ΤΗΣ ΚΥΠΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4454 Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου Αριθμός 3972 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2009) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής δυνάμει του άρθρου 48 Επειδή δυνάμει διατάγματος που εκδόθηκε από τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Σεπτεμβρίου 1989, με αριθμό γνωστοποιήσεως 2583, διατάχθηκε η εκκαθάριση του Νέου Συνεργατικού Οργανισμού Γεωργικής Αναπτύξεως (ΣΟΓΕΑ) Λτδ, και Επειδή διορίστηκε εκκαθαριστής δυνάμει γνωστοποιήσεως, ημερομηνίας 13 Αυγούστου 1989, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Σεπτεμβρίου 1989, με αριθμό γνωστοποιήσεως 2657, και Επειδή έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πιο πάνω Συνεργατικής Εταιρείας, ο Εφορος Υπηρεοίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με βάση τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 48 του πιο πάνω Νόμου, με το παρόν διατάσσει όπως η εγγραφή του Νέου Συνεργατικού Οργανισμού Γεωργικής Αναπτύξεως (ΣΟΓΕΑ) Λτδ, ακυρωθεί και όπως αυτή διαλυθεί από τις 21 Οκτωβρίου Οκτωβρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

2 3500 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 3973 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας King Pharmaceuticals Inc από την εταιρεία Pfizer Inc. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Pfizer Inc, με κοινοποίηση της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε την εξαγορά της εταιρείας King Pharmaceuticals Inc. Η Pfizer Inc είναι δημόσια εταιρεία με μετοχές εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Αξιών Νέας Υόρκης, Λονδίνου, Ελβετίας και Euronext. Η Pfizer Inc ασχολείται με την εμπορία φαρμάκων, με προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών προϊόντων και με την εμπορία προϊόντων ιατρικής φροντίδας για ζώα. Η King Pharmaceuticals Inc είναι δημόσια εταιρεία με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης. Η King Pharmaceuticals Inc δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή διαφόρων φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων ιατρικής φροντίδας για ζώα. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 3974 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση Συγκέντρωσης της Νέας Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγλαντζιάς και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Παλλουριώτισσας Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι Εταιρείες Νέα Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγλαντζιάς και Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Παλλαυριώτισσας, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προέβηκαν σε συγχώνευση. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Παλλουριώτισσας θα μεταφέρει όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της στη Νέα Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγλαντζιάς. Το όνομα της νέας εταιρείας θα είναι Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία «Λήδρα». Η Νέα Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγλαντζιάς ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων, με την παροχή χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Παλλουριώτισσας ασχολείται επίσης με την αποδοχή καταθέσεων, με την παροχή χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 3975 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση Συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας HANSA METALLWERKE AG από την Εταιρεία IK INVESTMENT PARTNERS μέσω της Εταιρείας MYSLA VERMOGENSVERWALTUNGSGESEIISHAFTMBH Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι Εταιρείες Hansa Metallwerke AG και MYSLA Vermogensverwaitungsgeseiishafl mbh, με κοινοποίηση τους προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι η εταιρεία IK Investment Partners προέβηκε σε εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Hansa Metallwerke AG, μέσω της εταιρείας MYSLA Vermogensverwaltungsgeseiishaft mbh. Η Hansa Metallwerke AG είναι η μητρική Εταιρεία του Γερμανικού Ομίλου Εταιρειών Hansa που δραστηριοποιείται στην αγορά εμπορίας ειδών υγιεινής για μπάνια και κουζίνες. Η εταιρεία IK Investment Partners είναι ιδιωτική επενδυτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στις επενδύσεις Ευρωπαϊκών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η Εταιρεία IK Investment Partners δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω εταιρειών χαρτοφυλακίων. Η MYSLA Vermogensverwaltungsgeseiishaft mbh είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στη Γερμανία, που ανήκει στην εταιρεία IK investment Partners και ιδρύθηκε για σκοπούς της προτεινόμενης συγκέντρωσης. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 3976 Οι ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση Συγκέντρωσης Αναφορικά με εξαγορά της Εταιρείας DISCUS HOLDINGS INC. απο την Εταιρεία PHILIPS HOLDINGS USA INC. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Εταιρεία KoninklijkG Philips Electronics N.V.. μητρική εταιρεία της Philips Holdings USA Inc. με κοινοποίηση της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε την εξαγορά της Εταιρείας Discus Holdings Inc. Η Philips Holdings USA Inc είναι δεόντως εγγεγραμμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ανήκει στον όμιλο εταιρειών KoninklijKe Philips Electronics N.V.. Η Philips Holdings USA Inc ασχολείται με την εμπορία προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης π.χ. αξονικούς τομογράφους, την εμπορία προϊόντων φωτισμού και με την εμπορία καταναλωτικών προϊόντων π.χ. αποστειρωτήρες γϊα βρέφη. Η Discus Holdings Inc είναι ιδιωτική Εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σπς Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή, προώθηση και εμπορία επαγγελματικών και καταναλωτικών οδοντιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 3977 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 1.025,16 (χίλια είκοσι πέντε ευρώ και δέκα έξι σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 4,25% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 4η Σειρά 2005 Λήξης 2008 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 502 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3978 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 341,72 (τρακόαια σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 124 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3979 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για ,47 (δέκα οκτώ χιλιάδες τρακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα επτά σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 3η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 356 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3980 REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES JANUARY-SEPTEMBER 2010 Αντίτυπα της έκθεσης 'REGISTRATION OF MOTOR VEHICLES (JANUARY-SEPTEMBER 2010)' στην Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο.

4 3502 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Αριθμός 3981 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότ! θα Εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 768,87 (επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικό Χρεόγραφα Αναπτύξεως 7η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 87 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3982 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 1.196,02 (χίλια εκατό ενενήντα έξι ευρώ και δύο σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 4,75% Κρατικά Ονομαστικό Χρεόγραφα Αναπτύξεως 1η Σειρά 2005 Λήξης 2008 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 166 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3983 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 854,30 (οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 4η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 174 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3984 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί σε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για 341,72 {τρακόσια σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα δύο σεντ μόνο) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 6η Σειρά 2007 Λήξης 2010 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 181 που δηλώθηκε ως απολεσθέν. Αριθμός 3985 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1990 KAi 1999) Κατάλογος δυνάμει του Αρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών, που υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του πιο κάτω ετήσιου καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει να τυγχάνει εμπορικής εκμετάλλευσης με τη μορφή πώλησης ή ενοικίασης του για ιδιωτική χρήση του κοινού, και ειδικά με τη μορφή μαγνητοταινιών ή μαγνητοδίσκων ή ακτινοδίσκων ή ψηφιακών βίντεο δίσκων, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κινηματογραφικά έργα:. 1. BiG MOMMAS: LIKE FATHER, LIKE SON 2. CONAN 3. DRIVE ANGRY 4. GULLIVER'S TRAVELS 5. HOW I SPENT MY SUMMER VACATION 6. LOVE AND OTHER DRUGS 7. RED 8. RiO 9. RISE OF THE APES 10. SCREAM THE BEAVER 12. THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER 13. THE EAGLE {AKA EAGLE OF THE NINTH) 14. THE HUNGRY RABBIT JUMPS 15. THE SITTER 16. THE THREE MUSKETEERS 17. WATER FOR ELEPHANTS 18. X-MEN: FIRST CUSS Οποιοδήποτε κινηματογραφικό έργο που περιλαμβάνεται στον ετήσιο κατάλογο, διαγράφεται από αυτόν μετά από πάροδο πέντε μηνών από την ημέρα της πρώτης προβολής του στη Δημοκρατία, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών. 7^77 Γ. Η η ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ, Εγινε στις 18 Οκτωβρίου Υπουργός Εσωτερικών

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΜΗΜΑ Β 3503 Αριθμός 3986 Αρ. Φακ: Απόφαση ΕΠΑ: 61 /2010 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξανορά του 50% του ρετονικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyramonl Quarries Ltd που ανήκει στην εταιρεία ΠούλΑας Τσαδιώτης Λτδ από την εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ Δηυόσια Λτδ Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού: κ. Κωστάκης Χριστόφορου, Πρόεδρος κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης, Μέλος κα. ΛουκΙα Χριστοδούλου, Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 21 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΗ Ι. Χρονικό Διαδικασίας 1. Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης, η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 30 Ιουνίου του 2010, από την εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (στο εξής η «ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος") 2. Με την υπό αναφορά συγκέντρωση η εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ εξαγοράζει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyramont Quarries Lid (στα εξής η «Skyramont») το οποίο ανήκει στην εταιρεία Πούλλας Τσαδιώτης Λτδ (στο εξής η «Τααδιώτης»). 3. Η Υπηρεσία αφού προέβηκε στην προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης (αποστέλλοντας ερωτηματολόγια στα εμπλεκόμενα μέρη, την Υπηρεσία Μεταλλείων και το Σύνδεσμο Έτοιμου Σκυροδέματος) υπέβαλε στις 9/09/2010 την προβλεπόμενη στο Νόμο γραπτή έκθεση, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη γνώμη της ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. 4. Η Επιτροπή, στη συνεδρία που πραγματοποίησε με ημερομηνία 10/09/2010, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ομόφωνα διαπίστωσε ότι η υπό αναφορά συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε, στη βάση τόυ άρθρου 18(1)(γ) του Νόμου, να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης. 5. Η Επιτροπή γνωστοποίησε αμέσως στην Υπηρεσία την ανάγκη διεξαγωγής πλήρους έρευνας, οτη βάση του άρθρου 23 του Νόμου και έδωσε οδηγίες όπως ειδοποιηθούν γραπτώς τα μέρη της κοινοποίησης, όπως επίσης και ο αρμόδιος Υπουργός σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής. 6. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής, η Υπηρεσία στις 13/09/2010 ενημέρωσε γραπτώς τα μέρη της συγκέντρωσης για την απόφαση της Επιτροπής και σχετική επιστολή αποστάληκε στον αρμόδιο Υπουργό, βάση των άρθρων 18 και 19 του Νόμου. 7. Σχετική ανακοίνωση αναφορικά με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής αποστάληκε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων οτις 14/09/2010, ενώ η ίδια ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, με στόχο την ευρύτερη δυνατή δημοσίευση του γεγονότος, στα πλαίσια της πολιτικής διαφάνειας της Επιτροπής αλλά και με στόχο να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος που παρέχεται στο άρθρο 24 του Νόμου σε κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει να ακουστεί σε σχέση με την προτεινόμενη συγκέντρωση. Η ίδια ανακοίνωση δημοσιεύθηκε επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 24/9/2010. Σχετικό αίτημα δεν υποβλήθηκε ατην Επιτροπή. 8. Η Υπηρεσία προέβηκε στη πλήρη διερεύνηση της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 10/09/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου. Κατά τη διεξαγωγή της πλήρους διερεύνησης αποστάληκαν ερωτηματολόγια στις εμπλεκόμενες εταιρείες, σε δέκα (10) εταιρείες που κατέχουν λατομεία που βρίσκονται εντός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, σε σαράντα (40) εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος των οποίων οι παραγωγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς και αε έντεκα (11) εταιρείες παραγωγής ασφαλτικου σκυροδέματος των οποίων οι παραγωγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς. Επιπλέον, στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης, στάληκαν ερωτηματολόγια στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, στο Σύνδεσμο Κατασκευαστών Έτοιμου Σκυροδέματος, στην Ομοσπονδία Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου καθώς και στα μέλη της τελευταίας. 9. Στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση στις 20/09/2010 με τα εμπλεκόμενα μέρη, με σκοπό να εξασφαλιστούν όσες πρόσθετες πληροφορίες κρίθηκαν αναγκαίες για τη συμπλήρωση της έρευνας και να προταθούν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προτεινόμενη συγκέντρωση, οι οποίες θα μπορούσαν

6 3504 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 να έχουν ως αποτέλεσμα την άρση των αμφιβολιών που δημιούργησε η υπό εξέταση συγκέντρωση ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά. 10. Η Υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πλήρους διερεύνησης, υπέβαλε στην Επιτροπή την προβλεπόμενη από το Νόμο έκθεση ευρημάτων με ημερομηνία 28/09/2010, όπου υπό το φως των πρόσθετων πληροφοριών που εξασφαλίστηκαν στα πλαίσια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι αμφιβολίες που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 14/10/2010 δεν είχαν αρθεί και προτάθηκαν διαφοροποιήσεις στις περιστάσεις που δημιουργούν τη συγκέντρωση, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την άρση των αμφιβολιών. Π. Στα πλαίσια της υλοποίησης της πιο πάνω απόφασης της Επιτροπής, δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, σχετική ανακοίνωση με ημερομηνία 14/09/2010, με την οποία καλείτο οπουδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον να απευθύνει γραπτό αίτημα προς την Επιτροπή, ώστε να υποβάλει γραπτώς τις αιτιολογημένες θέσεις του. Σχετικό αίτημα δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή. 12. Στις 29/09/2010, η Επιτροπή συνήλθε και αφού έλαβε υπόψη το υλικό που είναι καταχωρημένο στο διοικητικό φάκελο καθώς και τις εκθέσεις της Υπηρεσίας, όπως επίσης και τα στοιχεία που ζητήθηκαν από τις δημόσιες αρχές που εμπλέκονται στα ζητήματα που αφορούν τη σκοπούμενη συγκέντρωση, αποφάσισε τα ακόλουθα σε σχέση με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση: 11. Συμμετέχουσες επιχειρήσεις 13. Η εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ, είναι ιδιωτική εταιρεία, δεόντως εγγενραμένη στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στην εξόρυξη διαβαοικού πετρώματος και την παραγωγή και διάθεση σπαστών σκύρων και άμμου. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στο σύμπλεγμα εταιρειών lacovou Brothers Group Ltd και συγκεκριμένα ελέγχεται από τις εταιρείες TCN Skyra Ltd {[...])*, Skyra Lima Holdings {[...]), lacovou Brothers Construction Ltd {[...]), lacovou Brothers [Quarries} Lid ([...]), lacovou Brothers [Concrete] Ltd (J...]). * Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...] 14. Η εταιρεία Πούλλας Τσαδιώτης Λτδ, είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο και ασχολείται με την εξόρυξη και διάθεση σπαστών σκύρων και άμμου. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο εταιρειών Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd. 15. Η εταιρεία Skyramont Quarries Ltd, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο και ασχολείται με την εξόρυξη και διάθεση σπαστών σκύρων και άμμου και αποτελεί την εταιρεία στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική εταιρεία της Τσαδιώτης, η οποία είναι [...] ελεγχόμενη από την εταιρεία Athinodorou Brothers Super Beton Public Company Ltd. Η εταιρεία Skyramont κατέχει το [...%] των εταιρειών Athinodorou & Pouflas Super Beton Ltd, S.i.K Super Asfait Ltd και SK Super Beton Ltd. III. Συγκέντρωση Υπό την Έννοια του Νόμου 16. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί, εν πρώτοις, η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου πραγματοποιείται: «4 (1) (α) Εφόσον συγχωνεύονται δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή (β) εφόσον - 0) ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που ελέγχουν ήδη μία τουλάχιστον επιχείρηση ή (ϊϊ) μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα με αγορά συμμετοχών στο κεφάλαιο ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή (γ) εφόσον δημιουργείται κοινή επιχείρηση η οποία μόνιμα εκπληρώνει όλες τις λειτουργίες μια αυτόνομης οικονομικής ενότητας και δε συνεπάγεται το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς. (2) Στο βαθμό που η ίδρυση μιας τρίτης ανεξάριητης επιχείρησης, η οποία αποτελεί συγκέντρωση σύμφωνα με το εδάφιο (1)(γ), έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των ιδρυτικών επιχειρήσεων οι οποίες παραμένουν ανεξάρτητες, ο συντονισμός αυτός διερευνάται σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 4 και 5 του Νόμου του (3) «Έλεγχος- κατά την έννοια του παρόντος Νόμου σημαίνει τον έλεγχο που απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών πραγματικών ή νομικών περιστάσεων, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ιδίως από - (α) Δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί ίου συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, ή (β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της σύνθεσης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης.» 17. Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση συμφωνίας εξαγοράς και μεταβίβασης μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία»), με ημερομηνία 22/6/2010, μεταξύ των εταιρειών Τσαδιώτης και ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ. Βάσει της Συμφωνίας, η εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ θα εξαγοράσει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyramont που ανήκει στην εταιρεία Τσαδιώτης. 18. Με βάση τη Συμφωνία, οι εταιρείες Τσαδιώτης και ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ θα ελέγχουν από κοινού την εταιρεία Skyramont και η αλλαγή αυτή στον έλεγχο διαφαίνεται από τα ακόλουθα: 19. Η προτεινόμενη δομή ιδιοκτησίας της εταιρείας Skyramont θα είναι: α) 50% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου θα κατέχει η εταιρεία Τσαδιώτης και β) το υπόλοιπο 50% θα κατέχει η εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Σύμφωνα με τον όρο 13.1 της Συμφωνίας «πάντοτε θα υπάρχει ισάριθμη εκπροσώπηση των πωλητών και αγοραστών οίο Διοικητικό Συμβούλιο», ενώ σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, οι δύο μέτοχο; θα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν από τρεις διευθυντές. 21. Σε περίπτωση αδιεξόδου σε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω των ισάριθμων μελών του διοικητικού συμβουλίου, έχει ρυθμιστεί μέσω του όρου 16 της Συμφωνίας, διαδικασία επίλυσης διαφορών/αδιεξόδων. 22. Επομένως, σύμφωνα με τα πιο πάνω, η εν λόγω συμφωνία συνιστά συγκέντρωση με την έννοια του άρθρου 4(1 )(β) του Νόμου, καθότι μέσω της αλλαγής της μετοχικής δομής, θα επέλθει αλλαγή ελέγχου στην εταιρεία Skyramont, από αποκλειστικό σε κοινό έλεγχο, ο οποίος έλεγχος θα ασκείται από τις εταιρείες Τσαδιώτης και ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ. 23. Η Επιτροπή σημειώνει ότι πριν από τη συγκέντρωση οι εταιρείες Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, S.I.K Super Asfalt Ltd και SK Super Beton Ltd ήταν πλήρως ελεγχόμενες από την εταιρεία στόχο, αλλά σύμφωνα με την παράγραφο 15.1 της Συμφωνίας «ο/ πωλητές αναλαμβάνουν όπως μέχρι την ημέρα υλοποίησης ιης παρούσας συμφωνίας προβούν σε όλες τις αναγκαίες πράξεις και ενέργειες για την μεταβίβαση όλων των μετοχών των πιο πάνω εταιρειών στην Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή εταιρεία ή οργανισμό κατά τρόπο που δεν θα προκύπτει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ευθύνη ή υποχρέωση της εταιρείας στόχου προς την Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, την S.I.K Super Asfalt Ltd και την SK Super Beton Ltd». Ως εκ τούτου, ο έλεγχος των εν λόγω εταιρειών δεν θα ανήκει κατά 50% στην ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ αλλά οι εταιρείες αυτές θα ελέγχονται εξ ολοκλήρου από τον όμιλο εταιρειών Αθηνοδώρου. 24. Τα εμπλεκόμενα μέρη με επιστολή τους ημερομηνίας 16/7/2010 δήλωσαν ότι η πιο πάνω διαδικασία μεταφοράς του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών, θα αρχίσει με την έγκριση της συγκέντρωσης από την Επιτροπή. IV. Συγκέντρωση Μείζονος Σημασίας 25. Το πεδίο εφαρμογής του Νόμου, αφορά όλες τις συγκεντρώσεις μείζονος σημασίας όπου σύμφωνα με το άρθρο 3(2)(α)(ί):.Ό συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει αναφορικά με καθεμιά από αυτές τα δύο εκατομμύρια κυπριακές λίρες ( 3.4 εκατομύρια)». 26. Στην υπό εξέταση συγκέντρωση, ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας Τσαδιώτης για το έτος 2009 ήταν [...] και της εταιρείας ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ, για το ίδιο έτος ήταν [...]. Η εταιρεία στόχος πραγματοποίησε για το έτος 2009 συνολικό κύκλο εργασιών της τάξεως του [...]. 27. Επιπρόσθετο το άρθρο 3{2)(α)(ϋ) του Νόμου προνοεί ότι: «τουλάχιστο μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ασχολείται με εμπορικές δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.» 28. Στην υπό εξέταση συγκέντρωση, και οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ήτοι οι εταιρείες Τσαδιώτης και ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ καθώς και η εταιρεία στόχος Skyramont, διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 29. Επιπλέον και σύμφωνα με το άρθρο 3(2)(α)(ίϋ) του Νόμου: «τουλάχιστο δυο εκατομμύρια κυπριακές λίρες από το σύνολο του ποσού του κύκλου εργασιών όλων μαζί των συμμετεχουσών επιχειρήσεων αφορούν τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών εντός της Δημοκρατίας..." 30. Στην υπό εξέταση συγκέντρωση, το σύνολο του κύκλου εργασιών των δύο εταιρειών, ήτοι των Τσαδιώτης και ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ, που αναφέρεται πιο πάνω πραγματοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 31. Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η υπό αναφορά συγκέντρωση εμπίπτει στις προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Ν.22(Ι)/99 ορίζει, υπό την έννοια ότι η συγκέντρωση αυτή κρίνεται και είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. V. Σχετικές Αγορές 1. Σχετική Ανορά Προϊόντων και Υπηρεσιών Σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού (Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ε.Ε. C372 της 09/12/1997): «Η αγορά των σχετικών προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων εκείνων ή και υπηρεσιών που θεωρούνται εναλλάξιμα (ή υποκατάστατα) από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών του και της σκοπούμενης χρήσης του.» Παράρτημα Ι του Νάρου. 32. Οι δραστηριότητες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων που επηρεάζονται από την προτεινόμενη συγκέντρωση αφορούν την αγορά αδρανών υλικών, την αγορά σκυροδέματος και την αγορά οικοδομικών και τεχνικών έργων / κατασκευαστικά έργα, α) Ανορά αδρανών υλικών 33. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης όλες οι εμπλεκόμενες εταιρείες είτε οι ίδιες, είτε μέσω των θυγατρικών τους εταιρειών, ασχολούνται με την εξόρυξη και διάθεση σπαστών σκύρων και άμμου.! 34. Τα λατομικά προϊόντα παράγονται και επεξεργάζονται ως ακολούθως: σε πρώτο στάδιο γίνεται η εντόπιση του πετρώματος με μηχανικά μέσα σε συνδυασμό με εκρηκτικά υλικά. Ανοίγονται όιατρύματα στα πετρώματα όπου τοποθετούνται εκρηκτικό για ιον τεμαχισμό του πετρώματος σε μικρού μεγέθους λίθους για να καταστεί δυνατή η μεταφορά τους στους σπαστήρες. Οι τεμαχισμένες πέτρες μεταφέρονται με φορτηγά στους σπαστήρες για επεξεργασία των πετρωμάτων στις γραμμές παραγωγής. Η κάθε μια γραμμή παραγωγής αποτελείται από τριών ειδών κοπτήρες, για την επεξεργασία της πέτρας. Ί...).

8 3506 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Οι διάφορες κατηγορίες και ποιότητες αδρανών υλικών είναι προδιαγραμμένες στα σχετικά πρότυπα αδρανών υλικών ανεξάρτητα από το πέτρωμα το οποίο παράγονται που πρέπει να ακολουθούν είναι: τα πρότυπα CYS ΕΝ 12620:2002 (aggregates for concrete), CYS EN 13139:2002 (aggregates for mortar) και CYS EN 13043:2992 (aggregates for bituminous and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas) Σύμφωνα με στοιχεία του διοικητικού φακέλου, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή από τα εμπλεκόμενα μέρη, τα σκύρα κα! η άμμος χρησιμοποιούνται (α) στην οικοδομική βιομηχανία (β) στα έργα οδοποιίας (γ) στην βιομηχανία παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος (μπετόν) και (δ) στην βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου, σωλήνων, λυνιών, πλακών και διαφόρων άλλων προϊόντων σκυροδέματος. Το δε σκυρωτό οδοποιίας, το οποίο είναι διαβαθμισμένο μείγμα άμμου και μικρού διαμετρήματος σκύρων, χρησιμοποιείται κυρίως, για έργα επίστρωσης, επιχωμάτωσης, θεμελίωσης και παραγωγής ασφάλτου διαφόρων έργων. 37. Στην πράξη, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες κατηγορίες και ποιότητες αδρανών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε έργου και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των υλικών, την τιμή που διατίθενται στην αγορά, καθώς και το κόστος μεταφοράς των υλικών αυτών. 38. Τα αδρανή υλικά, στην Κύπρο, παράγονται κυρίως από τριών ειδών πετρώματα: τα διαβασικά πετρώματα, τα ασβεστολιθικά πετρώματα και τα ψαμμιτικά πετρώματα. Από τα διαβασικά και τα ασβεστολιθικά πετρώματα παράγονται όλες οι κατηγορίες αδρανών υλικών, δηλαδή σκυρωτό οδοποιίας (crusher run), χονδρά αδρανή (χαλίκια σε διάφορα μεγέθη) και λεπτά αδρανή δηλαδή άμμος συγκεκριμένης ποιότητας. Από τα ψαμμιτικά πετρώματα παράγονται μόνο άμμοι. 39. Τα διαβασικά υλικά, είναι τα αδρανή που παράγονται από την κατάλληλη επεξεργασία δια βασικών πετρωμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία, στην κατασκευή διαφόρων έργων, την οδοποιία, κ.α. και αφορούν τα προαναφερόμενα πρότυπα CYS ΕΝ 13139:2002 και CYS ΕΝ 13043:2992. Το διαβασικά πέτρωμα είναι είδος ηφαιστειακού πετρώματος πολύ ψηλής αντοχής και κατάλληλων προδιαγραφών για παραγωγή αδρανών υλικών και βρίσκεται σε αρκετές περιοχές της Κύπρου κυρίως στις παρυφές του Τροόδους. 40. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταθέσει τα εμπλεκόμενα μέρη, καθώς και άλλοι παράγοντες της αγοράς, υποστηρίχτηκε ότι η σχετική αγορά αδρανών υλικών δεν πρέπει να χωριστεί σε διαβασικά και ασβεστολιθικά υλικά για τους πιο κάτω λόγους: 41. (ι) Τα ασβεστολιθικά και διαβασικά υλικά συνάδουν με τις ίδιες πρότυπες προδιαγραφές ποιότητας (CYS ΕΝ 12620, 13139, 13043, 13242) και απευθύνονται στην ίδια αγορά όσον αφορά τη χρήση τους. Είναι πολύ περιορισμένες οι περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση συγκεκριμένου υλικού. Για αυτό τον λόγο η επαρχία Πάφου, εξυπηρετείται μόνο από ασβεστολιθικά αδρανή δομικά υλικά και η επαρχία Λεμεσού μόνο από διαβασικά. 42. (ϋ) Τα δύο υλικά (ασβεστολιθικά και διαβασικά) είναι αε μεγάλο βαθμό εναλλάξιμα μεταξύ τους. Δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα δύο για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος η οποία είναι η κύρια χρήση των αδρανών δομικών υλικών. Όσον αφορά το έτοιμο σκυρόδεμα, για την παραγωγή ενός κυβικού, χρειάζεται μεταξύ άλλων υλικών περίπου 1.5 τόνοι σκύρων 4/10, 8/20 και άμμου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε μόνο διαβασικά υλικά, είτε μόνο ασβεστολιθικά υλικά είτε και συνδυασμός ασβεστολιθικών και διαβαοικών υλικών. Όσον αφορά το ασφαλτικό σκυρόδεμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν διαβασικά σκύρα και ασβεστολιθικός άμμος. 43. Ως εκ τούτου, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, ο διαχωρισμός της αγοράς σε διαβασικά και ασβεστολιθικά υλικά δεν είναι αναγκαίος, καθότι υπάρχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό εναλλαξιμότητα μεταξύ των δύο υλικών. Επιπλέον, οι σκυροθραυστικές μονάδες εξυπηρετούν πελάτες βασισμένες πρωτίστως στην τοποθεσία τους και όχι στο είδος αδρανή υλικών των οποίων παράγουν. Με άλλα λόγια εάν ένας πελάτης στην πόλη Πάφου επιθυμεί να προμηθευτεί αδρανή δομικά υλικά, θα προμηθευτεί ασβεστολιθικά αδρανή δομικά υλικά από την εταιρεία Τσαδιώτης ή τις μονάδες οι οποίες συνορεύουν με αυτήν και δεν θα επιδιώξει να προμηθευτεί από την ΣΚΥΡΑ AiMA διαβασικά υλικά, καθότι η διαφοροποίηση των υλικών δεν επηρεάζει την χρήση. 44. Η Επιτροπή εστιάζει την προσοχή της στο γεγονός ότι η Υπηρεσία Μεταλλείων διαχωρίζει τα εν λόγω υλικά στη βάση των συγκεκριμένων χρήσεων που αυτά έχουν π.χ. για λιμενικά έργα χρησιμοποιούνται ασβεστολιθικά υλικά, για κατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων κύλισης και για κατασκευή σκυροδέματος πολύ ψηλών αντοχών χρησιμοποιούνται τα διαβασικά υλικά. 45. Εντούτοις, η Επιτροπή υπογραμμίζει τις διάφορες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες καθορίζουν την αγορά των αδρανών υλικών (aggregates) ως μία αγορά 3, με τις οποίες συμφωνεί. Την ίδια άποψη έχουν και η πλειοψηφία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται είτε σε οριζόντια είτε σε κάθετη αγορά και ανταποκρίθηκαν σε ερωτηματολόγια που στάληκαν στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης της παρούσας συγκέντρωσης. 46. Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην παρούσα υπόθεση, λόγω του γεγονότος ότι τα διαβασικά και τα ασβεστολιθικό υλικά είναι σε μεγάλο βαθμό εναλλάξιμα μεταξύ τους, δεν είναι αναγκαία η περαιτέρω υποδιαίρεση της αγοράς. Ως εκ τούτου, η σχετική αγορά στην παρούσα υπόθεση ορίζεται ως η αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών. Β) Αγορά Σκυροδέματος 47. Τα εμπλεκόμενα μέρη παράγουν αδρανή υλικά, τα οποία αποτελούν την πρώτη ύλη για την κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος. Επιπλέον, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου εταιριών lacovou, στον οποίο ανήκει η εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ, παράγουν και προμηθεύουν έτοιμο σκυρόδεμα. Συγκεκριμένο, η εταιρεία 2 Απόφαση ΕΠΑ, αριθμός φακέλου /2006, The Cyprus Cement Public Company Ltd, Λατούρος Λτδ και Μ.Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ [2006], Επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ ά Case iv/m.1157, Skanska /Scancem [1998] OJ L 183/99, Case COMP/M.3141, Cementbouw / Enci / JV [2003] Oi C 162/27

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ διαθέτει δύο εταιρείες, ήτοι τις lacovou Brothers (Concrete) Ltd και Top Mix Ltd, που δραστηριοποιούνται στην εν Λόγω αγορά στις επαρχίες Λάρνακα και Λεμεσό αντίστοιχα Η δραστηριοποίηση του συμπλέγματος Αθηνοδώρου στην αγορά έτοιμου σκυροδέματος πραγματοποιείται από τις εταιρείες Athinodorou Beton Ltd και Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd. 49. Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, οι τεχνικές προδιαγραφές για το έτοιμο σκυρόδεμα ρυθμίζονται από το πρότυπο CYS 111:1990. Σχετικά είναι επίσης και τα πρότυπα CYS 13:1987 και CYS 159:1987. Από τα πρότυπα αυτά, δεν προκύπτουν αυστηρά καθορισμένες αναλογίες υλικών αλλά απαιτήσεις για την τελική ποιότητα του σκυροδέματος. Ωστόσο, μπορούν να δοθούν ενδεικτικές αναλογίες και ενδεικτικά χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Συγκεκριμένα, το έτοιμο σκυρόδεμα το οποίο μεταφέρεται και πωλείται σε ημι-υγρή μορφή περιέχει περίπου 15% τσιμέντο και 85% άμμο και αμμοχάλικα, μαζί με νερό και άλλα προσθέματα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην υπόθεση Lafarge / Ready-mix 6 αναφέρει ότι το έτοιμο σκυρόδεμα είναι υλικό αλλοιώσιμο που συνήθως παραδίδεται σε μεγάλες ποσότητες από αναμοικτήρια φορτηγά και χρησιμοποιείται στις οικοδομές. Το έτοιμο σκυρόδεμα είναι μίγμα που αποτελείται από τσιμέντο, νερό και τσιμεντόλασπη {άμμος και χαλίκια), το οποίο δύναται να παραχθεί οε συγκεκριμένο εργοτάξιο και μετά να μεταφερθεί στο σημείο χρήσης του με ειδικά μεταφορικά οχήματα. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει κανένα υποκατάστατο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε το ίδιο σκεπτικό και σε άλλες αποφάσεις της. 51. Η Επιτροπή σε προηγούμενες συγκεντρώσεις, έχει καθορίσει την αγορά έτοιμου σκυροδέματος σαν μια ανεξάρτητη σχετική αγορά 8. Ως εκ τούτου, στην υπό εξέταση υπόθεση, ως σχετική αγορά, η Επιτροπή καθορίζει την αγορά παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος. Γ) Σχετική αγορά ασφαλτικου σκυροδέματος 52. Ο όμιλος εταιρειών lacovou δραστηριοποιείται από μόνος του ή μέσω κοινοπραξιών, στην αγορά κατασκευής δρόμων/οδοποιία. Τα αδρανή υλικά μαζί με την άσφαλτο, τσιμέντο, ασβέστη, πετρέλαιο, μαζούτ, κ.α. αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παρασκευή του ασφαλτικου σκυροδέματος. Επομένως υπάρχει κάθετη σχέση μεταξύ των αγορών ασφαλτικου σκυροδέματος και αδρανών υλικών. 53. Η παραγωγή ασφαλτικου σκυροδέματος χρησιμοποιείται για έργα ασφαλτικών επιστρώσεων (ασφαλτοστρώσεων) και οδοποιίας. Τα έργα οδοποιίας συμπεριλαμβάνουν ασφαλτικές επιστρώσεις, όμως η εργασία αυτή αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του όλου έργου. Το ασφαλτικά σκυρόδεμα χρησιμοποιείται και σε άλλα έργα πέραν της οδοποιίας, όπως για παράδειγμα στην κατασκευή οικοδομών και κτιρίων όπου απαιτείται μεταξύ άλλων η κατασκευή δρόμων, χώρων στάθμευσης, γηπέδων καλαθόσφαιρας. 54. Τα χαρακτηριστικά του ασφαλτικου σκυροδέματος περιγράφονται στο Πρότυπο Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Το προϊόν αυτό αποτελεί βασικά ένα εύκαμπτο οδόστρωμα (flexible pavement) σε αντίθεση με το οδόστρωμα από έτοιμο σκυρόδεμα που είναι άκαμπτο (rigid). 55. Η Επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των εταιρειών που δραστηριοποιούνται είτε σε οριζόντια είτε σε κάθετη αγορά και που ανταποκρίθηκαν σε ερωτηματολόγια που στάληκαν στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης της παρούσας συγκέντρωσης, ορίζει τη σχετική αγορά προϊόντος ως τη παραγωγή και διάθεση ασφ αλπ κο ύ σκ υ ρο δέ μ α το ς. Δ) Αγορά οικοδομικών και τεχνικών έργων/ κατασκευαστικά έργα 56. Στην αγορά οικοδομικών και τεχνικών έργων, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τα εμπλεκόμενα μέρη, δραστηριοποιείται μόνο το σύμπλεγμα εταιρειών lacovou στον οποίο ανήκει η εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ. 57. Στον κατασκευαστικό τομέα σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 9 η αγορά δύναται να διαχωριστεί σε δύο υποαγορές: α) στην κατασκευή οικιστικών μονάδων και β} στην κατασκευή έργων υποδομής. Επίσης η αγορά δύναται να διαχωριστεί ανάλογα με το μέγεθος του κατασκευαστικού έργου. 58. Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η Επιτροπή στη βάση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, κρίνει πως δεν δημιουργούνται προβλήματα στην εν λόνω αγορά αφού, ακόμα και η αξιολόγηση εντός ενός στενότερου πλαισίου καθορισμού αγοράς των οικοδομικών και τεχνικών έργων, δεν διαφοροποιεί την κατάσταση όπως θα διαπιστωθεί πιο κάτω και ως εκ τούτου η εν λόγω σχετική αγορά ορίζεται ως η αγορά οικοδομικών και τεχνικών /κατασκευαστικών έργων. 2. Γεωγραφική Αγορά 59. Η σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού (Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ε.Ε C372 της 09/12/1997, Παράρτημα Ι του Νόμου) ως: «Η περιοχή όπου ενδιαφερόμενες επιχειρηθείς συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά.» Α) Αγορά αδρανών υλικών 60. Η Επιτροπή στη βάση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου έχει διαπιστώσει το γεγονός άτι το μεταφορικό κόστος επηρεάζει σημαντικά τη λήψη απόφασης για την αγορά αδρανών υλίκών, αφού αποτελεί, ανάλογα με τα υλικά Απόφαση ΕΠΑ, αριθμός φακέλου /2006, The Cyprus Cement Public Company Ltd, Λατούρος Λτδ και Μ.Σ. (Σκύρα) ΒάσαςΛτδ [2006] Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ Case COMP/JV.29, Lafarge /Ready-mix, [1Θ99] OJ C021/00. 'Case IV/M.1157, Skanska/Scancem[1998]OJ 1183/99. 8 Απόφαση ΕΠΑ, αριθμός φακέλου /2003, Συγκέντρωση εταιρειών Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέντων Λτδ, Λατομεία Λατούρος Λτδ και Athinodorou Brothers Super Beton Ltd, ημερομηνίας 29 Μαρτίου s Case IV/M.1157, Skanska/Scancem [1998] OJ L183/99

10 3508 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 που θα μεταφερθούν, σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους. Η Επιτροπή σημε?ώνει ότι όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυηοδέματος και απάντησαν σε ερωτηματολόγιο στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης, ανέφεραν ότι το μεταφορικό κόστος των αδρανών υλικών παίζει κύριο ρόλο στην απόφαση τους γία επιλογή προμηθευτή. Συνεπώς το υψηλό κόστος μεταφοράς επηρεάζει περίπου στον ίδιο βαθμό κάθε σκυροθραυσπκή λατομική μονάδα και ως εκ τούτου η επηρεαζόμενη ayopo περιορίζεται γεωγραφικά. 61. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην υπόθεση Cementbouw/ ENCI 10, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφερόμενη σε προηγούμενες αποφάσεις της, θεώρησε τη σχετική γεωγραφική αγορά για τα αδρανή δομικά υλικά σαν τοπική/περιφερειακή ή μέχρι και εθνική λόγω του κόστους μεταφοράς των προϊόντων. 62. Τα εμπλεκόμενα μέρη της παρούσας συγκέντρωσης, μέσα από τα στοιχεία που υπέβαλαν στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, ισχυρίστηκαν ότι σχετική αγορά είναι τοπική/περιφεριακή λόγω του κόστους μεταφοράς των προϊόντων το οποίο επηρεάζει σημαντικά την τελική τιμή. Η εν λόγω εκτίμηση τους βασίζεται σης πραγματικές τους πωλήσεις ως αποδειχτικά στοιχεία των θέσεων τους σχετικά με τον ορισμό της γεωγραφικής αγοράς. Συγκεκριμένα, επισημαίνουν το γεγονός ότι οι πωλήσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ (της οποίας το λατομείο βρίσκεται στη Λάρνακα) στην πόλη και επαρχία Λεμεσού ήταν ελάχιστες, αφορούσαν δραστηριότητες των εταιρειών του ομίλου lacovou και ανέρχονταν στα [...]'. 63. Επιπρόσθετα, τα εμπλεκόμενα μέρη ισχυρίζονται ότι υπάρχει επιπλέον χρέωαη της τάξεως των [...] η οποία αφορά το μεταφορικό κόστος από την εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ που βρίσκεται στα Πυργά, μέχρι την εταίρεία Skyramont που βρίσκεται στην Παρεκκλήσια. Συγκεκριμένα δήλωσαν ότι εάν υπολογιστεί ο όγκος των αδρανών υλικών που χρειάζονται για ένα κατασκευαστικό έργο, τότε το επιπλέον κόστος των [...] περίπου, αποτελεί συγκριτικό μειονέκτημα για την εταιρεία ΣΚΥΡΑ ASMA σε σχέση με την εταιρεία Skyramont και όλων των υπολοίπων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην επαρχία Λεμεσού, θέτοντας την ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ εκτός ανταγωνισμού. 64. Προς ενίσχυση της θέσης τους, τα εμπλεκόμενα μέρη ανέφεραν ως παράδειγμα την εταιρεία [...] που είναι και η εταιρεία η οποία ανέλαβε την κατασκευή της μαρίνας στη Λεμεσό. Η εν λόγω εταιρεία, σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέλη προμηθεύεται αδρανή υλικά από το λατομείο Skyramont στη Λεμεσό, ενώ διαθέτει λατομείο οτα Πυργά Λάρνακας λόγω του μεταφορικού κόστους. 65. Επιπλέον τα εμπλεκόμενα μέλη της κοινοποίησης παρέπεμψαν την Επιτροπή αε ανάλογη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθόρισε 12 τη γεωγραφική αγορά αδρανών υλικών σε απόσταση 50χλμ από το λατομείο. 66. Εντούτοις, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των διαφόρων μερών θεωρεί ότι η γεωγραφική αγορά των αδρανών υλικών δεν περιορίζεται ανά περιοχή/επαρχία. Συγκεκριμένα η εταιρεία [...] της οποίας το λατομείο βρίσκεται στο χωρίο Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας θεωρεί ως ανταγωνιστές της τα Λατομεία [...] και [...] στη Λευκωσία. Η εταιρεία {...] θεωρεί ως ανταγωνιστές της τα λατομεία Λεμεσού, το Λατομείο [...] στη Λευκωσία, τρία λατομεία στη Λάρνακα, ένα στη Ξυλοφάγου και το λατομείο {...] στη Πάφο. Η εταιρεία [...] της οποίας το λατομείο βρίσκεται στο χωρίο Αγιος Μάμας της επαρχίας Λεμεσού θεωρεί ως ανταγωνιστές της τα λατομεία που βρίσκονται στη Λεμεσό αλλά και το λατομείο της εταιρείας ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ. Η εταιρεία [...] σε επιστολή της αναφέρει ότι προμηθεύει με αδρανή υλικά τις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας και Αμμοχώστου. Επίσης, η Επιτροπή τονίζει το γεγονός ότι τα αδρανή υλικά που παράγει η εταιρεία [...] μεταφέρονται από δύο μετόχους της ατη Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο όπου έχουν κατασκευαστικές εργασίες. 67. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης τη θέση της Υπηρεσίας Μεταλλείων η οποία, αναφέρει ότι η μεταφορά αδρανών υλικών δύναται να καλύπτει μια ακτίνα μέχρι 100 χλμ, ιδιαίτερα αν η περιοχή αυτή δεν είναι ορεινή και συνδέεται με αυτοκινητόδρομο. 68. Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω και συνεκτιμώντας τη θέση των διαφόρων μερών, η Επιτροπή ορίζει τη σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό εξέταση υπόθεση για την αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών ως τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται σε ακτίνα από 50 μέχρι και 100 χλμ από την τοποθεσία του λατομείου που ανήκει στην εταιρεία Skyramont, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους της γύρω περιοχής και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Τονίζεται το γεγονός ότι το εν λόγω λατομείο βρίσκεται σε πεδινή περιοχή και έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτοκινητόδρομο. 13 Β) Αγορά σκυροδέματος 69. Σύμφωνα με την κοινοποίηση που υπέβαλαν τα μέρη της συγκέντρωσης, ο όμιλος εταιρειών lacovou δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού, μέσω των εταιρειών lacovou Brothers (Concrete) Ltd και Top Mix Ltd αντίστοιχα. 70. Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ του σταδίου παραγωγής και του σταδίου της τοποθέτησης του σκυροδέματος κυμαίνεται σημαντικά, καθώς επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, οι σημαντικότεροι των οποίων είναι η φύση της εργασίας, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (καιρικές συνθήκες) και η απόσταση που θα μεταφερθεί το σκυρόδεμα. Σε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του έτοιμου σκυροδέματος για να συμφέρει οικονομικά τον παραγωγό, ορίστηκε στη μία ώρα. 14!0 Case COMP/M.3141, Cementbouw/End/ JV[2003] OJ C 162/27 11 Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Σκύρα Λίμα για το έτος 2009 ήταν [...]. 12 Case COMP/M.3572, CEMEX/RMC [2004] OJ C261/6. 13 Ο καθορισμός αυτής της γεωγραφικής περιοχής γίνεται ώστε να εντοπιστούν οι πιθανοί (εν δυνάμει) ανταγωνιστές στα λατομικά υλικά εντός της καθορισθείσας γεωγραφικής περιοχής, ασχέτως αν στο παρόν στάδιο πραγματοποιούνται ή δεν πραγματοποιούνται τέτοιες πωλήσεις. w Case COMP/M.3141, Cementbouw/End/JV [2003] OJ C 162/27

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Σημειώνεται ότί υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης κατά τη διαδικασία παραγωγής διαφόρων ουσιών, που αποκαλούνται πρόσμεικτα και τα οποία διατηρούν το έτοιμο σκυρόδεμα σε ημι-υγρή μορφή για περισσότερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η προσθήκη των πρόσμεικτων έχει δύο σημαντικά μειονεκτήματα, αυξάνει το κόστος παραγωγής και αυξάνει την πιθανότητα απόρριψης του σκυροδέματος από τον εκάστοτε επιβλέπων πολιτικό μηχανικό. 72. Η Επιτροπή υιοθετεί την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει αποδεχτεί τη τοπική διάσταση σε σχέση με τη γεωγραφική αγορά για το έτοιμο σκυρόδεμα. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφασίζει ότι η αγορά του έτοιμου σκυροδέματος ορίζεται γεωγραφικά σε ακτίνα απόστασης μιας ώρας από την τοποθεσία της μονάδας παραγωγής, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους κα< το οδικό δίκτυο για το λόγο ότι είναι τεχνικά αδύνατη η μεταφορά του σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις. 73. Η Επιτροπή αποφάσισε λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας υπόθεσης και συγκεκριμένα την τοποθεσία των εργοταξίων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά σκυροδέματος, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο σχετικές γεωγραφικές αγορές για την αγορά παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος. Η πρώτη σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται η επαρχία Λεμεσού και η δεύτερη σχετική αγορά ορίζεται η επαρχία Λάρνακας και η νότια πλευρά της επαρχίας Λευκωσίας. Γ) Ανορά ασφαλτικού σκυροδέματος 74. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα δύναται να μεταφερθεί σε μακρινές αποστάσεις, χωρίς περιορισμούς, δεδομένου ότι μεταφέρεται σε ειδικά διαμορφωμένα φορτηγά. Παραταύτα, τα εμπλεκόμενα μέρη υποστηρίζουν ότι υπάρχουν λόγοι οι οποίοι καθιστούν τη μακρινή μεταφορά ασύμφορη, όπως για παράδειγμα το κόστος μεταφοράς, ο συντονισμός στις εργασίες. Επίσης, κατά τη χειμερινή περίοδο, υπάρχει το ρίσκο λόγω απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών να μην μπορεί να τοποθετηθεί το ασφαλτικό σκυρόδεμα με αποτέλεσμα να πρέπει να καταστραφεί (το ασφαλτικό σκυρόδεμα δεν δύναται να τοποθετηθεί σε βρεγμένο δρόμο). 75. Συνεπώς, τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρουν ότι οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την τοποθέτηση ασφαλτικού σκυροδέματος και έργο οδοποιίας προμηθεύονται το ασφαλτικό σκυρόδεμα από σσφαλτικές μονάδες που βρίσκονται κοντό στην περιοχή άπου εκτελείται το έργο, ούτως ώοτε όχι μόνο να μειώνεται το μεταφορικό κόστος αλλά επίσης να είναι εύκολος ο συντονισμός λόγω καιρικών συνθηκών και εργατικού δυναμικού. Τα στοιχεία αυτά καταστούν τη γεωγραφική αγορά ως τοπική. 76. Στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης, το Τμήμα Δημοσίων Έργων απέστειλε στοιχεία από τα οποία συμπεραίνεται ότι η τοποθεσία που διεξάγεται ένα έργο δεν αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό ούτε και για την επιλογή της εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις των εταιρειών που κέρδισαν τους διαγωνισμούς για την κατασκευή ή βελτίωση δρόμων κατά το έτος 2009 δύναται να βρίσκονται οπουδήποτε παγκύπρια, για παράδειγμα τη βελτίωση δρόμου στην Πάφο ανέλαβε η εταιρεία (...) που διαθέτει λατομεία και εταιρείες παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος σε άλλες επαρχίες, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας {...] βρίσκονται στην [.,,] εντούτοις κατά το έτος 2009 η εν λόγω εταιρεία πώλησε ασφαλτικό σκυρόδεμα σε όλες της επαρχίες της Κύπρου. 77. Με βάση τα πιο πάνω και κυρίως το γεγονός ότι το ασφαλτικό σκυρόδεμα δεν αλιώνεται στη μεταφορά του ανεξάρτητα του χρόνου παράδοσης του καθώς και την πρακτική που ακολουθείται στην αγορά με τη μεταφορά του ασφαλτικού σκυροδέματος σε όλη την Κύπρο η οποία ενισχύει τη θέση ότι δεν υπάρχει τοπική διάσταση στο συγκεκριμένο τομέα, η Επιτροπή ορίζει ως σχετική γεωγραφική αγορά για την αγορά παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δ) Αγορά οικοδομικών και τεχνικών έργων 79. Η Επιτροπή σημειώνει ότι μόνο ο Ομιλος εταιρειών lacovou στον οποίο ανήκει η εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ, ασχολείται με την αγορά οικοδομικών και τεχνικών έργων σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 80. Η Επιτροπή στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζει ως σχετική γεωγραφική αγορά οικοδομικών και τεχνικών έργων όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. V!. Επηρεαζόμενες Ανορές 81. Συναφώς η ΕΠΑ προχώρησε με τον καθορισμό της επηρεαζόμενης αγοράς, βάσει των όσων προνοούνται στο Παράρτημα Ι του Ν. 22(Ι)/ Με βάση το Παράρτημα αυτό, οι επηρεαζόμενες αγορές αποτελούνται από τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών μέσα στη Δημοκρατία ή οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή αυτής όπου: (α) Δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολούνται με επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά ή μεμονωμένη ομάδα προϊόντων ή υπηρεσιών (οριζόντια σχέση), η δε συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε συνδυασμό μερίδιο αγοράς 15% και άνω ή (β) οποιαδήποτε από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολείται με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μια αγορά προϊόντων σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων ή μεμονωμένων ομάδων προϊόντων στις αγορές των οποίων ασκεί δραστηριότητες οποιαδήποτε από τις άλλες συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις (κάθετη σχέση) και εφόσον οποιοδήποτε από τα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε 25% ή περισσότερο, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή όχι σχέση προμηθευτή/πελάτη μεταξύ των ενδιαφερόμενων συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων." Α) Αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών 83. Η Επιτροπή διαπιστώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια διεξαγωγής της δέουσας έρευνας, ότι η συνολική αξία του κύκλου εργασιών της σχετική αγοράς παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών σε ακτίνα από 50 χλμ μέχρι και 100χλμ από την τοποθεσία του λατομείου που ανήκει στην εταιρεία SKyramont, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους της γύρω περιοχής και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, για το έτος 2009 ανέρχεται στους {...]

12 3510 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 τόνους. Για το ίδιο έτος, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ ανέρχεται στους (...) τόνους ποσό που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς της τάξης του [,..]%. Της δε Skyramont, ο κύκλος εργασιών από την πώληση αδρανών υλικών ανέρχεται στους (...) τόνους ποσό που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς της τάξης του (...]%. Επίσης η εταιρεία lacovou Quarries, που ανήκει στον όμιλο εταιρειών lacovou Brothers έχει κύκλο εργασιών (...) τόνους που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς (...3% ενώ ο κύκλος εργασιών του Λατομείο Σιάς που ανήκει στον όμιλο Αθηνοδόρου για το έτος 2009 ανέρχεται στους (...) τόνους, ποσό που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς [...]%. 84. Ως εκ των ανωτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ανέρχεται στο [...]% της αγοράς, είναι εμφανές ότι, η εν λόγω αγορά θεωρείται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο. Β) Αγορά παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος 85. Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο Όμιλος εταιρειών lacovou Brothers, κατέχει τον έλεγχο είτε από κοινού είτε εξολοκλήρου, δύο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά παραγωγής κα* διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος. Η μία εταιρεία είναι η Top Mix Concrete Ltd, με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Μοναγρούλλι στη Λεμεσό και η άλλη εταιρεία είναι η lacovou Brothers (Concrete) Ltd, με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην τοποθεσία καμάρες, στη Λάρνακα. 86. Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της γεωγραφικής αγοράς της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος όπως αναγράφεται πιο πάνω, η Επιτροπή παρατηρεί ότι σε σχέση με τον πρώτο ορισμό της γεωγραφικής αγοράς, δηλαδή την επαρχία Λεμεσού, η εταιρεία Top Mix, κατέχει μερίδιο αγοράς της τάξης του [...)%. 87. Σε σχέση με τον δεύτερο ορισμό της γεωγραφικής αγοράς της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος, δηλαδή την επαρχία Λάρνακας και τη νότια μεριά της επαρχίας Λευκωσίας, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το μερίδιο αγοράς της εταιρείας lacovou Brothers (Concrete) Ltd, είναι της τάξης του [...]%. 88. Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η αγορά παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος δεν αποτελεί επηρεαζόμενη αγορά σε κάθετο επίπεδο σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Νόμου καθότι σύμφωνα με τα πάνω στοιχεία το μερίδιο αγοράς του ομίλου εταιρειών lacovou είναι κάτω του 25% και στις δύο σχετικές γεωγραφικές αγορές. Γ) Αγορά παράγωγης και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος 89. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η εταιρεία lacovou Brothers (Constructions) Ltd ασχολείται με την παραγωγή και διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος. 90. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ενώπιον της, τα οποία δόθηκαν από τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς επίσης και από τις εταιρείες που ασχολούνται με το ασφαλτικό σκυρόδεμα, σημειώνει ότι η εταιρεία lacovou Brothers (Constructions) Ltd κατέχει μερίδιο αγοράς στην παραγωγή και διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας της τάξης του (...) %. 91. Συνεπώς, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η αγορά ασφαλτικού σκυροδέματος είναι επηρεαζόμενη αγορά σε κάθετο επίπεδο, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Νόμου, καθότι σύμφωνα με τα πάνω στοιχεία, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας lacovou Brothers (Constructions) Ltd είναι πάνω από 25%. Δ) Αγορά οικοδομικών και τεχνικών έργων 92. Όσο αφορά την αγορά οικοδομικών και τεχνικών έργων, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η εταιρεία lacovou Brothers (Constructions) Ltd, δραστηριοποιείται στην αγορά οικοδομικών και τεχνικών έργων σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 93. Το μερίδιο αγοράς της εν λόγω εταιρείας στην αγορά οικοδομικών και τεχνικών έργων ανέρχεται ατα (...]% για το έτος Σύμφωνα με τα προκαταρτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2009, όπου ο κύκλος εργασιών στον τομέα των κατασκευών υπολογίζεται στα [...] και του ομίλου lacovou (,..}, το μερίδιο αγοράς για τη συγκεκριμένη χρονιά, για την εν λόγω εταιρεία, ανέρχεται στα [...]%. 94. Επιπλέον, η Επιτροπή υπογραμμίζει το γεγονός ότι μόνο μία εταιρεία απάντησε σε σχετικό ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, αναφορικά με τον τομέα εργοληπτικών εργασιών, η οποία ανέφερε ότι δεν θα βρεθεί σε δυσμενή θέση στον ανταγωνισμό και ούτε κατά την άποψη της θα επηρεαστεί η δυνατότητα εισόδου άλλων εταιρειών. 95. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η αγορά οικοδομικών και τεχνικών έργων δεν συνιστά επηρεαζόμενη αγορά σε κάθετο επίπεδο σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Νόμου. VII. Αξιολόγηση Συμβατότητας με Ανταγωνιστική Αγορά. 96. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει του κριτηρίου που ορίζεται στο όρθρο 10 του Νόμου, ως η δημιουργία ή ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβανομένων υπόψη των επιμέρους κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου, το οποίο ορίζει ότι: «Η Επιτροπή κηρύσσει συγκέντρωση ως συμβατή ή μη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστική αγοράς, αφού λάβει υπόψη - (α) Τη δομή των επηρεαζόμενων αγορών (β) τη θέση στην αγορά των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτές με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (β) έως και (ε) της παραγράφου 4 του Παραρτήματος II. (γ) την οικονομική δύναμη όλων των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) πιο πάνω. (δ) τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας των προϊόντων και των υπηρεσιών που είναι αντικείμενο εμπορίου στις επηρεαζόμενες αγορές και των υποκατάστατων τους. (ε)τις τάσεις της προσφοράς και της ζήτησης για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) πιο πάνω. (στ) οποιουσδήποτε φραγμούς εισόδου στις s επηρεαζόμενες αγορές. (ζ) τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών των προϊόντων και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) πιο πάνω.» 97. Πέραν των παραγόντων που αναφέρονται πιο πάνω, η Επιτροπή έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, κρίνοντας ότι τα μερίδια αγοράς αποτελούν χρήσιμες πρώτες ενδείξεις για τη

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ διάρθρωση της αγοράς και τη σπουδαιότητα των συμμετεχουσών, έχοντας όμως πάντοτε υπόψη ότι τα μερίδια αγοράς από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να υποστηριχθεί η ύπαρξη ή η ανυπαρξία δεσπόζουσας θέσης, πλην ίσως των εξαιρετικά υψηλών μεριδίων αγοράς. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στα επίπεδα συγκέντρωσης, σύμφωνα και με τη σχετική πρακτική σε κοινοτικό επίπεδο. Για τη μέτρηση των επίπεδων συγκέντρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήθως χρησιμοποιεί το δείκτη «HHi» (Herfindahl-Hirschman Index). Ο δείκτης HHI προκύπτει από την άθροιση των τετραγωνικών των ατομικών μεριδίων αγοράς όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά. 98. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Ενώ το επίπεδο του ΗΗΙ αε απόλυτους όρους μπορεί να αποτελέσει μία αρχική ένδειξη της ανταγωνιστικής πίεσης στην αγορά μετά τη συγκέντρωση, η μεταβολή του (γνωστή ως "δέλτα») είναι ένα χρήσιμο στοιχείο για τη μεταβολή του επιπέδου συγκέντρωση που προκύπτει απευθείας από τη συγκέντρωση» Συνοπτικά ατη βάση των εν Λόγω κατευθυντήριων γραμμών εξάγεται άτι: Post-merger ΗΗΙ Delta Concerns 1,000 Ν/Α No 1,000-2,000 Below 250 No* 1,000-2, or above Yes Above 2,000 Below 250 No* Above 2, or above Yes "εκτός αν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις 1. Αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών Δομή της σχετικής αγοράς 100. Η Επιτροπή σημειώνει ότι σε ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργούν σήμερα είκοσι τρία (23} Λατομεία ενώ άλλα τέσσερα (4) είναι εκτός λειτουργίας Στη γεωγραφική αγορά όπως έχει οριστεί ακτίνα από 50 χλμ μέχρι και 10Οχλμ από την τοποθεσία του λατομείου που ανήκει στην εταιρεία Skyramont, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους της γύρω περιοχής και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, δραστηριοποιούνται, εκτός τα λατομεία των εμπλεκομένων μερών, άλλα έντεκα (11) λατομεία) Ακολουθεί γραφική παράσταση με τα μερίδια αγοράς της παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών στη γεωγραφική αγορά όπως έχει οριστεί πιο πάνω. Πίνακας ιτου περιλαμβάνει τα μερίδια αγοράς σε πωλήσεις (τόνους) της αγοράς αδρανών υλικών το Τα τρέχοντα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη σχετική γεωγραφική αγορά ανέρχονται για την μεν Skyramont στο {...]%, για την ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ στο [...]% ενώ για τις εταιρείες lacovou Quarries και Λατομείο Σιάς το ποσοστό ανέρχεται στο [...] και [...] % αντιστοίχως. Ως εκ τούτου, μετά τη συγκέντρωση, τα εμπλεκόμενα μέρη θα κατέχουν το [...] % της αγοράς Δεύτερο μεγαλύτερο σε μερίδιο αγοράς μετά τα εμπλεκόμενα μέρη έρχεται το λατομείο [...] και τα υπόλοιπα λατομεία κατέχουν μερίδια αγοράς κάτω του [...]% Σύμφωνα με το δείκτη ΗΗΙ διαφαίνεται ότι μετά την προτεινόμενη συγκέντρωση τα επίπεδα συγκέντρωσης φτάνουν στο Τα επίπεδα αυτά αν και δεν αποτελούν ένδειξη κάποιας ανταγωνιστικής πίεσης στην αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών σε οριζόντιο επίπεδο, η μεταβολή του δείκτη (γνωστή ως «Δέλτα») η οποία φτάνει στο [...], είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι με την παρούσα συγκέντρωση πιθανόν να δημιουργούνται προβλήματα ανταγωνισμού. Τάσεις πρόσφοροι; και ζήτησης 106. Τα μέρη της κοινοποίησης ισχυρίζονται ότι όσο αφορά την αγορά αδρανών υλικών, υπάρχει κάμψη στη ζήτηση και γενικά στον κατασκευαστικό τομέα, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί λόγω της μείωσης των κατασκευαστικών εργασιών. Υποστηρίχτηκε επίσης από τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι στην επαρχία Λεμεσού, μετά από ένα έως δύο χρόνια στασιμότητας στις κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να υπάρξει ελαφρά αύξηση. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο σκοπός της παρούσας πράξης συγκέντρωσης είναι, όπως ο όμιλος εταιρειών lacovou, μέσω της εξαγοράς ποσοστού στην εταιρεία Skyramont αποκτήσει αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών για τις κατασκευαστικές εργασίες του στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, οι οποίες συνεχώς επεκτείνονται και διευρύνονται Η Επιτροπή σημειώνει επίσης τη θέση της Υπηρεσία Μεταλλείων η οποία υπολογίζει ότι το σύνολο της δυναμικότητας της παραγωγής αδρανών υλικών έφτασε τους [...) τόνους για το έτος Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις σε ποσότητα των εν λόγω υλικών για το αντίστοιχο έτος, έφτασαν τους [...]. Επομένως για το έτος 2009 υπήρχε επιπλέον παραγωγική δυνατότητα (excess capacity) αδρανών υλικών στην αγορά της τάξης του [...]%, λόγω μείωσης των κατασκευαστικών εργασιών. Εναλλακτικές πηνές προυήθειας 108. Το μεγαλύτερο μερίδιο από την παραγωγή αδρανών υλικών της εταιρείας Skyramont ({...]%} διοχετεύεται στις εταιρείες του ομίλου Αθηνοδώρου. Το υπόλοιπο ποσοστό, με την αλλαγή ελέγχου που θα επέλθει στην εταιρεία 1& Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με το Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων», Ε.Ε. C. 31/5, ημερομηνίας

14 3512 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Skyramont (κοινός έλεγχος από την ΣΚΥΡΑ Λ!ΜΑ και Τσαδιώτης), ενδεχομένως να εκμεταλλεύεται το σύμπλεγμα εταιρειών lacovou Από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Υπηρεσία Μεταλλείων διαφαίνεται ότι το λατομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα παραγωγής αδρανών ολικών κατά το έτος 2009, σε ολόκληρη την επικράτεία της Κυπριακής Δημοκρατίας κατείχε η εταιρεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ ([.,.] τόννοι) και ακολουθεί η εταιρεία Skyramont ([...] τόννοί) Για την πόλη και επαρχία Λεμεσού, στην οποία λεπουργεί και η εταιρεία στόχος, λειτουργούν παράλληλα άλλα τέσσερα λατομεία: C.KYTHR. HOLD. PUBL LTD, MEDCON QUARRIES LTD, ΕΣΚΑΛ ΛΤΔ και Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) 8ΑΣΑΣ ΛΤΔ Η συνολική δυναμικότητα των λατομείων αυτών ψο το έτος 2009 φτάνει στους [...] τόνους και η συνολική παραγωγή για το αντίστοιχο έτος στους [...], δηλαδή ποσοστό της τάξης του [...]%. Τη μεγαλύτερη δυναμικότητα παραγωγής αδρανών άλικων κατά το έτος 2009, από τα πιο πάνω λατομεία, κατείχε η εταιρεία στόχος στην παρούσα συγκέντρωση, ήτοι η Skyramont, η οποία σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα παρήγαγε το αντίστοιχο έτος γύρω στο [...] % της συνολικής της δυναμικότητας της. Σημειώνεται επίσης ότι στη σχετική γεωγραφική αγορά υπάρχουν ακόμα επτά λατομεία τα οποία δεν παρήγαγαν κατά το έτος 2009 στο μέγιστο της παραγωγικής τους δυνατότητας. Ποσοστό χρήσης αδρανών υλικών σε σχέση με τη δυναμικότητα των λατομείων για το έτος Ετήσια Δυναμικότητα Τόνοι παραγωγής % Χρήσης Skyramont [...] [...] [-] Τσαδιώΐης [.-] [...] {.-] *Περιλαμ βάνει τα Όμιλος εταιρειών {...]** Λατομεία: tacovou* Ε-] "" [ ] ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ, τα Λατομεία Σιάς Λτδ και το Jacovou Brothers (Quarries) Ltd "Δυναμικότητα και τόνοι παραγωγής του Λατομείου Σιός Λτδ Φραγμοί εισόδου στην επηρεαζόμενη αγορά 112. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, για τη δημιουργία μιας λατομικής-σκυροθραυστικής μονάδας απαιτούνται να διεκπεραιωθούν οι πιο κάτω χρονοβόρες και πολυδάπανες διαδικασίες: β Εντοπισμός κατάλληλου πετρώματος. Το πέτρωμα αυτό πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να μπορεί να αναπτυχθεί λατομείο καί να είναι σε απόσταση από το κέντρο κατανάλωσης που να επιτρέπει την εμπορία των προϊόντων του. > Γεωλογική-λατομική έρευνα. β Ένταξη της εν λόγω περιοχής σε λατομική ζώνη (περιοχή η οποία καθορίζεται από το τμήμα Πολεοδομίας & Οικήσεως ως χώρος εις τον οποίο μπορούν να διεξαχθούν λατομικές εργασίες}. " Σχετικές Αδειες από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες όπως προβέπεται από τους εκάστοτε Νόμους και/ή Κανονισμούς. Αναγκαίες κυβερνητικές άδειες είνα:: (ι) Προνόμιο Λατομείου 1 για την απόκτηση του οποίου πρέπει να προηγηθεί η αντίστοιχη πολεοδομική άδεια, (ιι) Αδεια εγκατάστασης της σκυροθραυσπκής μονάδας για την οποία και πάλι πρέπει να αποκτηθεί η αντίστοιχη πολεοδομική άδεια. Για να καταστεί κάποιος αδειούχος, πρέπει να εξασφάλισε! το πιστοποιητικό καταλληλότητας για την παροχή του οποίου λαμβάνεται υπόψη η σχετική του πείρα και η οικονομική δυνατότητα. β Πα την παροχή των αδειών θ! οποίες αναφέρονται πιο κάτω συνήθως απαιτείται η συναίνεση των επηρεαζόμενων κοινοτήτων. β Οικονομική δυνατότητα και σχετική πείρα τα οποία αποκτούνται μέσω δανειοδότησης και πρόσληψη εμπείρου προσωπικού. β β Απουσία οποιαδήποτε άλλης ανάπτυξης στην περιοχή όπου θα δημιουργηθεί η νέα μονάδα. Τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας αυτοτελούς και αυτοδύναμης μονάδας κυμαίνονται πέριξ των < Εκτός από τη γεωλογική-λατομική έρευνα, πραγματοποιούνται εργαστηριακές έρευνες για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του πετρώματος για την παραγωγή αδρανών ϋλϊκών τα οποία πρέπει να συνάδουν με τις υφιστάμενες πρότυπες προδιαγραφές ποιότητας. «Η κάθε μονάδα προσπαθεί μέσω τακτικών ερευνών και δοκίμων, να βελτιστοποιήσει τις διεργασίες παραγωγής Το ενδεχόμενο δημιουργίας καινούργιου λατομείου προσεχώς, είναι μηδαμινό. Η παραχώρηση νέων προνομιών λατομείου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Μεταλλείων, θα γίνεται μόνο αν η ζήτηση παγκυπρίως υπερβαίνει το 65% της δυναμικότητας/προσφοράς των λατομείων όλης της Κύπρου, και ταυτόχρονα η ζήτηση στη συγκεκριμένη επαρχία που υποβάλλεται αίτηση για παραχώρηση νέου προνομίου λατομείου, υπερβαίνει το 75% της δυναμικότητας/προσφοράς των λατομείων της συγκεκριμένης επαρχίας. Αρμόδιο για την έκδοση Προνομίου Λατομείου είναι το Υπουργείο Γεωργίας Φυσίκών Πόρων και περιβάλλοντος στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία Μεταλλείων.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ταυτόχρονα, πάγια πρακτική των υφιστάμενων Λατομείων είναι η υποβολή αιτήσεων με σκοπό την επέκταση της έκτασης τους, προκειμένου να αυξήσουν τα αποθέματα το"ς. Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει ήδη λατομείο έχει και το προνόμιο επέκτασης του χωρίς να πρέπει να περνά μέσα από τις χρονοβόρες και δύσκολες διαδικασίες απόκτηση άδειας λατομείου, που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Θέση στην ανορά των συαρετεχουσών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που συνδέονται με. αυτές 115. Όσον αφορά τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην αγορά, η Επιτροπή σημειώνει ότι η εξαγοράζουσα εταιρεία θα ελέγχει απόλυτα ή από κοινού τέσσερα λατομεία (ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ, Skyramont, Λατομεία Σίας Λτδ και lacovou Quarries) σε ακτίνα ΙΟΟχλμ που συνδέονται με αυτοκινητόδρομο. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενες εταιρείες ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ και Skyramonl, έχουν [...] μερίδια αγοράς, σε ότι αφορά την παραγωγή και διάθεση αδρανών υλικών ανά επαρχία, Λάρνακας και Λεμεσού αντίστοιχα, για το έτος 2009, ενώ η εταιρεία Τσαδιώτης, ο άλλος μέτοχος κατά [...]% της εταιρείας στόχου Skyramont, έχει [...] μερίδιο αγοράς στην επαρχία Πάφου Όσον αφορά την θέση των επιχειρήσεων που συνοδεύονται με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο όμιλος εταιρειών Αθηνοδώρου διαθέτει πς πιο ισχυρές εταιρείες στην Κύπρο στην παραγωγή και προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, διαθέτει επίσης στο ενεργητικό του δύο λατομεία στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Ο όμιλος εταιρειών lacovou, εκτός από την κάθετη δραστηριοποίηση του, (διαθέτει εκτός από λατομεία, εταιρείες παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος και εταιρείες παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος) ασχολείται με εργοληπτικές εργασίες, αναλαμβάνοντας μεγάλα κατασκευαστικό έργα σε όλη την Κύπρο Επιπρόσθετα, η Επιτροπή διαπιστώνει τη σχέαη που εντοπίζεται μέοω της εταιρείας Top Mix Ltd, η οποία ελέγχεται [...] από το σύμπλεγμα εταιρειών lacovou και την εταιρεία Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ. Αναφορικά με την πιο πάνω σχέση και παρόλο που η Επιτροπή έχει λάβει επιβεβαιώσεις ότι καμία σχέση δεν υπάρχει μεταξύ του ομίλου εταιρειών iacovou και της Μ.Σ. (ΣΚΥΡΑ) ΒΑΣΑΣ ΛΤΔ, εντούτοις θεωρεί ότι η σχέση αυτή, ενδεχομένως να δημιουργεί συνθήκες επηρεασμού και συντονισμού (co-ordination) της στρατηγικής των δύο εταιρειών στην αγορά των αδρανών υλικών. Συμφέροντα Καταναλωτών 118. Η προτεινόμενη συγκέντρωση δύναται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των αδρανών υλικών εάν η παραγωγή του λατομείου της εταιρείας Skyramont καταναλωθεί αποκλειστικά από τους μετόχους της εταιρείας και τα υπόλοιπα λατομεία δεν είναι σε θέση να αυξήσουν να παραγωγή τους ούτως ώστε να καλυφθεί η ζήτηση Το πιο πάνω σενάριο θα έχει ως επακόλουθο την αύξηση των τιμών σε όλα τα τελικά προϊόντα που έχουν κάθετη σχέση με τα αδρανή υλικά όπως έτοιμο σκυρόδεμα και σε τελική ανάλυση τα κατασκευαστικά έργα. ϋρ-ΐάλτιξη Επιτροπής ωςττρος τη δημιουργία αμφιβολιών 120. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και κρινόμενα σε συνάρτηση με τις εξουσίες της Επιτροπής στη βάση του Νόμου, και ειδικότερα των κριτηρίων συμβατότητας, ως αξιολογήθηκαν πιο πάνω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά καθότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών σε ακτίνα από 50 χλμ μέχρι και 100χλμ από την τοποθεσία του λατομείου που ανήκει στην εταιρεία Skyramont, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους της γύρω περιοχής και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο Συγκεκριμένα, διαφάνηκε ότι υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που πρέπει να αναλυθούν και να αξιολογηθούν όπως: Β Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εμπλεκομένων μερών από τις εταιρείες Skyramont Quarries Ltd (στο εξής η «Skyramont») και Σκύρα Λίμα Λτδ (στο εξής η «Σκύρα Λίμα») στη σχετική αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, κυμαίνεται περίπου στο [...]% με βάση τις πωλήσεις σε τόνους. Το ποσοστό αυτό, σε απόλυτο αριθμό, ίσως να μην θεωρείται ως ψηλό μερίδιο αγοράς, εντούτοις είναι ανησυχητικό αν συνδυαστεί με άλλους παράγοντες που παραθέτονται πιο κάτω. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι τα μικρά μερίδια αγοράς των υπόλοιπων ανταγωνιστών. Ο αμέσως επόμενος ανταγωνιστής των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι το [...] με ποσοστό [...] %, δηλαδή ποσοστό πολύ χαμηλότερο του [...] %, που είναι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς αδρανών υλικών των εμπλεκομένων μερών. Σημειώνεται ότι το [...] σε μερίδιο λατομείο ανήκει [...] ([...} %), η οποία ελέγχει [...] με τον Όμιλο εταιρειών lacovou την εταιρεία παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος Top Mix Concrete Ltd. ο Τις πιθανές σχέσεις που μπορεί να έχουν άλλες εταιρείες λατομείων μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα η σχέση συνιδιοκτησίας μεταξύ των εταιρειών Δομοκός Λτδ και ΕΣΚΑΛ Λτδ (μητρική εταιρεία των οποίων είναι η εταιρεία Alfa Concrete Ltd οχέση που εντόπισε η Υπηρεσία μέσω διαδίκτυου), η οποία αλλάζει τα δεδομένα που έχουν αναλυθεί σε οριζόντιο επίπεδο δραστηριοποίησης, καθότι δυνατό να αλλάζουν τα ποσοστά που παρουσιάστηκαν στην πιο πάνω ανάλυση για τους ανταγωνιστές και να δημιουργούν διαφορετικές επιδράσεις στα επόμενα στάδια της αγοράς. ο Σύμφωνα με το δείκτη ΗΗί 17 διαφαίνεται ότι μετά την προτεινόμενη συγκέντρωση τα επίπεδα συγκέντρωσης φτάνουν στο [...] Τα επίπεδα αυτά αν και δεν αποτελούν ένδειξη κάποιας ανταγωνιστικής πίεσης στην αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών σε οριζόντιο επίπεδο, εντούτοις, η μεταβολή του δείκτη (γνωστή ως «Δέλτα») η οποία φτάνει ατο [...] είναι μια σοβαρή ένδειξη ότι με την παρούσα συγκέντρωση πολύ πιθανόν να δημιουργούνται προβλήματα ανταγωνισμού. 18 Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εμπλεκομένων μερών είναι αισθητά μεγαλύτερο από το μερίδιο αγοράς του επόμενου σε μέγεθος ανταγωνιστή. 17 Χρησιμεύει σαν αρχική ένδειξη απουσίας προβλημάτων ανταγωνισμού. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με το Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων Ε.Ε. C31/5, ημερομηνίας 5/2/2004.

16 3514 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 β Το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα τους τελευταίους δύο μήνες, έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή άλλες δύο συγκεντρώσεις 9 επιχειρήσεων που αφορούν τη" αγορά των αδρανών υλικών και επομένως το πόρισμα από αυτή τη συγκέντρωση θα είναι καθοριστικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανάλογες περιπτώσεις 20 έλαβε υπόψη εξελίξεις στην αγορά, δεδομένου ότι η ύπαρξη τους και οι συνέπειες τους είναι βέβαιες τη δεδομένη στιγμή αξιολόγησης, όπως για παράδειγμα άλλες συναλλαγές οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου και παράλληλων συγκεντρώσεων. Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για να αξιολογηθεί κατά πόσο υπάρχει πράγματι το ενδεχόμενο οι προτεινόμενες συγκεντρώσεις να καταλήξουν σε έλεγχο των πρώτων υλών των κατασκευαστικών έργων, από μερικές μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικών έργων, αποκλείοντας σε τελική ανάλυοη τους μικρότερους παίκτες από την αγορά. * Τα αδρανή υλικά είναι η πρώτη ύλη για διάφορες κατασκευές π.χ. οικοδομές, οδοποιία, κατασκευαστικά έργα. Επομένως, με τις συγκεντρώσεις αυτές δημιουργείται η δυνατότητα συντονισμού αφού η κάθετη σχέση που δημιουργείται ενδέχεται να επιτρέψει περαιτέρω στα μέρη να συντονίσουν καλύτερα τη διαδικασία παραγωγής, διανομής και τιμών και γενικά δραστηριοποίησης τους, όχι μόνο στη αγορά των λατομικών υλικών αλλά και στα επόμενα στάδια της αγοράς. Συνεπώς, οι διαβρωτικοί δεσμοί (π.χ. συνεταιρισμοί σε λατομεία στην ίδια ή διαφορετική γεωγραφική αγορά, συνεταιρισμοί σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης έτοιμου ή ασφαλτικού σκυροδέματος) που υπάρχουν μεταξύ των εμπλεκομένων εταιρειών αλλά και των ομίλων στους οποίους ανήκουν, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα επόμενα στάδια της αγοράς, δημιουργούν πιθανότητες συντονισμού των συμπεριφορών τους. β Τα εμπόδια εισόδου 21 στη συγκεκριμένη αγορά όπως προαναφέρθηκε είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, γιατί εκτός από το ψηλό κόστος της σχετικής επένδυσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί επίσης πολεοδομική άδεια και Προνόμιο Λατομείου, αφού πρώτα εντοπιστεί το κατάλληλο πέτρωμα. Τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για να δοθούν οι σχετικές άδειες είναι κυρίως πολεοδομικά, δηλαδή αν η περιοχή στην οποία γίνετα! η αίτηση είναι λατομική ή άλλου είδους ζώνη, καθώς επίσης περιβαλλοντικό κριτήρια και κριτήρια που αφορούν τη ζήτηση. Επιπρόσθετα, ζητούνται οι απόψεις των εμπλεκομένων φορέων όπως τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι κοινότητες, οι περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις. Το ενδεχόμενο δημιουργίας καινούργιου λατομείου προσεχώς είναι μηδαμινό (σύμφωνα με την Υπηρεσία Μεταλλείων) ενώ ταυτόχρονα, πάγια πρακτική των υφιστάμενων λατομείων είναι η υποβολή αιτήσεων με σκοπό την επέκταση της έκτασης τους, προκειμένου να αυξήσουν τα αποθέματα τους.» Πριν από την προτεινόμενη συγκέντρωση, το πιο μεγάλο μερίδιο της παραγωγής αδρανών υλικών της εταιρείας Skyramont, διοχετεύεται στις εταιρείες του ομίλου Αθηνοδώρου και το υπόλοιπο σε διάφορους άλλους παίκτες στην αγορά. Μετά την προτεινόμενη συγκέντρωση, το ποσοστό που δεν θα προμηθεύεται ο όμιλος εταιρειών Αθηνοδώρου ενδεχομένως να το εκμεταλλεύεται ο όμιλος εταιρειών lacovou, αποκλείοντας από την αγορά προμήθειας πρώτης ύλης παίκτες που δραστηριοποιούνται στο επόμενο στάδιο της αγοράς π.χ. το έτοιμο σκυρόδεμα, το αοφαλτικό σκυρόδεμα και σε τελική ανάλυση την αγορά κατασκευαστικών έργων μεγάλων ή μικρών. Σε περίπτωση που η εταιρεία Skyramont αυξήσει την παραγωγή της για να ικανοποιήσει τη ζήτηση από μέρους τρίτων δυνατό να είναι σε θέση να επιβάλλει αυξημένες τιμές. 2. Αγορά παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος Δουή TOC αγοράς 122. Η Επιτροπή παρατηρεί άτι η εταιρεία lacovou Brothers (Constructions) Ltd ασχολείται με την παραγωγή και διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος. Τα αδρανή υλικά μαζί με την άσφαλτο, τσίμέντο, ασβέστη, πετρέλαιο, μαζούτ, κ.α. αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παρασκευή του ασφαλτικού σκυροδέματος. Επομένως υπάρχει κάθετη σχέση μεταξύ των αγορών ασφαλτικού σκυροδέματος και αδρανών υλικών Σύμφωνα με τα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής, οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το αοφαλτικό σκυρόδεμα είναι δώδεκα (12} και έχουν ως ακολούθως: 1. ΦΑΠ CONSTRUCTION Ltd 2. lacovou Brothers Constructions Ltd 3. Zemco Construction Ltd 4. Nemesis Asphalt Ltd!9 Αριθμός φακέλου , Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά τμημάτων της εταιρείας Hellenic Mining Public Company Ltd από τις εταιρείες Λατομεία Φαρμακάς Δημόσια Λτδ και Χαρίλαος Αποστολίδης Δημόσια Λτδ και αριθμός φακέλου 8.Ί ,Κο/νσττο//7σ(ϊ συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας K.Kythreotis Holdings Public Ltd από την εταιρεία Nemesis Asphalt Co Ltd μέσω Δημόσιας Πρότασης. 20 Case COMP/M.3178, Bedelsmann/Springer/JV [2006] OJ 2005 L61/17. In this case, the Commission decision took account of an acquisition made by one of the merging parties during the review period that was notified to and approved by the German Federal Cartel Office. 2 To ώεκ έχει επισημάνει σε αρκετές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης την σημαντικότητα των φραγμών αγοράς. Case 6/72 Europemballage and Continental Can ν Commission [1973} E.C.R. 215, Case 322/81, Nederiandsche Banden Industrie Michelin ν Commission [1983] E.C.R

17 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Medcon Construction Ltd. 6. Cybarco Property Developers 7. Medcon, Kythreotiw, Nemesis 8. SIK Super Asphalt Ltd (Αθηνοδώρου),,, _. 9. Χαραλαμπίδης Σ.Πέτρος & Αδελφοί Λτδ 124. Ακολουθεί γραφική παράσταση με τα μερίδια 10. Kythromac Asphalting Ltd αγοράς παραγωγής και διάθεσης 11 Joannou & Paraskevaides ασφαλτικού σκυροδέματος σε 12. Prometheas United Ltd όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας της κάθε εταιρείας για το έτος Μερίδια αγοράς ασφαλτικού σκυροδέματος (%) (...) 125. Από την πιο πάνω γραφική παράσταση διαφαίνεται ότι από τις δώδεκα (12) εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος σε ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχει η εταιρεία lacovou Brothers (Concrete) Ltd ([...] %) ενώ δεύτερη έρχεται η εταιρεία ([...] %)Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρεία SIK Super Asphalt Ltd, η οποία ανήκει στον όμιλο εταιρειών Αθηνοδώρου κατέχει ([...] %)μερίδιο αγοράς. Η υπόλοιπη αγορά είναι διαιρεμένη στις άλλες εταιρείες, οι οποίες κατέχουν ποσοστά κάτω του [...] η κάθε μία Σύμφωνα με το δείκτη ΗΗΙ διαφαίνεται ότι μετά την προτεινόμενη συγκέντρωση τα επίπεδα συγκέντρωσης φτάνουν γύρω στα [...]. Η πιθανότητα να διαπιστωθεί πρόβλημα σε μη οριζόντιες συγκεντρώσεις συντονισμένης ή μη συντονισμένης φύσης, όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω, είναι μικρή εάν το ΗΗί είναι κάτω του Στην υπό εξέταση περίπτωση, ο δείκτης αυτός είναι κάτω 2000 και δεν θεωρείται ως αρχική ένδειξη προβλημάτων ανταγωνισμού. Θέση στην ανορά των συμυετενοΐίσών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτές Ο όμιλος εταιρειών lacovou δραστηριοποιείται εκτός από το οριζόντιο επίπεδο παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών, σε κάθετο επίπεδο στον εργοληπτικό τομέα και στην παραγωγή και διάθεσης ασφαλτικού και έτοιμου σκυροδέματος Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας lacovou Brothers (Concrete) Ltd, στην παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος είναι [...] %, ενώ το μερίδιο αγοράς που κατέχουν τα εμπλεκόμενα μέλη στο προηγούμενο στάδιο της αγοράς, στην παραγωγή και διάθεση αδρανών υλικών είναι [...]%. Και στις δύο αγορές τα μερίδια αυτά είναι τα μεγαλύτερα που κατέχει κάποια επιχείρηση όμως, στην αγορά παραγωγή και διάθεσης ασφαλτικού και έτοιμου σκυροδέματος υπάρχουν επιχειρήσεις με παρόμοια μερίδια αε αντίθεση με την αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών που οι υπόλοιπες επιχειρήσεις όπως αναλύθηκε και πιο πάνω έχουν πολύ μικρότερα μερίδια αγοράς. Εναλλακτικές ττηνές προμήθειας 129. Όπως έχει προαναφερθεί, στην αγορά παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος δραστηριοποιούνται συνολικά δώδεκα (12) εταιρείες. Η πρόσβαση σε αδρανή υλικά τα οποία αποτελούν μία από τις πρώτες ύλες για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος αποτελεί καίριο σημείο για τη δραστηριοποίηση των εταιρειών αυτών, καθώς και οι όροι συναλλαγής για την εν λόγω πρόσβαση. Συμφέροντα καταναλωτών 130. Η προτεινόμενη συγκέντρωση δύναται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των αδρανών υλικών εάν η παραγωγή του λατομείου της εταιρείας Skyramont καταναλωθεί αποκλειστικά από τους μετόχους της εταιρείας και τα υπόλοιπα λατομεία δεν είναι σε θέση να αυξήσουν να παραγωγή τους ούτως ώστε να καλυφθεί η ζήτηοη Τοπίο πάνω σενάριο όπως διαπιστώθηκε και στην αξιολόγηση της αγοράς παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών, θα έχει ως επακόλουθο την αύξηση των τιμών σε όλα τα τελικά προϊόντα που έχουν κάθετη σχέση με τα αδρανή υλικά όπως το ασφαλτικό σκυρόδεμα και σε τελική ανάλυση τα κατασκευαστικά έργα. Τάσεις Προσφοράς και Ζήτησης 132. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που απέστειλαν τα εμπλεκόμενα μέρη, φαίνεται ότι η ζήτηση αδρανών υλικών είναι μειωμένη. Αυτός άλλωστε είναι και ο κύριος λόγος που ο όμιλος εταιρειών Αθηνοδώρου, όπως ανέφερε, θέλει να προβεί στην πώληση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyramont. Η μείωση αυτή είναι φυσικό επακόλουθο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης Από πλευράς προσφοράς, υπάρχουν άλλες έντεκα (11) εταιρείες που προσφέρουν αοφαλτικό σκυρόδεμα και οποιαδήποτε πιθανή αύξηση της τιμής ασφαλτικού σκυροδέματος από τον όμιλο εταιρειών lacovou, μπορεί να οδηγήσει τον πελάτη σε εναλλακτικές λύσεις. Φρανμοί Εισόδου 134. Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι φραγμοί εισόδου στην αγορά παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος, π.χ. ειδική άδεια, νομοθετικοί φραγμοί. Κατάληξη της Επιτροπής ως ττρος τη δημιουργία αμφιβολιών 135. Η Επιτροπή τονίζει ότι στόχος της, σε ό,τι αφορά την εξέταση της επηρεαζόμενης κάθετης αγοράς είναι να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα ή το ενδεχόμενο αποκλεισμού της αγοράς (market foreclosure) του ασφαλτικού σκυροδέματος από την εταιρεία lacovou Brothers (Concrete) Ltd Ο όμιλος εταιρειών lacovou δραστηριοποιείται από μόνος του ή μέσω κοινοπραξιών, με την οδοποιία και την παραγωγή και διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος, και υπάρχει κάθετη σχέση με τα αδρανή υλικά. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι μεγάλοι όμιλοι εταιρειών στη Κυπριακή αγορά όπως ο lacovou, ασχολούνται με όλο το φάσμα της κάθετης δραστηριοποίησης και άρα η εξασφάλιση μεγάλων ποσοτήτων της πρώτης ύλης αποτελεί βασικό παράγοντα επέκτασης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι αριθμός λατομείων ήδη Ελέγχονται από ομίλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, οι οποίοι έχουν την οικονομική δύναμη να προβαίνουν σε περαιτέρω εξαγορές λατομείων με σκοπό την εξασφάλιση για δικό τους λογαριασμό κυρίως των πρώτων υλών για τα κατασκευαστικά έργα, και λαμβανομένου υπόψη και των άλλων δύο

18 3516 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 παρόμοιων κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων που βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής, δημιουργείται η ανησυχία για την τάση τα Λατομεία να περιέλθουν στον έλεγχο μερικών μόνο μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων. VIII. Στοινεία από πλήρη SiEgEUvqgjj Αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών 137. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οι κάθετες σχέσεις προκύπτουν όσο αφορά "εταιρείες που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού. Για παράδειγμα, όταν ο κατασκευαστής ενός συγκεκριμένου προϊόντος (η "επιχείρηση δραστηριοποιούμενη σε αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας») συγχωνεύεται με ένα από τους διανομείς του (η "επιχείρηση δραστηριοποιούμενη σε αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας-) υπάρχει κάθετη συγκέντρωση 32 ". Στην υπόθεση Skanska/Scancenf 3, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τη συγκέντρωση μεταξύ της Scancem, μιας εταιρείας που δραστηριοποιήτουν στην αγορά τσιμέντου και ειδών οικοδομής και της εταιρείας Skanska η οποία δραστηριοποιήτουν στην αγορά του έτοιμου σκυροδέματος και όλων των συναφή προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού εξέτασε τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης στην αγορά του έτοιμου σκυροδέματος, του ξηρού σκυροδέματος, των ειδών οικοδομής καθώς επίσης και την αγορά των κατασκευαστικών έργων, αποφάσισε ότι η εν λόγω συγκέντρωση θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της αγοράς {market foreciosure) Η Επιτροπή εστιάζει την προσοχή της στο γεγονός ότι το [...]% της παραγωγής αδρανών υλικών του Λατομείου Skyramont καταναλώνεται από τον όμιλο εταιρειών Αθηνοδώρου και πιθανόν με την προτεινόμενη συγκέντρωση η υπόλοιπη παραγωγή του λατομείου να καταναλώνεται από τον όμιλο εταιρειών lacovou Τα εμπλεκόμενα μέρη ανέφεραν ότι υπάρχουν αποθέματα και στις τέσσερις υπόλοιπες οκυροθραυστικές μονάδες της επαρχίας Λεμεσού για εξυπηρέτηση της οικοδομικής βιομηχανίας, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε επέκτασης από οποιαδήποτε μονάδα για τα επόμενα τουλάχιστον [...] χρόνια. 24 Ενδεικτικά αναφέρθηκε ότι οι εταιρείες [...] και [...] έχουν προβεί σε μεγάλες κεφαλαιουχικές δαπάνες για εκσυγχρονισμό των σκυροθραυστικών τους μονάδων με αποτέλεσμα την αύξηση της δυνατότητας παραγωγής αδρανών υλικών Το λατομείο της εταιρείας [...], το οποίο συνορεύει με το λατομείο της Skyramont, έχει δυνατότητα αύξησης της παραγωγής τους σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης κατά [...] % και [...] %, με επιπρόσθετο ωράριο εργασίας, όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία σε απάντηση ερωτηματολογίου στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης. Παρόμοια απάντηση έδωσαν και οι εταιρείες [...] Τα εμπλεκόμενα μέρη παρέθεσαν επίσης σχετική μελέτη για τα αποθέματα της σκυροθραυστικής μονάδας Skyramont, της οποίας τα συνολικά αποθέματα είναι περίπου [...] κυβικά μέτρα πετρώματος (περίπου [...] τόνοι). Οι πωλήσεις της Skyramont για το έτος 2009 ανήλθαν στους [...] τόνους περίπου και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω αποθέματα του εν λόγω λατομείου, η υφιστάμενη ζήτηση μπορεί να ικανοποιηθεί για τα επόμενα [...] χρόνια Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον επέκτασης της σκυροθραυστικής μονάδας Skyramont αλλά Kas των υπολοίπων μονάδων που συνορεύουν με το εν Λόγω λατομείο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν μεγάλες ποσότητες πετρώματος κατάλληλο για λατόμευση και η εκμετάλλευση μπορεί να συνεχιστεί σε πολύ μεγαλύτερο βάθος από το υψόμετρο [...] μέτρων, οπόταν τα αποθέματα θα αυξηθούν κατά πολύ. Συνεπώς με την επέκταση των Λατομικών ζωνών όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, δεν προβλέπεται να εμφανιστεί σύμφωνα πάντα με τα εμπλεκόμενα μέρη πρόβλημα στην προσφορά αδρανών υλικών μετά και την παρέλευση {...] χρόνων Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ετήσιες πωλήσεις της εταιρείας Skyramont για το έτος 2009 ήταν περίπου [...JTOvoi. Η δυνατότητα παραγωγής αδρανών υλικών μετά και την εγκατάσταση της νέας σκυροθραυστικής μονάδας έχει ανέλθει σε [...] τόνους την ώρα {[...] τόνους τη μέρα χωρίς υπερωρίες, [...] το χρόνο). Η σημερινή παραγωγή σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη είναι σε συνάρτηση με τη ζήτηση η οποία τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μειωμένη. Σε περίπτωση που θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση η Skyramont θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει δεύτερη ή/κα: τρίτη βάρδια. Με αυτό συνεπάγεται άμεσα διπλασιασμός ή/και τριπλασιασμός της παραγωγής χωρίς την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων σε εξοπλισμό Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης το γεγονός όπ κατά το έτος 2009 όλες οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν παράξει Λίγο πιο πάνω από το ήμισυ τήζ παραγωγικής τους δυνατότητας και συνεπώς η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι εν Λόγω εταιρείες έχουν δυνατότητες επιπλέον παραγωγής που θα μπορούσαν να καλύψουν ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης. Αγορά παραγωγής και διάδεσης ασφολτικού σκυροδέματος 145. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας lacovou Brothers (Concrete) Ltd, σε απόλυτο αριθμό ([...]) - ποσοστό στο επόμενο στάδιο- σε συνδυασμό με το μερίδιο αγοράς ([...]) που κατέχουν τα εμπλεκόμενα μέλη στο προηγούμενο στάδιο της αγοράς δεν θεωρείται ικανό για να προκαλέσει αποκλεισμό της αγοράς Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση Huntsman/MatlinPetterson/Vantico, αποφάσισε ότι με βάση τα ποσοστά που κατείχαν τα εμπλεκόμενα μέλη, 30-40% στο προηγούμενο στάδιο και 20-30% στο επόμενο στάδιο δεν υπήρχε ενδεχόμενο αποκλεισμού της εν λόγω αγοράς για το Λόγο ότι και στα δύο επίπεδα παραγωγής το μερίδιο αγοράς δεν ήταν αρκετό για να εξασφαλίσει απόλυτη δύναμη στην αγορά (was not sufficient to confer market power) Επιπρόσθετα, στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι υπάρχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας αδρανών υλικών πέραν της εταιρείας Skyramont, πρώτον γιατί υπάρχουν αρκετές εταιρείες που μπορούν να διαθέσουν το εν λόγω προϊόν στην αγορά και δεύτερο γιατί υπάρχει δυναμικότητα παραγωγής που μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2008/C 265/07). 23 Case COMP/M. 3696, E.ON/MOL {2005] O.J. L253/20, paras Όλες οι πληροφορίες στη πλήρη διερεύνηση που αφορούν τις θέσεις των εμπλεκομένων μερών προέρχονται από την επιστολή τους ημερομηνίας 24/9/2010 και από τη συνάντηση τους με την Υπηρεσία.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ετπτροττή, (Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, E.E.C 265/6, ); «Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές υπάρχει όταν, μετά τη συγκέντρωση, η νέα επιχείρηση ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβαση στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες τα οποία θα παρείχε σε περίπτωση που δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος των ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται σε αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας και καθιστώντας δυσχερέστερη γι' αυτούς την προμήθεια εισροών υπό παρεμφερείς τιμές και συνθήκες με εκείνες που ίσχυαν προ της συγκέντρωσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την συγχωνευθείσα εταιρεία σε αύξηση των τιμών που χρεώνει στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα τη παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Όπως προαναφέρθηκε, για νσ υποστούν επιβλαβείς συνέπειες οι καταναλωτές εξαιτίας του αποκλεισμού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές δεν είναι απαραίτητος ο εξαναγκασμός των ανταγωνιστών της συγχωνευθείσας επιχείρησης σε έξοδο από την αγορά. Το στοιχείο αναφοράς είναι κατά πόσο το αυξημένο κόστος των εισροών μπορεί να συνεπάγεται υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Ωστόσο, κάθε αποτελεσματικότητα, η οποία προκύπτει από τη συγκέντρωση, ενδέχεται να οδηγήσει την συγχωνευθείσα εταιρεία σε μείωση των τιμών, έτσι ώστε οι συνολικές πιθανές επιπτώσεις για τους καταναλωτές να είναι ουδέτερες ή θετικές.» 149. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι πιθανότητες οποιουδήποτε αυξημένου κόστους αδρανών υλικών δεν συνεπάγεται υψηλότερες τιμές στον καταναλωτή. Από την άλλη, οι μειωμένες τιμές που μπορεί να προμηθεύεται ο όμιλος εταιρειών lacovou τα αδρανή υλικά για παραγωγή και διάθεση ασφαλτικού σκυροδέματος μετά την ιιλοποίηση της συγκέντρωσης πιθανόν να φέρουν θετικές επιπτώσεις στους καταναλωτές Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η πιθανότητα αποκλεισμού της αγοράς παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού σκυροδέματος είναι πολύ μικρή. Αττό^ειςτρίτων νια την ττροτεινόυενη συγκέντρωση 151. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μόνο δύο από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών και απάντησαν το σχετικά ερωτηματολόγιο στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης φαίνεται να έχουν κάποιες αντιρρήσεις όσον αφορά την προτεινόμενη συγκέντρωση, χωρίς όμως να δώσουν συγκεκριμένους λόγους για την αντίθετη Θέση τους Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι μόνο πέντε από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος απάντησαν το σχετικό ερωτηματολόγιο στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης. Οι εταιρείες αυτές φαίνεται να έχουν κάποιες ανησυχίες προς την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, χωρίς να δώσουν, πέραν των γενικών τοποθετήσεων, συγκεκριμένους λόγους για τις ανησυχίες τους. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που απάντησαν καθώς και {...] ανέφεραν ότι δεν Θα επηρεαστούν από την προτεινόμενη συγκέντρωση Η Επιτροπή, τέλος, επισημαίνει το γεγονός ότι στα πλαίσια της διεξαγωγής έρευνας δεν λήφθηκε καμία ανησυχία σε σχέση με τρίτους αναφορικά με την αγορά παραγωγής και διάθεσης ασψαλτικού σκυροδέματος, γεγονός που υποδεικνύει de minimis αποκλεισμό της αγοράς. IX. Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τα μέρη 154. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με διορθωτικά μέτρα που γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1064/89 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 447/98 τις Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C068 της 02/03/2001 σ ) «4. Όταν μία συγκέντρωση προκαλεί ανησυχίες από άποψη ανταγωνισμού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, τα μέρη μπορεί να ζητήσουν την τροποποίηση της συγκέντρωσης ούτως ώστε να εξαλειφθούν οι ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή από άποψη ανταγωνισμού και να επιτύχουν έτσι την έγκριση της συγκέντρωσης τους. Παρόμοια τροποποίηση της αρχικά κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης μπορεί να προταθεί και να εφαρμοστεί πριν ληφθεί η απόφαση έγκρισης. Είναι πιο συνηθισμένο, ωστόσο, να υποβάλουν τα μέρη δεσμεύσεις με σκοπό να καταστήσουν τη συγκέντρωση συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά εντός ορισμένου χρόνου μετά την έγκριση." 155. Συνεπώς, πέραν των πιο πάνω θεμάτων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη και την επιστολή ημερ. 24/09/2010, η οποία στάληκε από τα εμπλεκόμενα μέρη, βάσει της οποίας δεσμεύονται και αναλαμβάνουν ότι σε περίπτωση αύξησης της ζήτησης αδρανών υλικών, η εταιρεία Skyramont θα υποχρεούται να αυξήσει την παραγωγή του λατομείου της μέχρι και το μέγιστο βαθμό της παραγωγικότητας του, ούτως ώστε να ικανοποιηθεί η επιπρόσθετη ζήτηση. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ 156. Η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, «εξετάζει την κατά το άρθρο S5 έκθεση της Υπηρεσίας και ακολούθως- (α) Κηρύσσει τη συγκεκριμένη συγκέντρωση συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς υπό την επιφύλαξη τυχόν συγκεκριμένων όρων και σχετικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση για την τήρηση των όρων αυτών είτε (β) Κηρύσσει τη συγκεκριμένη συγκέντρωση ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.» 157. Η Επιτροπή στο παρόν σκεπτικό της υπογραμμίζει τις πρόνοιες του άρθρου 41, το οποίο καταδεικνύει τη σημασία των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται και την υποχρέωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων να τηρούν αυστηρά τους όρους που τους επιβάλλονται Σύμφωνα με το άρθρο 41: «Η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε απόφαση της που λήφθηκε αναφορικά με τη συμβατότητα οποιασδήποτε συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά ή δύναται να τροποποιήσει τους όρους της απόφασης αν διαπιστώσει

20 351Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 (ο) Ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκέντρωση αυτή απεκρύφθησαν από τον αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιαδήποτε άλλο συμμετέχοντα της συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή (β) ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συμμετέχοντες της συγκέντρωσης από την εν λόγω απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται." 159. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση επιφέρει οριζόντιες αλληλοκαλύψεις μεταξύ των εταιρειών Skyramont και Σκύρα Λίμα στον τομέα παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών, αλλά και κάθετο αντίκτυπο στις αγορές παραγωγής και διάθεσης ασφαλτικού και έτοιμου σκυροδέματος λόγω της σχέσης που υφίσταται μεταξύ των εν λόγω αγορών Αξιολογώντας όμως τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου και συγκεκριμένα τις απαντήσεις που ελήφθησαν από τρίτους ενδιαφερόμενους παίκτες δεν φαίνεται, κατά τη γνώμη της Επιτροπή, να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία σε σχέση με την προτεινόμενη συγκέντρωση Οι ανησυχίες του μικρού αριθμού εταιρειών που φαίνεται να αντιδρούν στην υλοποίηση τής υπό εξέτασης πράξης εστιάζονται στην τάση που υπάρχει τα λατομεία να εξαγοράζονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνιαι σε κάθετη αγορά με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές και γενικότερα τους όρους συναλλαγών που θα επιβάλλονται Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι μπορεί οι φραγμοί εισόδου να είναι ψηλοί στην αγορά παραγωγής και διάθεσης αδρανών υλικών, εντούτοις, τα υφιστάμενα λατομεία έχουν αρκετά αποθέματα και δυνατότητα αύξησης της παραγωγής τους καθώς και επέκτασης τους. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που η εταιρεία Skyramont αποφασίσει να αυξήσει τις τιμές πώλησης της, οι εταιρείες που αγοράζουν αδρανή υλικά λόγω της δραστηριοποίησης τους σε κάθετο επίπεδο, μπορούν να αποταθούν σε άλλο προμηθευτή, 163. Υπό το πρίσμα των όσων αναφέρονται η Επιτροπή εκτιμά συνολικά ότι η δέσμευση που ανέλαβαν τα μέρη, είναι επαρκής για την άροη των αμφιβολιών που δημιουργεί η υπό εξέταση συγκέντρωση, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών της παρούσας συγκέντρωσης, και ως εκ τούτου αποφασίζει ενεργώντας στη βάση του άρθρου 26 του Νόμου να κηρύξει συμβατή την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς, υπό την επιφύλαξη των πιο πάνω δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν. Κωστάκης Χριστόφορου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Αριθμός 3987 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Bains Demetris Nicholas, Ονησίλλου 9, Διαμ. 1, 6025 Λάρνακα. Δηλοποιείται η κατάσχεση του οχήματος BMW Χ5 με ξένους αριθμούς εγγραφής FN55ZNB και με αριθμό πλαισίου LX Το πιο πάνω όχημα υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Νόμος 94{Ι) του Στον Bains DemGtris Nicholas παραχωρήθηκε το πιο πάνω όχημα με το καθεστώς προσωρινής εισόδου στις 4 Ιουλίου 2007 και έπρεπε να είχε διευθετηθεί Τελωνειακά μέχρι τις 11 Ιουλίου 2007, βρέθηκε να οδηγείται από τρίτο πρόσωπο στις 23 Φεβρουαρίου 2010 και κατασχέθηκε από τον Κλάδο Διερευνήσεων και Πληροφοριών. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λευκωσίας με Αύξοντα Αριθμό 33/10. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, Αν. Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 4 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο του κατέγραψε μείωση 2,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KYΠΡΟY (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) (Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Οδηγία δυνάµει του άρθρου 48 Η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα Τι είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου; Ο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα