Εφαρμογή των Οδηγιών ΑΤΕΧ στην Ελληνική Βιομηχανία. Προβλήματα και Διδάγματα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή των Οδηγιών ΑΤΕΧ στην Ελληνική Βιομηχανία. Προβλήματα και Διδάγματα."

Transcript

1 Εφαρμογή των Οδηγιών ΑΤΕΧ στην Ελληνική Βιομηχανία. Προβλήματα και Διδάγματα. Βασίλειος Πέππας, MEng, MSc, AMIChemE, Explosion Protection Projects Manager, Εργονομία Α.Ε. Δρ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Διευθυντής Υπηρεσιών ΑΥΕ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασφάλειας της Εργασίας, Εργονομία A.E. Εισαγωγή Το 2010 ολοκληρώνεται μια περίοδος 7 χρόνων από την εφαρμογή στην πράξη του νομοθετικού πλαισίου που οριοθετεί την πρόληψη των κινδύνων σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης. Στην εργασία αυτή παρατίθενται προβλήματα και διδάγματα που αναδείχθηκαν από την ενασχόλησή μας όλη αυτήν την περίοδο με την εκπόνηση και εφαρμογή δεκάδων μελετών προστασίας από εκρήξεις σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας, και τα οποία αφορούν σε όλες σχεδόν τις εξετασθείσες εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και το είδος της παραγωγικής διαδικασίας τους. Εγκαταστάσεις πολλές φορές τεράστιες σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, όπως διυλιστήρια και τσιμεντοβιομηχανίες, αλλά ακόμη και πολύ μικρές που περιλαμβάνουν διεξαγωγή βαφών και δραστηριότητες φόρτισης περονοφόρων οχημάτων. Η εκπόνηση μελετών ΑΤΕΧ, ή όπως η νομοθεσία το ονομάζει «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις», αφορά σε πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, παραγωγή και διακίνηση εύφλεκτών ουσιών, όπως π.χ. πετρελαιοειδή και παράγωγα αυτών, σκόνες τροφίμων: κακάο, ζάχαρη και άλευρα. Σε κάθε περίπτωση η προσέγγιση για την προστασία από εκρήξεις είναι ενιαία και η μόνη διαφοροποίηση που μπορεί να γίνει, αφορά στις εγκαταστάσεις στις οποίες δημιουργούνται εκρήξιμες ατμόσφαιρες είτε λόγω παρουσίας εύφλεκτών υγρών και αερίων είτε λόγω της παρουσίας εύφλεκτων σκονών. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται, διότι στην πλειονότητα των εγκαταστάσεων της δεύτερης κατηγορίας (εύφλεκτων σκονών), η αναγνώριση του κινδύνου δημιουργίας εκρήξεων από σκόνες και η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας από αυτές, παρουσιάστηκε μετά τη θέσπιση των οδηγιών ΑΤΕΧ. Αντίθετα στις δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας (εύφλεκτων αερίων και υγρών), ο κίνδυνος ανάφλεξης και έκρηξής ήταν και είναι γνωστός στις περισσότερες των περιπτώσεων από τη μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων όπου συνήθως εφαρμόζεται εγγενής πρόληψη. Τα προβλήματα και διδάγματα από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα σχετίζονται κυρίως με το πόσο τεκμηριωμένη, συνεκτική και σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας από εκρήξεις από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να μην δαπανώνται υπέρογκα ποσά χωρίς τελικώς να εξασφαλίζεται ουσιαστική προστασία. Προς την κατεύθυνση αυτή και για την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των αρχών προστασίας από εκρήξεις καθώς και για τη διατήρηση αυτών σε μία εγκατάσταση, απαιτείται η ενεργή εμπλοκή αρκετών οργανικών μονάδων μίας εταιρίας, πέραν αυτών που ασχολούνται αποκλειστικά με την Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας. Η παρούσα εργασία θα αναφερθεί στις παρακάτω ενότητες: o Τη συνοπτική ανάλυση της Νομοθεσίας ΑΤΕΧ προβάλλοντας τα σημαντικά οφέλη από τη σωστή της εφαρμογή. o Τη σπουδαιότητα της μελέτης «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις» ως εργαλείου για την ασφαλή και σωστή λειτουργία εγκαταστάσεων. o Τη σοβαρή οικονομική πτυχή της εμπεριστατωμένης ή μη, ταξινόμησης των επικίνδυνων περιοχών μίας εγκατάστασης σε Ζώνες. o Τη σωστή επιλογή και εγκατάσταση εξοπλισμού για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (παραδείγματα καλών και κακών πρακτικών). o Την προσοχή που θα πρέπει να δίνεται στη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού προστασίας από εκρήξεις.

2 Συνοπτική Ανάλυση της Νομοθεσίας ΑΤΕΧ Οι κοινοτικές οδηγίες που διέπουν την προστασία από εκρήξεις είναι οι 94/9/ΕΚ και 99/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με την Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ Β17081/2964/1996 και το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 42/2003 αντίστοιχα, και τέθηκαν και οι δύο σε εφαρμογή μετά την 30 η Ιουνίου του 2003,. Οδηγία 94/9/ΕΚ ΑΤΕΧ 95 Η εν λόγω οδηγία είναι η πιο σύνθετη από τις δύο και αφορά στον εξοπλισμό και στα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εγκαταστάσεις με κίνδυνο δημιουργίας εκρήξιμης ατμόσφαιρας. Είναι σύνθετη και εξαιρετικά πολύπλοκη οδηγία διότι αφορά κυρίως κατασκευαστές εξοπλισμού και παραθέτει λεπτομέρειες τόσο για τα επίπεδα προστασίας που πρέπει να εξασφαλίζει κάθε εξοπλισμός, σε συνάρτηση με τη Ζώνη στην οποία προορίζεται για χρήση, όσο και για τις διαδικασίες παραγωγής και πιστοποίησης αυτού. Πρόκειται για την οδηγία που δημιούργησε και δημιουργεί ακόμα σοβαρά προβλήματα στους κατασκευαστές και προμηθευτές βιομηχανικού εξοπλισμού ανά τον κόσμο. Παρότι η οδηγία είναι Ευρωπαϊκή, αφορά τους κατασκευαστές σε όλο τον κόσμο, διότι προκειμένου να διακινήσουν τα προϊόντα τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την εν λόγω οδηγία τόσο στην κατασκευή, όσο και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε αναστάτωση στους κατασκευαστές βιομηχανικού εξοπλισμού, είναι η εισαγωγή δύο κύριων κατηγοριών εξοπλισμού στον τομέα της αντιεκρηκτικής κατασκευής. Πρόκειται αφενός μεν για τον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αφετέρου δε για το σύνολο του εξοπλισμού (ηλεκτρολογικό και μη) που προορίζεται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες εύφλεκτων σκονών. Οι δύο αυτοί τομείς εξοπλισμού μέχρι την έκδοση της οδηγίας ΑΤΕΧ 95 δεν λαμβάνονταν υπόψη όσον αφορά την πρόληψη δημιουργίας πηγής ανάφλεξης κατά τη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα πριν από την έκδοση της εν λόγω οδηγίας ΑΤΕΧ ο μόνος εξοπλισμός που κατασκευαζόταν για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες («αντιεκρηκτικού τύπου» όπως συνήθως ονομάζεται) ήταν ηλεκτρολογικής φύσης. Μετά την έκδοση της οδηγίας (1994) και για περίοδο προσαρμογής εννέα χρόνων μέχρι την έναρξη εφαρμογής της το 2003, οι κατασκευαστές ήρθαν αντιμέτωποι με την πρόκληση να κατασκευάσουν μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό για χρήση σε περιβάλλον εύφλεκτης σκόνης με διατάξεις προστασίας από εκρήξεις. Έτσι για παράδειγμα ενώ πριν την 30 η Ιουνίου του 2003 σε ένα σύστημα εντός δυνητικά εκρήξιμης ατμόσφαιρας, αποτελούμενο από μία αντλία, τον άξονα με τον σύνδεσμο και τον κινητήρα της, το μόνο που επιβαλλόταν να είναι κατασκευασμένο με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις ήταν μόνο το ηλεκτρολογικό τμήμα (ο κινητήρας), μετά την ημερομηνία είναι απαίτηση της οδηγίας ΑΤΕΧ 95, να είναι κατασκευασμένο, με χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη ζώνη στην οποία θα χρησιμοποιηθεί, το σύνολο του συστήματος. (αντλία, άξονας με σύνδεσμο και κινητήρας). Μπορεί η περίοδος προσαρμογής που δόθηκε να ήταν εννέα χρόνια ( ), ωστόσο οι κατασκευαστές έπρεπε να περιμένουν μέχρι το 2001, χρονιά που εκδόθηκε το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την κατασκευή μη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης για την έκδοση προτύπων τα οποία θα χρησιμοποιούσαν οι κατασκευαστές, η έναρξη εφαρμογής και των δύο οδηγιών ΑΤΕΧ το 2003, βρήκε την Ευρωπαϊκή αγορά με σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πρόκειται για το μοναδικό ίσως ασθενές σημείο εφαρμογής των οδηγιών ΑΤΕΧ πανευρωπαϊκά (και στην Ελλάδα φυσικά). Μετά την πάροδο λίγων ετών και μέχρι το 2006, η εμπειρία δείχνει ότι έχει πλέον ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού σε όλη την Ευρώπη, αν και η Ελληνική βιομηχανία συνέχιζε και συνεχίζει να αγνοεί σε μεγάλο βαθμό την αναγκαιότητα εναρμόνισης με την οδηγία ΑΤΕΧ. Μετά την ιστορική αναδρομή εφαρμογής της οδηγίας ΑΤΕΧ 95 θα αναφέρουμε τις βασικές διατάξεις της οδηγίας που αφορούν τους χρήστες εξοπλισμού και όχι τους κατασκευαστές. Είναι αυτές οι διατάξεις που ουσιαστικά συνδέουν τις δύο οδηγίες και αφορούν στη σωστή επιλογή εξοπλισμού για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

3 Ο εξοπλισμός και τα συστήματα προστασίας για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες διακρίνεται σε δύο βασικές ομάδες. Η ομάδα Ι περιλαμβάνει συσκευές που προορίζονται για χρήση σε υπόγεια ορυχεία και η ομάδα ΙΙ περιλαμβάνει συσκευές που προορίζονται για χρήση σε άλλες θέσεις που μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θα γίνει αναφορά μόνο στις συσκευές και στα συστήματα προστασίας της ομάδας ΙΙ, διότι η ομάδα Ι (ορυχεία) είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 99/92/ΕΚ (ΑΤΕΧ137). Οι κατηγορίες των συσκευών της ομάδας ΙΙ ως προς τα απαιτούμενα επίπεδα προστασίας είναι οι ακόλουθες: 1. Η κατηγορία 1, περιλαμβάνει εξοπλισμό με πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας, το οποίο εξασφαλίζεται και σε περιπτώσεις σπάνιων βλαβών. 2. Η κατηγορία 2, περιλαμβάνει εξοπλισμό με υψηλό επίπεδο προστασίας, το οποίο εξασφαλίζεται και σε περιπτώσεις αναμενόμενων βλαβών. 3. Η κατηγορία 3, περιλαμβάνει εξοπλισμό με κανονικό επίπεδο ασφαλείας, το οποίο εξασφαλίζεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι, οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών που απορρέουν από την οδηγία ΑΤΕΧ 95, όσον αφορά στην εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού για τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας, περιορίζονται σε απλές οδηγίες προς τους χρήστες. Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 (οδηγία ΑΤΕΧ 137) όμως, ανάλυση του οποίου ακολουθεί, είναι αποκλειστική υποχρέωση του χρήστη του εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις, η ορθή εγκατάσταση και η διατήρηση της προβλεπόμενης λειτουργίας του, μέσω περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων. Οδηγία 99/92/ΕΚ ΑΤΕΧ 137 Η εν λόγω οδηγία σε αντίθεση με την προηγούμενη, δεν απευθύνεται σε κατασκευαστές εξοπλισμού αλλά στους χρήστες αυτού, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων που είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Η συγκεκριμένη οδηγία είναι η βασικότερη εκ των δύο και απαιτεί μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κινδύνου από εκρήξιμες ατμόσφαιρες σε εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας. Η οδηγία ΑΤΕΧ 137 καθορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων λαμβάνοντας τα ανάλογα τεχνικά ή και οργανωτικά μέτρα προστασίας από εκρήξεις, κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: o πρόληψη της δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, ή όταν η φύση της δραστηριότητας δεν το επιτρέπει, o αποφυγή της ανάφλεξης εκρηκτικών ατμοσφαιρών, και o μετριασμό των επιβλαβών συνεπειών της έκρηξης. Πρόκειται για την ανάγκη μίας συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων έκρηξης σε μία επιχείρηση με τις υποχρεώσεις του εργοδότη να αποτελούν τη βασική αρχή για την πολιτική πρόληψης και προστασίας. Υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται με την παρακάτω σειρά: 1. Αναγνώριση του κινδύνου δημιουργίας Εκρηκτικής Ατμόσφαιρας. Κατά την αναγνώριση του κινδύνου εντοπίζονται τα εύφλεκτα υλικά και με βάση την ποσότητα, την φύση και τη διαχείρισή τους εκτιμάται η δυνατότητα δημιουργίας επικίνδυνων εκρηκτικών ατμοσφαιρών. Εφόσον είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επικίνδυνες εκρηκτικές ατμόσφαιρες, γίνεται υπολογισμός της έκτασης για οριοθέτηση των επικίνδυνων περιοχών και κατάταξη αυτών σε Ζώνες, σύμφωνα με τη συχνότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών καθώς και τη διάρκεια αυτών. 2. Εκτίμηση των κινδύνων έκρηξης, η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: Την πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών και τη διάρκειά τους, Την πιθανότητα παρουσίας και ενεργοποίησης πηγών ανάφλεξης καθώς και την αποτελεσματικότητα αυτών σε συνάρτηση με

4 Τα εύφλεκτα υλικά, τις εγκαταστάσεις, τις παραγωγικές διαδικασίες καθώς και τις αλληλεπιδράσεις αυτών. Την κλίμακα των προβλεπόμενων επιπτώσεων σε εργαζόμενους και εξοπλισμό. 3. Εφαρμογή μέτρων προστασίας από εκρήξεις για τον περιορισμό της επικινδυνότητας, όπως αυτή προκύπτει από την εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο. Τα Τεχνικά Μέτρα προστασίας από εκρήξεις είναι τα ουσιαστικά μέτρα τα οποία προσανατολίζονται, ακολουθώντας τις τρεις βασικές αρχές: στην πρόληψη δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, στην αποτροπή ανάφλεξης αυτών και στον περιορισμό των επιπτώσεων. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών διαφοροποιείται μερικώς και μόνον όσον αφορά στον εξοπλισμό. Η διαφοροποίηση αφορά στον εξοπλισμό σε εγκαταστάσεις που προϋπήρχαν της 30 ης Ιουνίου 2003 και σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά την ημερομηνία αυτή. Τα Οργανωτικά Μέτρα προστασίας από εκρήξεις, είναι συμπληρωματικά των Τεχνικών και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν μπορούν να σταθούν από μόνα τους για αποτελεσματική προστασία. Τα οργανωτικά μέτρα, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν οδηγίες προς τους εργαζόμενους και εκπαίδευση αυτών, προβλέπουν τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας και της ορθής λειτουργίας των εγκατεστημένων Τεχνικών Μέτρων για όλο το διάστημα ζωής και λειτουργίας αυτών. Η διατήρηση του επιπέδου προστασίας από εκρήξεις μίας εγκατάστασης, θα πρέπει να γίνεται μέσω της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών συντήρησης του εξοπλισμού, όπως αυτές προβλέπονται στα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα αλλά και στις οδηγίες των κατασκευαστών. Η συνολική εικόνα μίας επιχείρησης στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις όπως αυτή προκύπτει από τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλει να αποτυπώνεται στο Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις. Η σπουδαιότητα μίας εμπεριστατωμένης μελέτης ΑΤΕΧ Το «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις» ή όπως είναι ευρύτερα γνωστό η μελέτη ΑΤΕΧ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της προστασίας από εκρήξεις για μία επιχείρηση. Η ανάγκη για την κατάρτιση της μελέτης ΑΤΕΧ απορρέει από την πολυδιάστατη φύση και πολυπλοκότητα του εγχειρήματος που ονομάζεται προστασία από εκρήξεις. Στην εργασία αυτή δεν θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του περιεχόμενου της μελέτης ΑΤΕΧ, αλλά μία επιγραμματική αναφορά των στοιχείων εκείνων που αποτελούν το βασικό κορμό για την πληρότητά της. Κατά την ανάλυση των στοιχείων αυτών θα γίνει αναφορά των ελλείψεων και προβλημάτων που έχουν αναγνωριστεί σε μελέτες που έχουμε κληθεί να ελέγξουμε, οι οποίες έχουν εκπονηθεί χωρίς τη δέουσα προσοχή και αποτελούν τα λεγόμενα «Έγγραφα Θεωρητικής Προστασίας από Εκρήξεις». Πρόκειται για μελέτες, οι οποίες συνήθως εμπεριέχουν γενικές θεωρητικές αναφορές που εξάγονται από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία για την υπό εξέταση εγκατάσταση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι μελέτες αυτές δεν καταλήγουν σε σαφή συμπεράσματα όσον αφορά στην ανάγκη ή μη λήψης μέτρων προστασίας από εκρήξεις, ενώ χωρίς καμία τεκμηρίωση καταλήγουν, πολλές φορές σε προσαρμοσμένες παρατηρήσεις ή μη εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι, σε αρκετές περιπτώσεις τα μέτρα που προτείνονται περιορίζονται συνήθως σε εφαρμογή αποκλειστικά και μόνον οργανωτικών μέτρων και ευχολογίων, υπό τη μορφή γενικόλογων οδηγιών που ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο σύστημα διαχείρισης, είτε αυτό εξειδικεύεται στη διαχείριση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων είτε στη διαχείριση της ποιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις, με εμφανή έλλειψη εμπειρίας και κατάρτισης του μελετητή στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις, η μελέτη καταλήγει σε σοβαρές υπερβολές οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων καλύπτουν τον ίδιο το μελετητή, ενώ εκθέτουν σε σοβαρά οικονομικά και ποινικά (αν τελικά προκληθεί ατύχημα) βάρη τον εργοδότη και αποδέκτη της μελέτης.

5 Οικονομικά βάρη διότι αν ο εργοδότης αποφασίσει να εφαρμόσει τη μελέτη (ως οφείλει) θα βρεθεί κυριολεκτικά μπροστά στο δίλημμα να αντικαταστήσει το σύνολο του εξοπλισμού με άλλον αντιεκρηκτικού τύπου (ουσιαστικά βρίσκεται μπροστά σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω του υπέρογκου κόστους), είτε να αφήσει τη μελέτη ανεφάρμοστη και να είναι εκτεθειμένος απέναντι στο νόμο διότι δεν εφάρμοσε τις υποδείξεις των «ειδικών». Με βάση την εμπειρία για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων, μία εμπεριστατωμένη μελέτη προστασίας από εκρήξεις θα πρέπει μεταξύ άλλων να εμπεριέχει τα εξής: Ανάλυση όλων των εύφλεκτων υλικών που δύνανται να δημιουργήσουν εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Η ανάλυση αυτή δεν μπορεί να είναι γενικόλογη με βάση τα περιορισμένα στοιχεία που παρέχονται από τα δελτία δεδομένων ασφάλειας των υλικών αυτών (MSDS). Πρέπει να περιέχει τα εύφλεκτα χαρακτηριστικά του κάθε υλικού, σε συνδυασμό με την ποσότητα και τη διαχείριση αυτού εντός της εγκατάστασης ή του εξοπλισμού υπό εξέταση. Πιο συγκεκριμένα δεν μπορεί να μην αναλύονται χαρακτηριστικά όπως η μέση διάμετρος κόκκου μίας εύφλεκτης σκόνης, όπως αυτή είναι υπό διαχείριση εντός μίας εγκατάστασης, δεδομένου ότι η χρήση χοντρόκοκκων κλασμάτων εύφλεκτων σκονών αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους περιορισμού ή και εξάλειψης των κινδύνων έκρηξης. Δεν μπορεί να μη γίνεται αναφορά σε χαρακτηριστικά όπως η ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξης μίας εύφλεκτης ουσίας ή η αγωγιμότητα αυτής, ενώ υπάρχει ανάγκη εκτίμησης της αποτελεσματικότητας πηγών ανάφλεξης όπως ο στατικός ηλεκτρισμός και οι σπινθήρες από τριβή ή κρούση. Δεν αποτελεί δικαιολογία το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να εξαχθούν στοιχεία για τα χαρακτηριστικά ευφλεκτότητας ενός υλικού από τα MSDS. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να αναζητούνται στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία και όπου απαιτείται να διεξάγονται έλεγχοι από πιστοποιημένα εργαστήρια (του εξωτερικού συνήθως) Ανάλυση των διεργασιών και των παραγωγικών συνθηκών του υπό εξέταση συστήματος. Δεν μπορούν να αναγνωριστούν και να αποτυπωθούν οι κίνδυνοι έκρηξης αν δεν αναγνωριστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δύναται να δημιουργηθεί μία εκρηκτική ατμόσφαιρα, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό ενός συστήματος ή εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα αν εντός της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται μεταφορά εύφλεκτων παραγόντων με πνευματική απορρόφηση (με υποπίεση), μία ενδεχόμενη διαρροή θα έχει περιορισμένη έκταση στον περιβάλλοντα του συστήματος χώρο, λόγω της εισροής αέρα στο σύστημα και όχι εκτόξευση εύφλεκτης ύλης στον περιβάλλοντα χώρο. Με το παράδειγμα αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ανάλυση των συνθηκών παραγωγής (πιέσεις, θερμοκρασίες κ.α.) καθώς και των χημικών και φυσικών διεργασιών (π.χ. εξώθερμες αντιδράσεις, αδρανοποίηση κ.α.), αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στην αναγνώριση των κινδύνων δημιουργίας και ανάφλεξης εκρηκτικών ατμοσφαιρών και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λείπουν από μία μελέτη. Ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες. Η «ζωνοποίηση», όπως είναι ευρέως γνωστός ο όρος, αποτελεί μία από τις κρισιμότερες παραμέτρους για μια εμπεριστατωμένη μελέτη ATEX. Η αποτύπωση των επικίνδυνων περιοχών είναι αυτή που καθορίζει τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν για την προστασία από εκρήξεις. Πρόκειται λοιπόν για έναν πολύ σημαντικό παράγοντα που θα πρέπει να προσεγγιστεί με τη δέουσα προσοχή κάνοντας χρήση των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων, καθώς επίσης και των οδηγιών που εκδίδονται από διεθνείς οργανισμούς. Δεν είναι δυνατόν, στην ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες, να μη λαμβάνεται υπόψη ο φυσικός και τεχνητός εξαερισμός του υπό εξέταση χώρου ή να μη λαμβάνεται υπόψη η διάμετρος, η πίεση και η θερμοκρασία μίας σωληνογραμμής από διαφυγή στη φλάντζα της οποίας θα δημιουργηθεί μία επικίνδυνη περιοχή. Χρειάζονται λοιπόν, μεταξύ άλλων, υπολογισμοί για την εξακρίβωση του επιπέδου του εξαερισμού του υπό εξέταση χώρου, καθώς επίσης και υπολογισμοί για την ποσότητα και ταχύτητα εκτόξευσης εύφλεκτου υλικού από σημεία όπως φλάντζες και σύνδεσμοι. Οι υπολογισμοί αυτοί δίνουν τεκμηριωμένα στοιχεία για την έκταση των επικίνδυνων περιοχών. Όσον αφορά στο χαρακτηρισμό της επικίνδυνης περιοχής σε Ζώνη 0, 1 ή 2 (20, 21 ή 22) αυτός γίνεται λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που ισχύουν αποκλειστικά και μόνο στην υπό εξέταση εγκατάσταση. Δηλαδή, κανένας οδηγός ή πρότυπο δεν θα δώσει με βεβαιότητα τον χαρακτηρισμό μίας επικίνδυνης περιοχής, όπως για παράδειγμα το εσωτερικό ενός σιλό αποθήκευσης εύφλεκτης σκόνης, αν δεν εξαχθούν στοιχεία από τη λειτουργία της εγκατάστασης, όπως π.χ. η συχνότητα πλήρωσης του σιλό. Άλλη ζώνη δημιουργείται στο

6 εσωτερικό του σιλό που παραλαμβάνει υλικό κάθε μέρα και άλλη ζώνη όταν παραλαμβάνει μία φορά την εβδομάδα. Πρέπει λοιπόν η διαδικασία «ζωνοποίησης» μίας εγκατάστασης να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και των συνθηκών αποθήκευσης μεταφοράς και διαχείρισης των εύφλεκτων υλικών καθώς και τις συνθήκες λειτουργίας, όπως αυτές προκύπτουν από την ίδια την εγκατάσταση. Η αυθαίρετη και μη τεκμηριωμένη ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες εγκυμονεί, σοβαρούς κινδύνους, όπως π.χ. από ανάφλεξη εκρηκτικών ατμοσφαιρών σε σημεία που θεωρούνται ασφαλή, όταν γίνεται υποεκτίμηση του μεγέθους των ζωνών, είτε σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο, όπως π.χ. για αντικατάσταση υπάρχοντος εξοπλισμού με αντιεκρηκτικού τύπου σε σημεία όπου δεν απαιτείται, όταν οι ζώνες έχουν αυθαιρέτως υπερεκτιμηθεί. Επιπλέον των παραπάνω έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις όπου η ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει και άλλες σκοπιμότητες. Έτσι έχουν αναγνωρισθεί περιπτώσεις όπου η ζώνη είναι πολύ συγκεκριμένης και περιορισμένης έκτασης, χωρίς αυτό να υποστηρίζεται από κάποιους υπολογισμούς ή άλλα τεχνικά μέτρα, γιατί μετά από την οριοθετηθείσα Ζώνη, υπάρχει εξοπλισμός που δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε χώρους με εκρήξιμες ατμόσφαιρες και η ενσωμάτωσή του εντός αυτής, θα σήμαινε ταυτόχρονα την ανάγκη για αντικατάστασή του με έναν αντίστοιχο αυτού αλλά με πολλαπλάσιο κόστος. Η προσέγγιση αυτή, η οποία απαντάται πιο σπάνια, παρουσιάζεται όταν η «ζωνοποίηση» εξυπηρετεί οικονομικές παραμέτρους, ώστε να περιοριστεί το κόστος εφαρμογής της Νομοθεσίας στο ελάχιστο δυνατόν. Όμως η πιο συνήθης, προσέγγιση που έχει παρατηρηθεί και υποδηλώνει συνήθως άγνοια του αντικειμένου προστασίας από εκρήξεις, είναι η υπερβολική «ζωνοποίηση». Στις περιπτώσεις αυτές, η άγνοια του αντικειμένου της προστασίας από εκρήξεις είναι και από τις δύο πλευρές (εργοδότη και μελετητή) αλλά πάντα εις βάρος του εργοδότη. Ο εργοδότης θέλει άμεσα να κλείσει την εκκρεμότητα με τη νομοθεσία, σε ότι αφορά στην εκπόνηση της μελέτης ΑΤΕΧ, και αναθέτει την εκπόνηση της μελέτης σε μελετητή, ο οποίος λειτουργεί με γνώση την άγνοιά του και την κάλυψη των δικών του ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος. Ο μελετητής κινούμενος στα πλαίσια αυτά «ζωνοποιεί» τους χώρους όπου παρουσιάζονται εύφλεκτοι παράγοντες, στο σύνολό τους ως χώρους με κίνδυνο έκρηξης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου «ζωνοποιήθηκαν» γραφεία διοικητικού προσωπικού που δεν είχαν σχέση με την παραγωγή ή και ακόμα τουαλέτες επειδή και μόνο βρίσκονταν στο ίδιο οικόπεδο με την παραγωγή. Ο εργοδότης εν συνεχεία παραλαμβάνει τη μελέτη, τη θεωρεί οικονομικά ανεφάρμοστη και ουσιαστικά «την τοποθετεί στο ράφι». Από την πλευρά του, ο μελετητής είναι σίγουρος ότι για το οτιδήποτε προκύψει εντός της επιχείρησης και σχετίζεται με τη μελέτη του είναι εξασφαλισμένος, διότι το έχει προσδιορίσει. Οι χαμένοι σε αυτή την περίπτωση είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι ουσιαστικά ασφαλείς και ο εργοδότης που είναι εκτεθειμένος στις Αρχές λόγω μη εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων που εκπορεύονται από μια ουσιαστικά μη εφαρμόσιμη μελέτη. Εκτίμηση του Κινδύνου Έκρηξης. Είναι το επόμενο βήμα μετά την ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες, με το οποίο ολοκληρώνεται η αναγνώριση, αποτύπωση και ανάλυση των κινδύνων έκρηξης για κάθε ξεχωριστό τμήμα μίας εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τον εξοπλισμό. Στην εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης εξετάζεται η επικινδυνότητα μίας ενδεχόμενης έκρηξης, η οποία προκύπτει από την πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας και την ταυτόχρονη ύπαρξη και ενεργοποίηση μίας πηγής ανάφλεξης λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της πηγής ανάφλεξης και τις επιπτώσεις της έκρηξης στους εργαζόμενους και τις εγκαταστάσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας αποφασίζεται η έκταση των μέτρων προστασίας που απαιτούνται για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο. Δεν υφίσταται εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης χωρίς την εξέταση όλων των πιθανών πηγών ανάφλεξης, της πιθανότητας ενεργοποίησης σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα της κάθε μίας, για την ανάφλεξη του συγκεκριμένου εύφλεκτου παράγοντα. Κατά την εξέταση κάθε μίας από τις πηγές ανάφλεξης (13 αναγνωρισμένες από το σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο), εξετάζεται και η καταλληλότητα για χρήση του κάθε εξοπλισμού στη ζώνη που είναι εγκατεστημένος. Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 «οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, τα συστήματα προστασίας και οι οποιεσδήποτε συναφείς συνδετήριες συσκευές πρέπει να τίθενται σε λειτουργία μόνον εάν το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις αποδεικνύει ότι η λειτουργία τους δεν συνεπάγεται κίνδυνο έκρηξης». Κατά την

7 αποκωδικοποίηση της συγκεκριμένης φράσης, όπως αυτή γίνεται στα εναρμονισμένα πρότυπα, ως «απόδειξη» νοείται η ενδελεχής εξέταση μέσω της εκτίμησης κινδύνου όλων των καταστάσεων εκείνων που κατά τη συνήθη λειτουργία ή την αναμενόμενη βλάβη ή την σπάνια βλάβη ενός εξοπλισμού θα δημιουργήσουν πηγή ανάφλεξης ικανή για να αναφλέξει την υπό εξέταση εκρηκτική ατμόσφαιρα. Η φράση αυτή προορίζεται κυρίως για τον εξοπλισμό που προϋπήρχε της 30 ης Ιουνίου του 2003 και πιο συγκεκριμένα για τον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ο οποίος πριν την ημερομηνία αυτή δεν χρειαζόταν να είναι κατασκευασμένος με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις. Με τη φράση αυτή επικυρώνεται ο τίτλος της συγκεκριμένης ενότητας που σχετίζεται με τη σπουδαιότητα μίας εμπεριστατωμένης μελέτης ΑΤΕΧ. Εγκαταστάσεις που προϋπήρχαν του 2003, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους εντός των επικίνδυνων περιοχών, μόνον αν η μελέτη ΑΤΕΧ αποδεικνύει με τα υπάρχοντα ή και τα προτεινόμενα από την εκτίμηση του κινδύνου έκρηξης μέτρα, ότι η χρήση αυτού δεν συνεπάγεται κίνδυνο έκρηξης. Μία μελέτη η οποία δεν αναλύει στην εκτίμηση κινδύνου έκρηξης, τη συμβολή ή μη του εξοπλισμού της εγκατάστασης στη δημιουργία ή ανάφλεξη εκρηκτικών ατμοσφαιρών, ουσιαστικά ακυρώνει τον εν λόγω εξοπλισμό και οδηγεί την επιχείρηση στην αντικατάσταση αυτού με πάρα πολύ υψηλό κόστος. Σωστή επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις. Μετά την 30 η Ιουνίου του 2003, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής και των δύο οδηγιών ΑΤΕΧ, καταγράφεται πανευρωπαϊκά μεγάλη αύξηση στην προμήθεια εξοπλισμού προστασίας από εκρήξεις («αντιεκρηκτικού τύπου» όπως είναι ευρέως γνωστός). Ωστόσο, για την ίδια περίοδο δεν παρουσιάστηκε αντίστοιχη μείωση στις περιπτώσεις με αναφλέξεις εκρηκτικών ατμοσφαιρών, λόγω ακριβώς της αναμενόμενης αυξημένης προστασίας από τον εν λόγω εξοπλισμό. Διαπιστώθηκε ότι ο πολύ εξειδικευμένος και δαπανηρός εξοπλισμός με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις, τον οποίο προμηθεύονταν οι χρήστες, δεν είχε εγκατασταθεί και δεν είχε συντηρηθεί σωστά όπως προβλέπεται από τους κατασκευαστές και τα πρότυπα. Η συγκεκριμένη διαπίστωση αφορά και στην Ελληνική βιομηχανία. Η εμπειρία μας από την εκπόνηση δεκάδων μελετών προστασίας από εκρήξεις και επιθεωρήσεων εξοπλισμού με αντίστοιχη προστασία, επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο γεγονός. Όπως θα αποδειχθεί στη συνέχεια και με συγκεκριμένα παραδείγματα, ο εξοπλισμός αυτός αν δεν εγκατασταθεί και δεν συντηρηθεί όπως ακριβώς προβλέπεται, δεν εξασφαλίζει την παραμικρή προστασία από εκρήξεις και έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τον αντίστοιχο και κατά πολύ φθηνότερο μη αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισμό. Είναι εσφαλμένη η εντύπωση που επικρατεί στη βιομηχανία, ότι η αγορά πολύ δαπανηρού εξοπλισμού εξασφαλίζει προστασία από εκρήξεις για πάντα. Η οδηγία ΑΤΕΧ (95) που διέπει την κατασκευή εξοπλισμού προστασίας από εκρήξεις, αναφέρει ότι οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών, όσον αφορά στην εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού, για τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας, περιορίζονται σε απλές οδηγίες προς τους χρήστες με βαρύνουσα όμως σημασία. Όλα τα είδη των εγκαταστάσεων, είτε είναι ηλεκτρολογικές είτε όχι, που προορίζονται για χρήση εντός επικίνδυνων περιοχών, διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένα χαρακτηριστικά τα οποία τις καθιστούν κατάλληλες για λειτουργία σε αυτές τις περιοχές. Είναι σημαντικό για λόγους ασφάλειας εντός αυτών των περιοχών, καθ όλη τη διάρκεια της ζωής και λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων, να διατηρείται η ακεραιότητα και η ορθή λειτουργικότητά τους, όπως αυτή προβλέφθηκε από τον κατασκευαστή. Η διαπίστωση του προβλήματος ελλιπούς αρχικής εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού κατασκευασμένου με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις, έγινε σχετικά νωρίς μετά την εφαρμογή των δύο οδηγιών, από το Συμβούλιο ΑΤΕΧ (ATEX standing Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Διεθνές Ηλεκτροτεχνικό Συμβούλιο (IEC), καθώς και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης (CENELEC). Το πανευρωπαϊκό αυτό πρόβλημα οδήγησε στην αναθεώρηση και επανέκδοση των προτύπων που διέπουν την επιλογή, αρχική

8 εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση εξοπλισμού με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις προς το αυστηρότερο. Ειδικότερα για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ , απαιτείται η χρήση πιστοποιημένου κατά ΑΤΕΧ προσωπικού για την εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού με χαρακτηριστικά προστασίας από εκρήξεις όπως προκύπτει από τον ακόλουθο ορισμό: «Ο σχεδιασμός μίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η επιλογή του εξοπλισμού, η εγκατάσταση, περιοδικός έλεγχος και συντήρηση αυτού θα πρέπει να γίνεται από άτομα των οποίων η εκπαίδευση έχει συμπεριλάβει οδηγίες για τους διάφορους τύπους προστασίας και πρακτικών εγκατάστασης, τους σχετικούς κανόνες και νομοθεσίες και τις γενικές αρχές τις ταξινόμησης των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες. Η επάρκεια του εν λόγω ατόμου θα πρέπει να είναι σχετική με τον τύπο της εργασίας που πρόκειται να διεξαχθεί» Οι έλεγχοι που απαιτείται να γίνονται σε μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι οι εξής: - Αρχικός έλεγχος πριν την πρώτη λειτουργία (Initial Inspection) και εν συνεχεία, - Περιοδικοί έλεγχοι και όπου απαιτείται συντηρήσεις σε συνδυασμό με επίβλεψη από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι περιοδικοί έλεγχοι χωρίζονται περαιτέρω με συγκεκριμένες προβλέψεις για κάθε έναν από αυτούς: o o o Οπτικός Έλεγχος (Visual Inspection) Σχολαστικός Έλεγχος (Close Inspection) Λεπτομερής Έλεγχος (Detailed Inspection) Η μη διεξαγωγή των παραπάνω ελέγχων σε συνδυασμό με την αρχική κακή εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Ελληνική Βιομηχανία. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα κακής εγκατάστασης και ελλιπούς ή στις περισσότερες περιπτώσεις καθόλου συντήρησης, φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

9 Φωτογραφία 1: Στη φωτογραφία αυτή, φαίνεται ότι σε έναν ολοκαίνουργιο ηλεκτρολογικό πίνακα, κατά τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας (commissioning) της εγκατάστασης, η μη διεξαγωγή του αρχικού ελέγχου (Initial Inspection) ακυρώνει την προστασία του εξοπλισμού, λόγω του διάκενου που έχει αφεθεί ανοικτό (βέλος). Φωτογραφία 2: Στη φωτογραφία αυτή, φαίνεται ότι η κακή αρχική εγκατάσταση καθώς και η έλλειψη περιοδικών ελέγχων οδηγεί σε ολοκληρωτική ακύρωση της προστασίας του εξοπλισμού. Η στεγανότητα που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής δεν ισχύει διότι οι θέσεις για την είσοδο καλωδίων, που δεν χρησιμοποιούνται, έχουν αφεθεί ανοικτές (δύο βέλη).

10 Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 (οδηγία ΑΤΕΧ 137), είναι αποκλειστική υποχρέωση του χρήστη του εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις, η ορθή εγκατάσταση και η διατήρηση της προβλεπόμενης λειτουργίας του, μέσω περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων. Τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αφορούν στην προστασία από εκρήξεις, ξεπερνούν σε αριθμό τα 100, ενώ τα περισσότερα εξ αυτών αφορούν κατασκευαστές εξοπλισμού. Υπάρχουν ωστόσο, περισσότερα από 15 πρότυπα τα οποία αφορούν αποκλειστικά τους χρήστες εξοπλισμού. Η εφαρμογή των εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων για την Εγκατάσταση, Περιοδικό Έλεγχο και Συντήρηση του εξοπλισμού με προστασία από εκρήξεις, αποτελεί υποχρέωση του χρήστη και όχι του κατασκευαστή. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να δώσει οδηγίες προς τους χρήστες για τη σωστή εγκατάσταση, τους απαιτούμενους περιοδικούς ελέγχους και τις συντηρήσεις, προκειμένου να ισχύει το επίπεδο προστασίας με το οποίο έχει κατασκευάσει τον εξοπλισμό. Ουσιαστικά με τις οδηγίες αυτές καθιστά υπεύθυνο το χρήστη για τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας του εξοπλισμού ενώ οι ευθύνες αυτές συνήθως αναφέρονται σε κάποια σημεία των πολυσέλιδων εγχειρίδιων του εξοπλισμού. Ειδικότερα στον μη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό οι κατασκευαστές βασίζουν μεγάλο μέρος του επιπέδου προστασίας και της διατήρησης αυτού, σε οδηγίες σωστής καθημερινής λειτουργίας καθώς και στους απαιτούμενους περιοδικούς ελέγχους και συντηρήσεις. Τη δυνατότητα αυτή τους την παρέχει ένα πρότυπο της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ13463 που έχει εκδοθεί για την κατασκευή μη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, το οποίο βασίζεται στην παροχή οδηγιών στους χρήστες για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού προκειμένου αυτός να παρέχει το προβλεπόμενο επίπεδο προστασίας για τη ζώνη στην οποία θα χρησιμοποιηθεί. Αν ο χρήστης του εν λόγω εξοπλισμού δεν αναγνωρίσει τις συγκεκριμένες οδηγίες και δεν θεσπίσει πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντηρήσεων (με αντίστοιχη τεκμηρίωση), όπως αυτό προβλέπεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή, τότε ο εν λόγω εξοπλισμός δεν παρέχει την προβλεπόμενη προστασία και η ευθύνη για τις συνέπειες από την πρόκληση ανάφλεξης και έκρηξης από τη χρήση αυτού βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη. Συμπεράσματα Η εμπειρία από την εφαρμογή της νομοθεσίας ΑΤΕΧ στην Ελλάδα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν γίνεται πολλές φορές τεκμηριωμένη, συνεκτική και σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα αντιμετώπιση του θέματος της προστασίας από εκρήξεις από τις επιχειρήσεις. Η αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στους κινδύνους έκρηξης σε μία επιχείρηση δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας και του Τεχνικού Ασφάλειας. Η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος εμπεριέχει μεταξύ άλλων τη σωστή επιλογή, εγκατάσταση, περιοδικό έλεγχο και συντήρηση εξοπλισμού και για το λόγο αυτό απαιτεί την εμπλοκή του συνόλου των Τεχνικών Τμημάτων της επιχείρησης. Χρειάζεται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για όλες τις εργασίες που εμπεριέχουν εξοπλισμό, συσκευές και συστήματα προστασίας από εκρήξεις. Τα Οργανωτικά Μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων έκρηξης μπορεί από μόνα τους να μην είναι αρκετά για την πρόληψη και τον περιορισμό του συνόλου των κινδύνων αυτών, ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικά στην διατήρηση του επιπέδου προστασίας που εξασφαλίζεται μέσω Τεχνικών Μέτρων. Στα πλαίσια αυτά η μελέτη ΑΤΕΧ «Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις», εφόσον συνταχθεί σωστά και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, αναδεικνύεται ως ένα βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των κινδύνων έκρηξης, αλλά και της σωστής λειτουργίας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Αντίθετα ελλιπής ή λανθασμένη κατάρτιση της συγκεκριμένης μελέτης ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους τόσο για τους εργαζομένους όσο φυσικά και για την ίδια την εγκατάσταση. Τέλος θα πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια ενημέρωσης και πληροφόρησης ώστε να εμπεδωθεί η αντίληψη στους χρήστες αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισμού ότι η προστασία από εκρήξεις ξεκινά με την προμήθεια αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισμού αλλά δεν τελειώνει με αυτήν, επιπλέον δε ότι με τη δαπάνη υπέρογκων ποσών για προμήθεια εξοπλισμού δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζεται και ουσιαστική προστασία.

11 Βιβλιογραφία 1. ΕΛΟΤ ΕΝ Ε2 2008: Εκρηκτικές ατμόσφαιρες - Πρόληψη και προστασία από εκρήξεις - Μέρος 1: Βασικές έννοιες και μεθοδολογία. 2. ΕΛΟΤ EN Ε3 2008: Εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Μέρος 14: Σχεδιασμός, επιλογή και τοποθέτηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 3. ΕΛΟΤ EN Ε3 2007: Εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Μέρος 17: Επιθεώρηση και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 4. ΕΛΟΤ EN Ε2 2009: Μη ηλεκτρικός εξοπλισμός για εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Μέρος 1: Βασική μέθοδος και απαιτήσεις 5. HAZARDS XX Conference Proceedings IChemE: Process Safety and Environmental Protection 6. 13th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, EFCE, Proceedings.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ (ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Εισαγωγή Εκρηκτικό περιβάλλον υπάρχει όπου υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας έκρηξης λόγω μείγματος εύφλεκτου αερίου, ατμού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

(ΦEK 44/A/ )

(ΦEK 44/A/ ) ΠPOE PIKO IATAΓMA 42/2003 Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 44/A/ )

(Φ.E.K. 44/A/ ) ΠPOE PIKO IATAΓMA 42/2003 Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 CLP

Κανονισμός 1272/2008 CLP Κανονισμός 1272/2008 CLP SEVEZO III «Τμήμα P» - Φυσικοί Κίνδυνοι (όρια SEVEZO III, κριτήρια, παραδείγματα) Ελένη Φούφα Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρήστος Νάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Στέλιος Παπαδόπουλος Χηµικός (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) Μίρκα Ράδου Χηµικός Μηχανικός Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

SLIC

SLIC SLIC www.chemicalscampaign.eu Εισαγωγή Οι εργασίες στη διαδικασία παραγωγής στα αρτοποιεία εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως η σκόνη από τα άλευρα και άλλα συστατικά, τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.6.2012 2011/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 291/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 291 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία

Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Παρουσίαση και σύγκριση των μεθοδολογιών Goal Based Standards (GBS) και Formal Safety Assessment (FSA), και η εφαρμογή τους στη ναυτιλία Νοέμβριος 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης. ΕΛΟΤ - Συχνές Ερωτήσεις 1 1. Τι είναι, με απλά λόγια, ο ΕΛΟΤ; Ο ΕΛΟΤ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ελλάδας, εξουσιοδοτημένος από το κράτος να εκδίδει τυποποιητικά έγγραφα, όπως πρότυπα. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας

Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας Η Τυποποίηση σε θέµατα Υγείας & Ασφάλειας Στο κείµενο που ακολουθεί θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθεί η εµπειρία από τη συµβολή της τυποποίησης στη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας σε µεγάλους οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση. Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Εθνική Υποδομή για την Τυποποίηση Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής Τυποποίησης ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ Μοντέλο υποδομής σε τεχνικά θέματα Εμπιστοσύνη στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος πρότυπα στην ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Αθανάσιος Μπόγδης, Μηχ.- Ηλ/γος Μηχανικός 1. Εισαγωγή Η εισήγηση επικεντρώνεται σε μία μόνο παράμετρο από τις πολλές που συνδέονται με τα Δημόσια Εργαστήρια Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: /

Αρ. Πρωτ.: / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Αρ. Πρωτ.: 5 8 0 8 / 13 08-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων στις δομικές κατασκευές EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090

Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων στις δομικές κατασκευές EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090 Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού 355/2011 του Ευρωπαικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3772 Κ.Δ.Π.467/2005 Αρ. 4039, 14.10.2005 Αριθμό; 467 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Τον ξέρουμε σαν ένα χτύπημα ή τίναγμα στον άνθρωπο το οποίο όμως, σπάνιες φορές, μπορεί να καταστεί θανατηφόρο.

Διαβάστε περισσότερα

E-learning. Οδηγός Σπουδών

E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ελεύθερη Διακίνηση Προϊόντων, Υπηρεσιών και Καινοτομίας: Πιστοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών E-learning Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO - ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2003-2013 ΑΘΗΝΑ 30/11/2015 Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις -έλεγχοι, σε εγκαταστάσεις: Αποθήκευσης /διακίνησης πετρελαιοειδών (υγρά καύσιµα) Αποθήκευσης/διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ερώτηση: Η Μονάδα Διαχείρισης Έργων (Οργανική Μονάδα Δικαιούχων) κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο (Π.Π.) υφίσταται ως τέτοια στη Νέα Π.Π. 2014-2020; Ο συντονιστικός της

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος

Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις. περιβάλλοντος Υ.Π.Ε.ΚΑ Ειδική Γραμματεία Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) Ποιοτική Οργάνωση-Αρμοδιότητες-Δράσεις κατάσταση υδάτινου περιβάλλοντος ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ Αρμοδιότητες Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός, Προϊσταμένη Β Τμήματος Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας Γενικού Χημείου του Κράτους Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4296, 7.10.2011 127(Ι)/2011 127(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ;

ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; ΕΛΕΓΞΑΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ; Με την υποστήριξη του Πολλές ηλεκτροπληξίες και εκατοντάδες πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια συμβαίνουν κάθε χρόνο στα ελληνικά σπίτια. Είναι κρίμα να χάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι.

Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Υγεία και ασφάλεια στα ερευνητικά εργαστήρια Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 Αμφιθέατρο Ε. Ι. Παστέρ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Σπύρος Δοντάς, Δρ. Χημικός Εργαστήριο Βιοχημείας - Τοξικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Αναγκαιότητα δημιουργίας Σχεδίου Πρόληψης Προστασίας των περιβαλλοντικών κινδύνων σε τοπική κλίμακα

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Αναγκαιότητα δημιουργίας Σχεδίου Πρόληψης Προστασίας των περιβαλλοντικών κινδύνων σε τοπική κλίμακα : Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 9 & 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Αναγκαιότητα δημιουργίας Σχεδίου Πρόληψης Προστασίας των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18.06.2010 Αριθμ. Πρωτ.: 4788 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Δεληδημήτρη Δήμητρα 2313 321750 2313 321701-2 ddelidimitri@mou.gr 6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα