ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM- F/T)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM- F/T)"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM- F/T) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος Γ.Ι. Σιώμκος, Ph.D 2 ο Εξάμηνο (Φθινοπ. 2008) Καθηγητής Μάρκετινγκ Ι. Αντικείμενο Μελέτης Το μάθημα είναι προσανατολισμένο στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του Μάρκετινγκ (ΜΚΤ) στην ανάλυση και την επίλυση στρατηγικών προβλημάτων ΜΚΤ. Ο κύριος άξονάς του είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός ΜΚΤ αν και δεν αποκλείονται θέματα ανάπτυξης επιμέρους στρατηγικών ΜΚΤ. Θέματα που παρουσιάζονται αναλυτικά στο μάθημα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού ΜΚΤ και το σχέδιο ΜΚΤ, ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας, ανάλυση ανταγωνισμού και ανταγωνιστών, ανάλυση καταναλωτών-πελατών, ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων, τεχνικές πολέμου ΜΚΤ, καθώς και διάφορες επιμέρους στρατηγικές ΜΚΤ που αφορούν στη διοίκηση προϊόντος και μάρκας, στην ανάπτυξη μεριδίου αγοράς, αλλά και στρατηγικές ΜΚΤ που εφαρμόζονται σε ώριμες και φθίνουσες αγορές. Η φιλοσοφία του μαθήματος είναι ότι, η εμπειρία του στρατηγικού σχεδιασμού αποκτάται πολύ αποτελεσματικότερα μέσα από την πράξη και την άμεση εφαρμογή παρά μέσα από το απλό και, πολλές φορές, μηχανικό διάβασμα. Επομένως, κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει το φοιτητή να αποκτήσει την εμπειρία της δημιουργικής και της συστηματικής χρήσης των αρχών, μεθόδων και στρατηγικών του ΜΚΤ στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση στρατηγικών και τακτικών σχεδίων της επιχείρησης. IΙ. Συγγράμματα (α) Υποχρεωτικά: Γ. Σιώμκου, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Β' έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, [για συντομία «Σ»] Γ.Σιώμκου & J.Czepiel, Ανταγωνιστική Στρατηγική Μάρκετινγκ, Αθήνα, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, [για συντομία «SC»] (β) Προαιρετικά /Βοηθητικά: - D.R. Lehmann and R.S. Winer (2005), "Analysis for Marketing Planning", 6 th edition, Mc-Graw-Hill/ Irwin [για συντομία "LW"]. - Rao & Steckel, "Analysis for Strategic Marketing", Addison-Wesley. - S.C.Jain, "Marketing Planning & Strategy", Southwestern. - S. Hollensen (2006), Marketing Planning: A Global Perspective, McGraw Hill. - D.A. Aaker (2004), "Strategic Market Management", 7 th edition, John Wiley & Sons [για συντομία "Α"]. - Walker, Mullins, Boyd & Larreche (2006), "Marketing Strategy", 5 th edition, McGraw - Hill/ Irwin. - D.W. Cravens & N.F. Piercy (2006), "Strategic Marketing", 8 th edition, McGraw-Hill/ Irwin. - C.H. Anderson and J.W. Vincze (2003), "Strategic Marketing Management'', 2 nd edition, Houghton Mifflin Company. - Michael E. Porter (1985), "Competitive Advantage, The Free Press. - Michael E. Porter (1980), "Competitive Strategy", The Free Press. 1

2 III. Ώρες Γραφείου Ημέρα & Ώρες: TBA Τηλέφωνο: e-class Μαθήματος: Personal Web Site: IV. Διοικητικές Λεπτομέρειες 1. Εργασία Σχέδιο ΜΚΤ Ομάδες φοιτητών (έως 4 μέλη) θα αναπτύξουν ένα ετήσιο σχέδιο ΜΚΤ για κάποια υπάρχουσα υπηρεσία. Η κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει τη συγκεκριμένη επιχείρηση και τη μάρκα του προϊόντος για την οποία θα αναπτυχθεί το σχέδιο ΜΚΤ. Μέχρι την 3η εβδομάδα των μαθημάτων, η κάθε ομάδα θα πρέπει να υποβάλει μια συγκεκριμένη πρόταση (proposal) για την επιλογή της (1 σελίδα). Οι ομάδες είναι καλό να βεβαιωθούν, πριν από την τελική επιλογή του θέματος, ότι θα είναι σε θέση να βρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη του σχεδίου και την ολοκλήρωση της εργασίας. Πολλοί φοιτητές/τριες του μαθήματος επιλέγουν θέματα που σχετίζονται είτε με τα ενδιαφέροντα τους ή ακόμη και με την παρούσα επαγγελματική απασχόληση τους. Το Παράρτημα Α του παρόντος περιγράφει αναλυτικά το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η εργασία. Η εργασία μπορεί να παραδοθεί σε διάφορες φάσεις, ως εξής: (1) Ανάλυση Βιομηχανίας (max 3 σελίδες) & Fact Book [ Παράρτημα Α] (2) Ανάλυση Ανταγωνιστών (max 4 σελίδες) & Fact Book [ ] (3) Ανάλυση Πελατών (max 4 σελίδες) & Fact Book [ ] (4) Σχέδιο ΜΚΤ (max 16 σελίδες) & Fact Book [0, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + 8] 2. Παιχνίδι Προσομοίωσης Στρατηγικού Μάρκετινγκ Το Marketing Game! είναι ένα παιχνίδι ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικών ΜΚΤ. Οι ομάδες των φοιτητών είναι οι marketing managers που καλούνται να αναλύουν τους καταναλωτές και τις ανάγκες τους και να σχεδιάζουν κατάλληλες στρατηγικές ΜΚΤ. Δηλαδή, καλούνται να επιλέγουν αγορές-στόχους και να παίρνουν αποφάσεις για τα 4Ps ώστε να αναπτύσσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά. Οι ομάδες-επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους και προσπαθούν να πετύχουν όσο το δυνατόν υψηλότερα κέρδη αναπτύσσοντας κατάλληλα σχέδια ΜΚΤ. Για κάθε περίοδο που διαρκεί το παιχνίδι, η κάθε ομάδα υποβάλλει στο διδάσκοντα τις αποφάσεις της για την επόμενη περίοδο σε μία ειδική φόρμα. Ο διδάσκων, με τη βοήθεια του σχετικού λογισμικού, παράγει σε έντυπη μορφή την αναφορά (report) των αποτελεσμάτων για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Στη συνέχεια, οι φοιτητές-managers, αφού μελετήσουν τα αποτελέσματα αυτά αλλά και τις ανταγωνιστικές κινήσεις που πλέον γίνονται γνωστές, καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την επόμενη περίοδο, κ.ο.κ. Οι αποφάσεις ενδεικτικά περιλαμβάνουν το ύψος του προϋπολογισμού για ενέργειες ΜΚΤ (κανάλι διανομής, χαρακτηριστικά προϊόντος, τιμολόγηση, κλπ), την επένδυση σε έρευνα ΜΚΤ, το είδος της προβολής, κ.α. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται μετά από 7 περιόδους οπότε και διαμορφώνεται η τελική κατάταξη των ομάδων με βάση τα σωρευμένα καθαρά κέρδη. Με το τέλος του παιχνιδιού, η κάθε ομάδα υποβάλλει ένα 2σέλιδο report (βλ. Παράρτημα Β). 3. Τελική Γραπτή Εξέταση Η τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος θα καλύψει όλη τη διδαχθείσα ύλη από τα υποχρεωτικά συγγράμματα. 2

3 V. Βαθμολογία Συμμετοχή 10% Εργασία (Project) 40% Τελική Γραπτή Εξέταση 30% Παιχνίδι Προσομοίωσης 20% Ανάλυση Εκλυστ. Βιομηχανίας 5% Ανάλυση Ανταγωνιστών 10% Ανάλυση Πελατών 10% Σχέδιο ΜΚΤ 15% 3

4 VI. Αναλυτικό Πρόγραμμα ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔ.ΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ MKT Game 1 30/9 -Εισαγωγή & Διοικητικές Λεπτομέρειες του Μαθήματος -Εισαγωγή στη Στρατηγική & στο Στρατηγικό Σχεδιασμό ΜΚΤ Σ1,2 SC1,7,8 Α1, 2 LW1 2 7/10 -Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα -Το Σχέδιο ΜΚΤ -Ανάλυση Περιβάλλοντος & Ευκαιριών -Ανάλυση Πωλήσεων Σ3,4,5 SC2,6 Α8,6 3 14/10 - Ανάλυση Ελκυστικότητας Βιομηχανίας - The Marketing Game! ORIENTATION Σ6 Α5 LW3 Πρόταση Εργασίας (Proposal) 4 21/10 5 4/11 -Ανάλυση Ανταγωνιστών -Ανάλυση Πελατών Σ7 SC5 Α4 LW2,4 Σ8 A3 LW5,6 Ανάλυση Ανταγωνιστών Ανάλυση Ελκυστ. Βιομηχανίας ΑΠΟΦ /11 - Δυνατότητα Αγοράς & Προβλέψεις Πωλήσεων -Στρατηγική Τμηματοποίηση Αγοράς Σ9,10 LW6 ΑΠΟΦ /11 -Στρατηγικές Αποφάσεις Τοποθέτησης Προϊόντων -Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων -Τεχνικές Πολέμου ΜΚΤ (Marketing Warfare) Σ11 Α7 Σ19 Άσκηση: Air Travel Forecasting Problem ΑΠΟΦ.3&4 8 25/11 -Στρατηγικές Διοίκησης Προϊόντων -Στρατηγικές Διοίκησης Μάρκας & Γραμμής Προϊόντος -Στρατηγικές Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Σ12 SC3,4 Α9 LW7 ΑΠΟΦ.5 9 2/ / /12 -Στρατηγικές Ανάπτυξης & Μεριδίου Αγοράς -Στρατηγικές ΜΚΤ για Ώριμες & Φθίνουσες Αγορές -Εφαρμογή, Αξιολόγηση & Έλεγχος του Στρατηγικού Σχεδιασμού ΜΚΤ Σ16,17 All,12,13,14 Σ20 Α15,16 Ανάλυση Πελατών ΑΠΟΦ.6 Παρουσιάσεις Εργασιών ΑΠΟΦ.7 Παρουσιάσεις Εργασιών Ολοκληρωμένο Marketing Plan MKT AUDIT 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: [Ο] ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχειρήσεως) Σε μία, το πολύ δύο σελίδες, περιληπτικά παρουσιάστε την παρούσα κατάσταση, τα προβλήματα και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, τους στόχους, τις εναλλακτικές στρατηγικές ΜΚΤ, και τη Στρατηγική ΜΚΤ που επιλέξατε. Επιπλέον, σύντομα αναφερθείτε στα προγράμματα δράσης ΜΚΤ και τα οφέλη από την εφαρμογή τους. [1] ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ [1.1] ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Διαχρονική παρουσίαση πωλήσεων του προϊόντος κατά είδος, περιοχή, διανομείς, τελικούς χρήστες. Ανάλυση των πωλήσεων για τον εντοπισμό τάσεων, αλλά και πιθανών προβλημάτων. [1.2] ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ / ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΟΥ α. Παράγοντες της αγοράς: 1) Μέγεθος 2) Αύξηση (Ρυθμός Ανάπτυξης) 3) Κυκλικότητα 4) Εποχικότητα 5) Στάδιο στον ΚΖΠ (Κύκλο Ζωής Προϊόντος) 6) Κερδοφορία β. Δραστηριότητες ΜΚΤ γ. Βιομηχανικοί συντελεστές: 1) Βαθμός (δείκτης) συγκέντρωσης 2) Παραγωγική ικανότητα (δυναμικότητα) κλάδου 3) Εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών 4) Ανταγωνισμός 5) Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 6) Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 7) Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα δ. Περιβαλλοντικοί παράγοντες 1) Κοινωνικοί 2) Πολιτικοί-Οικονομικοί 3) Δημογραφικοί 4) Τεχνολογικοί 5) Νομοθετικοί [1.3] ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Για κάθε βασικό ανταγωνιστή: 1) Ποιοι οι βασικοί του στόχοι 2) Ποια η τωρινή του στρατηγική 3) Ποια τα σημαντικά δυνατά και αδύνατα σημεία του και πώς είναι πιθανό να αλλάξουν; (επίσης: τί θεωρεί σαν κύριο διαφορικό πλεονέκτημα;) 4) (i) Ικανότητα σύλληψης και σχεδιασμού νέων προϊόντων (ii) Ικανότητα παραγωγής ή κατασκευής προϊόντων (iii) Ικανότητα προώθησης και προβολής προϊόντων στην αγορά (iv) Ικανότητα χρηματοδότησης (ν) Ικανότητα διαχείρησης 5) Ποια προβλέπετε να είναι η μελλοντική στρατηγική του; 5

6 [1.4] ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ α. Ποιοι: 1) Ποιοι είναι οι πελάτες σας; 2) Πώς μπορούν να ταξινομηθούν; (Τμηματοποίηση της αγοράς) 3) Ποια ταξινόμηση είναι η πιο σημαντική για σας και τους ανταγωνιστές σας-σήμερα και αύριο; β. Γιατί (Customer Value): 1) Γιατί οι πελάτες αγοράζουν όταν, τόσο και όπως αγοράζουν; 2) Πόσο πολύπλοκη και παρατεταμένη είναι η απόφαση της αγοράς; 3) Πόσοι άνθρωποι αναμειγνύονται και σε ποιο επίπεδο; 4) Ποιοι είναι οι στόχοι του κάθε προσώπου που αναμειγνύεται; 5) Ποιοι στόχοι είναι οι πιο σημαντικοί; γ. Σύγχρονες τάσεις στην κατανάλωση του προϊόντος. δ. Στάσεις των καταναλωτών και αλλαγές τους. [2] ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΙΔΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Υποθέσεις Σχεδιασμού Εντοπισμός/Παρουσίαση Προβλημάτων (για την Αγορά & την Επιχείρηση). Ευκαιρίες (νέες αγορές, νέα - ή τροποποιημένα - προϊόντα, απαραίτητες αλλαγές στο Μίγμα ΜΚΤ). [3] ΣΤΟΧΟΙ ΜΚΤ Μπορούν να εκφρασθούν ως στόχοι πωλήσεων, κέρδους, μεριδίου αγοράς, αγορών- στόχων κλπ. Θα πρέπει όμως να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, ποσοτικοποιημένοι, και να αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. [4] ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΚΤ (Μίγματα ΜΚΤ) Εναλλακτικές Στρατηγικές ΜΚΤ (με τα υπέρ και τα κατά της κάθε μίας). Επιλογή μίας Στρατηγικής (ή συνδιασμού κάποιων από τις εναλλακτικές στρατηγικές) και αιτιολόγηση της επιλογής σας. [5] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΚΤ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΚΤ Περιγραφή του τρόπου εφαρμογής της Στρατηγικής που επιλέξατε (συγκεκριμένα Προγράμματα ΜΚΤ με χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και τρόπους παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου εφαρμογής του Σχεδίου ΜΚΤ). [6] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Παρουσιάστε: (1) Προϋπολογισμούς των προγραμμάτων ΜΚΤ που θα εφαρμόσετε. (2) Υπολογισμούς pro forma (κόστη, έσοδα, κέρδη). [7] ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ [8] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (FACT BOOK) Σημαντικά στοιχεία που χρησιμοποιήσατε κυρίως στα τμήματα της ανάλυσης που προηγήθηκαν του σχεδίου ΜΚΤ, π.χ. πίνακες, διαγράμματα, διαφημίσεις, σχετικά άρθρα, δημοσιεύσεις, φυλλάδια, ετήσιες εκθέσεις της επιχείρησης, στατιστικά στοιχεία, αποσπάσματα από δημοσιευμένες μελέτες, κ.ά. Τα στοιχεία παρουσιάζονται ως αριθμημένα Εκθέματα, με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο. Στην αρχή του Παραρτήματος παρουσιάζετε έναν πίνακα περιεχομένων των εκθεμάτων. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β MKT AUDIT Με το τέλος του παιχνιδιού, η κάθε ομάδα υποβάλλει ένα 2σέλιδο MKT Audit, απαντώντας στα παρακάτω ερωτήματα: Οργάνωση ομάδας (κατανομή ευθυνών-ρόλων-αρμοδιοτήτων, διαδικασία λήψης αποφάσεων). Στρατηγική ΜΚΤ που αναπτύχθηκε: σε ποιά περίοδο συντελέστηκε κάποια σοβαρή αλλαγή της αρχικής στρατηγικής σας, για ποιό λόγο συντελέστηκε και τι αποτελέσματα είχε. Με δεδομένες τις εμπειρίες που αποκομίσατε, αν υποθέταμε ότι παίζατε από την αρχή το παιχνίδι, τι διαφορετικό θα κάνατε, σε ποιούς τομείς και για ποιούς λόγους (οι τομείς μπορεί να αναφέρονται είτε σε θέματα λειτουργίας της ομάδας είτε σε θέματα στρατηγικής ΜΚΤ). Αναφερθείτε επιγραμματικά στην εκπαιδευτική εμπειρία που αποκομίσατε από το παιχνίδι. Ποιό θεωρείτε ότι ήταν το σημαντικότερο added value για εσάς; 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδ. Έτος 2009-2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδ. Έτος 2009-2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ακαδ. Έτος - ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θάνος Κριεµάδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Οργάνωσης & ιαχείρισης Αθλητισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά

Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελένη Β. Ντινόπαπα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας)

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης. (Βιομηχανία Παραγωγής Σοκολάτας) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιομηχανικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΜΣ.ΔΕ.ΜΤ) Διπλωματική Εργασία Διαμόρφωση Στρατηγικής Μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΒΑΣ ΠΟΤΩΝ. Σταυρούλα Π. Βρεττού. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΒΑΣ ΠΟΤΩΝ. Σταυρούλα Π. Βρεττού. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΒΑΣ ΠΟΤΩΝ Σταυρούλα Π. Βρεττού Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυγιακης εργασίας: Οι Στρατηγικές μάρκετινγκ στο δημόσιο τομέα: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Θέμα πτυγιακης εργασίας: Οι Στρατηγικές μάρκετινγκ στο δημόσιο τομέα: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΨΙΑΙΠΠΛΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυγιακης εργασίας: Οι Στρατηγικές μάρκετινγκ στο δημόσιο τομέα: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Εκπαιδεύτρια: Βασιλική Τομαρά Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ PORTER

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ PORTER ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που κατά την διάρκεια μιας πολύ κρίσιμης για την οικογενειακή επιχείρηση διαδικασίας, μου έδωσε όλη την συμπαράσταση και τον χρόνο που χρειαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΑΥΤΗ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΑΥΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 6 0 χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 498100 Fax: 2310 498180 web: http://www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) Διπλωματική εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Αλέξιος Δ. Μαυραγάνης Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιου Πειραιώς

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Αλέξιος Δ. Μαυραγάνης Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιου Πειραιώς ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αλέξιος Δ. Μαυραγάνης Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟ - ΜΕΣΑΙΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟ - ΜΕΣΑΙΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟ - ΜΕΣΑΙΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έρευνα και μελέτη του βάθους εφαρμογής της επιστήμης της Στρατηγικής από τις Μικρο Μεσαίες, Εποχιακές, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (ΜΜ.Ε.Ξ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Εδώ κάνουμε παρουσίαση περίπου μιας σελίδας συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ESPERIA A.E. Διαμόρφωση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού σε ελληνική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ESPERIA A.E. Διαμόρφωση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού σε ελληνική ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ESPERIA A.E. Διαμόρφωση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού σε ελληνική ξενοδοχειακή επιχείρηση και ανάλυση των κυριότερων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στη μητέρα μου

Αφιερώνεται στη μητέρα μου ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ PORTER ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων»

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» Του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΑΒΕΤΤΑ ΑΝΘΗ 12749 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13788 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στρατηγικών μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου

Σχεδιασμός στρατηγικών μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου Σχεδιασμός στρατηγικών μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Γλυκερία Καραγκούνη Msc,Τρίγκας Μάριος Msc, Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου - ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων Εργασία: «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης. Μελέτη Περίπτωσης Unisystems» Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Ρέππας Αριθμός Μητρώου: 1030 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα