ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΚΙΛΚΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΚΙΛΚΙΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με το νόμο 2404/ και την Υ.Α 46350/Ε5/ αρ. φύλου 625, που αφορά στη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τα ΤΕΙ, συντάχθηκε η παρούσα πρόταση τροποποίησης του προγράμματος σπουδών του τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης (ΣΤΕ), βασιζόμενη στο ήδη προϋπάρχον πρόγραμμα σπουδών που εφαρμόσθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2008 και έως σήμερα. Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω: της μείωσης των ωρών απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού (επιστημονικών & εργαστηριακών συνεργατών). Συγκεκριμένα οι ώρες του έκτακτου προσωπικού μειώθηκαν σε 160 ετησίως, από 186 που ήταν κατά το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών. της εφαρμογής λειτουργικών και ακαδημαϊκών περιορισμών & αναγκαιοτήτων όπως προκύπτουν από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της επικαιροποίησης των γνωστικών αντικειμένων: Ακολούθως, απορρέουν τα εξής αποτελέσματα: 1. Σύμπτυξη/κατάργηση γνωστικών αντικειμένων με συναφές αντικείμενο σπουδών. Συμπτύσσονται τα γνωστικά αντικείμενα «Δομή & Οργάνωση του κλάδου Ένδυσης» & «Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων» σε ένα γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Οργάνωση & Διοίκηση επιχειρήσεων Ένδυσης». 2. Μείωση των μαθημάτων ΕΥ (κατ επιλογή υποχρεωτικά). Περιορίζονται τα κατ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από δώδεκα (12) σε δέκα (10). 3. Προσθήκη νέων γνωστικών αντικειμένων Προστίθεται το γνωστικό αντικείμενο «Έλεγχος ποιότητας ΙΙ» ως συνέχεια του γνωστικού αντικειμένου «Έλεγχος ποιότητας Ι» η ύλη των οποίων έως τώρα αποτελούσε μία ενιαία ενότητα. 4. Τροποποίηση του περιεχομένου σπουδών γνωστικών αντικειμένων & του εξαμήνου διδασκαλίας τους. 1

3 Το τροποποιημένο πρόγραμμα Σπουδών διαμορφώθηκε με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις παρακάτω συνθήκες, σύμφωνες με τις προδιαγραφές του νόμου 2404/ , όπως αναφέρθηκε παραπάνω: 1. Σε κάθε εξάμηνο Σπουδών αντιστοιχούν 30 διδακτικές μονάδες (Δ.Μ) στις οποίες αντιστοιχούν από 49 έως 50 ώρες φόρτου εργασίας. 2. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κυμαίνονται από 24 έως Οι ώρες διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων είναι 117 και οι ώρες των εργαστηριακών μαθημάτων είναι 61. Συνεπώς, οι ώρες των θεωρητικών μαθημάτων είναι τουλάχιστον κατά 50% περισσότερες από εκείνες των εργαστηριακών. 4. Τα μαθήματα Ειδικής Υποδομής & Ειδικότητας δεν υπερβαίνουν το 70% του συνόλου μαθημάτων του προγράμματος. 5. Το ποσοστό των κατ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων είναι τέσσερα (4), δεν ξεπερνάει δηλαδή το 10% του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Επιπλέον για κάθε κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα προσφέρονται τουλάχιστον δύο επιλογές. 6. Το πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 39 μαθήματα και μία πτυχιακή εργασία. 2

4 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΕΛ.4) Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ.8) Γ.. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΕΛ.10) 3

5 Α. Πρόγραμμα Σπουδών A/A Μαθήματα Κ Δ ΕΡΓ ΑΠ Σ Φ.Ε ΔΜ Πρώτο εξάμηνο σπουδών 1 Ιστορία ενδύματος Υ Βασικές αρχές σχεδίου / χρωματολογίας Φυσική και Χημεία χρωμάτων Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών Ι Υ ,5 Υ ,5 Υ Ιστορία της Τέχνης Υ ,5 6 Τεχνολογία ινών και Υ ,5 νημάτων Σύνολο Α/Α Μαθήματα Κ Δ ΕΡΓ ΑΠ Σ Φ.Ε ΔΜ 1 Δεύτερο εξάμηνο σπουδών Οργάνωση & διοίκηση Υ επιχειρήσεων ένδυσης 2 Σχέδιο μόδας Ι Υ ,5 3 Τεχνολογία υφασμάτων Ι Υ ,5 4 5 Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ΙΙ Αρχές και εφαρμογές σωματομετρίας Υ Υ ,5 6 Αρχές Μάρκετινγκ ένδυσης Υ ,5 Σύνολο

6 Α/Α Μαθήματα Κ Δ ΕΡΓ ΑΠ Σ Φ.Ε ΔΜ Τρίτο εξάμηνο σπουδών 1 Σχέδιο μόδας ΙΙ Υ Οικονομικά στοιχεία 2 Υ επιχειρήσεων ένδυσης Σχεδιασμός προτύπων 3 Υ ,5 ενδύματος Ι Στατιστική κλ/γίας και 4 Υ ένδυσης 5 Ιστορία μόδας Υ ,5 6 Στρατηγικές επικοινωνίας και προβολής Υ Σύνολο Α/Α Μαθήματα Κ Δ ΕΡΓ ΑΠ Σ Φ.Ε ΔΜ Τέταρτο εξάμηνο σπουδών 1 Σημειολογία του στυλ Υ ,5 2 Τεχνολογία ραφής ενδυμάτων Υ ,5 3 Τεχνολογία Υφασμάτων και επεξεργασίες Υ ,5 4 Σχεδιασμός προτύπων ενδύματος ΙΙ Υ ,5 5 Έλεγχος ποιότητας Ι Υ Σύνολο

7 Α/Α Μαθήματα Κ Δ ΕΡΓ ΑΠ Σ Φ.Ε ΔΜ α Σχεδιασμός ενδυμάτων και μετατροπή σε πατρόν Ανάπτυξη προϊόντος και διαχείριση επωνυμίας (brand management) Τεχνολογία στρώσης και κοπής ενδυμάτων Ηλεκτρονικά συστήματα σχεδιασμού μόδας Προγραμματισμός παραγωγής Πέμπτο εξάμηνο σπουδών Υ ,5 Y Υ Υ ,5 ΕΥ β Portfolio ΕΥ γ Διεθνείς στρατηγικές ΕΥ μάρκετινγκ ενδυμάτων Σύνολο Α/Α Μαθήματα Κ Δ ΕΡΓ ΑΠ Σ Φ.Ε ΔΜ 1 2 Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας Ηλεκτρονικά συστήματα σχεδιασμού προτύπων ενδύματος Έκτο εξάμηνο σπουδών Υ Υ Έλεγχος ποιότητας ΙΙ Υ α Σχεδιασμός & Ανάπτυξη 4 Συλλογών Ενδυμάτων ΕΥ β Visual merchandising ΕΥ α Καλλιτεχνική διάσταση 5 σχεδιασμού ΕΥ β Επιχειρησιακή έρευνα ΕΥ Σύνολο

8 Α/Α Μαθήματα Κ Δ ΕΡΓ ΑΠ Σ Φ.Ε ΔΜ Έβδομο εξάμηνο σπουδών 1 Κοστολόγηση ετοίμων ενδυμάτων Υ Εργασιακές σχέσεις Υ Αρχές λιανικού εμπορίου Υ Συμπεριφορά καταναλωτή Y Συστήματα διαχείρισης ποιότητας Υ α Σεμινάριο δημιουργίας 6 ενδύματος 6β 6γ ΕΥ Σεμινάριο βιομηχανικών εφαρμογών και πληροφορικής στην ένδυση ΕΥ Σεμινάριο μάρκετινγκ ενδυμάτων ΕΥ Σύνολο Από τα μαθήματα ΕΥ (κατ επιλογή υποχρεωτικά), οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν υποχρεωτικά ένα κατά το 5 ο εξάμηνο σπουδών, δύο κατά το 6 ο εξάμηνο σπουδών και ένα κατά το 7 ο εξάμηνο σποδών. 7

9 Β. Κατηγορίες μαθημάτων ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ 6 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 7 ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 ΑΡΧΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 9 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 10 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ Ι 11 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 12 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΙΙ 13 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Ι 4 ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ Ι 5 ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ ΙΙ 6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ Ι 7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΙΙ 8 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ι 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙ 12 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ 8

10 13 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 14 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 15 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ(brand management) 16 ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΔΑΣ 17 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΑΦΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΑΤΡΟΝ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΔΑΣ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 6 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 8 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 9 PORTFOLIO 10 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΣΗ 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 13 VISUAL MERCHANDISING 14 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 9

11 Γ. Περίγραμμα μαθημάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ Φυσική και Χημεία χρωμάτων ΜΓΥ Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες 5 ( 2 Θ + 3 Ε ) ΔΜ / ΦΕ 5,5 / 9 1 ο Υ Σκοπός Μαθήματος: Η μετάδοση βασικών θεωρητικών γνώσεων της Γενικής και Οργανικής Χημείας. Εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν τις κλωστοϋφαντουργικές ίνες, τα χρωματομετρικά συστήματα, τη φυσική και χημεία των χρωστικών και των βοηθητικών υλικών καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους. Η απόκτηση εμπειρίας σχετικής με την πειραματική διερεύνηση φυσικοχημικών επιδράσεων στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και την χρήση οργάνων μέτρησης χρωματικών αποδόσεων και διαφορών. Στόχοι μαθήματος: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει: να γνωρίζουν τη δομή των κλωστοϋφαντουργικών ινών, το είδος και τα χαρακτηριστικά των χρωστικών με τις οποίες βάφονται, να κατανοήσουν τη διαδικασία της δημιουργίας του χρωματικού αισθήματος και των σχετικών παραμέτρων καθώς και των αλληλεπιδράσεων φωτός, αντικειμένου, παρατηρητή, να περιγράφουν τα χρωματικά συστήματα, να προσδιορίζουν και να μετρούν το χρώμα σε βαμμένα δείγματα και 10

12 έγχρωμα διαλύματα με όργανα μέτρησης χρώματος, να διακρίνουν τις χρωστικές και τα βοηθητικά υλικά στη βαφική διαδικασία Περιγραφή μαθήματος Θεωρητικό μέρος: Δομή του ατόμου. Περιοδικό σύστημα, θεωρία ηλεκτρονίων. Χημικοί δεσμοί και ενδομοριακές δυνάμεις που λειτουργούν μεταξύ κλωστοϋφαντουργικών ινών και χρωστικών κατά την βαφική διαδικασία. Οργανικές ενώσεις. Εισαγωγή στην φυσική και χημεία των πολυμερών. Υφάνσιμες ίνες. Η βασική ιδέα του φωτός, του αντικειμένου, της όρασης και της μίξης των χρωμάτων. Αλληλεπίδραση φωτός και αντικειμένου, απορρόφηση και ανάκλαση, μετάδοση, διάθλαση, φθορισμός και οι σχέσεις τους με το χρώμα. Τρισδιάστατη φύση των χρωμάτων και ταξινόμησή τους σε χρωματικά συστήματα. Πρότυπες πηγές φωτός και παρατηρητές, συστήματα ταξινόμησης χρώματος κατά CIE. Όργανα μέτρησης χρώματος. Φασματοφωτόμετρα ορατού υπεριώδους και ανακλάσεως. Εξισώσεις των χρωματικών διαφορών ΔΕ. Όρια αποδοχής. Υπεριώδης ακτινοβολία spf. Ταξινόμηση χρωμάτων και βοηθητικών υλικών. Συστήματα βαφής και παράγοντες που τα επηρεάζουν. Φυσικοχημεία της βαφής και των φινιριστικών διεργασιών. Εργαστηριακό μέρος: Παρασκευή διαλυμάτων, πρότυπα διαλύματα, ηλεκτρολύτες. Μέτρηση του ph, δείκτες. Ρυθμιστικά διαλύματα Πρότυπη μέτρηση ph κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός χρωμάτων, μέτρηση χρωμάτων σε βαμμένο ύφασμα. Βαφή ινών, νημάτων, υφασμάτων. Ποιοτική, ποσοτική ανάλυση διαδικασιών. Δείκτης προστασίας UV. 11

13 Ιστορία τέχνης ΜΓΥ Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες 5 (3Θ+2Ε) ΔΜ / ΦΕ 3,5 / 6 1 o Υ Σκοπός Μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί, μέσα από την επαφή με τις σημαντικότερες περιόδους της τέχνης και τα έργα της, να γίνει αντιληπτή η σχέση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη γενικότερη πολιτισμική εξέλιξη κάθε περιόδου. Στόχοι μαθήματος: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει: Να κατανοούν την αξία της τέχνης ως ένα συνεχές ανθρώπινο δημιούργημα. Να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πολύπλευρο φαινόμενο της τέχνης σφαιρικά και να το συνδέσουν γενικότερα με τα προβλήματα του ανθρώπου και της κοινωνίας σε κάθε εποχή. Να γίνουν ικανοί στο να παρατηρούν και να κατανοούν τα έργα της παγκόσμιας, τέχνης στις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας. Να κατανοήσουν ότι οι αντιλήψεις κάθε εποχής και οι διαφορετικές προσεγγίσεις κάθε καλλιτέχνη σε αυτές επιδρούν στη μορφή και το περιεχόμενο του έργου τέχνης. Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα μεγάλα ερωτήματα που θέτει ο άνθρωπος και στους τρόπους με τους οποίους αυτά απαντιούνται μέσα από την τέχνη. Περιγραφή μαθήματος: Το οπτικό «συντακτικό της τέχνης». Σημείο, γραμμή, φως, σκιά, χρώμα, επιφάνεια, 12

14 μοτίβα, σύνθεση, υλικά και τεχνικές. Η τέχνη στην Αρχαία Ελλάδα. Ο Βυζαντινός κόσμος -Ανατολή και ο Δυτικός κόσμος (4ος-15ος αι. μ.χ.). Η τέχνη κατά τους νεότερους χρόνους. Από την Ιταλική Αναγέννηση έως την Ευρώπη του 20ου αιώνα. Τα χαρακτηριστικά της μεταμοντέρνας εποχής και οι ανατροπές στην αισθητική αντίληψη των νεότερων χρόνων. Επιδράσεις των έργων τέχνης στο σχεδιασμό ενδυμάτων. Τεχνολογία ινών και νημάτων ΓΕΥ Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες 5 (3Θ+2Ε) ΔΜ / ΦΕ 6,5 / 11 1 ο Υ Σκοπός Μαθήματος: Η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη φύση, τις ιδιότητες, τη χρήση των κλωστοϋφαντουργικών ινών στα τελικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τις μεθόδους σχηματισμούς αυτών σε νήμα. Στόχοι μαθήματος: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει: Να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη φύση και τη σημαντικότητα των κλωστοϋφαντουργικών ινών για τον τομέα της ένδυσης, να είναι σε θέση να τις ταυτοποιούν, να γνωρίζουν τις εμπορικές ονομασίες αυτών και να είναι σε θέση να επιλέγουν τις κατάλληλες ίνες (σαν πρώτη ύλη) για την κατασκευή ενδυμάτων με τα επιθυμητά τελικά χαρακτηριστικά. Περιγραφή μαθήματος Θεωρητικό μέρος: 13

15 Ιστορική εξέλιξη. Κατάταξη, γενικά χαρακτηριστικά των πολυμερών και σχηματισμός των φυσικών και τεχνητών ινών. Γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των κλωστοϋφαντουργικών ινών (τεχνική σημασία του μήκους, της λεπτότητας των ινών, της μορφολογίας, της διατομής και τρόπος μέτρησής τους). Σημασία της ωριμότητας των βαμβακερών ινών, επίδραση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του φωτός στις μηχανικές και στις φυσικές ιδιότητες των ινών, αντοχή των ινώνανάκτηση υστέρηση θερμότητα απορρόφηση - ρυθμοί απορρόφησης - διάχυση - συγκράτηση υγρασίας κ.λπ.) Μελέτη των κυριότερων ινών, που χρησιμοποιούνται στον τομέα της Ένδυσης. Τα σημαντικότερα brands των κατασκευαστών ινών, εφαρμογές - χρήσεις - αναμίξεις, νεωτερισμοί και καινοτομικά προϊόντα. Αναγνώριση / Ταυτοποίηση των Ινών. Τεχνικές και Ορολογία, που εφαρμόζονται στην Κλωστοϋφαντουργία. Γενικές αρχές συστημάτων νηματοποίησης. Μελέτη των μεθόδων παραγωγής νημάτων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των παραγόντων, που επιδρούν στην ποιότητα των νημάτων. Ταξινόμηση των νημάτων. Επίδραση των στρίψεων στις ιδιότητες του νήματος και του υφάσματος. Μονόκλωνα, πολύκλωνα, φανταιζί και νήματα τεξουρέ. Μέτρηση και έλεγχος της υγρασίας. Έλεγχος ιδιοτήτων ινών και νημάτων. Μηχανικές ιδιότητες, έλεγχος ομοιομορφίας, τριχωτού του νήματος, συντελεστή τριβής. Εργαστηριακό μέρος: Εισαγωγή. Πρώτη επαφή με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ίνες και νήματα) και μακροσκοπική παρατήρηση αυτών (καταγραφή βασικών φυσικών χαρακτηριστικών). Εξάσκηση στην αναγνώριση των κλωστοϋφαντουργικών ινών με μικροσκόπιο (μικροσκοπικός έλεγχος και παρατήρηση της μορφολογίας και της εγκάρσιας διατομής των ινών). Μέτρηση υγρασίας των ινών (ρυθμός απορρόφησης, ποσοστό υγρασίας διαφόρων ινών κ.λπ.) Εξάσκηση στις μεθόδους αναγνώρισης των κλωστοϋφαντουργικών με άλλες μεθόδους όπως με: ειδικές βαφές Shirlastein, καύση, οργανικούς διαλύτες, μέτρηση ειδικού βάρους κ.λπ. Εξάσκηση στον υπολογισμό των τίτλων λεπτότητας των ινών και των νημάτων 14

16 (μονόκλωνων και πολύκλωνων), μέτρηση των στρέψεων ενός νήματος και υπολογισμός του συντελεστή στρέψης, μέτρηση της αντοχής ενός νήματος στον εφελκυσμό (μελέτη διαγράμματος stress-strain). Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών Ι ΜΓΥ Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες 4 (2Θ+2Ε) ΔΜ / ΦΕ 5 / 8 1 ο Υ Σκοπός Μαθήματος: Η απόκτηση βασικών, σφαιρικών γνώσεων πληροφορικής και η εξοικείωση στη βασική χρήση και λειτουργία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στόχοι μαθήματος: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει: Να διαθέτουν τις απαραίτητες και βασικές γνώσεις πληροφορικής Να χειρίζονται τα βασικά προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την οργάνωση και λειτουργία ενός γραφείου. Περιγραφή μαθήματος Θεωρητικό μέρος: Παρουσίαση και ανάλυση εννοιών σε: Δυαδικό Σύστημα Λογισμικό και Υλικό Η/Υ, Πολυμέσα, Συμπίεση, 15

17 Υπηρεσίες διαδικτύου Εργαστηριακό μέρος: Βασική χρήση: Λειτουργικού Συστήματος προγράμματος Κειμενογράφου προγράμματος Λογιστικών Φύλλων Εργασίας προγράμματος Βάσεων δεδομένων προγράμματος Δημιουργίας Παρουσιάσεων Υπηρεσιών του διαδικτύου: www, ,ftp, telnet, αναζήτηση Ιστορία ενδύματος ΜΓΥ Θεωρία Εβδομαδιαίες ώρες 4 (3 Θ + 1 Α.Π.) ΔΜ / ΦΕ 6 / 10 1 ο Υ Σκοπός Μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων γύρω από τις ιστορικές συνιστώσες που συνθέτουν το ευρύ φάσμα μελέτης για την εξέλιξη της Ένδυσης διά μέσου των αιώνων. Στόχοι μαθήματος: Μέσα από το συνδυασμό θεωρητικής διερεύνησης και πρακτικής εφαρμογής σε στοιχεία που αναλύονται κατά τη διάρκεια των θεωρητικών εισηγήσεων του μαθήματος θα μπορούν οι φοιτητές να αναγνωρίζουν το ιστορικό, κοινωνικό, αισθητικό και πολυδιάστατο πολιτισμικό πλαίσιο των εποχών που ορίζει και σηματοδοτεί τα ρεύματα εξέλιξης της Ένδυσης κατά την Αρχαιότητα, καθώς και της ελληνικής ενδυμασίας έως τις αρχές του 20 ου αιώνα. 16

18 Περιγραφή μαθήματος: Ιστορικές πηγές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της ενδυμασίας. Η μελέτη των ενδυμάτων από ιστορική, ψυχολογική, κοινωνιολογική, γεωγραφική και πρακτική σκοπιά. Αναλύονται θέματα ιστορίας της υφαντουργίας, της παραγωγής, των τεχνικών βαφής, ραφής(πρακτική προσέγγιση), ζητήματα παραγωγής και ανταλλαγής πρώτων υλών (γεωγραφική προσέγγιση), διερευνώνται οι κοινωνικές διαστάσεις της ενδυμασίας και του φαινομένου της μόδας σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο (ψυχολογική/κοινωνιολογική προσέγγιση) και ερμηνεύονται ιστορικές και πολιτισμικές πτυχές όπως: Η «πορεία» της ενδυμασίας στους αρχαίους πολιτισμούς (Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Ελλάδα, Ρώμη). Η ελληνική ενδυμασία (από την αρχαιότητα ως τις αρχές του 20ου αιώνα). Βασικές αρχές σχεδίου/ χρωματολογίας ΜΕΥ Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες 4 (1Θ+3Ε) ΔΜ / ΦΕ 4 /7 1 Υ Σκοπός Μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων για το σχεδιασμό φιγούρας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία δυσδιάστατων & τρισδιάστατων εικόνων και στη γνωριμία με την εικαστική γλώσσα, τις μορφές, τα στοιχεία τα σύμβολα, το περιεχόμενο, τη δομή, τη λειτουργία, τα υλικά, τα μέσα και τις τεχνικές. 17

19 Στόχοι μαθήματος: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει: - να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση βασικών εννοιών του σχεδιασμού - να κατανοούν τη σημασία της εκ νέου επεξεργασίας και εξέλιξης ενός έργου κάτω από το πρίσμα της τροποποιημένης αρχικής ιδέας. - να μπορούν να εκφράζονται και να επικοινωνούν λεκτικά, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία πάνω σε θέματα Τέχνης. Περιγραφή μαθήματος Θεωρητικό μέρος: Αναγνώριση και ερμηνεία των εικαστικών μορφών. Προσέγγιση και ανάλυση της εικαστικής γλώσσας. Ανάλυση όλων των στοιχείων δομής αυτής της γλώσσας και εισαγωγή σε βασικές έννοιες της τέχνης. Εργαστηριακό μέρος: Η έννοια του ελεύθερου σχεδίου. Μελέτη αναλογιών, αξόνων. Γεωμετρικά σχήματα από φυσικού, φωτοσκίαση, όρια των σχημάτων. Ανατομία και σπουδή του ανθρώπινου σώματος. Τοποθέτηση του τρισδιάστατου μοντέλου στο δυσδιάστατο σχεδιαστικό επίπεδο. Αρχές σχεδιασμού καλλιτεχνικού μοντέλου (στατικό, εν κινήσει, ανδρικό, γυναικείο, παιδικό). Εκμάθηση και απόδοση υφών. Εισαγωγή στη χρωματολογία. Η φυσική του χρώματος, χρωματικός κύκλος, βασικά, σύνθετα. Ιδιότητες και αλληλεπιδράσεις των χρωμάτων. Ασκήσεις στη θεωρία του χρώματος. Ανάπτυξη και οργάνωση θέματος σε εργασία (book). 18

20 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Αρχές & εφαρμογές σωματομετρίας ΜΓΥ Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες 5 (2Θ+3Ε) ΔΜ / ΦΕ 5,5 / 9 2 ο Υ Σκοπός Μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων & δεξιοτήτων που αφορούν στη μελέτη των ανθρωπομετρικών δεδομένων & των συστημάτων ταξινόμησης μεγεθών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη για τη δημιουργία μεγεθολογίων για εξατομικευμένη μαζική παραγωγή ενδυμάτων. Στόχοι μαθήματος: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει: Να αναγνωρίζει την χρησιμότητα των ανθρωπομετρικών δεδομένων στην ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων ταξινόμησης μεγεθών Να διαμορφώνει πίνακες ανθρωπομετρικών μετρήσεων του ανθρώπινου σώματος Να περιγράφει τα συστήματα λήψης σωματομετρικών μετρήσεων για εξατομικευμένη μαζική παραγωγή ενδυμάτων. Να προσδιορίζει τον τρόπο δημιουργίας των πρώτων μεγεθολογίων αλλά και της ανάγκης δημιουργίας της δομής ενός διεθνούς συστήματος ταξινόμησης μεγεθών. Περιγραφή μαθήματος Θεωρητικό μέρος: Η επιστήμη της Σωματομετρίας και η εξέλιξή της στην υπηρεσία του ενδύματος. Βασικά μεγέθη και μετρήσεις στο ανθρώπινο σώμα. Μεταφορά των βασικών μεγεθών στο χαρτί και δημιουργία βάσεων προτύπων ενδυμάτων. Ιστορία του τύπου της σιλουέτας - Σωματότυποι. Κατηγορίες σχημάτων σιλουέτας. Συστήματα 19

21 ταξινόμησης μεγεθών Μεγεθολόγια. Σήμανση των μεγεθών των ενδυμάτων. Τρισδιάστατοι σαρωτές σώματος. Ανθρωπομετρικά σημεία. Εργαλεία μέτρησης σωματομετρικών διαστάσεων. Μέθοδοι μέτρησης σώματος. Αξιολόγηση εξοπλισμού μέτρησης Εργαστηριακό μέρος: Γνωριμία με τα εργαλεία και τον εξοπλισμό για την καταγραφή σωματομετρικών διαστάσεων. Εξοικείωση με τα εργαλεία και τον εξοπλισμό για την δημιουργία προτύπων ενδύματος. Πρότυπα μέτρα σώματος-διαφοροποιήσεις, τροποποιήσεις βάσεων προτύπων ενδύματος. Κατασκευή προτύπων βασικών σχεδίων ενδυμάτων (ίσιας φούστας, φούστας βασικής γραμμής «Α», φούστας εβαζέ, φούστας με φύλλα, ίσια φούστας με πιέτα, φούστας εβαζέ με φύλλα. Αρχές μάρκετινγκ ένδυσης ΜΓΥ Θεωρία Εβδομαδιαίες ώρες 4 (2Θ+2ΑΠ); ΔΜ / ΦΕ 3,5 / 6 2 ο Υ Σκοπός Μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν την έννοια του Μάρκετινγκ στην ένδυση και τα δυναμικά περιβάλλοντα, που πλαισιώνουν την επιχείρηση ένδυσης. Στόχοι μαθήματος: Αναλύεται ο ρόλος του Συστήματος Πληροφοριών Μάρκετινγκ και της Έρευνας Μάρκετινγκ στην υποστήριξη των αποφάσεων του Μάρκετινγκ 20

22 ένδυσης. Περιγράφονται οι παράμετροι, που χρησιμοποιούνται για την τμηματοποίηση των αγορών. Προσδιορίζονται τα στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση στρατηγικής Μάρκετινγκ στην ένδυση. Εξερευνούνται τα ηλεκτρονικά εργαλεία, που διευκολύνουν την επικοινωνία του Μάρκετινγκ (marketing communications) στον κλάδο της ένδυσης. Χρησιμοποιείται το εργαλείο της μελέτης περίπτωσης (case study) για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων Περιγραφή μαθήματος: Αντικείμενο και ιστορική εξέλιξη του Μάρκετινγκ. Εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες του Μάρκετινγκ. Το περιβάλλον του Μάρκετινγκ στην ένδυση. Η σημασία της έρευνας Μάρκετινγκ. Καθορισμός της αγοράς-στόχου, τμηματοποίηση της αγοράς ένδυσης, τοποθέτηση του προϊόντος/επωνυμίας ένδυσης. Μίγμα Μάρκετινγκ: Η στρατηγική του προϊόντος. Η στρατηγική της τιμολόγησης στην ένδυση. Η στρατηγική του συστήματος διανομής στην ένδυση. Η στρατηγική της επικοινωνίας και προβολής στην ένδυση. Διεθνείς Στρατηγικές Μάρκετινγκ στην ένδυση. Νέες μορφές Μάρκετινγκ. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e-marketing) στην ένδυση. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων Ένδυσης ΜΓΥ Θεωρία Εβδομαδιαίες ώρες 4 (3Θ+1ΑΠ) ΔΜ / ΦΕ 6 / 10 2 ο Υ 21

23 Σκοπός Μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να παίρνουν μέρος στη διοίκηση μιας επιχείρησης ένδυσης (π.χ. λήψη αποφάσεων/προγραμματισμός), οργανώνοντας αποτελεσματικά την εργασία τους/της ομάδας που διοικούν. Στόχοι μαθήματος: Η απόκτηση γενικών γνώσεων για τον κόσμο της Κλωστ/γίας και Ένδυσης, της σημασίας και πορείας αυτών των κλάδων στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία. Η απόκτηση γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης των επιχειρήσεων ένδυσης. Η επίγνωση της σημασίας της Έρευνας και Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων στις επιχειρήσεις Κ/Ε. Η γνωριμία με τις λειτουργίες της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Προγραμματισμός-Οργάνωση-Διοίκηση-Έλεγχος). Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στον κόσμο της Κλωστ/γίας και Ένδυσης. Ιστορική εξέλιξη της τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κ/Ε. Οι σύγχρονες απαιτήσεις για τους κλάδους Κ/Ε στο σχεδιασμό, στη χρήση της υψηλής τεχνολογίας, στην παραγωγή, στην ποιότητα και στο Μάρκετινγκ. Βασικές έννοιες και ορισμοί της Διοίκησης (management). Τύποι επιχειρήσεων ένδυσης, πολυεθνικές επιχειρήσεις ένδυσης. Περιγραφή των χώρων παραγωγής και περιγραφή του προϊόντος, που λαμβάνεται από τον κάθε τύπο επιχείρησης Κ/Ε. Επισκέψεις σε επιχειρήσεις και σεμινάρια με στελέχη του κλάδου Κ/Ε. Βασικές αρχές προγραμματισμού (planning) και διαδικασία καταρτισμού προγραμμάτων. Οργάνωση: καταμερισμός εργασίας, τμηματοποίηση, εποπτεία, συστήματα 22

24 οργάνωσης, τυπική-άτυπη οργάνωση. Συγκέντρωση αποκέντρωση εξουσίας, οργανογράμματα, στελέχωση, προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, θέσεις εργασίας, εκπαίδευση, αξιολόγηση, αμοιβές. Διεύθυνση ηγεσία: έννοια και θεωρίες ηγεσίας, αποτελεσματική ηγεσία, υποκίνηση-παρακίνηση, δημιουργία ομάδων, τυπικές/άτυπες εργασιακές ομάδες. Λειτουργία ελέγχου: έννοια και περιεχόμενο, μηχανισμοί ελέγχου. Τεχνολογία υφασμάτων I ΜΕΥ Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες 5 ( 3 Θ + 2 Ε ) ΔΜ / ΦΕ 6,5 / 11 2 ο Υ Σκοπός Μαθήματος: Η μετάδοση γνώσεων που αφορούν την δομή των υφασμάτων και τον τρόπο παραγωγής τους, στις βασικές κατηγορίες των πλεκτών, υφαντών και μη υφάνσιμων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Ιδιότητες και χρήση της κάθε κατηγορίας υφασμάτων. Στόχοι μαθήματος: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει: να γνωρίζουν την τεχνολογία, τα είδη και τις ιδιότητες των πλεκτών υφασμάτων, να γνωρίζουν την τεχνολογία, τα είδη και τις ιδιότητες των υφαντών υφασμάτων, να γνωρίζουν την τεχνολογία, τα είδη και τις ιδιότητες μη υφάνσιμων υφασμάτων. να περιγράφουν τα χρωματικά συστήματα 23

25 Περιγραφή μαθήματος Θεωρητικό μέρος: Τεχνολογία πλεκτών υφασμάτων. Εξέλιξη της πλεκτικής. Μηχανισμοί πλοκής και χαρακτηριστικά δομής των πλεκτών. Πλεκτά υφαδιού/ στημονιού και δαντέλες. Υφάσματα απλής, διπλής κάλτσας, με πέλος και φούτερ, υφάσματα ζακάρ. Μηχανές fully fashioned, πλοκή intarsia. Ιδιότητες και χρήση πλεκτών. Πρόσφατες εξελίξεις στη πλεκτική. Τεχνολογία υφαντών υφασμάτων. Εξέλιξη της υφαντικής. Διαδικασίες και μηχανολογικός εξοπλισμός. Αρχές συστημάτων Dobby Jacquard. Αρχές συστημάτων εισαγωγής σαΐτας (rapier, projectile, water jet, air jet). Σχέδια υφασμάτων, εφέ με χρώμα και ύφανση, προχωρημένες υφάνσεις (τριαξονικά υφάσματα, τρισδιάστατες δομές, πολυστρωματικά υφάσματα). Ιδιότητες και χρήσεις. Τεχνολογία μη υφάνσιμων υφασμάτων. Συστήματα παραγωγής, χρήσεις και σύγκριση με άλλα συστήματα παραγωγής υφασμάτων. Ιδιότητες και χρήσεις. Ονοματολογία πλεκτών και υφαντών υφασμάτων. Εργαστηριακό μέρος: Πειραματική διερεύνηση των δομικών χαρακτηριστικών πλεκτών/ υφαντών/ μη υφάνσιμων υφασμάτων. Ανάλυση των δομών και του τρόπου παρουσίας τους. Κατάταξη και δημιουργία αρχείου υφασμάτων. Εμπορικές ονομασίες. Χειρισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ΙΙ ΜΓΥ Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες 4 (2Θ+2Ε) ΔΜ / ΦΕ 5 / 8 2 o Υ 24

26 Σκοπός Μαθήματος: Η σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων και η απεικόνιση του χρώματος με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στόχοι μαθήματος: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να: Διαθέτουν βασικές γνώσεις στο Σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων Διαθέτουν βασικές γνώσεις της Θεωρίας χρώματος και της εφαρμογής του στο ηλεκτρονικό υπολογιστή Να χειρίζονται προγράμματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας. Περιγραφή μαθήματος Θεωρητικό μέρος: Παρουσίαση και ανάλυση εννοιών σε: Πληροφοριακά Συστήματα Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Θεωρία χρώμματος Χρωματικά συστήματα με αναφορά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή Το χρώμα στην εκτύπωση Το χρώμα στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή Εργαστηριακό μέρος: Χρήση: Προγράμματος διανυσματικής επεξεργασίας γραφικών Προγράμματος ψηφιογραφικής επεξεργασίας γραφικών για το σχεδιασμό υφασμάτων, οδηγών κλπ 25

27 Σχέδιο μόδας Ι ΜΕΥ Μικτό Εβδομαδιαίες ώρες 4 (1Θ+3Ε) ΔΜ / ΦΕ 3,5 / 6 2 ο Υ Σκοπός Μαθήματος: Η απόκτηση γνώσεων & σχεδιαστικών δεξιοτήτων σχετικών με τα ενδυματολογικά χαρακτηριστικά των δεκαετιών που εμπεριέχονται από τη δημιουργία της Υψηλής Ραπτικής, έως και τη δεκαετία του 30. Η γνωριμία με τους κυριότερους σχεδιαστές των παραπάνω δεκαετιών. Η αποτύπωση στη Μόδα των, σύγχρονων με την εποχή, καλλιτεχνικών ρευμάτων. Στόχοι μαθήματος: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει: Να είναι σε θέση να περιγράφουν το ανδρικό και γυναικείο ένδυμα της Υψηλής Ραπτικής κατά την περίοδο της Belle Epoque και του μεσοπολέμου. Να αναγνωρίζουν το στυλ και τη συνεισφορά στη μόδα των σχεδιαστών της εποχής. Να σχεδιάζουν ενδύματα σε φιγούρα μόδας με τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής Να αντλούν έμπνευση από μοτίβα και αντικείμενα της κάθε χρονικής περιόδου και να αναπτύσσουν μία σχεδιαστική πρόταση. Να αποδίδουν πειστικά τους όγκους των ενδυμάτων. Περιγραφή μαθήματος Θεωρητικό μέρος: Το ξεκίνημα της Υψηλής Ραπτικής και οι αλλαγές στη σιλουέτα. Το κρινολίνο 26

28 του Frederic Worth Τα bustles. Σιλουέτα S & σιλουέτα κλεψύδρα. Η Art Nouveau και η επιρροή της στη διακόσμηση του ενδύματος. Νέα γυναίκα, Νέα αγορά, Νέο Ένδυμα. Η σιλουέτα βαρέλι και οι στιλιστικές αλλαγές του Πωλ Πουαρέ. Ο Εξωτισμός ως στοιχείο πολυτέλειας στη Μόδα.. Η καθιέρωση του σύγχρονου ανδρικού ενδύματος. Ο Δανδής και ο κλοσάρ. Τα χρυσά χρόνια του 20. Η φλάπερ και η γραμμή σάκος. Η συμβολή της Chanel στην απελευθέρωση της γυναικείας σιλουέτας. Η σχολή Bauhaus και η επιρροές στο ένδυμα. Sonia Delaunay & Ρώσικη Πρωτοπορία. Η Αρχαιοελληνική Μόδα & η ρευστή γραμμή των Fortuny & Vionnet. To κίνημα του Σουρεαλισμού και το στυλ της Schiaparelli. Η αλλαγή της φόρμας στα 30s και η διακόσμηση του φορέματος. Τα Liberty. Το ανδρικό ένδυμα κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα. Εργαστηριακό μέρος: Σχεδιασμός γυναικείας φιγούρας σε Α/Μ. Αποτύπωση φιγούρας εποχής με πενάκι και σκίαση. Απόδοση των βολάν πάνω στο ένδυμα. Σχεδιασμός σιλουέτας S & σιλουέτας κλεψύδρας. Σχεδιασμός κορσέ σε διάφορες παραλλαγές. Αποτύπωση σχεδίου Art Nouveau πάνω σε ένδυμα. Χρωματισμός σιλουέτας με ακουαρέλα. Σχεδιασμός σιλουέτας βαρέλι. Σχεδιασμός γραμμής «σάκος». Απόδοση των ενδυματολογικών στοιχείων της δεκαετίας του 20 σε σύγχρονο ένδυμα. Σχεδιαστικές παραλλαγές στο «μικρό μαύρο φόρεμα». Σχεδιασμός ανδρικής φιγούρας του δανδή και του κλοσάρ. Σχεδιασμός ανδρικού κοστουμιού του 20 & του 30. Έρευνα και αποτύπωση σε ένδυμα μοτίβων του Bauhaus. Σχεδιασμός πτυχώσεων και βολάν στο φόρεμα του 30. Έρευνα και αποτύπωση τυπωμάτων Liberty. 27

29 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Οικονομικά στοιχεία επιχειρήσεων ένδυσης ΜΓΥ Θεωρητικό Εβδομαδιαίες ώρες 3 (2Θ+1ΑΠ) ΔΜ / ΦΕ 4 / 7 3 ο Υ Σκοπός Μαθήματος: Η απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στις βασικές έννοιες των οικονομικών και του διεθνούς εμπορίου καθώς η εξοικείωση με τους μηχανισμούς λειτουργίας των επιχειρήσεων ένδυσης σε σχέση με τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Στόχοι μαθήματος: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα μπορούν να κατανοούν τις θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες στις οποίες στηρίζονται οι επιχειρηματικές αποφάσεις και βασικές αρχές από τη θεωρία του διεθνούς εμπορίου για να εξοικειωθούν με τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Έτσι αποκτούνται τα εφόδια που χρειάζονται για την ορθολογιστική ανάλυση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων Κ/Υ και ένδυσης. Περιγραφή μαθήματος: Το περιεχόμενο των οικονομικών των επιχειρήσεων, βασικές οικονομικές έννοιες (ανάγκες, αγαθά, συντελεστές παραγωγής), ανάλυση προσφοράς-ζήτησης, ελαστικότητα, θεωρίες διεθνούς εμπορίου, κρατική παρέμβαση στους κλάδους Κ/Υ και ένδυσης (δασμοί, ποσοστώσεις, ισοτιμίες), στρατηγική και θεωρία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της στους κλάδους Κ/Υ και ένδυσης, στοιχεία επιχειρήσεων ένδυσης, ανάλυση δεδομένων επιχειρήσεων με χρήση αριθμοδεικτών, προγραμματισμός επιχειρηματικής δράσης. 28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΤΕ) ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Υ Υ ,5. Σύνολο

Υ Υ ,5. Σύνολο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ: Σχεδιασμού & Παραγωγής Ενδυμάτων A/A Πρώτο εξάμηνο σπουδών 1. Ιστορία της Τέχνης Υ 3 1 4 10 6 2. 3. 4. 5. 6. Βασικές αρχές σχεδίου / χρωματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΛΚΙΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

703 Σχεδ. και Παραγ. Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Κιλκίς)

703 Σχεδ. και Παραγ. Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Κιλκίς) 703 Σχεδ. και Παραγ. Ενδυμάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Κιλκίς) Επαγγελματικά Δικαιώματα ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΙ Πόρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α Τυπικό Εξάμηνο Α'

ΟΜΑΔΑ Α Τυπικό Εξάμηνο Α' ΟΜΑΔΑ Α Τυπικό Εξάμηνο Α'. Α ΟΜΑΔΑ Ιστορία της Τέχνης 101 Ιστορία ενδύματος 101 Βασικές αρχές σχεδίου / χρωματολογίας ΑΣΤΗΡΙΟ Α ΟΜΑΔΑ Βασικές μαθηματικές εφαρμογές 101 10:00-11:00 11:00-12:00 Ιστορία της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Σχεδιασµός Ετοίµων Ενδυµάτων ΙI». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 6 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Σχέδιο Υφάσµατος Χρώµα Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τελικός τίτλος σπουδών:

Τελικός τίτλος σπουδών: Επωνυμία προγράμματος: Τελικός τίτλος σπουδών: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ (ΠΤΥΧΙΟ) Πτυχίο Ο γραφίστας ασχολείται με τη μελέτη, τη διαμόρφωση και γενικότερα την αισθητική επιμέλεια κάθε είδους εκτυπωτικής εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνολογίας Προτύπων Κοπής (Πατρόν) Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013/14

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013/14 ΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013/14 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Interior Styling Αρχές Χρωματολογίας & Εργονομίας χώρου Ένας Γάλλος θεωρητικός είχε χαρακτηρίσει τον Interior Stylist (Στυλίστα Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Μάθημα: ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ (358) Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Ιουνίου 2010 Ώρα εξέτασης: 11.00

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσµατος» Εργαστήριο Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ Επαγγελματικό προφίλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ Ο Μοντελίστ Πατρονίστ είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι ο συνεργάτης βοηθός του Σχεδιαστή/ρια Μόδας Ενδυματολόγου Στιλίστ. Είναι το άτομο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΑΝΟΙΞΗ 2014

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΑΝΟΙΞΗ 2014 ΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ΑΝΟΙΞΗ 2014 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Interior Styling Αρχές Χρωματολογίας & Εργονομίας χώρου Ένας Γάλλος θεωρητικός είχε χαρακτηρίσει τον Interior Stylist (Στυλίστα Εσωτερικών χώρων)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθηµα: «Σχεδιασµός Ετοίµων Ενδυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 11 Μάθηµα: «Τεχνολογία Ραφής Υφάσµατος» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 5 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 01 Μάθηµα: «Τεχνολογία Κλωστοϋφαντουργικών Υλών Υφαντικές Ύλες». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Visual Merchandising, η τέχνη του displaying και της δημιουργίας μιας βιτρίνας 26 Ιαν Τεχνικές προβολής προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η 6η Δέσμη ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η Δέσμη Καλών Τεχνών προσφέρεται ως επιλογή στους μαθητές της Β' και Γ' λυκείου. Για την 6η Δέσμη δεν υπάρχει στην Α' λυκείου αντίστοιχη ΟΜΠ (Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού), έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΥ 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ο Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας έχει ως αντικείμενό του το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: «Τεχνικό Σχέδιο». Η διδασκαλία του µαθήµατος του Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Διακίνησης Προϊόντων www.logistics.teithe.gr Επιστημονικός Συνεργάτης Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον Ακαδημαϊκό και ερευνητικό ενδιαφέρον Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις, Μελέτες περιπτώσεων 4

Παραδόσεις, Μελέτες περιπτώσεων 4 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δεύτερο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αρχές Μάρκετινγκ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως

πίνακες Α και Γ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης ως ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS SCHOOL OF APPLIED TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων 2 ος Κύκλος Σπουδών - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΟΙΚ1 Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΔΙΟΙΚ2 Μάρκετινγκ ΔΙΟΙΚ3 3 ος Κύκλος Σπουδών - Στρατηγική Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Τμήμα Μηχανολογίας Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Σέρρες 11.3.2010 Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την δήλωση μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέμπτο Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Ετος 2011-2012 Παραδόσεις: Δευτέρα 12:15-14:00 (αιθ. 202) & Τετάρτη 16:15-18:00 (αιθ. 201) Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: «Τεχνολογία Υφάσµατος Υφασµατολογία» Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναγκαιότητα Η κλωστοϋφαντουργία και η βιοµηχανία ένδυσης είναι ένας από τους σηµαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ Γενικά. Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι απολυτήριοι τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνική Ανάλυση Οργάνωση Συλλογής». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΗ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ in-design SEMINARS ΑΝΟΙΞΗ 2015 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Διακόσμηση & Styling Εκδηλώσεων (γάμος, βάπτιση & πάρτυ) Περιγραφή: Το επάγγελμα του διακοσμητή εκδηλώσεων συνδέεται με πολλούς διαφορετικούς τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Από Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ άλλαξε σε Κατεύθυνσης (Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία)

Από Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ άλλαξε σε Κατεύθυνσης (Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) Μεταβατικές Διατάξεις του Νέου Προγράμματος Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 για τους εισαχθέντες των ακαδημαϊκών ετών 2014-2015 και 2015-2016, που μεταβαίνουν αυτόματα στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7701 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος

Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής. Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Πρόγραμμα Χημικής Μηχανικής Σύντομη Παρουσίαση Προγράμματος Τι είναι η Χημική Μηχανική; Τι είναι η Χημική Μηχανική Η χημική μηχανική αποτελεί διακριτό, τεχνολογικό και επιστημονικό κλάδο της επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑ 2015/16» Οι τάσεις για το 2016/2017 είναι μοναδικές και φαίνεται να διαφοροποιούνται από τις καθαρά vintage γραμμές που μας επηρέασαν τις προηγούμενες χρονιές.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι PA0210 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΤΕΜ-Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Κωδικός Μαθήματος: PA0210 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΑ ΤΟΥ in-design SEMINARS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 -Ο ρόλος του Interior Stylist. Πηγές ενημέρωσης και έμπνευσης (Περιοδικά - ιστοσελίδες). ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Interior Styling Αρχές Χρωματολογίας & Εργονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της από 11/7/2011 προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Αθήνα, Ιούλιος 2011 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Α Εργαστήριο Ζωγραφικής Διευθυντής Εργαστηρίου : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Διδακτικό Προσωπικό 1 2 3 4 5 6 Διδακτέα ύλη & κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ (261) Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 11: Koινωνιογνωστικές, Κοινωνικές και Τεχνολογικές Θεωρίες Μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ PA0360 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΤΕΜ-ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Κωδικός Μαθήματος: PA0360 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 9: Προώθηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1204001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 592 Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Σκοπός Βασικός στόχος του τμήματος Βιομηχανικού σχεδιασμού είναι η αντιμετώπιση της Μηχανικής σαν επιστήμης μέσα από την πληροφορική. Σπουδές Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΦΑΣΜΑ Υλικά κατασκευής υφασμάτων Ως ίνα Ορίζεται μία μονάδα της ύλης, της οποίας το μήκος είναι τουλάχιστον 100 φορές μεγαλύτερο από τη διάμετρο της. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα