ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Έκδοση 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Έκδοση 2.0"

Transcript

1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Έκδοση Κατά την εκκαθάριση νοσηλίων στα ΔΠΥ πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί. Στα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ το ΔΠΥ είναι συγκεντρωτικό για όλους τους ασθενής για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (μήνας) και δεν είναι δυνατή η αναγραφή αυτών. Στα συγκεκριμένα ταμεία θα εκδίδεται πλέον ατομικό ΔΠΥ για να είναι δυνατή η αναγραφή αυτών των στοιχείων ή θα εξακολουθήσει να εκδίδεται συγκεντρωτικό ΔΠΥ και τα στοιχεία να εμφανίζονται στη συγκεντρωτική κατάσταση που το συνοδεύει? Απάντηση: Θα εξακολουθήσει να εκδίδεται συγκεντρωτικό ΔΠΥ (με τιμές ΚΕΝ βέβαια), και τα στοιχεία θα εμφανίζονται στη συγκεντρωτική κατάσταση που το συνοδεύει. 2. Τα ΚΕΝ-DRG s σε ποια θέση νοσηλείας αντιστοιχούν? Στη δικαιούμενη θέση του εκάστοτε ταμείου? Σε περίπτωση τοποθέτησης ασθενή σε ανώτερη θέση από τη δικαιούμενη ύστερα από απαίτησή του (χρεούμενη) κατά τη ΜΔΝ που προβλέπεται από τα ΚΕΝ-DRG s, θα χρεώνεται η διαφορά θέσης? Απάντηση: Τα ΚΕΝ αντιστοιχούν στη δικαιούμενη θέση του εκάστοτε ταμείου του ασθενή (αυτό διευκρινίζεται και στις τεχνικές οδηγίες). Στην περίπτωση χρέωσης διαφοράς θέσης (αναβάθμισης θέσης), η χρέωση θα γίνεται όπως σήμερα, με τον ασθενή να πληρώνει ιδιωτικά την διαφορά τιμής της θέσης. 3. Οι νοσηλείες με είσοδο πριν τις και με έξοδο μετά τις με τον παλαιό ή με τον νέο τρόπο θα κοστολογηθούν? Εάν η νοσηλεία αντιστοιχεί σε ΚΕΝ- DRG s θα κοστολογηθεί βάσει αυτού? Εάν κοστολογηθεί βάσει του Ημερήσιου Κλειστού Νοσηλίου, οι τιμές θα διαφοροποιηθούν βάσει των ημερομηνιών ή θα κοστολογηθεί με τις αναπροσαρμοσμένες? Απάντηση: Όλες οι τιμολογήσεις θα πραγματοποιηθούν με κριτήριο την ημ/νία εξιτηρίου. Εξιτήριο μετά την 30/9/2011 σημαίνει τιμολόγηση με ΚΕΝ. Εξιτήριο πριν την 1/10/2011 σημαίνει τιμολόγηση με τον υφιστάμενο (παλαιό) τρόπο. Αντίστοιχα για τις υποβολές: Οτιδήποτε έχει τιμολογηθεί με ΚΕΝ, θα υποβληθεί στα Ταμεία (όποτε γίνει αυτό) με τον νέο τρόπο υποβολής. Οτιδήποτε έχει τιμολογηθεί με τον παλαιό τρόπο θα υποβληθεί στα ταμεία (όποτε γίνει αυτό) με τον παλαιό τρόπο υποβολής. 4. Στη παράγραφο 4 Διαδικασία αναφέρεται : «Η εκτύπωση του τιμολογίου (ή της Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών ΑΠΥ) θα πραγματοποιείται με μόνη εγγραφή τους κωδικούς και περιγραφές ICD10, Ιατρικών Πράξεων και ΚΕΝ, την πραγματική διάρκεια νοσηλείας και το κόστος του ΚΕΝ, χωρίς άλλα αναλυτικά στοιχεία χρεώσεων. Μια δεύτερη εγγραφή θα απαιτείται για τις πιθανές επί πλέον της ΜΔΝ ημέρες νοσηλείας του ασθενή, τιμολογημένες όπως προαναφέρθηκε.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Έτσι όπως περιγράφεται, δίνεται η εντύπωση ότι για κάθε ασθενή θα πρέπει να τυπώνεται μία ατομική Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ΑΠΥ. Αυτό που ισχύει 1

2 όμως, τουλάχιστον μέχρι τώρα, είναι ότι η υποβολή των νοσηλίων στα ασφαλιστικά ταμεία γίνεται με την αποστολή μίας αναλυτικής κατάστασης με όλους τους ασθενείς που νοσηλεύθηκαν το συγκεκριμένο μήνα που υποβάλλεται, καθώς και μίας συγκεντρωτικής ΑΠΥ με το σύνολο της κατάστασης, όπου αναφέρεται συνήθως Νοσήλια μηνός τάδε και το συνολικό ποσό που απαιτείται. ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα αλλάξει αυτή η διαδικασία; Θα βγαίνουν πλέον ατομικές ΑΠΥ, μία για κάθε ασθενή και θα αποστέλλονται όλες μαζί με την κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία; Χρειάζεται διευκρίνηση. Γιατί στη περίπτωση της συγκεντρωτικής ΑΠΥ δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αυτά που περιγράφονται στις οδηγίες. Απάντηση: βλ. απάντηση στην ερώτηση 1 5. Στη παράγραφο 5 Παρατηρήσεις αναφέρεται : «5.2 Όπως προαναφέρθηκε, για κάποιο διάστημα, οι δύο τρόποι τιμολόγησης θα λειτουργήσουν παράλληλα. Επομένως θα πρέπει ο χρήστης (υπάλληλος λογιστηρίου ασθενών) να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει με ποια μέθοδο θα εκδοθεί και εκτυπωθεί το πραγματικό τιμολόγιο και με ποια θα πραγματοποιηθεί κανονική τιμολόγηση χωρίς όμως εκτύπωση του πραγματικού τιμολογίου.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ/ΕΡΩΤΗΣΗ: Χρειάζεται αποσαφήνιση για το τι ακριβώς εννοείται εδώ. Η εκτύπωση του πραγματικού τιμολογίου αποτελεί και την κανονική τιμολόγηση. Πως γίνεται λοιπόν η εκτύπωση να γίνεται με άλλη μέθοδο και η τιμολόγηση με άλλη, αφού είναι ένα και το αυτό ; Τιμολόγηση χωρίς εκτύπωση τιμολογίου δεν υφίσταται. Απάντηση: Το παραπάνω αναφέρεται μόνο για τα 20 πιλοτικά νοσοκομεία και μόνο για την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας τους (9/9/ /9/2011). Στην περίοδο αυτή, η κανονική τιμολόγηση και έκδοση τιμολογίου θα γίνεται με την παλαιά τιμολόγηση και τις παλαιές τιμές. Η εφαρμογή τιμολόγησης θα πρέπει όμως να υποστηρίζει την δημιουργία ενός «τιμολογίου» (ουσιαστικά μιας εκτύπωσης σε λευκό χαρτί) σύμφωνα με τα ΚΕΝ, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα ελέγχου ότι λειτουργεί σωστά η διαδικασία αυτή, και ότι η εφαρμογή είναι έτοιμη για τη μετάπτωση σε πλήρη και αποκλειστική λειτουργία της νέας τιμολόγησης (μέσω ΚΕΝ) και τις νέες τιμές, από 1/10/ Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διαχείριση περισσοτέρων της μιας διαφορετικών τιμών κωδικών ICD-10 ανά εξιτήριο? Αν ναι θα υπάρχει κάποια λειτουργική διαφοροποίηση μεταξύ τους (πχ κύρια και δευτερεύουσα) και ποια? Απάντηση: Στο ιατρικό εξιτήριο (αυτό που συμπληρώνει ο ιατρός) θα μπορούν να υπάρχουν περισσότερες της μιας διαγνώσεις εξόδου ICD-10, όμως η πρώτη που θα αναγράφεται θα αντιστοιχεί στην κύρια (πρωτεύουσα) πάθηση. 7. Από την ως άνω παρουσίαση (4) προκύπτει ότι θα πρέπει να υποστηρίζονται περισσότερα του ενός ΚΕΝ ανά εξιτήριο. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε πως θα προσδιορίζεται η αξία του ΔΠΥ? άθροισμα των ΚΕΝ? Απάντηση: Στη γενική περίπτωση, θα μπορεί να υποστηρίζονται περισσότερα του ενός ΚΕΝ ανά εξιτήριο (συνήθως αυτό θα χρειάζεται σε σχετικά λίγες περιπτώσεις και δεν αναμένεται να υπερβαίνουν τα 2-3 ΚΕΝ). Το κόστος θα υπολογίζεται 2

3 αθροιστικά και η Μέση Διάρκεια Νοσηλείας επίσης αθροιστικά και σειριακά, δηλ. με άθροισμα στη σειρά όλων των ΜΔΝ των ΚΕΝ του εξιτηρίου, ξεκινώντας από την 1 η ημέρα νοσηλείας. 8. Θα πρέπει να υποστηρίζεται έλεγχος συμβατότητας μεταξύ των καταχωρηθέντων Κωδικών Διαγνώσεων με τα καταχωρηθέντα ΚΕΝ? Απάντηση: όχι, δεν είναι απαραίτητη η υποστήριξη τέτοιου ελέγχου. Όμως, ο κωδικός (ή κωδικοί) διάγνωσης εξόδου ICD-10 θα χρησιμοποιείται σαν βασικό εργαλείο για την εύρεση του ΚΕΝ της νοσηλείας. Είναι επομένως αναμενόμενο να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ICD-10 και ΚΕΝ. Ακριβώς αυτή τη συσχέτιση υποστηρίζει η διαδικτυακή εφαρμογή που θα υποβοηθά το χρήστη του λογιστηρίου ασθενών να εντοπίσει ευκολότερα το κατάλληλο (ή τα κατάλληλα) ΚΕΝ. 9. Ποιοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση για καταχώρηση των ΚΕΝ (ώστε να διαμορφωθούν τα κατάλληλα δικαιώματα)? Στο (1) αναφέρεται η ομάδα των κωδικοποιητών (υπάρχει? είναι χρήστες του συστήματος ή θα πρέπει να ανοιχτούν κωδικοί?) ενώ στο (2) περιγράφεται ο υπάλληλος του γραφείου κίνησης. Σε κάθε περίπτωση πως θα αποφασίσει ο καταχωρητής για τα ΚΕΝ που αντιστοιχούν αφού θα έχει μόνο τους κωδικούς διάγνωσης του Ιατρικού Εξιτηρίου και ως γνωστόν κάθε τέτοιος κωδικός αντιστοιχεί σε περισσότερα του ενός ΚΕΝ? Θα απαιτηθεί κάποια υποστήριξη από το πληροφορικό σύστημα και αν ναι ποια? Απάντηση: Καταχώρηση ΚΕΝ θα πραγματοποιούν οι χρήστες του λογιστηρίου ασθενών που θα χειρίζονται την εφαρμογή τιμολόγησης. Για την απόφαση του ποιού ΚΕΝ θα χρησιμοποιηθεί θα έχει την βοήθεια της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής (βλ. απάντηση ερώτησης 22), καθώς και της Ομάδας Διαχείρισης ΚΕΝ (ΟΔΚΕΝ) του νοσοκομείου (βλ. Εγκύκλιοι του ΓΓ ΥΥΚΑ Αρ.Πρωτ. οικ.68460, 17/6/2011 και Αρ.Πρωτ. οικ.94622, 23/8/2011) 10. Ως γνωστόν διεθνώς τα DRGs έχουν διαβαθμίσεις λόγω επιπλοκών που όμως η επιλογή της διαβάθμισης αντικειμενοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία καταγράφονται και ελέγχονται από τα πληροφορικά συστήματα. Θα πρέπει να υλοποιηθεί κάποια τέτοια λειτουργικότητα (δεδομένου του ότι στα ΚΕΝ υπάρχουν αυτές οι διαβαθμίσεις περιπτώσεις xxμ, xxμ α, xxμβ, xxμγ). Σε θετική περίπτωση παρακαλούμε περιγράψετε τα σχετικά στοιχεία Απάντηση: Σε πρώτη φάση εφαρμογής των ΚΕΝ, δεν θα χρησιμοποιηθούν τέτοιου κριτήρια ή εξειδικεύσεις, ούτε απαιτείται κάποια υποστήριξη εξεύρεσης των ΚΕΝ/DRGs από τα Πληροφοριακά Συστήματα. Το Πληροφοριακό Σύστημα Τιμολόγησης θα αναμένει την εισαγωγή του ορθού ΚΕΝ από τον χρήστη του λογιστηρίου ασθενών, για να προχωρήσει στην διαδικασία της τιμολόγησης. 11. Παρακαλούμε περιγράψετε τις απαιτήσεις λογιστικής παρακολούθησης των ΚΕΝ Απάντηση: Αυτό αποτελεί θέμα κάθε νοσοκομείου να το αντιμετωπίσει (με ενδεχόμενη συνεργασία, αν απαιτείται, με την εταιρία πληροφορικής που το υποστηρίζει) και αναλόγως του λογιστικού συστήματος, λογιστικού σχεδίου, εφαρμογής γενικής και/ή αναλυτικής λογιστικής, κτλ που χρησιμοποιεί. 3

4 12. Στο (3) αναφέρεται «Όταν κάποια νοσηλεία υπερβαίνει την μέση διάρκεια νοσηλείας (ΜΔΝ) του κάθε ανωτέρω ΚΕΝ, τα ασφαλιστικά ταμεία θα καλύπτουν τις πρόσθετες μέρες νοσηλείας, με βάση την ΚΥΑ του 1998 και την κατωτέρω αναπροσαρμογή της. Το ίδιο θα συμβαίνει για κάθε νέο ΚΕΝ, έως αυτό να λάβει αντίστοιχη κοστολόγηση (πλέον τα εκτός νοσηλίου, ως ΚΥΑ 1998).» Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει το «πλέον τα εκτός νοσηλίου»? θα προστίθενται τα κόστη εκτός νοσηλίου στα ΚΕΝ? Επίσης περιγράψτε το χειρισμό νέου ΚΕΝ. Απάντηση: Βλέπε τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας με ημ/νία 7/9/2011 που έχει αναρτηθεί στο site του ΥΥΚΑ 13. Σήμερα κάποιες από τις χρεώσεις μπορούν να μη γίνουν αποδεκτές από τα Ασφαλιστικά ταμεία, οπότε υποστηρίζονται από το πληροφορικό σύστημα οι σχετικές τροποποιήσεις. Παρακαλούμε περιγράψετε αν θα υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις αναφορικά με τα ΚΕΝ. Απάντηση: το θέμα του χειρισμού των περικοπών των ασφαλιστικών ταμείων ευρίσκεται υπό διερεύνηση και θα απαντηθεί σύντομα. 14. Τα ΚΕΝ θα εφαρμόζονται στους ασφαλισμένους όλων των ταμείων ή κάποιων? Στη δεύτερη περίπτωση και σε περίπτωση που απαιτείται σχετικός έλεγχος από το σύστημα παρακαλούμε περιγράψτε Απάντηση: Η τιμολόγηση μέσω ΚΕΝ θα εφαρμόζεται για όλους τους ασθενείς όλων των ασφαλιστικών ταμείων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. 15. Τι συμβαίνει σχετικά με το παραπάνω αναφορικά με τους ξένους υπηκόους? Απάντηση: ότι και για τους Έλληνες υπηκόους. Εφόσον καλύπτονται από αφαλιστικό ταμείο που έχει συμφωνία με ελληνικό ασφαλιστικό ταμείο, θα τιμολογούνται μέσω ΚΕΝ. Εφόσον προσέρχονται στο νοσοκομείο ως ιδιώτες, θα τιμολογούνται ως ιδιώτες. 16. Αναφέρεται «θα πρέπει πιλοτικά από 9/9/2011 να εκκαθαρίζουν και να είναι σε θέση να υποβάλουν προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία τα νοσήλια τόσο με τον σημερινό τρόπο (έως 30/9/11) όσο και με την εφαρμογή των ΚΕΝ-DRGs (από 1/10/11)». Οι υποβολές γίνονται συνήθως τον επόμενο μήνα για τα εξιτήρια του προηγούμενου. Παρακαλούμε διευκρινίσετε αν με το παραπάνω εννοείται ότι τον Οκτώβριο θα γίνουν 2 υποβολές ανά ταμείο που θα δέχεται ΚΕΝ. Η μία θα γίνεται όπως σήμερα για τα εξιτήρια έως 9/9/2011 και μια για τα εξιτήρια από 10/9/2011 και μεταγενέστερα όπου θα εφαρμοστούν τα ΚΕΝ. Πως θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις που έχουν εισαχθεί πριν από την 9/9/2011 και έχουν δημιουργηθεί χρεώσεις και θα λάβουν εξιτήριο μετά την 9/9/2011. Απάντηση: βλέπε απάντηση στην ερώτηση Παρακαλούμε διευκρινίστε το ως άνω για τα ΜΗ πιλοτικά νοσοκομεία Απάντηση: βλέπε απάντηση στην ερώτηση 5 4

5 18. Αναφέρεται ότι τα στοιχεία της αντιστοίχησης θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνιαίως στα Ασφαλιστικά Ταμεία και την Ομάδα Εργασίας. Παρακαλώ να μας περιγράψετε αναλυτικά το σχετικό format, γραμμογράφηση καθώς και τη αντίστοιχη διαδικασία. Απάντηση: η λεπτομερής γραμμογράφηση των υποβολών καθώς και ο σχεδιασμός της φόρμας υποβολής ευρίσκεται υπό ανάπτυξη και θα ανακοινωθεί σύντομα. 19. Αναφέρεται ότι θα καταχωρούνται όλες οι ιατρικές πράξεις. Αυτή η καταχώρηση θα έχει οποιαδήποτε συνέπεια στον υπολογισμό της αξίας του ΔΠΥ και αν ναι ποια Απάντηση: Θα καταχωρούνται, προαιρετικά στην πρώτη φάση λειτουργίας, οι κύριες ιατρικές πράξεις, δηλ. αυτές που σε συνδυασμό με τη διάγνωση εξόδου (ICD-10) διαφοροποιούν ουσιαστικά τη νοσηλεία, άρα έχουν επίδραση στην επιλογή του ΚΕΝ. Η καταχώρηση αυτή είναι υποβοηθητική για την ακριβέστερη εξεύρεση του ορθού ΚΕΝ. Δεν έχει άλλη επίδραση στον υπολογισμό της αξίας του ΔΠΥ. 20. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν απαιτείται οποιοσδήποτε έλεγχος συμβατότητας χρέωσης υλικών ή/και φαρμάκων ή/και εξετάσεων με ΚΕΝ. Σε θετική περίπτωση παρακαλούμε περιγράψτε. Απάντηση: Στην πρώτη φάση λειτουργίας της τιμολόγησης μέσω ΚΕΝ, δεν απαιτείται τέτοιος έλεγχος. 21. Παρακαλούμε να μας δώσετε κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή των ΚΕΝ που βρίσκεται στη σχετική ιστοσελίδα του Υπ. Υγείας. Απάντηση: Η διαδικτυακή εφαρμογή αποτελεί απλώς ένα πρόσθετο «εργαλείο» για τον υπάλληλο του λογιστηρίου ασθενών προκειμένου να τον βοηθήσει να εντοπίσει ευκολότερα το κατάλληλο ΚΕΝ για τη νοσηλεία που διαχειρίζεται. Βασίζεται στις αντιστοιχίσεις ΚΕΝ-ICD10-Ιατρικών Πράξεων (οι Ιατρικές Πράξεις είναι σε πρώτη φάση προαιρετικές). Δεν απαιτείται κωδικός για την εφαρμογή. Κωδικούς έχουν μόνο οι 25 ιατρικές ομάδες κωδικοποιητών που έχουν ορισθεί από το ΥΥΚΑ και θα πραγματοποιήσουν τις αντιστοιχίσεις ΚΕΝ-ICD10-Ιατρικών Πράξεων και άρα θα «γεμίσουν» τους πίνακες της εφαρμογής με δεδομένα για να είναι δυνατή η χρήση της από τα Νοσοκομεία. Η εφαρμογή διαθέτει την οθόνη «Εύρεση ΚΕΝ» (προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες των νοσοκομείων ελεύθερα χωρίς κωδικό) όπου θα είναι δυνατός ο εντοπισμός του ΚΕΝ που μας ενδιαφέρει από τους κωδικούς ICD10 (και Ιατρικών Πράξεων προαιρετικά). Επίσης η εφαρμογή διαθέτει την οθόνη «Προβολή» (προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες των νοσοκομείων ελεύθερα χωρίς κωδικό) όπου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να δεi την πλήρη αντιστοίχιση KEN- ICD10-Ιατρικών Πράξεων που υπάρχει διαθέσιμη έως εκείνη τη στιγμή. 22. Έστω ότι έχω μια νοσηλεία με μόνο ένα ΚΕΝ με ΜΔΝ 5 ημέρες. Επιβεβαιώστε μας ότι εάν ο ασθενής μείνει στο νοσοκομείο 7 ημέρες τότε τις τελευταίες δύο ημέρες θα πληρώσει ημερήσιο νοσήλιο ανάλογα με το τομέα και τη θέση που ήταν εκείνες τις δύο τελευταίες ημέρες π.χ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ, ΜΕΘ κλπ. Επίσης επιβεβαιώστε εάν οι επιπλέον υπηρεσίες, τα 5

6 φάρμακα και τα υλικά που ήταν παλιά εκτός του ημερήσιου νοσηλίου και χρεώθηκαν εκείνες τις δύο ημέρες (ή καθ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας) θα χρεωθούν ή όχι. Απάντηση: Βλέπε τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας με ημ/νία 7/9/2011 που έχει αναρτηθεί στο site του ΥΥΚΑ 23. Σε περίπτωση χρήσης ειδικών υλικών ή ακριβών φαρμάκων σε μια νοσηλεία, αυτά θα χρεώνονται επιπλέον? Απάντηση: Όχι. Όλα τα υλικά και φάρμακα που απαιτούνται έχουν υπολογισθεί και περιλαμβάνονται στην τιμή του ΚΕΝ, εντός της προβλεπόμενης Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας (ΜΔΝ) του ΚΕΝ. 24. Διευκρινίστε την αντιμετώπιση των αρθοπλαστικών περιστατικών Απάντηση: Δεν διαφέρουν από τα άλλα περιστατικά. Αποζημιώνονται σύμφωνα με το ΚΕΝ στο οποίο ανήκουν. 25. Έστω ότι έχω μια νοσηλεία με δύο ΚΕΝ, ΚΕΝ Α 10 ημέρες, ΚΕΝ Β 5 ημέρες. Ο ασθενής νοσηλεύεται για 20 ημέρες. Επιβεβαιώστε μας ότι νοσήλια θα χρεώνονται μετά τη μέγιστη ΜΔΝ όλων των ΚΕΝ που εφαρμόζονται στο περιστατικό, δηλαδή από την 11η ημέρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Απάντηση: Όχι. Οι ΜΔΝ των ΚΕΝ θα μετρήσουν αθροιστικά, ξεκινώντας από την 1 η ημέρα νοσηλείας του ασθενή, επομένως οι πρώτες 10=5=15 ημέρες νοσηλείας καλύπτονται από τα δύο χρησιμοποιούμενα ΚΕΝ, ενώ νοσήλια θα χρεώνονται από την 16 η ημέρα και μετά. 26. Έστω ότι έχω ένα παθολογικό περιστατικό με εισαγωγή σε Α θέση για 2 ημέρες και στη συνέχεια 1 ημέρα Γ θέση, ΚΕΝ 10 ημέρες, η διάρκεια νοσηλείας του είναι 3 ημέρες και η δικαιούμενη του θέση είναι Γ. Θα πρέπει να πληρώσει ο ασθενής τη διαφορά θέσης για τις 2 πρώτες ημέρες από τη στιγμή που δεν χρησιμοποίησε όλο το διάστημα του ΚΕΝ και η διαφορά του ποσού υπερκαλύπτει τη διαφορά θέσης? Διευκρινίστε σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει ο ασθενής να πληρώνει διαφορά θέσης Απάντηση: Ναι, θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά θέσης για τις 2 ημέρες που νοσηλεύτηκε σε ανώτερη της δικαιούμενης θέσης. 27. Επιβεβαιώστε ότι για κάθε ΚΕΝ θα πρέπει να ορίζεται το ICD-10 και οι αντίστοιχες ιατρικές πράξεις που του αντιστοιχούν στη περίπτωση που μια νοσηλεία έχει περισσότερα από ένα ΚΕΝ Απάντηση: βλέπε απάντηση στις ερωτήσεις 6 και Επιβεβαιώστε ότι οι αλλαγές των τιμών των ημερήσιων νοσηλίων θα εφαρμοστούν σε όλα τα περιστατικά ανεξαρτήτως εάν έχουν ή όχι ΚΕΝ και σε όλα τα νοσοκομεία και όχι μόνο τα πιλοτικά από 9/9. Απάντηση: βλέπε απάντηση στην ερώτηση 5 6

7 29. Εφ άπαξ εισφορά θα χρεώνεται στη περίπτωση πολυήμερης νοσηλείας χωρίς ΚΕΝ (τιμολόγηση με τον παλιό τρόπο)? Εάν ναι, ποια είναι η νέα τιμή της? Απάντηση: Με την νέα τιμολόγηση, δεν θα υπάρχει πλέον εφ άπαξ εισφορά 30. Το ΔΗΜΟΣΙΟ θα έχει άλλες τιμές στα ημερήσια νοσήλια? (μέχρι τώρα είχε κάποια έκπτωση) Απάντηση: όχι, θα ισχύει, όπως για όλους, η τιμολόγηση με τις τιμές ημερήσιου νοσηλίου που αναφέρονται στην ΚΥΑ των ΚΕΝ. 31. Στα ΚΕΝ το εύρος κόστους είναι μεγάλο και απέχει πολύ από αυτό που έχει μπει στο ΦΕΚ (ούτε ως μέση τιμή). Π.χ. στο ΚΕΝ Επεμβάσεις όρχεων δίνει τιμή 652 και οι πράξεις που αντιστοιχούν μπορεί να ξεκινούν από 600 ευρώ (π.χ. διερεύνηση νια κρυψορχία με κοιλιακή διερεύνηση) να ανεβαίνει το κόστος με πράξεις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις όρχεων και να φτάνει τις ευρώ (!Ι)για πράξεις π.χ. ρομποτική χειρουργική ορχεκτομή (την κάνουν στο Λαϊκό). Απάντηση: Ισχύουν οι τιμές ΚΕΝ που έχουν δημοσιευτεί στην ΚΥΑ. Παράλληλα όμως θα θεσπισθεί σύντομα διαδικασία επανακοστολόγησης ή αναθεώρησης τιμών ΚΕΝ, την οποία μπορεί να ακολουθήσει ένα νοσοκομείο προκειμένου να διορθωθούν ενδεχόμενες αδυναμίες στην αρχική τιμολόγηση των ΚΕΝ. 32. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλά ΚΕΝ τι Θα γίνει με την ημερομηνιακή ισχύ του καθενός από αυτά. Απάντηση: βλέπε απάντηση στην ερώτηση Τι Θα γίνει με υλικά, φάρμακα και υπηρεσίες που δεν είναι συμβατά με το ΚΕΝ της νοσηλείας? Θα τιμολογούνται επιπλέον? Απάντηση: όχι, ολόκληρο το κόστος νοσηλείας περιλαμβάνεται στην τιμή ΚΕΝ για τη ΜΔΝ του ΚΕΝ. 34. Πώς Θα καθορίζεται η συμβατότητα των υλικών / φαρμάκων / υπηρεσιών με τα ΚΕΝ? Και τι προβλέπεται αν η νοσηλεία έχει πολλαπλά ΚΕΝ και τα υλικά/φάρμακα/υπηρεσίες είναι συμβατά με περισσότερα από ένα ΚΕΝ της νοσηλείας Απάντηση: βλέπε απάντηση στην ερώτηση 7, καθώς και τη σχετική υπουργική εγκύκλιο 35. Σε περίπτωση υπέρβασης της ΜΔΝ του ΚΕΝ είναι απαραίτητος ο καθορισμός του χρονικού διαστήματος αναφοράς του ΚΕΝ, καθώς ενδέχεται η τιμή του ημερήσιου νοσηλίου να διαφοροποιείται στη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή (π.χ. σε περίπτωση νοσηλείας του σε διαφορετικές κλινικές) και Θα πρέπει να υπολογιστεί πιο ακριβώς είναι το κόστος νοσηλειών που υπερβαίνει το ΚΕΝ. Απάντηση: βλέπε απάντηση στην ερώτηση 7 7

8 36. Τι γίνεται όταν για λόγους αντικειμενικούς (προγραμματισμένα χειρουργεία, αναζήτηση υλικών κτλ) υπερβαίνει η νοσηλεία την πρότυπη ΜΔΝ? Απάντηση: γίνεται κανονική χρέωση βάσει ΚΕΝ. Οι τυχόν επί πλέον ημέρες νοσηλείας τιμολογούνται όπως ορίζει η Υπουργική εγκύκλιος 37. Πώς Θα αντιμετωπίζονται οι ειδικές μονάδες (π.χ. ΜΕΘ) Απάντηση: η παραμονή σε ειδικές μονάδες, εντός της ΜΔΝ του ΚΕΝ, περιλαμβάνεται στην τιμή ΚΕΝ. Η παραμονή οπουδήποτε πλέον της ΜΔΝ του ΚΕΝ, τιμολογείται βάσει του ημερήσιου νοσηλίου. 38. Πώς Θα αντιμετωπίζονται οι μονοήμερες νοσηλείες Απάντηση: Για τις μονοήμερες νοσηλείες, υπάρχει σχετική τιμή νοσηλίου στην ΚΥΑ, που όμως δεν έχει μεταφερθεί στο ΦΕΚ των ΚΕΝ. Αναμένεται διόρθωση ώστε να μεταφερθεί η τιμή νοσηλίου ημερήσιας νοσηλείας και στο ΦΕΚ. 39. Η παράλληλη λειτουργία με και χωρίς ΚΕΝ είναι εξαιρετικά δύσκολη για τα μηχανογραφικά συστήματα και ενδέχεται να απαιτήσει μεγάλο κόστος προσαρμογής των συστημάτων. Η λύση των τιμοκαταλόγων δεν είναι εφικτή λόγω της περίπτωσης υπέρβασης της ΜΔΝ του ΚΕΝ, οπότε ένα μέρος της νοσηλείας πρέπει να λειτουργήσει με την λογική των ΚΕΝ και ένα άλλο μέρος με την λογική του ημερήσιου νοσηλίου Απάντηση: Ο παλαιός τρόπος τιμολόγησης θα πρέπει να παραμείνει ούτως ή άλλως, αφού αφορά ορισμένες κατηγορίες τιμολογήσεων (εξωτερικοί ασθενείς, αναβαθμίσεις θέσεων, ιδιώτες, κτλ). Η έγκαιρη προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων τιμολόγησης είναι ευθύνη του κάθε νοσοκομείου, σε συνεργασία με την εταιρία πληροφορικής που το υποστηρίζει. Ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί τεχνικά η προσαρμογή, εξαρτάται από το κάθε πληροφοριακό σύστημα τιμολόγησης που χρησιμοποιείται. 40. Σε σχέση με την ενημέρωση της γενικής λογιστικής Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση αν το λογιστικό σχέδιο των πωλήσεων (λογαριασμός 73) Θα πρέπει να διαμορφωθεί με διαφορετικό τρόπο και η αντίστοιχη συμπεριφορά στο δημόσιο λογιστικό. Απάντηση: Ο τρόπος σύνδεσης με το λογιστικό κύκλωμα, εξαρτάται από την υλοποίηση που έχει γίνει σε κάθε νοσοκομείο, το βαθμό αυτοματοποίησης της σύνδεσης αυτής καθώς και το λογιστικό σχέδιο που χρησιμοποιείται. Η προσαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία του κάθε νοσοκομείου με την εταιρία πληροφορικής που το υποστηρίζει. 41. Σύμφωνα με την υπ. αριθ / Εγκύκλιο του Υπουργείου, συγκροτήσαμε ομάδες κωδικοποιητών ΚΕΝ. Αφού όμως τον τελικό κωδικό ΚΕΝ (που προκύπτει από τους κωδικούς ICD-10 και τους κωδικούς των ιατρικών 8

9 πράξεων) θα μπορούμε να τον πάρουμε απ'την online εφαρμογή, ποιός είναι ο σκοπός και τα καθήκοντα των ομάδων μας ; Απάντηση: η εν λόγω εφαρμογή είναι απλά ένα βοηθητικό εργαλείο για το λογιστήριο ασθενών, στην προσπάθειά του να εντοπίσει το ΚΕΝ της νοσηλείας. Εφόσον υπάρχουν πλήρως κωδικοποιημένες οι διαγνώσεις ICD10 και Ιατρικών Πράξεων, καθώς και ολοκληρωμένες οι σχετικές αντιστοιχίσεις (πράγμα που ολοκληρώνεται σύντομα από τις 25 ιατρικές ομάδες αντιστοίχισης που έχουν ορισθεί από το ΥΥΚΑ), η εφαρμογή θα εντοπίζει με ακρίβεια το ορθό ΚΕΝ. Επειδή την πρώτη περίοδο εφαρμογής της νέας τιμολόγησης ίσως να μην υπάρχουν πλήρως οι αντιστοιχίσεις ΚΕΝ-ICD10-Ιατρικών Πράξεων, και επίσης η αναγραφή των κωδικών ιατρικών πράξεων στα εξιτήρια είναι αρχικά προαιρετική, πιθανόν η εφαρμογή να δίνει περισσότερα του ενός ΚΕΝ για μία νοσηλεία, ή ακόμη και να μην δίνει κανένα ΚΕΝ (εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι αντιστοιχίσεις για τη συγκεκριμένη πάθηση). Στις περιπτώσεις αυτές, ή όπου υπάρχει αμφιβολία για την ορθότητα του επιλεχθέντος ΚΕΝ, ή σε περιπτώσεις πολύπλοκης νοσηλείας όπου πιθανόν να απαιτείται η χρησιμοποίηση πρόσθετων ΚΕΝ ώστε να καλυφθεί πλήρως η νοσηλεία, το Λογιστήριο Ασθενών θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συνδρομή της Ομάδας Διαχείρισης ΚΕΝ (ιδιαίτερα των ιατρών-μελών της ομάδας), ώστε να επιλέξει ορθά το (ή τα) ΚΕΝ τιμολόγησης. 42. Σύμφωνα με το αρχείο : 7_KEN AND BILLING INFORMATION SYSTEMS - ver 4.pdf, με τίτλο : Η εφαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων στα Συστήματα Πληροφορικής του Λογιστηρίου Ασθενών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που υπάρχει στην σελίδα του υπουργείου για τα ΚΕΝ, ο τελικός κωδικός ΚΕΝ θα προκύπτει από τους κωδικούς ICD-10 και τους κωδικούς των ιατρικών πράξεων. Όσον αφορά τους κωδικούς των ιατρικών πράξεων, όμως, δεν μας έχει έρθει κάποια εγκύκλιος που να μας ενημερώνει αν όντως πρέπει να αρχίσουμε να τους χρησιμοποιούμε, π.χ. οι ιατροί πρέπει να τους γράφουν μαζί με τους κωδικούς ICD- 10 στο εξιτήριο; Οπότε, τελικά, για την εύρεση του ΚΕΝ απ'την online εφαρμογή χρειάζονται και οι κωδικοί των ιατρικών πράξεων ; Απάντηση: Οι κωδικοί ιατρικών πράξεων θα χρησιμοποιηθούν κατ αρχήν προαιρετικά στα εξιτήρια των ασθενών. Η χρήση τους είναι βοηθητική των κωδικών ICD10 ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το κατάλληλο ΚΕΝ της νοσηλείας από την διαδικτυακή εφαρμογή. Συνιστάται όμως σταδιακά να μπούν σε πλήρη εφαρμογή στα εξιτήρια, ώστε, σε συνδυασμό με τους κωδικούς διαγνώσεων ICD10, να αυτοματοποιηθεί κατά το δυνατόν για το Λογιστήριο Ασθενών η εύρεση του κατάλληλου ΚΕΝ. Σχετικά, βλέπε και την απάντηση στην ερώτηση 41. Επισημαίνουμε ακόμη ότι το αρχείο «KEN_AND_BILLING_INFORMATION_ SYSTEMS» ευρίσκεται ήδη στην έκδοση 6 και περιέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες. 9

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ. Σημείωση : Ο ασθενής φεύγει πραγματικά από το κρεβάτι, μόνο όταν το Ιατρικό Εξιτήριο γίνει Διοικητικό από το Γραφείο Κίνησης. ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΙΤΗΡΙΟ Το Ιατρικό Εξιτήριο ουσιαστικά είναι εντολή ιατρού για έξοδο του ασθενή από το τμήμα νοσηλείας, σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι : Ημερομηνία εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για την εφαρμογή ΚΕΝ-DRGs το 2011»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για την εφαρμογή ΚΕΝ-DRGs το 2011» Β ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 01 / 09 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας : 10187 Τηλέφωνο : 2105202560 Φαξ : 2105202319

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ/GR - DRGs) ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ Ορισμός: Diagnosis Related Groups (DRGs) Diagnosis Related Groups (DRGs): Ομοιογενείς Διαγνωστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικτυακή Εφαρμογή Εύρεσης. Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων

Η Διαδικτυακή Εφαρμογή Εύρεσης. Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων Η Διαδικτυακή Εφαρμογή Εύρεσης Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων [ Σύστημα Αντιστοίχισης Κωδικοποιήσεων (ΣΑΚ) ] Εγχειρίδιο Χρήσης Ver. 4.0, 30/9/2011 Ομάδα Εργασίας για την Εφαρμογή των Ελληνικών Κλειστών

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής

Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής Εισηγητής: Θωμάς Λάζαρης 1 Συνεισηγητές: Αλέξανδρος Δαβαρίας 2 Παντελής Αδάμ 3 Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12.

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και ανάπτυξης Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 1 Οικονοµικοί Στόχοι 2009-11 Το 2009 οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνηση ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (1/2 αµοιβέςεσυ, 1/6 ΟΠΑ, 1/6 Πρόνοιακαι 1/6 λοιποίφορείς),

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Η εµπειρία του Νοσοκοµείου στην εφαρµογή των ΚΕΝ -DRGs Φώτης Βάββας Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής - ιοικητής Νοσοκοµείου Περιεχόµενα Αποζηµίωση των Νοσοκοµείων ΕΣΥ πριν την 01/10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016 1 α/α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Α) Το τιμολόγιο που εκδίδεται πρέπει να εσωκλείεται στο φάκελο ή στην κούτα; Β) Οι συμβεβλημένοι ιατροί, με συμβάσεις επισκέψεων, δεν καταχωρούσαν ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Διακομιδή ασθενών από το ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Με το ξεκίνημα της φθινοπωρινής περιόδου, γίνεται πραγματικότητα ένα πάγιο αίτημά σας των τελευταίων ετών.

Με το ξεκίνημα της φθινοπωρινής περιόδου, γίνεται πραγματικότητα ένα πάγιο αίτημά σας των τελευταίων ετών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016 Θέμα: Full, Κάλυψη Εξόδων από Ατύχημα Αγαπητοί Συνεργάτες, Με το ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

InfoHealth Η ΕΤΑΙΡΙΑ EN ISO 9001 : 2000

InfoHealth Η ΕΤΑΙΡΙΑ EN ISO 9001 : 2000 Η ΕΤΑΙΡΙΑ H SDC A.E. (Software Development Center) δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής από το 1982. Από τις αρχές του 2000 συµπεριλαµβάνεται στον Οµιλο Εταιριών της Info Quest (Quest Group), ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Η Πολιτεία με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ > ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ > ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών

Ανακοίνωση. Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Απ.Παύλου 12, ΤΚ 15123, Μαρούσι Ανακοίνωση Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

πλήρως σε σύνθετες ανάγκες και υψηλές απαιτήσεις οποιουδήποτε Νοσοκοµείου.

πλήρως σε σύνθετες ανάγκες και υψηλές απαιτήσεις οποιουδήποτε Νοσοκοµείου. Το SDC - InfoHealth είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα στο χώρο της Yγείας, το οποίο αναπτύσσεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Νοσοκοµείων. Σχεδιάζεται µε πρότυπο το Γ.Ν. Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ",

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων»

Θέμα: «Νέες Υπηρεσίες Αποζημιώσεων» ΑΠΟ: Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής Υποδιεύθυνση Ζημιών Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων ΑΡ.ΠΡΩΤ.1303 ΠΡΟΣ: Επιθεωρήσεις και λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Υποκαταστήματα και Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή...3 Χρήστες...3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή...3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός...5

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική,

Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 http://www.e-syntagografisi.gr Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ.

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ. Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τ ρεχουσών Εισφορών Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τρεχουσών Εισφορών 1. Γενικά Μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( )

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΑΘΗΝΑ, 18/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (18-01-2012)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διαδραστικό Εργαστήριο Οργάνωση Ομάδων o Παρουσίαση Προβλημάτων o Επεξεργασία και παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων o Επεξήγηση σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο7Χ-ΧΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ο7Χ-ΧΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γενικός Γραμματέας ΥΥΚΑ 5/10/2011 Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Ν. 2519/1997 προβλέπεται ότι πόροι των Νοσοκομείων είναι, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME CYBER KNIFE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE" Στ.σήμερα την.. του έτους 20 μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή.

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. web: www.datadesign.gr email: info@datadesign.gr Iasisnet Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. data design computer applications Iasisnet Το Iasisnet

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ I Μέτρα και πολιτικές, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε από το τέλος του 2010 και τα αποτελέσματά τους φάνηκαν σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Αποσαφήνισης Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης

Σημεία Αποσαφήνισης Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αύξηση των ασφαλίστρων των προγραμμάτων υγείας; Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αύξηση των ασφαλίστρων των προγραμμάτων υγείας; Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. Τι είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο; Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο θεσπίστηκε από την Πολιτεία, με την υπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Συνδέεστε στην διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eopyy.gov.gr/home/startpage?a_homepage=index Εικόνα 1 Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού

Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού Σεμινάρια Εκπαίδευση Προσωπικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας διαχείρισης Σεμιναρίων Εκπαίδευσης Προσωπικού. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης 10 Ιουνίου 2008 Αρ. Πρωτ.:7013/7.5.2008 Ειδική Επιστήμονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ 151 23 Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου. 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής

1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου. 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ.11524 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΡΟΣ Υπηρεσιών Υγείας 1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Αθήναι, 12 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Στ σήμερα την... του έτους... μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ iknowhow Πληροφορική A.E Η Εφαρμογή... 3 Χρήστες... 3 Πρόσβαση στην Εφαρμογή... 3 Συμβεβλημένος Μόνιμος Ιατρός... 5 Νέα Επίσκεψη...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BUSINESS REPORTING SYSTEM... 2 HOME... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 6 ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ... 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ... 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ REPORT... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software

Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software Γενικός Τιμοκατάλογος Προϊόντων & Υπηρεσιών Software 2015 Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείριση Υποθηκοφυλακείου Οργάνωση Συλλόγων Vision Computer Applications 2015 (4 th ed) Εταιρική Παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΛ-9Λ2. Αθήνα, 5 / 8 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / οικ / 790. ΠΡΟΣ : 1. ΙΚΑ ΕΤΑΜ Διοίκηση Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης Πληροφορική Υγείας ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 27 Μαρτίου 2016 Ζητούµενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛEΦΩΝΑ: ΥΔΙΜΗΔ: 213

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015

Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015 Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015 Εισαγωγή Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ) είναι ΔΕΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ;

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Τεχνικά Ερωτήματα: (1) Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Απάντηση: Η εγγραφή στο ΚΗΜΔΣ γίνεται με την εισαγωγή των στοιχείων του αιτούντος, που είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 06 / 08 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34642 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ;

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Τεχνικά Ερωτήματα: (1) Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Απάντηση: Η εγγραφή στο ΚΗΜΔΣ γίνεται με την εισαγωγή των στοιχείων του αιτούντος, που είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστηµα... 3 3. Είσοδος στο σύστηµα... 5 4. Υποβολή πρότασης... 6 5. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής... 10 6. On

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 27 /01/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8 (102 41) Γ99/22 ΑΡ. 8 Αρ.Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. 1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές ΜΥΦ Οι µηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ έρχονται να αντικαταστήσουν από 1/1/2014 τις ετήσιες καταστάσεις ΚΕΠΥΟ και περιλαµβάνουν: 1. Χονδρικές πωλήσεις, που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα η Data Communication σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - πελατών σας και των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα