Εφαρμογή των Οδηγιών ΑΤΕΧ στην Ελληνική Βιομηχανία. Προβλήματα και Διδάγματα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή των Οδηγιών ΑΤΕΧ στην Ελληνική Βιομηχανία. Προβλήματα και Διδάγματα."

Transcript

1 Εφαρμογή των Οδηγιών ΑΤΕΧ στην Ελληνική Βιομηχανία. Προβλήματα και Διδάγματα. Βασίλειος Πέππας, MEng, MSc, AMIChemE, Explosion Protection Projects Manager, Εργονομία Α.Ε. Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Διευθυντής Υπηρεσιών ΑΥΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εργασίας, Εργονομία A.E. Εισαγωγή Το 2010 ολοκληρώνεται μια περίοδος 7 χρόνων από την εφαρμογή στην πράξη του νομοθετικού πλαισίου που οριοθετεί την πρόληψη των κινδύνων σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης. Στην εργασία αυτή παρατίθενται προβλήματα και διδάγματα που αναδείχθηκαν από την ενασχόλησή μας όλη αυτήν την περίοδο με την εκπόνηση και εφαρμογή δεκάδων μελετών προστασίας από εκρήξεις σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας, και τα οποία αφορούν σε όλες σχεδόν τις εξετασθείσες εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και το είδος της παραγωγικής διαδικασίας τους. Εγκαταστάσεις πολλές φορές τεράστιες σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, όπως διυλιστήρια και τσιμεντοβιομηχανίες, αλλά ακόμη και πολύ μικρές που περιλαμβάνουν διεξαγωγή βαφών και δραστηριότητες φόρτισης περονοφόρων οχημάτων. Η εκπόνηση μελετών ΑΤΕΧ, ή όπως η νομοθεσία το ονομάζει «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις», αφορά σε πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, παραγωγή και διακίνηση εύφλεκτών ουσιών, όπως π.χ. πετρελαιοειδή και παράγωγα αυτών, σκόνες τροφίμων: κακάο, ζάχαρη και άλευρα. Σε κάθε περίπτωση η προσέγγιση για την προστασία από εκρήξεις είναι ενιαία και η μόνη διαφοροποίηση που μπορεί να γίνει, αφορά στις εγκαταστάσεις στις οποίες δημιουργούνται εκρήξιμες ατμόσφαιρες είτε λόγω παρουσίας εύφλεκτών υγρών και αερίων είτε λόγω της παρουσίας εύφλεκτων σκονών. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται, διότι στην πλειονότητα των εγκαταστάσεων της δεύτερης κατηγορίας (εύφλεκτων σκονών), η αναγνώριση του κινδύνου δημιουργίας εκρήξεων από σκόνες και η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας από αυτές, παρουσιάστηκε μετά τη θέσπιση των οδηγιών ΑΤΕΧ. Αντίθετα στις δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας (εύφλεκτων αερίων και υγρών), ο κίνδυνος ανάφλεξης και έκρηξής ήταν και είναι γνωστός στις περισσότερες των περιπτώσεων από τη μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων όπου συνήθως εφαρμόζεται εγγενής πρόληψη. Τα προβλήματα και διδάγματα από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα σχετίζονται κυρίως με το πόσο τεκμηριωμένη, συνεκτική και σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας από εκρήξεις από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μην δαπανώνται υπέρογκα ποσά χωρίς τελικώς να εξασφαλίζεται ουσιαστική προστασία. Προς την κατεύθυνση αυτή και για την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των αρχών προστασίας από εκρήξεις καθώς και για τη διατήρηση αυτών σε μία εγκατάσταση, απαιτείται η ενεργή εμπλοκή αρκετών οργανικών μονάδων μίας εταιρίας, πέραν αυτών που ασχολούνται αποκλειστικά με την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας. Η παρούσα εργασία θα αναφερθεί στις παρακάτω ενότητες: o Τη συνοπτική ανάλυση της Νομοθεσίας ΑΤΕΧ προβάλλοντας τα σημαντικά οφέλη από τη σωστή της εφαρμογή. o Τη σπουδαιότητα της μελέτης «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις» ως εργαλείου για την ασφαλή και σωστή λειτουργία εγκαταστάσεων. o Τη σοβαρή οικονομική πτυχή της εμπεριστατωμένης ή μη, ταξινόμησης των επικίνδυνων περιοχών μίας εγκατάστασης σε Ζώνες. o Τη σωστή επιλογή και εγκατάσταση εξοπλισμού για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών). o Την προσοχή που θα πρέπει να δίνεται στη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού προστασίας από εκρήξεις.

2 Συνοπτική Ανάλυση της Νομοθεσίας ΑΤΕΧ Οι κοινοτικές οδηγίες που διέπουν την προστασία από εκρήξεις είναι οι 94/9/ΕΚ και 99/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με την Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ Β17081/2964/1996 και το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 42/2003 αντίστοιχα, και τέθηκαν και οι δύο σε εφαρμογή μετά την 30 η Ιουνίου του 2003,. Οδηγία 94/9/ΕΚ ΑΤΕΧ 95 Η εν λόγω οδηγία είναι η πιο σύνθετη από τις δύο και αφορά στον εξοπλισμό και στα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εγκαταστάσεις με κίνδυνο δημιουργίας εκρήξιμης ατμόσφαιρας. Είναι σύνθετη και εξαιρετικά πολύπλοκη οδηγία διότι αφορά κυρίως κατασκευαστές εξοπλισμού και παραθέτει λεπτομέρειες τόσο για τα επίπεδα προστασίας που πρέπει να εξασφαλίζει κάθε εξοπλισμός, σε συνάρτηση με τη Ζώνη στην οποία προορίζεται για χρήση, όσο και για τις διαδικασίες παραγωγής και πιστοποίησης αυτού. Πρόκειται για την οδηγία που δημιούργησε και δημιουργεί ακόμα σοβαρά προβλήματα στους κατασκευαστές και προμηθευτές βιομηχανικού εξοπλισμού ανά τον κόσμο. Παρότι η οδηγία είναι Ευρωπαϊκή, αφορά τους κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο, διότι προκειμένου να διακινήσουν τα προϊόντα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την εν λόγω οδηγία τόσο στην κατασκευή, όσο και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε αναστάτωση στους κατασκευαστές βιομηχανικού εξοπλισμού, είναι η εισαγωγή δύο κύριων κατηγοριών εξοπλισμού στον τομέα της αντιεκρηκτικής κατασκευής. Πρόκειται αφενός μεν για τον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αφετέρου δε για το σύνολο του εξοπλισμού (ηλεκτρολογικό και μη) που προορίζεται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες εύφλεκτων σκονών. Οι δύο αυτοί τομείς εξοπλισμού μέχρι την έκδοση της οδηγίας ΑΤΕΧ 95 δεν λαμβάνονταν υπόψη όσον αφορά την πρόληψη δημιουργίας πηγής ανάφλεξης κατά τη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα πριν από την έκδοση της εν λόγω οδηγίας ΑΤΕΧ ο μόνος εξοπλισμός που κατασκευαζόταν για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες («αντιεκρηκτικού τύπου» όπως συνήθως ονομάζεται) ήταν ηλεκτρολογικής φύσης. Μετά την έκδοση της οδηγίας (1994) και για περίοδο προσαρμογής εννέα χρόνων μέχρι την έναρξη εφαρμογής της το 2003, οι κατασκευαστές ήρθαν αντιμέτωποι με την πρόκληση να κατασκευάσουν μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό για χρήση σε περιβάλλον εύφλεκτης σκόνης με διατάξεις προστασίας από εκρήξεις. Έτσι για παράδειγμα ενώ πριν την 30 η Ιουνίου του 2003 σε ένα σύστημα εντός δυνητικά εκρήξιμης ατμόσφαιρας, αποτελούμενο από μία αντλία, τον άξονα με τον σύνδεσμο και τον κινητήρα της, το μόνο που επιβαλλόταν να είναι κατασκευασμένο με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις ήταν μόνο το ηλεκτρολογικό τμήμα (ο κινητήρας), μετά την ημερομηνία είναι απαίτηση της οδηγίας ΑΤΕΧ 95, να είναι κατασκευασμένο, με χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη ζώνη στην οποία θα χρησιμοποιηθεί, το σύνολο του συστήματος. (αντλία, άξονας με σύνδεσμο και κινητήρας). Μπορεί η περίοδος προσαρμογής που δόθηκε να ήταν εννέα χρόνια ( ), ωστόσο οι κατασκευαστές έπρεπε να περιμένουν μέχρι το 2001, χρονιά που εκδόθηκε το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την κατασκευή μη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης για την έκδοση προτύπων τα οποία θα χρησιμοποιούσαν οι κατασκευαστές, η έναρξη εφαρμογής και των δύο οδηγιών ΑΤΕΧ το 2003, βρήκε την Ευρωπαϊκή αγορά με σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πρόκειται για το μοναδικό ίσως ασθενές σημείο εφαρμογής των οδηγιών ΑΤΕΧ πανευρωπαϊκά (και στην Ελλάδα φυσικά). Μετά την πάροδο λίγων ετών και μέχρι το 2006, η εμπειρία δείχνει ότι έχει πλέον ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού σε όλη την Ευρώπη, αν και η Ελληνική βιομηχανία συνέχιζε και συνεχίζει να αγνοεί σε μεγάλο βαθμό την αναγκαιότητα εναρμόνισης με την οδηγία ΑΤΕΧ. Μετά την ιστορική αναδρομή εφαρμογής της οδηγίας ΑΤΕΧ 95 θα αναφέρουμε τις βασικές διατάξεις της οδηγίας που αφορούν τους χρήστες εξοπλισμού και όχι τους κατασκευαστές. Είναι αυτές οι διατάξεις που ουσιαστικά συνδέουν τις δύο οδηγίες και αφορούν στη σωστή επιλογή εξοπλισμού για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

3 Ο εξοπλισμός και τα συστήματα προστασίας για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες διακρίνεται σε δύο βασικές ομάδες. Η ομάδα Ι περιλαμβάνει συσκευές που προορίζονται για χρήση σε υπόγεια ορυχεία και η ομάδα ΙΙ περιλαμβάνει συσκευές που προορίζονται για χρήση σε άλλες θέσεις που μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θα γίνει αναφορά μόνο στις συσκευές και στα συστήματα προστασίας της ομάδας ΙΙ, διότι η ομάδα Ι (ορυχεία) είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 99/92/ΕΚ (ΑΤΕΧ137). Οι κατηγορίες των συσκευών της ομάδας ΙΙ ως προς τα απαιτούμενα επίπεδα προστασίας είναι οι ακόλουθες: 1. Η κατηγορία 1, περιλαμβάνει εξοπλισμό με πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας, το οποίο εξασφαλίζεται και σε περιπτώσεις σπάνιων βλαβών. 2. Η κατηγορία 2, περιλαμβάνει εξοπλισμό με υψηλό επίπεδο προστασίας, το οποίο εξασφαλίζεται και σε περιπτώσεις αναμενόμενων βλαβών. 3. Η κατηγορία 3, περιλαμβάνει εξοπλισμό με κανονικό επίπεδο ασφαλείας, το οποίο εξασφαλίζεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι, οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών που απορρέουν από την οδηγία ΑΤΕΧ 95, όσον αφορά στην εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού για τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας, περιορίζονται σε απλές οδηγίες προς τους χρήστες. Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 (οδηγία ΑΤΕΧ 137) όμως, ανάλυση του οποίου ακολουθεί, είναι αποκλειστική υποχρέωση του χρήστη του εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις, η ορθή εγκατάσταση και η διατήρηση της προβλεπόμενης λειτουργίας του, μέσω περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων. Οδηγία 99/92/ΕΚ ΑΤΕΧ 137 Η εν λόγω οδηγία σε αντίθεση με την προηγούμενη, δεν απευθύνεται σε κατασκευαστές εξοπλισμού αλλά στους χρήστες αυτού, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων που είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Η συγκεκριμένη οδηγία είναι η βασικότερη εκ των δύο και απαιτεί μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κινδύνου από εκρήξιμες ατμόσφαιρες σε εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας. Η οδηγία ΑΤΕΧ 137 καθορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων λαμβάνοντας τα ανάλογα τεχνικά ή και οργανωτικά μέτρα προστασίας από εκρήξεις, κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: o πρόληψη της δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, ή όταν η φύση της δραστηριότητας δεν το επιτρέπει, o αποφυγή της ανάφλεξης εκρηκτικών ατμοσφαιρών, και o μετριασμό των επιβλαβών συνεπειών της έκρηξης. Πρόκειται για την ανάγκη μίας συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων έκρηξης σε μία επιχείρηση με τις υποχρεώσεις του εργοδότη να αποτελούν τη βασική αρχή για την πολιτική πρόληψης και προστασίας. Υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται με την παρακάτω σειρά: 1. Αναγνώριση του κινδύνου δημιουργίας Εκρηκτικής Ατμόσφαιρας. Κατά την αναγνώριση του κινδύνου εντοπίζονται τα εύφλεκτα υλικά και με βάση την ποσότητα, την φύση και τη διαχείρισή τους εκτιμάται η δυνατότητα δημιουργίας επικίνδυνων εκρηκτικών ατμοσφαιρών. Εφόσον είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επικίνδυνες εκρηκτικές ατμόσφαιρες, γίνεται υπολογισμός της έκτασης για οριοθέτηση των επικίνδυνων περιοχών και κατάταξη αυτών σε Ζώνες, σύμφωνα με τη συχνότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών καθώς και τη διάρκεια αυτών. 2. Εκτίμηση των κινδύνων έκρηξης, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: Την πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών και τη διάρκειά τους, Την πιθανότητα παρουσίας και ενεργοποίησης πηγών ανάφλεξης καθώς και την αποτελεσματικότητα αυτών σε συνάρτηση με

4 Τα εύφλεκτα υλικά, τις εγκαταστάσεις, τις παραγωγικές διαδικασίες καθώς και τις αλληλεπιδράσεις αυτών. Την κλίμακα των προβλεπόμενων επιπτώσεων σε εργαζόμενους και εξοπλισμό. 3. Εφαρμογή μέτρων προστασίας από εκρήξεις για τον περιορισμό της επικινδυνότητας, όπως αυτή προκύπτει από την εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο. Τα Τεχνικά Μέτρα προστασίας από εκρήξεις είναι τα ουσιαστικά μέτρα τα οποία προσανατολίζονται, ακολουθώντας τις τρεις βασικές αρχές: στην πρόληψη δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, στην αποτροπή ανάφλεξης αυτών και στον περιορισμό των επιπτώσεων. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών διαφοροποιείται μερικώς και μόνον όσον αφορά στον εξοπλισμό. Η διαφοροποίηση αφορά στον εξοπλισμό σε εγκαταστάσεις που προϋπήρχαν της 30 ης Ιουνίου 2003 και σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά την ημερομηνία αυτή. Τα Οργανωτικά Μέτρα προστασίας από εκρήξεις, είναι συμπληρωματικά των Τεχνικών και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν μπορούν να σταθούν από μόνα τους για αποτελεσματική προστασία. Τα οργανωτικά μέτρα, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν οδηγίες προς τους εργαζόμενους και εκπαίδευση αυτών, προβλέπουν τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας και της ορθής λειτουργίας των εγκατεστημένων Τεχνικών Μέτρων για όλο το διάστημα ζωής και λειτουργίας αυτών. Η διατήρηση του επιπέδου προστασίας από εκρήξεις μίας εγκατάστασης, θα πρέπει να γίνεται μέσω της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών συντήρησης του εξοπλισμού, όπως αυτές προβλέπονται στα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα αλλά και στις οδηγίες των κατασκευαστών. Η συνολική εικόνα μίας επιχείρησης στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις όπως αυτή προκύπτει από τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλει να αποτυπώνεται στο Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις. Η σπουδαιότητα μίας εμπεριστατωμένης μελέτης ΑΤΕΧ Το «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις» ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό η μελέτη ΑΤΕΧ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της προστασίας από εκρήξεις για μία επιχείρηση. Η ανάγκη για την κατάρτιση της μελέτης ΑΤΕΧ απορρέει από την πολυδιάστατη φύση και πολυπλοκότητα του εγχειρήματος που ονομάζεται προστασία από εκρήξεις. Στην εργασία αυτή δεν θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του περιεχόμενου της μελέτης ΑΤΕΧ, αλλά μία επιγραμματική αναφορά των στοιχείων εκείνων που αποτελούν το βασικό κορμό για την πληρότητά της. Κατά την ανάλυση των στοιχείων αυτών θα γίνει αναφορά των ελλείψεων και προβλημάτων που έχουν αναγνωριστεί σε μελέτες που έχουμε κληθεί να ελέγξουμε, οι οποίες έχουν εκπονηθεί χωρίς τη δέουσα προσοχή και αποτελούν τα λεγόμενα «Έγγραφα Θεωρητικής Προστασίας από Εκρήξεις». Πρόκειται για μελέτες, οι οποίες συνήθως εμπεριέχουν γενικές θεωρητικές αναφορές που εξάγονται από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία για την υπό εξέταση εγκατάσταση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι μελέτες αυτές δεν καταλήγουν σε σαφή συμπεράσματα όσον αφορά στην ανάγκη ή μη λήψης μέτρων προστασίας από εκρήξεις, ενώ χωρίς καμία τεκμηρίωση καταλήγουν, πολλές φορές σε προσαρμοσμένες παρατηρήσεις ή μη εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι, σε αρκετές περιπτώσεις τα μέτρα που προτείνονται περιορίζονται συνήθως σε εφαρμογή αποκλειστικά και μόνον οργανωτικών μέτρων και ευχολογίων, υπό τη μορφή γενικόλογων οδηγιών που ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο σύστημα διαχείρισης, είτε αυτό εξειδικεύεται στη διαχείριση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων είτε στη διαχείριση της ποιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, με εμφανή έλλειψη εμπειρίας και κατάρτισης του μελετητή στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις, η μελέτη καταλήγει σε σοβαρές υπερβολές οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων καλύπτουν τον ίδιο το μελετητή, ενώ εκθέτουν σε σοβαρά οικονομικά και ποινικά (αν τελικά προκληθεί ατύχημα) βάρη τον εργοδότη και αποδέκτη της μελέτης.

5 Οικονομικά βάρη διότι αν ο εργοδότης αποφασίσει να εφαρμόσει τη μελέτη (ως οφείλει) θα βρεθεί κυριολεκτικά μπροστά στο δίλημμα να αντικαταστήσει το σύνολο του εξοπλισμού με άλλον αντιεκρηκτικού τύπου (ουσιαστικά βρίσκεται μπροστά σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω του υπέρογκου κόστους), είτε να αφήσει τη μελέτη ανεφάρμοστη και να είναι εκτεθειμένος απέναντι στο νόμο διότι δεν εφάρμοσε τις υποδείξεις των «ειδικών». Με βάση την εμπειρία για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων, μία εμπεριστατωμένη μελέτη προστασίας από εκρήξεις θα πρέπει μεταξύ άλλων να εμπεριέχει τα εξής: Ανάλυση όλων των εύφλεκτων υλικών που δύνανται να δημιουργήσουν εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Η ανάλυση αυτή δεν μπορεί να είναι γενικόλογη με βάση τα περιορισμένα στοιχεία που παρέχονται από τα δελτία δεδομένων ασφάλειας των υλικών αυτών (MSDS). Πρέπει να περιέχει τα εύφλεκτα χαρακτηριστικά του κάθε υλικού, σε συνδυασμό με την ποσότητα και τη διαχείριση αυτού εντός της εγκατάστασης ή του εξοπλισμού υπό εξέταση. Πιο συγκεκριμένα δεν μπορεί να μην αναλύονται χαρακτηριστικά όπως η μέση διάμετρος κόκκου μίας εύφλεκτης σκόνης, όπως αυτή είναι υπό διαχείριση εντός μίας εγκατάστασης, δεδομένου ότι η χρήση χοντρόκοκκων κλασμάτων εύφλεκτων σκονών αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους περιορισμού ή και εξάλειψης των κινδύνων έκρηξης. Δεν μπορεί να μη γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά όπως η ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης μίας εύφλεκτης ουσίας ή η αγωγιμότητα αυτής, ενώ υπάρχει ανάγκη εκτίμησης της αποτελεσματικότητας πηγών ανάφλεξης όπως ο στατικός ηλεκτρισμός και οι σπινθήρες από τριβή ή κρούση. Δεν αποτελεί δικαιολογία το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να εξαχθούν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά ευφλεκτότητας ενός υλικού από τα MSDS. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναζητούνται στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία και όπου απαιτείται να διεξάγονται έλεγχοι από πιστοποιημένα εργαστήρια (του εξωτερικού συνήθως) Ανάλυση των διεργασιών και των παραγωγικών συνθηκών του υπό εξέταση συστήματος. Δεν μπορούν να αναγνωριστούν και να αποτυπωθούν οι κίνδυνοι έκρηξης αν δεν αναγνωριστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δύναται να δημιουργηθεί μία εκρηκτική ατμόσφαιρα, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό ενός συστήματος ή εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα αν εντός της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται μεταφορά εύφλεκτων παραγόντων με πνευματική απορρόφηση (με υποπίεση), μία ενδεχόμενη διαρροή θα έχει περιορισμένη έκταση στον περιβάλλοντα του συστήματος χώρο, λόγω της εισροής αέρα στο σύστημα και όχι εκτόξευση εύφλεκτης ύλης στον περιβάλλοντα χώρο. Με το παράδειγμα αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ανάλυση των συνθηκών παραγωγής (πιέσεις, θερμοκρασίες κ.α.) καθώς και των χημικών και φυσικών διεργασιών (π.χ. εξώθερμες αντιδράσεις, αδρανοποίηση κ.α.), αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στην αναγνώριση των κινδύνων δημιουργίας και ανάφλεξης εκρηκτικών ατμοσφαιρών και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λείπουν από μία μελέτη. Ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες. Η «ζωνοποίηση», όπως είναι ευρέως γνωστός ο όρος, αποτελεί μία από τις κρισιμότερες παραμέτρους για μια εμπεριστατωμένη μελέτη ATEX. Η αποτύπωση των επικίνδυνων περιοχών είναι αυτή που καθορίζει τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν για την προστασία από εκρήξεις. Πρόκειται λοιπόν για έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που θα πρέπει να προσεγγιστεί με τη δέουσα προσοχή κάνοντας χρήση των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων, καθώς επίσης και των οδηγιών που εκδίδονται από διεθνείς οργανισμούς. Δεν είναι δυνατόν, στην ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες, να μη λαμβάνεται υπόψη ο φυσικός και τεχνητός εξαερισμός του υπό εξέταση χώρου ή να μη λαμβάνεται υπόψη η διάμετρος, η πίεση και η θερμοκρασία μίας σωληνογραμμής από διαφυγή στη φλάντζα της οποίας θα δημιουργηθεί μία επικίνδυνη περιοχή. Χρειάζονται λοιπόν, μεταξύ άλλων, υπολογισμοί για την εξακρίβωση του επιπέδου του εξαερισμού του υπό εξέταση χώρου, καθώς επίσης και υπολογισμοί για την ποσότητα και ταχύτητα εκτόξευσης εύφλεκτου υλικού από σημεία όπως φλάντζες και σύνδεσμοι. Οι υπολογισμοί αυτοί δίνουν τεκμηριωμένα στοιχεία για την έκταση των επικίνδυνων περιοχών. Όσον αφορά στο χαρακτηρισμό της επικίνδυνης περιοχής σε Ζώνη 0, 1 ή 2 (20, 21 ή 22) αυτός γίνεται λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που ισχύουν αποκλειστικά και μόνο στην υπό εξέταση εγκατάσταση. Δηλαδή, κανένας οδηγός ή πρότυπο δεν θα δώσει με βεβαιότητα τον χαρακτηρισμό μίας επικίνδυνης περιοχής, όπως για παράδειγμα το εσωτερικό ενός σιλό αποθήκευσης εύφλεκτης σκόνης, αν δεν εξαχθούν στοιχεία από τη λειτουργία της εγκατάστασης, όπως π.χ. η συχνότητα πλήρωσης του σιλό. Άλλη ζώνη δημιουργείται στο

6 εσωτερικό του σιλό που παραλαμβάνει υλικό κάθε μέρα και άλλη ζώνη όταν παραλαμβάνει μία φορά την εβδομάδα. Πρέπει λοιπόν η διαδικασία «ζωνοποίησης» μίας εγκατάστασης να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και των συνθηκών αποθήκευσης μεταφοράς και διαχείρισης των εύφλεκτων υλικών καθώς και τις συνθήκες λειτουργίας, όπως αυτές προκύπτουν από την ίδια την εγκατάσταση. Η αυθαίρετη και μη τεκμηριωμένη ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες εγκυμονεί, σοβαρούς κινδύνους, όπως π.χ. από ανάφλεξη εκρηκτικών ατμοσφαιρών σε σημεία που θεωρούνται ασφαλή, όταν γίνεται υποεκτίμηση του μεγέθους των ζωνών, είτε σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο, όπως π.χ. για αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού με αντιεκρηκτικού τύπου σε σημεία όπου δεν απαιτείται, όταν οι ζώνες έχουν αυθαιρέτως υπερεκτιμηθεί. Επιπλέον των παραπάνω έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις όπου η ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει και άλλες σκοπιμότητες. Έτσι έχουν αναγνωρισθεί περιπτώσεις όπου η ζώνη είναι πολύ συγκεκριμένης και περιορισμένης έκτασης, χωρίς αυτό να υποστηρίζεται από κάποιους υπολογισμούς ή άλλα τεχνικά μέτρα, γιατί μετά από την οριοθετηθείσα Ζώνη, υπάρχει εξοπλισμός που δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε χώρους με εκρήξιμες ατμόσφαιρες και η ενσωμάτωσή του εντός αυτής, θα σήμαινε ταυτόχρονα την ανάγκη για αντικατάστασή του με έναν αντίστοιχο αυτού αλλά με πολλαπλάσιο κόστος. Η προσέγγιση αυτή, η οποία απαντάται πιο σπάνια, παρουσιάζεται όταν η «ζωνοποίηση» εξυπηρετεί οικονομικές παραμέτρους, ώστε να περιοριστεί το κόστος εφαρμογής της Νομοθεσίας στο ελάχιστο δυνατόν. Όμως η πιο συνήθης, προσέγγιση που έχει παρατηρηθεί και υποδηλώνει συνήθως άγνοια του αντικειμένου προστασίας από εκρήξεις, είναι η υπερβολική «ζωνοποίηση». Στις περιπτώσεις αυτές, η άγνοια του αντικειμένου της προστασίας από εκρήξεις είναι και από τις δύο πλευρές (εργοδότη και μελετητή) αλλά πάντα εις βάρος του εργοδότη. Ο εργοδότης θέλει άμεσα να κλείσει την εκκρεμότητα με τη νομοθεσία, σε ότι αφορά στην εκπόνηση της μελέτης ΑΤΕΧ, και αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης σε μελετητή, ο οποίος λειτουργεί με γνώση την άγνοιά του και την κάλυψη των δικών του ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος. Ο μελετητής κινούμενος στα πλαίσια αυτά «ζωνοποιεί» τους χώρους όπου παρουσιάζονται εύφλεκτοι παράγοντες, στο σύνολό τους ως χώρους με κίνδυνο έκρηξης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου «ζωνοποιήθηκαν» γραφεία διοικητικού προσωπικού που δεν είχαν σχέση με την παραγωγή ή και ακόμα τουαλέτες επειδή και μόνο βρίσκονταν στο ίδιο οικόπεδο με την παραγωγή. Ο εργοδότης εν συνεχεία παραλαμβάνει τη μελέτη, τη θεωρεί οικονομικά ανεφάρμοστη και ουσιαστικά «την τοποθετεί στο ράφι». Από την πλευρά του, ο μελετητής είναι σίγουρος ότι για το οτιδήποτε προκύψει εντός της επιχείρησης και σχετίζεται με τη μελέτη του είναι εξασφαλισμένος, διότι το έχει προσδιορίσει. Οι χαμένοι σε αυτή την περίπτωση είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι ουσιαστικά ασφαλείς και ο εργοδότης που είναι εκτεθειμένος στις Αρχές λόγω μη εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων που εκπορεύονται από μια ουσιαστικά μη εφαρμόσιμη μελέτη. Εκτίμηση του Κινδύνου Έκρηξης. Είναι το επόμενο βήμα μετά την ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες, με το οποίο ολοκληρώνεται η αναγνώριση, αποτύπωση και ανάλυση των κινδύνων έκρηξης για κάθε ξεχωριστό τμήμα μίας εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τον εξοπλισμό. Στην εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης εξετάζεται η επικινδυνότητα μίας ενδεχόμενης έκρηξης, η οποία προκύπτει από την πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας και την ταυτόχρονη ύπαρξη και ενεργοποίηση μίας πηγής ανάφλεξης λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της πηγής ανάφλεξης και τις επιπτώσεις της έκρηξης στους εργαζόμενους και τις εγκαταστάσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας αποφασίζεται η έκταση των μέτρων προστασίας που απαιτούνται για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο. Δεν υφίσταται εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης χωρίς την εξέταση όλων των πιθανών πηγών ανάφλεξης, της πιθανότητας ενεργοποίησης σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα της κάθε μίας, για την ανάφλεξη του συγκεκριμένου εύφλεκτου παράγοντα. Κατά την εξέταση κάθε μίας από τις πηγές ανάφλεξης (13 αναγνωρισμένες από το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο), εξετάζεται και η καταλληλότητα για χρήση του κάθε εξοπλισμού στη ζώνη που είναι εγκατεστημένος. Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 «οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα συστήματα προστασίας και οι οποιεσδήποτε συναφείς συνδετήριες συσκευές πρέπει να τίθενται σε λειτουργία μόνον εάν το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις αποδεικνύει ότι η λειτουργία τους δεν συνεπάγεται κίνδυνο έκρηξης». Κατά την

7 αποκωδικοποίηση της συγκεκριμένης φράσης, όπως αυτή γίνεται στα εναρμονισμένα πρότυπα, ως «απόδειξη» νοείται η ενδελεχής εξέταση μέσω της εκτίμησης κινδύνου όλων των καταστάσεων εκείνων που κατά τη συνήθη λειτουργία ή την αναμενόμενη βλάβη ή την σπάνια βλάβη ενός εξοπλισμού θα δημιουργήσουν πηγή ανάφλεξης ικανή για να αναφλέξει την υπό εξέταση εκρηκτική ατμόσφαιρα. Η φράση αυτή προορίζεται κυρίως για τον εξοπλισμό που προϋπήρχε της 30 ης Ιουνίου του 2003 και πιο συγκεκριμένα για τον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ο οποίος πριν την ημερομηνία αυτή δεν χρειαζόταν να είναι κατασκευασμένος με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις. Με τη φράση αυτή επικυρώνεται ο τίτλος της συγκεκριμένης ενότητας που σχετίζεται με τη σπουδαιότητα μίας εμπεριστατωμένης μελέτης ΑΤΕΧ. Εγκαταστάσεις που προϋπήρχαν του 2003, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους εντός των επικίνδυνων περιοχών, μόνον αν η μελέτη ΑΤΕΧ αποδεικνύει με τα υπάρχοντα ή και τα προτεινόμενα από την εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης μέτρα, ότι η χρήση αυτού δεν συνεπάγεται κίνδυνο έκρηξης. Μία μελέτη η οποία δεν αναλύει στην εκτίμηση κινδύνου έκρηξης, τη συμβολή ή μη του εξοπλισμού της εγκατάστασης στη δημιουργία ή ανάφλεξη εκρηκτικών ατμοσφαιρών, ουσιαστικά ακυρώνει τον εν λόγω εξοπλισμό και οδηγεί την επιχείρηση στην αντικατάσταση αυτού με πάρα πολύ υψηλό κόστος. Σωστή επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις. Μετά την 30 η Ιουνίου του 2003, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής και των δύο οδηγιών ΑΤΕΧ, καταγράφεται πανευρωπαϊκά μεγάλη αύξηση στην προμήθεια εξοπλισμού προστασίας από εκρήξεις («αντιεκρηκτικού τύπου» όπως είναι ευρέως γνωστός). Ωστόσο, για την ίδια περίοδο δεν παρουσιάστηκε αντίστοιχη μείωση στις περιπτώσεις με αναφλέξεις εκρηκτικών ατμοσφαιρών, λόγω ακριβώς της αναμενόμενης αυξημένης προστασίας από τον εν λόγω εξοπλισμό. Διαπιστώθηκε ότι ο πολύ εξειδικευμένος και δαπανηρός εξοπλισμός με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις, τον οποίο προμηθεύονταν οι χρήστες, δεν είχε εγκατασταθεί και δεν είχε συντηρηθεί σωστά όπως προβλέπεται από τους κατασκευαστές και τα πρότυπα. Η συγκεκριμένη διαπίστωση αφορά και στην Ελληνική βιομηχανία. Η εμπειρία μας από την εκπόνηση δεκάδων μελετών προστασίας από εκρήξεις και επιθεωρήσεων εξοπλισμού με αντίστοιχη προστασία, επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο γεγονός. Όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια και με συγκεκριμένα παραδείγματα, ο εξοπλισμός αυτός αν δεν εγκατασταθεί και δεν συντηρηθεί όπως ακριβώς προβλέπεται, δεν εξασφαλίζει την παραμικρή προστασία από εκρήξεις και έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τον αντίστοιχο και κατά πολύ φθηνότερο μη αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισμό. Είναι εσφαλμένη η εντύπωση που επικρατεί στη βιομηχανία, ότι η αγορά πολύ δαπανηρού εξοπλισμού εξασφαλίζει προστασία από εκρήξεις για πάντα. Η οδηγία ΑΤΕΧ (95) που διέπει την κατασκευή εξοπλισμού προστασίας από εκρήξεις, αναφέρει ότι οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών, όσον αφορά στην εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού, για τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας, περιορίζονται σε απλές οδηγίες προς τους χρήστες με βαρύνουσα όμως σημασία. Όλα τα είδη των εγκαταστάσεων, είτε είναι ηλεκτρολογικές είτε όχι, που προορίζονται για χρήση εντός επικίνδυνων περιοχών, διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά τα οποία τις καθιστούν κατάλληλες για λειτουργία σε αυτές τις περιοχές. Είναι σημαντικό για λόγους ασφάλειας εντός αυτών των περιοχών, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής και λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων, να διατηρείται η ακεραιότητα και η ορθή λειτουργικότητά τους, όπως αυτή προβλέφθηκε από τον κατασκευαστή. Η διαπίστωση του προβλήματος ελλιπούς αρχικής εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού κατασκευασμένου με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις, έγινε σχετικά νωρίς μετά την εφαρμογή των δύο οδηγιών, από το Συμβούλιο ΑΤΕΧ (ATEX standing Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Διεθνές Ηλεκτροτεχνικό Συμβούλιο (IEC), καθώς και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CENELEC). Το πανευρωπαϊκό αυτό πρόβλημα οδήγησε στην αναθεώρηση και επανέκδοση των προτύπων που διέπουν την επιλογή, αρχική

8 εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση εξοπλισμού με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις προς το αυστηρότερο. Ειδικότερα για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ , απαιτείται η χρήση πιστοποιημένου κατά ΑΤΕΧ προσωπικού για την εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις όπως προκύπτει από τον ακόλουθο ορισμό: «Ο σχεδιασμός μίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η επιλογή του εξοπλισμού, η εγκατάσταση, περιοδικός έλεγχος και συντήρηση αυτού θα πρέπει να γίνεται από άτομα των οποίων η εκπαίδευση έχει συμπεριλάβει οδηγίες για τους διάφορους τύπους προστασίας και πρακτικών εγκατάστασης, τους σχετικούς κανόνες και νομοθεσίες και τις γενικές αρχές τις ταξινόμησης των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες. Η επάρκεια του εν λόγω ατόμου θα πρέπει να είναι σχετική με τον τύπο της εργασίας που πρόκειται να διεξαχθεί» Οι έλεγχοι που απαιτείται να γίνονται σε μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι οι εξής: - Αρχικός έλεγχος πριν την πρώτη λειτουργία (Initial Inspection) και εν συνεχεία, - Περιοδικοί έλεγχοι και όπου απαιτείται συντηρήσεις σε συνδυασμό με επίβλεψη από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι περιοδικοί έλεγχοι χωρίζονται περαιτέρω με συγκεκριμένες προβλέψεις για κάθε έναν από αυτούς: o o o Οπτικός Έλεγχος (Visual Inspection) Σχολαστικός Έλεγχος (Close Inspection) Λεπτομερής Έλεγχος (Detailed Inspection) Η μη διεξαγωγή των παραπάνω ελέγχων σε συνδυασμό με την αρχική κακή εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Ελληνική Βιομηχανία. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα κακής εγκατάστασης και ελλιπούς ή στις περισσότερες περιπτώσεις καθόλου συντήρησης, φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

9 Φωτογραφία 1: Στη φωτογραφία αυτή, φαίνεται ότι σε έναν ολοκαίνουργιο ηλεκτρολογικό πίνακα, κατά τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας (commissioning) της εγκατάστασης, η μη διεξαγωγή του αρχικού ελέγχου (Initial Inspection) ακυρώνει την προστασία του εξοπλισμού, λόγω του διάκενου που έχει αφεθεί ανοικτό (βέλος). Φωτογραφία 2: Στη φωτογραφία αυτή, φαίνεται ότι η κακή αρχική εγκατάσταση καθώς και η έλλειψη περιοδικών ελέγχων οδηγεί σε ολοκληρωτική ακύρωση της προστασίας του εξοπλισμού. Η στεγανότητα που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής δεν ισχύει διότι οι θέσεις για την είσοδο καλωδίων, που δεν χρησιμοποιούνται, έχουν αφεθεί ανοικτές (δύο βέλη).

10 Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 (οδηγία ΑΤΕΧ 137), είναι αποκλειστική υποχρέωση του χρήστη του εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις, η ορθή εγκατάσταση και η διατήρηση της προβλεπόμενης λειτουργίας του, μέσω περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων. Τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αφορούν στην προστασία από εκρήξεις, ξεπερνούν σε αριθμό τα 100, ενώ τα περισσότερα εξ αυτών αφορούν κατασκευαστές εξοπλισμού. Υπάρχουν ωστόσο, περισσότερα από 15 πρότυπα τα οποία αφορούν αποκλειστικά τους χρήστες εξοπλισμού. Η εφαρμογή των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων για την Εγκατάσταση, Περιοδικό Έλεγχο και Συντήρηση του εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις, αποτελεί υποχρέωση του χρήστη και όχι του κατασκευαστή. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να δώσει οδηγίες προς τους χρήστες για τη σωστή εγκατάσταση, τους απαιτούμενους περιοδικούς ελέγχους και τις συντηρήσεις, προκειμένου να ισχύει το επίπεδο προστασίας με το οποίο έχει κατασκευάσει τον εξοπλισμό. Ουσιαστικά με τις οδηγίες αυτές καθιστά υπεύθυνο το χρήστη για τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας του εξοπλισμού ενώ οι ευθύνες αυτές συνήθως αναφέρονται σε κάποια σημεία των πολυσέλιδων εγχειρίδιων του εξοπλισμού. Ειδικότερα στον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό οι κατασκευαστές βασίζουν μεγάλο μέρος του επιπέδου προστασίας και της διατήρησης αυτού, σε οδηγίες σωστής καθημερινής λειτουργίας καθώς και στους απαιτούμενους περιοδικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Τη δυνατότητα αυτή τους την παρέχει ένα πρότυπο της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ13463 που έχει εκδοθεί για την κατασκευή μη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, το οποίο βασίζεται στην παροχή οδηγιών στους χρήστες για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού προκειμένου αυτός να παρέχει το προβλεπόμενο επίπεδο προστασίας για τη ζώνη στην οποία θα χρησιμοποιηθεί. Αν ο χρήστης του εν λόγω εξοπλισμού δεν αναγνωρίσει τις συγκεκριμένες οδηγίες και δεν θεσπίσει πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων (με αντίστοιχη τεκμηρίωση), όπως αυτό προβλέπεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή, τότε ο εν λόγω εξοπλισμός δεν παρέχει την προβλεπόμενη προστασία και η ευθύνη για τις συνέπειες από την πρόκληση ανάφλεξης και έκρηξης από τη χρήση αυτού βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη. Συμπεράσματα Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας ΑΤΕΧ στην Ελλάδα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν γίνεται πολλές φορές τεκμηριωμένη, συνεκτική και σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας από εκρήξεις από τις επιχειρήσεις. Η αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στους κινδύνους έκρηξης σε μία επιχείρηση δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας και του Τεχνικού Ασφάλειας. Η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος εμπεριέχει μεταξύ άλλων τη σωστή επιλογή, εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση εξοπλισμού και για το λόγο αυτό απαιτεί την εμπλοκή του συνόλου των Τεχνικών Τμημάτων της επιχείρησης. Χρειάζεται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για όλες τις εργασίες που εμπεριέχουν εξοπλισμό, συσκευές και συστήματα προστασίας από εκρήξεις. Τα Οργανωτικά Μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων έκρηξης μπορεί από μόνα τους να μην είναι αρκετά για την πρόληψη και τον περιορισμό του συνόλου των κινδύνων αυτών, ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικά στην διατήρηση του επιπέδου προστασίας που εξασφαλίζεται μέσω Τεχνικών Μέτρων. Στα πλαίσια αυτά η μελέτη ΑΤΕΧ «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις», εφόσον συνταχθεί σωστά και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, αναδεικνύεται ως ένα βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κινδύνων έκρηξης, αλλά και της σωστής λειτουργίας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Αντίθετα ελλιπής ή λανθασμένη κατάρτιση της συγκεκριμένης μελέτης ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους τόσο για τους εργαζομένους όσο φυσικά και για την ίδια την εγκατάσταση. Τέλος θα πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια ενημέρωσης και πληροφόρησης ώστε να εμπεδωθεί η αντίληψη στους χρήστες αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισμού ότι η προστασία από εκρήξεις ξεκινά με την προμήθεια αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισμού αλλά δεν τελειώνει με αυτήν, επιπλέον δε ότι με τη δαπάνη υπέρογκων ποσών για προμήθεια εξοπλισμού δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζεται και ουσιαστική προστασία.

11 Βιβλιογραφία 1. ΕΛΟΤ ΕΝ Ε2 2008: Εκρηκτικές ατμόσφαιρες - Πρόληψη και προστασία από εκρήξεις - Μέρος 1: Βασικές έννοιες και μεθοδολογία. 2. ΕΛΟΤ EN Ε3 2008: Εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Μέρος 14: Σχεδιασμός, επιλογή και τοποθέτηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 3. ΕΛΟΤ EN Ε3 2007: Εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Μέρος 17: Επιθεώρηση και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 4. ΕΛΟΤ EN Ε2 2009: Μη ηλεκτρικός εξοπλισμός για εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Μέρος 1: Βασική μέθοδος και απαιτήσεις 5. HAZARDS XX Conference Proceedings IChemE: Process Safety and Environmental Protection 6. 13th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, EFCE, Proceedings.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Εισαγωγή Εκρηκτικό περιβάλλον υπάρχει όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις -έλεγχοι, σε εγκαταστάσεις: Αποθήκευσης /διακίνησης πετρελαιοειδών (υγρά καύσιµα) Αποθήκευσης/διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΥΣΑ ΠΕ1707 ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Ο ηλεκτρολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του φέρει αστικές, ποινικές, κοινωνικές και ηθικές ευθύνες Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι:

GMP και HACCP. Οι κυριότεροι κίνδυνοι μη - πιστοποιημένων επιχειρήσεων είναι: GMP και HACCP Μέσα απο προσεχτικά επιλεγμένους προμηθευτές με πολλά χρόνια εμπειρία στην φαρμακευτική αγορά και την αγορά καλλυντικών, όλα τα προϊόντα Essens μπορούν να παρουσιάσουν την καταγωγή τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός, Προϊσταμένη Β Τμήματος Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας Γενικού Χημείου του Κράτους Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας

Καλώς ήλθατε. Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας Καλώς ήλθατε Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ξάνθης ενημερώνει: Εμείς και το ηλεκτρικό ρεύμα. Κίνδυνοι και μέτρα 1 Ηλεκτρικό ρεύμα και κίνδυνοι Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι βασικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή. Η κατάσταση στην Ελλάδα Γενικό Χηµείο του Κράτους, Β Χηµική Υπηρεσία Αθήνας Κεραµικά &µέταλλα σε επαφή µε τρόφιµα: Η κατάσταση στην Ελλάδα ανάη Θεοφίλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Μετάλλων & Ανόργανων Υλών Το Γ.Χ.Κ. πραγµατοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003. ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών

Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003. ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003 Π Ρ Ο Σ Το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση 15η Βιβλίων & Στοιχείων Καρ. Σερβίας 10 Α Θ Η Ν Α ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τους. Η Πιστοποίηση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ;

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; Με την υποστήριξη του Πολλές ηλεκτροπληξίες και εκατοντάδες πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια συμβαίνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά σπίτια. Είναι κρίμα να χάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!!

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!! Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101 Καλή αρχή σε όλους!!! Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και συμπεριλαμβάνεται στην Παγκόσμια Διακύρηξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Για τον έλεγχο του στατικού ηλεκτρισμού στην βιομηχανία

Για τον έλεγχο του στατικού ηλεκτρισμού στην βιομηχανία Για τον έλεγχο του στατικού ηλεκτρισμού στην βιομηχανία Ενας εξειδικευμένος κατασκευαστής συστημάτων ελέγχου στατικού ηλεκτρισμού. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία FRASER ANTI-STATIC TECHNIQUES ξεκίνησε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Α.Π.:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Α.Π.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37,15180 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ. Επικ.: 210 344 2000 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη» (14121 Ν. Ηράκλειο) Τηλ. 210 2896825 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:09:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Δ1ΤΝ-1ΞΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;».

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». 25 Ιουνίου 2014 Venue Centre, Columbia Plaza, Λεμεσός Έντιμε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα