ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 1"

Transcript

1 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 ΗΜΥ-2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα Διδάσκουσα: Μαρία Κ Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Συναρτήσεις και συναρτησιακές (λειτουργικές) μονάδες Στοιχειώδης λογικές συναρτήσεις υαδικοί Αποκωδικοποιητές Λειτουργία, Επέκταση, Υλοποίηση κυκλώματος υαδικοί Κωδικοποιητές Λειτουργία, Επέκταση, Κωδικοποιητές Προτεραιότητας Πολυπλέκτες (Multiplexers -- s) Λειτουργία Παράλληλοι (Dual, Quad, κτλ) ως οικουμενική πύλη Υλοποίηση κυκλωμάτων με s MKM - 2 Συναρτήσεις και Συναρτησιακές (Λειτουργικές) Μονάδες Εξετάζουμε βασικές συναρτήσεις που χρησιμεύουν στο σχεδιασμό ψηφιακών κυκλωμάτων Σε κάθε συνάρτηση αντιστοιχεί μια υλοποίηση συνδυαστικού κυκλώματος που αναφέρετε ως λειτουργική μονάδα Στο παρελθόν, πολλές λειτουργικές μονάδες υλοποιούνταν ως κυκλώματα τεχνολογίας I, MI, and LI Σήμερα, συχνά, είναι μέρος (κομμάτια) των κυκλωμάτων τεχνολογίας VLI Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις Μεταφορά / Συμπλήρωση Αμετάβλητες τιμές (value fixing) ίαυλοι (busses) Ενεργοποίηση (enabling / gating) MKM - 3 MKM - Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα

2 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις Συναρτήσεις μίας εισόδου (X) Χρησιμοποιούνται στις εισόδους των λειτουργικών μονάδων για να μετατρέψουν τη προτιθέμενη λειτουργία τους F= F= V or V DD TBLE - Functions of One Variable X F = F = X F = X F = Αυγ-3 (a) Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις (b) και Κυκλώματα (d) MKM - 5 F= F= X X (c) F=X F=X Στοιχειώδης Συναρτήσεις Πολλαπλών bit ( ίαυλος/bus) Παραδείγματα πολλαπλών bit: F 3 F 2 F F (a) 2 3 F 2: F (c) 2 F(2:) 3 (b) 3,: F(3), F(:) F Η κίτρινη γραμμή αναπαριστά ένα δίαυλο (d) (bus), ο οποίος είναι ένα διάνυσμα σημάτων Στο παράδειγμα (b), F(3 (3: :) = (F 3, F 2, F, F ) είναι ένας δίαυλος Ένας δίαυλος μπορεί να διασπαστεί σε ξεχωριστά bits, όπως φαίνετε στο (b) Σύνολα από bits μπορούν να διασπαστούν από ένα δίαυλο, όπως φαίνετε στο (c) για τα bits 2 και του F Τα σύνολα των διασπασμένων bits δεν είναι ανάγκη να είναι συνεχόμενα, όπως φαίνετε στο (d) για τα bits 3,, και του F MKM - 6 Value-fixing Value-fixing (Παράδειγμα ) Y = I B + I B + I 2 B + I 3 B ίνοντας σταθερές τιμές ( ή ) στις εισόδους I -- I 3 μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε συνάρτηση F(,B) πχ F(,B) = + B MKM - 7 Y = B + B + B + B = B+B +B = +B ίνοντας σταθερές τιμές ( ή ) στις εισόδους I -- I 3 μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε συνάρτηση F(,B) πχ F(,B) = + B MKM - 8 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 2

3 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Value-fixing (Παράδειγμα 2) Value-fixing (Παράδειγμα 3) Y = B + B + B + B = B+B = B ίνοντας σταθερές τιμές ( ή ) στις εισόδους I -- I 3 μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε συνάρτηση F(,B) πχ F(,B) = B = B + B MKM - 9 Y = B + B + B + I 3 B = B + I 3 B ίνοντας σταθερές τιμές ( ή ) στις εισόδους I -- I 3 μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε συνάρτηση F(,B) πχ F(,B) = B + B + I 3 ΑΒ (I 3 = Α Β, I 3 = Α+Β) MKM - Συνάρτηση Ενεργοποίησης (Enabling Function / Gating) Ενεργοποίηση: επιτρέπει ένα σήμα εισόδου να περάσει στην έξοδο Απενεργοποίηση: εμποδίζει ένα σήμα εισόδου να περάσει στην έξοδο, αντικαθιστώντας το με μια σταθερή τιμή Η τιμή μιας απενεργοποιημένης εξόδου μπορεί να είναι Hi-Z (όπως σε tri-state buffers και πύλες μετάδοσης),, ή, αναλόγως της σύμβασης Όταν ΕΝ=,, F= X EN Όταν ΕΝ=, F= (a) F υαδικοί Αποκωδικοποιητές (Binary Decoders) Συνδυαστικό κύκλωμα για μετατροπή δυαδικών δεδομένων από n κωδικοποιημένες εισόδους σε 2 n κωδικοποιημένες εξόδους ποκωδικοποιητής (Binary Decoder) n-to- 2 n Αποκωδικοποιητής (ode onverter) n-σε-m, m 2 n Παραδείγματα: : BD-σε-7-segment και BD-σε σε- Εxcess-3, όπου n= και m= EN X F MKM - (b) MKM - 2 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 3

4 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Αποκωδικοποιητές (συν) Αποκωδικοποιητής 2-σε- Σχεδιάστε ένα αποκωδικοποιητή -σε-2 MKM - 3 MKM - Αποκωδικοποιητής 2-σε-, ενεργός με χαμηλή τάση (active low) Αποκωδικοποιητής 3-σε-8 δεδομένα διεύθυνση MKM - 5 MKM - 6 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα

5 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Αποκωδικοποιητής 3-σε-8 (συν) Αποκωδικοποιητής 3-σε-8, με ιεραρχικό σχεδιασμό Τρεις είσοδοι,,,, 2, αποκωδικοποιούνται σε οκτώ εξόδους,, D έως D 7 Κάθε έξοδος D i αντιπροσωπεύει έναν από τους ελαχιστόρους των 3ων μεταβλητών εισόδου D i = όταν ο δυαδικός αριθμός 2 = i Συντομογραφία: D i = m i Οι τιμές στις εξόδους έχουν αμοιβαία αποκλειστικότητα (mutually exclusive),, δηλ ΜΟΝΟ μία έξοδος μπορεί να έχει την τιμή ανά πάσα στιγμή, και οι υπόλοιπες έχουν την τιμή MKM - 7 MKM - 8 Υλοποίηση δυαδικών συναρτήσεων με χρήση αποκωδικοποιητών Οποιοδήποτε συνδυαστικό κύκλωμα μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας μόνο ένα αποκωδικοποιητή και πύλες OR! Γιατί; Παράδειγμα: Υλοποιήστε ένα πλήρη αθροιστή με ένα αποκωδικοποιητή και 2 πύλες OR Θεωρήστε X, Y, και Z για εισόδους, και για εξόδους: (X,Y,Z) = X+Y+Z = Σm(,2,,7) (X,Y,Z) = Σm(3, 5, 6, 7) Αφού υπάρχουν 3 είσοδοι και άρα 8 συνολικοί ελαχιστόροι, χρειαζόμαστε ένα αποκωδικοποιητή 3-σε-8 Υλοποίηση υαδικού Αθροιστή με χρήση Αποκωδικοποιητή (X,Y,Z) = Σm(,2,,7) (X,Y,Z) = Σm(3567) Σm(3,5,6,7) MKM - 9 MKM - 2 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 5

6 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Επέκταση Αποκωδικοποιητή Αποκωδικοποιητής 3-σε-8 με δύο αποκωδικοποιητές 2-σε- Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα μεγαλύτερο αποκωδικοποιητή χρησιμοποιώντας ένα αριθμό από μικρότερους ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ σχεδιασμός! Παράδειγμα: Ένας αποκωδικοποιητής κοπο 6-σε σε-6 μπορεί να σχεδιαστεί με τέσσερις -σε-6 και ένα 2-σε- Πως; (Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε τον 2-σε- για να παράγει το σήμα ενεργοποίησης των τεσσάρων -σε-6) MKM - 2 MKM - 22 ένδρο αποκωδικοποιητή με εισόδους Αποκωδικοποιητής με Enable MKM - 23 MKM - 2 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 6

7 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Κωδικοποιητές Κωδικοποιητές (συν) Συνδυαστικό κύκλωμα που διεκπεραιώνει ει την αντίστροφη λειτουργία από αυτή του αποκωδικοποιητή Έχει 2 n εισόδους και n εξόδους ΜΟΝΟ είσοδος μπορεί να έχει την τιμή ανά πάσα στιγμή (αντιστοιχεί σε από τους 2 n ελαχιστόρους) ) Οι έξοδοι παράγουν το δυαδικό ισοδύναμο της εισόδου με τιμή MKM - 25 MKM - 26 Κωδικοποιητές -- Παράδειγμα Παράδειγμα: δυαδικός κωδικοποιητής 8-σε-3 Παράδειγμα (συν συν) = D + D 3 + D 5 + D 7 = D 2 + D 3 + D 6 + D 7 2 = D + D 5 + D 6 + D 7 MKM - 27 MKM - 28 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 7

8 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Θέματα Σχεδιασμού Κωδικοποιητών Υπάρχουν 2 αοριστίες που συσχετίζονται με τον σχεδιασμό ενός απλού κωδικοποιητή: ΜΟΝΟ μία είσοδος μπορεί να είναι ενεργή (active ή High), ανά πάσα στιγμή Αν ενεργοποιηθούν δύο μαζί, οι τιμές στις εξόδους είναι ακαθόριστες (πχ πχ, αν D 3 και D 6 είναι μαζί, το αποτέλεσμα στις εξόδους είναι ) 2 Αποτέλεσμα με όλο μπορεί να παραχθεί όταν όλες οι είσοδοι είναι, ή όταν το D είναι Κωδικοποιητές Προτεραιότητας Επιλύουν τις αοριστίες που προαναφέρθηκαν Περισσότερες από μία είσοδοι μπορούν να πάρουν την τιμή Όμως, μία έχει προτεραιότητα από όλες τις άλλες Ρητή ένδειξη όταν καμία από τις εισόδους δεν είναι MKM - 29 MKM - 3 Κωδικοποιητής Προτεραιότητας -σε-2 Πίνακας Αληθείας (συμπυκνωμένος) Ποια είναι η σειρά προτεραιότητας; Κωδικοποιητής Προτεραιότητας -σε-2 (συν συν) Λειτουργία: Εάν δύο ή περισσότερες είσοδοι είναι συγχρόνως, η είσοδος με τον πιο ψηλό αριθμοδείκτη παίρνει προτεραιότητα Ο έγκυρος δείκτης εξόδου (valid output indicator, ορισμένος ως V στην προηγούμενη διαφάνεια), παίρνει την τιμή μόνο όταν μία ή περισσότερες από τις εισόδους έχουν την τιμή V = D 3 + D 2 + D + D MKM - 3 MKM - 32 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 8

9 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Κωδικοποιητής Προτεραιότητας -σε-2 K-χάρτες Κωδικοποιητής Προτεραιότητας -σε-2 Λογικό ιάγραμμα MKM - 33 MKM - 3 Κωδικοποιητής Προτεραιότητας 8-σε-3 Χρήσεις υαδικού Κωδικοποιητή υαδική κωδικοποίηση κατεύθυνσης ανέμου MKM - 35 MKM - 36 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 9

10 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Χρήσεις υαδικού Κωδικοποιητή (συν) Επίλυση αιτημάτων διακοπών (interrupt requests) με χρήση κωδικοποιητή MKM - 37 Πολυπλέκτες (Multiplexers) Κύκλωμα που «επιλέγει» δυαδική πληροφορία από μία από τις εισόδους και την κατευθύνει στη μοναδική έξοδο Επίσης γνωστό ως «επιλογέας» (selection circuit) Η επιλογή ελέγχετε από ένα σύνολο εισόδων, ο αριθμός των οποίων εξαρτάτε από τον # των εισόδων δεδομένων Για ένα πολυπλέκτη 2 n -σε-, υπάρχουν 2 n + n είσοδοι: 2 n είσοδοι δεδομένων και n είσοδοι επιλογής, έτσι ώστε ο συνδυασμός των bit τους να καθορίζει την είσοδο δεδομένων που θα επιλεγεί MKM - 38 Πολυπλέκτες (συν) 2-σε- είσοδοι δδ δεδομένων έξοδος Αφού υπάρχουν 2 είσοδοι δεδομένων, 2 = 2 n = Υπάρχει μια είσοδος επιλογής : = επιλέγει την είσοδο I = επιλέγει την είσοδο I Υλοποιεί την συνάρτηση: Y = I + I Το λογικό Decoder δά διάγραμμα: Ι Ι Enabling ircuits 2-to- Υ είσοδοι επιλογής I I Y MKM - 39 MKM - Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα

11 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 2-σε- (συν) Παράδειγμα: : -σε- Προσέξετε ότι τα διάφορα μέρη του πολυπλέκτη δείχνουν: Ένα -σε-2 Αποκωδικοποιητή ύο κυκλώματα ενεργοποίησης (enable circuits) Μια πύλη OR 2-εισόδων Τα πιο πάνω συνδυάζονται για να μας δώσουν τον πολυπλέκτη,, τα κυκλώματα ενεργοποίησης και η πύλη OR 2-εισόδων δίνουν ένα κύκλωμα 2 2 ND-OR, όπου οι είσοδοι του προέρχονται από τις 2 εισόδους δεδομένων και τις 2 εισόδους του αποκωδικοποιητή: 2 είσοδοι δεδομένων -σε-2 αποκωδικοποιητή (παράγουν τους ελαχιστόρους) 2 2 ND-OR Decoder Decoder I I I ND-OR Y Y Γενικά, για έναν πολυπλέκτη 2 n -σε-: 2 n είσοδοι δεδομένων,, n εισόδους επιλογής n-σε-2 n αποκωδικοποιητή 2 n 2 ND-OR I 3 MKM - MKM - 2 Παράδειγμα: : -σε- (συν) Παράδειγμα: : -σε- : Βελτιστοποίηση Decoder δηλώνει επενεργοποίηση Decoder I I I ND-OR Y Ι 2 I 3 Ι 2 Y D D D 2 D 3 MKM - 3 MKM - Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα

12 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Παράδειγμα: σε με Πύλες Μετάβασης (Transmission Gates) Πολυπλέκτες (συν) Μέχρι στιγμής, έχουμε εξετάσει επιλογή δυαδικής πληροφορίας ρ ενός-bit από Τι γίνετε αν θέλουμε να επιλέξουμε πληροφορία των m-bit (data/words)? Συνδυάζουμε κυκλώματα παράλληλα,, με κοινές εισόδους επιλογής και ενεργοποίησης Παράδειγμα: Βρείτε το λογικό διάγραμμα ενός πολυπλέκτη που επιλέγει μεταξύ 2 συνόλων από εισόδους -bit Τετραπλός 2-σε- πολυπλέκτης (Quad 2-to to- ) Quad 2-to-? MKM - 5 MKM - 6 Παράδειγμα: Τετραπλό (Quad) 2-σε- Παράδειγμα: Τετραπλό (Quad) 2-σε- Χρησιμοποιεί τέσσερις 2-σε-, με κοινή είσοδο επιλογής () και κοινή είσοδο ενεργοποίησης (E) Χρησιμοποιεί τέσσερις 2-σε-, με κοινή είσοδο επιλογής () και κοινή είσοδο ενεργοποίησης (E) Η είσοδος επιλογής επιλέγει μεταξύ των s i και B s i και στέλνει στα αντίστοιχα Y s i Το σήμα ενεργοποίησης E αφήνει τα επιλεγμένα δεδομένα εισόδου να φτάσουν στις εξόδους (E= για ενεργή λειτουργία) ή όλοι οι έξοδοι μένουν σταθεροί σε (E= E= για απενεργοποίηση) Η είσοδος επιλογής επιλέγει μεταξύ των s i και B s i και στέλνει στα αντίστοιχα Y s i Το σήμα ενεργοποίησης E αφήνει τα επιλεγμένα δεδομένα εισόδου να φτάσουν στις εξόδους (E= για ενεργή λειτουργία) ή όλοι οι έξοδοι μένουν σταθεροί σε (E= E= για απενεργοποίηση) MKM - 7 MKM - 8 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 2

13 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Παράδειγμα: Τετραπλό (Quad) 2-σε- Παράδειγμα: Τετραπλό (Quad) 2-σε- Χρησιμοποιεί τέσσερις 2-σε-, με κοινή είσοδο B επιλογής () και κοινή B είσοδο ενεργοποίησης (E) Η είσοδος επιλογής B 2 επιλέγει μεταξύ των s i και B s i και στέλνει στα B 3 αντίστοιχα Y s i Το σήμα ενεργοποίησης E αφήνει τα επιλεγμένα δεδομένα εισόδου να φτάσουν στις εξόδους (E= για ενεργή λειτουργία) ή όλοι οι έξοδοι μένουν σταθεροί σε (E= E= για απενεργοποίηση) B B B 2 B 3 Χρησιμοποιεί τέσσερις 2-σε-, με κοινή είσοδο επιλογής () και κοινή είσοδο ενεργοποίησης (E) Η είσοδος επιλογής επιλέγει μεταξύ των s i και B s i και στέλνει στα αντίστοιχα Y s i Το σήμα ενεργοποίησης E αφήνει τα επιλεγμένα δεδομένα εισόδου να φτάσουν στις εξόδους (E= για ενεργή λειτουργία) ή όλοι οι έξοδοι μένουν σταθεροί σε (E= E= για απενεργοποίηση) X X X MKM - 9 MKM - 5 Παράδειγμα: Τετραπλό (Quad) 2-σε- Άλλη Όψη Χρησιμοποιεί τέσσερις 2-σε-, με κοινή είσοδο επιλογής () Η είσοδος επιλογής επιλέγει μεταξύ των s i και B s i και στέλνει στα αντίστοιχα Y s i B B B B2 F F F B B B 2-to- 2-to- 2-to- Quad F2 2 2-to- F2 2-to- B2 2 B3 F3 3 2-to- F3 3 B3 MKM - 5 F F F bit 2-to- Άλλα Παραδείγματα: 8-bit 2-to- 8 2-to- B B 2-to- 2 2-to- B2 3 B3 2-to- F F F2 2-to- B 5 B5 2-to- 6 2-to- B6 MKM - 52 F3 7 B7 2-to- F F5 F6 F7 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 3

14 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Άλλα Παραδείγματα: Quad (-bit) -to- Παράδειγμα: : Quad -σε- Επίσης μια άλλη όψη 3 2 ND-OR 2 B D B D 2 -to- F F B D B D 2 B2 2 D2 3 B3 3 D3 -to- -to- -to- -to- F F F2 F3 2 Quad -to- 2 Quad -to- 2 D 2-to--Line decoder D 3 I, Y I 3, I, 3 2 ND-OR I 3, I,2 3 2 ND-OR I 3,2 I,3 I 3,3 Y 3 2 ND-OR Y 2 Y 3 MKM - 53 MKM - 5 Παράδειγμα: : Quad -σε- Επίσης μια άλλη όψη 3 2 ND-OR I, I, Y Quad -to- 2 2-to--Line decoder D 3 I 3, 3 2 ND-OR I D, I, I 3 2 ND-OR 3, I,2 I,2 Y I 3 2 ND-OR 3,2 I,3 I,3 Y 2 Y 3 Υλοποίηση συναρτήσεων Boole με πολυπλέκτες Οποιαδήποτε συνάρτηση Boole n μεταβλητών μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα πολυπλέκτη μεγέθους 2 n- -σε- και μια πύλη NOT Αναμενόμενο, αφού ένας πολυπλέκτης αποτελείται από έναν αποκωδικοποιητή, με τις εξόδους του να καταλήγουν σε μια πύλη OR Τα σήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ παράγουν τους ελαχιστόρους της συνάρτησης Τα σήματα Ε ΟΜΕΝΩΝ καθορίζουν τους ελαχιστόρους που οδηγούν στην πύλη OR MKM - 55 I 3,3 MKM - 56 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα

15 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Παράδειγμα F(X,Y,Z) = X Y Z + X YZ + XYZ + XYZ = Σm(,2,6,7) Υπάρχουν n=3 είσοδοι, άρα, χρειαζόμαστε ένα 2 2 -to- Οι πρώτες n- (=2) είσοδοι υπηρετούν ως είσοδοι επιλογής MKM - 57 Συστηματική Μέθοδος για υλοποίηση συναρτήσεων με Για μία συνάρτηση n-μεταβλητών (π χ, f(,b,,d)): Χρειάζεται ένας 2 n- -to-, με n- εισόδους επιλογής 2 Υπολογίζουμε τον πίνακα αληθείας της συνάρτησης, με τη σειρά μεταβλητών Α>Β>>D (Α είναι το MB και D το LB) 3 Ορίζουμε τις πιο σημαντικές n- μεταβλητές στις n- εισόδους επιλογής (π χ,,b,) Εξετάζουμε ζεύγη γειτονικών γραμμών στον πίνακα (μόνο το LB διαφέρει, πχ,, D= and D=) ) 5 Καθορίζουμε κατά πόσο η τιμή της συνάρτησης (έξοδος) για το συνδυασμό (,B,,) και (,B,,) είναι (,), (,), (,), or (,) 6 Για κάθε συνδυασμό (,B,),, ορίζουμε, D, D, ή στην είσοδο δεδομένων που αντιστοιχεί στο (,B,) MKM - 58 Άλλο Παράδειγμα Άλλο Παράδειγμα (συν) Θεωρήστε F(,B,) = m(,3,5,6) Μπορούμε να υλοποιήσουμε τη συνάρτηση με ένα -σε- Η σειρά μεταβλητών είναι >B> Τότε, τα σήματα επιλογής ορίζονται ως =Α και =B Βρείτε τον πίνακα αληθείας Όταν =B=, F= Όταν =, B=, F= Όταν =, B=, F= Όταν =B=, F= B F MKM - 59 MKM - 6 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 5

16 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Άλλο Παράδειγμα (συν) Υλοποίηση F(,B,) = m(,3,5,6) με Μεγαλύτερο Παράδειγμα B F MKM - 6 MKM - 62 Παράδειγμα με πολλαπλές εξόδους: : Gray σε Binary Σχεδιάστε το κύκλωμα Gray Binary που μετατρέπει από 3-bit B x y z Gray στο δυαδικό κώδικα Ο πίνακας αληθείας δίνεται στα δεξιά Είναι φανερό ότι, X = ενώ οι συναρτήσεις Y και Z είναι πιο πολύπλοκες Gray to Binary η λύση Gray Binary Αναδιατάξτε τον πίνακα, έτσι B x y z ώστε οι διάφοροι συνδυασμοί εισόδων να είναι σε σειρά (,,, ) Οι συναρτήσεις y και z μπορούν να υλοποιηθούν με ένα διπλό (2-bit) 8-σε σε- : Οι, B και ενώνονται στις εισόδους επιλογής Οι έξοδοι του ΜUX ορίζονται ως η y και η z Οι είσοδοι δεδομένων παίρνουν τις αντίστοιχες σταθερές τιμές από τον πίνακα αληθείας (value fixing) MKM - 63 MKM - 6 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 6

17 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Gray to Binary η λύση (συν) D D D D D2 D2 D3 D3 D D Out Y D5 D5 Out D6 D6 D7 D to- 8-to- B B Βασικά, ένας 2-bit 8-to to- με σταθερές τιμές είναι πανομοιότυπος με μια ROM με διευθύνσεις 3ων-bit (είσοδοι) και δεδομένα εξόδου 2-bit! --> 2 3 x2 ROM MKM - 65 Z Gray σε Binary 2 η λύση Αναδιατάξτε τον πίνακα, έτσι ώστε οι διάφοροι συνδυασμοί εισόδων να είναι σε σειρά (,,, ) Gray B Binary x y z Στοιχειώδης συνάρτηση του για y F = F = F = F = Στοιχειώδης συνάρτηση του για z F = F = F = F = MKM - 66 Gray σε Binary 2 η λύση (συν συν) B D D D2 D3 Out 8-to- Y B D D D2 D3 Out 8-to- Z ως οικουμενική πύλη Μπορούμε να παράγουμε τις λειτουργίες OR, ND, και NOT μόνο με 2-σε- Άρα, η 2- to- είναι οικουμενική πύλη OR NOT ND Η 2 η λύση μειώνει το κόστος σχεδόν στο μισό της ης Η 2 η λύση δεν μοιάζει με ROM x z = x + x x = x x + x x + x x = x + x z = x + x = x z = x x + x = x x MKM - 67 MKM - 68 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 7

18 ΗΜΥ 2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Αυγ-3 Demultiplexers (De) Εκτελεί το αντίστροφο της λειτουργίας του πολυπλέκτη: έχεται δεδομένα από μία είσοδο και τα μεταβιβάζει σε συγκεκριμένη έξοδο, από τις 2 n πιθανές που υπάρχουν Η επιλογή εξόδου γίνετε από τις n εισόδους επιλογής Βασικά, είναι ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ!! Για παράδειγμα, ένας 2-σε- De είναι ένας αποκωδικοποιητής 2-σε-, με είσοδο ενεργοποίησης (ενώνετε στην είσοδο δεδομένων) MKM - 69 Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώματα 8

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 2005. Στοιχειώδης Λογικές Συναρτήσεις ΗΜΥ 2: Λογικός Σχεδιασµός, Εαρινό Εξάµηνο 25 Μαρ-5 ΗΜΥ-2: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο 25 Κεφάλαιο 4 -i: Βασικές Συνδυαστικές Συναρτήσεις και Κυκλώµατα Περίληψη Συναρτήσεις και συναρτησιακές (λειτουργικές)

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞEΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞEΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα Θεματική Ενότητα ΠΛΣ-5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞEΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - Δρ. Λάμπρος Μπισδούνης Σύμβουλος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Μετρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Μετρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Μετρητής Ριπής Σύγχρονος υαδικός Μετρητής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Κυκλώματα

Συνδυαστικά Κυκλώματα 3 Συνδυαστικά Κυκλώματα 3.1. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ Λ ΟΓΙΚΗ Συνδυαστικά κυκλώματα ονομάζονται τα ψηφιακά κυκλώματα των οποίων οι τιμές της εξόδου ή των εξόδων τους διαμορφώνονται αποκλειστικά, οποιαδήποτε στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Λογική Σχεδίαση Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Μέρος Ι Εισαγωγή Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές Οι ψηφιακοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι πράξεις στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Πειραιώς i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. 1.1.1. Οι βασικές λογικές πράξεις 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Έξω βρέχει». Η πρόταση αυτή µπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Κάτι άλλο αποκλείεται. Στο σκεπτικό αυτό βασίζεται η κατασκευή των υπολογιστών. Ακόµη και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

VHDL Introduction. Subtitle

VHDL Introduction. Subtitle VHDL Introduction Subtitle Getting Started VHDL means Very Hard Difficult Language That s a lie!!! τα αρχικά VHDL είναι συντομογραφία του VHSIC Hardware Description Language, ενώ το VHSIC αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Τρικατάστατοι Οδηγητές, Λεωφόροι, Μνήμες SRAM

Εργαστήριο 9: Τρικατάστατοι Οδηγητές, Λεωφόροι, Μνήμες SRAM ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2011 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 9: Τρικατάστατοι Οδηγητές, Λεωφόροι, Μνήμες SRAM 6-9 Δεκεμβρίου 2011 Διαλέξεις εβδομάδας 9: Δε. 28/11 - κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 7 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και Δομές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 ΗΜΥ-211: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches), Flip-FlopsFlops και Μετρητές Ριπής Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Ανάλυση: Ο καθορισμός μιας κατάλληλης περιγραφής η οποία επιδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ψηφιακή Λογική Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Περιβάλλον Προσομοίωσης Hades, University of Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα 2 κεφάλαιο Aριθμητικά συστήματα και κώδικες Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία 0 και 1, όμως στην πράξη πολύ λίγα πραγματικά προβλήματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Επιβλέπων: Σχεδίαση και αξιολόγηση ψευδοτυχαίων γεννητριών για μειωμένη κατανάλωση ισχύος κατά τον έλεγχο ορθής λειτουργίας Καθηγητής Δημήτριος Νικολός Λαουδιάς Χρήστος Α.Μ. 2142

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Μετρητής μέσω Αθροιστή & Καταχωρητή, Ακμοπυροδότηση

Εργαστήριο 8: Μετρητής μέσω Αθροιστή & Καταχωρητή, Ακμοπυροδότηση ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2011 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 8: Μετρητής μέσω Αθροιστή & Καταχωρητή, Ακμοπυροδότηση 29 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2011 Διαλέξεις βδομάδας 8:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα