Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ."

Transcript

1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

2 11. H υπόγεια άρδευση Γενικά. Η υπόγεια άρδευση ή υπάρδευση συνίσταται στην τεχνητή ρύθμιση της στάθμης του υπόγειου νερού (με προσθήκη νερού) σε κατάλληλο υψόμετρο ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη αναλογία νερού και αέρα μέσα στο ριζόστρωμα των καλλιεργειών. Έτσι, η υπόγεια άρδευση μπορεί να θεωρηθεί σαν το αντίστροφο της στράγγισης. Η υπόγεια άρδευση είναι πολύ διαδεδομένη σε βροχερές περιοχές γιατί συνδυάζεται άριστα με το υπάρχον σύστημα στράγγισης των νερών της βροχής. Έτσι, κατά τις περιόδους ξηρασίας, όταν η εξάτμιση είναι μεγαλύτερη από τη βροχόπτωση, εμποδίζεται η ροή του νερού στις τάφρους στράγγισης και με αυτό τον τρόπο ρυθμίζεται το ύψος της υπόγειας στάθμης, για τον εφοδιασμό των καλλιεργειών με νερό. Το σύστημα αυτό είναι πολύ διαδεδομένο στην Ολλανδία όπου το κλίμα, η τοπογραφία και τα αξιοποιηθέντα από τη θάλασσα εδάφη (Pοlders) απαίτησαν την κατασκευή στραγγιστικών τάφρων. Συνήθως, τα Pοlders της Ολλανδίας είναι 2-5 m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Κάθε κίνδυνος αλάτωσης των εδαφών (μόνιμη απειλή για τα Polders) κατά την διάρκεια της υπάρδευσης, όπου έχομε ανοδική κίνηση του νερού, αντισταθμίζεται από την προς τα κάτω κίνηση του νερού κατά την βροχερή περίοδο. Καλό είναι να σημειωθεί ότι η υπόγεια άρδευση γίνεται είτε με υπόγειες σωληνώσεις είτε με διάτρητες σωληνώσεις από τις οποίες το νερό διαβρέχει το έδαφος με βαρύτητα, τριχοειδή ανύψωση και διάχυση Αρχές της υπόγειας άρδευσης. Με την επιφανειακή άρδευση, όπως και με την άρδευση με καταιονισμό, η εδαφική υγρασία στην περιοχή του ριζοστρώματος μεταβάλλεται συνεχώς. Κατά την άρδευση, οι πόροι του εδάφους γεμίζουν τελείως με νερό (σημείο κορεσμού ή υδατοχωρητικότητας) αμέσως δε, μετά το τέλος της άρδευσης το νερό της βαρύτητας απομακρύνεται με βαθιά διήθηση και απομένει το νερό το οποίο συγκρατείται, αφ' ενός λόγω των αναπτυσσομένων τριχοειδών δυνάμεων στα σημεία επαφής με τους κόκκους του εδάφους και αφ ετέρου λόγω των κολλοειδών φαινομένων της αργίλου. Το νερό αυτό είναι το νερό της υδατοϊκανότητας του εδάφους. Το νερό αυτό της υδατοϊκανότητας αρχίζει να ελαττώνεται λόγω εξαντλήσεώς του από τα φυτά ή από την επιφανειακή εξάτμιση μέχρις ότου φθάσει στο σημείο μάρανσης όπου τα φυτά μαραίνονται. Είναι συνεπώς εύλογο, ότι προσθήκη νερού με άρδευση πρέπει να γίνει προτού φθάσει το νερό στο σημείο μάρανσης.

3 Αντίθετα προς τα παραπάνω, στην υπόγεια άρδευση δεν λαμβάνει χώρα αυτή η διαρκής μεταβολή της περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό. Έτσι, εάν αγνοήσομε την εξατμισοδιαπνοή, η κατανομή του εδαφικού νερού, που είναι πάνω από την υπόγεια στάθμη, παραμένει σταθερή με την πάροδο του χρόνου, όπως φαίνεται στην καμπύλη b του σχήματος 16. Η καμπύλη α παριστάνει την κατανομή του εδαφικού νερού όταν επισυμβαίνει εξάτμιση από την επιφάνεια του εδάφους ενώ η υπόγεια στάθμη του νερού παραμένει πάντοτε στο ίδιο υψόμετρο. Εάν επιπλέον λαμβάνει χώρα και διαπνοή λόγω ύπαρξης φυτών, η καμπύλη α καταλήγει στην α 1. Πρέπει να σημειωθεί ότι η καμπύλη b δείχνει την μέγιστη δυνατή περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό, για ορισμένη υπόγεια στάθμη νερού και για ορισμένο έδαφος. Η θέση αυτή της καμπύλης επιτυγχάνεται κάτω από τις παρακάτω συνθήκες: α. Μετά από μεγάλη βροχόπτωση η οποία γέμισε τους πόρους του εδάφους μεταξύ καμπύλης α και b β. Όταν η υπόγεια στάθμη του νερού ανεβεί σχεδόν μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και μετά υποβιβασθεί στην οριστική θέση της. Από το σχήμα 16 φαίνεται ότι οι ρίζες των φυτών έχουν στην διάθεσή τους περισσότερο νερό όσο βαθύτερα εισχωρούν. Υπάρχει όμως ένα μέγιστο βάθος γιατί εάν υποθέσομε ότι τα φυτά χρειάζονται ένα ελάχιστο 10 % αέρα στο ριζόστρωμά τους, τότε οι ρίζες δεν μπορούν να εισχωρήσουν, σχήμα 16α, κάτω από το σημείο 2 (δηλαδή 35 cm) στην περίπτωση της καμπύλης α και κάτω από το σημείο 3 (δηλαδή 30) στη συνθήκη της καμπύλης b. Καλό είναι να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης στρωμάτων αργίλου με μικρή διαπερατότητα, η τριχοειδής ανύψωση είναι βραδύτατη με αποτέλεσμα να μην ενδείκνυται το σύστημα υπόγειας άρδευσης. (α) Χοντρόκοκκο αμμώδες έδαφος (β) Λεπτόκοκκο αμμώδες έδαφος Σχήμα 16. Διάγραμμα της περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό σε δύο αμμώδη εδάφη αρδευόμενα με υπόγεια άρδευση.

4 11.3. Προϋποθέσεις για την επιλογή της υπόγειας άρδευσης. Παρακάτω συνοψίζονται οι γενικές προϋποθέσεις πού απαιτούνται για ένα σύστημα υπόγειας άρδευσης. α. Το έδαφος πρέπει να είναι ομοιόμορφης υφής, αρκετού βάθους και πολύ διαπερατό. β. Πρέπει να υπάρχει μία πολύ υψηλή φυσική υπόγεια στάθμη νερού ή να υπάρχει στρώση από άργιλο. γ. Η προς άρδευση έκταση πρέπει να είναι μεγάλη και η επιφάνειά της οριζόντια ή με ελαφριά κλίση προς μία διεύθυνση. δ. Oι διπλανές εκτάσεις δεν πρέπει να έχουν διαφορά υψομέτρου μεγαλύτερη από 10 cm γιατί διαφορετικά είναι πιθανό να χρειάζονται δαπανηρές ισοπεδώσεις. ε Εάν υπάρχει αδιαπέρατη στρώση θα πρέπει να είναι παράλληλη προς την επιφάνεια του εδάφους. στ. Το νερό άρδευσης πρέπει να είναι ιδιαίτερα απαλλαγμένο από άλατα, ιλύ, άργιλο και άλλα φερτά υλικά πού μπορούν να προκαλέσουν φράξιμο των σωληνογραμμών ζ. Όταν η υπόγεια στάθμη ανεβαίνει και κατεβαίνει κατά κανονικά διαστήματα, και το νερό περιέχει άλατα, σχηματίζει σχετικά αδιαπέρατη στρώση αλάτων η οποία επιβραδύνει την κίνηση του νερού. η. Εάν η ετήσια βροχόπτωση είναι μικρή, χρειάζεται μία φορά τον χρόνο επιφανειακή άρδευση (συνήθως με καταιονισμό) για την απομάκρυνση των αλάτων θ. Πολύ λίγες καλλιέργειες ανέχονται μεγάλες διακυμάνσεις στην υπόγεια στάθμη του νερού. Έτσι, χρειάζεται πολύ προσεκτική ρύθμιση της στάθμης ανάλογα με την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών. ι. Χρειάζεται ιδιαίτερη συμφωνία με τους γείτονες καλλιεργητές γιατί επηρεάζονται από την ρύθμιση της υπόγειας στάθμης. ια. Ειδική φροντίδα χρειάζεται για την βλάστηση των σπόρων. Έτσι, πιθανόν να χρειάζεται μία άρδευση με καταιονισμό, ή με επιφανειακή άρδευση την περίοδο της βλάστησης των σπόρων (π.χ. στο βαμβάκι) Παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή της υπόγειας άρδευσης. Παρακάτω εκθέτονται συνοπτικά οι παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου, να ληφθεί απόφαση για την επιλογή ή όχι ενός συστήματος υπόγειας άρδευσης. α. Εδαφικές στρώσεις της προς άρδευση έκτασης. β. Υφή και υδραυλική αγωγιμότητα των διαφόρων στρώσεων. γ. Τοπογραφία των διαφόρων στρώσεων. δ. Θέση της φυσικής υπόγειας στάθμης του νερού και διεύθυνση της ροής. ε. Αναμενόμενη πλαγία κίνηση της ροής και οι συνέπειες της υπόγειας άρδευσης στις γειτονικές εκτάσεις.

5 στ. Καταλληλότητα του εδάφους από τοπογραφική άποψη, για την κατασκευή διωρύγων, τάφρων, υπογείων σωληνογραμμών και άλλων έργων για την παροχή ή απομάκρυνση του νερού. ζ. Πιθανό κόστος και ωφέλειες. η. Επάρκεια καταλλήλου νερού Πλεονεκτηματα & μειονεκτηματα της υπογειας αρδευσης. Οι συγκριτικοί παράγοντες για το εάν η υπόγεια άρδευση μπορεί να προκριθεί ή όχι, είναι οι παρακάτω: Πλεονεκτήματα. α. Είναι αποτελεσματική σε ξηρά εδάφη με μικρή υδατοϊκανότητα και υψηλή υδραυλική αγωγιμότητα. β. Οι απαιτήσεις σε εργατικά χέρια είναι πολύ μικρές. γ. Η ανάπτυξη αγριόχορτων είναι ελάχιστη ώστε και τα έξοδα καταπολεμήσεώς των είναι ελάχιστα. δ. Δεν χρειάζονται ισοπεδώσεις, αυλακώσεις κ.λπ. ε. Η εξάτμιση νερού είναι ελάχιστη. στ. Η ανάπτυξη των καλλιεργειών είναι καλή Μειονεκτήματα. α. Τα γειτονικά κτήματα επηρεάζονται. β. Η ποιότητα του νερού πρέπει να είναι καλή για να αποφευχθούν προβλήματα αλάτωσης των εδαφών. γ. Χρειάζεται εντατικότερη στράγγιση και απόπλυση των εδαφών για τον έλεγχο της περιεκτικότητας των σε άλατα. δ. Η βλάστηση των σπόρων δεν είναι ομοιόμορφη εάν ο έλεγχος της υπόγειας στάθμης είναι ακανόνιστος Κριτήρια επιλογης του τροπου εκτελεσης της υπογειας αρδευσης. Οι συγκριτικοί παράγοντες για το εάν η υπόγεια άρδευση πρέπει να είναι με κλειστούς υπόγειους αγωγούς ή με ανοικτές τάφρους, είναι οι παρακάτω: Πλεονεκτήματα των κλειστών υπόγειων αγωγών. α. Δεν χάνεται χρήσιμη επιφάνεια εδάφους. β. Υπάρχει ευχέρεια αραιώματος, καταπολέμησης αγριόχορτων, συγκομιδής κ.λ.π. γ. Χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

6 δ. Οι σωληνογραμμές μπορεί να τοποθετηθούν βαθύτερα σε εδάφη με υψηλή τριχοειδή ανύψωση (30cm χαμηλότερα από την επιθυμητή τριχοειδή ανύψωση) Μειονεκτήματα των κλειστών υπόγειων αγωγών. α. Oι υπόγειες σωληνογραμμές είναι ακριβότερες, εκτός από τις περιπτώσεις που εγκαθίστανται σε τυρφώδη εδάφη όπου είναι δυνατές οι δραινώσεις (mοle) και το κόστος συντήρησης, όσο αφορά τον καθαρισμό και την αντικατάσταση των σωληνογραμμών πού φράζουν. β. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την στράγγιση των επιφανειακών νερών. γ. Ο καθορισμός της θέσης της υπόγειας στάθμης είναι δυσκολότερος.

7 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 1. Μενέλαος Θεοχάρης, ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα, Μενέλαος Θεοχάρης, Η ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Άρτα, Θεοχάρης Μ.: " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις ", Άρτα Θεοχάρης Μ.: " Η Άρδευση με Σταγόνες ", Άρτα Θεοχάρης Μ.: " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις", Άρτα Καρακατσούλης Π. : " Αρδεύσεις - Στραγγίσεις και Προστασία των Εδαφών ", Αθήνα Κωνσταντινίδης Κ. : "Η μέθοδος αρδεύσεως δια καταιονήσεως ", Θεσσαλονίκη - Αθήνα Μιχελάκης Ν. : "Συστήματα Αυτόματης Άρδευσης - Άρδευση με Σταγόνες" 9. Daugerty - Franzini : "Υδραυλική" Τόμοι Ι, ΙΙ, Εκδόσεις Πλαίσιο, Αθήνα. 10. Davis- Sorensen :" Handbook of applied Hydraulics" Third edition McGraw-Hill Book Company, Ουζούνης Δ. "Θεωρητική και Πρακτική Μέθοδος της Άρδευσης με Σταγόνες" Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη Τερζίδης Γ. : "Μαθήματα Υδραυλικής ", Τόμοι Ι,ΙΙ, ΙΙΙ, Θεσσαλονίκη Τερζίδης Γ. - Παπαζαφειρίου Ζ. : " Γεωργική Υδραυλική " Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη Τζιμόπουλος Χ. : " Γεωργική Υδραυλική ", Τόμοι Ι, ΙΙ, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσ-σαλονίκη Τσακίρης Γ. : "Μαθήματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων ", Αθήνα 16. Hansen V. - Israelsen : "Αρδεύσεις. Βασικοί Αρχαί και Μέθοδοι. Μετάφραση από τους Α. Νικολαϊδη και Α. Κοκκινίδη ", Αθήνα 1968.

8 Σημείωμα Αναφοράς Θεοχάρης Μενέλαος, (2015). Αρδεύσεις (Θεωρία). ΤΕΙ Ηπείρου. Διαθέσιμο από: Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Επεξεργασία: Δημήτριος Κατέρης Άρτα, 2015

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία)

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος άρδευσης Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6. Κριτήρια επιλογής κατάλληλου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 4 : Μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 4.1 Εγκατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων Η στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 3 : Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 3. Η ποιότητα του αρδευτικού νερού Η φυσική ποιότητα Από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 6 : Κίνηση του νερού στο έδαφος ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης .3.. Μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό.3...

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α»

«Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» «Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΓΑΡΟΣ ΑΜ(145/200308) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 7 :Κλειστοί Αγωγοί Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ροή σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση 5.1. Γενικά Η ροή των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2. Το έδαφος 2.1. Γενικά. Έδαφος είναι ένα πολύπλοκο σύστημα αποτελούμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 2 : Οι αποθήκες γεωργικών προϊόντων Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6 2 Οι αποθήκες γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 9: Σχεδιασμός συστήματος θέρμανσης θερμοκηπίων Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης»

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Λιβανίου Ιωάννας Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 2 Υπάρχουν διάφορα συστήματα άρδευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός υδραυλικών ιδιοτήτων δασικών εδαφών σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο ISO 11274/1998.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων Νερών. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων Νερών. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. mf<

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ. mf< mf< ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 5. 1. Εισαγωγή Δεν είναι τυχαίο ότι, ο πλανήτης στον οποίο ζούμε έχει χαρακτηρισθεί ως υδάτινος. Βλέποντας από το διάστημα, είναι το μπλε χρώμα του νερού και το άσπρο από

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Υπολογισμός θερμικών αναγκών ΙI Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υπολογισμός των

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 2 Ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής της, η λίπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 11 : Τα υλικά του σκελετού των θερμοκηπίων Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 11 Τα υλικά του σκελετού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Απορρύπανσης Εδαφών και Θαλασσών Ενότητα 4: Βιολογικές μέθοδοι αποκατάστασης εδαφών

Τεχνικές Απορρύπανσης Εδαφών και Θαλασσών Ενότητα 4: Βιολογικές μέθοδοι αποκατάστασης εδαφών Τεχνικές Απορρύπανσης Εδαφών και Θαλασσών Ενότητα 4: Βιολογικές μέθοδοι αποκατάστασης εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 7 : Η στέγαση των κτιρίων Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 7 Η στέγαση των κτιρίων 7.1. Γενικά Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλημμύρα-Πλημμυρική Απορροή Πολλές φορές, βροχές μεγάλης έντασης προκαλούν μεγάλες παροχές απορροής. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαστάσεις της κοίτης του υδατορεύματος δεν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Εργαστήριο) Ενότητα 3: Χαράξεις σημείων και γραμμών στο έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2. ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 5 : Οι κατασκευές από τεχνητούς λίθους Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5 Οι κατασκευές από τεχνητούς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 8 : Οι θερμοκηπιακές κατασκευές Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8 Εισαγωγή 8.1. Γενικά. Θερμοκήπιο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία

Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία TRANSNATIONAL INTEGRATED MANAGEMENT OF WATER RESOURCES IN AGRICULTURE FOR EUROPEAN WATER EMERGENCY CONTROL (EU.WATER) Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την προστασία των εδαφών

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την προστασία των εδαφών 2014 Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την προστασία των εδαφών Κατάλογος με καλές πρακτικές για την προστασία των εδαφών οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρακτικές αυτές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα