ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ αναγνωρίστηκε με την υπ αριθ. 3832/1984 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας και το Καταστατικό της που εγκρίθηκε με την πιο πάνω απόφαση και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας και που τροποποιήθηκε στην συνέχεια με την 1751/93 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου καθώς και τις 1966/2000 και 3652/2004 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιείται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Αρθρο 1 ο Από τα αναφερόμενα στο τέλος του παρόντος Σωματεία, τα οποία ασκούν αποκλειστικά (ή έχουν ειδικό τμήμα) το άθλημα του Μπόουλινγκ-10 κορινών, ιδρύθηκε το 1984 στην Ελλάδα, Ομοσπονδία με τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ» (ΕΟΜ) και για τις διεθνείς της σχέσεις σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα «HELLENIC BOWLING FEDERATION» (HBF), με μόνιμη έδρα την Αθήνα. Αρθρο 2 ο Σκοπός της ΕΟΜ είναι η διοίκηση, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος του Μπόουλινγκ, σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος. Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της ΕΟΜ είναι : α) Η συνεργασία και επικοινωνία με τά σωματεία-μέλη της, τους αθλητές και γενικά όλους τους παράγοντες του αθλήματος, για την καλύτερη οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος του Μπόουλινγκ. β) Η τέλεση ή η ανάθεση, η εποπτεία και η οργάνωση κάθε φύσης αγώνων, όπως περιφερειακών και πανελληνίων πρωταθλημάτων, κυπέλλων Ελλάδας, τουρνουά, καθώς και επίσημων ή φιλικών διεθνών αγώνων. γ) Η βοήθεια της με ενέργειες και παραστάσεις της, για την ίδρυση και οργάνωση σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα του Μπόουλινγκ. δ) Η έκδοση εντύπων, περιοδικών, δελτίων, η εκτύπωση κανονισμών και προγραμμάτων καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικών μέσων προβολής, όπως ιστοσελίδες κλπ. 1

2 ε) Η συνεργασία με το κράτος και τους αρμόδιους φορείς του, καθώς και την ιδιωτική πρωτοβουλία που επενδύει και ασχολείται με το άθλημα του Μπόουλινγκ, η δημιουργία προυποθέσεων για σχολικό αθλητισμό, για αθλητισμό ατόμων με ειδικές ανάγκες ή δεξιότητες, για εξωσχολικό αθλητισμό καθώς και μαζικό αθλητισμό. στ) Η ίδρυση γραφείων, κεντρικών και περιφερειακών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας της, καθώς και η δημιουργία, επίβλεψη και διοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων με την βοήθεια ιδιωτικών ή και κρατικών φορέων. ζ) Η παρακολούθηση της αθλητικής και αγωνιστικής κίνησης στο εξωτερικό και η επικονωνία με την Παγκόσμια και την Ευρωπαική Ομοσπονδία του Μπόουλινγκ, τις Ομοσπονδίες Μπόουλινγκ άλλων χωρών, η συνεργασία με αυτές για την διοργάνωση γενικότερης σημασίας αθλητικών αγώνων, για την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση προπονητών, διαιτητών και κριτών, τεχνικών κλπ. και γενικά για οποιοδήποτε, οποιασδήποτε φύσης, αγωνιστικό, αθλητικό ή οργανωτικό ζήτημα που αφορά το άθλημα του Μπόουλινγκ. η) Η συνεργασία με τις λοιπές αθλητικές Οργανώσεις και Ομοσπονδίες, τον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εν γένει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΛΗ - ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Αρθρο 3 ο Την ΕΟΜ συγκροτούν αθλητικά Σωματεία που καλλιεργούν αποκλειστικά το Μπόουλινγκ ή έχουν τμήμα Μπόουλινγκ, έχουν έδρα στην Ελλάδα, και είναι δικαστικά και διοικητικά αναγνωρισμένα. Δεν υφίστανται διακρίσεις στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Σωματείων-μελών της ΕΟΜ. Η εγγραφή μέλους στην ΕΟΜ γίνεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και η διαγραφή με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης. Κάθε Σωματείο-μέλος της ΕΟΜ αντιπροσωπεύεται στις Γενικές της Συνελεύσεις από ένα μέλος του, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και για το οποίο δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις απαγορευτικές προϋποθέσεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά. Κάθε Σωματείο έχει μία μόνο ψήφο κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. Αρθρο 4 ο Πόροι της Ε.Ο.Μ. είναι οι εξής: α) Οι ετήσιες συνδρομές των Σωματείων-μελών, οι οποίες καθορίζονται ετησίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2

3 ΕΟΜ. Αναπροσαρμογή επιτρέπεται μόνο μία φορά ετησίως και ισχύει για την επόμενη περίοδο που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει την 30η Σεπτεμβρίου. Τα Σωματεία μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν τις συνδρομές τους σε τριμηνιαίες δόσεις εντός 15θημέρου από την ενημέρωσή τους από τις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΟΜ. β) Πρόσοδοι από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς της, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΟΕ και τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά. γ) Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς την ΕΟΜ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) ή άλλους κρατικούς φορείς, Οργανισμούς, ιδιώτες, κλπ. δ) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΟΜ, στην οποία περιλαμβάνονται οποιοδήποτε ακίνητο κατέχει η ΕΟΜ, έχοντάς το στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή της για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού, τα έπιπλα των Γραφείων, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και ιματισμός των Εθνικών Ομάδων, καθώς και το ετήσιο πλεόνασμα των εσόδων κάθε χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ υποχρεούται να καταθέτει στο όνομα της Ομοσπονδίας, σε μια αναγνωρισμένη από το κράτος τράπεζα της Αθήνας, την σε μετρητά περιουσία της, όταν το ποσό ξεπερνάει τα (τρεις χιλιάδες) ευρώ. Αρθρο 5 ο Η ΕΟΜ αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις της, με Δικαστικές και άλλες Δημόσιες Αρχές όπως και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της. Από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζονται σε κάθε περίπτωση στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα οι λεπτομέρειες ωρισμένης αντιπροσώπευσης. Αρθρο 6 ο Κάθε Σωματείο που επιθυμεί να εγγραφεί σαν μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ, πρέπει να υποβάλλει, μαζί με την έγγραφη αίτησή του και τα πιο κάτω δικαιολογητικά: α) Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και Εσωτερικό Κανονισμό, εάν έχει τέτοιο, καθώς επίσης και πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι το Σωματείο είναι εγγεγραμμένο στο τηρούμενο Βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων, εκτός άν το γεγονός πιστοποιείται με σφραγίδα του Πρωτοδικείου στο τέλος του Καταστατικού. 3

4 Αρθρο 7 ο β) Εγγραφη δήλωση ότι υποβάλλεται σε όλες τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και κάθε ειδικού τέτοιου της ΕΟΜ. γ) Ονομαστικό κατάλογο των αποτελούντων το Διοικητικό του Συμβούλιο και εφόσον δεν καλλιεργεί αποκλειστικά το άθλημα, της ειδικής Επιτροπής ή του υπευθύνου Εφόρου ή Αρχηγού του τμήματος Μπόουλινγκ. δ) Διορισμό αντιπροσώπου στην ΕΟΜ με έναν αναπληρωτή εκ των μελών του Σωματείου. ε) Κατάσταση των αθλουμένων στο Σωματείο και αίτηση για την έκδοση από την ΕΟΜ αθλητικού δελτίου και ταυτότητάς τους. στ) Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση και τηλέφωνα της έδρας του Σωματείου, τηλέφωνα του Προεδρείου και των αντιπροσώπων καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει. Η αποδοχή της αίτησης αποφασίζεται στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με πλειοψηφία των παρόντων μελών, το δε Σωματείο εγγράφεται μετά την αποδοχή στο βιβλίο Μελών της ΕΟΜ. Το νεοεγγραφόμενο Σωματείο έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ. Αρθρο 8 ο Το Σωματείο που εγγράφεται στην Ομοσπονδία μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητές της. Εφόσον το Σωματείο αυτό για δύο αγωνιστικές περιόδους από την εγγραφή του συμμετέχει τουλάχιστον με 10 αθλητές σε επίσημους αγώνες της Ομοσπονδίας, λαμβάνει από την Ομοσπονδία ύστερα από αίτησή του βεβαίωση που αποδεικνύει την πιο πάνω αγωνιστική δραστηριότητα. Την βεβαίωση αυτή το Σωματείο συνυποβάλλει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με αίτησή του για να του χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση που προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά. Επικυρωμένο αντίγραφο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής του το Σωματείο καταθέτει στην Ομοσπονδία. Αρθρο 9 ο Η ΕΟΜ αναγνωρίζει μόνο Σωματεία φίλαθλα, δηλαδή αυτά που διοικούνται και αποτελούνται από φυσικά πρόσωπα φιλάθλους. Φίλαθλος θεωρείται αυτός που μέσα από την ενασχόλησή του με το άθλημα του Μπόουλινγκ επιδιώκει την σωματική και ηθική του εξύψωση, εφαρμόζοντας τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την φίλαθλη ιδιότητα. 4

5 Τα Σωματεία-μέλη μπορούν να διοργανώνουν αγώνες με την έγκριση της Ομοσπονδίας. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Σωματείου σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, άν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την ΕΟΜ ή την Διεθνή Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία, εκτός των προβλεπομένων στο παρόν και στους εσωτερικούς κανονισμούς συνεπειών για την περίπτωση των άνω παραβάσεων, μπορεί επιπλέον και σωρευτικά να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό Σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της. Τα Σωματεία-μέλη, οι αθλητές και τα άλλα πρόσωπα που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στους αγώνες αρμοδιότητας της Ομοσπονδίας αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών μόνο τα προβλεπόμενα από τον νόμο, το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. Τα Σωματεία-μέλη υποχρεούνται όπως μαζί με την αίτηση για την εγγραφή των μελών τους ή για την έκδοση δελτίων αθλητών τους, παραλαμβάνουν από αυτούς και δήλωση οτι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΟΜ. Αρθρο 10 ο Τα Σωματεία που συγκροτούν την ΕΟΜ χάνουν την ιδιότητα του μέλους στις πιο κάτω περιπτώσεις: α) Με την παραίτησή τους και αφού καταβάλουν τις τυχόν οφειλές προς την ΕΟΜ. β) Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής τριών συνεχόμενων τριμήνων από την ετήσια συνδρομή, μετά όμως από έγγραφη πρόσκληση. γ) Αν παραβιάζουν συστηματικά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των κανονισμών της ΕΟΜ ή τους Νόμους ή αν αποδειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο ανάξια να αποτελούν μέλη της. δ) Αν επί δύο συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους δεν παρουσιάσουν καμία αγωνιστική δράση με κανένα αθλητή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΜ με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων μελών της. ε) Σε περίπτωση που διαγραφούν από το βιβλίο Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου, διαλυθούν, καθώς και σε περίπτωση που απωλέσουν την φίλαθλη ιδιότητά τους. στ) Αν δεν πληρούν καθοιονδήποτε τρόπο τις προϋποθέσεις αναγκαστικού δικαίου του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Για τις πιο πάνω με στοιχεία β και γ περιπτώσεις της 1 ης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αποφαίνεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από πρόσκληση για ακρόαση του ενδιαφερόμενου 5

6 Σωματείου-μέλους, η Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων μελών της, χωρίς να υπολογίζεται η ψήφος του ενδιαφερόμενου μέλους, που στην περίπτωση αυτή στερείται δικαιώματος ψήφου. Η επανεγγραφή Σωματείου που διαγράφηκε εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο για τις περιπτώσεις α,β και δ της 1 ης παραγράφου του παρόντος άρθρου με την προϋπόθεση οτι έχει περάσει ένα έτος από την διαγραφή του και αφού τηρηθεί η διαδικασία εγγραφής των νέων Σωματείων στην Ομοσπονδία. Η επανεγγραφή και ο χρόνος επανεγγραφής του Σωματείου για τις λοιπές περιπτώσεις εναπόκειται στην κρίση της ΓΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρθρο 11 ο Τα όργανα που ασκούν την διοίκηση της Ομοσπονδίας είναι τα εξής: α) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των αντιπροσώπων των Σωματείωνμελών που ανήκουν στην ΕΟΜ. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΕΟΜ. γ) Οι Επιτροπές που συστήνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων οι αρμοδιότητες ρυθμίζονται με ειδικούς κανονισμούς. Οι αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες, καθήκοντα και λειτουργίες όλων των Επιτροπών της ΕΟΜ, καθορίζονται με την ίδια ή με άλλη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και διαγράφονται με σαφή τρόπο σε κανονισμούς που ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ. Μέχρι την έκδοση τέτοιων αποφάσεων ή την ψήφιση κανονισμών, οι αποφάσεις αυτών των Επιτροπών εξαρτώνται από την έγκριση ή όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων κάθε αρμοδίου Οργάνου της ΕΟΜ ασκούνται όπως ορίζει ο Νόμος, το Καταστατικό ή ο Κανονισμός. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αρθρο 12 ο Η Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ αποτελείται από τους αντιπρόσωπους των μελών της. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη των Σωματείων-μελών. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλογικά και στα όργανα και αντιπροσώπους των Σωματείων, υποχρεουμένου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ όπως ελέγχει την εφαρμογή αυτή. 6

7 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ καθώς και οι διατελέσαντες εκλεγμένοι Πρόεδροί της, οι Επίτιμοι Πρόεδροι και τα Επίτιμα μέλη, καλούνται υποχρεωτικά και μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων-μελών της ΕΟΜ και ένας αναπληρωτής για καθένα από τους αντιπρόσωπους, διορίζονται με απόφαση του ΔΣ των οικείων Σωματείων μελών οποτεδήποτε και πάντως τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που πρόκειται να συνέλθει η Γενική Συνέλευση. Η θητεία των αντιπροσώπων διαρκεί για αόριστο χρόνο και μέχρι την παύση τους και διορισμό με τον ίδιο τρόπο άλλου αντιπροσώπου από το οικείο Σωματείο-μέλος. Κατ εξαίρεση, όταν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου-μέλους, μπορεί δηλώνοντας οτι εκπροσωπεί το Σωματείο ο ίδιος να καταλάβει την θέση του διορισμένου αντιπροσώπου και να ασκήσει πάντα τα δικαιώματά του, για την νομιμοποίηση όμως της παράστασης των προσώπων αυτών απαιτείται σύμφωνη και προηγούμενη της δήλωσης, απόφαση του ΔΣ του Σωματείου τους, που αποδεικνύεται με την κατάθεση στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένου αποσπάσματος από τα πρακτικά της οικείας συνεδρίασης του ΔΣ του Σωματείου. Κανένας αντιπρόσωπος δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην Γενική Συνέλευση περισσότερα από ένα Σωματεία μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος του τακτικού αντιπροσώπου τον αντικαθιστά ο αναπληρωτής του. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι αντιπρόσωποι Σωματείων-μελών που είναι ταμειακώς εντάξει όσον αφορά τις συνδρομές και τις λοιπές οφειλές προς την Ομοσπονδία. Σαν ταμειακώς εντάξει θεωρούνται όσα Σωματεία έχουν καταβάλει μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή και τις λοιπές οφειλές που προέρχονται τουλάχιστον από το προηγούμενο της Γενικής Συνέλευσης τρίμηνο. Στερείται του δικαιώματος ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις κάθε Σωματείο-μέλος εφόσον κατά την προηγούμενη της Γενικής Συνέλευσης αγωνιστική περίοδο δεν είχε δέκα (10) τουλάχιστον αθλούμενους, των οποίων η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνος σε επίσημες διοργανώσεις της ΕΟΜ. Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων και του δικαιώματος ψήφου διενεργείται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ σε έκτακτη συνεδρίασή του, η δε σχετική απόφαση του κοινοποιείται προς όλα τα Σωματεία μέλη μαζί με πίνακα των δικαιουμένων 7

8 ψήφου αντιπροσώπων, δεκαπέντε (15) μέρες το αργότερο πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ, κατάλογος των δικαιουμένων ψήφου αντιπροσώπων και αναπληρωτών τους, κατάλογος με τους Προέδρους και Γενικούς Γραμματείς των Σωματείων-μελών, αντίγραφα των συνδυασμών των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων. Αρθρο 13 ο Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο, την πρώτη μέσα στο πρώτο τρίμηνο και την δεύτερη μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ, που κοινοποιείται σε όλα τα Σωματεία-μέλη με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικά, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά μεταξύ άλλων : α) ο τόπος που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, με αναφορά στην πόλη, τη διεύθυνση και τον χώρο β) ο χρόνος, με αναφορά στην ημερομηνία και την ώρα έναρξης γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δ) ο τόπος και ο χρόνος, με χρονικό όριο το αργότερο μεσα σε επτά (7)ημέρες και το νωρίτερο σε μία (1), τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση. Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της ΕΟΜ για ορισμένα κατεπείγοντα ή επίκαιρα θέματα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ ή μετά από αίτηση των δύο τρίτων (2/3) των Σωματείων-μελών. Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται εντός μηνός το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, συζητούνται δε κατ αυτήν μόνο τα θέματα που αναγράφονται στην συγκεκριμένη αίτηση. Για να εισαχθεί προς συζήτηση στην Γενική Συνέλευση πρόταση ή εισήγηση Σωματείου-μέλους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρέπει αυτή να έχει κατατεθεί εγγράφως οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση. Οι συζητήσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται πάντοτε αποκλειστικά και μόνο με βάση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει προκοινοποιηθεί. Απαγορεύεται απόλυτα η συζήτηση θέματος που δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, αν δε υπάρξει τέτοια συζήτηση, η απόφαση 8

9 που τυχόν παρθεί είναι άκυρη και η συζήτηση επί του θέματος θεωρείται ως μη γενόμενη. Αρθρο 14 ο Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα κατά την έναρξη (ταμειακώς εντάξει) μέλη είναι τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του αριθμού των ταμειακώς εντάξει Σωματείων-μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται όπως ορίζει σαφώς με βάση το άρθρο 13 παρ 1 του παρόντος η κοινοποίηση, χωρίς αποστολή νέας πρόσκλησης, οπότε η συνέλευση θεωρείται οτι έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων αντιπροσώπων και εκπροσωπουμένων μελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά με ανάταση του χεριού, μυστική δε και με ψηφοδέλτιο γίνεται μόνο κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή για την λήψη απόφασης επί προσωπικού ζητήματος. Των Γενικών Συνελεύσεων, τακτικών ή έκτακτων, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση απουσίας και των δύο η Γενική Συνέλευση εκλέγει εκ των μελών της τον Προεδρεύοντα της Συνεδρίασης. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά που περιλαμβάνουν τις αποφάσεις, τις απόψεις και τις προτάσεις της μειοψηφίας εφόσον αυτό ζητείται. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που εκτελεί χρέη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, αν δε αυτός απουσιάζει η Γενική Συνέλευση εκλέγει γραμματέα της συνέλευσης εκ των μελών της. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μετά την επικύρωσή τους, είτε πριν από τη λήξη της Συνέλευσης, είτε κατά την επομένη μέρα, σύμφωνα με την σχετική επ αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διακόπτονται με απόφασή της, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και να συνεχίζονται το αργότερο μέσα στις επόμενες τρείς μέρες από την σύγκλησή της. Αρθρο 15 ο Η Γενική Συνέλευση επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν την Ομοσπονδία και τους σκοπούς της. Εγκρίνει, τροποποιεί, ακυρώνει ή απορρίπτει στο σύνολό τους ή εν μέρει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της 9

10 Εφορευτικής Επιτροπής, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει επί της διαγραφής Σωματείων, επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του προϋπολογισμού, του απολογισμού, της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του καθορισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών, περί της τροποποίησης του Καταστατικού και των Κανονισμών και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την δράση και την λειτουργία της ΕΟΜ, μέσα στα όρια του παρόντος Καταστατικού, των Καταστατικών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ, στην οποία η ΕΟΜ ανήκει, καθώς και των Νόμων του Κράτους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός των περιπτώσεων που το παρόν προβλέπει αυξημένη ή ειδική πλειοψηφία. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 16 ο Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα εξής: α) Εναν Πρόεδρο, β) έναν Αντιπρόεδρο, γ) ένα Γενικό Γραμματέα, δ) έναν Ταμία, ε) έναν Εφορο και στ) δύο Συμβούλους με καθήκοντα κατά την κρίση του ΔΣ. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι κωλύονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Νόμου 2725/1999 όπως ισχύει κάθε φορά. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και αρχίζει εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν εξαντλήσει την θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Οι εκλογές προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρεται σαφώς και ο λόγος διενέργειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει την ευθύνη της εξασφάλισης της παρουσίας δικαστικού αντιπροσώπου, ως επικεφαλής της Εφορευτικής Επιτροπής κατά την συγκαλούμενη Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, βάσει συνδυασμών υποψηφίων, που περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο εννέα (9) άτομα με την σειρά εκλογής να είναι η σειρά εγγραφής των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια αυτά. Η σειρά αυτή έχει περιορισμό φύλου με την εξής έννοια: εφόσον στο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται υποψήφιοι και των δύο φύλων, τουλάχιστον δύο (2) άτομα του κάθε φύλου πρέπει να καταλαμβάνουν εκλόγιμη θέση, ήτοι να βρίσκονται στις πέντε (5) πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου, με την προυπόθεση ότι στον συνδυασμό μετέχουν τουλάχιστον τέσσερεις (4) υποψήφιοι κάθε φύλου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή αν στο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται λιγότεροι των τεσσάρων (4) υποψήφιοι του ενός φύλου, τοτε ένας τουλάχιστον από αυτούς πρέπει να βρίσκεται στις πέντε (5) πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου. 10

11 Οι ανωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων προτείνονται εγγράφως τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση και οι περιλαμβανόμενοι σε κάθε συνδυασμό πρέπει να έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι κατά το παρόν Καταστατικό και τους ισχύοντες νόμους. Η πρόταση γίνεται από τον αρχηγό κάθε συνδυασμού που αναγράφεται υποχρεωτικά πρώτος στην λίστα. Κάθε συνδυασμός επιτρέπεται να περιλαμβάνει κατά το μέγιστο τρία (3) μέλη προερχόμενα από το ίδιο Σωματείο. Το Σωματείο κάθε υποψήφιου πρέπει να πιστοποιεί με έγγραφό του ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του τουλάχιστον για ένα έτος πριν από την ημερομηνία της Αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης. Βάσει των προτεινόμενων υποψηφιοτήτων, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ψηφοδέλτια των συνδυασμών, στα οποία αναγράφεται σαφώς η προτεινόμενη σειρά εκλογής των μελών τους. Οι κατάλογοι των συνδυασμών αναρτώνται σε περίοπτη θέση των γραφείων της ΕΟΜ, τουλάχιστον οκτώ (8) μέρες πριν από την ημέρα της Αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα των καταλόγων κοινοποιούνται σε όλα τα Σωματείαμέλη και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή κατά την μέρα της Αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε εκλογέας ψηφίζει σε μυστική ψηφοφορία τον συνδυασμό της προτίμησής του, αφου παραλάβει από την Εφορευτική Επιτροπή τα υποψήφια ψηφοδέλτια καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Δεν σημειώνονται πάνω στο ψηφοδέλτιο σταυροί ή σημαδια προτίμησης και ψηφοδέλτια με τέτοια σημάδια θεωρούνται άκυρα. Εγκυροι ψήφοι θεωρούνται όσοι δεν κριθούν άκυροι ή λευκοί. Ο πρώτος σε έγκυρους ψήφους συνδυασμός εκλέγει πέντε (5) μέλη του ΔΣ, τα δε άλλα δύο (2) μέλη εκλέγονται από τον επόμενο κατά σειρά συνδυασμό, με την προυπόθεση ότι συγκέντρωσε τουλάχιστον είκοσι επί τα εκατό (20%) του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση που παραπάνω των δύο (2) συνδυασμών συγκεντρώσουν το είκοσι επί τα εκατό (20%) των ψήφων τότε ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός εκλέγει πέντε (5) μέλη του ΔΣ, τα δε άλλα δύο (2) μέλη εκλέγονται αναλογικά από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός εκτός από εκείνον που πλειοψήφισε δεν συγκεντρώνει ποσοστό είκοσι επί τα εκατό (20%) των έγκυρων ψήφων, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση που δύο συνδυασμοί ισοψηφίσουν στην πρώτη θέση, και εφόσον κανένας άλλος συνδυασμός δεν συκέντρωσε το ποσοστό του είκοσι επί τα εκατό (20%) των έγκυρων ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι τρεις (3) φορές μεταξύ των ισοψηφισάντων συνδυασμών, ώστε να αναδειχθεί ένας σχετικώς πλειοψηφήσας συνδυασμός. Σ αυτή την περίπτωση οι πέντε (5) θέσεις του ΔΣ καλύπτονται από στελέχη του συνδυασμού αυτού, οι δε δύο (2) υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται από τον άλλο συνδυασμό. Σε περίπτωση που περισσότεροι των δύο (2) συνδυασμών ισοψηφίσουν στην πρώτη θέση η 11

12 ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι τρεις (3) φορές, κάθε φορά όμως μόνο μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση συνδυασμών, ωστε να αναδειχθεί ένας σχετικός πλειοψηφήσας συνδυασμός. Σ αυτή την περίπτωση οι πέντε (5) θέσεις του ΔΣ καλύπτονται από στελέχη του συνδυασμού αυτού, οι δε δύο (2) υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται αναλογικά από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Αν οι τρεις επαναληπτικές ψηφοφορίες για την ανάδειξη του πρώτου συνδυασμού είναι άγονες, οι εκλογές επαναπροκηρύσσονται αυτόματα από μηδενική βάση και διενεργούνται μέσα σε ένα μήνα σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις του παρόντος. Σε περίπτωση που στην δεύτερη θέση ισοψηφίσουν περισσότεροι του ενός συνδυασμοί με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι επί τα εκατό (20%) των έγκυρων ψήφων, γίνονται επαναληπτικές ψηφοφορίες όπως ανωτέρω για τη λύση της ισοψηφίας, κατόπιν δε διενεργείται κλήρωση για την ανάδειξη των δύο συνδυασμών που θα εκλέξουν από ένα (1) μέλος του ΔΣ. Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται βάσει της προτεινόμενης σειράς εκλογής τους στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών. Οσοι υποψήφιοι εκ των συνδυασμών που εκλέγονται δεν περιλαμβάνονται στο νέο ΔΣ θεωρούνται αναπληρωματικοί του συνδυασμού. Τα αποτελέσματα της εκλογής, βάσει του πρωτόκολλου διαλογής, που συντάσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή, παραδίνονται στον Πρόεδρο της Αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει τους επικεφαλής των συνδυασμών για τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών μέσα σε τρεις (3) μέρες. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον αρχήγό του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή του σε πρώτη συνεδρίαση κατά την οποία συγκροτείται σε σώμα. Στην συνέχεια προβαίνει στον καταμερισμό των προβλεπόμενων θέσεων πλην αυτής του Προέδρου, η οποία κατά τον καταμερισμό αυτό δίνεται αυτόματα στον αρχηγό του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Παράλληλα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό των Προέδρων των διαφόρων Επιτροπών, οι οποίοι οφείλουν στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ να προτείνουν σ αυτό την έγκριση της σύνθεσής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε αυτός το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στις φανερές ψηφοφορίες ο Πρόεδρος ψηφίζει μόνον όταν το αποτελέσμα της ψηφοφορίας είναι αβέβαιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις φανερές ψηφοφορίες υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στο Νόμο. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση χειρών, εξαιρουμένων των μυστικών ψηφοφοριών που γίνονται για τα προσωπικά θέματα (κατά την κρίση του Προέδρου) ή όταν ζητηθεί από τρία 12

13 (3) τουλάχιστον μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι λήψης απόφασης ή διενεργείται φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση του Προέδρου. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου με το οποίο ο αποχωρών εκλέχτηκε. Αν η λίστα υποψηφίων του ψηφοδελτίου εξαντληθεί τότε η θέση καλύπτεται από το αμέσως επόμενο στη σειρά εκλογής ψηφοδέλτιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές εφόσον, αφού εξαντληθούν όλες οι λίστες των συνδυασμών υποψηφίων, δεν επιτυγχάνεται απαρτία. Αρθρο 17 ο Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ενδεικτικά είναι : α) Να διοικεί την Ομοσπονδία ως όργανο της Γενικής Συνέλευσης και να διευθύνει τις εργασίες και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις γενικές αποφάσεις και κατευθύνσεις. β) Να εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον κάθε αρχής στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε όλες τις σχέσεις και υποθέσεις. γ) Να λαμβάνει αποφάσεις και να προσφέρει λύσεις σε κατεπείγοντα θέματα και γενικότερης σημασίας ζητήματα που ανακύπτουν κατά τα μεσοδιαστήματα των Γενικών Συνελεύσεων. δ) Να επιλαμβάνεται εγκαίρως των πάσης φύσεως διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υποθέσεων, διεκπεραιώνοντας αυτές αμελλητί. ε) Να καταρτίζει διάφορα αγωνιστικά προγράμματα και να επιμελείται της ομαλής και πλήρους υλοποίησής τους στο εσωτερικό και εξωτερικό. στ) Να επιβλέπει την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών εκ μέρους όλων των Σωματείων-μελών. ζ) Να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση κάθε αναγκαία συμπλήρωση και τροποποίηση των κανονισμών και των προγραμμάτων επιμελούμενο κάθε σχετικής προεργασίας και προπαρασκευής. η) Να απονέμει τιμητικές διακρίσεις, τίτλους, βραβεία και έπαθλα στους νικητές. θ) Να επιλύει διαφορές ή διενέξεις που αναφύονται κατά την τέλεση αγώνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους εκάστοτε κανονισμούς ή ισχύοντες Νόμους ή Υπουργικές αποφάσεις σε εκτέλεση νόμων. ι) Να εκδικάζει ενστάσεις κατά του κύρους τελεσθέντων αγώνων. ια) Να επιβάλει κυρώσεις και ποινές σε Σωματεία, Διοικητικούς παράγοντες αυτών, προπονητές και αθλητές σύμφωνα προς τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των οικείων εσωτερικών κανονισμών και νόμων. 13

14 ιβ) να ερμηνεύει διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή των κανονισμών, επί διφορουμένων εννοιών ή αμφισβητουμένων σημείων μέχρι την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ιγ) Να αποφασίζει περί της εγγραφής στην Ομοσπονδία νέων μελών. ιδ) Να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την διαγραφή μελών ιε) Να καταρτίζει επιτροπές, να διορίζει τα μέλη των επιτροπών, να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό, να προάγει ή απολύει προσωπικό, να χορηγεί άδειες, να ρυθμίζει τις αποδοχές και τις λοιπές σχέσεις εργασίας σύμφωνα προς τους νόμους και τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας. ιστ) Να εκδίδει δελτία ή ταυτότητες αθλητών, να ανανεώνει και ακυρώνει δελτία και ταυτότητες, να εγκρίνει μεταγραφές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού, των κανονισμών, των Νόμων και Υπουργικών αποφάσεων και γενικώς να διακανονίζει και ελέγχει τις μετακινήσεις και τις μεταβολές των αθλητών με αποκλειστική μέριμνα να είναι αυτές σύμφωνες προς την φίλαθλη ιδιότητα και τους κανονισμούς. ιζ) Να διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Ομοσπονδίας καταρτίζοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό εξόδων και εσόδων, ως και τον απολογισμό προς υποβολή και έγκριση από την Γενική Συνέλευση, τον ισολογισμό, να τροποποιεί τον προυπολογισμό και να ρυθμίζει την διάθεση των οικείων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τα προγράμματα και τις λοιπές ανάγκες και δυνατότητες. ιθ) Να λαμβάνει και εφαρμόζει γενικά κάθε μέτρο για την διοικητική, διαχειριστική, τεχνική και καταστατική πληρότητα και οργάνωση τόσο της Ομοσπονδίας, ως διοικούσας αρχής, όσο και των Σωματείων-Μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί και μεταβιβάζει στις διάφορες Επιτροπές, μέρος ή κάποιες από τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του, καθώς και να ανακαλεί ήδη εκχωρηθείσες ή μεταβιβασθείσες. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αρθρο 18 ο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου : α) Διευθύνει τις εργασίες του και προίσταται όλων των εκδηλώσεων και ενεργειών της Ομοσπονδίας. β) Εκπροσωπεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα σε όλες τις σχέσεις της Ομοσπονδίας και ενώπιον κάθε Αρχής. γ) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα, μπορεί να προβαίνει έγκυρα σε εκποίηση κινητών ή σε μίσθωση ακινήτων της Ομοσπονδίας, σε αγορά κινητών πραγμάτων ή κάθε φύσεως υλικου (γραφικού, αθλητικού κλπ), 14

15 χωρίς κάποια διατύπωση και μέχρι το ποσό που εγκρίνεται κάθε φορά από το ΔΣ με πάγια απόφασή του, σε παραιτήσεις ή συμβιβασμούς, να δέχεται, αποποιείται, δίδει ή αντεπάγει όρκους επί εκκρεμών δικών, να προβαίνει σε δικαστικές και εξώδικες ενέργειες σε προστασία των συμφερόντων της Ομοσπονδίας με την ιδιότητα της ενάγουσας ή της εναγόμενης, να διορίζει δικηγόρους προς υπεράσπιση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου, οιασδήποτε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας. Ειδικά σχετικά με αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή συμβιβασμού σε σχέση με ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας προαπαιτείται προηγούμενη εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. δ) Προεδρεύει των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, των συνεδριάσεων των διαφόρων Επιτροπών και γενικών και ειδικών συσκέψεων, διευθύνοντας τις συζητήσεις, δίνοντας και αφαιρώντας τον λόγο, εισάγοντας προτάσεις προς ψήφιση, υπογράφοντας τα πρακτικά και εποπτεύοντας γενικά την νομιμότητα και το κύρος των λαμβανομένων αποφάσεων, καθώς επίσης και της εκτελέσεως αυτών. ε) Παραλαμβάνει στο όνομα της Ομοσπονδίας μαζί με τον Ταμία κάθε ποσό σε μετρητά ή χρεώγραφα ή άλλες αξίες ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και αναλαμβάνει κάθε ποσό κατατεθειμένο από την Ομοσπονδία ή από οποιονδήποτε τρίτο σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, εκτός δε από αυτά αναλαμβάνει ομοίως και κάθε χορηγία, ενίσχυση ή εισφορά, υλικό εμπόρευμα και κάθε εν γένει αγαθό υπέρ της Ομοσπονδίας. στ) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, μονογράφει τα Βιβλία των Γραφείων, του Ταμείου και κάθε άλλης υπηρεσίας της Ομοσπονδίας, μεριμνώντας για την ενημερότητα, την τάξη και την πληρότητα των υπηρεσιακών ενεργειών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Πρόεδρος να προβαίνει σε ενέργειες δεσμευτικές για την Ομοσπονδία, αποφασίζοντας μόνος του. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αρθρο 19 ο Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή έχει παραιτηθεί σε όλα τα δικαιώματά του. Οταν απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο, τους αντικαθιστά στα καθήκοντά τους ο Σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού που έχει ψηλότερη θέση στο ψηφοδέλτιο. Ο Αντιπρόεδρος, ως βοηθός και συμπαραστάτης του Προέδρου, εκτελεί κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται με ειδική εκχώρηση από τον Πρόεδρο και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 15

16 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Άρθρο 20 ο Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου: α) εγκρίνει τις υπηρεσίες του Γραφείου, εποπτεύει τις υπηρεσίες της Γραμματείας, διεξάγει την αλληλογραφία, ασκεί την εποπτεία του Αρχείου, της Βιβλιοθήκης, του Μητρώου Μελών και κάθε άλλης υπηρεσίας της Γραμματείας. β) Δικαιούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, προβαίνοντας κάθε φορά σε ενημέρωσή τους σχετικά με τις ενέργειες και τις αντιλήψεις του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, συντάσσει τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την συγκέντρωση κάθε στοιχείου και εγγράφου που χρησιμεύει για την εξέταση και συζήτηση ζητημάτων που έχουν σχέση με την Ομοσπονδία από κάθε όργανο της Διοίκησης αυτής. Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας εκ των Συμβούλων που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Άρθρο 21 ο Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου : α) Διαχειρίζεται την χρηματική περιουσία της Ομοσπονδίας, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις και εκτελεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο. β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο μηνιαίες καταστάσεις κίνησης εσόδων και εξόδων της Ομοσπονδίας, ενώ ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με καταστάσεις για τις καθυστερούμενες εισπράξεις ή πληρωμές, προσκομίζει κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης και εισηγείται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κάθε φορά. γ) Καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα, στο όνομα της Ομοσπονδίας την περιουσία της σε μετρητά άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναλαμβάνει μερικώς ή σε σύνολο αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 18 του παρόντος κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι πάντοτε προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα που του έχουν εμπιστευθεί. Είναι επίσης προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή χωρίς ένταλμα ή άλλο σχετικό δικαιολογητικό. δ) Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό, τον Απολογισμό και Ισολογισμό, τα σχέδια των οποίων υποβάλλει και εισηγείται στο 16

17 Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο τα παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και έγκριση, επισυνάπτοντας κάθε σχετικό επεξηγηματικό στοιχείο. ε) Είναι υπεύθυνος για τη τήρηση του οικονομικού αρχείου της Ομοσπονδίας. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ορισθεί από αυτό κατόπιν πρότασης του Ταμία, και της απολύτου εμπιστοσύνης του. Εφόσον το κώλυμα ή η απουσία του Ταμία υπερβαίνουν το δίμηνο, ή εφόσον αυτός δεν προτείνει έγκαιρα τον αντικαταστάτη του, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε εκλογή αντικαταστάτη με μυστική ψηφοφορία από τα υπόλοιπα μέλη του. Ο Ταμίας μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να κρατάει στο ταμείο χρηματικό ποσό, που έχει ορισθεί από το ΔΣ για τις τρέχουσες πληρωμές. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ Άρθρο 22 ο Ο Έφορος, είναι αρμόδιος για την τάξη, την ευπρέπεια, την πληρότητα και την ετοιμότητα όλων των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας. Φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια, ταξινόμηση, διαφύλαξη και συντήρηση του υλικού και των εφοδίων πάσης φύσης, τον έλεγχο της διάθεσης ή της χρησιμοποίησης των οργάνων και του υλικού, τη λειτουργία και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και των αποθηκών καθώς και όλων των εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας. Τον Έφορο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ορισθεί με απόφαση του ΔΣ. Αρθρο 23 ο Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην Ομοσπονδία, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. Σύναψη δανείου μεταξύ της Ομοσπονδίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων αυτού απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση είναι άκυρη. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Ομοσπονδία από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 17

18 Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ΔΣ, με τους συζύγους τους, τα τέκνα τους, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερθέντα πρόσωπα. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του στον αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2429/1996 (ΦΕΚ 155Α). Οι διατάξεις των άρθρων 24 έως 29 του πιο πάνω νόμου έχουν εφαρμογή και για τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 24 ο Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήσει Διοικητικές Επιτροπές Πρωταθλημάτων με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Με αυτή την απόφαση καθορίζονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις και οι εκχωρούμενες προς τις Διοικητικές Επιτροπές αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και εξαιρούνται οι κατά την κρίση του γενικότερου χαρακτήρα αρμοδιότητες και καθήκοντά του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εκχωρούμενες δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες συνοψίζονται στα κατωτέρω: α) Την προετοιμασία, οργάνωση, προκήρυξη και εποπτεία αγώνων τοπικών, περιφερειακών ή πανελληνίων πρωταθλημάτων, κυπέλλων Ελλάδας, οποιασδήποτε κατηγορίας καθώς και φιλικών ή άλλης φύσεως αγώνων, για το σκοπό δε αυτών και τη προετοιμασία κλιμακίων Εθνικών Ομάδων, σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή Εθνικών Ομάδων. β) Τη σύσταση υπό τη Διοικητική Επιτροπή ειδικότερων αγωνοδικών, τεχνικών και άλλων Επιτροπών. γ) Την εντός των ορίων των εγκεκριμένων στον Γενικό Προϋπολογισμό σχετικών πιστώσεων, διαχείριση των εσόδων και εξόδων των από αυτή τελουμένων πάσης φύσεως αγώνων και πρωταθλημάτων, με την υποχρέωση υποβολής, ανά δίμηνο το πολύ διάστημα, των σχετικών δικαιολογητικών και με ευθύνη των Επιτροπών έναντι του Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Τη σύσταση σχολών, φροντιστηρίων, σεμιναρίων για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση διοικητικών και τεχνικών στελεχών και κριτών. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκδώσει Κανονισμό Διοικητικών Επιτροπών στον οποίο θα ορίζονται 18

19 λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητες, οι δικαιοδοσίες, οι συνθέσεις, οι θητείες και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τις εργασίες. Σε κάθε διοικητική Επιτροπή Πρόεδρος ορίζεται το ειδικότερο από τα μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη δε, με εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι πέντε φίλαθλοι από τα μέλη ή όχι του ΔΣ, με τετραετή θητεία. Η πλήρωση κενής θέσης γίνεται με διορισμό αναπληρωματικού μέλους, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τις συνεδριάσεις, τα καθήκοντα και τις αποφάσεις των Διοικητικών Επιτροπών, εφαρμόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 25 ο Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί για τετραετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση, συγχρόνως με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από κατάλογο υποψηφίων, που έχουν υποδειχθεί από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επί του ψηφοδελτίου κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να σημειώσει έναν σταυρό δίπλα από το όνομα του υποψηφίου. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, ενώ οι επόμενοι δύο είναι αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων και εφόσον αυτή επηρεάζει την σύσταση της Επιτροπής, διενεργείται κλήρωση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υπό την Προεδρία του μεγαλυτέρου σε ηλικία από τα μέλη της, συνεδριάζει, είτε κατά τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων, είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ελέγχει το Ταμείο, τους Ισολογισμούς, τους Απολογισμούς, την τάξη, την ακρίβεια των δικαιολογητικών και την οικονομική εν γένει κατάσταση και διαχείριση, για τα οποία υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση, καθώς και εισηγήσεις και προτάσεις. Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς. Σε περίπτωση που στην Εξελεγκτική Επιτροπή υπάρχουν λόγω παραιτήσεων ή κωλυμάτων λιγότερα από δύο (2) μέλη, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 19

20 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρθρο 26 ο Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη: α) Ενα Δικαστικό Αντιπρόσωπο που ορίζεται με αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθήνας και β) Δύο μέλη οριζόμενα με κλήρωση μεταξύ των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι: α) να συντάξει με συνοπτική διαδικασία και με βάση τα προσαγόμενα κατά τη συνεδρίαση αποδεικτικά στοιχεία, κάθε ένσταση ή διαμαρτυρία για παράλειψη ή αντικανονική εγγραφή στον κατάλογο των αντιπροσώπων, των δικαιούμενων ψήφου Σωματείων-μελών και να εκδώσει άμεσα τη τελεσίδικη απόφάσή της απευθυνόμενη προς τη Γενική Συνέλευση, πριν από οποιαδήποτε ψηφοφορία για θέματα της ημερήσιας διάταξης, β) να παραλάβει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τους καταλόγους των υποψηφίων συνδυασμών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής και να εκτελέσει την ψηφοφορία και τη διαλογή, να υπογράψει μετά το τέλος της πρακτικό ψηφοφορίας και να το παραδώσει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα ψηφοδέλτια μονογραμμένα από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 27 ο Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ δημιουργείται με απόφασή του, Οικονομική Επιτροπή με τρία μέλη, κατά προτίμηση ειδικών στα οικονομικά θέματα, με θητεία ίση με τη θητεία του ΔΣ. Η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό της ΕΟΜ, σε συνεργασία με τα λοιπά βάσει του παρόντος αρμόδια όργανα, επιβλέπει, ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση του προϋπολογισμού, τις δαπάνες, τα λογιστικά βιβλία και εν γένει κάθε έσοδο και έξοδο της ΕΟΜ, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση της ΕΟΜ και εισηγείται στο ΔΣ για κάθε θέμα ή ζήτημα που έχει σχέση με τον προϋπολογισμό και την εύρεση πόρων. 20

21 Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής αυτοδικαίως ορίζεται ο εκάστοτε Ταμίας της ΕΟΜ. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου. Η Επιτροπή είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων απαραίτητα και ο Πρόεδρός της. Για τα υπόλοιπα ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 28 ο Η Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου συζητά εναρμονισμένο στον Νόμο 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά, Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΟΜ και αφού εγκριθεί δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, υποβάλλεται για έγκριση και έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό ή άλλο από αυτόν εξουσιοδοτημένο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 27 ν.2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά. Εφόσον εγκριθεί ή παρέλθει άπρακτο ένα δίμηνο από την υποβολή, θεωρείται οτι υπάρχει νόμιμη έκδοση του Κανονισμού και τίθεται σε άμεση εφαρμογή. Η ίδια διαδικασία ισχύει σε κάθε περίπτωση έκδοσης Κανονισμών ή τροποποίησής τους. Σε περίπτωση που κατά τον έλγχο κριθεί οτι πρέπει οι ρυθμίσεις του Κανονισμού να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή εναρμονιστούν, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συμμορφωθεί και να προβεί άμεσα σε διόρθωση και επανυποβολή για έγκριση. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζεται λεπτομερώς ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας όλων των οργάνων και υπηρεσιών ως και η τάξη εργασιών της Ομοσπονδίας, βάσει του παρόντος Καταστατικού και των Νόμων. Για την κατάρτισή του λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι διεθνώς ισχύοντες κανονισμοί και οι κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ.. Ειδικότερα με τον Εσωτερικό Κανονισμό προσδιορίζονται λεπτομερώς τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα θέματα: α) Οι βασικές αρχές και οι βασικοί κανόνες περί του φιλάθλου πνεύματος, της φιλάθλου ιδιότητας και της αθλητικής ηθικής, επί των οποίων θεμελιώνεται η υπόσταση της Ομοσπονδίας του Μπόουλινγκ, οι σκοποί και τα μέσα της. Περιλαμβάνονται επίσης υποχρεωτικά οι κανονισμοί και αποφάσεις της ΔΟΕ για τη φαρμακοδιέγερση. β) Η διοίκηση και η λειτουργία της Ομοσπονδίας εν γένει, η σύνθεση, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Σωματείων-μελών 21

22 που την απαρτίζουν, η διαδικασία άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την ομαλή και άρτια εκπλήρωση του σκοπού της Γενικής Συνέλευσης. γ) Η συγκρότηση, η σύνθεση και οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Επιτροπών της Ομοσπονδίας από τις οποίες αποτελείται το σύστημα της Διοίκησης και καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το έργο των διαφόρων οργάνων της. δ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων της εγγραφής των Σωματείων-μελών, και των λοιπών της Ομοσπονδίας, οι οικονομικές τους υποχρεώσεις, ο τρόπος συγχώνευσης Σωματείων, η διάλυση, η διαγραφή τους και ο διακανονισμός των σχέσεων των Σωματείων-μελών με τις αρχές της Ομοσπονδίας, τους αθλητές και αθλήτριές της. ε) Η εγγραφή και μεταγραφή αθλητών και αθλητριών, ο τρόπος έκδοσης των αθλητικών δελτίων και της ανανέωσής τους, οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αγώνες, η κατάταξή τους κατά ηλικίες και κατηγορίες, η βαθμολογία και οι διακρίσεις. στ) Οι παραβάσεις των κανονισμών και τα αθλητικά και άλλα παραπτώματα, η διαδικασία εκδίκασης, οι ποινές και κάθε κύρωση για αντιαθλητικές και αντιπειθαρχικές πράξεις εν γένει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. ζ) Τα περί αγώνων, του είδους και της μορφής των πρωταθλημάτων, το σύστημα οργάνωσης, οι απαιτούμενες άδειες, οι προκηρύξεις, οι εκθέσεις περί αποτελεσμάτων, ο διορισμός των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας, οι όροι συμμετοχής των Σωματείων και των αθλητών, οι μετακινήσεις, οι δαπάνες διατροφής και διαμονής, τα παράβολα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την αγωνιστική δραστηριότητα και τον προγραμματισμό της. η) Τα σχετικά με τους αθλητικούς εν γένει χώρους, γήπεδα, γυμναστήρια, στάδια και λοιπές εγκαταστάσεις. θ) Τα σχετικά με αθλητικά εν γένει όργανα και υλικά. ι) Τα περί αγωνοδίκων επιτροπών, οργανωτικών επιτροπών, επιτροπών πρωταθλημάτων και κριτών των αγώνων. ια) Τα περί προπονητών, γυμναστών, ιατρών, μαλακτών, και άλλων τεχνικών εν γένει. ιβ) Κάθε άλλο θέμα διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό και νομικό, που έχει σχέση με την άρτια οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 29 ο Όλες οι προς την Ομοσπονδία και για τους σκοπούς της προσφερόμενες υπηρεσίες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης και των διαφόρων Επιτροπών, παρέχονται άνευ μισθού. Μόνο τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για υπηρεσία της Ομοσπονδίας και οι σύμφωνες προς τους διεθνείς κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις Νόμων ή Υπουργικών Αποφάσεων επιτρεπόμενες αποζημιώσεις καταβάλλονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης. Το απαιτούμενο για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας έμμισθο υπαλληλικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσίας και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ. Με τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσίας, καθορίζονται οι οργανικές, τακτικές και έκτακτες θέσεις, τα απαιτούμενα για την κάλυψη της κάθε μιας προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης, οι όροι εργασίας, οι προϋποθέσεις αδειών, προαγωγής, απολύσεως και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Όλες οι υπηρεσίες και το προσωπικό των Γραφείων και λοιπών υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, βρίσκονται κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του Γενικού Γραμματέα. Το έμμισθο προσωπικό μπορεί, εφόσον κληθεί, να παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν του ζητηθεί, να παρέχει πληροφορίες ή να εκφέρει γνώμη και να εισηγείται λύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 30 ο Επί πλέον των δια των διατάξεων του παρόντος καταστατικού οριζομένων κανονισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υποχρεούται όπως, εντός του απαραιτήτου και εύλογου χρόνου, καταρτίσει και υποβάλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, συμπληρωματικό κανονισμό, ώστε όλες οι υπηρεσίας και οι λειτουργίες της Ομοσπονδίας και οι σχέσεις των διαφόρων οργάνων διοίκησης και προσωπικού, να διέπονται από πάγιους και σαφώς καθορισμένους κανόνες. Και οι συμπληρωματικοί κανονισμοί ακολουθούν την διαδικασία ελέγχου νομιμότητας που αναφέρεται πιο πάνω στο άρθρο 27 παρ.1. Ειδικώτερα, με τους συμπληρωματικούς αυτούς κανονισμούς προσδιορίζονται τα δικαιώματα των διοικητικών στελεχών μεταξύ Σωματείων και αθλητών αφενός και της Ομοσπονδίας αφετέρου, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των διοικητικών στελεχών, οι γενικότερες δεοντολογικές υποχρεώσεις των φιλάθλων, εν γένει μελών της Ομοσπονδίας και όλα τα τυχόν διοικητικά και 23

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ».

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ». Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ». Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα