ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝAN ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985 Η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε τη παρούσα ηµόσια Εγγραφή οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Ειδικότερα, για µερικούς σηµαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση µε πιθανή επένδυση στις προσφερόµενες µετοχές, βλ. Κεφ. 1, «Σηµαντικές Σηµειώσεις-Επενδυτικοί Κίνδυνοι» και συνιστάται στο επενδυτικό κοινό να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στα οικονοµικά στοιχεία, στις παρατηρήσεις επ αυτών καθώς και στις προβλέψεις. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ALPHA FINANCE ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ARTION AXEΠEY, EUROXX AXΕΠΕΥ, KYKΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, MAGNA TRUST ΑΧΕΠΕΥ, Ν.. ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ALPHA FINANCE Αθήνα, Ιανουάριος 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά ιαδικασία Τιµολόγησης των Προσφεροµένων Μετοχών ιαδικασία ιάθεσης των Προσφεροµένων Μετοχών Γενικά Στοιχεία Κατανοµής της ηµόσιας Εγγραφής Πληροφορίες σχετικά µε την Αναδοχή Σύµβουλος, Ανάδοχοι, και απάνες Έκδοσης Προορισµός των Νέων Κεφαλαίων ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Φορολογία Μερισµάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Πρώτες Ύλες και Στοιχεία Παραγωγής Προµηθευτές Παραγωγική υναµικότητα ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής - Πελάτες Άδειες Άδειες Λειτουργίας Μισθώσεις Θαλασσίων Χώρων Περιβαλλοντικές Άδειες Συµβάσεις Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ιδιόκτητα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρίας Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Μισθώσεις Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Ασφαλιστήρια συµβόλαια Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Οργανόγραµµα Προσωπικό Επενδύσεις Μετάβαση από τη δραχµή στο ΕΥΡΩ

3 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Κλάδος Ιχθυοκαλλιέργειας & Ανταγωνισµός Προοπτικές Η Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ραστηριότητα Αποτελέσµατα Χρήσης Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Ανάλυση Υποχρεώσεων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Κατάσταση Αποτελεσµάτων Περιόδου Κατάσταση Ισολογισµού της ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Συνδεδεµένες εταιρίες µε την Εκδότρια Εταιρία Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του.σ. και οι Κύριοι Μέτοχοι της Εταιρίας Αρτέµια Ανώνυµη Εµπορική Εταιρία Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε Ιωάννης Εµµ. Κοντέλλης Βιοµηχανία και Εµπόριον Αυτοκινήτων Α.Ε " ροµέας" Αυτοκίνητα, Μηχανήµατα, Ανταλλακτικά Α.Ε Ανώνυµος Εταιρία Χηµικής Βιοµηχανίας ΕΜΙΚΟ Αυτοκίνητα, Μηχανήµατα, Ανταλλακτικά Παύλος Ι. Κοντέλλης & ΣΙΑ Ε.Ε CHRISTIANSEN ΕΠΕ ιεταιρικές Συναλλαγές ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στόχοι Στρατηγική Επενδυτική Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Γενική Αξιολόγηση Καθαρά Κέρδη και Κέρδη ανά Μετοχή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Βεβαιώσεις Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε Λογιστική Κατάσταση ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 30/9/

4 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Aπό τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τους και τους επενδυτικούς παράγοντες και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυσή τους σε µετοχές της Εταιρίας. H ALPHA FINANCE, ως Κύριος Ανάδοχος δηλώνει ότι στο παρόν κεφάλαιο του Ενηµερωτικού ελτίου περιγράφονται οι κίνδυνοι αυτοί που, κατά την κρίση της µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, την χρηµατοοικονοµική θέση της Εκδότριας ή ακόµα και απευθείας την τιµή της µετοχής,βάσει των ελέγχων που διενήργησε σύµφωνα µε διατάξεις του Π.. 350/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των στοιχείων και πληροφοριών που έχουν τεθεί υπόψη της από την Εταιρία. Επισηµαίνεται ότι η µελέτη αυτού του κεφαλαίου και µόνον δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές µια ολοκληρωµένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για πιθανή επένδυση σε µετοχές που προσφέρονται µε την παρούσα ηµόσια Εγγραφή οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Το Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει επίσης δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας. Όλες αυτές οι δηλώσεις και οι εκτιµήσεις περιέχουν κινδύνους και αβεβαιότητα. Τα πραγµατοποιηθησόµενα αποτελέσµατα της Εταιρίας µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από τις δηλώσεις και τις εκτιµήσεις αυτές λόγω κινδύνων όπως αυτοί που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο και αλλού στο Ενηµερωτικό ελτίο. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι οι όποιες δηλώσεις και αξιολογικές κρίσεις του Κυρίου Αναδόχου εµφανίζονται στο παρόν κεφάλαιο και αλλού στο Ενηµερωτικό ελτίο έχουν στηριχθεί στα στοιχεία των ανεξάρτητων ελέγχων, νοµικού και οικονοµικού, και σε στοιχεία που έχουν δοθεί από την Εταιρία και δεν αποτελούν προτροπή για επένδυση. Αντιθέτως, ο Κύριος Ανάδοχος συστήνει στο επενδυτικό κοινό να χρησιµοποιήσει όλα τα στοιχεία του παρόντος ενηµερωτικού δελτίου για να διαµορφώσει ιδία άποψη για την Εταιρία. Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γενικά Στο Ενηµερωτικό ελτίο έχουν συµπεριληφθεί όλα τα συµπεράσµατα του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου που κατά την κρίση του Κυρίου Αναδόχου είναι δυνατό να επηρεάσουν την οικονοµική κατάσταση και την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρίας, καθώς και οι συνέπειές τους για την Εταιρία και έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι συνήθεις και αποδεκτές µε την υφιστάµενη πρακτική αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης της Εταιρίας, ώστε να προκύπτει η πραγµατική της οικονοµική κατάσταση. Στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συµπεριληφθεί κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στο Υπόδειγµα του Eνηµερωτικού ελτίου, προβλέπεται από το Π.. 348/85 και έχει εφαρµογή στην περίπτωση της Εκδότριας. Η Alpha Finance, ως Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι η Εταιρία διαθέτει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση λαµβάνοντας υπ όψιν και τα αναµορφωµένα οικονοµικά στοιχεία µε βάση τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο τόσο κατά την τελευταία προ της υποβολής της αίτησης οικονοµική χρήση (1998) όσο και 4

5 κατά τη τρέχουσα περίοδο (2000). Τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας για τις χρήσεις βάσει των παρατηρήσεων του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: (ποσά σε Εκατ. ρχ.) Αναµόρφωση Ιδίων Κεφαλαίων Ίδια Κεφάλαια Ισολογισµού 428,8 621,1 628,6 796,5 Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για Επισφαλείς-καθυστερηµένες απαιτήσεις (44,2) (33,4) (27,4) (17,5) Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού (7,4) (8,7) (9,9) (17,4) Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές δανείων χρήσης (112,8) (56,4) (ΥΕΝ) Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές δανείων χρήσης (7,1) (USD) ιαφορές φόρων χρήσης 1995 (3,6) (3,6) 0 0 ιαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων (27,5) (29,9) (3,5) (8,6) Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια 346,1 545,5 475,0 689,5 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε δραχµές) Τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια ανήλθαν κατά τη χρήση 1999 σε 475 εκατ.δρχ και βρίσκονται κάτω του ορίου που θέτει η απόφαση 2063/Β.69/1999. Η µείωση αυτή των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται κυρίως στην αναµόρφωση που γίνεται για τις χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους ρχ., οι οποίες αφορούν το υπόλοιπο (2/3) των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν από την αποτίµηση των υποχρεώσεων της Εταιρίας σε ΥΕΝ, και τις οποίες µε βάση τα οριζόµενα στην ΠΟΛ 1268/ του Υπ.Οικονοµικών, δύνανται οι επιχειρήσεις να αποσβέσουν, είτε εφάπαξ είτε ισόποσα σε 3 συνεχοµένες χρήσεις. Στην αναµόρφωση των ιδίων κεφαλαίων έχει αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό των 113 εκατ. ρχ., που όπως προαναφέρθηκε αφορά έκτακτη ζηµιά. Εξαιρουµένης αυτής της ζηµιάς, η πορεία τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και των κερδών, ακόµα και σε αναµορφωµένη βάση, ακολουθούν ανοδική τάση. Τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας για τη χρήση 2000 εµφανίζονται αυξηµένα και ανήλθαν σε 690 εκατ. ρχ., υψηλότερα του ορίου που έθετε η προαναφερόµενη απόφαση. Υψηλότερα του ορίου πρέπει να σηµειωθεί ότι ήταν και τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια της χρήσης Συνεπώς, ο Κύριος Ανάδοχος κρίνει ότι η Εταιρία διαθέτει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση λαµβάνοντας επίσης υπ όψιν τους δείκτες Ξένα/Ιδια Κεφάλαια που ανήλθαν το 1999 σε 2,6,το 2000 σε 2,5 και κατά την τρέχουσα περίοδο σε 2,8 και Ξένα/ Αναµορφωµένα Ιδια Κεφάλαια (3,5 το 1999, 2,9 το 2000 και 3,1 την τρέχουσα περίοδο ) καθώς και το δείκτη Γενικής Ρευστότητας που ανήλθε το 1999 σε 1,0 το 2000 σε 1,1 και την τρέχουσα περίοδο σε 1,1. Ο δείκτης Άµεσης Ρευστότητας ανέρχεται σε 0,3 το 2000 και την τρέχουσα περίοδο καθώς λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της, η Εταιρία διατηρεί υψηλά αποθεµάτα (οι ιχθείς κατά το διάστηµα που εκτρέφονται θεωρούνται απόθεµα), κάτι που απαιτεί σηµαντικές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Η Εταιρία χρηµατοδοτεί τις ανάγκες αυτές κυρίως µε βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Περαιτέρω, ο Κύριος Ανάδοχος λαµβάνοντας υπόψη: α) τις ελεγχθείσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας χρήσεων β) τους διεξαχθέντες ελέγχους (οικονοµικούς-λογιστικούς και νοµικούς) και γ) τα στοιχεία και πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη της από την Εταιρία µέχρι τη σύνταξη του παρόντος, 5

6 βεβαιώνει ότι η οικονοµική κατάσταση, η περιουσιακή διάρθρωση και οι προϋποθέσεις εισαγωγής της Εταιρίας στο Χ.Α.Α., όπως απεικονίζονται στις τελευταίες ηλεγµένες οικονοµικές καταστάσεις, δεν θα επηρεαστούν ουσιωδώς από (α) τυχόν γεγονότα που της έχουν κοινοποιηθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις µέχρι σήµερα δηµοσιευµένες οικονοµικές της καταστάσεις, και (β) πιθανή αρνητική έκβαση των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων που εµπλέκεται η εκδότρια Εταιρία. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή που πραγµατοποίησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο της Εταιρίας, δεν υπάρχουν µη ποσοτικοποιηµένες παρατηρήσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση και την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρίας. Οι υφιστάµενοι µέτοχοι θα διαθέσουν µέσω ηµόσιας Εγγραφής µετοχές όπως παρακάτω: Αθανασία Παντελεηµονίτου Ιωάννης Κοντέλλης Αλεξάνδρα Κοντέλλη Giovanni Batista D' Ancona Luigi Alvisi Σύνολο Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα οικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι ακριβής µεταφορά από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις Ο Κύριος Ανάδοχος, υιοθετόντας τις σχετικές βεβαιώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανδρέα Γουζούαση (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ α.ε. που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο καθώς και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της Εταιρίας κ. Ι.Καραλή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε ) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ α.ε. βεβαιώνει ότι η Εταιρία διαθέτει επαρκές σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. O Κύριος Ανάδοχος λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του νοµικού ελέγχου καθως και τα λοιπά στοιχεία που παρασχέθηκαν από την Εταιρία,κατέληξε στο συµπέρασµα ότι από τον έλεγχο που διενεργήθηκε : α. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, που προβλέπονται από τη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. β. εν προέκυψαν νοµικά ζητήµατα που θα µπορούσαν να έχουν περαιτέρω ουσιώδεις οικονοµικές συνέπειες για την Εταιρία. γ. εν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη την αιτούµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. δ Η σύσταση, η καταστατική λειτουργία και η εν γένει υπόσταση της Εταιρίας είναι σύννοµη. Σηµειώνεται ότι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (καθώς και η έγκριση εισαγωγής των µετοχών) τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Νοµαρχίας. 6

7 Πληροφορίες σχετικά µε την Αναδοχή Οι Ανάδοχοι αναλαµβάνουν µε βάση την σύµβαση αναδοχής, την κάλυψη στην τιµή διάθεσης όλων των µετοχών που τυχόν δεν θα αγορασθούν από το επενδυτικό κοινό. Η υποχρέωση αυτή των Αναδόχων είναι διαιρετή και όχι εις ολόκληρον, και κάθε Ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για το ποσό που έχει αναλάβει. Στην παρούσα έκδοση, δεν προβλέπονται πράξεις σταθεροποίησης της τιµής των µετοχών από τον Κύριο Ανάδοχο. Οι Ανάδοχοι δεν αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των Μετοχών που έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ούτε ως προς τις συνέπειες από τυχόν µη ικανοποίηση των όρων αυτών. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας 2063/Β69/ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς µετοχών στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. εταιρίας, προϋποθέτει την κατανοµή ποσοστού τουλάχιστον 20% των προς εισαγωγή στο Χ.Α.Α. µετοχών της προς εισαγωγή Εταιρίας σε τουλάχιστον 1000 επενδυτές της κατηγορίας των ιδιωτών και των θεσµικών. Στους εν λόγω επενδυτές δεν συµπεριλαµβάνονται µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, όπως αυτό διαµορφώνεται µετά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφεροµένων µε ηµόσια Εγγραφή µετοχών από το επενδυτικό κοινό, η Εταιρία δικαιούται βάσει της σύµβασης αναδοχής να ζητήσει από τους Αναδόχους την κάλυψη των αδιάθετων µετοχών. Η ανάληψη όµως των αδιάθετων µετοχών εκ µέρους των Αναδόχων, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ικανοποίηση του κριτηρίου της διασποράς κατά την Απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας 2063/Β69/ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά τον σχηµατισµό οµίλου Αναδόχων, οι Κύριοι Ανάδοχοι της Έκδοσης δεν δεσµεύονται για τον περιορισµό της παροχής εγγύησης κάλυψης ανά Ανάδοχο σε ποσοστό µικρότερο ή ίσο του 2% των µετοχών της Εταιρίας µετά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Εποµένως σε περίπτωση µη κάλυψης της Έκδοσης ενδέχεται να υπάρξει Ανάδοχος ή Ανάδοχοι που θα αναλάβουν αριθµό µετοχών που ξεπερνά το 2% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να µην ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, µε συνέπεια την µη εισαγωγή των µετοχών της Εκδότριας στην χρηµατιστηριακή αγορά. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι κατά το στάδιο της κατανοµής των µετοχών στους επενδυτές, ενδέχεται να προκύψει από τα στοιχεία των εγγραφών ότι δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς µε βάση το κριτήριο της κατανοµής του 20% των µετοχών σε 1000 πρόσωπα 7

8 που να κατέχουν κάτω του 2% του συνόλου των µετοχών µετά της εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. Επιπλέον υφίσταται και το ενδεχόµενο να συµµετάσχουν στην έκδοση λιγότεροι από 1000 επενδυτές. Οι Ανάδοχοι θα λάβουν υπόψη τις ανάγκες ικανοποίησης του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς κατά την κατανοµή των µετοχών, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. Ειδικότερα, οι ανάδοχοι, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την απόφαση 9/201/ (ΦΕΚ 1419/ ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, ρητώς επιφυλάσσονται του δικαιώµατός τους να περιορίσουν το οριστικό ποσοστό κατανοµής µετοχών στους επενδυτές (θεσµικούς και µη) που έχουν εγγραφεί για ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χ.Α.Α., για να διασφαλίσουν την επίτευξη επαρκούς διασποράς και σύµφωνα µε κριτήρια κατανοµής που εγγυώνται την ίση µεταχείριση των επενδυτών της ίδιας κατηγορίας, τα οποία σε αυτή την περίπτωση θα γνωστοποιηθούν στο Χ.Α.Α. αµέσως µόλις αυτό είναι εφικτό και θα ανακοινωθούν µε συνοπτικό τρόπο στο κοινό. Σηµειώνεται ότι στη περίπτωση αυτή, το ποσοστό οριστικής κατανοµής στους επενδυτές που έχουν εγγραφεί για ποσοστό µεγαλύτερο του 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο ΧΑΑ ενδέχεται να περιοριστεί µέχρι το 2% του συνόλου των µετοχών µετά την εισαγωγή της Εταιρίας στο ΧΑΑ, ανεξάρτητα από το ποσοστό της αρχικής εγγραφής τους. Εάν βάσει των οριστικών στοιχείων κατανοµής (και αφού ληφθεί υπόψη η τυχόν συµµετοχή των Αναδόχων στην εγγραφή), δεν ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, οι Ανάδοχοι θα αποδεσµεύσουν τα κεφάλαια των επενδυτών και θα τους τα αποδώσουν εντόκως σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία καταθέσεων (εποµένως δεν θα λάβουν µετοχές της Εκδότριας) και η εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων µετοχών από τους Αναδόχους θα αρθεί χωρίς να έχει παραγάγει οποιοδήποτε αποτέλεσµα. Οι Ανάδοχοι δεν ευθύνονται, εάν εξ οιουδήποτε λόγου δεν καταστεί δυνατή η εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, είτε ο λόγος αφορά την Εταιρία είτε όχι. Οι Ανάδοχοι διατηρούν το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης αναδοχής και διακοπής της ηµόσιας Εγγραφής στην περίπτωση: o διακοπής των συναλλαγών γενικά στο Χ.Α.Α. o που συµβούν στην Εταιρία ή γενικότερα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, γεγονότα οικονοµικής ή άλλης φύσεως συµπεριλαµβανοµένης και της απεργίας ή στάσης εργασίας των τραπεζών, που κατά τη δίκαια κρίση τους, µπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά ή αρνητικά την επιτυχία της ηµόσιας Εγγραφής. 8

9 o κήρυξης πολέµου ή κατάστασης ανάγκης στην Ελληνική Επικράτεια, εφόσον τα γεγονότα αυτά δεν υφίστανται κατά την υπογραφή της σύµβασης αναδοχής ή δεν αγνοούνται από βαρεία αµέλεια των Αναδόχων. o που οποιαδήποτε από τις δηλώσεις, εγγυήσεις ή υποχρεώσεις της Εταιρίας ή των πωλητών µετόχων, που περιλαµβάνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο και τη σύµβαση αναδοχής αποδειχθούν ανακριβείς ή δεν εκπληρωθούν στο ακέραιο. ιευκρινίζεται ότι η τελική σύµβαση αναδοχής, στην οποία και ρυθµίζονται οριστικά όλα τα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία αναδοχής υπογράφεται λίγο πριν από την έναρξη της ηµόσιας Εγγραφής. Τέλος, η Alpha Finance, ως Κύριος Ανάδοχος προσδιορίζει το οριστικό εύρος τιµών για την αξία της µετοχής των προς εισαγωγή εταιριών, µετά από διεξοδική παρουσίασή τους στους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κεφαλαιαγοράς, όπως ανάδοχοι, θεσµικοί επενδυτές, αναλυτές χρηµατιστηριακών εταιριών (premarketing). 9

10 Β. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται Ποιότητα ιχθυοτροφών Η κυριότερη πρώτη ύλη της Εταιρίας για την παραγωγή γόνου και ετοίµου προϊόντος (ψάρι) είναι οι ιχθυοτροφές, ιχθυάλευρα εµπλουτισµένα µε βιταµίνες και µεταλλικά άλατα. Ως αποτέλεσµα οι παραγωγικές επιδόσεις της Εταιρίας εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την συνολική ποιότητα των ιχθυοτροφών. Η ποιότητα των ιχθυοτροφών µε τη σειρά της συνδέεται στενά µε την ποιότητα και το είδος των διαιτητικών πρώτων υλών (ιχθυάλευρων) που συµµετέχουν στη δηµιουργία της τελικής ιχθυοτροφής. Πιθανή επιδείνωση της ποιότητας των ιχθυοτροφών, όπως την αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές, ενδεχοµένως να επηρεάσει τη ζήτηση για τα προϊόντα της Εταιρίας. Ιδιαιτερότητα των αποθεµάτων Λόγω της ιδιαιτέρας φύσης των αποθεµάτων της Εταιρίας (ζωντανό απόθεµα live stock) υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών στα αποθέµατα από εµφάνιση παθογόνων βακτηριδίων, που προκαλούν υψηλή θνησιµότητα στα ψάρια. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος της υγιεινής των αποθεµάτων µε κατάλληλη θεραπεία και πρόληψη των ασθενειών. Επιπλέον µία ενδεχόµενη καταστροφή των ιχθυοκλωβών από καιρικά ή άλλα φαινόµενα θα έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια αποθεµάτων µε σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρίας. Σηµειώνεται ωστόσο ότι τα αποθέµατα της Εταιρίας ανέρχονται την 30/9/2001 σε εκατ. ρχ. και είναι ασφαλισµένα για ποσό εκατ. ρχ. Εποχικότητα των πωλήσεων Η εποχικότητα που παρουσιάζουν οι πωλήσεις της Εταιρίας σε συνδυασµό µε τον µακρύ χρόνο που απαιτείται για την πάχυνση των ιχθύων (περίπου 18 µήνες) δηµιουργεί προκλήσεις στη διαχείριση των αποθεµάτων και της ρευστότητας της Εταιρίας. Ενδεικτικά παρατίθενται η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρίας της χρήσης 2000 ανά τρίµηνο: Α τρίµηνο Β τρίµηνο Γ τρίµηνο τρίµηνο ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ H Εταιρία πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων της στο δεύτερο και τρίτο τρίµηνο του έτους. Πιθανή αδυναµία της Εταιρίας για εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων κίνησης µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση των αποθεµάτων της, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσµατά της στο µέλλον. 10

11 Κόστος Πρώτης Ύλης Οι ιχθυοτροφές αποτελούν το βασικό παράγοντα κόστους παραγωγής για την Εταιρία λόγω του γεγονότος ότι αποτελούν τη βασική πρώτη ύλη της. Σηµειώνεται ότι η τιµή των ιχθυοτροφών εξαρτάται µε τη σειρά της κυρίως από την τιµή των ιχθυάλευρων και της σόγιας. Σηµειώνεται ότι τα ιχθυάλευρα εισάγονται επί το πλείστον από το εξωτερικό η δε σόγια αποτελεί χρηµατιστηριακό προϊόν που παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις, Τυχόν αυξήσεις των τιµών της πρώτης ύλης ενδέχεται να επηρεάσουν τα περιθώρια µικτού κέρδους της Εταιρίας µε αντίστοιχες συνέπειες στα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική κατάστασή της. Κυριότεροι Πελάτες Κατά την χρήση 2000, υπήρξαν δύο πελάτες που αναλογούσαν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% των συνολικών πωλήσεων της Εταιρίας έκαστος, η ισπανική εταιρία «BARDUFET MIJOS S.A.» (10,8% του συνόλου πωλήσεων) και η ιταλική εταιρία «LA CALETTA SRL» (34,4% του συνόλου πωλήσεων). Με τους παραπάνω πελάτες δεν έχει υπογραφεί σύµβαση ούτε υπάρχει κάποια σχέση µε την Εκδότρια πέραν της πελατειακής. Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω δύο εταιρίες αντιπροσώπευαν για τη χρήση 2000 το 45,2% του συνόλου των πωλήσεων της Εταιρίας, η ιοίκησή της δεν θεωρεί ότι υπάρχει εξάρτηση από τους συγκεκριµένους πελάτες δεδοµένου ότι ήδη µε στοιχεία υπάρχουν έξι πελάτες σε καθέναν εκ των οποίων αντιστοιχεί ποσοστό µεγαλύτερο του 10% του συνόλου των πωλήσεων της Εταιρίας: Εταιρία Ποσοστό VELA SRL (Ιταλία) 10,1% CERNY SRL (Αυστρία) 10,1% INTERFISH SRL (Ιταλία) 11,7% CAPRA SRL (Ιταλία) 15,0% LOBSTER SRL (Ιταλία) 15,2% LA CALETTA SRL (Ιταλία) 24,8% Σηµειώνεται επίσης ότι στην Ιταλική αγορά, για τη διακίνηση και την εµπορία των προϊόντων της η Εταιρία συνεργάζεται µε την ASTIR INTERNATIONAL S.A. µε έδρα τη Ρώµη, η οποία έχει ως αντικείµενο την διαµεσολάβηση στην αγοραπωλησία ιχθύων. Η µετοχική σύνθεση της ASTIR INTERNATIONAL S.A. παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Μέτοχος Ποσοστό ALVISI LUIGI 47,5% D ANCONA G.BATTISTA 27,5% UNDREA CARMEN 20,0% SANTOLAPAZZA ROBERTO 5,0% ΣΥΝΟΛΟ 100,0% Οι κύριοι µέτοχοι της ASTIR INTERNATIONAL S.A. κ.κ. Giovanni Batista D Ancona και Luigi Alvisi ανήκουν στη µετοχική σύνθεση της Εταιρίας µε ποσοστά 2,5% ο κάθε ένας. 11

12 Η Εταιρία έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την παραπάνω εταιρία διάρκειας από Σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή η ASTIR INTERNATIONAL S.A. είναι υπεύθυνη για την είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρίας από πελάτες στην Ιταλία, την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών καθώς και την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ιταλική αγορά. Η αµοιβή της κυµαίνεται µέχρι 3,5% της τιµής CIF στις πωλήσεις των πελατών για την περίοδο Πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, η ASTIR INTERNATIONAL S.A. δεν εµπλέκεται στη διανοµή και εµπορία των προϊόντων της Εκδότριας στην Ιταλία και δεν συµµετέχει στον κύκλο εργασιών της Εταιρίας αλλά αµοίβεται ανάλογα µε τον χρόνο αποπληρωµής των τιµολογίων των πελατών. Συγκεκριµένα, η παραπάνω αναφερόµενη προµήθεια (3,5% της τιµής CIF στις πωλήσεις των πελατών) µειώνεται κατά 0,5% για κάθε καθυστέρηση 7 ηµερών µετά την συµφωνηµένη ηµεροµηνία αποπληρωµής των τιµολογίων των πελατών (βλέπε Κεφ. «ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής-πελάτες»). Η ιοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η µακροχρόνια και επιτυχηµένη παρουσία της Εταιρίας στην ιταλική αγορά περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις σε περίπτωση διακοπής της συµβάσεως µε την εν λόγω εταιρία αλλά και στην περίπτωση αποχώρησης από τη µετοχική σύνθεση της Εταιρίας των κ.κ. Giovanni Batista D Ancona και Luigi Alvisi. εν παύει ωστόσο η συνεργασία της Εταιρίας µε την ASTIR INTERNATIONAL να είναι στρατηγικής σηµασίας για την προώθηση των προϊόντων της στην Ιταλία. Τέλος σηµειώνεται ότι κατά τη χρήση 2000 υπήρξαν δύο πελάτες µε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% του συνόλου των πωλήσεων εσωτερικού: ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΕ (14,16%) και ΙΑΣ ΑΕΒΕ (41,89%). Ως ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών, στους πελάτες αυτούς αναλογεί 1,7% και 5,1% αντίστοιχα. Προµηθευτές Η Εταιρία προµηθεύεται ιχθυοτροφές από την εταιρία Άλφα Ζωοτροφές Λοκρίδος Α.Ε. στην οποία αντιστοιχεί το 38% του συνόλου των αγορών της χρήσης 2000) Η εταιρία Άλφα Ζωοτροφές Λοκρίδος Α.Ε µεταξύ άλλων αποτελεί το βασικότερο προµηθευτή της. Σηµειώνεται ωστόσο ότι µε στοιχεία εννεαµήνου 2001 για την παραπάνω εταιρία το ποσοστό της επί των αγορών της περιόδου είναι 25%. Άδειες Λειτουργίας-Μισθώσεις Θαλασσίων Χώρων-Περιβαλλοντικές Άδειες Με την υπ αριθµ. 340/ απόφαση του Νοµάρχη Φωκίδας, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας, ιεύθυνση Γεωργίας & Κτηνοτροφίας χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας µε το σύστηµα των πλωτών ιχθυοκλωβών στην εταιρία «ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» σε θαλάσσια έκταση 40 στρεµµάτων στην θέση «Ανδροµάχη» του ήµου Γαλαξιδίου αορίστου χρόνου. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε όρο που αναγράφεται στην εν λόγω άδεια: «η µονάδα θα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, όπως ορίζεται στην υπ αριθµ. 243/ απόφαση της Νοµαρχίας Φωκίδας, και τουλάχιστον κατά το 30% της συνολικής δυναµικότητάς της, 12

13 άλλως σε περίπτωση µονάδας µε µικρότερη δυναµικότητα για συνεχές διάστηµα άνω του ενός έτους, η εν λόγω άδεια θα ανακαλείται µετά από εισήγηση της /νσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Φωκίδας. Η εν λόγω άδεια χορηγείται για τον συγκεκριµένο ως άνω σκοπό. Σε περίπτωση µεταβολής του σκοπού ή του νοµικού προσώπου-αδειούχου, η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η µονάδα (πλωτές και χερσαίες εγκαταστάσεις) περιέλθει στην κυριότητα άλλου νοµικού προσώπου δίχως τη σύµφωνη γνώµη της ιεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Φωκίδας και της έκδοσης προς τούτο των κατά νόµο απαιτούµενων αποφάσεων.» Η µη τήρηση του όρου αυτού από την Εταιρία ενέχει τον κίνδυνο ανάκλησης της άδειας µε αρνητικές συνέπειες στη δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας. Η Εταιρία δηλώνει ότι τηρεί τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι άδειες λειτουργίας που έχει λάβει, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί µέχρι σήµερα.με την υπ αριθµ / σύµβαση αναµίσθωσης θαλασσίου χώρου εκµισθώνεται από το Ελληνικό ηµόσιο στην Εταιρία θαλάσσιος χώρος 42 στρεµµάτων που βρίσκεται στον όρµο «Ανεµοκάµπι» (22 στρέµµατα) και «Ανδροµάχη» (20 στρέµµατα) του ήµου Γαλαξιδίου µε δεκαετή διάρκεια µε έναρξη την και λήξη την Το µισθίο συµφωνείται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για καλλιέργεια ψαριών µε τη µέθοδο των ιχθυοκλωβών, απαγορευµένης της χρησιµοποιήσεώς τους για άλλους σκοπούς. Σήµειώνεται ότι η έκταση των 22 στρεµµάτων στον όρµο Ανεµοκάµπι είχε εκµισθωθεί αρχικά προς την Εταιρία µε την υπ αριθµ /87 σύµβαση. Η έκταση των 20 στρεµµάτων είχε εκµισθωθεί αρχικά προς την Εταιρία µε τις υπ αριθµ. 7021/91 (10 στρέµµατα) και 7023/91 (επιπλέον 10 στρέµµατα) συµβάσεις µίσθωσης. Με την υπ αριθµ / σύµβαση µίσθωσης θαλασσίου χώρου εκµισθώνεται από το Ελληνικό ηµόσιο στην Εταιρία θαλάσσιος χώρος 40 στρεµµάτων στον όρµο «Ανδροµάχη» του ήµου Γαλαξιδίου µε δεκαετή διάρκεια µε έναρξη από , ήτοι λήγει την Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν ολοκληρώσει σε διάστηµα τριών ετών τις επενδύσεις που θα εγκριθούν από το Υπουργείο Γεωργίας η µίσθωση ανακαλείται αυτόµατα. Σηµειώνεται ότι µε την υπ αριθµ / απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (Γενική ιεύθυνση Αλιείας, ιεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων) βεβαιώνεται ότι η εταιρία ΓΑΛΑΞΙ Ι ΑΕ ολοκλήρωσε το επενδυτικό της πρόγραµµα σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από την υπ αριθµ / έγκριση χρηµατοδότησης σχεδίου επένδυσης στη θέση Ανδροµάχη του Νοµού Φωκίδας και από την υπ αριθµ / σύµβαση µίσθωσης θαλασσίου χώρου και λειτουργεί αποδοτικά. Η µη ανανέωση των παραπάνω µισθώσεων θαλασσίου χώρου από το Ελληνικό ηµόσιο µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας αλλά ανάγεται στο απώτερο µέλλον. Τέλος, µε την υπ αριθµ / κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ Ε και Γεωργίας χορηγήθηκε έγκριση-τροποποίηση της υπ αριθµ / έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 13

14 προς την Εταιρία για τον εκσυγχρονισµό λειτουργούσας µονάδας εκτροφής τσιπούρας-λαβρακιού σε πλωτούς κλωβούς στη θαλάσσια έκταση 22 στρεµµάτων στον όρµο Ανεµοκάµπι ήµου Γαλαξιδίου. Η ως άνω εγκριτική απόφαση έχει ισχύ µέχρι Με την υπ αριθµ / κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ Ε και Γεωργίας χορηγήθηκε έγκριση-τροποποίηση των υπ αριθµ / και 65658/ εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων προς την Εταιρία για τον εκσυγχρονισµό λειτουργούσας µονάδας εκτροφής τσιπούρας-λαβρακιού και άλλων ευρύαλων Μεσογειακών ειδών σε πλωτούς κλωβούς στη θαλάσσια έκταση 60 στρεµµάτων στον όρµο Ανδροµάχη ήµου Γαλαξιδίου. Η ως άνω εγκριτική απόφαση έχει ισχύ µέχρι Με την υπ αριθµ / κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ Ε και Γεωργίας χορηγήθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών προς την Εταιρία: α) του ιχθυογεννητικού σταθµού β) του συσκευαστηρίου και των χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης υπάρχουσας πλωτής µονάδας εκτροφής στην τοποθεσία «Τρανός Ανήφορος» ήµου Γαλαξιδίου. Η ως άνω εγκριτική απόφαση έχει ισχύ µέχρι Η µη ανανέωση της παραπάνω περιβαλλοντικών αδειών µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την δραστηριότητα και τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας αλλά ανάγεται στο απώτερο µέλλον. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Νέων Αγορών Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί στον κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας ένας κορεσµός της ελληνικής αγοράς από τα παραδοσιακά προϊόντα (τσιπούρα και λαβράκι). Προκειµένου να αντιµετωπίσει η Εταιρία την εξάρτησή της στα προϊόντα αυτά, έχει στραφεί µέσω της έρευνας στην εκτροφή ευρύαλων ψαριών ταχείας ανάπτυξης και χαµηλού παραγωγικού κόστους, που δρουν συµπληρωµατικά µε τα υπάρχοντα προϊόντα της. Ενδεχόµενη αδυναµία της Εταιρίας να αναπτύξει νέα προϊόντα µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξής της στο ποσοστό που τα έσοδά της βασίζονται στην πάχυνση και διάθεση ετοίµου προϊόντος. Έντονος Ανταγωνισµός σε συνδυασµό µε πτώση της Τιµής ιάθεσης των Προϊόντων Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί στον κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας µία διαχρονική πτώση των τιµών διάθεσης ως αποτέλεσµα της αύξησης των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και της αύξησης της παραγωγής, που δηµιούργησαν συνθήκες αυξηµένης προσφοράς και έντασης του ανταγωνισµού και της εµφάνισης στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιµές από γειτονικές χώρες (π.χ. Τουρκία). Γενικότερα η τιµή διάθεσης των προϊόντων δεν επηρεάζεται από κάποιο σηµαντικό πελάτη ή παραγωγό αλλά διαµορφώνεται από τις γενικότερες συνθήκες προσφοράς και ζήτησης που επικρατούν στην αγορά. Ενδεχόµενη περαιτέρω αύξηση της προσφοράς από τους ιχθυοπαραγωγούς χωρίς ανάλογη αύξηση της ζήτησης µπορεί να επηρεάσει τις τιµές διάθεσης του έτοιµου προϊόντος και τη ζήτηση για γόνο µε ανάλογες επιπτώσεις στα αποτελέσµατα της Εταιρίας. 14

15 Εξάρτηση από τους κυρίους µετόχους Οι κύριοι µέτοχοι (ποσοστό µεγαλύτερο του 5%) θα έχουν στην κατοχή τους αµέσως µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, συνολικά περίπου το 71% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ως αποτέλεσµα οι κύριοι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν σηµαντικά τις υποθέσεις της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένης της εκλογής όλων των µελών του ιοικητικού της Συµβουλίου, καθώς και να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν άλλα θέµατα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της. Επιπλέον, εάν οι κύριοι µέτοχοι επρόκειτο να πωλήσουν το σύνολο των µετοχών τους ή ένα σηµαντικό µέρος τους σε ένα µοναδικό επενδυτή ( ή σε ένα περιορισµένο αριθµό επενδυτών) αυτός θα είχε τη δύναµη που έχουν οι σηµερινοί κύριοι µέτοχοι. Επίσης, ο ρόλος των ιδρυτών και κυρίων µετόχων της Εταιρίας παραµένει καθοριστικός για τη λειτουργία της. Η για οποιαδήποτε λόγο απώλεια των παρεχοµένων από αυτούς υπηρεσιών µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα της Εταιρίας. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την τιµή της µετοχής Η τιµή της µετοχή της Εταιρίας κατά τη διαπραγµάτευσή της στο Χ.Α.Α. ενδέχεται να επιδείξει έντονη διακύµανση. Η µετοχή της Εταιρίας. µετά την εισαγωγή της θα αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Πιθανή αδυναµία του επενδυτικού κοινού να αποτιµήσει άµεσα και αποτελεσµατικά τις προοπτικές της Εταιρίας µπορεί να προκαλέσει σηµαντική διακύµανση της τιµής της µετοχής της Εταιρίας κατά τη διαπραγµάτευσή της. Επιπλέον, η ύπαρξη ηµερησίων ορίων διακύµανσης (σήµερα ±18%), µπορεί να εµποδίσει την τιµή της µετοχής της να βρει ισορροπία µετά την επέλευση σηµαντικών γεγονότων τόσο σε επίπεδο Εταιρίας όσο και σε επίπεδο του ευρύτερου χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα τον περιορισµό της ρευστότητας και την αύξηση της διακύµανσης της τιµής της µετοχής. 15

16 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με Ιδιωτική Τοποθέτηση* Με ηµόσια Εγγραφή ΣΥΝΟΛΟ ΕΚ ΟΣΗΣ κοινές ανώνυµες κοινές ανώνυµες κοινές ανώνυµες κοινές ανώνυµες ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με ηµόσια Εγγραφή κοινές ανώνυµες ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κοινές ανώνυµες ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ κοινές ανώνυµες ΟNOMAΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (1) 102,225 ρχ. ( 0,3) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (1) 216 ρχ. ( 0,63) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (1),(2) 187 ρχ. ( 0,55) Η τιµή διάθεσης θα καθορισθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφ. 5 «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και ιαδικασία ιάθεσης των Νέων Μετοχών» και είναι σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.. 348/85, όπως ισχύει. Οι νέες µετοχές δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της χρήσης 2001 Μονάδα διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών: Τίτλος 10 µετοχών Κύριος Ανάδοχος: Λοιποί Ανάδοχοι: Σύµβουλος Έκδοσης: ALPHA FINANCE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ARTON AXEΠΕΥ, EUROXX ΑΧΕΠΕΥ, ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, MAGNA TRUST ΑΧΕΠΕΥ, Ν.. ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΕΠΕΥ ALPHA FINANCE * Οι µετοχές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα διατεθούν στο προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρίας. (1) Με βάση τον αριθµό των µετοχών της Εταιρίας πριν την παρούσα αύξηση όπως διαµορφώνεται µετά τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από ρχ. έκαστη σε 100 ρχ. έκαστη όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και την αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 100 ρχ. σε 102,225 ( 0,3) έκαστη όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της (2) Για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων λήφθηκαν υπ όψιν οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου καθώς επίσης και τα αποτελέσµατα των φορολογικών ελέγχων. Σηµειώνεται ότι από την , η διαπραγµάτευση, η εκκαθάριση και ο διακανονισµός κινητών αξιών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών γίνεται µόνο σε ΕΥΡΩ καθώς και η τιµή εισαγωγής των νέων κινητών αξιών, θα εκφράζεται αποκλειστικά και µόνο σε ΕΥΡΩ, ως ακέραιο πολλαπλάσιο του δραχµικού ισοτίµου του ενός ευρωλεπτού. 16

17 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (εκατ. ρχ.) (σε χιλ. ) 2000 (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών από: Βιοµηχανική ραστηριότητα Εµπορική ραστηριότητα Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (1) Εκτακτα Αποτελέσµατα (21) (48) (35) 19 (104) 55 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ (2) Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων (3) Συνολικό Μέρισµα Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (4) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (7) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ Η (5) (σε χιλ. ) 2000 (σε χιλ. ) Κέρδη προ Φόρων Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ. (2) (7) 241 (21) 707 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (6) (10) 236 (29) 692 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ραχµές) (7) (σε χιλ. ) 2000 (σε χιλ. ) Κέρδη προ Φόρων ,15 0,24 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ ,09 0,16 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων (3) ,07 0,16 Μέρισµα/Μετοχή (8) ,04 0,06 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ρχ.) (5,7) (σε χιλ. ) 2000 (σε χιλ. ) Κέρδη προ Φόρων ,05 0,28 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές.Σ ,19 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (6) ,19 Σηµειώσεις: 1) Οι αποσβέσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στο κόστος πωληθέντων και στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης όπως συµβαίνει στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα χρήσης, αλλά αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων. Για την ακριβή κατανοµή των αποσβέσεων στους προαναφερθέντες λογαριασµούς βλ. κεφ. 9.2 «Αποτελέσµατα Χρήσης». 2) Οι αµοιβές Σ για την περίοδο ήταν µηδενικές. 3) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων παρουσιάζονται όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν σε προηγούµενες χρήσεις. Για τη χρήση 1999 αφορούν τον καταλογισµό πρόσθετων φόρων και προστίµων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις και επιβάρυναν τη διάθεση των κερδών χρήσης ) Ο αριθµός µετοχών είναι σταθµισµένος, ώστε να λαµβάνει υπόψη τις αναπροσαρµογές της ονοµαστικής αξίας των µετοχών και τις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. 5) Έχουν ληφθεί υπ όψιν οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για τις χρήσεις Συνεπώς, έχουν αναµορφωθεί τα αποτελέσµατα, τα οποία παρουσιάζονται στον «Πίνακα Αναµορφώσεως Αποτελεσµάτων». Επίσης, έχουν καταλογισθεί οι φόροι φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις τις οποίες αφορούν. 6) Από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων προέκυψαν φόροι,πρόστιµα και προσαυξήσεις συνολικού ύψους ρχ. (1993: ρχ., 1994: ρχ., 1995: 17

18 ρχ., 1996: ρχ., 1997: ρχ.,1998: ρχ.,1999: ρχ. και 2000: ρχ. ). Από τα κέρδη µετά από φόρους των χρήσεων 1997, 1998, 1999 και 2000 έχουν αφαιρεθεί τα ποσά που αναλογούν ήτοι ρχ., ρχ, ρχ. και ρχ.αντίστοιχα. 7) Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών. 8) Βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένου ως προς τη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ρχ. σε 100 ρχ. που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και την αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 100 ρχ. σε 102,225 ρχ. ( 0,3) που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Tα αποτελέσµατα της Εταιρίας για τις χρήσεις έχουν αναµορφωθεί βάσει των ακόλουθων παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο καθώς και τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου: ΧΡΗΣΗ Η Εταιρία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων για ανεπίδεκτo εισπράξεως ποσό ρχ. που αφορά τη χρήση 1997 και περιλαµβάνεται στο λογαριασµό απαιτήσεων «Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες». Με το ποσό αυτό έχουν επιβαρυνθεί τα αποτελέσµατα της χρήσης Από το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 1997 προέκυψαν διαφορές φόρου και προσαυξήσεις ποσού ρχ που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης ΧΡΗΣΗ Από τη διερεύνηση των υπολοίπων των λογαριασµών των πελατών της , ποσό ρχ. («ΕΝΙΑΛΟΣ ΕΠΕ») είναι επισφαλές. Επιπλέον, στο λογαριασµό «Επισφαλείςεπίδικοι πελάτες» της περιλαµβάνονται απαιτήσεις ποσού ρχ. που είναι ανεπιδεκτα εισπράξεως. Με τα παραπάνω ποσά που προέρχονται από τη χρήση 1998 επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της χρήσεως. 2. Από το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 1998 προέκυψαν διαφορές φόρου και προσαυξήσεις ποσού ρχ που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης ΧΡΗΣΗ Από τη διερεύνηση των υπολοίπων των λογαριασµών των πελατών της διαπιστώθηκαν ακίνητα χρεωστικά µικρουπόλοιπα συνολικού ποσού ρχ. Με το ποσό των ρχ. που προέρχεται από τη χρήση 1999 επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της χρήσεως. 2. Στο λογαριασµό «Έξοδα επόµενων χρήσεων» περιλαµβάνεται ποσό ρχ. που αφορά το υπόλοιπο (2/3) των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στη χρήση 1999 συνολικού ύψους ρχ. από την αποτίµηση και εξόφληση υποχρεώσεων σε ΥΕΝ, µε 18

19 βάση τα οριζόµενα στην ΠΟΛ 1268/ του Υπ.Οικονοµικών, σύµφωνα µε την οποία δύνανται οι επιχειρήσεις να αποσβέσουν τις χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές, από ΥΕΝ, είτε εφάπαξ είτε ισόποσα σε 3 συνεχοµένες χρήσεις.το υπόλοιπο των συναλλαγµατικών αυτών διαφορών εκ ρχ. έχουν ληφθεί υπόψη στην αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της εν λόγω χρήσης σύµφωνα µε το Ν.2190/ Από το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 1999 προέκυψαν διαφορές φόρου και προσαυξήσεις ποσού ρχ. που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης ΧΡΗΣΗ Στο λογαριασµό «Έξοδα επόµενων χρήσεων» περιλαµβάνεται ποσό ρχ. που αφορά χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές υποχρεώσεων σε ΥΕΝ ( ρχ.) και USD ( ρχ). Οι συναλλαγµατικές διαφορές από ΥΕΝ ( ρχ.) αφορούν το 1/3 των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στη χρήση Βλ. σχετική Παρατήρηση ανωτέρω. Η Εταιρία κάνοντας χρήση της διατάξεως αυτής µετέφερε στα αποτελέσµατα των χρήσεων 1999 και 2000 από 1/3, ήτοι ρχ. και ρχ. αντίστοιχα, του συνόλου των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών της από ΥΕΝ και το υπόλοιπο ρχ. θα το αποσβέσει στην επόµενη χρήση. Επειδή µε το σύνολο των συναλλαγµατικών αυτών διαφορών είχαν αναµορφωθεί (επί έλαττον) τα αποτελέσµατα της χρήσεως 1999 κατά ρχ. σύµφωνα µε το Ν.2190/1920, µε το ποσό των ρχ. θα πρέπει να αναµορφωθούν (επί πλέον) τα αποτελέσµατα της χρήσεως Παροµοίως, η Εταιρία µετέφερε στα αποτελέσµατα χρήσεως 2000 το 1/3 (ήτοι ρχ.) του συνόλου των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών από USD ( ρχ.) που προέκυψαν στη χρήση αυτή από την αποτίµηση υποχρεώσεων στο νόµισµα αυτό, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 των συναλλαγµατικών διαφορών ρχ. έπρεπε επίσης να βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2000 σύµφωνα µε το Ν.2190/ Η Εταιρία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων για ανεπίδεκτο εισπράξεως ποσό ρχ. που αφορά τη χρήση 2000 και περιλαµβάνεται στο λογαριασµό απαιτήσεων «Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες». 3. Από το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2000 προέκυψαν διαφορές φόρου και προσαυξήσεις ποσού ρχ. που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης Πέραν των ανωτέρω η Εταιρία βασιζόµενη στην υπ αριθµ.205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως και το άρθρο 10 παραγρ.13 του Ν.2065/1992 δε σχηµατίζει πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, πέραν 19

20 από αυτή που είχε σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις και το υπόλοιπο της οποίας ανέρχεται στο ποσό των ρχ. Αν η Εταιρία σχηµάτιζε πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις της για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, η πρόβλεψη αυτή θα ανερχόταν συνολικά σε ρχ. και ανά χρήση ως εξής: (σε ρχ.) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού ανά χρήση Ακολουθούν τα αναµορφωµένα αποτελέσµατα της Εταιρίας για τις χρήσεις µε βάση τις παρατηρήσεις του Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο και τους φόρους που προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε εκατ. ρχ.) Κέρδη Ισολογισµού Προ Φόρων 125,6 138,5 171,3 304,1 Μείον: Συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση σε ΥΕΝ - - (112,8) 56,4 Συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση σε USD (7,1) Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς-καθυστερηµένες (13,2) (5,3) (0,9) (0,2) απαιτήσεις Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού (1,9) (1,3) (1,2) (7,1) Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων 110,5 131,9 56,4 346,1 Μείον: Φόροι Χρήσης (51,3) (50,5) (63,2) (105,0) Κέρδη µετά από Φόρους χρήσης 59,2 81,4 (6,7) 241,0 Μείον: Φόροι Φορολογικού ελέγχου στη χρήση που αναλογούν (1,4) (2,4) (3,5) (5,2) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 57,8 79,0 (10,2) 235,9 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα συνοπτικά στοιχεία ισολογισµού της Εταιρίας για τις χρήσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (εκατ. ρχ.) (σε χιλ. ) 2000 (σε χιλ. ) ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατα Πάγια Μείον: Αποσβέσεις (419) (504) (630) (792) (1.850) (2.325) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ Συµµετοχές Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΣΩΝ Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (1) ,50 0,63 20

21 (1) Βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένου ως προς τη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ρχ σε 100 ρχ.όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της και την αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 100 ρχ. σε 102,225 ρχ. ( 0,3) που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Tα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας για τις χρήσεις , έχουν αναµορφωθεί βάσει των ακόλουθων παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο καθώς και βάσει των αποτελεσµάτων του φορολογικού ελέγχου: ΧΡΗΣΗ ) Η κίνηση του λογαριασµού «Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες» στη χρήση 1997 έχει ως εξής : Υπόλοιπο Ενάρξεως Νέες επισφάλειες ΧΡΕΩΣΗ Συν/κές ιαφορές Σύνολο ΠΙΣΤΩΣΗ Εισπράξεις Απόσβεση Σύνολο ΥΠΟΛΟΙΠΑ Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι ανεπίδεκτες εισπράξεως. Πέρα των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλες καθυστερηµένες και επισφαλείς απαιτήσεις. 2) Στη χρήση 1995 αναλογούν διαφορές φόρου εισοδήµατος συνολικού ποσού ρχ. Από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , 1996 και 1997 αναλογούν ποσά φόρων, προστίµου και προσαυξήσεων ρχ., ρχ. και ρχ. αντίστοιχα, ήτοι σύνολο προσαυξήσεων ρχ. µε το οποίο επιβαρύνεται η καθαρά θέση της χρήσης ΧΡΗΣΗ ) Σύµφωνα µε τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο, οι επισφάλειες και οι σε καθυστέρηση απαιτήσεις της εταιρίας κατά κατηγορία και χρήση, οι σχηµατισµένες προβλέψεις από την Εταιρία για τη χρήση 1998 και οι προβλέψεις κατ εκτίµηση του ελέγχου καθώς και οι αναµορφώσεις των ιδίων κεφαλαίων έχουν ως ακολούθως: ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ποσά σε ρχ.) 1998 Σύνολο επισφαλών και σε καθυστέρηση απαιτήσεων* ιενεργηθείσες από την Εταιρία προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - Συνολικές προβλέψεις κατ εκτίµηση Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Σωρευτική επιβάρυνση ιδίων κεφαλαίων *Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο των αναφεροµένων χρήσεων για λογαριασµό του Κυρίου Αναδόχου.Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε κεφ. 9.5 «Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης». 2) Στη χρήση 1995 αναλογούν διαφορές φόρου εισοδήµατος συνολικού ποσού ρχ. 3) Από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων , 1996, 1997 και 1998 αναλογούν ποσά φόρων, προστίµου και προσαυξήσεων ρχ., ρχ., ρχ. και 21

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E.

INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E. INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ A.E. Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À Ã ª π ƒπ À πø ø

E ª ƒ ø π. π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø E ª ƒ ø π π π À À ª Ãπ À º π À πƒπ ª ª π ƒ º π π ø ø ª Ãø ƒ ƒ À à ª π ƒπ À πø ø Àª À ª.. ΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ν. Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ν. Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ν. Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ν. Δ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΤΕΣΠΕΚ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. E Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.

Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALTCOM ΑΕT ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2005 ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΈΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο µε καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ETAΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «KEGO ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2005-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 4-1

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2007, 1.7.2007 30.6.2008 και 1.7.2008 30.6.2009...69 31.12.2009...85...104

30.6.2007, 1.7.2007 30.6.2008 και 1.7.2008 30.6.2009...69 31.12.2009...85...104 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.2.2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα