Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition"

Transcript

1 Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία χρόνια ένα κύµα µεταρρυθµίσεων των συνταξιοδοτικών συστηµάτων έλαβε χώρα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ κυρίως ως απόρροια του προβληµατισµού σχετικά µε την οικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων αυτών στο πλαίσιο της δηµογραφικής γήρανσης. Η εκτενής εξέταση των συστηµάτων συντάξεων αποκαλύπτει πολύπλοκες δοµές και κανόνες που δυσχεραίνουν τη σύγκριση των υφιστάµενων καθεστώτων συνταξιοδότησης - εισοδήµατος. Παρόλα αυτά η ανταλλαγή εµπειριών από τις µεταρρυθµίσεις των συντάξεων και τον αντίκτυπό τους παρέχει πολύτιµες πληροφορίες στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Η έκθεση δείχνει το ύψος της σύνταξης που ενδέχεται να λάβει ένας εργαζόµενος ο οποίος ξεκινά σήµερα να εργάζεται. Η ανάλυση αυτή δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήµατα πολιτικής όπως κατά πόσο τα συστήµατα συνταξιοδότησης-εισοδήµατος προστατεύουν από τη φτώχεια, κατά πόσο είναι οικονοµικώς βιώσιµα και πώς αντιµετωπίζουν τα άτοµα που έχουν χαµηλό εισόδηµα ή που δεν εργάζονταν για κάποιο χρονικό διάστηµα. Η έκθεση είναι η πρώτη µίας σειράς που θα δηµοσιεύεται κάθε δύο χρόνια. Οι µελλοντικές εκδόσεις θα αξιολογούν επίσης τον αντίκτυπο των συνταξιοδοτικών µεταρρυθµίσεων. Η έκθεση δείχνει την κατεύθυνση των συστηµάτων συντάξεων. Οι συγκρίσεις µεταξύ των χωρών φανερώνουν την ποικιλία στην παροχή συντάξεων στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η ανάλυση που παρουσιάζεται στην έκθεση αυτή καλύπτει όλα τα υποχρεωτικά δηµόσια και ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήµατα. Επίσης εξετάζει τις δικλίδες ασφάλειας των συστηµάτων συντάξεως για τους ηλικιωµένους και προσµετρά τις φορολογικές διαφορές τόσο µεταξύ των χωρών όσο και µεταξύ εργαζοµένων και συνταξιούχων. Κατά αυτόν τον τρόπο παρέχει µια πλήρη εικόνα των µεταβιβάσεων µεταξύ των γενεών και εντός µιας γενιάς και, συνεπώς, της κοινωνικής επάρκειας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα έχουν δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος είναι η PENSIONS AT A GLANCE: PUBLIC POLICIES ACROSS OECD COUNTRIES 2005 EDITION ISBN OECD

2 ανακατανοµή εισοδήµατος στους συνταξιούχους µε χαµηλό εισόδηµα και η αποτροπή της ένδειας στην τρίτη ηλικία. Ο δεύτερος είναι η παροχή βοήθειας στους εργαζοµένους για να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο κατά τη συνταξιοδότησή τους αντικαθιστώντας επαρκώς το εισόδηµα που αποκόµιζαν από την εργασία τους. Οι περισσότερες χώρες στο πλαίσιο της πολιτικής για τις συντάξεις επιδιώκουν και τους δύο στόχους, αλλά υπάρχουν µεγάλες αποκλίσεις στην έµφαση που δίνεται σε καθέναν από αυτούς. Η έκθεση αυτή δείχνει ότι η προ φόρων σύνταξη των εργαζοµένων στις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται περίπου στο 70% των αποδοχών τους µετά τους φόρους. Οι χώρες µε το χαµηλότερο καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης είναι η Ιρλανδία και η Νέα Ζηλανδία οι οποίες παρέχουν µόνο βασικές συντάξεις και καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης µικρότερο από 40%. Στο Ηνωµένο Βασίλειο και τις Ηνωµένες Πολιτείες το ποσοστό είναι ελαφρώς υψηλότερο και κυµαίνεται στο 50%. Οι χαµηλόµισθοι εργαζόµενοι στις χώρες του ΟΟΣΑ µε αποδοχές στο µισό του µέσου όρου θα λάβουν καθαρό ποσοστό αναπλήρωσης, κατά µέσο όρο, περίπου 85%. Όµως οι συντάξεις των φτωχών εργαζοµένων είναι πολύ χαµηλές σε ορισµένες χώρες. Στη Γερµανία, το Μεξικό, τη Σλοβακία και τις Ηνωµένες Πολιτείες οι συντάξεις ασφάλειας για τους εργαζοµένους µε πλήρη σταδιοδροµία αξίζουν λιγότερο από το ένα τέταρτο των µέσων αποδοχών του συνόλου της οικονοµίας. Ορισµένες χώρες επιδίωξαν τη στενότερη σύνδεση των εισφορών και των παροχών. Για παράδειγµα η Ιταλία, η Πολωνία και η Ουγγαρία αφαίρεσαν το στοιχείο της αναδιανοµής από τα συστήµατα συντάξεων. Εάν το σύστηµα συντάξεων δεν αναδιανέµει πόρους στους φτωχότερους, τότε οι δικλίδες ασφάλειας που βασίζονται στον έλεγχο των µέσων διαβίωσης των δικαιούχων θα διαδραµατίσουν γενικά σηµαντικότερο ρόλο στα εισοδήµατα από συντάξεις Όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ διαθέτουν ένα είδος δικλίδας ασφάλειας για τους ηλικιωµένους. Συνήθως πρόκειται για προγράµµατα που βασίζονται στον έλεγχο των µέσων διαβίωσης του δικαιούχου. Η µέση ελάχιστη συνταξιοδοτική παροχή για τους εργαζοµένους µε πλήρη σταδιοδροµία στις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται σχεδόν στο 29% των µέσων αποδοχών. Η έκθεση αυτή επισηµαίνει το σηµαντικό ρόλο της φορολόγησης φυσικών προσώπων όσον αφορά τη στήριξη της τρίτης ηλικίας. Οι συνταξιούχοι συχνά δεν καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και, καθώς ο φόρος εισοδήµατος είναι προοδευτικός, το µέσο ποσοστό φορολόγησης των εισοδηµάτων από συντάξεις είναι τυπικά χαµηλότερο από το ποσοστό φορολόγησης του εισοδήµατος από εργασία. Επιπλέον τα περισσότερα συστήµατα φορολόγησης εισοδήµατος ευνοούν είτε τα εισοδήµατα από συντάξεις είτε τους συνταξιούχους παρέχοντας επιπρόσθετες απαλλαγές ή εκπτώσεις στους ηλικιωµένους. Τα καθαρά ποσοστά αναπλήρωσης όσον αφορά τους εργαζοµένους µε µέσες αποδοχές είναι 22% υψηλότερα από τα µικτά ποσοστά αναπλήρωσης (κατά µέσο όρο στον ΟΟΣΑ). Εντούτοις ο αντίκτυπος των φόρων και των εισφορών στους χαµηλόµισθους είναι πιο περιορισµένος σε σύγκριση µε το µέσο όρο γιατί καταβάλλουν χαµηλότερους φόρους και εισφορές από ό,τι οι υψηλόµισθοι εργαζόµενοι. Η διαφορά PENSIONS AT A GLANCE: PUBLIC POLICIES ACROSS OECD COUNTRIES 2005 EDITION ISBN OECD

3 µεταξύ των µικτών και των καθαρών ποσοστών αναπλήρωσης για τους χαµηλόµισθους είναι 17% κατά µέσο όρο. Οι περισσότερες χώρες καταργούν τις φορολογικές ελαφρύνσεις των πλουσιότερων συνταξιούχων. Εξαίρεση αποτελούν η Γερµανία και οι Ηνωµένες Πολιτείες καθώς παραχωρούν φορολογικές ελαφρύνσεις κατά µήκος της φορολογικής κλίµακας (µολονότι στη Γερµανία σηµειώνονται αλλαγές). Η αναπροσαρµογή των καταβαλλόµενων συντάξεων ως απάντηση στις αλλαγές στο κόστος ζωής ή στο βιοτικό επίπεδο, δηλαδή η τιµαριθµική αναπροσαρµογή, αποτελεί από καιρό κεντρικό θέµα του διαλόγου για τη χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα των συστηµάτων συντάξεων. Σχεδόν όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ συνδέουν σήµερα τις συντάξεις µε τις τιµές καταναλωτή. Εντούτοις µερικές από αυτές εξακολουθούν να αναπροσαρµόζουν τις συντάξεις σύµφωνα µε τις µέσες αποδοχές. Tο κόστος της πρακτικής αυτής ίσως να είναι 20% υψηλότερο από το κόστος που θα προέκυπτε εάν οι συντάξεις ήταν τιµαριθµοποιηµένες µε βάση το δείκτη τιµών. Σχετικό στοιχείο αποτελεί η έννοια της «σταθεροποίησης», δηλαδή η αναπροσαρµογή των προηγούµενων αποδοχών λόγω των αλλαγών που συντελούνται στο βιοτικό επίπεδο µεταξύ του χρόνου απόκτησης και του χρόνου απαίτησης των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. Μέχρι πολύ πρόσφατα δόθηκε λιγότερη έµφαση στη σταθεροποίηση απ' ό,τι στην τιµαριθµοποίηση, παρά τον ισχυρό αντίκτυπο της πρώτης στις συνταξιοδοτικές παροχές. Οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ αναπροσαρµόζουν τις προηγούµενες αποδοχές σύµφωνα µε τις αυξήσεις των αποδοχών στο σύνολο της οικονοµίας. Όµως υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία και η Κορέα όπου οι προηγούµενες αποδοχές σταθεροποιούνται µε βάση τις τιµές. Οι µισθοί συνήθως αυξάνονται γρηγορότερα από τις τιµές, οπότε η σταθεροποίηση µε βάση τις τιµές οδηγεί ουσιαστικά σε χαµηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης απ' ό,τι η σταθεροποίηση µε βάση τα εισοδήµατα. Η σταθεροποίηση µε βάση τις τιµές όσον αφορά τους εργαζοµένους µε πλήρη σταδιοδροµία µπορεί να οδηγήσει σε σύνταξη 40% χαµηλότερη σε σχέση µε αυτή που θα διαµορφωνόταν µε σταθεροποίηση επί τη βάσει των αποδοχών. Η συνταξιοδοτική περιουσία, δηλαδή η σηµερινή αξία των µελλοντικών ροών συνταξιοδοτικών πληρωµών, είναι ο πληρέστερος δείκτης των συνταξιοδοτικών υποσχέσεων. Συνυπολογίζει το επίπεδο στο οποίο καταβάλλονται οι συντάξεις, την ηλικία κατά την οποία τα άτοµα δικαιούνται να λάβουν σύνταξη, το προσδόκιµο ζωής και τον τρόπο αναπροσαρµογής των συντάξεων έναντι των αυξήσεων στους µισθούς ή στις τιµές. Το Λουξεµβούργο προσφέρει την υψηλότερη συνταξιοδοτική περιουσία για έναν εργαζόµενο µε µέσες αποδοχές, της οποίας η αξία είναι 18 φορές τις µέσες αποδοχές για τους άνδρες και σχεδόν 22 φορές για τις γυναίκες (λόγω του υψηλότερου προσδόκιµου ζωής των γυναικών) και αντιστοιχεί σε δολάρια ΗΠΑ κατά τη συνταξιοδότηση, δηλαδή σχεδόν τριπλάσια του µέσου των χωρών του ΟΟΣΑ. Τη χαµηλότερη περιουσία από σύνταξη για έναν εργαζόµενο µε µέσες αποδοχές προσφέρουν το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ιρλανδία, το Μεξικό και η Νέα Ζηλανδία, η αξία της οποίας είναι λιγότερο από έξι φορές τις µέσες αποδοχές. Βέβαια οι εισφορές των εργαζοµένων αυτών ήταν µικρότερες, οπότε θα ήταν παραπλανητικό να θεωρηθούν οι χώρες αυτές λιγότερο "γενναιόδωρες" από άλλες χώρες που υπόσχονται υψηλότερες συντάξεις στους συνταξιοδοτούµενους. PENSIONS AT A GLANCE: PUBLIC POLICIES ACROSS OECD COUNTRIES 2005 EDITION ISBN OECD

4 Η ηλικία συνταξιοδότησης στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ είναι το 65ο έτος. Στην Ισλανδία και τη Νορβηγία, και στο µέλλον στις Ηνωµένες Πολιτείες, η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης θα είναι το 67ο έτος. Η ηλικία συνταξιοδότησης είναι κάτω από το 65ο έτος στη Γαλλία, την Κορέα, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Τουρκία και την Τσεχία. Το µικτό ποσοστό αναπλήρωσης στη Γαλλία είναι χαµηλότερο από το µέσο όρο του ΟΟΣΑ όσον αφορά τις αποδοχές που κυµαίνονται µεταξύ 75 και 200% του µέσου. Η περιουσία από σύνταξη, ωστόσο, υπερβαίνει το µέσο όρο του ΟΟΣΑ γιατί η ηλικία συνταξιοδότησης (60ο έτος) είναι σχετικά χαµηλή και το προσδόκιµο ζωής είναι σχετικά υψηλό. Ο αντίκτυπος των διαφορών του προσδόκιµου ζωής στην περιουσία από σύνταξη είναι αρκετά µεγάλος. Με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες παράµετροι παραµένουν αµετάβλητες, οι χώρες µε χαµηλό προσδόκιµο ζωής όπως το Μεξικό, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Τουρκία θα µπορέσουν να παρέχουν συντάξεις 10% υψηλότερες από µια χώρα µε το µέσο ποσοστό θνησιµότητας του ΟΟΣΑ (όπως η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιταλία). Αντίθετα το υψηλότερο προσδόκιµο ζωής επιβαρύνει το συνταξιοδοτικό σύστηµα. Όσον αφορά τους άνδρες, η συνταξιοδοτική περιουσία είναι σχεδόν 8% υψηλότερη από το ποσοστό θνησιµότητας των πέντε χωρών µε το υψηλότερο προσδόκιµο ζωής, που είναι η Ελβετία, η Ιαπωνία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία. PENSIONS AT A GLANCE: PUBLIC POLICIES ACROSS OECD COUNTRIES 2005 EDITION ISBN OECD

5 OECD 2005 Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris France Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο PENSIONS AT A GLANCE: PUBLIC POLICIES ACROSS OECD COUNTRIES 2005 EDITION ISBN OECD

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Greek ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας Περίληψη στα ελληνικά Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΦΤΩΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα Η επόμενη μέρα. 10 Μαΐου 2012

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα Η επόμενη μέρα. 10 Μαΐου 2012 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων στον Κρατικό και Ευρύτερο ημόσιο Τομέα Η επόμενη μέρα 10 Μαΐου 2012 Συνταξιοδοτική Κάλυψη Νέων Υπαλλήλων Μέρος Α - Η Θεωρία Τασία Τσικκίνη Ανώτερη

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract

Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract Περίληψη Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι μια πρώτη προσέγγιση της κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτή εξελίσσεται κάτω από την επίδραση των πρόσφατων δημογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙσπανία εκτός από ένα χαρακτηριστικό εκπρόσωπο του νοτιοευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου

ΗΙσπανία εκτός από ένα χαρακτηριστικό εκπρόσωπο του νοτιοευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 47 ΤO ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΡΟΜΗΣ Του: Κωνσταντίνου Β. Νικολόπουλου 1. Εισαγωγή ΗΙσπανία εκτός από ένα χαρακτηριστικό εκπρόσωπο του νοτιοευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Ιούνιος 2001 Μάνος Ματσαγγάνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Αριθµοί κλειδιά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Έκδοση 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE eurostat Αριθμοί κλειδιά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ... σελ. 3. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ... σελ. 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ.... σελ. 3 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.... σελ. 23 ΦΑΡΜΑΚΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ.... σελ. 44 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... σελ. 58 TPIMHNIAIA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΤΕΥΧΟΣ 8 ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 8 ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: ΣΕΛ. 1 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕΛ. 2 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports) / 9 Ανισότητα, φτώχεια και οικονομική κρίση στην Ελλάδα και την ΕΕ ΧΡΊΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΏΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012

ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ - FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/agr_outlook-2012-en Αυτή είναι η δέκατη όγδοη έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 106 81, Αθήνα Ηλ. σελιδοποίηση - Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑDV. Aντιγόνης 60, Αθήνα Τηλ.: 210-51.56.820, Fax: 210-51.56.811 Copyright: ΙΝΕ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-31-9

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Περίγραµµα κεφαλαίου Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί ηµόσιες δαπάνες, φόροι και µακροοικονοµία ηµόσια ελλείµµατα και χρέος Ελλείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ελάχιστο κόστος λειτουργίας ήµων & νέο σύστηµα κατανοµής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Αθήνα, Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ :

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Από τη μακροοικονομική του διανεμητικού και του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στη λογιστική των επενδύσεων τους. Μαρία Κ. Συράγα Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις και ευκαιρίες σε μία κρίσιμη συγκυρία. Δημήτρης Βαγιανός Νίκος Βέττας Κώστας Μεγήρ 1.

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις και ευκαιρίες σε μία κρίσιμη συγκυρία. Δημήτρης Βαγιανός Νίκος Βέττας Κώστας Μεγήρ 1. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις και ευκαιρίες σε μία κρίσιμη συγκυρία Δημήτρης Βαγιανός Νίκος Βέττας Κώστας Μεγήρ 1 London School of Economics, CEPR και NBER Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα