ΑΕΦ 153 ΕΠΟΣ- ΗΣΙΟΔΟΥ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΦ 153 ΕΠΟΣ- ΗΣΙΟΔΟΥ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ"

Transcript

1 ΑΕΦ 153 ΕΠΟΣ- ΗΣΙΟΔΟΥ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ησίοδος Εισαγωγικά άρθρα στις αρχαιογνωστικές εγκυκλοπαίδειες Real Encyclopädie (RE) [A. Rzach, H. Scwabl στο Suppl.], Der neue Pauly, Oxford Classical Dictionary (OCD) [M.L. West] και στα ελληνικά Λεξικό αρχαίων συγγραφέων του P. Kroh. Fritz, K. v. et al. (εκδ.) Hésiode et son influence. Γενεύη (Entretiens 7). Heitsch, E. (εκδ.) Hesiod. Darmstadt (Wege der Forschung 44). Janko, R Homer, Hesiod and the Hymns, Cambridge. Krafft, F Vergleichende Untersuchungen zu Homer und Hesiod. Göttingen. Lamberton, R Hesiod. Yale. (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Gutenberg 2005). Lefkowitz, M.R The Lives of the Greek Poets. Λονδίνο. Montanari, F./ A. Rengakos/ Ch. Tsagalis Brill s Companion to Hesiod. Leiden. Μπεζαντάκος, Ν./ Χ. Τσαγγάλης/ Φ. Μανακίδου/ Σ. Ράγκος Μουσάων ἀρχώμεθα. Ο Ησίοδος και η αρχαϊκή επική ποίηση. Αθήνα. Στερεότυπες εκδόσεις Merkelbach, R. / M.L. West Fragmenta Hesiodea, Οξφόρδη. Rzach, Α (μεγάλη έκδοση), 1913 (μικρή έκδοση). Hesiodi Carmina. Λιψία. Solmsen, F. / R. Merkelbach / M.L. West (εκδ.) Hesiodi Theogonia, Opera et Dies, Scutum, Fragmenta Selecta. Οξφόρδη. Σχόλια Di Gregorio, L. (εκδ.) Scholia vetera in Hesiodi Theogoniam. Μιλάνο. Γλώσσα, Ύφος, Μέτρο Edwards, G.P The Language of Hesiod. Οξφόρδη. Hofinger, M Lexicon Hesiodeum και Supplementum. Leiden. Minton, W.W Concordance to the Hesiodic Corpus. Leiden. Tebben, J.R. Hesiod-Konkordanz: a computer concordance to Hesiod. Hildesheim. Troxler, H Sprache und Wortschatz Hesiods. Ζυρίχη. Ποιητική van Groningen, B.A La composition littéraire archaique grecque. Amsterdam. Hamilton, R The Architecture of Hesiodic Poetry. Bαλτιμόρη-Λονδίνο. Pucci, P Hesiod and the Language of Poetry. Βαλτιμόρη. Υπομνήματα, Μονογραφίες για το έργο Edwards, A.T Hesiod's Ascra. Berkeley. Hirschberger, M Gynaikon Katalogos und Megalai Ehoiai. Μόναχο-Λιψία. Hunter, R. (εκδ.) The Hesiodic Catalogue of Women. Constructions and Reconstructions. Cambridge. Löffler, I Die Melampodie. Meisenheim am Glan. Schwartz, J Pseudo-Hesiodeia. Leiden. West, M.L The Hesiodic Catalogue of Women. Οξφόρδη. West, M.L Hesiod Theogony. Οξφόρδη. West, M.L Hesiod Works and Days. Οξφόρδη. Μεταφράσεις Βλάχος, Ά.-Σ. Βλάχος Ησιόδου Θεογονία, Αθήνα: Παπαδήμας. Γκιργκένης, Σ Ησίοδος. Έργα και Ημέραι, Θεογονία, Η Ασπίδα του Ηρακλή, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος. Λεκατσάς, Π. (εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια) Ησίοδος Θεογονία, Έργα και Ημέραι, Ασπίς Ηρακλέους, Ηοίαι. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος. Μαρωνίτης, Δ.Ν. (μετάφραση-επιλεγόμενα) Εκλογές από τον Ησίοδο. Αθήνα: Το Ροδακιό.

2 Θεογονία Μονογραφίες Ballabriga, A Le soleil et le Tartare. L image mythique du monde en Grece archaique. Paris. Caldwell, R The Origin of the Gods. A Psychoanalytic Study of Greek Theogonic Myth. Oxford. Clay, J. Strauss Hesiod's Cosmos. Cambridge. Fontenrose, J Work, Justice and Hesiod's Five Ages. Σικάγο. Heitsch, E. (εκδ.) Hesiod. Darmstadt (Wege der Forschung 44). Solmsen, F Hesiod and Aeschylus. Ithaca, New York. Stoddard, K The Narrative Voice in the Theogony of Hesiod, Leiden-Βοστώνη. Άρθρα Arthur, M "Cultural Strategies in Hesiod's Theogony: Law, Family, Society." Arethusa 15: Arthur, M "The Dream of a World without Women: Poetics and Circles of Order in the Theogony Prooemium." Arethusa 16: Ballabriga A Le dernier adversaire de Zeus. Le mythe de Typhon dans l'épopée grecque archaïque. RHR 207: Blaise, F "L'episode de Typhee dans la Theogonie d'hesiode (v ): la stabilisation du monde", REG 105: Boedecker, D "Hecate: A Transfunctional Goddess in the Theogony?" TAPA 113: Burkert, W The Logic of Cosmogony. In: R. Buxton (ed.), From Myth to Reason? Studies in the Development of Greek Thought. Oxford. Pp Clay, J "The Hecate of the Theogony." GRBS 25: Clay, J "What the Muses Sang: Theogony 1-115," GRBS 29: Clay, J The World of Hesiod. Ramus 21: dubois, P Eros and the Woman. Ramus 21.1: Feldman, T Personification and Structure in Hesiod s Theogony. SO 46: Griffith, M Personality in Hesiod. CA 2: Heath, M Hesiod s Didactic Poetry. CQ 35: Kranz, W "SPHRAGIS: Ichform und Namensiegel als Eingangs- und Schlussmotiv antiker Dichtung". RhM 104: 3-46 & Lincoln, B Competing Discourses: Rethinking the Prehistory of Mythos and Logos. Arethusa 30: Marquardt, P "A Portrait of Hecate." AJP 102: Martin, R "Hesiod's Metanastic Poetics" Ramus 21: Mondi, R "The Ascension of Zeus and the Composition of Hesiod's Theogony." GRBS 25: Mondi, R ΧΑΟΣ and the Hesiodic Cosmogony. HSPh 92 (1989) Nagy, G "Authorisation and Authorship in the Hesiodic Theogony." Ramus 21/2: Nünlist, R Hesiod. In: I.J.F. De Jong, Narrators, Narrattees and Narrative in Ancient Greek Literature. Leiden. Pp Roth, C "The Kings and the Muses in Hesiod's Theogony." TAPA 106: Rudhardt, J "A propos de l'hécate hésiodique." MH 50: Snell, B. "Ο κόσμος των θεών στον Ησίοδο", Η ανακάλυψη του πνεύματος. Αθήνα: ΜΙΕΤ Σσ Stokes, M. "Hesiodic and Milesian cosmogonies," Phronesis, 7, I (1962): 1-37 ; 8, II (1963): Sussman, L "The Birth of the Gods: Sexuality, Conflict and Cosmic Structure in Hesiod's Theogony." Ramus 7/1: Vernant, J.-P. Το σύμπαν, οι θεοί, οι άνθρωποι. Αθήνα: Πατάκης Σσ Vernant, J.-P The Myth of Prometheus in Hesiod. in Myth and Society in Ancient Greece, J. Lloyd, tr. Νέα Υόρκη. Zeitlin, F Signifying Difference: The Case of Hesiod's Pandora. in Playing the Other. Σικάγο. Ziegler, K "Theogonien". Roscher 5. Σσ

3 Ανατολικές επιδράσεις Penglase, C Greek myths and Mesopotamia : parallels and influence in the Homeric hymns and Hesiod. Λονδίνο / Νέα Υόρκη. West, M The East Face of Helicon: West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Οξφόρδη. Πρόσληψη Fakas, C Der hellenistische Hesiod. Arats Phainomena und die Tradition der antiken Lehrepik. Wiesbaden. Kambylis, A Die Dichterweihe und ihre Symbolik. Χαϊδελβέργη. Reinsch-Werner, H Callimachus Hesiodicus. Βερολίνο. Solmsen, F Hesiod and Aeschylus. Ithaca, Νέα Υόρκη. Έπος Bernabe, A Poetae epici Graeci. Τόμ. 1. Λιψία. Bowra, C.M Heroic Poetry. Λονδίνο. Foley, J.M. (εκδ.) A Companion to Ancient Epic. Οξφόρδη. Hainsworth, J.B The Idea of Epic. Berkeley-Los Angeles-Οξφόρδη. Huxley, G.L Greek Epic Poetry, from Eumelos to Panyassis. Cambridge, Mass. Koster, S Antike Epostheorien. Wiesbaden. Βλ. επίσης τα ακόλουθα λήμματα σε αρχαιογνωστικές εγκυκλοπαίδειες: Epic/Epos, Epic Cycle, Hesiod, Theogony/ Theogonie.

4 ΑΕΦ 153 ΕΠΟΣ ΗΣΙΟΔΟΥ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 1. Λεξικά An Intermediate Greek-English Lexicon, founded upon the seventh edition of Liddell and Scott's Greek- English Lexicon. [1889] Οξφόρδη: Oxford University Press. Liddell, H.G.-Scott, R Greek-English Lexicon. 9η έκδ. με αναθεωρημένο Συμπλήρωμα. Οξφόρδη. Montanari, F. [1995] Vocabolario della lingua greca; con la collaborazione di Ivan Garofallo e Daniela Manetti; fondato su un progetto di Nino Marinone. Seconda edizione con CD-ROM. Contiene la Guida all' uso del Vocabolario e Lessico di base. Τορίνο: Loescher. Μόσχος, Ξ.-Μ. Κωνσταντινίδης Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης. Ι-IV. Αθήνα: Ι. Σιδέρης. Ανατύπωση με συμπλήρωμα από τους Γεωργούλη, Κ. και Π. Γεωργούντζο I-II. Αθήνα. [Μετάφραση της 8ης εκδ. (1897) του Greek-English Lexicon με συμπληρώσεις και προσθήκες]. Snell, B.-H. Erbse (επιμ.) κ.ε. Lexikon des frühgriechischen Epos. Αμβούργο και Göttingen. 2. Γραμματολογίες Easterling P.E. - Knox B.M.W Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Ν. Κονομής - Χ. Γρίμπα - Μ. Κονομή (μτφρ.). Αθήνα: Παπαδήμας. Lesky A Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Α. Τσοπανάκης (μτφρ.). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Montanari, F Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Nesselrath, H.-G Εισαγωγή στην αρχαιογνωσία. Ι. Αρχαία Ελλάδα. Δ. Ι. Ιακώβ & Α. Ρεγκάκος (επιμ.). Αθήνα: Παπαδήμας. 3. Εγκυκλοπαιδικά βοηθήματα Ackermann, H.C. & J.R. Gisler κ.ε. Lexicon iconographicum mythologiae classicae (LIMC). I- VII. Ζυρίχη. Andresen, C., H. Erbse, O. Gigon, K. Schefold, K.F. Stroheker & E. Zinn Lexikon der alten Welt. Tübingen-Ζυρίχη. Cancik, H. & Η. Schneider & Μ. Landfester (επιμ.) Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike (NP). Στουτγάρδη & Βαϊμάρη. Dölger, F. J. & Lietzmann, H. & Waszink, J. H. & Wenger, L. & Klauser, T. et al. (επιμ.) , Reallexicon für Antike und Christenntum, Τόμοι Ι-ΙΧΧ & Supplememt. Στουτγάρδη. Grimal, P Λεξικό της ελληνικής και ρωμαϊκής μυθολογίας. Β. Άτσαλος (επιμ.). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Hornblower, S. & A. Spawforth The Oxford Classical Dictionary. Οξφόρδη. Howatson, M. C Εγχειρίδιο Κλασικών Σπουδών. The Oxford Companion to Classical Literature. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Kroh, P Λεξικό Αρχαίων Συγγραφέων. Ελλήνων και Λατίνων. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Wissowa, G., W. Kroll & K. Mittelhaus κ.ε. Pauly's Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). I-LXVIII & 15 Supplementa. Στουτγάρδη.

5 ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. Πύλες KIRKE Πολύ χρήσιμη πύλη, όπου οργανώνονται θεματικά και κατά συγγραφείς οι σημαντικότερες ιστοσελίδες. Thesaurus Linguae Graecae Πολύ χρήσιμη πύλη, όπου οργανώνονται θεματικά οι σημαντικότεροι δικτυακοί τόποι. 2. Ψηφιακές βιβλιοθήκες PERSEUS Ψηφιακή βιβλιοθήκη για την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Περιλαμβάνει κείμενα και μεταφράσεις, βιβλιογραφία για τη γλώσσα και τη γραμματεία, λεξικά και λεξικογραφικά εργαλεία, καθώς και πλούσιο εικονογραφικό υλικό. 3. Βιβλιογραφίες Annee Philologique Η μεγαλύτερη περιοδική έκδοση για τη βιβλιογραφία των ανθρωπιστικών επιστημών, έναντι μικρής ετήσιας συνδρομής. Bryn Mawr Classical Review (BMCR) Η ιστοσελίδα προσφέρει διαδικτυακή ενημέρωση (κυρίως βιβλιοκρισίες) για ό,τι δημοσιεύεται στον χώρο των αρχαιογνωστικών επιστημών. 4. Χρήσιμες σελίδες για τον Ησίοδο The Chicago Homer Ιστοσελίδα με βάση δεδομένων για το αρχαϊκό έπος (Όμηρος, Ησίοδος, Ομηρικοί Ύμνοι). Κείμενο, μετάφραση, λεξιλογική ανάλυση (με δεσμό στο οικείο άρθρο του LSJ), λογοτυπική ανάλυση. The Online Medieval and Classical Library Όλα τα έργα του Ησιόδου μαζί με τα αποσπάσματα και τις έμμεσες μαρτυρίες σε μετάφραση του H.G. Evelyn-White (1914). Αρχαϊκή Περίοδος Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα με στοιχεία για την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό της αρχαϊκής περιόδου. Greek Mythology Link Ίσως από τις πιο χρήσιμες ιστοσελίδες για τη μυθολογία με αξιόπιστο υλικό, παραπομπή σε πηγές και εικονογράφηση και εξαιρετικά χρήσιμο για τη μελέτη του Ησιόδου. Encyclopedia Mythica Συνοπτικές πληροφορίες για πληθώρα θεμάτων. Χρήσιμο για την αναζήτηση στοιχείων από άλλες μυθολογικές παραδόσεις εκτός της ελληνικής.

ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Εκλεκτορική Επιτροπή γνωστικού αντικειμένου ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ όπως καταρτίστηκε κατά τη συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Διεύθυνση Επικοινωνίας: Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Λονδίνο. YΠOTPOΦIEΣ 1982-1986 I.K.Y. 1985 δίμηνη υποτροφία του D.A.A.D. 1989-1992 Ι.Κ.Υ. εξωτερικού.

Λονδίνο. YΠOTPOΦIEΣ 1982-1986 I.K.Y. 1985 δίμηνη υποτροφία του D.A.A.D. 1989-1992 Ι.Κ.Υ. εξωτερικού. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Φλώρα Μανακίδου ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25.3.1965 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας Δ.Π.Θ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τηλ.γραφ./φαξ 25310 39953. fmanakid@helit.duth.gr EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ιακώβ Δανιήλ, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία

2. Ιακώβ Δανιήλ, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Εργογραφικές πληροφορίες Τακτικά μέλη 1. Ξανθάκη-Καραμάνου Γεωργία, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 3ος ΤΟΜΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 3ος ΤΟΜΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ 3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 3ος ΤΟΜΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ Διευθυντής Ερευνών ΚΕΙΝΕ Ακαδηµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 157 84 Αθήνα Τηλ.: +30-210-7277611 (Γραφείο 501) e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Dafnis y Cloe de Longo. Bibliografía

Dafnis y Cloe de Longo. Bibliografía ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ UNIIVERSSIIDAD ARIISSTOTELIICA DE TESSALONIICA FFACULTAD DE FFIILOSSOFFIIA Y LETRASS DEPPARTAMENTO DE

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Γ. Παππάς. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ)

Θεόδωρος Γ. Παππάς. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ) Θεόδωρος Γ. Παππάς Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ) Προσωπικά στοιχεία Τόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Μελισσουργοί Άρτας, 05-02-1956 Διεύθυνση: οδός

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2011-12. 1. Αρχαία Ελληνική Υιλολογία

Ι. Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2011-12. 1. Αρχαία Ελληνική Υιλολογία Ι. Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2011-12 A. TOMEA KΛAIKH ΥIΛOΛOΓIA 1. Αρχαία Ελληνική Υιλολογία ΦΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ YΠOXPEΨTIKA (Y) Eξάμ. Κωδ. Mάθημα Διδάσκων I ΥY1100 α) Ρητορεία τ. Μερσινιάς Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 i Πρόεδρος: Αλεξάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής Διευθύντρια Τομέα Κλασικής

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMIC INFO - CLASSICAL STUDIES

ACADEMIC INFO - CLASSICAL STUDIES ΟΡΟΙ Αρχαιολογία Αρχαιολογία (σύνδεσμοι) Βιβλιογραφικές βάσεις Βιβλιογραφικές βάσεις (σύνδεσμοι) Γλώσσα ΑΕ Γλώσσα ΑΕ (σύνδεσμοι) Γλώσσα λατινική Γλώσσα λατινική (σύνδεσμοι) Γλώσσες κλασικές: Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Baladié, Jean-Marie Jacques, Pierre Debord, Robert Etienne, Bernard Guilemain, Alain Bresson. XXVII-XXVIII, γ) Σενέκας, De beneficiis (V-VI).

Baladié, Jean-Marie Jacques, Pierre Debord, Robert Etienne, Bernard Guilemain, Alain Bresson. XXVII-XXVIII, γ) Σενέκας, De beneficiis (V-VI). Β. ANAΛYTIKO YΠOMNHMA ΣΠOY ΩN KAI PAΣTHPIOTHTΩN 1. Bασικές σπουδές Παρακολούθησα τα µαθήµατα του ηµοτικού Σχολείου των Μελισσουργών, στα ορεινά Τζουµέρκα, ενώ τα γυµνασιακά στο Β εξατάξιο Γυµνάσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.) ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.) ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: H. Hunger, Bυζαντινή Λογοτεχνία (ελλ. μτφρ.), Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης, τ. Α, Αθήνα 1987, Β Αθήνα 1992, Γ, Αθήνα 1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ. Δήμητρα Γιωτοπούλου. Διδακτορική Διατριβή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ. Δήμητρα Γιωτοπούλου. Διδακτορική Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Δήμητρα Γιωτοπούλου Διδακτορική Διατριβή Η μορφή της Κασσάνδρας στην Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Λογοτεχνία Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.greek-language.gr

http://www.greek-language.gr 367 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ιαδικτυακά περιβάλλοντα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φιλολόγους (επιλογή. Κουτσογιάννης) Υπάρχουν πολλά διαδικτυακά περιβάλλοντα, πλούσιο υλικό και ποικίλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΕΦ 148 Επιγραφική (EΕ 2012 13) Διδάσκων Γ. Ζ. Τζιφόπουλος (http://www.lit.auth.gr/node/30) ΝΚ214, Δευτέρα και Πέμπτη 13.00 15.00 ή μετά από συνεννόηση 25.x.2012 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 i Πρόεδρος: Αλεξάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής Διευθυντής Τομέα Κλασικής

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum vitae. Flora P. Manakidou Associate professor of Greek Democritus University of Thrace

Curriculum vitae. Flora P. Manakidou Associate professor of Greek Democritus University of Thrace Curriculum vitae Flora P. Manakidou Associate professor of Greek Democritus University of Thrace Address Department of Greek 69100 Campus, Komotini, Hellas tel.25310 39953, 39900 email fmanakid@helit.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις

ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις H ΕΡΕΥΝΑ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις 2008-2010 Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 Τ. Κ. 20537, 1678 Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Συνέλευσης.

1. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης της Συνέλευσης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σήμερα, Πέμπτη 11

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Μαρίας Γ. Ξανθού, δρος Κλασικής Φιλολογίας Η Μαρία Γ. Ξανθού σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 i Πρόεδρος: Αλεξάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΗ Α.Ε.

2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΗ Α.Ε. 2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΗ Α.Ε. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2ος ΤΟΜΟΣ ΑΡΧΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010)

ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010) ΦΛΩΡΑ Π. ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2009-2010) Boυκολική ποίηση του Θεόκριτου Καλλίμαχου Ύμνοι Ομηρικό έπος Θεματογραφία Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Όλγα ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: 7 ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ στο γραφείο Πέμπτη 13-15.30μμ και Παρασκευή 13-14μμ εντός των διδακτικών εξαμήνων

Ι. ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ στο γραφείο Πέμπτη 13-15.30μμ και Παρασκευή 13-14μμ εντός των διδακτικών εξαμήνων Κώστας Βαλάκας Αναπληρωτής καθηγητής με το γνωστικό αντικείμενο Θεωρία και ερμηνεία του αρχαίου δράματος Γραφείο 03.06.05, Κτίριο Κ 35, τηλ. +2610-969906, E-mail: valakas@upatras.gr Διεύθυνση κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ.

Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ. Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ. Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης Υπηκοότητα Στρατιωτικές υποχρεώσεις Ξένες γλώσσες Διεύθυνση Τηλ. E- mail: Σημερινή Θέση: 3 Απριλίου 1966 Ελληνική Θητεία στο Πολεμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Επικοινωνία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Γραφείο 405 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, Αθήνα 210-7277427 eurkefalidou@arch.uoa.gr Ευρυδίκη

Διαβάστε περισσότερα