Κρίνει ο Παντελής Γκολίτσης (Aristoteles-Archiv, Freie Universität Berlin)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρίνει ο Παντελής Γκολίτσης (Aristoteles-Archiv, Freie Universität Berlin) pgolitsis@yahoo.com"

Transcript

1 1/ Αριστοτέλης: Φυσικά Αριστοτέλης: Φυσικά Γ, Δ. Πρόλογος: Δημήτριος Λυπουρλής Εισαγωγή Μετάφραση Σχόλια Σύνθεση: Βασίλειος Μπετσάκος. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2008, 478 σ., 25. Κρίνει ο Παντελής Γκολίτσης (Aristoteles-Archiv, Freie Universität Berlin) Ένας από τους πρώτους σύγχρονους μελετητές της αριστοτελικής φυσικής, ο Wolfgang Wieland, έκανε το 1959 τη διαπίστωση ότι, σε αντίθεση με άλλες πραγματείες του Αριστοτέλη, τα Φυσικά (ή, κατά την παράδοση, η Φυσικὴ ἀκρόασις) παρέμεναν για τους ι- στορικούς της φιλοσοφίας terra incognita [1]. Πενήντα χρόνια μετά, η διαπίστωση του Wieland έχει σίγουρα χάσει την εγκυρότητά της: Πλήθος άρθρων, μονογραφιών, σχολιασμένων μεταφράσεων του συνόλου ή επιμέρους βιβλίων της πραγματείας, συλλογικών τόμων αφιερωμένων στα Φυσικά έχουν έκτοτε καταστήσει την περιοχή αυτή γνωστή και έχουν αναδείξει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η αριστοτελική φιλοσοφία της φυσικής, τις ιστορικές και επιστημολογικές προϋποθέσεις της, τα προβλήματα ερμηνείας της. Με αυτά τα δεδομένα, η γενική εντύπωση που αποκομίζει κανείς από την ανάγνωση του βιβλίου του Β. Μπετσάκου (στο εξής: Μπ.) είναι μάλλον απογοητευτική. Παρότι ο πρόλογος προϊδεάζει τον αναγνώστη για την «κατάκτηση της σχετικής βιβλιογραφίας» (σ. 11), ο Μπ. δεν αξιοποιεί πάντοτε τα πορίσματα της έρευνας (αρκετοί τίτλοι παρατίθενται στη Βιβλιογραφία αλλά δεν ελέγχονται), κάποτε μάλιστα φαίνεται να τα παρανοεί. Το βιβλίο περιλαμβάνει κατ ουσίαν τρία μέρη: (Ι) Εισαγωγή (σ ), (ΙΙ) μετάφραση αντικριστά με το αρχαίο κείμενο (σ [βιβλίο Γ ] και σ [βιβλίο Δ ]) [2] συνοδευόμενη από σχόλια (σ και αντίστοιχα), και (ΙΙΙ) «σύνθεση» (σ ). Ακολουθούν βιβλιογραφία και πίνακες ονομάτων, αριστοτελικών χωρίων και όρων (σ ). Ι. Η εισαγωγή αποτελείται από (1) μια σύντομη αναφορά στον «βίο και τα έργα του Αριστοτέλη», (2) μια σύντομη έκθεση της «αριστοτελικής περὶ φύσεως ἐπιστήμης», όπως αυτή διαγράφεται κυρίως στο προοίμιο των Μετεωρολογικών, και (3) μια σύντομη παρουσίαση του περιεχομένου των οκτώ βιβλίων των Φυσικών, του «επιστημονικού αντικειμένου της αριστοτελικής φυσικής» (δηλ. της «κίνησης») και της «διαλεκτικής» μεθόδου που ακολουθεί ο Αριστοτέλης. Οι θέσεις του Μπ. παρουσιάζονται κάπως διεξοδικότερα στα «σχόλια» και στην τελική «σύνθεση», γι αυτό και θα αναφερθώ σε ορισμένες από αυτές και στον τρόπο υποστήριξής τους κατά την κρίση των αντίστοιχων ενοτήτων του βιβλίου. Περιορίζομαι εδώ να επισημάνω κάποιες ανακρίβειες [3] και να διαπιστώσω

2 2/6 μια βασική έλλειψη: την απουσία θεώρησης του πλαισίου διαμόρφωσης της αριστοτελικής φυσικής. Ο Μπ. βεβαιώνει ότι «τα Φυσικά [...] αποτελούν ρηξικέλευθο εγχείρημα του Αριστοτέλη να συγκροτηθεί σε επιστήμη ο περί φύσεως λόγος» (σ. 26), χωρίς όμως να εξηγεί γιατί και με ποιον τρόπο. Η ελεατική άρνηση της κίνησης και της γένεσης, η ατομική θεωρία του Δημοκρίτου, η ανθρωπολογική στροφή του Σωκράτη είναι κάποιες από τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να επιτρέψουν έναν ακριβέστερο προσδιορισμό της αριστοτελικής επανίδρυσης της περὶ φύσεως ἐπιστήμης και της ταυτότητάς της [4]. ΙΙ. Η μετάφραση είναι συχνά ανακριβής και παραπλανητική. Η περιορισμένη έκταση της βιβλιοκρισίας δεν επιτρέπει τη διεξοδική αναφορά σε επιμέρους περιπτώσεις θα περιοριστώ επομένως σε ένα καίριο χωρίο της πραγματείας (201a10-11), στο οποίο εκτίθεται ο (πρώτος) αριστοτελικός ορισμός της κινήσεως: ἡ τοῦ δυνάμει ὄντος ἐντελέχεια, ᾗ τοιοῦτον, κίνησίς ἐστιν. Ο ορισμός μεταφράζεται από τον Μπ. ως εξής: κίνηση είναι η διαδικασία της πραγμάτωσης του ως-δυνατότητα-υπαρκτού όντος, εκείνη η πραγμάτωση όμως που αντιστοιχεί ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει δυνητικά το εκάστοτε ον Την περιέργεια του αναγνώστη κινεί πρώτα απ όλα η υπέρ το δέον περιφραστική απόακριβώς ως δυνατότητα ποιοτι- δοση του ᾗ τοιοῦτον (= «εκείνη η πραγμάτωση όμως που αντιστοιχεί ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει δυνητικά το εκάστοτε ον»), η οποία προλαμβάνει στην πραγματικότητα την παρανόηση της συνέχειας του κειμένου:...εξήγηση: η κίνησις του όντος το οποίο υπάρχει κής μεταβολής, και μπορεί να υποστεί ποιοτική μεταβολή, είναι η ποιοτική μεταβολή η κίνησις του όντος που μπορεί να αυξηθεί ή του αντιθέτου του [...] είναι η αύξηση και η μείωση η κίνηση του όντος που μπορεί να γνωρίσει γένεση και φθορά, είναι η γένεση και η φθορά και η κίνηση του όντος που μπορεί να κινηθεί τοπικά, είναι η τοπική κίνηση. Ωστόσο, τα ἀλλοίωσις, αὔξησις καὶ φθίσις, γένεσις καὶ φθορά και φορά του αρχαίου κειμέ- νου (όπως άλλωστε και η κίνησις στο πρώτο σκέλος του χωρίου) κατηγορούνται στην εντελέχεια και όχι στην κίνηση, όπως εσφαλμένα καταλαβαίνει ο Μπ. Τι είναι όμως η εντελέχεια; Ο Μπ. την αποδίδει εδώ ως «διαδικασία πραγμάτωσης» αλλού, ωστόσο, προτιμά τη μάλλον αντίθετη απόδοση «πραγματωμένη ύπαρξη» (βλ. 200b26, 201a10, 201a30 κ.α.) [5]. Στο σχετικό σχόλιο (σ. 128) αρκείται να βεβαιώσει χωρίς επιχειρήματα και χωρίς να εξηγεί πότε διαφοροποιούνται οι δύο χρήσεις [6] ότι «η έννοια της ἐντελεχείας είναι διττή». Νομίζω ότι το διχῶς λέγεσθαι αδικεί εδώ την ακριβολογία του φιλοσόφου και προσπερνά το πραγματικό περιεχόμενο του ορισμού, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα λήψη του ζητουμένου: η «διαδικασία πραγμάτωσης» είναι αυτό που ο Αριστοτέλης επιχειρεί να ορίσει. Μια δυνατότητα ακριβούς μετάφρασης θα ήταν: «Η πραγμάτωση του δυνάμει όντος ως τέτοιου (δηλ. ως δυνάμει όντος) είναι κίνηση». Το «ως τέτοιου» παρεμβάλλεται για να προσδιοριστεί όχι η πραγμάτωση ενός δυνάμει όντος, δηλ. η πραγμάτωση ενός σπιτιού που ήταν προηγουμένως λίθοι και τούβλα, αλλά η πραγμάτωση ενός δυνάμει όντος στον βαθμό που είναι δυνάμει ενεργητικά [7], δηλ. ενός σπι-

3 3/6 τιού που δεν είναι ακόμη σπίτι, αλλά και που δεν είναι λίθοι και τούβλα που έχουν α- πλώς τη δυνατότητα να γίνουν σπίτι με άλλα λόγια: η ενεργοποίηση της δυνατότητας των λίθων και των τούβλων να γίνουν σπίτι είναι (μία) κίνηση. Διττή είναι στη μετάφραση και η απόδοση του αριστοτελικού τόπου, άλλοτε ως «τόπου» και άλλοτε ως «χώρου». Στο σχετικό σχόλιο (σ. 327), ο Μπ. εξηγεί αυτή τη φορά ότι επιλέγει τη λ. «τόπος», «όταν ο τόπος συνδέεται άμεσα και στενά με την πραγματικότητα και τις διαστάσεις ενός συγκεκριμένου αντικειμένου», και τη λ. «χώρος», όταν αυτός «συνδέεται ουσιωδώς με την πραγματικότητα και την έννοια της κινήσεως». Ο Αριστοτέλης δεν φαίνεται, ωστόσο, να νομιμοποιεί μια τέτοια διαφοροποίηση (σύμφωνα με τον φιλόσοφο, ο τόπος είναι πέρας που «περιέχει» σώματα επομένως αντικείμενα με διαστάσεις που κινούνται κατά τόπον), αλλά και ο Μπ. δεν είναι συνεπής: το πρώτο αριστοτελικό αξίωμα περί τόπου (210b34-211a1: ἀξιοῦμεν δὴ τὸν τόπον εἶναι πρῶτον μὲν περιέχον ἐκεῖνο οὗ τόπος ἐστί) αποδίδεται ως εξής: «Ο χώρος είναι το πρώτο-πρώτο στο οποίο περιέχεται εκείνο του οποίου αυτός αποτελεί χώρο» [8]. Υποθέτω ότι, στο εν λόγω αξίωμα, το περιέχον δεν «συνδέεται [...] με την πραγματικότητα [...] της κινήσεως», ώστε να μπορεί να ονομαστεί «χώρος» σύμφωνα με την ορολογία του Μπ., αλλά «με την πραγματικότητα και τις διαστάσεις [...] ενός συγκεκριμένου αντικειμένου». ΙΙΙ. Με τέτοιες και άλλες αδυναμίες στη μετάφραση [9], η «σύνθεση» που επιχειρείται στο τέλος του βιβλίου («Φύση και κίνηση», «Τα ἐφεξῆς της κινήσεως») είναι συχνά α- βασάνιστη και επιφανειακή. «Τα όντα της φύσης», διαβάζουμε (σ. 425), «συνυπάρχουν εξ ορισμού με την κίνησιν», κάτι που φαίνεται να αντιβαίνει στην αριστοτελική θέση: οὐκ ἔστι κίνησις παρὰ τὰ πράγματα (200b32). Η κίνηση ορίζεται τώρα ως «πέρασμα» (σ. 427) [10]. «Η πραγματικότητα [...] του τόπου», γράφει πιο κάτω ο Μπ. (σ. 430), «είναι αναπόσπαστα δεμένη με το ον το κάθε ον έχει τον τόπον του» αν όμως όντα είναι και οι ποσότητες και οι ποιότητες, όπως σωστά μας έχει βεβαιώσει πιο πριν (σ. 127), ποιος είναι ο τόπος τους; Ο Αριστοτέλης θα απαντούσε ότι αυτές βρίσκονται σε έναν τόπο κατά συμβεβηκός, και πάντως όχι στον «τόπο» ή στον «χώρο», όπως τους συλλαμβάνει ο Μπ. Ο χρόνος παρουσιάζεται (σ. 447) να αριθμεί την κίνηση «ως το βαθύτερο εἶναι των όντων» βάσει ενός χωρίου (221a4-7) στο οποίο γίνεται λόγος για το εἶναι της κίνησης... Ο Μπ. επιχειρεί επίσης γενικές θεωρήσεις της ιστορίας της πρόσληψης του Αριστοτέλη: «[Ο]ι αριστοτελικές αντιλήψεις για τον χώρο ως ἀγγεῖον ἀμετακίνητον ερμηνεύτηκαν (κυρίως από τους δυτικούς σχολαστικούς και μετά) λανθασμένα και παραπλανητικά. Ο χώρος κατανοήθηκε στατικά, αποκομμένος από την ουσιαστική του σχέση με τα κινούμενα σώματα» (σ. 435). Στην πραγματικότητα, οι πρώτοι που είδαν στο ἀγγεῖον ἀμετακίνητον (212a15) ένα αριστοτελικό αξίωμα περί τόπου είναι ο Θεόφραστος και ο Εύδημος [11]. Αν λοιπόν παρανοήθηκαν οι «αριστοτελικές αντιλήψεις», δεν παρανοήθηκαν «κυρίως από τους δυτικούς σχολαστικούς» αλλά από τους άμεσους μαθητές του Αριστοτέλη. Στην καταληκτική παράγραφο, η ιστορία της πρόσληψης του Αριστοτέλη συγχέεται με την ιστορία της φιλοσοφίας: «Πολλές αριστοτελικές διατυπώσεις παρανοή-

4 4/6 θηκαν από τους δυτικούς μελετητές [...]. Όπως ο χώρος, κατανοήθηκε και ο χρόνος ως μία υπερκείμενη πραγματικότητα μέσα στην οποία διεξάγεται η κίνηση των όντων. Αλλά μέσα σε έναν απολυτοποιημένο χρόνο η φύση υποχρεωτικά κατανοείται στατικά [...]. Παρομοίως απολυτοποιείται και το υποκείμενο που παρατηρεί και κατανοεί τη φύση, ο ανθρώπινος νους. Πάνω σ αυτήν την παρανόηση της αριστοτελικής σκέψης οργανώθηκε το κοσμοείδωλο που για αιώνες δέσμευσε την ανθρώπινη σκέψη» (σ ). Πολλές είναι οι αντιρρήσεις που θα μπορούσε κανείς να διατυπώσει με αφορμή τον ισχυρισμό αυτόν θα αρκεστώ εδώ να διατυπώσω απλώς ένα ερώτημα. Υποθέτω ότι ο «απολυτοποιημένος» χρόνος και ο «υπερκείμενος» χώρος είναι ο απόλυτος χώρος και χρόνος της νευτώνειας φυσικής και ότι το «απολυτοποιημένο υποκείμενο» είναι το υποκείμενο του καρτεσιανού cogito. Νεύτων και Ντεκάρτ, λοιπόν, εμφανίζονται να έχουν παρανοήσει και αυτοί την αριστοτελική σκέψη. Ο Μπ. δεν διευκρινίζει αν τον παρανόησαν κατά τον τρόπο των δυτικών σχολαστικών (αν δηλαδή οι ίδιες οι θεωρήσεις τους αποτελούν παρανοήσεις της σκέψης του Αριστοτέλη) ή αν οδηγήθηκαν στις νεωτερικές θεωρήσεις τους επειδή κληρονόμησαν από τους δυτικούς σχολαστικούς έναν παρερμηνευμένο Αριστοτέλη. Εφόσον φαίνεται να αποδέχεται τον όρο «νεωτερικός» (βλ. σ. 327 και 430), εικάζω ότι εννοεί το δεύτερο. Το ερώτημα λοιπόν είναι: Αν ο Νεύτων και ο Ντεκάρτ είχαν κληρονομήσει έναν γνήσιο (;) Αριστοτέλη, θα είχαν εμμείνει στην αριστοτελική φυσική; Και εάν είχε συμβεί αυτό, δεν θα είχε και πάλι «δεσμευτεί» η ανθρώπινη σκέψη; Ο λόγος του Μπ. είναι συχνά εύκολος, ενίοτε επίσης απλοϊκός και υπεραπλουστευτικός [12], και δεν μένει πιστός στο αριστοτελικό κείμενο. Παρά τις μεμονωμένες καλές παρατηρήσεις (βλ. σ για τον τρόπο ύπαρξης του απείρου), το βιβλίο αποτυγχάνει να αναδείξει με έγκυρο τρόπο το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η φυσική φιλοσοφία του Α- ριστοτέλη [13]. Σημειώσεις: [1] W. Wieland, «Aristotle s Physics and the Problem of Inquiry into Principles», στ ο: J. Barnes / M. Schofield / R. Sorabji (επιμ.), Articles on Aristotle. 1. Science. London: Duckworth 1975, σ. 127 και σ. x για τη χρονολογία. [2] Είναι ανεπίτρεπτη η παράλειψη σαφούς αναφοράς στην έκδοση του αρχαίου κει- να αμ- μένου που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάφραση και που αναδημοσιεύεται στο βιβλίο. Πρόκειται για το κείμενο που αποκατέστησε ο W. D. Ross (Aristotle: Physics. Oxford: Clarendon Press 1936 [και όχι 1966, όπως αναγράφεται στη «Βιβλιογραφία»]). [3] Η πραγματεία του Αριστοτέλη Περὶ φυτῶν δεν σώζεται, οπότε δεν μπορεί φισβητείται η γνησιότητά της (σ. 18 και σημ. 3). Ο παραδοσιακός τίτλος της πραγματείας είναι «Φυσικὴ ἀκρόασις» η εκδοχή «Φυσικῆς Ἀκροάσεις» (sic) που αναφέρεται συμπληρωματικά (σ. 23), δεν παραδίδεται από καμία πήγη. Εάν το δεύτερο βιβλίο των Φυσικών ταυτίζεται με την πραγματεία Περὶ φύσεως που αναφέρουν οι αρχαίοι κατάλογοι έργων του Αριστοτέλη (σ. 29, σημ. 17), τότε σώζεται. [4] Για τη φιλοσοφική καταγωγή της αριστοτελικής φυσικής βλ. συνοπτικά Aristote: Physique, traduction et présentation par P. Pellegrin. Paris: GF Flammarion Για μια γόνιμη ερμηνεία της αριστοτελικής τελεολογίας υπό το φως του μηχανισμού του

5 5/6 Δημοκρίτου βλ. Αριστοτέλης: Περί φύσεως. Το δεύτερο βιβλίο των Φυσικών, εισαγωγή μετάφραση σχολιασμός: Β. Κάλφας. Αθήνα: Πόλις [5] Εικάζω ότι η διττή απόδοση έλκει κατά κάποιον τρόπο την καταγωγή της από τον L. A. Kosman, «Aristotle s definition of motion», Phronesis 14 (1969), σ. 40: «Like other terms used to translate ἐντελέχεια, actualization may refer either to a process or to the result of a process» (πλαγιασμός δικός μου). Ο Kosman όμως δείχνει ότι η θεώρηση της εντελέχειας ως «διαδικασίας» παραποιεί τον ορισμό του Αριστοτέλη. [6] Στο ίδιο σχόλιο παραθέτει απλώς ένα χωρίο από το Υπόμνημα του Φιλόπονου ( ), το οποίο υποστηρίζει τη σημασία της πραγμάτωσης: τὸ μὲν οὖν τῆς ἐντελεχείας ὄνομα σημαίνει παρὰ τῷ Ἀριστοτέλει τὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν τελειότητα (το καί είναι εδώ ασφαλώς επεξηγηματικό βλ. και τη συνέχεια του κειμένου: ὅταν οὖν ἕκαστον ἔχῃ τὴν ἑαυτοῦ τελειότητα, ἐντελεχείᾳ λέγεται εἶναι). [7] Βλ. και 201a27-29: ἡ δὲ τοῦ δυνάμει ὄντος <ἐντελέχεια>, ὅταν ἐντελεχείᾳ ὂν ἐνεργῇ οὐχ ᾗ αὐτὸ ἀλλ ᾗ κινητόν, κίνησίς ἐστιν. [8] Μια ακριβέστερη μετάφραση θα ήταν: «Θεωρούμε, λοιπόν, ότι ο τόπος είναι το πρώτο που περιέχει εκείνο του οποίου είναι τόπος». [9] Όχι σπάνια, η μετάφραση γίνεται ανακριβής μέσω αναχρονιστικών προβολών στο αρχαίο κείμενο έτσι, το ἐμφαίνεται (200b17: «το άπειρο εμφανίζεται, γίνεται αντιληπτό πρώτα στο συνεχές») μεταφράζεται «το πρώτο-πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό όταν κάνουμε λόγο για το συνεχές είναι το άπειρο» τὰ δοκοῦντα ὑπάρχειν τῷ τόπῳ (211a9: «αυτά που φαίνονται να αποτελούν ιδιότητες του τόπου») μεταφράζονται ως «τα διυποκειμενικώς περί χώρου αποδεκτά». [10] Εικάζω ότι εδώ υπόκειται το σχόλιο του Ross, ό.π., σ. 537: «it is the passage from potentiality to actuality that is κίνησις». Για μια διόρθωση της θέσης του Ross βλ. Kosman, ό.π. [11] Βλ. Σιμπλίκιος, Εἰς τὴν Φυσ. ἀκρ., βλ. επίσης για τις σχετι- (σ. 437) ότι «η μέ- κές απορίες που πρώτος διατύπωσε ο Θεόφραστος. Λίγες αριστοτελικές θεωρίες αμφισβητήθηκαν στην αρχαιότητα τόσο όσο η θεωρία περί τόπου. [12] Διαβάζουμε π.χ. «για τον Αναξαγόρα και τους περί αυτόν» θοδός τους επικεντρώνεται σε εντυπωσιακές πειραματικές αποδείξεις (πλαγιασμός δικός μου) της ύπαρξης του αέρα: όπου θεωρείται ότι υπάρχει κενό εκεί ακριβώς υπάρχει αέρας». Το αναξαγόρειο ὁμοῦ πάντα παρομοιάζεται αλλού με τη θεωρία του Big Bang (σ. 151). [13] Το βιβλίο θα μπορούσε να είχε ωφεληθεί από μια καλή επιμέλεια. Παρατηρούνται ασυνέπειες στο λεκτικό (χρήση και μη χρήση του τελικού -ν μπροστά από αρσενικό όνομα), αβλεψίες (ενδεικτικά: «ποσότητες, ποσότητες» [σ. 127], «το ον που [που] έ- χει» [σ. 130], «πρέπει να <είναι>» [σ. 438]), καθώς και λάθη στους ξενόγλωσσους τίτλους (Gesamt Ausgabe αντί Gesamtausgabe, Physicvorlesung αντί Physikvorlesung, die sprachliche<n> Bedingungen κ.ά.). Θα έπρεπε επίσης να είχε στιχαριθμηθεί το αρχαίο κείμενο, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των χωρίων στα οποία συχνά παραπέμπουν τα σχόλια.

6 6/6 Δημοσιεύθηκε: Τρόπος παραπομπής στη βιβλιοκρισία: Γκολίτσης, Π.: (Βιβλιοκρισία του:) Αριστοτέλης: Φυσικά Γ, Δ. Εισαγωγή Μετάφραση Σχόλια Σύνθεση: Βασίλειος Μπετσάκος (Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2008). Κριτικά , <http://www.philosophica.gr/critica/ html>.

Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης: Η Φυσική του Αριστοτέλους (μτφρ.: Μ. Γιόση). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, I-XIX+412 σ., 33.

Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης: Η Φυσική του Αριστοτέλους (μτφρ.: Μ. Γιόση). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, I-XIX+412 σ., 33. 1/7 2014-05 Κουλουμπαρίτσης: Αριστοτελική Φυσική Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης: Η Φυσική του Αριστοτέλους (μτφρ.: Μ. Γιόση). Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών 2012, I-XIX+412 σ., 33. Κρίνει ο Ιωάννης Παπαχρήστου (Humboldt-Universität

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλης: Μετά τα φυσικά, Βιβλίο Α. Εισαγωγή Μετάφραση Σχόλια: Β. Κάλφας. Αθήνα: Πόλις 2009 (σειρά: «Αρχαίοι Φιλόσοφοι»), 356 σ., 25.

Αριστοτέλης: Μετά τα φυσικά, Βιβλίο Α. Εισαγωγή Μετάφραση Σχόλια: Β. Κάλφας. Αθήνα: Πόλις 2009 (σειρά: «Αρχαίοι Φιλόσοφοι»), 356 σ., 25. 1/7 2009-16 Αριστοτέλης: Μεταφυσική Αριστοτέλης: Μετά τα φυσικά, Βιβλίο Α. Εισαγωγή Μετάφραση Σχόλια: Β. Κάλφας. Αθήνα: Πόλις 2009 (σειρά: «Αρχαίοι Φιλόσοφοι»), 356 σ., 25. Κρίνει η Παρασκευή Κοτζιά (ΑΠΘ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες

Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες Παναγιώτης Θανασάς Συγγραφή ακαδημαϊκής φιλοσοφικής εργασίας Στοιχεία και οδηγίες www.thanassas.gr Οι παρούσες σημειώσεις εκπονήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια, για τις ανάγκες εξαμηνιαίου πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον τρόπο

Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον τρόπο Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ 4.1 Η αιτιότητα και η Εἱμαρμένη πριν τους Στωικούς. Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208 θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

THOMAS SAMUEL KUHN (1922-1996) (Τόμας Σάμιουελ Κουν) Το Παράδειγμα και οι επιστημονικές επαναστάσεις.

THOMAS SAMUEL KUHN (1922-1996) (Τόμας Σάμιουελ Κουν) Το Παράδειγμα και οι επιστημονικές επαναστάσεις. 25 THOMAS SAMUEL KUHN (1922-1996) (Τόμας Σάμιουελ Κουν) Το Παράδειγμα και οι επιστημονικές επαναστάσεις. «Με μια έννοια που δεν μπορώ να εξηγήσω περισσότερο, οι οπαδοί αντίθετων Παραδειγμάτων ασκούν το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1 Γιώργος Καραµανώλης Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1. Για ποιον και γιατί γράφουµε Ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία σε ένα φιλοσοφικό θέµα, είναι ένα κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης;

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Γεωργίου. (Ομιλία στο Σύλλογο «Οι φίλοι του Αγίου Μενίγνου του Κναφέως», προστάτου των Χημικών, Αθήνα 23/11/2003).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα: Μια χρήσιμη ασάφεια

Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα: Μια χρήσιμη ασάφεια Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα: Μια χρήσιμη ασάφεια Αριστείδης Αραγεώργης Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 1 (στο Κωνσταντίνος Καβουλάκος (επιμ.), Iμμάνουελ Καντ: Πρακτικός Λόγος και Νεωτερικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2006, 29-47)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΕΠΟ22 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Η ιδεατή πολιτεία του Πλάτωνα...3 3. Η τελεολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας και (γλωσσική) εκπαίδευση Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας*, Έκδοση 1.0. 1

Διαβάστε περισσότερα

1994). 1993 p. 40). 3/30

1994). 1993 p. 40). 3/30 Το Λάθος και το Στίγµα: Αξιολόγηση Λαθών στα Μαθηµατικά και Πρόληψη Σχολικής Αποτυχίας. Φ.Καλαβάσης, Χ.Μιτσούλης, Σ.Ορφανός, Χ. Σκουµπουρδή, Γ.Τζωρτζακάκης Όταν νοµίζεις ότι είσαι σίγουρος ότι έχεις απαντήσει

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Πατσόπουλος Υποψήφιος διδάκτορας Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πάτρας, Υπότροφος ΙΚΥ, bm-jbiodf@otenet.gr

ηµήτριος Πατσόπουλος Υποψήφιος διδάκτορας Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Πάτρας, Υπότροφος ΙΚΥ, bm-jbiodf@otenet.gr Η ιστορία του ήλεκτρου και του µαγνήτη στην αρχαία ελληνική σκέψη και o τρόπος αναφοράς της στα νεοελληνικά σχολικά εγχειρίδια Φυσικής του 18 ου 19 ου αιώνα ηµήτριος Πατσόπουλος Υποψήφιος διδάκτορας Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ιωάννης Πανάρετος Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οδηγίες και Υποδείξεις για την Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

KAΡΛ ΜΑΡΞ: Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΑ

KAΡΛ ΜΑΡΞ: Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΑ KAΡΛ ΜΑΡΞ: Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΑ Η ελληνική φιλοσοφία μοιάζει να έχει αυτό που υποτίθεται ότι δεν έχει μια καλή τραγωδία: δηλαδή ένα ανούσιο τέλος(α).

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997]

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ [1997] ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 5 Φιλοσοφικές αφετηρίες και θεωρητικό πεδίο της «οικονομικής επιστήμης» (Η μαρξιστική Κριτική της -κλασικής και νεοκλασικής-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σκοπός της ομιλίας 1 μου είναι να παρουσιάσω ένα πρόβλημα: το πρόβλημα των γενικεύσεων στην επιστήμη που λέγεται Ιστορία. 2 η θέση που δοκιμαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα