Εφαρμογή των Οδηγιών ΑΤΕΧ στην Ελληνική Βιομηχανία. Προβλήματα και Διδάγματα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή των Οδηγιών ΑΤΕΧ στην Ελληνική Βιομηχανία. Προβλήματα και Διδάγματα."

Transcript

1 Εφαρμογή των Οδηγιών ΑΤΕΧ στην Ελληνική Βιομηχανία. Προβλήματα και Διδάγματα. Βασίλειος Πέππας, MEng, MSc, AMIChemE, Explosion Protection Projects Manager, Εργονομία Α.Ε. Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Διευθυντής Υπηρεσιών ΑΥΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εργασίας, Εργονομία A.E. Εισαγωγή Το 2010 ολοκληρώνεται μια περίοδος 7 χρόνων από την εφαρμογή στην πράξη του νομοθετικού πλαισίου που οριοθετεί την πρόληψη των κινδύνων σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης. Στην εργασία αυτή παρατίθενται προβλήματα και διδάγματα που αναδείχθηκαν από την ενασχόλησή μας όλη αυτήν την περίοδο με την εκπόνηση και εφαρμογή δεκάδων μελετών προστασίας από εκρήξεις σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας, και τα οποία αφορούν σε όλες σχεδόν τις εξετασθείσες εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και το είδος της παραγωγικής διαδικασίας τους. Εγκαταστάσεις πολλές φορές τεράστιες σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, όπως διυλιστήρια και τσιμεντοβιομηχανίες, αλλά ακόμη και πολύ μικρές που περιλαμβάνουν διεξαγωγή βαφών και δραστηριότητες φόρτισης περονοφόρων οχημάτων. Η εκπόνηση μελετών ΑΤΕΧ, ή όπως η νομοθεσία το ονομάζει «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις», αφορά σε πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, παραγωγή και διακίνηση εύφλεκτών ουσιών, όπως π.χ. πετρελαιοειδή και παράγωγα αυτών, σκόνες τροφίμων: κακάο, ζάχαρη και άλευρα. Σε κάθε περίπτωση η προσέγγιση για την προστασία από εκρήξεις είναι ενιαία και η μόνη διαφοροποίηση που μπορεί να γίνει, αφορά στις εγκαταστάσεις στις οποίες δημιουργούνται εκρήξιμες ατμόσφαιρες είτε λόγω παρουσίας εύφλεκτών υγρών και αερίων είτε λόγω της παρουσίας εύφλεκτων σκονών. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται, διότι στην πλειονότητα των εγκαταστάσεων της δεύτερης κατηγορίας (εύφλεκτων σκονών), η αναγνώριση του κινδύνου δημιουργίας εκρήξεων από σκόνες και η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας από αυτές, παρουσιάστηκε μετά τη θέσπιση των οδηγιών ΑΤΕΧ. Αντίθετα στις δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας (εύφλεκτων αερίων και υγρών), ο κίνδυνος ανάφλεξης και έκρηξής ήταν και είναι γνωστός στις περισσότερες των περιπτώσεων από τη μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων όπου συνήθως εφαρμόζεται εγγενής πρόληψη. Τα προβλήματα και διδάγματα από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα σχετίζονται κυρίως με το πόσο τεκμηριωμένη, συνεκτική και σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας από εκρήξεις από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μην δαπανώνται υπέρογκα ποσά χωρίς τελικώς να εξασφαλίζεται ουσιαστική προστασία. Προς την κατεύθυνση αυτή και για την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των αρχών προστασίας από εκρήξεις καθώς και για τη διατήρηση αυτών σε μία εγκατάσταση, απαιτείται η ενεργή εμπλοκή αρκετών οργανικών μονάδων μίας εταιρίας, πέραν αυτών που ασχολούνται αποκλειστικά με την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας. Η παρούσα εργασία θα αναφερθεί στις παρακάτω ενότητες: o Τη συνοπτική ανάλυση της Νομοθεσίας ΑΤΕΧ προβάλλοντας τα σημαντικά οφέλη από τη σωστή της εφαρμογή. o Τη σπουδαιότητα της μελέτης «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις» ως εργαλείου για την ασφαλή και σωστή λειτουργία εγκαταστάσεων. o Τη σοβαρή οικονομική πτυχή της εμπεριστατωμένης ή μη, ταξινόμησης των επικίνδυνων περιοχών μίας εγκατάστασης σε Ζώνες. o Τη σωστή επιλογή και εγκατάσταση εξοπλισμού για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών). o Την προσοχή που θα πρέπει να δίνεται στη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού προστασίας από εκρήξεις.

2 Συνοπτική Ανάλυση της Νομοθεσίας ΑΤΕΧ Οι κοινοτικές οδηγίες που διέπουν την προστασία από εκρήξεις είναι οι 94/9/ΕΚ και 99/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με την Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ Β17081/2964/1996 και το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 42/2003 αντίστοιχα, και τέθηκαν και οι δύο σε εφαρμογή μετά την 30 η Ιουνίου του 2003,. Οδηγία 94/9/ΕΚ ΑΤΕΧ 95 Η εν λόγω οδηγία είναι η πιο σύνθετη από τις δύο και αφορά στον εξοπλισμό και στα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εγκαταστάσεις με κίνδυνο δημιουργίας εκρήξιμης ατμόσφαιρας. Είναι σύνθετη και εξαιρετικά πολύπλοκη οδηγία διότι αφορά κυρίως κατασκευαστές εξοπλισμού και παραθέτει λεπτομέρειες τόσο για τα επίπεδα προστασίας που πρέπει να εξασφαλίζει κάθε εξοπλισμός, σε συνάρτηση με τη Ζώνη στην οποία προορίζεται για χρήση, όσο και για τις διαδικασίες παραγωγής και πιστοποίησης αυτού. Πρόκειται για την οδηγία που δημιούργησε και δημιουργεί ακόμα σοβαρά προβλήματα στους κατασκευαστές και προμηθευτές βιομηχανικού εξοπλισμού ανά τον κόσμο. Παρότι η οδηγία είναι Ευρωπαϊκή, αφορά τους κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο, διότι προκειμένου να διακινήσουν τα προϊόντα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την εν λόγω οδηγία τόσο στην κατασκευή, όσο και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε αναστάτωση στους κατασκευαστές βιομηχανικού εξοπλισμού, είναι η εισαγωγή δύο κύριων κατηγοριών εξοπλισμού στον τομέα της αντιεκρηκτικής κατασκευής. Πρόκειται αφενός μεν για τον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αφετέρου δε για το σύνολο του εξοπλισμού (ηλεκτρολογικό και μη) που προορίζεται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες εύφλεκτων σκονών. Οι δύο αυτοί τομείς εξοπλισμού μέχρι την έκδοση της οδηγίας ΑΤΕΧ 95 δεν λαμβάνονταν υπόψη όσον αφορά την πρόληψη δημιουργίας πηγής ανάφλεξης κατά τη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα πριν από την έκδοση της εν λόγω οδηγίας ΑΤΕΧ ο μόνος εξοπλισμός που κατασκευαζόταν για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες («αντιεκρηκτικού τύπου» όπως συνήθως ονομάζεται) ήταν ηλεκτρολογικής φύσης. Μετά την έκδοση της οδηγίας (1994) και για περίοδο προσαρμογής εννέα χρόνων μέχρι την έναρξη εφαρμογής της το 2003, οι κατασκευαστές ήρθαν αντιμέτωποι με την πρόκληση να κατασκευάσουν μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό για χρήση σε περιβάλλον εύφλεκτης σκόνης με διατάξεις προστασίας από εκρήξεις. Έτσι για παράδειγμα ενώ πριν την 30 η Ιουνίου του 2003 σε ένα σύστημα εντός δυνητικά εκρήξιμης ατμόσφαιρας, αποτελούμενο από μία αντλία, τον άξονα με τον σύνδεσμο και τον κινητήρα της, το μόνο που επιβαλλόταν να είναι κατασκευασμένο με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις ήταν μόνο το ηλεκτρολογικό τμήμα (ο κινητήρας), μετά την ημερομηνία είναι απαίτηση της οδηγίας ΑΤΕΧ 95, να είναι κατασκευασμένο, με χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη ζώνη στην οποία θα χρησιμοποιηθεί, το σύνολο του συστήματος. (αντλία, άξονας με σύνδεσμο και κινητήρας). Μπορεί η περίοδος προσαρμογής που δόθηκε να ήταν εννέα χρόνια ( ), ωστόσο οι κατασκευαστές έπρεπε να περιμένουν μέχρι το 2001, χρονιά που εκδόθηκε το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την κατασκευή μη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης για την έκδοση προτύπων τα οποία θα χρησιμοποιούσαν οι κατασκευαστές, η έναρξη εφαρμογής και των δύο οδηγιών ΑΤΕΧ το 2003, βρήκε την Ευρωπαϊκή αγορά με σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πρόκειται για το μοναδικό ίσως ασθενές σημείο εφαρμογής των οδηγιών ΑΤΕΧ πανευρωπαϊκά (και στην Ελλάδα φυσικά). Μετά την πάροδο λίγων ετών και μέχρι το 2006, η εμπειρία δείχνει ότι έχει πλέον ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού σε όλη την Ευρώπη, αν και η Ελληνική βιομηχανία συνέχιζε και συνεχίζει να αγνοεί σε μεγάλο βαθμό την αναγκαιότητα εναρμόνισης με την οδηγία ΑΤΕΧ. Μετά την ιστορική αναδρομή εφαρμογής της οδηγίας ΑΤΕΧ 95 θα αναφέρουμε τις βασικές διατάξεις της οδηγίας που αφορούν τους χρήστες εξοπλισμού και όχι τους κατασκευαστές. Είναι αυτές οι διατάξεις που ουσιαστικά συνδέουν τις δύο οδηγίες και αφορούν στη σωστή επιλογή εξοπλισμού για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

3 Ο εξοπλισμός και τα συστήματα προστασίας για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες διακρίνεται σε δύο βασικές ομάδες. Η ομάδα Ι περιλαμβάνει συσκευές που προορίζονται για χρήση σε υπόγεια ορυχεία και η ομάδα ΙΙ περιλαμβάνει συσκευές που προορίζονται για χρήση σε άλλες θέσεις που μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θα γίνει αναφορά μόνο στις συσκευές και στα συστήματα προστασίας της ομάδας ΙΙ, διότι η ομάδα Ι (ορυχεία) είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 99/92/ΕΚ (ΑΤΕΧ137). Οι κατηγορίες των συσκευών της ομάδας ΙΙ ως προς τα απαιτούμενα επίπεδα προστασίας είναι οι ακόλουθες: 1. Η κατηγορία 1, περιλαμβάνει εξοπλισμό με πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας, το οποίο εξασφαλίζεται και σε περιπτώσεις σπάνιων βλαβών. 2. Η κατηγορία 2, περιλαμβάνει εξοπλισμό με υψηλό επίπεδο προστασίας, το οποίο εξασφαλίζεται και σε περιπτώσεις αναμενόμενων βλαβών. 3. Η κατηγορία 3, περιλαμβάνει εξοπλισμό με κανονικό επίπεδο ασφαλείας, το οποίο εξασφαλίζεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι, οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών που απορρέουν από την οδηγία ΑΤΕΧ 95, όσον αφορά στην εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού για τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας, περιορίζονται σε απλές οδηγίες προς τους χρήστες. Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 (οδηγία ΑΤΕΧ 137) όμως, ανάλυση του οποίου ακολουθεί, είναι αποκλειστική υποχρέωση του χρήστη του εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις, η ορθή εγκατάσταση και η διατήρηση της προβλεπόμενης λειτουργίας του, μέσω περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων. Οδηγία 99/92/ΕΚ ΑΤΕΧ 137 Η εν λόγω οδηγία σε αντίθεση με την προηγούμενη, δεν απευθύνεται σε κατασκευαστές εξοπλισμού αλλά στους χρήστες αυτού, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων που είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Η συγκεκριμένη οδηγία είναι η βασικότερη εκ των δύο και απαιτεί μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κινδύνου από εκρήξιμες ατμόσφαιρες σε εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας. Η οδηγία ΑΤΕΧ 137 καθορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων λαμβάνοντας τα ανάλογα τεχνικά ή και οργανωτικά μέτρα προστασίας από εκρήξεις, κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: o πρόληψη της δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, ή όταν η φύση της δραστηριότητας δεν το επιτρέπει, o αποφυγή της ανάφλεξης εκρηκτικών ατμοσφαιρών, και o μετριασμό των επιβλαβών συνεπειών της έκρηξης. Πρόκειται για την ανάγκη μίας συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων έκρηξης σε μία επιχείρηση με τις υποχρεώσεις του εργοδότη να αποτελούν τη βασική αρχή για την πολιτική πρόληψης και προστασίας. Υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται με την παρακάτω σειρά: 1. Αναγνώριση του κινδύνου δημιουργίας Εκρηκτικής Ατμόσφαιρας. Κατά την αναγνώριση του κινδύνου εντοπίζονται τα εύφλεκτα υλικά και με βάση την ποσότητα, την φύση και τη διαχείρισή τους εκτιμάται η δυνατότητα δημιουργίας επικίνδυνων εκρηκτικών ατμοσφαιρών. Εφόσον είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επικίνδυνες εκρηκτικές ατμόσφαιρες, γίνεται υπολογισμός της έκτασης για οριοθέτηση των επικίνδυνων περιοχών και κατάταξη αυτών σε Ζώνες, σύμφωνα με τη συχνότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών καθώς και τη διάρκεια αυτών. 2. Εκτίμηση των κινδύνων έκρηξης, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: Την πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών και τη διάρκειά τους, Την πιθανότητα παρουσίας και ενεργοποίησης πηγών ανάφλεξης καθώς και την αποτελεσματικότητα αυτών σε συνάρτηση με

4 Τα εύφλεκτα υλικά, τις εγκαταστάσεις, τις παραγωγικές διαδικασίες καθώς και τις αλληλεπιδράσεις αυτών. Την κλίμακα των προβλεπόμενων επιπτώσεων σε εργαζόμενους και εξοπλισμό. 3. Εφαρμογή μέτρων προστασίας από εκρήξεις για τον περιορισμό της επικινδυνότητας, όπως αυτή προκύπτει από την εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο. Τα Τεχνικά Μέτρα προστασίας από εκρήξεις είναι τα ουσιαστικά μέτρα τα οποία προσανατολίζονται, ακολουθώντας τις τρεις βασικές αρχές: στην πρόληψη δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, στην αποτροπή ανάφλεξης αυτών και στον περιορισμό των επιπτώσεων. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών διαφοροποιείται μερικώς και μόνον όσον αφορά στον εξοπλισμό. Η διαφοροποίηση αφορά στον εξοπλισμό σε εγκαταστάσεις που προϋπήρχαν της 30 ης Ιουνίου 2003 και σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά την ημερομηνία αυτή. Τα Οργανωτικά Μέτρα προστασίας από εκρήξεις, είναι συμπληρωματικά των Τεχνικών και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν μπορούν να σταθούν από μόνα τους για αποτελεσματική προστασία. Τα οργανωτικά μέτρα, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν οδηγίες προς τους εργαζόμενους και εκπαίδευση αυτών, προβλέπουν τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας και της ορθής λειτουργίας των εγκατεστημένων Τεχνικών Μέτρων για όλο το διάστημα ζωής και λειτουργίας αυτών. Η διατήρηση του επιπέδου προστασίας από εκρήξεις μίας εγκατάστασης, θα πρέπει να γίνεται μέσω της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών συντήρησης του εξοπλισμού, όπως αυτές προβλέπονται στα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα αλλά και στις οδηγίες των κατασκευαστών. Η συνολική εικόνα μίας επιχείρησης στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις όπως αυτή προκύπτει από τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλει να αποτυπώνεται στο Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις. Η σπουδαιότητα μίας εμπεριστατωμένης μελέτης ΑΤΕΧ Το «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις» ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό η μελέτη ΑΤΕΧ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της προστασίας από εκρήξεις για μία επιχείρηση. Η ανάγκη για την κατάρτιση της μελέτης ΑΤΕΧ απορρέει από την πολυδιάστατη φύση και πολυπλοκότητα του εγχειρήματος που ονομάζεται προστασία από εκρήξεις. Στην εργασία αυτή δεν θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του περιεχόμενου της μελέτης ΑΤΕΧ, αλλά μία επιγραμματική αναφορά των στοιχείων εκείνων που αποτελούν το βασικό κορμό για την πληρότητά της. Κατά την ανάλυση των στοιχείων αυτών θα γίνει αναφορά των ελλείψεων και προβλημάτων που έχουν αναγνωριστεί σε μελέτες που έχουμε κληθεί να ελέγξουμε, οι οποίες έχουν εκπονηθεί χωρίς τη δέουσα προσοχή και αποτελούν τα λεγόμενα «Έγγραφα Θεωρητικής Προστασίας από Εκρήξεις». Πρόκειται για μελέτες, οι οποίες συνήθως εμπεριέχουν γενικές θεωρητικές αναφορές που εξάγονται από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία για την υπό εξέταση εγκατάσταση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι μελέτες αυτές δεν καταλήγουν σε σαφή συμπεράσματα όσον αφορά στην ανάγκη ή μη λήψης μέτρων προστασίας από εκρήξεις, ενώ χωρίς καμία τεκμηρίωση καταλήγουν, πολλές φορές σε προσαρμοσμένες παρατηρήσεις ή μη εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι, σε αρκετές περιπτώσεις τα μέτρα που προτείνονται περιορίζονται συνήθως σε εφαρμογή αποκλειστικά και μόνον οργανωτικών μέτρων και ευχολογίων, υπό τη μορφή γενικόλογων οδηγιών που ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο σύστημα διαχείρισης, είτε αυτό εξειδικεύεται στη διαχείριση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων είτε στη διαχείριση της ποιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, με εμφανή έλλειψη εμπειρίας και κατάρτισης του μελετητή στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις, η μελέτη καταλήγει σε σοβαρές υπερβολές οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων καλύπτουν τον ίδιο το μελετητή, ενώ εκθέτουν σε σοβαρά οικονομικά και ποινικά (αν τελικά προκληθεί ατύχημα) βάρη τον εργοδότη και αποδέκτη της μελέτης.

5 Οικονομικά βάρη διότι αν ο εργοδότης αποφασίσει να εφαρμόσει τη μελέτη (ως οφείλει) θα βρεθεί κυριολεκτικά μπροστά στο δίλημμα να αντικαταστήσει το σύνολο του εξοπλισμού με άλλον αντιεκρηκτικού τύπου (ουσιαστικά βρίσκεται μπροστά σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω του υπέρογκου κόστους), είτε να αφήσει τη μελέτη ανεφάρμοστη και να είναι εκτεθειμένος απέναντι στο νόμο διότι δεν εφάρμοσε τις υποδείξεις των «ειδικών». Με βάση την εμπειρία για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων, μία εμπεριστατωμένη μελέτη προστασίας από εκρήξεις θα πρέπει μεταξύ άλλων να εμπεριέχει τα εξής: Ανάλυση όλων των εύφλεκτων υλικών που δύνανται να δημιουργήσουν εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Η ανάλυση αυτή δεν μπορεί να είναι γενικόλογη με βάση τα περιορισμένα στοιχεία που παρέχονται από τα δελτία δεδομένων ασφάλειας των υλικών αυτών (MSDS). Πρέπει να περιέχει τα εύφλεκτα χαρακτηριστικά του κάθε υλικού, σε συνδυασμό με την ποσότητα και τη διαχείριση αυτού εντός της εγκατάστασης ή του εξοπλισμού υπό εξέταση. Πιο συγκεκριμένα δεν μπορεί να μην αναλύονται χαρακτηριστικά όπως η μέση διάμετρος κόκκου μίας εύφλεκτης σκόνης, όπως αυτή είναι υπό διαχείριση εντός μίας εγκατάστασης, δεδομένου ότι η χρήση χοντρόκοκκων κλασμάτων εύφλεκτων σκονών αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους περιορισμού ή και εξάλειψης των κινδύνων έκρηξης. Δεν μπορεί να μη γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά όπως η ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης μίας εύφλεκτης ουσίας ή η αγωγιμότητα αυτής, ενώ υπάρχει ανάγκη εκτίμησης της αποτελεσματικότητας πηγών ανάφλεξης όπως ο στατικός ηλεκτρισμός και οι σπινθήρες από τριβή ή κρούση. Δεν αποτελεί δικαιολογία το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να εξαχθούν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά ευφλεκτότητας ενός υλικού από τα MSDS. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναζητούνται στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία και όπου απαιτείται να διεξάγονται έλεγχοι από πιστοποιημένα εργαστήρια (του εξωτερικού συνήθως) Ανάλυση των διεργασιών και των παραγωγικών συνθηκών του υπό εξέταση συστήματος. Δεν μπορούν να αναγνωριστούν και να αποτυπωθούν οι κίνδυνοι έκρηξης αν δεν αναγνωριστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δύναται να δημιουργηθεί μία εκρηκτική ατμόσφαιρα, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό ενός συστήματος ή εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα αν εντός της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται μεταφορά εύφλεκτων παραγόντων με πνευματική απορρόφηση (με υποπίεση), μία ενδεχόμενη διαρροή θα έχει περιορισμένη έκταση στον περιβάλλοντα του συστήματος χώρο, λόγω της εισροής αέρα στο σύστημα και όχι εκτόξευση εύφλεκτης ύλης στον περιβάλλοντα χώρο. Με το παράδειγμα αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ανάλυση των συνθηκών παραγωγής (πιέσεις, θερμοκρασίες κ.α.) καθώς και των χημικών και φυσικών διεργασιών (π.χ. εξώθερμες αντιδράσεις, αδρανοποίηση κ.α.), αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στην αναγνώριση των κινδύνων δημιουργίας και ανάφλεξης εκρηκτικών ατμοσφαιρών και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λείπουν από μία μελέτη. Ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες. Η «ζωνοποίηση», όπως είναι ευρέως γνωστός ο όρος, αποτελεί μία από τις κρισιμότερες παραμέτρους για μια εμπεριστατωμένη μελέτη ATEX. Η αποτύπωση των επικίνδυνων περιοχών είναι αυτή που καθορίζει τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν για την προστασία από εκρήξεις. Πρόκειται λοιπόν για έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που θα πρέπει να προσεγγιστεί με τη δέουσα προσοχή κάνοντας χρήση των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων, καθώς επίσης και των οδηγιών που εκδίδονται από διεθνείς οργανισμούς. Δεν είναι δυνατόν, στην ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες, να μη λαμβάνεται υπόψη ο φυσικός και τεχνητός εξαερισμός του υπό εξέταση χώρου ή να μη λαμβάνεται υπόψη η διάμετρος, η πίεση και η θερμοκρασία μίας σωληνογραμμής από διαφυγή στη φλάντζα της οποίας θα δημιουργηθεί μία επικίνδυνη περιοχή. Χρειάζονται λοιπόν, μεταξύ άλλων, υπολογισμοί για την εξακρίβωση του επιπέδου του εξαερισμού του υπό εξέταση χώρου, καθώς επίσης και υπολογισμοί για την ποσότητα και ταχύτητα εκτόξευσης εύφλεκτου υλικού από σημεία όπως φλάντζες και σύνδεσμοι. Οι υπολογισμοί αυτοί δίνουν τεκμηριωμένα στοιχεία για την έκταση των επικίνδυνων περιοχών. Όσον αφορά στο χαρακτηρισμό της επικίνδυνης περιοχής σε Ζώνη 0, 1 ή 2 (20, 21 ή 22) αυτός γίνεται λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που ισχύουν αποκλειστικά και μόνο στην υπό εξέταση εγκατάσταση. Δηλαδή, κανένας οδηγός ή πρότυπο δεν θα δώσει με βεβαιότητα τον χαρακτηρισμό μίας επικίνδυνης περιοχής, όπως για παράδειγμα το εσωτερικό ενός σιλό αποθήκευσης εύφλεκτης σκόνης, αν δεν εξαχθούν στοιχεία από τη λειτουργία της εγκατάστασης, όπως π.χ. η συχνότητα πλήρωσης του σιλό. Άλλη ζώνη δημιουργείται στο

6 εσωτερικό του σιλό που παραλαμβάνει υλικό κάθε μέρα και άλλη ζώνη όταν παραλαμβάνει μία φορά την εβδομάδα. Πρέπει λοιπόν η διαδικασία «ζωνοποίησης» μίας εγκατάστασης να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και των συνθηκών αποθήκευσης μεταφοράς και διαχείρισης των εύφλεκτων υλικών καθώς και τις συνθήκες λειτουργίας, όπως αυτές προκύπτουν από την ίδια την εγκατάσταση. Η αυθαίρετη και μη τεκμηριωμένη ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες εγκυμονεί, σοβαρούς κινδύνους, όπως π.χ. από ανάφλεξη εκρηκτικών ατμοσφαιρών σε σημεία που θεωρούνται ασφαλή, όταν γίνεται υποεκτίμηση του μεγέθους των ζωνών, είτε σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο, όπως π.χ. για αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού με αντιεκρηκτικού τύπου σε σημεία όπου δεν απαιτείται, όταν οι ζώνες έχουν αυθαιρέτως υπερεκτιμηθεί. Επιπλέον των παραπάνω έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις όπου η ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει και άλλες σκοπιμότητες. Έτσι έχουν αναγνωρισθεί περιπτώσεις όπου η ζώνη είναι πολύ συγκεκριμένης και περιορισμένης έκτασης, χωρίς αυτό να υποστηρίζεται από κάποιους υπολογισμούς ή άλλα τεχνικά μέτρα, γιατί μετά από την οριοθετηθείσα Ζώνη, υπάρχει εξοπλισμός που δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε χώρους με εκρήξιμες ατμόσφαιρες και η ενσωμάτωσή του εντός αυτής, θα σήμαινε ταυτόχρονα την ανάγκη για αντικατάστασή του με έναν αντίστοιχο αυτού αλλά με πολλαπλάσιο κόστος. Η προσέγγιση αυτή, η οποία απαντάται πιο σπάνια, παρουσιάζεται όταν η «ζωνοποίηση» εξυπηρετεί οικονομικές παραμέτρους, ώστε να περιοριστεί το κόστος εφαρμογής της Νομοθεσίας στο ελάχιστο δυνατόν. Όμως η πιο συνήθης, προσέγγιση που έχει παρατηρηθεί και υποδηλώνει συνήθως άγνοια του αντικειμένου προστασίας από εκρήξεις, είναι η υπερβολική «ζωνοποίηση». Στις περιπτώσεις αυτές, η άγνοια του αντικειμένου της προστασίας από εκρήξεις είναι και από τις δύο πλευρές (εργοδότη και μελετητή) αλλά πάντα εις βάρος του εργοδότη. Ο εργοδότης θέλει άμεσα να κλείσει την εκκρεμότητα με τη νομοθεσία, σε ότι αφορά στην εκπόνηση της μελέτης ΑΤΕΧ, και αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης σε μελετητή, ο οποίος λειτουργεί με γνώση την άγνοιά του και την κάλυψη των δικών του ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος. Ο μελετητής κινούμενος στα πλαίσια αυτά «ζωνοποιεί» τους χώρους όπου παρουσιάζονται εύφλεκτοι παράγοντες, στο σύνολό τους ως χώρους με κίνδυνο έκρηξης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου «ζωνοποιήθηκαν» γραφεία διοικητικού προσωπικού που δεν είχαν σχέση με την παραγωγή ή και ακόμα τουαλέτες επειδή και μόνο βρίσκονταν στο ίδιο οικόπεδο με την παραγωγή. Ο εργοδότης εν συνεχεία παραλαμβάνει τη μελέτη, τη θεωρεί οικονομικά ανεφάρμοστη και ουσιαστικά «την τοποθετεί στο ράφι». Από την πλευρά του, ο μελετητής είναι σίγουρος ότι για το οτιδήποτε προκύψει εντός της επιχείρησης και σχετίζεται με τη μελέτη του είναι εξασφαλισμένος, διότι το έχει προσδιορίσει. Οι χαμένοι σε αυτή την περίπτωση είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι ουσιαστικά ασφαλείς και ο εργοδότης που είναι εκτεθειμένος στις Αρχές λόγω μη εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων που εκπορεύονται από μια ουσιαστικά μη εφαρμόσιμη μελέτη. Εκτίμηση του Κινδύνου Έκρηξης. Είναι το επόμενο βήμα μετά την ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες, με το οποίο ολοκληρώνεται η αναγνώριση, αποτύπωση και ανάλυση των κινδύνων έκρηξης για κάθε ξεχωριστό τμήμα μίας εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τον εξοπλισμό. Στην εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης εξετάζεται η επικινδυνότητα μίας ενδεχόμενης έκρηξης, η οποία προκύπτει από την πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας και την ταυτόχρονη ύπαρξη και ενεργοποίηση μίας πηγής ανάφλεξης λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της πηγής ανάφλεξης και τις επιπτώσεις της έκρηξης στους εργαζόμενους και τις εγκαταστάσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας αποφασίζεται η έκταση των μέτρων προστασίας που απαιτούνται για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο. Δεν υφίσταται εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης χωρίς την εξέταση όλων των πιθανών πηγών ανάφλεξης, της πιθανότητας ενεργοποίησης σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα της κάθε μίας, για την ανάφλεξη του συγκεκριμένου εύφλεκτου παράγοντα. Κατά την εξέταση κάθε μίας από τις πηγές ανάφλεξης (13 αναγνωρισμένες από το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο), εξετάζεται και η καταλληλότητα για χρήση του κάθε εξοπλισμού στη ζώνη που είναι εγκατεστημένος. Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 «οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα συστήματα προστασίας και οι οποιεσδήποτε συναφείς συνδετήριες συσκευές πρέπει να τίθενται σε λειτουργία μόνον εάν το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις αποδεικνύει ότι η λειτουργία τους δεν συνεπάγεται κίνδυνο έκρηξης». Κατά την

7 αποκωδικοποίηση της συγκεκριμένης φράσης, όπως αυτή γίνεται στα εναρμονισμένα πρότυπα, ως «απόδειξη» νοείται η ενδελεχής εξέταση μέσω της εκτίμησης κινδύνου όλων των καταστάσεων εκείνων που κατά τη συνήθη λειτουργία ή την αναμενόμενη βλάβη ή την σπάνια βλάβη ενός εξοπλισμού θα δημιουργήσουν πηγή ανάφλεξης ικανή για να αναφλέξει την υπό εξέταση εκρηκτική ατμόσφαιρα. Η φράση αυτή προορίζεται κυρίως για τον εξοπλισμό που προϋπήρχε της 30 ης Ιουνίου του 2003 και πιο συγκεκριμένα για τον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ο οποίος πριν την ημερομηνία αυτή δεν χρειαζόταν να είναι κατασκευασμένος με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις. Με τη φράση αυτή επικυρώνεται ο τίτλος της συγκεκριμένης ενότητας που σχετίζεται με τη σπουδαιότητα μίας εμπεριστατωμένης μελέτης ΑΤΕΧ. Εγκαταστάσεις που προϋπήρχαν του 2003, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους εντός των επικίνδυνων περιοχών, μόνον αν η μελέτη ΑΤΕΧ αποδεικνύει με τα υπάρχοντα ή και τα προτεινόμενα από την εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης μέτρα, ότι η χρήση αυτού δεν συνεπάγεται κίνδυνο έκρηξης. Μία μελέτη η οποία δεν αναλύει στην εκτίμηση κινδύνου έκρηξης, τη συμβολή ή μη του εξοπλισμού της εγκατάστασης στη δημιουργία ή ανάφλεξη εκρηκτικών ατμοσφαιρών, ουσιαστικά ακυρώνει τον εν λόγω εξοπλισμό και οδηγεί την επιχείρηση στην αντικατάσταση αυτού με πάρα πολύ υψηλό κόστος. Σωστή επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις. Μετά την 30 η Ιουνίου του 2003, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής και των δύο οδηγιών ΑΤΕΧ, καταγράφεται πανευρωπαϊκά μεγάλη αύξηση στην προμήθεια εξοπλισμού προστασίας από εκρήξεις («αντιεκρηκτικού τύπου» όπως είναι ευρέως γνωστός). Ωστόσο, για την ίδια περίοδο δεν παρουσιάστηκε αντίστοιχη μείωση στις περιπτώσεις με αναφλέξεις εκρηκτικών ατμοσφαιρών, λόγω ακριβώς της αναμενόμενης αυξημένης προστασίας από τον εν λόγω εξοπλισμό. Διαπιστώθηκε ότι ο πολύ εξειδικευμένος και δαπανηρός εξοπλισμός με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις, τον οποίο προμηθεύονταν οι χρήστες, δεν είχε εγκατασταθεί και δεν είχε συντηρηθεί σωστά όπως προβλέπεται από τους κατασκευαστές και τα πρότυπα. Η συγκεκριμένη διαπίστωση αφορά και στην Ελληνική βιομηχανία. Η εμπειρία μας από την εκπόνηση δεκάδων μελετών προστασίας από εκρήξεις και επιθεωρήσεων εξοπλισμού με αντίστοιχη προστασία, επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο γεγονός. Όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια και με συγκεκριμένα παραδείγματα, ο εξοπλισμός αυτός αν δεν εγκατασταθεί και δεν συντηρηθεί όπως ακριβώς προβλέπεται, δεν εξασφαλίζει την παραμικρή προστασία από εκρήξεις και έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τον αντίστοιχο και κατά πολύ φθηνότερο μη αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισμό. Είναι εσφαλμένη η εντύπωση που επικρατεί στη βιομηχανία, ότι η αγορά πολύ δαπανηρού εξοπλισμού εξασφαλίζει προστασία από εκρήξεις για πάντα. Η οδηγία ΑΤΕΧ (95) που διέπει την κατασκευή εξοπλισμού προστασίας από εκρήξεις, αναφέρει ότι οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών, όσον αφορά στην εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού, για τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας, περιορίζονται σε απλές οδηγίες προς τους χρήστες με βαρύνουσα όμως σημασία. Όλα τα είδη των εγκαταστάσεων, είτε είναι ηλεκτρολογικές είτε όχι, που προορίζονται για χρήση εντός επικίνδυνων περιοχών, διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά τα οποία τις καθιστούν κατάλληλες για λειτουργία σε αυτές τις περιοχές. Είναι σημαντικό για λόγους ασφάλειας εντός αυτών των περιοχών, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής και λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων, να διατηρείται η ακεραιότητα και η ορθή λειτουργικότητά τους, όπως αυτή προβλέφθηκε από τον κατασκευαστή. Η διαπίστωση του προβλήματος ελλιπούς αρχικής εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού κατασκευασμένου με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις, έγινε σχετικά νωρίς μετά την εφαρμογή των δύο οδηγιών, από το Συμβούλιο ΑΤΕΧ (ATEX standing Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Διεθνές Ηλεκτροτεχνικό Συμβούλιο (IEC), καθώς και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CENELEC). Το πανευρωπαϊκό αυτό πρόβλημα οδήγησε στην αναθεώρηση και επανέκδοση των προτύπων που διέπουν την επιλογή, αρχική

8 εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση εξοπλισμού με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις προς το αυστηρότερο. Ειδικότερα για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ , απαιτείται η χρήση πιστοποιημένου κατά ΑΤΕΧ προσωπικού για την εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις όπως προκύπτει από τον ακόλουθο ορισμό: «Ο σχεδιασμός μίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η επιλογή του εξοπλισμού, η εγκατάσταση, περιοδικός έλεγχος και συντήρηση αυτού θα πρέπει να γίνεται από άτομα των οποίων η εκπαίδευση έχει συμπεριλάβει οδηγίες για τους διάφορους τύπους προστασίας και πρακτικών εγκατάστασης, τους σχετικούς κανόνες και νομοθεσίες και τις γενικές αρχές τις ταξινόμησης των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες. Η επάρκεια του εν λόγω ατόμου θα πρέπει να είναι σχετική με τον τύπο της εργασίας που πρόκειται να διεξαχθεί» Οι έλεγχοι που απαιτείται να γίνονται σε μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι οι εξής: - Αρχικός έλεγχος πριν την πρώτη λειτουργία (Initial Inspection) και εν συνεχεία, - Περιοδικοί έλεγχοι και όπου απαιτείται συντηρήσεις σε συνδυασμό με επίβλεψη από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι περιοδικοί έλεγχοι χωρίζονται περαιτέρω με συγκεκριμένες προβλέψεις για κάθε έναν από αυτούς: o o o Οπτικός Έλεγχος (Visual Inspection) Σχολαστικός Έλεγχος (Close Inspection) Λεπτομερής Έλεγχος (Detailed Inspection) Η μη διεξαγωγή των παραπάνω ελέγχων σε συνδυασμό με την αρχική κακή εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Ελληνική Βιομηχανία. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα κακής εγκατάστασης και ελλιπούς ή στις περισσότερες περιπτώσεις καθόλου συντήρησης, φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

9 Φωτογραφία 1: Στη φωτογραφία αυτή, φαίνεται ότι σε έναν ολοκαίνουργιο ηλεκτρολογικό πίνακα, κατά τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας (commissioning) της εγκατάστασης, η μη διεξαγωγή του αρχικού ελέγχου (Initial Inspection) ακυρώνει την προστασία του εξοπλισμού, λόγω του διάκενου που έχει αφεθεί ανοικτό (βέλος). Φωτογραφία 2: Στη φωτογραφία αυτή, φαίνεται ότι η κακή αρχική εγκατάσταση καθώς και η έλλειψη περιοδικών ελέγχων οδηγεί σε ολοκληρωτική ακύρωση της προστασίας του εξοπλισμού. Η στεγανότητα που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής δεν ισχύει διότι οι θέσεις για την είσοδο καλωδίων, που δεν χρησιμοποιούνται, έχουν αφεθεί ανοικτές (δύο βέλη).

10 Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 (οδηγία ΑΤΕΧ 137), είναι αποκλειστική υποχρέωση του χρήστη του εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις, η ορθή εγκατάσταση και η διατήρηση της προβλεπόμενης λειτουργίας του, μέσω περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων. Τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αφορούν στην προστασία από εκρήξεις, ξεπερνούν σε αριθμό τα 100, ενώ τα περισσότερα εξ αυτών αφορούν κατασκευαστές εξοπλισμού. Υπάρχουν ωστόσο, περισσότερα από 15 πρότυπα τα οποία αφορούν αποκλειστικά τους χρήστες εξοπλισμού. Η εφαρμογή των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων για την Εγκατάσταση, Περιοδικό Έλεγχο και Συντήρηση του εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις, αποτελεί υποχρέωση του χρήστη και όχι του κατασκευαστή. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να δώσει οδηγίες προς τους χρήστες για τη σωστή εγκατάσταση, τους απαιτούμενους περιοδικούς ελέγχους και τις συντηρήσεις, προκειμένου να ισχύει το επίπεδο προστασίας με το οποίο έχει κατασκευάσει τον εξοπλισμό. Ουσιαστικά με τις οδηγίες αυτές καθιστά υπεύθυνο το χρήστη για τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας του εξοπλισμού ενώ οι ευθύνες αυτές συνήθως αναφέρονται σε κάποια σημεία των πολυσέλιδων εγχειρίδιων του εξοπλισμού. Ειδικότερα στον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό οι κατασκευαστές βασίζουν μεγάλο μέρος του επιπέδου προστασίας και της διατήρησης αυτού, σε οδηγίες σωστής καθημερινής λειτουργίας καθώς και στους απαιτούμενους περιοδικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Τη δυνατότητα αυτή τους την παρέχει ένα πρότυπο της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ13463 που έχει εκδοθεί για την κατασκευή μη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, το οποίο βασίζεται στην παροχή οδηγιών στους χρήστες για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού προκειμένου αυτός να παρέχει το προβλεπόμενο επίπεδο προστασίας για τη ζώνη στην οποία θα χρησιμοποιηθεί. Αν ο χρήστης του εν λόγω εξοπλισμού δεν αναγνωρίσει τις συγκεκριμένες οδηγίες και δεν θεσπίσει πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων (με αντίστοιχη τεκμηρίωση), όπως αυτό προβλέπεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή, τότε ο εν λόγω εξοπλισμός δεν παρέχει την προβλεπόμενη προστασία και η ευθύνη για τις συνέπειες από την πρόκληση ανάφλεξης και έκρηξης από τη χρήση αυτού βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη. Συμπεράσματα Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας ΑΤΕΧ στην Ελλάδα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν γίνεται πολλές φορές τεκμηριωμένη, συνεκτική και σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας από εκρήξεις από τις επιχειρήσεις. Η αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στους κινδύνους έκρηξης σε μία επιχείρηση δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας και του Τεχνικού Ασφάλειας. Η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος εμπεριέχει μεταξύ άλλων τη σωστή επιλογή, εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση εξοπλισμού και για το λόγο αυτό απαιτεί την εμπλοκή του συνόλου των Τεχνικών Τμημάτων της επιχείρησης. Χρειάζεται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για όλες τις εργασίες που εμπεριέχουν εξοπλισμό, συσκευές και συστήματα προστασίας από εκρήξεις. Τα Οργανωτικά Μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων έκρηξης μπορεί από μόνα τους να μην είναι αρκετά για την πρόληψη και τον περιορισμό του συνόλου των κινδύνων αυτών, ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικά στην διατήρηση του επιπέδου προστασίας που εξασφαλίζεται μέσω Τεχνικών Μέτρων. Στα πλαίσια αυτά η μελέτη ΑΤΕΧ «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις», εφόσον συνταχθεί σωστά και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, αναδεικνύεται ως ένα βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κινδύνων έκρηξης, αλλά και της σωστής λειτουργίας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Αντίθετα ελλιπής ή λανθασμένη κατάρτιση της συγκεκριμένης μελέτης ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους τόσο για τους εργαζομένους όσο φυσικά και για την ίδια την εγκατάσταση. Τέλος θα πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια ενημέρωσης και πληροφόρησης ώστε να εμπεδωθεί η αντίληψη στους χρήστες αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισμού ότι η προστασία από εκρήξεις ξεκινά με την προμήθεια αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισμού αλλά δεν τελειώνει με αυτήν, επιπλέον δε ότι με τη δαπάνη υπέρογκων ποσών για προμήθεια εξοπλισμού δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζεται και ουσιαστική προστασία.

11 Βιβλιογραφία 1. ΕΛΟΤ ΕΝ Ε2 2008: Εκρηκτικές ατμόσφαιρες - Πρόληψη και προστασία από εκρήξεις - Μέρος 1: Βασικές έννοιες και μεθοδολογία. 2. ΕΛΟΤ EN Ε3 2008: Εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Μέρος 14: Σχεδιασμός, επιλογή και τοποθέτηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 3. ΕΛΟΤ EN Ε3 2007: Εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Μέρος 17: Επιθεώρηση και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 4. ΕΛΟΤ EN Ε2 2009: Μη ηλεκτρικός εξοπλισμός για εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Μέρος 1: Βασική μέθοδος και απαιτήσεις 5. HAZARDS XX Conference Proceedings IChemE: Process Safety and Environmental Protection 6. 13th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, EFCE, Proceedings.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Εισαγωγή Εκρηκτικό περιβάλλον υπάρχει όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Εγκαταστάτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων θα απαιτήσει ειδικευμένους τεχνικούς για την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση τους. Η Πιστοποίηση Τεχνιτών Εγκαταστατών Φ/Β συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000 - ΡΟΕΓΓΙ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΤΥΟ Γεώργιος. τυλιανάκης, Χηµικός Μηχανικός M.Sc. ύµβουλος Επιχειρήσεων-Q.A. Systems Καθηγητής οιότητας στο Global University 1. Γενικά Τα υστήµατα ιαχείρισης οιότητας εµφανίσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP Στο γενικό πλαίσιο των κανόνων για την ασφάλεια των τροφίμων, η απαίτηση θέσπισης, εφαρμογής και διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003. ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών

Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003. ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών Αριθ. Πρωτ. 13641/ΣΓ/σβ ΑΘΗΝΑ, 30 Απριλίου 2003 Π Ρ Ο Σ Το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση 15η Βιβλίων & Στοιχείων Καρ. Σερβίας 10 Α Θ Η Ν Α ΘΕΜΑ: Τήρηση βιβλίων αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Λεωφόρος Αθηνών 107, Αθήνα 104 47, τηλ: 210 340 7800 Fax: 210 340 7999, info@kteo-gr.gr www.kteo-gr.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αθήνα, 01/02/2010 Στην επικείμενη υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6

2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 Έκδοση: 12.2009 610.44482.70.000 Πρωτότυπο εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πρόσθετο εγχειρίδιο λειτουργίας G-BH7 Συμπλήρωμα για τις Οδηγίες λειτουργίας 610.44436.70.000 Συσκευές της ομάδας ΙΙ, κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση «Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στους τομείς παραγωγής τεχνικού έργου» Γιάννης Οικονομίδης, Μηχ. Μηχ/κος,

Εισήγηση «Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στους τομείς παραγωγής τεχνικού έργου» Γιάννης Οικονομίδης, Μηχ. Μηχ/κος, Εισήγηση «Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στους τομείς παραγωγής τεχνικού έργου» Γιάννης Οικονομίδης, Μηχ. Μηχ/κος, Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι Η διαχείριση της ποιότητας με αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP)

Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Σεμινάριο για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας (UNDP-BSTIP) Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 ΚΡΕΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12.1 Εισαγωγή Η υγιεινή και η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας είναι ένα επίκαιρο θέμα πρωταρχικής σημασίας τόσο για τους δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου

i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου Πίνακας περιεχομένων Ένα νέο πρότυπο ασφαλείας για τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπουργείο Εσωτερικών Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σπύρος Ζερβόπουλος

Εισηγητής: Σπύρος Ζερβόπουλος 1 από 39 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ TÜV RHEINLAND HELLAS Τραπεζούντος και Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα ΤΚ 19200 210-5562130, Fax: 210-5565155, www.tuvgreece.gr, tuv@gr.tuv.com Εισηγητής: Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Β.17081/2964/96

Αριθ. Β.17081/2964/96 Αριθ. Β.17081/2964/96 ΦΕΚ 157/Β/13-03-1996 Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο.

Η Κυπριακή Οµοσπονδία Τριάθλου είναι η υπεύθυνη αρχή για την ανάπτυξη των αθληµάτων Triathlon, Duathlon και Aquathlon στην Κύπρο. Εγχειρίδιο Οργάνωσης Αγώνων Τριάθλου Εισαγωγή 1. Σκοπός Σκοπός του εγχειριδίου είναι να δώσει κατεύθυνση (πληροφορίες και συµβουλές) σε όσους εµπλέκονται η θέλουν να εµπλακούν στη διοργάνωση αγώνων Triathlon,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 1. Σκοπός Ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Συνδέσμου σκοπό έχει να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα