ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ αναγνωρίστηκε με την υπ αριθ. 3832/1984 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας και το Καταστατικό της που εγκρίθηκε με την πιο πάνω απόφαση και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας και που τροποποιήθηκε στην συνέχεια με την 1751/93 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου καθώς και τις 1966/2000 και 3652/2004 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιείται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Αρθρο 1 ο Από τα αναφερόμενα στο τέλος του παρόντος Σωματεία, τα οποία ασκούν αποκλειστικά (ή έχουν ειδικό τμήμα) το άθλημα του Μπόουλινγκ-10 κορινών, ιδρύθηκε το 1984 στην Ελλάδα, Ομοσπονδία με τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ» (ΕΟΜ) και για τις διεθνείς της σχέσεις σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα «HELLENIC BOWLING FEDERATION» (HBF), με μόνιμη έδρα την Αθήνα. Αρθρο 2 ο Σκοπός της ΕΟΜ είναι η διοίκηση, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος του Μπόουλινγκ, σύμφωνα με τις αρχές του φίλαθλου πνεύματος. Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της ΕΟΜ είναι : α) Η συνεργασία και επικοινωνία με τά σωματεία-μέλη της, τους αθλητές και γενικά όλους τους παράγοντες του αθλήματος, για την καλύτερη οργάνωση, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος του Μπόουλινγκ. β) Η τέλεση ή η ανάθεση, η εποπτεία και η οργάνωση κάθε φύσης αγώνων, όπως περιφερειακών και πανελληνίων πρωταθλημάτων, κυπέλλων Ελλάδας, τουρνουά, καθώς και επίσημων ή φιλικών διεθνών αγώνων. γ) Η βοήθεια της με ενέργειες και παραστάσεις της, για την ίδρυση και οργάνωση σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα του Μπόουλινγκ. δ) Η έκδοση εντύπων, περιοδικών, δελτίων, η εκτύπωση κανονισμών και προγραμμάτων καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικών μέσων προβολής, όπως ιστοσελίδες κλπ. 1

2 ε) Η συνεργασία με το κράτος και τους αρμόδιους φορείς του, καθώς και την ιδιωτική πρωτοβουλία που επενδύει και ασχολείται με το άθλημα του Μπόουλινγκ, η δημιουργία προυποθέσεων για σχολικό αθλητισμό, για αθλητισμό ατόμων με ειδικές ανάγκες ή δεξιότητες, για εξωσχολικό αθλητισμό καθώς και μαζικό αθλητισμό. στ) Η ίδρυση γραφείων, κεντρικών και περιφερειακών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας της, καθώς και η δημιουργία, επίβλεψη και διοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων με την βοήθεια ιδιωτικών ή και κρατικών φορέων. ζ) Η παρακολούθηση της αθλητικής και αγωνιστικής κίνησης στο εξωτερικό και η επικονωνία με την Παγκόσμια και την Ευρωπαική Ομοσπονδία του Μπόουλινγκ, τις Ομοσπονδίες Μπόουλινγκ άλλων χωρών, η συνεργασία με αυτές για την διοργάνωση γενικότερης σημασίας αθλητικών αγώνων, για την κατάρτιση ή μετεκπαίδευση προπονητών, διαιτητών και κριτών, τεχνικών κλπ. και γενικά για οποιοδήποτε, οποιασδήποτε φύσης, αγωνιστικό, αθλητικό ή οργανωτικό ζήτημα που αφορά το άθλημα του Μπόουλινγκ. η) Η συνεργασία με τις λοιπές αθλητικές Οργανώσεις και Ομοσπονδίες, τον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εν γένει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΛΗ - ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Αρθρο 3 ο Την ΕΟΜ συγκροτούν αθλητικά Σωματεία που καλλιεργούν αποκλειστικά το Μπόουλινγκ ή έχουν τμήμα Μπόουλινγκ, έχουν έδρα στην Ελλάδα, και είναι δικαστικά και διοικητικά αναγνωρισμένα. Δεν υφίστανται διακρίσεις στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Σωματείων-μελών της ΕΟΜ. Η εγγραφή μέλους στην ΕΟΜ γίνεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και η διαγραφή με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης. Κάθε Σωματείο-μέλος της ΕΟΜ αντιπροσωπεύεται στις Γενικές της Συνελεύσεις από ένα μέλος του, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και για το οποίο δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις απαγορευτικές προϋποθέσεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά. Κάθε Σωματείο έχει μία μόνο ψήφο κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. Αρθρο 4 ο Πόροι της Ε.Ο.Μ. είναι οι εξής: α) Οι ετήσιες συνδρομές των Σωματείων-μελών, οι οποίες καθορίζονται ετησίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2

3 ΕΟΜ. Αναπροσαρμογή επιτρέπεται μόνο μία φορά ετησίως και ισχύει για την επόμενη περίοδο που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει την 30η Σεπτεμβρίου. Τα Σωματεία μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν τις συνδρομές τους σε τριμηνιαίες δόσεις εντός 15θημέρου από την ενημέρωσή τους από τις οικονομικές υπηρεσίες της ΕΟΜ. β) Πρόσοδοι από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς της, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΟΕ και τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά. γ) Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις προς την ΕΟΜ από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) ή άλλους κρατικούς φορείς, Οργανισμούς, ιδιώτες, κλπ. δ) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΕΟΜ, στην οποία περιλαμβάνονται οποιοδήποτε ακίνητο κατέχει η ΕΟΜ, έχοντάς το στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή της για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού, τα έπιπλα των Γραφείων, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και ιματισμός των Εθνικών Ομάδων, καθώς και το ετήσιο πλεόνασμα των εσόδων κάθε χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ υποχρεούται να καταθέτει στο όνομα της Ομοσπονδίας, σε μια αναγνωρισμένη από το κράτος τράπεζα της Αθήνας, την σε μετρητά περιουσία της, όταν το ποσό ξεπερνάει τα (τρεις χιλιάδες) ευρώ. Αρθρο 5 ο Η ΕΟΜ αντιπροσωπεύεται σε όλες τις σχέσεις της, με Δικαστικές και άλλες Δημόσιες Αρχές όπως και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της. Από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζονται σε κάθε περίπτωση στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα οι λεπτομέρειες ωρισμένης αντιπροσώπευσης. Αρθρο 6 ο Κάθε Σωματείο που επιθυμεί να εγγραφεί σαν μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ, πρέπει να υποβάλλει, μαζί με την έγγραφη αίτησή του και τα πιο κάτω δικαιολογητικά: α) Επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και Εσωτερικό Κανονισμό, εάν έχει τέτοιο, καθώς επίσης και πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι το Σωματείο είναι εγγεγραμμένο στο τηρούμενο Βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων, εκτός άν το γεγονός πιστοποιείται με σφραγίδα του Πρωτοδικείου στο τέλος του Καταστατικού. 3

4 Αρθρο 7 ο β) Εγγραφη δήλωση ότι υποβάλλεται σε όλες τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και κάθε ειδικού τέτοιου της ΕΟΜ. γ) Ονομαστικό κατάλογο των αποτελούντων το Διοικητικό του Συμβούλιο και εφόσον δεν καλλιεργεί αποκλειστικά το άθλημα, της ειδικής Επιτροπής ή του υπευθύνου Εφόρου ή Αρχηγού του τμήματος Μπόουλινγκ. δ) Διορισμό αντιπροσώπου στην ΕΟΜ με έναν αναπληρωτή εκ των μελών του Σωματείου. ε) Κατάσταση των αθλουμένων στο Σωματείο και αίτηση για την έκδοση από την ΕΟΜ αθλητικού δελτίου και ταυτότητάς τους. στ) Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, όπως διεύθυνση και τηλέφωνα της έδρας του Σωματείου, τηλέφωνα του Προεδρείου και των αντιπροσώπων καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει. Η αποδοχή της αίτησης αποφασίζεται στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με πλειοψηφία των παρόντων μελών, το δε Σωματείο εγγράφεται μετά την αποδοχή στο βιβλίο Μελών της ΕΟΜ. Το νεοεγγραφόμενο Σωματείο έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό και τους Κανονισμούς της ΕΟΜ. Αρθρο 8 ο Το Σωματείο που εγγράφεται στην Ομοσπονδία μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητές της. Εφόσον το Σωματείο αυτό για δύο αγωνιστικές περιόδους από την εγγραφή του συμμετέχει τουλάχιστον με 10 αθλητές σε επίσημους αγώνες της Ομοσπονδίας, λαμβάνει από την Ομοσπονδία ύστερα από αίτησή του βεβαίωση που αποδεικνύει την πιο πάνω αγωνιστική δραστηριότητα. Την βεβαίωση αυτή το Σωματείο συνυποβάλλει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με αίτησή του για να του χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση που προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά. Επικυρωμένο αντίγραφο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισής του το Σωματείο καταθέτει στην Ομοσπονδία. Αρθρο 9 ο Η ΕΟΜ αναγνωρίζει μόνο Σωματεία φίλαθλα, δηλαδή αυτά που διοικούνται και αποτελούνται από φυσικά πρόσωπα φιλάθλους. Φίλαθλος θεωρείται αυτός που μέσα από την ενασχόλησή του με το άθλημα του Μπόουλινγκ επιδιώκει την σωματική και ηθική του εξύψωση, εφαρμόζοντας τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την φίλαθλη ιδιότητα. 4

5 Τα Σωματεία-μέλη μπορούν να διοργανώνουν αγώνες με την έγκριση της Ομοσπονδίας. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Σωματείου σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, άν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την ΕΟΜ ή την Διεθνή Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία, εκτός των προβλεπομένων στο παρόν και στους εσωτερικούς κανονισμούς συνεπειών για την περίπτωση των άνω παραβάσεων, μπορεί επιπλέον και σωρευτικά να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό Σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της. Τα Σωματεία-μέλη, οι αθλητές και τα άλλα πρόσωπα που μετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στους αγώνες αρμοδιότητας της Ομοσπονδίας αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα για την επίλυση των μεταξύ τους αγωνιστικών διαφορών μόνο τα προβλεπόμενα από τον νόμο, το Καταστατικό ή τους Κανονισμούς της Ομοσπονδίας δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές. Τα Σωματεία-μέλη υποχρεούνται όπως μαζί με την αίτηση για την εγγραφή των μελών τους ή για την έκδοση δελτίων αθλητών τους, παραλαμβάνουν από αυτούς και δήλωση οτι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΟΜ. Αρθρο 10 ο Τα Σωματεία που συγκροτούν την ΕΟΜ χάνουν την ιδιότητα του μέλους στις πιο κάτω περιπτώσεις: α) Με την παραίτησή τους και αφού καταβάλουν τις τυχόν οφειλές προς την ΕΟΜ. β) Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής τριών συνεχόμενων τριμήνων από την ετήσια συνδρομή, μετά όμως από έγγραφη πρόσκληση. γ) Αν παραβιάζουν συστηματικά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των κανονισμών της ΕΟΜ ή τους Νόμους ή αν αποδειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο ανάξια να αποτελούν μέλη της. δ) Αν επί δύο συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους δεν παρουσιάσουν καμία αγωνιστική δράση με κανένα αθλητή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΜ με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων μελών της. ε) Σε περίπτωση που διαγραφούν από το βιβλίο Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου, διαλυθούν, καθώς και σε περίπτωση που απωλέσουν την φίλαθλη ιδιότητά τους. στ) Αν δεν πληρούν καθοιονδήποτε τρόπο τις προϋποθέσεις αναγκαστικού δικαίου του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Για τις πιο πάνω με στοιχεία β και γ περιπτώσεις της 1 ης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αποφαίνεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από πρόσκληση για ακρόαση του ενδιαφερόμενου 5

6 Σωματείου-μέλους, η Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων μελών της, χωρίς να υπολογίζεται η ψήφος του ενδιαφερόμενου μέλους, που στην περίπτωση αυτή στερείται δικαιώματος ψήφου. Η επανεγγραφή Σωματείου που διαγράφηκε εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο για τις περιπτώσεις α,β και δ της 1 ης παραγράφου του παρόντος άρθρου με την προϋπόθεση οτι έχει περάσει ένα έτος από την διαγραφή του και αφού τηρηθεί η διαδικασία εγγραφής των νέων Σωματείων στην Ομοσπονδία. Η επανεγγραφή και ο χρόνος επανεγγραφής του Σωματείου για τις λοιπές περιπτώσεις εναπόκειται στην κρίση της ΓΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρθρο 11 ο Τα όργανα που ασκούν την διοίκηση της Ομοσπονδίας είναι τα εξής: α) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των αντιπροσώπων των Σωματείωνμελών που ανήκουν στην ΕΟΜ. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΕΟΜ. γ) Οι Επιτροπές που συστήνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων οι αρμοδιότητες ρυθμίζονται με ειδικούς κανονισμούς. Οι αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες, καθήκοντα και λειτουργίες όλων των Επιτροπών της ΕΟΜ, καθορίζονται με την ίδια ή με άλλη ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και διαγράφονται με σαφή τρόπο σε κανονισμούς που ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ. Μέχρι την έκδοση τέτοιων αποφάσεων ή την ψήφιση κανονισμών, οι αποφάσεις αυτών των Επιτροπών εξαρτώνται από την έγκριση ή όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων κάθε αρμοδίου Οργάνου της ΕΟΜ ασκούνται όπως ορίζει ο Νόμος, το Καταστατικό ή ο Κανονισμός. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Αρθρο 12 ο Η Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ αποτελείται από τους αντιπρόσωπους των μελών της. Οι αντιπρόσωποι πρέπει να είναι μέλη των Σωματείων-μελών. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλογικά και στα όργανα και αντιπροσώπους των Σωματείων, υποχρεουμένου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ όπως ελέγχει την εφαρμογή αυτή. 6

7 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ καθώς και οι διατελέσαντες εκλεγμένοι Πρόεδροί της, οι Επίτιμοι Πρόεδροι και τα Επίτιμα μέλη, καλούνται υποχρεωτικά και μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων-μελών της ΕΟΜ και ένας αναπληρωτής για καθένα από τους αντιπρόσωπους, διορίζονται με απόφαση του ΔΣ των οικείων Σωματείων μελών οποτεδήποτε και πάντως τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που πρόκειται να συνέλθει η Γενική Συνέλευση. Η θητεία των αντιπροσώπων διαρκεί για αόριστο χρόνο και μέχρι την παύση τους και διορισμό με τον ίδιο τρόπο άλλου αντιπροσώπου από το οικείο Σωματείο-μέλος. Κατ εξαίρεση, όταν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου-μέλους, μπορεί δηλώνοντας οτι εκπροσωπεί το Σωματείο ο ίδιος να καταλάβει την θέση του διορισμένου αντιπροσώπου και να ασκήσει πάντα τα δικαιώματά του, για την νομιμοποίηση όμως της παράστασης των προσώπων αυτών απαιτείται σύμφωνη και προηγούμενη της δήλωσης, απόφαση του ΔΣ του Σωματείου τους, που αποδεικνύεται με την κατάθεση στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένου αποσπάσματος από τα πρακτικά της οικείας συνεδρίασης του ΔΣ του Σωματείου. Κανένας αντιπρόσωπος δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην Γενική Συνέλευση περισσότερα από ένα Σωματεία μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος του τακτικού αντιπροσώπου τον αντικαθιστά ο αναπληρωτής του. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι αντιπρόσωποι Σωματείων-μελών που είναι ταμειακώς εντάξει όσον αφορά τις συνδρομές και τις λοιπές οφειλές προς την Ομοσπονδία. Σαν ταμειακώς εντάξει θεωρούνται όσα Σωματεία έχουν καταβάλει μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή και τις λοιπές οφειλές που προέρχονται τουλάχιστον από το προηγούμενο της Γενικής Συνέλευσης τρίμηνο. Στερείται του δικαιώματος ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις κάθε Σωματείο-μέλος εφόσον κατά την προηγούμενη της Γενικής Συνέλευσης αγωνιστική περίοδο δεν είχε δέκα (10) τουλάχιστον αθλούμενους, των οποίων η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνος σε επίσημες διοργανώσεις της ΕΟΜ. Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων και του δικαιώματος ψήφου διενεργείται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ σε έκτακτη συνεδρίασή του, η δε σχετική απόφαση του κοινοποιείται προς όλα τα Σωματεία μέλη μαζί με πίνακα των δικαιουμένων 7

8 ψήφου αντιπροσώπων, δεκαπέντε (15) μέρες το αργότερο πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ, κατάλογος των δικαιουμένων ψήφου αντιπροσώπων και αναπληρωτών τους, κατάλογος με τους Προέδρους και Γενικούς Γραμματείς των Σωματείων-μελών, αντίγραφα των συνδυασμών των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων. Αρθρο 13 ο Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο, την πρώτη μέσα στο πρώτο τρίμηνο και την δεύτερη μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ, που κοινοποιείται σε όλα τα Σωματεία-μέλη με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικά, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά μεταξύ άλλων : α) ο τόπος που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, με αναφορά στην πόλη, τη διεύθυνση και τον χώρο β) ο χρόνος, με αναφορά στην ημερομηνία και την ώρα έναρξης γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δ) ο τόπος και ο χρόνος, με χρονικό όριο το αργότερο μεσα σε επτά (7)ημέρες και το νωρίτερο σε μία (1), τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση. Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της ΕΟΜ για ορισμένα κατεπείγοντα ή επίκαιρα θέματα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΜ ή μετά από αίτηση των δύο τρίτων (2/3) των Σωματείων-μελών. Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται εντός μηνός το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, συζητούνται δε κατ αυτήν μόνο τα θέματα που αναγράφονται στην συγκεκριμένη αίτηση. Για να εισαχθεί προς συζήτηση στην Γενική Συνέλευση πρόταση ή εισήγηση Σωματείου-μέλους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρέπει αυτή να έχει κατατεθεί εγγράφως οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση. Οι συζητήσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται πάντοτε αποκλειστικά και μόνο με βάση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει προκοινοποιηθεί. Απαγορεύεται απόλυτα η συζήτηση θέματος που δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, αν δε υπάρξει τέτοια συζήτηση, η απόφαση 8

9 που τυχόν παρθεί είναι άκυρη και η συζήτηση επί του θέματος θεωρείται ως μη γενόμενη. Αρθρο 14 ο Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα κατά την έναρξη (ταμειακώς εντάξει) μέλη είναι τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του αριθμού των ταμειακώς εντάξει Σωματείων-μελών. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται όπως ορίζει σαφώς με βάση το άρθρο 13 παρ 1 του παρόντος η κοινοποίηση, χωρίς αποστολή νέας πρόσκλησης, οπότε η συνέλευση θεωρείται οτι έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων αντιπροσώπων και εκπροσωπουμένων μελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά με ανάταση του χεριού, μυστική δε και με ψηφοδέλτιο γίνεται μόνο κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή για την λήψη απόφασης επί προσωπικού ζητήματος. Των Γενικών Συνελεύσεων, τακτικών ή έκτακτων, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση απουσίας και των δύο η Γενική Συνέλευση εκλέγει εκ των μελών της τον Προεδρεύοντα της Συνεδρίασης. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά που περιλαμβάνουν τις αποφάσεις, τις απόψεις και τις προτάσεις της μειοψηφίας εφόσον αυτό ζητείται. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που εκτελεί χρέη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, αν δε αυτός απουσιάζει η Γενική Συνέλευση εκλέγει γραμματέα της συνέλευσης εκ των μελών της. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Γραμματέα και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μετά την επικύρωσή τους, είτε πριν από τη λήξη της Συνέλευσης, είτε κατά την επομένη μέρα, σύμφωνα με την σχετική επ αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να διακόπτονται με απόφασή της, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και να συνεχίζονται το αργότερο μέσα στις επόμενες τρείς μέρες από την σύγκλησή της. Αρθρο 15 ο Η Γενική Συνέλευση επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν την Ομοσπονδία και τους σκοπούς της. Εγκρίνει, τροποποιεί, ακυρώνει ή απορρίπτει στο σύνολό τους ή εν μέρει τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της 9

10 Εφορευτικής Επιτροπής, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει επί της διαγραφής Σωματείων, επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του προϋπολογισμού, του απολογισμού, της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του καθορισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών, περί της τροποποίησης του Καταστατικού και των Κανονισμών και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την δράση και την λειτουργία της ΕΟΜ, μέσα στα όρια του παρόντος Καταστατικού, των Καταστατικών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ, στην οποία η ΕΟΜ ανήκει, καθώς και των Νόμων του Κράτους. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εκτός των περιπτώσεων που το παρόν προβλέπει αυξημένη ή ειδική πλειοψηφία. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 16 ο Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα εξής: α) Εναν Πρόεδρο, β) έναν Αντιπρόεδρο, γ) ένα Γενικό Γραμματέα, δ) έναν Ταμία, ε) έναν Εφορο και στ) δύο Συμβούλους με καθήκοντα κατά την κρίση του ΔΣ. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι κωλύονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Νόμου 2725/1999 όπως ισχύει κάθε φορά. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και αρχίζει εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν εξαντλήσει την θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου. Οι εκλογές προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρεται σαφώς και ο λόγος διενέργειάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει την ευθύνη της εξασφάλισης της παρουσίας δικαστικού αντιπροσώπου, ως επικεφαλής της Εφορευτικής Επιτροπής κατά την συγκαλούμενη Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, βάσει συνδυασμών υποψηφίων, που περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο εννέα (9) άτομα με την σειρά εκλογής να είναι η σειρά εγγραφής των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια αυτά. Η σειρά αυτή έχει περιορισμό φύλου με την εξής έννοια: εφόσον στο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται υποψήφιοι και των δύο φύλων, τουλάχιστον δύο (2) άτομα του κάθε φύλου πρέπει να καταλαμβάνουν εκλόγιμη θέση, ήτοι να βρίσκονται στις πέντε (5) πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου, με την προυπόθεση ότι στον συνδυασμό μετέχουν τουλάχιστον τέσσερεις (4) υποψήφιοι κάθε φύλου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή αν στο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται λιγότεροι των τεσσάρων (4) υποψήφιοι του ενός φύλου, τοτε ένας τουλάχιστον από αυτούς πρέπει να βρίσκεται στις πέντε (5) πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου. 10

11 Οι ανωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων προτείνονται εγγράφως τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την Αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση και οι περιλαμβανόμενοι σε κάθε συνδυασμό πρέπει να έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι κατά το παρόν Καταστατικό και τους ισχύοντες νόμους. Η πρόταση γίνεται από τον αρχηγό κάθε συνδυασμού που αναγράφεται υποχρεωτικά πρώτος στην λίστα. Κάθε συνδυασμός επιτρέπεται να περιλαμβάνει κατά το μέγιστο τρία (3) μέλη προερχόμενα από το ίδιο Σωματείο. Το Σωματείο κάθε υποψήφιου πρέπει να πιστοποιεί με έγγραφό του ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του τουλάχιστον για ένα έτος πριν από την ημερομηνία της Αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης. Βάσει των προτεινόμενων υποψηφιοτήτων, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει ψηφοδέλτια των συνδυασμών, στα οποία αναγράφεται σαφώς η προτεινόμενη σειρά εκλογής των μελών τους. Οι κατάλογοι των συνδυασμών αναρτώνται σε περίοπτη θέση των γραφείων της ΕΟΜ, τουλάχιστον οκτώ (8) μέρες πριν από την ημέρα της Αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης. Αντίγραφα των καταλόγων κοινοποιούνται σε όλα τα Σωματείαμέλη και παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή κατά την μέρα της Αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης. Κάθε εκλογέας ψηφίζει σε μυστική ψηφοφορία τον συνδυασμό της προτίμησής του, αφου παραλάβει από την Εφορευτική Επιτροπή τα υποψήφια ψηφοδέλτια καθώς και ένα λευκό ψηφοδέλτιο. Δεν σημειώνονται πάνω στο ψηφοδέλτιο σταυροί ή σημαδια προτίμησης και ψηφοδέλτια με τέτοια σημάδια θεωρούνται άκυρα. Εγκυροι ψήφοι θεωρούνται όσοι δεν κριθούν άκυροι ή λευκοί. Ο πρώτος σε έγκυρους ψήφους συνδυασμός εκλέγει πέντε (5) μέλη του ΔΣ, τα δε άλλα δύο (2) μέλη εκλέγονται από τον επόμενο κατά σειρά συνδυασμό, με την προυπόθεση ότι συγκέντρωσε τουλάχιστον είκοσι επί τα εκατό (20%) του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση που παραπάνω των δύο (2) συνδυασμών συγκεντρώσουν το είκοσι επί τα εκατό (20%) των ψήφων τότε ο πρώτος σε ψήφους συνδυασμός εκλέγει πέντε (5) μέλη του ΔΣ, τα δε άλλα δύο (2) μέλη εκλέγονται αναλογικά από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός εκτός από εκείνον που πλειοψήφισε δεν συγκεντρώνει ποσοστό είκοσι επί τα εκατό (20%) των έγκυρων ψήφων, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει το σύνολο των μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση που δύο συνδυασμοί ισοψηφίσουν στην πρώτη θέση, και εφόσον κανένας άλλος συνδυασμός δεν συκέντρωσε το ποσοστό του είκοσι επί τα εκατό (20%) των έγκυρων ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι τρεις (3) φορές μεταξύ των ισοψηφισάντων συνδυασμών, ώστε να αναδειχθεί ένας σχετικώς πλειοψηφήσας συνδυασμός. Σ αυτή την περίπτωση οι πέντε (5) θέσεις του ΔΣ καλύπτονται από στελέχη του συνδυασμού αυτού, οι δε δύο (2) υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται από τον άλλο συνδυασμό. Σε περίπτωση που περισσότεροι των δύο (2) συνδυασμών ισοψηφίσουν στην πρώτη θέση η 11

12 ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέχρι τρεις (3) φορές, κάθε φορά όμως μόνο μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση συνδυασμών, ωστε να αναδειχθεί ένας σχετικός πλειοψηφήσας συνδυασμός. Σ αυτή την περίπτωση οι πέντε (5) θέσεις του ΔΣ καλύπτονται από στελέχη του συνδυασμού αυτού, οι δε δύο (2) υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται αναλογικά από τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Αν οι τρεις επαναληπτικές ψηφοφορίες για την ανάδειξη του πρώτου συνδυασμού είναι άγονες, οι εκλογές επαναπροκηρύσσονται αυτόματα από μηδενική βάση και διενεργούνται μέσα σε ένα μήνα σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις του παρόντος. Σε περίπτωση που στην δεύτερη θέση ισοψηφίσουν περισσότεροι του ενός συνδυασμοί με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι επί τα εκατό (20%) των έγκυρων ψήφων, γίνονται επαναληπτικές ψηφοφορίες όπως ανωτέρω για τη λύση της ισοψηφίας, κατόπιν δε διενεργείται κλήρωση για την ανάδειξη των δύο συνδυασμών που θα εκλέξουν από ένα (1) μέλος του ΔΣ. Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται βάσει της προτεινόμενης σειράς εκλογής τους στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών. Οσοι υποψήφιοι εκ των συνδυασμών που εκλέγονται δεν περιλαμβάνονται στο νέο ΔΣ θεωρούνται αναπληρωματικοί του συνδυασμού. Τα αποτελέσματα της εκλογής, βάσει του πρωτόκολλου διαλογής, που συντάσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή, παραδίνονται στον Πρόεδρο της Αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενημερώσει τους επικεφαλής των συνδυασμών για τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών μέσα σε τρεις (3) μέρες. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον αρχήγό του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εκλογή του σε πρώτη συνεδρίαση κατά την οποία συγκροτείται σε σώμα. Στην συνέχεια προβαίνει στον καταμερισμό των προβλεπόμενων θέσεων πλην αυτής του Προέδρου, η οποία κατά τον καταμερισμό αυτό δίνεται αυτόματα στον αρχηγό του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Παράλληλα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό των Προέδρων των διαφόρων Επιτροπών, οι οποίοι οφείλουν στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ να προτείνουν σ αυτό την έγκριση της σύνθεσής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε αυτός το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στις φανερές ψηφοφορίες ο Πρόεδρος ψηφίζει μόνον όταν το αποτελέσμα της ψηφοφορίας είναι αβέβαιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις φανερές ψηφοφορίες υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στο Νόμο. Οι ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση χειρών, εξαιρουμένων των μυστικών ψηφοφοριών που γίνονται για τα προσωπικά θέματα (κατά την κρίση του Προέδρου) ή όταν ζητηθεί από τρία 12

13 (3) τουλάχιστον μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι λήψης απόφασης ή διενεργείται φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση του Προέδρου. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου με το οποίο ο αποχωρών εκλέχτηκε. Αν η λίστα υποψηφίων του ψηφοδελτίου εξαντληθεί τότε η θέση καλύπτεται από το αμέσως επόμενο στη σειρά εκλογής ψηφοδέλτιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές εφόσον, αφού εξαντληθούν όλες οι λίστες των συνδυασμών υποψηφίων, δεν επιτυγχάνεται απαρτία. Αρθρο 17 ο Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ενδεικτικά είναι : α) Να διοικεί την Ομοσπονδία ως όργανο της Γενικής Συνέλευσης και να διευθύνει τις εργασίες και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις γενικές αποφάσεις και κατευθύνσεις. β) Να εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον κάθε αρχής στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε όλες τις σχέσεις και υποθέσεις. γ) Να λαμβάνει αποφάσεις και να προσφέρει λύσεις σε κατεπείγοντα θέματα και γενικότερης σημασίας ζητήματα που ανακύπτουν κατά τα μεσοδιαστήματα των Γενικών Συνελεύσεων. δ) Να επιλαμβάνεται εγκαίρως των πάσης φύσεως διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υποθέσεων, διεκπεραιώνοντας αυτές αμελλητί. ε) Να καταρτίζει διάφορα αγωνιστικά προγράμματα και να επιμελείται της ομαλής και πλήρους υλοποίησής τους στο εσωτερικό και εξωτερικό. στ) Να επιβλέπει την τήρηση του καταστατικού και των κανονισμών εκ μέρους όλων των Σωματείων-μελών. ζ) Να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση κάθε αναγκαία συμπλήρωση και τροποποίηση των κανονισμών και των προγραμμάτων επιμελούμενο κάθε σχετικής προεργασίας και προπαρασκευής. η) Να απονέμει τιμητικές διακρίσεις, τίτλους, βραβεία και έπαθλα στους νικητές. θ) Να επιλύει διαφορές ή διενέξεις που αναφύονται κατά την τέλεση αγώνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους εκάστοτε κανονισμούς ή ισχύοντες Νόμους ή Υπουργικές αποφάσεις σε εκτέλεση νόμων. ι) Να εκδικάζει ενστάσεις κατά του κύρους τελεσθέντων αγώνων. ια) Να επιβάλει κυρώσεις και ποινές σε Σωματεία, Διοικητικούς παράγοντες αυτών, προπονητές και αθλητές σύμφωνα προς τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού και των οικείων εσωτερικών κανονισμών και νόμων. 13

14 ιβ) να ερμηνεύει διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή των κανονισμών, επί διφορουμένων εννοιών ή αμφισβητουμένων σημείων μέχρι την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ιγ) Να αποφασίζει περί της εγγραφής στην Ομοσπονδία νέων μελών. ιδ) Να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την διαγραφή μελών ιε) Να καταρτίζει επιτροπές, να διορίζει τα μέλη των επιτροπών, να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό, να προάγει ή απολύει προσωπικό, να χορηγεί άδειες, να ρυθμίζει τις αποδοχές και τις λοιπές σχέσεις εργασίας σύμφωνα προς τους νόμους και τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας. ιστ) Να εκδίδει δελτία ή ταυτότητες αθλητών, να ανανεώνει και ακυρώνει δελτία και ταυτότητες, να εγκρίνει μεταγραφές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του καταστατικού, των κανονισμών, των Νόμων και Υπουργικών αποφάσεων και γενικώς να διακανονίζει και ελέγχει τις μετακινήσεις και τις μεταβολές των αθλητών με αποκλειστική μέριμνα να είναι αυτές σύμφωνες προς την φίλαθλη ιδιότητα και τους κανονισμούς. ιζ) Να διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Ομοσπονδίας καταρτίζοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό εξόδων και εσόδων, ως και τον απολογισμό προς υποβολή και έγκριση από την Γενική Συνέλευση, τον ισολογισμό, να τροποποιεί τον προυπολογισμό και να ρυθμίζει την διάθεση των οικείων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τα προγράμματα και τις λοιπές ανάγκες και δυνατότητες. ιθ) Να λαμβάνει και εφαρμόζει γενικά κάθε μέτρο για την διοικητική, διαχειριστική, τεχνική και καταστατική πληρότητα και οργάνωση τόσο της Ομοσπονδίας, ως διοικούσας αρχής, όσο και των Σωματείων-Μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί και μεταβιβάζει στις διάφορες Επιτροπές, μέρος ή κάποιες από τις αρμοδιότητες και τις δικαιοδοσίες του, καθώς και να ανακαλεί ήδη εκχωρηθείσες ή μεταβιβασθείσες. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αρθρο 18 ο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου : α) Διευθύνει τις εργασίες του και προίσταται όλων των εκδηλώσεων και ενεργειών της Ομοσπονδίας. β) Εκπροσωπεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα σε όλες τις σχέσεις της Ομοσπονδίας και ενώπιον κάθε Αρχής. γ) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα, μπορεί να προβαίνει έγκυρα σε εκποίηση κινητών ή σε μίσθωση ακινήτων της Ομοσπονδίας, σε αγορά κινητών πραγμάτων ή κάθε φύσεως υλικου (γραφικού, αθλητικού κλπ), 14

15 χωρίς κάποια διατύπωση και μέχρι το ποσό που εγκρίνεται κάθε φορά από το ΔΣ με πάγια απόφασή του, σε παραιτήσεις ή συμβιβασμούς, να δέχεται, αποποιείται, δίδει ή αντεπάγει όρκους επί εκκρεμών δικών, να προβαίνει σε δικαστικές και εξώδικες ενέργειες σε προστασία των συμφερόντων της Ομοσπονδίας με την ιδιότητα της ενάγουσας ή της εναγόμενης, να διορίζει δικηγόρους προς υπεράσπιση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου, οιασδήποτε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας. Ειδικά σχετικά με αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή συμβιβασμού σε σχέση με ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας προαπαιτείται προηγούμενη εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. δ) Προεδρεύει των τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, των συνεδριάσεων των διαφόρων Επιτροπών και γενικών και ειδικών συσκέψεων, διευθύνοντας τις συζητήσεις, δίνοντας και αφαιρώντας τον λόγο, εισάγοντας προτάσεις προς ψήφιση, υπογράφοντας τα πρακτικά και εποπτεύοντας γενικά την νομιμότητα και το κύρος των λαμβανομένων αποφάσεων, καθώς επίσης και της εκτελέσεως αυτών. ε) Παραλαμβάνει στο όνομα της Ομοσπονδίας μαζί με τον Ταμία κάθε ποσό σε μετρητά ή χρεώγραφα ή άλλες αξίες ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και αναλαμβάνει κάθε ποσό κατατεθειμένο από την Ομοσπονδία ή από οποιονδήποτε τρίτο σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, εκτός δε από αυτά αναλαμβάνει ομοίως και κάθε χορηγία, ενίσχυση ή εισφορά, υλικό εμπόρευμα και κάθε εν γένει αγαθό υπέρ της Ομοσπονδίας. στ) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, μονογράφει τα Βιβλία των Γραφείων, του Ταμείου και κάθε άλλης υπηρεσίας της Ομοσπονδίας, μεριμνώντας για την ενημερότητα, την τάξη και την πληρότητα των υπηρεσιακών ενεργειών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Πρόεδρος να προβαίνει σε ενέργειες δεσμευτικές για την Ομοσπονδία, αποφασίζοντας μόνος του. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αρθρο 19 ο Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή έχει παραιτηθεί σε όλα τα δικαιώματά του. Οταν απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο, τους αντικαθιστά στα καθήκοντά τους ο Σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού που έχει ψηλότερη θέση στο ψηφοδέλτιο. Ο Αντιπρόεδρος, ως βοηθός και συμπαραστάτης του Προέδρου, εκτελεί κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται με ειδική εκχώρηση από τον Πρόεδρο και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 15

16 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Άρθρο 20 ο Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου: α) εγκρίνει τις υπηρεσίες του Γραφείου, εποπτεύει τις υπηρεσίες της Γραμματείας, διεξάγει την αλληλογραφία, ασκεί την εποπτεία του Αρχείου, της Βιβλιοθήκης, του Μητρώου Μελών και κάθε άλλης υπηρεσίας της Γραμματείας. β) Δικαιούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των Επιτροπών, προβαίνοντας κάθε φορά σε ενημέρωσή τους σχετικά με τις ενέργειες και τις αντιλήψεις του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, συντάσσει τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την συγκέντρωση κάθε στοιχείου και εγγράφου που χρησιμεύει για την εξέταση και συζήτηση ζητημάτων που έχουν σχέση με την Ομοσπονδία από κάθε όργανο της Διοίκησης αυτής. Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας εκ των Συμβούλων που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Άρθρο 21 ο Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου : α) Διαχειρίζεται την χρηματική περιουσία της Ομοσπονδίας, ενεργεί τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις και εκτελεί τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον ίδιο. β) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο μηνιαίες καταστάσεις κίνησης εσόδων και εξόδων της Ομοσπονδίας, ενώ ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με καταστάσεις για τις καθυστερούμενες εισπράξεις ή πληρωμές, προσκομίζει κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης και εισηγείται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κάθε φορά. γ) Καταθέτει σε αναγνωρισμένη Τράπεζα, στο όνομα της Ομοσπονδίας την περιουσία της σε μετρητά άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναλαμβάνει μερικώς ή σε σύνολο αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 4 και 18 του παρόντος κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι πάντοτε προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα που του έχουν εμπιστευθεί. Είναι επίσης προσωπικά υπεύθυνος για κάθε πληρωμή χωρίς ένταλμα ή άλλο σχετικό δικαιολογητικό. δ) Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό, τον Απολογισμό και Ισολογισμό, τα σχέδια των οποίων υποβάλλει και εισηγείται στο 16

17 Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο τα παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και έγκριση, επισυνάπτοντας κάθε σχετικό επεξηγηματικό στοιχείο. ε) Είναι υπεύθυνος για τη τήρηση του οικονομικού αρχείου της Ομοσπονδίας. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ορισθεί από αυτό κατόπιν πρότασης του Ταμία, και της απολύτου εμπιστοσύνης του. Εφόσον το κώλυμα ή η απουσία του Ταμία υπερβαίνουν το δίμηνο, ή εφόσον αυτός δεν προτείνει έγκαιρα τον αντικαταστάτη του, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε εκλογή αντικαταστάτη με μυστική ψηφοφορία από τα υπόλοιπα μέλη του. Ο Ταμίας μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να κρατάει στο ταμείο χρηματικό ποσό, που έχει ορισθεί από το ΔΣ για τις τρέχουσες πληρωμές. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ Άρθρο 22 ο Ο Έφορος, είναι αρμόδιος για την τάξη, την ευπρέπεια, την πληρότητα και την ετοιμότητα όλων των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας. Φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια, ταξινόμηση, διαφύλαξη και συντήρηση του υλικού και των εφοδίων πάσης φύσης, τον έλεγχο της διάθεσης ή της χρησιμοποίησης των οργάνων και του υλικού, τη λειτουργία και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και των αποθηκών καθώς και όλων των εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας. Τον Έφορο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχει ορισθεί με απόφαση του ΔΣ. Αρθρο 23 ο Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στην Ομοσπονδία, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής. Σύναψη δανείου μεταξύ της Ομοσπονδίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων αυτού απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση είναι άκυρη. Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Ομοσπονδία από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 17

18 Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του ΔΣ, με τους συζύγους τους, τα τέκνα τους, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερθέντα πρόσωπα. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας υποχρεούται να υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης αυτού, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του στον αρμόδιο Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2429/1996 (ΦΕΚ 155Α). Οι διατάξεις των άρθρων 24 έως 29 του πιο πάνω νόμου έχουν εφαρμογή και για τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 24 ο Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήσει Διοικητικές Επιτροπές Πρωταθλημάτων με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Με αυτή την απόφαση καθορίζονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις και οι εκχωρούμενες προς τις Διοικητικές Επιτροπές αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Διοικητικού Συμβουλίου και εξαιρούνται οι κατά την κρίση του γενικότερου χαρακτήρα αρμοδιότητες και καθήκοντά του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εκχωρούμενες δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες συνοψίζονται στα κατωτέρω: α) Την προετοιμασία, οργάνωση, προκήρυξη και εποπτεία αγώνων τοπικών, περιφερειακών ή πανελληνίων πρωταθλημάτων, κυπέλλων Ελλάδας, οποιασδήποτε κατηγορίας καθώς και φιλικών ή άλλης φύσεως αγώνων, για το σκοπό δε αυτών και τη προετοιμασία κλιμακίων Εθνικών Ομάδων, σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή Εθνικών Ομάδων. β) Τη σύσταση υπό τη Διοικητική Επιτροπή ειδικότερων αγωνοδικών, τεχνικών και άλλων Επιτροπών. γ) Την εντός των ορίων των εγκεκριμένων στον Γενικό Προϋπολογισμό σχετικών πιστώσεων, διαχείριση των εσόδων και εξόδων των από αυτή τελουμένων πάσης φύσεως αγώνων και πρωταθλημάτων, με την υποχρέωση υποβολής, ανά δίμηνο το πολύ διάστημα, των σχετικών δικαιολογητικών και με ευθύνη των Επιτροπών έναντι του Ταμία και του Διοικητικού Συμβουλίου. δ) Τη σύσταση σχολών, φροντιστηρίων, σεμιναρίων για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση διοικητικών και τεχνικών στελεχών και κριτών. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκδώσει Κανονισμό Διοικητικών Επιτροπών στον οποίο θα ορίζονται 18

19 λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητες, οι δικαιοδοσίες, οι συνθέσεις, οι θητείες και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τις εργασίες. Σε κάθε διοικητική Επιτροπή Πρόεδρος ορίζεται το ειδικότερο από τα μέλη ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη δε, με εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι πέντε φίλαθλοι από τα μέλη ή όχι του ΔΣ, με τετραετή θητεία. Η πλήρωση κενής θέσης γίνεται με διορισμό αναπληρωματικού μέλους, μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τις συνεδριάσεις, τα καθήκοντα και τις αποφάσεις των Διοικητικών Επιτροπών, εφαρμόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 25 ο Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί για τετραετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση, συγχρόνως με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από κατάλογο υποψηφίων, που έχουν υποδειχθεί από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επί του ψηφοδελτίου κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να σημειώσει έναν σταυρό δίπλα από το όνομα του υποψηφίου. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, ενώ οι επόμενοι δύο είναι αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων και εφόσον αυτή επηρεάζει την σύσταση της Επιτροπής, διενεργείται κλήρωση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υπό την Προεδρία του μεγαλυτέρου σε ηλικία από τα μέλη της, συνεδριάζει, είτε κατά τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων, είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ελέγχει το Ταμείο, τους Ισολογισμούς, τους Απολογισμούς, την τάξη, την ακρίβεια των δικαιολογητικών και την οικονομική εν γένει κατάσταση και διαχείριση, για τα οποία υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση, καθώς και εισηγήσεις και προτάσεις. Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς. Σε περίπτωση που στην Εξελεγκτική Επιτροπή υπάρχουν λόγω παραιτήσεων ή κωλυμάτων λιγότερα από δύο (2) μέλη, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 19

20 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρθρο 26 ο Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη: α) Ενα Δικαστικό Αντιπρόσωπο που ορίζεται με αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρωτοδίκης Διοικητικών Δικαστηρίων ή της Πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθήνας και β) Δύο μέλη οριζόμενα με κλήρωση μεταξύ των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος. Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι: α) να συντάξει με συνοπτική διαδικασία και με βάση τα προσαγόμενα κατά τη συνεδρίαση αποδεικτικά στοιχεία, κάθε ένσταση ή διαμαρτυρία για παράλειψη ή αντικανονική εγγραφή στον κατάλογο των αντιπροσώπων, των δικαιούμενων ψήφου Σωματείων-μελών και να εκδώσει άμεσα τη τελεσίδικη απόφάσή της απευθυνόμενη προς τη Γενική Συνέλευση, πριν από οποιαδήποτε ψηφοφορία για θέματα της ημερήσιας διάταξης, β) να παραλάβει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τους καταλόγους των υποψηφίων συνδυασμών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής και να εκτελέσει την ψηφοφορία και τη διαλογή, να υπογράψει μετά το τέλος της πρακτικό ψηφοφορίας και να το παραδώσει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα ψηφοδέλτια μονογραμμένα από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Άρθρο 27 ο Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ δημιουργείται με απόφασή του, Οικονομική Επιτροπή με τρία μέλη, κατά προτίμηση ειδικών στα οικονομικά θέματα, με θητεία ίση με τη θητεία του ΔΣ. Η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό της ΕΟΜ, σε συνεργασία με τα λοιπά βάσει του παρόντος αρμόδια όργανα, επιβλέπει, ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση του προϋπολογισμού, τις δαπάνες, τα λογιστικά βιβλία και εν γένει κάθε έσοδο και έξοδο της ΕΟΜ, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση της ΕΟΜ και εισηγείται στο ΔΣ για κάθε θέμα ή ζήτημα που έχει σχέση με τον προϋπολογισμό και την εύρεση πόρων. 20

21 Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής αυτοδικαίως ορίζεται ο εκάστοτε Ταμίας της ΕΟΜ. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Προέδρου. Η Επιτροπή είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων απαραίτητα και ο Πρόεδρός της. Για τα υπόλοιπα ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 28 ο Η Γενική Συνέλευση της ΕΟΜ μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου συζητά εναρμονισμένο στον Νόμο 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά, Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΟΜ και αφού εγκριθεί δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, υποβάλλεται για έγκριση και έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό ή άλλο από αυτόν εξουσιοδοτημένο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 27 ν.2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά. Εφόσον εγκριθεί ή παρέλθει άπρακτο ένα δίμηνο από την υποβολή, θεωρείται οτι υπάρχει νόμιμη έκδοση του Κανονισμού και τίθεται σε άμεση εφαρμογή. Η ίδια διαδικασία ισχύει σε κάθε περίπτωση έκδοσης Κανονισμών ή τροποποίησής τους. Σε περίπτωση που κατά τον έλγχο κριθεί οτι πρέπει οι ρυθμίσεις του Κανονισμού να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή εναρμονιστούν, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συμμορφωθεί και να προβεί άμεσα σε διόρθωση και επανυποβολή για έγκριση. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζεται λεπτομερώς ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας όλων των οργάνων και υπηρεσιών ως και η τάξη εργασιών της Ομοσπονδίας, βάσει του παρόντος Καταστατικού και των Νόμων. Για την κατάρτισή του λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι διεθνώς ισχύοντες κανονισμοί και οι κανονισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπόουλινγκ.. Ειδικότερα με τον Εσωτερικό Κανονισμό προσδιορίζονται λεπτομερώς τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα θέματα: α) Οι βασικές αρχές και οι βασικοί κανόνες περί του φιλάθλου πνεύματος, της φιλάθλου ιδιότητας και της αθλητικής ηθικής, επί των οποίων θεμελιώνεται η υπόσταση της Ομοσπονδίας του Μπόουλινγκ, οι σκοποί και τα μέσα της. Περιλαμβάνονται επίσης υποχρεωτικά οι κανονισμοί και αποφάσεις της ΔΟΕ για τη φαρμακοδιέγερση. β) Η διοίκηση και η λειτουργία της Ομοσπονδίας εν γένει, η σύνθεση, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Σωματείων-μελών 21

22 που την απαρτίζουν, η διαδικασία άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την ομαλή και άρτια εκπλήρωση του σκοπού της Γενικής Συνέλευσης. γ) Η συγκρότηση, η σύνθεση και οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Επιτροπών της Ομοσπονδίας από τις οποίες αποτελείται το σύστημα της Διοίκησης και καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το έργο των διαφόρων οργάνων της. δ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων της εγγραφής των Σωματείων-μελών, και των λοιπών της Ομοσπονδίας, οι οικονομικές τους υποχρεώσεις, ο τρόπος συγχώνευσης Σωματείων, η διάλυση, η διαγραφή τους και ο διακανονισμός των σχέσεων των Σωματείων-μελών με τις αρχές της Ομοσπονδίας, τους αθλητές και αθλήτριές της. ε) Η εγγραφή και μεταγραφή αθλητών και αθλητριών, ο τρόπος έκδοσης των αθλητικών δελτίων και της ανανέωσής τους, οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αγώνες, η κατάταξή τους κατά ηλικίες και κατηγορίες, η βαθμολογία και οι διακρίσεις. στ) Οι παραβάσεις των κανονισμών και τα αθλητικά και άλλα παραπτώματα, η διαδικασία εκδίκασης, οι ποινές και κάθε κύρωση για αντιαθλητικές και αντιπειθαρχικές πράξεις εν γένει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού. ζ) Τα περί αγώνων, του είδους και της μορφής των πρωταθλημάτων, το σύστημα οργάνωσης, οι απαιτούμενες άδειες, οι προκηρύξεις, οι εκθέσεις περί αποτελεσμάτων, ο διορισμός των αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας, οι όροι συμμετοχής των Σωματείων και των αθλητών, οι μετακινήσεις, οι δαπάνες διατροφής και διαμονής, τα παράβολα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την αγωνιστική δραστηριότητα και τον προγραμματισμό της. η) Τα σχετικά με τους αθλητικούς εν γένει χώρους, γήπεδα, γυμναστήρια, στάδια και λοιπές εγκαταστάσεις. θ) Τα σχετικά με αθλητικά εν γένει όργανα και υλικά. ι) Τα περί αγωνοδίκων επιτροπών, οργανωτικών επιτροπών, επιτροπών πρωταθλημάτων και κριτών των αγώνων. ια) Τα περί προπονητών, γυμναστών, ιατρών, μαλακτών, και άλλων τεχνικών εν γένει. ιβ) Κάθε άλλο θέμα διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό και νομικό, που έχει σχέση με την άρτια οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 29 ο Όλες οι προς την Ομοσπονδία και για τους σκοπούς της προσφερόμενες υπηρεσίες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης και των διαφόρων Επιτροπών, παρέχονται άνευ μισθού. Μόνο τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για υπηρεσία της Ομοσπονδίας και οι σύμφωνες προς τους διεθνείς κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις Νόμων ή Υπουργικών Αποφάσεων επιτρεπόμενες αποζημιώσεις καταβάλλονται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης. Το απαιτούμενο για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας έμμισθο υπαλληλικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσίας και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ. Με τον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσίας, καθορίζονται οι οργανικές, τακτικές και έκτακτες θέσεις, τα απαιτούμενα για την κάλυψη της κάθε μιας προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης, οι όροι εργασίας, οι προϋποθέσεις αδειών, προαγωγής, απολύσεως και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Όλες οι υπηρεσίες και το προσωπικό των Γραφείων και λοιπών υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, βρίσκονται κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του Γενικού Γραμματέα. Το έμμισθο προσωπικό μπορεί, εφόσον κληθεί, να παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν του ζητηθεί, να παρέχει πληροφορίες ή να εκφέρει γνώμη και να εισηγείται λύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Άρθρο 30 ο Επί πλέον των δια των διατάξεων του παρόντος καταστατικού οριζομένων κανονισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας υποχρεούται όπως, εντός του απαραιτήτου και εύλογου χρόνου, καταρτίσει και υποβάλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, συμπληρωματικό κανονισμό, ώστε όλες οι υπηρεσίας και οι λειτουργίες της Ομοσπονδίας και οι σχέσεις των διαφόρων οργάνων διοίκησης και προσωπικού, να διέπονται από πάγιους και σαφώς καθορισμένους κανόνες. Και οι συμπληρωματικοί κανονισμοί ακολουθούν την διαδικασία ελέγχου νομιμότητας που αναφέρεται πιο πάνω στο άρθρο 27 παρ.1. Ειδικώτερα, με τους συμπληρωματικούς αυτούς κανονισμούς προσδιορίζονται τα δικαιώματα των διοικητικών στελεχών μεταξύ Σωματείων και αθλητών αφενός και της Ομοσπονδίας αφετέρου, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των διοικητικών στελεχών, οι γενικότερες δεοντολογικές υποχρεώσεις των φιλάθλων, εν γένει μελών της Ομοσπονδίας και όλα τα τυχόν διοικητικά και 23

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ -ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 Με την υπ' αριθ. 2155/12.9.1979 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναγνωρίσθηκε και λειτουργεί έκτοτε η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς».

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς». Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς» (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της 1 ης /11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» με έδρα την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης.

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ στελεχη ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ον ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύθηκε κατά το έτος 1995 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ( Κ.Ο. Τριάθλου ) με έδρα τη Λευκωσία. ΑΡΘΡΟ 2ον ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων. Εσωτερική οργάνωση Σωματείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων. Εσωτερική οργάνωση Σωματείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ Σεμινάριο στελεχών Σωματείων Εσωτερική οργάνωση Σωματείων Εισηγητής: Λουκάς Ζώτος Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου είναι εκλεγμένο και ασκεί τη διοίκηση του Σωματείου σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1ο: Όνομα, έδρα Άρθρο 2ο: Σκοποί του συλλόγου Άρθρο 3ο: Mέλn του συλλόγου Άρθρο 4ο: Όργανα του συλλόγου Άρθρο 5ο:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Α ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

II.ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ Υπόδειγμα Καταστατικού Συλλόγου Αποφοίτων ΑΣΠΑΙΤΕ I. ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Στην Αθήνα σήμερα.. 2014 και στην αίθουσα. της ΑΣΠΑΙΤΕ οι παρακάτω υπογράφοντες, όλοι ενήλικες Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

(Τροποποιηθείς κατόπιν αποφάσεως Δ.Σ της Ε.Ψ.Ε, 12/4/2006, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Ψ)

(Τροποποιηθείς κατόπιν αποφάσεως Δ.Σ της Ε.Ψ.Ε, 12/4/2006, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Ψ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (Τροποποιηθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης Καταστατικό Συλλόγου

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης Καταστατικό Συλλόγου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» Προεισαγωγικό άρθρο Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης, που εδρεύει στη Φιλοθέη Αττικής (οδός Β. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ ü ΑΡΘΡΟ 1 - Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας». Το Σωματείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION)

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (CYPRUS MULTIPLE SCLEROSIS (MS) ASSOCIATION) O ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 57 ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Καταστατικό Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής», (ΕΔΥΠΥ)

Διαβάστε περισσότερα