτη των συνεργαζομένων κατατομών, είτε με την μέθοδο Reuleaux είτε με την γενικευμένη θεωρία οδοντώσεως, θεωρείται ότι οι κατατομές διατηρούν το σχήμα τους τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία τους. Όμως κατά την λειτουργία αναπτύσσονται σημαντικά φορτία που προκαλούν ελαστικές παραμορφώσεις επί των τροχών, οι οποίες προφανώς μεταβάλλουν το σχήμα των οδόντων. Έτσι οι κατατομές παύουν να είναι συνεργαζόμενες, διότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον βασικό νόμο της οδοντώσεως. Έχει αποδειχθεί ότι για μικρές φορτίσεις, μικρότερες των 20 kp ανά mm πλάτους του οδόντος, η παραμόρφωση του οδόντος είναι ασήμαντη για τα συνήθη υλικά κατασκευής οδοντωτών τροχών, και η μεταβολή των κατατομών θεωρείται αμελητέα. Για μεγαλύτερες φορτίσεις η παραμόρφωση των οδόντων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να υπολογίζεται η ενδοτικότητα των συνεργαζομένων οδόντων, όπως στο προηγούμενο κεφάλαιο, μέσω της οποίας ευρίσκεται η απαραίτητη μετατροπή των, κατατομών, για να μπορούν αυτές να είναι συνεργάσιμες κατά την λειτουργία τους. Στις κατατομές των οδοντωτών τροχών γίνονται μετατροπές για να αποφύγουμε τις υποκοπές λειτουργίας, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της ενδοτικότητας των διαφόρων εξαρτημάτων της βαθμίδας (των οδόντων, των ατράκτων, των εδράσεων και του κελύφους), που οφείλεται τόσο στα αναπτυσσόμενα φορτία όσο και στα κατασκευαστικά λάθη της επιφανείας των κατατομών και του πάχους των οδόντων. Οι μετατροπές αυτές των κατατομών αποβλέπουν και στην εξομάλυνση των αδρανειακών φαινομένων στα ιδιάζοντα σημεία του τμήματος επαφών. Εάν το πινιόν μίας βαθμίδας δεν έχει τοποθετηθεί στη θεωρητικά προβλεπομένη θέση του (εξ αιτίας λάθους κατασκευής του διακένου των οδόντων ή λόγω της ενδοτικότητας του ήδη εργαζομένου οδόντος) τότε κάθε οδόντας του πινιόν εισέρχεται σε συνεργασία γρηγορότερα από την προβλεπομένη στιγμή και σε σημείο του fillet του που αντιστοιχεί σε ακτίνα μικρότερη από την προβλεπομένη. Κατ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται υποκοπές λειτουργίας και αναπτύσσεται δυναμικό φορτίο, τα οποία αυξάνουν την τάση στον πόδα του οδόντος και προκαλούν θόρυβο και ταλαντώσεις. Τα φαινόμενα αυτά εξαφανίζονται όταν αφαιρεθεί υλικό από την κατατομή οδόντος τόσο στην περιοχή κεφαλής όσο και στην περιοχή ποδός, όπως στα σχήματα που ακολουθούν. Στο Σχήμα 5,13 φαίνεται η μετατροπή κατατομής (prοfile modification) η οποία περιλαμβάνει την ανακούφιση κεφαλής (tip relief) και την ανακούφιση ποδός (flank relief). Αυτές οι ανακουφίσεις συνήθως αρχίζουν στα άκρα της περιοχής επαφής ενός ζεύγους οδόντων (στις μεσαίες θέσεις αλλαγής του φορτίου οδόντος), όπως αναφέρεται στα κεφάλαια 3 και 5, και συνίστανται στην ελαφρά αφαίρεση υλικού. Η αφαίρεση αυτή είναι ανάλογη της ενδοτικότητας του προπορευομένου οδόντος. Μία πρώτη εκτίμηση της μετατροπής του πρώτου σημείου επαφής των κατατομών (αναφερόμαστε στο σημείο Α του τμήματος επαφών, όπου η επαφή γίνεται στην κατατομή ποδός του πινιόν και στην κατατομή κεφαλής του συνεργαζομένου τροχού) γίνεται, κατά Dudley, από την σχέση ( ) ( ) P lb μετατροπή στο Α (in) = u f ( 3,5) 10 b in 7

14 όπου P u = η περιφερειακή δύναμη b = το πλάτος οδόντος Η ανωτέρω μετατροπή επιτυγχάνεται δι αφαιρέσεως υλικού από την κατατομή ποδός του πινιόν ή από την κατατομή κεφαλής του συνεργαζομένου τροχού ή και από τις δύο. Στην τελευταία περίπτωση, η ολική μετατροπή είναι το άθροισμα των επιμέρους μετατροπών των συνεργαζομένων κατατομών. Μία πρώτη εκτίμηση της μετατροπής του τελευταίου σημείου επαφής των κατατομών (σημείο Β του τμήματος επαφών, όπου η κεφαλή του πινιόν έρχεται σε επαφή με σημείο της κατατομής ποδός του συνεργαζομένου τροχού) γίνεται από την σχέση P ( ) μετατροπή στο Β (in) u lb f 7 = ( 2) 10 b in ( ) Η μετατροπή αυτή γίνεται δι αφαιρέσεως υλικού από την κεφαλή του πινιόν, ή από την κατατομή ποδός του συνεργαζομένου τροχού ή και από τις δύο κατατομές. Οι ανωτέρω υπολογισθείσες μετατροπές αποτελούν τις πρώτες ενδεικτικές τιμές μετατροπών των κατατομών και ελέγχονται με βάση τα αναφερόμενα στο Κεφ. 5.3 και a posteriori μετά την κατασκευή των τροχών της βαθμίδας. Στις μετωπικές οδοντώσεις με ευθείς οδόντες το φορτίο μεταφέρεται από ολόκληρη την γραμμή επαφής, το μήκος της οποίας ισούται με το πλάτος του τροχού. Εξ αιτίας κατασκευαστικών λαθών και λόγω των παραμορφώσεων των ατράκτων και των εδράσεων, εκ των αναπτυσσομένων κατά την λειτουργία φορτίων, οι οδόντες μπορεί να μην παραμένουν παράλληλοι και το φορτίο να μεταφέρεται από ένα τμήμα της γραμμής επαφής προς την μία ή την άλλη άκρη της. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τις ακραίες φορτίσεις (end loading) των οδόντων, οι οποίες προκαλούν θραύση των άκρων των οδόντων. Προς αποφυγή του φαινομένου αυτού γίνεται μετατροπή των άκρων των οδόντων, δι αφαιρέσεως υλικού κατά την αξονική κατεύθυνση (Crowning - axial modification), όπως στο Σχ.ήμα5.14 Η μετατροπή αυτή είναι της τάξεως των 0,02 mm. Αντίστοιχη μετατροπή κατατομής (lead modification) γίνεται και στους μετωπικούς τροχούς με ελικοειδή οδόντωση. Σχήμα 5.13 Ακτινικές μετατροπές Σχήμα 5.14 Αξονική μετατροπή 5.4 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΟΔΟΝΤΩΣΕΙΣ Οι βέλτιστες οδοντώσεις δεν μπορούν να αναζητηθούν στις τυποποιημένες οδοντώσεις, οι οποίες έχουν ύψος κεφαλής ίσο με ένα module και επομένως έχουν πολύ μεγάλο πάχος κεφαλής, που είναι σχεδόν άχρηστο στη θέση αυτή. Στην επιδίωξη για βέλτιστες οδοντώσεις σημαντικό ρόλο παίζει η αποδέσμευση από ύψος κεφαλής ίσο με ένα module m. Έτσι,

15 λαμβάνεται συντελεστής ύψους κεφαλής C k > 1 με βάση τον οποίον το πάχος κεφαλής μετωπικών τροχών ευθείας οδοντώσεως δι εξειλιγμένης θα είναι: Sk π Cs = ( Z + 2 Ck ) + tanαo αo tanα k + α k m 2 Z όπου Ισχύει, C s = ο συντελεστής πάχους του οδόντος στον αρχικό κύκλο α o = η γωνία εξειλιγμένης m = το module Z = ο αριθμός οδόντων του τροχού α = η γωνία επαφής κεφαλής k Εάν S a είναι η ακτινική χάρη και rg Z cosαo cosα k = = r Z + 2 C f k k C ο συντελεστής ύψους ποδός, μπορεί να γραφεί C = C + S f f a Στο Σχήμα 5.15 δίδεται η μεταβολή του πάχους κεφαλής συναρτήσει του ύψους κεφαλής για διάφορα Z, ενώ στο Σχήμα 5.16 δίδεται η περιοχή επιτρεπομένων τιμών του πάχους κεφαλής για διάφορα Z και C k λαμβάνοντας υπόψη τον ελάχιστο αριθμό οδόντων από την σχέση του κανόνα Σχήμα 5.15 Πάχος κεφαλής συναρτήσει του ύψους κεφαλής Σχήμα 5.16 Πάχος κεφαλής συναρτήσει του αριθμού οδόντων

16 Σε οδοντώσεις με βαθμόν επικαλύψεως 1 ε 2 το ιδανικό είναι όταν η κατανομή φορτίου είναι απολύτως τριγωνική. Ανάλογα με τους αριθμούς οδόντων των τροχών, μία βαθμίδα μπορεί να έχει βαθμόν επικαλύψεως μεταξύ 2 και 3 ή 3 και 4 με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του τμήματος επαφών και μέσω της γενικευμένης θεωρίας οδοντώσεων με τις τροποποιήσεις των κατατομών των τροχών και των κοπτικών εργαλείων. Ο έλεγχος των τροχών αυτών δεν μπορεί να γίνει με τους συνήθεις τρόπους, μέσω AGMA, DΙN κλπ., αλλά αναλυτικά μέσω του υπολογιζομένου fillet. Είναι ευνόητο ότι οι τροχοί αυτοί είναι τελείως αθόρυβοι Είδη εδράνων κυλίσεως Τα εξαρτήματα των μηχανών που συνεργάζονται για την μετάδοση κίνησης και μεταφορά ισχύος στηρίζονται επί των ατράκτων μέσω συνδέσμων. Οι άτρακτοι μέσω των εδράσεων στηρίζονται στο κέλυφος και του μεταφέρουν τα φορτία, όπως στο Σχήμα 11.1 όπου φαίνεται και ο τρόπος υπολογισμού της φόρτισης της ατράκτου, σε δύο επίπεδα, για τον έλεγχό της σε σύνθετη καταπόνηση. Η χρήση των εδράνων είναι καταλυτική στην άνευ προβλήματος μετάδοση κίνησης και μεταφοράς ισχύος. Ειδικότερα, τα έδρανα κυλίσεως, κοινώς ρουλεμάν, επειδή έχουν μικρόν συντελεστή απωλειών έναντι των άλλων εδράνων ονομάστηκαν αντιτριβικά. Ο Leonardo Da Vinchi ( ) ασχολήθηκε με τη τριβή και τα χειρόγραφά του έδωσαν αργότερα ώθηση στους τεχνικούς να κατασκευάσουν καλύτερα έδρανα. Έτσι άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα έδρανα κυλίσεως. Αναφέρονται μερικά παραδείγματα: Το 1780 σε ανεμόμυλο, χρησιμοποιήθηκε το πρώτο αξονικό έδρανο κυλίσεως με σφαίρες. Είχε διαστάσεις: Εξωτερική διάμετρο = 860mm, εσωτερική διάμετρο = 610mm και χρησιμοποιούσε σαράντα χυτοσιδηρές σφαίρες διαμέτρου 57mm. Το 1794 καταχωρήθηκε στην Αγγλία πατέντα για έδρανο. Αυτό περιγραφόταν ως έδρανο κύλισης με σφαίρες το οποίο ήταν ικανό να σηκώσει μικρά και μεγάλα φορτία. Οι δακτύλιοι ήταν κατασκευασμένοι από χυτοσίδηρο. Οι σφαίρες ήταν τοποθετημένες ανάμεσα σε δύο δακτυλίους, μέσω μιας οπής που ήταν κάθετη στον εξωτερικό δακτύλιο. Το 1802 καταχωρήθηκαν στη Γαλλία δύο πατέντες για αξονικά έδρανα. Το ένα με σφαίρες και το άλλο με κόλουρους κώνους. Αυτά είχαν κλωβό από σίδηρο, ο οποίος δεν επέτρεπε στα κυλιόμενα μέρη να εφάπτονται μεταξύ τους. Το 1860 έγινε μία κατασκευή στην έδραση ενός τροχού σιδηροδρομικού οχήματος για τη μείωση των τριβών. Η κατασκευή περιλάμβανε δέκα χαλύβδινους κυλίνδρους διαμέτρου 38mm. Αυτοί είχαν προσαρμοστεί μεταξύ του άξονα του τροχού και του κελύφους της έδρασης. Όλο το σύστημα είχε στεγανοποιηθεί και στο εσωτερικό του είχε παροχή υγρού λιπαντικού από σωλήνωση στο επάνω μέρος και στη συνέχεια αφού έκανε λίπανση στους κυλίνδρους, συγκεντρωνόταν στο κάτω μέρος.

17 Σχήμα 11.1 Φόρτιση ατράκτου και εδράσεων

18 Σχήμα 11.2 Είδη και στηρίξεις εδράνων κυλίσεως

19 20. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ και AGMA Standards Anderson, Ν. Ε., and Loewenthal, S. Η., Spur-Gear System Efficiency at Part and Full Load, NASA TP-1962, Anderson, N. Ε., and Loewenthal, S. Η., Effect of Geometry and Operating Conditions on Spur Gear System Power Loss, ASME Trans., J. Mech. Des., vol.103, no.1, January Anderson, N. Ε., and Loewenthal, S. Η., Design of Spur Gears for Improved Efficiency, ASME Trans.,J. Mech. Des., vol. 104, no. 3, Octob Anderson, N. Ε., and Loewenthal, S. Η., Selecting Spur-Gear Geometry for Greater Efficiency, Machine Design, vol. 55, no. 10, May ASME Proceedings of the 1989 International Power Transmission and Gearing Conference, New Technologies for Power Transmissions for the 90 s, The Design Engineering Division, vol. One and Two. Bartz, W., Lubrication of Gearing, Expert Verlag-MEP, 1988 Blinn, J. F., Models of Light Reflection for Computer Synthesized Pictures, Computer Graphics, vol. 2, Boner, C. J., Gear and Transmission Lubricants, Reinhold Publishing Corp., USA, Brändlein, J., et al., Ball and roller Bearings, John Wiley, 1999 British Standards Institution, Specification for Machine Cut Gears, no , Buckingham, Ε., Analytical Mechanics of Gears, Dover Publication, New York, Buckingham, Ε., and Ryffel, Η. Η., Design of Worm and Spiral Gears, New York, Chironis, N. and Sclater, N., Mechanisms and Mechanical Devices Sourcebook, McGraw-Hill, Colbourne, J. R., The Geometry of Involute Gears, Springer - Verlag, New York, Cornell, R. W., Compliance and Stress Sensitivity of Spur Gear Teeth, J. of Mech. Des., vol. 103, no. 2, April Costopoulos, Th., Cryptosteady-Flow Thrust Augmentatiom, G.Washington Univ., Washington D.C., USA, Doctoral Dissertation, J.V.Foa, Costopoulos, Th., et al. (μερικές από τις δημοσιευμένες εργασίες) Ejectors and Rotary Jets as Thrust Augmenters, ASME Marine Propulsion, The Winter Annual Meating of ASME, OED-Vol.2, p , December Cryptosteady Modes of Energy Echange, ASME Journal of Mechanical Engineering, p , November 1984 Effect of Mixing during Deflection on Rotary-Jet Performance, 8 th International Symposium on Air Breathing Engines, ISABE, Cincinnati Ohio, 1987, USA. FEM in Turbulent Hydrodynamic lubrication of Sleeve and Lemon-Type Bearings, Intern. Conf. on Modelling and Simulation, Karlsruhe Germany Reduction of delivery Fluctuation and Optimum Tooth Profile of Spur-Gear Rotary Pumps, Journal of Mechanism and Machine Theory, vol Engineering Applications of Unsteady Fluid Flow, by Azury p , John Wiley, D stress analysis of spur gears, Proc. of the 2 nd National Conference on Computational Mechanics, Chania, June 26-28, 1996, 1, pp Effect of tooth shifting on spur gear performance, Proceedings of the 15 th IASTED International Conference, Innsbruck, February 1996, pp Analytical mechanics of spur gears, Proceedings of the 4 th National Congress on Mechanics, Xanthi, 1994, 1, pp

20 3D-Surface Modelling and rendering of geared Speed reducers, Journal of Modelling, Measurement and Control, Series B, vol. 57, Modelling and Simulation of an Axial Piston Variable Displacement Pump with Pressure Control, Journal of Mechanism and Μachine Theory, vol. 30, Generalized Theory of Gearing and Tooth Stress, 9 th Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Milano Recent Advances in Solving Gear Modelling Problems, Achievements and problems of Technical Scinces, International House of the Scientists, Varna, Bulgaria Geometrical and structural modeling of novel spur gear teeth of circular fillet, Proc. of the IASTED International Conference on Applied Simulation and Modeling, 2001, Marbella, September 4-7, 2001, pp A novel full-scale model for the dynamic simulation of a spur gear pair, Proc. of the IASTED International Conference on Applied Simulation and Modeling, 2001, Marbella, September 4-7, 2001, pp New concepts in numerical modeling and calculation of the maximum root stress in spur gears versus standard methods. A comparative study, Proceedings of the First National Conference on Recent Advances in Mechanical Engineering, ASME-Greek Section, Patras, 2001, no. ANG1-105 A New Theory for the Determination of the actual Characteristics of Loaded Spur Gears in Mesh, Proc. ASME International-Greek Section, 1 st National Confer. On Recent Advances in Mechanical Engineering, Sept , 2001, Patra Greece. A New Model of Improved Accuracy for the Dynamic Behavior of Spur Gears, Proc ASME Mechanical Engineering Congress and Exhibition, Nov , 2001, New York, N.Y., USA. A Novel Full Scale Model for the Dynamic Simulation of a Spur Gear Pair, Proc. IASTED Applied Simulation and Modelling 2001, Sept. 4-7, 2001, Marbella, Spain. A quick and efficient algorithm for the calculation of gear profiles based on flank involutization, Proceedings of the 4th GRACM National Congress on Computational Mechanics, Patras, June 27-29, 2002, no. 42 A novel tabular method for optimizing gear stresses using BEM, Proceedings of the 4th GRACM National Congress on Computational Mechanics, Patras, June 27-29, 2002, no. 41 Study of transient phenomena and response spectra in spur gear mechanisms, Proceedings of the 4th GRACM National Congress on Computational Mechanics, Patras, June 27-29, 2002, no. 40 Effect of progressive tooth engagement on the dynamic response of spur gears in action, Proceedings of the 4th GRACM National Congress on Computational Mechanics, Patras, June 27-29, 2002, no. 39 Fast modeling of bending stresses in non-dimensional gear teeth using BEM, Proceedings of the IASTED International Conference on Applied Simulation and Modeling, 2002, Heraklion, June 25-28, 2002, pp Kinematical simulation of tip relieved spur gears to compare performance, Proceedings of the IASTED International Conference on Applied Simulation and Modeling, 2002, Heraklion, June 25-28, 2002, pp Calculation of Transmission Errors, Actual Path of Contact and Actual Contact Ratio of Non- Conjugate Gears, Proc. VDI International Conference on Gears, March 13-15, 2002, Munich, Germany. Numerical and experimental analysis of load-sharing in multiple gear tooth contact, Proceedings of the 7 th National Congress on Mechanics, 2004, Chania, June 2004, 1, pp Theoretical prediction of the stress intensity factors K I and K II in cracked gear teeth. Experimental verification using the method of caustics, Proceedings of the 7 th National Congress on Mechanics, 2004, June 2004, Chania, 1, pp Analytical investigation of gear tooth stiffness variation due to vibration and their effect on the

21 chaotic response of gear power transmissions, Proceedings of the 7 th National Congress on Mechanics, 2004, Chania, June 2004, 1, pp Numerical investigation of the effect of variable tooth friction developed at the elastohydrodynamic lubricant film on gear vibration and efficiency, Proceedings of the 7 th National Congress on Mechanics, 2004, Chania, June 2004, 1, pp Increasing the Strength of Standard Involute Gear Teeth with Novel Circular Root Fillet Design, American Journal of Applied Sciences, 2(6) p , Rig Measurements and On-Line Fault Diagnosis of Machine Elements, July 2005, 1 st IC-EpsMsO (First International Conference on Experiments / Process / System Modelling / Simulation / Οptimization). Maintenance of Mechanical Drivers and Fault Diagnosis of Machine Elements, July 2006, 2 nd IC- SCCE (Second International Conference From Scientific Computing to Computational Engineering ). Optimum Gear Tooth Gεometry for Minimum Bending Fillet Stress using BEM and Experimental Verification with Photoelasticity, Journal of Mechanical design, 128(5) ASME , Experimental evaluation of stress intensity factors in spur gear teeth, Proceedings of the 16 th European Conference of Fracture (ECF16), Alexandroupolis, July 2006 (CD-ROM Proceedings), pp in book of abstracts, Springer Verlag A Cost Efficient Application of the Reliability - Centered Maintenance Method for Small Scale Usage, July nd IC-EpsMsO (Second International Conference on Experiments / Process / System / Modelling / Simulation / Οptimization). Fast Modelling of Conjugate Gear Tooth Profiles using Discrete Presentation by Involute Segments, Journal of Mechanism and Machine Theory, 42(6), , Direct Analytical Solution of the Inverse Gear Tooth Contact Analysis, Journal of Inverse Problems in Science and Engineering, 1-16, Design and Maintenance of Wind Turbines Transmission, July 2007, 2 nd IC-EpsMsO (Second International Conference on Experiments / Process / System / Modelling / Simulation / Οptimization). A study on the increase of the numerical stability and accuracy of the transfer matrix method, Journal of Mathematics and Statistics 4(4): , 2008, ISSN Experimental investigation of load sharing in multiple gear tooth contact using the stress-optical method of caustics, Strain, DOI j Reduction of tooth fillet stresses using novel one-sided involute asymmetric gear design, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 37(2), (2009), On the use of rolling element bearings models in precision maintenance, American Journal of Engineering and Applied Sciences 2(2) : , 2009, ISSN Reduction of gear stresses by using asymmetric teeth, Mechanism and Machine Theory, 44(8), (2009), Gear generation simulation: towards a unified design theory admitting explicit lightweight solutions, Proceedings of the 3 rd International Conference on Power Transmissions (BAPT 2009), Kallithea, Greece, 1-2 October (2009), Effects of design and operational characteristics on bearing frequencies, Journal of Mechanism and Μachine Τheory. Rating of Spur Gear Strength using Photoelasticity and the Finite Element Method, Journal of Engineering and Applied Sciences. Comparison between Niemann s and Finite Element Method for the estimation of maximum allowable stress of meshing spur gear teeth at highest point of single tooth contact, Journal of Mechanism and Μachine theory.

22 Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών στο ΕΜΠ: Σπιτάς Βασ., Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Βέλτιστων Οδοντώσεων με Χρήση Αναλυτικών, Αριθμητικών και Πειραματικών Μεθόδων, Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Σπιτάς Χρ., Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Μεταβατικών Φαινομένων και Δυναμικής Συμπεριφοράς των Οδοντώσεων, Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Ζώτος, Ιωάν., Αναγνώριση Βλαβών Λειτουργίας Περιστρεφομένων Εξαρτημάτων Μηχανών Μετάδοσης Κίνησης, Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Ράπτης Κων., Ανάλυση της Συμπεριφοράς Φόρτισης Περιστρεφομένων Εξαρτημάτων Μηχανών Μετάδοσης Κίνησης, Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Τσαντιώτης, Δημ., Συντήρηση Ακριβείας Μηχανικών Μεταδόσεων Κίνησης, Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Αθανασάτος Π., Αναγνώριση Βλαβών Λειτουργίας Υδραυλικών Συστημάτων Υψηλών Πιέσεων, Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Στάθης Αντώνης, Βελτιώσεις στην Προληπτική Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Γυπαράκης Γεώργιος, Συντήρηση Ακριβείας με Στοχαστική Φόρτιση Μηχανών Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ. Κωστόπουλος, Θ., Δυνατότητα Χρησιμοποίησης Οδοντωτών Τροχών Αλουμινίου, EMΠ, Κωστόπουλος, Θ., Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα Κωστόπουλος, Θ., Διάγνωση Βλαβών και Συντήρηση Περιστρεφομένων Μηχανών, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα Κωστόπουλος, Θ., Βιομηχανικά Μηχανολογικά Εξαρτήματα, Creamer, R. Η., Machine Design, Addison-Wesley Publishing Co., Inc., Philippines, Dimarogonas, Α. D., Computer-Aided Machine Design, Prentice Hall, Univ. Press, Great Britain, Deutschman, Α. D., Μichels, W, J., and Wilson, C. Ε., Machine Design, Theory and Practice, ΜacΜillan Publishing Co., Inc. New York, DIN 3990, Deutsche Normen Doebelin, Ε. O., Measurement Systems, Application and Design, McGraw Hill, Dooner D., and Seireg, A., The Kinematic Geometry of Gearing, John Wiley Dowson, D., Ηigginson, G. R., et al., Εlasto-Hydrodynamic Lubrication, Pergamon, Dudley, D. W., Practical Gear Design, McGraw-Hill Book Company, New York, Dudley, D. W., Gear Handbook, The Design, Manufacture, and Application of Gears, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, Dudley, D. W., The Evolution of Gear Art, AGMA, Washington D.C., Gears and Gear Drives, Machine Design, vol.55, no.15, June Helicopter Propulsion Systems, AGARD CΡ-302 Henriot, G., Traite Théorique et Pratique des Engrenages, Borda, Paris, Holmes, R., The Characteristics of Mechanical Engineering Systems, Pergamon, ISO 1122/ (Ε), Glossary of Gear Terms. KENT S Mechanical Engineers' Handbook. Levinson, Ι. J., Machine Design, Reston Publishing Co., USA, 1978.

23 Litvin, Faydor L., Gear Geometry and Applied Theory, Prentice hall, Lockwood, E, H., Α Book of Curves, Cambridge Univ. Press, Great Britain, Lynwander, P., Gear Drive Systems, Design and Application, Marcel Dekker, USA, Mabie, Η. Η., and Ocvirk, F. W., Mechanisms and Dynamics of Machinery, J. Wiley, USA, Martin, G. Η., Kinematics and Dynamics of Machines, McGraw-Hill, 1982 Mechanical Drives Reference Issue, Machine Design, vol. 39, Sept Merritt, Η. Ε., Gears, Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., London, Michalec, G. W., Precision Gearing Theory and Practice, John Wiley, New York, Movnin, Μ., and Goltziher, O., Machine Design, MIR Moscow, Niemann, G., Maschinenelemente II, Springer- Verlag Niemann, G., and Winter, H., Maschinenelemente, Springer-Verlag, 1983 Otto, W., and Schaning, Κ., International Comparison of Standard Materials, DΙΝ, Beuth Verlag, Παπαδόπουλος, Χρήστος, Στοιχεία Μηχανών, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009 Παππάς, Α., Μηχανουργική Τεχνολογία, Τόμος Ι, Αθήναι, Parmley, R., Illustrated sourcebook of Mechanical Components, McGraw-Hill, 2000 Reshetov, D. Ν., Machine Design, MIR Publishers, Moscow, Rogers, F. O., and Adams, J. Α., Mathematical Elements for Computer Graphics, McGraw-Hill, Rohsenow, W. Μ., and Hartnett, J. Ρ., Handbook of Heat Transfer, McGraw-Ηill, Inc., USA, Roloff, Η., and Matek, W., Machinelemente, Friedr. Vieweg + Sohn Verlag., Rothbart, H. Α., Mechanical Design and Systems HΒ, McGraw-Hill Company, Inc., New York, Shigley, J. Ε., Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Book Co., Singapore, Shigley, J, Ε., and Mischke, C. R., Standard HΒ of Machine Design, McGraw-Hill Co., USA, SKF Bearings for Gear Shafts SKF General Catalogue, Germany, Smith, J. Der., Gears and their Vibration, Α Basic Approach to Understanding Gear Noise, Marcel Dekker Inc., Spotts, Μ. F., Design of Machine Elements, Prentice-Hall Inc., New Jersey, Standard Handbook of Lubrication Engineering, McGraw-Hill Book Co., USA Stokes, Α., High Performance Gear Design, The Machinery Publ. Co., London, Θεοφανόπουλος, Ν., Στοιχεία Μηχανών, Τεύχη Α, Β, Γ, Δ, Ε. Tallian, T., Failure Atlas for Hertz Contact Machine Elements, ASME Press, Thomas, Α. Κ., Die Grundzuge der Zahnräder, Care Hanser Verlag, Germany, Thomas, Α. Κ., Grundzuge der Verzahnung, Care Hanser Verlag,, Germany, TIMKEN, Products Catalog, 2007 Townsend, D., Editor in Chief, Dudle s Gear Handbook, McGraw-Hill, 1992 Tuplin, W. Α., Involute Gear Geometry, Chatto & Windus ltd., Great Britain, Wang, X. and Ghosh, S., Advanced Theories of Hypoid Gears, Elsevier, 1994 Watt. Α., Fundamentals of 3-Dimensional Computer Graphics, Addison-Wesley, Χατζόπουλος Κυρ., ΑΕ, ΜANUAL Σεμιναρίων Τεχνικής Εκπαίδευσης, Αθήνα Χατζόπουλος Κυρ., ΑΕ, ΗΒ Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εξαρτημάτων, Αθήνα 2004.

24 Η βιβλιογραφία ολοκληρώνεται με τα AGMA Standards American Gear Manufacturers Association, Alexandria Virginia USA

25 AGMA 901-A92 A Rational Procedure for the Preliminary Design of Minimum Volume Gears AGMA 908-B89 Geometry Factors for Determining the Pitting Resistance and Bending Strength of Spur, Helical and Herringbone Gear Teeth AGMA 909-A06 Specifications for Molded Plastic Gears AGMA 910-C90 Formats for Fine-Pitch Gear Specification Data AGMA 911-A94 Guidelines for Aerospace Gearing AGMA 912-A04 Mechanisms of Gear Tooth Failure AGMA 913-A98 Method for Specifying the Geometry of Spur and Helical Gears AGMA 914-B04 Gear Sound Manual - Part I: Fundamentals of Sound as Related to Gears; Part II: Sources, Specifications and Levels of Gear Sound; Part III: Gear Noise Control AGMA A02 Inspection Practices - Part 1: Cylindrical Gears - Tangential Measurements AGMA A05 Inspection Practices - Part 2: Cylindrical Gears - Radial Measurements AGMA A99 Inspection Practices - Gear Blanks, Shaft Center Distance and Parallelism AGMA 917-B97 Design Manual for Parallel Shaft Fine-Pitch Gearing AGMA 918-A93 A Summary of Numerical Examples Demonstrating the Procedures for Calculating Geometry Factors for Spur and Helical Gears AGMA 920-A01 Materials for Plastic Gears AGMA 922-A96 Load Classification and Service Factors for Flexible Couplings AGMA 923-B05 Metallurgical Specifications for Steel Gearing AGMA 925-A03 Effect of Lubrication on Gear Surface Distress AGMA 926-C99 Recommended Practice for Carburized Aerospace Gearing AGMA 927-A01 Load Distribution Factors - Analytical Methods for Cylindrical Gears AGMA 929-A06 Calculation of Bevel Gear Top Land and Guidance on Cutter Edge Radius AGMA 930-A05 Calculated Bending Load Capacity of Powder Metallurgy (P/M) External Spur Gears AGMA 932-A05 Rating the Pitting Resistance and Bending Strength of Hypoid Gears AGMA 933-B03 Basic Gear Geometry AGMA 935-A05 Recommendations Relative to the Evaluation of Radial Composite Gear Double Flank Testers

26 AGMA 938-A05 Shot Peening of Gears AGMA 939-A07 Austempered Ductile Iron for Gears ANSI/AGMA 1003-H07 Tooth Proportions for Fine-Pitch Spur and Helical Gears ANSI/AGMA 1006-A97 Tooth Proportions for Plastic Gears ANSI/AGMA 1010-E95 Appearance of Gear Teeth -Terminology of Wear and Failure ANSI/AGMA 1012-G05 Gear Nomenclature, Definitions of Terms with Symbols ANSI/AGMA 1102-A03 Tolerance Specification for Gear Hobs ANSI/AGMA 1103-H07 Tooth Proportions for Fine-Pitch Spur and Helical Gears (Metric) ANSI/AGMA 1106-A97 Tooth Proportions for Plastic Gears ANSI/AGMA 2001-D04 Fundamental Rating Factors and Calculation Methods for Involute Spur and Helical Gear Teeth ANSI/AGMA 2002-B88 Tooth Thickness Specification and Measurement ANSI/AGMA 2003-B97 Rating the Pitting Resistance and Bending Strength of Generated Straight Bevel, Zerol Bevel, and Spiral Bevel Gear Teeth ANSI/AGMA 2004-C08 Gear Materials, Heat Treatment and Processing Manual ANSI/AGMA 2005-D03 Design Manual for Bevel Gears ANSI/AGMA 2007-C00 Surface Temper Etch Inspection After Grinding ANSI/AGMA 2008-C01 Assembling Bevel Gears ANSI/AGMA 2009-B01 Bevel Gear Classification, Tolerances, and Measuring Methods ANSI/AGMA 2011-A98 Cylindrical Wormgearing Tolerance and Inspection Methods ANSI/AGMA A01 Accuracy Classification System - Tangential Measurements for Cylindrical Gears ANSI/AGMA A06 Accuracy Classification System - Radial Measurements for Cylindrical Gears Supplemental Tables for AGMA 2015/915-1-A02 Accuracy Classification System - Tangential Measurement Tolerance Tables for Cylindrical Gears ANSI/AGMA 2101-D04 Fundamental Rating Factors and Calculation Methods for Involute Spur and Helical Gear Teeth (Metric Edition) ANSI/AGMA 2111-A98 Cylindrical Wormgearing Tolerance and Inspection Methods ANSI/AGMA 2116-A05 Evaluation of Double Flank Testers for Radial Composite Measurement of Gears

27 ANSI/AGMA 6000-B96 Specification for Measurement of Linear Vibration on Gear Units ANSI/AGMA 6001-D97 Design and Selection of Components for Enclosed Gear Drives ANSI/AGMA 6002-B93 Design Guide for Vehicle Spur and Helical Gears ANSI/AGMA/AWEA 6006-A03 Standard for Design and Specification of Gearboxes for Wind Turbines ANSI/AGMA 6008-A98 Specifications for Powder Metallurgy Gears ANSI/AGMA 6011-I03 Specification for High Speed Helical Gear Units ANSI/AGMA 6013-A06 Standard for Industrial Enclosed Gear Drives ANSI/AGMA 6014-A06 Gear Power Rating for Cylindrical Shell and Trunnion Supported Equipment ANSI/AGMA 6022-C93 Design Manual for Cylindrical Wormgearing ANSI/AGMA 6025-D98 Sound for Enclosed Helical, Herringbone-Spiral Bevel Gear Drives ANSI/AGMA 6032-A94 Standard for Marine Gear Units: Rating ANSI/AGMA 6033-B98 Materials for Marine Propulsion Gearing ANSI/AGMA 6034-B92 Practice for Enclosed Cylindrical Wormgear Speed Reducers and Gearmotors ANSI/AGMA 6035-A02 Design, Rating and Application of Industrial Globoidal Wormgearing ANSI/AGMA 6113-A06 Standard for Industrial Enclosed Gear Drives (Metric Edition) ANSI/AGMA 6114-A06 Gear Power Rating for Cylindrical Shell and Trunnion Supported Equipment (Metric Edition) ANSI/AGMA 6123-B06 Design Manual for Enclosed Epicyclic Gear Drives ANSI/AGMA 6133-B98 Materials for Marine Propulsion Gearing ANSI/AGMA 6135-A02 Design, Rating and Application of Industrial Globoidal Wormgearing (Metric Version) ANSI/AGMA 9000-C90 Flexible Couplings - Potential Unbalance Classification ANSI/AGMA 9001-B97 Flexible Couplings - Lubrication ANSI/AGMA 9002-B04 Bores and Keyways for Flexible Couplings (Inch Series) ANSI/AGMA 9003-B08 Flexible Couplings - Keyless Fits

28 ANSI/AGMA 9004-A99 Flexible Couplings - Mass Elastic Properties and Other Characteristics ANSI/AGMA 9005-E02 Industrial Gear Lubrication ANSI/AGMA 9008-B00 Flexible Couplings - Gear Type - Flange Dimensions, Inch Series ANSI/AGMA 9009-D02 Flexible Couplings - Nomenclature for Flexible Couplings ANSI/AGMA 9103-B08 Flexible Couplings - Keyless Fits (Metric Edition) ANSI/AGMA 9104-A06 Flexible Couplings - Mass Elastic Properties and Other Characteristics (Metric Edition) ANSI/AGMA 9112-A04 Bores and Keyways for Flexible Couplings (Metric Series) AGMA ISO A06 Code of Inspection Practice - Part 5: Recommendations Relative to Evaluation of Gear Measuring Instruments AGMA ISO Gear Reducers - Thermal Capacity Based on ISO/TR ANSI/AGMA ISO 6336-A08 Calculation of Load Capacity of Spur and Helical Gears - Part 6: Calculation of Service Life Under Variable Load ANSI/AGMA ISO A08 Bevel Gears - ISO System of Accuracy ANSI/AGMA ISO A06 Gears - Evaluation of Instruments for the Measurement of Individual Gears ANSI/AGMA ISO A08 Bevel and Hypoid Gear Geometry

29

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Η πρώτη έκδοση χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από όσο αναμενόταν, εν τω μεταξύ έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε και όπως όλα εξελίσσονται

Πρόλογος Η πρώτη έκδοση χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από όσο αναμενόταν, εν τω μεταξύ έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε και όπως όλα εξελίσσονται Πρόλογος Η πρώτη έκδοση χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από όσο αναμενόταν, εν τω μεταξύ έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε και όπως όλα εξελίσσονται και βελτιώνονται έτσι έγινε και με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD ΠΑΡΟΥςΙΑςΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗς ΕΡΓΑςΙΑς 2 Για την κατασκευή οδοντώσεων (γραναζιών) που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT of MECHANICAL ENGINEERING

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Συγκριτική Αξιολόγηση Προσοµοιωµάτων Τοιχείων και Πυρήνων Κτηρίων µε τη Μέθοδο των Πεπερασµένων Στοιχείων και Πειραµατικά Αποτελέσµατα Experimental verification of shear wall modeling using finite element

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ Πίνακας 1: Τυποποιημένες τιμές module, mm Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 0.1 1.25 7 50 0.15 1.5 8 55 0.2 1.75

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Υδραυλικοί Κινητήρες Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Σύμβολο υδραυλικού κινητήρα Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England.

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England. Επώνυμο : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Όνομα : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τμήμα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ.Ε. Μάθηματα : Σ.Α.Ε., ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλέφωνο Εργασίας: 210 538 1416, 1159 E-mail : pmal@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών

Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Pressure Stimulated Currents Μια πειραματική τεχνική ανάδειξης της επερχόμενης θραύσης υλικών Ερευνητική ομάδα : Δήμος Τριάντης, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κίμων Αναστασιάδης, Καθηγητής Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 86 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τι είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν. 2. Ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ. ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Λ. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΜΗΧ. ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ)

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ) Τεχνολογία A τάξης Λυκείου Μάθημα 20 ον - Μηχανισμοί Φύλλο εργασίας Μοχλοί σελίδες Dan-78-87 Collins 167-208 1. Ο άνθρωπος όταν πρωτοεμφανίστηκε στην γη ανακάλυψε πολύ σύντομα την χρήση του μοχλού για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Σκοπός εργασίας Σκοπός του λογισμικού που δημιουργήθηκε είναι η μελέτη της γεωμετρίας του αποβλίττου στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Μελέτη της Τριβής Εργαστήριο Τριβολογίας Απρίλιος 2012 Αθανάσιος Μουρλάς ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τριβοσύστημα Το τριβοσύστημα αποτελείται από: Τα εν επαφή σώματα A και B, Το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αργυρώ Λάσκαρη Χανιά 2014 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σχεδιασμός Μηχανισμός με τέσσερα μέλη Κυκλοειδής μειωτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ. Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις. 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα:

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ. Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις. 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα: ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Πίνακας συντελεστών λειτουργίας c 2 για τραπεζοειδείς ιμάντες

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πεδιακή Ανάλυση Συνθετικών Μονωτήρων Υψηλής Τάσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πεδιακή Ανάλυση Συνθετικών Μονωτήρων Υψηλής Τάσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πεδιακή Ανάλυση Συνθετικών Μονωτήρων Υψηλής Τάσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 5. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 5. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δυναμική Μηχανών I Διάλεξη 5 Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ 1 Περιεχόμενα: Μοντελοποίηση Μηχανικών- Ηλεκτρικών-Υδραυλικών-Θερμικών Συστημάτων Επανάληψη: Εξισώσεις Lagrange σε συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Sound tables according to types for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Weight list and noise values for standard motors Performance curves 1 to 7

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: Page: 1/18 Range of Application Page: 2/18 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING 2:1... 4 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 2:1... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 5 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Δρ. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ Όνομα : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνομα Πατέρα : Νικόλαος Όνομα Μητέρας : Άννα Ημερομηνία Γέννησης : 16 Σεπτεμβρίου 1973 (16/09/1973) Τόπος Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Μίνως Μπενιακάρ (Υποψήφιος Διδάκτωρ Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ)

Σχεδίαση και κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Μίνως Μπενιακάρ (Υποψήφιος Διδάκτωρ Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ) Σχεδίαση και κατασκευή κινητήρα ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Μίνως Μπενιακάρ (Υποψήφιος Διδάκτωρ Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ) Περιεχόμενα Παρουσίασης Η ομάδα κινητήρα 2013 Σχεδίαση του κινητήρα του «Πυρφόρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2008 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 008 ΘΕΜΑ Ο α. Οι ήλοι, ανάλογα µε την µορφή της κεφαλής τους διακρίνονται σε Ηµιστρόγγυλους. Φακοειδείς. Η κεφαλή είναι λιγότερο καµπυλωτή από αυτή των ηµιστρόγγυλων και µοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικη Θεωρια και Υπολογιστες

Κβαντικη Θεωρια και Υπολογιστες Κβαντικη Θεωρια και Υπολογιστες 1 Εισαγωγη Χειμερινο Εξαμηνο Iωαννης E. Aντωνιου Τμημα Μαθηματικων Aριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικη 54124 iantonio@math.auth.gr http://users.auth.gr/iantonio Κβαντική

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 Έλεγχος παραγωγής ΙΙ

ΗΜΥ 445 Έλεγχος παραγωγής ΙΙ ΗΜΥ 445 Έλεγχος παραγωγής ΙΙ Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 007 Ηλίας Κυριακίδης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED. ver sion 1.1 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION LIFT MR HIGH SPEED ver sion 1.1 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά».

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστικός θόρυβος ανεμογεννητριών

Ακουστικός θόρυβος ανεμογεννητριών ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 19 th Χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος 190 09, Πικέρμι Tηλ: 210-6603300 Fax: 210-6038006 www.cres.gr Δημήτρης Θεοφιλογιαννάκος e-mail: dtheof@cres.gr 11/04/2009 Οι εκπομπές

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. goumas@teikav.edu.gr, goumas@kav.forthnet.gr BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 'Ονομα: Επώνυμο: Στέφανος Γκούμας Ημερομ.Γέννησης: 25/8/1960 Οικογενειακή κατάσταση: Τόπος κατοικίας: Έγγαμος Παλιό Καβάλας Διεύθυνση κατοικίας: Παπαϊωάννου 45 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα