ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ"

Transcript

1 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 63 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Των Κωνσταντίνου Νικολόπουλου και Παναγιώτη Μανωλιτζά 1. Εισαγωγή Οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες στον Ευρωπαϊκό χώρο υποχρεώνουν τους σχεδιαστές της υγειονοµικής και κοινωνικής πολιτικής να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις του επανασχεδιασµού και αναδιοργάνωσης των ευάλωτων κοινωνικών και υγειονοµικών συστηµάτων. Στην µεταρρυθµιστική δίνη δεν αντιστέκονται ούτε τα συστήµατα υγείας ούτε οι συντάξεις και γενικότερα η κοινωνική ασφάλιση. Στην παρούσα εργασία, στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη, οι βασικές µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την γέννηση του Ιταλικού συστήµατος υγείας έως σήµερα καθώς και η λειτουργία του υγειονοµικού συστήµατος της Ιταλίας ενώ στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η διαγενεακή επίδραση των µεταρρυθµίσεων της δεκαετίας του 90 στο Ιταλικό Συνταξιοδοτικό σύστηµα. 2. Υγειονοµικό Σύστηµα Ιταλίας 2.1 Ιστορική εξέλιξη Ιταλικού συστήµατος υγείας Μελετώντας την ιστορική εξέλιξη του Ιταλικού Υγειονοµικού Συστήµατος διαπιστώνου- µε ότι οι υγειονοµικές υπηρεσίες την περίοδο παρέχονταν από την Καθολική εκκλησία όσο και από τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα. Επιπρόσθετα είχε δηµιουργηθεί ένα Ιατρικό δίκτυο για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της προληπτικής ιατρικής και της δηµόσιας υγείας ενώ παράλληλα εντάθηκε η παροχή υπηρεσιών υγείας από τους δήµους. Παράλληλα οι εργοδότες και εργαζόµενοι έγιναν υπεύθυνοι για την χρηµατοδότηση της υγειονοµικής περίθαλψης συνεισφέροντας ένα ποσοστό από το µηνιαίο εισόδηµα τους στα εθελοντικά ασφαλιστικά ταµεία που είχαν δηµιουργηθεί. Αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών ήταν να δηµιουργηθεί ένα διασπασµένο σύστηµα ιατρικής περίθαλψης το οποίο είχε βασισθεί σε πολλά ασφαλιστικά ταµεία. Ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος είναι Οικονοµολόγος, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο Παναγιώτης Μανωλιτζάς είναι Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων.

2 64 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Με την πάροδο του χρόνου οι προσπάθειες για υποχρεωτική ασφάλιση των εργαζοµένων εντείνονται και το 1925 δηµιουργείται το INADEL το οποίο αποτελούσε ένα Εθνικό Ινστιτούτο το οποίο παρείχε υγειονοµική περίθαλψη στους εργαζόµενους των τοπικών αρχών. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1930 τα ασφαλιστικά ταµεία που είχαν δηµιουργηθεί ανέλαβαν και την κάλυψη των προστατευόµενων µελών των οικογενειών των εργατών. Την περίοδο του µε τις µεταρρυθµίσεις που εφαρµόζονταν την συγκεκριµένη χρονική περίοδο στην Ιταλία δηµιουργήθηκαν δυο ιδρύµατα κοινωνικής ασφάλισης (περιλαµβανοµένης και της ιατρικής κάλυψης): το ΕΝPAS το οποίο αποτελούσε ένα εθνικό οργανισµό που είχε ως αποκλειστική αρµοδιότητα την Ιατρική και Κοινωνική Κάλυψη των ηµοσίων υπαλλήλων και το ΙNAM το οποίο αποτελούσε ένα εθνικό φορέα ιατρικής κάλυψης των υπαλλήλων που εργάζονταν στον ιδιωτικό τοµέα. Παρά την πληθώρα των ασφαλιστικών ταµείων στην Ιταλία το 7% του πληθυσµού δεν ήταν ασφαλισµένο. Οι τελευταίες νοµοθετικές παρεµβάσεις πριν την σύσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας πραγµατοποιήθηκαν µε τους νόµους 386/1974 και 382/1975 µε τους οποίους µετατοπίστηκε η ευθύνη της διοίκησης των νοσοκοµείων στις περιφέρειες. Πάρα το πλήθος των νοµοθετικών ρυθµίσεων το Ιταλικό σύστηµα υγείας την περίοδο δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των σχεδιαστών υγειονοµικής πολιτικής. Χαρακτηριστικά προβλήµατα ήταν η γραφειοκρατία και η ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών. Έτσι η κυβέρνηση για να κατορθώσει να αντιµετωπίσει ή να περιορίσει τα συγκεκριµένα προβλήµατα προχώρησε σε µεταρρυθµίσεις. Με το νόµο 833/1978 γίνεται ριζική αλλαγή του υγειονοµικού συστήµατος και θεσπίζεται το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (ΕΣΥ). Στόχος του συγκεκριµένου συστήµατος ήταν να εγγυηθεί σε όλους τους πολίτες ίση πρόσβαση στα διάφορα επίπεδα ιατρικής φροντίδας ανεξαρτήτως οικονοµικού επιπέδου και γεωγραφικής τοποθεσίας, να µειωθούν οι ανισότητες ανά γεωγραφική περιοχή καθώς και να γίνει αποτελεσµατικότερος ο έλεγχος για τις δαπάνες υγείας. Το νέο σύστηµα υγείας βασίζονταν σε µία αποκεντρωµένη οργανωτική δοµή µε κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Η κεντρική διοίκηση αποφάσιζε πόσοι πόροι θα αφιερωθούν για την υγεία καθώς και για το ύψος της χρηµατοδότησης που θα δίνονταν σε κάθε περιφέρεια. Οι περιφερειακές αρχές ήταν υπεύθυνες για τον τοπικό σχεδιασµό έτσι ώστε να επιτευχθούν οι υγειονοµικοί στόχοι που είχαν τεθεί σε εθνικό επίπεδο. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση δεν απέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Οι ευθύνες δεν ήταν ξεκάθαρα κατανεµηµένες και δεν υπήρχε ένας αρµονικός σχεδιασµός της ιατρικής περίθαλψης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που ανέκυψαν από την σύσταση του ΕΣΥ η κυβέρνηση µέσω των νοµοθετικών διαταγµάτων 502/1992 και 517/1993, 229/1999 προχώρησε στην διαδικασία εκχώρησης αρµοδιοτήτων στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες ήταν υπεύθυνες για την ρύθµιση της εσωτερικής αγοράς µέσα στο έδαφος τους και τον έλεγχο της λειτουργίας των Τοπικών Οργανισµών Υγείας και των Νοσοκοµειακών Οργανισµών. Επιπρόσθετα οι περιφέρειες ήταν υπεύθυνες για την διαχείριση των πόρων που τους δίνονταν από το κράτος. Τέλος τα τελευταία χρόνια το υπουργείο υγείας εκπονεί διάφορα σχέδια δράσης για την υγεία. Απώτερος στόχος των Εθνικών Σχεδίων ράσης για την υγεία είναι: η µείωση των λιστών αναµονής, η µεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πολιτών από την χρήση υπηρεσιών υγείας, η διασφάλιση της ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης, η προαγωγή της υγείας, η συνεχής εκπαίδευση του υγειονοµικού προσωπικού καθώς και η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων.

3 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Οργανωτική δοµή συστήµατος υγείας Βασικό χαρακτηριστικό της διοικητικής δοµής του Ιταλικού συστήµατος υγείας αποτελεί η αποκέντρωση σε τρία επίπεδα: (α) το κεντρικό, (β) το περιφερειακό και τέλος (γ) το τοπικό. Στο κεντρικό επίπεδο κύριος φορέας είναι το υπουργείο υγείας. Το υπουργείο υγείας είναι επιφορτισµένο µε το σχεδιασµό της υγειονοµικής φροντίδας, την χρηµατοδότηση της υγειονοµικής περίθαλψης καθώς και την εποπτεία σε θέµατα που αφορούν την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των νοσοκοµειακών και των τοπικών οργανισµών υγείας. Επιπρόσθετα το υπουργείο υγείας συντονίζει τις δραστηριότητες των Εθνικών Οργανισµών Επιστηµονικής Έρευνας. Το υπουργείο υγείας όµως έχει συνάψει συνεργασία και µε άλλα υπουργεία όπως το υπουργείο οικονοµικών όπου µε την βοήθεια του καταρτίζεται η χρηµατοδότηση του υγειονοµικού συστήµατος και το υπουργείο κοινωνικής πρόνοιας το οποίο έχει επιφορτιστεί µε τον ρόλο του συντονισµού των κοινωνικών υπηρεσιών. Πέρα όµως από τα συγκεκριµένα υπουργεία το υπουργείο υγείας έχει αναπτύξει συνεργασία µε πλήθος φορέων. Στους πιο σηµαντικούς συγκαταλέγονται το Εθνικό Συµβούλιο Υγείας το οποίο παρέχει τεχνική και συµβουλευτική υποστήριξη στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, το Εθνικό Υγειονοµικό Ινστιτούτο το οποίο παρέχει τεχνική, επιστηµονική έρευνα και παροχή συµβουλών για την δηµόσια υγεία και τέλος την Αντιπροσωπεία περιφερειακών Υπηρεσιών Υγειονοµικής Έρευνας όπου διεξάγονται έρευνες κόστους αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υγειονοµικών υπηρεσιών. Στο περιφερειακό επίπεδο οι περιφερειακές κυβερνήσεις µέσω των Περιφερειακών Υγειονοµικών Υπηρεσιών που έχουν αναπτύξει έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν εκπονηθεί µέσω των Εθνικών Σχεδίων ράσης για την Υγεία. Επιπρόσθετα οι περιφερειακές υγειονοµικές κυβερνήσεις έχουν επιφορτιστεί µε το έργο της διανοµής των οικονοµικών πόρων στους τοπικούς υγειονοµικούς οργανισµούς καθώς και στους νοσοκοµειακούς οργανισµούς. Πέρα από την κατανοµή των πόρων διενεργούν ελέγχους έτσι ώστε να εξακριβωθεί η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Τέλος τους ανατίθεται ο διορισµός των διοικητών των τοπικών υγειονοµικών οργανισµών καθώς και των δηµόσιων νοσοκοµειακών οργανισµών. Στο τοπικό επίπεδο οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας είναι οι Τοπικοί υγειονοµικοί οργανισµοί, οι νοσοκοµειακοί οργανισµοί, οι ιδιωτικοί πιστοποιηµένοι φορείς και τα Εθνικά Ινστιτούτα Επιστηµονικής Έρευνας. Οι τοπικοί υγειονοµικοί οργανισµοί παρέχουν φροντίδα σε συγκεκριµένο τµήµα του πληθυσµού. Αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι γενικοί διευθυντές που διορίζονται έχουν στόχο να επιτευχθεί η καλύτερη οικονοµική απόδοση του οργανισµού και να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στα εθνικά σχέδια δράσης για την υγεία. Πέρα από τους τοπικούς υγειονοµικούς οργανισµούς στο τοπικό επίπεδο ανήκουν και οι νοσοκοµειακοί οργανισµοί. Οι νοσοκοµειακοί οργανισµοί προσφέρουν υπηρεσίες τριτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας. Σε τοπικό επίπεδο λειτουργούν και τα Εθνικά Ινστιτούτα Επιστηµονικής Έρευνας τα οποία αποτελούν ερευνητικές µονάδες καθώς και οι Ιδιωτικοί Πιστοποιηµένοι Φορείς οι οποίοι παρέχουν νοσοκοµειακή φροντίδα ενώ για τις διαγνωστικές υπηρεσίες που παρέχουν επιδοτούνται από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 2.3 Υπηρεσίες Υγείας Η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας παρέχεται από γενικούς γιατρούς και παιδίατρους οι οποίοι είναι συµβεβληµένοι µε τους τοπικούς υγειονοµικούς οργανισµούς και αποζηµιώνο-

4 66 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH νται σύµφωνα µε τον αριθµό εγγεγραµµένων πολιτών που έχουν εγγραφεί στην λίστα τους. Οι γενικοί γιατροί έχουν επιφορτιστεί µε το έργο της πρώτης αξιολόγησης των ασθενών και είναι στην διακριτική τους ευχέρεια να παραπέµψουν ασθενείς σε άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η επιλογή του γιατρού ανήκει στην διακριτική ευχέρεια τους ασθενή. Το 1999 ο ρόλος του γιατρού ενισχύθηκε παρέχοντας οικονοµικά κίνητρα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Η δευτεροβάθµια φροντίδα υγείας παρέχεται από τα νοσοκοµεία και από ειδικές ιατρικές υπηρεσίες. Οι ειδικές ιατρικές υπηρεσίες στελεχώνονται από νοσοκοµειακούς γιατρούς καθώς και από φοιτητές των ιατρικών σχολών οι οποίοι κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Για την παροχή υπηρεσιών δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας καθίστανται απαραίτητη η έκδοση παραπεµπτικού από τον γενικό γιατρό. Μετά την έκδοση του παραπεµπτικού είναι στην διακριτική ευχέρεια των ασθενών ποιο νοσοκοµείο θα επιλέξουν για την περίθαλψη τους. Πολλές φορές αρκετοί Ιταλοί είναι αναγκασµένοι να αναζητήσουν περίθαλψη στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι λίστες αναµονής είναι µεγάλες και η ποιότητα των υπηρεσιών µη ικανοποιητική ιδιαίτερα στις κεντρικές και νότιες περιοχές. Η τριτοβάθµια φροντίδα υγείας παρέχεται από νοσοκοµειακές µονάδες οι οποίες εδρεύουν στα µεγάλα αστικά κέντρα και καλύπτουν τις ανάγκες εκατοµµυρίων ανθρώπων. Η τριτοβάθµια περίθαλψη συνίσταται σε υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης που αφορούν σπάνιες ασθένειες. Τα ηµόσια Νοσοκοµειακά Ιδρύµατα, τα Εθνικά Ινστιτούτα Επιστηµονικής Έρευνας και τέλος οι Πανεπιστηµιακές κλινικές αποτελούν τους φορείς µέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 2.4 Ανθρώπινο υναµικό Ο αριθµός του Ιατρικού δυναµικού έχει παρουσιάσει αύξηση σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη ιδιαίτερα µετά την δεκαετία του 80. Εξετάζοντας την πορεία του ιατρικού δυναµικού της Ιταλίας διαπιστώνουµε ότι ο αριθµός των ιατρών έχει παρουσιάσει ιδιαίτερη θεαµατικά αύξηση. Από 1,8 γιατρούς ανά κατοίκους που ήταν το 1970 σε 6,2 γιατρούς το 2002 (WHO 2006). H αύξηση του ιατρικού δυναµικού της χώρας οφείλεται στις υγειονοµικές µεταρρυθµίσεις που έγιναν την δεκαετία του 80 και είχαν ως συνέπεια την εκτεταµένη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού µε πολλές προσλήψεις. Όσον αφορά την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα Εθνικά Σχέδια ράσης που έχουν εκπονηθεί δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον συγκεκριµένο τοµέα. Πιο αναλυτικά για τους γιατρούς προβλέπονται τρία στάδια εκπαίδευσης; Προπτυχιακή, Μεταπτυχιακή, δια βίου. Η προπτυχιακή περίοδος διαρκεί έξη χρόνια όπου οι σπουδαστές καλούνται να εργαστούν σε µία νοσοκοµειακή µονάδα. Μετά την αποφοίτηση τους συµµετέχουν στις εξετάσεις που διενεργεί το κράτος έτσι ώστε να τους επιτραπεί η άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος. Παρόλο τον αυξηµένο αριθµό του ιατρικού προσωπικού που διαθέτει ο υγειονοµικός τοµέας της Ιταλίας δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τους νοσηλευτές. Εξετάζοντας τον αριθµό των νοσηλευτών της χώρας παρατηρούµε ότι το 1999 ανά κατοίκους αντιστοιχούν 3,2 νοσηλευτές (OECD 2005). Στον τοµέα εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού ριζικές αλλαγές επέφερε το Νοµοθετικό διάταγµα. 502/1992 (άρθρο 6,.3) και το Υπουργικό ιάταγ- µα 739/1994 µε τα οποία αναµορφώθηκε το σύστηµα εκπαίδευσης των νοσοκόµων. Με την νέα νοµοθεσία όσοι επιθυµούν να εγγραφούν ως καταρτισµένοι νοσοκόµοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν ένα τριετές Πανεπιστηµιακό πρόγραµµα. Στόχος των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών ήταν να προσδώσουν στους νοσοκόµους έναν πιο αυτόνοµο και ενεργό ρόλο και να τους ανατεθούν νέες ευθύνες, έτσι ώστε αυτό το σηµαντικό επάγγελµα να µην θεωρείται πλέον βοηθητικό. Μάλιστα η αυξανόµενη σηµαντικότητα του νοσηλευτικού δυναµικού

5 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 67 στην παραγωγική διαδικασία των υπηρεσιών έχει συζητηθεί στην βιβλιογραφία των οικονο- µικών της υγείας. Πολλοί από τους επιστήµονες που ασχολούνται µε τα οικονοµικά της υγείας όπως ο Maynard και ο Reinhard, έχουν προτείνει την βαθµιαία υποκατάσταση ορισµένων υπηρεσιών από νοσηλευτικές υπηρεσίες 1. Αυτό το επιχείρηµα το στηρίζουν σε µελέτες που διεξάχθηκαν στην Αµερική και οι οποίες έδειξαν ότι το 50% των ιατρικών υπηρεσιών είναι δυνατό να υποκατασταθούν από εκπαιδευµένο νοσηλευτικό προσωπικό. 3. Το Ιταλικό Συνταξιοδοτικό Σύστηµα Kυρίαρχο ζήτηµα στην ατζέντα της κρίσης του δηµόσιου τοµέα αποτελεί η µεγέθυνση των δηµοσίων δαπανών µε εξέχουσες δαπάνες εκείνες που αφορούν τις δηµόσιες συνταξιοδοτικές παροχές. Τα αίτια είναι γνωστά, και αναφέρονται σε όλες τις σχετικές µελέτες, µε κυρίαρχα τη δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού αλλά και τη γενναιόδωρη 2 µεταχείριση των παροχών και των προϋποθέσεων τους. Το ζήτηµα οξύνεται όταν παραδοσιακά µοντέλα κοινωνικής πολιτικής, όπως το Νοτιοευρωπαϊκό (στο οποίο περιλαµβάνεται και η Ιταλία), έχουν υψηλότερο δείκτη ευαισθησίας στις παραπάνω προκλήσεις και η ευαισθησία τους αυτή προκύπτει και από µια ιδιαίτερη πολιτικοκοινωνική κουλτούρα που αφορά τόσο τα µέλη όσο και τους διαχειριστές των συστηµάτων. Παρόλα αυτά στις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε περίοδο έναρξης των µεταρρυθµίσεων οι οποίες συνεχίζονται µέχρι σήµερα. 3.1 Η νοητή κεφαλαιοποίηση ως προπύργιο της κεφαλαιοποίησης των κοινωνικοασφαλιστικών συστηµάτων Η ιδιαιτερότητα της Ιταλίας εντοπίζεται στην καινοτοµία των notional accounts 3 όπως αυτή εφαρµόστηκε στο δηµόσιο σύστηµα του 1 ου πυλώνα και αποτελεί πέρα από τη χρηµατοδοτική εξυγίανση την οποία επιδιώκει και κριτήριο µεταβολής της ασφαλιστικής κουλτούρας για τις επόµενες γενιές. Η νοητή κεφαλαιοποίηση εφαρµόζεται στα αντίστοιχα συστήµατα της Σουηδίας 4 και της Πολωνίας και κατά τους υποστηρικτές της αποτελεί µια µέθοδο στην οποία ενσωµατώνεται η πειθαρχία σε ένα ασφαλιστικό σύστηµα διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία της χρηµατοδότησης του P.A.Y.G. 5 Η εισαγωγή της νοητής κεφαλαιοποίησης εισάγει τεχνητά την ανταποδοτικότητα στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα και επιδρά στην ψυχολογία του εισφέροντος καθώς δηµιουργεί την αίσθηση ότι η εισφορά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Εποµένως η εισφορά αντι- µετωπίζεται περισσότερο ως επένδυση παρά ως φόρος και ως εκ τούτου δηµιουργείται η τάση περιορισµού της εισφοροδιαφυγής. Το Ιταλικό συνταξιοδοτικό σύστηµα µετά τον 2 ο Παγκόσµιο Πόλεµο βασίστηκε, όπως η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών συστηµάτων, στο δηµόσιο υποχρεωτικό σύστηµα τύπου P.A.Y.G. (1 ος πυλώνας) µε χαρακτηριστικό την κατάτµησή του σε ασφαλιστικά Ταµεία 50 επαγγελµατικών οµάδων. Απέναντι στην χρηµατοδοτική κρίση της δεκαετίας του 1980 η Ιταλία αντέταξε τις µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας του Η διαδικασία της αναµόρφωσης ξεκίνησε το 1993 µε τον νόµο 421/1992 και συνεχίστηκε το 1995 µε το νόµο και µε τη µεταρρύθµιση Berlusconi 2004.

6 68 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Στο σύνολό της η µεταρρύθµιση είχε το χαρακτήρα της ριζικής αλλαγής και καθορίστηκαν οι στόχοι των τριών παραγόντων του συστήµατος αναφορικά µε την αλληλεγγύη, τη βασική σύνταξη και τις συµπληρωµατικές συντάξεις. Τα χαρακτηριστικά της µεταρρύθµισης ήταν: - Η άµεση σύνδεση µεταξύ των παροχών και των εισφορών που καταβάλει ο ασφαλισµένος σε όλη την διάρκεια της επαγγελµατικής καριέρας του. 7 - Η κατάργηση του συστήµατος των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων χωρίς µείωση παροχής. - Η κατάργηση της παλαιάς µεθόδου υπολογισµού της παροχής που ανήκε στην κατηγορία της καθορισµένης παροχής και η αντικατάστασή της µε µια νέα υπολογιστική φόρ- µουλα τύπου καθορισµένης εισφοράς. 8 Σύµφωνα µε τη νέα υπολογιστική µέθοδο υπάρχει ένας ατοµικός λογαριασµός για κάθε ασφαλισµένο ο οποίος βασίζεται στην λογική της νοητής κεφαλαιοποίησης (notional funding). Η µεταρρύθµιση περαιτέρω εισήγαγε παραµετρικές µεταβολές καθώς µεταβλήθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης µε νόµιµο όριο το 65 ο έτος για τους άντρες ασφαλισµένους και το 60 ο για τις γυναίκες µε 20ετή υπηρεσία ενώ η ηλικία παρακάµπτεται για όποιον ασφαλισµένο έχει αποδεδειγµένα 40 εργάσιµα χρόνια. Το ηλικιακό όριο είναι ελαστικό µεταξύ των 57 και 65 συναρτήσει 5ετούς εργάσιµου βίου. 9 Η µεταρρύθµιση του 2004 δροµολόγησε εξελικτικά τον µηχανισµό των ορίων ηλικίας έτσι ώστε για τους αποχωρούντες από το 2008 το ηλικιακό όριο διαµορφώνεται στα 60 χρόνια, από το 2010 έως το 2013 σε 61 χρόνια και µετά το 2014 σε 62 χρόνια (ακόµα και αν έχει συµπληρωθεί 35ετής εργασιακό βίος για τον ασφαλισµένο) ενώ οι γυναίκες µπορούν να επιλέξουν για συνταξιοδότηση το 57 ο έτος της ηλικίας τους αν έχουν 35 χρόνια ασφάλισης. Επίσης, ως προς το ποσοστό αναπλήρωσης 10 το µέσο ποσοστό περιορίζεται ολοένα από 79,6% το 2000 σε 69,2% το 2030 και σε 64,6% το Στη δοµή του το σύστηµα υπέστη µεταβολές ακολουθώντας το κλασικό µοντέλο των 3 ων πυλώνων µε καινοτοµία βασισµένη στα Ιταλικά χαρακτηριστικά. Έτσι οι δοµικές µεταβολές καθορίζουν ένα σύστηµα το οποίο συνίσταται από τον 1 ο δηµόσιο πυλώνα µε υποχρεωτική συµµετοχή και εισαγωγή της ανταποδοτικότητας µε τη µορφή της νοητής κεφαλαιοποίησης, τον εθελοντικό 2 ο πυλώνα των επαγγελµατικών Ταµείων διακρινόµενο στα ανοικτά και κλειστά προγράµµατα και τον 3 ο πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης των ατοµικών λογαριασµών µε εθελοντική συµµετοχή. Η δοµική µεταβολή υποστηρίχθηκε από την Ιταλική κυβέρνηση µε φορολογικά κίνητρα προς τους εργοδότες ώστε να αναλάβουν τη σύσταση των επαγγελµατικών Ταµείων και προς τους ασφαλισµένους για να ενεργοποιήσουν τη συµµετοχή τους στα νέα σχέδια. Αποτέλεσµα ήταν ποσοστό του 10% του απασχολούµενου πληθυσµού να συµµετέχει στα Ταµεία του 2 ου πυλώνα των οποίων τα ενεργητικά κεφάλαια αποτελούσαν το 3% του ιταλικού Α.Ε.Π. Επίσης, ως προς τον 3 ο πυλώνα το σύνολο των ενεργητικών αποτελούσαν το 0,1% του Α.Ε.Π. το Τα κίνητρα της Ιταλικής κυβέρνησης δεν εξαντλούνται στη ενίσχυση του πυλωνικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος καθώς για την παράταση του χρόνου ασφάλισης των εργαζοµένων στην περίοδο προβλέπεται οι εργαζόµενοι να µπορούν να παραµείνουν στο εργατικό δυναµικό πέρα από το νόµιµο όριο ηλικιακής αποχώρησης λαµβάνοντας ειδικό επίδοµα (super bonus) ως αντιπαροχή ενώ οι εισφορές τους θα προστίθενται στο µισθό τους µε µέγιστη προσαύξησή του σε ποσοστό έως 30%. 13 Στις µελλοντικές προκλήσεις η Ιταλία 14 αντιµετωπίζει οξύ το πρόβληµα της δηµογραφικής γήρανσης 15 και στοχοθετεί να περιορίσει τα ελλείµµατα του δηµόσιου τοµέα µε την αύξηση της απασχόλησης των ανδρών και ειδικά των γυναικών, µε τη δραµατική µείωση του

7 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 69 ποσοστού αναπλήρωσης όσο και µε τη µεταστροφή των ασφαλισµένων σε µια εξάρτηση προς τα κεφαλαιοποιητικά συστήµατα του 2 ου και 3 ου πυλώνα απεξαρτώντας τον δηµόσιο 1 ο πυλώνα από το χρηµατοδοτικό βάρος. Παρατηρώντας το µεταρρυθµιστικό πλαίσιο της Ιταλίας διαπιστώνονται τα εξής: Εισάγονται παραµετρικές και δοµικές µεταβολές οι οποίες συνάδουν µε τις οδηγίες τόσο των διεθνών οργανισµών (Ο.Ο.Σ.Α,.Ν.Τ., Παγκόσµια Τράπεζα) όσο και µε τα πορίσµατα προτάσεις των Εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιδιαίτερα µετά τη Λισσαβόνα). Επιδιώκονται καινοτοµίες ώστε να συνταιριάξουν οι µεταρρυθµίσεις µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ιταλικού µοντέλου. Η κυβέρνηση παρέχει κίνητρα (κυρίως φορολογικά) για να ενθαρρύνει τη συµµετοχή των φορέων (εργοδότες και εργαζόµενοι) στα µεταρρυθµιστικά σχήµατα. Τα µέτρα έχουν ως κοινό παρονοµαστή τον περιορισµό του χρηµατοδοτικού ελλείµµατος του δηµόσιου συνταξιοδοτικού συστήµατος (1 ος πυλώνας) σε βάρος των κεκτηµένων και του βιοτικού επιπέδου των εργαζοµένων (π.χ. Αύξηση ορίου ηλικίας και µείωση ποσοστού αναπλήρωσης διαχρονικά) διευρύνοντας τη φτώχεια στους συνταξιούχους. Παρόλα αυτά αξιοσηµείωτος παραµένει ο τρόπος µε τον οποίο η ασφαλιστική βάση του συστήµατος και οι µελλοντικές γενιές νουθετούνται προς ένα µεταγενέστερο κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Οι λογαριασµοί νοητής κεφαλαιοποίησης εφόσον δεν έχουν άµεση ανταποδοτική συνέπεια έχουν σηµαντική επίδραση στην κουλτούρα των παρουσών και των µελλοντικών γενεών για το τι τελικά σηµαίνει προσαρµογή σε παροχές βάσει εισφορών και όχι σε παροχές βάσει αναγκών. Η τελευταία παρατήρηση επαφίεται για κάθε κοινωνία σε ηθικό δίληµµα το οποίο πολιτικά οι γενιές θα επιλέξουν κυρίως για τους απογόνους τους. 4. Επίλογος Στην παρούσα φάση οι έρευνες που διεξάγονται για το Ιταλικό σύστηµα υγείας αποκαλύπτουν: χαµηλή ικανοποίηση των πολιτών από την χρήση των υπηρεσιών υγείας, υπερβολική γραφειοκρατία, µεγάλο χρόνο αναµονής για την παροχή νοσοκοµειακής φροντίδας και ανισότητα στην παροχή υγειονοµικής περίθαλψης ανάµεσα στις νότιες και βόρειες περιφέρειες. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι τα προβλήµατα παραµένουν και η προσδοκία για βελτίωση µεταφέρεται στο µέλλον. Τέλος ως προς την συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι άξονες της δεν διαφέρουν από τις οδηγίες των διεθνών οργανισµών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετούνται σε διαφορετικές φάσεις στις χώρες της Ευρώπης. Κύριο χαρακτηριστικό των µεταρρυθµίσεων είναι η προοπτική του περιορισµένου ρόλου του δηµόσιου πυλώνα ενισχύοντας την κεφαλαιοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Η νοητή κεφαλαιοποίηση φαίνεται να προετοιµάζει τις επόµενες γενιές σ ένα ανταποδοτικό συνταξιοδοτικό περιβάλλον όπου η ιδιωτική σύνταξη θα αναπτύσσεται λαµβάνοντας ποικίλες µορφές. Σηµειώσεις 1. Υφαντόπουλος Γ., (2003), Τα οικονοµικά της υγείας, θεωρία και πολιτική, τυπωθήτω, Αθήνα, σελ Με τον όρο γενναιοδωρία κυρίως εννοείται η δυνατότητα των δηµόσιων συνταξιοδοτικών P.A.Y.G. συστηµάτων να ευνοούν την πρόωρη συνταξιοδότηση και να εντάσσουν σε προγράµµατα υψηλών παροχών οµάδες του πληθυσµού χωρίς να έχει καταβληθεί η απαιτούµενη εισφορά (ως παρούσα αξία).

8 70 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 3.Ό όρος notional accounts ή notional funding που συνήθως αποδίδεται ως νοητή κεφαλαιοποίηση αναφέρεται στη δηµιουργία ατοµικού λογαριασµού για τον ασφαλισµένο στον οποίο χρεώνονται οι εισφορές του ενόψει της πίστωσης της συνταξιοδοτικής του παροχής. Ο λογαριασµός αυτός δεν έχει ουσιαστικό ρόλο ατοµικού λογαριασµού individual account ως προς την απαιτούµενη απόδοση καθώς η τελική παροχή µπορεί να διαφέρει από την λογιστικά προσδοκώµενη όµως δίνει τη δυνατότητα να εκτιµηθούν οι αποκλίσεις αλλά και να δηµιουργηθεί µια αναλογιστική βάση για προβλέψεις σε κάθε ασφαλιστικό φορέα. Βλ. περαιτέρω Disney R. (1999), Notional accounts as a pension reform strategy: An evaluation, Social Protection Discussion Paper No 9928, Washington D.C. World BanK. 4.Palmer E.(2002), Swedish Pension Reform: How did an evolve, and what does it mean for the future?, In Social Security Pension Reform in Europe, ed. Feldstein M. and Siebert H. Chicago, CUP. 5.Sheetak K.Chank (2006), Notional Accounts and a Pay as You Go Revival: Some Pleasant Fiscal Arithmetic, Department of Economics, University of Oslo, Norway. 6.Νόµος Dini, Για τα χρηµατοδοτικά πλεονεκτήµατα της καθορισµένης εισφοράς βλ.περαιτέρω: Disney 1999, Palmer 1999, Borsch-Supan Βλ. περαιτέρω: Borsch-Supan A. (2005), From traditional D.B. to notional D.C systemsq The pension reform process in Sweden, Italy and Germany, Journal of the European Economic Association, vol. 3 (2-3). P Για όσους είχαν 35 χρόνια ενεργή εργασιακή ζωή το ελάχιστο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης ήταν τα 35 χρόνια και για τα δύο φύλα. 10.Ως ποσοστό αναπλήρωσης καθορίζεται ο λόγος της σύνταξης µε το µέσο ακαθάριστο µισθό. 11.Βλ.David Natali (2004), Italy : The Reformed Pension: La methode ouverte de coordination en matiere des pensions et de l integration europeennee, Service Public Fedaral Securite Sociale, Paris. 12.Βλ.υποσηµείωση Βλ.υποσηµείωση Βλ.Ετήσιες Εκθέσεις Στρατηγικής για τις Συντάξεις της Ιταλικής Κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος (2003, 2004 κ.λπ) και αντίστοιχες Εκθέσεις της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (όπως σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις, Βρυξέλλες, Μάρτιος 2003). 15.Η Ιταλία αντιµετωπίζει τον υψηλότερο δείκτη εξάρτησης γήρατος (άτοµα 65 ετών ως προς το εργατικό δυναµικό) µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. των 15 (Eurostat 2002). Βιβλιογραφία Aaron H. J. (1966), The social insurance paradox, Canadian Journal of Economics and Political Science, Vol. 32 pp Antichi M. and Pizzuti F.R. (2000), The Public Pension System in Italy: Observations on the Recent Reforms, Methods of Control and their Application, in E. Reynaud (ed.) Social Dialogue and Pension Reform, Geneva: International Labour Office, pp Boerma W., Mulder P., de Jong F., (1993), Health care and general practice across Europe, NIVEL, Utrecht Borsch-Supan A. (2005), From traditional DB to notional DC systems: the pension reform process in Sweden, Italy, and Germany, Journal of the European Economic Association, vol. 3 (2-3) pp Diamond, P.A. and. Orszag P.R (2004), Saving Social Security: A Balanced Approach, Washington DC, Brookings Institution Presss. European Observatory on Health Care Systems, (1999), Health care systems in transition: Italy, WHO/EURO, Copenhagen Eurostat, (1999), Demographic Statistics: Data , Luxemburg

9 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 71 Eurostat, (2000), Key data on health, Luxemburg Eurostat, (2004), The social situation report, European Commission Feldstein M. and Liebman J. B. (2002), Social Security, In Handbook of Public Economics. Vol. 4. A. J. Auerbach and M.S. Feldstein, eds. Amsterdam. Laura Cabiedes, Ana Guillen, (2001), Adopting and adapting managed competition: Health care reform in Southern Europe, Social science and Medicine, vol: 52, pp Lindbeck A. and Persson M. (2003), The gains from pension reform, Journal of Economic Literature, March 2003, Vol. 41, No. 1. Martin McKee, (1999), What has contributed to the change in life expectancy in Italy between 1980 and 1992, Health Policy, vol: 48, pp Miniaci Raffaelle (2000), Micro econometric analysis of the retirement decision Italy, OECD, Paris. Mossialos E., (1997), Citizens views on health care systems in the 15 member states of the European union, Health Economics, vol:6, pp OECD, (1994), The reform of health care systems. A review of seventeen Countries, Health policy studies, Paris O.E.C.D. (2005), Pensions at a glance: Italy, pp , Paris. Palmer E. (2002), Swedish Pension Reform: How did it evolve, and what does it mean for the Future? In Social Security Pension Reform in Europe, ed. M. Feldstein and H. Siebert, Chicago, CUP. Saltman R., Figueras J., (1998), European health care reform. Analysis of current strategies, WHO/EURO, Copenhagen Samuelson P. (1958), An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money, Journal of Political Economy, Vol. 66, pp Schludi Martin (2005), The Reform of Bismarckian Pension Systems: A Comparison of Pension Politics in Austria, France, Germany, Italy and Sweden, Amsterdam University Press. Stamatis D.H., (2000), Total quality Management in healthcare, HFMA Tabellini G. (1992), A Positive Theory of Social Security, mimeo IGIER, February, Milano, Italy. World Bank (1994), Averting the Old Age Crisis, OUP, Oxford. World Bank (2005), Old-Age Income Support in the 21st Century: An International Perspective on Pension Systems and Reforms. OUP, Oxford. World Health Organization, (2000), The world health report. Health systems: Improving performance, Geneva World Health Organization, (2002), The European health report, Copenhagen World Health Organization, (2006), Health for All Database, Copenhagen Υφαντόπουλος Γ., (2003), Τα οικονοµικά της υγείας, θεωρία και πολιτική, τυπωθήτω, Αθήνα

«ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ» «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ» ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γενική Διευθύντρια Ε.Α.Ε.Ε. Aθήν α, 12 Νοεμβρίου 2 0 1 3 Pensions sustainability Αναμένει ο Έλληνας επαρκή σύνταξη στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Η αλλαγή του χρηματοδοτικού υποδείγματος ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Προέδρου International Life, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς. Insurance Money Conference, Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας

Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας Labor & Insurance Μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα και επάρκεια παροχών στην Κοινωνική Ασφάλιση ; Ο ρόλος του 3ου πυλώνα στο νέο μοντέλο κοινωνικής προστασίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Γενική Διευθύντρια Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αναλογιστική Ανασκόπηση 2014 Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 28 Απριλίου, 2016 Κώστας Σταυράκης Αναλογιστής Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Κύριοι στόχοι αναλογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Χλέτσος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μιχάλης Χλέτσος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η χρηματοδότηση του ελληνικού συστήματος υγείας την περίοδο της οικονομικής κρίσης Μιχάλης Χλέτσος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εισήγηση στα πλαίσια της ημερίδας The future of healthcare in Greece. A lifeboat

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Το πολιτικό προσωπικό της χώρας βαρύνεται, μεταξύ άλλων, και για την καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής

Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Εισηγητής: Β. Μπέτσης Αναλογιστής Αθήνα, 07/07/2014 1 Εισηγητής oβασίλης Μπέτσης, Αναλογιστής o BSc in Statistics o MSc in Applied Finance o PhDc in Demography and Social Insurance o Εξειδίκευση σε Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Ο ρόλος των Υπουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βασική λειτουργία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα

Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων. Ανατομία και Ευρήματα Αναλογιστικές Μελέτες Επικουρικών Ταμείων Ανατομία και Ευρήματα Ακολουθώντας τον τίτλο της ημερίδας, θα αναφέρω εισαγωγικά πως η Επικουρική Ασφάλιση ασθενεί βαριά. Και η ασθένεια αυτή έχει αρχίσει προ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Μοντέλα Συστημάτων Υγείας

Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Μοντέλα Συστημάτων Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Μοντέλα Συστημάτων Υγείας Τάσος Φιλαλήθης Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Εισαγωγικά ερωτήματα Η ανάπτυξη του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη. Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Ομαδικές Ασφαλίσεις Λύσεις και δυνατότητες για Υγεία & Σύνταξη Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτική πολιτική και δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης

Φαρμακευτική πολιτική και δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης Φαρμακευτική πολιτική και δαπάνη φαρμακευτικής περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 14ο Pharmapoint Εξέλιξη της δαπάνης υγείας 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Καθηγητή ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρώην Διοικητή του ΙΚΑ Το Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ TO THE 20 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: SHAKEN AND STIRRED? GREECE: A SKILFUL ACORBAT? ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 THE ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014

Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014 Οι αλλαγές σε ασφαλιστικό και επιδόµατα από το 2014 Αλλαγές µε 22 τουλάχιστον ρυθµίσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα µπαίνουν σε ισχύ από την 1/1/2014,όπου θα επηρεάσουν συντάξεις, όρια ηλικίας, επιδόµατα ανεργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ

Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ του καθηγητή Άγγελου Στεργίου Εφόσον συμφωνήσει κανείς επί της αρχής για τη σκοπιμότητα και την ωφέλεια του λογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σχέδιο Νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης Εναρµόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Ηilton. Χαιρετισµός ιονυσίου Σπ. Φιλιώτη 13/11/06

Ξενοδοχείο Ηilton. Χαιρετισµός ιονυσίου Σπ. Φιλιώτη 13/11/06 2o Πανελλήνιο Συνέδριο για την ιοίκηση, τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές Υγείας 13-16/11/06 Ξενοδοχείο Ηilton Χαιρετισµός ιονυσίου Σπ. Φιλιώτη 13/11/06 Κυρίες και κύριοι, Χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Σύμφωνα με την «ιατρική προσέγγιση» η αναπηρία σχετίζεται με την απώλεια, τη βλάβη ή την απόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων & Συστημάτων Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Ψαρράς Νικόλαος Ματσατσίνης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων & Συστημάτων Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Ψαρράς Νικόλαος Ματσατσίνης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης 23 ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων & Συστημάτων Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Ψαρράς Νικόλαος Ματσατσίνης Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας Έκδοση: Απρίλιος 2016 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξασφαλίζουμε την Υγεία σας Προστατέψτε το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ. ΓΟΝΗΣ, Γ. ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ, Ξ. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ, Μ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Ε. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος

Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου - Παιδίατρος Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα ηµοσιεύθηκε: 20 Wednesday October @ GTB Daylight Time Θεµατική Ενότητα: Υγεία Η επιχειρούµενη υγειονοµική «µεταρρύθµιση» σε συνδυασµό µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία-Πρόνοια»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πατρών Υπάλληλος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η εξέλιξη της κοινωνικής δαπάνης στο παρελθόν

1.1 Η εξέλιξη της κοινωνικής δαπάνης στο παρελθόν 1 ΤO ΚOΙΝΩΝΙΚO ΚΡΑΤOΣ ΩΣ ΥΠOΚΕΙΜΕΝO ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Û Ì ÔÏ ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ apple ÓË ÛÙÔÓ ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÎÙÚÔ È ÛÌfi Η σχέση μεταξύ οικονομικής κρίσης και κοινωνικού κράτους (στις συγκεκριμένες συνθήκες της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΩΣ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016 Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση Αθήνα 12/04/2016 Ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων στην Ευρώπη (βάση το έτος 2004) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αγοράς 2013 της Aon Hewitt για Ταµεία Προνοίας στην Κύπρο

Έρευνα Αγοράς 2013 της Aon Hewitt για Ταµεία Προνοίας στην Κύπρο aonhewitt.com contact us Nicosia 18 September 2014 Έρευνα Αγοράς 2013 της Aon Hewitt για Ταµεία Προνοίας στην Κύπρο Η Aon Hewitt δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα της 3ης Έρευνας Ταµείων Επαγγελµατικών Συνταξιοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα που ζει στην ύπαιθρο είχε πάντα μειωμένη πρόσβαση σε τομείς όπως η Υγεία - Πρόνοια, με δεδομένο ότι η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην

Η γυναίκα που ζει στην ύπαιθρο είχε πάντα μειωμένη πρόσβαση σε τομείς όπως η Υγεία - Πρόνοια, με δεδομένο ότι η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Η γυναίκα που ζει στην ύπαιθρο είχε πάντα μειωμένη πρόσβαση σε τομείς όπως η Υγεία - Πρόνοια, με δεδομένο ότι η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην ύπαιθρο ήταν πάντα πιο υποβαθμισμένη σε σχέση με τα μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.3.2012 2012/2039(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Η άποψη των διεθνών λογιστικών προτύπων Του Παναγιώτη Ζαµπέλη, προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου της εταιρίας ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1 Τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (Ενημερωτικό Σημείωμα του Δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Ρίζου) Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου δημιουργεί μια νέα εικόνα συνολικά για τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εργαστήριο Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Στατιστικής WHO «Το επίπεδο υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Ομαδικές Ασφαλίσεις Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Περιεχόμενα Γενικές αρχές και Χαρακτηριστικά της Ομαδικής Ασφάλισης Οφέλη ΗΑγορά Ομαδικές ασφαλίσεις Interamerican Προσφερόμενα προγράμματα Υπηρεσίες- e-costumer

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Καθηγητή ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρώην Διοικητή του ΙΚΑ Το «ασφαλιστικό»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ Εργασία στο μάθημα: Διεθνή Συστήματα Υγείας Θέμα: «Θεωρώντας ότι είστε σύμβουλοι του Υπουργού Υγείας στην Ελλάδα και έχοντας μελετήσει καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι πληθυσμοί της Ευρώπης γερνάνε γρήγορα λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων και του αυξανόμενου προσδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα