4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ"

Transcript

1 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων, προκαταρκτικής µελέτης τεχνικών καθώς και Η/Μ µελετών στο τµήµα "Ανατολική Παράκαµψη Ξάνθης" (70.1.3) του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα" Κωδικός Αναφοράς 4543» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές _odo_ /4543/B07

2 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΞΑΝΘΗΣ" (70.1.3) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 70 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ "ΞΑΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ" - ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4543 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ) ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΠΟΙΗΣΗ Α) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ A.T.1 Τριγωνοµετρικό σηµείο IV τάξης ΤΟΠ.2 -/1 τεµάχιο 3,00 904, ,00 Κατασκευή Βάθρων ύψους 1.10µ (πλην βραχωδών A.T.2 εδαφών) ΤΟΠ.2 -/2 τεµάχιο 3,00 395, ,50 Χρήση υπάρχοντος τριγωνοµετρικού σηµείου (IV τάξης), A.T.3 για εξάρτηση δικτύου ΤΟΠ.2 2 τεµάχιο 5,00 904, ,00 Αναγνώριση τριγωνοµετρικών σηµείων και χρήση για A.T.4 εξάρτηση πολυγωνοµετρικού δικτύου ΤΟΠ.2 3 τεµάχιο 3,00 73,45 220,35 Εγκατάσταση πολυγωνοµετρικών εκτός κατοικηµένων A.T.5 ΤΟΠ.3 1α τεµάχιο περιοχών 40,00 56, ,00 Γεωµετρική χωροστάθµηση σε έδαφος πεδινό µε A.T.6 ΤΟΠ κλίση έως 10% µε ενδιάµεσα σηµεία υπάρχουσας χλµ. 8,00 113,00 904,00 A.T.7 A.T.8 Γεωµετρική χωροστάθµηση συνήθους ακριβείας σε έδαφος µε κλίση από 20% και άνω Χωροσταθµική αφετηρία επί βάθρου συνολικού ύψους 0,80cm µε βάση 1m (χωρίς χωροστάθµιση) ΤΟΠ χλµ. 5,00 146,90 734,50 ΤΟΠ.4 2 τεµάχιο 8,00 124,30 994,40 A.T.9 ήλος επί κτίσµατος ΤΟΠ.4 3 τεµάχιο 3,00 29,38 88,14 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων ΤΟΠ.5Α A.T.10 εκτάσεων, κλίµακα 1:1000, κλίση εδάφους 0-10% 1.1 στρ , ,00 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων ΤΟΠ.5Α A.T.11 εκτάσεων, κλίµακα 1:500, κλίση εδάφους 0-10% 1.1 στρ , ,00 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων ΤΟΠ.5Α A.T.12εκτάσεων, κλίµακα 1:500, κλίση εδάφους 0-10%, στρ , ,00 καλυµένα από ύδατα Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων ΤΟΠ.5Α A.T.13εκτάσεων, κλίµακα 1:1000, κλίση εδάφους >40%, στρ , ,80 σε εδάφη εξόχως δασωµένα 1.3& 3 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων ΤΟΠ.5Α A.T.14εκτάσεων, κλίµακα 1:500, κλίση εδάφους >40%, στρ , ,50 σε εδάφη εξόχως δασωµένα 1.3& 3 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δοµηµένων ΤΟΠ.6Α A.T.15µε αραιοδοµηµένη κατηγορία κάλυψης, σε κλίµακα στρ , ,00 1: Κτηµατογράφηση αδόµητων εκτάσεων (<60 ΤΟΠ.8Α A.T.16σηµείων λεπτοµερειών/10στρ.)µε σύγχρονη στρ , ,80 επίγεια αποτύπωση (-20%), κλίµακα 1: & 4.α Κτηµατογράφηση αδόµητων εκτάσεων (<60 ΤΟΠ.8Α A.T.17σηµείων λεπτοµερειών/10στρ.)µε σύγχρονη στρ. 200,00 18, ,00 επίγεια αποτύπωση (-20%), κλίµακα 1: & 4.α Σύνταξη Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων και Πινάκων ΤΟΠ.16Α A.T.18 σε οδούς Εκτός Σχεδίου µε πυκνότητα όψεων χλµ. 5, , ,00 ιδιοκτησιών 1-40/χλµ., σε κλίµακα 1: Σύνταξη Κτηµατολογικών ιαγραµµάτων και Πινάκων ΤΟΠ.16Α A.T.19 σε οδούς Εκτός Σχεδίου µε πυκνότητα όψεων χλµ. 1, , ,80 ιδιοκτησιών 1-40/χλµ., σε κλίµακα 1: &2 ΣΥΝΟΛΟ , Β) ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Ανατ. Παράκαµψης από Ο Ο.1 & A.T.1 Χ.Θ έως Ο Ο.3 χλµ 2, Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Ανατ. Παράκαµψης από Ο Ο.1 & A.T.2 Χ.Θ έως Ο Ο.3 χλµ 0, A.T.5 Οριστική Μελέτη Οδοποιίας I/Κ 1 Χ.Θ (Βαφέικα) Ο Ο.2 & Ο Ο.3 τεµ 1, Οριστική Μελέτη Οδοποιίας I/Κ 2 Χ.Θ Ο Ο.2 & A.T.6 (Κόσυνθου) Ο Ο.3 τεµ 1, A.T.7 Οριστική Μελέτη Οδοποιίας I/Κ 3 Χ.Θ (Κιµµέρια) Ο Ο.2 & Ο Ο.3 τεµ 1, Οριστική Μελέτη Οδοποιίας I/Κ 4 Χ.Θ Ο Ο.2 & A.T.8 (Μοναστήρι) Ο Ο.3 τεµ 1, Οριστική Μελέτη Οδοποιίας I/Κ 5 Χ.Θ Ο Ο.2 & A.T.9 (Μοναστήρι) Ο Ο.3 τεµ 1, Οριστική Μελέτη Οδοποιίας I/Κ 6 Χ.Θ Ο Ο.2 & A.T.10 (Μοναστήρι) Ο Ο.3 τεµ 1, A.T.11 Οριστική Μελέτη Οδοποιίας I/Κ 7 Χ.Θ (Εχίνου) Ο Ο.2 & Ο Ο.3 τεµ 1, A.T.12 ΣΑΥ-ΦΑΥ Οριστικών µελετών Οδοποιίας και Κόµβων ΓΕΝ.6 Τεµ. 1, , ,17 ΣΥΝΟΛΟ , K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(συνοπτικές)

3 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΞΑΝΘΗΣ" (70.1.3) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 70 ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ "ΞΑΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ - ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ" - ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4543 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ) ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΠΟΙΗΣΗ Γ) ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Οριστική µελέτη αποχέτευσης αρτηρίας χωρίς Υ Ρ.2.1 & A.T.1 παράπλευρο δίκτυο Υ Ρ.1.2 χλµ 5, , ,88 A.T.2 Οριστική µελέτη αποχέτευσης κλάδων όλων των Ι/Κ Υ Ρ.2.1 & Υ Ρ.1.2 χλµ 5, , ,35 A.T.3 Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. Υδραυλικών ΓΕΝ.6 τεµάχιο , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , ) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ A.T.1 Γέφυρα στη Χ.Θ A.T.2 Γέφυρα στη Χ.Θ A.T.3 Γέφυρα στη Χ.Θ A.T.4 Γέφυρα στη Χ.Θ A.T.5 Γέφυρα στη Χ.Θ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α & ΤΕΧ.7 ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α & ΤΕΧ.7 ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α & ΤΕΧ.7 ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α & ΤΕΧ.7 ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ.5Α & ΤΕΧ.7 τεµάχιο 1, , ,00 τεµάχιο 1, , ,00 τεµάχιο 1, , ,00 τεµάχιο 1, , ,00 τεµάχιο 1, , , E) ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ A.T.1 Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίµακα 1:1000 ΓΛΕ.1 Km2 1, , ,09 A.T.2 Μηκοτοµή σε κλίµακα 1:1000 ΓΛΕ.2 Km 5,26 910, ,62 A.T.3 ιατοµές σε κλίµακα 1:200 ΓΛΕ.3 m 2.500,00 1, ,65 Τεχνικός γεωλογικός χάρτης και γεωλογικής A.T.4 επικινδυνότητας σε κλίµακα 1:1000 ΓΛΕ.4 Km2 0, , ,12 A.T.5 ανειοθάλαµοι-αποθεσιοθάλαµοι-λατοµεία ΓΛΕ.13 Km2 0, , ,12 A.T.6 Τεκτονικά διαγράµµατα - δυνητικές ολισθήσεις ΓΛΕ.8 τεµάχιο 5, , ,00 A.T.7 Ταξινοµήσεις βραχόµαζας ΓΛΕ.9 τεµάχιο 10, , ,00 A.T.8 Καταγραφή θέσεων εµφ. Ύδατος & ερευν. εργασιών ΓΛΕ.10 τεµάχιο 30,00 118, ,50 A.T.9 Καταγραφές υφισταµένων πρανών ΓΛΕ.12 τεµάχιο 10,00 452, ,00 A.T.10 Τεύχος γεωλογικής µελέτης ΓΛΕ.17 τεµάχιο 1, , ,77 ΣΥΝΟΛΟ , ΣT) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Προγραµµατισµός επίβλεψη αξιολόγηση A.T.1 γεωτεχνικών ερευνών χωµατουργικών και τεχνικών ΓΜΕ.1 m γεώτρ. 306,00 85, ,28 A.T.2 Γεωτεχνική προµελέτη επιχώµατος ΓΜΕ.2 τεµάχιο 4, , ,50 A.T.3 Γεωτεχνική προµελέτη ορύγµατος ΓΜΕ.2 τεµάχιο 5, , ,00 A.T.4 A.T.5 A.T.6 A.T.7 ΣΥΝΟΛΟ , Ζ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ A.T.1 Οριστική µελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων Ο Ο.9 & Ο Ο.2 τεµάχιο 1, , ,00 A.T.2 ΣΑΥ & ΦΑΥ Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΓΕΝ.6 τεµάχιο 1,00 537,00 537,00 ΣΥΝΟΛΟ , ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(συνοπτικές) σελ.2

4 Α.Τ Άρθρο Κανονισµού Προεκτιµώµε νων Αµοιβών Άρθρο.ΤΟΠ.2 -/1 Άρθρο.ΤΟΠ.2 -/2 Άρθρο ΤΟΠ.2 2 Άρθρο ΤΟΠ.2 3 Άρθρο ΤΟΠ.3 1α Άρθρο ΤΟΠ Άρθρο ΤΟΠ Άρθρο ΤΟΠ.4 2 Άρθρο ΤΟΠ.4 3 Άρθρο ΤΟΠ.5Α 1.1 Άρθρο ΤΟΠ.5Α 1.1 Άρθρο ΤΟΠ.5Α 1.1 & 2 Άρθρο ΤΟΠ.5Α 1.3 & 3 Άρθρο ΤΟΠ.5Α 1.3 & 3 Άρθρο ΤΟΠ.6Α 2.2 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΞΑΝΘΗΣ (70.1.3) Τίλος Άρθρου Ένδειξη Εργασιών Είδος Ποσότητα Τιµή Μονάδας Μονάδος Αναπροσα ρµοσµένη τιµή µονάδος τκ = 1,13 απάνη ( ) Τριγωνοµετρικό σηµείο IV τάξης τεµάχιο , ,00 Βάθρο ύψους 1,10µ. (πλην βραχωδών εδαφών) τεµάχιο , ,50 Τριγωνισµοί Χρήση υπάρχοντος τριγωνοµετρικού σηµείου ( IV τάξης), για εξάρτηση δικτύου τεµάχιο , ,00 Αναγνώριση τριγωνοµετρικών σηµείων και χρήση για εξάρτηση τεµάχιο πολυγωνοµετρικού δικτύου ,45 220,35 Εγκατάσταση πολυγωνοµετρικών εκτός κατοικηµένων Πολυγωνοµετρίες περιοχών. τεµάχιο , ,00 Χωροστάθµηση σε έδαφος πεδινό µε κλίση έως 10% µε ενδιάµεσα σηµεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας. χιλιόµετρο ,00 904,00 Γεωµετρικές Χωροστάθµηση συνήθους ακρίβειας σε έδαφος ορεινό µε κλίση 20% και άνω. χιλιόµετρο ,90 734,50 Χωροσταθµίσεις Χωροσταθµική αφετηρία επί βάθρου συνολικού ύψους 0,8cm µε βάση 1m (χωρίς χωροστάθµιση) τεµάχιο ,30 994,40 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις Αδόµητων εκτάσεων Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις οµηµένων εκτάσεων ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ Ήλος επί κτίσµατος τεµάχιο ,38 88,14 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, κλίση εδάφους 0-10%, κλίµακα 1:1000. Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, κλίση εδάφους 0-10%, κλίµακα 1:500. Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, κλίση εδάφους 0-10%, κλίµακα 1:500, σε εδάφη καλυµµένα από ύδατα. Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, κλίση εδάφους >40%, κλίµακα 1:1000, σε εδάφη εξόχως δασωµένα. Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, κλίση εδάφους >40%, κλίµακα 1:500, σε εδάφη εξόχως δασωµένα. Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις οµηµένων εκτάσεων µε αραιοδοµηµένη κατηγορία κάλυψης, σε κλίµακα 1:500. στρέµµα , ,00 στρέµµα , ,00 στρέµµα , ,00 στρέµµα ,8 46, ,80 στρέµµα , ,50 στρέµµα , ,00 K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(a.αναλυτική τοπο)

5 Α.Τ Άρθρο Κανονισµού Προεκτιµώµε νων Αµοιβών Άρθρο ΤΟΠ.8Α 1.3 & 4.α Άρθρο ΤΟΠ.8Α 1.3 & 4.α Άρθρο ΤΟΠ.16Α 1.1 Άρθρο ΤΟΠ.16Α 1.1 & 2 Τίλος Άρθρου Ένδειξη Εργασιών Είδος Μονάδας Κτηµατογραφήσεις Σύνταξη Κτηµατολογικών διαγραµµάτων και Πινάκων σε οδούς εκτός σχεδίου O Συντάξας Χρήστος Καραγιώργης Κτηµατογράφηση αδόµητων εκτάσεων (<60 σηµείων λεπτοµερειών/10 στρέµµατα), µε σύγχρονη επίγεια αποτύπωση (-20%), κλίµακα 1:1000. Κτηµατογράφηση αδόµητων εκτάσεων (<60 σηµείων λεπτοµερειών/10 στρέµµατα), µε σύγχρονη επίγεια αποτύπωση (-20%), κλίµακα 1:500. Σύνταξη Κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων σε οδούς εκτός σχεδίου, µε πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών 1-40 / χλµ., σε κλίµακα 1:1000 Σύνταξη Κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων σε οδούς εκτός σχεδίου, µε πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών 1-40 / χλµ., σε κλίµακα 1:500 Ποσότητα Τιµή Μονάδος Αναπροσα ρµοσµένη τιµή µονάδος απάνη ( ) στρέµµα ,4 16, ,80 στρέµµα , ,00 χιλιόµετρο , ,00 χιλιόµετρο , ,80 Άθροισµα= K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(a.αναλυτική τοπο) σελ.2

6 Προεκτιµ. αµοιβή µελετών συγκοινωνιακών έργων Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΙ ΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛ ΩΝ ΚΑΘ. ΠΡΟΚΑΤ. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜ. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8)*(1) 25% 30% 40% 5% ΜΗΚΟΣ ΚΟΜΒΟΥ MHKOΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑ Ε ΑΦΟΣ ΤΚ σταθ. σ π ρ Αµ./χλµ. Αµοιβη χωρίς έκπτωση ΟΡΙΣΤΙΚΗ+50 %ΠΡΟΜΕΛ.+5 0%ΠΡΟΚΑΤ. =67,5% ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Ι/Κ 1 Ι/Κ ΒΑΦΕΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΣ 4ΣΚΕΛΗΣ ΑIII ΑΙΙ 1,2 0,4 ΠΕ ΙΝΟ 1, ,0 1,3 1, , , , , , , ,62 2 Ι/Κ ΠΕΡ. ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ 4ΣΚΕΛΗΣ ΑIII ΑVI 1 0,4 ΠΕ ΙΝΟ 1, ,0 1,3 1, , , , , , , ,01 3 I/K KIMMEΡΙΑ/ΕΣΤΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ 4ΣΚΕΛΗΣ ΑIII ΑIII 0,8 0,4 ΠΕ ΙΝΟ 1, ,0 1,3 1, , , , , ,93 932, ,01 4 Ι/Κ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ 3ΣΚΕΛΗΣ ΑIII ΑV 0,7 0,35 ΟΡΕΙΝΟ 1, ,7 1,3 1, , , , , , , ,62 5 Ι/Κ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ 3ΣΚΕΛΗΣ ΑIII ΑV 0,7 0,35 ΟΡΕΙΝΟ 1, ,7 1,3 1, , , , , , , ,62 6 Ι/Κ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ 3ΣΚΕΛΗΣ ΑIII ΑV 0,7 0,35 ΟΡΕΙΝΟ 1, ,7 1,3 1, , , , , , , ,62 7 Ι/Κ ΡΟΜΟΣ ΕΧΙΝΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ 3ΣΚΕΛΗΣ ΑIII AIII 0,8 0,40 ΟΡΕΙΝΟ 1, ,7 1,3 1, , , , , , , ,42 ΣΥΝΟΛΟ 2, ,91 ΑΝΑΓΝ/ΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜ. χωρίς έκπτωση ΟΡΙΣΤΙΚΗ+50 %ΠΡΟΜΕΛ. =57,5% ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙ ΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΦΟΣ - ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΡΤΗΡ. ΑΦΑΙΡ. ΜΗΚΟΣ ΜΗΚOΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 10% 35% 40% 15% Ο ΟΠΟΙΙΑ 1 ΑΠΟ Χ.Θ ΕΩΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ ΑIII ΠΕ ΙΝΟ - 3,60 1,20 2,40 1, ,0 1,3 1, , , , , , , ,52 2 ΑΠΟ Χ.Θ ΕΩΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ ΑIII ΟΡΕΙΝΟ - 1,75 1,45 0,30 1, ,7 1,3 1, , ,60 937, , , , ,70 5,35 2,65 2, ,22 ΣΑΥΦΑΥ ,17 Ο Συντάξας ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤ.) ,30 Α. Βαδραχάνης K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(β.aναλυτική οδο)

7 Προεκτιµ. αµοιβή οριστικής µελέτης αποχέτευσης Ανατολική Παράκαµψη Ξάνθης Αµοιβή οριστικής µελέτης αποχέτευσης αρτηρίας ,88 Αµοιβή οριστικής µελέτης αποχέτευσης Ισόπεδων Κόµβων ,35 Αµοιβή σύνταξης ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.580,85 Σύνολο ,08 Ο Συντάξας Θεοδώρα Αβανίδου K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(γ.αναλυτική υδρ1)

8 Προεκτιµώµενη αµοιβή οριστικής µελέτης αποχέτευσης Ανατολική Παράκαµψη Ξάνθης (αρτηρία) Άρθρο Υ Ρ. 2Α Υδραυλικές µελέτες συγκοινωνιακών έργων 2.1 Μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης αρτηρίας (χωρίς παράλληλο δευτερεύον οδικό δίκτυο) Προεκτιµώµενη αµοιβή : Α = β * Κ1 * Κ2 * Κ3 * Κ4 * L * τκ Β (οδικό έργο) 4500 L (συνολικό µήκος αρτηρίας) 5,4 Κ1 Συντελεστής κατηγορίας Οδού 1,45 Κ2 Συντελεστής µήκους µελέτης συγκοινωνιακού έργου 1 Κ3 Συντελεστής Περιοχής Έργου 1,5 Κ4 Συντελεστής δυσχέρειας του έργου 1 τκ = 1,13 Α = ,17 Αµοιβή οριστικής µελέτης µε παράλειψη των ενδιάµεσων σταδίων (50+0.5*0.5)% * Α ,88 Αµοιβή ,88 K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(γ.αναλυτική υδρ2)

9 Προεκτιµώµενη αµοιβή οριστικής µελέτης αποχέτευσης Ανατολική Παράκαµψη Ξάνθης Ισόπεδοι Κόµβοι Άρθρο Υ Ρ. 2Α Υδραυλικές µελέτες συγκοινωνιακών έργων 2.1 Μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης Ισόπεδων Κόµβων Προεκτιµώµενη αµοιβή : Α = β * Κ1 * Κ2 * Κ3 * Κ4 * L * τκ Β (οδικό έργο) 4500 L (συνολικό µήκος κλάδων) 5,933 Κ1 Συντελεστής κατηγορίας Οδού 0,75 Κ2 Συντελεστής µήκους µελέτης συγκοινωνιακού έργου 1 Κ3 Συντελεστής Περιοχής Έργου 1,5 Κ4 Συντελεστής δυσχέρειας του έργου 1 τκ = 1,13 Α = ,47 Αµοιβή οριστικής µελέτης µε παράλειψη των ενδιάµεσων σταδίων (50+0.5*0.5)% * Α , ,35 K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(γ.αναλυτική υδρ3)

10 Άρθρο ΓΕΝ. 6Α Αµοιβή σύνταξης µελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ κ 0,40 µ 8,00 Αµοιβή Υδραυλικών ,23 Σ Αi ,23 τκ 1,13 (Σ Αi/175*τκ)^(1/3) 7, β 0,02 Σύνολο Αµοιβής Α 1.580,85 K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(γ.αναλυτική υδρ4)

11 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 3316/05 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ANAΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΞΑΝΘΗΣ Α/Α Ονοµασία Τεχνικού Χιλιοµέτρ. Μήκος (µ) Πλάτος (µ) Εµβαδόν (µ 2 ) Κόστος ανά Προϋπολογισµός µ 2 (ευρώ) Κατηγορία Τεχνικού κ µ β A (ευρώ) Αµοιβή προκαταρκτικής µελέτης Στρογγυλοποίηση 1 Γέφυρα ,00 13, ,00 1,5 37 2, , , ,00 2 Γέφυρα ,00 13, ,00 1,5 37 2, , , ,00 3 Γέφυρα ,00 12, ,00 1,5 37 3, , , ,00 4 Γέφυρα ,00 12, ,00 1,5 37 3, , , ,00 5 Γέφυρα ,00 12, ,00 1,5 37 2, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,85 1) Οι αµοιβές υπολογίσθηκαν µε τιµή µονάδος 1450 /µ2 2) Στον υπολογισµό αµοιβής ελήφθη Κατηγορία τεχνικών : 3) Χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής τκ = ) Τα πλάτη, µήκη και οι Χ.Θ. που εµφανίζονται, δόθηκαν µε βάση την αναγνωριστική µελέτη οδοποιίας Συνολικό ποσό µε στρογγυλοποίηση ,00 Ο Συντάξας Ο. Κουρουµλή-Arend K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(.aναλυτική τεχν)

12 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 70 ΞΑΝΘΗ - ΕΧΙΝΟΣ -ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (σύµφωνα µε την έγκριση κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005, απόφαση ΜΕΟ/α/ο/1257/ , ΦΕΚ 1162/β/ ) 1. Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίµακα 1:1000 (ΓΛΕ.1) τκ = 1,13 Α 1 = κ1 x Ε 0,6 x τκ όπου: κ1 = συντελεστής κλίµακας κ1 (1:1.000) = 9250 Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τµήµατος σε (km 2 )= 1,58 για εύρος 300m (όριο) εκατέρωθεν όλων των χαράξεων, ως ακολούθως: 0,3 klm Ανατολική χάραξη (Λύση 2) : Χ.Θ Χ.Θ ,46 µήκος = 5,26 klm Α 1 = 9250 x 1,578^0,6 x 1,13 = ,09 2. Γεωλογική Μηκοτοµή κλίµακας 1:1.000 (ΓΛΕ.2) Μ = (κ1 x Ρ 0,6 x 14% x Σ + 3 x γ) x τκ όπου: κ1 = συντελεστής κλίµακας κ1 (1:1.000) = 9250 Ρ = εύρος γεωλογικής χαρτογράφησης σε (km) Ρ = 0,30 Σ = συνολικό µήκος µηκοτοµών οδοποιίας σε (km) Σ = 5,26 Ανατολική χάραξη (Λύση 2) : Χ.Θ Χ.Θ ,64 γ = συνολικό µήκος γεωτρήσεων σε (m) γ = 310 = (9250 x 0,3^(0,6) x 14% x 5, x 310) x 1,13= 4.788,62 3. Γεωλογικές ιατοµές κλίµακας 1:200 (ΓΛΕ.3) = (κ2 x µ + 3 x γ) x τκ όπου: κ2 = συντελεστής κλίµακας κ2 (1:200) = 1,07 µ = συνολικό µήκος διατοµών (m) µ = 2.500,00 γ = συνολικό µήκος γεωτρήσεων γ = 310 = (1,07 x x 310) x 1,13 = 4.073,65 4. Βοηθητικός θεµατικός χάρτης: α) Τεχνικογεωλογικός χάρτης και γεωλογικής επικινδυνότητας σε κλίµακα 1:1.000 (ΓΛΕ.4) β) ανειοθάλαµοι-αποθεσιοθάλαµοι-λατοµεία (ΓΛΕ 13) ΒΧ = 30% x Α' όπου: Α' = αµοιβή αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη κ1 = συντελεστής κλίµακας κ1 (1:1.000) = 9250 Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τµήµατος σε (km 2 ) Ε = 0,79 Α' = 9250 x 0,789^0,6 x 1,13 = 9.067,06 2*ΒΧ = 0,3 x 9067,06 = 5.440,24 5. Τεκτονικά διαγράµµατα - υνητικές ολισθήσεις (ΓΛΕ.8) Τ = [700 + (100 x τ)] x τκ / διάγραµµα όπου: τ = πλήθος µετρήσεων (60<τ 100) τ = 100 πλήθος τεκτονικών διαγραµµάτων n = 5 Τ = [700 + (10 x 100) ] x 5 x 1,13 ] = 9.605,00 6 Ταξινοµήσεις βραχόµαζας (ΓΛΕ.9) τβ=τκ*1050 /τεµάχιο τεµάχια ,00 (στην επιφάνεια και στις γεωτρήσεις) 7 Καταγραφή σηµείων εµφάνισης νερού (ΓΛΕ 10) 30 σηµεία ,5 8 Καταγραφές υφισταµένων πρανών (ΓΛΕ 12) 400Ευρώ /τεµαχίο Τεχνικογεωλογική έκθεση (ΓΛΕ.17) O Συντάξας ΓΛΕ = 25% x Α Α = = ,10 ΓΛΕ = 25% x 57595,096 = ,77 Σύνολο : ,87 Αγγίσταλης Γεώργιος Τεχνικός Γεωλόγος ΜSc, CEng K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(ε.αναλυτική γεωλ)

13 Τ Κ = 1,13 Μέσο κόστος γεώτρησης ανά µ.µ.: ΤΜΗΜΑ 70: ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ KOΣΤΟΥΣ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ Χωµατουργικό Έργο Χ.Θ. (από - έως) περίπου L Μήκος (m) Eκτιµώµενο µέγιστο ύψος πρανούς (µ.) Πλήθος Όπου (*): σκάµατα ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Βάθος (µ.) Κόστος έρευνας Αµοιβή προγ., επίβλεψης & αξιολόγησης Απαιτούµενο στάδιο µελέτης Υπάρχει προµελέτη; (συντελεστής εδάφους) Ε (συντελεστής έργου) Υπολογισµός αµοιβής µελετών ορυγµάτων Υ (συντελεστής ύψους πρανούς) Τελική Αµοιβή Υπολογισµός αµοιβής µελετών επιχωµάτων Τελική αµοιβή ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΚΤΥΛΙΟΣ (Λύση 2) Επίχωµα Ε1 Α ,0 6 (*) 6.000,00 0,00 Τεχνικό Γ1 Α , ,00 Επίχωµα Ε2 Α , , ,00 3 (*) 3.000,00 0,00 Προµελέτη Όχι ,00 Τεχνικό Γ2 Α Καλύπτεται από αυτές στα Ε2 και Ε3 0,00 Επίχωµα Ε3Α και ισόπεδος κόµβος , , ,00 4 (*) 4.000,00 0,00 Προµελέτη Όχι ,00 Όρυγµα Ο1 Α , , ,20 Προµελέτη Όχι 1 1 1, ,00 Επίχωµα Ε4 Α ,0 0,00 0,00 Όρυγµα Ο2 Α , , ,24 Προµελέτη Όχι 1 1,5 2, ,00 Επίχωµα Ε5 Α , , ,20 1 (*) 1.000,00 0,00 Προµελέτη Όχι 1 1, ,50 Όρυγµα Ο3 Α , , ,60 Προµελέτη Όχι 1 1,5 1, ,00 Τεχνικό Γ3 Α , ,00 Όρυγµα Ο4 Α , , ,84 Προµελέτη Όχι 1 1 1, ,00 K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(στ.αναλυτική γεωτ)

14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ Χωµατουργικό Έργο Χ.Θ. (από - έως) περίπου L Μήκος (m) Eκτιµώµενο µέγιστο ύψος πρανούς (µ.) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Πλήθος Όπου (*): σκάµατα Βάθος (µ.) Κόστος έρευνας Αµοιβή προγ., επίβλεψης & αξιολόγησης Απαιτούµενο στάδιο µελέτης Υπάρχει προµελέτη; (συντελεστής εδάφους) Ε (συντελεστής έργου) Υπολογισµός αµοιβής µελετών ορυγµάτων Υ (συντελεστής ύψους πρανούς) Τελική Αµοιβή Υπολογισµός αµοιβής µελετών επιχωµάτων Τελική αµοιβή Τεχνικό Γ4 Α , ,40 Επίχωµα Ε6 Α , , ,20 Προµελέτη Όχι ,00 Όρυγµα Ο5 Α , , ,60 Προµελέτη Όχι 1 1,5 1, ,00 Τεχνικό Γ5 Α , , , , , ,50 Ο Συντάξας τκ=1,13 ΣΥΝΟΛΟ: ,78 Β. Χουσιάδας K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(στ.αναλυτική γεωτ) σελ.2

15 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Λύση 2 /Τµήµα 70) α/α Περιγραφή Εγκατάστασης Επιµέρους Προεκτιµώµενη Αµοιβή ( ) A Φωτισµός Συνολικού Μήκους Οδού B Φωτισµός Τρισκελών Ισόπεδων Κόµβων Γ Φωτισµός Τετρασκελών Ισόπεδων Κόµβων Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Η/Μ Εγκαταστάσεων Ανατολική Παράκαµψης Ξάνθης σε στάδια Προµελέτης και Οριστικής Μελέτης Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Η/Μ Εγκαταστάσεων Ανατολικής Παράκαµψης Ξάνθης σε στάδιο Οριστικής Μελέτης (περιλαµβάνεται προσαύξηση της αµοιβής κατά 50% του σταδίου της Προµελέτης) Αµοιβή σύνταξης µελέτης Η/Μ Εγκαταστάσεων ΣΑΥ & ΦΑΥ 537 Ο συντάξας ασκαλάκη Σµαράγδα K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(ζ.aναλυτική ΗΜ1)

16 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Λύση 2 /Τµήµα 70) Σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 A) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Συνολικό µήκος φωτιζόµενης οδού (χλµ) = Μήκος φωτιζόµενης οδού εντός των ισόπεδων κόµβων (χλµ) = τκ = 5,5 3,8 1,13 α/α Περιγραφή Εργασιών Τύπος Οδού Τιµή Προεκτιµώµενης Αµοιβής Μελέτης (Τ.Π.Α) /χλµ Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης / Είδος Εγκατάστασης ( ) 1 Φωτισµός - ίκτυα ιανοµής Τηλεµατική / ΟΤΕ Τηλεµατική / ΟΤΕ οδών εντός των ισόπεδων κόµβων Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Φωτισµού K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(ζ.αναλυτική ΗΜ2)

17 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Λύση 2 /Τµήµα 70) Σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 B) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΣΚΕΛΩΝ Ι/Κ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΑΝΘΗΣ τκ= 1,13 B.1) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΣΚΕΛΩΝ Ι/Κ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ Ο ΩΝ ΑIII- AV (περιλαµβάνονται οι ισόπεδοι στις χ.θ: 4+050, χ.θ: 4+700, χ.θ: 5+050) Τιµή Προεκτιµώµενης Αµοιβής Μελέτης (Τ.Π.Α) /χλµ Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης / Είδος Εγκατάστασης ( ) Τύπος Φωτιζόµενο Μήκος α/α Περιγραφή Εργασιών Οδού (km) 1 Μελετώµενη οδός Ι 0, Εγκάρσια Οδός Ι 0, Κλάδοι Ι 0, Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Φωτισµού τρισκελή Ι/Σ διασταύρωσης οδών ΑIII- AV Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Φωτισµού τρισκελών Ι/Σ διασταύρωσης οδών AII - AIV B.2) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ Ι/Κ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ Ο ΩΝ ΑIII- AIII (περιλαµβάνεται ο ισόπεδος κόµβος Εχίνου στην χ.θ: 5+300) Τιµή Προεκτιµώµενης Αµοιβής Μελέτης (Τ.Π.Α) /χλµ Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης / Είδος Εγκατάστασης ( ) Τύπος Φωτιζόµενο Μήκος α/α Περιγραφή Εργασιών Οδού (km) 1 Μελετώµενη οδός Ι 0, Εγκάρσια Οδός Ι 0, Κλάδοι Ι 0, Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Φωτισµού τρισκελή Ι/Σ διασταύρωσης οδών ΑIII- AIII Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Φωτισµού τρισκελών Ι/Σ K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(ζ.αναλυτική ΗΜ3)

18 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Λύση 2 /Τµήµα 70) Σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 τκ= 1,13 Γ) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΩΝ Ι/Κ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Γ.1) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛH Ι/Κ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ Ο ΩΝ ΑIII- AII (περιλαµβάνεται ο ισόπεδος κόµβος Βαφέικα στην χ.θ: 0+000) Τιµή Προεκτιµώµενης Αµοιβής Μελέτης (Τ.Π.Α) /χλµ Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης / Είδος Εγκατάστασης ( ) Τύπος Φωτιζόµενο Μήκος α/α Περιγραφή Εργασιών Οδού (km) 1 Μελετώµενη οδός Ι 0, Εγκάρσια Οδός Ι 0, Κλάδοι Ι 1, Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Φωτισµού τετρασκελή Ι/Κ διασταυρωσης οδών AIII- AII Γ.2) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛH Ι/Κ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ Ο ΩΝ ΑIII - ΑVI (περιλαµβάνεται ο ισόπεδος στην χ.θ: αποκατάσταση τοπικού οδικού δικτύου ) Τιµή Προεκτιµώµενης Αµοιβής Μελέτης (Τ.Π.Α) /χλµ Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης / Είδος Εγκατάστασης ( ) Τύπος Φωτιζόµενο Μήκος α/α Περιγραφή Εργασιών Οδού (km) 1 Μελετώµενη οδός Ι 0, Εγκάρσια Οδός Ι 0, Κλάδοι Ι 0, Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Φωτισµού τετρασκελή Ι/Κ διασταυρωσης οδών AII - ΓIV Γ.2) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛH Ι/Κ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ Ο ΩΝ ΑIII - ΑIII (περιλαµβάνεται ο ισόπεδος στην χ.θ: σύνδεση µε φοιτητικές εστίες ) α/α Περιγραφή Εργασιών Τύπος Οδού Φωτιζόµενο Μήκος (km) Τιµή Προεκτιµώµενης Αµοιβής Μελέτης (Τ.Π.Α) /χλµ Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης / Είδος Εγκατάστασης ( ) 1 Μελετώµενη οδός Ι 0, Εγκάρσια Οδός Ι 0, Κλάδοι Ι 1, Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Φωτισµού τετρασκελή Ι/Κ διασταυρωσης οδών AII - ΓIV Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης Φωτισµού τετρασκελών Ι/Κ K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές_ odo_4543(ζ.αναλυτική ΗΜ4)

19 Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2009 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Μαρία Κατσαβέλη Αναπληρώτρια ιευθύντρια Συντονιστής Μελετών Κυρίου & Καθέτων Αξόνων Χαρίσης Κέκης ιευθυντής Μελετών ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ µε την 590/3/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ ηµήτριος Τσιαπραλής ιευθυντής Συµβάσεων Χρίστος Μπλάντας Τοµεάρχης Εκτέλεσης Έργων Για τον «Ανάδοχο» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Φανή Αντωνίου ιευθύντρια Εποπτείας Έργων Θράκης & Νήσων K:\A70130\Design\tenders\2009_odo_4543\Tefhi\Προεκτ αµοιβές _ odo_4543.xls 7013/4543/B07

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση συµπληρωµατικών τοπογραφικών µελετών / κτηµατολογίου, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής υδραυλικής µελέτης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση συµπληρωµατικής τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, επικαιροποίηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, µελέτης περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών - κτηµατολογίου, προµελέτης - οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστικής µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα -

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά - Στρυµονικό" του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας" Κωδικός Αναφοράς 4899» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 K:\A6021\Design\tenders\2010_tunnel_4899\Tefhi\proekt_am_4899(Maps)

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική µελέτη Η/Μ στο γ' υποτµήµα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικών µελετών της σήραγγας στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"» ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 K:\A70000\Design\tenders\2012_tunnel_5163\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_tunnel_5163

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση της Η/Μ µελέτης σήραγγας και των Η/Μ µελετών των ισόπεδων κόµβων στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"»

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Αντικείμενο: «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ» Χρηματοδότηση: 2015ΣΜ07100004 της ΣΑΜ 071

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Έλεγχος των οριστικών µελετών είκοσι τριών (23) τεχνικών στο τµήµα 61.1.1 "Περιαστική οδός Σερρών" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα" - Κωδικός Αναφοράς 5345»

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ (ΚΑΤ. 8)

Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ (ΚΑΤ. 8) Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (KAT. 3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΓΕΝ 4Β) Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον Μον. Ποσοτ. χρόνο απασχόλησης Τιµή µον. (ευρω) τκ= Αστ = Α.1 Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης ρέματος Γκούρας» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ Δήμου Ηγουμενίτσας ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

, , , , ,58

, , , , ,58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ: "ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ" ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Τοπογραφικές Μελέτες (κατ. 16) Υδραυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΜΑΪΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΜΑΪΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015" - ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση προµελέτης και µελέτης εφαρµογής ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σήραγγας Σ3 και σήραγγας Σ4 του τµήµατος Α/Κ Πεύκων - Α/Κ Χορτιάτη (59.4.2) του Εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελέτη: Προεκτιµώµενη αµοιβή (µε απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%): «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ - Ι ΟΜΕΝΕΩΣ» 43.321,85 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος: "ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ" ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Προεκτ. αμοιβή: 17.689,45 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Κ.Α. Δήμου Νάουσας: 02.30.7412.030 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» Α.Μ.: 124/2017 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ µε τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Μ.Ε.Ο Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 52/25-02-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Για τη μελέτη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 1 ΤΕΎΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ.Ε., Λ.Ε. και Ε.Β. Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση συµπληρωµατικών τοπογραφικών µελετών / κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης σήµανσης ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 259 / 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 28

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

25656 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

25656 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 25656 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2519/20.07.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25655 20 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2519 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ.:213-2023-982-943 Fax: 213-2023-805 ΜΕΛΕΤΗ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση συµπληρωµατικών τοπογραφικών µελετών / κτηµατολογίου, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής υδραυλικής µελέτης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΠΕ-Β-1.0 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP9/PE-B-1.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 Κωδικός: ΠΠΕΜ-ΣΥΓΚ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: 1. ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικότερη ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί: (1) Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών Π 696/74 (2) Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων ΥΠΕΧΩ E/ ΜΕΟ/α/Ο/987/11-05-01 (3) Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών - κτηµατολογίου, προµελέτης - οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστικής µελέτης αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ΚΑΠ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αγγελάκη 13 τ.κ. 546 21 τηλ. 2313318482 fax 2310.234.817 email: s.ketikidou@thessaloniki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 307/ 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33 ης / 2013 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 298/ 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 33

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΥΧΟΣ ΠΡΟΚΤΙΜΩΜΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «κπόνηση Μελέτης του έργου: "πισκευή - επέκταση ηµοτικού Σχολείου Βάρης νήσου Σύρου και ανέγερση νηπιαγωγείου"» ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 K:\N0400\design\tenders\2012_school varis Syros_5135\Tefhi\Proekt_am_5135

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Το τοπογραφικό διάγραµµα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δηµόσιο έγγραφο ή ένα συµβόλαιο, όπως αρκετοί νοµίζουν, αλλά είναι µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩN ΣΚΥΔΡΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

«ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩN ΣΚΥΔΡΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ» ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 30.7413.003 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7

β=1,25 β=1,00 β=0,80 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ» ΧΡΗΜ/ΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Το Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ για το Ν. Ευβοίας - Βελτίωση οδικού δικτύου - Παρακάμψεις πόλεων & οικισμών» Θ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης.

GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100516-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών της σήραγγας στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"» ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2201 ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 05 ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΕΣ 220101 ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΙ / ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΩΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 220102 ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΙ / ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΩΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ή ΕΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Σύνταξη διαγραµµάτων και πινάκων αναλογισµού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα» ΦΟΡΕΑΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Σύνταξη διαγραµµάτων και πινάκων αναλογισµού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα» ΦΟΡΕΑΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: ΤΥ/8-17/1275 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Σύνταξη διαγραµµάτων και πινάκων αναλογισµού για το οικόπεδο ΕΑΣΚ στη θέση Παλλάδα» ΦΟΡΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτάται στο διαδίκτυο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 28ης Νοεμβρίου 2011.

Αναρτάται στο διαδίκτυο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 28ης Νοεμβρίου 2011. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 28ης Νοεμβρίου 2011. Αριθ. απόφασης 305 Περίληψη Απ ευθείας ανάθεση σύνταξη μελέτης: «Μελέτη Γέφυρας στον ποταμό

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση συµπληρωµατικής τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, επικαιροποίηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και οριστική µελέτη Η/Μ στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΛΗΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ» Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΑΘΗΝΑ 13-11-2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ Π. ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΑΓΡ.

Διαβάστε περισσότερα

(.Ε.Υ.Α.Σ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 1η

(.Ε.Υ.Α.Σ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 1η (.Ε.Υ.Α.Σ.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Από το πρακτικό 1/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της.ε.υ.α.σ. Αριθµός Απόφασης: 1/2012 Σήµερα 31 του µηνός Ιανουαρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Θέµα 18 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ Κωδικός: ΠΕ-Β.4.1-0 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Μελετών Κτιριακών Έργων-Αρχιτεκτονικά Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης.

GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91767-2012:text:el:html GR-Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες μηχανικού σχετιζόμενες με την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 2012/S

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,00 (µε ΦΠΑ) Απρίλιος 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ,00 (µε ΦΠΑ) Απρίλιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή των κόµβων Ευκαρπίας, Λαγκαδά και Μακρυγιάννη (57.4.a1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Διαχείριση Μελετών Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικών µελετών σηράγγων στο τµήµα 60.2.1 Ριζιανά Στρυµονικό του Κάθετου Άξονα 60 ερβένι - Σέρρες Προµαχώνας Κωδικός Αναφοράς 5262» ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002114808 2014-06-19 Πανόραμα 12-6-14 Αρ.πρωτ. 26568 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: Β4ΓΤ46Ψ8ΟΝ-Ο4Ω 718 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 718 της 718ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 26.06.2012 Θέµα 32 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)». Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου.

Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)». Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου. ΑΔΑ: ΒΙΚΣ46Ψ8ΟΝ-4ΤΕ 819 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 819 της 819ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 07.03.14 Θέµα 10 ο : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ46Ψ8ΟΝ-ΥΣΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ46Ψ8ΟΝ-ΥΣΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΡ46Ψ8ΟΝ-ΥΣΦ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Έγκριση αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/12-07-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 442-17/12-07-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικότερη ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί: (1) Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών Π 696/74 (2) Προδιαγραφές γεωτεχνικών εργασιών ΥΠΕΧΩ Ε/Ε101-83/ΦΕΚ 363/24-06-83 και Ε106-86/ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα